You are on page 1of 6

Propunător: Irimiea Ioana Elena

Prof.inv primar: Oprea Carmen

Prof. metodist: Petrov Luiza

Prof. practica pedagogica: Grigore Liliana Mara


Proiect de lecție
Data: 18.12.2017

Clasa: a II-a D

Disciplina: Muzica si mișcare

Discipline integrate D.L.C.

Tema muzicală: Ritmul

Tema lecției’: “Tradiții și obiceiuri de iarnă’’

Subiectul lectiei: “O,brad frumos! “ Iată,vin colindători”

Scopul: formarea deprinderilor ritmico-melodice și dezvoltarea sensibilității copiilor prin


colindele de Crăciun

Obiective operaționale:

O1: Să identifice obiceiuri și tradișii de sărbători pe baza imaginilor date.

O2: Să execute trei exerciții de respirație și de încălzire a corzilor vocale.

O3: Să intoneze cântecele cu ajutorul procedeelor melodice(acompanaimnet


instrumental,jocuri musicale,interpretare pe grupe,individuala).

O4: Să intoneze cântecele respectând linia melodică,durata și înălțimea sunetelor.

O5 Să selecteze din tabelul dat cuvintele care conțin grupurile de litere ‘’mp’’ si ‘’mb’’.

O6 Să formeze cuvinte care conțin grupurile de litere ‘’mp’’ si ‘’mb’’ după modelul dat.

Strategii didactice:

 Metode si procedee: conversația,observația,explicația,audiția


muzicală,exercițiul,demonstrația
 Mijloace didactice imagini traditii si obiceiuri de iarna,boxe,laptop,fișe cântece,planșă
‘’Bradul împodobit’’,plansa ‘’Steaua’’
 Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual
 Bibliografie:
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Momentele lecției Ob. Conținut esențializat Resurse Evalua


re
Metode Mijloace Forme de
organizare
- Se asigură condițiile optime pentru -conversație -fișe cu textul -frontal
buna desfășurare a activității: cântecului
1. Moment
-aerisirea sălii de clasă
organizatoric
-așezarea copiilor în bănci
-pregătirea materialului didactic
necesar
O1 -se vor face exerciții de respirație: -exercițiu -baloane(anexa 1) -frontal
2. Reactualizarea “mirosim o floare”cu ajutorul -demonstrație -bețișoare parfumate
cunoștințelor bețișoarelor parfumate, “umflăm un -aplicatie pian
anterioare balon” cu ajutorul unui balon
-se vor executa exerciții de
mobilitate a corzilor vocale: gama
Do major în suire și în coborâre
3. Anunțarea - -se va realiza o scurtă discuție legată -conversație - -frontal
temei și a de grupul de joacă al fiecărui copil
obiectivelor prin întrebările:
urmărite 1. Aveți un grup de joacă?
2. Unde va întâlniți la joacă?(ex:
afară, în curtea unei școli etc.)
3. Ce fel de jocuri vă jucați voi?
-se va anunța titlul cântecului
“Voinicii”

4. Dirijarea O2 -se va canta noul cantec de catre -conversație -text cântec -frontal
învățării O3 propunatoare ca model -demonstrație
O4 -se va prezenta si citi textul -exercițiu
cântecului -problematizare
-se vor explica cuvintele: -joc muzical
1.ceată=grup
2.zăvoi=pădurice pe malul unei ape
3.tărăboi=gălăgie mare
4.brâu=curea
5.sprinteni=vioi
6.bordei=locuință mică,
rudimentară
-textul va fi repetat cu toată clasa
-se va cânta cântecelul pe strofe
-se va reda melodia integral cu elevii
de două ori, a doua oară cu bătăi în
bancă și bătai din palme pe fiecare
măsură

5. Obținerea O5 -se va realiza un dialog muzical între -joc muzical -textul cântecului -frontal
performanței O4 propunătoare și copii -conversație -individual
O3 -copiii vor cânta pe rânduri: primul -exercițiu -pe grupe
rând primul vers, al doilea pe cel de
al doilea, iar al treilea rând refrenul,
apoi se vor inversa rolurile
-interpretare cu soliști, unde restul
clasei va canta refrenul cântecului
-toate jocurile vor fi acompaniate de
bătai din palme și în bancă
6. Feed-back O2 -fetele și băieții vor cânta separat, -joc muzical -textul cântecului -frontal
O3 ele strofele, iar ei refrenul, apoi -exercițiu -pe grupe
invers -conversație
-se vor face aprecieri cu privire la -problematizare
corectitudinea interpretărilor de

către propunătoare și de către elevi


7. Asigurarea O2 -să deseneze pe o coală de hârtie -conversație -textul cântecelului -individual
transferului de ceea ce consideră ei că ar putea -explicație -foi
cunoștințe sugera cântecul(ex. Un peisaj, un -problematizare
grup de copii etc.)
8. Temă pentru O2 -să repete acasă cântecelul studiat -conversație -text cântec -frontal
acasă O3 -se vor face aprecieri critice
referitoare la comportamentul si
activitatea copiilor