You are on page 1of 3

Davant la ràtzia repressiva d’avui, amb 16 persones detingudes sense ordre judicial

,
protagonitzada per agents de la policia nacional d’uniforme i de païsà, avui a la de-
marcació de Girona.

Les detencions d’avui són molt greus, no constitueixen un fet aïllat i són una nova operació inserida en una
ofensiva repressiva contra els drets civils, polítics i socials i contra la defensa i l’exercici del dret a l’autode-
terminació arreu dels Països Catalans. Davant d’això és imprescindible una resposta popular el més àmplia
possible, i la major fermesa institucional possible.

Avui s’han produït, de moment, 16 detencions, per iniciativa pròpia del Cos de la Policia Espanyola. No són
les primeres. A les detencions d’avui, les precedeixen centenars de detencions contra activistes i lluitado-
res.

Avui agents encaputxats de la Brigada Provincial d’Informació de la Policia Nacional han detingut a perso-
nes dels moviments populars per frenar la societat organitzada, entre elles, activistes del moviment juvenil,
miiltants del moviment per l’autodeterminació i la independència, estudiants, activistes sindicals, dos alcal-
des de la CUP i fins i tot periodistes.

Tenim el dret i l’obligació de preguntar-nos: quin és el paper del Ministeri d’Interior i del Govern Espanyol
espanyol davant d’aquesta ofensiva repressiva contra els drets civils i polítics? Coneixien aquesta ofensiva
contra el moviment popular? Per quin motiu el Govern espanyol, últim responsable polític d’aquesta ope-
ració policíaca, considera que unes identificacions requereixen d’una detenció a primera hora del matí, als
domicilis particulars de les persones interessades, amb ús de la violència i la intimidació contra la població?

I encara: el Departament d’Interior i el Govern català sabien res d’aquesta operació? Ens preocupa la
resposta tant si és afirmativa com si és negativa. En el primer cas, per la corresponsabilitat amb aquesta
operació que suposaria. En el segon, en el cas de no saber res, perquè demostra novament una incapacitat
del govern per gestionar els seus propis afers. En qualsevol dels dos casos, suposa en el millor dels casos
una falta d’autoritat alarmant.

Reclamem responsabilitats, als responsables polítics i policíacs - directes i indirectes - d’aquesta operació,
que només fan que augmentar l’alarma social, confirmar la judicialització de la política, i el tancament en
banda a solucions polítiques i democràtiques que responguin a la greu crisi política, social i econòmica, i
donant ales des de les institucions a les propostes i els posicionaments de l’extrema dreta, que avui sembla
governar sense haver estat mai escollida per fer-ho.
Ens trobem, cada vegada de forma més quotidiana, amb diferents tipus de violència, la de l’Estat i la de
la ultradreta, dos tipus d’encaputxats, uns que actuen de matinada o de dia i uniformats o de païsà, i uns
altres que actuen de nit contra la població. Totes dues violències actuen amb plena impunitat.

A Verges, un poble que ha patit amb intensitat els atacs i les agressions de l’extrema dreta, l’única detenció
que s’ha produït és la del seu Alcalde, amb la finalitat d’atemorir i criminalitzar tot un poble.

La Brigada Provincial d’Informació de la Policia Nacional, que instrueix aquesta causa i n’ha instruït d’al-
tres contra l’independentisme popular i d’altres moviments en la defensa de drets socials, civils i polítics,
segueix actuant igual que ho feia al Franquisme, la popularment coneguda com a Brigada político-social.

Tant en l’època de la dictadura com els darrers quaranta anys es segueix reprimint, perseguint i crimina-
litzant a les persones per allò que diuen i defensen. Es produeixen detencions sistemàtiques i sense cap
justificació, no en base a fets concrets sinó amb la única finalitat de castigar, reprimir i perseguir la protesta
i la dissidència política. Per un presumpte delicte de desordres públics, n’hi ha prou amb una citació, no
calen ni encaputxats ni detencions.

Les detencions d’avui no són un fet aïllat...
L’operació d’avui busca atemorir i desmuntar tot un moviment popular.

De la mateixa manera que l’ofensiva lliberticida i contra els drets civils i polítics dels darrers anys pretén
desmuntar el moviment antifeixista, el moviment feminista i qualsevol moviment que qüestioni els privilegis
que protegeix i que reprodueix aquest estat espanyol monàrquic i la seva unitat territorial, ara pretenen
fer-ho de nou contra el moviment per l’autodeterminació.

Però no podran. No podran atemorir i desmuntar tot un moviment popular en defensa del dret a l’autode-
terminació.

Les detencions d’avui no es situen en un marc diferent de les diferents causes obertes contra el poble: per
exemple, la que està oberta en el marc del Tribunal Suprem i que afecta a les preses polítiques, exiliades
i càrrecs electes.

També hi ha moltes altres causes, que no en són alienes, i de les que cal que parlem també, contra la so-
cietat organitzada per la seva militància política, amb un especial acarnissament amb l’esquerra indepen-
dentista i els Comitès en Defensa de la República, però especialment, contra qualsevol que gosa qüestionar
els privilegis sobre els quals es sustenta l’estat espanyol, la seva unitat territorial i la seva monarquia.

Davant de les detencions de les companyes, fem una crida a totes les forces polítiques i sindicals, a totes
les entitats i tot el teixit associatiu del país, a prendre partit, a situar-se en alerta davant la greu situació de
retallada de drets civils, polítics i socials al nostre país.

Per això demanem a tothom estigui pendent de les convocatòries i les mobilitzacions per donar-los suport,
i per això hem sortit avui de nou als carrers per denunciar i plantar cara a una nova vulneració de drets
civils i polítics.
I no pararem de fer-ho.

Cridem a organitzar-nos, cridem a alçar-nos!
La situació és greu, i cada nova actuació dels aparells d’estat, començant pels cossos policíacs i les ins-
titucions judicials, no deixen de confirmar aquesta greu dinàmica repressiva, i de retallada de drets civils,
polítics i socials.

Les detencions d’avui, fins a 17 en el moment d’escriure aquest manifest, ens recorden la gravetat de la
situació, i la imminència de l’inici dels judicis contra l’autodeterminació, que només és un aspecte més,
d’aquesta boja dinàmica repressiva i de venjança de l’Estat.

I davant d’això, no ens cansarem de fer noves crides a la mobilització i al treball conjunt, a sumar forces.

És indispensable sumar totes les forces possibles, poble a poble, barri a barri, ciutat a ciutat. Des de baix.

Avui mateix, després de les mobilitzacions, cal començar a treballar perquè no hi hagi un sol poble, ni un
sol barri, sense aquesta necessària coordinació i treball conjunt.

Per això cridem a les entitats, organitzacions, associacions, sindicats, assemblees, comitès a trobar-nos
conjuntament, poble a poble, barri a barri, i ciutat a ciutat: a trobar-nos, per coordinar-nos, i decidir les
imprescindibles mobilitzacions que necessitem, des del primer dia de judici, per lluitar per la democràcia,
per l’autodeterminació, pels nostres drets civils, polítics i socials.

Busquen atemorir el moviment popular i respondrem alçades, des dels barris, les viles i els pobles; organit-
zades per fer front a la repressió però també i sobretot per fer valer els drets que ens volen negar.

Pel dret a l’autodeterminació, pels drets civils, socials i polítics.

Tombem el règim!