You are on page 1of 1

Aprobat Decan,

Avizul conducătorului științific,

Domnule Decan,

Subsemnatul(a) .............................................................................................., student(ă) în/la


programul de licență/masterat …………………………………………………………… în anul ........... grupa …………….
vă solicit aprobarea următoarei teme pentru lucrarea de

☐ licență

☐ disertație

Tema solicitată Cadrul didactic

Am luat notă de faptul că:

1. Tema solicitată trebuie să fie în conformitate cu arealul tematic definitoriu pentru programul de studii
2. Avizul conducătorului științific este obligatoriu.

Data Semnătură student


..................................... ...................................