You are on page 1of 4

Capitolul 3.

Alegerea schemelor electrice de conexiuni pentru ambele stații


Procesul de alegere este un proces bazat pe analiza mai multor scheme posibile tehnice de
conexiuni ale stațiilor și determinarea soluției optime pe baza cirteriului economic min CTA.
3.1. Determinarea numărului de circuite pentru stațiile electrice
Într-o stație electrică se are în vedere faptul că există următoarele tipuri de circuite:
-circuite de transformator de legătură
-circuite de linie de consumator
-circuite de linie de sistem
 Pentru U1=220 kV ,
sunt legate de Sistem deci numarul circuit este 2 ( corespuzatoare 2 LEA alimentare L1 si L2)
 Pentru U2=110 kV
Pentru determinare numărului de circuite de linie se utilizează criteriul încărcării în regim
de lungă durată a lor – sarcina maximă de durată 𝑆𝑀 , numărul de zone de alimentare, sarcina
admisibilă pe circuit definesc numărul de circuite, conform prevederilor PE 135 prin calculul
𝑆𝑀
mărimii 𝑁𝐶 = cu
𝑗𝑒𝑐 ∗𝐾𝑛𝑗𝑐 ∗𝑠𝑚𝑎𝑥 ∗√3∗𝑈𝑛
𝑗𝑒𝑐 – densitatea economică de curent [A/𝑚𝑚2 ] – se alege după durata annuală de utilizare
𝑇𝑆𝑀2 = 4900ℎ/𝑎𝑛 ~ 5000ℎ/𝑎𝑛 pentru conductoare din AlOl
𝐾𝑛𝑗𝑐 –numărul economic de conductoare fazice al unui circuit – se alege după tipul de linie
electrică și materialul din care este realizat AlOl.
𝑠𝑚𝑎𝑥 – secțiunea constructivă maximă utilizată a tipul respectiv de liniei – se alege după
tipul de linie electrică și materialul din care este realizat AlOl.
𝑈𝑛 – tensiunea nominală a liniei [kV] – este dat în cerințele proiectului
𝑆𝑀 – sarcina maximă corespunz[toare regimului normal de funcționare [kVA]
𝑆𝑀 = 𝑆𝑀2 =280MVA
Rezultă datele următoare centralizate:
jec sM[mm2] Kjnc
Un[kV]
5000h/an LEA LEC LEA LEC

110 0.67 300 - 1.28 - -

Astfel se determină constanta Nc:


280∗1000
-pentru tensiunea 𝑈2 = 110𝑘𝑉 : 𝑁𝐶 = =5.71
0.67∗1.28∗300∗√3∗110
Nc > 2.5 , n C se obţine prin rotunjire la cel mai apropiat număr întreg deci , n C =6
-secþiunea conductoare a fiecãrui circuit se stabileºte astfel:
- n C =6 >1 deci s = s max =300 mm2
3.2 Întocmirea listelor de soluþii pentru schemele de conexiuni ale staþiilor electrice
 PENTRU TENSIUNEA SUPERIOAR U1 =220 kV se foloseste :

1. schemele poligonale sunt uzuale având un numãr redus de circuite, din motive de
amplasare în teren ºi de dificultãþi în realizarea sistemelor de protecþii prin relee
2. soluþiile foarte simple (1 BC) se iau în considerare dacã numãrul de circuite este mic,
dacã tranzitele de putere sunt reduse, considera consumatorii nu sunt foarte sensibili la
întreruperi sau existã rezervare pe altã cale;
3. solutiille 2 BC
4. solutii cu mai mult de un întreruptor pe circuit (4/3 intreruptor)

 PENTRU TENSIUNEA INFERIOA U2 =110 kV soluþiile foarte simple


1) 1 BC
2) 2 BC

♣ din cauza ca un singura autotransformator ,nu merit sa pune bara sectionat sau bara
ocolire pentru limit spatiu.

Solutiie pentru schema de conexiune arata in Figura 3.1

3.3 Precizarea criteriului de ierarhizare a listelor de solutii


Ca ºi în cazul alegerii schemei de principiu, se utilizeazã criteriul minimului cheltuielilor actualizate
(min CTA). Reamintim cã relaþia generalã de calcul este:

CTA  CI  Cexan  CPWan  Dan   Ttst (4.3)

Criteriul se aplicã cu respectarea aceloraºi ipoteze economice-financiare ca ºi la


alegerea variantei de principiu privind amplasarea grupurilor generatoare pe cele
douã staþii electrice

3.3.1 Calculul investiþiilor (CI)


Investiþiile reprezintã costuri ale celulelor electrice, care se determinã pe baza informaþiilor cuprinse în
Anexa 3.
Observaþie. În Anexa 3 costul total al unei celule de înaltã tensiune corespunde unui circuit de linie racordat
într-o schemã de conexiuni de tipul 2 BC + BOC, deci costul pentru alte tipuri de celule ºi pentru alte tipuri
de scheme se obþine scãzând din costul total costul elementelor care le diferenþiazã (câmpuri de bare,
separatoare etc.
DATE DE CALCUL :

Categorii Un, kV
costuri 750 400 220 110
totale Ctot 10561 3514 1758 735
constante C0 1972 862 440 228
câmp bare CCB 105 52 35 17
întreruptor CI 3522 774 493 176
separator CS 704 246 70 35
trafo
curent
CTC 1056 352 264 63
trafo
tensiune
CTT 528 246 88 42
descãrcãtor CDRV 352 140 88 35

Investiþiile sunt date de suma costurilor tuturor celulelor care alcãtuiesc o staþie electricã:

CI = SUM ( CI CELULE ) Mii euro ]

Exemplu de calcul

Determinarea costurilor pentru diverse celule din staþii electrice cu schema de conexiuni 2 BC (figura
3.1), pornind de la costul pentru o celulã dintr-o schemã de conexiuni de tipul 2 BC + BOC

Se transform mii deLEI = mii de EURO =inmultit 20

Pentru schema 2 BC: pentru U1=220kV


 pentru o celulã de linie - lipsesc 1 câmp de bare ºi 1 separator trifazat:
CcelLEA  Ctot  1  CCB  1  CS
=( 1758-35-70)/20= 82.65 mii de euro
 pentru o celulã de tranformator - lipsesc 1 câmp de bare ºi 2 separatoare trifazate:
Cceltrafo  Ctot  1  CCB  2  CS
=(1758-35-2*70)/20=79.15 mii de euro
 pentru o celulã de cuplã transversalã - lipsesc 1 câmp de bare, 2 separatoare trifazate, ºi 1
DRV:
Cceltrafo  Ctot  1  CCB  2  CS  CTT  CDRV
=(1758-35-2*70-88)/20=74.75 mii de euro
CI TOTAL = 74.75+79.15+82.65=236.55 mii de euro

4.3.2 Calculul costurilor anuale de exploatare, exclusiv amortismentele(Cexan)

Asemãnãtor elementelor precizate în capitolul 2, costurile de exploatare se pot exprima ca procent


din cheltuielile de investiþii:

p
Cexan  ex  CI Mii euro /an
100

Exemplu :pentru 2BC :la U1=220kV Cexan =0.02*236.55 =3.589 mii de euro

Nivel de SCHEMA DE TOTAL Cexp


tesiunea
Sr.No
CONEXIUNEA (€)

1 1BC 3.589
U1=220kV

2 2BC 4.731
3 POLIGONALA 7.457
4/3
4 INTRERUPTOR 4.731

1 1BC 2.4387
U2=110kV 2 2BC 3.2076