You are on page 1of 1

Analiza filma ,,Živjeti uspravo“

1. Glavni lik u filmu iz 2008. godine je Brad Cohen čiji život upoznajemo gledajući film.
Odrastajući Brad ima cilj postati učitelj unatoč tome što ima Tourettov sindrom. Otac ga
obeshrabruje dok ga ravnatelji i poslodavci također s nelagodom dočekuj una razgovoru za
posao. Međutim karakteristika glavnog lika je njegov pozitivan duh koji uz intrinzičnu
motivaciju biva ključno za uspjeh mladića. Predstavlja se kao učitelj s ambicijama da bude
drugačiji, da napravi gradivo zanimjivijim, da u radu s učenicima potiče njihovu intelektualnu
želju, inteligenciju i da će uvažavati individualne razlike.
2. Karakteristike ostalih likova koji su utjecali na glavnog glumca su njegova majka koja je
pozitivnim duhom poticala tada još mladog dječaka da se usprotivi ograničenim mišljenjem
većine nastavnika s kojima se susretao. Ravnatelji i nastavnici, pa i njegov otac djelovali su
obeshrabrujuće na Brada međutim ja smatram kako svaka osoba može učiniti određene geste
koje mogu potaknuti pozitivno djelovanje i određenu motivaciju kod drugih bez obzira na
različitost među učenicima. Nastavnici imaju odgojnu ulogu u životu učenika te se valjaju
postaviti kao osobe koje će motivirati, a ne priječiti učenike u ostvarivanju njihovih želja.
3. Smatram da je veliki izazov za svakog učitelja motivacija u njihovom zvanju. Svaki učitelj ne
smije klonuti pred novim izazovima u poučavanju usmjerenom na učenike. Učitelj se treba
usavršavati i pratiti tijek promjena i vjerovati u sebe da prenese na najbolji način vlastito
znanje, ali i iskustvo mlađim naraštajima. Također, izazov s kojim se današnji nastavnici
susreću jesu nadarena djeca i djeca s teškoćama u razvoju. Smatram da kvalitetan nastavnik
svojim pristupom prema učeniku treba pokazati primjer kako ima vremena i da dodatne i
dopunske nastave te kako ima volje i motivacije uložiti ponekad i dodatno vrijeme i trud kako
bi njegovi učenici uspješno savladali gradivo.
4. Poruka filma ,,Živjeti uspravno“ za suvremene učitelje je da učitelj treba imati unutarnju
motivaciju za svoj rad te tako prenositi motivaciju na učenike. Pozitivan primjer nastavnika je
Brad Cohen koji može u velikoj mjeri utjecati na okolinu kao što je sasvim sigurno na njega
utjecao ravnatelj škole koji se u školskoj dvorani pred svim prisutnim učenicima i djelatnicima
zauzeo za njega. Ta gesta je možda uvelike utjecala na Brada da postane učitelj, pa bi tako i
suvremeni nastavnici trebali utjecati ili barem pokazati primjer u odnosu prema kolegama
nastavnicima i odgajateljima i u odnosu prema učenicima kako prihvaćanjem različitosti
možemo iznjedriti nove mlade nade koje će nas jednoga dana sustići. Kvaliteta nastavnika je
individualiziran pristup učenicima poput onih koji imaju probleme u ponašanju, poput
primjerice ADHD ili isto tako određen pozitivan stav prema sportašima ili glazbenicima.