You are on page 1of 1

Lektionsschema vårterminen 2019

Måndag
17:00 Nivå J2 LL Finns plats!
18:00 Nivå J4 LL Fullt
19:00 Nivå J9 LL Fullt
20:00 Vuxengrupp udda veckor LL Fullt
20:00 Dressyrgrupp jämna veckor LL Finns plats!

Tisdag
17:00 Nivå J2 JS Fullt
18:00 Nivå J4 JS Finns plats!
19:00 Vuxengrupp JS Fullt
20:00 Vuxengrupp JS Fullt

Onsdag
16:00 HK LoL, EF
17:00 Nivå J6 EF Fullt
19:00 Vuxengrupp S13 CBP Finns plats!
20:00 Nivå J10 CBP Fullt

Torsdag
17:00 Nivå J7 JS Finns plats!
18:00 Nivå J8 JS Finns plats!
19:00 Nivå J9 JS Finns plats!
20:00 Nivå S13 JS Fullt

Lördag
9:00 Nivå S12 HJ Finns plats!
10:00 Nivå J7 HJ Finns plats!
11:00 Nivå J6 HJ Fullt
12:00 Nivå S11 JSÖ Finns plats!
13:00 Nivå J3 JSÖ Finns plats!
14:00 Nivå J4 JSÖ Fullt
15:00 Nivå S11 JSÖ Fullt

Söndag
12:00 Nivå H1 SM, CS Finns plats!
13:00 Nivå J1 SM, CS Fullt
14:00 Nivå J3 SM, CS Fullt
15:00 Nivå J2 EF Fullt
16:00 Nivå J3 EF Fullt
17:00 Nivå J5 EF Finns plats!

LL = Lena Linder
JS = Jessica Svantesson
EF = Elsa Falk
CBP = Charlotta ”Lotta” Berg Persson
JSÖ = Jenny Söder
HJ = Hanna Johansson
SM = Sofie Mattsson
CS = Cia Svensson
LoL = Lotta Larsson