You are on page 1of 12

Objaśnienie: (m/n) - pojawia się przy przedmiotach nieprowadzonych co tydzień, m - który tydzień, n - co ile tygodni

1W 2W 1TIA 1TIB

1 07:10 - 07:55

2 08:00 - 08:45

Wychowanie fizyczne Język angielski
3 09:00 - 09:45 Marta Piekut Paulina Wasiucionek
siłownia s 201
Grupa 2 Grupa 2

Wychowanie fizyczne Język angielski
4 09:55 - 10:40 Marta Piekut Paulina Wasiucionek
SALA2 s 201
Grupa 2 Grupa 2

Chemia Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
Anna Biczak -Kowalska Sandra Skorza
5 10:50 - 11:35 S 205 S 207
1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)

Fizyka Język polski
Anna Biczak -Kowalska Agnieszka Grajek
6 11:55 - 12:40 S 131 S 206
1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)

Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa Język polski
Marta Piekut Małgorzata Wojtczuk Agnieszka Grajek
7 12:50 - 13:35 SALA1 S 126 S 206
Grupa 1 1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)

Język angielski Wychowanie fizyczne Matematyka Religia
Paulina Wasiucionek Michał Demczuk Magdalena Leszczyńska Paweł Kieś
8 13:40 - 14:25 s 201 SALA2 S 132 s 202
Grupa 1 Grupa 2 1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)

Matematyka Wychowanie fizyczne Język angielski
Magdalena Leszczyńska Dariusz Grzegrzółka Arkadiusz Gas
9 14:30 - 15:15 S 132 SALA1 S 203
1W (Branżowa) Grupa 1 Grupa 1

Język angielski Wychowanie fizyczne Język rosyjski
Paulina Wasiucionek Dariusz Grzegrzółka wakat ro
10 15:20 - 16:05 s 201 SALA1 S 131
Grupa 2 Grupa 1 Grupa 1

Etyka Etyka
Iwona Janiak Iwona Janiak
1 07:10 - 07:55 s 202 s 202
1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) 1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) 1TIA (Tnr8)

Informatyka Język niemiecki Biologia
Renata Kaczyńska Małgorzata Kościelecka Anna Dąbrowska
2 08:00 - 08:45 S 133 S 131 S 205
Grupa 1 Grupa 1 (1TIS (Tnr8)) Grupa 1 (1TIA (Tnr8)) 1TIB (Tnr8)

Administrowanie
Religia
Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne Informatyka sieciowymi systemami Systemy operacyjne Język angielski
Paweł Kieś
Marta Piekut Michał Demczuk Renata Kaczyńska operacyjnymi Krzysztof Cienkus Arkadiusz Gas
3 09:00 - 09:45 s 202
SALA1 SALA2 S 133 Robert Wronkowski S 128 s 201
3W (ZSZnr37 ) 2W
Grupa 1 Grupa 2 Grupa 1 S 129 Grupa 3 Grupa 1
(Branżowa) Grupa 2

Religia
Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne Działalność gospodarcza w branży informatycznej Podstawy przedsiębiorczości
Paweł Kieś
Marta Piekut Michał Demczuk Małgorzata Wojtczuk Ewa Sutyniec
4 09:55 - 10:40 s 202
SALA1 SALA2 S 126 S 205
3W (ZSZnr37 ) 2W
Grupa 1 Grupa 2 1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)
(Branżowa)

Podstawy
Język polski Język polski Działalność gospodarcza w branży informatycznej
przedsiębiorczości
Małgorzata Kościelecka Agnieszka Grajek Małgorzata Wojtczuk
5 10:50 - 11:35 Ewa Sutyniec
s 201 S 206 S 126
BIBLIOTEKA2
1W (Branżowa) 1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)
2W (Branżowa)

Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą Wychowanie fizyczne Matematyka Geografia
Ewa Sutyniec Anna Dąbrowska Magdalena Leszczyńska Emila Walczak
6 11:55 - 12:40 BIBLIOTEKA2 SALA2 S 132 S 127
1W (Branżowa) 2W (Branżowa) 1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)

Matematyka Matematyka Podstawy przedsiębiorczości Chemia
Magdalena Leszczyńska Tadeusz Kula Ewa Sutyniec Anna Biczak -Kowalska
7 12:50 - 13:35 S 132 s 208 S 126 S 205
1W (Branżowa) 2W (Branżowa) 1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)

Religia Język angielski Urządzenia techniki komputerowej Matematyka
Paweł Kieś Paulina Wasiucionek Krzysztof Cienkus Magdalena Leszczyńska
8 13:40 - 14:25 s 202 s 201 S 128 S 132
1W (Branżowa) 2W (Branżowa) Grupa 2 1TIB (Tnr8)
Język polski Systemy operacyjne
Małgorzata Kościelecka Krzysztof Cienkus
9 14:30 - 15:15 S 126 S 128
2W (Branżowa) Grupa 1

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
Robert Wronkowski
10 15:20 - 16:05 S 129
Grupa 1

Urządzenia techniki komputerowej Systemy operacyjne
Robert Wronkowski Krzysztof Cienkus
1 07:10 - 07:55 S 129 S 128
Grupa 3 Grupa 2

Informatyka Informatyka Historia Religia Urządzenia techniki komputerowej
Renata Kaczyńska Janina Szewczyk Tomasz Siedlecki Paweł Kieś Robert Wronkowski
2 08:00 - 08:45 S 133 S 124 S 207 s 202 S 129
Grupa 2 Grupa 3 2W (Branżowa) 1TIA (Tnr8) Grupa 1

Zajęcia z Administrowanie
Biologia wychowawcą/godziny z Systemy operacyjne Informatyka sieciowymi systemami Wychowanie fizyczne
Anna Dąbrowska wychowawcą Krzysztof Cienkus Renata Kaczyńska operacyjnymi Rafał Pajnowski
3 09:00 - 09:45 S 205 Paweł Kieś S 128 S 133 Krystian Cieślak pinpong
1W (Branżowa) s 202 Grupa 1 Grupa 2 S 125 1TIB (Tnr8)
2W (Branżowa) Grupa 3

Administrowanie Urządzenia techniki
Chemia Język polski sieciowymi systemami Informatyka Historia
komputerowej
Anna Biczak -Kowalska Małgorzata Kościelecka operacyjnymi Renata Kaczyńska Tomasz Siedlecki
4 09:55 - 10:40 Krzysztof Cienkus
S 132 s 201 Robert Wronkowski S 133 S 207
S 128
1W (Branżowa) 2W (Branżowa) S 129 Grupa 3 1TIB (Tnr8)
Grupa 2
Grupa 1

Podstawy
Edukacja dla bezpieczeństwa Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą Matematyka
przedsiębiorczości
Małgorzata Wojtczuk Agnieszka Grajek Magdalena Leszczyńska
5 10:50 - 11:35 Ewa Sutyniec
S 126 S 206 S 132
S 127
1W (Branżowa) 1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)
2W (Branżowa)

Język polski Wychowanie fizyczne Historia Język polski
Małgorzata Kościelecka Anna Dąbrowska Tomasz Siedlecki Agnieszka Grajek
6 11:55 - 12:40 s 201 SALA2 S 127 S 206
1W (Branżowa) 2W (Branżowa) 1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)

Geografia Wychowanie fizyczne Matematyka Fizyka
Emila Walczak Anna Dąbrowska Magdalena Leszczyńska Anna Biczak -Kowalska
7 12:50 - 13:35 S 127 SALA1 S 132 S 205
1W (Branżowa) 2W (Branżowa) 1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)

Fizyka Język angielski Urządzenia techniki komputerowej Wiedza o kulturze
Anna Biczak -Kowalska Paulina Wasiucionek Krzysztof Cienkus Zenobia Kondratiuk
8 13:40 - 14:25 S 205 s 201 S 128 S 207
1W (Branżowa) 2W (Branżowa) Grupa 1 1TIB (Tnr8)

Historia Urządzenia techniki komputerowej Matematyka
Tomasz Siedlecki Krzysztof Cienkus Magdalena Leszczyńska
9 14:30 - 15:15 S 207 S 128 S 132
1W (Branżowa) Grupa 1 1TIB (Tnr8)

Religia Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
Paweł Kieś Krzysztof Cienkus
10 15:20 - 16:05 s 202 S 128
1W (Branżowa) Grupa 1

Wychowanie fizyczne
Marta Piekut
1 07:10 - 07:55 SALA1
Grupa 2

Język angielski Język angielski Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
Joanna Szlęzak Arkadiusz Gas Krzysztof Cienkus
2 08:00 - 08:45 S 126 S 203 S 128
Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3

Urządzenia techniki
Język polski Informatyka komputerowej
Agnieszka Grajek Sandra Skorza
3 09:00 - 09:45 Robert Wronkowski
S 206 S 133 S 129
1TIA (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2

Religia Język angielski
Paweł Kieś Arkadiusz Gas
4 09:55 - 10:40 s 202 S 126
1TIA (Tnr8) Grupa 1

Biologia Wiedza o społeczeństwie
5 10:50 - 11:35 Anna Dąbrowska Zenobia Kondratiuk
S 205 S 207
1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)

Wiedza o społeczeństwie Wychowanie fizyczne
6 11:55 - 12:40 Zenobia Kondratiuk Rafał Pajnowski
S 207 SALA2
1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)

Geografia Systemy operacyjne
Emila Walczak Krzysztof Cienkus
7 12:50 - 13:35 S 127 S 128
1TIA (Tnr8) Grupa 3
Wiedza o kulturze Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
Alicja Mrozek Krzysztof Cienkus
8 13:40 - 14:25 S 131 S 128
1TIA (Tnr8) Grupa 3

Urządzenia techniki komputerowej
Robert Wronkowski
9 14:30 - 15:15 S 129
Grupa 3

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
Robert Wronkowski
10 15:20 - 16:05 S 129
Grupa 3

1 07:10 - 07:55

Podstawy przedsiębiorczości Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ewa Sutyniec Paweł Kieś
2 08:00 - 08:45 S 127 S 205
1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)

Język polski Wychowanie fizyczne
Agnieszka Grajek Rafał Pajnowski
3 09:00 - 09:45 S 206 SALA1
1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)

Urządzenia techniki
Język angielski Język angielski Informatyka
komputerowej
Joanna Szlęzak Arkadiusz Gas Sandra Skorza
4 09:55 - 10:40 Robert Wronkowski
S 206 S 132 S 133
S 129
Grupa 1 Grupa 2 Grupa 2
Grupa 1

Język angielski Język niemiecki Historia
Joanna Szlęzak Małgorzata Kościelecka Tomasz Siedlecki
5 10:50 - 11:35 s 201 S 126 S 207
Grupa 1 Grupa 2 1TIB (Tnr8)

Administrowanie Diagnostyka i naprawa
Wychowanie fizyczne Język angielski sieciowymi systemami urządzeń techniki
Dariusz Grzegrzółka Arkadiusz Gas operacyjnymi komputerowej
6 11:55 - 12:40 SALA2 s 202 Krzysztof Cienkus Robert Wronkowski
Grupa 1 Grupa 2 S 128 S 129
Grupa 1 Grupa 2

Bezpieczeństwo i higiena pracy Edukacja dla bezpieczeństwa
7 12:50 - 13:35 Paweł Kieś Michał Demczuk
S 131 S 126
1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)

Historia Podstawy przedsiębiorczości
Tomasz Siedlecki Ewa Sutyniec
8 13:40 - 14:25 S 207 S 203
1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8)

Systemy operacyjne Religia
Krzysztof Cienkus Paweł Kieś
9 14:30 - 15:15 S 128 s 202
Grupa 2 1TIB (Tnr8)

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
Krzysztof Cienkus
10 15:20 - 16:05 S 128
Grupa 2
1TIB 1TIC 1TIS 1TOT 2TIA

Piłka nożna_4
Dariusz Grzegrzółka
KS1
Grupa 1

Język angielski Fizyka Piłka nożna_4
Arkadiusz Gas Anna Biczak -Kowalska Dariusz Grzegrzółka
s 202 S 205 KS1
Grupa 1 1TIS (Tnr8) Grupa 1

Język angielski Chemia Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa Sieci komputerowe
Paulina Wasiucionek Anna Biczak -Kowalska Dariusz Grzegrzółka Małgorzata Wojtczuk Krystian Cieślak
s 201 S 205 basen S 126 S 125
Grupa 2 1TIC (Tnr8) 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) Grupa 1

Język angielski Religia Wychowanie fizyczne Fizyka Informatyka
Paulina Wasiucionek Paweł Kieś Dariusz Grzegrzółka Anna Biczak -Kowalska Sandra Skorza
s 201 s 202 basen S 205 S 133
Grupa 2 1TIC (Tnr8) 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) Grupa 1

Administrowanie
a z wychowawcą/godziny z wychowawcą Edukacja dla bezpieczeństwa Wiedza o społeczeństwie Organizacja imprez i usług turystycznych sieciowymi systemami
Sandra Skorza Małgorzata Wojtczuk Zenobia Kondratiuk Sylwia Kownacka operacyjnymi
S 207 S 126 s 202 S 203 Krystian Cieślak
1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) S 125
Grupa 1

Język polski Biologia Matematyka Organizacja imprez i usług turystycznych Język angielski
Agnieszka Grajek Anna Dąbrowska Magdalena Leszczyńska Sylwia Kownacka Paulina Wasiucionek
S 206 S 205 S 132 S 203 BIBLIOTEKA2
1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) Grupa 1

Język polski Fizyka Język polski Matematyka Język angielski
Agnieszka Grajek Anna Biczak -Kowalska Alicja Mrozek Magdalena Leszczyńska Paulina Wasiucionek
S 206 S 205 S 131 S 132 s 201
1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) Grupa 1

Religia Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą Język polski Język angielski Matematyka
Paweł Kieś Małgorzata Wojtczuk Alicja Mrozek Arkadiusz Gas Janina Szewczyk
s 202 S 126 S 131 S 203 s 208
1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) 1TIS (Tnr8) Grupa 1 2TIA (Tnr8)

Język angielski Wychowanie fizyczne Język niemiecki Działalność gospodarcza w branży informatycznej
Arkadiusz Gas Rafał Pajnowski Małgorzata Kościelecka Małgorzata Wojtczuk
S 203 SALA2 S 131 S 126
Grupa 1 1TIC (Tnr8) Grupa 2 2TIA (Tnr8)

Język rosyjski Matematyka Język niemiecki
wakat ro Magdalena Leszczyńska Małgorzata Kościelecka
S 131 S 132 S 126
Grupa 1 1TIC (Tnr8) Grupa 1

Etyka Etyka Piłka nożna_4
Iwona Janiak Iwona Janiak Dariusz Grzegrzółka
s 202 s 202 KS2
1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) 1TIA (Tnr8) 1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) 1TIA (Tnr8) Grupa 1

Biologia Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej Język niemiecki Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne
Anna Dąbrowska Krzysztof Cienkus Małgorzata Kościelecka Marta Piekut Dariusz Grzegrzółka
S 205 S 128 S 131 SALA1 SALA2
1TIB (Tnr8) Grupa 2 Grupa 1 (1TIS (Tnr8)) Grupa 1 (1TIA (Tnr8)) Grupa 2 2TIA (Tnr8)

Administrowanie
Język niemiecki Język polski Wychowanie fizyczne Wiedza o społeczeństwie sieciowymi systemami
Małgorzata Kościelecka Agnieszka Grajek Dariusz Grzegrzółka Zenobia Kondratiuk operacyjnymi
S 132 S 206 KS1 S 207 Krystian Cieślak
Grupa 2 1TIC (Tnr8) 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) S 125
Grupa 1

Podstawy przedsiębiorczości Język polski Systemy operacyjne Informatyka Wiedza o kulturze Informatyka
Ewa Sutyniec Agnieszka Grajek Robert Wronkowski Renata Kaczyńska Zenobia Kondratiuk Sandra Skorza
S 205 S 206 S 125 S 133 S 207 s 200
1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 1TOT (Tnr8) Grupa 1

Urządzenia techniki Administrowanie Projektowanie i montaż
ość gospodarcza w branży informatycznej Informatyka sieciowymi systemami Chemia Geografia lokalnych sieci
komputerowej
Małgorzata Wojtczuk Renata Kaczyńska operacyjnymi Anna Biczak -Kowalska Emila Walczak komputerowych
Krzysztof Cienkus
S 126 S 133 Krystian Cieślak S 205 S 127 Robert Wronkowski
S 128
1TIB (Tnr8) Grupa 1 S 125 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) S 124
Grupa 2 Grupa 3 Grupa 1

Geografia Bezpieczeństwo i higiena pracy Informatyka Systemy operacyjne Chemia Język polski
Emila Walczak Paweł Kieś Renata Kaczyńska Krystian Cieślak Anna Biczak -Kowalska Katarzyna Konczewska
S 127 s 202 S 133 S 125 S 205 S 131
1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 1TOT (Tnr8) 2TIA (Tnr8)

Chemia Wychowanie fizyczne Zajęcia sportowe Zajęcia sportowe Wychowanie fizyczne Język hiszpański Systemy operacyjne
Anna Biczak -Kowalska Rafał Pajnowski Wakat zajęcia sportowe Ariel Szulc Michał Demczuk Ricardo Molina Robert Wronkowski
S 205 SALA3 SALA2 SALA1 pinpong s 202 S 130
1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 Grupa 1 Grupa 2 Grupa 1

Matematyka Geografia Zajęcia sportowe Zajęcia sportowe Język hiszpański Pracownia turystyki Sieci komputerowe
Magdalena Leszczyńska Emila Walczak Wakat zajęcia sportowe Ariel Szulc Ricardo Molina Małgorzata Wojtczuk Krystian Cieślak
S 132 S 127 SALA2 SALA1 S 131 S 205 S 125
1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 Grupa 1 Grupa 2 Grupa 1
Urządzenia techniki Matematyka Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą Geografia turystyczna Piłka nożna_4
komputerowej Magdalena Leszczyńska Michał Demczuk Sylwia Kownacka Dariusz Grzegrzółka
Robert Wronkowski S 132 S 207 S 131 KS2
S 129 1TIC (Tnr8) 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) Grupa 1
Grupa 2

a i naprawa urządzeń techniki komputerowej Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Matematyka Piłka nożna_4
Robert Wronkowski Krystian Cieślak Magdalena Leszczyńska Dariusz Grzegrzółka
S 129 S 125 S 132 KS2
Grupa 1 Grupa 2 1TIS (Tnr8) Grupa 1

Systemy operacyjne Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
Krzysztof Cienkus Krystian Cieślak
S 128 S 125
Grupa 2 Grupa 2

Administrowanie
sieciowymi systemami Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej Zajęcia sportowe Zajęcia sportowe Język angielski Język angielski
operacyjnymi Krystian Cieślak Wakat zajęcia sportowe Ariel Szulc Arkadiusz Gas Joanna Szlęzak
Krzysztof Cienkus S 125 KS1 KS2 S 126 s 201
S 128 Grupa 1 Grupa 1 Grupa 2 Grupa 1 Grupa 2
Grupa 2

Wychowanie fizyczne Język niemiecki Język angielski Zajęcia sportowe Zajęcia sportowe Język angielski Wychowanie fizyczne
Rafał Pajnowski Małgorzata Kościelecka Joanna Szlęzak Wakat zajęcia sportowe Ariel Szulc Arkadiusz Gas Marta Piekut
pinpong S 126 s 201 KS1 KS2 S 127 SALA1
1TIB (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 Grupa 1 Grupa 2 Grupa 1 Grupa 2

Historia Religia Podstawy przedsiębiorczości Biologia Wychowanie fizyczne
Tomasz Siedlecki Paweł Kieś Ewa Sutyniec Anna Dąbrowska Dariusz Grzegrzółka
S 207 s 202 S 126 S 205 SALA1
1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) 2TIA (Tnr8)

Administrowanie Diagnostyka i naprawa
Matematyka sieciowymi systemami Informatyka urządzeń techniki Historia Podstawy turystyki Wychowanie fizyczne
Magdalena Leszczyńska operacyjnymi Renata Kaczyńska komputerowej Tomasz Siedlecki Sylwia Kownacka Dariusz Grzegrzółka
S 132 Robert Wronkowski S 133 Krzysztof Cienkus S 207 S 203 SALA2
1TIB (Tnr8) S 129 Grupa 2 S 128 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) 2TIA (Tnr8)
Grupa 1 Grupa 3

Język polski Systemy operacyjne Systemy operacyjne Informatyka Matematyka Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą Język polski
Agnieszka Grajek Robert Wronkowski Krystian Cieślak Renata Kaczyńska Magdalena Leszczyńska Sylwia Kownacka Katarzyna Konczewska
S 206 S 129 S 125 S 133 S 132 S 205 S 131
1TIB (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) 2TIA (Tnr8)

Fizyka Historia Język angielski Organizacja imprez i usług turystycznych Język polski
Anna Biczak -Kowalska Tomasz Siedlecki Arkadiusz Gas Sylwia Kownacka Katarzyna Konczewska
S 205 S 207 s 201 S 203 S 131
1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) 2TIA (Tnr8)

Projektowanie i montaż
Wiedza o kulturze Podstawy przedsiębiorczości Język polski Matematyka lokalnych sieci
Zenobia Kondratiuk Ewa Sutyniec Alicja Mrozek Magdalena Leszczyńska komputerowych
S 207 S 126 S 131 S 132 Robert Wronkowski
1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) S 130
Grupa 1

Urządzenia techniki
Matematyka Działalność gospodarcza w branży informatycznej Zajęcia sportowe Zajęcia sportowe Religia komputerowej
Magdalena Leszczyńska Małgorzata Wojtczuk Wakat zajęcia sportowe Ariel Szulc Paweł Kieś Robert Wronkowski
S 132 S 126 KS1 KS2 s 202 S 125
1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 1TOT (Tnr8) Grupa 1

Matematyka Zajęcia sportowe Zajęcia sportowe Język niemiecki
Magdalena Leszczyńska Wakat zajęcia sportowe Ariel Szulc Małgorzata Kościelecka
S 132 KS1 KS2 S 131
1TIC (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 Grupa 1

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej Informatyka
Krystian Cieślak Sandra Skorza
S 125 S 133
Grupa 1 Grupa 1

a i naprawa urządzeń techniki komputerowej Edukacja dla bezpieczeństwa Religia Matematyka
Krzysztof Cienkus Michał Demczuk Paweł Kieś Janina Szewczyk
S 128 S 205 s 202 S 132
Grupa 3 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) 2TIA (Tnr8)

Urządzenia techniki Język angielski Bezpieczeństwo i higiena pracy Język angielski Wychowanie fizyczne Matematyka
komputerowej Joanna Szlęzak Paweł Kieś Arkadiusz Gas Marta Piekut Janina Szewczyk
Krzysztof Cienkus s 201 s 202 S 203 SALA1 S 132
S 128 Grupa 2 1TIS (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 2TIA (Tnr8)
Grupa 3

Urządzenia techniki Urządzenia techniki
Język angielski Wiedza o społeczeństwie Geografia turystyczna Język polski
komputerowej komputerowej
Paulina Wasiucionek Zenobia Kondratiuk Sylwia Kownacka Katarzyna Konczewska
Krystian Cieślak Robert Wronkowski
s 201 S 207 S 203 S 131
S 125 S 129
Grupa 2 1TIC (Tnr8) 1TOT (Tnr8) 2TIA (Tnr8)
Grupa 1 Grupa 2

Witryny i aplikacje
Wiedza o społeczeństwie Język polski Język angielski Wychowanie fizyczne Język angielski internetowe
Zenobia Kondratiuk Agnieszka Grajek Arkadiusz Gas Michał Demczuk Joanna Szlęzak Sandra Skorza
S 207 S 206 S 131 SALA1 s 201 S 133
1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) 1TIS (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 Grupa 1

Wychowanie fizyczne Język angielski Język angielski Biologia Podstawy turystyki Religia
Rafał Pajnowski Arkadiusz Gas Joanna Szlęzak Anna Dąbrowska Sylwia Kownacka Paweł Kieś
SALA2 S 203 s 201 S 205 S 126 s 202
1TIB (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) 2TIA (Tnr8)

Systemy operacyjne Wiedza o kulturze Religia Informatyka Informatyka Informatyka Działalność gospodarcza w branży informatycznej
Krzysztof Cienkus Zenobia Kondratiuk Paweł Kieś Janina Szewczyk Krystian Cieślak Robert Wronkowski Małgorzata Wojtczuk
S 128 S 207 s 202 S 130 S 125 S 129 S 126
Grupa 3 1TIC (Tnr8) 1TIS (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 2TIA (Tnr8)
owanie sieciowymi systemami operacyjnymi Język angielski Język niemiecki Działalność gospodarcza w branży informatycznej Język polski
Krzysztof Cienkus Arkadiusz Gas Małgorzata Kościelecka Małgorzata Wojtczuk Agnieszka Grajek
S 128 s 201 BIBLIOTEKA2 S 126 S 206
Grupa 3 Grupa 1 Grupa 2 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8)

Język polski Piłka nożna_4
Agnieszka Grajek Dariusz Grzegrzółka
S 206 KS2
1TOT (Tnr8) Grupa 1

Podstawy działalności gospodarczej w turystyce
Małgorzata Wojtczuk
S 126
1TOT (Tnr8)

Urządzenia techniki komputerowej Informatyka
Krzysztof Cienkus Sandra Skorza
S 128 s 200
Grupa 3 Grupa 2

Bezpieczeństwo i higiena pracy Urządzenia techniki komputerowej Język angielski Historia
Paweł Kieś Krzysztof Cienkus Arkadiusz Gas Tomasz Siedlecki
S 205 S 128 S 131 S 207
1TIB (Tnr8) Grupa 3 1TIS (Tnr8) 2TIA (Tnr8)

Wychowanie fizyczne Systemy operacyjne Historia Pracownia turystyki Język angielski Religia
Rafał Pajnowski Krzysztof Cienkus Tomasz Siedlecki Małgorzata Wojtczuk Joanna Szlęzak Paweł Kieś
SALA1 S 128 S 205 S 132 S 126 s 202
1TIB (Tnr8) Grupa 3 1TIS (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 2TIA (Tnr8)

Urządzenia techniki Historia Religia Podstawy przedsiębiorczości Matematyka
komputerowej Tomasz Siedlecki Paweł Kieś Ewa Sutyniec Janina Szewczyk
Krzysztof Cienkus S 207 s 202 S 127 S 203
S 128 1TIC (Tnr8) 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) 2TIA (Tnr8)
Grupa 3

Diagnostyka i naprawa
Historia Podstawy przedsiębiorczości Wiedza o kulturze Język polski urządzeń techniki
Tomasz Siedlecki Ewa Sutyniec Alicja Mrozek Agnieszka Grajek komputerowej
S 207 S 127 S 131 S 206 Krzysztof Cienkus
1TIB (Tnr8) 1TIC (Tnr8) 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) S 128
Grupa 1

Informatyka Wychowanie fizyczne Geografia Wychowanie fizyczne Język angielski Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą
Sandra Skorza Rafał Pajnowski Emila Walczak Michał Demczuk Joanna Szlęzak Paulina Wasiucionek
S 133 SALA1 S 127 pinpong s 201 S 131
Grupa 3 1TIC (Tnr8) 1TIS (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 2TIA (Tnr8)

Urządzenia techniki
Edukacja dla bezpieczeństwa Urządzenia techniki komputerowej komputerowej Podstawy przedsiębiorczości Historia Systemy operacyjne
Michał Demczuk Krystian Cieślak Krzysztof Cienkus Ewa Sutyniec Tomasz Siedlecki Robert Wronkowski
S 126 S 125 S 205 s 208 S 129
S 128
1TIB (Tnr8) Grupa 1 1TIS (Tnr8) 1TOT (Tnr8) Grupa 1
Grupa 2

Administrowanie Urządzenia techniki
Podstawy przedsiębiorczości Urządzenia techniki komputerowej sieciowymi systemami Język angielski zawodowy w branży informatycznej
komputerowej
Ewa Sutyniec Krystian Cieślak operacyjnymi Arkadiusz Gas
Robert Wronkowski
S 203 S 125 Krzysztof Cienkus S 132
S 129
1TIB (Tnr8) Grupa 1 S 128 2TIA (Tnr8)
Grupa 2
Grupa 1

Diagnostyka i naprawa
Urządzenia techniki
Religia urządzeń techniki Język angielski
komputerowej
Paweł Kieś komputerowej Paulina Wasiucionek
Krystian Cieślak
s 202 Robert Wronkowski s 201
S 125
1TIB (Tnr8) S 129 Grupa 1
Grupa 1 Grupa 2

Zajęcia sportowe Zajęcia sportowe
Wakat zajęcia sportowe Ariel Szulc
KS1 KS2
Grupa 1 Grupa 2
2TIA 2TIB 2TOT 3TIA 3TIB 3TOT

Piłka nożna_4 Informatyka Systemy operacyjne
Wakat zajęcia sportowe Sandra Skorza Krystian Cieślak
KS2 S 133 S 125
Grupa 2 Grupa 2 Grupa 3

Pracownia obsługi
Piłka nożna_4 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Informatyka informatycznej Wychowanie fizyczne Systemy baz danych Pracownia turystyki
Wakat zajęcia sportowe Krystian Cieślak Sandra Skorza Małgorzata Wojtczuk Marta Piekut Ilona Bednarska Sylwia Kownacka
KS2 S 125 S 133 SALA2 s 200 S 203
BIBLIOTEKA1
Grupa 2 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 2 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)
Grupa 1

Programowanie aplikacji
Informatyka Język polski Język angielski Pracownia turystyki Administrowanie bazami danych internetowych Wychowanie fizyczne
Sandra Skorza Alicja Mrozek Arkadiusz Gas Sylwia Kownacka Ilona Bednarska wakat infor wa Anna Dąbrowska
s 200 S 131 s 202 S 203 S 129 S 124 SALA1
Grupa 2 2TIB (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 3TIA (Tnr8) 3TOT (Tnr8)
3TIB (Tnr8)

Administrowanie bazami Pracownia obsługi
Sieci komputerowe Wychowanie fizyczne Język angielski Język polski Matematyka danych informatycznej
Krystian Cieślak Anna Dąbrowska Arkadiusz Gas Alicja Mrozek Tadeusz Kula Ilona Bednarska Małgorzata Wojtczuk
S 129 pinpong S 203 S 131 s 208 s 200 S 124
Grupa 2 Grupa 1 Grupa 2 2TOT (Tnr8) 3TIA (Tnr8) 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)

Programowanie aplikacji
Język angielski Matematyka Język polski Systemy baz danych Geografia
internetowych
Paulina Wasiucionek Tadeusz Kula Alicja Mrozek Ilona Bednarska Emila Walczak
wakat infor wa
s 201 s 208 S 131 s 200 S 127
S 124
Grupa 2 2TIB (Tnr8) 2TOT (Tnr8) 3TIA (Tnr8) 3TOT (Tnr8)
3TIB (Tnr8)

Administrowanie Projektowanie i montaż
Witryny i aplikacje
sieciowymi systemami Informatyka lokalnych sieci Podstawy działalności gospodarczej w turystyce Religia Historia i społeczeństwo Geografia turystyczna
internetowe
operacyjnymi Janina Szewczyk komputerowych Małgorzata Wojtczuk Paweł Kieś Zenobia Kondratiuk Emila Walczak
Sandra Skorza
Krystian Cieślak BIBLIOTEKA1 Robert Wronkowski S 126 s 202 s 201 S 127
S 133
S 129 Grupa 1 S 125 2TOT (Tnr8) 3TIA (Tnr8) 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)
Grupa 2
Grupa 2 Grupa 3

Język obcy zawodowy w
Systemy operacyjne Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych Zajęcia informatyczne Historia i społeczeństwo Matematyka turystyce
Krystian Cieślak Robert Wronkowski Ilona Bednarska Zenobia Kondratiuk Janina Szewczyk Arkadiusz Gas
S 129 S 125 s 200 S 207 s 202 S 203
Grupa 2 Grupa 1 Grupa 2 3TIA (Tnr8) 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)

Zajęcia z
Matematyka Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych Historia i społeczeństwo Język polski wychowawcą/godziny z
Janina Szewczyk Robert Wronkowski Zenobia Kondratiuk Agnieszka Grajek wychowawcą
s 208 S 125 S 207 S 206 Emila Walczak
2TIA (Tnr8) Grupa 1 3TIA (Tnr8) 3TIB (Tnr8) S 127
3TOT (Tnr8)

Organizacja imprez i usług
Działalność gospodarcza w branży informatycznej Sieci komputerowe Język angielski Język polski turystycznych
Małgorzata Wojtczuk Krystian Cieślak Paulina Wasiucionek Agnieszka Grajek Emila Walczak
S 126 S 125 s 201 S 206 S 127
2TIA (Tnr8) Grupa 1 3TIA (Tnr8) 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)

Język niemiecki Sieci komputerowe
Małgorzata Kościelecka Krystian Cieślak
S 126 S 125
Grupa 1 Grupa 1

Administrowanie
Piłka nożna_4 Witryny i aplikacje internetowe sieciowymi systemami
Wakat zajęcia sportowe Sandra Skorza operacyjnymi
KS1 s 200 Robert Wronkowski
Grupa 2 Grupa 1 S 129
Grupa 3

Administrowanie
Wychowanie fizyczne sieciowymi systemami Sieci komputerowe Informatyka Matematyka Pracownia turystyki
Dariusz Grzegrzółka operacyjnymi Krystian Cieślak Sandra Skorza Tadeusz Kula Sylwia Kownacka
SALA2 Robert Wronkowski S 125 s 200 s 208 S 203
2TIA (Tnr8) S 129 Grupa 2 Grupa 3 3TIA (Tnr8) 3TOT (Tnr8)
Grupa 1

Programowanie aplikacji
Informatyka Matematyka Wychowanie fizyczne Działalność gospodarcza w branży informatycznej Pracownia turystyki
internetowych
Sandra Skorza Tadeusz Kula Anna Dąbrowska Ewa Sutyniec Sylwia Kownacka
wakat infor wa
s 200 s 208 SALA3 S 126 S 203
S 130
Grupa 2 2TIB (Tnr8) Grupa 1 3TIA (Tnr8) 3TOT (Tnr8)
3TIB (Tnr8)

Administrowanie bazami Pracownia informacji
Sieci komputerowe Matematyka Język angielski Język niemiecki danych turystycznej
Krystian Cieślak Tadeusz Kula Arkadiusz Gas Małgorzata Kościelecka Ilona Bednarska Sylwia Kownacka
S 129 s 208 s 201 S 132 S 124 S 203
Grupa 2 2TIB (Tnr8) Grupa 1 3TIA (Tnr8) 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)

Witryny i aplikacje Religia Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą Język polski Systemy baz danych Wychowanie fizyczne
internetowe Paweł Kieś Sylwia Kownacka Katarzyna Konczewska Ilona Bednarska Anna Dąbrowska
Sandra Skorza s 202 S 203 S 131 S 129 SALA1
s 200 2TIB (Tnr8) 2TOT (Tnr8) 3TIA (Tnr8) 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)
Grupa 2

Diagnostyka i naprawa Projektowanie i montaż
Język polski urządzeń techniki Informatyka lokalnych sieci Geografia turystyczna Systemy baz danych Język niemiecki Historia i społeczeństwo
Katarzyna Konczewska komputerowej Sandra Skorza komputerowych Sylwia Kownacka Ilona Bednarska Małgorzata Kościelecka Zenobia Kondratiuk
S 131 Krzysztof Cienkus s 200 Robert Wronkowski S 203 S 130 s 201 S 207
2TIA (Tnr8) S 128 Grupa 2 S 124 2TOT (Tnr8) 3TIA (Tnr8) 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)
Grupa 1 Grupa 3

Administrowanie Pracownia obsługi Organizacja imprez i usług
sieciowymi systemami Urządzenia techniki komputerowej Pracownia turystyki Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą Informatyka
informatycznej turystycznych
operacyjnymi Krzysztof Cienkus Sylwia Kownacka Renata Kaczyńska Ilona Bednarska
Małgorzata Wojtczuk Emila Walczak
Krystian Cieślak S 128 S 203 s 201 S 124
BIBLIOTEKA1 S 127
S 129 Grupa 1 Grupa 2 3TIA (Tnr8) 3TIB (Tnr8)
Grupa 1 3TOT (Tnr8)
Grupa 2

Urządzenia techniki Organizacja imprez i usług turystycznych Wychowanie fizyczne Informatyka Język niemiecki
komputerowej Sylwia Kownacka Rafał Pajnowski Ilona Bednarska Małgorzata Kościelecka
Robert Wronkowski S 203 pinpong S 124 S 207
S 129 2TOT (Tnr8) 3TIA (Tnr8) 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)
Grupa 2
Piłka nożna_4 Pracownia turystyki Język hiszpański Programowanie aplikacji internetowych Religia Religia
Wakat zajęcia sportowe Emila Walczak Ricardo Molina Krystian Cieślak Paweł Kieś Paweł Kieś
KS1 BIBLIOTEKA1 S 203 S 125 s 202 s 202
Grupa 2 Grupa 1 Grupa 2 Grupa 2 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8) 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)

Piłka nożna_4 Język hiszpański Religia Religia
Wakat zajęcia sportowe Ricardo Molina Paweł Kieś Paweł Kieś
KS1 S 203 s 202 s 202
Grupa 2 Grupa 1 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8) 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)

Wychowanie fizyczne
Marta Piekut
SALA1
Grupa 2

Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych Wychowanie fizyczne
Anna Dąbrowska Marta Piekut Robert Głodowski Dariusz Grzegrzółka
pinpong SALA1 S 130 SALA2
Grupa 2 Grupa 2 Grupa 2 3TIB (Tnr8)

Projektowanie i montaż
Pracownia obsługi
Język polski Zajęcia informatyczne Informatyka lokalnych sieci Wychowanie fizyczne Matematyka
informatycznej
Alicja Mrozek Ilona Bednarska Janina Szewczyk komputerowych Dariusz Grzegrzółka Tadeusz Kula
Sylwia Kownacka
S 131 s 200 S 124 Robert Głodowski SALA2 s 208
S 203
2TIB (Tnr8) Grupa 1 Grupa 1 S 130 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)
Grupa 2 Grupa 2

Organizacja imprez i usług
Wychowanie fizyczne Język polski Organizacja imprez i usług turystycznych Język polski Informatyka turystycznych
Dariusz Grzegrzółka Alicja Mrozek Sylwia Kownacka Katarzyna Konczewska Ilona Bednarska Emila Walczak
SALA1 S 206 S 203 S 131 s 200 S 127
2TIA (Tnr8) 2TIB (Tnr8) 2TOT (Tnr8) 3TIA (Tnr8) 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)

Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne Język angielski Matematyka Język polski Systemy baz danych Historia i społeczeństwo
Dariusz Grzegrzółka Anna Dąbrowska Arkadiusz Gas Tadeusz Kula Katarzyna Konczewska Ilona Bednarska Zenobia Kondratiuk
SALA2 SALA1 s 201 s 208 S 131 s 200 S 205
2TIA (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 2TOT (Tnr8) 3TIA (Tnr8) 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)

Język polski Działalność gospodarcza w branży informatycznej Geografia Systemy baz danych Matematyka
Katarzyna Konczewska Małgorzata Wojtczuk Emila Walczak Ilona Bednarska Janina Szewczyk
S 131 S 203 s 202 s 200 S 207
2TIA (Tnr8) 2TIB (Tnr8) 2TOT (Tnr8) 3TIA (Tnr8) 3TIB (Tnr8)

Diagnostyka i naprawa
Język polski Informatyka urządzeń techniki Sieci komputerowe Podstawy przedsiębiorczości Administrowanie bazami danych Historia i społeczeństwo
Katarzyna Konczewska Janina Szewczyk komputerowej Krystian Cieślak Ewa Sutyniec Ilona Bednarska Zenobia Kondratiuk
S 131 BIBLIOTEKA1 Krzysztof Cienkus S 125 s 202 s 200 BIBLIOTEKA2
2TIA (Tnr8) Grupa 1 S 128 Grupa 3 2TOT (Tnr8) 3TIA (Tnr8) 3TIB (Tnr8)
Grupa 2

Witryny i aplikacje Działalność gospodarcza w
Systemy operacyjne Wychowanie fizyczne Język angielski Historia Informatyka
internetowe branży informatycznej
Krystian Cieślak Anna Dąbrowska Arkadiusz Gas Tomasz Siedlecki Janina Szewczyk
wakat infor wa Małgorzata Wojtczuk
S 129 SALA1 S 203 BIBLIOTEKA1 S 133
S 124 s 202
Grupa 2 Grupa 1 Grupa 2 2TOT (Tnr8) Grupa 2
Grupa 1 3TIB (Tnr8)

Diagnostyka i naprawa Witryny i aplikacje
urządzeń techniki Język hiszpański Język niemiecki Informatyka
internetowe
komputerowej Ricardo Molina Małgorzata Kościelecka Janina Szewczyk
wakat infor wa
Krystian Cieślak S 203 S 127 S 133
S 124
S 129 Grupa 1 Grupa 2 Grupa 2
Grupa 1
Grupa 2

Język hiszpański Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Programowanie aplikacji internetowych
Ricardo Molina Robert Wronkowski Krystian Cieślak
s 208 S 129 S 125
Grupa 2 Grupa 3 Grupa 2

Język angielski Urządzenia techniki komputerowej Programowanie aplikacji internetowych
Paulina Wasiucionek Krzysztof Cienkus Piotr Szklany
s 201 S 128 S 124
Grupa 2 Grupa 2 Grupa 1

Projektowanie i montaż
Urządzenia techniki
Matematyka Systemy operacyjne Programowanie aplikacji internetowych lokalnych sieci
komputerowej
Janina Szewczyk Robert Wronkowski Piotr Szklany komputerowych
Krystian Cieślak
S 132 S 129 S 124 Robert Głodowski
S 125
2TIA (Tnr8) Grupa 2 Grupa 1 S 130
Grupa 3 3TIB (Tnr8)

Projektowanie i montaż
Matematyka Język angielski Wychowanie fizyczne Matematyka lokalnych sieci
Janina Szewczyk Paulina Wasiucionek Anna Dąbrowska Tadeusz Kula komputerowych
S 132 S 131 SALA2 s 208 Robert Głodowski
2TIA (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 3TIA (Tnr8) S 130
3TIB (Tnr8)

Diagnostyka i naprawa Projektowanie i montaż Witryny i aplikacje
Język polski Informatyka Informatyka urządzeń techniki lokalnych sieci Język angielski Wychowanie fizyczne
internetowe
Katarzyna Konczewska Janina Szewczyk Sandra Skorza komputerowej komputerowych Joanna Szlęzak Anna Dąbrowska
Piotr Szklany
S 131 BIBLIOTEKA1 S 133 Krzysztof Cienkus Robert Głodowski S 205 SALA1
S 124
2TIA (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 S 128 S 130 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)
Grupa 2
Grupa 3 Grupa 1

Projektowanie i montaż Projektowanie i montaż Witryny i aplikacje
lokalnych sieci Religia Geografia lokalnych sieci internetowe Matematyka Język angielski
komputerowych Paweł Kieś Emila Walczak komputerowych Piotr Szklany Janina Szewczyk Paulina Wasiucionek
Robert Wronkowski s 202 S 127 Robert Głodowski S 124 S 132 s 208
S 129 2TIB (Tnr8) 2TOT (Tnr8) S 130 Grupa 2 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)
Grupa 2 Grupa 1

Programowanie aplikacji Programowanie aplikacji
Religia Matematyka Turystyka (nad) Informatyka Język polski
internetowych internetowych
Paweł Kieś Tadeusz Kula Emila Walczak Janina Szewczyk Krystian Cieślak wakat infor wa Agnieszka Grajek
s 202 s 208 S 127 S 130 S 125 S 133 S 206
2TIA (Tnr8) 2TIB (Tnr8) 2TOT (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)

Działalność gospodarcza w branży informatycznej Język polski Matematyka Wychowanie fizyczne Język polski Pracownia turystyki
Małgorzata Wojtczuk Alicja Mrozek Tadeusz Kula Rafał Pajnowski Agnieszka Grajek Sylwia Kownacka
S 126 S 131 s 208 SALA1 S 206 S 203
2TIA (Tnr8) 2TIB (Tnr8) 2TOT (Tnr8) 3TIA (Tnr8) 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)
Witryny i aplikacje
Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych Sieci komputerowe Religia Wychowanie fizyczne Geografia turystyczna
internetowe
Robert Wronkowski Krystian Cieślak Paweł Kieś Rafał Pajnowski Emila Walczak
Piotr Szklany
S 129 S 125 s 202 SALA1 S 127
S 124
Grupa 2 Grupa 3 2TOT (Tnr8) 3TIA (Tnr8) 3TOT (Tnr8)
3TIB (Tnr8)

Witryny i aplikacje
Piłka nożna_4 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Wychowanie fizyczne Język angielski Religia internetowe
Wakat zajęcia sportowe Krystian Cieślak Anna Dąbrowska Arkadiusz Gas Paweł Kieś Piotr Szklany
KS1 S 125 SALA1 S 131 s 202 S 124
Grupa 2 Grupa 2 Grupa 1 Grupa 2 3TIA (Tnr8) 3TIB (Tnr8)

Witryny i aplikacje
Sieci komputerowe Wychowanie fizyczne Język angielski internetowe
Krystian Cieślak Anna Dąbrowska Arkadiusz Gas Piotr Szklany
S 125 SALA1 S 131 S 124
Grupa 2 Grupa 1 Grupa 2 3TIB (Tnr8)

Informatyka Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Systemy operacyjne
Sandra Skorza Robert Wronkowski Krystian Cieślak
s 200 S 130 S 125
Grupa 2 Grupa 1 Grupa 3

Projektowanie i montaż Witryny i aplikacje Podstawy działalności
Historia Systemy operacyjne lokalnych sieci Informatyka Język obcy zawodowy w turystyce Informatyka internetowe gospodarczej w turystyce
Tomasz Siedlecki Krystian Cieślak komputerowych Sandra Skorza Paulina Wasiucionek Janina Szewczyk Piotr Szklany Małgorzata Wojtczuk
S 207 S 125 Robert Wronkowski S 133 s 201 S 130 S 124 S 126
2TIA (Tnr8) Grupa 1 S 129 Grupa 3 2TOT (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 3TOT (Tnr8)
Grupa 2

Witryny i aplikacje Programowanie aplikacji
Religia Systemy operacyjne Systemy operacyjne Geografia Informatyka Matematyka
internetowe internetowych
Paweł Kieś Krystian Cieślak Robert Wronkowski Emila Walczak Janina Szewczyk Tadeusz Kula
Sandra Skorza Piotr Szklany
s 202 S 125 S 129 S 127 S 130 s 208
S 133 S 124
2TIA (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 2TOT (Tnr8) Grupa 2 3TOT (Tnr8)
Grupa 3 Grupa 1

Zajęcia z
Programowanie aplikacji Programowanie aplikacji Marketing usług
Matematyka Język angielski Wychowanie fizyczne Język polski wychowawcą/godziny z
internetowych internetowych turystycznych
Janina Szewczyk Paulina Wasiucionek Anna Dąbrowska Alicja Mrozek wychowawcą
Piotr Szklany Krystian Cieślak Małgorzata Wojtczuk
S 203 BIBLIOTEKA2 SALA1 S 131 Małgorzata Kościelecka
S 124 S 125 S 126
2TIA (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 2TOT (Tnr8) s 201
Grupa 1 Grupa 2 3TOT (Tnr8)
3TIB (Tnr8)

Projektowanie i montaż Pracownia obsługi
lokalnych sieci Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą Język angielski Matematyka Wychowanie fizyczne Język angielski
informatycznej
komputerowych Anna Dąbrowska Arkadiusz Gas Tadeusz Kula Dariusz Grzegrzółka Paulina Wasiucionek
Sylwia Kownacka
Robert Wronkowski S 132 S 203 s 200 s 208 SALA1 BIBLIOTEKA2
S 129 2TIB (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 3TIA (Tnr8) 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)
Grupa 2

Zajęcia z wychowawcą/godziny z wychowawcą Historia Geografia turystyczna Matematyka Matematyka Język polski
Paulina Wasiucionek Tomasz Siedlecki Sylwia Kownacka Tadeusz Kula Janina Szewczyk Agnieszka Grajek
S 131 S 207 S 203 s 208 S 132 S 206
2TIA (Tnr8) 2TIB (Tnr8) 2TOT (Tnr8) 3TIA (Tnr8) 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)

Język angielski Działalność gospodarcza w branży informatycznej Język hiszpański Język angielski Witryny i aplikacje internetowe Matematyka Język polski
Paulina Wasiucionek Małgorzata Wojtczuk Ricardo Molina Arkadiusz Gas wakat infor wa Janina Szewczyk Agnieszka Grajek
s 201 S 127 s 202 S 203 S 124 S 132 S 206
Grupa 2 2TIB (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 Grupa 1 3TIB (Tnr8) 3TOT (Tnr8)

Język angielski zawodowy w branży informatycznej Język angielski Język niemiecki Pracownia turystyki Język hiszpański
Arkadiusz Gas Paulina Wasiucionek Małgorzata Kościelecka Emila Walczak Ricardo Molina
S 132 s 201 S 131 S 127 S 205
2TIA (Tnr8) Grupa 1 Grupa 2 Grupa 1 Grupa 2

Język hiszpański Język angielski zawodowy w branży informatycznej Marketing usług turystycznych
Ricardo Molina Arkadiusz Gas Małgorzata Wojtczuk
S 127 S 131 S 126
Grupa 2 2TIB (Tnr8) 2TOT (Tnr8)

Język hiszpański Religia
Ricardo Molina Paweł Kieś
S 132 s 202
Grupa 1 2TOT (Tnr8)
4TI 4TOT 3W

Język angielski
Paulina Wasiucionek
s 201
4TOT (Tnr8)

Zajęcia z
wychowawcą/godziny z
wychowawcą
Michał Demczuk
S 127
4TOT (Tnr8)

Pracownia informacji
turystycznej
Sylwia Kownacka
S 126
4TOT (Tnr8)

Informatyka Wychowanie fizyczne
Janina Szewczyk Michał Demczuk
S 132 SALA1
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8)

Administrowanie bazami Matematyka
danych Tadeusz Kula
Ilona Bednarska s 208
s 200 4TOT (Tnr8)
4TI (Tnr8)

Matematyka Pracownia turystyki
Tadeusz Kula Emila Walczak
s 208 S 127
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8)

Język niemiecki
Małgorzata Kościelecka
S 205
4TI (Tnr8)

Religia
Paweł Kieś
s 202
4TI (Tnr8)

Administrowanie bazami
danych
Ilona Bednarska
S 124
4TI (Tnr8)

Religia
Język polski Geografia Paweł Kieś
Katarzyna Konczewska Emila Walczak s 202
S 131 S 127 3W (ZSZnr37 ) 2W
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8) (Branżowa)

Religia
Język polski Geografia Paweł Kieś
Katarzyna Konczewska Emila Walczak s 202
S 131 S 127 3W (ZSZnr37 ) 2W
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8) (Branżowa)

Język angielski Matematyka Wiedza o społeczeństwie
Arkadiusz Gas Tadeusz Kula Zenobia Kondratiuk
S 132 s 208 S 207
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8) 3W (ZSZnr37 )

Język angielski Wychowanie fizyczne Matematyka
Arkadiusz Gas Michał Demczuk Tadeusz Kula
S 206 SALA1 s 208
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8) 3W (ZSZnr37 )

Zajęcia z
wychowawcą/godziny z Język polski Wychowanie fizyczne
wychowawcą Agnieszka Grajek Anna Dąbrowska
Katarzyna Konczewska S 206 siłownia
S 131 4TOT (Tnr8) 3W (ZSZnr37 )
4TI (Tnr8)

Matematyka Język polski Wychowanie fizyczne
Tadeusz Kula Agnieszka Grajek Anna Dąbrowska
s 208 S 206 siłownia
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8) 3W (ZSZnr37 )
Podstawy
Język angielski przedsiębiorczości
Paulina Wasiucionek Ewa Sutyniec
s 201 S 127
4TOT (Tnr8) 3W (ZSZnr37 )

Język angielski
Paulina Wasiucionek
s 201
4TOT (Tnr8)

Administrowanie bazami
danych
Ilona Bednarska
s 200
4TI (Tnr8)

Historia i społeczeństwo
Tomasz Siedlecki
S 207
4TI (Tnr8)

Matematyka
Tadeusz Kula
s 208
4TI (Tnr8)

Informatyka Język niemiecki
Janina Szewczyk Małgorzata Kościelecka
S 124 s 202
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8)

Podstawy
Wychowanie fizyczne Matematyka przedsiębiorczości
Dariusz Grzegrzółka Tadeusz Kula Ewa Sutyniec
SALA1 s 208 S 126
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8) 3W (ZSZnr37 )

Zajęcia z
Organizacja imprez i usług wychowawcą/godziny z
turystycznych wychowawcą
Małgorzata Wojtczuk Renata Kaczyńska
S 126 S 133
4TOT (Tnr8) 3W (ZSZnr37 )

Język polski Język polski
Agnieszka Grajek Małgorzata Kościelecka
S 206 BIBLIOTEKA2
4TOT (Tnr8) 3W (ZSZnr37 )

Język angielski Wychowanie fizyczne
Paulina Wasiucionek Anna Dąbrowska
s 201 SALA1
4TOT (Tnr8) 3W (ZSZnr37 )

Historia i społeczeństwo Język angielski
Tomasz Siedlecki Paulina Wasiucionek
S 207 s 201
4TOT (Tnr8) 3W (ZSZnr37 )

Język polski Język angielski
Katarzyna Konczewska Paulina Wasiucionek
S 131 s 201
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8)

Witryny i aplikacje Wychowanie fizyczne
internetowe Michał Demczuk
Piotr Szklany S 127
S 124 4TOT (Tnr8)
4TI (Tnr8)

Wychowanie fizyczne Matematyka
Dariusz Grzegrzółka Tadeusz Kula
KS1 s 208
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8)

Matematyka
Tadeusz Kula
S 126
4TI (Tnr8)

Programowanie aplikacji
internetowych
Piotr Szklany
S 124
4TI (Tnr8)

Programowanie aplikacji
internetowych
Piotr Szklany
S 124
4TI (Tnr8)
Matematyka
Tadeusz Kula
s 208
4TI (Tnr8)

Programowanie aplikacji
internetowych
Piotr Szklany
S 124
4TI (Tnr8)

Matematyka
Tadeusz Kula
s 208
4TI (Tnr8)

Język angielski Język angielski
Arkadiusz Gas Paulina Wasiucionek
S 207 s 201
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8)

Matematyka Geografia
Tadeusz Kula Emila Walczak
s 208 S 205
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8)

Informatyka Geografia
Janina Szewczyk Emila Walczak
s 202 S 205
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8)

Podstawy działalności
Język niemiecki gospodarczej w turystyce
Małgorzata Kościelecka Małgorzata Wojtczuk
S 205 S 126
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8)

Wychowanie fizyczne Język niemiecki
Dariusz Grzegrzółka Małgorzata Kościelecka
SALA2 S 207
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8)

Pracownia informacji
Religia turystycznej
Paweł Kieś Sylwia Kownacka
s 202 S 126
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8)

Historia i społeczeństwo Pracownia turystyki
Tomasz Siedlecki Emila Walczak
S 207 S 203
4TI (Tnr8) 4TOT (Tnr8)

Historia i społeczeństwo
Tomasz Siedlecki
S 207
4TOT (Tnr8)