You are on page 1of 1

TARIKH : 24 JULAI 2017 TINGKATAN : 5NS HARI : ISNIN

MATA PELAJARAN : SIVIK MASA : 9.00 – 9.30


TAJUK SUBTAJUK ULANGKAJI BERFOKUS – BAB 3 T5
Pada akhir pelajaran, pelajar dapat :-
i.Menghurai kesan warisan Kesultanan Melayu Melaka pada masa
kini.
OBJEKTIF/ ii.Mengetahui ciri-ciri negara bangsa kini dan zaman Kesultanan
HASIL PEMBELAJARAN Melayu Melaka.
iii. Unsur penting unsur penting warisan Kesultanan Melayu Melaka
yang masih diamalkan di negeri – negeri Melayu sehingga hari ini.
(KBAT)

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN


PENGAJARAN
KAEDAH & TEKNIK Menjawab soalan
PDP; Perbincangan

BAHAN BANTU Buku teks


MENGAJAR Kertas Model sejarah
PETA I-THINK / KBAT
EMK Bahasa
Alam sekitar
Nilai Murni Kerjasama
Patriotisme
kreatif, inovatif
keusahawanan
TMK
lestari global
Pendidikan Kewangan
PENGUKUHAN
REFLEKSI
TAHAP PENGUASAAN
PELAJAR