You are on page 1of 8

Minerale și Vitamine –

substanțe care consolidează


imunitatea, contribuie la
creșterea și dezvoltarea
organismului uman și previn
îmbolnăvirea lui.
Intoxicația alimentară este o
afecțiune cauzată de
consumul de alimente sau
băuturi contaminate cu
microbi precum bacteriile,
virușii sau paraziții.
Regim
Alimentar
Adecvat
Aveți nevoie de circa 40 agenți Cu cât alimentele sunt mai variate,
nutritivi pentru a vă păstra cu atât este mai puțin probabil că
sănătatea. Aceștia includ vitaminele o să ajungeți la o insuficiență sau
și mineralele, precum și aminoacizii, la un exces de vriun agent nutritiv.
acizii grași esențiali și surse de O cale de a asigura varietatea și,
energie. odată cu ea, un regim alimentar
Majoritatea elementelor conțin mai echilibrat, este aceea de a alege
mult de un agent nutritiv. Laptele, zilnic alimente din fiecare grupă a
de exeplu, conține proteine, grăsimi, piramidei alimentare.
zaharuri, riboflavină și alte vitamine Mâncați zilnic alimente variate
B, vitamine A, calciu și fosfor – pe care să includă: fructe, legume,
lângă alți agenți nutritivi. făinoase, produse lactate, carne
slabă, puține grăsimi.
Toți agenții nutritivi de care are 1.Asigură materialele pentru a
nevoie organismul nostru se găsesc în construi, a reface și a întreține
alimente. Diferite alimente conțin țesuturile din organism cum sunt
diferiți agenți nutritivi și nu există un mușchii și oasele.
aliment care să conțină el singur toți 2.Furnizează substanțe care au rol în
agenții nutritivi de care aveți nevoie. reglarea proceselor din organism.
Agenții nutritivi sunt foarte 3.Furnizează combustibilul care
importanți pentru realizarea unei stări asigură energia organismului.
de sănătate optimă. Ei sunt
În timpul digestiei, agenții
substanțele chimice care lucrează
nutritive sunt eliberați din
pentru a îndeplini una sau mai multe
alimentele pe care le consumăm,
din următoarele funcții ale
pentru a-și exercita funcțiile. Noi
organismului nostru.
avem nevoie de agenții nutritivi
din alimente, și nu de anumite
alimente.
Pe baza conținutului similar de agenți Ce este intoxicația alimentară?
nutritivi, alimentele pot fi clasificate Intoxicația alimentară este o
în grupe. Fiecare grupă aduce anumite afecțiune cauzată de consumul de
contribuții într-un regim alimentar alimente sau băuturi contaminate
sănătos. Ele sunt: Legume, Fructe, cu microorganisme patogene cum
Lapte, Carne, Făinoase, Grăsimi, Apa. sunt bacteriile, virușii sau paraziții.
Nu există un aliment perfect – oricât În timpul verii, din cauza
de mult ne place un aliment, dacă l- temperaturii crescute, astfel de
am consuma tot timpul și nu am mai microorganisme se înmulțesc
mânca altceva, s-ar putea să ni se extrem de rapid în alimente.
facă rău. Este foarte important să
Riscul crescut de contaminare este
mâncăm alimente diferite în fiecare
cauzat în principal de condițiile
zi pentru a crește, a ne păstra
improprii de igienă, gătire,
sănătatea și a avea energie. Avem
depozitarea și conservarea
nevoie de anumiți agenți nutritivi în
incorectă a alimentelor.
regimul alimentar de fiecare zi.