You are on page 1of 2

SEKOLAH KEBANGSAAN AMPANG PECAH KUALA KUBU BHARU

JADUAL WAKTU MAKMAL KOMPUTER 2018


MINGGU PERTAMA / KETIGA
9.40 10.00
7.40 8.10 8.40 9.10 10.00 10.30 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 1.00
HARI/MASA
8.10 8.40 9.10 9.40 9.40 10.10 11.00 11.30 12.00 12.30 1.00 1.30
10.10 10.30
ISNIN P BM TMK BM
6 ASPIRASI 6 ASPIRASI 3 POTENSI

SELASA TMK BI BI TMK


5 POTENSI 5 POTENSI 2 ASPIRASI 5 ASPIRASI

RABU BI TMK
5 INOVASI 4 ASPIRASI
KHAMIS BM BM BM
5 ASPIRASI 6 INOVASI 4 INOVASI
JUMAAT PENDIDIKAN KHAS MT
3 ASPIRASI

T/T GURU T/T GPK PENTADBIRAN T/T GURU BESAR

………………………………. ………………………………………………….. …………………………………................


(SUPIAN BIN KHALID) ( ) ( )
GURU PENYELARAS ICT
SK AMPANG PECAH.
SEKOLAH KEBANGSAAN AMPANG PECAH KUALA KUBU BHARU
JADUAL WAKTU MAKMAL KOMPUTER 2018
MINGGU KEDUA / KEEMPAT
9.40 10.00
7.40 8.10 8.40 9.10 10.00 10.30 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 1.00
HARI/MASA
8.10 8.40 9.10 9.40 9.40 10.10 11.00 11.30 12.00 12.30 1.00 1.30
10.10 10.30
ISNIN P BI TMK BM BM
4 INOVASI 6 INOVASI 5 POTENSI 4 ASPIRASI
SELASA BI BI TMK
5 ASPIRASI 2 INOVASI 5 INOVASI
RABU BM TMK BI
5 INOVASI 4 INOVASI 6 INOVASI
KHAMIS BI BI BI BI
6 ASPIRASI 4 ASPIRASI 3 POTENSI 3 ASPIRASI
JUMAAT PENDIDIKAN KHAS BM
3 INOVASI

T/T GURU T/T GPK PENTADBIRAN T/T GURU BESAR

………………………………. ………………………………………………….. …………………………………................


(SUPIAN BIN KHALID) ( ) ( )
GURU PENYELARAS ICT
SK AMPANG PECAH.