You are on page 1of 2

TAKE HOME TEST

SOALAN 1.

Nota

Untuk penyakit HIV,


tiada model khusus
Model penyakit yang
kerana tiada
digunakan ialah
penawar penyakit
model SIA
yang ditemui lagi
setakat ini.

Penyakit
HIV

Penerangan model SIA:

S I A
• kelahiran • individu yang • (Kelas pesakit HIV
dijangkiti yg kritikal)

S (t) – kelas individu yang mudah terpengaruh. Orang – orang aktif secara seksual dan
tiada pendedahan kepada virus.
I (t) – kelas individu yang dijangkiti. Orang – orang yang aktif secara seksual yang
dijangkiti dan berjangkit bagi individu yang mudah terpengaruh.
A(t) – kelas pesakit HIV kritikal. Menunjukkan tanda – tanda yang berkaitan dengan HIV
dan kita menganggap mereka tidak melibatkan banak dalam aktiviti seksual akibat
daripada penyakit.

Justifikasi daripada model ini:

 Bilangan indvidu yang mudah terpengaruh boleh meningkat disebabkan oleh individu
yang baru direkrut.
 Ia boleh berkurangan akibat jangkitan baru sebagai hasil interaksi dengan individu yang
dijangkiti di dalam keas I(t) dan disebabkan oleh kematian ahli semula jadi.
 Individu yang dijangkiti (kelas I(t))boleh maju ke kelas A(t) atau mungkin mati kerana
kematian semula jadi.
 Selepas perkembangan ke kelas A(t) individu yang dikeluarkan daripada kelas ini
disebabkan oleh kematian semula jadi atau kematian berpunca daripada penyakit.
 Jumlah individu seksual yang matang bagi populasi pada masa yang diberikan adalah
jumlah semua individu dalam semua kelas yang diberikan oleh, p(t) = I(t)+S(t)+A(t).
 Manakala, kelas yang aktif dalam aktiviti seksual yang diberikaan ialah N(t) = S(t) + I(t).

Penyelesaian:

Berdasarkan soalan, maklumat yang diberikan ialah:

 Kebarangkalian pesakit positif yang mempunyai virus HIV, = 0.95


 Kebarangkalian pesakit positif tidak mempunyai virus HIV = 0.05
 Kebarangkalian penduduk lelaki positif HIV, = 0.06
 Kebarangkalian penduduk lelaki negatif HIV, I’ = 0.94

Gambar rajah pokok :

Lelaki