You are on page 1of 6

CCHHEESSTTIOIONNAARRUULL SSFF--3366

În 1997, a fost lansat un studiu prospectiv ale cărui obiective iniţiale au fost:

(1)

validarea unui instrument de măsurare a calităţii vieţii (instrumentul ales a

fost chestionarul SF-36):

  • la nivelul populaţiei generale („sănătoase") şi

  • la nivelul pacienţilor hemodializaţi iterativ;

(2)

obţinerea de scoruri normative pentru starea de sănătate a:

  • populaţiei generale („sănătoase") şi

  • pacienţilor hemodilizaţi iterativ;

(3)

analizarea acceptanţei şi a comprehensibilităţii instrumentului ales;

(4)

compararea rezultatelor între cele două eşantioane.

Chestionarul Short Form 36 (SF-36) este un instrument generic de măsurare a stării de sănătate, dezvoltat şi testat de New England Medical Center în cadrul Medicul Outcomes Study, care utilizează opt scale: funcţia fizică, funcţia socială, limitarea rolului (de cauză fizică şi emoţională), sănătatea mentală, energia, durerea somatică, starea generală de sănătate. Acest model are trei niveluri (Fig. 1.2):

  • - 36 de itemi (întrebări)

  • - 8 scale care agregă itemii

  • - 2 concepte generice care agregă scalele

Dezvoltarea versiunii în limba română

A fost realizată în conformitate cu instrucţiunile internaţional aplicate, cu recomandările şi sub controlul New England Medical Center, după cum urmează:

1. Producerea de traduceri în limba română; 2. Stabilirea validităţii prin compararea versiunilor originală (în limba engleză americană) şi cea română 3.Retroversiune şi reevaluarea validităţii prin compararea acesteia cu versiunea originală 4. Test pilot. Studiul a fost conceput ca multicentric prospectiv. Eşantionul de control a fost un eşantion randomizat multistadial; primul stadiu stratificat (eşantion reprezentativ pentru populaţia generală a României); vârstă >18 ani.

Au fost analizaţi 1205 subiecţi de control sănătoşi (13 excluşi din cauza răspunsurilor incorecte/incomplete). Eşantionarea a fost realizată de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională (CURS), o agenţie specializată în testarea opiniei populaţiei. Pacienţii, în număr de 176, au fost triaţi din trei centre de hemodializă: Centrul de Hemodializă din Spitalul „Dr. Carol Davila", Bucureşti; Centrul de Hemodializă „Sarah", Braşov; Centrul de Hemodializă Iaşi. Opt pacienţi au fost excluşi din cauza răspunsurilor incorecte/incomplete. Aplicarea chestionarelor a fost realizată de operatori de interviu profesionişti (psihologii centrelor de hemodializă).

Analiza statistică

Analiza psihometrică a fost efectuată prin calcularea coeficienţilor de corelaţie Pearson pentru validitatea convergentă şi discriminantă a întrebărilor şi pentru varianta egală a întrebărilor şi a coeficienţilor Cronbach-a pentru gradul de fidelitate al scalelor. Pentru compararea scorurilor la nivelul populaţiei generale şi al celei hemodializate; s-a efectuat analiza de regresie a celor mai mici pătrate. Într-un rewiev realizat de Garratt, Schmidt, Mackitosh şi Fitzpatrick (2002) pe un număr de 3921 de cercerări despre instrumentele de evaluare a QoL în boala cronică, publicate în perioada 1990-2000, s-a evidenţiat faptul că SF-36 este pe o poziţie net superioară faţă de celelalte instrumente generice utilizate în evaluarea QoL în boala cronică (tabel 1.4.).

Tabel 1.4. Instrumentele de evaluare a QoL (din 3921 cercetări, 1990-

2000)

Instrumentul

Număr de utilizări

SF-36

408

Sickness Impact Profile

111

Nottingham Health Profile

93

EORTIC QLQ-C30

82

QALY

79

EuroQoL

77

Health

Assessment

62

Questionnaire

Quality of Wellbeing Scale

53

Health Utilities Index

41

WHOQOL

24

Healthy Years Equivalent

24

Fig. 1.2. Chestionarul SF-36

Fig. 1.2. Chestionarul SF-36

Fig. 1.3. Scorurile medii ale SF-36 la nivelul populaţiei generale şi deviaţiile la pacienţii hemodializaţi iterativ

Fig. 1.3. Scorurile medii ale SF-36 la nivelul populaţiei generale şi deviaţiile la pacienţii hemodializaţi iterativ

Rezultate

Chestionarul a fost acceptat de 94.8% dintre pacienţi. Analiza psihometrică respectă criteriile de fidelitate şi validitate impuse unui chestionar de sănătate atât la nivelul populaţiei sănătoase cât şi la nivelul populaţiei hemodializate iterativ. Studiul a obţinut scoruri normative pentru populaţia generală. Scorurile obţinute

la nivelul populaţiei hemodializate iterativ au fost semnificativ scăzute comparativ cu cele obţinute la nivelul populaţiei generale la nivelul a 7 din cele 8 scale (p<0.01 HD vs. control); singura excepţie a fost scala de sănătate mentală (Fig. 1. 3). SF-36 a fost validat la populaţia generală „sănătoasă" şi la pacienţii hemodializaţi iterativ;

S-au obţinut scoruri normative pentru cele 8 dimensiuni (scale) ale stării de

sănătate a populaţiei generale, nu şi pentru populaţia hemodializată iterativ; Prin calităţile sale (scurt, uşor de acceptat, sensibilitate înaltă), chestionarul SF-36 permite evaluarea percepţiei asupra propriei sănătăţi a pacienţilor cronici în general (chiar dacă etalonarea lui s-a realizat pe o populaţie de hemodializaţi) şi compararea acestei percepţii cu cea a populaţiei generale.