You are on page 1of 17

KBAT SEJARAH

1. Pada pengetahuan sejarah anda,apakah kebaikan sistem


pemerintahan demokrasi?

-Rakyat terlibat dalam memilih/membentuk kerajaan


-Rakyat boleh bersuara/kemukakan pandangan
-Pemimpin tidak berkuasa mutlak
-Menjamin hak asasi rakyat
-Kedaulatan di tangan rakyat
-Rakyat bebas memilih pemimpin melalui pilihan raya
-Menjamin kerajaan yang adil/stabil

2. Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada perkembangan


ekonomi dalam tamadun India dan China untuk
menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju.

-sentiasa bersikap inovatif


-sentiasa berusaha membaiki/ meningkatkan kehidupan
-memelihara/ mengekalkan keamanan Negara
-mempunyai pemerintahan yang kuat/ adil
-Pemerintahan yang berwibawa
-meneliti/ menghayati perubahan masyarakat lampau
-Pengetahuan agama yang baik/ falsafah/ sains dan
teknologi
-kebolehan menjangka perubahan yang akan berlaku/
pandangan
jauh
-meningkatkan pemikiran/ kemahiran
-meningkatkan ilmu
-meneroka bidang baru

3. Mengapakah dasar perluasan kuasa harus dielakan ?


KBAT SEJARAH

-kemusnahan harta benda


-nyawa terkorban
-menjejaskan keselamatan sejagat
-mencerobohi kedaulatan negara lain
-mencabuli hak asasi manusia
-melanggar piagam PBB

4. mengapakah undang penting dalam sesebuah Negara

-memelihara keamanan Negara


-mengekalkan kedaulatan Negara
-mendidiplinkan rakyat/mengawal tingkah laku
-menegakkan keadilan pada rakyat
-mengatasi permasalahan yang timbul
-mewujudkan kehidupan yang aman

5. Mengapakah kerajaan Malaysia memberi tumpuan kepada


bidang pertanian pada hari ini?

-Keperluan makanan dalam Negara


-Tidak bergantung import makanan/ Keperluan sendiri
-Menggalakkan pertanian moden
-Menggalakkan kemajuan bioteknologi
-Memberi peluang pekerjaan
-Menghidupkan kembali program bumi hijau
-Menambahkan pendapatan
-Menebus guna tanah terbiar
-Penerokaan teknologi moden
-Menggalakkan penyelidikan dalam bidang pertanian(R&D)
-Mengeksploitasi kesuburan tanah
KBAT SEJARAH
-Gaya hidup sihat

6. Pada pandangan anda, apakah usaha yang boleh dilakukan


bagi memajukan bidang maritim di negara kita.

-Membina pelabuhan moden


-Menurunkan kadar cukai pelabuhan
-Menyediakan kemudahan moden di pelabuhan
-Membina pusat perdagangan
-Memudahkan urusan kemasukan pelabur asing
-Menggalakkan kemasukan syarikat perkapalan besar
-Membina pusat latihan maritime/kelautan
-Meningkatkan minat rakyat dalam bidang
kelautan/maritime

7. Apakah iktibar yang boleh anda peroleh daripada peristiwa


hijrah untuk mencapai kecemerlangan diri dalam kehidupan
seharian.

-Perubahan sikap dan tingkah laku negatif kepada yang


positif
-Perubahan dari tidak berdisplin kepada berdisplin
-Perubahan dari sifat malas kepada rajin berusaha
-Sikap suka melanggar undang-undang kepada akur
kepada
undang-undang
-Sikap mementingkan diri sendiri berubah kepada sikap
bantu-membantu
-Sikap suka bertangguh kerja berubah kepada menghargai
masa.
KBAT SEJARAH
-Tidak menghormati orang tua kepada menghormati orang
tua
-Sanggup berkorban demi mencapai kejayaan
-Berani berkata benar -Bertindak bijak
-Mempunyai kebolehan merancang
-Tidak mudah berputus asa
-Menyanjung tinggi kemampuan kaum wanita
-Bersedia berbakti demi Negara
-Mengamalkan sikap berkasih sayang sesama insan
-Mengamalkan nilai bersatu padu dalam masyarakat
-Menyemai hubungan persaudaraan yang sejati
-Mengamalkan semangat bekerjasama

8. Apakah ciri-ciri masyarakat Madinah yang dapat diterapkan


dalam masyarakat pelbagai kaum di negara kita.

-Hidup bersatu padu -Hidup secara aman


-Taraf dan kedudukan sama -Tiada penindasan
-Ada persamaan hak -Hidup bantu membantu
-Ada kebebasan beragam
-Bukan Islam boleh hidup di negara Islam

9. Nyatakan ciri persamaan Piagam Madinah dengan


Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957.

-Ada pakatan semua kaum -Melibatkan pelbagai kaum


-Dipersetujuikan pelbagai kaum
-Ada sikap toleransi -Ada kebebasan agama
-Mempertimbangkan pandangan orang lain
-Perlembagaan bertulis
KBAT SEJARAH
10. Bagaimanakah kedatangan Islam telah memajukan
taraf pendidikan orang Melayu di negara kita?

-Menuntut ilmu wajib -Kedatangan ulama


-Pendidikan Al Quran/Muqaddam
-Istana pusat pengajian Islam
-Cerita hikayat seperti Amir Hamzah
-Ilmu fardhu ain -Pendidikan madrasah
-Pengenalan tulisan jawi -Mencintai ilmu

11. Pada pendapat anda, apakah kesan pengaruh agama


Islam terhadap negara kita pada masa kini?

-Agama Islam sebagai agama rasmi Negara


-Perlembagaan negara memperuntukkan kuasa Raja-Raja
Melayu
menjaga hal ehwal agama Islam
-Kepimpinan bercih , cekap dan amanah
-Konsep Islam hadhari
-Penerapan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran
-Menjadikan negara hab halal dalam perniagaan
-Penubuhan bank Islam dan pajak gadai Islam / al-Rahnu
-Pengenalan mata wang dinar
-Penubuhan Tabung Haji
-Kewujudan Pusat Islam
-Kutipan zakat -Penubuhan Baitulmal
-Pusat rawatan Islam
-Rancangan bercorak Islam seperti Imam Muda
-Menteri Agama dalam kabinet
-Jabatan Agama Islam Negeri
-Taraf Mufti setaraf EXCO seperti di negeri Perak
KBAT SEJARAH

12. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, adakah


undang-undang tersebut menguntungkan masyarakat
peribumi
--Ya
-Tanah orang Melayu dilindungi
-Orang luar tidak boleh membeli / memajak tanah
penduduk
peribumi
-Kelangsungan hidup masyarakat peribumi secara
tradisional dapat
dikekalkan
-Bekalan makanan padi dapat diteruskan
-Sistem sosial masyarakat Melayu dapat dipertahankan
-Tidak dibelenggu hutang
-Tidak terlibat dengan ekonomi wang

--Tidak
-Terpaksa membayar cukai kepada British
-Bergantung kepada orang tengah untuk meminjam wang
-Menggadaikan tanah untuk melangsaikan hutang
-Tanah yang diperuntukkan tidak subur
-Tidak dibenarkan menanam tanaman komersial
-Hanya boleh menanam padi
-Tanah orang Melayu kurang nilai ekonomi
-Dibelenggu hutang
-Terlibat dengan ekonomi wang
-Tanah tergadai / terjual
KBAT SEJARAH
13. Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam
usaha memantapkan sistem pemerintahan
-Tahap pendidikan yang rendah
-Penghayatan nilai murni yang masih lemah
-Etika kerja rendah -Tekanan hidup
-Tidak nampak kelemahan diri
-Sikap tamak sesetengah pihak yang terlibat
-Tidak melaksanakan amalan kepimpinan melalui teladan
-Arahan yang melanggar prosedur
-Tahap ketelusan yang rendah
-Kelemahan sistem, prosedur dan garis panduan
-Kurang penguatkuasaan
-Penguatkuasaan terpilih
-Keupayaan sumber manusia dan material terhad
-Kerangka undang-undang lapuk
-Percanggahan dalam undang-undang
-Pertindihan tugas, skop dan tanggungjawab antara
institusi

14. Pada pandangan anda, apakah iktibar yang dapat


diteladani daripada usaha pemimpin negara dalam
menjayakan pembentukan Malaysia?

-Sanggup bekerjasama demi mencapai kesejahteraan


negara
-Bertolak ansur antara pemimpin untuk memastikan
kedaulatan
Negara
-Mengekalkan kesejahteraan tanpa mengambil hak orang
lain
-Menjamin perpaduan antara satu sama lain
KBAT SEJARAH
-Menyelesaikan sebarang masalah menerusi diplomasi
-berbincang sebelum mengambil sesuatu keputusan
-Kebijaksanaan pemimpin-pemimpin negara patut
diteladani
-Sedia berkorban dan berkongsi nikmat kemakmuran
-Mengukuhkan identiti negara dan bangsa Malaysia

15. Pada pandangan anda, mengapakah pertubuhan


serantau dianggap penting kepada negara anggota?

-Menjamin kemajuan ekonomi negara


-Mewujudkan pasaran yang luas
-Menjalin pertukaran teknologi/kepakaran
-Kerjasama kebudayaan -Kestabilan politik serantau
-Kemasukan pelaburan asing -Hubungan diplomatik

16. Pada pandangan anda apakah kepentingan bidang


pertanian kepada perkembangan tamadun manusia?

-Menyediakan bekalan makanan


-Menjadi bahan untuk tujuan perdagangan
-Membolehkan tidak bergantung kepada bekalan daripada
negara
Luar
-Menjadi sumber pekerjaan penduduk
-Menjadi lambang kemegahan sesebuah tamadun
-Membolehkan rakyat menjana pendapatan / hasil negara
-Membolehkan pengkhususan pekerjaan berlaku
-Membolehkan tanah dibangunkan secara optimum
-Meningkatkan kemajuan sains dan teknologi dalam
masyarakat
KBAT SEJARAH
-Melahirkan masyarakat yang inovatif dan kreatif

17. Berdasarkan pemerhatian anda, apakah usaha yang


diambil kerajaan untuk memajukan bidang pertanian di
negara kita?

-Penubuhan Rancangan-rancangan Pembangunan Lima


Tahun
-Dasar Ekonomi Baru
-Dasar Pembangunan Nasional
-Pembukaan tanah baru untuk pertanian
-Penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa / RIDA
-Penubuhan FELDA, FAMA,MARA,MARDI dan FELCRA
-Mempelbagaikan hasil pertanian seperti getah dan kelapa
sawit
-Penubuhan Kementerian pembangunan Negara dan Luar
Bandar
-Penubuhan Kementerian Tanah dan Kemajuan Wilayah
-Penubuhan Lembaga Padi dan Beras Negara
-Penubuhan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia
-Penubuhan RISDA/KEJORA / KETENGAH / DARA /
KESEDAR
-Penubuhan Kementerian Pertanian dan Industri Asas TanI
-Penubuhan Universiti Pertanian Malaysia
-Penubuhan pasar tani
-Pelaksanaan hari peladang
-Penubuhan Bank Pertanian

18. Pada pengetahuan sejarah anda, apakah kebaikan


amalan sistem pemerintahan demokrasi di negara kita?
KBAT SEJARAH
-Rakyat terlibat dalam memilih/membentuk kerajaan
-Rakyat boleh bersuara/kemukakan pandangan
-Pemimpin tidak berkuasa mutlak
-Menjamin hak asasi rakyat
-Tidak berlaku kekejaman
-Kedaulatan di tangan rakyat
-Rakyat bebas memilih pemimpin melalui pilihan raya
-Menjamin kerajaan yang adil/stabil
-Menjamin perkembangan ekonomi
-Menggalakkan pelaburan asing

19. Sebagai pelajar, apakah tingkah laku yang


menunjukkan anda patuh kepada undang-undang sekolah.

-Sentiasa mematuhi disiplin sekolah


-Sentiasa menjaga nama baik sekolah
-Belajar dengan bersungguh-sungguh
-Mengambil bahagian dalam aktiviti ko-kurikulum

20. Pada pandangan anda, mengapakah bidang pendidikan


penting kepada kemajuan sesebuah negara?

-Melahirkan manusia yang mampu bersaing


-Meningkatkan tahap kemajuan diri
-Membantu kemajuan negara
-Melahirkan masyarakat berilmu
-Mengurangkan kadar buta huruf/meningkatkan kadar celik
huruf
-Mampu bertindak secara rasional
-Melahirkan rakyat yang setia Negara
KBAT SEJARAH
21. Pada pandangan anda, bagaimanakah Dasar Pelajaran
Kebangsaan mampu mengukuhkan perpaduan rakyat
berbilang kaum di Malaysia?

-Penggunaan sukatan pelajaran sama


-Bahasa pengantar sama
-Sistem persekolahan yang sama
-Pelajar melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum
-Penerapan nilai-nilai murni
-Pengenalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
-Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
-Konsep sekolah wawasan -Pendidikan moral

22. Sebagai generasi muda, bagaimanakah anda boleh


membantu meningkatkan hasil pertanian negara?

-Meningkatkan ilmu di bidang pertanian


-Banyakkan bacaan berkaitan pertanian
-Memilih subjek berkaitan pertanian sejak di sekolah
-Minat memilih jurusan berkaitan teknologi pertanian di
pusat
-pengajian tinggi / jurusan untuk manfaat pertanian
-Membeli hasil produk berasaskan hasil pertanian tempatan
-Persepsi tentang pertanian adalah perniagaan
-Positif terhadap hasil pertanian tempatan
-Menggalakkan rakan-rakan membeli barangan keluaran
tempatan

23. Sebagai generasi muda hari ini, apakah sifat-sifat


kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w yang boleh kita contohi
dalam peristiwa pembukaan kota Makkah?
KBAT SEJARAH

-Tidak terburu-buru dalam melakukan tindakan


-Melihat sesuatu secara menyeluruh
-Sentiasa menekankan perpaduan
-Bersifat baik sangka -Berprinsip
-Sentiasa membantu demi mewujudkan/mengekalkan
perpaduan
-Sifat pemaaf -Tidak berdendam
-Sifat kesabaran -Kebijaksanaan/ fatanah
-Menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan
-Berwawasan -Berjiwa besar
-Tidak pernah menyerah kalah
-Akhlak yang terpuji

24. Pada pandangan anda, apakah usaha yang harus


Malaysia lakukan untuk menjadi pusat kecemerlangan ilmu

-Menggalakkan kegiatan penterjemahan dan penulisan


-Memajukan kegiatan penyelidikan/R&D
-Melahirkan tokoh pemikir/cendekiawan/intelektual dalam
pelbagai
bidang ilmu
-Meningkatkan jumlah pelajar luar negara/antara bangsa
menuntut di IPT negara
-Memajukan prasarana pendidikan bertaraf dunia
-Menganjurkan banyak seminar berkaitan ilmu bertaraf
antarabangsa
-Mencapai kualiti pendidikan setanding negara maju
KBAT SEJARAH
25. Pada pandangan anda, apakah usaha kerajaan untuk
menjadikan Malaysia sebagai pelabuhan yang mampu
bersaing diperingkat antarabangsa?

-Meningkatkan kemudahan pelabuhan


-Mengurangkan kerenah birokrasi
-Menetapkan kadar cukai yang berpatutan
-Kemudahan pemunggahan dan penyimpanan
-Kemudahan bank pesisir pantai
-Menggalakkan syarikat pelabuhan terkemuka dunia
berlabuh
-Mendalamkan kawasan pelabuhan
-Promosi pelabuhan diperingkat antarabangsa

26. Pada pandangan anda, bagaimanakah kita mampu


menghindarkan negara kita mengalami Zaman Gelap
seperti yang berlaku di Eropah pada Zaman Pertengahan?

-Menggalakkan rakyat berilmu pengetahuan


-Memastikan rakyat mendalami ICT
-Mementingkan subjek Sains dan Matematik
-Menubuhkan banyak universiti awam dan swasta
-Menjamin keamanan/kestabilan negara
-Memupuk semangat cinta akan negara dalam kalangan
rakyat
-Menghayati semangat 1Malaysia
-Membeli barangan buatan tempatan
-Mematuhi undang-undang negara
-Menghayati semangat Rukunegara
-Menghindari aktiviti jenayah
-Menggalakkan konsep pembelajaran sepanjang hayat
KBAT SEJARAH
-Mematuhi ajaran agama

27. Pada pandangan anda mengapakah penduduk


tempatan menentang pelaksanaan sistem birokrasi Barat di
Asia Tenggara?

-Pembesar tempatan kehilangan kuasa pentadbiran


-Pengenalan cukai membebankan rakyat
-Undang-undang barat menjejaskan undang-undang
tradisional
-Undang-undang barat menyusahkan kehidupan rakyat
-Adat istiadat tradisional terjejas
-Institusi kesultanan merosot
-Sistem pembesar tempatan terhapus

28. Pada pandangan anda bagaimanakah rakyat boleh


menghalang kemaraan penjajahan kuasa asing pada masa
hadapan?

-Menguatkan perpaduan dalam kalangan rakyat


-Menguatkan sistem pertahanan
-Menyediakan peralatan senjata yang moden
-Meminta bantuan daripada kawasan sekitar bagi
membantu menghadapi tindakan barat
-Membina kubu pertahanan
-Merancang strategi peperangan yang berkesan
-Menyediakan bekalan makanan yang mencukupi
-Berhati-hati setiap tindak tanduk bara
-Memahami muslihat barat
-Menyambut baik kehadiran penjajah barat
-mempelajari serba sedikit bahasa penjajah
KBAT SEJARAH
-Mempelajari dan memahami budaya barat
-Berbincang dengan pembesar dalam menghadapi tindakan
barat

29. Pada pandangan anda, mengapakah generasi muda


hari ini perlu mempertahankankedaulatan negara kita pada
masa hadapan?

-Menjamin kestabilan politik-Kemakmuran ekonomi


-Memelihara keharmonian-Ke arah negara maju
-Memelihara perpaduan kaum
-Memelihara kebebasan dan keadilan untuk semua
-Melindungi warisan budaya bangsa

30. Sekiranya anda adalah Tok Janggut bagaimanakah


anda akan mengekalkan kedaulatan di kawasan
pentadbiran anda?

-mengadakan rundingan
-menyatukan penduduk
-membuat pemodenan
-menjalin hubungan erat dengan pembesar luar
daerah/negeri

31. sebagai generasi muda yang patriotik bagaimana anda


memainkan peranan dalam mengukuhkan semangat
nasionalisme dalam kalangan masyarakat hari ini.

-cinta negara -menghayati rukun negara


-mengukuhkan perpaduan
-mematuhi peraturan /undang-undang
KBAT SEJARAH
-menguasai ilmu pengetahuan
-menguasai pelbagai kemahiran
-menghayati konsep 1 malaysia
-mengamalkan semangat toleransi

32. Bagaimanakah anda menunjukkan semangat cinta


akan negara?

-Mengibarkan bendera Malaysia di kenderaan, rumah, kelas


-Mengharumkan nama Malaysia
-Menglibatkan diri dalam perarakan hari kemerdekaan
-Mengadakan kempen kesedaran
-Mempromosikan keindahan Malaysia

33. Mengapakah jata negara penting kepada negara?

-Lambang rasmi negara -Identiti sesebuah


negara
-Kebanggaan warga negara
-Lambang perpaduan dan kedaulatan negara
-Pemangkin semangat patriotik rakyat

34. Jelaskan peranan anda sebagai generasi muda hari ini


dalam mengekalkan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air
kita daripada diganggu gugat kuasa asing.

- Mengukuhkan semangat cinta negara


-Mengeratkan perpaduan bangsa
-Menjaga nama baik negara-Tidak bekerjasama dengan
kuasa asing
-Memelihara jati diri-Menguasai ilmu pengetahuan
KBAT SEJARAH
-Menguasai segala bidang kemahiran
-Mengukuhkan pasukan tentera
-Meningkatkan sains teknologi

35. Pada pandangan anda, bagaimanakah semangat


nasionalisme boleh terus dipupuk dalam kalangan generasi
muda kita hari ini?

-Menerapkan semangat patriotik di sekolah


-Menjaga nama baik negara di mana sahaja
- Melengkapkan diri dengan ilmu
-Bersatu padu semua kaum
-Mempunyai semangat kepimpinan
-Mempertahankan kedaulatan negara -Sikap
berdisiplin
-Gigih berusaha - Tolong-menolong / bekerjasama