1.

PENDAHULUAN

Program mentor ² mentee merupakan salah satu pendekatan yang boleh digunakan untuk membantu murid dalam bidang akedamik dan memajukan diri dalam pelajaran melalui bimbingan dan pemantauan guru yang dikenali sebagai mentor. Oleh itu program ini boleh didefinisikan sebagai satu sistem yang melibatkan guru untuk membantu, membimbing, mengajar, memberi sokongan serta galakan dalam memupuk potensi pelajar supaya berkembang dan meningkat, bukan sahaja dari segi akademik tetapi juga sahsiah dan JERI pelajar.

Sistem Mentor berfungsi sebagai satu saluran di mana para murid dapat menyatakan kehendak dan keperluan masing-masing manakala guru-guru dapat menyuarakan permintaan dan harapan mereka demi mencapai matlamat sekolah dan pendidikan. Oleh itu, guru sebagai mentor dapat membantu dan membimbing para pelajar di bawah jagaannya (mentee) dengan cara yang sistematik dan berkesan melalui perjumpaan yang dirancang dan berobjektif.

Program Mento Menti

ini juga merupakan program untuk meningkatkan

keyakinan murid Tahun Enam yang bakal menduduki UPSR bagi sesi persekolahan 2010. Murid-murid akan bertindak sebagai anak angkat kepada guru-guru di sekolah ini. Hal ini membolehkan guru membimbing dan membantu murid dengan lebih telus serta memberi tunjuk ajar dan motivasi agar murid berkenaan mencapai kecemerlangan dalam UPSR.

2.

RASIONAL

Program sebegini amat wajar dijalankan kerana murid perlu diberi pendedahan dan bimbingan dalam mengetahui potensi diri untuk berjaya dalam bidang akademik. Melalui cara ini, ia dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk terus berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi kelak. Oleh sebab itu, dengan adanya program ini dapat membantu mereka dalam meningkatkan motivasi, berfikiran positif, membuat

berdisiplin. 3. Memberi bimbingan dan dorongan terancang kepada pelajar-pelajar. berakhlak mulia dan berwawasan Membina keyakinan murid untuk terus berusaha mencapai kejayaan. Dapat membantu murid mencari kaedah-kaedah mengulangkaji yang sesuai dengan diri mereka. . Menaikkan semangat calon-calon untuk berusaha dengan gigih dan membaiki kelemahan-kelemahan yang masih ada. Selain itu. mempunyai sifat-sifat kepimpinan dan pengikut yang baik. Justeru untuk berjaya murid-murid perlu berusaha gigih dan cekal dalam menghadapi sebarang cabaran. demi kemajuan dalam bidang akademik. OBJEKTIF Pembentukan program ini mempunyai objektif yang tertentu. ia hasil bimbingan mentor yang sentiasa mengambil berat terhadap kebajikan pelajar. di antaranya ialah: Mengeratkan lagi hubungan silaturrahim di antara murid mentee tahun 6 dengan guru-guru yang menjadi mentor. Memberi kesedaran kepada calon-calon dan Ibubapa/penjaga akan pentingnya mencapai kejayaan dalam UPSR nanti. Membimbing calon-calon secara individu untuk membuat persediaan yang betul dalam tempoh-tempoh tertentu sebelum menjelangnya UPSR. Mengurangkan tekanan akibat sesuatu konflik(diri/rakan sebaya/guru/keluarga) dengan wujudnya hubungan yang mesra antara guru dengan murid Membina hubungan yang baik antara guru dan pelajar untuk mewujudkan budaya sekolah yang sihat bagi meningkatkan pencapaian akademik. Melatih pelajar menjadi seorang yang bertanggungjawab. Ibu bapa dan keluarga merupakan orang paling dekat dengan murid-murid selain guru-guru yang mampu membantu motivasi dan keyakinan diri murid dalam mempersiapkan diri menghadapi peperiksaan. kejayaan yang diraih memerlukan pengorbanan.keputusan dan mengukuhkan kasih sayang dalam diri mereka dalam usaha melahirkan pelajar yang cemerlang. Membimbing murid menjadi insan yang berilmu. berpengalaman. gemilang dan terbilang.

PENYESUAIAN MENTOR DAN MENTEE Mentee diagihkan kepada mentor berdasarkan rawak mengikut kesesuaian. mengenalpasti kelemahan dan dapat mengatasinya melalui ujian dan peperiksaan dalaman. Dicadangkan perjumpaan dilakukan sekurang-kurangnya sebulan sekali atau sebulan dua kali. 7. Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan murid dalam setiap matapelajaran. terbuka serta peka terhadap masalah dan perasaan pelajar. 4. iii. amanah. Menyemai rasa kasih dan sayang kepada keluarga Mendekatkan diri kepada Allah dan sentiasa berusaha untuk berjaya. ikhlas. iv. Memberi motivasi kepada murid agar mencapai kejayaan dalam UPSR. Melahirkan murid yang beriman dan beramal soleh. ii. 5. mentor dan mentee berkenaan tidak dapat meneruskan perhubungan yang lebih mesra kerana konflik peribadi. pertukaran bolehlah diuruskan dengan membincangkan hal berkenalan dengan Jawatan kuasa Penyelaras Mentor. PERJUMPAAN Mentor boleh menentukan tarikh dan tempat pertemuan yang sesuai dengan mentee. memahami latar belakang mentee. Laporan . bertolak ansur. PEMILIHAN MENTOR Mentor terdiri daripada Pentadbir Sekolah. Kekerapan perjumpaan antara mentor dan mentee amat digalakkan kerana semakin banyak sesi pertemuan dan perhubungan antara mentor dan mentee. 6. maka semakin erat kerjasama dan saling memahami antara satu sama lain. MATLAMAT Meningkatkan pencapaian peratusan setiap matapelajaran UPSR. Sekiranya selepas beberapa pertemuan. i. bertimbang rasa. Diharap mentor dapat bersikap positif. Guru Bimbingan dan Kaunseling dan guru-guru SK Kem Iskandar.

tiada gangguan bising oleh faktor luaran. CADANGAN TEMPAT /AKTIVITI KUMPULAN Tempat untuk menjalankan akltiviti kumpulan perlulah selesa dan bersesuaian. Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Guru Bimbingan dan kaunseling sebaik sahaja perjumpaan telah dijalankan. tulen (tidak berpura-pura) dan bersikap terbuka. 8.perjumpaan perlu diserahkan kepada Guru Besar. CIRI-CIRI MENTOR YANG MENOLONG Pendengar yang baik Menerima tanpa syarat Mesra dan peramah Tidak melabel Peka Menyimpan rahsia Model dari aspek kelakuan dan sikap . 9. Mesti bersih. kemas dan tidak panas Terang dan mempunyai edaran yanga baik Etika kumpulan Amanah dan menyimpan rahsia rakan mentee Menerima rakan mentee tanpa syarat (bagi guru yang mempunyai lebih bagi seorang mentee) Mematuhi norma dan peraturan yang telah ditetapkan oleh ahli kumpulan Ikhlas. Ini bertujuan untuk rekod perjalanan dan keberkesanan program ini.

mengadakan dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang sesuai untuk pertumbuhan rohani. BIDANG TUGAS MENTOR Antara bidang tugas seorang mentor kepada menteenya ialah : a. jasmani. Menyimpan rekod peribadi mentee hasil daripada perkongsian maklumat semasa perjumpaan. Mengadakan perjumpaan rasmi sekurang-kurangnya sekali untuk setiap bulan dan laporan hendaklah diserahkan kepada Guru Besar / Penolong Kanan. mendidik dan bertindak sebagai ibu bapa angkat kepada menteementeenya. c. g. Bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada pihak pentadbir mengenai maklumat tertentu contohnya seperti kes-kes serius yang mungkin akan membahayakan diri mentee dan orang lain. f. Sedia berbincang dengan ibu bapa mentee berhubung dengan sebarang masalah yang serius mengenai mentee-mentee di bawah jagaannya (berbincang dahulu dengan Guru Besar / Guru Penolong Kanan Kurikulum sebelum berjumpa dengan ibu bapa) h. b. . i. Merekod perkembangan terkini dan pastikan tahap penglibatan mereka sesuai dan wajar. Bekerjasama dengan guru kelas dalam merancang.10. intelek dan sosial yang sihat di kalangan mentee-mentee. e. Memberi khidmat bimbingan dan nasihat kepada mentee-mentee. Menyelia dan mengawasi perkembangan pelajaran mentee. d. Menjaga.

Sentiasa sensitif dan peka terhadap wujudnya perbezaan di kalangan mentee sama ada dari segi penyertaan. c. Menjadi contoh kepada kemahiran-kemahiran yang akan dipraktik dan dibincangkan. Wujudkan setting climate yang berbentuk keberanian. b. kedudukan mentee berbentuk bulatan atau face to face. Susun aturkan setiap perjumpaan secara mantap iaitu sebaik-baiknya disempurnakan dengan sesi perkenalan diikuti dengan tujuan perbincangan itu. f.11. Anggapkan sebagai task oriented bagi mentor dan mentee. keterbukaan. mengaitkan teori/pengetahuan dan pengalaman mentor mentee. Semasa mengendalikan perjumpaan kelompok. Mewujudkan komunikasi yang berkesan di antara mentor dan mentee supaya dengan ini. ini penting bagi proses yang berterusan bagi sesi yang akan datang. . Antaranya ialah : a. g. i. Bertindak sebagai motivator yang mempunyai ciri-ciri yang boleh dipercayai (reliable & trustworthy). perbincangan tajuk-tajuk yang ditetapkan dan boleh dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman semasa sesi berlangsung. Lebih-lebih lagi dalam kemahiran berkomunikasi. h. mentee jelas dan faham input-input yang dibincangkan dan dapat sesuatu yang bermakna selepas perjumpaan. TANGGUNGJAWAB MENTOR Mentor akan bertanggungjawab sepenuhnya kepada mentee-mentee di bawah jagaannya semasa menjalankan sesi perbincangan. d. Sentiasa mengingatkan matlamat program dan perjumpaan. bertanggungjawab. e. berkemahiran dan tepat masa. kemesraan sehingga dengan sendiri mereka ingin mencuba dan secara langsung mendorong untuk mempelajari kemahiran-kemahiran baru dan mempertingkatkan kemahiran-kemahiran yang sedia ada. Membahagikan masa dengan terancang agar masa yang diperuntukkan mencukupi. berpengetahuan. Gabungjalinkan secara sempurna sesi perkenalan. keperluan dan cara berfikir.

pengalaman dan pengetahuan masingmasing. Dengan harapan kelompok dapat diterokai. d. Fleksible dengan aktiviti yang dirancang. k. di mana mentee mempelajari sesuatu dan mendapat manfaat daripada program yang dijalankan. 12. Ambil sedikit ruang waktu dalam sesi awal aktiviti untuk mengenali mentee-mentee dan memberi ruang untuk mentee mengenali antara satu sama lain. Wujudkan suasana agar mentee-mentee merasa sangat selesa dan rasa selamat berkongsi perasaan. Wujudkan bentuk kelompok pembelajaran yang sangat releks. l. Perhatikan pergerakan non verbal/body language/clues mentee supaya dapat memberi respon terhadap kefahaman dan persepsi mereka terhadap kejadian dalam kelompok. Seharusnya enjoy himself. Menggalak dan mewujudkan situasi di mana mentee-mentee berinteraksi secara dinamik dan elakkan mentor berperanan sebagai memberi taklimat. Mentor harus membuat rumusan kepada perbincangan yang diadakan dan memperjelaskannya dengan kata-kata perangsang yang berbentuk kontrak diri. sebarang permasalahan dapat dibincang dengan penuh keterbukaan oleh mentee-mentee. Membuat persediaan serapi mungkin supaya dengan ini mentee akan merasai kepentingan perjumpaan dan agak selesa dengan program ini.j. f. b. . PANDUAN MENTOR Antara panduan yang boleh diikuti oleh mentor semasa perjumpaan ialah : a. wujudkan budaya kelompok yang saling menerima dan memahami betapa setiap individu itu adalah berbeza. e. c. Memaklumkan dengan jelas sesuatu topik perbincangan dan kawal mentee yang cuba mendominasikan pengalaman/perbincangan dalam kelompok.

Sumbangan idea sangat digalakkan Ketepatan masa sangat dititikberatkan Ahli perlu berkongsi idea. d. c.g. Menyatakan perjalanan kelompok yang merangkumi. Dapatkan pandangan daripada mentee-mentee sebelum membuat rumusan dan pandangan. Perlu kepada penglibatan ahli secara aktif. Proseskan maklumat dan idea yang dikemukakan kepada kelompok. Tujuan sesi Perjumpaan untuk kepentingan ahli Perbincangan adalah rahsia terutama perkara-perkara yang terlalu peribadi. PROSES PERJALANAN PERJUMPAAN Berikut adalah etika perjumpaan yang menjadi panduan mentor dalam menjamin keberkesanan sesi: a. e. Isi kelompok hendaklah dibincang dengan mendapat persetujuan bersama. i. g. pengetahuan. Wujudkan situasi agar mentee-mentee merasakan mereka dipunyai sense of belongings dan mereka mempunyai kumpulan dan bukan klik. Tunjukkan minat yang mendalam kepada kumpulan. j. Perhubungan mentor mentee adalah perhubungan profesional. dinamik dan kolektif. 13. h. f. Mentor harus menjadi pendengar yang aktif. Sentiasa memberi rangsangan dan semangat serta memberi tumpuan kepada apa yang berlaku here and now. pengalaman dan kemahiran Beri peluang kepada semua ahli. Bertanyakan khabar dan perasaan ahli-ahli. Kehadiran mentor adalah sebagai pemangkin sahaja. b. . Perkongsian idea dan perbincangan sesuatu tajuk perlu dimanfaatkan di luar kelompok. sentiasa bertanyakan pendapat/pandangan ahli kumpulan serta be yourself.

Penerimaan tanpa syarat b. AKTIVITI Antara cadangan aktiviti ialah: Pertemuan pertama     Suai Mesra Mengenali dan menyediakan maklumat diri mentee Beramah mesra Perbincangan masalah pembelajaran di sekolah Perbincangan masalah pembelajaran di rumah Perbincangan pembentukan nilai-nilai murni dan sikap positif Membuat sambutan perayaan dan kelahiran Perbincangan matlamat/sasaran peperiksaan . Sebagai model setiap aspek. 15.h. Ingatkan tarikh pertemuan yang akan datang kepada mentee-mentee. j. Sekiranya didapati mentee yang benar-benar bermasalah. sila rujukkan kepada guru bimbingan dan kaunseling untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling individu. Kejelasan komunikasi h. Rumuskan idea yang dibincangkan. Kepercayaan g. ETIKA PERJUMPAAN a. Tidak menghukum f. Membantu menyelesaikan persoalan-persoalan kelompok dan mentee i. Ketepatan masa e. 14. Bersama-sama mentee semasa dan sepanjang sesi berlangsung d. Kerahsiaan c. i.

c. Mentor berperanan sebagai fasilitator/pemangkin/pemudahcara dalam sesi perbincangan. Perbincangan perlu diakhiri dengan rumusan yang dilakukan oleh mentor atau pun mentee agar perkara penting yang dicapai bersama dikenalpasti dan penamatan tidak tergantung. Mentor boleh menggunakan isu-isu yang dicadangkan ataupun memilih sendiri isu-isu semasa yang difikirkan relevan untuk dibincangkan bersama mentee.Pertemuan kedua   Bimbingan sahsiah Perlakuan positif (teruskan) Perlakuan negatif (bimbingan) Perjumpaan dengan ibu bapa Perbincangan mengenai persiapan menghadapi peperiksaan. a. . Jangan terlalu terikat dengan isu-isu yang dicadangkan. Pertemuan ketiga    Akedemik/matapelajaran Masalah pembelajaran Pengurusan masa/jadual waktu Sasaran/target UPSR Persiapan menghadapi peperiksaan Memberi idola (role model) 16. Galakkan mentee menyuarakan pendapat. b. ISU-ISU PERBINCANGAN Isu-isu perbincangan hanya dicadangkan kepada mentor. Contoh isu adalah seperti berikut : ISU PERBINCANGAN Penerokaan kendiri INPUT DAN KAEDAH Dimulakan dengan berkongsi maklumat diri mentor (ice breaking).

Perkembangan sahsiah Kenapa perlunya penyuburan akhlak dan sahsiah Minta mentee senarai ciri-ciri penyuburan sahsiah. Wujudkan kemesraan Wujudkan kejelekitan Wujudkan sense of belongings di kalangan mentee Potensi diri Kekuatan/keistimewaan dan kelemahan ahli Kejayaan/anugerah dan pencapaian yang telah diperolehi Ciri-ciri positif dan negatif Pengurusan masa Kemahiran dalam pengurusan masa seharian di sekolah/rumah. Bijak menggunakan masa untuk program kendiri Programkan masa untuk akademik Agihkan masa dengan penjadualan yang mantap bagi pelajaran. Peruntukkan masa untuk beribadat. kegiatan ko kurikulum tugas-tugas lain. Kaitkan dengan tokoh-tokoh Pastikan kelompok beroperasi secara dinamik Kongsikan program yang boleh membantu dalam perkembangan sahsiah Pertanyaan secara dinamik perlu digalakkan di kalangan ahli . Bincangkan.ISU PERBINCANGAN INPUT DAN KAEDAH Mendapat maklumat tentang diri mentee seperti latar belakang.

 Cara bergaul/komunikasi untuk acara rasmi/tidak rasmi dan prosedurnya Cara saling hormat menghormati antara satu sama lain. guru dll.ISU PERBINCANGAN Teknik-teknik Belajar INPUT DAN KAEDAH Kepentingannya Cara belajar berkesan Teknik menjawab soalan mengikut format UPSR Kemahiran membuat nota/cara membaca cepat Cara memahami fakta dengan cepat Cara mengingat fakta Cara memahami soalan-soalan Pengaruh Kelompok Kesan negatif/pengaruh rakan sebaya yang boleh mendorong kepada unsur negatif dielakkan Meniru budaya negatif Menganggotai klik Anti establishment Engkari disiplin sekolah Bincangkan bagaimana untuk mengatasi Contohi sikap yang positif Perhubungan Kemanusiaan Cara-cara dan etika untuk untuk berhubung dengan rakan sebaya. .

senarai nama.Carta aliran perlaksanaan Program Senaraikan nama murid Menyenaraikan pentadbir. program Membuat persiapan majlis pelancaran Perlaksanaan pelancaran dan perjumpaan pertama Pemantauan pertemuan mentor-mentee Memungut laporan perjumpaan untuk mengetahui keberkesanan program . guru SK Kem Iskandar sebagai mentor Menyusun mentor-mentee berdasarkan keperluan Menyediakan Buku Panduan Mentor . borang laporan pertemuan Membuat penerangan kepada guru berkaitan .

Guru Besar SK Kem Iskandar dan YDP PIBG (mengikut kesesuaian).10 ptg Dewan Sri Perkasa.00 pg ² 1. Sekolah Kebangsaan Kem Iskandar SASARAN Semua murid Tahun Enam yang bakal menduduki UPSR 2010 seramai 36 orang. . CADANGAN PELAKSANAAN Hari Tarikh Masa Tempat : : : : Rabu 21 April 2010 11.17. PENYERAHAN Penyerahan akan dilakukan oleh Puan kamariah binti Jaid.

FARIDAH BINTI PN. HASANIAH BINTI OMAR PN.JAWATANKUASA PENYELARAS PROGRAM MENTOR MENTEE MENTOR 2010 PENASIHAT PN KAMARIAH BINTI JAID (GURU BESAR) PEN. MOHD SHAARI BIN EMBONG (GPK I) PENGERUSI EN. AHMAD TASHIM BIN (GPK KO-KU) AJK PN. YUSNIZA BINTI JAAFAR PN. MOHD BAKRI BIN (GPK HEM) NAIB PENGERUSI EN. DIANA A/K ROBERT ULIE (KETUA PANITIA MATAPELAJARAN TERAS) PENYELARAS PN. LILY PREEMALA MICHAEL AHLI JAWATANKUASA SEMUA GURU SK KEM ISKANDAR .PENASIHAT EN. NORHAIZA BINTI ABD RAZAK SETIAUSAHA PN.

JAWATANKUASA PELAKSANAAN AHLI JAWATANKUASA Pengerusi Majlis PA Sistem Disiplin murid Bacaan Doa Pemplet Dokumentasi Jurugambar Guru Bertugas Ustaz Mohd Sallehuddin bin Ramli Semua guru Ustaz Mohd Haza bin Hamsi Pn.60 SUMBER KEWANGAN Peruntukan Unit Bimbingan dan Kaunseling ATUR CARA MAJLIS 11.00 pagi - Semua murid tahun 6 & guru berhimpun di dewan . Khairul Asmadi bin Abu Bakar Backdrop Pn.60 RM 15.00 _________ RM 66. Norhaiza binti Abd Razak Pn.00 RM 21.50 x 6 orang VIP) RM 30. Wan Suhaibah binti Wan Omar Pn. Sabaria binti Sarponen Jamuan Pn. Lily Preemala Michael En. Rusmawati binti Ahmad GURU BIDANG TUGAS RANCANGAN PERBELANJAAN  Peralatan Fail RM 0. Khairulnasyarudie bin Mohd Wazir En.60 x 36 Mentor) Jamuan ( RM 2.

Kamariah binti Jaid MENTEE .15 pagi - Bacaan Doa Aluan Pengerusi Majlis Guru Bertugas 11.20 pagi - Ucaptama & Perasmian Pn. Norhaiza binti Abd Razak 12. SENARAI MENTOR MENTEE SK KEM ISKANDAR SESI 2010 BIL MENTOR Pn.10 pagi - Majlis Tamat PENUTUP Program mentor mentee merupakan satu sistem sokongan dan bimbingan yang baik.11.00 pagi 12. mentor dapat mempraktikkan ciri-ciri kepimpinan dan profesionalismanya dalam pengurusan personalia pelajar.40 pagi - Taklimat Penyerahan mentee Pn.10 pagi 11. sahsiah dan perkembangan kendiri selaras dengan Misi SK Kem Iskandar untuk menjadi sekolah cemerlang menjelang tahun 2010. Kamariah binti Jaid Guru Besar SK Kem Iskandar Ucapan YDP PIBG Ucapan Unit Ajar Kem Iskandar 11. Di samping itu. diharapkan agar para murid akan dapat mempertingkatkan kecemerlangan akademik.30 pagi - Majlis Penyerahan Mentee Perjumpaan Mentor Mentee (Perlasanaan Isu Pertama) 1.

Maizatulakmal binti Mustapha En. 23. 6. 28. Siti Sara binti Mustafa Pn. Yusniza binti Jaafar Galebert Lee ak Lugom DD Rich Veron b. 24. Pn. Cik Salbiah binti Ibrahim Cik Safiah binti Mahat Pn. Awang Sulaiman Siti Umairah binti Jasni 21. 8. Md Nor 1. Mohd Haza bin Hamsi Cik Nuradibah binti Mispani Pn. 17. 15. En. 20. Nor Akmar binti Abdul Talib Pn. Norsusilawati binti Jamaluddin En. 18. Hellendi ak Ridi Siti Fatimah binti Ahmad Nurmastika binti Khalizman Mohd Norhaffis bin Rathuwan Maria Natasha binti Jamri Muhammad Nur Azri bin Anuar Muhammad Syukri bin Mohd Yazid Muhamed Zuheel bin Zaid . Siti Nor Hanim binti Ismail Pn. Mohd. 3. 22. Robert Muhammad Yusof Izzudin bin Yaa·kob Nuratiqa binti Duharis Muhammad Afiq Danial bin Mohd Ridhuan Muhammad Khairul Azwa bin Ammajud Lauryn Sue Anak Jerlanie Nurul Nazirah binti Shamsudin Valerie Alex Majjihil Zulhelmi bin Zulkefli Nur Atilea Fatia binti Ahmad Asairi Awang Nur·aim Sufi b. 16. 5. 27. Norhaiza binti Abd Razak Pn. 7. 26. Ahmad Tashim bin Salleh Pn. Mohd Bakri bin Hj. Rusmawati binti Ahmad Cik Wan Suhaibah binti Wan Omar Pn/ Lily Premala Michael Pn. Siti Fatimah binti Mahmud Pn. Rohani binti Salleh En. Khairulnasryarudie bin Mohd Wazir En.En. 13. 19. Muhammad Elmi bin Abu Bakar En. Mohd Shaari bin Embong En. Faridah binti M Yusof Pn. Azita binti Aziz Pn. Khairul Asmadi bin Abu Bakar Cik Annaha binti Ibrahim Nurfatin Nabilah binti Osman Nurizzati Syahida binti Amran Amy Natasha ak Roysion Endit Nur Syazwani Alia binti Abd Rani Abu Khairi bin Ahmad Shaoumaruddin Muhd Hasmal Azim bin Mahmud Anas Safwan bin Mohamad Zaki Nur Ain Nabila binti Mohd Dahalan 9. 11. 4. Mohd Sallehuddin bin Ramli Pn. 25. 14. Zalinah binti Yunos Pn. 12. Hasaniah binti Omar Justina ak Wales Robertho Carloss Apui Lukas Nur Amirah binti Mohd Radi 2. Rhona ak Piji Pn. Noormala binti Hamzah Pn. Pn. 10.

29. 32. Pn. Diana Robert Ulie Pn. Bibian ak Nicholas Pn. 31. Siti Nujum @ Siti Masniah binti Talib MENTOR Pn. Sabaria binti Sarponen Wendy ak Jais MENTEE Siti Nur Afiqah binti Mohd Satar Siti Roziana binti Burhanuddin Nur Atifah binti Che Nor . BIL 30.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful