You are on page 1of 154

Η MOTO GUZZI ΘΑ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ

που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα της. Ετοιμάσαμε το παρόν εγχειρίδιο προκειμένου να μπορέσετε να εκτιμήσετε πλήρως την ποιότητα. Σας
προτείνουμε να διαβάσετε όλα τα μέρη του πριν οδηγήσετε για πρώτη φορά. Το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες, συμβουλές και προειδοποιήσεις που
σχετίζονται με τη χρήση του οχήματός σας, Επιπλέον, θα ανακαλύψετε χαρακτηριστικά και λεπτομέρειες που θα σας πείσουν για την ορθότητα της
επιλογής σας. Είμαστε βέβαιοι ότι εάν τις λάβετε υπόψη σας, θα αποκτήσετε σύντομα οικειότητα με το νέο σας όχημα, το οποίο θα μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε για πολύ καιρό με πλήρη ικανοποίηση. Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οχήματος και σε περίπτωση πώλησής
του, θα πρέπει να παραδοθεί στο νέο ιδιοκτήτη.

V7 III Special - V7 III Stone - V7 III Racer

Ed. 03_03/2017 Cod. 2Q000316 (IT-FR-DE-NL-ES-EN)
Οι οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου προετοιμάστηκαν για να αποτελέσουν κυρίως έναν απλό και κατανοητό οδηγό χρήσης. Αναφέρονται επίσης
ενέργειες απλής συντήρησης και περιοδικοί έλεγχοι που πρέπει να εκτελούνται στο όχημα από τους Αντιπροσώπους ή τα Εξουσιοδοτημένα
συνεργεία Moto Guzzi. Το βιβλιαράκι περιέχει επίσης οδηγίες για ορισμένες απλές επισκευές. Εργασίες που δεν περιγράφονται σ' αυτό το έντυπο,
απαιτούν ειδικό εξοπλισμό ή/και ειδικές τεχνικές γνώσεις. Για την εκτέλεσή τους σας συνιστούμε να απευθύνεστε στους Αντιπροσώπους ή στα
Εξουσιοδοτημένα συνεργεία Moto Guzzi.

2
Ασφαλεια προσωπων

Η μερική ή ολική μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να επιφέρει σοβαρό κίνδυνο για
τη σωματική ακεραιότητα των ατόμων.

Προστασια περιβαλλοντοσ

Υποδεικνύει τη σωστή συμπεριφορά που πρέπει να τηρείται, προκειμένου η χρήση του
οχήματος να μην είναι επιζήμια για το φυσικό περιβάλλον.

Ασφαλεια οχηματος

Η μερική ή ολική μη τήρηση αυτών των οδηγιών συνεπάγεται κίνδυνο σοβαρών ζημιών
για το όχημα και σε ορισμένες περιπτώσεις τη λήξη της εγγύησης

Τα σύμβολα που αναφέρονται πιο πάνω είναι πολύ σημαντικά. Χρησιμοποιούνται πράγ-
ματι για να τονίσουν μέρη του εγχειριδίου στα οποία είναι απαραίτητο να σταματήσετε για
λίγο προσεκτικότερα. Όπως βλέπετε, κάθε σήμα αποτελείται από διαφορετικό γραφικό
σύμβολο για μεγαλύτερη ευκολία στην ανεύρεση των διαφόρων τμημάτων. Πριν εκκινή-
σετε τον κινητήρα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και ιδιαίτερα την παράγραφο
"ΑΣΦΑΛΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗ". Η ασφάλειά σας καθώς και η ασφάλεια των άλλων δεν εξαρ-
τάται μόνο από την ετοιμότητα των αντανακλαστικών και την ικανότητά σας, αλλά και από
τη γνώση του οχήματος, από την καλή κατάστασή του και από τη γνώση των βασικών
κανόνων ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. Σας συμβουλεύουμε να εξοικειωθείτε με το όχημα
έτσι ώστε να μπορείτε να κινείστε στους δρόμους με απόλυτο έλεγχο και ασφάλεια. ΣΗ-
ΜΑΝΤΙΚΟ Αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα του οχήματος
και πρέπει πάντα να το συνοδεύει ακόμα και σε περίπτωση μεταπώλησης.

3
4
Περιεχομενα

ΓΕΝΙΚΟΊ ΚΑΝΌΝΕΣ................................................................... 7 Η ΧΡΉΣΗ..................................................................................... 63
Μονοξείδιο του άνθρακα........................................................ 8 Έλεγχοι..................................................................................... 64
Καύσιμο................................................................................. 8 Ανεφοδιασμοί............................................................................ 67
Ζεστά εξαρτήματα.................................................................. 9 Ρύθμιση πίσω αμορτισέρ.......................................................... 69
Συγκρότημα ενδεικτικών λυχνιών.......................................... 9 Έλεγχος μπροστινού πιρουνιού................................................ 73
Χρησιμοποιημένα λάδια κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων Ρύθμιση μανέτας εμπρός φρένου............................................. 74
.............................................................................................. 10 Ρύθμιση ποδόφρενου εμπρός.................................................. 74
Υγρό φρένων......................................................................... 11 Ρύθμιση μανέτας συμπλέκτη.................................................... 74
Ηλεκτρολύτης και αέριο υδρογόνο μπαταρίας....................... 11 Ρύθμιση πεντάλ ταχυτήτων....................................................... 75
Πληροφόρηση σχετικά με τα ελαττώματα που επηρεάζουν Στρώσιμο κινητήρα.................................................................... 76
την ασφάλεια......................................................................... 12 Θέση σε λειτουργία κινητήρα.................................................... 77
ΌΧΗΜΑ........................................................................................ 13 Εκκίνηση / οδήγηση.................................................................. 78
Θέση βασικών τμημάτων.......................................................... 14 Στάση κινητήρα......................................................................... 83
Ταμπλό..................................................................................... 23 Συτάθμευση.............................................................................. 84
Όργανα..................................................................................... 27 Καταλυτικό σιλανσιέ.................................................................. 84
Συγκρότημα ενδεικτικών λυχνιών.............................................. 33 Σταντ......................................................................................... 86
Ψηφιακή οθόνη......................................................................... 33 Συμβουλές ενάντια στην κλοπή................................................ 87
Συναγερμοί............................................................................ 35 Η ασφαλής οδήγηση................................................................. 88
Κουμπιά χειρισμού................................................................ 36 Βασικοί κανόνες ασφαλείας...................................................... 90
Λειτουργίες για προχωρημένους........................................... 41 Η ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ............................................................................ 95
Κεντρικός διακόπτης.............................................................. 44 Εισαγωγή.................................................................................. 96
Κλείδωμα τιμονιού................................................................. 45 Έλεγχος στάθμης λαδιού στον κινητήρα............................... 97
Διακόπτης κόρνας..................................................................... 46 Προσθήκη λαδιού στον κινητήρα........................................... 98
Διακόπτης φλας........................................................................ 47 Αντικατάσταση λαδιού κινητήρα............................................ 98
Διακόπτης Φωτων..................................................................... 47 Στάθμη λαδιού κωνικού ζεύγους γραναζιών (πλανήτες-δο-
Κουμπί σινιάλου μεγάλης σκάλας............................................. 48 ρυφόροι)................................................................................ 101
Διακόπτης εκκίνησης................................................................. 48 Σταθμη λαδιου διαφορικου οπισθιου τροχου............................ 101
Διακόπτης στάσης κινητήρα...................................................... 49 Ελαστικά................................................................................... 102
Σύστημα ABS............................................................................ 49 Αφαίρεση μπουζί....................................................................... 104
Συστήμα MGCT (Moto Guzzi Controllo Trazione).................... 53 Αφαίρεση πλευρών................................................................... 105
Η σέλα....................................................................................... 58 Αφαίρεση φίλτρου αέρα............................................................ 107
Κλειδαριά σέλας.................................................................... 60 Έλεγχος στάθμης υγρού φρένων.............................................. 107
Τα στοιχεία ταυτότητας............................................................. 61 Προσθήκη υγρού στην εγκατάσταση πέδησης...................... 109

5
Εγκατάσταση μιας καινούριας μπαταρίας............................. 110
Έλεγχος στάθμης ηλεκτρολύτη............................................. 111
Επαναφόρτιση μπαταρίας..................................................... 111
Μακροχρόνια αδράνεια............................................................. 112
Ασφάλεια................................................................................... 113
Λαμπτήρες................................................................................ 115
Ρύθμιση προβολέα................................................................ 116
Εμπρόσθια φλας....................................................................... 118
Οπίσθιο συγκρότημα φωτισμού................................................ 119
Οπίσθια φλας............................................................................ 120
Καθρέφτες................................................................................. 121
Εμπρόσθιο και οπίσθιο δισκόφρενο......................................... 123
Αδράνεια οχήματος................................................................... 124
Καθαριότητα οχήματος.............................................................. 126
Μεταφορά................................................................................. 133
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ...................................................... 135
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΈΝΗ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ...................................... 145
Πίνακας προγραμματισμένης συντήρησης............................... 146
Συνιστώμενα προϊόντα.............................................................. 149
ΕΙΔΙΚΟΊ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΊ............................................................... 151
Περιεχόμενα αξεσουάρ............................................................. 152

6
V7 III Special - V7 III Stone - V7 III
Racer

Κεφ. 01
Γενικοί κανόνες

7
Μονοξείδιο του άνθρακα
ΠΡΟΣΟΧΗ

ΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΕΝΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩ-
ΔΕΣ ΑΕΡΙΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ
ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟ.
ΠΡΟΣΟΧΗ

ΤΟ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΟΣΜΟ, ΑΧΡΩΜΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΣΦΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ Ή ΑΛΛΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ. ΣΕ ΚΑ-
ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ.

Καύσιμο

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΥ-
ΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΠΟ-
1 Γενικοί κανόνες

ΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ. ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΒΗΣΤΟ. ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΤΜΟΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΣΕ
ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΦΛΟΓΕΣ, ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ ΚΑΙ

8
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑ-

1 Γενικοί κανόνες
ΦΛΕΞΗ Ή ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ.
ΜΗ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

Η ΠΤΩΣΗ Ή Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑ-
ΛΕΣΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.

Ζεστά εξαρτήματα
Ο κινητήρας και του εξαρτήματα του συστήματος εξαγωγής καυσαερίων αναπτύσ-
σουν υψηλές θερμοκρασίες και παραμένουν ζεστά και μετά το σβήσιμο του κινητήρα.
Πριν χειριστείτε αυτά τα τμήματα, φορέστε μονωτικά γάντια ή περιμένετε μέχρι να
κρυώσει ο κινητήρας και το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων.

Συγκρότημα ενδεικτικών λυχνιών

ΑΝ ΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΝΑΒΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΕΓΚΕ-
ΦΑΛΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ.

ΑΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ (ΣΥΝΑΓΕΡ-
ΜΟΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

9
ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Η ΠΙΕΣΗ ΛΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕ-
ΠΑΡΚΗΣ.ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΣΒΗΣΕΤΕ
ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΑ.

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΛΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ. ΑΝ Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΛΑΔΙΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ, ΠΑΡΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΟ ΠΑ-
ΝΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ Επίσημο Αντιπρόσωπο Moto
Guzzi ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Χρησιμοποιημένα λάδια κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων
ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΓΑΝΤΙΑ.
ΤΟ ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Ή ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΕΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΠΛΕΝΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΟΥ.
ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ Ή ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ Η ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΑΔΙΩΝ Ή Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ.
1 Γενικοί κανόνες

ΜΗ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΖΕΤΕ ΤΟ ΛΑΔΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

10
Υγρό φρένων

1 Γενικοί κανόνες
ΤΟ ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΑ ΣΤΙΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑ-
ΝΕΙΕΣ, ΤΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Ή ΤΙΣ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΕΣ. ΟΤΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΡΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΘΑΡΟ
ΠΑΝΙ. ΦΟΡΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΟΤΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ. ΤΟ ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΛΑΒΕΡΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΞΕΠΛΥΝΕ-
ΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΥ.
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

Ηλεκτρολύτης και αέριο υδρογόνο μπαταρίας
ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΟΣ, ΚΑΥΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΡ-
ΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΓΙΑΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
ΘΕΙΪΚΟ ΟΞΥ. ΦΟΡΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝ-
ΔΥΣΗ ΟΤΑΝ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ. ΕΑΝ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗΣ
ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΠΛΥΝΕΤΕ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΔΡΟΣΕΡΟ ΝΕΡΟ.
ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ, ΓΙΑΤΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ
ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΞΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟ-
ΚΑΛΕΣΕΙ ΤΥΦΛΩΣΗ. ΕΑΝ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΠΛΥΝΕΤΕ ΜΕ
ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟ-
ΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΣΕ ΕΝΑΝ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ. Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ
ΑΕΡΙΑ, ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΑΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΕΣ, ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ,
ΤΣΙΓΑΡΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. ΟΤΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΥΝ-

11
ΤΗΡΗΣΗ Ή ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΡΟΝΟΗΣΤΕ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ
Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ.
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.
ΤΟ ΥΓΡΟ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ. ΜΗΝ ΤΟ ΧΥΝΕΤΕ ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΟ
ΣΚΟΡΠΙΖΕΤΕ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. ΒΕΒΑΙΩ-
ΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΟΞΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ.

Πληροφόρηση σχετικά με τα ελαττώματα που επηρεάζουν την
ασφάλεια
Εκτός από τα σημεία όπου απαιτείται στο παρόν Βιβλιαράκι χρήσης και συντήρησης,
μην αποσυναρμολογείτε κανένα μηχανικό ή ηλεκτρικό τμήμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΦΙΣΕΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ
ΘΕΣΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.
1 Γενικοί κανόνες

12
V7 III Special - V7 III Stone - V7 III
Racer

Κεφ. 02
Όχημα

13
Θέση βασικών τμημάτων (02_01, 02_02, 02_03, 02_04, 02_05,
02_06)

02_01
2 Όχημα

14
2 Όχημα
02_02

Υπόμνημα V7 III Special:
1. Εμπρόσθιος προβολέας
2. Εμπρός αριστερό φλας
3. Όργανα
4. Μανέτα συμπλέκτη
5. Αριστερός καθρέφτης
6. Αριστερός μοχλοδιακόπτης φώτων
7. Τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου
8. Ρεζερβουάρ καυσίμου
9. Αριστερό πλαϊνό φέρινγκ
10. Φίλτρο αέρα
11. Σέλα
12. Πίσω χειρολαβή
13. Πίσω φανός

15
14. Λάμπα ένδειξης όπισθεν κατεύθυνσης αριστερά
15. Πίσω αριστερό αμορτισέρ
16. Αριστερό σιλανσιέ
17. Δίσκος πίσω φρένου
18. Πίσω οδοντωτό γρανάζι αισθητήρα τροχού
19. Αισθητήρας ταχύτητας πίσω
20. Δαγκάνα πίσω φρένου
21. Αριστερό μαρσπιέ συνεπιβάτη
22. Κλειδαριά σέλας
23. Πλαϊνό σταντ
24. Αριστερό μαρσπιέ οδηγού
25. Μοχλός κιβωτίου ταχυτήτων
26. Τάπα/βέργα στάθμης λαδιού κινητήρα
27. Κόρνα
28. Δαγκάνα εμπρόσθιου φρένου
29. Αισθητήρας ταχύτητας εμπρός
30. Δίσκος εμπρόσθιου φρένου
31. Οδοντωτό γρανάζι αισθητήρα τροχού εμπρός
32. Αριστερό πιρούνι εμπρός
33. Αριστερός εμπρόσθιος ανακλαστήρας
34. Κουτί ασφαλειών
35. Μπαταρία
36. Δεξιό πλαϊνό φέρινγκ
37. Δεξιός μοχλοδιακόπτης φώτων
38. Δεξιός καθρέφτης
39. Δοχείο υγρού εμπρόσθιου φρένου
40. Μανέτα εμπρόσθιου φρένου
41. Εμπρός δεξί φλας
42. Δεξί φλας εμπρός
43. Δεξιός εμπρόσθιος ανακλαστήρας
44. Μανέτα ελέγχου φρένου πίσω
45. Ρεζερβουάρ υγρού πίσω φρένου
46. Δεξί μαρσπιέ οδηγού
47. Δεξί μαρσπιέ συνεπιβάτη
48. Τελικό εξάτμισης
Πίσω δεξί αμορτισέρ
2 Όχημα

49.
50. Πίσω δεξί φλας

16
2 Όχημα
02_03

17
02_04

Υπόμνημα V7 III Stone:
1. Εμπρόσθιος προβολέας
2. Εμπρός αριστερό φλας
3. Όργανα
4. Μανέτα συμπλέκτη
5. Αριστερός μοχλοδιακόπτης φώτων
6. Αριστερός καθρέφτης
7. Τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου
8. Ρεζερβουάρ καυσίμου
9. Αριστερό πλαϊνό φέρινγκ
10. Φίλτρο αέρα
2 Όχημα

11. Σέλα
12. Ιμάντας συνεπιβάτη
13. Πίσω φανός

18
14. Λάμπα ένδειξης όπισθεν κατεύθυνσης αριστερά

2 Όχημα
15. Πίσω αριστερό αμορτισέρ
16. Αριστερό σιλανσιέ
17. Δίσκος πίσω φρένου
18. Πίσω οδοντωτό γρανάζι αισθητήρα τροχού
19. Αισθητήρας ταχύτητας πίσω
20. Δαγκάνα πίσω φρένου
21. Αριστερό μαρσπιέ συνεπιβάτη
22. Κλειδαριά σέλας
23. Πλαϊνό σταντ
24. Αριστερό μαρσπιέ οδηγού
25. Μοχλός κιβωτίου ταχυτήτων
26. Βέργα στάθμης λαδιού κινητήρα
27. Κόρνα
28. Δαγκάνα εμπρόσθιου φρένου
29. Αισθητήρας ταχύτητας εμπρός
30. Δίσκος εμπρόσθιου φρένου
31. Οδοντωτό γρανάζι αισθητήρα τροχού εμπρός
32. Αριστερό πιρούνι εμπρός
33. Αριστερός εμπρόσθιος ανακλαστήρας
34. Κουτί ασφαλειών
35. Μπαταρία
36. Δεξιό πλαϊνό φέρινγκ
37. Δεξιός μοχλοδιακόπτης φώτων
38. Δεξιός καθρέφτης
39. Δοχείο υγρού εμπρόσθιου φρένου
40. Μανέτα εμπρόσθιου φρένου
41. Εμπρός δεξί φλας
42. Δεξί φλας εμπρός
43. Δεξιός εμπρόσθιος ανακλαστήρας
44. Μανέτα ελέγχου φρένου πίσω
45. Ρεζερβουάρ υγρού πίσω φρένου
46. Δεξί μαρσπιέ οδηγού
47. Δεξί μαρσπιέ συνεπιβάτη
48. Δεξί σιλανσιέ
49. Πίσω δεξί αμορτισέρ
50. Πίσω δεξί φλας

19
02_05
2 Όχημα

20
2 Όχημα
02_06

Υπόμνημα V7 ΙΙΙ Racer:
1. Εμπρόσθιος προβολέας
2. Εμπρός αριστερό φλας
3. Μάσκα
4. Όργανα
5. Μανέτα συμπλέκτη
6. Αριστερός καθρέφτης
7. Αριστερός μοχλοδιακόπτης φώτων
8. Τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου
9. Ρεζερβουάρ καυσίμου
10. Αριστερό πλαϊνό φέρινγκ
11. Φίλτρο αέρα
12. Σέλα
13. Αριστερή πινακίδα αριθμού

21
14. Πίσω φανός
15. Λάμπα ένδειξης όπισθεν κατεύθυνσης αριστερά
16. Πίσω αριστερό αμορτισέρ
17. Αριστερό σιλανσιέ
18. Δίσκος πίσω φρένου
19. Πίσω οδοντωτό γρανάζι αισθητήρα τροχού
20. Αισθητήρας ταχύτητας πίσω
21. Δαγκάνα πίσω φρένου
22. Αριστερό μαρσπιέ συνεπιβάτη
23. Κλειδαριά σέλας
24. Πλαϊνό σταντ
25. Αριστερό μαρσπιέ οδηγού
26. Μοχλός κιβωτίου ταχυτήτων
27. Τάπα/βέργα στάθμης λαδιού κινητήρα
28. Κόρνα
29. Δαγκάνα εμπρόσθιου φρένου
30. Αισθητήρας ταχύτητας εμπρός
31. Δίσκος εμπρόσθιου φρένου
32. Οδοντωτό γρανάζι αισθητήρα τροχού εμπρός
33. Αριστερό πιρούνι εμπρός
34. Αριστερός εμπρόσθιος ανακλαστήρας
35. Κουτί ασφαλειών
36. Μπαταρία
37. Δεξιό πλαϊνό φέρινγκ
38. Δεξιός μοχλοδιακόπτης φώτων
39. Δεξιός καθρέφτης
40. Δοχείο υγρού εμπρόσθιου φρένου
41. Μανέτα εμπρόσθιου φρένου
42. Εμπρός δεξί φλας
43. Δεξί φλας εμπρός
44. Δεξιός εμπρόσθιος ανακλαστήρας
45. Μανέτα ελέγχου φρένου πίσω
46. Δεξί μαρσπιέ οδηγού
47. Ρεζερβουάρ υγρού πίσω φρένου
48. Δεξί μαρσπιέ συνεπιβάτη
Τελικό εξάτμισης
2 Όχημα

49.
50. Πίσω δεξί αμορτισέρ
51. Πίσω δεξί φλας

22
52. Δεξιά πινακίδα αριθμού

2 Όχημα
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΤΟΥ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΦΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΣΗΜΑΔΙΑ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ Ή ΦΘΟΡΑΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΚ-
ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ON»

Ταμπλό (02_07, 02_08, 02_09)

23
02_07

Υπόμνημα V7 III Special:
1. Μανέτα συμπλέκτη
2. Διακόπτης εκκίνησης / κλειδώματος τιμονιού
3. όργανα και δείκτες
4. Μανέτα εμπρόσθιου φρένου
5. Χειρολαβή γκαζιού
6. Κουμπί σινιάλου με τα φώτα μεγάλης σκάλας
7. Κουμπί "MODE"
8. Διακόπτης φλας
9. Κουμπί κόρνας
Διακόπτης φώτων
2 Όχημα

10.
11. Διακόπτης παύσης κινητήρα

24
12. Κουμπί εκκίνησης κινητήρα/MGCT

2 Όχημα
02_08

Υπόμνημα V7 III Stone:
1. Μανέτα συμπλέκτη
2. Διακόπτης εκκίνησης / κλειδώματος τιμονιού
3. όργανα και δείκτες
4. Μανέτα εμπρόσθιου φρένου
5. Χειρολαβή γκαζιού
6. Κουμπί σινιάλου με τα φώτα μεγάλης σκάλας
7. Κουμπί "MODE"
8. Διακόπτης φλας
9. Κουμπί κόρνας

25
10. Διακόπτης φώτων
11. Διακόπτης παύσης κινητήρα
12. Κουμπί εκκίνησης κινητήρα/MGCT

02_09

Υπόμνημα V7 ΙΙΙ Racer:
1. Μανέτα συμπλέκτη
2. Διακόπτης εκκίνησης / κλειδώματος τιμονιού
3. όργανα και δείκτες
4. Μανέτα εμπρόσθιου φρένου
2 Όχημα

5. Χειρολαβή γκαζιού
6. Κουμπί σινιάλου με τα φώτα μεγάλης σκάλας
7. Κουμπί "MODE"

26
8. Διακόπτης φλας

2 Όχημα
9. Κουμπί κόρνας
10. Διακόπτης φώτων
11. Διακόπτης παύσης κινητήρα
12. Κουμπί εκκίνησης κινητήρα/MGCT

Όργανα (02_10, 02_11, 02_12, 02_13, 02_14, 02_15)

02_10

27
(ΟΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ)

02_11

Υπόμνημα V7 III Special:
1. Ψηφιακή οθόνη πολλαπλών λειτουργιών
2. Ταχύμετρο
3. Στροφόμετρο
4. Ενδεικτικές λυχνίες
2 Όχημα

28
2 Όχημα
02_12

(ΟΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ)

29
02_13

Υπόμνημα V7 III Stone:
1. Ψηφιακή οθόνη πολλαπλών λειτουργιών
2. Ταχύμετρο
3. Ενδεικτικές λυχνίες
2 Όχημα

30
2 Όχημα
02_14

(ΟΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ)

31
02_15

Υπόμνημα V7 ΙΙΙ Racer:
1. Ψηφιακή οθόνη πολλαπλών λειτουργιών
2. Ταχύμετρο
3. Στροφόμετρο
4. Ενδεικτικές λυχνίες
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ (1) ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ. Η ΓΛΩΣΣΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ.
2 Όχημα

32
Συγκρότημα ενδεικτικών λυχνιών (02_16)

2 Όχημα
Υπόμνημα:
1. Ενδεικτική λυχνία MGCT (πορτοκαλί χρώματος)
2. Ενδεικτική λυχνία μεγάλης σκάλας φώτων (μπλε χρώματος)
3. Ενδεικτική λυχνία φλας (πράσινου χρώματος)
4. Ενδεικτική λυχνία ρεζέρβας καυσίμου (πορτοκαλί χρώματος)
5. Ενδεικτική λυχνία νεκρής ταχύτητας (πράσινου χρώματος)
6. Ενδεικτική λυχνία MI (πορτοκαλί χρώματος)
7. Ενδεικτική λυχνία γενικού συναγερμού (κόκκινου χρώματος)
02_16 8. Ενδεικτική λυχνία ABS (πορτοκαλί χρώματος)

Ψηφιακή οθόνη (02_17, 02_18, 02_19, 02_20)

• Γυρίζοντας το κλειδί εκκίνησης στη θέση "ON", το σύστημα συμπεριφέρεται
με τον εξής τρόπο:
- ανάβουν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες μαζί για τρία δευτερόλεπτα (lamp check),
- μηδενίζει τη θέση των δεικτών, οι οποίοι στη συνέχεια εκτελούν μία διαδρομή μέχρι
το τέλος της κλίμακας και επανέρχονται στο μηδέν,
- ο οπίσθιος φωτισμός ρυθμίζεται προσωρινά στο μέγιστο επίπεδο,

02_17 - σβήνει όλες τις ενδεικτικές λυχνίες (εκτός από τις ενεργοποιημένες) και επαναφέρει
την προηγουμένως ρυθμισμένη φωτεινότητα και τις οθόνες στην κανονική εμφάνισή
τους.
Οι τυπικές ρυθμίσεις που εμφανίζονται στην οθόνη είναι:
1) Συναγερμός πάγου (εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη ή ίση με 3
°C / 37,4°F
2) Εικονίδιο συντήρησης
3) Ημερολόγιο του υπολογιστή ταξιδιού ή ενδεχόμενοι συναγερμοί
4) Επιλεγμένη ταχύτητα (υπολογισμένη) (*)

33
(*) Η ταχύτητα υπολογίζεται από τη σχέση της ταχύτητας του οχήματος και τις στροφές
του κινητήρα. Με τη μανέτα συμπλέκτη πατημένη ή το όχημα σταματημένο ο υπολο-
γισμός δεν μπορεί να γίνει και στην οθόνη εμφανίζεται "-".

02_18

Συναγερμός πάγου
Στην περίπτωση που η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη ή ίση με 3 °C / 37,4
°F στην άνω αριστερή πλευρά της οθόνης LCD εμφανίζεται το σύμβολο πάγου. Συν-
επώς, να δίνετε μεγάλη προσοχή κατά τη διάρκεια της οδήγησης.
Το σύμβολο εξαφανίζεται όταν ανεβεί η θερμοκρασία.

02_19

Εικονίδια συντήρησης
• Το σύστημα εμφανίζει τη λειτουργία με τον εξής τρόπο:
- Ξεπερνώντας τα όρια των επεμβάσεων συντήρησης (εκτός από το πρώτο), στην
οθόνη LCD εμφανίζεται το σύμβολο του αγγλικού κλειδιού.
• Για το μηδενισμό του Σέρβις πρέπει να πάτε σε έναν Επίσημο Αντιπρόσωπο
Moto Guzzi.
2 Όχημα

02_20

34
Συναγερμοί (02_21, 02_22)

2 Όχημα
Στην περίπτωση που το ταμπλό ή ο εγκέφαλος αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα,
στην ψηφιακή οθόνη εμφανίζονται οι περιγραφές των συναγερμών, με ταυτόχρονο
άναμμα της ενδεικτικής λυχνίας MI (1) και της ενδεικτικής λυχνίας γενικού συναγερμού
(2).

02_21

"Oil pressure e Oil sensor" (Πίεση λαδιού και Αισθητήρας λαδιού)
Σε περίπτωση προβλήματος με την πίεση λαδιού ή αποσύνδεσης του αισθητήρα πίε-
σης λαδιού, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "ALARM OIL PRESSURE" (Συναγερ-
μός πίεσης λαδιού) ή "ALARM OIL SENSOR" (Συναγερμός αισθητήρα λαδιού). Η
ενδεικτική λυχνία γενικού συναγερμού (2) παραμένει αναμμένη σταθερά αν το πρό-
βλημα αφορά τον αισθητήρα πίεσης λαδιού ενώ αναβοσβήνει εάν ο συναγερμός
αφορά την πίεση λαδιού.
ΠΡΟΣΟΧΗ

02_22 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΙΕΣΗΣ Η ΕΝ-
ΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ. ΣΒΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΕ-
ΤΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΕΝΑ ΜΕΣΟ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑΝ Επίσημο
Αντιπρόσωπο Moto Guzzi.
ALARM OIL SENSOR (Συναγερμός Αισθητήρα λαδιού): ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑ-
ΒΗΣ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ Η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
ΑΝΑΜΜΕΝΗ ΣΤΑΘΕΡΑ. ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΤΗ ΜΟΤΟ-
ΣΙΚΛΕΤΑ ΣΕ ΕΝΑΝ Επίσημο Αντιπρόσωπο Ufficiale Moto Guzzi.

Όταν ένας συναγερμός είναι ορατός στην ψηφιακή οθόνη μπορείτε, πιέζοντας τον
επιλογέα τρόπου λειτουργίας "MODE", να επιστρέψετε στις πληροφορίες του ημερο-

35
λογίου ταξιδιού. Μετά από 10 δευτερόλεπτα η ψηφιακή οθόνη θα εμφανίσει σε πρώτο
πλάνο την πληροφορία συναγερμού που είχε προηγουμένως εμφανιστεί.

Κουμπιά χειρισμού (02_23, 02_24, 02_25, 02_26, 02_27, 02_28,
02_29, 02_30, 02_31, 02_32, 02_33)
• Πατήστε τον επιλογέα "MODE" (Κατάσταση λειτουργίας) με μια σύντομη πίε-
ση για να κυλήσετε τις επιλογές στο εσωτερικό του μενού.
• Πατήστε τον επιλογέα "MODE" (Κατάσταση λειτουργίας) με παρατεταμένη
πίεση για να μηδενίσετε το δεδομένο στο ημερολόγιο ταξιδιού και να επιβε-
βαιώσετε το επιλεγμένο δεδομένο.
Μπορούν να εμφανιστούν διαδοχικά οι παρακάτω πληροφορίες:
1) ΟΛΙΚΟ ΟΔΟΜΕΤΡΟ (ODOMETER)
02_23
2Μ) ΕΡΙΚΟ ΟΔΟΜΕΤΡΟ "1" (TRIP)
3) ΜΕΡΙΚΟ ΟΔΟΜΕΤΡΟ "2" (TRIP D)
4) ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (TIME)
5) ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (AVERAGE)
6) ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (AVG FUEL)
7) ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (FUEL)
8) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (TEMP)

02_24 9) ΡΟΛΟΪ (CLOCK)
2 Όχημα

36
Ολικό οδόμετρο (Odometer)

2 Όχημα
Μονάδα μέτρησης: χιλιόμετρα ή Μίλια.
Εμφάνιση: στην οθόνη LCD.
• Το στοιχείο αποθηκεύεται μόνιμα.
• Δεν μηδενίζεται.
• Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της επιλεγμένης ταχύτητας (υπολογισμένη).
• Το ολικό οδόμετρο εμφανίζει το δεδομένο ως εικόνα:
- Αν η τιμή υπερβαίνει το 999999 δεν μηδενίζεται πλέον.
02_25

Μερικό οδόμετρο (Trip/Trip D)
Μονάδα μέτρησης: χιλιόμετρα ή Μίλια.
Εμφάνιση: στην οθόνη LCD.
• Το στοιχείο αποθηκεύεται.
• Μπορείτε να μηδενίσετε τον μετρητή του "TRIP" και του "TRIP D" με παρα-
τεταμένη πίεση του κουμπιού "MODE". Το "TRIP D" μηδενίζεται με μετά από
οκτώ ώρες με το κλειδί στη θέση off.
• Το μερικό οδόμετρο εμφανίζει το δεδομένο ως εικόνα:
02_26 - Ενεργοποιείται η ένδειξη "TRIP" ή "TRIP D"
- Αν η τιμή ξεπερνά τα 999.9 ο μετρητής μηδενίζεται και ξεκινάει ξανά από το "0.0".

37
Χρόνος διαδρομής (Time)
Μονάδα μέτρησης: ώρες και λεπτά (hh:mm).
Εμφάνιση: στην οθόνη LCD.
• Το στοιχείο αποθηκεύεται.
• Μπορείτε να μηδενίσετε τον μετρητή με παρατεταμένη πίεση του κουμπιού
"MODE" ή σε κάθε σύνδεση της μπαταρίας.
• Το δεδομένο εμφανίζεται όπως στην εικόνα:
- Ενεργοποιείται η ένδειξη "TIME".
02_27

Μέση ταχύτητα διαδρομής (Average)
Μονάδα μέτρησης: Km/h ή mph.
Εμφάνιση: στην οθόνη LCD.
• Το στοιχείο αποθηκεύεται.
• Μπορείτε να μηδενίσετε τον μετρητή με παρατεταμένη πίεση του κουμπιού
"MODE" ή σε κάθε σύνδεση της μπαταρίας.
• Το δεδομένο εμφανίζεται όπως στην εικόνα:
- Ενεργοποιείται η ένδειξη "AVERAGE KM/H" ή "AVERAGE MPH".
02_28

Μέση κατανάλωση καυσίμου (Avg fuel)
Μονάδα μέτρησης: Km/l ή L/100 km ή US mpg ή IMP mpg
Εμφάνιση: στην οθόνη LCD.
• Το στοιχείο αποθηκεύεται.
• Μπορείτε να μηδενίσετε το μετρητή με παρατεταμένη πίεση του κουμπιού
"MODE".
• Το δεδομένο εμφανίζεται όπως στην εικόνα:
2 Όχημα

- Ενεργοποιείται η ένδειξη "AVERAGE KM/L" ή "AVERAGE L/100" ή "AVERAGE
02_29 MPG".

38
Στιγμιαία κατανάλωση καυσίμου (Fuel)

2 Όχημα
Μονάδα μέτρησης: Km/l ή L/100 km ή US mpg ή IMP mpg
Εμφάνιση: στην οθόνη LCD.
• Με κάθε άναμμα του οχήματος το δεδομένο ρυθμίζεται στο 0.0
• Το δεδομένο εμφανίζεται όπως στην εικόνα:
- Ενεργοποιείται η ένδειξη "FUEL KM/L" ή "FUEL L/100" ή "FUEL MPG".

02_30

Εξωτερική θερμοκρασία
Μονάδα μέτρησης: °C ή °F.
Εμφάνιση: στην οθόνη LCD.
Τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι -15 / +50 °C (5 / 122 °F).
• Αν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από -15 °C (5 °F) στην οθόνη LCD
εμφανίζεται η ένδειξη "-" αναμμένη σταθερά.
• Αν το στοιχείο βρίσκεται μεταξύ -15°C (5 °F) και +50°C (122 °F) στην οθόνη
εμφανίζεται το σωστό στοιχείο να ανάβει σταθερά.
02_31 • Αν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη ή ίση με +3 °C (37,4 °F) στην οθόνη LCD
εμφανίζεται το σύμβολο "ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΑΓΟΥ".

39
Ρολόι (Clock)
Μονάδα μέτρησης: ώρες και λεπτά (hh:mm)
Εμφάνιση: στην οθόνη LCD.
• Το στοιχείο αποθηκεύεται.
• Το δεδομένο μηδενίζεται με κάθε σύνδεση της μπαταρίας.
• Το δεδομένο εμφανίζεται όπως στην εικόνα:
- Ενεργοποιείται η ένδειξη "CLOCK".

02_32

Ρύθμιση ρολογιού
Στο εσωτερικό της λειτουργίας "CLOCK" ρυθμίζεται η τιμή του ρολογιού. Για να έχετε
πρόσβαση στη λειτουργία πατήστε το κουμπί "MODE" με παρατεταμένη πίεση. Με
κάθε πίεση αλλάζει η τιμή της ώρας. Μόλις η τιμή φτάσει στο 12 με την επόμενη πίεση
επιστρέφει στο 1.
Με μια παρατεταμένη πίεση του κουμπιού "MODE" η τιμή αποθηκεύεται και περνάτε
στη λειτουργία ρύθμισης των λεπτών.
Με κάθε σύντομη πίεση του κουμπιού "MODE" αλλάζει η τιμή των λεπτών. Μόλις η
02_33 τιμή φτάσει στο 59 με την επόμενη πίεση επιστρέφει στο 0.
Η διαδικασία τερματίζεται με μια παρατεταμένη πίεση του κουμπιού "MODE" ή όταν
το όχημα προχωρήσει με ταχύτητα πάνω από 5 km/h (3.11 mph).
ΠΡΟΣΟΧΗ

ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΔΙΑ-
ΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΤΑΜΑΤΗΜΕΝΟ.
2 Όχημα

40
Λειτουργίες για προχωρημένους (02_34, 02_35, 02_36, 02_37,

2 Όχημα
02_38)
Trip Fuel "Μέτρηση διαδρομής με ρεζέρβα"
Αυτή η λειτουργία συνίσταται στη μέτρηση και εμφάνιση της διαδρομής που διανύθη-
κε, σε "Km ή mi", με το όχημα να κινείται με τη ρεζέρβα καυσίμου.
Μόλις ανάψει η ενδεικτική λυχνία της ρεζέρβας:
• Στην οθόνη LCD εμφανίζεται μετά από 2 Km (1,24 mi) ο ολικός χιλιομετρητής
του "TRIP FUEL".
02_34 • Πατώντας το κουμπί "MODE" μπορείτε να επιστρέψετε στην εμφάνιση του
ημερολογίου ταξιδιού.
Αν γυρίσετε το κλειδί στο διακόπτη στη θέση "ON":
• Για τα πρώτα εξήντα δευτερόλεπτα (φάση σταθεροποίησης του αισθητήρα
Ρεζέρβας) το "TRIP FUEL" δεν εμφανίζεται. Μόλις περάσει αυτό το διάστημα,
το "TRIP FUEL" εμφανίζεται στην οθόνη αυτόματα. Η εμφάνιση του "TRIP
FUEL" είναι όπως φαίνεται στην εικόνα:
- Ενεργοποιείται η ένδειξη "TRIP FUEL".
- Η αρχική τιμή είναι "0.0".

Backlight "Ρύθμιση οπίσθιου φωτισμού οργάνων"
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εσωτερικό φωτισμό των οργάνων (δείκτες κλίμακας και
οθόνη) σε τρία επίπεδα.
Η παράμετρος αυτή μπορεί να ρυθμιστεί κατά τη διάρκεια του αρχικού ελέγχου. Πα-
τήστε το διακόπτη "MODE" με μια παρατεταμένη πίεση για να εισέλθετε στο εσωτερικό
της λειτουργίας. Με κάθε πίεση του κουμπιού "MODE" εμφανίζονται οι παρακάτω εν-
δείξεις στάθμης:
- 1 (Ελάχιστη)
02_35
- 2 (Μεσαία)
- 3 (Μέγιστη)

41
Μετά από τρία δευτερόλεπτα αδράνειας του κουμπιού "MODE" ή όταν το όχημα κινε-
ίται με ταχύτητα μεγαλύτερη από 5 Km/h (3,11 mph) η τιμή αποθηκεύεται και αυτόματα
η οθόνη επιστρέφει στο ημερολόγιο ταξιδιού.

Διαμόρφωση ταμπλό
Στο εσωτερικό της λειτουργίας "ΟΛΙΚΟ ΟΔΟΜΕΤΡΟ (ODOMETER)" μπορείτε, με
παρατεταμένη πίεση του κουμπιού "MODE", να έχετε πρόσβαση στις προηγμένες
λειτουργίες, μεταξύ άλλων και στις παρακάτω:
1) Όριο αλλαγής ταχύτητας (SET GEAR SHIFT)
2) Αλλαγή μονάδας μέτρησης οδόμετρου (SELECT UNIT (Km/mi))
3) Αλλαγή μονάδας μέτρησης μετρητών κατανάλωσης (SELECT UNIT (L/100 - Km/L
- US mpg - IMP mpg))
4) Αλλαγή μονάδας μέτρησης θερμόμετρου (SET UNIT °C - °F)

Gear Shift "Όριο αλλαγής ταχύτητας"
Σε αυτή τη λειτουργία ρυθμίζεται η τιμή του ορίου αλλαγής ταχύτητας.
Πηγαίνετε στη ρύθμιση του μενού με μια παρατεταμένη κεντρική πίεση του κου-
μπιού "MODE". Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση με κάθε πίεση επάνω
ή κάτω του κουμπιού "MODE".
• SET GEAR SHIFT L: 4500 σ.α.λ. (rpm) (στροφές στρωσίματος)
• SET GEAR SHIFT H: 8000 σ.α.λ. (rpm)
Στο εσωτερικό της επιλεγμένης ρύθμισης, με κάθε πίεση του κουμπιού "MODE" η τιμή
02_36 αυξάνεται κατά 100 rpm, μόλις φτάσει στη μέγιστη τιμή με την επόμενη πίεση επι-
στρέφει στην αρχική τιμή. Η λειτουργία τερματίζεται με μια παρατεταμένη πίεση στο
κέντρο του κουμπιού "MODE" με την οποία αποθηκεύεται στη μνήμη η ρυθμισμένη
τιμή και στο ταμπλό εμφανίζεται η σελίδα του μενού διαμόρφωσης.
Με την πρώτη σύνδεση της μπαταρίας το ταμπλό ρυθμίζεται σύμφωνα με την τελευ-
2 Όχημα

ταία ρυθμισμένη τιμή. Μόλις γίνει υπέρβαση του προκαθορισμένου ορίου, στην οθόνη
εμφανίζεται η ένδειξη "GEAR SHIFT" (Αλλαγή ταχύτητας) και ανάβει η ενδεικτική λυ-
χνία γενικού συναγερμού. Η ενδεικτική λυχνία γενικού συναγερμού αναβοσβήνει όταν

42
γίνεται υπέρβαση του ελάχιστου ορίου, ενώ παραμένει αναμμένη όταν γίνεται υπέρ-

2 Όχημα
βαση του μέγιστου ορίου. Η ενδεικτική λυχνία γενιού συναγερμού σβήνει και στις δύο
περιπτώσεις όταν γίνεται επιστροφή κάτω από το ρυθμισμένο όριο.
Ο εγκέφαλος περιορίζει το μέγιστο αριθμό στροφών του κινητήρα στις 7200 στροφές/
λεπτό (rpm).

02_37

02_38

Επιλέξτε μονάδα (Km/mi) "Αλλαγή μονάδας μέτρησης οδόμετρου"
Σε αυτή τη λειτουργία μπορείτε να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης σε "Km ή mi" με
σύντομη πίεση του κουμπιού "MODE". Η αλλαγή επηρεάζει όλες τις ρυθμίσεις του
ταμπλό όπου απαιτείται η χρήση αυτών των μονάδων μέτρησης.

Επιλέξτε μονάδα (L/100 - Km/L - US mpg - IMP mpg) "Αλλαγή μονάδας μέτρησης
οδόμετρου"
Σε αυτή τη λειτουργία μπορείτε να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης σε "L/100 - Km/L -
US mpg - IMP mpg" με σύντομη πίεση του κουμπιού "MODE". Η αλλαγή επηρεάζει

43
όλες τις ρυθμίσεις του ταμπλό όπου απαιτείται η χρήση αυτών των μονάδων μέτρη-
σης.

Set unit °C - °F "Αλλαγή μονάδας μέτρησης θερμόμετρου"
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την επιλογή της μονάδας μέτρησης της θερμοκρασίας του
περιβάλλοντος. Στο εσωτερικό της λειτουργίας, με κάθε σύντομη πίεση του κου-
μπιού "MODE", εμφανίζονται διαδοχικά οι δύο μονάδες μέτρησης:
- °C
- °F
Με μια παρατεταμένη πίεση του κουμπιού "MODE" αποθηκεύεται το δεδομένο και το
ταμπλό επαναφέρει την οθόνη στο "ΟΛΙΚΟ ΟΔΟΜΕΤΡΟ (ODOMETER)".
ΠΡΟΣΟΧΗ

ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΔΙΑ-
ΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΤΑΜΑΤΗΜΕΝΟ.

Κεντρικός διακόπτης (02_39)
Ο διακόπτης εκκίνησης βρίσκεται στην άνω πλάκα του σωλήνα του τιμονιού.
Με το όχημα παραδίδονται δύο κλειδιά (ένα εφεδρικό).
Τα φώτα σβήνουν γυρίζοντας το διακόπτη εκκίνησης στη θέση «OFF» (ΚΛΕΙΣΤΟ)
2 Όχημα

44
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

2 Όχημα
ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΙΜΟ-
ΝΙΟΥ, ΤΗΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΗΣ ΤΑΠΑΣ ΤΟΥ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
ΤΗΣ ΣΕΛΑΣ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΤΑ ΦΩΤΑ ΑΝΑΒΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗ-
ΜΑΤΟΣ.

LOCK (1): Το τιμόνι είναι κλειδωμένο. Δεν μπορείτε να εκκινήσετε τον κινητήρα και
να ανάψετε τα φώτα. Μπορείτε να βγάλετε το κλειδί
OFF (2): Ο κινητήρας και τα φώτα δεν μπορούν να τεθούν σε λειτουργία. Μπορείτε
να βγάλετε το κλειδί.
ON (3): Μπορεί να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας. Δεν μπορείτε να βγάλετε το κλειδί.

02_39

Κλείδωμα τιμονιού (02_40)

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «LOCK» ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ, ΠΡΟ-
ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

45
Για κλείδωμα του τιμονιού:
• Γυρίστε το τιμόνι εντελώς αριστερά.
• Στρέψτε το κλειδί στη θέση «OFF».
• Πιέστε και γυρίστε το κλειδί αριστερόστροφα (προς τα αριστερά), γυρίστε λίγο
το τιμόνι μέχρι το κλειδί να φτάσει στη θέση «LOCK» (ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ).
• Αφαιρέστε το κλειδί.

02_40

Διακόπτης κόρνας (02_41)
Εάν πιεστεί, ενεργοποιεί την κόρνα.

02_41
2 Όχημα

46
Διακόπτης φλας (02_42)

2 Όχημα
Μετακινήστε το διακόπτη προς τα αριστερά για να ειδοποιήσετε ότι στρίβετε αριστερά,
μετακινήστε το διακόπτη προς τα δεξιά για να ειδοποιήσετε ότι στρίβετε δεξιά. Πιέστε
το διακόπτη στο κέντρο για να απενεργοποιήσετε το φλας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΕΑΝ Η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΩΝ ΦΛΑΣ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΥΤΟ ΣΗ-
ΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΝΑΣ Ή ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΩΝ ΦΛΑΣ ΕΧΕΙ/ΕΧΟΥΝ ΚΑΕΙ.

02_42

Διακόπτης Φωτων (02_43)
• Με το διακόπτη πατημένο προς τα κάτω, παραμένουν πάντα αναμμένα τα
φώτα θέσης, ο φωτισμός του πίνακα οργάνων και τα φώτα μεσαίας σκάλας.
• Με το διακόπτη πατημένο προς τα επάνω, ανάβουν τα φώτα μεγάλης σκά-
λας.

02_43

47
Κουμπί σινιάλου μεγάλης σκάλας (02_44)
Επιτρέπει τη χρήση του σινιάλου με τη μεγάλη σκάλα σε περιπτώσεις κινδύνου ή
έκτακτης ανάγκης.
Αφήνοντας το κουμπί το σινιάλο με τη μεγάλη σκάλα απενεργοποιείται.

02_44

Διακόπτης εκκίνησης (02_45)
• Πιέζοντας το κουμπί, η μίζα θέτει σε λειτουργία τον κινητήρα.
• Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, με παρατεταμένη πίεση (3 δευτερόλεπτα)
ενεργοποιείται/απενεργοποιείται το σύστημα ελέγχου MGCT. Με σύντομες
πιέσεις μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο ελέγχου MGCT.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ MGCT, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΠΡΙΝ
ΠΑΤΗΣΕΤΕ ΞΑΝΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΣ ΜΙΖΑΣ
02_45
2 Όχημα

48
Διακόπτης στάσης κινητήρα (02_46)

2 Όχημα
Λειτουργεί ως διακόπτης ασφαλείας ή έκτακτης ανάγκης.
Με το διακόπτη πατημένο στη θέση 'KEY ON', μπορείτε να εκκινήσετε τον κινητήρα,
πατώντας το διακόπτη στη θέση ' KEY OFF', ο κινητήρας σβήνει.
ΠΡΟΣΟΧΗ

02_46 ΜΗΝ ΠΙΕΖΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗ-
ΣΗΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΑΜΑΤΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΙΖΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ON»
Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΤΕΙ.
ΜΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΤΑΜΑΤΗΜΕΝΟ, ΑΦΟΥ ΣΒΗΣΕΙ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ, ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ
ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΙΖΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «OFF».

Σύστημα ABS (02_47, 02_48, 02_49)
Το όχημα εξοπλίζεται με ένα σύστημα αντιμπλοκαρίσματος «ABS» στον εμπρόσθιο
και πίσω τροχό.
Το ABS είναι ένα υδραυλικό - ηλεκτρονικό σύστημα που μειώνει την πίεση στο κύ-
κλωμα φρεναρίσματος τη στιγμή που ένας αισθητήρας, που είναι τοποθετημένος
στους τροχούς, εντοπίζει την τάση μπλοκαρίσματος, αυξάνοντας τη σταθερότητα του
οχήματος κατά το φρενάρισμα σε σχέση με ένα συμβατικό σύστημα πέδησης προ-
κειμένου να αποφεύγεται ο κίνδυνος πτώσης.
Το σύστημα ABS επιτρέπει τη βελτίωση του ελέγχου του οχήματος υπενθυμίζοντας
02_47
πάντα ότι δεν πρέπει να υπερβαίνονται τα φυσιολογικά όρια κρατήματος του δρόμου
από το όχημα. Αποτελεί ευθύνη του οδηγού να οδηγεί με την κατάλληλη ταχύτητα
λαμβάνοντας υπόψη τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και την επιφάνεια του οδοστρώμα-
τος, αφήνοντας το απαραίτητο περιθώριο ασφαλείας.

49
Το ABS δεν μπορεί να αντισταθμίσει, στις διάφορες καταστάσεις, σφάλματα κρίσης ή
ακατάλληλη χρήση των φρένων.
A: Οδοντωτός τροχός
B: Αισθητήρας ταχύτητας
Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα ABS, η οποία επισημαίνεται στον οδηγό με το
άναμμα της ενδεικτικής λυχνίας ABS στον πίνακα οργάνων, το όχημα διατηρεί τα χα-
ρακτηριστικά του παραδοσιακού συστήματος πέδησης. Στην περίπτωση που θα
ανάψει η ενδεικτική λυχνία ABS, μειώστε ταχύτητα και πηγαίνετε σε ένα Εξουσιοδο-
τημένο Σημείο Τεχνικής Υποστήριξης για τους απαραίτητους ελέγχους. Η συμβολή
02_48 στην ασφάλεια του ABS σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί παρακινδυνευμένους
ελιγμούς. Το διάστημα ακινητοποίησης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο σε σχέση με ένα
όχημα που διαθέτει το παραδοσιακό σύστημα πέδησης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Οδήγηση σε κατεστραμμένους δρόμους, με χαλίκια ή με χιόνι
• Οδήγηση σε δρόμο με τρύπες ή σαμαράκια
Ως εκ τούτου συνιστάται να μειώσετε ταχύτητα όταν υφίστανται οι πιο πάνω αναφε-
ρόμενες συνθήκες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΟΤΑΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ABS ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΙΣΘΗΤΟΣ ΕΝΑΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΣ
ΣΤΗ ΜΑΝΕΤΑ ΤΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ.
02_49

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΩΝ ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ
ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ.
ΤΟ ΑΠΟΤΟΜΟ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΕ ΚΛΙΣΗ, ΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΓΥΡΙΣΜΕ-
ΝΟ, ΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ, ΟΛΙΣΘΗΡΟ Ή ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΟΠΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ
ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΝΑ ΦΡΕΝΑΡΕΤΕ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ.
ΜΗΝ ΤΡΕΧΕΤΕ ΑΠΡΟΣΕΚΤΑ, ΤΟ ΚΡΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ
2 Όχημα

ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΟΥΤΕ ΤΟ ABS ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΨΕΙ.

50
ΠΡΟΣΟΧΗ

2 Όχημα
ΣΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5 km/h (3,11 mi)) ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ABS
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.
ΣΥΝΕΠΩΣ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΥΠΟ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ,
ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΤΟΥ ΓΚΑΡΑΖ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΟΔΗ-
ΓΗΣΗ ΣΕ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ Η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ABS ΑΝΑΒΕΙ
ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΕΩΣ ΟΤΟΥ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΦΤΑΣΕΙ ΤΑ 5 km/
h (3,11 mph), ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΣΒΗΝΕΙ.
ΠΡΟΣΟΧΗ

ΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΝΑΜΜΑ Ή ΤΟ ΣΥΝΕΧΕΣ ΑΝΑΒΟΣΒΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΛΥ-
ΧΝΙΑΣ ABS ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ABS.
ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ABS - MGCT
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ABS ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟ
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΠΕΡΙ-

51
ΣΤΡΟΦΗΣ/ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΑΝ
Ο ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΝΑ ΒΕ-
ΒΑΙΩΝΕΣΤΕ ΟΤΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ
360 ΜΟΙΡΕΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΑΡΜΟ-
ΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΣΤΕ ΟΤΙ Η
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΟΝΤΩΤΟ ΤΡΟΧΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΙΝΑΙ
Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ
ΕΝΑΝ Επίσημο Αντιπρόσωπο Moto Guzzi.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΜΕ ABS, ΤΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΜΕ ΜΗ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΤΡΙΒΗΣ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΗ-
ΓΗΣΗ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΗΣ ΑΚΡΙ-
ΒΕΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ, ΜΕ
ΤΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Ε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΜΙΑ
ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΡΙΚΩΝ km/h (mph) ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ.
ΑΥΤΗ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΗ-
ΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

ΑΝ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ Ή ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΣΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ
Επίσημο Αντιπρόσωπο Moto Guzzi

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Απόσταση μεταξύ οδοντωτού γραναζιού και μπροστινού αισθητήρα
2 Όχημα

0,3 - 2,00 mm (0,012 - 0,079 ίν.)
Απόσταση μεταξύ οδοντωτού γραναζιού και πίσω αισθητήρα

52
0,3 - 2,00 mm (0,012 - 0,079 ίν.)

2 Όχημα
Συστήμα MGCT (Moto Guzzi Controllo Trazione) (02_50, 02_51,
02_52)
Το σύστημα MGCT είναι μια διάταξη υποβοήθησης της οδήγησης που βοηθά τον
οδηγό στους ελιγμούς επιτάχυνσης με σκοπό την αύξηση της σταθερότητας του οχή-
ματος, ειδικότερα στα οδοστρώματα χαμηλής πρόσφυσης ή σε συνθήκες που μπορεί
να προκαλέσουν την απότομη απώλεια πρόσφυσης του πίσω τροχού. Το MGCT σε
αυτές τις περιπτώσεις παρεμβαίνει αυτόματα μειώνοντας την παρεχόμενη ισχύ κινη-
τήρα εντός ενός ορίου που ρυθμίζεται ανάλογα με τις συνθήκες πρόσφυσης, συμ-
βάλλοντας έτσι σημαντικά στη διατήρηση της σταθερότητας του οχήματος. Αποτελεί
ευθύνη του οδηγού να οδηγεί με τις κατάλληλες ταχύτητες λαμβάνοντας υπόψη τις
ατμοσφαιρικές συνθήκες, το οδόστρωμα, το φορτίο της μοτοσικλέτας και την κατά-
σταση των ελαστικών, αφήνοντας τα απαιτούμενα περιθώρια ασφαλείας και χωρίς να
ξεπερνά τα φυσιολογικά όρια κρατήματος του δρόμου. Το MGCT δεν μπορεί να αντι-
σταθμίσει, στις διάφορες καταστάσεις, σφάλματα κρίσης ή ακατάλληλη χρήση του
γκαζιού.
ΠΡΟΣΟΧΗ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MGCT ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ.
Η ΑΠΟΤΟΜΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ Ή ΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΓΥΡΙ-
ΣΜΕΝΟ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΥΣΚΟΛΑ
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ.
ΜΗΝ ΤΡΕΧΕΤΕ ΑΠΡΟΣΕΚΤΑ, ΤΟ ΚΡΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ
ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΟΥΤΕ ΤΟ MGCT ΔΕΝ ΜΠΟ-
ΡΕΙ ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΨΕΙ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MGCT ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗ-
ΤΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟ. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟ

53
ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑ-
ΘΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΕΛΑΣΤΙ-
ΚΟΥ.
ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

• ΚΟΥΜΠΙ (1) (με τον κινητήρα σε λειτουργία): παρατεταμένη πίεση ενερ-
γοποίηση/απενεργοποίηση, με σύντομη πίεση αλλάζει το επίπεδο (1 και 2).
• ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ «2»: εικονίδιο ένδειξης λειτουργίας.
Τρόπος αναβοσβήματος:
- Σβηστή όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση: το σύστημα λειτουργεί αλλά δεν είναι
ενεργό (κανονική κατάσταση).
- Αναβοσβήνει γρήγορα με το όχημα σε κίνηση: το σύστημα λειτουργεί και είναι ενεργό
(συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης και παρέμβαση μείωσης της ισχύος του κινητήρα),
συνιστάται η μέγιστη προσοχή γιατί έχει ξεπεραστεί το όριο πρόσφυσης, επαναφέρετε
02_50
το όχημα σε συνθήκες ασφάλειας μειώνοντας σιγά σιγά το άνοιγμα του γκαζιού.
- Ανάβει σταθερά με το όχημα σε κίνηση: το σύστημα είναι ανενεργό και δεν θα πα-
ρέμβει σε περίπτωση απώλειας της πρόσφυσης.
• Αν η απενεργοποίηση ήταν εκούσια (παρατεταμένη πίεση του κουμπιού
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (1) με τον κινητήρα σε λειτουργία), συν-
ιστάται η εκ νέου ενεργοποίηση του συστήματος μόλις αυτό είναι δυνατό.
• Αν η απενεργοποίηση ΔΕΝ είναι εθελοντική, ενδεχομένως υπάρχει μια βλά-
βη στο σύστημα MGCT: σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να απευθυνθείτε
σε ένα Εξουσιοδοτημένο Σημείο Τεχνικής Υποστήριξης για τη διάγνωση και
την εκ νέου ενεργοποίηση του συστήματος.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη ασφάλεια του οχήματος, συνιστάται να δια-
02_51 τηρείτε πάντα το σύστημα ενεργό. Η απενεργοποίηση ενδέχεται να είναι απαραίτητη
μόνο στην περίπτωση εκκίνησης σε οδοστρώματα με πολύ χαμηλή πρόσφυση (λά-
σπη, χιόνι, χαλίκι) στα οποία η παρέμβαση του MGCT ενδέχεται να εμποδίσει την
2 Όχημα

κίνηση του οχήματος.

54
Περιγραφή επιπέδων MGCT

2 Όχημα
Το σύστημα MGCT είναι εφοδιασμένο με δύο επίπεδα (1 και 2) ρύθμισης:
"1" Κατάλληλο για τις κανονικές συνθήκες λειτουργίες χρήσης και πρόσφυσης. Το
σύστημα είναι λιγότερο παρεμβατικό σε σχέση με το επίπεδο "2".
"2" Κατάλληλο για αβέβαιη πρόσφυση, βρεγμένο οδόστρωμα, ολισθηρή άσφαλτο ή
ιδιαίτερα βρόμικη. Το σύστημα είναι λιγότερο παρεμβατικό σε σχέση με το επίπεδο
"1".
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MGCT ΜΟΝΟ
ΜΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ MGCT ΑΝΑ-
ΒΟΣΒΗΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΤΟΥ ABS,
ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡ-
ΧΟΥΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟ-
ΝΑ ΜΟΛΙΣ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΑ 5 km/h (3,11 mph).
ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΕ-
ΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MGCT ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ
ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.
ΑΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MGCT ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΜΟΝΟ ΑΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΒΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
ΠΑΥΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (RUN-OFF). ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΥΡΙΣΕΙ Ο ΔΙΑ-
ΚΟΠΤΗΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MGCT ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

55
ΠΡΟΣΟΧΗ

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΕΝ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙ-
ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ
ΣΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ
ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΝΟΜΟ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ, ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ, ΚΑΤΕ-
ΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΟ-
ΜΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MGCT. ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ Ή ΞΕΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟ
ΛΑΣΤΙΧΟ/ΦΘΑΡΜΕΝΟ) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΝΩΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MGCT.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MGCT ΑΚΟΜΑ
ΚΑΙ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ Ή ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΓΚΑΖΙΟΥ, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ
ΤΗ ΦΘΟΡΑ Ή/ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΣΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ. ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MGCT ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΕΞΟΥ-
ΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.
2 Όχημα

56
ΠΡΟΣΟΧΗ

2 Όχημα
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ABS - MGCT
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MGCT
Για να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος MGCT έπειτα από αντικα-
τάσταση ενός ή και των δύο ελαστικών ή σε περίπτωση υπερβολικής φθοράς ενός ή
και των δύο ελαστικών, που μπορεί να προκαλέσει τη η φυσιολογική συμπεριφορά
του συστήματος MGCT, πρέπει να ακολουθήσετε μια ειδική διαδικασία βαθμονόμη-
σης του συστήματος σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία σε ένα δρόμο επίπεδο και
σε ευθεία.
Πριν προχωρήσετε στη διαδικασία βαθμονόμησης του συστήματος MGCT
ελέγξτε αν τα ελαστικά έχουν τη σωστή πίεση.
02_52 • Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει στο ρελαντί για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.
• Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα MGCT είναι ενεργοποιημένο στο επίπεδο 1 ή 2. Σε αντί-
θετη περίπτωση, ενεργοποιήστε το.
• Τραβήξτε τη μανέτα του συμπλέκτη και ταυτόχρονα πατήστε το κουμπί της μίζας (3)
για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Η ενεργοποίηση της διαδικασίας επιβεβαιώνεται με
το άναμμα της ενδεικτικής λυχνίας MGCT (2) η οποία αναβοσβήνει γρήγορα.
• Αναπτύξτε σταθερή ταχύτητα 30 km/h (18.64 mph) με δεύτερη ταχύτητα και διατη-
ρήστε την για τουλάχιστον 8 δευτερόλεπτα.
• Ο τερματισμός της διαδικασίας υποδεικνύεται από το σβήσιμο της ενδεικτικής λυ-
χνίας MGCT (2). Το σύστημα MGCT είναι ενεργό.
• Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία πρέπει να γυρίσετε το διακόπτη στη θέση (OFF)
και να περιμένετε τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν μπορέσετε να γυρίσετε εκ νέου
το διακόπτη στη θέση (ON).

57
• Εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία εντός 2 λεπτών, η ενδεικτική λυχνία MGCT (2)
θα παραμείνει αναμμένη σταθερά και το σύστημα MGCT θα παραμείνει απενεργο-
ποιημένο έως ότου γυρίσει το κλειδί στη θέση (OFF).
• Για την εκ νέου ενεργοποίηση του MGCT θα είναι απαραίτητο να γυρίσετε ξανά το
διακόπτη στη θέση (ON). Είναι ωστόσο απαραίτητη η επανάληψη της διαδικασίας έως
ότου το αποτέλεσμα να είναι θετικό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΗ-
ΜΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Απόσταση μεταξύ οδοντωτού γραναζιού και μπροστινού αισθητήρα
0,3 - 2,00 mm (0,012 - 0,079 ίν.)
Απόσταση μεταξύ οδοντωτού γραναζιού και πίσω αισθητήρα
0,3 - 2,00 mm (0,012 - 0,079 ίν.)

Η σέλα (02_53, 02_54)
(RACER)
2 Όχημα

58
Το όχημα εφοδιάζεται με μια σέλα δύο θέσεων και ιμάντα συνεπιβάτη, για να χρησι-

2 Όχημα
μοποιήσετε τη θέση συνεπιβάτη ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
• Αφαιρέστε τη σέλα
• Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες (1)
• Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες (2)
• Αφαιρέστε τα δύο στηρίγματα (3)

02_53

• Αφαιρέστε το καπάκι της σέλας (4)

02_54

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΙΝ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΜΠΛΟΚΑΡΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑ-
ΛΑ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΕΛΑΣ

59
Κλειδαριά σέλας (02_55, 02_56, 02_57)
• Τοποθετήστε το όχημα στο σταντ.
• Βάλτε το κλειδί στην κλειδαριά της σέλας.
• Γυρίστε το κλειδί δεξιόστροφα πιέζοντας ελαφρά στο κέντρο της πίσω σέλας
προκειμένου να διευκολυνθεί η αγκίστρωση του πείρου, σηκώστε και βγάλτε
από την πίσω πλευρά τη σέλα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΙΝ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΜΠΛΟΚΑΡΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΑ, ΕΛΕΓΞΤΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ
ΟΤΙ ΔΕΝ ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΜΙΖΑΣ ΣΕ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ
02_55
ΤΗ ΣΕΛΑ.

02_56

Για το μπλοκάρισμα της σέλας:
• Τοποθετήστε το μπροστινό τμήμα της σέλας στην έδρα του και κατεβάστε
την πίσω πλευρά.
• Πιέστε το πίσω τμήμα, μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό θόρυβο της
κλειδαριάς.

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΣΕΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ
2 Όχημα

02_57 ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΕΝΗ.

60
Τα στοιχεία ταυτότητας (02_58, 02_59)

2 Όχημα
Είναι καλός κανόνας να γράψετε τους αριθμούς του πλαισίου και του κινητήρα στον
ειδικό χώρο που υπάρχει στο παρόν βιβλιαράκι. Ο αριθμός πλαισίου μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί για την αγορά ανταλλακτικών.
ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΔΙΚΗΜΑ ΠΟΥ ΤΙΜΩΡΕΙ-
ΤΑΙ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. ΕΠΙΣΗΣ, Η ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (VIN) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ή ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΑΜΕΣΑ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Ο αριθμός πλαισίου είναι χαραγμένος στην κολόνα του τιμονιού, δεξιά πλευρά.
Πλαίσιο αρ.................

02_58

61
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Ο αριθμός κινητήρα είναι χαραγμένος στην αριστερή πλευρά κοντά στην τάπα ελέγχου
στάθμης λαδιού στον κινητήρα.
Αρ. κινητήρα .................

02_59
2 Όχημα

62
V7 III Special - V7 III Stone - V7 III
Racer

Κεφ. 03
Η χρήση

63
Έλεγχοι (03_01)
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ. Η ΜΗ ΕΚΤΕ-
ΛΕΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΑΤΟ-
ΜΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΣΟΒΑΡΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ. ΜΗ ΔΙΣΤΑΣΕΤΕ ΝΑ
ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ Επίσημο Αντιπρόσωπο Moto Guzzi, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ-
ΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ Ή
ΕΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΤΕ Ή ΥΠΟΨΙΑΖΕΣΤΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΙ-
ΝΑΙ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΗ.

Το παρόν όχημα έχει τη δυνατότητα να επισημαίνει σε πραγματικό χρόνο τυχόν ανω-
μαλίες λειτουργίας, οι οποίες καταχωρούνται στον εγκέφαλο.

Κάθε φορά που γυρίζετε το διακόπτη στη θέση 'KEY ON' ανάβει για περίπου δύο
δευτερόλεπτα η ενδεικτική λυχνία 'MI'.

03_01
3 Η χρήση

64
3 Η χρήση
Προκαταρκτικοί έλεγχοι
Εμπρός και πίσω δισκόφρενο Ελέγξτε τη λειτουργία, την κενή
διαδρομή των μανετών χειρισμού,
τη στάθμη του υγρού και τυχόν
διαρροές. Ελέγξτε τη φθορά στα
τακάκια. Εάν είναι απαραίτητο,
συμπληρώστε με υγρό φρένων.

Γκάζι Ελέγξτε ώστε να λειτουργεί ομαλά
και να μπορεί να ανοίγει και να
κλείνει εντελώς, σε όλες τις θέσεις
τους τιμονιού. Εάν είναι
απαραίτητο, ρεγουλάρετε και/ή
λιπάνετε.

Λάδι κινητήρα Εάν είναι απαραίτητο, ελέγξτε και/
ή συμπληρώστε.

Τροχοί/Λάστιχα Ελέγξτε την κατάσταση της
επιφάνειας των ελαστικών, την
πίεση, τη φθορά και τυχόν ζημιές.
Αφαιρέστε από τα δόντια του
πέλματος τυχόν ξένα σώματα που
έχουν σφηνωθεί.

Μανέτες φρένων Ελέγξτε ώστε να λειτουργούν
ομαλά.
Λιπάνετε τις αρθρώσεις και εάν
είναι αναγκαίο ρυθμίστε τη
διαδρομή.

Μανέτα συμπλέκτη Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία και
την κενή διαδρομή. Ελέγξτε την
κατάσταση της ντίζας τόσο στο

65
τιμόνι όσο και στον κινητήρα.
Αντικαταστήστε τη ντίζα αν
παρουσιάζει ξεφτίσματα. Εάν είναι
απαραίτητο λιπάνετε τις
αρθρώσεις.

Τιμόνι Ελέγξτε ώστε η περιστροφή τους
να είναι ομοιογενής, ομαλή και
χωρίς τζόγο ή επιβραδύνσεις.

Πλαϊνό σταντ Ελέγξτε την ολίσθησή του και ότι τα
ελατήρια τα επαναφέρουν στην
κανονική του θέση. Εάν είναι
απαραίτητο, λιπάνετε τους
συνδέσμους και τις αρθρώσεις.

Στοιχεία στερέωσης Ελέγξτε ώστε τα στοιχεία
στερέωσης να μην είναι
ξεσφιγμένα.
Ενδεχομένως, φροντίστε να τα
ρεγουλάρετε και να τα σφίξετε.

Ρεζερβουάρ καυσίμου Ελέγξτε τη στάθμη και εάν είναι
απαραίτητο κάντε ανεφοδιασμό.
Ελέγξτε για τυχόν διαρροές ή
εμφράξεις του κυκλώματος.
Ελέγξτε αν κλείνει καλά η τάπα
καυσίμου.

Διακόπτης παύσης κινητήρα (ON - Βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν
OFF) σωστά.
3 Η χρήση

Φώτα, ενδεικτικές λυχνίες, κόρνα, Βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν
διακόπτες φώτων πίσω στοπ και σωστά τα συστήματα ήχου και τα
ηλεκτρικά συστήματα

66
οπτικά συστήματα.

3 Η χρήση
Αντικαταστήστε τους λαμπτήρες ή
κάντε τις απαραίτητες επεμβάσεις
σε περίπτωση βλάβης.

Λάδι συστήματος μετάδοσης - Ελέγξτε. Αν είναι απαραίτητο να
Guzzi γίνει προσθήκη, απευθυνθείτε σε
ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο
Moto Guzzi.

Οδοντωτά γρανάζια αισθητήρων Βεβαιωθείτε ότι τα οδοντωτά
τροχών γρανάζια των αισθητήρων στους
τροχούς είναι απόλυτα καθαρά και
δεν παρουσιάζουν φθορά.

Ανεφοδιασμοί (03_02, 03_03)
Για να κάνετε ανεφοδιασμό καυσίμου:
• Τοποθετήστε το κλειδί (1) στην κλειδαριά της τάπας του ρεζερβουάρ (2).
• Γυρίστε το κλειδί αριστερόστροφα, ξεβιδώστε και αφαιρέστε την τάπα καυ-
σίμου.
• Κάντε ανεφοδιασμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ

03_02

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΙΣΗ ΜΕ 10% (E10).
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΜΕΓΑ-
ΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟ 10%. Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΑ ΣΤΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.

67
ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ ΡΙΧΝΕΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ.
ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΧΩΝΙ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΘΑΡΟ.

03_03 ΟΤΑΝ ΓΕΜΙΖΕΤΕ ΤΟ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΒΛΕΠΕ ΕΙΚΟ-
ΝΑ).
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΡΡΕΥΣΕΙ ΚΑΥΣΙ-
ΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Ή/ΚΑΙ ΣΕ
ΠΡΟΣΩΠΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ.
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Ή/ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ
ΑΤΜΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Ή/ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ, ΟΤΑΝ ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΝΤ Ή ΟΤΑΝ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ.

Αφού κάνετε ανεφοδιασμό:
• Η τάπα (2) μπορεί να κλείσει μόνο με το κλειδί (1) τοποθετημένο.
• Με το κλειδί (1) τοποθετημένο, βιδώστε την τάπα (2) μέχρι να ακούσετε το
"κλικ".
3 Η χρήση

• Γυρίστε το κλειδί (1) δεξιόστροφα και αφαιρέστε το.

68
3 Η χρήση
ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΤΑΠΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΚΛΕΙΣΜΕΝΗ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ρεζερβουάρ καυσίμου (μαζί με τη ρεζέρβα)
21 λίτρα (4.62 γαλόνια Η.Β., 5,55 γαλόνια Η.Π.Α.)
Ρεζέρβα ρεζερβουάρ καυσίμου
4 λίτρα (0.88 γαλόνια Η.Β., 1,06 γαλόνια Η.Π.Α.)

Ρύθμιση πίσω αμορτισέρ (03_04, 03_05, 03_06)
(SPECIAL/STONE)

Το αμορτισέρ διαθέτει ένα ρεγουλατόρο με κρίκο (1) για τη ρύθμιση της προφόρτισης
του ελατηρίου (2 και έναν κρίκο μπλοκαρίσματος (3).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ
ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ Ή ΒΑΡΥ ΦΟΡΤΙΟ).

03_04

69
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗΝ ΠΙΕΖΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΤΟ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟ-ΚΡΙΚΟ (1) ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΡΙΚΟ
ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (3), ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΦΟ-
ΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΠΙΘΑΝΗ ΖΗΜΙΑ.

• Χρησιμοποιώντας δύο γαντζόκλειδα ανάρτησης (4) κρατήστε μπλοκαρισμέ-
νο τον κρίκο ρύθμισης προφόρτισης (1) και ξεβιδώστε τον κρίκο μπλοκαρί-
σματος (3) όπως φαίνεται στην εικόνα.
• Χρησιμοποιήστε τον κρίκο ρύθμισης (1) για να ρυθμίσετε την προφόρτιση
του ελατηρίου του αμορτισέρ (2).
• Βιδώστε για να αυξήσετε την προφόρτιση, αντίθετα, ξεβιδώστε για να την
μειώσετε.
• Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση σφίξτε τον κρίκο (3) χρησιμοποιώντας δύο
γαντζόκλειδα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
03_05
ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΒΕ-
ΒΑΙΩΝΕΣΤΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΙΝΑΙ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ
ΘΕΣΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ Επίσημο Αντιπρό-
σωπο Moto Guzzi.

(RACER)
3 Η χρήση

70
Το αμορτισέρ διαθέτει ρεγουλατόρο για τη ρύθμιση του φρεναρίσματος κατά την επέ-

3 Η χρήση
κταση (1), ρεγουλατόρο για τη ρύθμιση του υδραυλικού φρένου κατά τη συμπίεση (2),
ένα ρεγουλατόρο με κρίκο ρύθμισης (3) και ένα ρεγουλατόρο με κρίκο μπλοκαρίσμα-
τος (5) για τη ρύθμιση της προφόρτισης του ελατηρίου (4).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ
ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ Ή ΒΑΡΥ ΦΟΡΤΙΟ).
ΠΡΟΣΟΧΗ
03_06
ΕΛΕΓΞΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ.
Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΑΝΤΑΡ ΤΟΥ ΠΙΣΩ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.
ΩΣΤΟΣΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

ΠΙΣΩ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ - Ρύθμιση
ΜΟΝΟ ΟΔΗΓΟΣ (ΤΥΠΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ) ΟΔΗΓΟΣ + ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ
Μήκος προφορτισμένου ελατηρίου 179 mm (7,04 ίν.) 169 mm (6,65 ίν.)

Ρεγουλατόρος συμπίεσης 15 κλικ (από εντελώς κλειστό) 15 κλικ (από εντελώς κλειστό)

Ρεγουλατόρος επέκτασης 18 κλικ (από εντελώς κλειστό) 18 κλικ (από εντελώς κλειστό)

10 στροφές δεξιόστροφα (από εντελώς 5 στροφές δεξιόστροφα (από τη ρύθμιση με
Ρεγουλατόρος προφόρτισης ελατηρίου
ανοιχτό) οδηγό μόνο)

Προφόρτιση ελατηρίου
Ρυθμίζοντας την προφόρτιση ελατηρίου πραγματοποιείται μετακίνηση της έδρας του
ίδιου του ελατηρίου. Πραγματοποιώντας τη ρύθμιση μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί
η σκληρότητα του ελατηρίου, συνεπώς να χαμηλώσει ή να ανυψωθεί το πίσω τμήμα
του οχήματος. Η προφόρτιση ελατηρίου είναι σημαντική για τη λειτουργία που εκτε-

71
λούν τα πίσω αμορτισέρ. Αν η προφόρτιση δεν είναι σωστά ρυθμισμένη, καμία άλλη
ρύθμιση δεν θ είναι αποτελεσματική προκειμένου να είναι καλή η απόδοση των αμορ-
τισέρ.

Ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου
Χρησιμοποιώντας ένα γαντζόκλειδο ξεβιδώστε τη βίδα μπλοκαρίσματος (5). Χρησι-
μοποιήστε τον δακτύλιο ρύθμισης (3) για να ρυθμίσετε την προφόρτιση του ελατηρίου.
Περιστρέψτε τον κρίκο (3) δεξιόστροφα για να αυξήσετε την προφόρτιση ή αριστερό-
στροφα για να μειώσετε την προφόρτιση.

Υδραυλικό φρένο κατά τη συμπίεση
Το υδραυλικό φρένο κατά τη συμπίεση ελέγχει την απορρόφηση ενέργειας όταν συ-
μπιέζεται το αμορτισέρ. Με άλλα λόγια, το υδραυλικό φρένο κατά τη συμπίεση ρυθμίζει
"την ευκολία" συμπίεσης του ελατηρίου όταν ο πίσω τροχός φορτώνεται ή υπόκειται
σε κάποια πρόσκρουση.

Ρύθμιση υδραυλικού φρένου κατά τη συμπίεση
Η ρύθμιση του υδραυλικού φρένου κατά τη συμπίεση πραγματοποιείται περιστρέφο-
ντας το ρεγουλατόρο (2) που υπάρχει στο δοχείο αερίου. Περιστρέψτε τον κρίκο
δεξιόστροφα για αύξηση του υδραυλικού φρένου κατά τη συμπίεση ή αριστερόστροφα
για μείωση του υδραυλικού φρένου κατά τη συμπίεση.

Φρενάρισμα με επέκταση
Το φρενάρισμα με επέκταση ελέγχει την απορρόφηση ενέργειας όταν το αμορτισέρ
βρίσκεται στη φάση επέκτασης. Με άλλα λόγια, το φρενάρισμα κατά την επέκταση
ρυθμίζει την ταχύτητα με την οποία το αμορτισέρ επιστρέφει στην κανονική θέση μετά
3 Η χρήση

από μια συμπίεση.

72
Ρύθμιση φρεναρίσματος κατά την επέκταση

3 Η χρήση
Η ρύθμιση του φρεναρίσματος κατά την επέκταση πραγματοποιείται ρυθμίζοντας το
ρεγουλατόρο (1) που βρίσκεται στην κάτω πλευρά του αμορτισέρ. Περιστρέψτε τον
κρίκο δεξιόστροφα για αύξηση του φρεναρίσματος κατά την επέκταση ή αριστερό-
στροφα για να μειώσετε το φρενάρισμα κατά την επέκταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΒΕ-
ΒΑΙΩΝΕΣΤΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΙΝΑΙ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ
ΘΕΣΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ Επίσημο Αντιπρό-
σωπο Moto Guzzi.

Έλεγχος μπροστινού πιρουνιού (03_07)
Με τη μανέτα του εμπρόσθιου φρένου πατημένη, πιέστε πολλές φορές το τιμόνι ώστε
να βυθιστεί το πιρούνι. Η διαδρομή πρέπει να είναι ομαλή και δεν πρέπει να υπάρχουν
ίχνη λαδιού στα καλάμια.
Ελέγξτε το σφίξιμο όλων των οργάνων και τη λειτουργικότητα των αρθρώσεων της
ανάρτησης εμπρός και πίσω.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕ ΤΗΝ
03_07 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΛΑΔΙΟΥ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ Επίσημο Αντιπρόσωπο Moto
Guzzi.

73
Ρύθμιση μανέτας εμπρός φρένου (03_08)
Μπορείτε να ελέγξετε το διάκενο ανάμεσα στα άκρα της μανέτας του φρένου και την
αντλία του φρένου στο σημείο που υποδεικνύεται στην εικόνα.
Το διάκενο πρέπει να είναι 2 mm (0,08 ίν.).
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΝΕΤΑΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ Επίσημο Αντιπρόσω-
πο Moto Guzzi
03_08

Ρύθμιση ποδόφρενου εμπρός
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΛ ΤΟΥ ΠΙΣΩ
ΦΡΕΝΟΥ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ Επίσημο Αντιπρόσωπο Moto Guzzi

Ρύθμιση μανέτας συμπλέκτη (03_09, 03_10)
Προχωρήστε σε ρύθμιση του συμπλέκτη όταν σταματήσει ο κινητήρας ή το όχημα
τείνει να κινείται με τη μανέτα συμπλέκτη πατημένη και με επιλεγμένη ταχύτητα ή αν
ο συμπλέκτης "γλιστράει", προκαλώντας καθυστέρηση στην επιτάχυνση σε σχέση με
τον αριθμό στροφών του κινητήρα.
• Προκειμένου να διατηρηθεί η σωστή τάνυση και η βέλτιστη λειτουργία του
συμπλέκτη, πρέπει να ελέγχετε κατά διαστήματα και ενδεχομένως να προ-
νοείτε για το τέντωμα της ντίζας:
• Αστική χρήση κάθε 1000 km (621,37 mi)
• Χρήση εκτός πόλης κάθε 5000 km (3106,86 mi)
3 Η χρήση

• Σε κάθε περίπτωση, κάθε φορά που αντιλαμβάνεστε την πρόωρη αποσύμ-
πλεξη του συμπλέκτη σε σχέση με την τυπική εργοστασιακή ρύθμιση.

74
Για να κάνετε τη ρύθμιση, ενεργήστε σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

3 Η χρήση
• Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα (1)
• Ξεσφίξτε τον κρίκο (2)
• Περιστρέψτε το ρεγουλατόρο (3) έως ότου η κενή διαδρομή, με το τιμόνι σε
ευθεία, σε αντιστοιχία με το σταθερό αντίκρυσμα στο τιμόνι να είναι 2 mm
(0,08 ίν.)
• Πιέστε το μοχλό ελέγχου συμπλέκτη που βρίσκεται στο κιβώτιο ταχυτήτων
προς τον πίσω τροχό
• Πιέστε το μοχλό ελέγχου συμπλέκτη που βρίσκεται στο κιβώτιο ταχυτήτων
προς την αντίθετη πλευρά (όπως αναφέρεται στο σημείο 4) επαληθεύοντας
03_09
ότι η ντίζα δεν είναι τεντωμένη.
• Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ενέργειας, βεβαιωθείτε ότι το άκρο της
ντίζας περιστρέφεται ελεύθερα στον άξονά της, σε σχέση με τη μανέτα συμ-
πλέκτη
• Σφίξτε τον κρίκο (2) διατηρώντας σταθερό το ρεγουλατόρο (3)
• Επανατοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα (1)
• Αν μετά το ρεγουλάρισμα που αναφέρεται στο σημείο 3 δεν επαληθευτεί η
κατάσταση του "σημείου 6", απυθυνθείτε στην Επίσημη Αντιπροσωπεία
Moto Guzzi για έλεγχο της σωστής λειτουργίας της μανέτας συμπλέκτη.
• Αν η διαδρομή του ρεγουλατόρου (3) δεν επαρκεί για να εξασφαλίζει το απαι-
τούμενο διάκενο, απευθυνθείτε στην Επίσημη Αντιπροσωπεία Moto
Guzzi
03_10

Ρύθμιση πεντάλ ταχυτήτων
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΧΛΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ
ΣΕ ΕΝΑΝ Επίσημο Αντιπρόσωπο Moto Guzzi

75
Στρώσιμο κινητήρα
Το στρώσιμο είναι σημαντικό προκειμένου να εξασφαλίζεται ικανοποιητική διάρκεια
του οχήματος. Κατά τα πρώτα 1500 km (932,06 mi) τηρείτε τις υποδείξεις που ακο-
λουθούν προκειμένου να εξασφαλίσετε την αξιοπιστία και τις μελλοντικές επιδόσεις:
• Αποφεύγετε την εκκίνηση με τέρμα το γκάζι και γρήγορες επιταχύνσεις,
• Αποφύγετε να υπερβαίνετε τις 4500 στροφές/λεπτό (σ.α.λ.).
• Αποφεύγετε τα απότομα και εκτεταμένα φρεναρίσματα,
• Αποφεύγετε να οδηγείτε με υψηλή ταχύτητα για μεγάλα διαστήματα σταθερά,
καλύτερα οι διαδρομές να γίνονται με συγκρατημένες επιταχύνσεις και επι-
βραδύνσεις,
• Οδηγείτε προσεκτικά προκειμένου να εξοικειωθείτε με τη μοτοσικλέτα, αυ-
ξάνοντας προοδευτικά τις στροφές του κινητήρα
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΜΕ ΜΟΝΟ ΞΗΡΟ ΔΙΣΚΟ.
ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ, ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΝΑ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΜΙΑ ΕΛΑ-
ΦΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΟΣΜΗ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΕΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΟΝΟ ΑΦΟΥ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΡΩΣΙΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ
ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

ΟΤΑΝ ΦΤΑΣΕΤΕ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ
ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ Moto Guzzi ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ "ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ", ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ, ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ Ή/ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΧΗ-
ΜΑ.
3 Η χρήση

76
Θέση σε λειτουργία κινητήρα (03_11, 03_12)

3 Η χρήση
Αυτό το όχημα πρέπει να χρησιμοποιείται με φροντίδα, προσοχή και σεβασμό.

ΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΒΛΑΒΕΡΗ ΟΥΣΙΑ ΟΤΑΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ.
ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Ή ΣΕ
ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΕΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΑΡΚΩΣ.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΠΩΛΕΙΑ
ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΛΟΓΩ ΑΣΦΥΞΙΑΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ ΚΑΤΕΒΑΣΜΕΝΟ, Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΝΕΚΡΑ, ΣΕ
ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Ο ΚΙΝΗ-
ΤΗΡΑΣ ΘΑ ΣΒΗΣΕΙ.
ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΟ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗ-
ΤΗΡΑ ΜΕ ΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΝΕΚΡΑ Ή ΜΕ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΝΕΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΠΑΤΗΜΕΝΗ.

77
• Ανεβείτε στη μοτοσικλέτα και λάβετε τη σωστή θέση κίνησης.
• Βεβαιωθείτε ότι το πλαϊνό σταντ είναι εντελώς κλειστό.
• Ένεργοποιήστε το εμπρόσθιο ή το πίσω φρένο (ή και τα δύο).
• Πατήστε τη μανέτα συμπλέκτη και βεβαιωθείτε ότι το κιβώτιο ταχυτήτων βρί-
σκεται σε νεκρά. Όταν το κιβώτιο ταχυτήτων βρίσκεται σε θέση νεκράς, το
φως "N" πράσινου χρώματος θα είναι αναμμένο.
• Πατήστε το διακόπτη σβησίματος κινητήρα (1) και γυρίστε το κλειδί στο δια-
κόπτη στη θέση "ON".
• Πατήστε το κουμπί της μίζας (2) μία μόνο φορά.
Στο σημείο αυτό:
03_11
• Στο ταμπλό ανάβουν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες και ο οπίσθιος φωτισμός για
3 δευτερόλεπτα.

ΑΝ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ ΑΝΑΒΕΙ Η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΡΕΖΕΡΒΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ,
ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΚΑΥΣΙ-
ΜΟΥ.

03_12
ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΟΤΟΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΡΥΟ. ΓΙΑ ΝΑ ΠΕ-
ΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥ-
ΣΙΜΟΥ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΖΕΣΤΑΙΝΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕ
ΜΙΚΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ.

Εκκίνηση / οδήγηση (03_13, 03_14, 03_15)

ΠΡΟΣΟΧΗ
3 Η χρήση

Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ,ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΥ-

78
ΞΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΛΑΝΤΙ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ

3 Η χρήση
ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ.

ΑΝ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ ΑΝΑΒΕΙ Η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΡΕΖΕΡΒΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ,
ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΚΑΥΣΙ-
ΜΟΥ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ ΣΒΗΣΕΙ ΤΥΧΑΙΑ, Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΕΠΙ-
ΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ 5 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕ-
ΠΤΩΝ. ΑΦΟΥ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΟΤΑΝ ΤΑΞΙΔΕΥΕΤΕ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ, ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΣΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙ-
ΧΑ ΜΑΡΣΠΙΕ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ, ΔΩΣΤΕ ΤΟΥ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙ-
ΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΙΓΜΩΝ.
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΣΤΑΝΤ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΜΑ-
ΖΕΜΕΝΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ.

79
Για την εκκίνηση:
• Ανάψτε τον κινητήρα.
• Ρυθμίστε την κλίση των καθρεφτών για να εξασφαλίσετε επαρκή ορατότητα.
ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΤΑΜΑΤΗΜΕΝΟ ΕΞΟΙΚΕΙΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΡΕ-
03_13 ΦΤΩΝ. Η ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΤΗ, ΕΤΣΙ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΤΑ ΚΑ-
ΘΡΕΦΤΑΚΙΑ ΑΥΤΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΥΡΥΓΩΝΙΟ ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ Η
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΘΑ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗ-
ΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ.

• Με τη χειρολαβή γκαζιού κλειστή (Θέση A) και τον κινητήρα στο ρελαντί, πα-
τήστε τη μανέτα συμπλέκτη.
• Πατήστε προς τα κάτω το μοχλό του κιβωτίου ταχυτήτων (1) για να επιλέξετε
την πρώτη ταχύτητα.
• Αφήστε τη μανέτα του συμπλέκτη (που πατήσατε για την εκκίνηση).
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΟΤΑΝ ΣΒΗΝΕΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ, ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗ ΜΑΝΕΤΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΠΟ-
ΤΟΜΑ, ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΟ ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Ή
ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (ΣΟΥΖΑ) ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΑΠΟ-
03_14 ΤΟΜΑ ΤΟ ΓΚΑΖΙ ΟΤΑΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΛΟΓΟ.
3 Η χρήση

80
• Αφήστε αργά τη μανέτα συμπλέκτη και ταυτόχρονα ανοίξτε το γκάζι περι-

3 Η χρήση
στρέφοντας ελαφρά τη χειρολαβή γκαζιού (Θέση B).
Το όχημα θα αρχίσει να κινείται.
• Στα πρώτα χιλιόμετρα της διαδρομής, προχωρήστε με χαμηλή ταχύτητα για
να ζεσταθεί ο κινητήρας.
• Αυξήστε ταχύτητα περιστρέφοντας βαθμιαία τη χειρολαβή γκαζιού, χωρίς να
ξεπερνάτε το συνιστώμενο αριθμό στροφών.

03_15
ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ.
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΑΠΟΤΟΜΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΚΑΖΙΟΥ.

• Αφήστε τη χειρολαβή γκαζιού (Θέση A), πατήστε τη μανέτα του συμπλέκτη,
σηκώστε το μοχλό ταχυτήτων (1), αφήστε τη μανέτα συμπλέκτη και ανοίξτε
το γκάζι.
• Επαναλάβετε τις τελευταίες ενέργειες και περάστε σε μεγαλύτερες ταχύτητες.

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ:

• Στις κατηφόρες και στα φρεναρίσματα, για να αυξηθεί το φρενάρισμα χρησι-
μοποιώντας τη συμπίεση του κινητήρα.
• Στις ανηφόρες, όταν η εισηγμένη ταχύτητα δεν είναι επαρκής (υψηλή ταχύ-
τητα, μέτρια ταχύτητα κίνησης) και ο αριθμός των στροφών πέφτει.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΕ ΜΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΑ-
ΧΥΤΗΤΑ ΚΑΤΕΒΑΖΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ

81
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΚΤΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΜΠΟ-
ΡΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ Σ.Α.Λ. ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.

• Αφήστε τη χειρολαβή γκαζιού (Θέση A).
• Αν είναι απαραίτητο, πατήστε ελαφρά το φρένο και μειώστε την ταχύτητα του
οχήματος.
• Πατήστε τη μανέτα συμπλέκτη και κατεβάστε το μοχλό ταχυτήτων (1) για να
βάλτε μικρότερη ταχύτητα.
• Αν είναι πατημένοι, αφήστε τους μοχλούς φρένου.
• Αφήστε τη μανέτα του συμπλέκτη και ανοίξτε ελαφρά το γκάζι.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ, ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ
ΟΣΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΓΙΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΤΑ-
ΜΑΤΗΜΕΝΟ, ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΠΑΤΗΜΕΝΟ.

ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΟΥ ΜΕΙΩ-
ΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΗΦΟΡΑ, ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΟ
ΓΚΑΖΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΤΑ ΦΡΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟ
ΟΧΗΜΑ.
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ ΣΤΑΜΑ-
ΤΗΜΕΝΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ. ΤΟ
ΣΥΝΕΧΕΣ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΕ ΚΑΤΗΦΟΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟ-
ΚΑΛΕΣΕΙ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΤΑΚΑΚΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΕΝΩΝ, ΜΕ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ.
3 Η χρήση

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΚΑΤΕΒΑ-
ΖΟΝΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΦΡΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΞ.

82
ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΙΝΕΙΣΤΕ ΣΕ ΚΑΤΗΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΒΗΣΤΟ.

3 Η χρήση
ΟΤΑΝ ΚΙΝΕΙΣΤΕ ΣΕ ΒΡΕΓΜΕΝΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ Ή ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕΙΩΜΕ-
ΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ (ΧΙΟΝΙ, ΠΑΓΟΣ, ΛΑΣΠΗ, Κ.ΛΠ.) ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΜΕΤΡΙΑ ΤΑΧΥ-
ΤΗΤΑ, ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΟΜΑ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑΤΑ Ή ΕΛΙΓΜΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ
ΠΤΩΣΗ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ.

Στάση κινητήρα (03_16)
• Αφήστε τη χειρολαβή γκαζιού (Θέση A), πατήστε βαθμιαία τα φρένα και ταυ-
τόχρονα "κατεβάστε" τις ταχύτητες για να μειώσετε ταχύτητα.
Αφού μειωθεί η ταχύτητα, πριν σταματήσει εντελώς το όχημα:
• Πατήστε τη μανέτα συμπλέκτη (1) για να μην σβήσει ο κινητήρας.
Με το όχημα σταματημένο:
• Τοποθετήστε το μοχλό ταχυτήτων σε νεκρά (πράσινη ενδεικτική λυχνία "N"
αναμμένη).
03_16 • Αφήστε τη μανέτα συμπλέκτη (1).
• Σε μια στιγμιαία στάση, κρατήστε πατημένο τουλάχιστον ένα φρένο.
ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ, ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ, ΤΟ ΑΠΟΤΟΜΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ, ΤΗΝ ΑΠΟ-
ΤΟΜΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑΚΑ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑΤΑ.

83
Συτάθμευση
Η επιλογή της περιοχής στάθμευσης είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να τηρείται
η οδική σήμανση και οι ενδείξεις που αναφέρονται πιο κάτω.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟ-
ΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ.
ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΟ "ΞΑΠΛΩΝΕΤΕ"
ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ.
ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑ-
ΠΤΥΣΣΟΥΝ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ (ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΔΙ-
ΣΚΟΙ ΦΡΕΝΟΥ), ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. ΜΗΝ
ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΑΦΥΛΑΚΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΑΜΜΕΝΟ Ή ΜΕ ΤΟ
ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ΠΤΩΣΗ Ή Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑ-
ΛΕΣΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.
ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΥ-
ΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΠΟ-
ΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ.

ΜΗΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΕ ΤΟ ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΟΥΤΕ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
ΟΥΤΕ ΤΟΥ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ.

Καταλυτικό σιλανσιέ
3 Η χρήση

Il veicolo è dotato di silenziatori con catalizzatore metallico di tipo "trivalente al platino
- palladio - rodio".

84
Tale dispositivo ha il compito di ossidare il CO (monossido di carbonio) convertendolo

3 Η χρήση
in anidride carbonica, gli HC (idrocarburi incombusti) convertendoli in vapore acqueo
e di ridurre gli NOX (ossidi di azoto) convertendoli in ossigeno e azoto presenti nei
gas di scarico.

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΞΕΡΑ ΧΟΡΤΑ Ή ΣΕ
ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΓΙΑΤΙ Η ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΞΑΤΜΙ-
ΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΤΑΝΕΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ. ΔΩΣΤΕ
ΛΟΙΠΟΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕΧΡΙ
ΝΑ ΚΡΥΩΣΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΜΕ ΜΟΛΥΒΔΟ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑ-
ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ.

Προειδοποιούμε τον ιδιοκτήτη του οχήματος ότι ο νόμος μπορεί να απαγορεύει τα
ακόλουθα:
• - αφαίρεση, καθώς και κάθε ενέργεια με σκοπό να καταστεί μη ενεργό, από
πλευράς οποιουδήποτε, εκτός εάν πρόκειται για επεμβάσεις συντήρησης,
επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε εξαρτήματος ή συστατικού στοι-
χείου που είναι ενσωματωμένο στο νέο όχημα, με σκοπό τον έλεγχο εκπο-
μπής θορύβου πριν από την πώληση ή την παράδοση του οχήματος στον
τελικό αγοραστή ή κατά τη διάρκεια χρήσης του,
• η χρήση του οχήματος μετά την αφαίρεση ή απενεργοποίηση αυτής της διά-
ταξης ή συστατικού στοιχείου.
Ελέγξτε τις εξατμίσεις/σιλανσιέ και τους σωλήνες των σιλανσιέ, διασφαλίζοντας ότι δεν
υπάρχουν σημάδια σκουριάς ή οπές και ότι το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων λει-
τουργεί σωστά.
Στην περίπτωση που ο παραγόμενος θόρυβος της εξάτμισης αυξάνεται, επικοινωνή-
στε άμεσα με έναν Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο ή Συνεργείο της Moto Guzzi.

85
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΩ-
ΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ.

Σταντ (03_17, 03_18)

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΣΤΑΝΤ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΜΑ-
ΖΕΜΕΝΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ.
ΜΗΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΕ ΤΟ ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΟΥΤΕ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
ΟΥΤΕ ΤΟΥ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ.

ΤΟ ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ
ΓΡΑΣΑΡΕΤΕ ΤΗΝ ΑΡΘΡΩΣΗ.

ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ
Στην περίπτωση που για κάποιον ελιγμό (για παράδειγμα τη μετακίνηση του οχήμα-
τος) χρειάστηκε το κλείσιμο του σταντ, για να επανατοποθετήσετε το όχημα στο σταντ
ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
• Πιάστε την αριστερή μανέτα και στηρίξτε το δεξί χέρι στην πίσω και επάνω
πλευρά του οχήματος.
• Πιέστε το πλευρικό σταντ με το δεξί πόδι, ανοίγοντάς το εντελώς.
• Δώστε κλίση στο όχημα μέχρι να ακουμπήσει το σταντ στο έδαφος.
3 Η χρήση

• Γυρίστε το τιμόνι εντελώς αριστερά.
03_17

86
ΠΡΟΣΟΧΗ

3 Η χρήση
ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

Στο πλαϊνό σταντ είναι τοποθετημένος ένας διακόπτης ασφαλείας με σκοπό να εμπο-
δίσει ή να διακόψει τη λειτουργία του κινητήρα με εισηγμένη ταχύτητα όταν το πλαϊνό
σταντ είναι ανοιχτό.

03_18

Συμβουλές ενάντια στην κλοπή
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ, ΔΩΣΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΠΡΙΝ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟ ΟΧΗ-
ΜΑ. Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕ-
ΣΕΙ ΣΟΒΑΡΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ
ΜΕ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΟ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΘΑΝΑ-
ΤΟΣ.

ΠΟΤΕ μην αφήνετε το κλειδί ανάφλεξης στο διακόπτη και κάνετε χρήση του κλειδώ-
ματος του τιμονιού. Σταθμεύστε το όχημα σε ασφαλές μέρος, κατά προτίμηση σε ένα
γκαράζ ή σε ένα χώρο που φυλάγεται. Χρησιμοποιείτε, όσο είναι δυνατό, ένα πρό-
σθετο αντικλεπτικό σύστημα. Ελέγξτε ώστε τα έγγραφα του οχήματος είναι εντάξει και
τα τέλη κυκλοφορίας είναι πληρωμένα. Γράψτε τα στοιχεία σας και τον αριθμό τηλε-

87
φώνου σε αυτήν τη σελίδα προκειμένου να διευκολυνθεί η αναγνώριση του ιδιοκτήτη
σε περίπτωση που θα βρεθεί το όχημα μετά από κλοπή.
ΕΠΩΝΥΜΟ: ..................................
ΟΝΟΜΑ: .........................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: .................................
ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: ..........................
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΧΡΗΣΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.

Η ασφαλής οδήγηση
Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένες απλές συμβουλές που θα σας επιτρέψουν να
χρησιμοποιήσετε το όχημά σας καθημερινά με πιο ήρεμη και ασφαλή οδήγηση. Η
ικανότητές σας και οι γνώσεις σας αποτελούν τη βάση για την ασφαλή οδήγηση. Σας
συμβουλεύουμε να δοκιμάσετε το όχημα σε περιοχές χωρίς κυκλοφορία ώστε να
αποκτήσετε καλή γνώση του γύρω από αυτό.
1. Πριν ξεκινήστε θυμηθείτε να βάλετε το κράνος και να το δέσετε σωστά.
2. Σε ανώμαλους δρόμους μειώστε ταχύτητα και οδηγείτε με προσοχή.
3. Να θυμάστε ότι αφού έχετε διατρέξει μεγάλη απόσταση σε βρεγμένο δρόμο χωρίς
να ενεργοποιήσετε τα φρένα, το αποτέλεσμα φρεναρίσματος είναι αρχικά μικρότερο.
Υπό αυτές τις συνθήκες κίνησης είναι καλό να ενεργοποιείτε κατά περιόδους το φρένο.
4. Παρόλο ότι το όχημα εξοπλίζεται με ABS, δίνετε προσοχή στα φρεναρίσματα σε
βρεγμένο οδόστρωμα, σε χωματόδρομο ή σε κάθε ολισθηρό οδόστρωμα.
5. Αποφεύγετε τις αναχωρήσεις ανεβασμένοι στο όχημα και με τον τρίποδα κατεβα-
σμένο.
3 Η χρήση

6. Σε περίπτωση χρήσης της μοτοσικλέτας σε δρόμους με άμμο, λάσπη, χιόνι με αλάτι
κλπ. Σας συνιστούμε να καθαρίζετε συχνά τους δίσκους φρένων με ένα μη διαβρωτικό

88
απορρυπαντικό έτσι ώστε να αποφύγετε τη δημιουργία συσσωρεύσεων στο εσωτε-

3 Η χρήση
ρικό των οπών που θα είχε ως αποτέλεσμα ταχύτερη φθορά των τακακιών φρένου.
ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΑΣΤΙ-
ΚΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ, ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΑΠΟΤΟΜΑ
ΣΤΡΙΨΙΜΑΤΑ Ή ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑΤΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ. Η ΟΔΗΓΗΣΗ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛ Ή ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Ή ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΑΘΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ,
ΟΠΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ
ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΟΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ
ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΥ-
ΠΟ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΗ-
ΓΗΣΗ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ. ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΦΡΕ-
ΝΟ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣΕΤΕ ΤΟ
ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ.

89
Βασικοί κανόνες ασφαλείας (03_19, 03_20, 03_21, 03_22, 03_23)
Οι ενδείξεις που ακολουθούν απαιτούν τη μέγιστη προσοχή γιατί έχουν συνταχθεί με
σκοπό την ασφάλεια και για την αποφυγή ζημιάς σε άτομα, αντικείμενα και στο όχημα,
και προκαλούνται από την πτώση του οδηγού ή του συνεπιβάτη του οχήματος και/ή
πτώση ή ανατροπή του ίδιου του οχήματος.
Οι άνοδος και κάθοδος από το όχημα πρέπει να εκτελούνται με πλήρη ελευθερία
κινήσεων και με τα χέρια ελεύθερα (από αντικείμενα, κράνος ή γάντια ή γυαλιά).
Να ανεβαίνετε και να κατεβαίνετε μόνο από την αριστερή πλευρά του οχήματος και
μόνο αφού κατεβάσετε το πλαϊνό σταντ.
03_19
Το σταντ έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί το βάρος του οχήματος και ενός ελάχιστου
φορτίου, χωρίς οδηγό και συνεπιβάτη.
Η άνοδος στη θέση οδήγησης, με το όχημα τοποθετημένο στο πλαϊνό σταντ επιτρέ-
πεται μόνο για να προληφθεί η πιθανότητα πτώσης ή ανατροπή και δεν προβλέπει τη
στήριξη του βάρους του οδηγού και του συνεπιβάτη στο πλαϊνό σταντ.
Κατά την άνοδο και την κάθοδο το βάρος του οχήματος μπορεί να προκαλέσει την
απώλεια της ισορροπία και υπάρχει κίνδυνος πτώσης και ανατροπής.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΙΣΟΡΡΟΠΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ
ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ

Ωστόσο ο συνεπιβάτης πρέπει να ανεβαίνει και να κατεβαίνει από το όχημα προσε-
κτικά για να μην χάσει την ισορροπία του ο οδηγός.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙ ΤΟ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟ-
ΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΕΒΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΕΒΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ.
3 Η χρήση

ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ, ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΔΙΑ-
ΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΡΣΠΙΕ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ. Ο ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ

03_20

90
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΑΡΣΠΙΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΙ-

3 Η χρήση
ΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ.
ΜΗΝ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΤΕ ΟΥΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΕΙΤΕ ΠΗΔΩΝΤΑΣ Ή
ΤΕΝΤΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ΑΠΟΣΚΕΥΗ Ή ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ
ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΕΜΠΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ
ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ.
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ
ΔΕΞΙ ΠΟΔΙ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ
ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΟΥΡΑ Ή ΑΠΟΣΚΕΥΗ) ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ.

ΑΝΟΔΟΣ
• Πιάστε καλά το τιμόνι και ανεβείτε στο όχημα χωρίς να φορτώσετε το βάρος
σας στο πλαϊνό σταντ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΠΟΔΙΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ,
ΑΚΟΥΜΠΗΣΤΕ ΤΟ ΔΕΞΙ (ΑΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΑΣ Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥ-
ΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ) ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΤΕΙ.
03_21

• Ακουμπήστε και τα δύο πόδια στο έδαφος και ευθυγραμμίστε το όχημα σε
θέση εκκίνησης κρατώντας το σε ισορροπία.

91
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ Ή ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΜΑΡ-
ΣΠΙΕ ΤΟΥ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ
ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

• Ζητήστε από τον συνεπιβάτη να ανοίξει τα μαρσπιέ του συνεπιβάτη.
• Εκπαιδεύστε τον συνεπιβάτη στην άνοδο στο όχημα.
• με το αριστερό πόδι κλείστε εντελώς το πλαϊνό σταντ.
ΚΑΘΟΔΟΣ
• Επιλέξτε την περιοχή στάθμευσης.
• Σταματήστε το όχημα.

03_22
ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΟΠΟΥ ΠΑΡΚΑΡΑΤΕ ΤΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ ΕΙΝΑΙ
ΣΤΑΘΕΡΟ, ΟΜΑΛΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΔΙΑ.

• Με το τακούνι του αριστερού ποδιού, ανοίξτε το πλαϊνό σταντ μέχρι τέρμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΠΟΔΙΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ,
ΑΚΟΥΜΠΗΣΤΕ ΤΟ ΔΕΞΙ (ΑΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΑΣ Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥ-
ΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ) ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΤΕΙ.

03_23
3 Η χρήση

• Ακουμπήστε και τα δύο πόδια στο έδαφος και ισορροπήστε το όχημα σε θέση
εκκίνησης.
• Εκπαιδεύστε τον συνεπιβάτη στην κάθοδο από το όχημα.

92
3 Η χρήση
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΤΩΣΗΣ Ή ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ.
ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ.
ΜΗΝ ΦΟΡΤΩΝΕΤΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΪΝΟ ΣΤΑΝΤ.

• Δώστε κλίση στο όχημα προκειμένου να ακουμπήσει στο έδαφος το σταντ.
• Πιάστε καλά το τιμόνι και κατεβείτε από το όχημα.
• Γυρίστε το τιμόνι εντελώς αριστερά.
• Τοποθετήστε το μαρσπιέ του συνεπιβάτη στη θέση του.
ΠΡΟΣΟΧΗ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

93
3 Η χρήση

94
V7 III Special - V7 III Stone - V7 III
Racer

Κεφ. 04
Η συντήρηση

95
Εισαγωγή
Συνήθως οι εργασίες τακτικής συντήρησης μπορούν να εκτελούνται από το χρήστη
και μερικές φορές απαιτείται η χρήση ειδικών εργαλείων καθώς και τεχνικές γνώσεις
και εμπειρία. Στην περίπτωση που θα ήταν απαραίτητη τακτική και περιοδική συντή-
ρηση, η τεχνική υποστήριξη ή τεχνικές συμβουλές, απευθυνθείτε σε έναν Επίσημο
Αντιπρόσωπο Moto Guzzi, ο οποίος θα εξασφαλίσει άμεση και άρτια εξυπηρέτηση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΧΗΜΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΧΡΟΝΟ ΤΥΧΟΝ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΕΓΚΕΦΑΛΟ.
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ ΓΥΡΙΖΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ON", ΣΤΟ ΤΑΜ-
ΠΛΟ ΑΝΑΒΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ Η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ
"ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ". ΑΝ Η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΣΒΗΣΕΙ, ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙ-
ΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΑΝ
ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΒΡΟΧΗ, ΣΚΟΝΗ, ΣΕ ΧΩΜΑ-
ΤΟΔΡΟΜΟ Ή ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΠΟΡ ΟΔΗΓΗΣΗ.
4 Η συντήρηση

96
Έλεγχος στάθμης λαδιού στον κινητήρα (04_01, 04_02)

4 Η συντήρηση
Ελέγχετε, με βάση τις οδηγίες στον πίνακα περιοδικής συντήρησης, τη στάθμη λαδιού
στον κινητήρα.
Για να κάνετε αυτόν τον έλεγχο:

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Ε ΤΟΝ ΚΙΝΗ-
ΤΗΡΑ ΖΕΣΤΟ Ή ΑΦΟΥ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΝΥΣΕΙ 15 km (9,32 mi) ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ
04_01 ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ (ΑΡΚΕΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΣΤΑΘΕΙ ΤΟ ΛΑΔΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ).

• Σταματήστε τον κινητήρα.
• Διατηρήστε το όχημα σε κάθετη θέση με τους δύο τροχούς να ακουμπάνε
στο έδαφος.
• Ξεβιδώστε την τάπα πλήρωσης / βέργα στάθμης λαδιού και καθαρίστε την.
• Τοποθετήστε και βιδώστε ταυτόχρονα την τάπα πλήρωσης / βέργα στάθμης
λαδιού.
• Ξεβιδώστε και αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης / βέργα στάθμης λαδιού και
ελέγξτε να η στάθμη είναι σωστή.
'MAX' = μέγιστη στάθμη.

04_02 'MIN' = ελάχιστη στάθμη.
Η διαφορά μεταξύ 'MAX"" και 'MIN' είναι περίπου 400 cc (24,41 κυβ. ίν.)
• Η στάθμη είναι σωστή εάν φτάνει περίπου στο επίπεδο 'MAX'.
ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΑΤΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «MAX» ΚΑΙ ΜΗΝ ΦΤΑΝΕΤΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΝΔΕΙΞΗ «MIN», ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΣΟΒΑΡΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.

97
Προσθήκη λαδιού στον κινητήρα
Εάν είναι απαραίτητο επαναφέρατε τη στάθμη λαδιού στον κινητήρα:
• Αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης / βέργα στάθμης λαδιού.

ΜΗΝ ΡΙΧΝΕΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΛΑΔΙ.

Εάν χρησιμοποιήσετε χωνί ή κάτι παρόμοιο, βεβαιωθείτε ότι είναι απόλυτα κα-
θαρό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΑΔΙ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΒΑΘΜΟΥ 10W - 60.

• Προσθέστε λάδι αποκαθιστώντας τη σωστή στάθμη.

Αντικατάσταση λαδιού κινητήρα (04_03, 04_04)

Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΝΔΕΧΕ-
ΤΑΙ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗ ΕΜΠΕΙΡΟ
ΟΔΗΓΟ.
4 Η συντήρηση

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ Επίσημο Αντιπρόσω-
πο Moto Guzzi.
ΕΑΝ ΟΜΩΣ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑ-
ΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ.

98
Ελέγχετε περιοδικά τη στάθμη λαδιού στον κινητήρα.

4 Η συντήρηση
Για την αντικατάσταση:
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΟ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΛΑΔΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΖΕ-
ΣΤΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΙΟ ΡΕΥΣΤΟ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΦΤΑΝΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Ο ΖΕΣΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΑΔΙ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΔΩΣΤΕ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΕΙΤΕ ΟΤΑΝ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.

• Τοποθετήστε ένα δοχείο με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 2000 cc (122.05
κυβ. ίν.), κάτω από την τάπα αποστράγγισης (1).
• Ξεβιδώστε και αφαιρέστε την τάπα αποστράγγισης (1).
• Αδειάστε το λάδι και αφήστε το λάδι να στάξει για μερικά λεπτά μέσα στο
δοχείο.
• Ελέγξτε και ενδεχομένως αντικαταστήστε τη ροδέλα στεγανότητας της τάπας
αποστράγγισης (1).
• Αφαιρέστε τα μεταλλικά υπολείμματα που έχουν κολλήσει στην τάπα απο-
στράγγισης (1).
• Βιδώστε και σφίξτε την τάπα αποστράγγισης (1).
04_03 Ροπή σύσφιξης των ταπών αποστράγγισης (1): 20 - 22 Nm (14,75 - 16,23 lb ft).

ΜΗ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΖΕΤΕ ΤΟ ΛΑΔΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΩΣΕΤΕ, ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΛΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ, ΣΤΟ
ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΣΥΝΗΘΩΣ Ή ΣΕ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΑΔΙΟΥ.

99
Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού κινητήρα
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΑΝΕΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΘΕ κάθε 10.000
km (6213,71 mi) (Ή ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ).

• Svitare la vite (2) e rimuovere il coperchio (3).
• Rimuovere il filtro olio motore (5).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΝΑ ΦΙΛΤΡΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗ-
ΣΕΙ.

04_04

• Stendere un velo d'olio sull'anello di tenuta (4) del nuovo filtro olio motore.
• Inserire il nuovo filtro olio motore con la molla rivolta verso il basso.
• Rimontare il coperchio (3), avvitare e serrare la vite (2).
4 Η συντήρηση

100
Στάθμη λαδιού κωνικού ζεύγους γραναζιών (πλανήτες-

4 Η συντήρηση
δορυφόροι) (04_05, 04_06)
Ελέγχετε περιοδικά τη στάθμη λαδιού στον καρδανικό σύνδεσμο (σταυρό), φροντίστε
για την αντικατάστασή του στα διαστήματα που προβλέπονται στον πίνακα προγραμ-
ματισμένης συντήρησης
Για να κάνετε αυτόν τον έλεγχο:
• Διατηρήστε το όχημα σε κάθετη θέση με τους δύο τροχούς να ακουμπάνε
στο έδαφος.
04_05 • Ξεβιδώστε και αφαιρέστε την τάπα στάθμης.
• Βεβαιωθείτε ότι το λάδι φτάνει μέχρι την οπή της τάπας στάθμης. Αν το λάδι
είναι κάτω από την προδιαγραφόμενη στάθμη πρέπει να φροντίσετε να κά-
νετε προσθήκη.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΡΟΔΕΛΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΑΠΑΣ
ΣΤΑΘΜΗΣ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ-
ΔΟΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΔΑΝΙΚΟ ΑΞΟΝΑ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΑΝΙΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΕΛΑΣ ΔΕ ΕΝΑΝ Επίσημο Αντιπρόσωπο Moto Guzzi.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ-
04_06
ΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΔΑΝΙΚΟ ΑΞΟΝΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ
Επίσημο Αντιπρόσωπο Moto Guzzi.

Σταθμη λαδιου διαφορικου οπισθιου τροχου
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑ-
ΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ Επίσημο Αντι-
πρόσωπο Moto Guzzi.

101
Ελαστικά (04_07, 04_08, 04_09, 04_10)
(SPECIAL/RACER)
Το παρόν όχημα εξοπλίζεται με λάστιχα με αεροθάλαμο (no tubeless).
(STONE)
Το παρόν όχημα εξοπλίζεται με λάστιχα χωρίς αεροθάλαμο (tubeless).
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MGCT ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ «2» ΚΑΙ ΝΑ
04_07 ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΡΩΣΙΜΑΤΟΣ,
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΩΣΤΑ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΙ ΣΥΝ-
ΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ.
Η ΙΔΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ.
ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΑΣΤΙ-
ΚΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
04_08
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ, ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΑΠΟΤΟΜΑ
ΣΤΡΙΨΙΜΑΤΑ Ή ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑΤΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΣΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΑΝ ΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΕΙΝΑΙ ΖΕΣΤΑ, Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩ-
ΣΤΗ. ΜΕΤΡΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΣΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΥΡΙΩΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ
ΜΑΚΡΙΝΟ ΤΑΞΙΔΙ. ΕΑΝ Η ΠΙΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗ, ΟΙ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩ-
ΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ
4 Η συντήρηση

ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΙΣ ΣΤΡΟ-
ΦΕΣ.

04_09 ΕΑΝ, ΑΝΤΙΘΕΤΑ, Η ΠΙΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ, ΤΑ ΠΛΑΪΝΑ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ-
ΤΑΠΟΝΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΓΛΙΣΤΡΗΣΕΙ ΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ

102
ΣΤΗ ΖΑΝΤΑ Ή ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ

4 Η συντήρηση
ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΤΟΜΟΥ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ
ΒΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΑΝΤΕΣ.
ΤΕΛΟΣ, ΣΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΡΑΠΕΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟ-
ΡΕΙΑ ΤΟΥ.
ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ ΔΙΟΤΙ Η ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑ-
ΣΤΙΚΩΝ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΕΙ-
ΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.
ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΓΙ'ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ,
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΦΘΟΡΑΣ. ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ.
ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΠΤΙΚΑ ΤΗ ΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΑ.
ΕΑΝ ΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΦΘΑΡΕΙ ΕΝΤΕ-
ΛΩΣ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΚΛΗΡΥΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥ-
ΜΕΝΟ ΚΡΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΑΛΛΑΞΤΕ ΛΑΣΤΙΧΑ.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΦΘΑΡΕΙ Ή ΕΑΝ ΤΡΥΠΗΣΕΙ ΣΤΟ
ΠΕΛΜΑ ΚΑΙ Η ΤΡΥΠΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 5 mm (0,197 ίν.).
ΑΦΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ, ΚΑΝΤΕ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΜΕ-
ΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΛΑΣΤΙΧΑ
ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΣΕ ΖΑΝΤΕΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-
ΣΤΡΟΦΑ. ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΩΣΤΕ ΟΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΤΑ
ΤΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟ ΑΠΟΤΟΜΟ ΞΕΦΟΥ-
ΣΚΩΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ.
ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙ-
ΣΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΓΙ'ΑΥΤΟ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ

103
ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΣΕ ΕΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥ-
ΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑ-
ΣΙΩΝ.
ΑΝ ΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ
ΜΕ ΜΙΑ ΟΛΙΣΘΗΡΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ: ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΙ-
ΛΙΟΜΕΤΡΑ. ΜΗΝ ΑΛΕΙΦΕΤΕ ΜΕ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΥΓΡΟ ΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ.

Ελάχιστο όριο βάθους πέλματος:
εμπρός και πίσω 2 mm (0.079 ίν.) (ΗΠΑ 3 mm) (ΗΠΑ 0.118 ίν.) και σε κάθε περίπτωση
όχι μικρότερο από το προδιαγραφόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα χρή-
σης του οχήματος.

04_10

Αφαίρεση μπουζί

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΜΠΟΥΖΙ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ Επίσημο Αντιπρόσωπο Moto Guzzi.
4 Η συντήρηση

104
Αφαίρεση πλευρών (04_11, 04_12, 04_13, 04_14, 04_15, 04_16)

4 Η συντήρηση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΜΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ,
ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΡΑΞΕΤΕ Ή ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΖΗΜΙΑ.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΦΕΡΙΝΓΚ
• Αφαιρέστε τη σέλα.
• Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τις τρεις βίδες στερέωσης (1) και αφαιρέστε το
πλαϊνό φέρινγκ (2).
• Το αριστερό φέρινγκ (2) μπορεί τώρα να αφαιρεθεί, αλλά συγκρατείται ακόμη
στο πλαίσιο μέσω του καλωδίου απασφάλισης της σέλας.

04_11

04_12

105
04_13

ΔΕΞΙΟ ΦΕΡΙΝΓΚ
• Αφαιρέστε τη σέλα.
• Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τις τρεις βίδες στερέωσης (3) και αφαιρέστε το
πλαϊνό φέρινγκ (4).
• Μπορείτε τώρα να αφαιρέσετε εντελώς το δεξί πλαϊνό φέρινγκ (4).

04_14
4 Η συντήρηση

04_15

106
4 Η συντήρηση
04_16

Αφαίρεση φίλτρου αέρα
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ Επίσημο Αντιπρόσωπο Moto
Guzzi.

Έλεγχος στάθμης υγρού φρένων (04_17, 04_18, 04_19)
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ
• Τοποθετήστε το όχημα στο σταντ
• Γυρίστε το τιμόνι με τρόπο ώστε η στάθμη του υγρού να είναι παράλληλη με
την τάπα.
• Βεβαιωθείτε ότι το υγρό που περιέχεται στο δοχείο (1) ξεπερνά την ένδειξη
'MIN'
04_17 MIN = ελάχιστη στάθμη
Εάν το υγρό δεν φτάνει τουλάχιστον στην ένδειξη "MIN":

107
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ΣΤΑΘΜΗ ΥΓΡΟΥ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΤΑΚΑΚΙΩΝ.

• Ελέγξτε τη φθορά στα τακάκια των φρένων και το δίσκο.
Αν δεν απαιτείται αντικατάσταση των τακακιών ή/και του δίσκου, πηγαίνετε για έλεγχο
του συστήματος πέδησης σε έναν Επίσημο Αντιπρόσωπο Moto Guzzi.

(SPECIAL/STONE)

ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ
• Κρατήστε το όχημα σε κάθετη θέση με τρόπο ώστε το υγρό στο δοχείο να
είναι παράλληλο με την τάπα.
• Ελέγξτε ότι το υγρό που περιέχεται στο δοχείο ξεπερνά την ένδειξη 'MIN'.
MIN = ελάχιστη στάθμη
Εάν το υγρό δεν φτάνει τουλάχιστον στην ένδειξη "MIN":

04_18 ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ΣΤΑΘΜΗ ΥΓΡΟΥ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΤΑΚΑΚΙΩΝ.

• Ελέγξτε τη φθορά στα τακάκια των φρένων και το δίσκο.
Αν δεν απαιτείται αντικατάσταση των τακακιών ή/και του δίσκου, πηγαίνετε για έλεγχο
4 Η συντήρηση

του συστήματος πέδησης σε έναν Επίσημο Αντιπρόσωπο Moto Guzzi.

(RACER)

108
ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΟ

4 Η συντήρηση
ΕΛΕΓΧΟΣ
• Κρατήστε το όχημα σε κάθετη θέση με τρόπο ώστε το υγρό στο δοχείο να
είναι παράλληλο με την τάπα.
• Ελέγξτε, μέσω του ειδικού ανοίγματος που υπάρχει στο πλαϊνό δεξιό φέρινγκ
που υποδεικνύεται στην εικόνα, ότι το υγρό που περιέχεται στο δοχείο είναι
πάνω από την ένδειξη 'MIN'.
MIN = ελάχιστη στάθμη
04_19 MAX = μέγιστη στάθμη,
Εάν το υγρό δεν φτάνει τουλάχιστον στην ένδειξη "MIN":
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ΣΤΑΘΜΗ ΥΓΡΟΥ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΤΑΚΑΚΙΩΝ.

• Ελέγξτε τη φθορά στα τακάκια των φρένων και το δίσκο.
Αν δεν απαιτείται αντικατάσταση των τακακιών ή/και του δίσκου, πηγαίνετε για έλεγχο
του συστήματος πέδησης σε έναν Επίσημο Αντιπρόσωπο Moto Guzzi.

Προσθήκη υγρού στην εγκατάσταση πέδησης
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΓΡΟΥ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ
ΕΝΑΝ Επίσημο Αντιπρόσωπο Moto Guzzi.

109
Εγκατάσταση μιας καινούριας μπαταρίας (04_20)
• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης εκκίνησης βρίσκεται στη θέση 'ΚΕΥ OFF'.
• Αφαιρέστε τη σέλα του οδηγού.
• Αφαιρέστε το δεξιό πλαϊνό φέρινγκ.
• Ξεβιδώστε τις δύο βίδες στερέωσης (1) με τρόπο ώστε να αφαιρέσετε τη
μπαταρία (2) όσο χρειάζεται για να ξεβιδώστε τους σφιγκτήρες από τους πό-
λους.
• Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τη βίδα (3) από τον αρνητικό σφιγκτήρα (-).
• Μετακινήστε πλευρικά το αρνητικό καλώδιο (4).
• Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τη βίδα (5) από τον θετικό σφιγκτήρα (+).
04_20 • Μετακινήστε πλευρικά το θετικό καλώδιο (6).
• Αφαιρέστε το έλασμα σταθεροποίησης της μπαταρίας (7).
• Πιάστε καλά τη μπαταρία (2) και σηκώνοντας αφαιρέστε την από τη θήκη της.
• Τακτοποιήστε τη μπαταρία σε επίπεδη επιφάνεια σε σκιερό και στεγνό χώρο.
• Τοποθετήστε το έλασμα στερέωσης (2) και επανασυναρμολογήστε τις βίδες
(1).
• Επανατοποθετήστε το αριστερό πλαϊνό φέρινγκ.
• Επανατοποθετήστε τη σέλα του οδηγού.
Για την τοποθέτηση μιας νέας μπαταρίας εφαρμόστε τις περιγραφόμενες ενέρ-
γειες με αντίστροφη σειρά.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΟΝ ΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΟ
(+) ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΡΝΗΤΙΚΟ (-).

ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΝ ΟΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΟΙ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΕΙΝΑΙ:
• ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟΙ Ή ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΙ ΜΕ
4 Η συντήρηση

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ),
• ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΙ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΓΡΑΣΟ Ή ΒΑΖΕΛΙΝΗ.

110
4 Η συντήρηση
Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ.
ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΒΓΑΛΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕ-
ΡΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

Έλεγχος στάθμης ηλεκτρολύτη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΕΠΑΝΑ-
ΦΟΡΤΙΣΗ.

Επαναφόρτιση μπαταρίας
• Αφαιρέστε τη μπαταρία.
• Εφοδιαστείτε με τον κατάλληλο φορτιστή μπαταρίας.
• Προετοιμάστε το φορτιστή μπαταρίας για τον υποδεικνυόμενο τύπο επανα-
φόρτισης.
• Συνδέστε τη μπαταρία στο φορτιστή μπαταριών.

111
ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΠΡΟΝΟΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΑΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑ-
ΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.

Ανάψτε το φορτιστή μπαταριών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ
Τύπος φόρτισης - Κανονική
Ηλεκτρικό ρεύμα - 1,8A
Χρόνος - 8-10 ώρες

Μακροχρόνια αδράνεια
Στην περίπτωση που το όχημα παραμείνει αδρανές για πάνω από δεκαπέντε ημέρες,
είναι απαραίτητο να γίνει επαναφόρτιση της μπαταρίας προκειμένου να αποφευχθεί
η θείωση.
• Αφαιρέστε τη μπαταρία και τακτοποιήστε την σε δροσερό και στεγνό χώρο.
Κατά τις χειμερινές περιόδους ή όταν το όχημα παραμένει σταματημένο, για να απο-
φευχθεί η φθορά, κατά διαστήματα ελέγχετε τη φόρτιση (περίπου μία φορά το μήνα).
4 Η συντήρηση

• Κάντε πλήρη επαναφόρτιση με κανονική τάση.
Εάν η μπαταρία παραμείνει στο όχημα, αποσυνδέστε τα καλώδια από τους σφιγκτή-
ρες.
Έλεγχος και καθαρισμός ακροδεκτών και σφιγκτήρων

112
• Αφαιρέστε μερικώς τη μπαταρία από τη θήκη της.

4 Η συντήρηση
• Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες των καλωδίων και οι σφιγκτήρες
της μπαταρίας είναι σε καλή κατάσταση (δεν είναι διαβρωμένοι και καλυμμέ-
νοι με άλατα) και καλύπτονται με ουδέτερο γράσο ή βαζελίνη.

Ασφάλεια (04_21, 04_22, 04_23, 04_24)
ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΤΕ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ.
ΠΟΤΕ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΙΣΧΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚ-
ΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΟΤΑΝ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΣΥΧΝΑ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΒΡΑ-
ΧΥΚΥΚΛΩΜΑ Ή ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗ. ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙ-
ΤΕ ΕΝΑΝ Επίσημο Αντιπρόσωπο Moto Guzzi.

Για να κάνετε αυτόν τον έλεγχο:
• Τοποθετήστε το διακόπτη εκκίνησης στη θέση 'OFF" προκειμένου να απο-
φύγετε την πρόκληση τυχαίου βραχυκυκλώματος.
• Αφαιρέστε τη σέλα.
• Αφαιρέστε το καπάκι του κουτιού ασφαλειών.
• Βγάλτε μία ασφάλεια κάθε φορά και ελέγξτε αν το νήμα είναι κομμένο.
• Πριν αντικαταστήσετε τις ασφάλειες, αναζητήστε αν είναι δυνατό την πιθανή
αιτία που προκάλεσε το πρόβλημα.
• Αντικαταστήστε την ασφάλεια, εάν είναι καμένη, με μια άλλη με το ίδιο αμπε-
ράζ.
04_21

113
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΡΟΝΟΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ.

04_22

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
1. Κύρια ασφάλεια, πηνίο 1 και 2, αντλία βενζίνης, μπεκ 1 και 2, λάμδα 1 και 2,
πρόσθετος αέρας (30 A).
2. (Θετικό μπαταρίας) Εγκέφαλος MIU G3 (5 A).
3. (Θετικό μπαταρίας) Ταμπλό, φλας, προεγκατάσταση bluedash (5 A).
4. Εγκέφαλος, engine kill, ρελέ μίζας, ταμπλό, ρελέ φορτίων ψεκασμού (15 A).
5. Προεγκατάσταση USB, προεγκατάσταση bluedash, φώτα μεσαίας/μεγάλης
σκάλας, passing (15 A).
6. Στοπ, φώτα θέσης εμπρός/πίσω, κόρνα (15 Α).
04_23

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ABS
1. Εγκέφαλος ABS (20 A).
2. Εφεδρική ασφάλεια (20 A).
4 Η συντήρηση

04_24

114
Λαμπτήρες (04_25, 04_26, 04_27)

4 Η συντήρηση
ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΙΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΑΜΠΤΗΡΑ, ΒΑΛΤΕ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ «OFF» ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΜΕΡΙΚΑ ΛΕΠΤΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΡΥΩ-
ΣΕΙ.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΚΑΘΑΡΑ ΓΑΝΤΙΑ Ή ΜΕ ΕΝΑ
ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟ ΠΑΝΙ.
ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΣΗΜΑΔΙΑ ΣΤΟ ΛΑΜΠΤΗΡΑ, ΓΙΑΤΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕ-
ΣΟΥΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ.
ΕΝΑ ΑΓΓΙΞΕΤΕ ΤΟ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΜΕ ΓΥΜΝΑ ΧΕΡΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΜΕ ΟΙΝΟ-
ΠΝΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΝΑ
ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΖΗΜΙΑ.
ΜΗΝ ΤΡΑΒΑΤΕ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ .

ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
Στο φανό εμπρός υπάρχουν:
• ένας λαμπτήρας (1) μεσαίας/μεγάλης σκάλας (επάνω),
• ένας λαμπτήρας (2) φώτων θέσης (κάτω),
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΜΠΡΟΣ ΦΑΝΟΥ
• Τοποθετήστε το όχημα στο σταντ.
• Αφαιρέστε το κάτοπτρο μαζί με το σώμα του προβολέα ξεβιδώνοντας τη βίδα
(3).
04_25

115
Λαμπτήρας μεγάλης/μεσαίας σκάλας φώτων
• Πιάστε τον ηλεκτρικό συνδετήρα του λαμπτήρα (4), τραβήξτε και αποσυνδέ-
στε τον από το λαμπτήρα.
• Μετακινήστε με τα χέρια το κάλυμμα (5).
• Ξεγαντζώστε τα δύο άκρα του ελατηρίου συγκράτησης (6) που βρίσκεται στο
ντουΐ.
• Αφαιρέστε το λαμπτήρα (1) από τη βάση του.
• Τοποθετήστε σωστά ένα λαμπτήρα ίδιου τύπου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
04_26
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΣΤΟ ΝΤΟΥΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.

Λαμπτήρας φωτός θέσης
• Πιάστε το ντουΐ του λαμπτήρα θέσης (7), τραβήξτε και αφαιρέστε τον από την
έδρα του.
• Τραβήξτε και αντικαταστήστε το λαμπτήρα (2) με έναν ίδιου τύπου.
• Ελέγξτε τη σωστή εισαγωγή του λαμπτήρα στο ντουί.

04_27

Ρύθμιση προβολέα (04_28, 04_29, 04_30, 04_31)
4 Η συντήρηση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ
ΦΩΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ.

116
Για ένα γρήγορο έλεγχο του προσανατολισμού της μπροστινής φωτεινής δέ-

4 Η συντήρηση
σμης:
• Τοποθετήστε το όχημα σε απόσταση 10 m (32,81 ft) από έναν κάθετο τοίχο,
αφού βεβαιωθείτε ότι το έδαφος είναι επίπεδο.
• Ανάψτε τη μεσαία σκάλα φώτων, καθίστε στο όχημα και ελέγξτε αν η δέσμη
φωτός που προβάλλεται στον τοίχο είναι λίγο κάτω από την οριζόντια ευθεία
του προβολέα (περίπου 9/10 του συνολικού ύψους).

04_28

Για να κάνετε την κάθετη ρύθμιση της φωτεινής δέσμης:
• Τοποθετήστε το όχημα σε κάθετη θέση.
• Ξεσφίξτε ελαφρά τις βίδες (1) στερέωσης του προβολέα και ρυθμίστε χειρο-
κίνητα τη θέση της φωτεινής δέσμης.
• Με την ολοκλήρωση της ρύθμισης σφίξτε τις βίδες (1).
Στο τέλος της ρύθμισης:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΚΑΘΕΤΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ.
04_29

04_30

117
Για να κάνετε την οριζόντια ρύθμιση της φωτεινής δέσμης:
• Τοποθετήστε το όχημα σε κάθετη θέση.
• Μέσω των βιδών (2) ρυθμίστε τον προσανατολισμό της φωτεινής δέσμης.
Στο τέλος της ρύθμισης:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ.

04_31

Εμπρόσθια φλας (04_32, 04_33)

• Τοποθετήστε το όχημα στο σταντ.
• Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τη βίδα (1).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ, ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΠΑΣΕΙ ΤΟ ΔΟΝΤΑΚΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ.

04_32

• Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι (2).
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑ-
ΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΔΡΑ.
4 Η συντήρηση

ΣΦΙΞΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΑ ΤΗ ΒΙΔΑ (1) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΥ-
ΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ.

04_33

118
• Πιέστε ελαφρά το λαμπτήρα (3) και περιστρέψτε αριστερόστροφα.

4 Η συντήρηση
• Αφαιρέστε το λαμπτήρα (3) από τη βάση του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΣΤΟ ΝΤΟΥΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΥΟ ΠΕΙ-
ΡΑΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΣΤΟ ΝΤΟΥΙ.

• Τοποθετήστε σωστά ένα λαμπτήρα ίδιου τύπου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΕΑΝ ΤΟ ΝΤΟΥΪ «4» ΠΡΟΕΞΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ, ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ
ΣΩΣΤΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΚΑΛΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΝΤΟΥΪ ΜΕ
ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΒΙΔΑΣ.

Οπίσθιο συγκρότημα φωτισμού (04_34, 04_35)
• Τοποθετήστε το όχημα στο σταντ.
• Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τις δύο βίδες (1).

04_34

119
• Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι (2) προχωρώντας προσεκτικά
• Πιέστε ελαφρά το λαμπτήρα (3) και περιστρέψτε αριστερόστροφα.
• Αφαιρέστε το λαμπτήρα (3) από τη βάση του.
• Τοποθετήστε έναν λαμπτήρα ίδιου τύπου στο ντουί φροντίζοντας να προ-
σαρμόσουν τα δύο πειράκια οδηγοί του λαμπτήρα με τους αντίστοιχους
οδηγούς στο ντουί.
• Τοποθετήστε ξανά το προστατευτικό καπάκι (2) και σφίξτε λίγο τις δύο βίδες
(1) προκειμένου να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο προστατευτικό κα-
πάκι (2).

04_35

Οπίσθια φλας (04_36, 04_37)

• Τοποθετήστε το όχημα στο σταντ.
• Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τη βίδα (1).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ, ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΠΑΣΕΙ ΤΟ ΔΟΝΤΑΚΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ.

04_36

• Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι (2).
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑ-
ΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΔΡΑ.
4 Η συντήρηση

ΣΦΙΞΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΑ ΤΗ ΒΙΔΑ (1) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΥ-
ΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ.

04_37

120
• Πιέστε ελαφρά το λαμπτήρα (3) και περιστρέψτε αριστερόστροφα.

4 Η συντήρηση
• Αφαιρέστε το λαμπτήρα (3) από τη βάση του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΣΤΟ ΝΤΟΥΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΥΟ ΠΕΙ-
ΡΑΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΣΤΟ ΝΤΟΥΙ.

• Τοποθετήστε σωστά ένα λαμπτήρα ίδιου τύπου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΕΑΝ ΤΟ ΝΤΟΥΪ «4» ΠΡΟΕΞΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ, ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ
ΣΩΣΤΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΚΑΛΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΝΤΟΥΪ ΜΕ
ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΒΙΔΑΣ.

Καθρέφτες (04_38, 04_39)

ΜΗΝ ΞΕΚΙΝΑΤΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΓΥΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΛΑ-
ΘΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ.
ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΣΤΕ ΠΑΝΤΑ, ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ, ΟΤΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙ-
ΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟΙ ΣΩΣΤΑ.

121
Αφαίρεση καθρεφτών:
• Τοποθετήστε το όχημα στο σταντ.
• Ξεσφίξτε το παξιμάδι μπλοκαρίσματος.
• Τραβήξτε προς τα επάνω και αφαιρέστε ολόκληρο τον καθρέφτη.
Ενδεχομένως, επαναλάβετε τις εργασίες για την αφαίρεση και του άλλου καθρέφτη.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΡΙΝ ΣΦΙΞΕΤΕ ΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΕΜΠΛΟ-
04_38
ΚΗΣ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΡΑΒΔΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΕΙΝΑΙ
ΓΥΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΤΙΜΟΝΙ.

Ρύθμιση καθρεφτών:
• Ανεβείτε στο όχημα στη θέση οδήγησης.
• Γυρίστε τον καθρέφτη ρυθμίζοντας σωστά την κλίση του.
Επαναλάβετε τις εργασίες για τη ρύθμιση και του άλλου καθρέφτη.
• Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα ακαθαρσιών και λάσπης.

04_39
4 Η συντήρηση

122
Εμπρόσθιο και οπίσθιο δισκόφρενο (04_40, 04_41)

4 Η συντήρηση
ΠΡΟΣΟΧΗ

ΕΑΝ Ο ΔΙΣΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΡΩΜΕΝΟΣ ΛΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΜΕ ΕΠΑΚΟ-
ΛΟΥΘΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ.
ΤΑ ΛΕΡΩΜΕΝΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΙ, ΕΝΩ Ο ΔΙΣΚΟΣ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ
ΛΕΡΩΜΕΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ, ΑΠΕΥΘΥΝ-
ΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ Επίσημο Αντιπρόσωπο Moto Guzzi.
ΠΡΟΣΟΧΗ

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗ ΦΘΟΡΑ ΣΤΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΤΩΝ ΦΡΕΝΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ
ΤΑΞΙΔΙ.

Για να κάνετε ένα γρήγορο έλεγχο της φθοράς στα τακάκια:
• Τοποθετήστε το όχημα στο σταντ.
• Κάντε έναν οπτικό έλεγχο ανάμεσα στο δίσκο και τα τακάκια: από μπροστά
από κάτω προς τα επάνω, για τη δαγκάνα του εμπρόσθιου φρένου, από πίσω
και από πάνω προς τα κάτω, για τη δαγκάνα του πίσω φρένου.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΦΘΟΡΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΡΙΒΗΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕ-
ΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΚΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΣΚΟ ΚΑΙ
04_40 ΝΑ ΠΑΡΑΧΘΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ

123
ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΓΚΑΝΑ. ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΕΤΣΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΡΕΝΑ-
ΡΙΣΜΑΤΟΣ, Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ.

Αν το πάχος του υλικού τριβής (ακόμα και σε ένα μόνο τακάκι εμπρός ή πίσω) μειωθεί
περίπου στο 1,5 mm (0,059 ίν (ή αν και ένας μόνο από τους δείκτες φθοράς δεν είναι
ορατός) αντικαταστήστε όλα τα τακάκια στις δαγκάνες του φρένου, σε έναν Επίσημο
Αντιπρόσωπο Moto Guzzi.

04_41

Αδράνεια οχήματος (04_42, 04_43, 04_44)
Για να αντιμετωπιστούν τα αποτελέσματα μη χρήσης του οχήματος πρέπει να υιοθε-
τηθούν ορισμένα μέτρα προφύλαξης. Επίσης, είναι απαραίτητο πριν από τη φύλαξη
του οχήματος να γίνονται οι επισκευές και ένας γενικός έλεγχος του οχήματος διότι
διαφορετικά ενδέχεται να ξεχάσετε να τα κάνετε μετά.
Προχωρήστε ως εξής:
• Αφαιρέστε τη μπαταρία.
• Πλύνετε και στεγνώστε το όχημα.
• Επικαλύψτε με κερί τις βαμμένες και χρωμιομένες επιφάνειες.
04_42 • Φουσκώστε τα λάστιχα.
• τακτοποιήστε το όχημα σε χώρο που δεν θερμαίνεται, χωρίς υγρασία, μακριά
4 Η συντήρηση

από τις ηλιακές ακτίνες και σε σημείο όπου υπάρχουν ελάχιστες μεταβολές
θερμοκρασίας.
• Τοποθετήστε και δέστε μια πλαστική σακούλα στην απόληξη της εξάτμισης
προκειμένου να εμποδίσετε την είσοδο υγρασίας.

124
ΠΡΟΣΟΧΗ

4 Η συντήρηση
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΗΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ.

Καλύψτε το όχημα αποφεύγοντας τη χρήση πλαστικών ή αδιάβροχων υλικών.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗ ΦΘΟΡΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΚΑΝΤΕ ΤΙΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ.

04_43

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ.

04_44

• Ξεσκεπάστε και καθαρίστε το όχημα.
• Ελέγξτε τη φόρτιση της μπαταρίας και τοποθετήστε την στο όχημα.
• Γεμίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου.
• Κάντε προκαταρκτικούς ελέγχους.

125
ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΑΝΤΕ ΜΕΡΙΚΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΕ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΣΗ.

Καθαριότητα οχήματος (04_45, 04_46, 04_47, 04_48, 04_49)
Η Moto Guzzi συνιστά τη χρήση προϊόντων ποιότητας για τον καθαρισμό του οχήμα-
τος. Η χρήση ακατάλληλων προϊόντων μπορεί να καταστρέψει τα μέρη του οχήματος.
Για τον καθαρισμό μη χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως "διαλυτικό νίτρου", "απορρυπα-
ντικά με κρύο", καύσιμα ή παρόμοιες ουσίες ή προϊόντα καθαρισμού που περιέχουν
αλκοόλη.
ΠΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ
Η Moto Guzzi συνιστά να αφήσετε να μουλιάσουν με άφθονο νερό και να καθαρίσετε
προσεκτικά τα έντομα και την πιο δύσκολη βρομιά πριν από το πλύσιμο του οχήματος.
04_45
Για να αποφύγετε λεκέδες, μην πλένετε τη μοτοσικλέτα αμέσως μετά την έκθεσή της
στο ηλιακό φως και μην την πλένετε στον ήλιο.
Αν το όχημα χρησιμοποιείται τους χειμερινούς μήνες, πλένετε συχνά τη μοτοσικλέτα.
Για να απομακρύνετε το αλάτι που πέφτει στους δρόμους το χειμώνα, πλένετε τη μο-
τοσικλέτα με κρύο νερό αμέσως μετά τη χρήση.

Η ΧΡΗΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΙΣΤΑ ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΗ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΛΑ-
4 Η συντήρηση

ΤΟΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΑΦΘΟΝΟ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ
04_46 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ ΤΟ ΑΛΑΤΙ

126
4 Η συντήρηση
Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ (Ή ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ)
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΖΗΜΙΑ ΣΤΙΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ, ΣΤΙΣ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΛΑ-
ΔΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΛΑ. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟΣ Ή ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ.

04_47

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΑΜΑΞΩΜΑ
Για να διατηρηθεί η λάμψη της μοτοσικλέτας, πρέπει να την πλένετε τακτικά, ειδικότερα
όταν χρησιμοποιείται σε περιοχές με υψηλή ρύπανση ή λάσπη. Λεκέδες από ρητίνη
δένδρων, βενζίνη, λάδι, υγρό φρένων ή περιττώματα πτηνών εν γένει.
Πρέπει να καθαρίζονται αμέσως, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος οι λεκέδες να παρα-
μείνουν μόνιμα πάνω στη βαφή. Μετά το πλύσιμο είναι εύκολο να εντοπίσετε άλω ή
λεκέδες, που μπορείτε να τα απομακρύνετε από το αμάξωμα χρησιμοποιώντας εν-
δεχομένως μαλακά πανιά, στιλβωτικά προϊόντα φινιρίσματος (συνιστάται να δοκιμά-
σετε πρώτα το προϊόν σε μια κρυφή περιοχή). Η περιοδική φροντίδα, το προσεκτικό
πλύσιμο και η τακτική προστασία του αμαξώματος διατηρεί για μεγάλο διάστημα την
αισθητική ποιότητα της μοτοσικλέτας.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ

ΑΝ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΟΙ ΕΠΙΦΑ-
ΝΕΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑ-
ΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΚΟΟΛΗ, ΔΙΑΛΥΤΕΣ Ή ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΟΤΑΝ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ. ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ

127
ΒΟΥΡΤΣΕΣ Ή ΣΚΛΗΡΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΧΑΡΑΚΩ-
ΣΕΙΣ

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ
Μη χρησιμοποιείται προϊόντα που περιέχουν διαβρωτικές ουσίες, κατά τη διάρκεια
χρήσης ή κατά το πλύσιμο. Λόγω της διαμόρφωσης του καλύμματος, κάτω από το
πλαίσιο μπορεί να εντοπίσετε την παρουσία νερού η βρομιάς.
Δεδομένου ότι το νερό βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά του φανού, λόγω της θερ-
μότητας και του αέρα κατά τη χρήση της μοτοσικλέτας θα στεγνώσει. Σε περίπτωση
που παραμένει χρησιμοποιήστε πεπιεσμένο αέρα από απόσταση 10 cm από το φανό.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΦΑΝΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΕΡΟ, ΤΡΙΒΟΝΤΑΣ ΧΩ-
ΡΙΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΕΣΗ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΞΕΠΛΕΝΟΝΤΑΣ ΣΥΧΝΑ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ
ΝΕΡΟ. ΜΗ ΓΥΑΛΙΖΕΤΕ ΜΕ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΙΣ ΜΑΤ ΒΑΦΕΣ. ΤΟ ΠΛΥ-
ΣΙΜΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΟΤΑΝ ΤΟ ΑΜΑΞΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΖΕΣΤΟ ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΑΝ ΣΤΕ-
ΓΝΩΣΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΒΕΡ-
ΝΙΚΙ.

ΧΡΩΜΙΩΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
4 Η συντήρηση

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑ ΧΡΩΜΙΩΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Ή ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ. ΠΛΥΝΕΤΕ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΣΑ-
ΜΠΟΥΑΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.

128
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ (RACER)

4 Η συντήρηση
Το ρεζερβουάρ της δικής σας V7 III Racer έχει ένα επιφανειακό φινίρισμα ιδιαίτερης
αξίας. Για τον καθαρισμό του ρεζερβουάρ συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα πανί
εμποτισμένο με μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη και στη συνέχεια να κάνετε φινίρισμα
με ένα στεγνό πανί.
ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΛΑΙΩΔΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥ-
ΝΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΧΡΩΜΙΟ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
(ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ Ή ΔΥΣΚΟΛΗΣ
ΒΡΩΜΙΑΣ) Ή ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΖΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙ-
ΦΑΝΕΙΑ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΜΑΛΑΚΟ ΠΑΝΙ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩ-
ΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΜΕ ΤΟ
ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΜΙΑ ΚΡΥΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗ).

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ (SPECIAL/STONE)
Για τον καθαρισμό του ρεζερβουάρ συνιστάται η χρήση άφθονου νερού και ουδέτερου
σαμπουάν αυτοκινήτου
ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΖΗΜΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.

ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΕΡΗ

129
Καθαρίστε τα λαστιχένια μέρη χρησιμοποιώντας νερό και ουδέτερο σαμπουάν (μάρ-
κας, κατάλληλο για αμαξώματα αυτοκινήτων)

Η ΧΡΗΣΗ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΩΝ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΩΝ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΑ. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΥ-
ΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Καθαρίζετε συχνά το όχημα εάν χρησιμοποιείται σε περιοχή ή υπό συνθήκες:
• Ατμοσφαιρική ρύπανση (πόλη και βιομηχανικές περιοχές).
• Ύπαρξη άλατος και υγρασίας στην ατμόσφαιρα (παραθαλάσσιες περιοχές,
θερμό και υγρό κλίμα).
• Ιδιαίτερες περιβαλλοντικές/εποχιακές συνθήκες (χρήση αλατιού στους δρό-
μους, χημικά προϊόντα κατά του πάγου κατά τη χειμερινή περίοδο).
• Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να αποφευχθεί να παραμένουν στο
αμάξωμα υπολείμματα βιομηχανικής και μολυσματικής σκόνης, λεκέδες πίσ-
σας, νεκρά έντομα, ακαθαρσίες πουλιών, κλπ.
• Αποφεύγετε τη στάθμευση του οχήματος κάτω από τα δέντρα. Σε ορισμένες
04_48 εποχές, από τα δέντρα πέφτουν υπολείμματα, ρητίνες, φρούτα ή φύλλα που
περιέχουν χημικές ουσίες βλαβερές για τη βαφή.
ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΙΝ ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ, ΦΡΑΞΤΕ ΤΟΥΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΕ-
ΡΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ.
4 Η συντήρηση

130
ΠΡΟΣΟΧΗ

4 Η συντήρηση
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕ ΕΝΑ ΜΑΛΑΚΟ ΥΓΡΟ ΠΑΝΙ ΕΜΠΟΤΙ-
ΣΜΕΝΟ ΜΕ ΝΕΡΟ.
ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΦΡΕ-
ΝΑΡΙΣΜΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ, ΛΟΓΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
ΣΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΡΕΝΩΝ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟ-
ΓΙΖΕΤΕ ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΥ-
ΓΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΑΤΥΧΗΜΑ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΤΑ ΦΡΕΝΑ ΓΙΑ
ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΚΑΝΤΕ ΠΡΟ-
ΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ.

Για να αφαιρέστε την βρομιά και τη λάσπη που έμειναν στις βαμμένες επιφάνειες,
πρέπει να χρησιμοποιήσετε ριπές νερού με χαμηλή πίεση, να βρέξετε τα λερωμένα
τμήματα και να αφαιρέσετε τη λάσπη και τις βρομιές με ένα μαλακό σφουγγάρι για
αμαξώματα, εμποτισμένο με πολύ νερό και σαμπουάν (2 ÷ 4% μέρη σαμπουάν σε
νερό). Στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά με νερό, και σκουπίστε με δέρμα σαμουά. Για να
καθαρίσετε τα εξωτερικά τμήματα του κινητήρα, χρησιμοποιήστε απολιπαντικό απορ-
ρυπαντικό, πινέλα και πανιά. Τα μέρη από ανωδιομένο ή βαμμένο αλουμίνιο πρέπει
να καθαρίζονται με ουδέτερο σαπούνι και νερό. Η χρήση πολύ δυνατών απορρυπα-
ντικών ενδέχεται να καταστρέψει την επιφανειακή επίστρωση των διαφόρων τμημά-
των.
04_49
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΟΥΡΕΛΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ, ΝΕΦΤΙ
Ή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΒΑΜΜΕΝΩΝ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑ-
ΝΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΛΑΜΨΗΣ Ή ΤΗΝ ΑΛΛΟΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ.

131
ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΝΕΡΟ (Ή ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ) ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ
40°C (104°F) ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗ-
ΜΑΤΟΣ. ΜΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΕ ΡΙΠΕΣ ΝΕΡΟΥ Ή ΑΕΡΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ Ή
ΡΙΠΕΣ ΑΤΜΟΥ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΛΑΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ Ή
ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ. ΑΝΤΙΘΕΤΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΕΛΑΣ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΔΙΑΛΥΤΕΣ Ή ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΑΣΕΤΟΝ, ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, ΤΕΡΕΒΙΝΘΕΛΑΙΟ, ΒΕΝ-
ΖΙΝΗ, ΔΙΑΛΥΤΕΣ). ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΟΧΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 5% (ΟΥΔΕΤΕΡΟ
ΣΑΠΟΥΝΙ Ή ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ).
ΣΤΕΓΝΩΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗ ΣΕΛΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.
Η ΧΡΗΣΗ ΚΕΡΙΩΝ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΚΥΒΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΛΑΣ.

ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ (ΑΦΟΥ ΒΕΒΑΙΩ-
ΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΦΙΝΙ-
ΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ), ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ.
4 Η συντήρηση

ΑΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΑΛΑΤΙ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ: ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΕΧΕΙ ΜΕ-
ΓΑΛΗ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ.

132
Μεταφορά (04_50)

4 Η συντήρηση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΔΕΙΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕ-
ΚΤΙΚΑ ΤΟ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΣΤΕΓΝΩ-
ΣΕΙ ΚΑΛΑ.
ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗ ΘΕ-
04_50 ΣΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ Η
1η ΤΑΧΥΤΗΤΑ, ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΛΑΔΙΟΥ, ΥΓΡΟΥ
ΨΥΞΗΣ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΜΗΝ ΡΥΜΟΥΛΚΕΙΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΝΑ ΑΔΕΙΑΣΕΙ ΤΑ ΕΥ-
ΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ.

133
4 Η συντήρηση

134
V7 III Special - V7 III Stone - V7 III
Racer

Κεφ. 05
Τεχνικά
χαρακτηριστικά

135
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ
Μέγιστο μήκος 2185 mm (86,02 ίν.)

Μέγ. πλάτος (Special/Stone) 800 mm (31,50 ίν.)

Μέγ. μήκος (Racer) 755 mm (29,72 ίν.)

Μέγ. ύψος. 1100 mm (43,31 ίν.)

Διαξόνιο 1445 mm (56,89 ίν.)

Βάρος κατά την κίνηση (Stone/ 209 kg (461 lb)
Racer)

Βάρος κατά την κίνηση (Special) 213 kg (470 lb)

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
5 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος δικύλινδρος σε εγκάρσια θέση σε
σχήμα V με εσωτερική γωνία 90°,
τετράχρονος

Αριθμός κυλίνδρων 2

Κυβισμός 744 cc (45,40 κυβ. ίν.)

Διάμετρος / διαδρομή 80x74 mm (3,15x2,91 ίν.)

Σχέση συμπίεσης 10,5 +/- 0,5: 1

136
Εκκίνηση Ηλεκτρική

5 Τεχνικά χαρακτηριστικά
αρ. στροφών κινητήρα στο ρελαντί 1250 +/- 100 σ.α.λ. (rpm)

Συμπλέκτη μονός δίσκος ξηρής λειτουργίας με
μαργαρίτα

Σύστημα λίπανσης Σύστημα με πίεση ρυθμιζόμενο
από βαλβίδες και γραναζωτή
αντλία

Φίλτρο αέρα με φυσίγγιο, ξηρό

Ψύξη αέρας

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
Τύπος μηχανικό 6 σχέσεων με πεντάλ
στην αριστερή πλευρά του
κινητήρα

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ρεζερβουάρ καυσίμου (μαζί με τη 21 λίτρα (4.62 γαλόνια Η.Β., 5,55
ρεζέρβα) γαλόνια Η.Π.Α.)

Ρεζέρβα ρεζερβουάρ καυσίμου 4 λίτρα (0.88 γαλόνια Η.Β., 1,06
γαλόνια Η.Π.Α.)

137
Λάδι κινητήρα Αλλαγή λαδιού και φίλτρου λαδιού
2000 cc (122.05 κυβ. ίν.)

Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων 500 cc (30,51 κυβ. ίν.)

Λάδι μετάδοσης 170 cc (10.37 κυβ. ίν.)

Θέσεις 2

Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 419 kg (924 lb) (οδηγός +
(Stone/Racer) συνεπιβάτης + αποσκευές)

Μέγιστο αποδεκτό βάρος (Special) 423 kg (933 lb) (οδηγός +
συνεπιβάτης + αποσκευές)

ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Πρωτογενής μετάδοση με γρανάζια, σχέση 18 / 23 = 1 :
1.277

Σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων 1η 16 / 39 = 1: 2.437
ταχύτητα
5 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων 2η 18 / 32 = 1: 1.777
ταχύτητα

Σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων 3η 21 / 28 = 1: 1.333
ταχύτητα

Σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων 4η 24 / 26 = 1: 1.083
ταχύτητα

Σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων 5η 25 / 24 = 1: 0.96
ταχύτητα

138
Σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων 6η 28 / 24 = 1: 0.857

5 Τεχνικά χαρακτηριστικά
ταχύτητα

Τελική μετάδοση με καρδανικό σύνδεσμο, σχέση 8 /
33 = 1: 4.125

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
Τύπος Ηλεκτρονικός ψεκασμός (Marelli
MIU G3)

Εγχυτήρας διάμ. 38 mm (1.50 ίν.)

Καύσιμο Αμόλυβδη βενζίνη έως E10 (95
R.O.N.)

ΠΛΑΙΣΙΟ
Τύπος Σωληνωτό με διπλή
αποσυναρμολογούμενη φωλιά
από ατσάλι υψηλής
ανθεκτικότητας

Γωνία κλίσης τιμονιού 26°

Διαδρομή εμπρός (χωρίς οδηγό ή 106 mm (4,17 ίν.)
συνεπιβάτη - τροχοί στο έδαφος -
χωρίς τη χρήση του πλαϊνού σταντ)

139
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
Εμπρός υδραυλικό τηλεσκοπικό πιρούνι
διάμ. 40 mm (1.57 ίν..)

Διαδρομή 137 mm (5,39 ίν.)

Οπίσθιο Χυτοπρεσαριστό αιωρούμενο
πιρούνι από ελαφρύ κράμα με 2
αμορτισέρ με δυνατότητα
ρύθμισης της προφόρτισης

Διαδρομή 80 mm (3,15 ίν.)

ΦΡΕΝΑ
Εμπρός αιωρούμενος δίσκος από
ανοξείδωτο χάλυβα διαμ. 320 mm
(12.59 ίν.) δαγκάνα με 4 εμβολάκια
διαφοροποιημένα και σε αντίθετη
θέση

Οπίσθιο δίσκος από ατσάλι inox διαμ. 260
mm (10,24 ίν.), αιωρούμενη
5 Τεχνικά χαρακτηριστικά

δαγκάνα με 2 εμβολάκια διαμ. 22
(0,87 ίν.)

140
5 Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΖΑΝΤΕΣ ΤΡΟΧΩΝ
Τύπος (Special/Racer) Με ακτίνες και αυλάκωση για
ελαστικά με αεροθάλαμο

Τύπος (Stone) Από κράμα για ελαστικά χωρίς
αεροθάλαμο (tubeless)

Εμπρός 2.5''x18''

Οπίσθιο 3,50" x 17''

ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Εμπρόσθιο ελαστικό PIRELLI SPORT DEMON

Εμπρός (διάσταση) 100 / 90 - 18 56H

Εμπρός (διάσταση) (εναλλακτική) 110 / 80 - R18 58H

Εμπρός (πίεση φουσκώματος) 2,5 bar (250 kPa) (36,26 PSI)

Εμπρός (πίεση φουσκώματος με 2,6 bar (260 kPa) (37,71 PSI)
συνεπιβάτη)

Ελαστικό πίσω PIRELLI SPORT DEMON

Πίσω (διάσταση) 130 / 80 - 17 65H

Πίσω (πίεση φουσκώματος) 2,5 bar (250 kPa) (36,26 PSI)

Πίσω (πίεση φουσκώματος με 2,6 bar (260 kPa) (37,71 PSI)
συνεπιβάτη)

141
ΜΠΟΥΖΙ
Στάνταρ NGK CPR8EB-9

Απόσταση ηλεκτροδίων μπουζί 0,9 mm (1,98 ίν.)

Αντίσταση 5 KOhm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μπαταρία 12 V - 12 Ah

Ασφάλειες 5 (2) - 15 (3) - 20 - 30 A

Γεννήτρια με μόνιμο μαγνήτη 12V - 268W

Λαμπτήρας μεσαίας/μεγάλης 12 V - 55 W / 60 W H4
σκάλας (αλογόνου)

Εμπρός φως θέσης 12 V - 5 W

Πίσω φώτα θέσης/στοπ 12 V - 5 / 21 W

Φώτα φλας 12V - 10 W (RY 10 W λαμπτήρας
5 Τεχνικά χαρακτηριστικά

πορτοκαλί χρώματος)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ
Αλλαγή σε νεκρά LED

142
Δείκτες κατεύθυνσης LED

5 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ρεζέρβα καυσίμου LED

Φώτα μεγάλης σκάλας LED

Γενικός συναγερμός LED

Ενδεικτική λυχνία MI LED

Ενδεικτική λυχνία ABS LED

Ενδεικτική λυχνία MGCT LED

143
5 Τεχνικά χαρακτηριστικά

144
V7 III Special - V7 III Stone - V7 III
Racer

Κεφ. 06
Προγραμματισμ
ένη συντήρηση

145
Πίνακας προγραμματισμένης συντήρησης (06_01)
Η κατάλληλη συντήρηση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για μεγαλύτερη διάρκεια
ζωής του οχήματος υπό άριστες συνθήκες λειτουργίας και απόδοσης.
Για το σκοπό αυτό η Moto Guzzi έχει προετοιμάσει μια σειρά ελέγχων και επεμβάσεων
συντήρησης επί πληρωμή, που έχουν συνοψιστεί στη σελίδα που ακολουθεί. Ένας
καλός κανόνας είναι τυχόν μικροανωμαλίες λειτουργίας να επισημαίνονται άμεσα σε
έναν Αντιπρόσωπο ή Εξουσιοδοτημένο Μεταπωλητή Moto Guzzi χωρίς να πε-
ριμένετε για τη διόρθωσή τους το επόμενο σέρβις.
Είναι απαραίτητο να εκτελούνται τα σέρβις στα προδιαγραφόμενα χρονικά διαστήματα
06_01
ακόμα και αν δεν έχουν διανυθεί τα προβλεπόμενα χιλιόμετρα. Η συνεπής εκτέλεση
των σέρβις είναι απαραίτητη για τη σωστή χρήση της εγγύησης. Για οποιαδήποτε άλλη
πληροφορία αναφορικά με την εφαρμογή της εγγύησης και την εκτέλεση της "Προ-
γραμματισμένης Συντήρησης" σας παραπέμπουμε στο "Βιβλιαράκι της Εγγύησης".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΑΝ
ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΒΡΟΧΗ, ΣΚΟΝΗ, ΣΕ ΧΩΜΑ-
ΤΟΔΡΟΜΟ Ή ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΠΟΡ ΟΔΗΓΗΣΗ.
6 Προγραμματισμένη συντήρηση

I: ΕΛΕΓΞΤΕ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ, ΡΥΘΜΙΣΤΕ, ΛΙΠΑΝΕΤΕ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΕΑΝ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
V: ΕΛΈΓΞΤΕ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΊΣΤΕ, ΡΥΘΜΊΣΤΕ ΚΑΙ, ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΊ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉ-
ΣΤΕ
C: ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ, R: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ, A: ΡΥΘΜΙΣΤΕ, L: ΛΙΠΑΝΕΤΕ
(1) Αντικαταστήστε σε περίπτωση διαρροών.
(2) Αντικαταστήστε κάθε 2 χρόνια ή 20000 km (12427,42 mi).
(3) Αντικαταστήστε κάθε 4 χρόνια.

146
(4) Ελέγξτε με κάθε εκκίνηση.

6 Προγραμματισμένη συντήρηση
(5) Ελέγχετε κάθε μήνα.
(6) Ελέγχετε κάθε 5000 km (3106.86 mi).
(7) Ελέγξτε και καθαρίστε, ρυθμίστε ή αντικαταστήστε αν είναι απαραίτητο, κάθε 1000
km (621,37 mi).
(8) Αντικαταστήστε όταν επιτευχθεί ένα από τα δύο αναφερόμενα παρακάτω: 40000
km (24854.85 mi) ή 4 χρόνια.
(9) Σε κάθε σέρβις (εκτός από το πρώτο) ελέγχετε στο εσωτερικό του κουτιού φίλτρου
αν υπάρχει λάδι. Αν υπάρχει, προχωρήστε σε καθαρισμό.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
20 30 40 50 60
km x 1.000 (mi x 1.000) 1,5 (0,9) 10 (6,2)
(12,4) (18,6) (24.9) (31,1) (37.3)
Μπουζί R R R R R R

Κουτί φίλτρου (9) C C C C C C

Ντίζες και χειριστήρια I I I I I I I

Κουζινέτα τιμονιού και διάκενο τιμονιού I I I I I I I

Κουζινέτα τροχών I I I I I I

Διάγνωση με όργανο I I I I I I I

Δίσκοι φρένου I I I I I I I

Φίλτρο αέρα R R R R R R

Φίλτρο λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων C C

Φίλτρο λαδιού κινητήρα R R R R R R R

Λειτουργία/προσανατολισμός φώτων I I I I I I

147
20 30 40 50 60
km x 1.000 (mi x 1.000) 1,5 (0,9) 10 (6,2)
(12,4) (18,6) (24.9) (31,1) (37.3)
Γενική λειτουργία του οχήματος I I I I I I I

Συστήματα φρένων I I I I I I I

Εγκατάσταση φώτων I I I I I I I

Διακόπτες ασφαλείας I I I I I I I

Υγρό φρένων (2) I I I I I I I

Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων R R

Λάδι πιρουνιού (8) R

Λάδι κινητήρα (6) R R R R R R R

Λάδι τελικής μετάδοσης R R R

Τσιμούχας λαδιού πιρουνιού (1) I I I I I I

Ελαστικά - πίεση/φθορά (5) I I I I I I I

Ρύθμιση τζόγου συμπλέκτη I I I I I I I

Ρύθμιση διακένου βαλβίδων A A A A A A A
6 Προγραμματισμένη συντήρηση

Τροχοί I I I I I I I

Σφίξιμο μπουλονιών I I I I I I I

Σφίξιμο σφιγκτήρων μπαταρίας I

Αναρτήσεις και γεωμετρία I I I I

Ενδεικτική λυχνία πίεσης λαδιού κινητήρα (4)

Τάπα αποστράγγισης κουτιού φίλτρου C C C C C C C

Σωλήνες καυσίμου (3) I I I I I I

Σωληνάκια φρένων I I I I I I

148
20 30 40 50 60

6 Προγραμματισμένη συντήρηση
km x 1.000 (mi x 1.000) 1,5 (0,9) 10 (6,2)
(12,4) (18,6) (24.9) (31,1) (37.3)
Φθορά συμπλέκτη I I I I I I

Φθορά στα τακάκια των φρένων (7) V V V V V V V

Συνιστώμενα προϊόντα (06_02)
Ο Piaggio Group συνιστά τα προϊόντα του «Επίσημου Συνεργάτη Castrol» για
την προγραμματισμένη συντήρηση των οχημάτων του.
Χρησιμοποιείτε λιπαντικά προϊόντα και υγρά που ανταποκρίνονται σε ισοδύναμα ή
υψηλότερα τεχνικά χαρακτηριστικά από τα προδιαγραφόμενα. Αυτές οι υποδείξεις
ισχύουν και για ενδεχόμενες συμπληρώσεις.

06_02

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Προϊόν Περιγραφή Χαρακτηριστικά
Λάδι κινητήρα SAE 10W - 60 - JASO MA, MA2 - API SG Λιπαντικό παρασκευασμένο με την
τεχνολογία top synthetic που περιέχει
προσθετικά υψηλών επιδόσεων προκειμένου
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 4-χρονων
κινητήρων με υψηλή ειδική ισχύ.

Λάδι μετάδοσης SAE 85W - 140 API GL-4 και GL-5

Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων SAE 75W-90 API GL-5

Λάδι πιρουνιού SAE 7.5W / SAE 20W -

149
Προϊόν Περιγραφή Χαρακτηριστικά
Γράσο Γράσο λιθίου με μολυβδαίνιο για ρουλεμάν και NLGI 2 - ISO L-X-BCHB 2
άλλα σημεία λίπανσης

Ουδέτερο γράσο ή βαζελίνη. Πόλοι μπαταρίας

Υγρό φρένων Συνθετικό υγρό DOT 4 - SAE J 1703 FMVSS 116 - ISO 4925 - CUNA NC 956
6 Προγραμματισμένη συντήρηση

150
V7 III Special - V7 III Stone - V7 III
Racer

Κεφ. 07
Ειδικοί
εξοπλισμοί

151
Περιεχόμενα αξεσουάρ
Γι'αυτό το όχημα είναι διαθέσιμα αφιερωμένα αξεσουάρ και ένδυση. Για περισσότερες
πληροφορίες απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της εμπιστοσύνης σας ή επισκεφθείτε
τον ιστοχώρο:
www.motoguzzi.com
7 Ειδικοί εξοπλισμοί

152
Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων

A κλείδωμα τιμονιού: 45 Σ
ABS: 49 Σέλα: 58
Σταντ: 86
Λ Συναγερμοί: 35
Α Λαμπτήρες: 115 Συνιστώμενα προϊόντα: 149
Αμορτισέρ: 69 Λειτουργίες για Συντήρηση: 95, 145
Αξεσουάρ: 152 προχωρημένους: 41

Τ
Δ Μ Ταμπλό: 23
Διακόπτης φλας: 47 Μπουζί: 104
Δισκόφρενο: 123
Υ
Ο Υγρό φρένων: 11
Ε Οθόνη: 33
Εκκίνηση: 78
Ελαστικά: 102 Φ
Π Φλας: 47, 118, 120
Προγραμματισμένη
Κ συντήρηση: 145
Καθρέφτες: 121 Χ
Κανόνες ασφαλείας: 90 Χρήση: 63
Καύσιμο: 8

153
Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Χάρη στις συνεχείς ενημερώσεις και στα ειδικά προγράμματα τεχνικής εκπαίδευσης πάνω στα προϊόντα Moto Guzzi, μόνο οι μηχανικοί του Επίσημου Δικτύου Moto Guzzi γνωρίζουν με κάθε λεπτομέρεια
αυτό το όχημα και έχουν στη διάθεσή τους τον ειδικό εξοπλισμό που απαιτείται για τη σωστή εκτέλεση των επεμβάσεων συντήρησης και επισκευής.

Η αξιοπιστία του οχήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την μηχανική κατάστασή του. Ο έλεγχος πριν από την οδήγηση, η τακτική συντήρηση και η αποκλειστική χρήση γνήσιων ανταλλακτι-
κών Moto Guzzi αποτελούν βασικούς παράγοντες!

Πληροφορίες σχετικά με την πλησιέστερη Αντιπροσωπία ή/και το Επίσημο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης, παρέχονται στον ιστότοπό μας:

www.motoguzzi.com

Μόνο εάν ζητάτε γνήσια ανταλλακτικά Moto Guzzi θα έχετε ένα προϊόν μελετημένο και δοκιμασμένο ήδη από τη φάση σχεδίασης του οχήματος. Τα γνήσια ανταλλακτικά υπόκεινται συστηματικά σε
διαδικασίες ελέγχου ποιότητας προκειμένου να εξασφαλίζουν απόλυτη αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο.

Οι περιγραφές και οι εικόνες της παρούσας έκδοσης παρέχονται ενδεικτικά και δεν θεωρούνται δεσμευτικές.

Συνεπώς η Piaggio & C. S.p.A. διατηρεί το δικαίωμα, διατηρώντας τα βασικά χαρακτηριστικά του τύπου του προϊόντος που περιγράφεται και παρουσιάζεται στο παρόν έντυπο, να επιφέρει σε οποιαδήποτε
στιγμή, χωρίς να δεσμεύεται για την άμεση ενημέρωση αυτής της έκδοσης, ενδεχόμενες τροποποιήσεις σε όργανα, εξαρτήματα ή αξεσουάρ, που θα κρίνει ότι συμβάλλουν στη βελτίωσή του ή για
οποιαδήποτε κατασκευαστική ή εμπορική ανάγκη.

Τα μοντέλα οχημάτων που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν διατίθενται όλα σε κάθε χώρα. Η διαθεσιμότητα κάθε έκδοσης πρέπει να επαληθεύεται στο επίσημο δίκτυο πώλησης της Moto Guzzi.

Το σήμα Moto Guzzi είναι ιδιοκτησίας της Piaggio & C. S.p.A.

© Copyright 2017 - Piaggio & C. S.p.A. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, ακόμα και μερική.

Piaggio & C. S.p.A. Viale Rinaldo Piaggio, 25 - 56025 PONTEDERA (PI), Ιταλία

www.piaggio.com