You are on page 1of 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 [ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ] 19

Αυτοκέφαλη η Εκκλησία της Ουκρανίας


Ο προκαθήμενός της Επιφάνιος τόνισε ότι η Εκκλησία θα είναι ανοιχτή για όλους τους Ουκρανούς
Του Αριστείδη Βικέτου

Η
Ο Επιφάνιος μνημόνευσε
« αγάπη θα είναι το θε-
μέλιο πάνω στο οποίο
θα οικοδομήσουμε
μια ισχυρή και ενω-
μένη Εκκλησία στην
τον Μόσχας
Στην πρώτη θεία λειτουργία, μετά την παραλαβή
του Τόμου, ο μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ου-
κρανίας, Επιφάνιος, μνημόνευσε κανονικά, ονο-
Ουκρανία», τόνισε μαστικά, όλους τους προκαθημένους των κατά τό-
στον «Φ» την ημέρα των Θεοφανίων, λίγη πους Ορθοδόξων Εκκλησιών, περιλαμβανομένου
ώρα μετά την παραλαβή του Τόμου της Αυτο- και του Μόσχας Κυρίλλου. Η θεία λειτουργία τελέ-
κεφαλίας, ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης στηκε στην Αγία Σοφία Κιέβου, στις 7 Ιανουαρίου,
Ουκρανίας, Επιφάνιος. Στη συνομιλία μας μέρα κατά την οποία εορτάζουν τα Χριστούγεννα,
στην αίθουσα του Θρόνου του Οικουμενικού με το παλαιό ημερολόγιο, οι Εκκλησίες Ιεροσο-
Πατριαρχείου στο Φανάρι, ο προκαθήμενος λύμων, Ρωσίας, Σερβίας, Γεωργίας, Ουκρανίας,
της εν Ουκρανία Ορ- το Άγιον Όρος και η Μονή Σινά. Αντίθετα, στη
θόδοξης Εκκλησίας θεία λειτουργία των Χριστουγέννων ο Πατριάρχης
Ο Πατριάρχης Μόσχας υπογράμμισε: «Η Μόσχας, Κύριλλος, εκτός από τον Οικουμενικό
Κύριλλος δεν πόρτα της Εκκλησίας Πατριάρχη, τον οποίο σταμάτησε να μνημονεύει
μνημόνευσε τους μας θα είναι ανοικτή από τον Οκτώβριο, δεν μνημόνευσε ούτε τους
προκαθήμενους των για όλους τους Ου- άλλους προκαθημένους των Ορθοδόξων Πατρι-
Ορθόδοξων Εκκλησιών κρανούς». Επίσης, ο αρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών.
κ. Επιφάνιος στέλνει
ευχές στον Αρχιεπί-
σκοπο Χρυσόστομο, με τον οποίο επιθυμεί είναι ανοικτή για όλους τους Ουκρανούς. Ορθόδοξες Εκκλησίες θα αναγνωρίσουν Κύπρο. Εύχομαι ο Θεός να δωρίζει φώτιση και
να συλλειτουργήσει σύντομα και εκφράζει Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολο- την Εκκλησία Ουκρανίας με τη μνημόνευ- υγεία στον αγαπητό εν Χριστώ αδελφό Αρχι-
ευχαριστίες στο Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, γιατί μαίος σας έκανε έκκληση να εργαστείτε με ση του ονόματός σας στα εκκλησιαστικά επίσκοπο Κύπρου, Χρυσόστομο Β’. Να έχει
με χορηγία του συντηρήθηκαν ψηφιδωτά του πνεύμα καταλλαγής (συμφιλίωσης) ακόμη δίπτυχα; δύναμη να ποιμαίνει την Εκκλησία Κύπρου.
ιστορικού ναού της Αγίας Σοφίας Κιέβου. και με αυτούς που θα παραμείνουν υπό το Πιστεύω ότι με τη χάρη και τη βοήθεια Επίσης, εύχομαι με την ευλογία του Θεού να
Τι σηματοδοτεί η σημερινή μέρα για Πατριαρχείο Μόσχας. Θα ανταποκριθείτε του Θεού οι άλλες κατά τόπους Ορθόδοξες συλλειτουργήσουμε σύντομα.
την Εκκλησία και τον λαό της Ουκρανίας; στην έκκληση; Εκκλησίες θα αναγνωρίσουν την Εκκλησία Ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ου-
Σήμερα είναι όντως ιστορική μέρα για την Έχουμε ήδη ξεκινήσει να εργαζόμαστε Ουκρανίας, αφού σήμερα στη θεία λειτουργία κρανίας, απαντώντας σε ερώτησή μας για τη
Εκκλησία και για τη χώρα. Σήμερα η Ουκρα- με τους ιερείς και τον λαό προς αυτή την ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συντήρηση με χορηγία του Ιδρύματος Α.Γ.
νία απέκτησε τη δική της Αυτοκέφαλη Εκκλη- κατεύθυνση. Υπάρχουν αρκετές ενορίες, οι μας εγχείρισε τον Τόμο της Αυτοκεφαλίας. Λεβέντη μεγάλου τμήματος των περίφημων
σία και από σήμερα έχουμε εκκλησιαστική οποίες εξέφρασαν ετοιμότητα να υπαχθούν Αυτή είναι η πρώτη αναγνώριση από τη Μητέ- ψηφιδωτών (11ος αιώνας, που έχουν επιγρα-
ανεξαρτησία. Είμαι πεπεισμένος ότι τώρα σε στην ενιαία Αυτοκέφαλη Εκκλησία Ουκρα- ρα Εκκλησία όλων μας, στην οποία πρέπει να φές στα ελληνικά) της Αγίας Σοφίας Κιέβου,
πνεύμα αγάπης με τη Μητέρα Εκκλησία Κων- νίας. Αυτό θα γίνει τώρα που δόθηκε από το αποδίδουμε τον προσήκοντα σεβασμό. ανέφερε ότι είναι πάρα πολύ ευτυχής και
σταντινουπόλεως θα δημιουργήσουμε πολύ Οικουμενικό Πατριαρχείο ο Τόμος, ο οποίος Ποιο μήνυμα έχετε να στείλετε προς πρόσθεσε: «Κατά ένα τρόπο ήταν ένα θαύμα
ισχυρή τοπική Αυτοκέφαλη Εκκλησία. σφραγίζει επίσημα την Αυτοκεφαλία της τοπι- τον προκαθήμενο της Εκκλησίας Κύπρου, του Θεού, διότι μια μέρα πριν τη Σύνοδο, της
Σας προβληματίζει η πολεμική του Πα- κής μας Εκκλησίας. Μέχρι τώρα για 27 χρόνια Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο, και γενικότε- 15ης του περασμένου Δεκεμβρίου, τελείω-
τριαρχείου Μόσχας; το Πατριαρχείο Μόσχας έλεγε ότι δεν είμαστε ρα προς το Ορθόδοξο ποίμνιο της Κύπρου; σαν οι εργασίες. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα και
Εμείς επιθυμούμε την ενότητα. Πρώτα και Κανονικοί, ότι δεν υπάρχουμε. Τον Μακαριότατο τον έχω συναντήσει στο εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς το
κύρια θα υπηρετούμε τον Θεό και μετά τον Πιστεύετε ότι οι άλλες κατά τόπους παρελθόν σε ανεπίσημη επίσκεψή μου στην Ίδρυμα Λεβέντη».
ουκρανικό λαό. Πρέπει όλοι να ενωθούν, χω-
ρίς καταναγκασμό, χωρίς βία, χωρίς να χυθεί
αίμα, γύρω από την Αυτοκέφαλη Εκκλησία ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
Ουκρανίας και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Τις πράξεις μας πρέπει να καθοδηγεί η αγάπη, Ο μόλις 39 ετών νέος προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ουκρανίας, Επιφάνιος (κατά κόσμον
που δίδαξε και για την οποία θυσιάστηκε ο Σεργκέι Ντουμένκο), ήταν από το 2017 μέχρι της εκλογής του (15.12.18) Μητροπολίτης Περεια-
Χριστός. Αυτή η αγάπη θα είναι το θεμέλιο, σλάβκ λαι Μπελοτσερκόβσκι. Έκανε σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθη-
πάνω στο οποίο θα οικοδομήσουμε μια ισχυ- νών και μιλά Ελληνικά. Έχει PhD από την Πνευματική Ακαδημία του Κιέβου και είναι διδάκτο-
ρή και ενωμένη Εκκλησία στην Ουκρανία. ρας θεολογίας. Θέμα της διατριβής του: «Διαμόρφωση εκκλησιαστικών κανονικών συλλογών
Θέλουμε να κλείσουμε τη σελίδα του παρελ- την περίοδο πριν τη Σύνοδο της Νίκαιας και τα χαρακτηριστικά τους». Είναι κάτοχος πολλών
θόντος, να ξεχάσουμε όλες τις μέχρι τώρα εκκλησιαστικών κρατικών βραβείων και παράσημων. Στο παρελθόν δημοσιογραφούσε σε
προσβολές. Η πόρτα της Εκκλησίας μας θα έντυπα και ιστοσελίδες και είναι μέλος της Εθνικής Ένωσης Δημοσιογράφων της Ουκρανίας.

Μείωση καταγγελιών για θέσεις αναπήρων


Του Μιχάλη Χατζηβασίλη ως συνέπεια τη μη ομαλή κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο. Η Τροχαία
τονίζει ότι θα επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε τέτοιες παραβάσεις,

Ά
ρχισαν να συνετίζονται οι οδηγοί και να μην παρκάρουν αφού προκαλούνται πολλά προβλήματα στην τροχαία κίνηση και
στις θέσεις αναπήρων, παρά το γεγονός ότι κάποιοι ακόμα ταλαιπωρούνται δεκάδες οδηγοί. Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι
επιμένουν να «βολεύονται» σε αυτές, αψηφώντας την οι μισές περίπου καταγγελίες για παράνομη στάθμευση έγιναν στην
ταλαιπωρία που επιφέρουν στα άτομα με προβλήματα ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου αφού έφτασαν τις 5.792 και ακολουθεί
κινητικότητας, αλλά και το πρόστιμο των 85 ευρώ. η Λάρνακα με 2.130 και τρίτη η Λεμεσός με 1.478, ενώ η Λευκωσία
Σύμφωνα με στοιχεία της Αστυνομίας, για ολόκληρο το 2018 έρχεται τέταρτη με 931 καταγγελίες.
έγιναν 1.735 καταγγελίες οδηγών που κα- Κληθείς από τον «Φ» ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Αν-
τέλαβαν θέσεις αναπήρων, σε σύγκριση δρέας Αγγελίδης, να σχολιάσει τη μείωση που παρατηρήθηκε πέρσι
Άρχισαν ν’ αποκτούν με 1.914 το 2017. Οι περισσότερες καταγ- στις καταγγελίες για κατάληψη των χώρων στάθμευσης αναπήρων,
συνείδηση οι οδηγοί, γελίες έγιναν στη Λεμεσό αφού 384 οδη- ανέφερε πως αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ενημερώθηκαν οι πο-
ενώ διαφαίνεται γοί πήραν εξώδικο γιατί στάθμευσαν σε λίτες από την Αστυνομία για τις συνέπειες όταν παίρνουν μια θέση
αλλαγή στην θέσεις αναπήρων, ακολουθεί η Λάρνακα στάθμευσης ΑμεΑ, καθώς επίσης ότι άρχισε να φαίνεται αλλαγή
κουλτούρα και με 359 καταγγελίες, τρίτη επαρχία είναι η στην κουλτούρα και τη νοοτροπία των οδηγών. Όπως τόνισε ο κ.
τη νοοτροπία τους Αμμόχωστος με 318 καταγγελίες, τέταρτη Αγγελίδης, το συγκεκριμένο ζήτημα παρακολουθείται συνεχώς από
η Λευκωσία με 296, πέμπτη επαρχία η την Αστυνομία, όπως και το γενικότερο ζήτημα της παράνομης στάθ-
Πάφος με 72 και τελευταία η Μόρφου μευσης στους δρόμους και τις συνέπειες που επιφέρει με τις καθυστε-
με μια καταγγελία, ενώ έγιναν και 305 καταγγελίες από τα μέλη της ρήσεις στο οδικό δίκτυο αλλά και επειδή αποτελεί αιτία πρόκλησης
Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας. Παράλληλα, το 2018 έγιναν άλλες δυστυχημάτων. Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας επεσήμανε επίσης
11.078 καταγγελίες για παράνομη στάθμευση οδηγών εκτός θέσεων το θέμα της μη τήρησης των φώτων τροχαίας, από τους οδηγούς οι
αναπήρων (το 2017 οι καταγγελίες ανήλθαν στις 9.715), γεγονός που πλείστοι εκ των οποίων δεν σταματούν έγκαιρα στο κόκκινο, ζήτημα
δείχνει το πρόβλημα με το παράνομο παρκάρισμα γενικά που έχει που θα λυθεί με την έλευση των καμερών τροχαίας.