You are on page 1of 22

HI HAVIA UNA VEGADA UN XIQUET I UNA XIQUETA QUE

CAMINAVEN PEL BOSC.


DE SOBTE VAN VEURE UNA CASA A DALT D´UNA MUNTANYA
DESPRÉS DE PUJAR A LA MUNTANYA, EL XIQUET I LA
XIQUETA VAN CRIDAR A LA PORTA: TOC, TOC, TOC!
- “HOLA!!! SÓC EL GEGANT I US MENJARÉ ALS DOS…NYAM,
NYAM, NYAM…”
EL XIQUET I LA XIQUETA VAN COMENÇAR A CORRER

MUNTANYA AVALL
VAN TROBAR UNA SENYORA VELLETA QUE ELS VA DONAR
UN ESBORRADOR MÀGIC, AMB ELL PODRIEN ESBORRAR
LA CARA DEL GEGANT DE GUIX
- HOLA XIQUET, HOLA XIQUETA, JA TORNEU A SER AQUÍ”, VA
DIR EL GEGANT.
-

"US MENJARÉ ALS DOS... JA, JA, JA..."


EL XIQUET VA AGAFAR L'ESBORRADOR MÀGIC I ... ZIM-ZAM,
ZIM-ZAM... VA ESBORRAR EL NAS DEL GEGANT.
DESPRÉS LA XIQUETA TAMBÉ VA AGAFAR L'ESBORRADOR
MÀGIC I ... ZIM-ZAM, ZIM-ZAM... VA ESBORRAR LA BOCA
DEL GEGANT.
I ARA EL XIQUET, AMB L'ESBORRADOR, ERA EL QUE ... ZIM-
ZAM, ZIM-ZAM... ESBORRAVA LES ORELLES DEL GEGANT.
DESPRÉS, LA XIQUETA, UN ALTRA VEGADA AMB
L'ESBORRADOR… ZIM-ZAM, ZIM-ZAM... ESBORRAVA ELS
CABELLS DEL GEGANT.
PER ACABAR, EL NEN I LA NENA VAN ESBORRAR AMB
L'ESBORRADOR ELS ULLS DEL GEGANT ... ZIM... ZAM.
AIXÍ, EL GEGANT DE GUIX VA COMENÇAR A PUJAR...
AMUNT, AMUNT, AMUNT... COM SI FOS UN GLOBUS.
I EL XIQUET I LA XIQUETA DEIEN: "ADÉU, ADÉU... LLEIG,
DOLENT... QUE JA NO FARÀS MÉS POR A LA GENT..."