You are on page 1of 19
i Multumiri Deosebite muijumitturor celor care at att 8 “ntoemirea acestel cr Nepoflor me, Dylans! Bradley care a fost mere nerebdéter! 38 ascuite aoeste povest is Ts spun ‘parerea. Entuziasml ginteresul vost au fost line de satisfac. ‘Sojului meu David pentru tt sprijinul acordat cu acest proiec. Mamei mele, Delyce, pentru fneurajare, suport si munca grea depuss: ‘Nu a enuntatnciodatt Gita final, dar nu Tn tml nd, emptor cu care am htt. "ola fost ce care ma inspirat gi maf ghida ‘cautarea unor mijoace inventive prin care 8 v8 vide. ‘Volto suntet foarte special ‘Deacon Najonis Romtie kn ae ee | aren Sena oan Sioa 2 TReproducereainegrll sau pari, sub oie forma, text {rd acordul prealal in sexi, al Asociaiel Aliemativa Social {3 Capital Ua, este ntorziss. “tae in nba romind eu permsiunea in cis autearei Lauren Sram ‘won vcareducationale ‘ora 54.2276 email: contact@jucarieducatonaie0 SBN 978-606. 92867.5-3 Din aceeasi colectie: 1, Pao 8 sunt un curcubeu (Sentient) 2. Furia (Management fri) 9. Cupa cu nln (Anxitat) 4, Gagca de maim (Huligarism) 5. PBs cujoase (Abus pi Dezvaui) 6. Cova infrcogators-aintmplat (Trauma) 7. Cele rei ustecontuze (Ovont) 8. Nufarul luat de ape (Moarte/Pierdere) ‘9. Purcica Norica (Huliganism) 10, Secretu(Alcoolsm in fama) ‘11. Povara flutrelui (Impovararea copilului) +12, Rapida gi prietenii ei (Hiperactivitate) 13, Strat cu for (Frat noi i Riva) 14 Veverel gi gindele(Cinse gi Incrdere) 15. Famila mea (Famili virege) 16. George, ursulgrizly(Separare tomporaré de un périnte) Nota cétre Terapeut / Profesor! Parinte Inmurea mes cuceiian ceva einpartant ete csi § ‘tps cel otic na Aes pt et a ee al esate Srdacrlon llc wr et su c= ‘enn Oona a povesi Pov sunt protean ot lo eee saz Ui ‘ols copa posongsngcat. rapes poss elder evar pl xen, pm ome persone da bas, a etre stator Pree tape et ost nc {ese de eb, ms Slash ev, gs le. Ee pact at de cate psotapen, ce pie, ees peso de ip Inari in etre presi ‘Ete pra peta cscs poet ct dun i ‘ave pu ad specs sl cst uu a0 eet cp ‘Tina sce cp En Go pret 8 ese el ‘nats ach prea sous das pe mares el cach cae ‘Soph ein cob, ee nprtar fe asia se coe ‘Solos aspect enc arena, Doe ous aes oreeba, Innes rors netire an cpl yeaah 9 spd nr leiteere Aen er pets acpi unt pers {ipa poeems nse otis ge sue ese Inca cop cuba de see sa und perc eueconans ‘ce np ove, eth nemorl ee oc xp ‘ao samen each exe meno srr to i ip ce pore fst i, pu rane da umsioa petty ‘agora desfpe mupres cea: “Aya cata cop sv spc et pro despre povesre {ls anu pr pe cr else dca, Daca cvun Sroweapl ar ssp cae c ope etl ah cae sj nd sree ye coh onl stl xpi girdle au eotmerne ls asa tages A) pus chia <9 pea 20 ‘oct depe oegaorh Srae cre pul soa. Pal fata a pcp 8 desea deseo ami pata pov ‘ma cara ama aps du era sen Deas pote om er. Puls oda nau pers) ‘arch ourr.De exon, su am acs ses. hin nd relat op lig nlc paste fide seamen y = Tig pe os pene pe, ake cops Tees antiport ah ses lows, prmnd os ee inner or choo npr an at an poste tiga caun cope asc so post fr sire heute a apd aie Exe dt ape. a eee. tt oan ct ete de progait sé rca nl tne ee ut nr i ch a pa Sie rasa Son mae oxen a a ‘ii atte p mont Dasha cao fo ng ‘no onsfs non wo Raa “seen ann copluha os Inca car experi uncon ele usc rd cs maaan pees, ie moda real, ast et spas cha sce et {a sac ot pra ne ltr Ine Sarah tec tSoaten cape Lect pt Numele meu este lulian si sunt baiat.