You are on page 1of 2

Ante Vranković Općinski kazneni sud u Zagrebu, predsjednik Vinko Mioč

Domjanićeva 15 Ulica grada Vukovara 84 – Zagreb


10380 Sveti Ivan Zelina
27. prosinca 2018. Na znanje: Udruga za zaštitu žrtava hrvatskoga pravosuđa Veronika Vere

PRIJAVA
RADIKALNO NEZAKONITOG POSTUPANJA SUTKINJE PRAŽETINA KALEB
U PREDMETU K-32/2010

Poštovani,
obzirom da sam od DSV-a njihovim dopisom od 3. prosinca obaviješten da niste pokrenuli stegovni
postupak protiv sutkinje Pražetina Kaleb, iako sam Vam još 5. 11. 2018. (vidjeti na linku:
https://www.scribd.com/document/392625806/Podnesak-Mio%C4%8Du-5-11-17 ) urudžbirao dokaze da mi ona
presudu nije slala 6 godina i da ju je u tih 6 godina stranci broj 2 u predmetu, okrivljenoj, slala čak 4 puta, što je krajnje
nakaradna pristranost i radikalno kršenje zakona i propisa, obraćam Vam se iznova ovom prijavom!

Uz ovu prijavu, iznova Vam uručujem prilog pod naslovom „Općinski kazneni sud u Zagrebu, Predmet 19 K-
32/10“, koji prilog broji 47 strana, a na Internetu (nalazi se na adresi https://www.scribd.com/doc/85881689/Predmet-19-K-
32-10-sustavna-opstrukcija-pravde-tzv-pravosudna-mafija-od-strane-5-sudaca) ga je zasada pregledalo preko 540 osoba.

Navedena sutkinja je, suprotno zakonu, drugostupanjsku presudu u predmetu 19 K-32/10 Općinskog kaznenog
suda u Zagrebu poslala meni, tužitelju u tom predmetu, tek nakon 6 godina(!) obzirom da je ista primljena u njezinome
sudu „08. 11. 2012.“ (Prilog, str. 19), a poslala mi ju je tek 30. 10. 2018. (primio sam ju 3. 11. 2018. - Prilog, str. 47) a
ne bi vjerojatno nikada, da ja dana 17. 10. 2018. nisam tražio radi nedostave te presude, uvid u arhivirani spis (Prilog,
str. 16).

Ona je tako učinila jer je znala da bih radi vulgarno nakaradne i izrazito opasne presude Županijskog suda u
Bjelovaru (koji je presudio s protiv mene s obrazloženjem da zbog „dugotrajnosti narušenih odnosa“ (koju su „dokazali“
„mnogobrojnim sudskim postupcima imovinsko-pravne naravi“ koje su sami ad hoc izmislili) između mene i okrivljene
– nema kaznenoga djela, što znači ako se npr. godinama svađate s bračnim drugom i na kraju ga ubijete – nema
kaznenoga djela) ja Ustavnom sudu uputio tužbu, što sam u međuvremenu i učinio, a što je ona svojim 6-godišnjim
postupanjem uspjela spriječiti. Čak i zloglasni Ustavni sud, takvu presudu naime mora ukinuti, ukoliko ne želi biti
odgovoran za stravičan pravni kaos koji iz ovog nakaradnog načela proizlazi.

Osobito je znakovito da je prijavljena sutkinja Renata Pražetina Kaleb u tih 6 godina čak 4 puta pokušala istu
presudu dostaviti stranci broj 2 u tom postupku tj. okrivljenoj, svojoj kolegici pravnici – odvjetnici Dijani Vranković
Zoričić, i njezinom punomoćniku, a sutkinjinom također kolegi pravniku - odvjetniku Tadenku Tabainu (Prilog, str. 22,
24, 31, 35), a da ju meni, stranki broj 1 (privatnom tužitelju) nije pokušala dostaviti ni jednom!

Navedeni podaci tj. neosporne materijalne činjenice upravo savršeno ilustriraju svu sirovost i bezočnost u
pristranosti i drskoj, neprikrivenoj korumpiranosti mnogih naših sudaca (prema različitim znanstvenim istraživanjima,
između 64 /„Greco“/ i 90% /nezavisna istraživanja/ hrvatskih sudaca je radikalno korumpirano), radi kojih je naše
pravosuđe posve opravdano 120. na svijetu, s tendencijom daljnjeg rapidnoga pada na posljednje, 140. mjesto!

Obzirom da po mojoj dostavi ovih istih podataka 5. 11. 2018. niste učinili ništa, sada zahtijevam HITNO
postupanje!

Prilog:
„Općinski kazneni sud u Zagrebu, Predmet 19 K-32/10“, 47 strana, dostupan na linku:
https://www.scribd.com/doc/85881689/Predmet-19-K-32-10-sustavna-opstrukcija-pravde-tzv-pravosudna-mafija-od-strane-5-sudaca

__________________________
(Ante Vranković, prijavitelj)

You might also like