You are on page 1of 3

Secţiunea a 2-a Competența Înaltei Curți de Casație și Justiție

Articolul 21
(1) Secția I civilă, Secția a II-a civilă și Secția de contencios administrativ și
fiscal ale Înaltei Curți de Casație și Justiție judecă recursurile împotriva
hotărârilor pronunțate de curțile de apel și a altor hotărâri, în cazurile prevăzute
de lege, precum și recursurile declarate împotriva hotărârilor nedefinitive sau a
actelor judecătorești, de orice natură, care nu pot fi atacate pe nicio altă cale, iar
cursul judecății a fost întrerupt în fața curților de apel.(2) Hotărârea de respingere
a cererii de înaintare a excepției de neconstituționalitate, pronunțată de ultima
instanță, este supusă căii de atac a recursului.
(la 23-07-2018, Articolul 21 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul II a fost
completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 207 din 20 iulie 2018, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2018 )(3) Secția I civilă, Secția a II-a civilă
și Secția de contencios administrativ și fiscal ale Înaltei Curți de Casație și
Justiție judecă printr-un complet diferit al acestora recursul formulat împotriva
hotărârilor pronunțate de aceste secții, prin care a fost respinsă cererea de sesizare
a Curții Constituționale.
(la 23-07-2018, Articolul 21 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul II a fost
completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 207 din 20 iulie 2018, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2018 )
-----------
Art. 21 a fost modificat de pct. 4 al art. 51 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.Notă
Prin DECIZIA nr. 321 din 9 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 20
iulie 2017, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se dispozițiile
art. 21 și art. 24 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară raportate la
cele ale art. 29 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și
funcționarea Curții Constituționale sunt constituționale în măsura în care nu exclud
posibilitatea formulării recursului împotriva hotărârii judecătorești de respingere a
cererii de sesizare a Curții Constituționale pronunțate de ultima instanță în ierarhia
instanțelor judecătorești.
Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL
nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare,
precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează
efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă,
în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile
neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile
constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
În concluzie, în intervalul 20 iulie 2017 - 2 septembrie 2017, dispozițiile art. 21 și
art. 24 din prezenta lege raportate la cele ale art. 29 alin. (5) teza a doua din
Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, în
măsura în care exclud posibilitatea formulării recursului împotriva hotărârii
judecătorești de respingere a cererii de sesizare a Curții Constituționale pronunțate
de ultima instanță în ierarhia instanțelor judecătorești, au fost suspendate de drept,
încetându-și efectele juridice începând cu data de 3 septembrie 2017, întrucât
legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.

Articolul 22

Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție judecă:


a) în primă instanță, procesele și cererile date prin lege în competența de primă
instanță a Înaltei Curți de Casație și Justiție;
b) apelurile împotriva hotărârilor penale pronunțate în primă instanță de curțile de
apel și de Curtea Militară de Apel;
c) contestațiile împotriva hotărârilor penale pronunțate în primă instanță de curțile
de apel, de Curtea Militară de Apel și de Secția penală a Înaltei Curți de Casație și
Justiție;
d) apelurile declarate împotriva hotărârilor nedefinitive sau a actelor judecătorești,
de orice natură, care nu pot fi atacate pe nicio altă cale, iar cursul judecății a
fost întrerupt în fața curților de apel;
e) recursurile în casație împotriva hotărârilor definitive, în condițiile prevăzute de
lege;
f) sesizările în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei
probleme de drept.
--------------
Art. 22 a fost modificat de pct. 4 al art. 72, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19
iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.

Articolul 23
(1) Secțiile Înaltei Curți de Casație și Justiție, în raport cu competența fiecăreia,
soluționează:
a) cererile de strămutare, pentru motivele prevăzute în codurile de procedura;
b) conflictele de competenta, în cazurile prevăzute de lege;
c) orice alte cereri prevăzute de lege.(2) Abrogat.
--------------
Alin. (2) al art. 23 a fost abrogat de pct. 5 al art. 72, Titlul II din LEGEA nr. 255
din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.

Articolul 24
(1) Completele de 5 judecători judecă apelurile împotriva hotărârilor pronunțate în
primă instanță de Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție, judecă
recursurile în casație împotriva hotărârilor pronunțate în apel de completele de 5
judecători după admiterea în principiu, soluționează contestațiile împotriva
încheierilor pronunțate în cursul judecății în primă instanță de Secția penală a
Înaltei Curți de Casație și Justiție, soluționează cauzele în materie disciplinară
potrivit legii și alte cauze date în competența lor prin lege.(2) Completurile de 5
judecători soluționează și recursurile împotriva hotărârilor de respingere a cererilor
de sesizare a Curții Constituționale, pronunțate de un alt complet de 5 judecători.
(la 23-07-2018, Articolul 24 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul II a fost
completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 207 din 20 iulie 2018, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2018 )
(la 31-10-2016, Articolul 24 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul II a fost
modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 26 octombrie
2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 31 octombrie 2016 )Notă
Prin DECIZIA nr. 321 din 9 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 20
iulie 2017, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se dispozițiile
art. 21 și art. 24 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară raportate la
cele ale art. 29 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și
funcționarea Curții Constituționale sunt constituționale în măsura în care nu exclud
posibilitatea formulării recursului împotriva hotărârii judecătorești de respingere a
cererii de sesizare a Curții Constituționale pronunțate de ultima instanță în ierarhia
instanțelor judecătorești.
Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL
nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare,
precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează
efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă,
în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile
neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile
constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
În concluzie, în intervalul 20 iulie 2017 - 2 septembrie 2017, dispozițiile art. 21 și
art. 24 din prezenta lege raportate la cele ale art. 29 alin. (5) teza a doua din
Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, în
măsura în care exclud posibilitatea formulării recursului împotriva hotărârii
judecătorești de respingere a cererii de sesizare a Curții Constituționale pronunțate
de ultima instanță în ierarhia instanțelor judecătorești, au fost suspendate de drept,
încetându-și efectele juridice începând cu data de 3 septembrie 2017, întrucât
legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.

Articolul 24^1

Abrogat.
--------------
Art. 24^1 a fost abrogat de pct. 7 al art. 72, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19
iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.

Articolul 25

Înalta Curte de Casație și Justiție se constituie în Secții Unite pentru:


a) abrogată;
------------
Lit. a) a art. 25 a fost abrogată de pct. 4 al art. III din LEGEA nr. 202 din 25
octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 26 octombrie 2010.
b) soluționarea, în condițiile prezentei legi, a sesizărilor privind schimbarea
jurisprudenței Înaltei Curți de Casație și Justiție;
c) sesizarea Curții Constituționale pentru controlul constituționalității legilor
înainte de promulgare.