You are on page 1of 25
IV. BILANTUL ARTICULAR $I MUSCULAR AL MEMBRULUI INFERIOR IV.1. Bilantul articular si muscular al soldului 1V.1.1. Articulatiile bazinului si soldului Articulatia sacro 1 Suprafefele articula- re: fefele auriculare ale osulti coxal + cole ale osului sacrat Mifjloace de unire: © capsule articulara (scurti, in partea dorsal este inlocuiti de ligamente- le sacroiliace interosoase); * ligamentele sacro- itiace ventrale intre aripioa- ra sacrului + fata pelvina a osuluisacrat si osul coxal (nga linia nenumiti); 4 * ligamentele sacro- ace dorsale intre spina ! 5 | iliaca posterosuperioard. si Ne creasta sacrati lateral. (fi- brele inferioare sunt lungi, fn parte intricate cu fibrele ligamentului sacrotuberal ~ 1. fila bazinai veut posteion) || ligamenta sacroiliac poste- Aina iment 2, Hane | or fng, ele suenoare sacrospince, sunt scutte aproape orizon~ 5. Ligamentul sacrotuberal; 6. Inserfia superioariia__| tale- ligamentul sacroiliac bicepsului femural; 7. Ligamentele sacrococcigiene | posterior scurt); WG * ligamentul sacroiliac interosos este principalul mijloc de unire intre cele doud oase, este foarte puternic, © ligamentul iliolombar, aflat in spatiul unghiular dintre coloana lombara si creasta iliac’, este putemic si se inscreazi pe procesele transverse, vertebrele Jombare a 4-a si a 5-a gi de acolo pe ereasta iliacd-+fosa iliacd deasupra suprafefei auriculare. 135 Raporturi anatomice: + anterior ~ vasele iliace exteme + inteme, muschiul iliopsoas, muschiul piriform; ‘* posterior — mugchii extensori ai coloanei vertebrale; © superior ~ muschiul patcatul lombar; * inferior ~ matca incizura ischiatici — strabatut de pachetul vasculo-nervos fesier superior Migcarile articulatiei sacroiliace: + In mod normal se produc miscdiri foarte reduse, miscarea de nutatie si contranutatie. in mwatie, baza sacrului se apleaca inainte gi in jos. in contranutagie, dimpotriva, ea se indreapti inapoi gi in sus. + in ambele migcairi, axel transversal nu trece prin articulatia propriu-zisa, ci prin ligamentele sacroiliace dorsale/eel interosos. * Migcarile se produc prin deplasarea sacmlui/p: case coxale pe osul sacrat imobilizat. ‘© Migcarea de nutatie este limitati de ligamentele sacroischiatice. deplasarea celor doua Simfiza pubian Articulatie rezultatd din unirea celor dow’ oase coxale in partea anterioars, pe linia mediand, este o simfiza. Suprafetele articulare: fefele articulare ovalare simfizare pe fiecare os (mai apropiate posterior decat anterior => un spatiu cuneiform cu baza anterioari) Mijloace de unire: © discul interpubian ~ fibrocarilj + ligamentul pubian superior — fascicol fibros transversal aflat intre linia alba-simfiza, care se intinde intre tuberculii pubieni; ‘Simfiza pubian’ la femeie vizuta pe seofiunea frontal 1. Ligamentul superior, 2. Discul interpubian: 3. Portiunea intercartilgginoasd a ligamen tului interpubian; 4, Cavitatea articular 5. Ligamentul arcuat pubian ‘Simfiza pubiana vazuta anterior 1. Linia alba, 2. Muschiul drept abdominal; 3, Mugchiulpiramidal; 4. Ligamentul anterior, 5. Ligamentul arouat pubian 136 * ligamentul pubian arcuat de aspect semilunar, cu concavitate in jos gi ‘napoi, imediat sub simfiza pubiand, foarte rezistent. Raporturile simfizei pubiene: « inainte ~ corpii cavernosi ai penisului/clitorisului, corpul adipos al ‘muntelui pubian; * inapoi ~ spatiul prevezical + vezica urinara: © in sus — muschii abdominali, * in jos ~ ligamentul arcua: se continu cu fascia perineala mijlocie, strabatuta de uretra. Ligamentele sacroischiatice Ligamentul sacrotuberal (sa- crosciatic mare): forma triunghiulara cu baza pe sacru si varfuul pe tube- rozitatea ischiatica: © insertiile superioare pe cele doua spine iliace posterioare + pe partea cea mai posterioara a suprafefei gluteale a coxalului + pe marginile laterale ale sacrului si coceisului pana Ia vertebra a-3-a coocigiana, © insertia inferioara pe partea supero-medial a tuberozitifii ischia- tice + de-a lungul ramutii inferioare a ischionului, formand plica falciformet pe care se insereaza fascia muschiului obturator intern. Ligamentul sacrospinos (sacro- sciatic mic): anterior fat de prece- dentul, forma triunghiulara cu baza pe Extremitatea superioara a femurului si capsula articulatie’ coxofemurcle 1, Ligamentul eapului fermural; 2. Capul femural: 3. Capsula articulard, 4. Trohanterul mis, Fraurile capsulei (frenula eapsulei) marginile laterale ale oaselor sacru si coceis (pe o lungime de 3-4cm), si varful pe spina ischiatica. Raporturile ligamentelor sacroischiatice: ligamentele completeaza peretele lateral al pelvisului osos, lund parte la formarea orificiilor ischiatice: © orificiul ischiatic mare ~ cel superior, delimitat 1) medial — ligamentul sacrotuberal; 2) superolateral ~ marea incizurd ischiatica: 3) inferior ~ ligamentul sacrospinos, prin acest orificiu tree: muschiul piriform, manunchiul vasculonervos gluteal superior, nervul ischiatic, nervul femurocutanat posterior, vasele ischiatice, manunchiul vasculonervos rusinos insern © orificiul ischiatic mic ~ inferior, delimitat 137