You are on page 1of 9

Gyakorlati vizsgatevékenység

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:


54 481 03 0000 00 00 Informatikai rendszergazda

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:


1168-06 Hardveres, szoftveres feladatok

Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:


1168-06/1 Számítógép összeszerelése, üzembe helyezése, tesztelése, perifériák
csatlakoztatása, operációs rendszer telepítése

A feladat aránya a vizsgarészben: 40 %


A gyakorlat vizsgatevékenység időtartama: 180 perc
A gyakorlati vizsgatevékenység időpontja:………év………hó………nap

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM,


SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLEGIUM

A gyakorlati vizsgafeladat
elfogadását javaslom: ……………………………… ………………………………………
dátum a vizsgaszervező intézmény képviselője

A gyakorlati vizsgafeladattal
egyetértek: ……………………………… ……………………………………….
dátum a vizsgabizottság tagja

A gyakorlati vizsgafeladatot
jóváhagyom: ……………………………… .............................................................
dátum a vizsgabizottság elnöke
A gyakorlati vizsgafeladat jellemzői
(A szakmai és vizsgakövetelményekben szereplő feladatprofil alábbi feladatainak elvégzésére
irányul, és a tulajdonságprofilban feltüntetett alábbi kompetenciák mérésére, értékelésére
szolgál)

Feladatprofil:
 Meghatározza a pontos konfigurációt
 Üzembe helyezi a munkaállomást, szervert és tartozékaikat
 Üzembe helyezi a perifériás egységeket (nyomtató, modem, UPS, szkenner, USB-
eszközök stb.)
 Berendezésekben alkatrészt cserél
 Eszközöket csatlakoztat a hálózathoz
 Telepíti a rendszer-szoftvereket a munkaállomáson, szervereken
 Beállítja a rendszer- és felhasználói paramétereket (IP-cím, e-mail, felhasználó név,)

Tulajdonságprofil
Szakmai ismeretek:
 B Számítógép belső felépítése
 B Memóriák
 B Háttértárak
 B Perifériák
 B Operációs rendszerek jellemzése
 B Operációs rendszerek feladatai
 B Operációs rendszerek csoportosítása
Szakmai készségek
 4 Számítógép eszközcsoport, szerverek, perifériák használata
 5 Olvasott szakmai szöveg megértése
 4 Információforrások kezelése
Személyes kompetenciák:
 Precizitás
Módszerkompetenciák:
 Gyakorlatias feladatértelmezés
 Problémamegoldás, hibaelhárítás

A feladat megoldásához szükséges feltételek és eszközök


 Megfelelő méretű munkaasztal, szék
 Elektromos hálózatra csatlakozási lehetőség, elosztók
 Számítógépes hálózatra csatlakozási lehetőség, kábelek
 Internetkapcsolat.
 Számítógép-konfiguráció (alkalmas legyen a tanult operációs rendszer telepítésére!)
 Perifériák (monitor, billentyűzet, egér, nyomtató, hangfal)
 DVD-meghajtó (beszerelendő)
 HDD (beszerelendő)
 Memória (beszerelendő)
 Kéziszerszámok
 Microsoft Windows 2003 Server telepítőkészlet
 Hardver eszközök meghajtó programjai
A vizsgafeladat kidolgozását megelőző, kötelezően ellátandó feladatok
 Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás
- biztonsági szabályok,
- elektromos eszközök szerelésének és használatának szabályai,
- kéziszerszámok használatának szabályai

Útmutató-tájékoztatás a vizsgázó számára


 A feladatmegoldáshoz rendelkezésre álló eszközök, szerszámok
 A gyakorlati feladat megoldására rendelkezésre álló időtartam
 Használható segédeszközök: saját jegyzet, hardver-szoftver kézikönyvek, szótár
 Konfigurációs paraméterek Pl. ’x’ – gép száma, IP beállítások
A. Tétel

Ön egy kisebb cég alkalmazottja!


Lépjen be a számítógépén:
Felhasználó: 14ht
Jelszó: cisco2015

Feladata a következő!

Cserélje ki a merevlemezt a kijelölt számítógépen!


Cserélje ki az optikai meghajtót a kijelölt számítógépeken!

Hajtsa végre a következő feladatokat, a kijelölt számítógépeken! Minden egyes feladatról


készítsen képernyőképet a C:\sajátnév aktuális dátumú mappába

 Microsoft Windows 2003 Server telepítése:


o Hozzon létre egy 10 GB méretű elsődleges partíciót, és tegye aktívvá!
o Telepítse fel a Windows 2003 Server operációs rendszert a gépére! Telepítésnél
ügyeljen, hogy NTFS rendszerben legyen!
o A telepítést a következő telepítési információk megadásával végezze
 Név: HT
 Szervezet: HW-SW
 Számítógépnév: HW-SW-2017
 Rendszergazda jelszó: Vizsga2017
 Munkacsoport neve: HW-SW
o Konfigurálja be a TCP/IP protokollt az alábbiak szerint:
 IP-cím: 192.168.1.2
 Alhálózati maszk: 255.255.255.0
 Átjáró: 192.168.1.1
 DNS kiszolgáló: 192.168.1.1
Ezt a beállíást nem kell alkalmazin sem okézni
 Active Directory telepítése, felhasználó-kezelés
o Telepítse fel az Active Directory-t egy új gyökértartomány, első tartomány-
vezérlőjeként, új erdőben, vizsga.local tartomány névvel!
o Hozza létre a „Vizsgazok” nevű szervezeti egységet a tartomány gyökerében
és azon belül az alábbi csoportokat:
 globális csoport: Informatikusok
 univerzális csoport: Hálózatirendszergazda
o A Hálózatirendszergazda csoport tagjai a következők legyenek:
 Informatikusok
 Tartományi rendszergazdák
 Tartomány minden felhasználója
o Hozzon létre az Informatikusok globális csoportba tartozó 2 felhasználót
„Sikeres” és „Sikertelen” felhasználói névvel a következők
figyelembevételével:
 A Sikertelen felhasználó hétköznap 8-18 óra között tudjon
bejelentkezni, Vasárnap: 9-13-ig!
 A Sikeres felhasználó hétköznap 10-13 óra között valamint 14-17 óra
között tudjon bejelentkezni!

 A minimális jelszóhossz 8 karakter, a hibás kísérletezések száma 4
legyen!
o Hozzon létre egy HÁLÓZAT nevű mappát és állítson be olvasási megosztási
jogot!
o Hozzon létre egy hálózati meghajtót H: névvel!

 A létrehozott H nevű mappába fejtse ki a következő fogalmakat egy .doc


kiterjesztésű fájlba!
o Mit jelent a TCP!
o Sorold fel az IP paraméterekkel kapcsolatos tudnivalókat
o Írd le, hogy az A osztályú IP címzési tartományba milyen IP címek tartoznak és
miért!
o Mit nevezünk hálózatnak?
o Mit jelent az NTFS fájlrendszer?

 Állítsa be az ESEMÉNY NAPLÓ alkalmazását, úgy hogy a rendszer napló maximális


mérete 18888 KB legyen, és a régi eseményeket 12 nap után írja felül!
 A csoportházirendet állítsa be úgy, hogy az aktuális tartományba a jelszó maximális
élettartalma 50 nap legyen!
 Egy weblap nevű mappa készítsen egy szerű weblapot!

 Telepítse fel a számítógépre a Hp LaserJet P1102 nyomtató driverét!


A tétel

A vizsgázó neve:……………………….

Értékelő lap
Hozzárendelt feladat Pontszámok
Feladat
kompetenciák Maximum Elért
1. hardveres feladatok Meghatározza a pontos 8
konfigurációt

Cserélje ki a merevlemezt a kijelölt - merevlemezt


számítógépen! - optikai meghajtót 4
Cserélje ki az optikai meghajtót a
kijelölt számítógépeken! 4

2. szoftveres feladatok
Microsoft Windows 2003 Server 30
telepítése:
Hozzon létre egy 10 GB méretű 6
elsődleges partíciót, és tegye aktívvá! Telepíti a rendszer-
Telepítse fel a Windows 2003 Server szoftvereket a 10
operációs rendszert a gépére! munkaállomáson,
Telepítéskor ügyeljen az NTFS szervereken 4
fájlrendszerre! Beállítja a rendszer- és
felhasználói paramétereket
A telepítést a következő telepítési (IP- cím, e-mail, felhasználó
információk megadásával végezze név,
 Név: TFG policy, nyomtató, licenc) a
 Szervezet: HW-SW munkaállomásokon
 Számítógépnév: HW-SW-2016 4
 Rendszergazda jelszó: Vizsga2016
 Munkacsoport neve: HW-SW

o Konfigurálja be a TCP/IP
protokollt az alábbiak szerint: Beállítja a rendszer- és
felhasználói paramétereket (IP- 3
 IP-cím: 192.168.1.2 cím, e-mail, felhasználó név,
 Alhálózati maszk: 2055.255.255.0 policy, nyomtató, licenc) a
 Átjáró: 192.168.1.1 munkaállomásokon
 DNS kiszolgáló: 192.168.1.1

o Telepítse fel az a Hp LaserJet


P1102 nyomtató driverét!
3
Active Directory telepítése, 47
felhasználókezelés
o Telepítse fel az Active
Directory-t egy új
gyökértartomány, első 6
tartomány-vezérlőjeként, új
erdőben, vizsga.local
tartomány névvel!
o Hozza létre a „Vizsgazok”
nevű szervezeti egységet a
tartomány gyökerében és 4
azon belül az alábbi
csoportokat:
 globális csoport:
Informatikusok
 univerzális csoport:
Hálózatirendszergazda

o A Hálózatirendszergazda
csoport tagjai a következők
legyenek: 4
 Informatikusok
 Tartományi rendszergazdák
 Tartomány minden
felhasználója

o Hozzon létre az
Informatikusok globális
csoportba tartozó 2 4
felhasználót „Sikeres” és
„Sikertelen” felhasználói
névvel a következők
figyelembevételével:

 Hozzon létre egy hálózati 2


meghajtót H: névvel!
 A Sikertelen felhasználó csak
hétköznap 8-18 óra között 3
tudjon bejelentkezni,
Vasárnap: 9-13-ig!
 A Sikeres
felhasználó hétköznap 10-13 3
óra között valamint 14-17 óra
között tudjon bejelentkezni!

 A minimális
jelszóhossz 8 karakter, a hibás 4
kísérletezések száma 4
legyen!

o Hozzon létre egy


HÁLÓZAT nevű mappát és
állítson be olvasási 4
Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és
Típus Maximum Elért
vizsgakövetelmény szerint
B Számítógép felépítése 1
B Memóriák 1
B Háttértárak 1
B Perifériák 1
Operációs rendszerek 1
B
jellemzése
Operációs rendszerek 1
B
feladatai
Operációs rendszerek 1
B
csoportosítása
Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény
Szint Maximum Elért
szerint
Számítógép 1
eszközcsoport, Számítógép eszközcsoport,
4
szerverek, perifériák szerverek, perifériák használata
használata
Olvasott szakmai szöveg Olvasott szakmai szöveg 1
5
megértése megértése
Információforrások 1
4 Információforrások kezelése
kezelése
Összesen 10
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény
Maximum Elért
szerint
Személyes Precizitás Precizitás 1
Társas - - -
Módszer Gyakorlatias
Gyakorlatias feladatértelmezés
feladatértelmezés 2
Problémamegoldás,
Problémamegoldás, hibaelhárítás
hibaelhárítás 2
Összesen 5
Mindösszesen pont 100

Dátum:
aláírás

P.H