You are on page 1of 17

CHIMIE

CURS NR. 1

Conf.dr. CONSTANTIN APETREI


capetrei@yahoo.com
SD 2041
Introducere

2
Introducere

3
4
Clasificare

5
6
7
8
Senzori și biosenzori
Amine biogene:

-neurotransmițători –
dopamina, adrenalina,
serotonina....

- substanțe toxice:
tiramina, histamina....
http://www.esscba.ugal.ro/

9
STRUCTURA ATOMULUI

Încă din antichitate s-a pus problema găsirii celei mai mici
părţi în care se poate diviza materia.

Filozofii greci, în frunte cu Democrit (secolul V î.Hr.),


afirmau că lumea înconjurătoare este alcătuită din atomi,
adică din particule indivizibile şi veşnice (în limba greacă,
atomos înseamnă indivizibil).

În 1803 J. Dalton, fizician şi chimist englez, a elaborat o


teorie atomică proprie care explică legea proporţiilor multiple
afirmând că din moment ce substanţele se combină numai în
proporţii integrale, atomii trebuie să existe la baza materiei.

10
STRUCTURA ATOMULUI

În secolul al XIX-lea s-au făcut progrese în concepţia


atomistă prin:

descoperirea radioactivităţii naturale (1896 de către


A.H. Becquerel, premiul Nobel pentru fizică în 1903) şi

descoperirea electronului (1897 de către J.J. Thomson,


premiul Nobel pentru fizică în 1906).

11
Despre fizica atomică în sens propriu se poate vorbi abia de la
începutul secolului XX, când au fost elaborate primele modele
atomice:
1904 – J.J. Thomson – atomul era reprezentat ca o sferă cu
sarcină electrică pozitivă distribuită în tot volumul, iar în aceasta
„înoată” electronii negativi – „cozonac cu stafide” .

12
1911 – E. Rutherford (premiul Nobel pentru chimie în 1908) –
modelul planetar – atomul are în centrul său nucleul încărcat
pozitiv, de dimensiuni reduse şi care conţine practic toată masa
atomului, în jurul căruia se rotesc pe orbite circulare electronii,
aflaţi în număr egal cu sarcinile pozitive din nucleu (analogie:
Soare =nucleu, planete = electroni).

Nucleu

Electroni

13
1913 – N. Bohr (premiul Nobel pentru fizică în 1922) – pentru
atomul de hidrogen preia modelul planetar al lui Rutherford,
căruia îi aplică teoria cuantelor.

14
1915 – A. Sommerfeld „perfecţionează” modelul lui Bohr

după 1925 – modelul ondulatoriu staţionar – elaborat ca


urmare a rezultatelor cercetărilor unor renumiţi fizicieni, laureaţi
ai premiului Nobel: L. de Broglie (1929), W. Heisenberg (1932),
E. Schrodinger (1933).

15
16
Vă mulţumesc pentru atenţie!

17