You are on page 1of 25

1/17/2019 စစ ဖစ ပ ဆရင အရငဦ ဆ အမနတရ ပ ကသ လမမယ

https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2019/01/13/179983.html 1/25
1/17/2019 စစ ဖစ ပ ဆရင အရငဦ ဆ အမနတရ ပ ကသ လမမယ

စစ္ျဖစ္ၿပီ ဆိုရင္ အရင္ဦးဆုံး အမွန္တရား ေပ်ာက္သြားလိမ့္


မယ္

ဧရာဝတီ

13 January 2019 -- 

၂၀၁၉ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္၊ လြတ္လပ္ေရးေန႕ ၌ ရကၡိဳင့္ တပ္မေတာ္ (AA) က အစိုးရ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကင္းစခန္း ၄ ခုကို
တၿပိဳင္တည္း အလစ္အငိုက္ ဝင္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထိုတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တို႔အၾကား စစ္ေရး တ
င္းမာမႈ ျဖစ္ပြားေနသလို ယင္းမတိုင္မီကာလက ႏွစ္ဘက္တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ စစ္ေဘးေရွာင္ စခ
န္းမ်ားတြင္ သြားေရာက္ ခိုလႈံေနၾကရသည္။
ယခင္ျဖစ္ထားသည့္ ဘဂၤါလီအေရးကို နိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ားေအာက္တြင္ ေျဖရွင္းေနမႈ မၿပီးေျမာက္ေသးမီ၊ လက္ရွိ
အေျခအေနမ်ား ကို မထိန္းသိမ္းနိုင္မီတြင္ AA ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား စစ္ရွိန္ပိုျမင့္လာပါက ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ စီး
ပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ သြားလာေရး အခက္အခဲမ်ားပိုမိုဆိုး႐ြားလာနိုင္ဖြယ္ရွိသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္ အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ NLD အစိုးရ မည္သို႔ ကိုင္တြယ္သင့္သလဲ၊ AA အဖြဲ႕၏ ရဲကင္းစခန္းမ်ားကို တို
က္ခိုက္မႈအေပၚ အျမင္မ်ားကို နိုင္ငံေရး အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား
ကို ဧရာဝတီက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားသည္။

https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2019/01/13/179983.html 2/25
1/17/2019 စစ ဖစ ပ ဆရင အရငဦ ဆ အမနတရ ပ ကသ လမမယ

ဗလမ က ခနဥက

ဦ ဆ င န ယက

ပအဝ အမ သ လတ မ က ရ အဖ ခ ပ (PNLO/PNLA)

https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2019/01/13/179983.html 3/25
1/17/2019 စစ ဖစ ပ ဆရင အရငဦ ဆ အမနတရ ပ ကသ လမမယ

က်ေနာ္ကေတာ့ အခ်ိန္ မွားယြင္းတယ္၊ ေနရာ မွားယြင္းတယ္လို႔ တြက္တယ္ဗ်။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ပစ္မွတ္လည္း မွားတ


ယ္ လို႔ ထင္တယ္။ ဒီ ၃ ခုေပါ့။ အခ်ိန္မွားတယ္ ဆိုတာက လြတ္လပ္ေရးေန႕ အထင္ကရ ျဖစ္တဲ့ေန႕မွာ ျဖစ္တဲ့ကိစၥ၊ ေ
နရာ မွား တယ္ ဆိုတာက ရဲစခန္း ျဖစ္လို႔ဗ်။
ဒါက စစ္စခန္း ယွဥ္ၿပိဳင္ တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ ရန္ဘက္ မဟုတ္ဘဲနဲ႕ ေက်း႐ြာ လူထုကို လုံၿခဳံေရး ယူေပးေနတဲ့ ရဲ ျဖစ္တ
ယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရဲစခန္းကို ရန္ျပဳျခင္းက ဒါလည္း ေနရာမွားတဲ့ သေဘာ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ ပစ္ မွတ္ မွားတယ္ေပါ့ဗ်ာ။
လြတ္ လပ္ေရးေန႕ ျဖစ္တယ္။
ေနာက္တခါ တစုံလုံးကို ၾကည့္ရင္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ တပ္မေတာ္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ၿပီး အပစ္အခတ္ ရ
ပ္စဲ ေရး ကာလမွာ ပထမဆုံး ျဖစ္တဲ့ ႀကီးမားတဲ့ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္တာေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒါကလည္း ေပၚလစီ ခ်မွတ္ၿပီးေတာ့
တိုက္ခိုက္ တဲ့ အေပၚက ခ်မွတ္ေပးတဲ့ ရကၡိဳင့္ တပ္မေတာ္ (AA) က ေခါင္းေဆာင္ေတြ စဥ္းစားခ်က္ ေပၚလစီ စံသတ္
မွတ္မႈေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီအေပၚမွာ နည္းနည္း လြဲေခ်ာ္တယ္ လို႔လည္း ေျပာနိုင္တာေပါ့။
အခ်ိန္ေရာ၊ ေနရာေရာ၊ ပစ္မွတ္ေရာ ဒါေတြက ဘယ္သူကမွ ေထာက္ခံဖို႔၊ ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒီကိစၥ အေပၚ မွာ အားေ
ပးဖို႔ ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ေလး ခက္သြားတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္သြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလို တိုက္ခိုက္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္တဲ့ ဆုံးျဖ
တ္ခ်က္ ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး မွားယြင္းတယ္လို႔ ေျပာနိုင္ပါလိမ့္မယ္။
က်ေနာ္ေတာ့ အစိုးရ အဖြဲ႕ကို ႀကဳံရင္ ႀကဳံသလို အႀကံေပးတာေတာ့ ရွိတယ္။ ဒီကိစၥကို ကိုင္ဖို႔က နည္းလမ္း ၂ ဖြယ္ ရွိ
တယ္ လို႔။ တခုက ဘာလဲ ဆိုေတာ့ အစိုးရနဲ႕ သူ႕ရဲ႕ တည္ဆဲ ဥပေဒေတြ အရ ဒီအျဖစ္အပ်က္ကို သုံးသပ္တာ တခုေ
ပါ့။ ေနာက္ တခုက ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစိုးရနဲ႕ AA အပါအဝင္ ျဖစ္တဲ့ ေျမာက္ပိုင္း အဖြဲ႕ေတြက ေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ နိုင္
ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မွာ ပါလာနိုင္ဖို႔ အတြက္ သူတို႔ လမ္းဖြင့္တာေတြ ရွိတယ္ တဖက္က။
တဖက္က အဲဒီလို ရွိေနတဲ့ အခါမွာ စိုေသာလက္လည္း မေျခာက္ေပ့ါဗ်ာ။ ဒီမွားယြင္းမႈေတြ လမ္းေခ်ာ္တာေတြက ရွိတ
တ္ ေပမယ့္လည္း ဒါကို တခါတည္း အသိအမွတ္ ျပဳမႈေတြကို လုံးဝ ဖ်က္သိမ္း၊ ႐ုပ္သိမ္း၊ ရပ္ဆိုင္း လိုက္တာမ်ိဳး မဟု
တ္ဘဲနဲ႕ နည္းလမ္း ရွာၿပီးေတာ့ ဒီလို ျဖစ္သြားတဲ့ ကိစၥကို ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းနိုင္တဲ့ နည္းလမ္းကို ဦးစားေပး ရွာသင့္
တယ္လို႔ အစိုးရကို က်ေနာ္ အႀကံေပးခဲ့ပါတယ္။

https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2019/01/13/179983.html 4/25
1/17/2019 စစ ဖစ ပ ဆရင အရငဦ ဆ အမနတရ ပ ကသ လမမယ

အထူးသျဖင့္ ဒီျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းတဲ့ နည္းလမ္းက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြရဲ႕ ဖိအားက တဖက္က လိုတယ္လို႔ က်ေ


နာ္ ထင္တယ္။ အစိုးရ ထက္စာရင္ေပါ့။ ဥပမာ ေျမာက္ပိုင္း ၃ ဖြဲ႕မွာ AA၊ ပေလာင္ (တအန္း) အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာ
က္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA)၊ ျမန္မာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ (MNDAA- ကိုးကန႔္) သုံးဖြဲ႕က တ
တြဲကိုး၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ အထက္က ဝျပည္ ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA )၊ NDAA-မိုင္းလား ၊
ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) က တတြဲကိုး။
အဲဒီ အတြဲ ရွိေနေတာ့ ဝ၊ မိုင္းလား၊ KIA ဘက္က ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း လုပ္ဖို႔ ညွိႏွိုင္း နိုင္သလို၊ သူနဲ႕ လက္ရည္ တျပ
င္ တည္း လႈပ္ရွားေနတဲ့ ၃ ဖြဲ႕မွာ လည္းပဲ TNLA နဲ႕ ကိုးကန႔္ကလည္းပဲ ကိုယ့္လူ ကိုယ္ထိန္းစနစ္နဲ႕ နည္းနည္း ဝိုင္းလု
ပ္ၾကရင္ ဒါက ပိုၿပီးေတာ့ လမ္းေၾကာင္း တည့္နိုင္တယ္ေပါ့။
ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြရဲ႕ဖိအားကိုလည္း သုံးသင့္တယ္၊ တိုက္တြန္းသင့္တယ္ ေပါ့ဗ်ာ။ ဘာေၾကာ
င့္လဲ ဆိုေတာ့ အခု ၃(AA-TNLA-MNDAA) ဖြဲ႕က ျပည္နယ္ အဆင့္ Bilateral ထိုးဖို႔ စာခ်ဳပ္ မူၾကမ္းေတြ ဘာေတြေ
တာင္ လုပ္ေန ၿပီ။ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းေတြ ျပဳစုေနၿပီ ဆိုေတာ့ ၃ ဖြဲ႕ Bilateral ထိုးနိုင္ေရးက ဒီလို လႈပ္ရွားမႈေတြေၾကာင့္
ေႏွာင့္ေႏွးသြားနိုင္ တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ပိတ္ဆို႔သြားနိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ အႏၲရာယ္ မ်ိဳးကိုလည္း ေထာက္ျပရမွာေပါ့။
အခု က်ေနာ္တို႔ ၾကားတာ က “ဝ” အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္တိုင္က အဲဒီ ၃ ဖြဲ႕ကို Bilateral အဆင့္ အျမန္ထိုးနိုင္ဖို႔ အတြက္
လိုလား ေနတယ္လို႔ ၾကားတာကိုး။ တကယ္လို႔သာ ဝ အဖြဲ႕ အဲဒီလို လိုလားေနတယ္ ဆိုရင္ Bilateral အျမန္ထိုးနိုင္ဖို႔
ဒီလို လုပ္ရပ္ (လြတ္လပ္ေရးေန႕ AA ဝင္တိုက္ျခင္း)မ်ိဳးက အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္သြားတာကို။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလို လုပ္ရပ္
မ်ိဳးကို ေရွာင္ဖို႔၊ ေနာက္ မျဖစ္ဖို႔ ကိုယ့္ အခ်င္းခ်င္း ထိန္းၿပီးေတာ့ Biliteral ေပါက္သြားေအာင္ အရင္ ေဖာင္ေဒးရွင္း ခ်နိဳ
င္ေအာင္ ႀကိဳးစား သင့္ေၾကာင္း အဲဒီလို ယူဆမိပါတယ္။

https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2019/01/13/179983.html 5/25
1/17/2019 စစ ဖစ ပ ဆရင အရငဦ ဆ အမနတရ ပ ကသ လမမယ

ဦ ကက က

၈၈ မ ဆက က င သ ခင ဆ င

ရဲစခန္းေတြ တိုက္ခိုက္ခံရတဲ့ သတင္း ေပၚလာတဲ့ အခါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြေပၚမွာ လာၿပီးေတာ့ ထိခိုက္
သြားမွာ ေတာ့ က်ေနာ္ စိုးရိမ္တယ္။ ဒါက တခု။ ေနာက္ က်ဆဳံးသြားတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ အတြက္လည္း က်ေနာ္တို႔ ေ
တာ္ေတာ္ ေလး စိတ္မေကာင္း ျဖစ္တယ္။ သို႔ေသာ္ တခ်ိန္ထဲမွာ ရခိုင္ ျပႆနာ အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္
https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2019/01/13/179983.html 6/25
1/17/2019 စစ ဖစ ပ ဆရင အရငဦ ဆ အမနတရ ပ ကသ လမမယ

ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား နဲ႕ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ဟာ တကယ္ေတာ့ ဒီဟာက နိုင္ငံေရး ျပႆနာ၊ နိုင္ငံေရးက
အေျခခံအေၾကာင္း အရင္း ျဖစ္တယ္လို႔ ျမင္တယ္။
စစ္ေရး ဆိုတာကေတာ့ ေသြးထြက္တဲ့ နိုင္ငံေရးလို႔ေတာင္ ေျပာၾကတာေပါ့။ ျဖစ္နိုင္ရင္ေတာ့ ဒါကို နိုင္ငံေရး အေျခခံ
ေပၚ မွာပဲ ေျဖရွင္းတာမ်ိဳးကို က်ေနာ္ကေတာ့ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ တခုကေတာ့ စစ္ေရး တင္းမာမႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်နိဳင္ဖို႔
ႏွစ္ဘက္ စလုံးကေန ႀကိဳးစားသင့္တယ္လို႔ ျမင္တယ္။
ေနာက္တခုကေတာ့ ရခိုင္ ျပည္နယ္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းတဲ့ ေနရာမွာ ဌာေန ရခိုင္နိုင္ငံေရး အင္အားစုေတြ၊ အရပ္ဘက္
အင္ အားစုေတြရဲ႕အခန္းက႑ကိုလည္း ဒါ အေလးအနက္ထား သင့္တယ္။ ဒါသူတို႔ရဲ႕ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈကို က်ေ
နာ္တို႔ တိုက္တြန္း အားေပးသင့္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။
တိုင္းရင္းသား ေဒသ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စစ္ေရး ပဋိပကၡကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့ ဒုကၡသည္ေတြ မ်ားလာတယ္။
ေနာက္ ဒုကၡသည္ စခန္းမွာ ေမြးဖြားတဲ့ ႀကီးျပင္းတဲ့ လူငယ္ေတြရဲ႕စိတ္ထဲမွာ သူတို႔ ကိုယ္၌က တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ဒီလိုမ်ိဳး
လက္နက္ကိုင္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႕ပဲ ေျဖရွင္းမွ ျဖစ္မယ္ ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚမ်ိဳးေတြ ေပၚလာမွာ က်ေနာ္တု႔ိ စိုးတယ္။
ေနာက္တခုက ျဖစ္လိုက္ၿပီ ဆိုရင္ လူမ်ိဳးေရး ပုံစံမ်ိဳး ပိုပိုၿပီးေတာ့ သေဘာေဆာင္ သြားတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တတ္တယ္။ အ
ထူးသျဖင့္ ဒါ ဗမာေတြ တိုက္တယ္။ ဗမာ စစ္တပ္လာလို႔ ေျပးရတယ္ ဆိုတာမ်ိဳး ၿပီးခဲ့တဲ့ ကာလမွာ တိုင္းရင္းသား လ
က္နက္ကိုင္ နယ္ေျမ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဒီအတိုင္းပဲ။ သာမန္ ႐ြာသားေတြက အစ အဲဒီလို ခံစားခ်က္မ်ိဳးေတြ ျဖစ္တဲ့
အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ဒီဟာသည္ နိုင္ငံေရးစနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာထက္ကို လူမ်ိဳးေရး ပုံစံမ်ိဳး။
ေနာက္ တဖက္ ကလည္း တခ်ိဳ႕ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕ေတြ ၾကားထဲမွာလည္း ဗမာ မုန္းတီးေရး စိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံ ၿ
ပီးေတာ့ စည္း႐ုံးၾကတာ၊ စုစည္းၾကတာမ်ိဳးေတြလည္း က်ေနာ္တို႔ အရင္တုန္းက ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ အခါ အဲဒီလိုမ်ိဳး လူ
မ်ိဳးေရး မုန္းတီးစိတ္မ်ိဳး အေျခခံမ်ိဳးေတြနဲ႕ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ သူတို႔ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္ေတြ ျပင္းထန္လာရင္
ကိုင္ရတြယ္ရ ခက္တယ္လို႔ က်ေနာ္ ျမင္တယ္။ ဆိုေတာ့ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲမွာလည္း အလယ္အလ
တ္ သေဘာမ်ိဳး ေလာက္ရွိတဲ့ ေရရွည္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ စဥ္းစားနိုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေပၚထြက္
လာဖို႔ က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳးစားသင့္ တယ္လို႔ ျမင္တယ္။

https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2019/01/13/179983.html 7/25
1/17/2019 စစ ဖစ ပ ဆရင အရငဦ ဆ အမနတရ ပ ကသ လမမယ

က်ေနာ့္ သေဘာ ေျပာရရင္ေတာ့ AA လာတိုက္တဲ့ ကိစၥကလည္း မျဖစ္သင့္ဘူး။ ေနာက္ နိုင္ငံေရး အရ က်ေတာ့


သူက သူ႕ ေဒသခံ ေထာက္ခံမႈ ရခ်င္ရမယ္။ ျပည္မက လူေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ က်ေတာ့ အခုေတာင္မွ ARSA နဲ႕ ေပါင္း
တယ္တို႔ ဘာတို႔ ေတြ ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ ျဖစ္လာတဲ့ အခါက်ေတာ့ သူတို႔ အတြက္ ျပည္မ နိုင္ငံေရးမွာ ရႈံးသြားနိုင္တ
ယ္။ ကိုယ္က သူတို႔ ဒီလိုလုပ္တဲ့ ကိစၥကို အားေပးတာ မဟုတ္ဘူး။
သု႔ိေသာ္ အဲဒီလို လုပ္လို႔ အျပဳတ္တိုက္မယ္။ ေခ်မႈန္းမယ္ ဆိုၿပီး ျဖစ္လိုက္ရင္ ေဒသခံ ရခိုင္ေတြက ဗမာ မုန္းတီးေရး
ဝင္ လာၿပီးေတာ့ AA ကို ပိုၿပီး အားေပးလာတာမ်ိဳး AA တပ္ဖြဲ႕ဝင္ အသစ္ေတြ ထပ္ၿပီး ေပၚလာတာမ်ိဳး ျဖစ္သြားနိုင္တ
ယ္။

https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2019/01/13/179983.html 8/25
1/17/2019 စစ ဖစ ပ ဆရင အရငဦ ဆ အမနတရ ပ ကသ လမမယ

ဒ ကတ င ဆဦ

အမ ဆ ငဒ က

သနဂ မဟ ဗ ဟ လလ ရ အဖ

က်ေနာ့္ အျမင္က နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဆိုတာက ရခိုင္ေတြ ၊ ၿမိဳေတြ၊ ခမီေတြ တိုင္းရင္းသားေတြကို ARSA အၾကမ္းဖ
က္ သမားေတြ ရန္ကေန ကာကြယ္ဖို႔ အတြက္ ထားထားတဲ့ ရဲစခန္းေတြ ျဖစ္တယ္။ ဆိုေတာ့ ဒါက နိုင္ငံရဲ႕အေနာက္
ဘက္ တံခါး အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ေနရာေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုေနရာကို တိုက္ခိုက္တာက AA အေနနဲ႕ ပထမဆုံး လု
ပ္သင့္လား၊ မလုပ္သင့္ဘူးလား စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။
ကိုယ့္ရဲ႕တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေတြကို ကာကြယ္ေပးေနတာကို လုပ္သင့္လား ဆိုတာ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ က်ေနာ့္ အျမ
င္ ေတာ့ နိုင္ငံေတာ္ရယ္၊ ဒီ တပ္မေတာ္ရယ္ ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြရယ္က ဒီေဒသ တည္ၿငိမ္ေရးရယ္၊ လုံၿခဳံေရးရယ္ ၊ တရား
ဥပေဒ စိုးမိုးေရးရယ္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္တာက ဒါက ေနာက္ေက်ာကို ဓားနဲ႕ ထိုးတဲ့
လုပ္ရပ္၊ ၿပီး ေတာ့ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္တဲ့ ကိစၥလို႔ က်ေနာ္ အေနနဲ႕ သုံးသပ္ပါတယ္။
ပထမဆုံး အေနနဲ႕ ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕က လက္နက္မႈ အၾကမ္းဖက္မႈေတြနဲ႕ အမႈဖြင့္ထားၿပီးသား ျဖစ္တယ္။ေနာက္
ဒီအဖြဲ႕ ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ တပ္မေတာ္ လုံၿခဳံေရး အဖြဲ႕ေတြက က်ေနာ္တို႔ သိသေလာက္ေတာ့ လိုက္ၿပီးေတာ့မွ
က်ေနာ္တို႔ အေနနဲ႕ လုံၿခဳံေရး လုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ ဒီ႐ြာေတြမွာလည္း အင္အားျဖည့္တင္း ထားတာ
ျမင္ေနရတယ္။ အျဖစ္သင့္ဆုံးက ေမးခြန္းထုတ္ရမွာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ လိုလားမႈ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းထုတ္
ရပါမယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားတယ္ ဆိုရင္ ဘာေၾကာင့္ ရခိုင္ကို ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္တာလဲ ဆိုတာ ေမးခြန္း ထုတ္သင့္ပါ
တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မလိုလားဘူး။ ေနာက္ AA အေနနဲ႕ တိုက္တယ္ ဆိုတာက တပ္မေတာ္ စခန္းကို တိုက္တာနဲ႕
မတူပါဘူး။ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းကို တိုက္တယ္ ဆိုတာက နိုင္ငံရဲ႕ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း
ကို ထိခိုက္ တာျဖစ္တယ္။

https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2019/01/13/179983.html 9/25
1/17/2019 စစ ဖစ ပ ဆရင အရငဦ ဆ အမနတရ ပ ကသ လမမယ

တနည္းအားျဖင့္ အစိုးရကို တိုက္ခိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္ က်ဴးလြန္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။


အျဖစ္သင့္ဆုံးကေတာ့ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းလို႔ ေၾကညာၿပီးေတာ့မွ ျပတ္ျပတ္သားသား ေခ်မႈန္းသြားဖို႔ လိုတယ္
လို႔ က်ေနာ္ အေနနဲ႕ သုံးသပ္ပါတယ္။

https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2019/01/13/179983.html 10/25
1/17/2019 စစ ဖစ ပ ဆရင အရငဦ ဆ အမနတရ ပ ကသ လမမယ

https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2019/01/13/179983.html 11/25
1/17/2019 စစ ဖစ ပ ဆရင အရငဦ ဆ အမနတရ ပ ကသ လမမယ

ဦ မ အ

ဖယဒရယ ဒမကရကတစ အငအ စ

အဲဒါက ေတာ္ေတာ္ ေျဖရခက္တဲ့ ေမးခြန္းပဲ။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အဲဒီ မတိုင္ခင္ကတည္းက ရခိုင္ဘက္ကို တပ္မေ


တာ္ ဘက္က ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္တာေတြလည္း ရွိတယ္။ နယ္ေျမ ရွင္းလင္းေရး လုပ္တာေတြလည္း ရွိတယ္။ လြ
တ္လပ္ေရး ေန႕မွာ ရဲတပ္သား ၁၃ ေယာက္ က်တယ္။ က်ေနာ္တို႔ အေနနဲ႕ေတာ့ ရခိုင္ ေဒသက နဂိုကတည္းက ပူပူေ
လာင္ေလာင္ ေဒသလည္း ျဖစ္ေနတယ္။
တည္ၿငိမ္မႈလည္း ျပန္မရေသးတဲ့ အျပင္ကို ကမာၻ႔နိုင္ငံေရး ဇာတ္ခုံေပၚမွာ ကမာၻ႔အေရး ကိစၥလို ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ တ
ပူေပၚ ႏွစ္ပူဆင့္ ျဖစ္သြားတဲ့ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးလို႔ က်ေနာ္ အဲဒီေလာက္ပဲ ျမင္တယ္။ ဥပမာ လြတ္လပ္ေရးေန႕ တိုက္တဲ့ ရည္႐ြ
ယ္ခ်က္ကေတာ့ က်ေနာ္လည္း မေျပာတတ္ဘူး။ ဒါကေတာ့ AA ကပဲ သိလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။
အဲဒါက အခုလို တိုက္ခိုက္တဲ့ အခါမွာ သမၼတ႐ုံးက ၫႊန္ၾကားခ်က္နဲ႕ ျပန္ၿပီး တိုက္မယ္။ ျပဳမယ္ ဆိုတာ သတင္းေတြ
လည္း ဖတ္ရတယ္။ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကိုလည္း သိရတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ စစ္
ကို စစ္နဲ႕ တုံ႕ျပန္တာထက္ နိုင္ငံေရးနည္း အရ ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးစားသင့္တယ္လို႔ က်ေနာ္ ျမင္တယ္။
ဘာျဖစ္လို႔ က်ေနာ္ ဒီစကား ေျပာသင့္တယ္လို႔ ေျပာတာလဲ ဆိုေတာ့ အခုက အြန္လိုင္း စာမ်က္ႏွာေတြ ေပၚမွာေရာ
အျပင္မွာ ၾကားတဲ့ပုံစံေတြက ျပႆနာေတြက လူမ်ိဳးေရး ပုံစံ ျဖစ္လာတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ ပိုၿပီး ရႈပ္ေထြးသြားမွာမ်ိဳး
ကို မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ သက္ဆိုင္ရာကေတာ့ နယ္ေျမ ရွင္းလင္းတာ လုပ္ခ်င္လုပ္မွာေပါ့။ သို႔ေသာ္လည္း က်ေနာ္ကေ
တာ့ စစ္ပြဲ အရွိန္ျမင့္သြားမွာကို စိတ္ပူတယ္။
နိုင္ငံေရး မဆန္ေတာ့ပဲ လူမ်ိဳးေရး ဆန္လာရင္ မေကာင္းဘူးလို႔ က်ေနာ္ ျမင္တယ္။ အခု အြန္လိုင္းေပၚမွာ ရခိုင္က ဗ
မာကိုေျပာ၊ ဗမာက ရခိုင္ကို ေျပာ အဓိပၸာယ္ မရွိဘူးလို႔ ျမင္တယ္။ အထူးသျဖင့္ လူမ်ိဳးေရးေတြ ျမင့္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ
က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လို ေလ်ာ့က်သြားေအာင္ လုပ္မလဲ ဆိုတာ စဥ္းစားရဖို႔ လိုတယ္လို႔ ျမင္တယ္။
https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2019/01/13/179983.html 12/25
1/17/2019 စစ ဖစ ပ ဆရင အရငဦ ဆ အမနတရ ပ ကသ လမမယ

အဲဒီေတာ့ က်ေနာ့္ အေနနဲ႕ကေတာ့ နိုင္ငံေရးပိုင္းကို ပိုၿပီးေတာ့ ေဇာင္းေပး ေစခ်င္ပါတယ္။ တိုက္ပြဲေတြ ျပင္းထန္လာၿ


ပီး ေတာ့မွ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ရွိတဲ့ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေတြ တိုးလာမယ္။ စစ္ေဘး ဒုကၡသည္ေတြ ဒုကၡေရာက္မယ့္ အျဖ
စ္မ်ိဳး လည္း မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ စစ္ျဖစ္ၿပီ ဆိုရင္ အရင္ဦးဆုံး အမွန္တရား ေပ်ာက္သြားလိမ့္မယ္။ ေနာက္တခါ ၾကားထဲ
က ျပည္သူ ေတြက ေနရင္းထိုင္ရင္း ေျမဇာပင္ ျဖစ္မယ္။
အဲဒီလို မီးေလာင္သြားတဲ့ ပုံစံမ်ိဳး မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ မီးေလာင္ရာ ေလပင့္စကားလည္း က်ေနာ္ မေျပာခ်င္ပါဘူး။ ေနာက္
တခ်က္က ဒီလို အင္အားနဲ႕ သုံးၿပီး ေျဖရွင္းလိုက္ရင္ ဒီျပႆနာက ပိုႀကီးသြားမွာကို စိတ္ပူတယ္။သာမန္ သမာရိုးက်ေ
တာ့ မဟုတ္ဘူး ထင္တယ္။

https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2019/01/13/179983.html 13/25
1/17/2019 စစ ဖစ ပ ဆရင အရငဦ ဆ အမနတရ ပ ကသ လမမယ

https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2019/01/13/179983.html 14/25
1/17/2019 စစ ဖစ ပ ဆရင အရငဦ ဆ အမနတရ ပ ကသ လမမယ

ဗလမ က စင ငင

အတင ရ မ (၃)

ရမ ပည ပနလည ထ ထ င ရ က ငစ (RCSS/SSA)

ၿပီးခဲ့တဲ့ လြတ္လပ္ေရးေန႕ ဘူးသီးေတာင္ ျဖစ္စဥ္နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး AA ျပန္ရွင္းလင္းတာက အဲဒီ စခန္းေတြကို တပ္မေ


တာ္ က လက္နက္ႀကီး ပစ္တဲ့ေနရာ အျဖစ္ အသုံးျပဳလို႔ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ စစ္ေရးအျမင္ သ
က္သက္ နဲ႕သာ ၾကည့္ရင္ အဲဒီ လုပ္ရပ္က အစြန္းေရာက္ ဖြယ္ရာ မဟုတ္ေလာက္ပါဘူး။
ခိုင္လုံတဲ့ အေၾကာင္းေတြရွိလို႔သာ သူတို႔က ဒီစစ္ဆင္ေရးကို လုပ္တာ ထင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု
တခု လုံးရဲ႕ လုံၿခဳံေရး၊ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ အျမင္နဲ႕ ၾကည့္ရင္ေတာ့ ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ ဝိဝါဒ ကြဲလြဲစရာ သို႔ေလာ
သို႔ေလာ ျဖစ္ဖြယ္ ရာေတြကို ျဖစ္ေစနိုင္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။
ဒီဝင္ေရာက္ စီးနင္း တိုက္ခိုက္တာဟာ ေနာက္ေက်ာကို ဓားနဲ႕ အလစ္ဝင္ထိုးလိုက္ျခင္းပဲ လို႔ ေျပာတယ္လို႔ ၾကားတ
ယ္။ အစိုးရက ဒီျဖစ္စဥ္ဟာ ရခိုင္ျပည္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈကို ထိခိုက္ေစတယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ကို အေႏွာ
င့္အယွက္ ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ AA ကို ေသာင္းက်န္းသူ အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး တပ္မေတာ္ကို စစ္ဆင္ေရး ေဆာ
င္႐ြက္ဖို႔ ၫႊန္ၾကားထားတယ္လို႔ သိရတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္မွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ တဖက္သက္ အပစ္ရပ္ျခင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ စစ္တိုင္း ၅ တိုင္းသာပါၿပီး
အေနာက္ပိုင္း တိုင္း ျဖစ္တဲ့ ရခိုင္ျပည္ မပါဝင္ေတာ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ရွိရွိနဲ႕ ရခိုင္ျပည္ကို တမင္ ခ်န္ထား တာလားလို႔ သုံး
သပ္တဲ့ သူေတြ ရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ဒါဟာ AA ကို ရခိုင္ျပည္ကေန အၿပီးသတ္ တိုက္ထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ ကနဦး
ေျခ လွမ္း တလွမ္း ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ရခိုင္လူထုနဲ႕ AA တို႔ ကလည္း အဲဒီလို ခံစားခ်က္မ်ိဳးမ်ား ရွိေနသလားေတာ့
မေျပာ တတ္ဘူး။

https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2019/01/13/179983.html 15/25
1/17/2019 စစ ဖစ ပ ဆရင အရငဦ ဆ အမနတရ ပ ကသ လမမယ

ဒီကိစၥကို စစ္အင္အား သုံးၿပီး ေျဖရွင္းမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ အေျဖရနိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ျမင္တယ္။ AA တို႔
သုံး ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ေပးၿပီးတဲ့ေနာက္ အစိုးရနဲ႕ Bilateral Ceasefire Agreement လက္မွတ္ထိုးေရး ေ
ဆြးေႏြးဖို႔ ရွိေနေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ အတိုင္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႏွစ္ဖက္စလုံး ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လိုအပ္တယ္
လို႔ ထင္ပါ တယ္။
ရခိုင္လူထု၊ ရခိုင္ျပည္နဲ႕ ျပည္ေထာင္စု အက်ိဳးေတြကို ဦးထိပ္ထားၿပီး ေဆြးေႏြး ညွိႏွိုင္းျခင္း နည္းလမ္းျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖ
က္ ေျဖ ရွင္းရင္ ဒီပဋိပကၡမီးေတြကို ျငႇိမ္းသတ္နိုင္မွာပါ။

https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2019/01/13/179983.html 16/25
1/17/2019 စစ ဖစ ပ ဆရင အရငဦ ဆ အမနတရ ပ ကသ လမမယ

https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2019/01/13/179983.html 17/25
1/17/2019 စစ ဖစ ပ ဆရင အရငဦ ဆ အမနတရ ပ ကသ လမမယ

ဦ သန သန ဦ

လအခငအ ရ ရ န

က်ေနာ္ အဲဒီလို ျဖစ္သြားတဲ့ အေပၚ စိတ္လည္း မေကာင္းဘူး။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ က်ေနာ္တို႔က အပစ္အခတ္ ရပ္ဖို႔ ေမွ်ာ္
လင့္ ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဒီလိုႀကီး ျဖစ္လာတာက ျပည္တြင္း စစ္မွာ စစ္ရွိန္ကို ပိုျမင့္ရာ က်တယ္။ ဒီလို တိုက္တဲ့ ကိစၥကို
က်ေနာ္ သေဘာမတူဘူး။ အဲဒီလို မလုပ္သင့္ဘူး။ ဒါ က်ေနာ္တို႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး အခု ေနရာ ကြက္ၿပီးေတာ့ လု
ပ္တယ္။
သို႔ရာတြင္ ရခိုင္မပါဘူး။ အဲဒီကေန တဆင့္ တနိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ ရပ္ၿပီးေတာ့မွ ပိုၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်
မ္း ေရးကို ေႏြးေႏြး ေထြးေထြး နီးနီးကပ္ကပ္ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ဒီလိုကိစၥမ်ိဳးကေတာ့ ထိန္းသိမ္း သ
င့္တယ္ လို႔ ျမင္တယ္။
အစိုးရ ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို သြားေနေတာ့ တပ္မေတာ္နဲ႕ ညွိႏွိုင္းၿပီး တနိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာနဲ႕ အပစ္အခတ္ ရ
ပ္ၿပီး ေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ အရွိန္ျမင့္ၿပီးေတာ့ နားလည္မႈ ရေအာင္ ေဆြးေႏြး သင့္တယ္လု႔ိ ထင္တယ္။ ကိုယ္ကေတာ့ ကို
ယ္ပိုင္ အင္ အားရွိတဲ့ အတြက္ ျပန္ၿပီးေတာ့ ထိန္းသိမ္းသင့္တယ္။ သူတျပန္ ကိုယ္တျပန္ေတြ လုပ္ၿပီးေတာ့ မၿပီးနိုင္မ
စီးနိုင္ ျဖစ္မသြား ေအာင္ ဒီဟာေလးကို ထိန္းသိမ္းသင့္တယ္။ တဖက္ကလည္း ကိုယ့္ လုံၿခဳံေရး အေပၚ ကိုယ္ယူဖို႔ လို
တယ္။ ဒါေပမယ့္ ညွိႏွိုင္း ေဆြးေႏြးမႈ မလုံေလာက္လို႔ အဲဒီလို ျဖစ္တယ္လို႔ ထင္တယ္။
Topics: AA, ငမ ခ မ ရ , စစ ရ င, တပမ တ , တကပ, ရခင, လကနကကင

ဧရာဝတီ
...

https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2019/01/13/179983.html 18/25
1/17/2019 စစ ဖစ ပ ဆရင အရငဦ ဆ အမနတရ ပ ကသ လမမယ

အလပလပတ မ တ ဝန လခ ငတယ


https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2019/01/13/179983.html 19/25
1/17/2019 စစ ဖစ ပ ဆရင အရငဦ ဆ အမနတရ ပ ကသ လမမယ

သဇငလင

12 January 2019
ရနကနတင ဒသ က စမ ခ င မ နယ ပညသလတ တ ကယစ လယ ဦ ဘဘဦ / ဦ ဘဘဦ Facebook 
ရနကနတင ဒသ က စမ ခ င မ နယ ပညသလတ တ ကယစ လယ ဦ ဘဘဦ က ဇနနဝ ရလ ၉ ရက နတင
၎င ၏ လမ ကနရကစ မ က ၌ ရနကန မ တ ဝန ဦ မ င မ ငစ က “င ဖ က ”ဟ သ န က ဝဖနမမ င
ပတသက ပ ပညသလထ က တင ဂယက ကခတမမ ရခ ပ တန ပန ဝဖနမမ လည ရခသည။ သ ဖစရ
ယင သသ န ဝဖနရ လ ကသည အ က င ရင မ င တန ပန ဝဖနမမ အ ပ သ ဘ ထ င ပတသက၍
သရ ငရန ပညသလတ တ ကယစ လယ ဦ ဘဘဦ က ဧရ ဝတ သတင ထ က သဇငလငက တ ဆ မ မန ခ
ပ သည။

မး။ ။ လမကနရကစ မ က
မ ပ မ ရနကန မ တ ဝနက “င ဖ က ”လ ဘ က ငသ န ခတ လရင။

ဖ။ ။ သတ ဝနသ အလပမလပဖ လ က န မငလပ ။ အဒအတကက က န သ န ခင ဖစပ တယ။


မး။ ။ သတ ဝနဆတ ဘယလအရ မ


မ တက ပ ခ ငတ လ။

ဖ။ ။ မ တ ဝနဆတ မ တ စညပငသ ယ ရ န ပတသကတ ကစအဝဝ၊ အရပရပဟ သတ ဝန ပ ။ သကအ က ဆ ပ လ။ သအ နန ဒကစက င ငနင နင စမခနခ ပ လပ ငရမယ။ အဒ တက မလပဖ လ မင နလပ ။

မး။ ။ အနကယ မ နယထမ ဆရင ဘယလအရ တ မင နလလ။


ဖ။ ။ ဥပမ ဆရင အမ တက န မလ စနစ တ ခ ယင ပ တ လမ ဘ မ င တထအထ စ ဆင န တ ကစမ တ။ အဒကစမ တက တင ပတအခ မ အဆငမ ပဘ ။ မလပဖ ။ န က လမ မ ပ မ ရတ ပငရငမ ခ တ
အ ရ ယ တ တ ပ တယဗ ။ ဒကစ တလည ဖရင မ ပ ငဘ ဗ ။ က န တ လတ တ က န စ န မ တ

https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2019/01/13/179983.html 20/25
1/17/2019 စစ ဖစ ပ ဆရင အရငဦ ဆ အမနတရ ပ ကသ လမမယ

အခ စ န ဖထ တ တလည ရပ တယ။ လက တ မ လပမ ပ ငဘ ဗ ။ အဒ က င က န တ ပညသ တက


လမ မ ပ မ ဒ ခ တ အ ရ ယက နစဓဝ ရငဆင နရတယ။

န ကတခက လမ ဘ မ က က နတ ဈ သည တ၊ ပလက ဖ င တမ ဈ သည တ ပည န တယ။


ပလက ဖ င တ ပ က ပ တ လ တက လမ လယ က င တ လ က နရတယ။ ဒကစ တ ဟ စမ ခ င မ
ပညသ တအတက နစဓဝ မလမ ခ န သ လ နရတ အ ဖစအပ က တ ပ ဗ ။

ဒကစ တက ဥပ ဒ က င အရ ဆ ငရက ပ မယဆရင ပညသလထရ လ ခ ရ ဟ အငမတနမ အဆင မင မငရ


လ မယ။ မ တ ရ စညပငမဟ တ တ လ က က င မနလ မယလ မငတယ။

န က ၂၀၁၈ ခ စ ရနကနစညပငသ ယ ရ ဥပ ဒကလည အသကသင လ ရ န ပပ။ ဒ က ဥပ ဒ အတင က


ဆ ငရက စခ ငတယ။ ဒ ပမယ လက တ က က က ဘ မ မ မငရဘ ။ မ မငရတအ ပင ပ ပ တ ဆ ဆ လ
တယ။ ၂၀၁၈ ခ စ ဥပ ဒ ပ သ တအခ အသကဝင အ င မလပဘ ဆရင တရ ဥပ ဒစ မ ရ က ခမ ခ ကမ
တခပဗ ။ တရ ဥပ ဒစ မ မ မရရင တင ပညန လမ အတက ဘယလမ က င ငစရ အ က င မရဘ ။
လက တ အ က ငအထည ဖ ငဖရ မ တ ဝနရတအ ဏ ပင တမ အ ရ က ပ တယ။

မး။ ။ ခနက ပ တအထမ တငတယ။ စ န လည ပတယလ ပ ။ ဒ ပမယ လက တ မ အ က ငအထည ဖလ တ ဘ တခမ မရဘ ဆ တ အဒ ဘ က င ဖစတ လ။

ဖ။ ။ စမခနခမ ပဿန တ ပ ။ ကစတရပရပက ဖရင မယဆရင သအဆငဆငမ စမခနခမအတကက သယ ရ ရတယ။ အဒ က ပငပင င င စမခနခ ငရမယ။ က န ပ တ က မ တ ဝနတ ယ ကအ န န သလမ မ
ပ ထက ပ မ င က ထ င ကည နဖ မလပ ဘ ။ သအလပသလပ နရငက က နပပ တယ။

မး။ ။ ဒ ဆရင မ တ ဝနအလပမလပဘ လ ဆလခ ငတ လ ။


ဖ။ ။ အဒ က င င ဖ လ ပ ခတ ။

https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2019/01/13/179983.html 21/25
1/17/2019 စစ ဖစ ပ ဆရင အရငဦ ဆ အမနတရ ပ ကသ လမမယ

မး။ ပညသလထ အခ က တ
မ ဝဖန ကတယ။ အခ င ခ င က မ ဖစတကစ တက လမကနရကအထ ရ က
မလ သငဘ ဆတ မ ပ ။ အဒ ပ မ ရ အနကယအ မင ဘယလရပ သလရင။

ဖ။ ။ Social Media ပ ဖစ ဖစ ဘ ပ ဖစ ဖစ မဒယ ရ အဓပ ယဆတ က ပညသလထန အ ဏ ပင တ က မ ။လတဦ န လတဦ က မ ။ အဖ အစည တခန အဖ အစည တခ က မ ။ အထ သ ဖင အ ဏ ပငန ပညသန က မ
ပ င က ပ တ ယ ရ တခပ ပဗ ။ အဒ က လကခရမယ လ။


မး။ ။ န ကတခ ကက ပ တက ရ ခ ယထ တ မ တ ဝနကပ ပ တရ အခလကရ လတ တ ကယစ လယတ
ယ ကက ပင ပင ထနထန ဝဖနလကတအ ပ မ ပညသလထ ရ ၊ ပ တတင က ရ ပနလညတန ပနမ တ
ပင ထနတ တ ရတယ။ အဒ ပ မ ဘယလ မငလရင။

ဖ။ ။ က န အတကက တ သမ
ဖ က ဖစစ ပ။ အမ သ ဒမက ရစ အဖ ခ ပက ပ တတင ဒမက ရစ
အ ပညအဝရတယ။ အမ သ ဒမက ရစ အဖ ခ ပ ပ တတင အစည အ ဝ တမ ဒလပ ငင ကခန ကတယ။ အဒ
က ဒမကရကတစ က ဗ ။ က န တ မနမ ငငမ Democratic Value အ မငဆ ပ တက ပ ပ ဆရင
အမ သ ဒမက ရစအဖ ခ ပပဗ ။ အမ သ ဒမက ရစအဖ ခ ပရ အမ ဆ ငတင က elected ( ရ ခ ယခ) ပဗ ။
ရ ခ ယ ခင စနစန တင မ ကထ ကတ ။ ညလ ခက န တင မ ကထ ကတ ။ ရပ က ညလ ခ တက တင
တယ။ မ နယညလ ခတယ။ ခ ငညလ ခ တက တငတယ။ တင ၊ ပညနယ အဆင ဗဟအဆင အဆငဆငမ က
န တဟ ရ ခ ယတအဆငဟ ။ က န တဟ ဒမက ရစက လက တ က ငသ တ ပ တဟ မနမ ငငမ က
န တပ ရတယ။ ဒမက ရစစနစက လက တ အ က ငအထည ဖ နတ ဖစတအတက က န အတက
အထ အဆန တခမ မရပ ဘ ။

မး။ အခလမ
မ ပ လကတအ ပ မ ပ တရ ခ င ဆ ငပင က ဖစ ဖစ၊ အစ ရပင က ဖစ ဖစ မ ခန ထတတ
မ ၊လ ပ တ မ ရလ ။

ဖ။ ။ ပ တအ နန ဒကစမ က ပ တအတင မ လည ဖင ပ ပ သ ။ ပ တအတင မ လည ပငပငလင လင 
ဆ မ တ ရတယ။ ဝဖနမ တရတယ။ ဒ Value ပ ပ။ သတင တခမ တ လကတယ။ မရ ဦ အ ငရငက န
ပ တ က န က အ ရ ယခရ ငဖယ ရတယဆ ပ သရ ထင က က ပ တယ။ သရ ထင က ဟ ပ တရ

https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2019/01/13/179983.html 22/25
1/17/2019 စစ ဖစ ပ ဆရင အရငဦ ဆ အမနတရ ပ ကသ လမမယ

image က ထခက စပ တယ။ ဒ ပ တက အထင သ တ ဗ ။ ပ တဟ Democratic Value အရမ မငတယ။ အဒ


မင နတဟ က သမသဘ ဆတ ပ တက သမ က ခပ က နတ သ ဘ ပ ပ။

မး။ ။ အနကယ ရ ထ တ အထမ လည မ


မ လ မ တ ဝနန ရနကန မ တ ဝန က မ လပ ဆ င ခ က တ
က ဟမရတယဆတ မ တ ရတယ။ လတ တ ကယစ လယ တစ ယ ကအ နန ဘယလ တ က ဟ န တယ
ထငလရင။

ဖ။ ။ အရပစက န ပ ဖပ ရ စဗ ။ လတ တ ကယစ လယ တ ယ က ပမယ အရပစက န ပ ဖပ ရ စ။နသ ဆန အ လ က က တယ။

မး။ ။ စညပငက လက မ က င တ လ ။ မက မ က င တ လ ။

ဖ။ ။ လလ ။ မလ
ဖ အဒလလ ။ စညပငရ မဆ ပ တ သ ခ တ မရပ ဘ ဗ ။ စညပငမ ဥပ ဒရ တယ။
ဥပ ဒက အ က ငအထည ဖ ရမ က စညပငရ အလပပ။ လကရ ၂၀၁၈ ဥပ ဒဟ ဆရင အငမတန မ အ ရစရ
က င ပ တယ။ ရပကမဝင အ င က စ ထ ကတယ။ အဒ က အ က ငအထည ဖ ဖ လ တယ။ အဒ က
အ က ငအထည မ ဖ ပ ဝလယ က ငပတန အ က ငအထညမ ဖ ဘ မ န စခ ငဘ ။

မး။ ။ ဘယလ မ တ ဝနမ လခ ငတ လရင။


ဖ။ ။ အလပလပတ မ တ ဝန ပ ဗ ။ မ
ဖ လ မ တ ဝနလ ပ ဗ ။


မး။ ။ အဒလ ဖစလ အ င ဘယလလပရမလ။ ဆလတ က ပညသ တပင က လပလရလ ။ ရ ခ ယခနထ တ
အပင က လပရမ လ ။

ဖ ။ ပညသ တအပင က တ မ က ခငမ မတလ ၃၁ ရကမ စညပင ရ က ကပ တ လပပ လမမယ။ စညပင


ဖ။
အပခ ပ ရ အတကက က မတရ ဥက ရ မယ။ န ကအဖ ဝင ၂ ယ က ရ ခငရမယ။ န က ရနကန စညပင
သ ယ နယနမတအတင မ ရတ ၃၃ မ နယမ မ တ စညပငသ ယ ရ က မတ အတကက ၆ ယ က ရ
မယ။ အဒ ၆ ယ ကထမ ၁ ယ ကက ဒတယ မ တ ဝန ဖစလ မယ။ အဒလကပ မ လငထ ရမလ ရတ ပ ။
https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2019/01/13/179983.html 23/25
1/17/2019 စစ ဖစ ပ ဆရင အရငဦ ဆ အမနတရ ပ ကသ လမမယ

ဒ ပမယ လကရမ လည လကရ မ တ ဝနက စတ ပ င ပ တ လပခ ငစတ၊ ကငခ ငစတ လ ရလ ရင


က င တ ပ။

မး။ ။ လပပငခငမရဘ လ ပ တအ ပ မ ရ ဘယလမ


မ ပ ခ ငလ။

ဖ ။ Blaming ပ ။ Blame လပတယ ခ တ ။ ပခ ခ ငတ ။ ကယအလပမလပတဟ က အထကလ က က ပခ


ဖ။
ခ ငတ ။ အထကလ က ကပ သက ခငမ ပ လလ ပ တ ။ က န က တ အဒလမထငပ ဘ ။

မး။ ။ အခလ ဝဖနခ က တက ဒ


မ ထ က ပတ မဟတဘ ။ အ ပစတငတ လ ပ ကတယ။

ဖ။ ။ သ အလပလပဖအတကပ ရညရယပ တယ။ သက အလပလပ စခ ငတ ။


မး ။ ။ မ နယမ စညပငသ ယ န ပတသက ပ လပ စခ ငတ လ တ ပ ပပ ဦ ။


ဖ။ ။ အဓက အခ ကက တ ၂၀၁၈ စညပငသ ယ ရ ဥပ ဒက အ က ငအထည ဖ


ဖ ငဖပ။ လမ ဘ မ ရတ
ပလက ဖ င တ ပန ပ လ မယ။ လ တ ပလက ဖ င ပ က န လမ လ ကလ ငမယ။ က တ က ထက
န လ ကစရ မလ တ ဘ ။ လမ မ ပ မ ပ က ရပထ တယ။ က မရပရ ဆ ပ က လ က ဆသ တယ။
လမ မ ပ မ ပ မ ဖ က တ ဖ ပ အ က အ လ တ ရ င နတ က မဖမ ဘ ဗ ။ အဒ က တရ ဥပ ဒက
ပကရယ ပ နသလပ။ လ တဟ မမ မတ ခစ နရတယ။ မမ မတ ခစ နရ တယဆတ အဓပ ယက မ က င ဘ
ဗ ။ လ တဟ မ မ တတ ခစ ရတ အ ခအ နမ ပ ရ စခ ငတယ။ က တစ ရပရင ဖမ သ တယ။ ဈ ထင ရ င
ရင မဖမ ဘ ။ က အဒကစက ဘယသရင မလ။

န ကတခက ခ တ သ က ဖတတ ကစက လပတယ။ က င ပ တယ။ ဒ ပမယ က န ပ နတကစက


တ ဝလယ က ငပတ မလပ စခ ငဘ ။ က န ပ နတ ခ ကက နတ ပဿန က ပ တ ။ နစဓဝ လမ
ပ သ လ နရတ ။ လမ ပ က ခ တက ရင စခ ငတ ။ ရင တယဆတ စက လ မ သတခင တ မဟတ
ဘ။

https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2019/01/13/179983.html 24/25
1/17/2019 စစ ဖစ ပ ဆရင အရငဦ ဆ အမနတရ ပ ကသ လမမယ


မး။ ။ ဒဥပ ဒ ပ န က စက လ တက အ တ လ မ လင ကတယ။ ထ ငဒဏ တလည ပ လ တ မ ဆ
တ ။ ဒ ပမယ အခလက တ မ က ရ ဘယလ ဖစ နလရင။

ဖ ။ လက တ မ ပညသလထရ Opinion က အရမ က င ပ တယ။ ပညသလထက ဥပ ဒရ သကဝငမ က


ဖ။
အရမ မ လငတယ။ အဒ က င မ တ စညပငက တကတန ခ ငတ က ဥပ ဒက အ က ငအထည ဖ ပ ။ ရရ
ဖ ပ ။ ပညသ တ န ကက န ပ လ ပ လမမယ။

မး။ ။ အ က ငအထညမ ဖ
မ ငတ အဓက အခကအခက ဘ လထငပ သလ။

ဖ။ ။ မ တ ဝန အလပမလပလဗ ။

Topics: ပညသလတ တ ကယစ လယ, ရနကန မ တ ဝန, ဦ ဘဘဦ

သဇငလင
ဧရ ဝတ

Tha Zin Hlaing is Reporter at the Burmese edition of The Irrawaddy.

https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2019/01/13/179983.html 25/25