You are on page 1of 1

Evoluția populației României între anii 1860-2011

25

22.8
21.5 21.6
20 20.1
19.1
18
17.5
16.1 15.8
15

10

7.2
5.9
5
4.1

0
1860 1899 1912 1930 1941 1948 1956 1966 1977 1992 2002 2011

Nr. populației (milioane)