You are on page 1of 2

****************************************************************************************************************************************

IsSfiate Dumnezeule; Prea Sfanta


S'' Apoi:
sl . ,,Cuvine-se cu adevarat", otpustul §i marturisirea cea
^onan; cuprinzatoare pentru toate gre§alele §i pacatele, sau aceasta:
>i<din somn m-ai ridicat Doamne; ,,Ïmi marturisesc Tie, Domnului Dumnezeului nostru
pvestejudecatorulvaveni. §i facatorului Celui Unuia ïnchinat §i slavit ïntru Preasfanta
|e de 12 ori, $i rugaciunea: ,,Din Treime, Tatalui §i Fiului §i Sfantului Duh, toate gre$elile §i
panescu-ti..." $i ,,Slava 'Jie Ïmparate, pacatele mele pe care le-am lucrat ïn toate zilele vietii mele §i
TOce" [vezi la ,,Rugaciunile de ïn tot ceasul $i ïn aceasta vreme §i ïn toate zilele §i noptile
cele trecute, cu voie §i fara de voie, cu lucml, cu cuvantul, cu
&:ne ïnchinam" de trei ori §i trei gandul, cu lacomia, cu ïndracirea pantecelui, cu ïmbuibarea,
50: ,,Miluie$te-ma Dumnezeule...", cu betia, cu mancarea ïn ascuns, cu gustarea a doua §i a treia
oara §i mai de multe ori, fara de satiu, cu de§arta cuvantare §i
i>umnezeu Fecioara bucura-te, ceea
cu ïmpotriva cuvantare $i cu multa cuvantare fara de
ie, Domnul este cu tine. Blagoslovita
ïnfranare, cu trandavia, cu lenea, cu somnul cel mult, cu
^oslovit este rodul pantecelui Tau ca
nedreapta graire, cu minciunile, cu ïndreptatirea ïn cuvinte,
Sttfletele noastre. (o metanie).
cu ïndaratnicia, cu neascultarea, cu pizma fata de unul §i de
•Hristos, pe noi toti ne pomene§te ca
altul, cu clevetirea, cu osandirea, cu nebagarea de seama, cu
legile noastre, ca tie s-a dat dar a te
nesimtirea, cu iubirea de sine, cu multa ca§tigare, cu hranirea,
tie).
cu nedreapta §i spurcata agonisire, cu iubirea de averi §i cu
ra noi Sfmtilor Apostoli §i Sfmtii
ravnirea. Am pricinuit sminteli §i poticniri cu zavistia, cu
le primejdii $i de nevoi caci pe voi
iutimea, cu mania, cu pomenirea de rau, cu uraciunea, am
ttuitorul v-am ca$tigat." (o metanie).
fost martor mincinos, cu iubirea de aur §i de argint, cu
rea ta scapam, Nascatoare de
camataria, cu scumpetea, cu nemilostivirea, cu darea $i cu
noastre nu le trece cu vederea ïntru
luarea fara de blagoslovenie, §i cu toate simtirile mele cele
ïjdiï ne izbave$te pe noi, una curata,
suflete§ti §i trupe§ti. Am gre$it cu vederea, cu auzirea $i cu
c» pe binecredinciosul nostru popor iscodirea, pana mi-am spurcat inima $i sufletul cu pofta, cu
are§te, pe pagani ïmblanze§te, lumea slabanogirea mintii, ïntru robie slabanogindu-ma cu toata
acesta bine-1 paze§te, pe cei mai ïnvoirea. Am curvit cu vederea, a$a de aproape ïnvoindu-ma
fra^ii no$tri, ïn laca$urile dreptilor ïi la pacat ïncat numai privind spre vreo fata smintitoare mi
turisire §i pocainta ne prime$te ca un s-au scurs samanta trupeasca, treaz ïïind, fara sa ma ating de
acea fata sau sa §tiu cine este sau sa vorbesc ceva. Am curvit
cu auzirea, cu mirosirea, cu gustul, cu pipairea §i cu
163
scurgerea semintii nascatoare, iara§i a$a treaz, fara sa gandesc
vreo spurcaciune, precum $tii Tu Stapane, numai din ceva
mi§care a trupului pentru care iara§i ma cunosc vinovat §i ma
caiesc. Am curvit iara$i $i cu iscodirea, cu vorba, cu aducerea
aminte, cu primirea gandurilor §i cu ïnvoirea, caci am primit
gandurile ca pe ni§te muieri, vorbind §i curvind cu ele ïntru
inima mea in multe ceasuri, §i iara$i ma cunosc vinovat. M-
am ïnvoit §i la scurgerea prin somn a nalucirii, $i iara§i ma
cunosc vinovat. M-am maniat ïn de§ert, am rasplatit raul
facut eu ïnsumi, nu am iubit pe toti ïntocmai, am facut
fatamicie fariseiasca, am ras de pacate straine §i le-am §i
dezvaluit. Am ascultat cu patima §i am vorbit vorbe spurcate.
Am ras nebune$te §i am luat ïn de§ert numele Tau, Doamne
Dumnezeul nostru, §i L-am hulit $i m-am jurat pe Numele
Tau $i am blestemat cu Numele Tau. Am facut pozne de au
ras $i altii. Am facut iconomii cu iubire de aratare ca sa fiu
numit ïntre oameni $i m-am ïmpodobit cu scopul de a placea
oamenilor. Am facut nerecunoscator fata de facatorul meu de
bine $i nu am avut inima dreapta catre fratele $i catre mai
marele meu. Am fost ïngamfat asupra mai marelui meu §i
viclenit cu rautate. M-am laudat cu inima $i cu gura, m-am
ïnaltat cu inima §i cu mintea. Am grait cuvinte mari §i de
mandrie. Am crezut mintii mele §i parerii $i am ascultat
gandul meu §i am alcatuit voia mea. Ïntru tot locul am fost
netrebnic $i nedrept. Am facut strambatate, am facut
cumplitie, am judecat mai ïnainte de a cerceta §i am $i
hotarat. M-am socotit ïntelept ïntru sine ïnsumi, mai cu prisos
decat altii. Am avut marire de§arta §i trufie §i m-am aprins
de pizma. Am avut mandrie §i am scos la aratare lucrarea
mea ca sa ma slavesc de oameni. Pe toate aceste pacate, §i
altele asemenea acestora, §i ïnca §i mai multe decat acestea,
am facut din tinerete §i fac §i pana ïn ceasul de acum, cu
sufletul §i cu trupul §i cu vederea, cu auzirea, cu mirosirea, cu

164