You are on page 1of 6

PRELOMI PODA ORBITE

 U okviru preloma donje ivice orbite


 U okviru kompleksnih preloma zigomaticne kosti
 U okviru preloma maksile po tipu Le Fort II i Le Fort III
 Izolovani prrelomi poda- najcesci, istanjeni pod zbog sinusa.

Kako nastaje prelom poda orbite? Najcesce nastaje dejstvom jake, tupe sile u predelu ocne jabucice. S
obzirom da je pod orbite veoma tanak, pritisak koji nastaje delovanjem tupe sile na ocnu jabucicu
dovodi do preloma (da pod orbite nije tanak kao sto jeste, svaka sila, tj. udarac u predeo oka bi doveo do
ozbiljnih ostecenja oka, covek bi mogao da izgubi vid).

Prelom poda orbite→blow out (iz orbite-sto znaci da sadrzaj iz orbite ide prema sinusu). Postoji i prelom
blow in (pod nekim uglom kada sila vise deluje sa donje strane, prelom moze da se manifestuje tako da
se sluzokoza sinusa protegne, odnosno uđe u orbitu.

Najvažnije je da posumnjamo i postavimo pravilnu dijagnozu ovog preloma, jer ukoliko se to ne


dijagnostikuje i ne reaguje na vreme (jer u početku to može da bude potpuno asimptomatski )
stvaranjem ožiljka kasnije može da dođe do ozbiljnih posledica, a glavna posledica preloma poda orbite
je…….

Kako sumnjamo i kako postavljamo klinički dijagnozu preloma poda orbite?

1.ograničena pokretljivost očne jabučice

Prvo postoji ograničena pokretljivost očne jabučice, jer je došlo do inmaceracije sadrzaja orbite, bilo da
se radi o mišićima pokretačima ili o masnom tkivu poda orbite, on se priklješti, uđe kroz te koštane
fragmente i očna jabučica sa povređene strane ne pokrece se sinhrono sa jabučicom druge strane.

2.poremećaj bipupilarne linije

Moramo da gledamo da li postoji poremećaj bipupilarne linije, odnosno da li imamo jedno oko niže
uodnosu na drugo oko, bipupilarna linija nije prava, nego malo kosa.

3.pojava diplopija

Pojava diplopije je važan znak, ali nije odlučujući, jer ona može da nastane i iz nekih drugih razloga (usled
bulbalnog hematoma koji ograničava pokrete oka i maže da dođe do diplopije ili samim poremećajem
motornih živaca-abducens i trohlearis). Zašto nastaje diplopija? Ne dolazi do poklapanja slike na zutoj
mrlji levog i desnog oka.

-pregled širine vidnog polja (gore, dole, levo, desno) prati se pogled pacijenta i neki put se jasno vidi da
jedno oko zaostaje.

-oftalmoplegija-potpuna nepokretljivost očne jabučice


4.enoftalmus

Očna jabučica udubljena, uvučena


*Razlika između egzoftalmusa i protruzije bulbusa? (Vukadinović) Protruzija bulbusa može da nastane
usled hematoma, retrobulbarnog,neke infekcije, znači nastaje usled mehaničkih poremećaja u predelu
očne jabučice, a egzoftalmus nastaje usled opštih oboljenja (Bazedovljeva bolest)

Postavljanje dg preloma poda orbite:

 Snimak facijalnog masiva – Votersova projekcija 45°. Tu se može videti fenomen viseće kapi.
 Tomografija (to je istorija)
 CT
 CT 3D

-egzoftalmus – bulbus protrudiran, smanjena zapremina očne jabučice


-enoftalmus – proširena frakturna linija prema spolja
-traumatski…………..kantus – dolazi do povećanja između očnih duplji, javlja se u situacijama kada je
prisutan prelom medijalnog kantalnog ligament (on više nije na onom mestu gde bi trebalo da je
pripojen i onda naravno dolazido razmicanja očnih duplji )

HIRURŠKO LEČENJE PRELOMA PODA ORBITE

1.reponiranje prolabiranog sadrzaja ocne duplje

Važno je da prolabiran sadržaj očne duplje vratimo na mesto (masno tkivo i mišiće).

2.repozicija kostanih fragmenata

Ukoliko postoji potreba uradi se repozicija koštanih fragmenata, odnosno ako je prelom poda orbite u
sklopu komplikovanih povreda jagodične kosti ili u sklopu preloma maksile po tipu Le Fort I, Le Fort II ili
Le Fort III.

3.Uradi se osteosinteza

4. na kraju dolazi rekonstrukcija poda orbite, sto moze da se radi na nekoliko načina. Ukoliko defekt nije
prevelik koristi se slobodni koštani transplantat. Najbolji transplantat koji koristimo je sa prednjeg zida
maksile, slicna je podu maksile i odlično se uklapa. Koristi se i simfiza mandibule. Ksenograft – liofizirana
goveđa dura, koristi se ako su defekti mali.

5.nekada se radi transsinusna potpora nije doslo do multifragmentalnog preloma poda orbite, nego
samo kao da je sluzokoza sinusa upala,vidi se na skeneru, nije bilo defekta tkiva- otvara se prednji zid
maksile u fosi kanini, postavlja se jodoform štrajfna ili balon i nakon dve nedelje se ukljanja.
PRELOM NOSNIH KOSTIJU – FRACTURA OSSIUM NASALE

Koristimo množinu, jer je nemoguce da prilikom udarca, pada nastane samo prelom jedne nosne kosti.
Kod dg preloma nosnih kostiju veoma je bitno da se dobro uradi klinički pregled. Najvažnije je da li
postoji patološka pokretljivost, zatim koštani stepenik,onda gledamo kroz nos spekulumom za nos gde
možemo da naiđemo na hematom septum koji je izražen. Repozicija se uglavnom radi na slepo.

IV PREDAVANJE

1. POVREDE ZUBA
2. PRELOMI ALVEOLARNOG NASTAVKA
3. PRELOMI VILICA KOD DECE
4. PRELOMI BEZUBE ATROFIČNE MANDIBULE
5. LOŠE SRASLI I INFICIRANI PRELOMI
6. POVREDE NANETE VARTENIM ORUŽJEM
7. SUDSKO MEDICINSKA KVALIFIKACIJA POVREDA MAKSILOFACIJALNE REGIJE

Povrede zuba mogu da se dele na povrede čvrstih zubnih tkiva i pulpe i povrede parodoncijuma.

Povrede tvrdih zubnih tkiva i pulpe

 Prelom krunice bez otvaranja pulpe: prelom gleđi-klasa I i prelom gleđi i dentina-klasa II
 Prelom krunice sa otvaranjem pulpe-klasa III
 Prelom krunice i korena-klasa IV,moze da bude sa otvorenom pulpom i bez otvorene pulpe
 Prelom korena zuba-klasa V

Kod preloma korena zuba zavisi u kom nivou korena je taj prelom, ako je prelom korena u apeksnoj
trećini uradi se apikotomija, a ko je u gingivalnoj trećini može da se desi da zaraste, ali to je naravno
nekrotično i doći će do resorpcije.

Povrede koje oštećuju parodoncijum

 Nagnječenje, kontuzija zuba, nema rasklaćenja, zub se oseća kao mnogo viši usled otoka
periodoncijuma. Kada se otok povuče, zub se vraća na svoje mesto.
 Rasklaćenje, luksacija;subluksacija-minimalno pomeranje, zub će se sam od sebe učvrstiti,nije
potrebna nikakva dodatna terapija;intruzija-zub se utisne u alveolu;ekstruzija zub van alveoli-
moze da bude lateralna, palatinalna, lingvalna i u donjoj vilici labijalna
 Nasilno izbijanje zuba-ekstractio traumatic dentis ili eksartikulacija dentis-kompletna avulzija.
Postoji razlika između nasilno izvadjenog i nasilno izbijenog zuba. Zub treba da se vrati u alveolu
i imobiliše. Svejedno je da li će se zub odmah ili kasnije endodonski zbrinuti, jer će u svakom
slučaju taj zub, kad tad, postati avitalan. Zub se fiksira za dva susedna, nepovređena zuba. Šina
se fiksira akrilatom i ona tu stoji 6-8 nedelja kod oraslih osoba da bi doslo do potpune
inkorporacije zuba. Kod izbijenog zuba obavezno je uraditi kontrolni snimak da vidimo da nije
nekim slučajem ostao deo korena, neki strain material….

Postavljanje dg povređenih zuba:

 indirektno prosvetljavanje,helio lampama kod frakture gleđi, može da se vidi frakturna linija koju
nismo videli golim okom
 test vitaliteta, obično je poremećen u odnosu na kontrolni zub,tj višije, potrebno je više struje
 palpacija i
 rendgenski snimci.

Lečenje povređenih zuba:

 prelom krunice-konzervativno,
 prelom korena-konzervativno,imobilizacija 6-9 nedelja, apikotomija, vađenje
 rasklaćeni zubi-imobilizacija 6-8 nedelja kod odraslih;2-3 nedelje kod dece

Načini imobilizacije zuba: splintovi (akrilatni-cap splintovi preko zuba;samovezujući akrilat;kompozitni


splint-najčešće se koristi), imobilizacija šinama i žičanim ligaturama (šina sa trnovima; šina bez
trnova;žičane ligature; ortodontsko fiksiranje)

Povrede alveolarnog nastavka

 Kominucija zubne čašice kodintruzije zuba


 Prelom zubne čašice
 Prelom alveolarnog nastavka-najmane dva zuba se pokreću sinhrono sa delom kosti
 Prelom bezubog alveolarnog nastavka kao poseban entitet, jer je tu dugačije lečenje

Dijagnoza-fractura procesus alveolaris maxile interdencium ili region 21 i 23

Prelom vilica kod dece razlikuje se od preloma vilica kod odraslih.kod dece kost je elastičnija, periost je
deblji i kod dece se veoma često javlja green stick prelom-nema potpunog preloma jer je frakturna linija
u periostu. Najčešće se javljaju u predelu columa, zglobnog nastavka mandibule. Kod dece postoji
odlična reparatorna sposobnost, sve lepo zarasta, to je olakšavajuća okolnost i zato je imobilizacija i
period zarastanja mnogo kraći. Veoma brzo i odlično remodelovanje, tako da nešto što ne izgleda na prvi
pogled sjajno reponirano, se posle određenog vremena fino remodeluje, tako da ne možemo ni da
primetimo da je u jednom trenutku tu bio prelom. Kod dece je negativno i najviše se zadržavamo kod
preloma zglobnog nastavka zbog mogućnosti od ankiloze ukoliko se to ne dijagnostikuje na vreme ili ne
leči kako treba.

Posebnosti lečenja preloma vilica kod dece

Ukoliko je prelom minimalni, to možemo tako id a ostavimo, zbog sposobnosti remodelacije. Trebada da
vodimo računa da ne napravimo neku štetu kod zametaka stalnih zuba. Takođe treba voditi računa, kod
malih mikropločica pogotovo kod male dece one nekad srastu u kost,tj kompakta pređe preko nje, pa je
pitanje da li ih treba uklanjati ili ne. ako pločica prominira ili smeta, onda je treba ukloniti.

Lečenje preloma zglobnog nastavka

 Bez imobilizacije-kašasta ishrana, žvakanje na suprotnu stranu i funkcionalne vežbe ako nema
poremećaja okluzije,jer se neki mišići pripajaju na zglobnom nastavku i dolazi do devijacije, kada
dete žvaće na suptotnu stranu obično vraća te mišiće u funkciju
 Kratkotrajna imobilizacija-do tri nedelje (dovoljno je i od 10 do 14 dana) i funkcionalne vežbe
ako postoji poremećaj okluzije

Atrofična bezuba mandibula, veoma teška za lečenje, jer nema zuba za fiksaciju. Pacijenti su stariji,
losijeg zdravlja, pa je i zbog toga lošiji kvalitet kostiju i smanjena je količina kosti.
Lečenje (istorijski pregled): fiksacija pomoću slinta nedovršenih proteza-uzmemo otiske i ako pacijent
ima stare totalne proteze i onda mi te proteze stavimo, vežemo ih žicom oko mandibule
(cirkummandibularno) ;cirkumzigomatično-kranijalno. Ranije su se koristili spoljašnji fiksatori, žičane
osteosinteze, ali postoji veliki procenat komplikacija odnosno nesrastanja.
Mala vilica, mala ploča, NE. jer kako deluje trauma na kostano tkivo? Osteoklastično. Gde je trauma,
pojave se osteoklasti koji razaraju koštano tkivo. Kada se stavi šav bližu frakturne linije, on ce sigurno da
izgubi svoju funkciju. Suština je da pločica premosti frakturnu liniju, a da šrafovi budu daleko od nje. Sto
je tanja vilica, ploča treba da bude deblja, a šrafovi značajno udaljeniji od frakturne linije, odnosno od
osteoklastične aktivnosti. Znači šrafovi moraju u zdravo tkivo!

Loše (pogrešno) srasli i inficirani prelomi- fractura malae sanata; pseudoarthrosis-lažni zglob- ako ne
dodje do srastanja posle 8 nedelja. Lečenje (istorijski pregled)-odlaganje do prestanka infekcije; MMF-
closed reduction/konzervativno; kiršnerove igle na mestima udaljenim od infekcije; stari stav- ne
postavljati strano telo u inficirano područje. Savremeno lečenje- čvrsto fiksiranje prelomljenih
fragmenata;stabilizacija povezivanjem; rekonstruktivna ploča; u slučaju potrebe rekonstrukcija
slobodnim autologim koštanim graftovima (primarna ili sekundarna) ; udarna antibiotska terapija.

Povrede nanete vatrenim oruzjem

Savremeno lečenje:uspostavljanje okluzije, osteosinteza, omogućiti funkciju vilice što pre,u slučaju
potrebe rekonstrukcija slobodnim autologim koštanim graftovima, udarna antibiotska terapija.

Sudskomedicinska kvalifikacija povreda maksilofacijalne regije

 Lake-sve povrede mekih tkiva izuzev povreda koje izazivaju trajno unakaženje i povreda većih
krvnih sudova i nerava
 Teške-izbijen zdrav zub i izbijen zub u funkciji ali saniran; svi prelomi koštanog tkiva izuzev
preloma nosnih kostiju, jagodičnog luka i prednjeg zida maksile-bez dislokacije (sa kliničkog
aspekta)
 Opasne po život-teške telesne koje uzrokuju opstrukciju donji disajnih puteva i krvavljenja iz
većih krvnih sudova –kominutivne povrede mandibule
 Smrtonosne

Povrede zuba-lake: prelomi krunica, luksiran zub, izbijen zub u terminalnom stadijumu parodontopatije
(do 4 zuba)

Povrede zuba- teške: izbijen zdrav vitalni zub, izbijeni zub ako je bio u funkciji (sanirani zub) , izbijena
više od 4 parodontopatična zuba