You are on page 1of 2

PROIECT DE LECŢIE

Nume şi prenume: Rusu Diana-Maria, Şotîngă Alina Bianca


Clasa: a IX-a B
Data: 18.12.2018
Tema: ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR
Durata: 50 minute
Tipul şi varianta de lecţie: lecţie mixtă ; asimilare de cunoştinţe şi formare de competenţe
Scopul lecţiei: pregătirea pentru acordarea primului ajutor în caz de accidente
Obiectivele operaţionale:
Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii trebuie :
 O1 - sa explice ce inseamna acordarea primului ajutor;
 O2 - sa intervina, in caz de urgenta, pana la sosirea medicului/ ambulantei;
 O3 - sa cunoasca masurile imediate ce trebuie avute in vedere in caz de urgenta;
 O4 – sa comunice informatii corecte in cazul apelului de urgenta la 112;
 O5 – sa aplice tehnica/ metoda Heimlich( compresiune abdominala);
 O6 – sa imobilizeze o fractura de membru superior;
 O7 – sa bandajeze o rana deschisa;
 O8 – sa verifice pulsul (artera carotida);
 O9 – sa cunoasca strictul necesar pentru trusa medicala de prim ajutor din clasa;
 O10 – sa discearna intre pansament si bandaj;
 O11 – sa inteleaga cum trebuie imobilizat um membru superior fracturat;
 O12 – sa acorde primul ajutor in cazul unei hemoragii externe.

Resurse procedurale: observaţia individuală corelată cu învăţarea prin descoperire, conversaţia euristică şi de
verificare,explicaţia demonstraţia.
Resurse materiale: videoproiector
Tipul de organizare a activităţii: frontală, individuală.
OBIECTIVE SPECIFICE OBIECTIVE OPERAŢIONALE
1. Cunoaşterea principiilor de bază ale 1.1 să poată respecta următoarele principii:
primului ajutor? 1.2 -asigurarea locului accidentului
1.3 -prevenirea agravării situaţiei
1.4 -ameliorarea durerii
1.5 -stabilirea priorităţilor
2. Cum acţionăm în cazul fracturilor? 2.1 să descrie cu propriile cuvinte ce se
înţelege printr-o fractură
2.2 să deosebească fractura „închisă” de
cea „deschisă”
2.3 să urmărească atenţi demonstraţia
oferită de alţi elevi despre cum trebuie
acţionat în cazul fracturilor
3. Cum acţionăm în cazul stării de 3.1 să înţeleagă importanţa acţionării
inconştienţă? rapide evaluând situaţia
3.2 să cunoască indiciile care semnalează
starea de inconştienţă
3.3 să reţină ce trebuie făcut din urmărirea
materialului pregătit
4. Cum acţionăm în caz de hemoragie? 4.1 să deosebească cele doua tipuri de
hemoragii: internă şi externă
4.2 să înţeleagă ceea ce trebuie făcut în
fiecare caz, urmărind o demonstraţie
4.3 să răspundă întrebărilor puse de
invitaţi
5. Cum acţionăm în caz de electrocutare? 5.1 să descrie ce înţeleg prin electrocutare
5.2 să reţină ce trebuie făcut pentru prima
dată în caz de electrocutare
5.3 să ştie paşii ce trebuie urmaţi in aceste
situaţii
6. Cum acţionăm în caz de arsuri sau 6.1 să poată descrie când şi în ce situaţii
degerături? pot apărea arsurile, respectiv
degerăturile
6.2 să reţină importanţa acţionării corecte
in cazurile menţionate
6.3 să poată repeta paşii care trebuie
urmaţi pentru o intervenţie corecta în
cazurile specificate
7. Cum acţionăm în cazul insolaţiei? 7.1 să înţeleagă pericolul apariţiei insolaţiei
după expunerea prelungită la soare
7.2 să cunoască semnele apariţiei insolaţiei

8. Cum acţionăm în caz de corpi străini în 8.1 sa aplice tehnica/ metoda Heimlich
gât? ( compresiune abdominala);