You are on page 1of 10

Univerzitet u Tuzli – Mašinski fakultet Školska 2018/2019

KONSTRUISANJE RAČUNAROM

STEZNI (PRESOVANI) SPOJEVI

Dr. Salko Ćosić, v.prof.

Tuzla, decembar 2018

1
Univerzitet u Tuzli – Mašinski fakultet Školska 2018/2019

STEZNI SPOJEVI – prenos obrtnog momenta, aksijalne sile ili oboje - pomoću sile trenja
Vrste: cilindrični, konični, specijalni...

 Preklopni spoj – elastična deformacija - kontaktni pritisak - sila trenja- prenos vanjske sile

2
Univerzitet u Tuzli – Mašinski fakultet Školska 2018/2019

 Primjena: elementi za kružno kretanje, kotrljajni ležaji, glavčine, turbinski diskovi, fina meh.
 Prednosti: jednostavnost, cijena, ušteda u masi i volumenu materijala
 Nedostaci: ograničena snaga, nerastavljivost, način spajanja (posebna oprema), nepouzdanost

Načini formiranja spoja: - uzdužno (presovanje), hidraulika, poprečno –toplotni postupak

aksijalna sila - kritična sila

3
Univerzitet u Tuzli – Mašinski fakultet Školska 2018/2019

dtmax = 230-240 oC (čelik), 150-200 oC (bronza)


Primjer: za presovani par Φ100 H8/t7 odredi minimalnu potrebnu temperaturu za ostvarenje spoja.
Za Φ100 H8 dd=0, dg = 54 =T; za Φ100 t7 dd=91, dg=126 zmin=37, zmax=126;

zmax  z
t    d  zmax  z  t  tmin  20 
 d
0.126
0.126 
z  z 3  173 oC
tmin  20  max  20 
 d 11  106  100
Primjeri stvaranja spojeva:

4
Univerzitet u Tuzli – Mašinski fakultet Školska 2018/2019

Proračun nosivosti i naprezanja:


Nosivost spoja: minimalni preklop uticaj hrapavost, smicanje vrhova neravnina
F=Fnµ=pAµ<Fkr (p=f(δ), A=πDL)
Naprezanja u spoju: maksimalni preklop

Lame-ovi obrasci:

5
Univerzitet u Tuzli – Mašinski fakultet Školska 2018/2019

2M T
FTot  Fa2  Ft 2 ukupna sila, Ft 
d
FTot  ef  p  d    l ; ef  efektivni koef. trenja
ef  0.08  0.1  uzdužno presovanje,
ef  0.12  0.14  toplotno navlačenje
*************************
p
p ; računski pritisak;
 C1 C2 
d  
 E1 E2 
d 2  d12 d 22  d 2
C1  2   1 ; C2  2  2
d  d12 d2  d 2
 p   p min  u   T ; u  1.2( Rz1  Rz 2 );
 T  d  (t2  20) 2  (t1  20)1  103
u - uticaj hrapavosti (smicanje vrhova neravnina)
Plastificianje oboda diska
1   3  Yo
 max   (maksimalni tangencijalni napon)
2 2
 d 22  d 2  2d 22
p 2 2 
 ( p)  p 2  Y 2
 2
d  d  d 2  d 2

d 22  d 2 d 2  d12
p  Y 2 za glavčinu; p   Y 1 za rukavac
2d 22 2d 2
6
Univerzitet u Tuzli – Mašinski fakultet Školska 2018/2019

Neravnomjernost distribucije pritiska:

Fretaža cijevi
Povećanje nosivosti spoja: Elektroplatiranje kontaktnih površina

FTot  p  d    l  ef ;

7
Univerzitet u Tuzli – Mašinski fakultet Školska 2018/2019

Konstrukcione preporuke kod izvođenja presovanih spojeva:

8
Univerzitet u Tuzli – Mašinski fakultet Školska 2018/2019

SPECIJALNA SPOJNICA - VIDEO

PRIMJER PRORAČUNA: Zbirka, na vježbama, MAPLE

SOFTVERI: Interference fit calculation according to DIN 7190

9
Univerzitet u Tuzli – Mašinski fakultet Školska 2018/2019

10