You are on page 1of 1

ÜRÜN ONAY RAPORU

(PRODUCT INSPECTION REPORT)


ÜRÜN KODU
: 1852153010 LOT NO: : 84464
(PRODUCT CODE)
(BATCH NO)
ÜRÜN ADI:
: KANEPOX LINING FREE 3010 O.KIRMIZI ONAY TARİHİ : 11.04.2018
(PRODUCT NAME)
(PRODUCTION APPROVAL DATE)
ANALİZ NO:
: 85491
(ANALYSIS NO)

Testler Standart Test Cihazı Standart Değer Sonuç


(Tests) (Std.) (Test Equipment) (Std. Value) (Result)
Min. Std. Max.
AMBALAJ - VİSKOZİTE (KU) AG-TA-303 STORMER VISKOZIMETRE 125 130 135 130
KARIŞIM - VİSKOZİTE (KU) AG-TA-303 STORMER VISKOZIMETRE 115 120 125 123
KARIŞIM - YOĞUNLUK (gr/ml) AG-TA-301 PIKNOMETRE 1,15 1,25 1,35 1,254
ZEBRA KAGIDI / A4 YÜZEY
ÖRTÜCÜLÜK - KURU (um) AG-TA-503 * 120 100
PANELI / MIKROMETRE
SERTLIK AG-TA-706 PENDULUM PERSÖZ 108 120 132 130
SARKMA - APLIKATOR (um) AG-TA-500 CAM PANEL 1250 * 1250
DARBE DİRENCİ (Inch.lb) AG-TA-700 DARBE CIHAZI 20 * 20
UYGULAMA - VİSKOZİTE (KU) AG-TA-303 STORMER VISKOZIMETRE 115 * 125 123
PARLAKLIK - 60° AG-TA-705 GLOSSMETRE * OK
YAPIŞMA AG-TA-708 CROSS CUT GT-0 OK

Uygulama Alt Değer Değer Üst Değer Ölçü Birimi Açıklama


(Application) (Min Value) (Value) (Max Value) (Unit Meas) (Description)
Uygun B Komponent
3625007
Suitable B component
Uygulama Film Kalınlığı (µ)
175 225 um
Application Film Thickness (µm)
Fırın Süresi (dk)
240 min
Curing Time (minute)
Flash-Off Süresi (dk)
15 min
Flash-Off Time (minute)
Karışım Tipi (Ağırlıkça veya Hacimce)
AĞIRLIKÇA
Mixing type (weight or volume)
Karışım Oranı - A Komponent
240 *
Mixing ratio- A component
Karışım Oranı - B Komponent
120 *
Mixing ratio- B component
Fırın Sıcaklığı (°C)
70 Cel
Curing Temperature (°C)
Uygulama Yöntemi
APLIKATOR
Application Method
Uygulama Yüzeyi
DKP ZIMPARALI
Application Surface

Kalite Kontrol Mühendisi


Quality Control Engineer
Engin EVREN

Yukarıdaki bilgiler üretim sonrası yapılan kalite kontrol test sonuçlarına dayanmaktadır. Bu rapor kullanıcının kendi giriş kalite kontrol testlerini
yapmasında herhangi bir muafiyet sağlamaz. Bu ürün onay raporu otomatik olarak düzenlenmiş olup imzasız geçerliliği vardır.

The above information is based on results of quality control tests, which are performed after production. The report does not exempt the user from their
own quality control on receipt of goods. This inspection report was automatically issued and is valid without signature.

YAYIN TARİHİ: 19.09.2002 REV. NO:14 REV. TARİHİ 04.09.2015 KK.FR.007