You are on page 1of 6

SITI KHADIJAH BINTI MAD ZIN

8 PISMP MATEMATIK 1, AMBILAN JANUARI 2013

NAMA : SITI KHADIJAH BINTI MAD ZIN

KUIZ KEDUA
Soalan 1.

 R(t) – mewakili bilangan arnab


 W(t) – mewakili bilangan serigala
Formula yang digunakan:
𝑑𝑅 𝑑𝑊
𝑑𝑡
= 𝑘𝑅 − 𝑎𝑅𝑊 dan 𝑑𝑡
= −𝑟𝑊 + 𝑏𝑅𝑊 di mana,

𝑘 = 0.06
𝑎 = 0.002
𝑟 = 0.02
𝑏 = 0.0005
a) Cari penyelesaian keseimbangan (iaitu apabila kedua – dua terbitan sama dengan sifar)
Penyelesaian:
Diberikan nilai k=0.06, a=0.002, r=0.2 , b= 0.0005
𝑑𝑅
= 0.06𝑅 − 0.002𝑅𝑊
𝑑𝑡
𝑑𝑊
= −0.2 + 0.0005𝑅𝑊
𝑑𝑡

Kedua – dua R dan W akan menjadi malar apabila kedua – dua terbitan adalah sifar,
maka:
𝑑𝑅
=0
𝑑𝑡

0.06𝑅 − 0.002𝑅𝑊 = 0
𝑅(0.06 − 0.002𝑊) = 0
0.06
𝑊=
0.002
𝑊 = 30
𝑑𝑊
=0
𝑑𝑡
−0.2 + 0.0005𝑅𝑊 = 0
𝑊(−0.2 + 0.0005𝑅) = 0
−0.2 + 0.0005𝑅 = 0
SITI KHADIJAH BINTI MAD ZIN
8 PISMP MATEMATIK 1, AMBILAN JANUARI 2013

𝑅 = 400
Pada titik keseimbangan, bilangan arnab adalah 400 ekor manakala bilangan serigala adalah
30 ekor.

b) Huraikan apa yang berlaku


i) Pada titik keseimbangan
Pada titik keseimbangan, nilai R=400 manakala nilai W=30. Hal ini menunjukkan
bahawa populasi keseimbangan bagi kedua – dua spesis ialah 30 ekor serigala
berkadaran dengan 400 ekor arnab. Ini bermakna, 400 ekor arnab sudah
mencukupi untuk menyokong populasi serigala sebanyak 30 ekor.

ii) Apabila kadar pertumbuhan arnab melebihi kadar pertumbuhan serigala


Hanya ada kemungkinan yang berlaku iaitu lebih banyak arnab atau berkurangnya
arnab. Apabila kadar pertumbuhan arnab melebihi kadar pertumbuhan serigala
adalah kerana kadar pertumbuhan serigala semakin berkurang. Hal ini mungkin
disebabkan serigala masih belum ada di tempat tersebut semasa kedatangan
arnab. Selain itu, serigala juga masih belum mencapai tahap yang matang
menyebabkan arnab dapat membiak dengan cepat dan kadar pertumbuhan arnab
meningkat. Seterusnya, serigala juga sudah tua dan tidak mampu memburu lagi
menyebabkan bilangan arnab semakin meningkat kerana dapat membiak (kurang
aktiviti perburuan daripada serigala). Selain itu, serigala juga ada yang mati
disebabkan faktor usia yang tua menyebabkan arnab dapat membiak dan bilangan
arnab dapat bertambah.
SITI KHADIJAH BINTI MAD ZIN
8 PISMP MATEMATIK 1, AMBILAN JANUARI 2013

Soalan 2
a) Bincangkan falasi dalam paradoks perlumbaan Achilies dengan si kura – kura

Paradoks Achilies dan kura – kura membincangkan tentang Achilies merupakan seorang
pelumba terkenal pada zaman Yunani yang ingin berlumba dengan seekor kura – kura
yang lambat. Achilies digambarkan sebagai seorang pahlawan yang hebat pada ketika
itu sehingga tiada siapa yang dapat menandinginya.

Paradoks yang diutarakan ialah bahawa ruang dan waktu adalah berterusan. Hal ini
dapat dibuktikan apabila Achilies tidak akan dapat memintas kura – kura – kura.

Berdasarkan paradoks ini, Achilies tidak akan dapat mengalahkan kura – kura yang
bergerak terlebih dahulu. Di sini, Zeno telah membahagikan jarak Achilies kepada
nombor yang infiniti. Hal ini dibenarkan logik kerana jarak dalam satu segmen tertentu
boleh dibahagikan kepad beberapa jarah sehingga ke infiniti.
Zeno telah membahagikan jarak perlumbaan Achilies kepada bahagian – bahagian yang
kecil sehingga infiniti tetapi dilaksanakan pada masa terhad.
Pada rajah pertama di atas, Achilies memulakan perlumbaan dan kura – kura berada di
hadapan Achilies pada satu jarak tertentu. Apabila Achilies berlari dan ingin memintas
kura – kura, Achilies berada pada jarak separuh daripada jarak pertama kura – kura tadi
dan kura – kura berada di hadapan. Ha ini akan berlaku secara berterusan di mana
Achilies hanya dapat mencapai separuh daripada jarak kura – kura. Pembahagian
separuh ini akan berterusan dan jarak adalah infiniti. Oleh itu, Zeno ingin membuktikan
bahawa ruang dan waktu adalah berterusan dan pergerakan adalah seragam dan Achilies
tidak akan dapat mengalahkan kura – kura kerana setiap kali Achiles berada di hadapan,
kura – kura telah berada di hadapan separuh daripada jarak Achilies.
SITI KHADIJAH BINTI MAD ZIN
8 PISMP MATEMATIK 1, AMBILAN JANUARI 2013

b) Huraikan bagaimana Archimedes menentukan luas bulatan

Archimedes menggunakan kaedah “squaring the circle” iaitu kaedah yang digunakan
untuk mengenalpasti poligon yang menyamai luas bulatan dengan jejari (r) tertentu.
Beberapa kaedah digunakan seperti melukis melukis poligon dalam bulatan dan melukis
poligon luar bulatan. Bagi percubaan pertama, Archimedes menggunakan poligon
dalaman segi empat dalam bulatan.

Segi empat yang sama dilukis di dalam (inscribed) bulatan. Segi empat tersebut adalah
sepadan dan bucunya menyentuh bulatan.

B 2r

Berdasarkan rajah di atas, AC ialah diameter kepada bulatan dan panjang AC ialah 2r.
ABC merupakan segi tiga sama kaki, panjang AB ialah sama dengan panjang BC. AC
adalah hipotenus (2r), panjang AB dan AC ditentukan seperti berikut:
AB=BC=a, maka nilai a dicari dengan menggunakan teori Pyhtogiras.
𝑎2 + 𝑎2 = (2𝑟 2 )

2𝑎2 = 4𝑟 2

𝑎 = √2𝑟

Di dapati panjang AB dan BC ialah √2𝑟. Maka luas segi empat A ialah:
= 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 × 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟

= √2𝑟 × √2𝑟

= 2𝑟 2

Luas segi empat yang diperolehi adalah 2𝑟 2 . Luas segi empat masih belum meghampiri
luas bulatan yang sebenar. Archimedes menggunakan poligon yang lain dlam percubaan
seterusnya. Poligon yang dipilih ialah poligon sisi enam (heksagon).
SITI KHADIJAH BINTI MAD ZIN
8 PISMP MATEMATIK 1, AMBILAN JANUARI 2013

Bagi menentukan penghampiran luas bulatan dengan heksagon, Archimedes


membahagikan heksagon kepada enama bahagian segi tiga. Luas heksagon boleh
didapati setelah lias satu segi tiga berjaya dicari.

60'
B
60'
60'
r

Berdasarkan rajah 2, panjang AB=r, jadi pengiraan untuk menentukan tinggi satu segi tiga
ialah seperti berikut. Tinggi segi tiga boleh diwakilkan dengan h.
𝑟 2
ℎ2 + ( ) = 𝑟 2
2
𝑟2
ℎ2 + = 𝑟2
4
4𝑟 2 − 𝑟 2
ℎ2 =
4

3𝑟 2
ℎ=√
4

√3𝑟
ℎ=
2

√3𝑟
setelah mendapat nilai segi tiga iaitu ℎ = 2
, luas heksagon di dalam bulatan boleh ditentukan.
Luas heksagon ialah
= 6 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖 𝑡𝑖𝑔𝑎
1
=6× × 𝑡𝑎𝑝𝑎𝑘 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
2
1
=6× ×𝑟×ℎ
2
√3𝑟
Kemudian, gantikan ℎ = 2
dalam persamaan

1 √3𝑟
=6×2×𝑟× 2
SITI KHADIJAH BINTI MAD ZIN
8 PISMP MATEMATIK 1, AMBILAN JANUARI 2013

3√3𝑟 2
=
2
= 2.59𝑟 2

Luas heksagon yang diperoleh ialah 2.59𝑟 2 . nilai yang diperoleh dengan menggunakan
heksagon lebih baik berbanding luas segi empat sama. Namun, ia masih belum menghampiri
luas sebenar bulatan. Archimedes kemudian mencuba dengan menambahkan sisi poligon untuk
mendapatkan luas bulatan yang paling tepat.
Maka, luas poligon bersisi n adalah n kali luas satu segi tiga. Luas poligon n sisi dapat
dirumuskan seperti berikut:
1
𝐴 = 𝑛(𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎) = 𝑛 ℎ𝑏
2
Apabila bilangan n- sisi bertambah,
1 1
𝐴 = 𝑛 ℎ𝑏 = ℎ(𝑛𝑏)
2 2
(n,b) merupakan perimeter poligon. Apabila n semakin meningkat, ia menghampiri lilitan bulatan
1
iaitu 2𝜋𝑟. Sekiranya poligon tersebut mempunyai n sisi, maka setiap segi tiga dikira sebagai 2

Daripada lilitan bulatan dan tinggi segi tiga , h juga menghampiri jejari bulatan, r.

Oleh itu, semkain bertambah bilangan segi tiga, luas poligon akan menghampiri dan memenuhi
luas bulaan tetapi tidak akan menyamai luas bulatan. Oleh itu, Archimedes telah dapat
menentukan luas bulatan seperti berikut:
1 1
𝐴 = ℎ(𝑛𝑏) ≈ 𝑟(2𝜋𝑟) = 𝜋𝑟 2
2 2
Bagi menentukan luas bulatan, wujud nilai tetap 𝜋 yang mana wujud sebagai nisbah lilitan kepada
diamter bulatan.