MANUAL PENGGUNAAN KIT PENGAJARAN

Buku ³ Bacalah Sayangku´ Buku ³ Bacalah Sayangku´ ini sesuai digunakan oleh murid pemulihan dalam kategori baik atau sederhana. Ianya amat senang dan mudah untuk dibaca kerana ia dihasilkan dengan menggunakan saiz keras yang besar bagi memudahkan murud pemulihan senang untuk membaca ayat- ayat yang terdapat dalam petikan tersebut. Sehubungan dengan itu, penghasilan buku Bacalah Sayangku ini adalah bersesuaian dengan murid- murid pemulihan bagi kategori murid baik kerana mereka akan mudah tertarik dengan bahan bantu mengajar yang kreatif dan maujud misalnya. Penghasilan kit pengajaran ³ Bacalah Sayangku´ adalah menggunakan bahan seperti berikut: o Manilakad o Gambar

o Ribbon o Kad perkataan o Perhiasan o Kertas Terpakai Penggunakan kit Pengajaran ³ Bacalah Sayangku´ adalah seperti berikut: 1. Mula- mula, guru akan memberikan buku ³ Bacalah Sayangku´ kepada muridmurid kategori terbilang. 2. Kemudian, guru akan menerangkan kepada murid- murid kategori terbilang untuk duduk bersama- sama dan berada di dalam kumpulan. 3. Murid- murid bersama guru kemudian akan membuka buku bacaan ³ Bacalah Sayangku´ satu persatu- satu. 4. Guru akan membaca ayat pertama bagi petikan tersebut, kemudian ianya diikuti oleh murid- murid itu tadi. 5. Murid- murid akan membaca selepas guru membaca sekali. 6. Selepas itu, guru akan memberi arahan untuk membuka muka surat seterusnya. 7. Tanpa guru membaca, murid akan membaca ayat pertama dan ayat kedua terkandung pada muka surat kedua.

8. Seterusnya, murid akan membaca ayat perkataan sehingga muka surat lima yang terkandung ayat lengkap bagi perkataan berikutnya. 9. Guru kemudiaannya memberitahu murid untuk membaca petikan tersebut sekali lagi. 10. Akhir sekali, guru akan memberikan soalan bagi menjawab petikan yang telah mereka baca. 11. Murid akan membaca dan menjawab soalan tersebut dan menjawab atas pemahaman mereka.

Penggunaan Buku ³ Bacalah Sayangku´ adalah sangat menarik kerana ianya mempunyai saiz yang besar. Oleh kerana ianya mempunyai saiz yang besar dan ianya berbeza daripada buku- buku biasa, dan jika guru meletakkannya di dalam kelas, maka murid- murid akan tertarik dan berminat untuk membacanya berulangulang kali sebelum kelas bermula pada misalnya.

Tangga Bacaan

³Tangga bacaan´ adalah kit pengajaran yang direka bagi murid- murid pemulihan bagi kategori pandai. Penghasilan kit pengajaran ini adalah untuk menarik perhatian mereka untuk membaca ayat- ayat mudah secara mekanis yang terdapat pada setiap tingkat tangga ajaib tersebut. Ayat- ayat pada setiap tingkat adalah berbeza. Selepas murid- murid dapat membaca ayat mudah yang terdapat pada setiap tingkat, maka soalan akan diberikan. Penghasilan kit pengajaran ³ Tangga Bacaan ´ adalah menggunakan bahan seperti berikut: o Bahan buangan- kotak o Pembalut Hadiah

o Polistrena o Kad perkataan o Perhiasan o Kertas Terpakai Antara prosedur- prosedur dalam menggunakan ³ Tangga Bacaan ´ ini adalah seperti berikut: 1. Mula- mula, guru akan menunjukkan Tangga Bacaan kepada murid- murid kategori terbilang. 2. Guru akan menerangkan bagaimana untuk menggunakan tangga bacaan tersebut. 3. Selepas mendengar arahan, murid pertama akan pergi melihat ke aras tingkat pertama. 4. Murid kemudiannya akan membaca.

5. Apabila murid dapat membaca dengan betul,soalan akan diberikan pada tingkat tersebut dan murid akan dapat pergi ke tingkat seterusnya. 6. Ianya diikuti dengan tingkat- tingkat seterusnya sehingga tingkat yang terakhir. 7. Langkah- langkah ini diikuti oleh murid kedua dan ketiga.

Penggunaan tangga ajaib adalah sangat menarik yang dijadikan sebagai bahan bantu mengajar ini adalah menarik kerana dapat mnarik perhatian murid kerana ianya menarik perhatian

Mobil Huruf Mobil Huruf ini terhasil adalah untuk menarik perhatian murid. Huruf-huruf akan digantung dan murid akan membaca huruf yang terdapat pada tudung salji berikut. Murid- murid akan berasa seronok dan dapat menarik perhatian mereka melalui penghasilan ini. mengajar jenis ini. Penghasilan kit pengajaran ³ Mobil Huruf´ adalah menggunakan bahan seperti berikut: o Polistrena huruf o Tali warna warni o Hanger terpakai Langkah- langkah bagi penggunaan Mobil Huruf adalah seperti berikut : 1. Mula- mula, guru akan memberikan dan menggantung Mobil Huruf kepada murid- murid. 2. Kemudian, guru akan menerangkan kepada murid- murid kategori lemah untuk duduk bersama- sama dan berada di dalam kumpulan. 3. Murid- murid bersama guru kemudian akan bersama- sama melihat akan hurufhuruf yang tergantung pada mobil huruf itu. 4. Guru akan bercerita mengenai mobil huruf itu. 5. Guru akan mengajar mereka untuk meunjuk dan menyebut huruf-huruf Murid- murid kategori lemah sesuai menggunaan bahan bantu

tersebut. 6. Selepas itu, guru akan menunjuk huruf konsonan dan huruf vokal dan muridmurid lemah akan mengikut guru untuk membacanya. 7. Langkah ini diulang sebanyak 2 kali agar murid lemah ingat apa yang telah mereka pelajari. 8. Seterusnya tanpa bantuan guru membaca, guru akan menunjuk huruf yang ingin diuji dan seterusnya murid menyebut huruf tersebut. 9. Setelah semua murid telah ditunjuk, kemudian guru membuka gantungan dan memberikan murid ujian kecil tentang apa yang telah dipelajari.

10. Murid dibenarkan untuk menyentuh sendiri huruf yang terdapat pada mobil tersebut sebagai salah satu unsur kinestetik.

Penggunaan Mobil Huruf ini adalah sangat menarik kerana ianya dapat menarik perhatian murid daripada bahan bantu mengajar yang biasa. Murid- murid ada umur tahap ini memerlukan bahan bantu mengajar yang menarik bagi menarik perhatian dan memudahkan mereka untuk membaca.

Kad Raya KV+KV Penghasilan kit pengajaran ³ Kad Raya KV+KV´ adalah menggunakan bahan seperti berikut: o Kertas Warna o Kad perkataan o Perhiasan o Kertas Raya Terpakai o Gambar o Kotak

Syarat dan peraturan permainan: 1. Murid akan memadankan beberapa perkataan KV+KV bersesuaian dengan gambar yang ditunjukkan. 2. Murid membaca ayat yang telah dipadankan. 3. Guru menyemak ayat yang telah dipadankan oleh guru. 4. Murid menjawab soalan pemahaman yang terdapat di belakang kad tersebut. 5. Guru menyemak jawapan murid. 6. Murid boleh menukarkan perkataan KV+KV yang terdapat di dalam kad bersesuaian dengan gambar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful