You are on page 1of 2

Latihan Bab 2

Nama: _TAN KAI XIN ________ Unit: __SMT3_______

1. Sesuatu bentuk itu adalah simetri jika bentuknya kekal tidak berubah setelah
menjalani transformasi seperti translasi, putaran, pantulan atau pantulan geluncuran.

huruf-huruf E dan A mempunyai ___bilateral line symmetry____kerana kedua-


duanya terbentuk apabila diletakkan cermin pada kedudukan seperti rajah di bawah.
(pantulan antara satu sama lain pada paksi pantulan)

E A

2. Corak dalam jalur hanya membenarkan 2 jenis pantulan iaitu:

i) garis pantulan ___serenjang__________

ii) garis pantulan ____mendatar_________

(i) garis pantulan ___serenjang________

Garis pantulan

(ii) Garis pantulan _____ mendatar ____________

Garis pantulan
3. Apakah yang dimaksudkan dengan pola-pola ‘Frieze’? Senaraikan 3 contoh yang
terdapat di sekeliling kita.

_ Ukiran atau corak hiasan dalam satu jalur mendatar_________________________

4. Pola-pola ‘frieze’ dikelaskan sebagai kumpulan _Simetri Diskrit Tidak Terhingga__.

5. Kumpulan simetri ini dikelaskan dalam kumpulan isometri satah jalur.


Nyatakan transformasi yang terlibat dalam satah jalur untuk membentuk corak tidak
terhingga.
(i) _Translasi_____________________________________________________

(ii) _Pantulan gelangsar_____________________________________________

(iii) _Putaran melalui 180°____________________________________________

(iv) _Pantulan_____________________________________________________

6. Terdapat tujuh jenis pola ‘frieze’. Pola-pola tersebut adalah seperti berikut:

i) Translasi sahaja________________________________________________

ii) _Pantulan gelangsar sahaja_______________________________________

iii) _2 kali separuh putaran___________________________________________

iv) _2 kali pantulan_________________________________________________

v) _1 pantulan dan 1 separuh putaran__________________________________

vi) _1 translasi dan 1 pantulan________________________________________

vii) _3 pantulan____________________________________________________