You are on page 1of 1

Carieră judiciară.

Prescripția extinctivă
Seminar 2. Natura și scopul prescripției extinctive

Discuții pe marginea următoarelor spețe:

Curtea Constituțională, decizia nr. 435/2015


Dreptul la salariu. Prescriptibilitate. Atingerea dreptului de proprietate
https://www.ccr.ro/ccrSearch/MainSearch/SearchForm.aspx

Înalta Curte de Casație și Justiție, secţia I civilă, decizia nr. 1827/2014


Acțiune în acordarea de daune morale pentru vătămare corporală. Finalizarea procesului
penal în care partea vătămată se constituise parte civilă, în faza de urmărire penală.
Termenul de prescripție al dreptului material la acțiunea în daune morale
http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=87042

Înalta Curte de Casație și Justiție, secţia I civilă, decizia nr. 293/2014


Încetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale. Acțiune
în despăgubiri formulată în fața instanței civile. Termen de prescripție
http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=81612

Înalta Curte de Casație și Justiție, secţia a II-a civilă, decizia nr. 2625/2014
Soluționarea cauzei prin admiterea excepției prescripției dreptului material la acțiune.
Natura prescripției extinctive
http://www.scj.ro/1093/Detalii-
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=82833