You are on page 1of 1

Programarea examenelor corespunzătoare Nivelului II master - pentru studenții din anul II de studii, anul universitar 2018-2019

DISCIPLINĂ PROFESOR Examen

Didactica domeniului și dezvoltări în didactica Conf. dr. Florin Frumos Predare portofolii în intervalul 23 - 25 ianuarie 2019
specializării (învățământ liceal, postliceal) Portofoliile vor fi depuse în căsuţa poştală ce se găsește în corpul D (lângă secretariatul facultăţii)

Predare portofolii în intervalul 21 - 25 ianuarie 2019


Educație interculturală Lect. dr Marian Andrei Lucian
Portofoliile vor fi depuse în căsuţa poştală ce se găsește în corpul D (lângă secretariatul facultăţii)

18 ianuarie 2019 ora 17 amf. P3


Managementul organizației școlare Lect. dr. Neculau Bogdan - Constantin
26 ianuarie 2019 ora 10 amf. A14