You are on page 1of 1

Across

2. Negara kita telah mewarisi ..........................Pemerintahan Beraja dan pentadbiran yang mantap
4. Pembukaan .........................telah memendekkan laluan dari Eropah ke Alam Melayu dan
mempercepatkan urusan perdagangan
6. Kestabilan dan kemakmuran negara kita telah menarik kedatangan pelbagai ...................................
10. Sistem Pemerintahan Beraja di Negara kita diwarisi daripada Kesultanan Melayu ...........................
11. Revolusi ........................................ mendorong penerokaan kuasa barat ke Alam Melayu bagi
mendapatkan bekalan bahan mentah
12. Antaranya adalah Hukum Kanun Melaka, Hukum Kanun Pahang dan , Undang-undang 99 Perak

Down
1. Kampung ialah unit paling kecil dalam Sistem Pemerintahan Masyarakat Melayu , kampung diketuai
oleh............
3. Penggunaan kapal wap penting kerana dapat membawa muatan yang ......................, cepat dan
menjimatkan kos
5. Masyarakat Melayu menggunakan sukatan seperti kepul, leng,kal cupak dan .........................
7. "....................Orang Putih" bermaksud tanggungjawab dan Tugas menyebarkan Tamadun kepada
penduduk dunia bukan Barat yang dianggap mundur
8. Matapelajaran yang diajar iailah al-Quran, ilmu hadis dan bahasa Arab
9. Setelah pengaruh British sampai ke Tanah Melayu, muncul sukatan baharu seperti ...............
13. Permintaan terhadap getah asli meningkat dengan munculnya perusahaan kereta dan
ciptaan ...........................