You are on page 1of 265

Poglavlje

1
Bramley Village, Surrey, Engleska – April, 1836

vidjeće ti se gospođica Melbourne˝, ubijeđeno je govorio James Howland.
S ˝Sasvim sigurno. Jednom kada je upoznaš, vidjet ćeš da hoće˝.
Gavin Daggett, peti vojvoda od Cropthorna, iznenađeno je klimnuo glavom.
Njegov, inače hladnokrvan rođak, nervozno je brbljao protekla dva sata.
Zapravo, potpuno je bila nebitna ta Jamesova zaručnica, a kamo li da li je voli.
Ono što je bilo bitno, je to da li će ona odgovarati Jamesu, da li je iz odgovarajuće
porodice i da to nije neka vrsta žene koja izaziva skandale.
Iako je prošao samo dan od Uskrsa, sunce je bilo nevjerovatno jako. Gavin je
uzdisao zbog toga što je James želio da napolju pričeka dolazak gospođice
Melbourne.
Jedva da je bilo i povjetarca i on se počeo znojiti u svom novom sakou boje
šljive, ali ako je ovim malim gestom mogao ikako da ugodi Jamesu, koji mu je
oduvijek bio poput rođenog brata, Gavin je odlučio da će to i da uradi bez žaljenja.
Podižući ruku da zaštiti oči od jakih poslijepodnevnih zraka, Gavin je prebacio
svoj pogled sa krivudavog, prašnjavog prilaza na Jamesov profil pored sebe. Želio je
tom čovjeku svu sreću bračnog života.
Na nesreću, posao u Londonu je Gavina opterećivao isuviše često, pa nije imao
priliku da upozna gospođicu Melbourne. Ipak je primjetio, da se u prepisci s
njegovim bratićem, njeno ime zagonetno pojavilo prije dvije sedmice. Mislio je da ju
je morao znati ili da je morao ipak negdje čuti za nju…
Ili je nedostatak sna zbog izgradnje nove željeznice konačno pomutio njegove
misli.
Palcem i kažiprstom izmasirao je svoje bolne oči. James ga je zgrabio za rukav.
˝Istinski, ona je dobra, bogobojažljiva žena˝.
Osjećajući molbeni prizvuk u glasu svog najdražeg rođaka, Gavin se okrenuo
prema njemu. ˝Ako je gospođica Melbourne stekla tvoju privrženost, ne sumnjam
uopšte da je dobra ili pristojna˝.
James je gledao prema prilazu obrubljenom drvećem, a lagani povjetarac mu je
mrsio kosu boje žita. Ramena su mu bila napeta. Čak i Božiji čovjek može biti
nervozan u vezi braka, Gavin je pomislio te se zločesto nasmijao.
˝Gospođica Melbourne je veoma dobra˝, konačno je rekao James. ˝Veoma
ljubazna. Ima taj rijetki dar, da kada se smije, cijelo lice joj sija˝.
Ako se najljepša stvar koju James može reći o gospođici Melbourne tiče njenog
osmjeha, onda joj je sigurno nedostajalo ljepote koja bi se naglašavala.
Ali takva djevojka i odgovara seoskom svešteniku, poput Jamesa, koji nikad nije
tražio nikakvu drugu ljepotu sem Božije. Gavinov nježni rođak je žudio za
iskrenošću, favorizovao je diplomaciju i trudio se svim silama da razumije poglede
svih drugih ljudi, često na svoju štetu.
Sa porodičnom, dobrom ženom, James se nikad neće morati brinuti o
kontroliranju poznate Daggettovske požude, poput Gavinovog oca i mnogih drugih
Daggetta prije njega - potpuno neuspješnih u tome.
Zaista, sam Gavin je godinama koristio čeličnu volju da bi se kontrolisao.
Jamesov iskreni izraz rekao je Gavinu, da njegov rođak očekuje njegovo
odobrenje i nasmješio mu se. ˝Zvuči divno. Da li si već rekao tetki Carolini?”
Zastavši, James je pogledao još jednom prema prilaznom putu. ˝Mama je bila u
Londonu. Mislio sam da je najbolje da je lično obavjestim o mojim namjerama˝.
Gavin je klimnuo, shvativši mudrost tog razmišljanja.
Tetka Carolina je bila veoma osjetljiva kada je njen jedini sin bio u pitanju.
˝Istina. Možeš podijeliti svoje sretne vijesti, kada večeras stigne˝.
James je odgovorio ukočenim klimanjem.
Sada radoznao, Gavin se odvažio, ˝Malo si mi rekao o gospođici Melbourne ali
ništa o njezinoj porodici. Znamo li ih?”
˝Zapravo ne˝. James je slegnuo, djelujući opijen pogledom na prilaz. ˝Oni su iz
Suffolka i kruže zemljom. Otac joj rijetko ostaje u Engleskoj. Preferira da putuje˝.
Zastao je. ˝Majka joj se preselila…. u inozemstvo prije nekoliko godina˝.
Preselila se u inozemstvo, daleko od muža i djece? Jesu li rastavljeni?
Prije nego li je uspio dalje da ga ispituje, prekinula ga je buka udaranja kopita i
rzanja konja. Jednostavna crna kočija se provezla njihovim prilazom, podižući
prašinu.
˝Ovo bi morali biti gospođica Melbourne i njezin brat˝. James je sklopio ruke
pred sobom, čekajući ispravljenih ramena i napućenih usta kako je kočija dolazila
niz prilaz ka Norfield Parku, Gavinovoj seoskoj plemićkoj kući.
˝Zaista˝. Gavin se nasmješio i dalje zabavljen Jamesovim nervoznim
ponašanjem. ˝Dopašće ti se i brat gospođice Melbourne. Darius je vrstan sportista˝.
˝Onda će on malo razonoditi ovo selo da ne bude zatupljujuće dosadno, siguran
sam˝.
Dok se mala crna kočija zaustavljala pored stepeništa plemićke kuće, James je
bacio pogled na Gavina. ˝Hvala ti što si došao sa mnom da dočekam gospođicu
Melbourne. Stvarno bih želio da ti se dopadne˝.
James je bio skoro toliko uporan kao i prodavač na pijaci, pomislio je Gavin sa
osmjehom. ˝Siguran sam da ću o njoj imati visoko mišljenje poput tebe˝.
˝To mi je najveća želja˝.
Kada je James prišao kočiji, sluga je iskočio i otvorio je vrata. Prašina je letjela
podignuta nježnim vjetrićem, skoro poput magle oko kočije. Kao i obično tokom
proljetne sezone, James je kihnuo.
Prva osoba koja je izašla iz kočije je bila muškarac. Kada je stranac počeo da
izlazi, Gavin je ugledao pramen crne kose. Na svom visokom, elegantnom tijelu,
muškarac je imao stilizovano odijelo za jahanje sa odgovarajućim plavim sakoom i
dobro ispoliranim čizmama.
Gavin je ugledao veoma preplanule obraze i orlovski nos prije nego što je
muškarac izašao i pružio ruku. Zatim su se iz vozila pojavili tanki ženski prsti,
pokriveni kratkim svilenim kremastim rukavicama. Jedna zlatna narukvica joj je
visila sa desne ruke,tik povrh rukavice koja je svjetlucala na suncu. Napuhani rukav
od poplina sa naslikanim plavim cvijećem se pojavio sledeći. Onda joj je izvirila
glava - blijedi šešir na vrh tamnih kovrči, sjajnih poput mokrog mastila. Uska
ramena su bila pokrivena nježnim plaštom koji joj je padao sa ramena. Iskoračila je
na prljavi prilaz, stopalima mekano umotanim u čizme poput dječijih. Mada je bila
nevjerovatno visoka, njeni su pokreti bili veoma nježni.
Žena, gospođica Melbourne kako je pretpostavljao, ga je pogledala. Nagovještaj
osmjeha se promolio na njezinim usnama kada joj se pogled povezao s njegovim.
U momentu, njene ljubičasto plave oči su ga pogodile poput udarca u stomak.
Gospođica Melbourne baš i nije bila ljepotica; bio je u pravu glede toga, ali bila
je najegzotičnije biće koje je Gavin ikada vidio.
I ona je bila Jamesova zaručnica?
Gavin se zaledio, gledajući snažan ugao njezine čeljusti i njezina široka, puna
usta. Nije mogao da progovori.
Muškarac može da pomisli na jednu stvar kada pogleda takvu ženu, a to nije
poslednja moda. Gavin je progutao, dok se žudnja spuštala poput iznenadnog udarca
duboko kroz njegov stomak, pravo do njegovog spolovila. Ispustio je drhtavi uzdah.
Zašto rezervisani James, sveštenik, nije izabrao ništa manje od žene senzualne
poput gospođice Melbourne za svoju mladu? Ovo nije bila žena koja bi se uklopila u
malom selu osobito kao sveštenikova supruga..
Ona nije bila žena koja bi se igdje uklopila.
Da li je njegov rođak konačno osjetio dozivanje požude u krvi Daggetta?
Oduvijek je James bio više zainteresovan za duhovne nego li za seksualne stvari -
bar do poznanstva sa gospođicom Melbourne. Pošto je probudila i više od njegove
radoznalosti, Gavin je pretpostavio da je također izazvala i požudu njegovog rođaka.
Suviše zatečen da bi se pomjerio, posmatrao je kako se gospođica Melbourne
okreće ka Jamesu, dok joj sjajne kovrče miluju tanak vrat. Njezine oči, uokvirene
tamnim, dugačkim trepavicama sijale su čisto živahno plavo.
Takav nagovještaj stidljivosti je bio u otrovnom kontrastu sa bogatstvom njenog
lica. Obrubljene obrvama tamnim poput gavranovih krila, oči su joj bile svijetle,
izražajne…misteriozne.
James se pristojno naklonio nad rukom gospođice Melbourne dok ju je
pozdravljao tihim riječima. Njen se osmjeh raširio u nešto iskreno. Gavin nikad nije
bio neki poeta, ali njeno lice je stvarno zračilo poput izlaska sunca.
Otkrio je da mu je udisanje sledećeg udaha zraka bilo ogroman izazov. U stvari,
što ju je više Gavin posmatrao, to mu je gospođica Melbourne izgledala sve
primamljivije.
Elegancija njenog uglastog lica, nježna zakrivljenost njenih obraza, široko čelo -
da, sve je bilo predivno, ali još jedna bitna karakteristika zarobila je njegov pogled:
njena savršeno čista koža, boje masline koju nijedna čistokrvna engleska ruža ne bi
dobrovoljno sebi dopustila. Muškarac koji je prvi izašao iz kočije prišao je Gavinu
zaklanjajući gospođicu Melbourne. Gavin je shvatio da je ovaj crnokosi čovjek, koji
je bio još tamnije puti morao biti Darius Melbourne.
James je očigledno izabrao ženu stranog porijekla, čiji su roditelji ili bar jedno od
njih bili iz daleke zemlje poput Italije, Španije, ili čak Indije. To baš i nije ličilo na
tradicionalnog Jamesa.
Sa nervoznim osmjehom na licu, James je uzeo ruku gospođice Melbourneu u
svoju ruku, te Gavinu prišao s njom pod ruku. Neka emocija, vjerovatno nervoza,
urezala je boru između njenih tamnih obrva kako su mu prilazili. Svojim prilaskom
Gospođica Melbourne je samo produbila uticaj na njega. Sama njena usta su bila iz
najgrešnijih snova svakog muškarca. Otkrio je da ne može da pogleda u stranu..
˝Gavine, molim te da upoznaš gospođicu Kiru Melbourne, moju zaručnicu˝.
Njegovu zaručnicu. Gavin je duboko uzdahnuo. Da, bolje je bilo, da ne zaboravi
tu činjenicu. Ne bi bilo mudro i pošteno da sanjari o rođakovoj zaručnici, bez obzira
kako ona inspirativna bila. Gospođica Melbourne će, uskoro, sve u svemu, dijeliti
Jamesov život. I koliko god intrigantna, ona je bila samo žena. Gavin ih je viđao - i
probao - više od nekoliko.
Spustila se u savršeno pristojan naklon i promrmljala, ˝Čast mi je, Vaša milosti˝.
Klimnuo je, progutao i uzeo njenu rukavicom pokrivenu ruku i prinio ju je
svojim usnama. Prokletstvo i mirisala je dobro, poput vanilije na mjesečini.
Usta su mu bila čudno suha. ˝Gospođice Melbourne˝.
Sileći svoje misli da ne budu usmjerene na nju…lično, prebirao je njeno ime u
svojoj glavi. Kira. Odgovaralo joj je, jer je bilo egzotično, ime koje nije nikad čuo.
Koja je kultura imala takvo ime - i takva nevjerovatna usta?
˝I njen brat gospodin Darius Melbourne˝, James je nastavio.
Muškarac je pružio ruku, a Gavin je odsutno primio.
˝Vaša milosti˝, Melbourne je pozdravio stišćući mu ruku.
Gavin je teško sklonio oči s njegove sestre.
Tren kasnije rukovanju je došao kraj. Stajali su svi u tišini.
Gavin, uprkos glodanju unutar sebe, shvatio je da se mora podsjetiti da izigrava
domaćina.
˝Hoćemo li ući?” konačno je pitao, ali u njegovoj glavi pitanje je bilo mnogo
drugačije. Zašto je gospođica Melbourne pristala da se uda za Jamesa? Kako se
njegovom rođaku tako posrećilo sa ovom posebnom damom?
Da li je njegova bludna krv Daggetta izabrala sad - i izabrala gospođicu
Melbourne - da za njome grmi?

˝Kako vam se sviđa Norfield Park?” Kirin zaručnik, gospodin James Howland,
upitao ju je sat vremena kasnije dok su njih četvero sjedili i pili čaj.
Kira je posmatrala eleganciju vojvodinog doma, proučavajući sve od gipsanih
letvica koje pokrivaju stropove do šara u obliku dragulja, toniranih tepiha.
˝Oduševljena sam, priznajem˝. Pogledala je zaručnika prigovarajući. ˝Suviše je
veliko da bi bilo ugodno˝.
James je slegnuo, izgledajući poput dječaka. ˝Ovdje sam proveo veći dio svoje
mladosti, pa nisam tako impresioniran izgledom, ali sam jako sretan ako ti se sviđa˝.
˝Oh, sviđa mi se˝.
Kira mu se popustljivo nasmijala. Kao i uvijek, James je još jednom pokazao
svoj šarm i ljubaznost.
Kako god bilo, isto nije mogla reći za njegovog rođaka.
Vojvoda je bio rezervisan, ohol. Njegovo ponašanje, njegova šutljivost, govorila
su joj o tome, ali Kira je i očekivala takvo ponašanje.
Čovjeku njegovog značaja nije bilo zanimljivo upoznati je, ćerku drugog sina
jednog grofa bez značajnih relacija. Ono što nije očekivala, bio je taj muškarac sam
po sebi. Bio je toliko zgodan da je to skoro boljelo, stajao je skoro glavu viši od svog
rođaka, gledajući je sa tim fantomskim tamnim očima. Voljela bi da je prestane
posmatrati.
Kira se plašila da Njegova milost, odmjerava njene nedostatke, uključujući i
napola perzijske korijene i pravi listu koju će poslije izdeklamovati gospodinu
Howlandu, ali isto tako, vojvoda je možda razmišljao o poslovnim problemima.
Njegove oči nisu ništa odavale.
Pored nje, Darius ju je laktom u rebra lupio, podsjećajući je da mora nadići svoje
prirodno oklijevanje i razgovarati s novim poznanikom.
˝Vaša milosti, nadam se da niste toliko umorni kako se ne bi mogli diviti
osobitostima Norfield Parka˝.
Vojvoda je izoštrio svoj fokus na nju. Kira se mogla zakleti da među njima leži
nevidljiva linija koja ih povezuje.
Najvjerovatnije je pojačala njegov bijes. Možda je čuo glasine o njenom debaklu
sa Lordom Vanceom? Sasvim moguće. I on, kao većina dobrih engleskih obitelji,
nije podržavao ideju da im u porodicu uđe žena mješanog porijekla, ništa više od
žene sa poluporijeklom i skandalom iza sebe.
Tiho uzdišući, Kira je podsjetila sebe da će se uskoro udati za Jamesa, a oni koji
su se udružili u ružnim tračevima o njoj će preći na neku sledeću priču.
Tada će konačno možda naći mir i mjesto gdje će je ljudi prihvatiti zbog nje, ne
sudeći joj po okolnostima njenog porijekla.
˝Zapravo i nisam˝, vojvoda joj je odgovorio. ˝Volim Norfield skoro više od
ijednog drugog mjesta na zemlji. Žalim što isuviše često moram zbog posla boraviti
u Londonu i iz tog razloga odsustvovati iz Norfielda. I sami temelji su mu izvrsni˝.
Pa, njegova milost nije bila ponosna na ono što je posjedovao, samo je bio
jednostavan. ˝Zaista. Mogao bih povesti tebe i Dariusa sutra u obilazak, ako želite?”
Gospodin Howland se ponudio.
Nasmijala se. ˝To bih voljela˝.
Zaručnik joj je bio dobar čovjek, ljubazan pun razumjevanja i pažnje. Bio je to
čovjek voljan da okrene svoj život naglavačke da bi joj pomogao. Kira se plašila da
time što će mu biti supruga neće moći da mu vrati ni pola onoga što mu duguje.
Možda će ga zavoljeti s vremenom, onako kako zaslužuje. ˝Odlična ideja, James˝,
rekao je Cropthorne.
Tišina je zavladala. Vojvoda ju je posmatrao, zagonetnog pogleda. Kira se
oduprela potrebi da se ispravi u sjedištu. ˝Gospodin Howland mi je pričao da ste Vi
jedan od glavnih investitora u izgradnji nove željeznice˝, pokušala je razbiti tišinu.
Podizanje Cropthornove tamne obrve, pokazalo je iznenađenje. ˝Jesam. T&S će
otvoriti pravac od Londona do Birminghama za dva mjeseca˝.
˝Onda će Gavin moći da se zabavi sa zadirkivanjima, da može konačno da nađe
vremena da pronađe sestrama bogate muževe koji mogu plaćati njihove šokantno
skupe modistice˝, James je rekao smijući se.
˝Dobro bi bilo da budu veoma bogati, imajući na umu Katein i Annin ukus˝.
Vojvoda se čak i nasmijao na njeno iznenađenje, ali i dalje ju je gledao, pa je Kira
pogledala na drugu stranu. Uprkos tome njegov zgodni obris joj je lebdio u mislima.
To nešto nevidljivo, čudno…svjesnost koju je osjetila između sebe i Cropthorna, i
nije joj imalo smisla. Njegovo ponašanje joj je govorilo da joj je ne odobrava. I Kira
je bila zbunjena njegovim aristokratskim držanjem. Čudno, ipak, bila je svjesna
svake njegove riječi i svakog njegovog pokreta.
Vojvoda od Cropthorna je bio muškarac kojeg je teško ignorirati.
Bio je i tako opasan, sa svojim bogatstvom, moći, uticajem nad mlađim rođakom
i očiglednim neodobravanjem prema njoj. Zbog svih tih razloga Kira se zaklela da će
se sklanjati s puta Njegovoj milosti nadaleko i naširoko.

Gavin nije bio iznenađen kada ga je kasno, skoro blizu ponoći pozvala njegova
tetka Carolina.
Mlađa sestra njegovog oca ga je podigla, kada mu je majka umrla ubrzo nakon
njegovog desetog rođendana. Carolina mu je bila poput majke i zbog toga ju je dobro
poznavao. Kada je vidio koliko se zabrinula nakon što je James najavio svoje
vjenčanje uz večeru, Gavin je znao da će njegova tetka željeti razgovarati sa njim
prije ili kasnije.
Prišao je Carolininim vratima,i tiho pokucao. Nestrpljivo je otvorila vrata.
Stajala je pred njim u dugačkoj, plavoj kućnoj haljini, crvenog lica i stisnutih
usana.
˝Drugi su legli u krevete prije pola sata. Iznenađen sam da ti je ovoliko trebalo da
pošalješ po mene˝, izazivao ju je.
˝Gavine, kako me možeš mučiti u ovakvom trenutku? Ovo je užasno.
Jednostavno grozno!”
˝Kako je zbilja lijepo vrijeme, mogu samo pretpostaviti da misliš na Jamesov
izbor mlade˝.
˝Naravno! Imaš li ti ikakvu predstavu koliko je ona neprikladna za njega? Za bilo
kog muškarca sa dobrim porijeklom?” Tetka Carolina je mahala rukama po zraku.
Kako je njegova tetka bila veoma dobra u izluđivanju sebe same, Gavin je postao
vješt u njenom smirivanju.
˝Priznajem da je ona iznenađenje ali James kaže da je ona dobra i ljubazna žena.
Moramo prihvatiti da je on poznaje bolje nego mi. Imamo li ikakvog razloga da
sumnjamo u njegovezaključke?”
Najvjerovatnije je da je ona kod Jamesa pobudila nešto više od zdravog razuma
ali Gavin je tu misao ostavio za sebe.
Tetka Carolina ga je gledala kao da su mu narasli rogovi. ˝Zaslijepila ga je
požudom!”
Njegova tetka nikad nije bila spora niti glupa, podsjetio se. Niti je ikad
izbjegavala da izgovori što misli.
˝Ona - ona ima najužasniju moguću porodicu˝, Carolina je mucala od užasa.
Način na koji su joj se tresla ramena, Gavinu je dao do znanja da će mu tetka
uskoro zaplakati. Mrzio je vidjeti ju ovako potresenu, pa ju je nježno zagrlio kako bi
ju lakše utješio.
˝Ne uznemiravaj se. Možda ništa nije tako loše˝.
˝Loše je - i gore. Ona je nećaka Grofa od Westlanda, znaš˝.
Ne, on to nije znao, ali kada je tetka Carolina spomenula, čuo je neke tračeve baš
kad je odlazio iz Londona o djevojci … ali su mu promakle.
˝Kakvo dekadentno porijeklo. A njeno ponašanje!” Uzdahnula je kao da joj je
pozlilo. ˝Otišla je od kuće dva dana, priča se da je htjela pobjeći sa Lordom
Vanceom, kao da bi on uzeo takvu ženu. Iznenada, vratila se neudata i bez
objašnjenja. Uništena joj je reputacija!”
Gavin je ustuknuo. Gospođica Melbourne je provela dva dana - i noći - sama sa
muškarcem za koga nije udana? Nijedna žena dobrog porijekla ili ponašanja ne bi
sebi to dopustila. To je bilo potpuno nezamislivo. Takav skandal bi je uništio.
A Gavin je prezirao jednu stvar u životu više od ičega, a to je bio skandal.
˝To će pokrenuti zlobne jezike˝. Namrštio se. ˝Da li se Lord Vance ponudio da je
oženi i odvede je od obitelji i da li je prekršio svoje obećanje?”
˝Lord Vance joj nije ništa slično ponudio. Zašto bi? Ona je nebitna djevojka kojoj
je majka perzijka.˝
Perzijka; to je nasljeđe koje je Kiru obojilo i više nego samo njen ten, dalo joj
egzotičan oblik poput njenih nevjerovatnih usana.
˝Gavine˝. Tetka Carolina je pucnula prstima da povrati njegovu pažnju. ˝Šta da
radimo? James je ne može oženiti. Ona je čisti skandal!”
Počešao je vrh nosa. Tetka Carolina je bila u pravu; gospođica Melbourne je
zvučala kao čisti skandal. Gavin nije dozvoljavao da se tračevi približe njegovoj
porodici. Prokletstvo! Da li bi James, u namjeri da zadovolji svoj ukrućeni kurac,
gurnuo porodicu pravo u tračanje i poniženje ženeći se gospođicom Melbourne?
Jasno je bilo da je upravo to i namjerio, što nimalo ne priliči.
˝Šta tačno tračevi kažu?”
˝Da je Kira Melbourne žestoka spletkašica koja traži bogatog muža. Po onom što
priča Lord Vance, činila je sve razvratne i šokantne stvari da iznudi njegovu ruku.
Naravno da nije želio takvu razvratnu nevjestu˝.
Gavin takođe ne bi želio ženu Kirine sorte za suprugu, ali je sumnjao da bi i više
nego uživao u njenom razvratnom ponašanju …
Međutim, takvo razmišljanje Jamesu nije bilo od pomoći. Pročistio je grlo.
Je li Lord Vance bio čovjek koji bi odmamio djevojku od porodice lažnim
obećanjima? Gavin ga nije dovoljno poznavao da bi to znao reći.
U svakom slučaju, Lord Vance je jasno odbijao da je oženi, najvjerovatnije
odlučujući da Kira Melbourne nije ta vrsta žene na koju bi čovjek njegovog položaja
gubio čast.
˝Ipak, kako ju je Lord Vance mogao tako lako ostaviti?” upitao je. ˝Ona je iz
porodice jednog grofa˝.
Tetka Carolina je rukom odmahnula na tu činjenicu. ˝Westland je bratu uzeo sve
povlastice kada se oženio Perzijankom. Sumnjam da je Westland ikad upoznao
gospođicu Melbourne! Bez njegove podrške, usudila bih se reći, ona je samo jedna
jadna seoska muza koja pravi planove da se dobro uda. I sada ima svoje kandže na
mom jadnom Jamesu!” Šmrcala je kao da će zaplakati.
˝Ne uznemiravaj se˝. Gavin joj je stisnuo ramena. ˝Možda pronađemo način da
ugušimo priče o propasti gospođice Melbourne˝.
Tetka Carolina je odmahnula glavom svojim sivo bijelim kovrčama. ˝Teško.
Ljudi skoro o ničem drugom i ne pričaju!”
Gavinov stomak se stisnuo na sve i na brigu svoje tetke i na svoju vlastitu
nelagodu. Prokleto je mrzio skandale. Njegov otac ih je unio u njihovu porodicu
godinama ranije. Uspomene na prenošenje te zaraze mučile su ga kroz cijelo
djetinjstvo. Zlobni tračevi su uzrokovali da tetka jednom ne ustaje iz kreveta mjesec
dana zbog nervoze. Kao porodica bili su posramljeni i mučeni. James je znao kako je
on - kako se cijela porodica - osjećala kada je bila glavna tema tračeva. Zašto bi
oženio takvu djevojku?
Onda se Gavin sjetio same gospođice Melbourne. Skandal ili ne ali ona je bila
žena kakvu je vrijedilo imati u krevetu. On je ipak, znao dovoljno, da takve žene drži
kao ljubavnice. Dragi lakovjerni James je pretpostavio da je mora i oženiti.
Carolina je nastavila. ˝Jednostavno je šokantno da je gospođica Melbourne
mogla sjediti za večerom sa svojim stidljivim osmjehom i pristojno obučena kada u
vezi nje nema baš ničeg nevinog!”
Usred zvuka tirade tetke Caroline, Gavin je okružio oko njenog noćnog stolića i
sjeo na fotelju. I dalje mu nešto nije imalo smisla.
˝Ako je gospođica Melbourne željela grofa za muža, zašto se odlučila za Jamesa?
On je seoski sveštenik, nije izgledno da će je obasuti bogatstvom. Možda samo na to
trebamo obratiti pažnju˝.
Tetka Carolina je lupila dlanovima dramatičnim gestom. ˝Sada kada je
kompromitirana izvan svih mogućnosti, mora se smiriti s mužem koji je hoće.
Jamesovo ljubazno srce ga je dovelo do toga˝.
Njegova tetka je bila u pravu, Gavin je shvatio. James je oduvijek htio da
pomogne drugima. Kao dječak, njegov rođak je pomagao u brizi za bolesne, liječio
ranjene životinje i plakao s onima koji su žalili. James nije bio zaljubljen u
gospođicu Melbourne; možda je čak i nije ni želio. Žalio ju je, sa njenim nesrećnim
naslijeđem i njenim uništenim ugledom. Tetka Carolina je nastavila. ˝Pričala sam sa
Jamesom prije nego što sam poslala po tebe. On se neće predomisliti˝.
Gavin se nije iznenadio. James se nikad nije predomišljao kada se mješao u
pomaganje potrebitoj duši. Njegov bi rođak uvijek dao strancu poslednji zalogaj
kruha, čak i da sam gladuje. James bi smatrao da je sasvim jednostavno dati očajnoj
ženi dobro ime.
˝Kako ja da se nosim s time da mi je snaha drolja?”
Gavin na ovo nije imao odgovora, niti utjehe da joj olakša, jer on nije imao
Jamesovu ekstremnu smisao za milost prema drugima.
Uprkos mirnoći koju je pokazivao, bio je veoma znatiželjan da sazna istinu o
Jamesovoj zaručnici. Čak i ako se sve raščisti, istina nije bila važna. Ako, u nekom
čudnom slučaju, Kira Melbourne bude djevica poput opatice, tračevi su je već
žigosali kao kurvu i to ju je zapečatilo. Istina rijetko popravi ženama reputaciju.
Djevojka je jednostavno uništena. I James ju je očigledno zaprosio bez obzira na
nevolje koje će to donijeti obitelji.
˝Šta da radimo, Gavine?”
Zaista? Šta mogu da učine? Ako je trač o gospođici Gospođica Melbourne tako
raširen, skandal će doprijeti do Gavinove male porodice. Njegove obje sestre, koje
traže muževe ove sezone, biće ugrožene. I nakon sramote njegovog oca, odvratni
ljudi i dalje govore o njima skoro nakon dvadeset godina i on i njegova porodica nisu
mogli sebi da priušte da se zlobni jezici opet okrenu ka njima i da ih ogovaraju.
Tetka Carolina je jedva i prvi put preživjela poniženje i Gavin je bio odlučan da ih
sve zaštiti.
˝Nemoj ništa sada da činiš, već prestani brinuti˝, savjetovao je tetku, ustajući.
˝Pusti me da razmislim o ovome. Smisliću nešto˝.

Kira je sutra ujutru rano ušla u prostoriju za doručak, očekujući da će biti prazno.
Nije bila te sreće.
Vojvoda Cropthorne je sjedio za čelom stola, sam, proučavajući grupu
dokumenata nemilosrdnom učinkovitošću, upisujući zabilješke tu i tamo gdje je
smatrao potrebnim. U lijevoj ruci je držao šoljicu kave. Pored njegovog desnog lakta
bio je netaknut tanjir sa jajima. Sa tamnom kosom sklonjenom sa lica i profilom
poput isklesanog kamena, stvarno je bio zgodan, poput muškarca za kojim je nekad
čeznula - prije nego što joj je Lord Vance pokazao ko je zapravo.
Kad je Kira dotakla prag, pogledao ju je. Nije djelovao odsutno. Nervozno je
progutala, a zatim se je prekorila. Nije mu se sviđala kao što se nije sviđala ni majci
svog zaručnika; oboje su to jasno dali do znanja bez ijedne riječi. Gospođa Howland
bi se mogla možda uvjeriti sa vremenom, da njena nova snaha nije ni kurva, ni
nevjernica. Cropthorne, je pak, izgledao kao tvrd orah, izgledno veći izazov za
zadobijanje povjerenja, ali James je mnogo cijenio njegovo mišljenje, pa je morala
biti pristojna zbog oboje i zbog svog zaručnika i porodične harmonije.
˝Dobro jutro Vaša milosti˝. Nasmješila se. ˝Ispričavam se ako Vas ometam. Bila
sam ubjeđena da nikog drugog neće biti ovako rano˝.
˝Ustajem rano svako jutro˝.
Oklijevajući na vratima, Kira je primjetila da je Cropthorne nije niti uvjerio da
mu ne smeta niti ju je pozvao za stol sa njim.
˝Uživate li u ranim jutrima, kao što i ja uživam?” ispitivala je. ˝Volim tu
svježinu˝.
˝Meni su prikladna. Čovjek može više posla da završi ako ih započne raditi prije
podneva˝.
˝Zaista˝, promrmljala je, ne znajući što bi više rekla. Za nju, rana jutra su bila
spokoj. Bila su svježa i puna obećanja. Cropthorneu su bila odgovarajuća za rad.
Iako je Kira pretpostavljala da govori istinu, smatrala je da je njegov stav ipak bio
turoban.
˝Možete da sjednete˝, konačno je rekao… oklijevajući, dok je počeo da sakuplja
svoje papire.
˝Molim Vas ne dozvolite da Vas ometam. Ja sam najsretnija kad popijem malo
čaja uz biskvite u tišini˝. Kira je prišla ploči sa hranom.
˝Kako se čini, ovoga jutra moram otići za London na nekoliko dana. Posao zove.
Tako da možete jesti u tišini kako želite˝.
Neposredan, to bi bio pristojan način da se opiše vojvoda, odlučila je i stavila je
biskvit na tanjir. Oh, pretpostavila je da je neko njegovog nivoa naviknut da tretira
podanike sa srčanom dozom snishodljivosti. Istina je, da je Gavin Daggett bio
arogantan.
Ipak, Cropthorne je imao utjecaj na nježnog Jamesa, možda je čak mogao i
primorati njenog zaručnika da prekine zaruke. Vojvoda nije bio čovjek za koga je
sebi mogla dozvoliti da ga naljuti, ne ako je željela da se uda za Jamesa, da utiša
skandal oko Lorda Vancea, i nađe mjesto koje bi zvala domom.
˝Želim Vam sretno i sigurno putovanje˝, Kira je rekla najprijatnijim glasom dok
je sjedala za sto sa svojim malim obrokom.
Klimnuo joj je glavom - nije se trudio da joj odgovori - i krenuo je iz sobe, ali je
zastao pored njene stolice.
˝Kako sam shvatio, Vi ste nećaka grofa Westlanda˝.
Kira je zastala, sa šoljicom čaja između njenih usana i tanjirića. Oprezno je
pogledala u njegovom pravcu, samo da bi shvatila da mu je izraz lica bio nečitljiv,
sem naznake oholosti i radoznalosti u njegovim očima.
Izgleda, da je već čuo za skandal. I sada je otkrio njezino porijeklo. Njegovo
neodobravanje prema njoj je danas dublje nego jučer; to je jasno iz njegovog
pogleda. Da se brani od skandala, neće joj pomoći. I šta može da kaže o svojoj
miješanoj rasnoj pripadnosti? Ništa više nije bila oduševljena tom stvarnošću nego
što je on.
Perzijanci su je izbjegavali; Englezi su u nju buljili i ogovarali je. Cijeli svoj
život nije imala društvo čak ni najmanje koje bi je prihvatalo jednostavno kao osobu.
Očigledno, Cropthorne neće biti prvi takav.
˝Da˝, konačno je rekla spuštajući šoljicu u tanjirić. ˝Mada sam ja kao seoski miš,
plašim se. Nisam ga upoznala˝.
Cropthorne je klimnuo razmišljajući, kao da joj čupa živce. Kira je sumnjala da
on zna da je njen otac, bio odbačen od porodice godinama ranije ali ako je on želio
da igra igru uljudne neukosti, igraće je i ona.
Njegove su tamne oči lutale po njenom licu, potvrđujući sve dokaze njezine
perzijske krvi da bi je mogao prezreti.
˝Šteta. Mislim da je on veoma ispravan čovjek˝.
Naravno da se vojvoda divio čovjeku koji je sudio ženi po njenom porijeklu,
mislila je Kira. I on je sam tako radio čak i sada.
Da li je Cropthorne stvarno zamišljao da je ona imuna na poglede i jedne i druge
– radoznale i razvratne? Znala je da ljudi šapuću kad ona uđe u prostoriju. I unutar
sebe, Kira nije mogla da pobjegne od sopstvene zbunjenosti. Očajnički je željela da
bude posmatrana kao svaka druga žena, supruga dobrog čovjeka, dio dobre
zajednice, ali zbog svoje kože i drugih fizičkih karakteristika, uvijek će biti
drugačija.
Četri godine djetinjstva provedenog u Perziji su joj nekako zapečatile dušu.
Koliko god bi željela da može zaboraviti na to vrijeme, vatreno sunce nad kaspijskim
morem i divlje tulipane koji rastu na sve strane, zauvijek su sprženi u njezinim
mislima. Sjećala se kako je lovila male ribice sa njihovim pufnastim repićima, kako
je tražila male rakove koji su živjeli u ledenim bazenima. Engleska je bila istinski
zeleni vrt prepun ljepote, ali snažna veličanstvenost Zagros planina koje natkrivaju
beskonačnu pustinju pod sobom nikad nije bila zaboravljena u njenim mislima. I bez
obzira na mamine greške i bol koji joj je prouzrokovala, Kira je i dalje voljela tu
ženu. Odreći se svoje perzijske krvi, bilo bi joj kao da se odriče vlastite majke. Udaja
za Jamesa i postajanje dijela njegove male seoske parohije mogla je biti jedina
njezina prilika za ˝normalan” život. Ako se bude morala boriti sa Cropthorneom da
on to shvati, učiniće i to.
˝Moj otac često govori o svom bratu, tako da sam uvjerena da je njegovo
gospodstvo sve to što kažete i još više˝. Kira nije dodala da njen otac još kaže da mu
je brat nefleksibilan i netrpeljiv.
˝Možda će vam se nekada ukrstiti putevi, pa će te ga i sami sresti i upoznati˝.
Oh, Njegova milost bi to i voljela, da je posmatra kako je uživo odbijaju. On kao
svi kreteni skučenog uma, je pretpostavljao da to što je mješanka je činilo
istovremeno i glupljom i otpornijom na sakrivene i ubitačne ubode njegove vrste.
˝Možda, ali priznajem da se radujem mirnom i tihom životu u Tunbridge Wellsu
sa gospodinom Howlandom, kada se jednom vjenčamo. Ne planiram nikakav put u
London u skorije vrijeme˝.
Brak i mala parohija koju će James uskoro da preuzme, bebe i tihi seoski život -
to je bilo sve što je željela. Pravi protuotrov za skandal. Melem koji će joj pomoći da
konačno pronađe kulturu kojoj pripada.
˝Porodica je veoma važna, možda bih mogao reći da je kamen temeljac našeg
društva. Malo je toga što ne bih učinio da vidim moje rođake sretne i da im je
dobro˝.
Njegov ton joj je zazvonio kao upozorenje. Hoće li pokušati spriječiti njeno
vjenčanje? Strah joj je stisnuo stomak. Narav joj se uskuhala no sačuvala se od
ljutitih riječi i zadržala ih je u grlu.
˝Porodica je važna. Možete biti sigurni da ću uvijek misliti na ugodnost i
blagostanje Vašeg rođaka, više nego na išta drugo˝.
Cropthorne je zastao, praveći se da otresa mrvice sa rukava svog sakoa zelenog
poput boce. Kada joj je još jednom uzvratio pogled osjetila je da se nešto kuha u
njegovim ozbiljnim dubokim smeđim očima.
˝To je vrijedno divljenja˝, otezao je on, jasno misleći kako tu nema ništa vrijedno
divljenja sem nje same. ˝Ali čineći tako, ne možete misliti da ćete neodređeno dugo
izbjegavati svog strica˝.
Želio je da se pobuni, da cvili pod težinom njegovih sugestija, za koje je znao da
mogu da dovedu samo do njenog stida kada je se njegovo lordovstvo javno odrekne.
I ona nije htjela zadovoljiti Njegovu milost.
Umjesto toga, nasmijala se svojim najdragocjenijim osmjehom. ˝Znate, trebala
bih razmotriti Vaše mudre riječi. Veoma je ljubazno od Vas da se raspitujete za moju
porodicu. A što je sa Vašom? Imate dvije sestre, zar ne?”
Kao što je i očekivala, izraz na licu Njegove milosti se stisnuo i zatvorio čvršće
nego prozori pred jaku oluju. ˝Da˝.
˝Kada ću ih upoznati? One će uskoro biti dio moje nove porodice. Ne mogu
nositi na savjesti da nezainteresirano izbjegavam da ih upoznam ˝, oponašala ga je
susprezajući osmjeh.
Iznenađenje na njegovom licu je bilo neprocjenjivo. Očigledno njegova ohola
visost nije očekivala da ga potuče prosta poluperzijka. Zabljesnula ga je najsvjetlijim
osmjehom.
Vojvodi je nestao svaki izraz sa lica. ˝Moje sestre su zauzete pripremama za novu
sezonu u Londonu. Ne mislim da će se u skoroj budućnosti vratiti na selo. Dobar dan
Vam želim˝.
S tim, Cropthorne je otišao. Kira je bila raskidana između toga da li da se smije
ili da vrišti. Dok je bila zadovoljna što je potukla samodovoljnog vojvodu, bojala se
da njena bitka još nije bila gotova. On je nije odobravao, i sumnjala je da je to zbog
njene mješane krvi.
Kira se samo nadala da će ga posao dovoljno dugo zadržati u Londonu da bi se
ona i James mogli tiho vjenčati. Onda se Cropthorne mogao objesiti o svoje usko
razmišljanje, što se nje tiče. U stvari i nadala se da hoće.
Poglavlje 2
unutrašnjosti Londonskog kluba za gospodu, razgovori su se ujutru stapali u
U zujanje - nakon više od nekoliko rundi kartanja i pića. Dok je Gavin preko stola
gledao u raskalašenog Lorda Vancea, nadao se da i večeras neće biti drugačije.
˝Vaša milosti?” progovorio je jedan od preostale gospode oko stola.
Gavin je pogledao u svoje karte kada je sat otkucao tri ujutru. Neće ovdje
pobijediti. Iako uopšte nije mu ni bilo važno. Imao je novaca za izgubiti, i nije bilo
bitno ako uspije dobiti odgovore koji su mu trebali o gospođici Melbourne.
Smješeći se bacio je nekoliko novčanica na gomilu. ˝Gospodo?”
Kicoš s njegove desne strane je zazviždao na njegov vrtoglavi ulog. ˝Sreća za
dame je večeras očigledno u Vašem krilu, a ne u mom˝, rekao je kad je bacio svoje
karte i ustao. ˝Laku noć˝.
˝I ja takođe odustajem˝, rekao je drugi mladić i pridružio se poznaniku koji je
klimnuo u Gavinovom smjeru.
Gledao je kako dvojica odlaze u tišini. Dobro je, ostali su samo on, Lord Vance, i
neki sin barona čije je ime zaboravio. Ako bude sreće ostaće samo on i Vance za
nekih pola sata. Tada bi mogao postaviti neka diskretna pitanja o gospođici
Melbourne i njihovim…poslovima.
Jamesova zaručnica je treperila cijeli dan na rubu njegovih misli kao prokleta
sirena, smijući se, vrelih očiju, kao tema o kojoj je znao da ne smije razmišljati i
ljepota koju nije mogao odbaciti.
Bila je pametna; verbalna razmjena ujutro kada je napustio Norfield je dokazala
da ona nije samo lijepo lice. Iznenadila ga je svojim duhom i jasnim mislima i
pobjedila ga je.
Njegova žudnja nije popustila nimalo od momenta kako je spustio pogled na nju
prije nekoliko dana, a njen vispreni um ju je sada učinio još intrigantnijom. Gavin je
popio još jedan gutljaj konjaka. Želja za zaručnicom njegovog rođaka je bila
istovremeno i opasna i glupa, jer je isuviše dobro znao iz izleta svoga oca, da ako
muškarac sebi dozvoli da njime vlada takav apetit, može biti podstaknut da se ponaša
slobodno bez ikakve indiskrecije.
˝Lorde Vance˝, prošaputao je sin barona dok je uzimao svoju čašu konjaka. ˝Čuo
sam škakljive glasine o Vama i izvjesnoj gospođici Melbourne. Da li je to istina?
Molim Vas recite mi. Da li je takva bludnica kao što priče govore?”
Izvučen iz svojih misli na zvuk Kirinog imena, Gavin je zadržao psovku. Toliko
o diskreciji. Iako je želio znati o ženi i njezinom skandalu, svakako nije htio da još
više širi tračeve za slučaj da Jamesove zaruke postanu javne - ili još gore, ako je
njegov rođak stvarno oženi. Porodica bi to samo kasnije zaboravila.
˝Lord Vance, nismo li ovdje zbog kartanja? Što imate u rukama?” Gavin je
pokušao promjeniti temu.
˝Izlazim˝. Bljesnuvši čipkom ispod svojih rukava, plemić je bacio karte na sto.
Onda je nabacio pohotan osmjeh na svoje mlado lice i sklonio gomilu čupave kose
boje pijeska sa čela. ˝Gospođica Melbourne je bludna kao što pričaju i još više, ona
je istinska boginja seksa˝.
˝Gospodine, što Vi imate u rukama?” Gavin je upitao drugog čovjeka.
Sin barona nije čak ni pogledao u njegovom smjeru. ˝Dobitak je Vaš, Vaša
milosti˝.
Divno. Osvojio je jackpot koji nije zaslužio sa kartama s kojima obično ne bi ni
igrao. Takav nedostatak interesa za novac i za karte nisu obećavali uspješnu
promjenu teme. Uzdišući, pokupio je dobitak. Šta sad?
Mladi sin barona se nagnuo preko stola, bliže Vanceu, i nasmješio se razvratno.
˝Čuo sam da je gospođica Melbourne lijepa˝.
˝Neuobičajeno˝, Vance je ubjeđivao svoju publiku.
˝Ona je…susretljiva?” upitao je mladić.
˝Susretljiva?” podrugljivo se nasmijao Lord. ˝Ona je nezasitna. Kolabirao sam od
iscrpljenosti nakon što sam je tucao bezumno. Poslednja stvar koje se sjećam jeste da
je plakala od zadovoljstva. Ipak sam se probudio blizu zore sa njom na meni i sa
kurcem duboko u njoj. Jahala me je opet dok nije davno prošao doručak. I to je nije
bio ni pun dan našeg poznavanja˝.
Gavin se trgnuo. Iako je imao malo razloga da ne vjeruje Vanceu, čuti stvari
izrečene tako otvoreno nije ga zadovoljilo.
Još gore, Vanceove riječi su naslikale mentalnu sliku koja se spržila u Gavina.
Oštro je uzdahnuo, tjerajući misli daleko od gospođice Melbourne.
˝Ista igra gospodo?” Gavin je upitao, moleći se da ih uspije skrenuti.
Obojica su ga ignorisali.
˝Zvuči kao da je halapljiva˝, rekao je baronov sin glasom tihog poštovanja. ˝Pa si
je tucao opet?”
Lord Vanceov osmjeh se raširio, pokazujući bijele zube i neodoljiv šarm. ˝Svaku
šansu koju sam imao. Nikad nisam bio tako iscrpljen nakon dva dana u krevetu!”
Uzbuđenje je obojilo lice baronovog sina. Nije mogao imati više od dvadeset i
izgledao je kao da bi mogao doživjeti orgazam ni od čega više nego od same
Vanceove sugestivne priče. ˝Želim čuti sve o njoj˝, rekao je teško dišući.
Istinski, Gavin je to isto tako želio da čuje. Iako je i sam sumnjao u lascidnu
prirodu gospođice Melbourne od trenutka kada su se upoznali - takvo lice može
inspirirati samo požudne misli - želio je znati tačno koliko je ona neodgovarajuća za
Jamesa.
I iako je znao da ne bi trebao, Gavin se takođe pitao koliko bi ona bila
zadovoljavajuća za njega samog.
Vance je zastenjao. ˝Oh, ona ima najnevjerovatnije grudi, veoma osjetljive na
dodir muškarca. Iako sam ih samo okrznuo palcem mogao sam vidjeti kako otiču i
postaju tvrde. Ah, struk joj je divan i divno prelazi u savršene kukove. Tako duge
noge˝. Uzdahnuo je utopljen u sjećanje. ˝Noge dugačke dovoljno da se omotaju oko
muškarca i stisnu ga. Noge koje je rado širila na moj i najmanji dodir˝.
˝Da i šta još?” mlađi muškarac je pitao, slineći.
˝Ima egzotični mali mladež od rođenja na bedrenoj kosti˝. Vance je pokazao na
lijevu stranu. ˝Skoro je oblika srca. Privlači ti pogleda nadole tamo gdje bi se
muškarac želio zabiti do korica svog mača˝.
Dvojica mladića su vriskala.
Gavin je stisnuo čeljust. Želio bi da je Vance manje opisivao i zbog Kirinog
dobra, kao i zbog svog vlastitog. Protiv svoje volje, Gavin ju je zamislio golu i
njegovo je tijelo reagiralo. ˝Najbolje od svega˝, Lord Vance se nagnuo i šapnuo,
˝Kada je na koljenima, ima najtalentiranija moguća usta.”
˝Igramo li karte ili ne?” Gavin je prekinuo čeličnim glasom. Čuo je dovoljno - i
previše.
Okrenuli su mu se sa zbunjenim izrazima. Vance je izgledao nekako poput ovce.
˝Naravno. Nećete kriviti čovjeka što se želi sjetiti takvog zadovoljstva?”
Gavin je promješao karte i počeo dijeliti. ˝Svaka žena za koju nađete da Vas
toliko zadovoljava, trebali bi razmisliti da je i oženite, naročito ako je nevina˝.
Lord Vance je ustuknuo. ˝Da oženim poluperzijsku kurvu? Dobra je i sve za
tucanje ali zaista … Gospođica Melbourne nije bila ništa više nevina nego bilo ko od
nas ovdje, rekao bih˝.
Gavin je gledao u mladog bludnika, dok se čudio sam sebi. U jednu ruku, Vance
je najvjerovatnije rekao istinu o Kiri Melbourne; ona je vjerovatno raširila bedra
njemu i drugima prije. I iako ga je ta informacija uznemiravala, vjerovatno je
zaslužila svoju lošu reputaciju, ali on nije mislio da ijedna žena zaslužuje da bude
ogovarana tako otvoreno i bez poštovanja. Jasno, Vance nije mario što iko ružno
misli o gospođici Melbourne.
Na stranu bezukusna observacija, Gavin je znao da mora da dokaže Vanceove
bludne tvrdnje – nekako - te zatim da ih predstavi Jamesu, tako da bi se dečko
mogao ponijeti kako dolikuje. Inače, skandal će opet progutati njegovu porodicu i što
je jednako uznemirujuće, Gavin će nastaviti da pati od ove posebne žudnje za ženom
koja je za njega potpuno zabranjena.

˝Našu vrstu tražiš˝.


Nesiguran kako da odgovori na njenu observaciju, Gavin se okrenuo ženi pored
sebe, Cordeliji Darrow, udovici, Grofici Litchfield.
Nakon kratkog razmišljanja, spremio se na izbjegavanje i blijedo joj se
nasmješio. ˝Samo sam umoran˝.
On i Cordelia su prošli kroz elegantnu balsku dvoranu uokvirenu zlatnim
brokatnim draperijama. Bijeli lukovi od gipsa obilovali su plesnim keruvimima, dok
su bogati cvjetovi pomiješani s parfemom ispunjavali vlažan zrak. Ogromna dvorana
je bila dekorisana za skupljanje najvažnijih u Londonu, a dame su po ćoškovima bile
zamotane u svaku moguću boju.
Gavin je osjetio sve oči na sebi i Cordeliji. Naizgled nesvjesna, stavila je ruku
pod njegovu i pogledala ga skeptično plavim pogledom.
Sa plavom kosom elegantno aranžiranom na vrhu glave i elegantnom čipkanom
haljinom koja je uokvirivala njeno vitko tijelo, Cordelia je izgledala hladno i
kraljevski - i uvijek je tako izgledala. To je bio jedan od mnogih razloga što joj se
Gavin divio. Bogata udovica u dvadesetčetvrtoj, Cordelia je bila najpopularnija
domaćica i meta za neoženjene muškarce i bogate i siromašne.
On i Cordelia će se jednom vjenčati. Svi su to mislili, čak i sam Gavin. Iako nije
volio njenu sklonost za tračanje, Cordelia je bila, u svakom drugom pogledu,
savršena za njega - dobrog porijekla, dobrog izgleda, pametna, prijatelj, mada nikad
nije ženu zamišljao u toj ulozi. Razumjela je da je brak poslovni dogovor. Između
obaveza oko budućnosti svojih sestara i partnerstva oko nove željeznice nije imao ni
vremena da je zaprosi kako dolikuje, ali uradiće to.
˝Umoran si?” Cordelijine su oči treperile razigrano. ˝Pa, igranje karata sa
Lordom Vanceom do zore bi izmorilo bilo koga˝.
Okrenuo joj se zlobno se osmjehujući. Iako je Gavin očekivao da će ona čuti za
incident nekada, nije se nadao da će to biti za svega osamnaest sati.
Cordelia mu je odgovorila zveckavim smijehom. ˝Ne ljuti se na mene, Gavin. I
prije nego što pitaš, ja imam svoje načine da saznam te stvari. Znam da ti je ispričao
kao i svima koji su ga htjeli dovoljno dugoslušati - o skandaloznoj gospođici
Melbourne˝.
Gavin je pažljivo koračao. Niko izvan porodice nije znao ništa o Jamesovim
nesretnim i nadao se privremenim zarukama. Ako to Cordelia sazna, cijeli će London
do jutra zujiti o tome. Želio je da odloži te vijesti dok ne odluči kako da se nosi sa
ozloglašenom ljepoticom.
˝Da, čuo sam malo više nego što sam želio˝, ali bilo je to i više nego dovoljno da
ga drži budnog cijelu prošlu noć, dok se vrtio u fantazijama o goloj Kiri Melbourne,
natečenih bradavica, obraza rumenih od uzbuđenja, širom raširenih nogu dok se
uvija u njegovom krevetu. Kao i mnogo puta te večeri grubo je otjerao te misli od
sebe.
˝Ali želio si čuti neke tračeve?” Odmjereno ga je pogledala. ˝Izgleda kao da si
tražio Lorda Vancea zbog njegove…priče. Zašto bi inače ti otišao u njegov
uobičajeni klub, koji se samo korak razlikuje od javne kuće?”
Trebao je biti spreman za ovo pitanje ali nije imao dobar odgovor.
˝Ahmm˝. Slegnuo je.
Cordelia ga je duboko pogledala prije nego što se okrenula opet prema gomili sa
poluosmjehom. ˝Nikada se ne odaješ hirovima. Kako sad trenutno nemaš ljubavnicu,
mogu pretpostaviti da si gladan nekih jezivih priča?”
Gavin je jedva zadržao uzdah. Cordelia je znala biti zastrašujuće direktna - i
veoma drska. Kada je niko nije mogao čuti voljela ga je izazivati oko njegovog
ispravnog vladanja. Na svu sreću, prilazak njegove rodice Lady Madeline i njenog
muža, gospodina Brocka Taylora, Gavinovog partnera u T&S željeznici, ga je
sačuvao od odgovaranja na Cordelijina sramna pitanja.
˝Zdravo rođače Gavin˝. Maddie se nasmješila dok joj je crvenkastosmeđa kosa
sijala poput svjetlosti svijeća. Okrenula se prema Cordeliji. ˝Lady Litchfield, drago
mi je vidjeti Vas, kao i uvijek˝.
˝Lady Madeline˝, Cordelia je odgovorila.
Hladno je pogledala u Brocka. Gavin je posmatrao kako razmišlja o tome kako se
bivši sluga pretvorio u bogatog biznismena. Iako je voljela Brocka, kako je priznala
Gavinu, Gavin je znao da ona uživa u svojoj društvenoj moći. Savršeno obučen u
crno večernje odijelo i veoma dobro sređen kao i uvijek Brock je čekao poznati
osmjeh. Prepoznala ga je; ovih dana je to uvijek radila, ali kada je to željela.
˝I Mr. Taylor˝. Cordelia je ispružila ruku u rukavici. Brock ju je primio za prste i
naklonio se pristojno. ˝Kako je moja investicija?”
˝Divno moja Lady˝. Brock se okrenuo Gavinu, očigledno spreman za poslovnu
diskusiju. ˝Imam dobre vijesti za sve investitore koje smo pozvali ovamo večeras.
Moći ćemo otvoriti 13-tog maja, skoro sedam sedmica prije rasporeda, da ne
spominjem osam hiljada funti ispod budžeta. Smatrajmo ovo okupljanje slavljem!”
Gavin je znao da je Brock brilijantan u biznisu ali ovo je premašivalo sva
njegova očekivanja. ˝Sve je na svom mjestu?”
˝Sve sem krajnjih radova. Maddie i ja ćemo posjetiti sve hotele duž rute da se
uvjerimo u njihov standard˝. Okrenuo se Cordeliji. ˝Naravno, mi bi smo željeli i Vaše
mišljenje˝.
Vjerovatno je Brock htio oduševiti Cordeliju tako da onda ona to ispriča svima.
Gavin se nasmješio pametnoj taktici svog partnera.
U sebi, Cordelia je bez sumnje bila zadovoljna ali je jedva odgovarala sa
gracioznim pokretima glave. ˝Kao jedan od investitora, biću sretna da to učinim˝.
˝Moj pomoćnik će Vam poslati sve detalje˝.
Brock se onda okrenuo Gavinu. ˝Dame, izvinite nas. Imamo još malo posla o
kom moramo da porazgovaramo˝.
˝Potražite neku zabavu i mi ćemo vam se uskoro pridružiti˝, Gavin je dodao,
pretpostavljajući da Brock, kako je navikao, želi razgovarati više o zajedničkom
pothvatu, njegovom radu i ljubavi.
Cordelia je pogledala Gavina, svjetlu obrvu dižući u izazovu. ˝Možda bih trebala
da plešem sa Lordom Tothom u tvom odsustvu˝.
Lord Toth je jurio Cordeliju od dana kada je zvanično prestala dvogodišnja žalost
za njenim mužem. Sa titulom i kvalificiran, Toth nije tajio da želi da je oženi. A
Gavin je znao da ona uživa da ga izaziva sa tom činjenicom. To bi trebalo da mu
smeta, pretpostavljao je.
˝U slučaju da te ubijedi da pobjegneš večeras s njim u Gretnu, čestitaću mu˝,
izazivao ju je.
Cordelijine su se usne stisnule u tanku liniju ali je vidio sakriven osmjeh. ˝Nisi ti
baš tako galantan˝.
˝A ipak ti se i dalje sviđam. Da li tvoja tolerancija nema granice?”
˝Bojim se da sam ih upravo dosegla˝. Cordelia se nasmijala na njegovu šalu. ˝Idi.
Vidjećemo se uskoro˝.
Dok su dame odlazile, Gavin je nježno gledao. Onda je Cordelijin poznanik,
Lord Darehurst, stao direktno njima na put, tako da bi ga bilo nemoguće neprimjetiti.
Zastala je, podigla je pogled na udaljenosti dovoljno velikoj samo da pogleda
mladog grofa. Nakon kratkog naklona, krenula je dalje. Darehurst ju je zaustavio
uzimajući joj ruku u rukavici i prinoseći je svojim usnama. Izvukla je ruku i Gavin se
namrštio. Šta je Cordelia imala protiv Darehursta? Uvijek ga je izbjegavala, uprkos
tome što ga je poznavala cijeli svoj život.
Brock je potapšao Gavina po ramenu i on se okrenuo da vidi prijateljevo lice na
kom je bio izraz iščekivanja. Slegnuo je ramenima kao ovca.
˝Žao mi je. Želio si sa mnom razgovarati. Je li još nešto bilo u vezi željeznice?”
Brock je odmahnuo glavom. ˝Ne, kao što sam rekao - sve je spremno za rad. Ja
se brinem za tebe. Izgledaš kao da nešto trpiš. Je li sve u redu sa Jamesom i sa
tvojom tetkom? Sa tvojim sestrama?”
Razmišljajući pogledao je u Brocka, Gavin je zagrliosvog prijatelja. U toku
planiranja i i izgradnje željeznice, Gavin je naučio da mu vjeruje više nego ijednom
drugom čovjeku, uprkos spornom početku njihovog poznanstva.
˝Oboje su dobrog zdravlja˝. Na kraju krajeva to je bar bilo tačno.
˝Onda je riječ o ženi˝.
Gavin je podigao pogled na Brocka. ˝Zašto to kažeš?”
Širok osmjeh je ispunio Brockovo lice. ˝Svaki muškarac koji je ikad imao
problema sa ženama, poznaje taj izraz. Pitaj Lady Litchfield da se uda za tebe.
Vjerujem da već neko vrijeme očekuje tvoju prosidbu. Odbila je trojicu, uključujući,
Lorda Totha, samo prošle sedmice. I Darehurst izgleda kao da bi je cijelu progutao˝.
Gavin je pogledao preko njegovog ramena i vidio da je grof nastavio da je slijedi,
blješteći zavodljivim osmjehom po kome je bio poznat u svim balskim dvoranama i
mnogim spavaćim sobama. Mada ga je pogled zbunio nije mu nešto smetao.
Cordeliji su se divili kuda god bi išla. Naravno da su je i drugi muškarci željeli,
naročito lovci na bogatstvo poput Totha i zavodnici poput Darehursta.
˝Cordelia nije zainteresovana za Totha, a Darehurst je jasno objavio da se više
neće ženiti. Nisu mi prijetnja. Vjerovatno ću je zaprositi kad željeznica počne da
radi, a ona mi je dala do znanja da će pristati˝.
Brock je uzeo čašu šampanjca od sluge koji je prošao s poslužavnikom. Gavin ga
je pratio. ˝Znači…Lady Litchfield nije žena na koju misliš˝.
Gavin je oklijevao, a zatim odlučio da ako želi odgovore moraće malo istraživati.
A Brock je bio diskretan u svemu. Prije vjenčanja, Brock je djelio krevet s Maddie
nekoliko godina bez ikakvog šaputanja ili da se išta od toga ikad saznalo. Taj je
čovjek znao da čuva tajnu.
˝Mislim da si čuo za skandaloznu gospođicu Melbourne˝, Gavin je konačno
rekao.
˝Ko nije?” Popratio je svoje retoričko pitanje ironičnim osmjehom.
˝Na moje zaprepaštenje, u pravu si,” Gavin je otezao.
˝Da li si je upoznao?” Brock ga je upitao gledajući ga.
˝Da li si ti?”
˝Da, ali prije nekoliko mjeseci. Prije skandala˝.
Polako, Gavin je klimnuo. ˝Kakvo si mišljenje stekao?”
˝Nismo bili predstavljeni jedno drugome…ali ona je posebna gospođica. Znaš da
volim tvoju rođaku više nego što bi ijedan muškarac trebao da voli svoju suprugu ali
da priznam, gospođica Melbourne je zadivljujuća˝.
Gavin se u potpunosti slagao s tim na sopstvenu žalost.
˝Da li si je nedavno upoznao ovdje u Londonu?” Brock je pitao.
Poželio je da je to tako jednostavno. ˝Odsjela je u Norfield Parku. Napustio sam
njeno društvo tek prije nekoliko dana˝.
˝Jesi li je uzeo za ljubavnicu?” Zaprepaštenje je ispunilo Brockovo lice.
˝Ne. Moj rođak James hoće da se oženi s njom˝.
Iako su tiho govorili, Gavin se okrenuo da se uvjeri da ih niko ne bi čuo. Hvala
božanstvu pa je orkestar bio glasan večeras, violine su otezale svoje žalosne visoke
tonove. Brock je izgledao kao da će se udaviti. ˝Oženiti je? Ali skandal…”
˝Tačno. Sumnjam da je sve što Lord Vance govori istina. ”
˝Možda˝. Slegnuo je. ˝Možda ne˝.
Nešto poput nade se pojavilo u Gavinu. Da li je on to želio da Kira Melbourne
bude nevina? Zašto? Sigurno je da njeno djevičanstvo - ili njegov nedostatak - nisu
bili ni od kakve važnosti za njega. Ne, ako bi on želio da ona bude nevina, bilo bi to
zbog Jamesa. Nije bilo nijednog drugog razumnog objašnjenja.
˝Nestala je sa Vanceom na dva dana˝, Gavin jeizjavio. ˝Nakon tako šokantnog
događaja kako bi mogla biti išta manje nego besramna, kao što on tvrdi?”
˝Ne mogu opovrgnuti njeno… neobično odsustvo, ali postoji nekoliko stvari u
vezi Lorda Vancea oko kojih bih se zapitao˝. Brockov glas se još malo spustio.
˝Da li si znao da je bio skoro bez prebijenog penija prije tri godine? Da˝, Brock
je klimnuo glavom.
˝Sad je odjednom više nego ‘situiran.’ Pokušavao sam mjesecima saznati kakve
investicije je imao da su ga od propasti dovele do bogatstva ali ništa nisam našao ni
ovdje ni na kontinentu˝.
To je stvarno bilo jako ozbiljno. Brock je znao sve o svim investicijama. Znao je
kako je svaka novoobogaćena porodica došla do svog bogatstva i kako su oni na
vrhu obnavljali svoja bogatstva. Brocku je bio posao da to zna, ali nedostatak
njegovog znanja o Vanceu nije imao ništa sa gospođicom Melbourne.
Gavin je progutao svoj šampanjac i zatim se namrštio prema Brocku. ˝Na šta
ciljaš?”
˝I dalje imam svoje kontakte na mjestima bez reputacije. Od njih sam saznao da
njegov novac dolazi iz neprihvatljivih izvora. Nemam dokaza ali ako su spekulacije
tačne, njemu nije za vjerovati. Moguće je da je gospođica Melbourne pobjegla s
njimzbog naivnosti, ne znajući ga dobro˝.
Iako su bile i zanimljive i sumnjičave Brockove informacije nisu mu davale
ništa. Ako je tačna teorija njegovog prijatelja, Lord Vance bi se sigurno mogao
svrstati u najgore nitkove. Onda opet, ako je klipan prevario gospođicu Melbourne
da je ona vjerovala da će je oženiti, ne bi li ona plakala i žalila se svima koji bi je
htjeli slušati?
Gavin je uzdahnuo. ˝Čak i da si u pravu teško da bi to popravilo štetu nanijetu
njenom ugledu˝.
˝Onda razmotri ovo: jedan od njegovih bijednih poznanika je ukazao na to da
Vanceova zainteresiranost nije vezana za spol kome pripada gospođica Melbourne˝.
Sada je Gavin bio zaprepašten. Vance je zvučao i požudno i zadovoljeno kad je
opisivao svoj krevetski sport sa Kirom Melbourne.
˝On je sodomit?” Gavin je šapnuo. ˝Ako je to istina zašto bi onda pobjegao sa
gospođicom Melbourne? Ili se čak to i pretvarao? Ona nema novac, nema porodične
veze. Ako je nije želio zbog njenih ženskih draži …”
˝Zašto ju je želio?” Brock ga je oštro pogledao. ˝To je dobro pitanje. Veoma
dobro zapravo˝.

Tokom mladosti Gavin je otkrio tajne prašnjave prolaze kroz glavni dio Norfield
Parka do sve i jedne spavaće sobe u kući. Najvjerovatnije je hodnike napravio neki
njegov predak koga je kao i njegovog oca rukovodila požuda.
Godinama ranije, otac ga je ulovio dok se kretao kroz hodnike - tačnije rečeno,
mladi Gavin je ulovio oca u špijuniranju mladih gošća. Nikad više nije ušao u
prolaze do sad.
Prvi put u svom životu, Gavin je bio sretan zbog tog što mu je otac bio razvratni
kopilan. Kakav otac, takav sin.
Gavin je odbacio takve misli. On nije bio poput svog oca. Ne bi tražio
zadovoljstvo s bilo kim na koga bi naišao. Dovraga, nije trenutno imao ni ljubavnicu,
na što je Cordelia tako drsko ciljala. Ipak, Gavin nije mogao zanijekati da je želio
vidjeti golu Kiru Melbourne.
Možda i više ličimo na svoje predake nego što želimo priznati - perverzni do srži.
Gavin je ignorisao svoj unutarnji glas.
Mada je na svom putu natrag u Norfield neprestano vidio Kiru Melbourne ispred
sebe, dok je pokušavao da otjera tu poželjnu sliku, Gavin se sjetio da je Vance rekao
da Kira ima mladež. Odjednom je znao da je to podatak pomoću koga može dokazati
ili pobiti tvrdnje skandala. Zato je pričekao da joj sluge donesu svježu vodu. Već bi
trebala biti budna i oblačiti se za dan. A on će moći saznati istinu.
Dok je sunce bacalo svoje blijede zrake na južnu stranu kuće, gurnuo je malo u
stranu tapiseriju koja je skrivala vrata hodnika, duboko je udahnuo i podigao je zasun
sa svijećom u ruci. Bilo je tamno u tunelu, naravno, a bilo je i prljavo. Zidovi su se
skupljali oko njega. Nizak plafon ga je natjerao da se sagne dok je hodao naprijed.
Podigao je svijeću gledajući oznake svih soba, napisanih rukom njegovog oca.
Ostavština dragog tatice dok je ganjao svoje voajerističke užitke.
Konačno je došao do ružičaste sobe. Sobe u kojoj je bila Kira Melbourne. Sobe u
kojoj bi trebalo da se sada bavi svojom jutarnjom higijenom.
Da li je Kira nevina ili zavodnica?
Mada istina nije bila važna društvu koje se pitalo, jer je ona zauvijek uništena
žena u njihovim očima. Gavin je bio odlučan da sazna istinu. Naravno, odgovori su
mu trebali zbog Jamesa. Ako je žena iskorištena kao što je Lord Vance tvrdio, on
neće imati grižnje savjesti, da je otjera iz života svog rođaka. Ona je bila
personifikacija skandala, napola perzijka, kojoj nije bilo mjesto u porodici Daggett.
Gavin lično nije želio pobiti tvrdnje o njenoj raskalašenoj prošlosti iz jednog drugog
posebnog razloga. Jedva da je bilo značajno da li je imala jednog ili stotinu
ljubavnika.
Neki uznemirujući dio njega, ipak, se nadao da neće naći mladež oblika srca na
lijevom kuku koji je Lord Vance tako bestidno opisao.
Štiteći titravi plamen svijeće unutrašnjošću svog dlana, Gavin se nagnuo naprijed
na zid iza ružičaste sobe. Tiho je sklonio letve iza stare slike neke odavno mrtve
majke Daggetta koja bi se sigurno okrenula u grobu da može sada da ga vidi.
Ignorišući udaranje svoga srca, provirio je kroz dva mala otvora za oči.
Kira Melbourne je stajala ispred svog ogledala u spavaćici kupajući se u nježnim
zlatnim sunčevim zrakama koja su prolazila kroz zavjese na prozorima. Oštrim,
jasnim glasom pjevala je neke tonove koje nije znao. Lice joj je bilo nježno,
bunovno. Kosa joj je bila u dugačkoj pletenici koja joj je padala niz leđa. Vrh repa
dodirivao joj je slatke oble guzove. Gavin ju je gladno želio ondje dotaknuti.
Momenat kasnije, Kira je usula malo vode iz bokala pored ogledala u zdjelu
ispred sebe. Zatim je posegla za dugmadima na svojoj spavaćici. I dalje pjevušeći,
Kira je otkopčala svaki laganim odmjerenim pokretom, otkrivajući ljepotu svojih
ključnih kostiju, vrhove nad svojim okruglim grudima, poželjnu dolinu među njima.
Kako je otkrivala sve više svoje kože, Gavinu je bilo teško da stoji. U njemu se
podigla požuda; srce mu je brže udaralo. Gavin se podsjetio da je ovdje samo da bi
saznao istinu - zbog Jamesa. Ponavljao je tu činjenicu opet i opet, kao mantru.
Onda se Kira nagnula i podignula je ivicu svoje spavaćice. Učinila je to jednim
potezom, izlažući svaki bujni inč svog tijela. Stomak mu se zavezao. Požuda mu je
sjurila niz noge, pržeći ga poput požara u preponama. Počeo je da se znoji, da žudi
da je dotakne, da istraži sve oble, njene ženstvene inče, da ih zaplijeni. Želio ju je
klizavu i spremnu da ga osjeti duboko u sebi.
Toliko o mantrama. Gavin je progutao suhog grla.
Kada je poslednji put osjetio takvu proždiruću požudu? Nikad. Gavin se
namrštio. Uzimao je povremene, diskretne ljubavnice s kojima je bio uglavnom
zadovoljan. Nikad nije susreo ženu koja bi ga učinila žestokim i neopreznim, kao što
je to bio njegov otac. Da je ijedna žena ikad djelovala na njega kao što je to Kira
Melbourne, Gavin bi je izbjegavao.
Sad nije imao šanse za to. Integritet njegovog porodičnog imena je zavisio od tog
može li je on diskreditovati. Kratkim trzajem zgloba, Kira je svukla spavaćicu na
pod. Gavin je ispustio drhtavi uzdah. Zrak je bio prokleto vruć.
Tačka za gledanje koju je postavio njegov perverzni otac prije nekih dvadeset
godina dozvoljavala mu je da vidi Kirin profil s desna. Nije joj mogao vidjeti lijevu
bedrenu kost da bi mogao potvrditi tračeve. Umjesto toga imao je odličan pogled na
njene čvrste grudi, koralno obrubljene suncem koje se probijalo kroz prozore,
bradavice stvrdnute od jutarnje hladnoće. Sjenke zore su umekšale njen vitki torzo.
Gavin je skoro glasno zastenjao dok mu je pogled putovao niz mekani stomak i
glatka bedra do okruglih guzova pokrivenih kožom egzotične boje odličnog čaja sa
dodatim toplim mlijekom. Rastegnula se rukama prema nebu poput lijene mačke.
Mada je mislio da to nije moguće, postao je još tvrđi.
Kako će za ime svega da bude s njom pristojan u društvu, a da ne postane tvrd
kao koplje? Već je mogao vidjeti sebe na vjenčanju Jamesa i Kire veoma radog da
učini mnogo više nego da samo poljubi mladu…
Šta je dovraga bilo sa njim? Bio je više od nekoliko godina daleko od maštarija
iz adolescencije. Naučio se čeličnoj kontroli. Nije da nije nikad prije vidio golu ženu
u svom životu; bile su ih desetine. Zašto je Kira Melbourne tako uticala na njega?
Gavin je zatvorio oči i duboko je uzdahnuo ali je i dalje mogao da vidi golu Kiru
Melbourne u svojim mislima, tako poželjnu, dok upija svoj pogled u taštom
ogledalu. Boreći se za kontrolu brojao je do deset. Zabrojao se do dvadeset. Onda je
opsovao.
˝Eksplozija i trulež, ovo je smiješno˝, šapnuo je sam sebi. ˝Ona je samo žena a ja
sam…” Kreten koji viri? Voajer? Ne, već čovjek odlučan da sačuva svoju porodicu
od propasti i skandala.
Sa čvrstim ciljem na umu, Gavin je opet otvorio oči da bi vidio da je Jamesova
zaručnica i dalje gola. Nije htio gledati u njene grudi … niti misliti kakvog bi okusa
bile u njegovim ustima ako bi ih nadnijela nad njegovo lice pozivajući ga. Gledaj
niže, rekao je sebi. Za čudo njegove su ga oči poslušale ali su se ovog puta spustile
na spoj njenih glatkih bedara i na zamršeni ram tamnih dlaka koje su joj pokrivale
pukotinu. Zamišljao ju je otvorenu za njega, kako ga poziva u sebe, kako ga iskušava
sa bljeskom svoje svježe stidnice… Gospode, u tunelu je odjednom bilo toplije nego
u Hadu.
Nekoliko trenutaka kasnije, Gavin je opet natjerao svoj pogled da padne dole, sve
do njenih stopala. Savršenstvo. Nije bilo ničeg seksualnog u vezi stopala, osim što su
njezina bila dugačka i elegantna, postavljena na tanke zglobove i divno oblikovane
listove i oh, glatka bedra među kojima je njena.
Ne. Ovdje je bio zbog Jamesa, i da sazna istinu.
Kada bi se bar malo okrenula, Gavin bi mogao vidjeti Kirinu lijevu bedrenu kost
u ogledalu. Kada vidi mladež koji je Vance opisao, ili kad utvrdi da ga nema, može
vratiti dasku natrag i vratiti se u svoju sobu. Veoma je jednostavno.
Na nesreću, nije se sjećao da je ikad imao takvu granitnu erekciju, pa se dio
njega s tim nije baš slagao.
Odmahujući glavom, zgađen, Gavin je pogledao i poželio da se Kira okrene još
samo malo prema njemu da tako više može okončati ovo mučenje.
Naravno, ona nije ništa takvo uradila. Umjesto toga podigla je krpu, umočila je u
vodu i počela trljati svoje lice. Uskoro je prešla na ramena, ruke, dlanove, perući se
ne žureći. Ponovo je krpu umočila u vodu i zatim je stisnula da iscijedi višak vlage iz
malog pamučnog peškira od lana kome je on sada zavidio.
Prije nego što je mogao skrenuti pogled, Kira je obujmila jednu svoju dojku
perući je krpom u drugoj ruci. Prala ju je efikasno, ali svaki njen pokret je imao
seksualnu notu. Mogao se kladiti da je veoma malo žena iz visokog društva ikada
vidjelo sebe potpuno gole, a opet Kira je izgledala potpuno opuštena svojom
razgolićenošću.
Ostavila je dojku i ponovila je isti postupak sa drugom, zastajući opet da uzme
svježe vode iz bokala. U ekstazi, Gavin je gledao kako joj se bradavice zatežu i
tamne, dok je jutarnja svježina prelazila preko njih. Sigurno je da njegovo srce nije
moglo još mnogo ovoga da podnese.
Okreni se, prokletstvo!
Ipak, gospođica Melbourne ostajala je tvrdoglavo na istom mjestu. Prelazila je
krpom u velikim krugovima preko stomaka spuštajući ga niže.
Malčice je razdvojila noge. Gavin je zatvorio oči i zastenjao. Ovaj način mučenja
je bio iznad i izvan porodične dužnosti, u svakom slučaju, ali dugovao je odgovore
tetki Carolini, koja je zauzela mjesto njegove majke koje se sjećao samo po blijedoj
koži s mirisom ljiljana i sunčanim osmjesima. Dugovao je odgovore rođaku Jamesu.
Njegova tetka i rođak su mu skoro sva porodica koju je imao. Kako bi mogao
podbaciti u nalaženju istine ? Vidio je sebe kako objašnjava da ga je izdao otvrdnuli
kurac …
Gavin je čuo još jedan pljusak vode koji je bio praćen vlažnim korakom stopala
po mekanom tepihu. Kira se okrenula ali u suprotnom smjeru. Počastila ga je
prekrasnim pogledom na svoju zadnjicu koja se u savršenoj liniji nadovezivala na
njene kukove, nataknuta na ugodno tanak struk, glatka zakrivljena leđa i elegantna
ramena.
Gospode, sad izmišlja poeziju o njenim ramenima?
Kira je zgrabila nešto s lijeva, iz ormara od mahagonija koji se naslanjao na
zidove obojene u ružičasto. Kada je izvukla odjeću, Gavin je vidio da je to čista
košulja.
Navukla ju je preko glave, polako se okrećući prema njemu i zatim gurajući ruke
kroz odgovarajuće otvore. Lagano ju je obukla, a Gavin je gledao kako košulja
polako pokriva predivni pogled na njene grudi i klizi niz njezin stomak. Prije nego
što je sve sjelo na svoje mjesto, okrenula se prema njemu baš toliko da vidi
crvenkasti mladež na njenoj bedrenoj kosti.
Srcoliki - baš kako ga je Lord Vance i opisao.
Gavin je tiho opsovao. Razočarenje i požuda su jurili njegovim venama dok je
vraćao lagano dasku natrag na njeno mjesto i naslonio se na zid hodnika stisnutih
zuba.
Očigledno, Brockove informacije nisu bile dobre. Vance nije bio sodomit, bar ne
potpuni. Možda mu nije smetalo koji god ga spol pozvao u krevetsko druženje.
I to je nekada davno bila i Kira Melbourne. Kako bi inače znao za njen
jedinstveni mladež?
Gavin se vratio u svoju sobu, prstiju zalijepljenih od vrelog voska svijeće. Šta će
sad reći tetki Caroline? Još bitnije, što da kaže Jamesu?
I zašto je dio njega bio nesretan jer je Kira Melbourne bila laka žena?

˝Gavine, vratio si se iz Londona!” James ga je pozdravio iz prostorije za doručak


prije nego što je namršteno zastao. ˝I vidim da nisi dobro raspoložen. Lice ti je poput
olujnog oblaka˝.
Osjećao se više poput tornada, čvrsto nabijen i spreman za bitku ili za seks,
najvjerovatnije kasnije, ali Gavin je znao da danas neće moći da bira. Dovraga, nema
ni tri sata da se vratio iz Londona. Već je uspio da vidi najizazovniju golu ženu - i
sada se zbog tog mora suočiti sa svojim rođakom.
˝James, čuo sam neke veoma uznemirujuće tračeve o tvojoj zaručnici u Londonu.
Da li se ti stvarno namjeravaš oženiti ovom ženom?”
Predosjećanje je zarobilo Jamesovo blijedo lice. ˝Preklinjem te da ne vjeruješ u
sve što si čuo o gospođici Melbourne. Trač jednostavno nije istinit˝.
Gavin je opsovao. Jamesov molbeni izraz će samo otežati njegovo insistiranje da
se odrekne Kire Melbourne. Zar ne može rođak da uvidi da je ženidba sa ženom
njenog statusa bila jednaka sa društvenim samoubistvom za cijelu porodicu? Da će
njegova nova parohija u Kentu čuti za skandal i otjerati ih oboje? Da će ga
najvjerovatnije jednom izdati i povrijediti?
˝Lord Vance je rekao da tjelesno u potpunosti poznaje tvoju zaručnicu. Siguran
sam da možeš uvidjeti.”
˝Laže i siguran sam u to! Ne znam zašto je imao potrebu da iznosi tako otrovne
tvrdnje. Kira je rekla da je tražio od nje da pobjegne sa njim i pošto joj je bilo stalo
do njega i vjerovala je da je džentlmen, ona se složila. Na najbolniji način je naučila
da Vance nije častan čovjek˝. James je složio grimasu. ˝Možda ti priča zvuči
nategnuto ali ja sam se molio za ovo. Znam da je nevina˝.
Nestrpljenje je zanovjetalo u Gavinu. ˝Vance ima detalje. Na primjer, on tvrdi da
gospođica Melbourne ima veoma jedinstven mladež na…sebi. Ja-ja vjerujem da je to
stvarno istina. Postoji jedan način da to sam saznaš˝.
Iz njegovog izraza, Gavin je vidio da ovaj podatak nije uvjerio Jamesa. ˝Mogu
samo da zaključim da si taj podatak dobio od njezine lične služavke. Ako jesi i Lord
Vance je lako mogao isto da učini˝.
Gavin nije mogao pobiti zaključak svog rođaka bez da se potpuno otkrije, ali se
pitao je li Vance mogao platiti sluškinji za takav podatak. Ipak zašto bi? Do sada,
hulja nije učinila ništa drugo nego je uništio Kirinu reputaciju i Gavin u tome nije
vidio korist koju bi od toga Vance imao.
˝Gospođica Melbourne je dobra i iskrena žena, Gavine. Znam da ne bi učinila
tako grešnu stvar˝.
A očigledno James kao da je pao s jabuke. James je bio Kiri Melbourne izlaz u
ugodan i pošten život. Zašto to nije mogao da shvati? ˝Zašto bi bez dokaza vjerovao
nekoj ženi koju poznaješ jedva tri sedmice? Voliš li je?”
˝Ja volim svu Božiju djecu˝.
Gavin je uzdahnuo duboko tražeći strpljenje. ˝Voliš li je kao muškarac ženu,
moram-je-oženiti, načinu?”
James je oklijevao. ˝Ja je jako cijenim˝.
Čudno olakšanje je prošlo kroz njega. ˝Ali je ne voliš˝. Prije nego što je imao
šanse da bude još zadovoljniji, druga odurna misao je pogodila Gavina. ˝Ti - ti nisi
ugrozio.”
˝Nebesa, ne!” James je uvukao svoje čvrste lopatice izgledajući zbunjeno.
˝Nikada je ne bih doveo u tako uvredljivu poziciju niti bi ona nešto slično dozvolila˝.
Onda je pogledao i raznježio se. ˝Gavin, ja mogu spasiti gospođicu Melbourne od
daljnje propasti. Potrebna mi je žena koja će biti odana mom cilju poput mene. Ona
je voljna da njeguje duše mojih novih parohijana zajedno sa mnom. Radujemo se
našem zajedničkom životu u Božijoj službi˝.
Žena koja je prala svoje grudi tri sata prije pred ogledalom nije djelovala kao da
razmišlja o životu u Božijoj službi.
˝Razumijem da misliš da će je brak zaštititi od ružnih tračeva ali to neće
zaustaviti zle jezike˝.
˝Planiramo ovdje imati malu ceremoniju i zatim se odseliti u moju novu parohiju
gdje ćemo voditi veoma tih seoski život. Tračevi će vremenom utihnuti, siguran
sam˝.
˝Za tebe i za gospođicu Melbourne možda, ali ne i u Londonu. Šta je sa mojim
sestrama? Anne tek treba imati prvu sezonu. I šta sa tvojom majkom? Ne vjerujem
da može preživjeti još jedan razarajući skandal˝.
˝Rimljanima, poglavlje pet, dio treći kaže, ‘I ne samo tako, već i slavimo u
nevoljama: znajući da nevolje rađaju strpljenje.’”
Dovraga sa strpljenjem. Jasno je, dokazano, ništa ne djeluje na tvrdoglavca poput
Jamesa.
˝Majka je jaka˝. James je gledao u Gavina kao da je izgubljena duša. ˝Sa
sigurnošću osjećam da će ovo proći˝.
Možda, no ne prije nego što je ubije. ˝Kao glava ovog domaćinstva mogu
zahtjevati od tebe da je napustiš˝.
˝Gavine, ne! Daj sebi priliku da stvarno upoznaš gospođicu Melbourne, molim
te, jer mi neće biti drago da izgubim rođaka kojeg sam uvijek smatrao bratom. To će
mi donijeti mnogo bola˝.
James će izabrati senzualnu kurvu ispred vlastite obitelji? Takva pretpostavka
bila je zastrašujuća - nezamisliva! Misao je Gavina učinila nemilosrdnim.
˝Šta će biti kada jednom dođeš kući i nađeš drugog muškarca u krevetu sa tvojom
ženom?”
˝Gospođica Melbourne to nikad ne bi uradila! Odana je našem zajedničkom cilju.
Istinski, pogrešno si ocijenio moju zaručnicu˝. James je okrenuo glavu od Gavina.
˝Moj viši poziv na Božju službu jedno je područje mog života za koje sam siguran.
Znam da je ovo prava stvar. Molim te, razumi me˝.
˝Znači, ne namjeravaš odustati od ženidbe u cilju žrtvovanja Bogu?”
James je sklonio pramen kose sa svog čela i njegove plave oči su bile i tužne i
odlučne.
˝Vjerujem da je Bog stavio gospođicu Melbourne na moj put da bih je mogao
spasiti. I to je baš ono što namjeravam˝.
Poglavlje 3
va parodija je otišla predaleko!”
O Kira se okrenula da se suoči sa optužujućim glasom svoga brata, kojeg je
nosio jutarnji vjetar. Dugim koracima Darius je marširao preko zelenih travnjaka
Norfield parka. Sunce na mutnom sivom nebu je najavljivalo oluju. U skladu sa
vremenom i njemu je na licu bila siva grimasa.
˝Dobro jutro˝. Nastavila je hodati dok je on nije stigao. Skupljajući dlanove
ispred sebe, Kira je posmatrala njegov ljutiti prilazak, nadajući se da mu je vrijeme
ono što ga je razljutilo ili čak hladno gostoprimstvo gospođe Howland, ali joj je
Dariusov olujni pogled ostavljao malo nade.
˝Vraga je˝, režao je.
Pogledala ga je. ˝Darius, nemoj.”
˝Nemoj šta? Da te ne branim kada ljudi govore boleštine o tebi?” Namrštio se.
˝James je dobar čovjek i ti si zaslužila njegovu nježnost i pažnju, ali kunem ti se da
njegov rođak treba britak udarac posred lica˝.
Znači Cropthorne je uspio probuditi i Dariusov bijes, sem njenog vlastitog.
˝Njegova milost je radije recimo…”
˝Arogantan? Drzak? Loš u prosuđivanju?”
Nasmješila se, znajući da ne smije poticati Dariusov bijes.
Vjetar joj je nanio pramen kose na usta i Kira ga je sklonila. ˝Mislila sam reći
obeshrabrujući ali sam možda uticala na tvoj način razmišljanja˝.
Darius je gunđao gadeći se. ˝Čuo sam pompoznog magarca u prostoriji za
doručak sada sa Jamesom˝.
˝Vojvoda se vratio iz Londona?”
Na to saznanje Kirina je krv jurnula brže potaknuta tjeskobom. Nadala se da će
on biti odsutan bar još jednu sedmicu, dovoljno vremena da uspostavi nekakav odnos
sa Jamesovom majkom. Kako su stvari stajale, gospođa Howland je jedva
razgovarala sa njom, sem sa prezirom u očima. Mnogo puta se odlučivala o tome
kako da se nosi sa Cropthorneom i uznemirenjem koje je je on činio njenim mislima
i njenom miru. Čudna svjesnost koju je osjećala u vezi njega, ju je uznemiravala.
Djelovao je na nju na način koji nije razumjela. ˝Zaista˝, Darius je odgovorio, ˝i iz
onog kako je zvučao, nije radio ništa nego je kopao po odvratnom skandalu dok je
bio u gradu. Kreten je čak učinio sve što je mogao da uvjeri zaručnika da te ostavi.
Kira je progutala i strah ju je odjednom obuzeo. Od trenutka kad je James insistirao
da upozna njegovu porodicu prije nego što se vjenčaju, bojala se da će je mrziti, da
će prezirati njezino miješano porijeklo i vjerovati u sve najgore o njoj. Skoro od
njihovog prvog susreta Kira je sumnjala da će Cropthorne pokušati ubijediti Jamesa
da prekine njihove zaruke, ali unervozilo ju je kada je to sad čula kao činjenicu.
˝Šta je rekao gospodin Howland?” Neizvjesnost je obojila njezin glas bez obzira
koliko se trudila da to izbjegne.
˝Na svu sreću on je ostao čvrsto pri tebi, sestro, ali mislim da Njegova milost
neće prihvatiti odluku svog rođaka. Još nisi čula sve šta je rekao Cropthorne˝.
Drhtavo klimajući, Kira je dopustila Dariusu da nastavi.
˝Cropthorne je izgleda iz tračeva Lorda Vancea saznao za tvoj mladež koji imaš
od rođenja i rekao je Jamesu da je potvrdio da taj mladež postoji. Moguće je da je
Njegova milost platio tvoju služavku.”
˝Stvarno mislim da mi je Kitty odana, Dariuse. Možda je Vojvoda lagao da uvjeri
svog rođaka˝.
˝Možda. Ili je moguće da je neko od njegovih slugu saznao za to,
pretpostavljam˝. Darius je frustrirano prešao rukom preko lica. ˝Zašto si uopšte
planirala pobjeći sa Vanceom ne rekavši mi ništa? Ne govoreći nikome?”
Tišina je bila najbolji odgovor, Kira je pretpostavljala. Osjećala se kao potpuna
budala jer je dozvolila sebi da je Lord Vance ubijedi da će tajne zaruke i brak biti
jako uzbudljivi. Kako je samo naivna bila. Kako je ikad mogla mariti za takvog
čovjeka?
Darius je uzdahnuo frustriran njenom šutnjom. ˝Dovraga. Hoćeš li mi bar reći
kako je Vance saznao za tvoj mladež?”
Kira je progutala. Ne, nikad. Ako bi rekla svom mlađem bratu da ju je Lord
Vance odveo u London, a ne u Gretnu Green, kao što je obećao, da ju je vezao,
skinuo golu, stavio ruke na nju i … Zadrhtala je, odbijajući da se dalje sjeća te
užasne noći. Kad bi Darius saznao potpunu istinu ne bi se zaustavio dok ne ubije
nitkova. A kako je Vance poznat kao dobar strelac, uprkos činjenici da su dvoboji bili
zabranjeni, Kira se bojala da bi njen brat poginuo u pokušaju da zaštiti njenu
uništenu reputaciju. Ako bi Darius umro, to bi njenom ocu slomilo srce. Ona bi bila
uništena tim gubitkom.
Da li bi njihovoj majci bilo stalo do toga? Ta ju je misao boljela, a došla je
nepozvana. Otjerala ju je.
Ono što je važno, jeste da onda kad je shvatila da je Lord Vance ne namjerava
oženiti, pobjegla je i vratila se kući.
˝Nije važno kako je Lord Vance saznao za moj mladež. Nije me fizički povrijedio
kao što sam ti i rekla˝.
˝Da, i rekla si da te nije silovao˝, Darius je nastavio nestrpljivo. ˝Ali.”
˝Nije˝. Kira se nadala da će brat biti uvjeren i da će misliti o nečemu drugom.
Bijes je provrio po Dariusovim obrazima prije nego što je bijesno progovorio.
˝Ali je jasno da te je nekako povrijedio. Više se ne smiješ, Kira. Bojiš ga se i ja to
mogu da vidim. Zašto bi ga inače štitila? Zašto bi mi branila da ga ulovim i da ga
kaznim?”
Zatvarajući oči, Kira je poželjla da njen brat može lako pobijediti nitkova.
Umjesto toga se bojala da bi Darius u svom pravednom gnjevu postao plah i
neoprezan i najvjerovatnije, žrtvom Vanceovog pištolja u zoru. Nije mogla da
podnese tu misao. Podnošenje ogovaranja je bilo mnogo jednostavnije. Sa ocem koji
je stalno putovao loveći sopstvenu dušu, Darius joj je bio jedina porodica na koju je
mogla da računa. Šta bi ona bez njega?
˝Molim te, nemojmo više govoriti o ovome˝. Kira ga je molećivo pogledala.
˝Gospodin Howland je na mojoj strani bez obzira na neodobravanje njegove
porodice. Jednom kada se vjenčamo, i oni će vidjeti da sam odgovarajuća supruga,
sposobna da se brinem za njega i eventualno, za našu djecu. Shvatiće da mogu biti
dobra sveštenička supruga, da se neću skandalozno ponašati i da nisam bludnica˝.
Brat je izgledao skeptično, a Kira je uzdahnula. ˝Vrijeme˝, uvjeravala ga je. ˝Daj
da prođe vrijeme. Između toga i braka, priče će prestati. Društvo će se baviti novim
skandalom i ja ću postati nevažna. Kako nikad nisam imala težnje za društvenim
životom, mišljenja Londona mi nisu važna. Jednom kad se udam i kad se smjestimo
u Jamesovu novu parohiju, neću imati načina ni da čujem nove tračeve, sigurna
sam˝. Uzela je brata za ruku.
˝Ja sam voljna da više ne spominjem tu stvar. Možeš li i ti to uraditi?”
Darius je opsovao i pogledao u stranu.
Kira je stisnula prste. ˝Molim te?”
˝Kada bi samo znala zlobne laži.”
˝Znam˝. I znala je, mada nije razumjela razloge zbog kojih je Vance govorio
takve stvari. Sada razlozi i nisu bili važni. ˝Ne mogu ništa da učinim da ga spriječim
da laže, zato bih radije zaboravila na sve to˝.
˝Ja ne mogu!”
Podižući se na prste, Kira je zagrlila stisnuta ramena svog brata. ˝Pokušaj da
zaboraviš. Zbog mene˝.
Darius je stajao nijem i miran skoro cijelu minutu. Konačno je ispustio težak
poražen uzdah. Zagrljaj straha koji ju je stisnuo, malo je popustio Kiru. Možda sada
Lord Vance neće ubiti njenog brata osvetnika. Jednostavno je morala da ga zaštiti.
˝Pokušaću˝, konačno je promrmljao.
Stišćući ga još jednom, Kira ga je pustila i odmaknula se malo. ˝Hvala ti˝.
˝Rekao sam samo da ću pokušati˝. Oklijevanje je zategnulo svaku crtu na
njegovom licu.
Nasmješila se, osjećajući se više kao majka nego kao sestra. ˝Daj najbolje što
možeš. Neću od tebe tražiti više od toga˝.
˝Kira, jednostavno - dovraga, ti zaslužuješ mnogo bolje nego da tvoje ime bude
na jeziku svakog raskalašenog gada u Londonu˝.
˝Razumijem kako se osjećaš ali moraš imati vjere. Moja svaka želja će se možda
i ostvariti. Jednostavno ćemo pričekati i vidjeti˝.

Nedugo nakon podneva neko je pokucao na vrata Gavinove radne sobe.


˝Naprijed˝, pozvao je, očekujući da vidi tetku Carolinu da stoji na vratima. Nije
se razočarao.
˝Znači, vratio si se˝. Zatvorila je vrata za sobom. Njezin je ljutit izraz lica bio u
sukobu s sivim i lijenim kovrčama koje su se ljuljale oko njezina lica. Plave oči su
joj sijale tjeskobom. ˝Šta si saznao?”
˝Čuo sam sve o podvizima gospođice Melbourne sa Lordom Vanceom. I jesu
šokantni kao što si i rekla˝.
Nažalost, istovremeno su i uzbudljivi. Vidjeti Kiru nakon svog povratka jutros -
čak i potpuno obučenu, kako hoda travnjakom sa svojim bratom - bilo je sve što je
njegovim nemirnim mislima bilo potrebno da počnu fantazirati o poluperzijskoj
ljepotici, goloj i razuzdanoj.
Od tada je odlučio da zabije glavu u gomilu poslova u vezi imanja, da ne bi više
razmišljao. Želio je da mu Bog pomogne da skrene misli sa Jamesove zaručnice.
˝Bliže je upoznavši nemam razloga da vjerujem da se promjenila˝. Tetka
Carolina je sjela na sofu preko puta Gavinovog stola. ˝Glumi takvo nevinašce˝.
˝Zaista˝. Gavin nije vidio razloga da kaže tetki da je našao način da potvrdi
Vanceove tvrdnje, kad je već i onako mislila da je Kira Melbourne kriva. ˝Takođe
sam razgovarao sa Jamesom. Bilo je kao što si i rekla; nije voljan da raskine s njom.
Tvrdoglava, naivna budala˝.
˝Stvarno!” Caroline se složila. ˝Imam još loših vjesti, bojim se. Tračevi su možda
već došli i ovdje u Bramley Village. Samo juče, nosata gospođa Baycliffe je upitala
jesu li gospođica Melbourne i njen brat ovdje u posjeti. Mogu samo zaključiti da je
gospođa Baycliffe saznala za njihovo prisustvo od sluga˝. Šmrcnula je. ˝Ja ih ne bih
mogla predstaviti susjedima˝.
Gavin se namrštio. Čak i lokalni tračevi mogu se proširiti o Jamesovim zarukama
što isto može biti veoma štetno. Takva šaputanja lako dođu do Londona. ˝Kako si
odgovorila?”
Tetka Caroline je promucala, ˝Ja - ja se nisam uspjela sjetiti ničega sem da su
James i gospodin Melbourne poznanici i da su on i njegova sestra u prolazu i da su
kratko ovdje svratili. Mislim da mi gospođa Baycliffe nije povjerovala. Šta da
radimo, Gavine?” Kršila je prste na rukama. ˝Tek sam poslednjih godina počela
osjećati da blijedi sjenka skandala tvoga oca i sada se suočiti sa ovim …”
Štipajući vrh svog nosa, Gavin je pokušavao otjerati glavobolju koja se
pojačavala. Šta da urade ako još jedan skandal zatamni njihova vrata? Tetka Caroline
je bila tek mlada nevjesta kada je njen brat tako javno šokirao društvo i ponizio
porodicu. Sad je bila blizu četrdeset godina i naprezanje bi je sigurno mnogo više
koštalo. Bol je stisnuo njegov stomak kada se sjetio tog odvratnog jutra kada je cijeli
London saznao izopačenu priču.
Zbog sebe, Gavin je mrzio šaputanja i poglede. I nije bio naivan dovoljno da
povjeruje da sve godine njegovog dobrog života, obuzdavanja sopstvene požude,
mogu sačuvati njegov status u društvu. Bez pitanja on, i što je gore, njegove sestre
biće osuđene Jamesovim postupcima i biće nepoželjni.
˝I to nije ni pola moje brige˝. Caroline ga je pogledala molećivo. ˝Bojim se za
Jamesa. Kako će on patiti! Gospođica Melbourne ne mari za njega kako bi supruga
trebala˝.
Gavin se, milujući tetkino rame, tiho s tim složio.
˝Ne gleda u Jamesa sa zaljubljenošću˝, tetka je nastavila. ˝Gospođica Melbourne
je previše ovozemaljska za mog slatkog dječaka. Razočaraće ga jednom i okrutno
izdati njegovo povjerenje, bojim se˝.
I opet, Gavin se slagao sa tetkinim razmišljanjem. Gospođici Melbourne može
jednom dosaditi tihi seoski život i povučen položaj koji ima James.Ona je ona vrsta
žene koju privlači uzbuđenje, avantura-strast. Kada to ne pronađe u suprugu,
potražiće to negdje drugdje. Iako je James nije volio, očekivaće od nje vjernost.
Njena perfidnost će ga uništiti, ne spominjući štetu koju će nanijeti njegovom
položaju u kongregaciji i pred crkvenim starješinama.
Vidjevši kako njegova krhka tetka drhti, Gavin ju je uzeo za ruku i pomilovao.
˝Ne boj se˝.
˝Ako James oženi užasnu djevojku kako ćemo zaustaviti ogovaranja? Kako ćemo
ga zaštititi da ne bude povrijeđen jednom kad se okrene protiv njega?” uzbudila se.
˝Nemoguće je, jer se bojim da je on u potpunosti odlučan da se njome oženi˝.
I opet, tetka Carolina je bila u pravu. Gavin je uzdahnuo, odjednom znajući šta
mora da učini. ˝Onda Jamesu ne može biti dozvoljeno da oženi djevojku. Smisliću
neki način da spriječim taj brak˝. Poljubio je tetku Carolinu u obraz, želeći olakšati
zabrinuti izraz s njenog divnog, voljenog lica. ˝Prepusti sve meni˝.

Sledećeg jutra, Kira je ušla u muzičku sobu, malu prostoriju svjetlih boja u koju
su rijetko drugi ulazili kako je primjetila. Ugledala je pijano, instrument ljepši od
ijednog koji je ikada vidjela ali nije osjećala potrebu da ga svira mada je uživala u
sviranju.
Umjesto toga, sjela je na malu sofu, skupila noge ispod sebe i držala je zbirku
poezije koja je sadržala i djela Percy Bysshe Shelleyja i Roberta Southeyja. U stvari,
bila je zapanjena da je pronašla tu knjigu ovdje u Norfield Parku; Cropthorne nije
djelovao kao čovjek koji uživa u poeziji.
Uzdišući, Kira je otvorila knjigu. Vatra se toplo razgorila u njezinom srcu, dok je
mir preplavio predio koji se vidio kroz prozor. Bilo je vrijeme savršeno za opuštanje.
Ipak, i dalje ju je mučila tjeskoba. Kira je znala da se mora brinuti za svoju
budućnost. Darius se želio suočiti sa opasnim Lordom Vanceom. Gospođa Howland
je nije odobravala ali je držala jezik za zubima zbog Jamesa. Vojvoda ju je gledao
oštrim uznemirujućim pogledom. Ipak i dalje je odbijala da danas razmišlja o takvim
nelagodnostima. Za nekoliko sedmica, ona i James će biti vjenčani i svi će ti
problemi biti iza nje. Preseliće se u Tunbridge Wells u Kentu. Niko je tamo ne
poznaje i jednom kada postane gospođa Jamesa Howlanda, nadala se da niko neće
znati za njen nesretni incident sa Lordom Vanceom ili mariti za njeno porijeklo.
Nadala se da će onda imati svoj mir i biti prihvaćena.
Gušeći zjevanje, Kira se smjestila još dublje u sofu i zatvorila je oči da bi odmah
čula otvaranje vrata.
Ko sada dolazi ovamo kada je soba prazna danima? James i Darius su se
dogovorili da jašu skoro istog trenutka kada je kiša prestala da pada. Kada je ostala
sama sa gospođom Howland, žena je izmislila glavobolju i povukla se u svoje sobe,
što je ostavilo -Vojvodu Cropthornea.
Pogledom preko ramena uvjerila se da on stoji na ulazu i posmatra je tamnim,
nekolebljivim očima. Je li došao ovamo tražeći malo privatnosti? Ili tražeći nju?
˝Vaša milosti˝, oprezno ga je pozdravila.
Klimnuo je glavom poput kralja. Zatim je zatvorio vrata za sobom odlučnim
klikom.
Kira je posmatrala tu neprikladnu gestu. Misli su joj se uzvrtile. Srce joj je
počelo udarati. Zašto je zatvorio vrata na takav način? Ona je i dalje bila neudana
gospođica sa kojom nije bio u rodbinskoj vezi. Reputacije se uništavaju na ovakav
način. Očigledno je smatrao da za njenu nema popravke.
Nesigurna, ustala je, spustila je poeziju na sto ispred sebe. ˝Ako želite sobu za
sebe, biću više nego sretna.”
˝Sjedi˝.
Bila je to naredba, ne zahtjev. Momentalno se uzbudila. Da li je mislio da je
poslušna poput psa? Kira je okrenula glavu u njegovom smjeru - i dalje stojeći -
gledajući ga defanzivno.
˝Molim te˝, režao je, a čeljust mu se stisnula.
Kira je oklijevala. Sumnjala je da Cropthorne često izgovara riječ molim.
Rukama ukrštenim preko grudi, razmatrala je činjenicu da je jedva izvukao tu riječ iz
svog grla, kao svoju pobjedu, pa je i sjela.
˝Voljela bih kada bi vrata bila otvorena, ako može˝, rekla je.
˝Ne. Ono što imam da kažem bolje je da ostane privatno.”
Jasno je namjeravao da njegove riječi budu zloslutne. I bile su.
Bez riječi, promatrala je čovjeka za koga se bojala da će postati njezin neprijatelj.
Izgledao je umorno, tamne oči su mu bile okružene sivim podočnjacima. Skinuo je
svoj sako i imao je samo hlače i bijelu košulju otkopčanu dovoljno da pokaže jake
linije njegovog vrata. Odjeća je otkrila njegova široka ramena i vitak torzo. Tamnu
kosu je ošišao dok je bio u Londonu, Kira je primjetila. Sjećala se naznake kovrča
pored njegovog lica, prije šišanja. Sada ih nije bilo i pitala se zašto je imao potrebu
da nešto tako prirodno u potpunosti odsječe.
˝Gospođice Melbourne˝. Kretao se oko para mekanih stolica i zatim je sjeo na
jednu njoj najbližu. Njegovi su pokreti imali u sebi i samopouzdanja i nečega
vojničkog kao da je znao tačno šta radi.
Kira je gledala dok je strah rastao i kovitlao joj se po stomaku.
˝Ne možete imati iluzije da ćemo, ni ja, ni moja tetka odobriti Vaše zaruke sa
Jamesom˝.
Bojala se njegovih riječi, očekivala ih je, no ipak ju je Cropthorne zapanjio. Bio
je direktan, iskren. Njegov težak pogled nije ni sekunde napustio njen.
Nije se htjela slomiti pod njegovim intenzivnim pogledom. ˝Vaše mišljenje ne
mijenja ništa Vaša milosti, mada sam se nadala dobrim porodičnim odnosima. Samo
će vrijeme pokazati da ću ja biti dobra supruga Vašem rođaku˝.
˝Ti ga ne voliš, sumnjam. Niti on tebe voli˝.
Objava takvog osjećanja iz usta Cropthornea? Kira je mislila da takvo nešto nije
moguće. Do sada ničim nije pokazao da ima srce.
˝Ljubav nikad nije bila zahtjevana za brak˝.
˝Možda ne˝, nastavio je. ˝Ali ako ti je uopšte stalo imalo do Jamesa onda zaustavi
ovu farsu˝.
Bijes se podigao. Kako se usuđuju pompozni vojvoda da joj kaže što bi trebala
učiniti! ˝Ja imam jako mnogo osjećanja prema Vašem rođaku. On je tačno ona vrsta
gospodina za kakvog sam se oduvijek htjela udati. On je obazriv i dobrih manira.”
˝Zaista, ali šta mu ti daješ u ime toga? Miješanu krv? Uništenu reputaciju? Kako
zamišljaš da će ijedan od tih … kvaliteta pomoći Jamesu u crkvi?”
Kira je mislila da je to nemoguće no Cropthorneov pogled je postao još oštriji
dok joj gledanje u njega nije postalo kao da sječivom prelazi po svojim prstima.
˝On nema takve ambicije na kakve ciljate˝.
Vojvoda se podrugljivo nasmijao. ˝On je odlučio da te spasi, ti si njegovo djelo
milosrđa. Misliš li da će ti pričati o svojim ambicijama, znajući da mu ti
upropaštavaš svaku priliku?”
Kira je odbijala da dopusti Cropthorneu da je povrijedi. Nije bila samo milostinja
Jamesu; djelili su obostrano poštovanje i prijateljstvo. Dan za danom uviđala je
bezgraničnu dobrotu njegovog srca. Potpuno ju je prihvatao onakvu kakva je i
vjerovao joj je uprkos užasnim optužbama Lorda Vancea. James je stvarno bio jedan
od najboljih ljudi koje je ikada srela.
˝Brinuću se za njega svaki dan. Kuhaću mu jela, pripremaću mu odijela i
podizaću mu djecu. Nastojaću biti žena kakva je potrebna svakom svešteniku. I on se
želi mnome oženiti. Zašto to ne može Vama biti dovoljno??”
˝James zaslužuje više˝. Cropthorne se nagnuo naprijed agresivno u svojoj stolici.
˝Zaslužuje ženu koju neće izbjegavati njegovi parohijani. Zaslužuje ženu koja će mu
dati cijelo svoje srce, a ne prihvatiti njegovu milostinju. James zaslužuje ženu koja
će mu doći neukaljana, koja mu može ostati vjerna.”
˝Kako se usuđujete!” Vrućina i led su je pogodili u šokantnoj senzaciji. Kira je
skočila na noge, sjevajući, grudi teških od ljutitog disanja. Cropthorne je ustao i stao
ispred nje, namjerno blizu da bi je nadvisio. Pogodio ju je pogledom koji je iznenada
otopio led iz njegovih očiju. U tim tamnim krugovima gdje su bili samo hladnoća i
neodobravanje sada je bio novi vreli izraz. Ljutnja i frustracija … i još nešto. Jeza joj
je bockala nerve. Osjetila je njegovu blizinu, miris, odvažna usta. Onda je okrenula
glavu.
˝Usuđujem se˝, rekao je, ˝jer znam ko si i šta si˝.
Neugodnost je obojila svaki slog. Svaka riječ je bila poput šamara. Kira je sva
vibrirala od bijesa. ˝Ti ne znaš ništa o meni˝.
Vojvoda je izazivački podigao obrvu. ˝Ti, gospođice Melbourne, si vrsta žene
koja će tražiti zeleniju ispašu i jednog ćeš dana slomiti Jamesovo srce˝.
˝Nikad˝.
˝Za godinu dana, sigurno. Nisi stvorena za muškarca poput Jamesa, pokornog i
nježnog Božijeg slugu. Svako od njegovih parohijana će to znati, naročito muškarci.
Biće nesposoban služiti svojoj zajednici jer...”
˝Što god ti mislio ja nisam kurva!”
Njena je narav eruptirala. Kira je znala da ne smije da govori ali su je izazvali
Cropthorneovi stavovi slični svim onim ljudima koji pretpostavljaju da svaka
poluperzijanka mora da bude i kurva.
˝Ne sudi mi po sitničavom ogovaranju! Nisam učinila ništa od onih stvari o
kojima Lord Vance govori punih usta i iznenađena sam da ponosan, tašt čovjek poput
tebe vjeruje riječima takvog muškarca nasuprot puke žene. Biću dobra Jamesu i
njegovim parohijanima i to je sve što ti treba ikada da znaš.˝. Duboko je uzdahnula
smirujući se. ˝Dobar Vam dan želim˝.
Kira ga je okrznula prolazeći kraj njega kad je krenula ka vratima.
Cropthorne ju je zgrabio za ruku i zaustavio. Duboko je uzdahnula u namjeri da
ga prekori. Kada je počela njegovi su prsti okrznuli profil njenih grudi. Udar
njegovog dodira pogodio ju je skroz do stomaka. Kira je meko uzdahnula. Njen je
pogled pogodio vojvodino lice. Njegove su oči zadržavale bijes čak i kad su sijale
svjesne onog što se događa.
Bezvremenski su u njoj udarali otkucaji srca. Stomak joj se stisnuo od nečeg
bezobzirnog. Kira je gledala u svog protivnika, privučena tamnom vrelinom i
ledenim prezirom u njegovim zastrašujućim tamnim očima. Izgledao je kao da se
bori sa samim sobom i ona je osjetila trijumf. Trebao je da zna kakav je osjećaj kada
se nekom ne dopadaš iako te nešto vuče njemu bliže. Ona je to sigurno razumjela.
Suhih usta, Kira je ovlažila svoje usne. Cropthorne je pratio gest svojim
metodičnim pogledom. Njegovi su se prsti stisnuli oko njene ruke. Namjeravao ju je
privući bliže, možda čak i poljubiti. Srce joj je lupalo divljim udarima zaglušujući
sve iz grudi. Približila se…
Na njeno iznenađenje i razočarenje, Cropthorne ju je pustio.
˝Misli više na Jamesa, nego na sebe. Ti nisi za njega˝.
Njegove riječi su bile kao pljuska u lice i Kira je namjeravala da mu odbrusi.
˝Nisi ni ti. On je odrastao čovjek, sposoban da donosi vlastite odluke. Da ti je istinski
stalo do njega uvidio bi to˝.
Prije nego što je mogao da odgovori, Kira je skupila svoje suknje i izašla je kroz
vrata. Na dovratku je zastala. Znala je da ne bi smjela ali nije se mogla zaustaviti da
ne pogleda u Cropthornea. I dalje ju je posmatrao, pesnica stisnutih sa strana, vrelih
očiju fiksiranih na nju.
Uznemirena konverzacijom jednako kao i njegovim pogledom Kira je odjurila iz
sobe.
Poglavlje 4
rijeme je jedva bilo pristojno za jutarnje pozive kada su dva dana kasnije
V gospođa Baycliffe i njezina blijeda ćerka posjetile Norfield Park. Gavin je
sumnjao da su nametljivice samo došle da blenu u njihove skandalozne goste. Koliko
god mu se nije sviđala gospođa Baycliffe, Gavin je još više mrzio jer je uživala u
tome što se pored nje njegova tetka osjećala inferiornom. Zato je stajao pored tetke
Caroline pozdravljajući njihovu susjedu i njezinu potomkinju u pratnji. Sa napetim
osmjehom, tetka Carolina je stajala s desne strane vrata salona i pozdravila je njihove
neočekivane goste. ˝Harriet, kako je lijepo vidjeti te˝.
˝Dugo je prošlo, Carolina. Kako smo se obje vratile na selo na odmor, odlučila
sam te posjetiti zajedno sa Honorijom, naravno˝. Gospođa Baycliffe je pogledala
svoju mladu ćerku.
˝Ispravi se˝. Njen oštri tihi uzvik je djelovao na djevojku poput vojničke naredbe.
Zadovoljna, gospođa Baycliffe se nasmješila i usmjerila je pažnju na Gavina.
˝I Vaša milosti˝.
Na njenu jadnu kurtoaziju odgovorio je vlastitim naklonom. ˝ Gospođo
Baycliffe˝.
˝Sjećate li se moje ćerke, Honorije?”
Gavin je obratio pažnju na djevojku sa strane Mrs. Baycliffe, koja je imala oko
petnaaest godina i još se nije razvila u ženstvene obline. Mršava djevojka je ličila na
oca, koji je sav bio u rukama i nogama ne nalik na gospođe Baycliffe, koaj je sva
bila u stomaku i pozadini.
˝Zaista˝. Nasmješio se stidljivoj, plavokosoj kreaturi, žaleći je. ˝Dobar Vam dan,
gospođice Baycliffe˝.
Od njegove je pažnje pocrvenila. ˝Vaša milosti˝.
˝Nije li već prilično porasla otkada ste je poslednji put vidjeli?” Gospođa
Baycliffe je upitala. ˝Za još kratko vrijeme, spremaće se za svoj debi i biće spremna
za udaju˝.
Kao i inače, Harriet je imala suptilnost čekića. Gavin se potrudio koliko je
mogao da klimne i da se ljubazno nasmješi. Djevojka mu se sviđala ali da je oženi
nije dolazilo u obzir. Dok su drugi muškarci ženili žene upola mlađe od sebe, Gavina
takvo što nije zanimalo. Jednostavno je i dalje previše ličila na dijete. Najgore je bilo
što bi time bio povezan sa Harriet Baycliffe. Od same te misli htio je popiti nešto na
eks.
˝Hoćemo li sjesti?” Tetka Caroline je predložila.
Ne čekajući odgovor, njegova je tetka pokazala društvu na plavu sofu, okupanu
suncem koje je kroz ogromne prozore ulazilo u sobu. Onda se okrenula i pošla za
Baycliffima. Gavin je bio zahvalan jer niko od njih kao da nije primjetio plišanu
ružičastu stolicu daleko preko sobe.
Harriet je oklijevala i gledala je po sobi kritičkim pogledom dok je procjenjivala
sofu. ˝Znam da obožavaš ovu sobu, Caroline, ali ne znam zbog čega. Kako izdržavaš
tako jako sunce ujutru?”
˝Mislim da sunce raduje˝.
Gavin je čuo defenzivan ton u tetkinom glasu i poželio je da ne dozvoli
uobraženoj susjedi da je uznemiri. Tako je želio popustiti svojoj nedžentlmenskoj
potrebi da zamoli žene da odu.
˝Raduje? To je bolestan savjet! Mislim da ti je sunce izblijedilo namještaj˝.
Gospođa Baycliffe je pogledala sofu da to potvrdi. ˝Moraš više paziti na takve
stvari˝.
Oči tetke Caroline su pale na plavu sofu. Gavin ju je pratio ne nalazeći ništa da
nije kako treba.
˝Navući ćemo zavjese ako preferirate sjediti u mraku˝, Gavin nije mogao da
odoli.
Nemarnim pokretom ruke, gospođa Baycliffe je šmrcnula. ˝To bi me zadovoljilo.
Ovolika svjetlost nije dobra ni za čije oči˝.
Osmjeh tetke Caroline je postao još napetiji. ˝Zvoniću slugama da se potrude oko
toga i da donesu čaj˝.
˝Veoma dobro jer sam ja došla da vas pozovem na okupljanje sledećeg četvrtka˝.
Harriet je oklijevala. ˝Hmm, hoće li … vaši posjetitelji do tada otići?”
Tetka Carolina se nespokojno nasmješila. ˝Nisam sigurna˝.
Gavin se pitao kako da objasni produženi ostanak Kire Melbourne bez otkrivanja
Jamesovih namjera da je učini dijelom porodice. Ništa mu nije padalo na pamet.
Gospođa Baycliffe je pokazivala jednaku neugodnost svojim mrštenjem. Nije
mogla otmjeno isključiti Melbourne iz svojega poziva koji je dostavila u Norfield
Park, ali jasno nije željela posjetu Kire i njenog brata.
Nadajući se da će ovaj neugodni momenat proći, Gavin je pozvao Baycliffe da
konačno sjednu na plavu sofu. Stavio je ruku na mali dio leđa svoje tetke da je
otprati da sjedne. Onda je opazio malu poderotinu na Carolininoj živahnoj svilenoj
zelenoj haljini direktno između njenih ramena. Kada je napravila korak, rascijep se
još malo povećao. Još jedan korak i još više je oslabio šav.
Namrštio se. Kako se to dogodilo? Sad skoro da i nije bilo važno; šteta je
učinjena. Sada je morao nešto smisliti da spriječi gospođu Baycliffe da ugleda
poderotinu i napomene je njegovoj tetki, zajedno sa sugestijama o lijenim
sluškinjama, posrnulim zaručnicama ili sažaljivim riječima da tetka jednog vojvode
kupuje nekvalitetne haljine. Bilo koja od ovih sugestija će rasplakati tetku Carolinu i
baciti je u razdraženost ili u bol - nikad se ne zna - one minute kada se vrata zatvore
za Baycliffima.
Prije nego što su uspjeli sjesti, James je ušao unutra izgledajući u potpunosti kao
veštenik sav u crnom. Gospođica Melbourne je stajala pored njega, i uprkos njenom
modernom odijelu izgledala je više kao žena koja bi ugrijala grešnikov krevet, nego
li milostiva iz parohijske pjevnice.
Gavin je zatvorio oči, osjećajući kako mu je stomak sišao do nožnih prstiju. Sada
kada je James ušao sa Kirom, kako je mogao spriječiti svog rođaka da ne predstavi
gospođicu Melbourne i otkrije činjenicu da mu je ona zaručnica? Pored Gavina, tetka
Carolina je očigledno shvatila da to ne mogu. Ukočila se.
Porub na njenom ramenu se još malo pocijepao.
Ogovaranje će se rapidno proširiti i kao svi nesretni tračevi doći će brzo do
Londona. Stvari su samo postajale od loših još gore. Gavin je uzdahnuo, pomiren sa
sudbinom ovog nesretnog jutra.
Kao što je i očekivao, Kira je izgledala neumjesno, poput palog anđela obješenog
na ruku svog spasitelja. Nije zbog njene haljine imao taj utisak. U stvari mekani žuti
muslin oivičen cvjetovima po porubu činio je da izgleda čak i stidljivo-stidljivo,
koliko žena senzualnog lica i tijela može da izgleda. Kremasti svileni šal joj je
prekrivao ramena prikazujući je čednom što bi možda bilo uvjerljivo da je znao
manje o njoj - i da mu nije zapalila krv samo pogledom.
Ovo je pojavljivanje bilo mirna defanziva njegovog rođaka, integriranje njegove
zaručnice u lokalno društvo, prinuda prihvatanja. Ako mu je to bio cilj, James je
pakleno trebao znati bolje početi nego sa uvrnutom gospođom Baycliffe.
Gavin je zadržao psovku. Zašto je James izlagao sebe sažaljenju i poniženju zbog
žene koju nije ni volio? Posebno jer kako je izgledalo, ni Kira nije voljela njega.
Nakon svega, odbila je razvrgnuti zaruke, uprkos činjenici da joj je Gavin objasnio
štetu koju će prouzročiti Jamesovo i njeno vjenčanje.
˝Dobro jutro, dame˝, James je nježno pozdravio.
˝I Vama, gospodine Howland˝. Gospođa Baycliffe je usmjerila odgovor na
Jamesa ali je njen oštri pogled bio prikovan za Kiru.
˝Kako je lijepo vidjeti Vas. Vjerujem da ste obje dobro?”
˝Zaista˝. Usta su joj se ukočila s tom riječi.
˝Odlično˝. James je privukao Kiru bliže Baycliffima. ˝Dame, predstavljam vam
gospođicu Kiru Melbourne, moju zaručnicu˝.
Očigledan šok je raširio blijede plave oči gospođe Baycliffe. Kao da je shvatila
svoj pogrešan korak, pročistila je grlo i pogledala Kiru superiorno.
˝Honoria˝, rekla je ne skidajući svoje neodobravajuće oči sa Kire, ˝Pričekaj me
napolju˝.
Mlada djevojka je trepnula prema svojoj majci, ne shvatajući u konfuziji.
˝Ali?”
˝Idi sad˝.
Skriveno pogledavajući na Kiru, gospođica Baycliffe je ustala i obješenih
ramena, krenula iz sobe.
Gavin riskirao i pogledao je u Kiru. Izgledala je zaleđeno, osupnuta
iznenađenjem. Duboko je udahnuo, odjednom želeći da može uvrijediti gospođu
Baycliffe na isti način.
˝Gospođice Melbourne˝. Pozdrav je bio hladan. ˝Razumjećete da moja mlada
ćerka ne može biti upoznata s nekim poput Vas˝.
Kira je progutala, očigledno zapanjena, ali nije ništa rekla.
Tetka Carolina je gledala u Jamesa, izgledajući kao da je toliko bijesna da se
trese. Gavin se lecnuo, znao je da večeras neće biti ništa od porodične harmonije.
Zatim je primjetio da se pocijepani porub na ramenu njegove tetke još više
produbio. Poderotina je sada vidljiva bila za bilo koga ko bi je pogledao s leđa.
Debakl je bio smiješan …kada ne bi posramio tetku Carolinu do suza i kada ne bi
započeo ogovaranje jezika u Bramley Villageu.
˝James, možda bi bilo najbolje da ti i gospođica Melbourne prošetate po galeriji˝,
tetka Carolina je predložila.
Kira je bila odbačena. Tetka Carolina je odbila stati iza sinovog odabira supruge.
Isključenje nije moglo biti jasnije. Scena je upravo od ružne postala još ružnija.
Gavin je ugledao kako Kira ponosno podiže glavu. No na trenutak, njezina
ružičasta usta su zadrhtala.
˝Vaša je majka u pravu, gospodine Howland˝, tiho je rekla. ˝Ovi stari prijatelji
imaju o mnogo čemu diskutovati bez nas˝.
Njen graciozni ustupak je iznenadio Gavina. Želio je da nikada nije zakoračila u
sobu. Pakao, želio je da nikad nije ušla u njegov život, posebno ne kao Jamesova
zaručnica. Nije ju želio u porodici, uvijek skandaloznu, uvijek iskušenje samo tek
udaljeno …
Ali je mrzio da vidi kako je gospođa Baycliffe ponižavala Kiru čak i mnogo
efikasnije nego tetka Carolina. Zaista, bezvrijedna žena, zlostavljala je Kiru opušteno
kao da je to bilo njezino pravo. Ne, zapravo to uopšte nije bila istina. Gavin se
namrštio. Zapravo, tretiranje Kire od strane gospođe Baycliffe uznemirilo ga je iz
nekog nepoznatog razloga. Možda je to bilo nešto zbog same gospođice Melbourne.
Možda je trenutno pao na njenu izvedbu nevinosti. Iako je to bilo vjerovatno
odglumljeno, prirodnost u njenom ponašanju činila je takav tretman još
nepravednijim.
Panika je preplavila Jamesov pogled i ukopala ga, potičući Gavina da učini nešto.
Misli su mu jurcale, Gavin je razmišljao o načinu kojim bi ugladio ovu užasnu
situaciju, ali pogled gospođice Melbourne na njemu ga je ometao zamišljanjem kako
bi stavio svoje usne preko njenih …
Prije nego što je uspio išta da kaže, tetka Caroline je savila ruke na grudima i
poderotina se zategnula. Sa njenim okruglim ramenima šav na njezinim leđima
gotovo je nestao. Ako se okrene svi će vidjeti njen korzet od kitovih kostiju.
Dovraga! Kako da sakrije sramotnu poderotinu od pogleda gospođe Baycliffe?
Pogled mu je igrao po sobi, tražeći nešto - pokrivač, komad tkanine, čak i poslednje
novine kojima bi pokrio izloženost donjeg rublja i poštedio svoju osjetljivu tetku.
Ništa nije ugledao.
˝Gospođo Howland˝. Kira joj je iznenada prišla, skidajući svileni šal sa svojih
ramena.
˝Izgledate kao da ste prehlađeni. Dajte da Vas ugrijem mojim šalom˝.
Tetka Carolina je pogledala u Kiru sa nevjericom žene koja je čula predskazanje
drugog Isusovog dolaska. ˝Vidite, mlada damo.˝
˝Hvala Vam na brizi, gospođice Melbourne˝. Gavin je iskoračio i uzeo šal od
Kire. Kada ga je omotao oko uskih tetkinih ramena, rekao je ˝Zaista, izgledaš
blijedo. Jesi li sigurna da si dobro?”
Značajan pogled koji joj je uputio ju je natjerao da zatvori usta. ˝Možda se i ne
osjećam baš najbolje danas˝.
˝Kunem se da je to zbog sunca kroz prozore˝. Gospođa Baycliffe je ustala
superiorno šmrcajući, kao da je riješila misteriju.
˝Možda ste u pravu˝, Gavin je odgovorio. A magarac možda pobijedi u sledećoj
trci na Ascotu.
˝Zaista. Pa, moramo ići˝. Harriet je držala svoju torbicu i išla je pored Gavina.
˝Hoćeš li biti drag dečko i ispratiti me? Sigurna sam da će Honoria biti
razočarana ako se ne pozdravi sa tobom˝.
Gavin je bio siguran da Honoria mari za to mnogo manje od svoje majke, ali ako
će to pomoći tetki Carolini, otpratiće je sa osmjehom.
˝Zadovoljstvo je moje˝.
Kada su došli do vrata salona, Gavin se okrenuo i ugledao je kako James
istražuje poderotinu na haljini i tetka Carolina zijeva užasnuto od izbjegnutog horora.
Kira je stajala sama, udaljena nekoliko stopa, posmatrajući u tišini.
Gavin se namrštio. Pomogla je njegovoj tetki i spasila je od društvenog
poniženja. Zašto? Zašto nije dozvolila da se ponizi žena koja ju je javno ponizila
samo trenutak ranije?
Ona je ljubazna i časna žena, Jamesov glas je govorio u njemu.
Besmislica, mislio je okrećući se da isprati Mrs. Baycliffe do njene pratilje. Tako
je gospođica Melbourne uradila lijepu stvar za ženu koja ju je mrzila. Vjerojatno je
to učinila samo kako bi zaradila obiteljsku naklonost. Ipak, znala je kako spasiti
situaciju kada je sam Gavin bio nesiguran. Ponudila je pomoć bez oklijevanja. A
sada kada je djelo učinjeno, stajala je udaljena od porodice, izgledajući kao da ne
očekuje nikakvu zahvalnost za ono što je učinila.
Zbunjen, Gavin se namrštio. Zašto je onda spasila tetku Carolinu?

Gavin se šetao Norfield Parkom, okruženim bujnim zelenim krajolikom. Zlatno


sunce ga je obasjavalo spuštajući se prema sumraku. Na zapadu, dvostruki vrhovi
koje nikad ranije nije primjetio ležali su baš pod suncem, pozivajući ga da istražuje
zasjenjene humke. Jesu li oduvijek bili tamo?
Lijeno je krenuo ka njima, primjećujući njihovu simetričnu savršenost. Sagnuo se
da dotakne najmekšu, najzeleniju travu koje ima. Nešto u vezi brda izazvalo ga je da
se popne i osvoji svako.
Nježan povjetarac donio mu je miris vanilije i egzotičnih začina opijajući ga.
Nešto slično miru proželo ga je. Čovjek je ovdje mogao stajati zauvijek odlučio je
kada mu je vjetar donio još oštrog mirisa. Ispunio ga je.
Trenutak kasnije, Gavin se našao u nepoznatom tunelu. Bio je vruć i potpuno crn.
Voda je negdje tekla u daljini sa odjekom. Ipak mu je vlaga pod njim potopila čizme
skoro do zglobova. Neko ga je čekao. Nije bio siguran kako to zna, ali je znao. Neko
ko je bio važan. Hitnost je porasla.
Napravio je korak kroz tamnu tečnost koja je bila po dnu tunela. Onda još jedan,
dok nije gazio svojim putem kroz još mračniji, uži tunel. Zateturao se i naslonio se
na zid da se osloni, samo da bi uočio da je topal i vlažan.
Temperatura se podizala sa svakim korakom i sa svakom minutom. Skinuo je
košulju i bacio ju je. Neko je dozivao njegovo ime. Gavin ga je slabo čuo. Glas je
pripadao ženi. Počeo je da trči.
Tama ga je ovila dok nije vidio više ni tunel ni sebe. Srce mu je brzo udaralo,
pojačavajući ritam sa svakim korakom. Koža mu je bila vlažna, noge teške. Ništa od
toga nije mu bilo važno već samo da dođe do tog glasa.
Odjednom se okliznuo sa zemlje i počeo je da pada…pada. Vikao je i raširio je
ruke.
Onda je opet bio na nogama, ovaj put u Ružičastoj sobi u Norfield Parku. Nije
bio sam. Zaista, Kira Melbourne je stajala na nekoliko inča od njega, u vrtlogu
mirisa začina i vanilije gola kako žena može biti. Progutao je.
Pozvala ga je pokretom prsta. Kao u transu on je slušao. Sa svakim korakom koji
je napravio prema njoj, ona se odmicala po jedan. Imao je luđačku potrebu da pojuri
za njom. Njena pozadina je dodirnula njen kozmetički stolić i ona se podigla na
njega. Nasmijala mu se pozivajući ga i izvukla je šnale iz svoje kose. Bujna crna
masa spustila se niz njen torzo, a jedna draga kovrča se smjestila pod njene gole
grudi uokvirujući napeti vrh.
Gavin je gledao. Gutao. Želio. Postojali su razlozi zašto nije trebao ali ih se sada
nije mogao sjetiti.
Kira je dotakla svoja koljena i polako raširila noge u zavodničkom plesu.
Pogledom je potvrdio da je bila vlažna i spremna.
Kao magijom, kao od same želje, Gavin je osjetio da su mu hlače same od sebe
nestale. I on je takođe bio nag.
Korak kasnije, dohvatio je Kiru, smještajući kukove među njena bedra. Žudnja
ga je preplavila kada je ona raširila ruke u dobrodošlici. Srce mu je udaralo u
grudima divljačkim udarcima. Gavin je osjetio njene glatke ruke oko sebe. Prislonila
se bliže utiskujući jedan nježni poljubac na njegov obraz. Želja se zakotrljala kroz
njega zajedno sa čudnim osjećanjem mira. On je ovdje pripadao.
Kira je duboko udahnula. Grudi su joj se podigle prema njemu ohrabrujući ga za
još intimnijim dodirom. Nagnuo se, uzeo dojku u svoju ruku i prinio je tamni vrh u
svoja usta. Njen mošusni miris lebdio je oko njega u mutnom vrtlogu pomješan sa
okusom ostalih mirisa. Gavin je prepoznao parfem sa vrha brda pored Norfielda, i
upijao je predivan miris.
Usta su mu se zatvorila oko njene bradavice, tvrde od prvog dodira njegovog
jezika. Bila je kao nagrada i on se častio u beskrajnom trenutku. Kira je zabacila
glavu unazad, stenjala i mrmljala je njegovo ime opet i opet dok ju je on sisao.
Žudnja se umnožila i kidala mu dah. Gavin se opet počeo znojiti kada se ispravio
i zgrabio je za kukove. Njene oči, tako duboko plave ispod dugačkih tamnih
trepavica, pozdravile su ga. Postavio se na ulaz, Gavin je pogledao u ogledalu na
Kirina leđa i zastenjao je. Kozmetički stolić je bio savršen da uzme ženu poput Kire,
jer je naprijed bilo izložena njegovom gladnom pogledu, a njena okrugla pozadina je
bila vidljiva u ogledalu iza. Mogao je vidjeti skoro svaki njen divni kut dok se gubio
u njoj.
˝Kira˝, pozvao ju je po imenu. Miris njene kože, kombinovan sa mirisom
uzbuđenja, odgovorio je na njegov poziv.
Umirući od želje da bude u njoj, nagnuo se naprijed.
I probudio se potpuno sam. Gavin je ležao mirno, okupan znojem. Dahtao je,
jedan kratak dah pratio je drugi. Svaki mu je nerv bio napet od uzbuđenja. Nije se
sjećao da je ikada bio tako tvrd.
Dezorjentiran, pogledao je u tamu koja ga je okruživala iznenađen kada je
prepoznao poznate obrise svoje spavaće sobe. Ustajući na noge stenjući, molio se da
će oštri proljetni vjetar koji duva kroz prozore moći da ohladi njegovo prezagrijano
tijelo.
Gavin je skinuo svoj gornji dio pidžame, za koji je vidio da je vlažan i skupljen i
bacio ga preko sobe psujući. Tada je počeo koračati po sobi. Nije mu bilo važno što
je potpuno nag, što bi ga neko iz vrta mogao vidjeti kroz otvoreni prozor,
osvjetljenog mjesečinom. Jedino do čega mu je bilo stalo je to da se njegova
fascinacija Jamesovom zaručnicom nije smanjivala.
Šta nije bilo u redu sa njim? Ova čudna privlačnost se mora prekinuti, ili će inače
ova žudnja početi uticati na njegove odluke. Mnogo je muškaraca palo od takve
bolesti. Gospod zna da je njegov otac sedmicama planirao kako će povaliti novu
ženu. Radeći to, zanemarivao je svoju suprugu, svoje dužnosti, svoju djecu, svoju
reputaciju - sve što je bilo važno. Gavin je odbijao da se ponaša kao idiot samo da bi
zadovoljio požudu.
Iskreno, nije razumio svoju reakciju na Kiru. Nikada mu se nisu sviđale
strankinje. Oh, kada je posjetio kontinent, počastio se. Italija, Španija, Portugal, sve
su imale prelijepe žene, ali ih nije želio tako očajnički da bi sanjao o njima i
memorisao svaki inč njihovih tijela.
Niti su nakinđurene žene, osobito one sa neslavnom prošlošću ikada bile nešto
privlačne za njega. Drugi muškarci su voljeli takve kreature. Ne Gavin. On se uvijek
trudio da izabere dobar i odgovarajući put.
I mada je cijenio Kirinu pamet, ipak znao je mnogo pametnih žena. Cordelia, na
primjer. I koliko god joj se divio, Gavin nikad nije bio preplavljen željom da je
odvuče do najbližeg kreveta i uradi to sa njom na uvrnut način.
Šta ga je toliko privlačilo u Kiri Melbourne? Da li to što je znao da ona pripada
Jamesu? Gavin je odmahnuo glavom, prolazeći ukočenim prstima kroz kratku
ošišanu kosu.
Nikada prije nije bio namamljen zabranjenim. Sigurno da je njegov rođak izabrao
ženu sa svim umom i zanosom ili, recimo, Honoriju Baycliffe, Gavin je sumnjao da
bi krstario oko njene spavaće sobe kao mačak.
Znači moralo je biti nešto u samoj Kiri što ga je privlačilo, ali šta?
Njegove su se misli odmah ispunile njezinim slikama: oklijevajući smješak prvog
dana kada su se upoznali, ljutito držanje kada ju je upitao za strica kojeg nije nikad
upoznala, probuđeni izraz lica kada joj je okrznuo grudi prstima, lik koji je djelovao
nevino dok ju je posmatrao za večerom, zabrinuti pogled kada je donijela šal tetki
Carolini da sakrije poderotinu na njenoj haljini. Žena je imala mnogo izraza i
zaintrigirala ga je.
Prije nego što je upala u njihovu porodicu, Gavin se budio znajući da će svaki
dan biti isti. Postojanost - uvijek ju je cijenio. Promjene zadaju glavobolje.
Vremenom, odbacio je novine, jednostavno jer je volio staro i uobičajeno suviše da
bi pokušao nešto drugo. Zašto bi ga onda tako promjenjiva žena sa toliko lica,
privukla sebi?
Psujući, Gavin se opet bacio na krevet i podigao je plahte sa poda. Sve je ovo
bilo smiješno. Bio je preumoran i malo se izgubio zbog toga. Nije mu se sviđala Kira
zbog svog promjenljivog raspoloženja. Nije mu se sviđala uopšte. Imala je privlačno
tijelo, pa je njegova želja imala savršenog smisla. Osjećaji su bili neuobičajeni, pa
da, ali ipak on će pronaći neki način da održi svoje obećanje dato tetki Carolini i
otjera gospođicu Melbourne iz njihovih života. Morao je. A onda kad ona ode, Gavin
će je zaboraviti. I život će se vratiti u svoju predvidljivu kolotečinu. Sve je to bilo
veoma jednostavno.

Kira jedva da je završila sa samotnim doručkom u svojoj sobi kada joj je


služavka pokucala, donoseći joj vijest da je vojvoda želi vidjeti sada u svojoj
kancelariji. Želi li? Pa, nije željela da ga posluša. Ništa dobro se nije dešavalo kada
su bili nasamo. Obično ju je vrijeđao - dok je blejao u nju. Mnoge je stvari pročitala
u njegovom pogledu, a najčešće neodobravanje, ali najstresnije joj je bilo njihovo
poslednje suočavanje. Iako je bila ljuta, kao i uvijek kada je bila s njim, kada ju je
zgrabio za ruku i privukao je bliže, šok i jeza od blizine su otjerali njezin bijes. Što je
još bilo gore vidjela je da i on osjeća isto. Te nemilosrdne tamne oči učvršćene na
njoj govorile su nešto tako žestoko da je bila zapanjena, ukopana na svoje mjesto.
Gledajući kroz prozore u bujno raznobojno cvijeće u sjenovitom vrtu, Kira je
počela da identifikuje razne cvjetove - ondje ruže penjačice, roze ukrasno drveće
tamo, zijevalica pored fontane iz koje je prskala voda - bilo šta da izbjegne
Cropthornea.
Nije joj se sviđao, nije mu vjerovala, i nije htjela da opet ostane sama s njim.
Odlučivši da taj odbojan čovjek jednostavno može da čeka, Kira je uzela knjigu
poezije koju je donijela iz biblioteke i počela je da čita. Zaboravila je broj strane koje
je prelistala kada je čula kratak udarac na svojim vratima.
˝Da?” pozvala je.
˝Gospođice Melbourne, želio bih razgovarati s Vama˝.
Cropthorne. Znači vojvoda je došao kod nje. Neiznenađena shvatila je da on
zvuči nezadovoljno.
˝Imate li nešto novo da me ubjeđujete nakon naše diskusije u muzičkoj sobi?
Ako ne, moram Vam priznati da ne želim opet slušati kako ponavljate Vaše uvrede˝.
Oklijevao je. Kira ga je zamislila kako stišće zube s druge strane vrata. Ta ju je
slika nasmijala.
˝Zapravo imam. Možemo li pričati malo privatnije?”
Kira je gledala u čvrsta bijela vrata koja su je dijelila od vojvode. Zapravo ga
stvarno nije željela vidjeti. Jasno joj je dao do znanja da je prezire. Iako je uvijek bila
nespokojna s svojom mješovitom baštinom, nije htjela dopustiti da pompozni pajac
poput Cropthornea oštri svoj jezik na njoj, ali ako zaista ima nešto novo da joj kaže,
nešto ljubaznije, možda bi ga mogla saslušati. Ako ništa drugo, njezin prkos ne bi joj
pomogao u uvjeravanju čovjeka da prihvati njezin brak s Jamesom.
Uzdahnula je rezignirano. ˝Sići ću za par trenutaka˝.
Nakon malo šutnje, Cropthorne je rekao, ˝Čekaću Vas u mojoj radnoj sobi˝.
Povlačeći se odjek koraka joj je rekao da je napustio vrata. Stisnula ju je
tjeskoba, od koje joj je bilo loše u stomaku. Tek kada se uspravila Kira je shvatila da
drhti. Zatvorila je oči, odmahnula je glavom. Zašto je dozvoljavala tako plitkom i
neprijatnom čovjeku da je uznemirava? Da uopšte bude važan?
Znajući da ne može još odugovlačiti neizbježivo, koliko god bi to željela, Kira je
spustila knjigu poezije i krenula ka vojvodinoj odaji. Nakon što je kratko pokucala
pozvao ju je da uđe. Oklijevajući ušla je unutra.
Nikad nije prije bila u ovoj sobi, ali je to očigledno bila njegova teritorija i
odgovarala mu je: tamna, praktična, sa tragom elegancije i više od samog traga
bogatstva. Paneli boje lješnjaka su pokrivali zidove. Masivni sto od mahagonija je
stajao kao barijera među njima. Police pune knjiga, poredanih u urednim redovima,
pokrivale su zid iza njega oivičen teškim draperijama boje šume koje su bile
navučene da zaklone srebreno jutarnje sunce.
˝Sjedi, molim te˝. Pokazao joj je na fotelju u stilu Georga III ispred svog stola.
Kira ga je poslušala posmatrajući mu lice. Nije vjerovala njegovom zatvorenom,
autoritativnom izrazu. Što god da je želio da joj kaže, predosjećala je da ako i ne
bude uključivalo njegove ranije uvrede, opet neće biti prijatno.
˝Vaša milosti, ja.”
Podigao je veliku ruku da je prekine. ˝Prvo, želim ti zahvaliti što si pomogla
mojoj tetki juče. Spasila si je i zato ti dugujem˝.
Riječi su bile ljubazne, da. I iznenadile su Kiru, ali nekako je ipak sumnjala da ju
je pozvao da bi joj se zahvalio zbog šala.
˝Nema na čemu˝.
Sa blagim naklonom glave, odvratio joj je. ˝Imamo još nešto važno da
prodiskutujemo. Razumijem da sam Vas jako uvrijedio kada smo se poslednji put
sreli. Znam da će Vam se ovo činiti čudnim ali meni to nije bilo ništa lično. Kao
glava moje porodice, moram da čuvam svoje voljene po bilo koju cijenu. Još uvijek
vjerujem da Jamesu ne ide u korist da se oženi sa ženom zbog koje će ga njegovi
parohijani poprijeko gledati˝.
Otvorila je usta da se usprotivi; odbacio je njene riječi odmahujući glavom. ˝To
što sam mislio nije bilo prosuđivanje Vas˝.
Kira je sumnjala u to i to veoma mnogo.
˝Vrsta ogovaranja koji cirkulišu u vezi Vas, su veoma štetni, bez obzira bili oni ili
ne bili tačni. To morate znati. Siguran sam da ćete biti savršeno divna supruga-
nekome drugom˝.
Cropthorne je očigledno mislio da je uspio da se objasni, ne vrijeđajući je. Kakva
budala! On je vjerovao u tračeve o njoj. Prije, ta bi ju činjenica jednostavno naljutila.
Sada ju je boljela jer je najvjerovatnije njegovo loše mišljenje o njoj bilo jedina stvar
koja je stajala između nje i prihvatanja koji njen brak sa Jamesom može da joj
donese. Prokletstvo, željela je da on vjeruje u njenu nevinost, ali je osjetila da on
lako nikom ne vjeruje.
˝Uz rizik ponavljanja mojih ranijih osjećaja, rekla sam Vam jednom da ću biti
uzorna žena Vašem rođaku. Vjerujem da će, s vremenom, otrovni tračevi nestati. Do
tada, Jamesovi parohijani će znati da.”
˝Vi ste model engleske vrline?” Izazivajući je podigao obrve. ˝Dozvolite mi da se
ne složim s tim˝.
S tih par riječi, uvrijedio je njeno porijeklo tako lako da je njezina je jarost
porasla. ˝Imam svaku ljubav prema Engleskoj, kakvu i Vi imate˝.
Cropthorne joj je odgovorio samo nesigurnim pogledom dok je oklijevajući
izvukao list papira iz ladice u svom stolu. Pogledao ga je i zadovoljnim klimanjem
okrenuo ga je prema njoj na stolu.
Kira je oklijevala, gledajući u vojvodu dok joj se nesigurnost kotrljala po
stomaku.
Sjenka se navukla na Cropthorneovo lice. Izgledao je poput izrezbarene statue,
mramoran, hladan …ali opet nije mogla zanijekati da je bio vizija muškog
savršenstva, i čudno zanosan. Veoma čudan trenutak da takvo nešto primjeti, sigurno
je. Oči su mu bile nečitljive, a njegova puna usta čvrsta i mračna.
Pogledi su im se spojili. Kao da je vrijeme stalo, Kira je osjetila da joj dah
napušta tijelo, čula je srce kako lupa, jednom, dvaput. Vrelina se podigla u njegovim
očima; skoro je bila sigurna u to, i obrazi su joj porumenjeli. Ali vojvoda je brzo
okrenuo pogled na drugu stranu.
˝Pogledajte već jednom˝. Trzajem zgloba pokazao joj je na papir na dobro
ispoliranom stolu ispred nje.
Sa čudnim osjećanjem straha, uradila je tako. Kada je odmotala pravougaono
parče papira, vidjela je da je to bankovna mjenica, na njezino ime, u iznosu od deset
hiljada funti.
Novac?
Bojeći se da nije dobro shvatila, Kira je podigla pogled ka njemu.
˝Svi na ovom svijetu nešto žele. Što god ti da želiš , ovo bi trebalo biti dovoljno
da sebi to možeš i da obezbjediš. Zauzvrat, zahtjevam da još danas napustiš Jamesa˝.
Bol je pogodio Kiru. Mrzila je činjenicu da joj je uopšte bitno Cropthorneovo
mišljenje ali on je dovoljno bolesno razmišljao o njoj da joj jednostavno ponudi
bogatstvo da se ne bi udala za njegovog rođaka. Bar nije lagao mislila je sa ironijom.
Nije ni ponovio svoje prethodne uvrede. Radije, uvrijedio ju je na drugačijem nivou.
Umjesto da bude lakog morala i loše krvi, kao što je ranije insinuirao, sada ju je
gledao kao koristoljubivu.
Suze su zapekle rubove njenih očiju, stisnulo joj se grlo. Progutala ih je. Njegova
milost neće uništiti sreću koju je zgrabila. Malo mišljenje jednog čovjeka, bez obzira
koliko zgodan ili kako ona odgovarala na njega, nije joj bilo bitno. Njegov uspjeh
bio je njezina propast. Ona je isuviše daleko dogurala i željela je to isuviše jako da bi
to sebi dozvolila.
Ustajući polako, sa mjenicom u ruci, iscjepala ju je u komadiće. ˝Uvrijeđena sam
na svaki mogući način Vašim mitom. Nemate taj novac kojim možete kupiti da me
izbrišete iz života Vašeg rođaka jer se to ne može kupiti˝.
Šok koji je izobličio vojvodino lice mogao je biti komičan da nije bio tako
pomodrio.
˝Ne želim u to da vjerujem˝. Ustao je nadvisujući je.
I ona je ustala i pogledala ga je. ˝Pokušajte. Na taj način, kada Vaš rođak i ja
sutra oglasimo naše vjenčanje, nećete biti užasno iznenađeni˝.
Poglavlje 5
ljedećeg dana, James je objavio prvi od njihovih oglašenja za brak kako bi
S očistio put za vjenčanje, kao što je obećao. Kira je bila zadovoljna, uprkos
činjenici da niko od seljana nije pričao s njom nakon službe. I dalje je bila sigurna da
će se njen san o prihvatanju i sigurnosti ostvariti kada ona i James dođu u Tunbridge
Wells kao supružnici. Moralo je tako biti.
Činjenica da su Cropthorne i gospođa Howland odlučili ne doći na nedeljnu
službu ju je uznemirila - više zbog Jamesa nego zbog sebe same. Vjerovatno nisu
htjeli čuti oglašavanje zaruka ali nisu ih mogli zauvijek nijekati. Kira je razumjela šta
misli porodica njenog zaručnika; vojvoda joj je to detaljno objasnio. James, je ipak
bio demoraliziran njihovim ponašanjem i Kira mu nije rekla za Cropthorneov
pokušaj da je primora da napusti porodicu. Istina bi ga još više uznemirila. Iako je
James izbjegavao konflikte skoro kao i ona, jako se trudio da je zaštiti od ružnih
ogovaranja čak i u svojoj okolini.
Istinski, bio je stvarno dobar prijatelj.

˝Duboko udahni. Sve će biti dobro˝. Jamesov zabrinuti pogled ju je dodirnuo dok
joj je pomagao da ustane iz kočije i izađe u mirisavu noć.
Klimajući, Kira je uzela njegovu ruku i krenula ka Baycliffeovoj kući u
Palladian-stilu. Darius je hodao iza nje, njegovo tiho prisustvo je bilo utješno. Ispred
je bio vojvoda, izgledajući elegantno i zapanjujuće u večernjem crnom, praćen od
strane svoje tetke.
Strašno veče okupljanja je stiglo. Biti u centru pažnje oduvijek je činilo Kiru
kukavicom. I sada kada su objavljene njene zaruke biće još zanimljiviji objekat za
špekulacije. Zbog toga željela je večeras da ostane u Norfield Parku ali su je James i
Darius ubjedili da mora da dođe. Mora pokazati jednom za svagda da se nema čega
sramiti.
Kada je ušla, Kira je shvatila da su zakasnili. Ples je već počeo, gledajući mnoge
svilene oprave. Miris parfema i alkohola je lebdio u teškom, vlažnom zraku uprkos
otvorenim prozorima kroz koje je ulazio večernji povjetarac. Seljaci su se zbili
zajedno u maloj sobi sa plavim zidovima, hladeći se dok je nečija mlada ćerka
svirala pijano.
Kada su ušli Cropthorne i gospođa Howland buka se pretvorila u zujanje. Kirin
se stomak zgrčio kada ju je James uvukao u sledeću sobu. Kao što se i plašila, onog
trenutka kada su prošli kroz ulaz svi su najednom ušutili.
Gospodin Howland se nasmješio i ponašao se kao da se ništa neobično nije
desilo. Hodao je pored nje, uzimajući čašu punča za nju. Kira je osjetila punu sobu
radoznalih, spekulativnih pogleda i čula je šaputanja iza čipkanih lepeza dok ju je
James predstavljao gospodinu Baycliffu - strašilu od čovjeka koji je bio mnogo
ljubazniji od svoje supruge. Zatvorila je oči, želeći da nađe mjesto da se sakrije.
˝Gospođice Melbourne, pokušajte se nasmijati˝. James ju je ohrabrivao,
uspravnih ramena. ˝Upamti, tvoja dobrota isijava kroz tvoj osmjeh. Ljudi će vidjeti
svjetlost u tebi.
Kira je poželjela da može biti upola tako optimistična, ali se bojala da je niko od
ovih ljudi ne bi gledao drugačije nego po njenoj reputaciji. Zbog Jamesa, ipak,
potrudila se da djeluje sretnija. ˝Mnogo bolje. Opusti se i sve će biti dobro˝,
obećavao joj je.
Tapkajući je rukom koja je počivala na njegovoj ruci, James ju je povukao ka
gospođi Baycliffe, koja je stajala stopu udaljena u načičkanoj, čipkom obrubljenoj
haljini razgovarajući sa trojicom starijih ljudi. Kira je ustuknula.
˝Radije ne bih dala tvojoj susjedi još jednu priliku da me uvrijedi˝, šapnula je.
˝Ona je naša domaćica. Moramo je pozdraviti˝.
Kira ga je pogledala izrazom koji je pokazivao njezino neslaganje.
˝Razumijem tvoja osjećanja˝, James je rekao. ˝Suočićemo se u životu s mnogima
poput nje koji nisu našli svoju hrišćansku toleranciju. Mi ćemo ustrajati˝.
Anksioznost je pojela Kirinu smirenost. ˝Moramo li ustrajavati sada?”
James ju je nježno pogledao dok ju je privlačio prema njihovoj domaćici.
Ukrašena u volanima i naborima koji su naglašavali njezine teške grudi, gospođa
Baycliffe je držala čipkani rupčić u jednoj ruci i čašu šerija u drugoj. Nakon što se
polovično nasmješila čovjeku okrenula se. Pogledala je Kiru i Jamesa.
Kada su joj prišli, gospođi Baycliff je izbledio izraz dobrodošlice. Spustila je
pogled dole, a zatim je pogledala u stranu, kao da je nešto interesuje na drugoj strani
sobe, pretvarajući se da se interesuje za Honoriju i njenog plesnog partnera.
Poniženje je proletjelo kroz Kiru, gusto i gušeći je. Brzim pogledom potvrdila je
svoj najveći strah. Nije ju samo njihova domaćica odbacila, već je to i cijela soba
vidjela. Svaki par očiju činilo se da je uperen u nju, goreći osudom. Vrelina joj je
zapalila lice dok se poniženje slomilo u njoj.
Složiti se s tim da pobjegne sa Lordom Vanceom bila je greška. Zašto niko ne
može da povjeruje da je to shvatila? Ne mogu li zaboraviti tu jednu njezinu grešku?
˝Gospođa Baycliffe nas izgleda nije vidjela˝.
James je koristio razuvjeravajući ton koji ga je čula kako koristi sa zabrinutim
parohijanima u njenoj kući u Suffolku. Umjesto da je umiruje kao što je učinio prije
nekoliko tjedana, glasga je sada izdao. Ona nije bila samo još jedna ptičica u
njegovom jatu, već je bila njegova zaručnica. I od tog trenutka poželjela je nešto više
od njegovog praktičnog tona i laži. Željela je utjehu. Željela je da ode.
˝Kira, osjećaš li se dobro?” Brat ju je proučavao zabrinutim pogledom nakon što
se pomjerio iz ugla u koji se smjestio od njihovog dolaska.
˝Stvarno mislim da trebam da odem. Gospođa Baycliffe.”
˝Molim te˝, James ju je nagovarao. ˝Samo još malo. Tek si stigla, a gospođa
Baycliffe je jedna osoba. Ne dopusti da ti ona upropasti veče˝.
James je uvijek bio optimist. Kira mu se obično pridruživala u plivajućim
mislima. Večeras, pak, nije mogla slijediti njegov idealizam. Ipak, zbog Jamesa,
pokušaće.
˝Ostaću˝.
˝Jesi li sigurna?” Dariusovo mrštenje je bilo zabrinuto.
Drhtavo je klimnula bratu.
James se nasmješio. ˝Divno. Imam osjećaj da će sve uspjeti. U stvari moram
razgovarati sa mojom majkom. Ona bi mogla pomoći da se stvari malo umekšaju˝.
Kada se James okrenuo da pođe, Kira ga je povukla za ruku. ˝Ne˝.
˝Da˝, on se suprotstavio a pramen kose mu je dječački pao na čelo. ˝Ona neće
voljeti da vidi da te tako ružno tretiraju sada kada svi znaju da ću te učiniti dijelom
ove porodice˝.
Gospođa Howland neće podržati niti cijeniti takav zahtjev, ona je znala. A neće
ni Cropthorne.
Kira mu je stisnula ruku još jače. ˝Molim te, ne uplići svoju porodicu. Samo pusti
neka bude˝.
James je oklijevao, plave oči su tražile i ispitivale njeno lice. Uzdahnuvši,
popustio je.
˝Kako želiš. Umjesto toga upoznaću te sa nekim našim susjedima˝.
Zadovoljen, Darius se ponovo vratio u svoj kut gdje ga je nekoliko lokalnih
djevojaka radoznalo gledalo. Jedva da je pogledao u njihovom smjeru. On svakako
nije ohrabrivao smješkom zarumenjele gospođice. Kira je patila za njim. Iskustvo ih
je oboje naučilo da oni sa izmješanom krvi nisu poželjni ni u jednoj kulturi. I znala je
da njen skandal nije pomogao Dariusu da bude bezbrižan oko svoje budućnosti.
Željela je da može sve promjeniti -zbog njega.
Dok su ona i James prolazili kroz sobu, Kira je osjetila da su sve oči na njima,
posebno muške, mladi ili stari ispitivali su njen moral vrelim pogledima. Bila je
sretna kada se sklonila od njihovih pogleda kad su ona i James došli do susjedne
sobe pune gostiju koji su igrali karte i smijali se. Kira je lebdjela na dovratku iza
njega i virila je iza njegovog ramena na petnaestak ljudi skupljenih u malim grupama
oko različitih stolova. Hoće li ovdje naći ?
˝Jeste li je vidjeli?” upitala je u blizini crvenokosa matrona čiji je šešir bio kao
paunov rep. ˝Može li ona stvarno da vjeruje da će zaruke sa bilo kojim muškarcem,
čak i sa nekim finog ugleda, poput gospodina Howlanda, uvjeriti nas da vjerujemo
da je nešto drugo, a ne razvratnica?”
To je pitanje poslalo šokantan udarac kroz Kiru.
Još jedna tridesetogodišnja žena, visoka, brineta uskog lica obučena u jednolično
smeđe, spustila je svoje karte na sto. ˝Prije bih povjerovala da je George četvrti i
dalje živ˝.
Druge dvije žene za malim stolom pridružile su se prvoj u glasnom smijehu. Kira
je stajala ukopana, zbunjena. Jesu li mislile da nema osjećanja, niti ušiju? Ili im
jednostavno nije bilo stalo?
˝Neće nas brinuti njihovo mišljenje, gospođice Melbourne˝, James joj je šapnuo
u uho. ˝One nisu bitne.”
˝Nemam sumnji kada je pogledam˝, šapnula je crvenokosa, ˝da je itetkako
sposobna provesti u krevetu dva dana sa Lordom Vanceom, ili sa bilo kojim drugim
gospodinom koji bi to tako poželio. Lord Vance je opisao mom mužu nedolične
stvari koje mu je gospođica Melbourne izvela! A i izgleda kao takva vrsta žena koja
bi uživala u takvim stvarima˝.
Šok se pretvorio u užas i prožeo je Kiru. Laži Lorda Vancea u svim svojim
odvratnim detaljima, dosegle su čak i ovaj mali ugao Engleske; nije se mogla
pretvarati da je se samo tiču ogovaranja natrag kod kuće ili da je gospođa Baycliffe
jednostavno bila u zabludi. U očima cijele Engleske, ona je bila pala žena.
Hoće li je iko u Tunbridge Wellsu prihvatiti? Šta će učiniti ako je ne prihvate?
Postiđenost je pratila tjeskobu. Uhvatila je Jamesovo rame da se osloni.
Žene je nisu vidjele ali bilo je jasno da ne mare ako ih drugi čuju - ili što su
njezino ime obilježili tako okrutno, a da je nisu ni znali.
˝Zaista sestro˝. Mala brineta koja je nosila narandžastu haljinu je značajno
klimnula. ˝Ne bih se trebala ni najmanje iznenaditi kako se ona sa Lordom Vanceom
ponašala kao obična kurva. To se dalo očekivati, pretpostavljam. Majka joj je
vjerovatno bila odgojena u haremu pa ju je većinu toga naučila˝.
To je bila neistina! Narod njene majke bili su nomadi, a ne pohotnici. Ravani
nisu znali ništa o haremima, ali ismijavanje, vrste koje su ove četiri žene izvodile …
to je zaista dobro poznavala.
Momenat kasnije, Kira je osjetila na sebi težak pogled. Podigla je oči i vidjela da
je Cropthorne posmatra. Sjedio je za stolom pored četri žene, sa kartama u ruci i
pićem pored lakta. Imao je surov izraz na kutovima snažnog, četvrtastog lica. Bora
se stvorila između kose crte njegovih tamnih obrva..
I on je čuo svaku klevetu i vidio je u cjelosti poniženu! Oh, sigurno je likovao.
Kira ga je zbog toga mrzila dok se borila sa iznenadnim porivom da se rasplače.
James se okrenuo prema njoj i pokušao ju je odvesti odatle. Kira se nije željela
pomjeriti.
˝Dođite sa mnom, gospođice Melbourne˝. James ju je povukao za ruku. ˝Naći
ćemo nekog drugog da nam pravi društvo˝.
˝Ne˝, šapnula je, zbrkana od bijesa i boli i sramote.
˝A ta usta˝. Žena uskog lica za stolom je zarežala zgrožena. ˝Kao da se prodaje
svaki put kada se nasmije˝.
˝Ili čak i diše, za milost Božiju!” cvilila je druga.
˝Njihova mišljenja ništa ne znače. Oni te ne znaju. Okrenite drugi obraz˝.
Jamesov užurbani ton je odgovarao njegovom izrazu lica.
Dok su se žene smijale, Kira je pogledala i vidjela da je Cropthorne i dalje
posmatra. Nije ništa vidjela u njegovom izrazu - ni sažaljenje, ni iznenađenje - ništa
sem prihvatanja.
Kira nije mogla da proguta takvu klevetu. Jednostavno nije mogla da dozvoli da
je tako glupe žene vrijeđaju bez komentara.
Trudeći se što je najbolje mogla da stvori bezizražajno lice, izvukla se iza Jamesa
i prišla zloj četvorci za stolom.
˝Dobro veče, dame˝.
Sve tračare su imale identičan zapanjen izraz. Samo jedna je djelovala skrušeno.
Oko njih soba je djelovala kao da se sve zaustavilo. Imala je svačiju pažnju. Dok joj
je srce udaralo divljački Kira je duboko udahnula.
˝Izgledate pogrešno informisane o meni, pa se nadam da ćete mi na trenutak
ugoditi. Ipak je žalosno da inteligentne žene iz dobrih porodica poput vas, vjeruju u
bilo koju laž koju će razuzdani momak ispričati svojim bezazlenim vršnjacima˝.
Crvenokosa je prasnula, ˝Vidiš!”
˝I onda ma dajte, harem?” Kira se nasmijala. ˝To je prilično raskošno. Uvjeravam
vas da ne postoji palaača koja bi mogla imati harem u planinama Zagros. Narod
moje majke troši mnogo više vremena tražeći vodu i načine da prežive. Ni u jednom
trenutku nisam naučila biti bezobzirna. U stvari, u islamu zakon ne dozvoljava
ženama ni kosu da pokazuju u javnosti niti bilo koji drugi dio kože˝. Pogledala je
značajno brinetu sa velikim dekolteom.
James je bio pored nje i požurivao ju je da odu. U blizini, Cropthorne je ostavio
svoje karte i sto izgledajući spreman da djeluje. U njegovim tamnim očima bilo je
oštro upozorenje ali je ona bila izvan svakog opreza. Kako je i on djelio njihovo
mišljenje, mogao se otići i objesiti.
˝A što se tiče mojih usana, da li vi stvarno zamišljate da karakteristika koju sam
dobila rođenjem stvarno određuje moju sklonost razvratnosti? Tako obrazovane
dame poput vas bi trebale znati bolje˝.
Crvenokosa je ustala i ispravila se na svoju punu visinu, dobrih šest inča manje
od Kirinih pet stopa. Ženina skupljena usta su iskazivala mržnju.
˝Lord Vance je imućan i ugledan plemić. Sramotno je da bi žena takvog upitnog
rođenja pokušala upotrijebiti svoju sumnjivu vrlinu da bi pokušala osvojiti muža
tako daleko iznad njenog položaja. Svakome ko je nešto važan ti si lošeg porijekla i
loših manira. Niko, a najmanje gospođa Baycliffe, te ne želi ovdje˝.
Kira je to znala dok je ušla na vrata. Ipak ju je boljelo da to čuje tako iskreno - i
javno. Progutala je, dok je novi val poniženja prolazio kroz nju.
Ipak je ponosno podignula bradu. ˝Onda imamo sretan kompromis, jer ni ja ne
želim da budem dio društva tako uskogrudih budala˝.
Dok joj je uzdisanje crvenokose zvonilo u ušima, Kira se okrenula i napustila je
sobu. Iza sebe čula je zaprepaštenu tišinu, praćenu zujanjem šaputanja. Na sebi je
osjetila tuce pogleda. Spotičući se kroz malu balsku dvoranu, Kira je pronašla vrata
sa bijelim staklima i izašla je u svježu noć.
Insekti su cvrčali ali je taj zvuk nije umirio. Vrt je zvonio, izgledajući blago i
blagosloveno van isprazne zabave. Pratila je njegov poziv, hodajući niz vijugave
putiće u obilje proljetnog cvijeća, mirisnog ali neprepoznatljivog u mraku. Kada je
pronašla klupu Kira je sjela i pokrila je lice rukama.
Oh, ovo je jako loše uradila. James je vjerovatno bio u pravu; trebala je okrenuti
drugi obraz, ali nije mogla čuti toliko lažnih kleveta o svom karakteru koje su joj
danima nametali, od njenih komšija u Suffolku, do gospođe Baycliffe i gospođe
Howland. I još najgore, od samog vojvode. Doživjela je mnogo više nego što je
mogla da podnese i večeras je odbila da se pretvara da nije čula ili da joj njihove
klevete ne smetaju. Suze su krenule i ona ih je pustila da padaju u vrelim potocima
niz obraze. Večeras je bila povrijeđena; sutra će opet ustati i naći će načina da
prevaziđe posljedice laži Lord Vancea i tereta svoje perzijske krvi …nekako.

Gavin je posmatrao kako Kira posrće jureći van sa zabave u vrt Baycliffa.
Krenuo je prema vratima. James ga je u stopu pratio.
Pokušao je da se ne ljuti što je Lady Becker izrazila svoje mišljenje gotovo
svakom gostu na zabavi, ali je bio prokleto ljutit. Sada kada su svi znali da je Kira
Jamesova zaručnica, takva konfrontacija se loše odražavala na porodicu. Kirin izljev
emocija takođe nije bio od pomoći.
Ipak, ono što ga je najviše razbjesnilo bila je bol na njezinom izražajnom licu.
Kada je došao do vrata, Gavin je odlučio da je on ipak idiot. Vjerojatno je
gospođica Melbourne bila jednako razvratna kao što je to Lady Becker ispričala
svima u sobi za karte - znao je to. Ipak, sjećao se iz svog djetinjstva kako je bio
izvrgnut ruglu zbog ponašanja svoga oca.
Međutim, kako god bilo, nije htio razvijati suosjećanje prema neprijatelju.
Njegovu su tetku, susjedi večeras hladno dočekali i sve to zbog Kire Melbourne.
Morao se koncentrisati na tu činjenicu, kao i na poteze potrebne da je se riješi iz
Norfield Parka i iz njihovih života.
˝Gavine, zašto oklijevaš?” James je upitao. ˝Ako nemaš namjeru izaći napolje da
utješiš gospođicu Melbourne, onda pusti mene da izađem˝.
Bude li tješio ljepoticu, time će je samo uvjeriti da ostane. To nije smio da
dozvoli.
˝James, ja bih trebao izaći napolje sam. Razmisli, da ako ti, njen zaručnik, izađeš
sam u vrt da razgovaraš sa njom, biće samo još više ogovaranja. Ja je mogu otpratiti
u kočiju ako se ti vratiš, obiđeš krug i pokupiš svoju majku i onda možemo da
krenemo za četvrt sata. U redu?”
Njegov rođak je oklijevao sa dobrim razlogom: njegovi argumenti nisu uopšte
zvučali logično. Gavin je bio ubjeđen da će jezici govoriti još više ako on sam
provede vrijeme sa Kirom Melbourne u vrtu, ali, on je imao drugi cilj, nego utješiti
je. Morao je iskoristiti svaku priliku da je otjera.
˝Ako - ako ti misliš da tako treba˝. James je slegnuo djelujući nesigurno.
˝Zaista, mislim. Nađi tetku Carolinu˝.
Prije nego što je James mogao išta drugo da kaže, Gavin je izašao van i slijedio
je krivudavi put okružen obiljem zelenila i cvijeća do srca vrta koji je gospođi
Baycliffe bio ponos i radost.
Tiho je gazio, slušajući zvukove da ocijeni gdje se nalazila Kira. Nije trebalo
dugo da čuje jecanje, koje je pratilo šmrcanje.
Još par koraka doveli su ga do željezne klupe iza polugole statue Kupida. Tamo
je Kira sjedila sama.
Na nebu su se razdvojili oblaci i odjednom ju je osvjetlila srebrna mjesečina.
Izgledala je kao da svijetli obasjana zrakama. Kao i obično, krv mu je bijesno jurnula
nadole, ali kada je vidio kako joj se tresu ramena i opet je čuo kako plače nešto mu
se stisnulo u stomaku. Gavin se mogao zakleti da je čuo usamljenost u njenim
suzama.
Progutao je zaprepašten svojim oklijevanjem. Ovdje je bio da dobije prednost
nad Kirom u ranjivom trenutku, da je ubijedi, pošto je bila povrijeđena tračevima, da
joj život neće biti mnogo lakši kao Jamesovoj supruzi.
Ipak, ukočio se. Dovraga sa svim, zbog čega?
Kira je opet zajecala, grleći samu sebe kao da nema nikoga na svijetu i crvenog
nosa, podigla je glavu da obriše suze prstima. Onda ga je ugledala.
Odjednom, lice joj se izmjenilo od nježnog i bolnog do optužujućeg. Gavinu se
nije dopadalo kako se brzo i lako zatvarala pred njim. Sigurno je da je to bilo
nelogično. Nakon što je učinio sve što je mogao da je izbaci iz obitelji, ne bi trebao
očekivati drugačije, ali logika nije promijenila činjenicu da ga je vrijeđalo kako ga
isključuje. ˝Da li si došao da likuješ?” izazivala je.
˝Ne˝.
Sad. Reci joj sad! Reci joj da ne pripada ovdje, ali je ipak ostao nijem.
Obrisala je suze sa obraza i pogledala ga je. ˝Što želiš?”
Kira mu je davala drugu šansu, još savršeniju od poslednje da je ubijedi da
prekine zaruke i ode. Reci nešto!
A ipak, on je gledao njene plave oči crvene od suza i nije je jednostavno više
večeras mogao povrijediti. Lady Becker i njezina sestra su je već dovoljno večeras
povrijedile. Uprkos savršenoj prilici da je pritisne u ovoj situaciji, djelovalo mu je
nefer, čak i užasno da joj prouzrokuje još bola.
On je bio prokleta budala.
˝James je bio zabrinut za tebe˝, Gavin je konačno rekao, opuštajući stisnute zube
da bi mogao progovoriti. ˝On će dovesti kočiju do ulaza pa možemo da idemo˝.
Sumnja i iznenađenje su presjekli njeno prelijepo lice. ˝Hvala ti˝.
Izgledala je poput tamne božice koja je sišla na zemlju da bi ga iskušavala i u
tom trenutku Gavin je čeznuo da je dodirne, meku kožu njenog vrata, punoću njenih
usana, izazovnu punoću njene pozadine. Stisnuo je pesnicu da se odbrani od takvih
misli.
Zaboravi biti prokleta budala; Bio je svaka vrsta budale.
Jedna je stvar bila sigurna: on je morao otići. Ako ostane sam u vrtu sa Kirom
imaće samo još više nepristojnih misli, što duže bude ostao.
Gavin joj nije ništa rekao. Kratko joj je klimnuo, zatim se okrenuo i psovao je
sebe svakim svojim korakom.

Tokom napete vožnje natrag u Norfield Park, Darius je gledao kako mu se sestra
trudi što bolje može da djeluje da nije potresena večerašnjim događajima, ali način
na koji je stisnula usne i smotala ruke previše čvrsto u krilu, govorili su mu da se
bori sa suzama.
Niko u kočiji nije govorio. Okrugla brada gospođe Howland je pokazivala bijes.
Njen je sin izgledao iznenađen Kirinim neočekivanim izljevom emocija. Darius je
znao da se takvo što rijetko dešavalo, ali njegova je sestra imala duha, naročito kada
su je pritiskali.
Vojvoda je nastavio da posmatra Kiru u kontemplativnoj tišini. U stvari,
Cropthornove oči su uvijek bile na njoj i to se Dariusu nije sviđalo. Njegova visoka
moćnost možda nije odobravala Kiru kao nevjestu svog rođaka ali taj ju je muškarac
želio za sebe. Darius je pročitao požudu u Cropthornovim očima. Takođe je znao da
vojvoda vjeruje u najgore o Kiri. I zato se Darius nadao da je debakl sa Lordom
Vanceom naučio njegovu sestru da ne bude lakovjerna, jer se plašio da Kira nije
imuna na Cropthorna. Nešto u načinu na koji je pogledala vojvodu mu je to govorilo.
To bi lako moglo prerasti u nevolju.
Kočija se zaustavila ispred Norfield Parka, milostivo prekidajući ovo napeto
putovanje. Darius je izašao nakon gospođe Howland i okrenuo se da pomogne Kiri.
Prije nego što James - ili još gore, vojvoda - je isprate unutra, Darius je uskočio. Bilo
je vrijeme da razgovaraju.
Večernje formalnosti su se podijelile brzo, bez mnogo konverzacije. James je
izgledao kao da želi razgovarati sa Kirom ali ju je Darius čuvao ne osjećajući nimalo
krivice što u najmanjem slučaju štiti svoju sestru mekanog srca. Konačno su ostali
sami u sobi, dekorisanoj u elegantnim i ženstvenim ružičastim tonovima, kremastim
i zlatnim. Kira je zasluživala sav taj ugođaj. Nadao se da će joj brak sa Jamesom to i
omogućiti bez tereta skandala jednog dana.
Kira je sjela na plišanu ružičastu stolicu za presvlačenje i pogledala ga
pogaženim pogledom. ˝Pa, ovo je sigurno bilo veselo veče˝.
Darius je slegnuo. ˝Znala si i prije nego što si otišla da najvjerovatnije neće biti
zabavno˝.
˝Istina˝. Namrštila se. ˝Rekla sam previše. Trebala sam otići.”
˝Urađeno je. Istinu govoreći, drago mi je da si rekla nešto u svoju odbranu˝.
Zajedljivo se nasmijao. ˝Iako sam ja možda bio u iskušenju da izrazim stvari malo
obzirnije˝.
Nasmijala se u odgovoru. ˝Da ali ti si daleko razumniji od mene˝. Osmjeh joj je
nestao. Gledala ga je molećivim pogledom. ˝Osjećala sam se bijedno; Njihove su
riječi bile tako strašne i neistinite. Bilo je to užasno nepošteno, i jednostavno više
nisam mogla tolerirati njihovo brbljanje˝.
˝Znam˝.
Sa uzdahom, Kira se sagnula i skinula je papuče. ˝James je mislio da trebam
okrenuti i drugi obraz˝.
Bol na Kirinom licu je razljutio Dariusa. ˝To je njegovo mišljenje. Sem toga, kao
propovjednik on mora tako govoriti˝.
˝To je istina˝. Njen pogled je pao na cvijeće na tepihu. ˝A kada se vjenčamo i ja
ću morati naučiti kako da okrenem drugi obraz, pretpostavljam˝.
˝Najvjerovatnije da, ali ti si očekivala mnogo više od gospodina Howlanda˝.
Oklijevala je. ˝Jesam. Glupo je stvarno. Da se James suprotstavio toj crvenokosoj
vještici i njenim prijateljima to ne bi riješilo ništa, ali željela sam da kaže nešto u
moju odbranu˝.
˝Razumijem˝.
˝Ja ne razumijem. Zvučim nezahvalno˝. Uzdahnula je. ˝James je voljan da me
oženi da mi pomogne da popravim štetu koju je Lord Vance nanio mom ugledu,
riskirajući veoma mnogo svoj profesionalni položaj. Nikada me nije pitao da li sam
podijelila krevet sa Vanceom. On pretpostavlja da nisam, jer sam ja ‘dobra osoba’
kako on to formuliše. I evo mene kako se preispitujem zašto me nije mogao braniti
pred grupom koja je tračala i kojoj nisam smjela dozvoliti da me povrijedi. Kira je
stavila ruke preko očiju i počela je tiho da plače.
S majkom u Perziji nezainteresiranom za svoju hrišćansku djecu i kraj njihovog
oca koji putuje globusom - u Cejlonu je trenutno sudeći prema njegovom
posljednjem pismu - Darius i Kira su imali samo jedno drugo. Bio je odlučan da je
zaštiti. Za istinu, želio je da je spasi, da dokaže njezinu nevinost ako je bilo moguće.
Darius je ustao i prešao preko sobe, zaustavio se pored sestrinih nogu i kleknuo.
Uzeo joj je ruke u svoje, shvatajući da drhti. ˝Sve će se dobro završiti. Vidjećeš˝.
Kira ga je pogledala, bolnih plavih očiju okupanih suzama i zbunjenošću. Darius
je opet patio zbog nje.
˝Misliš li da je to uopšte moguće?”
Klimnuo je. ˝Znam da jeste. Pokušaj spavati sada. Stvari će sutra izgledati
svjetlije. Uvijek je tako˝.
˝U pravu si. Hvala ti˝. Slabašno mu se osmjehnula.
Poljubio ju je u čelo. ˝Pričaćemo još sutra, ako budeš željela˝.
S time, je otišao prema svojoj gostinskoj sobi elegantnoj poput njene. Kada je
zatvorio vrata za sobom, Darius je počeo planirati. Hodao je po plavom i zelenom
tepihu i gledao je u noć kroz prozor, cijelo vrijeme tražeći put kako da opet usreći
svoju sestru - i planirajući propast Lorda Vancea.

˝Šta se dešava?” Tetka Carolina je upitala Gavina onog trenutka kada su došli
kući nakon okupljanja kod Baycliffa. ˝Jesi li što napredovao sa onom…ženom?
Noćas je bilo tako užasno i ona izgleda veoma odlučna više nego ikada da se uda za
Jamesa, uprkos činjenici da će on vući svoje ime po blatu zbog nje. A zašto? Ona ne
voli Jamesa˝.
Njegova tetka je pala u plavu sofu u salonu i počela je da jeca. Gavin je
posmatrao kako se zlatno narandžasti sjaj igra oko njene potresene, nježno savijene
kreature. Uzdišući, protrljao joj je čelo dlanom.
Gavin nije imao iluzija da je žena o kojoj je riječ Kira Melbourne, i da njegova
tetka želi da sazna zašto je nije uspio otjerati iz njihovih života.
Sjeo je pored nje i gledao je u vatru. ˝Gospođica Melbourne je veoma odlučna u
namjeri da se uda za Jamesa. Učinio sam što sam mogao da ukažem na štetu koju će
mu nanijeti njihovo udruživanje˝, ali nisam mogao iskoristiti prednost večerašnjeg
trenutka. Zašto?
Tetka Carolina je prevrnula očima. ˝Teško da je njoj stalo do toga. Njoj nije stalo
do njega!”
Gavin je uzdahnuo, nalazeći da je tetka Carolina pomalo teatralna, ali je razumio
da je muče emocije, strah za njenog sina, za porodicu i strah od ogovaranja koje će ih
uskoro progutati cijele ako nekako ne ubijede Kiru Melbourne i okončaju njene
zaruke.
˝Također sam joj ponudio deset tisuća funti za odlazak˝, priznao je.
Šok se pokazao na Carolinininom licu. ˝Gospođica Melbourne to nije
prihvatila?”
˝Ona je potpuno odbila novac˝.
A Gavin je morao priznati da ga je ta činjenica još uvijek zapanjivala. Svi su
željeli novac; zašto bi gospođica Melbourne bila drugačija? Ali je ipak bila. S tom
činjenicom ga je nastavila zbunjivati uvijek ispočetka.
˝Vjerovatno je to odbila da bi mogla tražiti više˝, gorko je rekla njegova tetka.
˝U stvari je rekla da nema tog iznosa koji bi je doveo u iskušenje da ostavi
Jamesa˝.
˝Stvarno?” Carolina je trepnula od iznenađenja. ˝Pretpostavljam da misli da će
vjenčanje sa tako ispravnim čovjekom kao što je moj sin nekako teško otkupiti njeno
nepristojno ponašanje sa Lordom Vanceom. To može biti jedini razlog zbog kojeg bi
odbila takvu ponudu. ˝ Gavin je klimnuo. Teorija tetke Caroline je imala smisla ali
samo ako je gospođica Melbourne bila naïvna da vjeruje kako je to moguće.
˝I da li si govorio sa Jamesom?” pitala je tetka.
˝Kao što si rekla on je prilično tvrdoglav glede toga˝.
Njegova tetka je izgledala kao da će kolabirati, oči su joj se opet napunile
suzama. ˝Jesi li mu rekao zašto mislimo da je ona tako loš izbor?”
˝Uradio sam najbolje što mogu da ga ubijedim da ona ne odgovara njegovom
položaju, njegovom temperamentu, njegovom načinu života. Bio je nepokolebljiv˝.
˝Jesi li ga podsjetio da je ona drolja lošeg porijekla?”
Gavin je pročistio grlo, siguran da njegova tetka ne može shvatiti zašto bi James
takvu kategorizaciju doživio uvredljivom. Naravno da je pitanje koje je on sam
postavio Jamesu bilo ne manje podcjenjivačko i dokazalo je da podstiče samo
Jamesovu tvrdoglavu postojanost.
˝Ja…sam ga upitao kako će se osjećati kada nađe suprugu jednog dana s drugim
muškarcem. Prirodno, odbio je da vjeruje da će se gospođica Melbourne ponašati
ikada tako nemoralno i bez diskrecije˝.
˝Ona će ga slomiti!” Tetka Carolina je opet počela da jeca. ˝Uništiće njegovo
nježno srce i učiniće ga predmetom podsmjeha u Tunbridge Wellsu i u crkvi. James
vjeruje u najbolje u njoj. Ona mu može dati samo najgore. Zašto ga ne možemo
uvjeriti da to uvidi?”
Suze su ostavljale mokre tragove niz njeno umorno lice. Gavin je vidio da je
tetka Carolina doživjela i previše toga za jedan dan.
˝Još uvijek nisu vjenčani. Naći ću neki način da spriječim njihove zavjete˝.
Pokušao ju je uvjeriti. ˝No, večeras, ne možemo učiniti ništa više. Idi u krevet i pusti
me da razmišljam o ovome˝.
Carolina je uzdahnula i spustila su joj se ramena. ˝Bio si dragi dječak koji je
pokušao prekinuti ove zaruke zbog mene. Nadam se da ćemo uskoro smisliti nešto.
Vrijeme istječe˝.
Klimajući, Gavin je pomogao tetki da ustane. Kada je posegla da omota ruke oko
njega on joj se naklonio i pridržao je. Njeno malo tijelo ga je samo podsjetilo na
njenu krhkost. Ona je trebala zaštitu. Kako ga je štitila i podigla od kad je bio dječak,
naročito tokom užasnog skandala njegovog oca, nije joj dugovao ništa manje.
Ako je ona željela da Kira Melbourne ode iz Jamesovog života, njegova je bila
dužnost da joj to i ispuni.
˝Laku noć˝, promrmljala je i kliznula kroz vrata.
Sam, Gavin je usuo sebi konjak i gledao je u vatru. Da on je imao svaki mogući
razlog da usliši želje tetke, ali nije imao načina da to učini.
Ni krivica, ni novac nisu djelovalina Kiru. Logika je isto tako potpuno bila
nedjelotvorna na Jamesu. Da li bi nešto drugo bilo ubjedljivije u razdvajanju njih
dvoje?
Ako bi James mogao da vidi Kirin mladež možda bi povjerovao da je ona žena
lakog morala … Ne, već je mislio da je Lord Vance platio služavci da mu to sazna, a
ne da je to vidio dok ju je tucao.
Prokletstvo. Gavin je uzdahnuo i prišao je vatri. Nekako, je morao dokazati
Jamesu da je Kira Melbourne bila bezvrijedna. Ženske suze su mogle uvjeriti
njegovog rođaka u njenu nevinost; Gavin je vidio da je ona samo prekasno požalila
zbog svoje odluke da se udalji sa Vanceom, ali je sumnjao da bi takvo kajanje moglo
promijeniti njezinu prirodnu sklonost neprimjerenom ponašanju.
Pitanje je bilo, kako uvjeriti u to Jamesa? Gavin je sumnjao da bi njegov rođak
povjerovao u nešto ako sam ne vidi gospođicu Melbourne nekako kompromitovanu
vlastitim očima.
Gavin je oklijevao zapanjen. Misli su mu vrvile i formirale su ideju. Ispijajući
brendi niz grlo opet je razmotrio sve pažljivo. Djelovalo je savršeno.
On će se pobrinuti za to da James stvarno vidi gospođicu Melbourne u
kompromitujućoj poziciji. Gavinove su misli vrvile mogućnostima. Da. U stvari, on
sam će je zavesti. A onda će organizovati vrijeme i mjesto tako da James može da
vidi jasno kakva je zapravo žena njegova zaručnica. Poljubac bi mogao biti dovoljan
ili možda i malo razodjevenosti …
Zavođenje je savršeno rješenje, ali kako? Gospođica Melbourne ga se iskreno
gnušala i još manje mu je vjerovala. Gavin nije mogao poreći da je ona bila pametna
žena koja će ispitivati njegove motive ako on odjednom pokaže želju da je dodirne
nakon što ju je tretirao prezrivo, kako vjerovatno i zaslužuje. Osim toga, dokazala je
svoju postojanost, pa čak i ugodnu mjeru odanosti, želeći se udati za Jamesa,
odbijajući bogatstvo. Nije bilo vjerovatno da bi riskirala zaruke zbog vatrene
romanse. Takođe, ako se priprema za udaju za sveštenika možda je okrenula novi list
i biće oprezna - ako ništa bar dok ne kažu zavjete. I nijedna žena, sam ako joj je
plaćeno za to, što Kiri nije, neće leći s muškarcem kojeg mrzi. Tako šta mu je za
činiti?
Uzdahnuo je zabrinut nad sopstvenom dilemom. Nekako će je morati ubijediti da
mu povjeruje, nekako će zadobiti njeno povjerenje. Jednom kad uspije, vidjeće
stvarni Kirin moral - ili još bolje, pokazaće ga Jamesu.
Okrećući se ka vratima, Gavin je odlučio da nađe tetku Carolinu i kaže joj za
svoju brilijantnu zamisao. Onda je zastao.
Plan sam po sebi je bio veoma ružan. Što manje bude znala, bolje je. Naravno,
moraće biti diskretan; nije želio da izbije skandal oko njegovog … odnosa sa
Jamesovom zaručnicom.
U stvari, možda bi bilo najbolje da pošalje tetku u London prividno, kako bi
zaustavila plimu ogovaranja tamo.
Gavin je sjeo na sofu, pokušavajući potpunije razraditi plan. Bilo je izvedivo na
svakom nivou - sem na jednom. Kada god je razmatrao zavođenje Kire Melbourne,
srce bi mu poludjelo. Dovraga i dlanovi su mu se znojili. Nevolje u vezi njegovog
plana su ga udarile po licu: da bi je zaveo, moraće provoditi vrijeme sa njom, osvojiti
njeno povjerenje i izložiti sebe njenim osmjesima, njenim oštrim razmišljanjima. I
moraće je dotaknuti.
Plamen je zaplamtio u njegovim preponama na pomisao da opet vidi golu Kiru
Melbourne i da je slobodno može dodirnuti takvu. Čak i kad ne bi bilo potrebe da
ubijedi Jamesa u loše ponašanje njegove zaručnice, Gavin nije mogao zanijekati
potrebu da je u potpunosti posjeduje. Čak i od same te pomisli postajao je
nevjerovatno tvrd.
Plan je zaista bio opasan, ali i potreban, prokletstvo. Jednostavno će morati da
odoli zovu Daggettovske krvi koja mu je pržila vene i držaće svoju požudu pod
čvrstom kontrolom, ali nikad nije upoznao zamamniju zavodnicu od Kire
Melbourne, i tiho je sebi obznanio činjenicu da se igra sa vatrom.
Poglavlje 6
ledećeg jutra, Gavin je čekao da uđe u sobu za doručak dok gospođica
S Melbourne nije sišla. Pošto je James rijetko ustajao prije deset i tetka Carolina se
već pakovala za London, Gavin je bio siguran da će on i Kira biti potpuno sami.
Prvi dan njegovog plana je počinjao.
Prvo, htio je promjeniti svoju ulogu iz Kirinog neprijatelja da postane ljubazan
prijatelj, zajedno s nagovještajem zaljubljenog obožavatelja. To će je ubijediti da
smekša svoj stav tako da može osvojiti njeno povjerenje i upoznati njene slabosti. I
jednom kada ih otkrije može iskoristiti njenu ranjivost u svoju korist i zavesti je. S
obzirom na njenu istoriju sumnjao je da bi to trebalo biti teško. Tada bi James bio
prisiljen da shvati da njegova mlada ne zaslužuje njegovo dobro ime.
Na ulazu u salu za doručak Gavin je zastao da bi špijunirao svoju metu. Sunčeve
zrake su prodrle unutra i obasjale su Kirinu kosu sjajem ebanovine. Djelovala je
sabrano jutros, ni traga od one uplakane žene iz vrta od prošle noći. Svjetlucava siva
svilena jutarnja haljina isticala je njezin miran profil, dok je nježno obrubljen
muslinski plašt preko njenih ramena davao njenom izgledu toliko mnogo
ženstvenosti. Jela je kolačić u tišini, sa šoljom čaja pokraj sebe. Gledajući je kako
jede i odsutno pije svoj čaj učinilo ju je da izgleda … kao bilo koja druga žena, ali on
nije reagovao na nju kao na bilo koju drugu ženu, i Gavin to nije razumio. Ništa u
današnjem Kirinom izgledu nije izgledalo posebno poželjno uprkos činjenici da je
znao da se tucala sa Lordom Vanceom. Ipak ga je privlačila još više nego ikad, na
njegovo nezadovoljstvo. Vitalni dijelovi južno niže od njegovog pojasa su ga
preklinjali da je polegne na sto i skine. Još gore, osjećao se stravično nesiguran u
svoj plan.
Gospođica Melbourne je bila potpuno povrijeđena prošle noći i kako on nije
mogao uživati u nanošenju još bola, nije mogao ni dozvoliti da tetka Carolina nastavi
da pati. Niti je mogao da dozvoli Jamesu da si uništi život.
Diskreditirajući Kiru, zavodeći je, iskoristiće poslednju šansu da je otjera iz
njihovih života.
Gavin je ušao u prostoriju, skidajući šešir gospodskom gestom i potrudio se da
stavi na lice svoj najljepši osmjeh. ˝Dobro jutro, gospođice Melbourne˝.
Na taj pozdrav, Kira je podigla pogled i vidjela kako Cropthorne stoji pored nje,
izgledajući veoma zgodno u hlačama bež boje, u odgovarajućem sakou dužine do
koljena duboko plave boje sa uvijenom svilenom kravatom. Odjeća je naglašavala
njegov prirodno zgodan izgled, ali njegov osmjeh joj je zadržao pogled.
Kira je oklijevala zbunjena. Cropthorne ju je pozdravio sa osmjehom? Čak se i
ljubazno ponašao?
Pogledala ga je u nevjerici. ˝Dobro jutro. Skoro sam završila pa možete imati
prostoriju samo za sebe˝.
˝Nema potrebe da odlaziš˝. Stavio je šešir na sto.
Cropthorne nije želio da ona ode odmah ili još prije?
Uzeo je sebi kolačić i neki džem sa strane i dalje se osmjehujući. ˝Nadam se da te
događaji od prošle noći nisu spriječili da dobro spavaš. Lady Becker je dobra
prijateljica gospođe Baycliffe. Rijetko nezgodne dvije gospođe koju sam imao
nesreću da upoznam˝.
Njena se namrštenost produbila. Da li je to Cropthorne stvarno osudio
crvenokosu tračaru sa žurke gospođe Baycliffe? Kira ga je opet pogledala, tražeći
neki znak sarkazma. Nije ga našla. Kako čudno. Možda vojvoda još uvijek spava.
Ne, pogled mu je bio isuviše oštar. Ili mu nije dobro - to bi imalo smisla…sem što je
izgledao izuzetno snažno, očaravajuće čak, suviše dobro da bi se borio s bolešću.
Zašto onda, nije samo da je pričao sa njom već se ponašao kao da ga nije
uznemiravala do krajeva zemlje?
˝Doživjela sam ih kao krajnje neugodne˝, promrmljala je zbunjena previše da bi
rekla išta drugo.
˝Nemoj misliti da si usamljena u tome˝.
Cropthorne je izvukao stolicu - ne svoju uobičajenu sa vrha stola, već jednu baš
pored nje. Opet joj se nasmješio. Njegov je osmjeh opijao, šarmirao. Učinio ju je
sumnjičavom.
Vjerojatno je Njegova milost smislila još jedan trik da bi je gurnuo iz Jamesova
života, a kako nije imala pojma kako bi taj osmijeh mogao postići taj cilj, pomislila
je da je najbolje otići prije nego što joj bude pokazao.
Kira je ostavila salvetu sa strane i ustala. ˝Hvala Vam što ste me ohrabrili u vezi
Lady Becker. Uživajte u Vašem doručku˝.
Nije se uspjela ni okrenuti i zakoračiti kada ju je pozvao. ˝Čekaj!”
Gledajući ga preko ramena, Kira je vidjela da Cropthorne ustaje na noge. Stajao
je visok, širokih ramena izgledajući i napet i kao da oklijeva. Veoma čudno
ponašanje, definitivno, nakon onog osmjeha.
˝Da?”
˝Sjedni, molim te. Ja…” zamucao je oklijevajući. ˝Želio bih ti nešto reći˝.
Podigla je oštro obrvu ispitujući ga i izazivajući. Očigledno je shvatio.
Vojvoda je složio grimasu, a izraz mu je bio iznenađujuće pokajnički. ˝Ono što
ću reći, biće ugodno, kunem se˝.
Ugodno? Od njega? To je zvučalo sumnjivo. Kira mu nije vjerovala ali ju je
redovno intrigirao. Ovaj trenutak je bio očigledan primjer. Iz nekog razloga htjela je
čuti njegovu ˝ugodnu” konverzaciju, čak i ako je sumnjala da je on za nešto takvo
sposoban.
Ipak, sjela je kao što je tražio. ˝Slušam˝.
Ostao je stajati. ˝Sigurno si primjetila činjenicu da se veoma zaštitnički ponašam
prema mojoj porodici˝.
Ironija joj je obojila osmjeh. ˝Zaista˝.
˝James je punih osam godina mlađi od mene i nema uvijek iskustvo u stvarima
oko kojih donosi odluke˝.
Da je implicirao na to da je traženje njene ruke bila nezrela odluka? Kira je
pogledala u vojvodu.
˝Nemoj me pogrešno shvatiti. Greška je moja. Ja sam toliko navikao paziti na
Jamesa i preispitivati njegove odluke da se nekad zaboravim da njegovi izbori mogu
biti potpuno odobrivi˝.
Da li je to značilo da je Cropthorne sad odobrava? Ako je tako, Kira nije u to
vjerovala niti je vjerovala njemu.
˝Vi me nikad nećete doživjeti kao zadovoljavajuću˝, primjetila je.
Klimnuo je izgledajući pomalo kao ovca. ˝Priznajem da mi je prošla noć ukazala
na moje greške˝. Vojvoda je susreo njen pogled očima poput najtamnijeg baršuna,
utapajući se u njene. ˝Iskrene suze su mi pokazale koliko su te povrijedile Lady
Becker i riječi njenih prijateljica. Da su njihove laži bile istinite, mislim da bi se žena
koja je kriva ponašala mnogo drugačije˝.
Kako…pažljivo od njega. Kira je iznenađeno pogledala svog neprijatelja,
gledajući kako čupka svoj šešir nervoznom gestom.
˝Zaista?” Gledala ga je nesigurno, nadom koja ju je grebala iznutra.
˝Kada to povežem s načinom na koji si pomogla mojoj tetki prošle sedmice,
počinjem da mislim da sam donio nepoštene zaključke o tebi zasnovane ni na čemu
više sem na ogovaranjima sa zabava˝.
Vojvoda je gladio obod svog visokog šešira, što nije uopšte bilo njemu ni nalik.
Kira je gledala zbunjena. Da li je mislio ono što je govorio? Svi uglovi njegovog lica
nisu ukazivali ni na šta drugo sem na iskrenost. Čak je i rub njegovih punih usta
govorio samo o kajanju.
˝Ja-pa… Hvala Vam˝.
˝Ne, hvala tebi što si razgovarala sa mnom˝. Namrštio se. ˝Ponio sam se užasno -
u stvari, gore od užasnog. Jedino te mogu zamoliti da mi dozvoliš da se iskupim˝.
Zašto bi to želio? Zašto bi mu to bilo važno? Zbog porodice? Da to bi
odgovaralo. Ipak…
˝Više nije bitno˝, rekla je.
˝Oh, ne slažem se draga moja damo˝. Cropthorne se nagnuo i Kiru je zapljusnuo
trag njegovog mirisa nešto između vjetra i zemlje, začinjeno mirisom muškarca. Bio
je to težak miris koji joj je pobudio čula i zakovitlao joj toplotu u stomaku.
Uznemirena svojim ubrzanim otkucajima srca, Kira se nagnula unazad. ˝Ne slažete
se?”
˝Prenaglio sam u svojim zaključcima˝, rekao je. ˝Nisam sebi dao vremena, ranije,
da te upoznam prije nego što te ocijenim …i mislim da to blesavo želim. Oprosti
mi˝.
Oholi vojvoda je tražio njen oproštaj? Možda bi trebala razmotriti teoriju da je
ipak bolestan. Možda mu nije dobro, a on ipak može da izgleda predivno.
˝Vidim da sam te zbunio˝.
Kira je progutala. ˝Sitnica. Ni dva dana nisu prošla kako ste mi ponudili deset
hiljada funti da ostavim Jamesa˝.
˝I tvoje odbijanje je bilo još jedan znak da su moje pretpostavke o tvom karakteru
pogrešne˝.
˝A tako˝, promrljala je mada joj ništa nije bilo jasno.
˝Moraću insistirati da mi dozvoliš da uskoro provedem više vremena s tobom, da
bih te istinski upoznao. A i ti bi mogla shvatiti da sam ja mnogo bezopasniji nego što
se ponašam˝.
Da provede vrijeme sa jedinim muškarcem koji ju je zaintrigirao nakon Lorda
Vancea, koji ju je zaintrigirao dovoljno da ga primjeti? Muškarac koji tako divno
miriši da je udahnuti njegov miris bilo grešno? To je bila loša ideja.
A opet…samo je on stajao između nje i njene buduće sreće kao Jamesove
supruge. Čak i ako je trač o njoj putovao uzduž i poprijeko po zemlji, tihi sveštenik
je bio njena najbolja šansa da pronađe prihvatanje, smisao pripadanja i zajedništva.
Odbiti Cropthornea ne bi joj bilo mudro.Ipak…
˝Nisam sigurna je li to potrebno?”
˝Dozvoli da se ne složim˝. Njegove su tamne oči bile otvorene i djelovale su
iskrene. ˝James me je tražio onog dana kada si došla da ti budem prijatelj. Odbio sam
ga ne dajući važnosti njegovom zahtjevu˝.
Kada se tako sve postavi, kako ga je mogla odbiti, a da time ne ozlojedi svog
budućeg muža? I kako će zadovoljan da bude James ako je njegova porodica istinski
prihvati i ovo se odbijanje prekine. Kako bi toza njega bio divan vjenčani poklon.
Nasmješila se vojvodi. ˝U tom slučaju, prihvatam˝.

Sledećeg dana kiša je opet padala. Lišena užitka da se šeta u nemirnim bojama
vrta, Kira je ušla u glazbenu sobu. Uređena u plavoj, bijeloj i žutoj, soba je imala
umirujući sklad koji je odgovarao njezinoj svrsi. Zavjese su bile rascijepljene preko
velikih prozora, omogućujući da se sivo danje svjetlo filtrira unutra, omekšavajući
prostor raspršenim svjetlom i sjenama. Voljela je ovo mjesto uprkos čudnoj činjenici
da ga niko drugi nije volio.
Šetkajući po prozračnoj sobi, Kira se našla pored velikog pijanina. Nije odsvirala
nijednu notu otkada je glupavo otišla sa Lordom Vanceom; nije u srcu osjećala ništa
za muziku. Danas je ipak, gorilo u njoj. Možda je to bila nada, sada kada joj je
vjenčanje samo udaljeno još dvije nedelje i kad je Cropthorne rekao da je više neće
opstruirati. Ko zna? Sreća ju je prosto tjerala da svira.
Impulsivno, Kira je sjela za masivni instrument od trešnjinog drveta. Tipke od
slonovače su ležale pred njom u preciznom redu. Podigla je ruke i onda se zaustavila,
duboko uzdahnula. Šta ako je neko čuje? Opreznim pogledom je provjerila preko
ramena jesu li vrata još uvijek zatvorena.
Slijegajući ramenima, okrenula se i počela je da svira, lagano s početka. Kako je
muzika prodirala u nju, svirala je sa rastućim intenzitetom, dozvoljavajući notama da
joj iz srca protiču u rste. Kira je svirala skoro sve što je znala; jednostavnu
uspavanku koja ju je vodila do Mjesečeve sonate, a zatim Mocartovu ariju. Kako je
počela na kraju je i zapjevala.
Čiste note pijanina sa njenim sopranom ispunile su sobu do vrha visokog stropa.
Muzika je kovitlala oko nje, bogatija od kreme, tješeći je i radujući je. Kira je
zabacila glavu i počela sa nečim novim - dirljivom narodnom pjesmom o ženi koja
čeka svoju ljubav.
Kira je svirala dok je ruke nisu zaboljele i ramena utrnula čak i ju je i znoj orosio.
Na poslednju notu, muzika ju je napustila. Iscrpljena srećom podigla je ruke sa
tipki i opustila ih preko instrumenta.
Iznenadan zvuk aplaudiranja iza nje, ispunio ju je iznenađenjem. Srce joj je
poskočilo. Uzdišući, okrenula se i ukočila u pokretu.
Cropthorne je stajao na ulazu, naslonjen na dovratak i dalje aplaudirajući.
Užasnuta, stavila je ruku preko grudi. ˝Oh, Vaša milosti, ja sam.”
˝Ti si predivna˝. Osmjeh iznenađenja je umekšao tvrde crte njegovog lica. ˝James
mi nije rekao da si tako veličanstveno talentovana˝.
Ogroman talent? To je sigurno bilo ublažavanje istine. Možda je pomislio da je
laskanje najbolji način da ostave posljedice poteškoća iza njih. To je djelovalo
logično ako nije bilo nepošteno.
Ipak, čak je i njegova lažna pohvala učinila Kiru stidljivom. ˝James me nije čuo
nikada. Nije niko sem mog brata˝.
˝Stvarno? Zašto uskraćuješ svijetu takvo zadovoljstvo? Slušati te je uzvišeno
zadovoljstvo˝.
Čak i ako je Cropthorne lagao, radio je to izuzetno šarmantno. Kira je osjetila
kako joj polako rumene obrazi. ˝Ja-ja samo pjevam zbog svoje zabave. Ja ne …”
Cropthorne se privukao bliže, nekoliko koraka od nje, oči su mu sijale hvalom
koja je djelovala nevjerovatno istinito. I on se nasmijao, oh sveci, tako brilijantno, da
je Kiri zalepršalo stotine leptirića u stomaku.
Iako je znala da je glupo, nasmijala se odgovarajući mu. ˝Veoma ste ljubazni˝.
˝Besmislica. Iskren sam˝, uvjeravao ju je sjedajući za klupu pijanina. Onda je
pokazao na mjesto pored sebe.
Nesigurno gledajući u vojvodu, Kira je oklijevala. On je stvarno želio da sjedne
pored njega? Tako blizu?
˝Dođi. Sjedi. Ne grizem. Neću čak ni da režim˝. Bljesnuo ju je vučjim osmjehom.
˝Bar ne previše˝.
Sada ju je vojvoda izazivao? Kira se pitala da li je on uopšte imao smisla za
humor ali očigledno je bilo da se upravo našalio. Zapanjena, sjela je pored njega. Je
li ovo bio pravi Cropthorne? Kira više nije znala što da misli.
Bio je bliže nego što se pristoji, naročito jer ih niko nije nadgledao. Nervoza joj
je zgrčila stomak i nesigurna, ujela se za usnu.
Ne bi smjela poslušati njegov zahtjev, ali oklijevanje joj je djelovalo nepristojno
baš kad je sad odlučio biti civiliziran prema njoj, ako je doista imao to na umu.
Kira se oprezno naslonila na klupu. Ramena su im se okrznula. Toplota je
isijavala iz njegovog tijela, tjerajući poslednju hladnoću koju je kiša stvorila u njoj.
Neizbježna svjesnost njegovog oštrog mirisa ju je ispunjavala svakim dahom koji je
udahnula. Obično, Cropthorne je bio visok i taman i zastrašujući …ali nasmijan
izgledao je zapanjujuće zgodan. Ne, to nije bilo tačno; izgledao je nevjerovatan.
Vojvoda je bio tip muškarca koji bi slomio ženino srce ako bi ga pustila, što Kira nije
htjela. James je bio njezina budućnost.
Odlučna da ublaži odnos među njima, zbog Jamesa, izazivala je, ˝Sigurna sam da
Vas ne bih prepoznala ako ne budete bar malo režali˝.
Osmjeh mu je bio ironičan. ˝Tako je. Imam reputaciju koju moram da očuvam˝.
˝Zbog toga, malo sumnjam˝.
Kira se nasmijala. Opet, Cropthorne je pokazao da je dobar i za više od režanja i
mrštenja. Prije nedelju dana ne bi uopšte u to povjerovala.
˝Stvarno zvučala si predivno˝. Divljenje u njegovim očima ju je ugrijalo. ˝Gdje si
naučila pjevati i svirati?”
Objasniti mu to značilo je da bi morala pričati o svojoj majci, o svojim sretnim
uspomenama prije iznenadnog odlaska u Perziju - a zatim šokantnog odbijanja.
Jedva da je sa svojim bratom o tome mogla da priča, a sa vojvodom… Možda je sada
bio ugodniji, no raspravljajući o njezinoj prošlosti i njezinoj mješovitoj baštini samo
bi ga podsjetila na razloge zašto je on prvobitno nije odobravao.
Slegnula je. ˝Naučila sam pomalo tamo i ovamo. Vježbanje je najbitnije od
svega. Muzika je jedna od mojih najvećih strasti.”
Vojvodine oči su potamnile. Iako vrata muzičke sobe nisu bila zatvorena nekako
se osjećala kao da su sami. Osjećaj je bio nepoznat no nije bio neugodan. U stvari
čak joj se malo zavrtilo u glavi.
˝Tvoj užitak u muzici se vidi˝, mrmljao je. ˝Možda ako te lijepo nagovorim, se
mogu nadati da ćeš mi pomoći da zvučim bar malčice ljepše od umiruće životinje?”
˝Ne znate da pjevate?”
˝Nijednu notu˝, potvrdio je. ˝Sem ako ne bi malo proširila definiciju riječi
‘pjevati’˝.
˝Ali umiruća životinja, Vaša milosti? Ta ne može da bude toliko loše˝.
˝Molim te zovi me, Gavin˝, ispravio ju je.
Iznenađenje mora da je zasjenilo svaku nijansu njezina izraza, jer joj je odmah
objasnio, ˝Ako ćemo biti obitelj, ne vidim nikakve potrebe za formalnošću. A ti?”
To što je predložio bilo je veoma opušteno ali i obećavajuće. Možda je stvarno
mislio da joj pruži dobrodošlicu u porodicu. Ako je tako, nije se usudila da ga odbije.
˝Gavin˝, promrmljala je.
˝Hvala ti, Kira˝.
Njegov je pogled tražio dopuštenje da joj se obraća po njezinom imenu.
Dozvolila mu je to oklijevajućim klimanjem glave.
Prišao je bliže. Kira se nije mogla sjetiti da je ikada prije bila svjesnija nečije
blizine, posebno muške. Kako je prišao bliže sva su njena čula zaplesala puna života.
Nesigurna, Kira je pogledala u stranu i dalje znajući kada će on udahnuti sledeći
udah. Mješavina mirisa muškarca i zadaha brandyja su je nekako privlačili njemu.
Privlačila ju je toplina koju je on isijavao.
˝Divno˝, odgovorio je mada ništa nije učinjeno. ˝Sada, kako pjevaš tako divnim
glasom? Tako je…”
Gavin je izgledao kao da traži opis. Kira je zaustavila dah dok je čekala,
nesigurna što joj je stalo do njegovog mišljenja.
˝Kao da slušam anđela˝. Osmjeh je zategnuo kutove njegovih usana. ˝Mame
paradiraju sa svojim ćerkama pod mojim nosem godinama, galameći o njihovim
talentima ali ja nikad do sad nisam čuo nešto tako veličanstveno˝.
˝Veličanstveno? Oh, Vaša milosti.”
˝Gavin˝, podsjetio ju je.
˝Da, hm… veličanstveno je prejaka riječ, uvjeravam Vas˝.
˝Ako nikad nisi pustila nekog da te čuje, kako bi ti to znala?”
Kira je oklijevala. Nije znala što da mu odgovori.
˝Možeš li samo priznati da sam možda u pravu?” promrmljao je.
˝Hvala ti˝. Kira je i dalje sumnjala da je veličanstveno riječ koja je opisuje ali ako
je on vjerovao u to, zašto bi mu mjenjala stav? Njegov pažljiv pogled joj je govorio
da je cijenio njen talent, kakav je bio.
˝Znači možeš li me malo naučiti da pjevam? Mrzim što kvarim Božićnje pjevanje
svake godine˝.
˝Mogu pokušati˝.
Smješeći se, Kira je pogledala u Gavina. Ponovo ju je zapanjila muževnost
njegovog lica. On je zaista bio veoma zgodan muškarac. Slučajno ju je zaista, Lord
Vance naučio da bude imuna na takve stvari.
Nekoliko Božićnih pjesmica i narodnih pjesama kasnije, Kira je zaključila da joj
Gavin nije lagao oko jedne stvari: nije mogao nositi niti jednu notu. Niti jednu
uopšte.
˝Zvučao sam užasno, zar ne?” upitao je iskrivljenim osmjehom.
Kira se ugrizla za usnu tražeći taktičan odgovor. ˝Možda uz malo više vježbe.”
˝Ne, prihvatam svoja ograničenja, moj užasan glas je jedno od njih. Sem toga,
radije bih slušao tebe˝.
Strastven pogled koji joj je poslao tim tamnim očima cijelu ju je ugrijao.
˝Laskaš mi isuviše˝.
˝Možda ti premalo cijeniš sebe˝.
Kira je progutala bez riječi. Da li je on u to vjerovao onako kao što je i Darius ?
Da li je znao koliko žarko ona želi u to da vjeruje? Njegov je svečani izraz rekao da
jest.
Dok je sjedila tiho, ustao je i zatražio njenu ruku, koja je bila naga jer u
rukavicama nije mogla da svira. Vrelina njegove kože i intimnost dodira su je
zapanjili. ˝Hvala ti na lijepoj lekciji˝, rekao je tiho. ˝Žao mi je što sam tako loš
učenik˝.
˝Ti tvoj je napor bio pohvalan˝.
Nasmijao se, a duboki zvuk je ispunio sobu. ˝Veoma si taktična˝.
Konačno se nagnuo i poljubio joj ruku. Šokantni dodir njegovih čvrstih usta na
njenoj koži su je potresali. Val toplote ju je zapljusnuo.
˝Hoćeš li mi uskoro opet svirati?” Pitao je.
Pogled mu je bio direktan, topao i dezorjentirajući, pa je Kira mogla samo da
klimne glavom.
˝Divno˝. Osmjeh mu je osvjetlio lice. ˝Sada imam nešto čemu se mogu radovati.
Do tada, Kira˝.
Cropthorne je napustio sobu korakom koji je pokazivao u samopouzdanje i
gracioznost. A ona nije rekla ni riječ dok je odlazio. Zaista, šta je mogla da kaže?
Nije imala pojma da li mu treba vjerovati ili ako da, da li je razumije čak i najmanji
dio, ali ako je razumije… oh, ta joj je misao donijela užitak mnogo veći nego što je
to trebalo.

˝Čini se da ti i Gavin ovih dana lakše razgovarate˝.


Kira je podigla pogled iz knjige hortikulture kako bi ugledala Jamesa koji je
stajao ispred nje u vrtu, dok mu se zelena trava njihala oko gležnjeva. Vlažan zrak
lebdio je u nebo ispunjeno debelim sivim oblacima. Vrijeme je slutilo na više kiše, i
ona je htjela nekoliko trenutaka samoće prijetoga, bila je u iskušenju da uživa u
samoći vrta da bi očistila svoje misli. Nakon četiri ravna dana sastanaka sa vojvodom
u glazbenoj sobi i toga što je bila jedini primatelj njegove hvale i pažljivih
razgovora, osjećala se neobično nemirnom, ali zadovoljstvo na Jamesovom licu
podsjetilo je Kiru zašto se podvrgnula Cropthorneovom zadivljujućem osmijehu,
muškom začinjenom punom mirisu oko sebe. James je zaslužio da ima harmoniju.
Međutim, stvarnost lakšeg razgovora s Gavinom Daggettom učinila je da se
osjeća kako crveni i uznemiruje se. Drhtala je čak i od hrapave boje njegovog glasa.
Njezine su reakcije bile veoma zbunjujuće.Kira je sakrila osmjehom svoje
nespokojstvo. ˝Zaista˝.
˝Jako sam zadovoljan˝. Jamesove su riječi bile iskrene, što je pokazivao i njegov
osmijeh. ˝Mogu li?”
Na njegovu gestu prema klupi na kojoj je sjedila, Kira je kimnula i pomjerila se s
njezine desne strane. Vjetar je šibao kroz tamne kovrče uokvirujući joj lice; zrak je
postao teži. Kiša se približila. James je sjeo pokraj nje, a ona je zatvorila knjigu s
nezadovoljnim uzdahom. Samoća je mogla čekati, pretpostavljala je.
˝Znaš˝, rekao je, ˝Mnogo sam se plašio da jednom kad Gavin čuje užasne tračeve
Lorda Vancea, neće nikad dozvoliti da uđeš u porodicu˝.
Kira još uvijek nije bila uvjerena da jeste, ali ona je to radije zadržala malčice za
sebe. Nema potrebe za uzrujavanjem Jamesa. ˝Stvarno?”
˝Zaista. Gavin mrzi skandale bilo koje vrste, ali kad je riječ o njegovim vratima
…” James uzdahne i odmahne glavom. ˝Ima isuviše iskustava sa zlim jezicima da bi
u bilo čemu od toga nalazio nešto ugodno˝.
Vrlo kruti Cropthorne upleten u skandal? Zaintrigirana, sjela je malo bliže
Jamesa. ˝Nisam imala pojma da se Njegova milost ikada ponašala na način koji je
izazvao jezike da šapuću˝.
˝Nije, zapravo, on nije. Pretpostavljam da je imao nekoliko mladenačkih
propusta iindiskrecija. Muškarci njegovog bogatstva i statusa to imaju˝.
˝I Vi ne prigovarate tome, gospodine Howland? Kako je to čudno za nekoga Vaše
profesije˝, izazivala je.
Namjestio je na okruglo lice oštre linijestrogog osmijeha. ˝Ako me to pitate u
crkvi u nedjelju, naravno, poreći ću da sam rekao takvu stvar˝.
˝Ali?”
Lice mu je postalo zamišljeno. ˝Ali Gavin je drugačiji. Očevi skandali potresli su
ga kad je imao samo deset. Ja se ne sjećam ničega jer sam bio tek beba, ali je moja
majka govorila da je porodica tada pretrpjela crne dane. Jedva da može o tome i da
govori da ne zaplače. Moj je rođak nakon toga trpio ruganje u školi, pretpostavljam.
A Gavinova majka je umrla ubrzo nakon …incidenta˝.
Njezino je srce suosjećalo s mladim dječakom koji je imao takve poteškoće bez
sopstvene krivnje. Da doživi da mu je otac ponizio porodicu, zatim da pati zbog
majčine smrti - mogla je da zamisli kako mu je bilo užasno.
˝Kakvu vrstu skandala je izazvao njegov otac?” upitala je.
James je odvratio svoj pogled. ˝Teško je u riječima ispričati što je bilo jer se
desilo prije skoro dvadeset godina. Pretpostavljam da stariji članovi društva ponekad
pričaju opet o tome ali Gavin je taj koji to nikada neće zaboraviti˝.
˝Vidim˝, ali nije zapravo. Šta je moglo biti tako strašno da je James izbjegavao o
tome da govori - a Gavin nije mogao zaboraviti?
˝U stvari, Gavinov svaki pokret djeluje kao da je dizajniran da bude savršen˝.
James je slegnuo. ˝Uskoro, vjerujem, imaće i savršenu zaručnicu˝.
Zaručnicu? To je pogodilo Kiru. Cropthorne nikad nije spomenuo ženu, još
manje je indicirao da bi mogao biti za neku zainteresovan. Ovaj ju je podatak
uznemirio.
˝Stvarno?”
˝Lady Litchfield je prelijepa udovica, mlada i sa dobrim vezama. Njeno je
porijeklo bez greške. Ona je ona kojoj se u Londonu svi dive˝.
Prirodno. Ako neki muškarac može naći i oženiti savršenu ženu to je onda bio
Cropthorne. Ta ju je činjenica jako iziritirala, vjerovatno jer je bila svjesna svojih
vlastitih mana. Ona nikad neće biti smatrana tako savršenom na bilo koji način. Zbog
svog porijekla i glasina uvijek će biti nepoželjna bar dok je James ne vjenča. Ipak,
vidjela je još nešto u Jamesovom izrazu što je bilo neizrečeno.
˝Tebi se ne sviđa ta Lady Litchfield?”
Slegnuo je oklijevajući. ˝Ona je divna i odgovarajuća, ali ja - ne znam. Nekako
mi djeluju kao loš izbor. Drugi misle da će ona biti savršena za Gavina, kako god, i
moramo se složiti da oni o tim stvarima znaju mnogo više nego što ja znam˝.
Prije nego li je Kira moglaodgovoriti, hladna kap kiše pala joj je na ruku i na
bradu. Pogledala je uvis, da bi je samo zasule kišne kapi po cijelom licu.
James je skočio na noge pored nje. ˝Hajdemo unutra, gospođice Melbourne.
Bježimo od kiše!”
Stavljajući knjigu ispod šala, Kira ga je uhvatila za ruku i potrčala s njim prema
kuhinjskim vratima. Kada su došli do ulaza kliznuli su unutra i onda je ona krenula
da se presvuče u nešto toplo i suho, ali čak i u njenoj divnoj sobi u glavi su joj
odzvanjale Jamesove riječi. Cropthorne je preživio skandal kao i tetka Carolina, i to
izgleda veoma šokantan skandal kada ih je tako duboko pogodio. Na neki način, Kira
je razumjela zašto su se toliko trudili da spriječe njen brak sa Jamesom. Kao što je
vojvoda objasnio na početku njihovog boljeg odnosa, on je štitio porodicu. Sada je
razumjela zašto je on smatrao da je to neophodno.
Sa svog prozora, Kira je besciljno gledala na kišoviti vrt. Srce joj je i dalje divlje
udaralo. Ako je Gavin bio voljan sada da je prihvati, možda je vjerovao u njenu
nevinost i ona mu je mogla vjerovati. Moguće je da ju je čak i cijenio koliko je to
tvrdio.
Ta je mogućnost bila opasno uzbudljiva.

˝Moram otići u London˝, Darius je informisao Jamesa nakon večere.


Tihi sveštenik je podigao svoje plave oči. ˝London? Tebi se gadi to mjesto˝.
Darius je klimnuo. On je zaista mrzio London. Previše ljudi, previše gužve,
previše zavođenja i obmana, grad ispunjen ljudima koji nisu imali ništa sem vremena
da začinju takve zavjere i bili su toliko hladnih srca da ih mogu sprovoditi. Ljudi
poput Lorda Vancea.
˝Ovo je pitanje velike hitnosti, da ne spominjemo delikatnost˝, Darius je konačno
rekao. ˝Volio bih da Kira zna što manje o mojoj misiji ˝.
˝Vidim˝, James je mrmljao, izgledajući kao da spaja djeliće.
˝Zahvalan sam ti˝. Darius se nasmješio.
˝Dobro, S božjom pomoći! Vratićeš se, nadam se do vjenčanja˝.
Darius je zatvorio oči i zadržao je uzdah. ˝James, bez tvoje majke koja je otišla u
London ako i ja odem iz Norfield Parka, Kira ostaje bez nadzora sa dvojicom
neoženjenih muškaraca˝.
Razumjevanje je raširilo Jamesove oči. ˝Zaista. Dobro je da si mislio o tome.
Hmm…” James je zastao, odsutno posmatrajući strop. ˝Možda bi tvoja sestra mogla
ostati kod susjeda˝.
˝Poput gospođe Baycliffe?”
James je brzo uvidio njegov sarkazam. ˝Bolje ne. A tvoj posao ne može čekati
poslije vjenčanja?”
Isprva je, Darius i mislio tako. Planirao je da Kira bude sigurno udata i da se
prilagođava novom životu u novom gradu dok on bude progonio Lorda Vancea, ali
su gospođa Baycliffe, Lady Becker, i druge dokazale da su njegove namjere bile
nerealne. Kira je željela i zasluživala je da bude poštovana.
Darius se osjećao sigurnim u to što je bio i gdje je pripadao. Godine u Perziji
nisu na njega uticale kao na Kiru. Njegovoj je sestri trebalo prihvatanje i on je dobro
znao da ga neće imati dok se ne dokaže da je Lord Vance lažljivac. On će to nekako
uraditi. Kažnjavanje Vancea biće joj vjenčani dar od njega.
˝Moj posao ne može da čeka˝. Blijedo se nasmijao. ˝I ja bih poveo Kiru sa
sobom, ali biću jako zauzet i dosta odsutan od kuće …”
˝Oh, ne, trebaće joj prijatelji u Londonu˝. Namršten, James je razmišljao o stvari
i spustio je knjigu u krilo. ˝Izgleda da i ja onda moram da pođem˝.
Darius je klimnuo. To sigurno nije bio njegov izbor. Želio je da Kira bude što
dalje dok se on bude obračunavao sa Vanceom, ali bez još nekog da je nadgleda u
Norfield Parku, ona nije mogla ostati ovdje, a da ne raspire još gore tračeve.
˝Izgleda tako˝.
˝Kako ćemo objasniti tvojoj sestri takav iznenadni put?” James je češao obraz
razmišljajući.
˝izrazite želju da je želite upoznati sa društvom˝. Kiri se to neće svidjeti ali ako to
James uradi neće protestvovati.
˝Sjajna ideja!”
Baš i nije, Darius je mislio, ali proći će. ˝Nadao sam se poći za dva dana. Hoće li
to biti moguće?”
James je slegnuo. ˝Najvjerovatnije ali razgovaraću sa Gavinom˝.
˝Zašto?” Darius nije htio upetljavati vojvodu.
˝Ako predstavimo Vašu sestru u društvu kao dio obitelji, moram se usuditi reći,
da će i Gavin inzistirati da tome prisustvuje takođe˝.
James je bio u pravu. Još bolje, Njegovoj se milosti ovo neće svidjeti ali će poći
da sačuva porodično ime u društvu. U stvari, njegova prisutnost pored Kire može joj
samo pomoći u društvenim krugovima. Darius se nasmijao. Oholi vojvoda i njegova
tetka nisu željeli da predstave Kiru svojim susjedima, a sada će se predstaviti
Londonskom društvu. Život je nekad pun neobične ironije.
˝Obavjesti me što je Njegova milost odlučila˝.
James se nasmijao. ˝Naravno. Nadam se da će se složiti˝.
Hoće. Ipak, dio Dariusa je želio da njegova milost ostane na selu što dalje od
njegove sestre. Ako ne, samo se mogao nadati da će Londonski društveni vrtlog
spriječiti vojvodu da provodi toliko vremena sa Kirom i omogućiti mu da nađe drugu
metu za rastuću požudu u njegovim očima.
Poglavlje 7
oslednjeg dana aprila, Darius je stigao u London, sa Kirom, gospodinom
P Howlandom, i Cropthorneom kao pratnjom. Odmah je ostavio usiljenu trojku i
krenuo je da prati Lorda Vancea.
Četri sata kasnije bio je veoma zbunjen.
Darius se sreo sa Vanceom u klubu koji je posjećivao, tamnih prostorija zbog ne
baš probrane klijentele. Sobe su vrvile od dima, mirisa alkohola i sjenovitih poslova.
Samo malo svjetla potrebnog da se vide karte je osvjetljavalo mjesto i samo je bilo
nad stolovima koji su imali tu ulogu. Svi su uglovi bili mračni zreli za zlo.
Nakon što je stukao nekoliko pića, Vance, dendijevski obučen do svakog inča od
svoje čipkom obašivene košulje do sjajnog prslučeta i hodao je klubom poput kralja.
Darius je gada očajnički želio istući jer je uništio reputaciju njegove sestre, da se
morao uhvatiti sa strane za hlače,da zadrži pesnice na mjestu.
Nedugo po dolasku, Vance je otišao i krenuo sjenovitim ulicama prema The
Strand ulici. Darius je hodao iza, posmatrajući, čekajući išta što bi pokazalo da je
ovaj čovjek lažljivac. Prostitutke sa svojim suknjama koje su djelomično naglašavale
njihove profesije šetale su ulicama, a mnoge su pozivale Dariusa s neprimjerenim
prijedlozima. Mršteći se on je produžio dalje, prateći Vancea, koji se konačno sagnuo
kod niske aleje nekoliko blokova iznad Thamesa.
Vikont je pogledao preko ramena i Darius je stao iza ugla napuštene zgrade da ga
ne može vidjeti. Očigledno zadovoljan jer ništa nije vidio, Vance je kucnuo dva puta
na vrata, pružio nekakav novac i zatim ušao unutra. Radoznao, Darius je pošao
prema ulazu i kucnuo dvaput na vrata takođe.
Vrata su se otvorila. Jak,ćelav čovjek, koji je nosio prljavu bijelu košulju
promotrio ga je. Darius se namrštio na čekanju i skenirao je gomilu gledajući za
Vanceom.
˝To će biti dva šilinga˝, rekao je čovjek.
Darius je dao novac osjećajući pogled visokog čovjeka na sebi. Nespokojan,
pogledao je uokolo.
˝Dobrodošao u Hram˝.
Hram? Darius se namrštio i otišao je od vrata čekajući da mu se oči prilagode
tami dok je posmatrao svaki metar prenatrpanog prostora, prebunkiranog skladišta
koje je bilo pretvoreno u …šta god ovo bilo. Spazio je Vancea u sredini sobe, kako
drži piće i smije se u grupi mladića svih obučenih sa ukusom..
Pokret na maloj pozornici na prednjem dijelu prostorije zarobio je je Dariusovu
pažnju. Muškarac sitne građe obučen kao mlada djevojka u bijeloj čipki stajao je u
sredini i pročistio je grlo. Gomila je zavikala, zviždala i dobacivala proste sugestije.
Darius se namrštio. Kakvo li je ovo mjesto bilo?
Muškarac je počeo da pjeva u falšu bez sluha, na uzvikivanje gomile. Darius je
iskoristio priliku da se okrene i prouči svoju lovinu, ali Lord Vance se povukao do
zadnjeg dijela skladišta hodajući pored visokog tamnokosog muškarca sa širokim
ramenima.
˝Zgodan je taj Lord Vance, zar ne?” upitao je mladi dendi koji je stao pored njega
i približio mu se dok nisu bili ramenom uz rame. Prije nego što je Darius uspio da
odgovori, momak je nastavio, ˝Svima nama se on sviđa. Nema ovdje nijedne duše
koja ne bi dala bogatstvo da na jedan sat bude zaključana sa tim lijepim komadom˝.
Vance je nestao kroz vrata, a Darius se okrenuo ka svom neželjenom pratiocu da
bi spazio da ga dendi odmjerava. Flertujući ton njegovog glasa, tragajuće, gladne oči
poslale su upozorenje u njegovu glavu.
Ušao je u sodomitski raj.
˝Naravno, ti ne bi trebao imati problema da nađeš društvo˝. Dendi se flertujući
nasmješio. ˝Vi stranci ste tako egzotični i imate razmišljanja koja ja jednostavno
obožavam. Kladim se da ste prilično neraspoloženi i sve voljniji za to˝. Tamnokosi
mužjak je izravnao crni baršunasti ovratnik od zlatne obojene dlake i polako prišao
bliže.
Darius se namrštio. ˝Ima li izlaz pozadi?”
˝Za van? Ne, samo privatne sobe˝. Uzdišući teško, momak je prevrnuo očima. ˝I
dalje si zainteresovan za Vancea?” Uzdahnuo je. ˝Naravno. Svi žele njega kao da je
on jedini zgodan momak ovdje˝.
Kuckajući svojim petama dendi je otišao. Mršteći se Darius je okrenuo glavu
prema tamnom uglu u kom je nestao Vance, dok mu je jedna misao odjekivala u
glavi : ako je Vance preferirao muškarce, zašto je zaprosio Kiru? Da li je u nekom
trenutku pomislio da popravi svoju sliku kao dobrostojećeg plemića tako što bi sebi
uzeo ženu? Da li se Vance kasnije uplašio i ostavio Kiru samu da pretrpi poniženje?
Dvadeset minuta kasnije, Vance je opet izašao,ovoga puta potpuno sam.Smješio
se. Dariusov pogled ga je pratio dok je prelazio sobu prema grupi muškaraca
uključujući i dendija sa kojim je razgovarao.
S animiranim ručnim gestama mladić je pokazivao nešto Vanceu. Onda je
pokazao prema Dariusu.
Opsovavši, Darius je spustio pogled ka podu i zavukao se u sjenoviti ugao. Kada
je trenutak kasnije pogledao, Vance je odlazio i ostavljao grupu. Sa odlučnošću koja
je šibala u njemu Darius ga je pratio.
Noć je već bila puna iznenađenja. Pitao se šta još može da bude.
Zviždeći, Vance je koračao samopouzdano po Newcastle Street, prema teatru
Drury Lane. Mjesto je bilo puno dobro obučenih ljudi u gomilama, jer je Theater
Royal tek zaključio večernju zabavu.
Šepureći se vikont se okrenuo od mnoštva, i krenuo je niz uski nogostup iza
kazališta. Taman, izolovan i napušten. U daljini je lajao pas, a zvuk je odjekivao u
mirnoći. Vance je jednom pogledao iza sebe, pažljivog blijedog lica. Darius se
zavukao u noćne sjene.
Škripa je razbila miran trenutak kada je kasnije Vance otvorio vrata, prosipajući
snop svjetlosti na tamni prostor oko zgrade. Darius je čekao dva minuta i onda ga je
slijedio.
Otvorio je vrata u slabo osvijetljenoj kući, tamnijoj zbog pozadine u ponoćnoj
plavoj boji. Uzdasi i zvukovi mjesta su mu odmah rekli da je ovo mjesto bordel.
Iznad razgorjelog kamina bila je slika gole žene koja leži na gomili jastuka, a
bradavice su joj skoro pokrivene plavom kosom. U blizini, jedva odjevena žena
sjedila je ili ležala, gledajući muškog pokrovitelja. Parfemi i znoj i jedva definirani
miris spola visjeli su u zraku.
Ako je Vance imao seksualnu naklonost prema muškarcima i upravo je bio
ublažio apetit, zašto je taj gad došao ovdje?
Darius je skenirao malu gomilu dok nije uočio Vanceovu odstupajuću kreaturu.
Pratio je ženu sa potpuno plavom kosom uz par stepenika i niz hodnik.
Diskretno, pratio ga je.
Krhka ruka na njegovoj ruci ga je zaustavila. ˝Tražiš li nešto posebno moj fini
gospodine?”
Pogledao je nadole u ženino mlado ali dotrajalo lice. Nije imala više od dvadeset,
pretpostavljao je, ali je teško bilo reći zbog vještačke šminke i crne perike.
Imala je malo oblina, ali njezina tanka, hrabro odjevena haljina pokazala je
većinu njezinih malih grudi.
Mršteći se, pogledao je prema Vanceu, koji je otvorio vrata za ženu koju je
otpratio.
˝Ko je ona?” Darius je upitao.
Bludnica je pogledom lepršala preko sobe do velike slike gole, žene koja jede
voće. ˝ Gospođa Linde, vlasnica˝. Tamnokosa žena se nasmijala. ˝Nijedna od nas ne
misli da je ona ikad bila propisno udata. Ipak, ona ne prima mnogo mušterija, samo
specijalne˝.
Da li je Vance bio posebna mušterija? Da li je uživao i u ženama?
˝Muškarca sa gospođom Linde, viđate li ga često?”
Klimnula je nestrpljivo, dok joj se kosa mrsila po sitnim ramenima. ˝Da, i šta sa
tim? Jesi li ti ovdje zbog dobrog prevrtanja ili si došao da postavljaš nametljiva
pitanja?”
Nije bilo mudro priznati istinu, Darius je znao, pa se nasmješio. ˝Veoma me
zanima vlasnica˝.
Prevrnula je očima. ˝Poštediću te briga da se ne patiš. Gospođa Linde ne prima
mušterije koje ne pozna i krzno među njenim nogama se ne slaže s onim na njenoj
glavi, čula sam. Ako želiš znati još nešto to će te koštati˝.
˝Možeš li me odvesti gore?”
˝Mogu˝. Kurva mu se nasmješila sa zavodljivim izrazom na licu. ˝Lijepo ću se
pobrinuti za tebe moj fini gospon˝.
Darius ju je slijedio uz zlatnim sagom prekrivenim stepenicama. Njena su vrata
bila dvoje vrata udaljena od sobe gospođe Linde. Kada je ušao u žensku sobu odmah
su mu zasmetali crveni zidovi i posteljina, naglašeno crna. To je bila
najnakinđurenija soba koju je ikada vidio. Miris starog parfema povezan sa muškim
znojem nije mu nimalo prijao. Mršteći se dobacio joj je nekoliko novčića. Kurva ih
je brzo prikupila i sakrila ih u skriveni džep u suknji. Sa tim ispružila se na krevetu,
otkopčala tri dugmeta na haljini i podigla je suknju do pojasa.
Teške i jedre grudi su joj iskočile van i ona je izložila pogledu tamni brijeg
između nogu.
On je brzo pogledao u stranu.
˝Šta?” zahtjevala je. ˝Želiš me gore? Na sve četri?”
Darius je uživao u seksu kao i svaki drugi čovjek ali su mu na umu bile mnogo
važnije stvari nego iskorištavanje njenih usluga.
˝Gdje je toalet?” Nije uspio smisliti nijedan drugi način da napusti njenu sobu, a
ne izazove sumnju.
Žena je uzdahnula ali se nije pokrila. ˝Hodnikom, druga vrata na lijevo˝.
Klimnuo je glavom u znak zahvalnosti i krenuo. Dok je izlazio iz sobe usmjerio
je pogled niz hodnik. Sprat je bio pun aktivnosti, svi su očigledno bili zauzeti iza
zatvorenih vrata. Ispod, zujanje suspregnutih razgovora i kuckanje čašama su ga
natjerali da se brzo prišunja. Darius se privukao vratima gospođe Linde.
Zadovoljstvo ga je ispunilo kada se našao samo par inča udaljen od njenih vrata.
Odmah je čuo njen smijeh. Privučen zvukom i radoznao oko uzroka, provirio je
unutra. Bez obzira na ono što je ranije saznao, očekivao je da će vidjeti Vancea
zabavljenog pod ženskim suknjama - jer, nije li to razlog što muškarci odlaze u
bordel? Opet, Vance se nije ponašao nimalo predvidljivo.
Vikont i Madame nisu radili ništa lascivnije od razgovora i nizak ton njegovog
glasa Darius nije uspio da čuje. Onda je gospođa Linde pružila Lordu Vanceu debeli
sloj novčanica.
Kada je plavokosi dendi stavio novac u džep, podigao je ruku gospođe Linde’s i
poljubio ju je. Darius se namrštio, zbunjen razmjenom. Muškarci posjećuju bordel da
bi platili zadovoljstvo koje dobiju unutra, a ne obratno. Zašto bi onda gospođa Linde
davala novac Lordu Vanceu?
Viskont je pustio ruku Madame, pa su zajedno krenuli ka vratima. Znajući da ne
smije biti viđen, Darius je brzo gledao gdje bi se sakrio. Konačno je pojurio ka
ormaru za vodu preko puta hodnika i zavukao se u njega. Sretan što nije imao ništa
na sebi što nije bilo crno, Darius je zatvorio vrata i nagnuo se da čuje bilo šta od
njihovog razgovora.
˝Želim nešto izuzetno˝, gospođa Linde je rekla u iznenađujuće kulturnom tonu.
˝Razumiješ to, nadam se˝.
˝Sasvim sigurno˝.
˝I ne želim dugo na to da čekam˝.
˝Jesam li te ikada razočarao, Amelia?”
Gospođa Linde je široko otvorila vrata i nasmijala se, pokazujući iznenađujuće
mladoliku ljepotu. ˝Rijetko, moram ti to priznati, nevaljalče. Čekaću˝.
Klimajući, Lord Vance je izašao iz sobe.
Prevrćući misli po glavi, da bi razumjeo njihov razgovor, Darius je posmatrao
kako vikont odlazi niz stepenice. gospođa Linde je išla za njim.
Nakon što su otišli, Darius je krenuo preko hodnika dok nije došao do sobe
tamnokose kurve. Otvorio je vrata i našao je u neugodnoj poziciji u kojoj ju je i
ostavio.
˝Vratio si se. Pomislila sam da si se možda i izgubio ovdje˝.
Izvukao je još novčića i bacio joj ih. ˝Nisi me nikad vidjela ovdje i nisam te ništa
pitao. Razumijemo li se?”
Slegnula je. ˝Ako ti tako kažeš˝.
˝Obuci se˝.
Polako, kurva se zakopčala i poravnala je suknju. ˝Pretpostavljam da ću reći da si
samo fini gospon koji voli da gleda ako bude pitala gospođa Linde ˝.
Darius se namrštio. Zar postoje i takvi?
˝Ako otkriješ bilo šta drugo o čovjeku, Lordu Vanceu, ili razlog što dolazi
ovamo, kontaktiraj me˝.
Uzela je kontakt kartu koju joj je pružio, pokazujući joj Londonsku adresu svog
oca. ˝Hoće li tu biti koristi za mene?”
˝Hoće. Samo saznaj zašto on dolazi ovamo˝.

Lišena glazbene sobe Norfield Parka otkad su bili u Londonu, Kira je ušla u
salon u Cropthornejevoj gradskoj kući i zaustavila se. Dokorisan u duboko plavu
presječenu zlatnim prostorija je imala sve najbolje, od gipasarija u rokoko stilu oko
vrata, do ormolu dekoracija oko mramornog kamina. Tepih sačinjen od plavog i
sivog se savršeno slagao sa plavim baršunastim stolicama svuda naokolo. Golemi
visoki strop prikazivao je različite vrtove u slikanim ovalima poravnatim u ravnim
redovima. Nikad nije zamišljala toliko detalja u jednoj porodičnoj sobi. Kod kuće,
njihov prostor je bio ugodan i nedostajao joj je veliki prozor koji je gledao na vrtove
ali ovo….je bilo čudesno. Usredotočivši se na svoj zadatak, Kira je krenula prema
pisaćem stolu duž daljeg zida, okupana zlatnom sredinom jutarnjeg svjetla.
Pogledala je u portret namrštene žene, vjerojatno jedne od Gavinovih predaka,
pomislila je s osmijehom. Zatim je dotaknula čekajući čep mastila na ukrasnom
stolu. Uzdahnula je. Njezin otac bi trebao biti obaviješten o njezinu predstojećem
braku, ali ako je još uvijek u Ceylonu, pismo mu ne bi moglo stići prije vjenčanja.
Ipak, osjetila je potrebu da ga obavijesti kako je najbolje moguće.
Sjedajući za sto, potražila je parče praznog papira. U sekundi imala je svježu
stranicu i svježe mastilo u rukama.
Bijeli list ju je gledao. Kako je mogla reći ocu da se neće udati za onog dobro
pozicioniranog muškarca koji je obećao da će ga njena ljepota uhvatiti u zamku.
Istinski, Kira je mislila da je njen otac htio da je vidi dobro udatu samo zbog osvete
svom starijem bratu sa puno predrasuda.
Nastranu sa očevim rivalstvom, Kira nije bila nezadovoljna da se uda za čovjeka
koji nije bio jako bogat. Zaista, Jamesovo dobro ime je bilo najveće dobro za nju u
sred ovog skandala, ali nije mogla da porekne trag razočarenja jer se udavala za
muškarca kojeg nije voljela.
Sviđao joj se James, sasvim sigurno. Ponudio joj je da pomogne da se povrati od
uništene reputacije nakon laži Lorda Vancea iako mu nije mogla dati ništa zauzvrat.
Čak i više, James je bio ljubazan, dobronamjeran, nježan i dobar slušalac. Kira se
namrštila, zbunjena. Zašto onda nije imala povjerenja u njega?
Nesigurna da zna odgovor, Kira je stavila datum na stranicu i napisala vijest o
skorom vjenčanju ne spominjući Lorda Vancea. Kad se njezin otac vrati u Englesku
nakon što se zadovolji svojim najnovijim putovanjem, nadala se da će najgori
skandal biti iza nje.
Dok je bila zadubljena u svoje misli, osjetila je ruku koja joj dodiruje rame i
skoro je skočila sa stolice. Jako uzdahnuvši ugledala je Gavina.
˝Žao mi je, Kira. Nisam te mislio uplašiti˝.
Djelovao je potpuno opušteno samo u crnim hlačama, jahaćih čizama i mekane
bijele košulje. Lijep sloj znoja pokrivao mu je trokut na prsima vidljiv na
otkopčanom V izrezu njegove košulje. Izgledao je kao da je upravo došao sa
napornog jahanja.
Čudeći se zašto ju je tražio, Kira je otvorila usta ali je bila zauzeta više od toga
da gleda u njega nego da sredi svoje misli. A usta su joj bila čudno suha da bi
govorila.
Gavin se sagnuo prema njoj, sa rukama na njenim ramenima i gledao ju je
zabrinuto. ˝Jesi li dobro? Izgledaš blijedo˝.
Užasnuta svojom reakcijom, Kira je pogledala u svoje pismo, sklanjajući pogled
sa njega.
˝Bila sam duboko zamišljena, pisala sam pismo ocu˝.
˝Zaista ? Kako sam shvatio Jamesa, on je u inozemstvu˝.
˝Na Cejlonu, mislim, mada se nikad ne zna. Prošle godine, strast ga je odvela u
Kinu. Kratko prije toga bio je u Peruu˝.
˝Veliki putnik˝.
˝Da, u mogućnosti je da plaća svoja putovanja prevodeći tekstove i dokumente
na raznim jezicima˝. Kira se zanimala gledajući u mastilo tako da više ne bi gledala u
Gavina. ˝Govori osam jezika˝.
Kira si nije mogla pomoći; riskirala je gledajući u Gavina da bi ugledala
iznenađenje na njegovom zgodnom licu. ˝Osam. To je impresivno. Da li je tebe
naučio neki?”
˝Ja znam četri, mada mi je ruski prilično loš i vjerovatno ga ne bih trebala
računati˝.
Vojvoda je i dalje djelovao impresioniran. ˝Poput tvog ruskog, moj francuski je
loš, gori od mojega pjevanja, ja se usuđujem reći˝.
Nasmijala se, shvativši da mu je nemoguće nevjerovati kada je bio tako drag. Još
je teže bilo ignorirati njegov privlačan osmijeh. ˝To je uistinu strašno˝.
˝Moje će sestre morati predstavljati porodicu nađemo li se ikad u Parizu. Anne,
posebno ima dara za jezike˝.
Vidljivi ponos na njegovom licu, ganuo je Kiru. Brinuo je za svoje sestre, kao što
je Darius brinuo za nju. Po njenom mišljenju djevojkama je trebao brižan, brat da ih
štiti i vojvodine sestre su bile sretne da ga imaju.
˝Ali da budemo iskreni, Kate ima dara sa iglama i nitima˝, nastavio je. ˝Takođe je
i ljepša i manje rezervisana od Anne˝.
Brazda između njegovih tamnih obrva pokazala je zabrinutost koju Kira nije
mogla zanemariti.
˝Što je?”
˝Što je šta?”
˝Tvoja briga, Gavin. Šta te muči?”
Oklijevao je uzdahnuvši. ˝Ništa bitno˝.
Od brige koja je zamaglila Gavinove tamne oči, Kira je znala da mu je tjeskoba
bila vrlo stvarna. Briga je bila njegova i on je izabrao da je ne dijeli. Ipak… možda je
mogla da pomogne.
˝Očito pritišće te dovoljno da ti se osmijeh ugasio kao i živost u očima˝.
˝Samo sam zabrinut za moju sestru Anne i njezine izglede za brak˝.
˝Ako je upola divna kao ti.” ti si zgodan… Je li to krenula da izgovori? Eto ga loš
potez, zaista. Ne, morala je opet da razmisli, da ne gubi svoje misli kad joj se pogled
ukrsti s njegovim. ˝Sigurna sam da je divna djevojka˝.
˝Jeste˝, brzo se složio. ˝Samo sam sinoć razgovarao sa jednom rođakom koja ju
je uzela pod svoje krilo i koja će predstaviti svoju ćerku ove sezone. Očigledno Kate
ima mnogo više udvarača i već ima dvije ponude i jedna od njih je odlična, ali Anne
je sretnija kući, s nosem u knjigama. Moja rođaka mi kaže da je uradila što je mogla
među svojim zidovima. Zbog toga ima samo nekoliko udvarača˝.
Kako je spustio usta Kira je vidjela da ga to brine. ˝Znači ima problema da izađe
iz Kateine sjene?”
˝Tako izgleda. I što to duže traje, to će biti teže da se Anne prilagodi u društvu.
Može li biti da ona ne razumije važnost plesanja, smijanja i konverzacije?”
Tjeskoba je smračila Gavinove tamne oči. Ova njegova brižna strana ju je
nasmijala. On je poput Dariusa, bio dobar brat iako je malo bio u zabludi.
˝Razumije to ona˝, Kira ga je uvjeravala. ˝Ali ako je stidljiva, onda joj je teže
nego što razumiješ, bojim se˝.
Njegov se izraz mogao nazvati samo zbunjenim. ˝Kako to? Možda uživa u
zabavama i balovima manje nego Kate, ali ...”
˝Ti nisi sramežljiv˝, ukazala mu je. ˝Zato je to teško objasniti ti, ali ja se borim s
vlastitom nervozom na društvenim okupljanjima. Malo ćaskanje i ples o kome
pričaš, mogu se ponekad činiti gotovo bolnim˝.
˝Bolnim?” Njegov je izraz rekao da mu je taj koncept bio stran.
Kiri je njegova zbunjenost naizmjenice bila i gnjavatorska i privlačna. ˝Kada nisi
opušten u gomili strašno je nositi se sa pritiskom da se ponašaš divno i šarmantno
ako se tako i ne osjećaš˝.
˝Možda, ali Anne mora ustrajati. Dobro se udati za ženu je od najveće važnosti˝.
Ništa nije bilo više istinito. Gavinove oči su se zakopale u njene i Kira se usudila
nadati da se njegova briga proširila i na nju. Možda je iskreno odobravao njenu udaju
za Jamesa tako da se i ona uda dobro. Ideja njegovog odobravanja ju je malo
ugrijala.
˝Da važno je dobro se udati˝, složila se. ˝Svaka žena to zna, kao što i svaki dobar
brat radi šta može da to udesi. Anne razumije što ti očekuješ, ali ti očekuješ da ona
svjetluca u situaciji kada se ona osjeća kao da joj je jezik zavezan. Meni se znalo
slošiti u prisutnosti previše ljudi, a nijedna zabava u Suffolku nikad nije bila velika
kao pravi Londonski bal˝.
Izgledao je frustrirano ali je izgledao kao da prihvata njene riječi. ˝Kako joj
mogu pomoći?”
˝Pričaj sa njom. Ponudi joj podršku. Reci joj da se ponosiš bez obzira na sve.
Otiđi na jedno dva primanja i budi uz nju. Možda ju treba samo odvojiti od zida da bi
je ugledali svi mladi momci˝.
Klimnuo je, očigledno razmišljajući o njenim riječima. ˝Možda je tako. Čini mi
se da dobro razumiješ moju dilemu˝.
˝Recimo da je Darius učinio sve što je mogao da mi olakša izlazak u društvo kad
sam više voljela ostati kod kuće sama sa svojom glazbom˝. Nije mogla skinuti
osmijeh s lica, dok je pomno pomislila na sve načine na koje joj je njezin brat
pokušao pomoći.
˝Veoma si bliska s njim˝.
Vojvodin zaključak nije ju iznenadio. Činjenica samo da je o njemu htio da
govori, učinila ga je još simpatičnijim za Kiru.
˝Veći dio našeg djetinjstva, Darius i ja smo podizali jedno drugo. Ja sam ga
naučila da čita. On je mene naučio da pecam. Ja sam se brinula za njega kada” nam
je majka izabrala ostati u Perziji - ˝smo odrasli i on me je činio sigurnijom kada je
tata bio u svojim pustolovinama˝.
˝Kako ste sretni što ste tako bliski. Meni nedostaju moje sestre. One su mlađe od
mene ali kada su jednom otišle iz Norfield Parka u London, mogao bih se zakleti da
nema groblja koje je postalo tako tiho˝.
Gavin je stvarno osjećao da mu fale sestre; Kira je to čula u njegovom glasu i
nasmijala se. ˝Eto ti šanse. Ako odobriš jednog od Kateinih prosilaca, blagosloviš je i
dozvolićeš joj sreću koju donosi brak. Dok budeš to radio oslobodićeš Annu da izađe
iz Kateine sjene˝.
˝Da, to ima smisla˝. Posegnuo je za njenom rukom. Riješenost i zahvalnost su mu
sijale u očima. ˝Vjerujem da si u pravu. Hvala ti˝.
Kira je samo imala vremena reagirati na osjećaj njegova topla, gologa dlana na
svom, prije no što se nagnuo prema njoj. Preplavio joj je čula svojom blizinom,
mišićavim mirisom i suptilnom toplinom. Je li je to namjeravao poljubiti?? Njezino
se srce mučilo, udarajući podivljalim ritmom u njezinim rebrima kad se počeo
približavati. Da li je ona to željela?
Njegov je dah dotakao njeno lice, na obrazu, potičući trnce. Trenutak kasnije,
usta su mu se tu spustila, zastajući da je poljubi u obraz. Vrijeme je mirno stajalo na
trenutak – dah - a u njoj se razbuktala čežnje.
Darius ju je poljubio u obraz mnogo puta, ali nikad se nije osjećala zbog toga
puna nade, sa vrtoglavicom, nesigurna i izgubljena.
Kira se opustila kada se Gavin odmaknuo i pustio joj ruku. Nešto njenog šoka
moralo je biti uočljivo. Povukao je ruku sa skrušenim izrazom. ˝Žao mi je. Nisam
trebao.” Gavin je izgledao kao da traži prave riječi. ˝Bila si tako milostiva pomažući
mi i ja sam ti zahvalan zbog tvog savjeta. Bojim se da me je zanijela moja
zahvalnost. Možeš li mi oprostiti?”
Zahvalnost, naravno. Zašto bi se inače vojvoda tako ponio prema njoj? Greška je
bila u njoj što je u tome vidjela mnogo više od njegove zahvalnosti. Nije smjela
željeti da se ponaša kao da znači više.
Vjenčaće se za devet kratkih dana. Jasno, mučila ju je predbračna groznica.
Darius joj je obećao da će brzo riješiti svoj misteriozni posao u Londonu, tako da se
mogu vratiti u Norfield Park dovoljno vremena prije vjenčanja, ali ideja da će
zauvijek biti vjenčana za Jamesa, muškarca kojega zna samo šest kratkih sedmica …
Pa, to je bilo obeshrabrujuće. Jednostavno nije jasno razmišljala.
˝Nemam ti šta oprostiti˝. Učinila je što je mogla da se nasmješi. ˝Drago mi je ako
sam uspjela pomoći˝.
˝Zaista jesi. A bojim se da sam ti uzvratio ljubaznost samo tako što sam te
uplašio i prekinuo u pisanju pisma˝. Zabljesnuo ju je jednim samokritičnim
osmjehom koji je produbio rupicu na njegovoj bradi. ˝Ostaviću te da završiš pismo˝.
Kira je posmatrala kako se njegova široka ramena okreću i odlaze dok mu tamna
kosa češka okovratnik. Njegove su duge noge pokrile dužinu prostorije. Iz nekog
razloga nije željela da ode. ˝Gavine?”
Okrenuo se, a pitanje mu je bilo na licu. ˝Da?”
Zastala je, pokušavajući smisliti nešto što bi odgodilo njegov odlazak. ˝Samo
sam htjela poželjeti vašim sestrama sve dobro po pitanju braka˝.
Blagi osmijeh omekšao jecrte usana. ˝Hvala ti˝.
Onda je otišao iz sobe, a Kira je i dalje gledala na vrata. Cropthorne je pokazao
svoju ljubav za svoju porodicu. I zbog toga joj se još više sviđao. Jednostavno
čovjek joj nije izlazio iz misli. Njezine misli su bile pomalo neuvjerljive. Nisu sve od
njih, ali taj ludi trenutak kad se pitala, čak i zbog nade u divljini srca, da li ju je htio
poljubiti, kako ni James ni Lord Vance nikad nisu … Definitivno predbračna
groznica.

˝Ne mogu vjerovati da moram proći kroz ovu večernju zabavu i da moram imati
Melbourne za svojim stolom˝. Tetka Carolina je uzdisala pred večerom koja je
slijedila, tapkajući nogama po plavom tepihu ukrašenom poput dragulja u
blagovaonici. ˝Svi će biti potpuno užasnuti˝.
Gavin je shvatio kako se osjeća, iako je želio da to može izraziti s manje
dramatičnosti. ˝Nisam imao pojma prije nego što smo došli u London da si planirala
tu svečanost. Inače bih ustrajao da odgodimo putovanje˝.
Zatvorila je crvene oči, koje su bile opasno blizu suza. ˝Bilo bi bolje da ih nikad
nisi doveo u London. A sad je kasno da otkažem!”
On je isto imao taj osjećaj.Nakon večeras, cijeli London će bez sumnje znati da
je James namjerio oženiti Kiru Melbourne.On i tetka Caroline nisu mogli potpuno
ignorisati djevojku, da ne uzrokuju da jezici ne krenu šaputati o jazu u porodici…i ne
da ne povrijede Jamesa, ali ni Gavin nije želio podržati tu ženu u društvu, ali nije,
morao je to priznati, imao volje da javno ponizi Kiru. Otkrio je da je prokleto uživao
provodeći vrijeme sa njom, što je bila kompletna glupost, naravno. Morao ju je
zavesti, ali bio je i ljut na samog sebe. James, tetka Caroline, porodično ime - to je
bilo važno. Ništa drugo.
Žena je dopustila Lordu Vanceu svaku intimu bez braka. Ne bi bila dobra
svećenikova žena, unatoč zrakama nevinosti u njezinu ponašanju. Ta prirodnost mora
biti dio njezinog lukavstva: sigurno je time očarala Jamesa. Gavin to sebi neće
dozvoliti. Uprkos njenoj pojavi poput boginje on je i dalje znao ko je i što je ona.
Činjenica da je volio da sluša kako Kira Melbourne pjeva i što je cijenio njenu
perspektivu bile su nebitne. Nalazio je njeno društvo ugodnim, jeste, ali isto tako je
uživao u društvu mnogih drugih žena mada mu nijedna trenutno nije padala na
pamet. I morao je prestati da je želi u krevetu toliko mnogo.
Bila je to prokleta sramota da mu nije mogla biti ljubavnica, da nije mogao da je
dodiruje kad želi - da posjeduje egzotično savršenstvo njezinih usana, da joj uzima
požudne dojke u usta, da je jebe bezumno dok može - dok je ne izbaci iz svog
sistema.
Ipak se bojao da takve fantazije mogu samo produljiti poticaj poznate
Daggettovske požude. Svaki dan koji je proveo u njenom prisustvu samo je činio
njeno brisanje iz njegovih misli i erotičnih snova još težim.˝Izdržaćemo mi ovo
veče˝, rekao je svojoj tetki. ˝Ja ću paziti na gospođicu Melbourne brižno i uraditi
najbolje što mogu da spriječim novi skandal˝.
Tetka Caroline je podigla obrvu gledajući ga. Znao je taj pogled; sumnjala je. ˝Iz
svega što sam vidjela u poslednja tri dana, veoma si blizak, možda isuviše, sa
gospođicom Melbourne. Zašto?”
Njegova pametna tetka primijetila ga je kako se bori s neprijateljem, ali njegov
plan da se porodica riješi Kire je radio. Već je otkrio neke njene ranjivosti. Uradila bi
bilo šta da zaštiti svog brata. Bude li igrao na njeno dvoumljenje i žudnju za
prihvaćanjem biće veoma jednostavno. Osjetio je i malo ljutnje prema odsutnom
ocu. Nije ništa rekla o majci, što mu je djelovalo najneobičnije i odlučio je to kasnije
istražiti. Nekako ta saznanja će mu pomoći kada se vrate u Norfield Park i kada
kreira apsolutno savršenu priliku da je zavede.
Njegova ga je savijest probadala i upozoravala da je njegov plan bio veoma
nepošten. Ipak nije mu ostalo mnogo izbora. Ona je bila tako prelijepa. A on nikad
nije toliko jako želio neku ženu da upamti miris njenog parfema ili da dopusti da ga
lovi u snovima. Ona je bila skandal koji nije trebao njegovoj porodici. Jako je
istaknuto da ona ima toliko muzičkog talenta da može natjerati i anđele da zaplaču.
Uživao je svaki put dok bi je slušao kako mu svira i vidio je kako je strast
preplavljuje po licu, ali to nije značilo da joj je dugovao ikakvu odanost. Nije joj
dugovao baš ništa.
˝Kompromitovaću je˝, rekao je svojoj tetki. ˝Organizovaću randevu tako da se
James može sam uvjeriti u to kakvu ženu planira da oženi˝.
Šok je raširio tetkine plave oči. Onda se pojavio zbunjeni osmjeh. ˝Moj pametni
đavolasti dječače, kakva sjajna ideja! Možda mogu biti od pomoći? Pružiti uvid u
ženski um?”
Gavin se namrštio, nalazeći da je neukusna ideja da mu tetka pruža pomoć u
ovakvoj stvari. ˝Vjerujem da dobro napredujem˝.
Tetka Carolina je pljesnula s prstima ukočenim od oduševljenja. ˝Divno.
Nestrpljiva sam da otkriješ Jamesu kakva je bludnica Kira Melbourne ˝.
Suzdržao je trzaj. Bludnica je bila prejaka riječ. Nakon svega, da je kompletno
razvratna, već bi ga pozvala u krevet, i to više od jednom da je bilo sreće. I on bi sa
uživanjem prihvatio, da ona nije bila jedina žena koja je lomila njegove inhibicije
samo svojim prisustvom.
Umjesto toga, ona mu je ponudila savjet, kako da se nosi sa mlađom sestrom i
nešto u tom savjetu se već pokazalo korisnim. I Kateina vjeridba je skoro završena.
Zbilja je dugovao Kiri zahvalnost zbog toga - prije nego što joj zavuče ruke pod
suknju zbog Jamesovog dobra.
Prokleti pakle, ovo je zbilja postalo ružno, ali Gavin je znao da ne može
oklijevati zbog svoje savjesti. On mora zavesti Kiru Melbourne.
Nažalost, želja koju se trudio držati sputanu u kavezu u njezinoj prisutnosti,
bunila se protiv svojih ograničenja kao buntovan pas.
Spreman za užasno veče, Gavin je krenuo u sobu za primanje. Uskoro, tetka
Carolina i ostatak porodice su mu se pridružili, uključujući i predivnu, problematičnu
Kiru.
Za nekoliko minuta gosti su počeli dolaziti. Prema Londonskim standardima,
zabava je bila mala. Nitko nije izravno prezirao Kiru; Ne bi se to usudili učiniti u
domu domaćina, ali gotovo niko nije s njom razgovarao. Lord Darehurst, zloglasni
ženskar, jedva ju je pogledao. Čak ni tetka Caroline joj nije prišla niti je učinila
ijednu gestu da joj olakša. A bol na Kirinom licu, okrenula je nešto u njegovom
stomaku.
Konačno, Brockov i Maddiein dolazak je prekinuo Gavinovu samoizazvanu
turobnost i on je na tome bio zahvalan.
˝Rođako Madeline˝, pozdravio je galantnim naklonom i poljupcem u obraz.
˝Izgledaš predivno˝.
˝Možeš čak reći i da sija˝, Brock je zadirkivao.
˝Sija?” Gavin je provjerio svoju rođaku. Stvarno je izgledala blistavo, kože
mekane kao slonovača, očiju koje su sijale gotovo srebreno.
˝Zaista. Zar ne sijaju sve trudne žene?”
Gavin je gledao od svog prijatelja do svoje rođake ˝Maddie, je li istina?”
Sa uzbuđenim malim klimanjem glave, nasmješila se. ˝U novembru˝.
˝Treće dijete˝. Gavin je potapšao prijatelja po leđima. ˝Blagosloveni ste˝.
˝I mi tako mislimo˝. Maddie se nasmješila mužu, a obožavanje na njenom licu je
bilo tako očito da se Gavin osjetio malo uzdrman.
Kakav bi bio njegov život kada bi imao ženu koja bi ga voljela svim svojim
srcem? Nikad se ranije nije upitao, no gledajući sreću Brocka i Maddie postao je
zavidan.
˝Idem reći tvojoj tetki˝, Maddie je rekla tek prije nego što je nestala u gomili.
Gavin je pohvalio svog prijatelja. ˝Sretni vraže˝.
˝Veoma sretni. Svaki dan sa Maddie sam svjestan toga˝.
Brock je pogledao za svojom ženom gledajući njen razgovor sa tetkom Caroline i
još jednom ženom. Onda se namrštio gledajući u gomilu.
˝Da li je to…”
˝Kira Melbourne?” Klimnuo je. ˝Da˝.
Brock je podigao tamnu obrvu. ˝I dalje je zaručena za Jamesa?”
˝Zaista. Pokušao sam ga ubijediti˝. Gavin se nasmijao u nezadovoljstvu.
˝Prokletstvo, pokušao sam sve što sam mogao da smislim da je se riješim˝.
˝Znajući te, siguran sam da si uložio znatnu količinu energije u to nastojanje˝.
˝Opet si u pravu˝, Gavin je mrmljao ali su mu oči opet otišle na Kiru.
Stajala je pored zida, uz svog brata. Niko nije razgovarao sa njom. A ipak, i dalje
je držala glavu visoko i graciozno je izdužila liniju svog vrata. Djelovala je kao da
gleda kroz gomilu, nedodirnuta njihovim mišljenjem. Brock je slijedio Gavinov
pogled.
˝Ona je prelijepa žena˝.
˝Jeste˝. Gavin je progutao.
Prokletstvo, kako nije vidio da mu se tijelo zagrijava samo od pogleda na nju.
Kako bi bilo razmrsiti joj kosu s vrha glave i umotati je oko gole luminescencije
njenog tijela? Znati da može staviti usne gdje god poželi? Gavin je osjetio kako se
uzbuđuje, isuviše spreman da fantazira o njoj, uprkos gomili i lascivnoj prirodi
sopstvenih misli.
˝Kladim se da je skoro svaki muškarac u ovoj sobi želi˝.
Gavin nije odgovorio na to. Bilo je previše opasno, ali nije htio, nije mogao,
skinuti pogled sa Kire. ˝Mislim da to uključuje i tebe˝.
Nježne riječi su konačno podigle Gavinov zaključani pogled ka Brocku. ˝Ne˝.
Prijatelj ga je pogodio sarkastičnim osmjehom. ˝To nije ono što tvoje lice
govori˝.
˝To ne dolazi u obzir˝.
Brock se osmehnuo, a njegovo lice bilo je prepuno spekulacija. ˝Ali moja
pretpostavka je da ti to razmatraš˝.
Gavin se namrštio. ˝Prokletstvo! Zar je tako očigledno?”
Prijatelj ga je udario po ramenu. ˝Jeste meni˝.
˝Proći će˝, rekao je, očajnički se nadajući da je to istina.
Prije nego što je Brock mogao odgovoriti ili opovrgnuti Gavinove tvrdnje, Lady
Litchfield je ušla u sobu sa svojom uobičajenom plemenitom gracioznošću. A baš iza
nje stajao je potpuno neočekivan gost.
Grof Westland, stric kojeg Kira nije nikad upoznala.
Teški lanci predosjećanja spojili su mu se u stomaku. Prokletstvo! Noć će se
izgleda prokleto zakomplikovati.
Poglavlje 8
ira se opirala potrebi da savije ruke preko grudi dok je posmatrala večernju
K zabavu gospođe Howland. Uprkos tome, pretvarala se zabavljena
posmatranjem gipsanih lajsni urni i rozete iznad vrata. Povremeni pogled na
prigušeni pejzaž po zidovima razbio bi monotoniju. A željela je biti bilo gdje
drugdje.
Od tihog žamora zujalo joj je u glavi. Nakon pola sata, Darius joj je stavio čašu
šerija u ruku ali je ostala netaknuta.
Zašto je James insistirao na njenom dolasku? Njeno prisustvo neće promjeniti
mišljenje društva. Oh, James je davao sve od sebe da je upozna sa svima ali je ubrzo
zaključio da niko to ne doživljava kao zadovoljstvo. Konačno je odustao i Kira se
naslonila na blijedi žuti zid, boreći se protiv istih onih suza kao što je to radila cijeli
svoj život.
Zašto je niko nije vidio ko je ona? Vidjeli su samo skandal, poluperzijsku krv.
Uprkos svemu, nijedno od toga nije je manje činilo osobom.
Po prostoriji, James je slijedio svoju majku, koja je hodala po sobi u nježnoj
blijedoplavoj haljini. Gavin je stajao sa zgodnim gospodinom koji je došao sa
predivnom crvenokosom damom. Niko od porodice njenog zaručnika, čak ni sam
James nije namjeravao uključiti je u svoje razgovore. U trenucima poput ovoga, Kira
je čeznula da ima socijalne vještine, tako da može izgledati manje kao izgnanik. Ali
njena sramežljivost ju je kočila. Ipak, to i skandal…
Trenutak kasnije, Gavin se okrenuo ka vratima. Kira je pogledala u tom smjeru.
Visoka žena poput statue sa zlatnom kosom, ušla je unutra kao da lebdi oko
polukružnog stola i baršunastog grčkog kola.
Savršeno obučena u elegantnu haljinu boje proljećne trave, žena i njen osmjeh,
bili su hladni, sabrani nedodirnuti okolinom. Plave oči su joj sijale inteligencijom na
licu poput najsvjetlijeg porculana. Brzo, Kira je shvatila da su je svi drugačije
pozdravili. Žena je to prihvatila kao da je to njezino pravo, udovoljavajući tako da bi
klimnula glavom i pozdravila kako joj je to gdje odgovaralo u gomili.
Ona je bila oličenje savršene engleske ruže, one koja je bila sve što Kira nikad
neće biti. Udar zavisti ju je pogodio. Koliko je sigurna morala biti ta dama, znajući
da će biti dobro primljena gdje god bi krenula, a da su njezina mišljenja tražena i
poštovana. Kako je divno ne osjetiti plahost u javnosti.
Kira ju je promatrala, naizmjenice utučena i fascinirana, dok je žena pozdravljala
skupinu poštovanih matrona, uključujući gospođu Howland. Prišao joj je strastveni,
ali malo stariji čovjek, Lord Toth, kojemu je ranije bila predstavljena. Žena mu je
malo klimnula, dok veoma visok momak sa tamnosmeđom kosom nije krenuo ka
njoj sa iskrivljenim osmjehom. Grof Darehurst. Sjetila se da joj ga je James pokazao.
Kada joj je tamnosmeđi prišao žena se objesila na ruku Lorda Totha, mrmljajući
nešto kratko i okrenula se. Kira je posmatrala čudni odnos sa zbunjenim licem. Je li
joj se nije dopadao Darehurst?
Još uvijek nije imala odgovora na to, kad je Gavin krenuo prema sjajnoj plavuši,
s osmijehom se naklonio, uzeo njezinu ruku, stavivši na nju pravi poljubac. Odmah
je napustila Totha. Darehurst je pogledao s odbljeskom, ali Kira se nije brinula.
Gledala je razmjenu između Gavina i žene osjećajući uzbunu. Nije bilo čudnih pauza
niti upoznavanja među njima. U stvari, njihovi osmjesi govorili su Kiri da se dobro
poznaju. Kira se uplašila, osjećajući nekako u svom stomaku da je ruža upravo Lady
Litchfield, žena koju je Gavin namjeravao oženiti.
Lady Litchfield mu je hladno klimnula, a onda je počela pričati sa obojicom,
Gavinom i njegovim prijateljem. Drugi muškarac, koji je ušao u sobu nakon nje,
uskoro se pridružio grupi.
Kira je posmatrala Gavina. Njegov pogled nije pokazivao ništa osim poštovanja.
Očito je Lady Litchfield veoma mnogo poštovao. Odjek bolne rane probijao se kroz
Kiru.
˝Ko je to?” Darius joj je šapnuo u uho.
˝Skoro sam sigurna da je to Lady Litchfield, mlada udovica koju Cropthorne želi
oženiti, sudeći po Jamesu˝.
˝Očito će biti užasno jadan par, jer oboje djeluju arogantni˝.
Pogledom, Kira je zaprijetila svom bratu. ˝Gavin nije tako loš. Zna biti ugodan
kad to hoće˝.
˝Gavin, je li?” Darius ju je oštro i upitno pogledao.
˝Moraš li biti tako sumnjičav? Zamolio me da koristim njegovo ime, jer ćemo
uskoro biti u istoj obitelji˝.
˝Da li je?” Darius je izgledao uznemiren njenim otkrivanjem.
˝Zaista˝. Kira se namrštila. Kako je mogla objasniti da je od njihovog primirja
bolje upoznala Gavina nego što je Darius zamišljao?
˝Jesi li svjesna da te on želi?”
Darius je rijetko mljeo ali ovo je zbunilo čak i nju. ˝To je apsurd. Udajem se za
njegovog rođaka, a on ima savršenu ženu kojoj će uskoro ponuditi.”
˝Nisam rekao da te želi oženiti˝.
Dariusov pogled je bio težak toliko da je Kira oklijevala. Je li to bila istina? Iako
se činilo nevjerojatnim, bila podijeljena između gnjeva i opasnog zadovoljstva.
Dosadna predbračna groznica se vratila.
Darius je proučavao njen izraz i očigledno mu se nije svidjelo ono što je vidio.
˝Pazi se sestro˝.
˝Samo mi je pružio prijateljstvo zbog obiteljske harmonije˝.
Usta njenog brata su se izvila u ciničan osmjeh. ˝Cropthorne to može zvati kako
god želi, bilo kojim imenom koje izabere ali sam siguran da ima zavođenje na umu˝.
˝Tako si nepovjerljiv˝.
Pored nje, Darius je slegnuo. On nije htio više razgovarati na tu temu, ali je Kira
znala da to neće biti poslednje što je o tome čula.
˝Ko je drugi čovjek? Onaj koji je ušao nakon Lady Litchfield?”
Kira je pogledala čovjeka koji je stajao pokraj Gavina, pokraj vrata iz dnevne
sobe. Bio je stariji gospodin i stranac, ali su se njegove crte činile više nego malo
poznate. Brada, i da, plave oči, tako su bile slične … Kira je uzdahnula, čak je i
osjećala da joj krv nestaje sa lica. ˝Darius, oh moj… On-on liči na tatu˝, promucala
je.
˝Zaista, samo je malo stariji˝, Darius je otegnuo. ˝Pretpostavljam da smo konačno
vidjeli grofa Westlanda˝.
Odmah je strah udario u Kirin trbuh. Hoće li ih on prezreti? Hoće li poniziti
njihovo porijeklo na zabavu svih ostalih gostiju? Kira je čvrsto zatvorila oči, želeći
očajno da se ova noć nikad nije desila.
Trenutak kasnije, jedna žena s crvenom kosom krenula je prema njezinom kutu
prostorije. Kira ju je primjetila ranije da je došla sa gospodinom s kojim je Gavin
razgovarao. Odjevena svakim svojim inčom kao gospođa, od zlatnog satena njezine
haljine, od čipke, do ružičaste ruže u njezinim prstenima, ali kad se crvenokosa
zaustavila neposredno pred njom, Kira je zurila u nju. ˝Oprostite, ne vjerujem da smo
se upoznali˝, rekla je žena sa divnim osmjehom na svom privlačnom licu.
Kira je oklijevala. Žena je zapravo željela razgovarati s njom?
˝Shvatam da je veoma nametljivo od mene da se dođem predstaviti, no izgledaš
mi kao da bi ti koristilo prijateljsko lice. Ja sam Lady Madeline Taylor˝.
Kira nikad prije nije čula to ime ali nije sumnjala da je nasmješena Lady
Madeline čula za nju. ˝Ja sam gospođica Kira Melbourne˝.
Trenutak iznenađenja i spekulacije je prešao preko njenog lica. Brzo ga je
izbrisala. ˝Vi ste zaručeni sa gospodinom Howlandom, je li tako?”
˝Da˝. Nije li je Lady Madeline mislila uvrijediti, okrenuti se ili bar namrštiti?
Preko sobe, stric s kojim se nikad nije susrela, najviše je razgovarao s Gavinovim
pratiteljem, koji je zauzeo mjesto u plišanoj stolici boje blijedog vrhnja.
˝Dobrodošla u porodicu˝, Lady Madeline je rekla završavajući svoju observaciju.
Na Kirin namrgođeni zbunjeni izraz, crvenokosa je rekla, ˝Ja sam Gavinova i
Jamesova rođaka˝.
Iznenađenje je projurilo kroz Kiru. Porodica? Pronašla ideju neke utjehe jer je
žena poznavala njezin identitet i nije pobjegla. Kira se oklijevajući nasmješila ženi.
Možda bi mogla biti saveznik. ˝Hvala ti˝. Kira se nasmijala. ˝Drago mi je upoznati
te˝.
˝Isto tako˝.
Pored nje, Darius je pročistio grlo.
Kira se namrštila. ˝Oprostite moje užasne manire. Ne ponašam se opušteno u
gužvi˝, ispričala se. ˝Ovo je moj brat, gospodin Darius Melbourne˝.
˝Zadovoljstvo˝, rekla je Lady Madeline kada se Darius naklonio. Bez zastajanja,
crvenokosa se opet okrenula ka Kiri. ˝Dakle, uskoro moramo popiti čaj i možeš mi
ispričati sve o sebi˝.
Kiri se žena sviđala sve više sa svakom rečenicom. ˝Hvala Vam, Lady Madeline.
Biću oduševljena, ali se plašim da Vam nemam mnogo šta ispričati sem.” Trača…
Ne! Ne bi trebala spomenuti svoj skandal svojoj najnovijoj poznanici. Zašto
podsjetiti gospođu svih razloga da ne govori s njom?
˝Zovi me Maddie, molim te˝, tiho je rekla. ˝Bićemo porodica˝. Osmijeh je otkrio
rupicu u njenom lijevom obrazu, ali kad je pogledala preko sobe Gavina, to je
izblijedilo, zamijenjeno mrštenjem. ˝Pitam se zašto je Gavin namršten?”
Pogled preko ramena joj je potvrdio da uprkos činjenici da je za ruku držao
savršenu englesku ružu, Gavin se mrštio poput đavola. I gledao je pravo u nju.
Kira je slegnula. ˝On je namršten mnogo češće nego što bi trebao˝.
˝Istina˝.
Iako je Kira znala da je njezina znatiželja opasna, nije mogla zadržati svoje
pitanje. ˝Dama pored njega je Lady Litchfield?”
˝Zaista. Mada ja sumnjam da ćemo je uskoro zvati Vojvotkinjom Cropthorne˝.
Maddie se nasmješila, a Kira je učinila što je mogla da i ona namjesti osmjeh, ali
joj se stomak lagano stisnuo.
˝Gospodin u plavom je Lord Westland. Oh, a zgodna bitanga pored Gavina je
moj muž gospodin Brock Taylor. Kasnije ću Vas upoznati s njim. On i Gavin su
dobri prijatelji. Zapravo, iznenađena sam da moj rođak nije već doveo Brocka da Vas
upozna˝.
Kira nije bila jako iznenađena, ali bila je razočarana. Niti je bila uvjerena da bi je
gospodin Taylor želio upoznati. Ipak, kimnula je svojoj novoj prijateljici.
˝Moja sestra je pomalo sramežljiva, Lady Madeline. Ono što je Kira htjela reći je
da bi bila sretna što bi se upoznala s Vašim mužem. ˝˝.
Uputila je svom bratu razdražen pogled. Maddie se nasmijala. ˝Stidljiva si? Ja
mogu pričati za dvoje tako da će nam biti sjajno˝. Bora se usadila među njenim
obrvama. Izgledala je uznemireno.
˝Šokantno je da muškarci nisu došli k nama, stoga moramo ići k njima˝.
Maddie je krenula naprijed očekivajući da ju ona slijedi. Darius joj je čak
pokazao da ide.
˝Stani!” šapnula je. ˝Lord Westland stoji pored Gavina i gospodina Taylora, i
moraš znati šta će se desiti ako odemo tamo? Naš vlastiti stric će nas presjeći. Svi će
to vidjeti˝.
Prikladno izgrđen, Darius se opet naslonio na zid.
Ipak, Maddie se činila nesvjesnom Kirinog predviđanja. ˝Dođi ovamo. Možeš se
osjećati manje pokunjena samo ako imaš više poznanstava˝.
Prije nego što je mogla prosvjedovati, Maddie je provukla ruku preko Kirine i
povela je preko sobe. Darius je slijedio.
Gavin je gledao njihov prilazak. Njegovo mrštenje je bilo nepogriješivo. Kira
nije mogla poreći da je njegovo odbijanje nije povrijedilo. Iz kog razloga se on ljutio
na nju ? Nisu li sad bili prijatelji?
Ili ga je pogrešno razumjela?
Brzo je Maddie je predstavila nju i Dariusa Brocku, koji se galantno naklonio.
Kira je promrmljala nešto prigodno mada se teško mogla sjetiti šta.
Znala je samo da je pogled njenog strica pao na nju na spomen njezinog imena i
da on nije otišao. Maddie ih je onda predstavila Lady Litchfield. Kira joj je bila
zahvalna na izlici da može da pogleda ikuda sem u grofa. Gavinova družica joj je
uskoro pokazala da nije u pravu.
Lady Litchfield ju je fiksirala s ledenim pogledom. Oko njih, soba je pažljivo
promatrala. Kira je osjetila zurenje svakog gosta na sebi. Ipak, odbila je zatvoriti oči
i prepustiti se muci u stomaku, ne kada ju je superiorni snob pogledao.
˝Ti ćeš se udati za našeg Jamesa?” pitala je dama gledajući niz vrh nosa u Kiru.
˝Zaista˝. Podigla je bradu odbijajući da se Ledy Savršena osjeti boljom od nje.
˝Zavjetovaćemo se za nešto više od nedelju dana˝.
˝Vidim˝, promrmljala je Lady. I ne želim vaše čestitke ni čestitanja, Kira je
pomislila.
Kako je Gavin mogao da oženi takvu ženu? Bila je ohola i beživotna. Život sa
njom bi samo poticao Gavina na uzdržanost i inhibiranje nagona. Sigurno je da Kira
nije mogla vidjeti da ga blijeda ljepotica nasmijava. Ipak, jednostavan pogled na
Lady Litchfield pokazivao je na godine divne gracioznosti i generacije dobrog
porijekla. Takva dama nikad ne bi tolerisala skandal još manje ga potaknula. Ako je
Gavin oženi, uradiće jer je to izabrao svojom glavom. Tvrdoglav čovjek bi trebao
misliti svojim srcem.
˝Ispričajte me˝. Bez daljnjega uvoda, Lady Litchfield se oprostila od male grupe i
krenula prema tetki Caroline.
Kira je prekrižila ruke pred njom. Sve o njoj, ljudi su počeli šaptati. Gospode,
dala bi veliki novac kako bi bila zapetljana u grmlju punom trnja - sve dok je taj grm
bio daleko od Londona.
˝I Lord Westland˝, Maddie je rekla Kirinom stricu, prekidajući neugodnu tišinu,
˝ovo je Kira Melbourne.” Sa zamišljenim izrazom, Maddie je pogledala u grofa.
˝Imate isto prezime. Oprostite mi na nedostatku znanja, ali da li ste vi povezani?”
Lanac tenzije u Kirinom stomaku se nerastezivo stisnuo. Hoće li njen stric reći da
pozna nju i njenog brata? Ili će ih prezreti zbog mješane krvi?
Gotovo se gušeći od nesigurnosti, Kira je pogledala visokog Lorda. On je tako
bolno ličio na njenog oca, ali nije imao bore od smijanja niti radosti u svojim plavim
očima, samo sijedu kosu i namršteni pogled. Njegov je ponosni izraz ostavio malo
nade da će razgovarati s njom i Dariusom.
˝Zaista˝, Gavin je rekao u tišini.
Kira ga je pogledala, posve zapanjena. Klimnuo joj je gotovo neprimjetno.
˝Oni su djeca Vašeg brata, nisu li?” rekao je njenom stricu. ˝Njihova povezanost
s Vama može objasniti njihovu kongenijalnost i talent˝.
Grof ih nije mogao graciozno odbiti priznati, ne bez odricanja od Gavinovog
komplimenta. Bilo je kao da joj je priskočio u pomoć. Osmjeh se pojavio na Kirinom
licu. Toplina je upalila malo sreće u njenom stomaku. Odjednom je bila sigurna da su
ona i Gavin prijatelji i bilo joj je drago.
˝Vjerujem da ste u pravu, Vaša milosti˝. Grof je držao leđa tako uspravno da se
Kira upitala da se neće slomiti.
Ipak, nije napravio nikakvu uvertiru za nastavak upoznavanja.
Gavin je posmatrao njenog strica sa nevidljivim nezadovoljstvom. ˝Shvatio sam
od gospođice Melbourne da se niste nikad imali priliku sresti. Neka sad bude prilika
da se promijene te nesretne okolnosti˝.
˝Da, neka bude˝, složila se Maddie, naizgled nesvjesna strujanja oko nje.
Grof nije rekao ništa u dugim trenucima dok je promatrao Kiru i Dariusa.
Zadržala je dah, nadajući se prihvaćanju, ali i u strahu od javnog odbijanja. Konačno,
grof je pružio ruku njenom bratu. ˝Dobro je konačno te upoznati, Dariuse˝.
˝Moj lorde˝. Njen brat je primio stričevu ruku.
˝Jeste li izabrali profesiju??”
˝Sviđa mi se ideja da učim pravo˝.
Njen se stric namrštio. ˝Ako promjeniš mišljenje i poželiš u vojsku, pozovi se na
mene. Imam veze˝.
Kako je uputio poziv, njen stric nije bio baš najgraciozniji ali bila je to ipak
maslinova grančica. Kira je uzbuđeno pogledala u brata.
˝A ti mlada damo˝, zagrmio je njen stric.
Kira je okrenula široke oči prema njemu. ˝Uskoro ćeš se udati za sveštenika,
rođaka njegove milosti?”
˝Hoću˝.
S oštrim pogledom, stariji muškarac ju je odmjerio. ˝U svjetlu Vaših okolnosti, to
će biti prihvatljivo. Gdje ti je otac?”
Otrov u njegovom posljednjem pitanju uzdigao je Kiru.
˝Ne˝, presjekao je. ˝Nemoj mi reći. On putuje˝.
Kiri se nije svidio njegov ton ali je odgovorila, ˝Da, moj lorde˝.
Usta njezina strica su se stiskala s neodobravanjem. ˝Naravno˝.
Olakšanje je preplavilo Kiru kada je najavljena večera, spasivši je od želje da
brani svog oca. Svatko je ušao u blagovaonicu u pažljivoj procesiji, označen redom i
važnosti. To je stavilo Kiru i Dariusa na kraj. Više te noći nije razgovarala sa svojim
stricem, već je preko elegantnog platnenog stola opterećenog Wedgwood
porculanom, srebrnim južnom vrhnjem i više od dvadeset simetrično postavljenih
pokrivenih jela, Kira uhvatila pogled svog strica. A on joj je klimnuo. Pitala se je li
to možda početak obiteljskog odnosa. Ako je tako, činilo se da je onda barem
djelomično morala biti zahvalna Gavinu zbog toga.

Sljedećeg se jutra Gavin zaključao u knjižnici kako bi izbjegao tetka Carolinine


govore. Ne samo da je zabava bila loša, već po njoj, se njega za to moglo kriviti.
Kako je samo mogao dozvoliti Melbournima da napuste svoje mjesto pored zida i šta
ga je zaposjelo da ih upozna sa pristojnim Lordom Westlandom?
Dobro pitanje. Gavin je uzdahnuo trljajući umorne oči, a zatim je pogledom
promatrao red za redom knjiga koje je njegova obitelj prikupljala generacijama. To
ga nije odvratilo od misli.
Zbog čega je predstavio Kiru njenom stricu i onemogućio čovjeku da je se
odrekne? Sažaljenje, bio je siguran. Da, to i da umiri svoju savjest. Ako bi Lord
Westland prihvatio Kiru, onda bi ona imala nekog od značaja da je prihvati nakon što
Gavin uspiej da je zavede i prekine njene zaruke sa Jamesom. I ako se Kira bude
mogla osloniti na strica, onda će on znati da nije ostala bez podrške. Sem toga, uticaj
njenog strica joj je mogao biti od pomoći da se skrasi sprečavajući ponašanje koje joj
je donijelo tako skandaloznu reputaciju. Ako je primi grof Westland joj nikad neće
dozvoliti da se kompromituje da ijedan muškarac sem njenog muža može da poznaje
krajolik njenog tijela do mladeža koji ima od rođenja. U tom trenutku, upoznavanje
je bilo impulsno, ali je Gavin doista vjerovao da je to najbolje. Neodlučno kucanje na
vratima okrenulo mu je pogled na drugu stranu sobe. ˝Da?”
Kvaka se podigla i Kira je ušla trenutak poslije, tiha senzualna, izuzetno lijepa i
razarajuća za njegov mir. Ustao je na noge.
˝Mogu li razgovarati s tobom?” pitala je.
Želio je ostati na miru. Ne, to nije bila istina. Želio je odvojiti gospođicu
Melbourne od njene odjeće i dotaknuti svaki njezin nježni, tamnocrveni inč. Prokleti
pakao, morao je odmah misliti na nešto drugo. I hoće, nadajmo se uskoro.
˝Naravno. Uđi˝.
Zlatna sunčeva svjetlost filtrirala se kroz sobu kroz tri istočna prozora, kupajući
je u toplini dok je graciozno prešla sobu, unatoč tome što je izgledala pomalo napeto.
Je li ju je on činio nervoznom? Očigledno ali da li ju je plašio? Ili je jednostavno bila
svjesna njega kao muškarca? Pogled na njezino lijepo lice i sakriven pogled
ukazivali su na ovo drugo. Njegovo promatranje postavilo je dva pitanja: Zašto bi se
žena s njezinim svjetskim iskustvom mogla ponašati kao nevina, osim ako je htjela
zarobiti čovjeka? A kako je on mogao spriječiti da mu se um ne udalji u intimnu
razmjenu koju bi mogli da imaju, a ne verbalnu koju je ona imala na umu?
˝Nisam te htjela ometati, Gavine˝.
Normalno, on nije volio ometanje kada je čitao. Nekako nije mu smetala Kira.
˝Ne uopšte˝.
Nasmiješila se, a njegovo je srce ubrzalo, baš kao i kakvom prokletom školarcu.
˝Htjela sam ti se zahvaliti za sinoć. Zbog tebe, nadam se da će moj stric prihvatiti
Dariusa i mene, unatoč mojoj majci˝.
Gavin se namrštio na ogroman bol u njenim riječima. Njeno oklijevanje da
govori o svojoj majci nikad nije bilo očiglednije.
˝Nije to bilo ništa˝, rekao je odsutno. Njegov je um bio mnogo zaokupljeniji
onim što nije rekla. ˝Kira, reci mi. Gdje ti je sada majka?”
Kira je slegnula, ali ju je pitanje očigledno uznemirilo. ˝Nisam sigurna. U Perziji,
najvjerovatnije u Zagros planinama. Ona kaže da je to njezino omiljeno mjesto na
zemlji˝.
Čežnjiva i zamišljena nota u Kirinom glasu uzbunila je Gavina. ˝Kada si
poslednji put čula za nju?”
Kira je oklijevala. ˝Prošle su godine od toga. Zamišljam da je zauzeta s
prijateljima i obitelji tamo. Mi… nismo bliski više˝. Uzdahnula je i na silu mu se
nasmješila. ˝Možda ću se jednom vratiti u Perziju i vidjeti je˝.
˝Putovala si tamo?” Gavin se nagnuo zatečen. James mu je rekao da je njezina
majka živjela ovdje u Engleskoj, ali se vratila kući prije nekoliko godina. Nikada nije
zamišljao da je Kirina majka uzela kćerku sa sobom. ˝Zaista, kao dijete sam živjela
tamo. Darius se ne sjeća mnogo toga. Imao je samo sedam kada nas je otac vratio u
Englesku˝.
˝Ali se ti sjećaš?”
˝Sjećam. Perzija je mnogo drugačija od Engleske. Izgleda izvana dosta
jednostavnija. Iznutra je veoma kompleksna˝.
Njezine su ga riječi fascinirale. Njezine riječi… i ona. ˝Uglavnom je pustinja, zar
nije?”
˝Uglavnom ali je i raj nekad, a nekad hladno zimi. Sjećam se snijega˝.
˝Snijega? Iznenađen sam˝. Lice mu je to i pokazivalo. ˝A kakvi su ljudi?”
˝Oni su isti kao englezi na mnogo načina. Oni vole obitelj i vjeruju da je religija
vrlo važna. Dječaci se obrazuju dok većina djevojaka uči malo, ali neke su stvari
znatno drugačije. Vjera, način na koji se žene odijevaju, čak i arhitektura. Narod
moje majke su trgovci pa smo živjeli kao nomadi. Bila sam prilično mlada kad sam
bila tamo, ali se sjećam da je to vrlo različito. ˝
Kira je naglo prestala. Gavin ju je promatrao dok je stisnula svoje usne boje
grimiznih bobica i pogledala u svoje ruke s dugim prstima, koje su pažljivo ležale u
njenom krilu. Bila je samosvjesna. Svoje perzijske baštine?
˝Da li ti nedostaje biti tamo?” Pitao se može li je natjerati da se vrati. Sigurno bi
time riješio problem s Jamesom.
Ipak, nadao se da će, dovraga, reći ne.
˝S vremena na vrijeme, pretpostavljam. Stvarna ljepota zemlje nije ništa poput
Engleske i njezinih vrtova. Čini se da je lakše čuti šta mislite kad ste okruženi samo
suncem i pijeskom i stvorenjima prirode koji vezuju svoje postojanje samo za
zemlju. Malo ih se u Perziji brine o sljedećem društvenom događaju ili da li
posjeduju savršenu haljinu za takvu priliku˝.
˝Ali da li se želite vratiti?”
Možda je nešto prekrižilo njezino lice, sjeta. Bol, da. Konačno je progutala i
pogledala ga odglumljenim smješkom. ˝Ne˝.
To je bilo sve, jednostavno ne. Bez objašnjenja, bez racionalizacije. Gavin se
namrštio, osjetivši gomilu Kirinih osjećaja u toj odluci. Iako zapravo nije imao
razloga pitati se što su oni bili - nakon svega, poznavanje njezinih osjećaja o Persiji
ne bi pomoglo njegovu zavođenju - radoznalost ga je neprestano izjedala.
Da, i znaš li što je radoznalost učinila mački …
Ipak, nije se mogao zaustaviti. Zašto bi se tako lijepa djevojka sa tako ugodnim
ponašanjem tako lako podavala? Čak i sa svojim porijeklom i dalekim plemićkim
vezama, njezina ljupkost sama bi osvojila brojne ponude. Je li ona, kao i sam Gavin,
imala žarku požudu koja je vruća i žarka pržila kroz vene?
Uznemiren mislima, promijenio je temu. ˝Možda ćete se i ti i tvoj stric ponovno
uskoro sresti˝.
Nasmiješila se, ovaj put nešto daleko iskrenije. ˝Možda. Iako on i moj otac i dalje
imaju svoje razlike, volila bih vjerovati u svijetlu budućnost s tom granom obitelji˝.
Uzdahnula je. ˝U svakom slučaju, ostavit ću te da čitaš. Samo sam ti htjela zahvaliti˝.
Kira ga je pogledala kroz guste crne trepavice, očima boje indigo - svijetla,
meka, i tako naizgled čista. Taj pogled ga je zapanjio. Ona ga je zapanjila, dovraga.
Svakog je dana u njezinoj nazočnosti želio više, osjećao da ima sve manje kontrole.
Čak mu se i sve više sviđala. Jasno je da je zbog toga bio idiot.
Ili još gore, bio je sin svog oca.
A da nije bi znao bolje, zakleo bi se u obiteljsku čast da je ona bila djevica kao i
na dan kada se rodila, ali znao je bolje.
˝Učinio sam veoma malo˝, mrmljao je grubo, uznemiren prijelazom svojih misli.
Njezin ugodan osmijeh omamio je sva njegova osjetila. Nježno mu je dotakla
ruku. Čak mu je i taj kratak kontakt zapalio krv.
˝Jako si skroman. U budućnosti možeš shvatiti kako si mi učinio veliku uslugu za
koju ću ti uvijek biti zahvalna˝.
Gavin je gledao kako Kira odlazi. Njihanje njenog vitkog tijela, linija njezinih
uskih leđa, gracioznost njezina koraka, nagib njezine čeljusti - i nije mogao
zaboraviti ni njena usta. Sve ga je to podsjećalo na to, da nije bila njezina prokleta
zahvalnost, ono što je on želio, na vlastito zaprepaštenje.

˝Odlazim u posjetu mom prijatelju, gospodinu Burgessu, u Yorkshire˝, Darius je


iznenada najavio sledećeg popodneva dok je sjedila u sobi za primanje. Stiskao je
pohabano parče papira u ruci. Izgledalo je kao nekakvo pismo.
Dok se pitala ko ga je poslao Kira ga je gledala, nepovjerljivo. Je li on poludio?
˝Udajem se za šest dana. Ne može li to čekati da prođe vjenčanje?”
Uzdržavanje i bijes stegnuli su bratovo lice. ˝Ne. Poslao mi je veoma važan
poziv. Njegov otac je također pozvao i gospodina Farrowa da provede nekoliko
tjedana na njegovom imanju. Vrlo je važan odvjetnik s visokim vezama. Možda ću
uz njegovu pomoć, moći da studiram pravo˝.
Njegovo objašnjenje nije joj imalo smisla. Ljutnja i konfuzija su je uvrijedile.
˝Ako će gospodin Farrow tamo biti nekoliko nedelja, sigurno mu se možeš pridružiti
nakon vjenčanja˝.
˝Kira, ti ćeš uskoro biti zbrinuta. Moraš dopustiti da i ja imam istu potrebu za
mojim životom˝.
Jeste. Naravno da je tako, ali sad?
Bilo je sebično i kukavički toliko se suprotstavljati njegovom odlasku. Ipak, nije
se mogla zaustaviti, da ne želi, da on ostane još samo nekoliko dana. ˝Ko će stajati
kraj mene na dan vjenčanja?”
Darius je sklonio pogled, naizgled fasciniran starim kineskim satom.
˝Imaš sada Jamesa. On će biti uz tebe do kraja tvojih dana. Tvoj dosadan brat će
ti samo povremeno smetati nakon što se udaš˝.
˝Ti nikad nisi smetao. Dariuse, ja...” Kira se borila da pronađe riječi, razapeta
između razuma da ga pusti da ide za svojom srećom i da ga zadrži da njoj bude
ugodnije. ˝Ne ostavljaj me, molim te. Vjerovatno nikad više neću vidjeti mamu, a
tata je ko zna gdje, ali ti˝, zgrabila mu je ruku, ˝ti si konstanta mog života. Ne znam
mogu li položiti zavjete bez tvoje podrške˝.
Zgrabio joj je ruke dok su mu oči boje lijeske bile žestoke. ˝Moraš i hoćeš. Kira,
mama i tata su uglavnom prošlost. Ne misli o njima. Umjesto toga, hodaj niz prolaz
prema gospodinu Howlandu s osmijehom na licu i sa mirom u srcu. Ja ću razmišljati
o vama s velikom ljubavlju˝.
˝Stvarno odlaziš?”
Dok je ustajao s blijedo zelene stolice, nevjerica je pogodila Kiru. Darius je
nikad nije tako naglo ostavio niti u tako važnom trenutku. Uvijek je bio pored nje,
štitio je, stalni oslonac pun snage i stalno uho koje joj je pomagalo.
˝Moram. No, posjetit ću vas za nekoliko tjedana, nakon što se smjestite u
Tunbridge Wellsu. I nadam se da ću imati vrlo dobre vijesti za vas. Želim ti dobro,
sestro˝.
S tim, Darius je spustio poljubac na obraz i otišao bez oklijevanja.
Poglavlje 9
va dana nakon malog okupljanja gospođe Howland, Kira je primila poziv da
D prisustvuju vrtnoj zabavi u gradskoj kući svojeg strica. Zapravo, poziv je bio
upućen za nju i Dariusa, kao i za ostatak Jamesove obitelji. Kira je prihvatila, iako
nevoljko bez brata na svojoj strani. Njegov iznenadni odlazak ju je još uvijek
zbunjivao.
Rano majsko nebo je skupilo utiske savršenog engleskog proljetnog dana.
Predivno plavo popodne bilo je bez nagovještaja vjetra ili kiše, dok je cvijeće
iscvjetalo u predivnom obilju na koji je Lady Westland sa svakim razlogom morala
biti ponosna. Još bolje, James je okupirao svu pažnju svoje nezadovoljne majke dok
je Gavin stajao pored nje na suncu.
˝Izgledaš zadovoljna danas˝, primjetio je osmjehujući se.
Hodao je pored nje s rukama na leđima. Visoki šešir na njegovoj glavi štitio mu
je muževno lice od sunca. Djelovao je opušten, a njegove tamne oči pune …
nježnosti. Kira mu je željela biti bliže ali nije to učinila. Drugi na zabavi bi
vjerojatno dobili pogrešan dojam i vjerovali bi da ima nešto u planu sa njim.
Dariusovo upozorenje plutalo je kroz njezin um, i nervozni vrtlozi su joj plesali u
stomaku. Je li bilo moguće da je Gavin mislio na nju kao na nešto više od zaručnice
svojega rođaka? Njegov ugodan pogled nije joj odavao nijedan znak.
˝Zadovoljna sam˝, konačno je rekla. ˝Nisam očekivala pozivnicu u dom svog
strica, bar ne tako brzo. Čak je govorio vrlo ugodno sa mnom kad sam stigla˝.
˝Možda je očaran tvojom društvenom gracioznošću i želi te uključiti u svoj
društveni krug˝.
Sigurno ju je zadirkivao. ˝Društvena gracioznost? Sigurna sam da sam se
zacrvenila i promrmljala nešto prilikom našeg upoznavanja i nisam mnogo bolje
učinila ni sada. Ne, ako je posjedujem ikakvu društvenu gracioznost, moja bi se
poznanstva sada širila i ja bih govorila, radije nego što bih se sakrivala u vrtu s
nekim koga već smatram za prijatelja˝.
Gavinov se pogled onda smirio na njoj i zagrijao se. Kira je osjetila nešto u
stomaku. Dlanovi su joj se ovlažili. Nije to razumjela, ali kad ju je on na takav način
gledao, jedva je mogla razmišljati.
˝Hvala ti˝. Njegov je pogled dotaknuo njezin i ostao tako. ˝Lijepo te je vidjeti da
se smiješiš. Činiš to na najljepši mogući način˝.
Poslala mu je podrugljivo sumnjičav pogled. ˝Da li ti vježbaš da budeš
najuticajniji laskavac u Engleskoj? Ako je tako, mogu ti reći da radiš predivan
posao?”
˝Ja, laskavac?” Djelovao je iskreno zatečen. ˝Kada ti kažem da pjevaš poput
nebesa i osmjehuješ se poput anđela, govorim samo istinu˝.
˝Besmislica˝, odgovorila je, ali, stomak joj je opet zatreperio kao i srce. Gavin je
mogao biti tako strahovito šarmantan kada je htio. ˝Možda bih trebala potražiti
društvo drugih koji mi neće puniti glavu takvim koještarijama˝.
˝I ostavila bi me samog? U ovom uglu vrta, potpuno samog?” Zabrinutost mu je
povlačila obrve prema dolje, premda su mu usta još uvijek zadržala nestašni osmijeh.
˝Ranila si me˝.
˝Sumnjam da je ozbiljno˝.
Trenutak kasnije, Lady Litchfield je uzela mir iz Kirinih ruku svojim dolaskom.
Savršena engleska ruža kretala se po krivudavim kamenim stazama naizgled
nedodirnuta mirisnim zrakom i cvijetanjem koje se prostiraao oko nje. Umjesto toga,
pozdravila je nekoliko poznanika, izbjegla je Lorda Darehursta prije nego što se
okrenula ka Gavinu.
˝Dobar dan, Gavine˝, pozdravila ga je. Nezadovoljstvo je kuljalo iz njenog glasa.
˝Čekala sam te nekoliko minuta u salonu Lady Westland. Nisam shvatila da si…
zauzet. Gospođice Melbourne˝.
Trzaj njene glave je trebao biti pozdrav, ali oštrom gestom je Lady Litchfield
jasno pokazala da u potpunosti prezire Kiru.
˝Zdravo, Lady Litchfield. Dobro Vas je vidjeti˝. Kira je upotrijebila glas pun
odvratnosti, ne mogavši se oduprijeti iritaciji koju je ta žena predstavljala. Kao što je
i mislila, Lady Litchfield nije ništa dalje komentarisala s njom.
˝Izvinjavam se, Cordelia˝, Gavin je rekao u čudnoj tišini. ˝Želiš li prošetati po
vrtu?”
Cordelia? Znači i oni su se zvali po imenu. Sigurno će se uskoro zaručiti. Kira je
stvarno mrzila pomisao na to. Lady Litchfield je bila potpuno pogrešna za njega.
˝Naravno˝, rekla je njegova uskoro vojvotkinja.
Gavin se okrenuo ka Kiri, kao i Lady Litchfield. On će je ili pozvati da im se
pridruži ili će je zamoliti da ih ispriča, a njoj se nijedno od toga nije dopadalo.
˝Zabavite se. Divan je ovo vrt. Mislim da bih trebala upoznati nekog od drugih
gostiju˝.
Prije nego što je ijedno od njih dvoje moglo da odgovori, Kira se okrenula i otišla
prema rubu okupljenog društva. Tražila je Jamesa ali je vidjela da je u razgovoru sa
drugim sveštenikom. Uvijek je mogla kasnije pričati s njim, ne prekidajući ga.
Pogled preko ramena joj je pokazao da Lady Litchfield visi na Gavinovoj ruci.
Oboje su imali veoma ozbiljne izraze zbog čega je Kira složila grimasu. Pogledala je
dalje i vidjela je gospođu Howland na klupi od kovanog željeza u sjenci hrasta.
Držala je suncobran.
Njezin pokušaj da zaštiti kožu od sunca natjerao je je Kiru da postane vrlo
svjesna činjenice da njezin obrub šešira od krepa je više služio da pokaže plavu
čipku kojom je ukrašen nego da štiti njezino lice. Isto tako, skinula je i rukavice prije
nekoliko minuta da osjeti divne cvjetove cvijeta u vrtu njenog strica. Možda joj nije
baš bilo do društva gospođe. Howland, ali žena je imala dobru ideju. Još više sunca
je samo potamnjivalo Kirinu kožu koja je već bila boje masline, pojačavajući razlike
između nje i engleskih ruža poput Lady Litchfield.
Oblačeći rukavice dok je hodala, Kira je ušla unutra kako bi dohvatila svoj
vlastiti suncobran. Mali kao što je bio i sa ukrašenim rubom, ipak bi joj mogao
pomoći da se zaštiti od dobijanja dodatne boje na licu. Naoružana, sa svim
predmetima koje trebaju jednoj dami, Kira je opet izašla van i šetala malo, i dalje
želeći da je Darius sa njom i pitajući se zašto je tako naglo otišao. Ona i James,
zajedno sa njegovom porodicom, za tri dana će se vratiti u Norfield Park tako da
mogu da se zavjetuju u parohiji. I ona i dalje nije mogla da vjeruje da Darius nije
namjeravao da dođe i da bude sa njom. Svakako njezin otac neće biti tamo; pismu bi
trebali mjeseci da dođe do njega. I iako je željela brata sretnog i zbrinutog isto ga je
tako željela i pored sebe na dan kada će postati Jamesova supruga.
Uzdišući, Kira je ugledala tri žene na klupi koju je ranije zauzela gospođa
Howland. Kira nije vidjela njihova lica, već leđa ali su joj haljine i šeširi rekli da su
to Lady Litchfield, Lady Westland, i žena koju Kira još nije upoznala. A iz njihovih
gestura shvatila je da veoma živahno razgovaraju.
Zbog nedostatka nečeg boljeg što bi radila, ili možda da bi izbjegla daljnja
upoznavanja sa strancima, Kira je lutala prema klupi, približavajući im se iza leđa.
˝Užasnuta sam što je moj muž zatražio da pozovem gospođicu Melbourne na
moju zabavu˝, rekla je Lady Westland. ˝Nemam pojma zašto on želi tu kurvu lošeg
porijekla, ovdje˝.
Kira je zastala, ne posebno iznenađena. Lady Westland ju je pozdravila
rezervisano toliko da bi se moglo nazvati ledenim, kada je došla.
Treća žena je podigla rupčić u dramatičnoj gesti. ˝Ona je prilično šokantna.
Svakako je pozvao samo zato što su u rodu. Možda se tvoj dragi Lord Westland
samo sažalio na nju˝.
˝Sigurna sam da je to ali kako ću to da izdržim?” Uzdahnula je. ˝Moj muž ima
tako brižno srce i ja ne bih voljela da je drugačiji. Samo bih željela da se nije toliko
sažalio na gospođicu Melbourne da je pozove ovamo˝.
˝Zaista˝, mrmljala je Lady Litchfield.
Kira je pretrnula. Možda ju je njen stric žalio ali isto tako nije ju dobro ni
poznavao. Sažaljenje bi možda postalo ponos kada bi sebi dao priliku da je bolje
upozna.
˝Iznenađena sam što je poželio da je pozovete. Zar on nije oduvjek bio protiv
miješane djece?” upitala je druga žena, čiji je visoki glas bio posve rešetkast.
˝Naravno˝, potvrdila je njena strina sa uvrijeđenim glasom. ˝Iako sada tvrdi da je
najviše prigovarao stalnim putovanjima i nedostacima svoga brata˝.
Kira se naslonila na stablo koje ju je dijelilo od žena. Trebala je jednostavno
napustiti to mjesto, hodati i izbjegavati slušati takva mišljenja. No, njihov razgovor o
njezinoj majci zaustavio ju je na mjestu.
˝Ne sjećam se da sam upoznala njegovu ženu˝, tvrdila je ona sa visokim glasom.
˝Ako joj je majka bila išta poput gospođice Melbourne sigurna sam da je bila veoma
prosta ˝.
Lady Westland je uzviknula zgađeno. ˝Malo si propustila. Stvarno je bila poput
kćeri, samo tamnije kože. Isti mrzovoljan izraz i napućena usta. I sva joj je crna kosa
slobodno padala. Dame iz elite znale su je kao opajdaru, kakva je i bila, samo su par
gospode lošeg ukusa, kazali za nju da je egzotična˝.
Treća žena je rekla, ˝Gospođica Melbourne izgleda kao opajdara˝.
˝Ne bi me iznenadilo kad bi iskoristila svoje zaruke sa gospodinom Howlandom
kako bi mogla osvojiti vojvodu Cropthornea˝, rekla je Lady Litchfield. ˝Gleda ga kao
što se radi o konfekciji. Jedva da to mogu da nazovem egzotičnim˝.
U tom trenutku Kiri se engleska ruža još manje dopala. U stvari njena grubost je
zacrnila sve manire koje je možda posjedovala. Šta li Gavin vidi u njoj? I da li je ta
žena doista primijetila njezinu rascvjetanu pristranost za zaručnikovog rođaka?
˝Sramotno!” Lady Westland se prepustila ogovaranju bez zadrške.
Lady Litchfield je klimnula svojom perfektnom plavom glavom. ˝A jeste li je
vidjeli kako je odjurila po svoj suncobran? Vjeruje li ona da će sakrivena od sunca
zavarati nekoga o svom mješovitom porijeklu?”
˝Pitamo se zašto joj to smeta˝, promrmljala je treća žena.
Lady Westland je stisnula usne u gađenju. ˝Ko zna što bi ljudi njezinog podrijetla
učinili? Ipak, vidila sam je s bratom na večeri kod gospođe Howland. Njihovo
ponašanje bilo je krajnje neobično. Jeste li primijetili kako su se gospođica
Melbourne i njezin brat uglavili u kutu većinu večeri?”
Kira se namrštila. Darius je te noći stajao uz nju pokušavajući ublažiti njezinu
nelagodu. Ona i njezin brat bili su bliski. Iz nužde, bili su jedno drugom i roditelji i
prijatelji. Što bi moglo ne biti u redu s tim?
˝Jesam˝, rekla je Lady Litchfield. ˝Izgledali su... sakriveni˝. Lady Westland se
nagnula i šapnula, ˝Usuđujem se reći da su djelovali i intimni˝.
Druge su žene uzdahnule. Kira je slušala nevjerujući svojim ušima.
Žena njenog strica jedva je udahnula prije nego što je nastavila. ˝Takav
zabranjeni odnos ne bi trebao iznenaditi nikoga, jer oni su i Turci i ona je samo dio
polusvijeta.˝ Kirina vilica se otvorila u šoku. Oh kakve okrutne, kakve odvratne laži!
Njena se narav uskuhala u želji da im se suprotstavi. Oh kako je to željela, ali uradi li
tako potaknuće ljude samo na još više tračeva. Okrenula se stisnutih zuba riješena da
ode mirno sa zabave kako god je mogla. Nikome neće nedostajati sem ako budu
tražili metu za ruganje.
Na vratima gradske kuće, Kira je uhvatila zasun i pokušala ga podići. Ručka se
nije pomicala. Iza sebe, mogla je čuti da se tri dame smiju poput zlih hijena kakve su
i bile. Neće plakati. Neće plakati! Kira je ponovo podigla zasun. Vrata se nisu htjela
otvoriti. Njihovo strašno likovanje joj je zvonilo u ušima. Protiv njene volje suze su
izvirale u njenim očima i mutile joj pogled, zatvarale joj grlo.
Kako su je mogli optužiti za incest? Kako bi neko mogao reći nešto toliko
strašno, toliko neistinito? Nisu znali. Nije čak ni turski, za Boga dragoga! Bila je
pola perzijska, i zašto ljudi uvijek misle da je mora ju ismijavati zbog toga? Ponovo,
je podigla zasun, očajno želeći da izađe van daleko od ljubopitljivih očiju i ušiju,
daleko od vještica koje su ismijavale njen bol. Konačno, mehanizam je proradio i
vrata su se otvorila. Kira ih je gurnula, i krenula je kroz kuću kako bi pronašla
osamljeno mjesto. Konačno, uletjela je u salu za biljar i našla je praznom, dok su joj
ljute i bolne suze klizile niz lice.
Po Božjoj milosti, bi li se stvari mogle ikada promijeniti? Pitala se cijeli svoj
život zašto ljudi nisu mogli vidjeti da je ona jednaka kao i svi koji se nisu morali
nositi s mješovitim porijeklom. Imala je osjećaje, osjećaje koji su mogli biti
povrijeđeni imala je i one od kojih je mogla lebdjeti, koji su ponekad bili gore,
ponekad dolje. Disala je, jela, spavala, htjela, razlikovala je dobro od zla. Razumjela
je sve, sem tog zašto ne može biti tretirana kao i svaka druga žena koja je imala
dobro porijeklo? Nikad je ne bi prihvatili dok ne bude imala Engleza za muža i ne
bude se dokazala s vremenom da je dobra žena. Kira se nadala,molila - da će udaja
za Jamesa promjeniti to ismijavanje i ogovaranje nekada. Tako je željela da je ljudi
jednostavno vide kao svećenikovu ženu, a ne kao poluperzijku koji živi u Engleskoj,
a ne kao palu ženu. Ne kao ženu koja bi podijelila svoje naklonosti sa svakim
čovjekom, pa čak i svojim bratom. Trebala je Jamesovo ime da promijeni način na
koji su je ljudi promatrali. Strah je ušao u nju; Snovi su joj bili nesigurni. Brak bi
morao da riješi sve probleme. Mora! Ali nije mogla zaustaviti osudu društva, tračeve
i laži, a ne bez bračnih zavjeta. Sljedeći utorak, njezin dan vjenčanja, nije mogla
dočekati.

Gavin je zastao u razgovoru sa Lordom Westlandom kad je vidio kako Kira


promiče kroz vrt ka stričevoj kući. Divio se njenom profilu, kako izgleda poput
statue dok hoda, njenom ravnom stomaku, oblinama, krivinama njenih grudi,
gracioznoj čeljusti uvijek mekanim crvenim usnama. Zašto nije mogao prestati
misliti na nju, čak i nakon što ga je ostavila sa Cordeliom, koja mu je savršeno
odgovarala? Žena ga je zbunjivala.
Ipak, nastavio je gledati u Kiru. Vidjeći njezine stisnute čeljusti i crven nos,
ohladio se. Od večeri kod Baycliffa, sjećao se da je Kirin crveni nos išao zajedno sa
suzama. A i izgledala je veoma prokleto.
Udarila ga je briga. Bez greške, neko ju je povrijedio. Kira je bila osjetljiva na
besmislene komentare društvenih budala, dovraga. Zašto ljudi nisu jednostavno
mogli da ušute?
Ispričao se i slijedio Kiru u kuću, diskretno, naravno. Nema potrebe da za njim
podižu obrve.
No, potreba za diskrecijom ga je potresla onoliko koliko ga je njegova briga
nervirala. Ne bi trebao brinuti. Gavin se zaustavio pred kućom Lorda Westlanda.
Što je to radio? Kira je bila neprijateljica, žena koja je sve uništila zbog Lorda
Vancea bez koristi braka. Njezini osjećaji ne bi smjeli biti važni. Zapravo, Gavin se
trebao nadati da će je sve što ju je uznemirilo potaknuti da se počne pakirati. I to je
bila njegova nada - uglavnom, ali nije vidio nikakvu svrhu da prihvaća njezinu bol.
Osim toga, morao se uvjeriti da sve što je izazvalo njezine suze nije izazvalo još
negativnih tračeva o njegovoj obitelji, a to mu se činilo razumnim. Da, mogao ju je
pitati o tome.
Kad je ušao, krenuo je od sobe do sobe mršteći se kad ih je nalazio praznima.
Prokletstvo, žena mora biti ovdje negdje. Morao ju je naći, saznati što se desilo i
spriječiti nove tračeve. Ako joj pri tom olakša njen bol vjerovatno će samo ići u
korist njegovom cilju.
Gavin se namrštio. Zavođenje u svrhu okončanja zaruka zvučalo je tako
odvratno, pogotovo kada je djevojka u pitanju imala neke vrlo simpatične osobine.
Šteta što je potreba da je se riješi bila toliko mnogo veća.
Ili mu je trebalo samo da je dotakne?
Ne, on bi je spasio od nesavjesnog braka. Svatko je mogao vidjeti da ona i James
nisu bili jedno za drugo. Konačno riješen, Gavin je ušao u salu za bilijar i našao je
Kiru okrenutu leđima vratima naslonjenu na baršunastu zeleno-kremastu sofu.
Ramena su joj jako podrhtavala ali nije puštala ni glasa od sebe. Nešto mu se u
stomaku skupilo. I shvatanje da će je i njegovi postupci jako povrijediti učinilo je da
se osjeća još gore.
˝Kira?” nježno ju je pozvao polako prilazeći.
Na zvuk njegova glasa, trznula se u njegovom smjeru. Pogled na njene stisnute
šake i suzama iskrivljeno lice ga je natjerao da izgubi svaku drugu misao osim
odvratnosti prema onom ko joj je to učinio.
˝Gavin, nemoj...˝
Zanemario je njene prosvjede i sjeo je pored nje. ˝Što se dogodilo?˝
Pogledala ga je bijesnim plavim očima, blistavim od odsutnosti, obrubljenih
debelim šiljcima njezinih crnih trepavica. Bila je nezadovoljna svijetom. Njezina
jaka bol bila je očita.
˝Ništa novo.˝
Kira je rekla automatski, bez osjećaja. Kao da je rijeka emocija završila sa
suzama, ostavivši iza sebe samo suhu prazninu. Takav prazan razgovor bio je toliko
nekarakterističan za nju. Protiv svog razuma, Gavin je bio zabrinut.
˝Netko je nešto rekao˝, nagađao je.
Odgovorila mu je klimajući glavom. ˝Oko tvog odnosa sa Lordom Vanceom?”
˝Ne˝.
To ga je iznenadilo. Njezino ponašanje s tom bitangom još ga je strašno šokiralo.
Ipak, njezin bezosjećajan odgovor produbio je nešto u njegovim crijevima. ˝O tvom
porijeklu?˝
Kira se smirila, i oklijevala je. Zatim je kimnula. ˝Između ostalog, da.˝
˝Tko?˝, upitao je bez znanja zašto bi ga to zanimalo. Što bi on mogao učiniti,
suočiti se s njima? Suočiti se s krivcem, vjerojatno ženom, s pištoljem u dvorištu u
zoru? To bi svakako započelo nepotrebne razgovore, ali glupi dio njega želio je da
nešto može učiniti...
˝Nije važno˝ - tiho je rekla Kira. ˝Svatko pretpostavlja da mu je dopušteno, da
nemam nikakvih osjećaja.˝ Namrštila se, boreći se sa svježim suzama.
˝Pretpostavljaju da nisam poželila tisuću puta promijeniti uslove svoga rođenja.˝
Ne znajući što da kaže, samo je stavio ruke na njezina ramena, želeći da joj
ublaži bol. Malo uzbuđenje probudilo se u njemu kad je osjetio da se nije ukrućivala
na njegov dodir. Doista, činilo se da se malo opustila. Progutao je osjećaj da joj je
blizak, da je želi, znajući da je povrijeđena. Muškarci nisu bili dovraga opremljeni za
rješavanje takvih konfliktnih situacija, barem niko manje od njega.
˝Žao mi je˝, konačno je rekao.
Slegnula je ramenima i on ju je pustio. ˝Kao što sam rekla, to nije ništa novo. Do
sada sam trebala biti imuna na takvu apsurdnost. ˝
˝Ali ti nisi.˝
˝Ne˝, priznala je tiho. ˝Bez obzira koliko bih željela biti.˝
Nove suze padale su Kiri na obraze, a ona nije učinila ništa da ih zaustavi. Bez
razmišljanja, Gavin je podigao ruku i obrisao vruće kapljice s njezina lica, a crijeva
su mu se još više uvijala.
˝Kira...˝
˝Oh, nemoj se mrštiti. Cijenim tvoju zabrinutost, ali živjela sam s ovim čitav
život. Nadala sam se da će ljudi promijeniti svoje mišljenje o mojoj perzijskoj
majci... ˝
Tuga u njezinu glasu sjedila je poput kamena u njegovom trbuhu i potonula je.
Odmahnuo je glavom prema svom osjećaju. Evo ga, ovo je mogao upotrijebiti kako
bi je uvjerio da ode. Ta potreba koju je morala prihvatiti - potreba koja nikada neće
biti ispunjena - mogao bi je iskoristiti za svoju prednost... čak i ako bi je to zapanjilo.
˝Možda bi ti povratak u Perziju mogao olakšati bijeg od malih umova u
Engleskoj.˝
˝Njihovi umovi nisu različiti, Gavin.˝
˝Ali zasigurno...˝ ˝Ne. Svih naših četri godine u Perziji, Darius i ja smo bili
izbjegavani. Moja nas je majka štitila kako je najbolje mogla držeći nas odvojene od
svog oca i braće, ali smo ih mogli čuti noću dok se svađaju kad je majka mislila da
spavamo. Svaki dan, skoro četri godine, kažnjavali su moju majku jer se udala izvan
svoje rase i religije. Moji baba i djed su se ponašali kao da Darius i ja ne postojimo.
S nama se nije govorilo, obrazovalo nas se nije, niti nas se hranilo ako nam majka ne
bi dala˝.
Užas se srušio kroz Gavina. Tko bi tretirao dijete s takvim prezirom? Kao
djevojčica, Kira se nije mogla braniti. Naučila je je na mržnju previše mlada.
Činjenica da je njezino srce ostalo meko, zapanjila ga je.
˝Nisam imao pojma.˝
˝Ne biste ni mogli˝, uvjeravala ga je sa tužnim osmijehom. ˝Vrlo često sama ne
razumijem. I znaš li najgori dio? ˝
Na njezino pitanje ponovno su počele teći suze, nova bujica koja je slomila
Gavina.
˝Kira, ne.˝ Ponovno joj je zgrabio ramena i povukao je na njega. Jedva je imao
vremena razmišljati o tome koliko je savršeno osjećati je na njegovom tijelu prije
nego što ju je još jednom potrgao jecaj. Stavila je glavu na njegovo rame, s
povjerenjem.
Gavin je izdahnuo, rastrgan. Ne bi je trebao utješiti. Bilo je glupo i uzaludno, ali
nije mogao zanemariti njezinu bol. Nije mogao poricati da želi ublažiti njezinu
muku.
˝Koji je bio najgori dio?˝ Tiho je pitao. Čekao je nekoliko trenutaka kroz suze,
pričekao je dok se još jednom sabrala. Kad je progovorila, nije mogao vidjeti njezino
lice, ali joj je mekan glas ispunio njegovo uho.
˝Nakon gotovo četiri godine, moja majka je podlegla pritisku svoje obitelji. Ona
je poslala po mog oca. I došao je po nas, vratio nas ovdje. Naravno, rekla je da je to
bilo najbolje, da se nada da će joj se roditelji složiti i prihvatiti nas, ali budući da
nisu... ˝ Odmaknula se, grizući usnicu da zaustavi nove suze. ˝Posljednja stvar koju
mi je majka rekla jeste, da miješanje kultura jednostavno ne uspijeva. To je
nemoguće za učiniti. Kira je usmjerila svoj pogled ka nebu kao da traži intervenciju
odozgo. Naravno ništa se nije desilo. Jednim činom, majka ju je odbacila i učinila je
previše svjesnom njezinog neobičnog porijekla. Gavin je pakleno mrzio vidjeti da je
Kira ozlijeđena tako duboko i da se toj rani nije vidio kraj. Odjednom se osjetio
bespomoćan, i to mu nije bilo drago. ˝Ja sam mješana kultura˝, jecala je. Tjeskoba iz
glasa joj je blistala u očima. ˝Ne mogu izbjeći tu činjenicu, bez obzira što da radim. I
ne mogu nigdje pripadati. Brak je moja jedina nada. ˝
I on joj je pokušavao to uzeti dajući sve od sebe.
Odvratnost je prošla Gavinom. Prokletstvo, prokletstvo! Nije želio vidjeti Kiru i
dalje ranjenu, osobito zbog nečega što nije mogla kontrolirati, ali zbog njezina
rođenja i njezine raskalašne prošlosti, nije joj mogao biti dopušten luksuz tog braka.
Barem ne sa njegovim rođakom. Ipak, nisu si međusobno odgovarali. Potreba i
očajanje na Kirinom licu su ga grčili. Trebao bi nešto reći. Ako je namjeravao ukrasti
njezinu budućnost – a jeste - mogao bi imati bar ljubaznosti da joj kaže nešto da je
smiri, a ne da bude potpuna bitanga.
˝Nisi samo mješovita kultura, Kira. Ti si osoba. Zaboravila si to? ˝
˝Što je važno kad svi drugi to imaju?˝
˝Glupost koju si danas čula, je li je govorila žena?˝
Kira je kimnula.
˝Tu smo dakle.˝ Pucnuo je prstima.
Kira se zagledala u njega zbunjeno se mršteći. ˝Što je?˝
˝One su ljubomorne. Ti si…˝ Gavin ju je pogledao, stvarno je pogledao. Usprkos
njenom crvenom nosu i otečenim očima, još je uvijek smatrao Kiru jednom od
najatraktivnijih stvorenja koje je ikada vidio. Iako je njezin nevini izgled vjerojatno
bio dobro odglumljen, znao je da je nježna i da posjeduje melodičan glas – i da ne
spominje oštar jezik koji pokaže kad je to potrebno.
Uzeo ju je za ruku. ˝Ti si lijepa. I pametna i zabavna, a žene to ne vole na drugim
ženama. ˝
Pogledala ga je kao da je izgubio svoje mentalne sposobnosti.
˝Istina je˝, tvrdio je. ˝One su ljubomorna stvorenja i njihove kandže pokazuju kad
vjeruju da su nadjačane.˝ Njezin sumnjičav izraz rekao je Gavinu da ne vjeruje ni
jednoj riječi koju je rekao, što je bilo glupo. Vjerovao je, barem djelomice, da je
njezina ljepota poticala zlobne komentare od drugih žena.
Drugi dio bio je, nažalost, njezino porijeklo i onaj gadni skandal u koji se
upustila. Zašto li je legla s Lordom Vanceom?
Kira je odmahnula glavom. ˝Bile su to lijepe žene koje su, sigurna sam, savršeno
talentirane i šarmantne.˝ Na današnjem skupu, to je bilo vjerojatno. Površno se pitao
je li Cordelia sudjelovala u nekoj od ovih odvratnih tračeva. Uzdahnuo je i odlučio
da je to također vjerojatno. Nije uživao u svemu u vezi nje ali ona bi mu bila
odgovarajuća supruga.
Uzeo je jednu Kirinu ruku u svoje ruke, ljutit što su njene rukavice bile između
njegove i njezine kože. ˝Čak i da su talentirane i šarmantne, ne možete dopustiti da
njihova mišljenja postanu toliko važna.
˝Optužili su me za incest s Dariusom!”
Gavin se povukao. Zgroženost mu je stisnula čeljust. Takvi su tračevi bili čak i
gori od onoga što je zamišljao - i potpuno zlonamjerni. Obuzdajući svoju narav,
odlučio je pomoći Kiri.
˝Ništa što kažu ili misle ne može ukloniti sve osobine koje posjeduješ. Ikada.
˝Stisnuo joj je ruku. ˝Mislim da si divna baš kakva jesi.˝ Osmjeh je procvjetao na
Kirinom licu i olakšao je njegovu zabrinutost. I on se nasmješio želeći pakleno da je
mogao poljubiti je.
˝Gavine?” čuo je kako ga tetka Carolina zove trenutak kasnije, iz druge
prostorije.
Brzo je ustao da spriječi da ga tetka vidi kako tješi Kiru. Dragi Bog bi znao bi li
je uspio zaustaviti da bjesni nakon što bi tome svjedočila i Gavin nije bio za to danas
raspoložen.
Držao je Kirinu ruku. ˝Razmisli o onome što sam rekao. Ti si sve što su te žene i
vjerojatno još mnogo više. ˝ Kad je izašao iz bilijarske sobe, ponovno ju je pogledao.
Zahvalnost na Kirinom licu nije ga iznenadila. No tamo ga je privukla naklonost,
potaknula ga je i učinila svjesnim činjenice da, iako je trebao da uradi sve da Kira
nestane iz njihovih života, ipak on je vjerovao sve što joj je rekao.

Kira je ležala u krevetu, još uvijek u hladnim plahtama, prekrivena tamom. Kiša
je padala na prozor lagano udarajući na način koji je normalno smatrala umirujućim.
Večeras joj ništa nije bilo umirujuće.
Komentari tri gospođe i dalje su joj bili bolni, ali nisu joj oni ukrali san. Umjesto
njih, krivci su bili bezbroj osjećaja koji su se zapetljali u njoj, hrpa žudnji i čežnje,
obožavanje i nemoguće htijenje. Napunili su je nemirom. I sve su se ove emocije
vrtile oko Gavina. Je li to bila ljubav? Kira nije znala, kao što se nikada nije našla u
takvom stanju ali ona je to pretpostavljala, s obzirom na nemir u glavi i u srcu.
Mora da ga voli.
Naravno, bilo je to glupo, ali nije mogla naći drugo objašnjenje. Stalno je
razmišljala o njemu, uživala je u vremenu koje je provodila s njim, divila se
njegovom lijepom liku, ostajala je bez daha kad god joj se približio. Voljela ga je,
smatrala ga je smiješnim i ljubaznim, a imala je i tendenciju da ga smatra nježnim.
Čak i više, dokazao je u bilijarskoj sobi njenog strica da je razumije. Ako je mislio
da je savršeno divna kao što je i ona mislila, onda ju je prihvatio. Cijeli je život
tražila takvo prihvatanje! Bez razmišljanja, mogla bi zamisliti sebe do kraja svojih
dana pored njega, kako dijele smijeh i radost djece. Uzdahnuvši, nekoliko je
trenutaka dragocjeno uživala u toj slici, ostavivši je da zasja u njezinoj mašti.
Toplina ju je napunila, trenutkom užitka koji je ispunio zadovoljstvom.
Kira je uvukla još jedan dah, vlažan od kiše, hladan od proljetne svježine.
Realnost ju je osvježila. Što je s Lady Litchfield? Čak preciznije, za tri dana, Kira se
trebala udati za Jamesa.
Je li to bila greška? Je li susret sa Jamesom bio samo put do Gavina? Je li joj
sudbina bila namjenila više od braka bez ljubavi? Dok je cijenila Jamesovo
prijateljstvo i bila je zauvijek zahvalna za njegovu pomoć, ipak toliko je htjela
ljubav. Je li Gavin bio odgovor na sve molitve njenog srca? Kira nije imala pojma ni
kako otkriti istinu. Željela je da je Darius ovdje, da bi mogla razgovarati s njim.
Činilo se da njezin brat vjeruje da je Gavina zanimalo kod nje mnogo više od
rodbinske veze. Njezino srce je poludilo od te misli. Darius je jasno mislio da Gavin
nije imao časne namjere vezi nje, ali nježnost na njegovom licu ranije danas
izgledala je tako stvarna. Izgledao je daleko od prestrašnog vojvode kojeg je
upoznala prvog dana u Norfield Parku, hvala Bogu. Prevrnuvši se, Kira je udarila
jastuk. Je li Gavin dijelio njene osjećaje? Na to je pitanje bilo još teže odgovoriti.
Iskrenost u njegovim očima, a jučer u glasu, sve je nagoviještavalo njegovu brigu, ali
je li se divio njoj kao nekome tko će mu uskoro biti sestra? Ilise i on zaljubio u nju,
dok su zajedno provodili vrijeme u ime porodične harmonije?
Oh, kada bi znala odgovor! Možda je mogla saznati. Kira je sjela uspravno u
krevetu. Da, sutra će naći Gavina i utvrdiće njegova osjećanjaprema njoj... nekako.
Svakako će iskrsnuti i neka prilika.
Jednom kad shvati Gavinove osjećaje, put će joj postati jasan. I ona će djelovati u
skladu s tim.
Poglavlje 10
nastojanju njezina tijela da nekako nadoknadi njezin ponoćni nemir, Kira se
U uspavala. Kad je otvorila umorne oči i shvatila da je vrijeme znatno bliže
podnevu nego zori, ona je vrišteći skočila iz kreveta.
Prokletstvo! Ostatak domaćinstva sada će biti gore, a posebno vrijeme koje su
ona i Gavin često dijelili u ranim jutarnjim satima davno je prošlo. Kira se nadala da
će ga još uvijek naći negdje i da može otkriti odgovor na pitanje koje joj je gorjelo:
je li je volio? Nakon vrlo brzog jutarnjeg toaleta, Kira se pojavila kako bi saznala da
je Gavin negdje otišao s gospodinom Taylorom, suprugom Lady Madeline. Njihova
željeznica trebala bi se otvoriti za nešto više od tri tjedna. James nije znao kada će se
Gavin vratiti. Kirino srce je gorjelo znatiželjom i krivnjom. Iako je James nije volio,
pružio joj je časnu ponudu za brak. Prihvatila ju je. I ona bi trebala poštovati svoja
obećanja. Ipak... James ju je htio samo oženiti zbog sažaljenja. Ako bi mogla naći
ljubav s Gavinom, zašto bi ona i James bili vezani za cijeli život kad bi im jedini
motivi da se udruže bili suosjećanje i očajanje? I je li se ona usuđivala da zaboravi
Darijevo upozorenje, da je Gavin želi, ali ne i za brak? Zbunjena, Kira je uletjela u
sobu za primanje. James je sjedio unutra, otvorio je Bibliju. Spustila se na blijedo
zelenu škrinju koja je brzo postala njezino utočište u ovom kućanstvu. Razmišljala je
o svom sledećem koraku, grizući usnicu. Na stolici pored nje, James je govorio o
tome što mora učiniti kako bi uspostavio svoju župu u Tunbridge Wellsu nakon
njihovog braka. Ona je pristojno kimnula glavom po koji put po potrebi. Za nekoliko
minuta je Kira čula buku muških glasova na ulaznim vratima. Ustala je, srce joj je
divljački udaralo. Je li se Gavin tako brzo vratio? Jureći do vrata salona, gotovo se
sudarila s Gavinovim batlerom. Zakoračio je unatrag i povukao ruke na svoje revere
i pri tom je ukrutio drevnu kralježnicu. Njegovo ispruženo lice sagnulo se s
neodobravanjem. ˝Gospodin Burgess je ovdje i želi da Vas vidi, gospođice
Melbourne˝.
Gospodin Burgess je ovdje?
˝Ko je gospodin Burgess?” James je pitao stojeći iza nje.
Kira se okrenula dok su joj misli jurcale. Je li Darius bio povrijeđen? Bolestan?
˝U stvari on je prijatelj mog brata. Zapravo, Darius me je obavijestio da će biti sa
gospodinom Burgessom sledećih nekoliko sedmica u Yorkshiru˝.
Kira je vidjela da James ima zbunjen izraz na licu. ˝Ali gospodin Burgess je
ovdje˝.
˝Tačno˝. Kira je klimnula batleru. ˝Molim Vas da ga uvedete˝.
Nakon što je sama sjela, Kira se počela vrpoljiti sve dok gospodin Burgess nije
ušao u sobu. Sunčeva svjetlost je prodirala kroz prozore i padala na grubo lice
mladića. Imao je Northmanove manire, bio je jednostavan u načinu odijevanja i jasan
u govoru. Kira ga je uvijek voljela. ˝Gospođice Melbourne˝. Pozdravio ju je s
klimanjem. ˝Dobro je vidjeti te.˝
˝I tebe. Kako je tvoja žena?˝
Gospodin Burgess je prstima prošao kroz tanku kosu. ˝Vrlo dobro. Očekujemo
bebu u julu. ˝
˝Izvrsne vijesti.˝ Kira se trgnula od ćaskanja. Ako je čovjek došao reći joj kako
se nešto strašno dogodilo s njezinim bratom, zašto to nije samo ispljunuo?
Ali gospodin Burgess se činio kao da mu je neugodno reći išta o ičemu. Kira je
prekinula tišinu. ˝Ovo je moj zaručnik, g. James Howland.˝
Burgess je prišao naprijed i pozdravio Jamesa. Nakon srdačnog rukovanja koje je
gotovo natjeralo Jamesa da se trgne, svi su sjeli.
˝Divno je vidjeti te˝, rekla je Kira. ˝Iako sam shvatila od brata da si u Yorkshiru.˝
Njezin gost je odmahnuo glavom. ˝Neću se vratiti tamo do sljedećeg mjeseca.
Imam dosta posla ovdje za sada. ˝
˝Vidim˝, promrmljala je, iako nije shvatala. ˝Jeste li nedavno bili u Yorkshireu?˝
Opet je odmahnuo glavom. Kira se počela brinuti.
˝Poznaješ li poznatog odvjetnika gospodina Farrowa?˝
Pitanje je očito zbunilo njenog posjetitelja. ˝U prolazu.˝
Znači, gospodin Farrow nije bio blizak prijatelj gospodina Burgessa. I vjerojatno
odvjetnik nije otišao u Yorkshire. Što je značilo da joj je Darius lagao. Što je još
gore, bojala se da zna zašto. ˝Nisi dugo vidio mog brata, zar ne?˝
Burgess se nagnuo naprijed, stavivši laktove na koljena, savijajući široka ramena.
˝Prije skoro sedmicu dana.˝
˝Znaš li gdje je?˝
˝Zato sam te došao vidjeti˝, priznao je Burgess. ˝Kad me Darius zadnji put
posjetio, zamolio me je da se brinem za tebe ako mu se nešto dogodi.˝
Kira je uzdahnula, iznenada ohlađena do svoje srži. ˝Dragi Bože.˝
˝Što to govoriš?˝ Upitao je James.
Čovjek je nastavio. ˝Darius me zakleo da šutim, ali to više nisam mogao zadržati
za sebe. Napustio je London. Mislim da je vezano za Cornwall, pogađajući na
temelju pisma koje je presretnuto. Upućeno je gospođi Linde, ali ne znam ko je ona.
˝
˝Ko je napisao pismo?˝ Upitala je Kira, bojeći se da će g. Burgess izgovoriti
jedno ime koje je nedavno izazvalo takvu tugu.
˝Nije rekao.˝
Čovjekov tajnoviti odgovor nije je zadovoljio.
˝Ali…˝Burgess je oklijevao, slegnuo i zatim uzdahnuo. ˝Sumnjam da je od Lorda
Vancea˝.
U njoj se pojavila panika. Darius nije zaboravio perfidnost Vancea. Samo ga je
potajno slijedio, čak joj je lagao, tako da nije bila svjesna njegovih planova. I čvrsto
je držao pismo u svojim rukama kad je najavio svoj odlazak.
Kira je stisnula drhtave ruke, ispunivši se suzama. ˝Zašto Darius nije to
jednostavnu pustio? Zar ne shvaća da je slijediti Lorda Vancea... Oh, opasno je. ˝ U
stvari, ona je sama znala da on sa sobom nosi užasan nož. I sumnjala je zbog
njegovog baratanja sa njim da ga dobro zna i koristiti.
Pored nje, James i gospodin Burgess nisu ništa govorili.
˝Zahvalan sam što ste došli k meni istinom˝, rekla je prijatelju svog brata.
˝Sigurna sam da ti je bila teška odluka da prekršiš obećanje.˝
Gospodin Burgess je kimnuo glavom dok je ustao. ˝Ali mislim da je to bilo
ispravno.˝
Preko stola od mahagonija, Kira je također ustala. ˝Nadam se da nismo zakasnili
da ga spasimo od nečeg brzopletog.˝

Kad je gospodin Burgess otišao, Kira se okrenula prema Jamesu. Zabrinutost na


njegovom licu joj je rekla kako je dobro shvatio situaciju.
˝Zašto bi Darius učinio takvo što?˝
James je stavio nježno ruku na njezino rame. ˝On te voli. Možda vjeruje da ima
podatke za diskreditiranje Lorda Vancea. ˝
Kira je bila uvjerena da je to posrijedi. Tvrdoglava budala.
˝Čak i ako to učini, jedva će to nešto značiti jednom˝, kada se ona i James
vjenčaju. Kira je posrnula, zaustavila se. Jutarnja se dilema vratila u punoj snazi.
Gavin. Njegovi osjećaji. Njezina odluka. Gospode, bi li današnji dan mogao biti još
složeniji?
˝Kad se vjenčamo, znam˝, završio je James za nju. ˝Ali ako je u opasnosti...˝
˝Sigurna sam da jest. Lord Vance mi nije rekao ništa o svojim poslovima tokom
našeg bjekstva. ˝
Zapravo, sumnjala je satima da on nije imao nikakve namjere oženiti se s njom,
ali do danas nije shvatila zašto ju je držao protiv njezine volje ili zbog čega joj je
predložio bjeg i brak i prevario je. Njegovo uporno, intimno ispitivanje kako bi se
osigurao za njezinu čistoću kao svoje nevjeste, bio je samo jedan čin na popisu
njenih poniženja. Znala je, međutim, da je posjedovao gadnu narav. I da je
definitivno skrivao nešto. Kira je poželjela da zna što je to.
James je pustio težak uzdah. ˝Namjere tvog brata su čiste.˝
˝I zabrinjavajuće!˝ Nevjerojatne mogućnosti su je bombardirale. ˝Što ako
Dariusa, plemić povrijedi ili još gore, ako ga ubije?˝
Cijelo je vrijeme vjerovala da će bar čekati da prođe njeno vjenčanje prije nego
što nešto uradi. Nadala se da će, nakon njenog vjenčanja vidjeti da Vanceove laži
nisu više zabavne društvu, ali nije čekao, i ona se uzalud nadala. Što sad?
˝Morate se smiriti, gospođice Melbourne.˝
˝Ne, ja moram poći za njim˝, rekla je Kira, a njezin se um već bacio na posao
pakiranja potrebnih predmeta kako bi što prije otišla.
˝Ne možete biti ozbiljni.˝
Kira se okrenula i zagledala se u Jamesa. Nikada ga nije čula kako zvuči toliko
čvrsto za bilo što.
˝Jesam. Nemam izbora. Vratit ću se što prije budem mogla. ˝
James je odmahnuo glavom, a neodobravanje mu je obojalo blijede karakteristike
lica. ˝Ti si žena. Ne možeš putovati sama po zemlji! Ljudi će ogovarati. ˝
Ljudi bi ogovarali bez obzira na to. ˝Ne zanima me kad je ugrožena Dariusova
sigurnost.˝
˝Razumijem tvoju zabrinutost, ali to je nesigurno. Tu su sve vrste lopova i
lutalica. Oni ne bi ni oklijevali - da bi Vas zlostavljali ako Vas uhvate.
Imao je pravo, znala je Kira, ali to nije ništa mijenjalo. ˝Ne mogu ovdje sjediti
zabrinuta za samu sebe kad moj brat lovi čovjeka za kojeg znam da je opasan.˝
Rezignacija je prešla preko Jamesova lica. ˝Onda ću ja ići.˝
˝Ali.˝
˝Tri dana me dijele da postanem Vaš suprug. Darius mi se jako sviđa kao brat.
Dopustite da ga pronađem. Ostani ovdje na sigurnom s mamom i Gavinom. ˝
Kira nije željela ostati. Željela je brata natrag u jednom komadu. ˝Idemo
zajedno.˝
James je uzvratio. ˝Nemoguće. Još nismo vjenčani, a da se sada vjenčamo,
morali bi podnijeti zahtjev za posebnu dozvolu ili putovati natrag u Norfield Park i
vjenčati se u ponedjeljak, nakon posljednje objave. ˝
˝James, cijenim Vašu zabrinutost za moj ugled, ali nitko ne treba znati. Osim
toga, ne zanima me moj ugled kada je Darius u opasnosti. ˝
˝Brinite za mene˝, izazivao je. ˝Moje je mjesto u Tunbridge Wellsu vrlo važno.
Ako se nađem u skandalu prije nego što dođem, ja ću biti otpušten. ˝
Kira je hodala, s jedne strane prostorije na drugu, s nemirnim mislima, ali nije
mogla izbjeći činjenicu da je u pravu. James je učinio toliko za nju, ponudio joj je
toliko pomoći. Nije mu mogla vratiti ugrožavajući njegovo novo mjesto jednostavno
samo da bi ublažila bol svog iščekivanja. ˝Razumijem. Ostat ću ovdje. ˝
˝Dobra djevojka˝, tiho se nasmiješio.
˝Ali moraš mi obećati da ćeš mi često pisati o svojoj sigurnosti i vijestima o
Dariusu. ˝
Kimnuo je glavom. ˝Slaću ti dnevne poruke ako budem u mogućnosti. A sa
tvojim dopuštenjem spremit ću se da krenem prije zalaska sunca.
˝Potapšao joj je obraz mekanom rukom. ˝I ne brini se, dovest ću Dariusa natrag
sa sobom, vrlo brzo, pa ćemo položiti naše zavjete.˝
Kira mu je uhvatila ruke i stisnula ih. ˝Budi vrlo oprezan.˝
˝Vratit ću se tako brzo, da ćete imati samo trenutak da vam nedostajem,
obećajem.˝
Kira se nadala da je to obećanje koje je James mogao ispuniti.

Sljedeće večeri, Gavin se vratio u kuću u Londonu iscrpljen i razdražljiv.


Hitan slučaj s T&S željeznicom odveo ga je gotovo na pola puta do
Birminghama kako bi se nosio s urušenim tunelom i sedam muškaraca koji su bili
gotovo jedva živi. Srećom, svaki je radnik bio spašen. On i Brock su obojica, pristali
da dadnu mirovinu čovjeku koji je izgubio nogu u nesretnom slučaju.
I cijelo to vrijeme, Kira mu je bila na umu. Bol u njenim očima, čežnja na
njezinu licu, njezina beskrajna ljepota okupirala je njegove misli. Nedostajalo mu je
da je čuje kako se smije. Da je čuje kako pjeva. Kako je to prokleto smiješno bilo?
Čak je u trenutku ili dva poželio biti s njom samo u tihom razgovoru, ali napokon,
vrijeme koje je bio udaljen od Kire mu je donijelo i novu perspektivu kao i ponovno
uspostavljanje praktične strane njegove prirode. Bio je previše usredotočen na
njezinu ljepotu i ljubaznost u poslednje vrijeme, jednostavno zaboravljajući stvarnost
njene prošlosti, i vezu s Vanceom. Pustio je svoju požudu i svoju naklonost za nju da
mu ometaju ciljeve. Trebala se za dva dana vjenčati sa njegovim rođakom, a Gavin
još nije našao priliku da mu pokaže da je gospođica Melbourne laka žena i time da
nije žena za njega. Oh, on je vidio da je Kira inteligentna i pristojna, ali to nije
mjenjalo činjenicu da je otišla sa Lordom Vanceom na dva dana i vratila se
nevjenčana. Tračevi su i dalje ludovali zli kao i uvijek. Niti se promijenila činjenica
da ona i James nisu odgovarali jedno drugom kao muž i žena.
Gavin je planirao otvoriti Jamesove oči. I to će biti noćas, budući da njegovo
glupavo suosjećanje sa njom mora završiti.
Penjući se stubama, on je skinuo svoj kaput i i izvukao je novčanik. Hanson,
blagosloven divan čovjek, poslušno ga je slijedio, unatoč tome što je i sam bio
umoran od napornog putovanja. Gavin je uletio u svoju sobu, pogledao svog sobara i
izvadio papir i tintu. Napisao je kratku poruku i predao je starijem čovjeku.
˝Pričekajte pola sata i dajte to mom rođaku, gospodine Howlandu. Nikome drugom.˝
˝Da, Vaša milosti.˝
Hanson je uvijek dobro obavljao poslove. Zadovoljan, Gavin je prošao prstima
kroz kosu zamršenu vjetrom. Trebao je još jedno prokleto šišanje. Kosa se kovrčala
na krajevima, što ga je činilo da izgleda divlje i neuredno. Nije htio izgledati ni kao
jedno ni kao drugo. Znajući da sada nema vremena za rješavanje tog problema,
Gavin je obukao čistu košulju. Pogledom na džepni sat potvrdio je skoro sat nakon
deset. Tetka Carolina je upravo stigla do svog prvog društvenog okupljanja za
večeras. James, koji je uvijek izbjegavao takve stvari kad god je to bilo moguće,
vjerojatno je bio u svojoj spavaćoj sobi i čitao neke duhovne stvari.
Što je ostavilo Gavinu prostora da započne sa zavođenjem. Ogledalo mu je reklo
da je izgledao dovoljno dobro da privuče laku ženu. Nije volio razmišljati o Kiri sa
takvim terminima, ali to je bila istina. A ako želi zaštititi Jamesovu budućnost i
sačuvati tetku Carolinu od prigušenih ogovaranja, moraće ostaviti na stranu ovo
smiješno nježno osjećanje koje je razvio za Kiru Melbourne i, budući da si ne
odgovaraju dobro, mora okončati ove zaruke između nje i Jamesa prije nego što
učine jedno drugome bijednim ostatke njihovih života.
I morao je to učiniti sada.
Jureći iz svoje sobe, potražio ju je. Bio je zadovoljan što je Kira upravo ondje
gdje ju je htio - u knjižnici. Kako sretna okolnost.
Na njegov ulazak, Kira se okrenula. Iznenađenje je istaklo njene egzotične
osobine, proširilo njene plave oči boje trnjine i otvorila je bujnu savršenost svojih
usta. Jasno je bilo da ju je uhvatio u trenutku prije no što se htjela povući za noć.
Nosila je spavaćicu od mekog bijelog platna izvezenog blijedim cvjetovima i
jednostavan ogrtač u žutoj boji. Imala je knjigu u rukama i mogao je samo
pretpostaviti, da je došla u potragu za nečim što bi joj pomoglo da nađe sna.
Odsutnost njezinih korzeta, podsuknjica i potpora, davala mu je izvrstan pogled na
njenu privlačnu figuru. Bilo je dobro u njegovom planu što je zamislio
kompromitirati je ljubeći je - i sasvim malo je dodirujući. O tome je mislio cijelo
vrijeme na svom večerašnjem povratku kući. A kada ju je vidio bez uobičajenih
potpornih sitnica to mu je samo ispunilo glavu sa daljnjim mogućnostima.
Kao da mu je mogla pročitati misli, Kira se jače umotala u ogrtač. Gavin je
sumnjao da ona tačno zna kako je muškarcima uzbudljiva ta njena vješta varka.
Osmjehnuo se veoma široko i upućujući joj šarmantan pogled. ˝Kira, kako te je
lijepo vidjeti. Vjerujem da si dobro. ˝
Skupila se iza masivne sofe djelujući kao da joj je neprijatno, jer je zatečena u
svojoj odjeći za spavanje i nelagodno mu se nasmješila. ˝Dovoljno dobro, da, ali.˝
˝Izvrsno.˝ Prišao joj je, ispruženih ruku. ˝Nemaš li pozdrav za mene?˝
Što je prilazio bliže to su joj se oči sve više širile. Konačno joj je uhvatio ruke.
Njezin ukočeni otpor nije mu se svidjeo. Je li bilo šanse da će odbiti njegov
prijedlog?
˝Naravno, ali...˝
˝Nije li ti drago da me vidiš? Mislio sam toliko na tebe jer sam bio daleko ˝,
prošaptao je, naslonivši se na kauč koji je stajao kao prepreka između njih. Njeno se
lice raznježilo. Osmjeh pun nade joj je zaigrao na ustima. ˝Jeste li?”
˝Ti žena koju nije lako zaboraviti˝.
To je bilo istinito, ali Gavin se nadao da to nije čula u njegovom glasu. Njezini su
se obrazi trenutak kasnije zarumenjeli i osjetio je da je siguran.
˝Prošlo je nekoliko užasnih dana˝, požalio joj se.
˝Žao mi je.˝ Suosjećanje joj je omekšalo lice. ˝Što se dogodilo?˝ Kratko joj je
ispričao. Uzdahnula je, istinski uzrujana što je čula da je čovjek izgubio nogu. Kira
je imala dobro srce. Često je bila savršeno divna žena, ali ona je također bila laka
žena, žena s skandalom, žena s problemima - žena koja bi samo otežala život
njegovoj obitelji. Morao je to zapamtiti. Diskretno je pogledao na džepni sat.
Dvadeset i četiri minute do Jamesovog dolaska, da bi pokazao rođaku jedan od
mnogih razloga, zašto Kira nije bila takva žena koju je on trebao.
˝Hoće li kolaps usporiti otvaranje željezničke pruge? ˝ - upita Kira, iskreno
zabrinuta.
˝Do sedmicu dana, možda dvije, ali više nema razgovora o poslovima. Jako sam
umoran od toga i vrlo sretan što sam ovdje s tobom. ˝
Nasmiješila se njegovim riječima, nježnim očima. Onda je njezin izraz prešao u
mrštenje. ˝Moram Vam govoriti o još jednoj stvari. James.˝
˝Ne. Razgovarajmo o mom rođaku kasnije, možemo li? ˝Gavin nije želio da se
Kira podsjeća na činjenicu da je imala zaručnika. Ako je imala savjest, razgovor o
Jamesu vjerojatno bi to probudio.
˝Pa, ali moram ti to reći...˝
˝Ššš˝ Stavio joj je prst izravno preko usta.
Na taj dodir, on je progutao. Njegov pogled joj je prostrelio oči široke, pune
neizvjesnosti. Gledao je kako joj zjenice pomalo rastu. Dobri znakovi, sjajni. Zbilja
je znala kako zavesti muškarca izrazom egzotične nevinosti. Očigledno, imala je
dobru praksu.
˝Kasnije˝, šapnuo je.
Gavin je namjerno fiksirao pogled na njena usta i osjetio kako mu temperatura
raste. Čekao je izgleda cijelu vječnost kako se činilo, da kuša Kirine meke crvene
usne. Njezin jedinstveni miris kovitlao se oko njega. Nekoliko trenutaka u njezinoj
prisutnosti i on je postao tvrd, kao i obično. Čežnja da je dodirne, zgrabila ga je
divljački. Jako je izdahnuo, skinuo pogled s njenih usana i ponovno je pogledao na
sat. Dvadeset i jednu minutu. Ako bi sada poljubio Kiru, imao bi dvadeset i jednu
minutu da bi je okusio, dodirnuo, apsorbirao njezinu bit - i nadajmo se, izbacio ovu
čudnu fiksaciju za nju iz svog sustava.
˝Ali Gavine, James...˝ ˝Sada ne želim razgovarati o Jamesu ˝, prosvjedovao je.
˝Ne kad sam sam sa tobom.˝
Kira je lagano uzdahnula, a njen neumoljiv pogled ga je pratio.
˝Ne, kad sam toliko puno propustio˝, promrmljao je. Glas mu se spustio još jednu
oktavu. ˝Jesam li Vam uopće nedostajao?˝
Uputio je to pitanje sa čežnjom. Nije mislio da bi tako lako mogao biti tako
uvjerljiv.
˝Da.˝ Zurila je u njega, a pogled joj je pao na njegova usta.
Snažan val predosjećanja ga je udario. Je li razmišljala o tome kako bi bio
eksplozivan seks između njih? Ta mogućnost ga je spržila.
˝Jeste li uopće pomislili na mene? ˝
Glas mu je odjednom postao neujednačen i hrapav, ali Kirin intenzivan pogled
mu je stavio do znanja da joj to ne smeta. Nagnuo se bliže tako da je mogao da čuje
njene uzbuđene uzdisaje. Ugrizla se za usnu i onda ju je pustila. Eksplozija crvenila
se razlila po njoj. Gavin je gorio od želje da je okusi. U međuvremenu, sat je
otkucavao. ˝Da˝.
Njeno priznanje je bilo brzo, hrapavo kroz slogove kao iščupano iz njene
unutrašnjosti.
˝Zapravo, mnogo˝, dodala je.
Sve je to priznavalo da ga želi! Ali njegov je trijumf bio pokvaren. Neki
nerazumni dio u njemu želio je da je nevina, nadao se da će se pokazati časnom.
Cijelo se vrijeme bojao da posjeduje lascivne tendencije, ali negdje se nadao
boljemu. Ipak, iznad svega toga je bila spoznaja da će je napokon konačno dodirnuti.
Gavin joj se približavao dok ih nije odvajalo samo šest centimetara. Njene su se
zjenice još proširile.
˝Ne mogu prestati razmišljati o tebi˝, šapnuo je.
Opet se nagnuo naprijed prema njoj. Kira se nije pomjerila, već ga je samo
gledala ukočena. Polako, skroz polako prekrio je njena usta svojima namjeravajući
joj nježnim dodirom dati dovoljno vremena da se usprotivi ako joj smeta, ali dok je
Gavin dodirnuo Kiru, doživljaj nje je projurio kroz njega. Nešto duboko u njemu je
oživjelo, zapulsiralo njegovim venama i zahtjevalo je više. U odgovoru, obujmio je
zadnji kraj njenog vrata i savio ju je pod sobom. Zatim je u potpunosti zagospodario
njezinim ustima izazvan mekoćom njenih usana, toplotom njenog tijela i njenim
divnim mirisom. Kira je bila opijena. Osjećala se kao da je obuzima najuzvišenija
ludost, i ona je se nije htjela osloboditi.
Svilena joj se kosa omotala oko njegovih prstiju i on joj je razdvojio usne. Lako
se predala. Lagan uzdah joj je pobjegao iz grla. Pohlepno, ga je progutao i potonuo je
u raj njezinih usta..
Bilo je to čak i bolje nego što je zamišljao, bogato, toplo i dobrodošlo. K vragu,
bila je raj. Pio je, uzimao, davao, uživao u topljenju, na način na koji je susretala
njegov jezik. U sljedećem trenutku, Kira je bacila ruke oko njega i pritisnula svoje
tijelo na njegovo. Gavin se osjećao izgubljenim, potonuo, padao je u čisti osjećaj
tako zasljepljujući i bijel i vruć da nije mogao misliti. Nikad se nije tako osjećao.
Instinkt koji se ranije probudio u njemu sada je potresla požuda: potražite je,
dodirujte je i uzmite je. Gavin se nije ni pokušao suprotstaviti osjećaju.
Stražnja strana sofe još uvijek je stajala između njih, i on je htio da je nestane -
bolje prije nego kasnije. Usne mu nisu napuštale Kiru, dok se Gavin odmaknuo od
sofe i prešao na njenu stranu. Naslonila se na njega, u poljubac, sve dok nije stajao
pored nje. Konačno, bio je pored nje, pritišćući bolnu svoju dužinu uz njen stomak.
Uzdahnula mu je u usta i on je osjetio njeno uzbuđenje, njeno prihvatanje dok je
provlačila prste kroz njegovu predugu kosu do potiljka.
Gavin je podigao glavu dovoljno dugo da uhvati pogledom natečenu širinu
njezinih crvenih usana i izgubljenog izraza u očima. Bila je tako prokleto lijepa, tako
nevjerojatna da se okusi...
˝Želim te˝, priznao je, a glas mu je bio malo više nego mučeni šapat. Činilo se da
ne može zaustaviti ubrzani dah, da ne može umiriti podivljalo srce, ali ništa od toga
nije bilo važnije od njegove neizbrisive potrebe da je dotakne. ˝Tako puno.˝
Meka tačka na njezinu vratu zahtijevala je njegovu pažnju. Stavio je usta na
njezinu baršunastu kožu. Tresla se uz njega, brzo i plitko dišući, dok je spuštala
glavu kako bi mu omogućila pristup. Odupro se zahtjevu da je proždere.
˝Jeste li sigurni?˝ Uspjela mu je reći.
Kako je mogla to pitati? Bez sumnje, osjetila je svaki djelić njegove krute duljine
prema njoj. Morala je znati da izluđuje muškarce.
˝U životu nisam bio sigurniji.˝ Njihove su se oči susrele. Svjetlost u njezinim
plavim očima rekla mu je da je osjećala isto.
Bože, ovaj oštar udarac bio je kao ništa što je ikada znao. Bila je to ludost, ali
neizbježna. Ništa više nije učinio nego ju je poljubio, ali je bio utopljen u iskrenoj
gladi za Kirom.
˝A ti?˝ Zgrabio joj je ruke, želeći da ga prihvati, dok mu je krv urlikala u venama.
˝Da˝, šapnula je, nisko i bez daha. U njemu je poludjelo ushićenje, zajedno s još
jednom žestokom navalom gladi. Pohlepnim rukama, gurnuo je ogrtač i skinuo ga
niz njene ruke. Kira mu je pomogla isklupčavši se iz odjeće, tražeći njegova usta.
Nije mu trebalo više poziva.
Gavin je dao sve od sebe da joj skine sve odjednom, spajajući usta s njezinima u
poljubac koji ga je učinio izgubljenim, bez osjećaja, savijajući kukove na njezine
pokrete, pokrivajući grudi potrebitim dlanovima. Sve na njoj ga je izazivalo. Njeno
egzotično lice, njeno suosjećanje, njen oduševljeni um - grudi koje su savršeno
ispunile njegove ruke.
Povukao je jastučić palca po jednom nabreklom vrhu. Kira je zajecala, a koljena
su joj se spustila ispod nje. Gavin ju je slijedio, klečeći na podu ispred nje.
Kira ga je ponovno poljubila, a ruke su joj izvukle stražnji dio njegove košulje, iz
hlača. Stenjući on se odmaknuo i prebacio je košulju preko glave, i bacio je u gomilu
na podu. Nikako nije skidao oči sa nje. Gol od pojasa nagore Gavin je izgledao
nestrpljivo dok je Kira izgledala ispunjeno. Drhteći, stavila mu je ruke na grudi.
Vatra u njemu, postala je pakao dok ga je milovala po koži, istražujući sporo po
njemu od čega je ostao potpuno bez ikakve misli u glavi. Nokti su joj dodirnuli
površinu njegovih bradavica. Zadovoljstvo ga je ponijelo. Zašištao je boreći se da
dođe do zraka. Kira ga je samo posmatrala erotičnim bademastim očima.
Gavin bi se zakleo u tom trenutku da je bila iskušavajuća vještica koja je
poznavala sve njegove najmračnije želje. Sve što je ikad poželio - ikada potisnuo -
večeras je vrištalo za slobodom. I jednom, on se nije odupirao. Sklonio je na stranu
porub na prednjem dijelu njene spavaćice zakopčan dugmadima, ali su mu sitne
stvari bježale iz ruku. Divljački je opsovao i opet krenuo za njima. Kirine su ruke
odmah bile tamo, polako otkopčavajući jedno po jedno biserno dugmence. Gledala
ga je, maleni joj se osmijeh stvorio na usnama kao da je uživala u tome da je on
iščekuje. Očekivanje je raslo uzvišeno od izdržljivosti.
Kad je zadnje dugme otkopčano, posegnuo je za rubom njene spavaćice i
povukao ga preko Kirine glave.
Pustila je zvuk, bilo da je to bio prosvjed ili odobravanje, Gavin nije znao.
Trenutačno nije bio siguran da mu je stalo. Spavaćica je otišla.
Kira je bila potpuno gola.
Gavin se sagnuo, uzeo je jednu dojku s koraljnim vrhom u usta i čvrsto ju je
sisao. Izvrsna, nije dovoljno opisivalo njezin okus, niti osjećaj da je dodiruje na
takav način. Uzdahnuo je i podigao ruku na drugu dojku, dajući joj sličnu pozornost.
˝Gavine˝, jecala je. I stenjala. To je, zajedno s njezinom porumenjelom kožom i
halapljivim grudima, govorilo temeljito bez riječi da je i ona bila uzbuđena.
Skliznuo je površinom jezika preko vrha njezine bradavice. Uzdahnula je,
rukama zgrabila njegova ramena. Učinio je to opet i opet, sve dok se nije uvijala i
vikala njegovo ime. Bez oklijevanja ju je spustio na pod pored ruba Aubusson tepiha
koji je njegova tetka jako cijenila. Nesposoban da se odupre, zaplijenio je opet njena
slatka usta i počeo je da istražuje i druga blaga koja je Kira posjedovala.
Mekana ravnina njezina trbuha, okrugla savršenost njezinog kuka s malom
crvenom oznakom, vitka dužina bedara, zadubio se u svaki maslinasti divni njezin
inč. Sviđala mu se njezina koža, koja je blistala s blistavom zlatnom bojom uz
svijeće. Nije bilo znakova, niti vena ili ožiljaka koji bi je označavali, što se često
dešavalo njenim blijedim suparnicama. Prekrasna je, baš kao i ona cijela. Kira se
izvila na njegov dodir, njeno meko i neobuzdano mjaukanje ga je ohrabrilo skoro
preklinjući za još više. I on joj je dao, ulazeći svojim prstom u njenu klizavu
ženstvenost, okruženu tamnim kovrčama.
Kira je uzdahnula i razdvojila je bedra da bi mu ugodila. Njeni mekani nabori bili
su natečeni i Gavin ju je želio oko sebe toliko jako da je drhtao od nemira da bude u
njoj, ali još više, želio je vidjeti kako ona postaje dio njega.
Udišući s naporom, ugurao joj je dva prsta uzak kanal i počeo trljati palcem
preko vrha iznad.
Njezina vlažna toplina prihvatila ga je čak i dok se podigla uz njegovu ruku s
dugim, slabim stenjajem.
˝Želim da uživaš u tome.˝
Tijelo joj se napelo, a bokovi su joj visjeli. Kira je otvorila oči i fiksirala ga
uznemirenim, žarkim pogledom. ˝I uživam.˝
˝Onda mi pokaži.˝
Trenutak prosvjeda prešao je preko njezina lica, ali ga je on otjerao milovanjem
svojih prstiju. Oko njega je još više je otekla. Počela je jecati. Gavin je osjetio moć
njezina uzbuđenja, kako se podiže njeno prepuštanje i njegova sposobnost da ih
potakne oboje.
˝Gavine?˝ Jecala je, visokog i uzbuđenog glasa.
˝Pusti se, Kira.˝
Progutala je još jedan uzdah dok joj je boja zarumenjela preko obraza. Tvrdi
vrhovi njezinih bradavica pozivali su ga.
˝Ali.˝
Gavin je uzeo jednu od sočnih vrhova ustima, usisavši je i grickajući. Prestala je
govoriti.
Njeno tijelo se još više napelo sve dok joj noge nisu drhtale, trbuh joj se nije
grčio. Na prsima joj je blistao sjajni znoj. Zatvorila je oči.
˝Pusti se˝, zahtijevao je.
I s dugim, žarkim krikom, učinila je to. Gavin je osjetio kako su je grčevi srušili,
svjedočio kako je krajnji užitak transformirao njezine crte. Nikada se nije osjećao
moćniji, i u tako savršenom trenutku.
No, njegova potreba da joj se približi, kako bi je dotaknuo na svaki mogući
način, bila je veća od potrebe da se zadrži i uživa u svom trijumfu. Kira je lebdjela i
bila je provokativno raširena dok se Gavin borio s hlačama. Pokazale su se
nedostižnima i frustrirajućima u tom trenutku. Zatim je napokon bio slobodan,
gurajući hlače i kratke gaće niz bokove i u gomilicu pokraj nogu.
Gavin je spustio svoje tijelo na Kiru i čvrsto joj je stisnuo bedra, privlačeći ih
svojim bokovima. Osjećao je njen užareni centar ispod sebe kako ga poziva. Sada!
Sve je u njemu vrištalo. Poslušao je proždrljivi zahtjev ulazeći u nju jednim bijesnim
prodorom. Brzo je shvatio zapanjujuće otkriće: Kira je bila djevica.
Barem prije ovoga.
Ispod njega, ona je povikala od boli i ukočila se od njegove invazije. Duboko
zatrpan zastao je, a um mu je divljao. Djevica? Nezamislivo! Ali Gavin nije mogao
poreći nepogrešivi dokaz njezine nevinosti.
Krvavi pakao!
Što je još gore, njeno nježno tijelo je bilo zatvoreno oko njega u ugodnom
zahvatu tako intenzivnom, da je bio zaslijepljen. Njegov ga je nagon gurao iznutra
iznova i iznova i ponovno mu srušio razum i smisao.
˝Gavine?˝ Glas joj je pokazivao bol i strah.
Nije je mogao pustiti. Radije će uvenuti i umrijeti ako je ne može zadržati ovdje,
ako neće moći uživati u njihovom sjedinjenju. Prizivajući strpljenje, za koje je bio
iznenađen što ga je mogao pronaći, Gavin joj je uhvatio usta i polako ju je volio.
Po stupnjevima, Kira se rastopila. Ruke su joj prestale gurati u njegova prsa.
Njene noge su se opustile kako bi mu omogućile pristup njezinoj jezgri. Ah, onda ga
je poljubila zauzvrat, i osjetio je kako mu krv vri. Pritisak grubih vrhova njezinih
grudi spalio mu je u prsa, izluđujući ga još dalje.
˝Više te neću povrijediti˝, uspio je šapnuti.
S tim jednostavnim uvjerenjem, ona ga je zagrlila rukama oko ramena i držala ga
je čvrsto, govoreći mu bez riječi da mu je povjerila svoje tijelo. Odbio je razočarati i
nju i njeno povjerenje.
Prisiljavajući se da se polako kreće, Gavin je skliznuo iz Kirine božanske topline,
a onda se polako vratio natrag. Zadovoljstvo ga je uhvatilo, udarajući ga na način na
koji nikada nije doživio. Opet je ušao u nju. Svijet je postao sumaglica osjećaja i
potreba. Hitnost ga je gonila i nije ga htjela pustiti, ali Kira je bila nepokretna i
zaustavio se kako bi joj stavio ruke pod bokove i vodio je da se kreće s njim. Na
njegovo olakšanje, brzo je učila i osjetio je uskoro, kako se kreće ispod njega sve
dok nisu uspostavili senzualni ritam. Omotao je umotanu masu njene svilene kose u
svoje ruke i uzeo joj je usta dok joj je posjedovao tijelo. I dalje mu nije bilo dosta.
Nekako, trebalo mu je više. Morao je osjetiti kako Kira svršava pod njim.
Gavin se potrudio oko njenog uzbuđenja dodirujući vrh s kojim se nedavno
igrao, provlačeći ruku između njihovih nogu. Uskoro je reagovala savijajući se na
njegove prodore. Prokleto nevjerovatno je bilo na koji način su ga stiskala njena
bedra. Kira je jecala, znoj joj je svjetlucao iznad gornje usne dok su im se tijela
spajala i dok su djelili dah sa dahom. Njeno se tijelo počelo opet grčiti čak joj je i
dah postao kratak. Znao je da je blizu vrhunca. Dovraga, i njegov je takođe bio ali je
ostao na rubu stišćući zube da spriječi potrebu da eksplodira.
˝To je to˝, prošaptao joj je u uho, ponovno prodirući u nju. ˝To je savršeno.˝
Ovaj put nije protestirala. Umjesto toga, samo mu se srušila u naručju.
Gavin ju je osjetio, kako je pulsirala oko njega, povukavši se na njegovoj palici,
kao da traži da joj sve da. Užitak je spiralno, rastao, rastao, sve dok nije prasnuo.
Povikao je, ispraznivši se u njoj u slijepom, savršenom trenutku.
Gavin je ležao u bezvremenskoj minuti, pokušavajući uhvatiti dah. Nije se
mogao pomaknuti, pa je ostavio lice zakopano u vanilijom namirisanoj koži njezina
vrata.
Je li se ikad osjećao zadovoljnijim nego sada? Je li ikada doživio vrhunac tako
snažan i savršen? Ne i ne. Ipak, nije li znao od prvog trenutka kada je pogledao Kiru
da je nešto u njoj drugačije?
Možda činjenica da je bila prokleto djevica. Ili da je još uvijek bila zaručena s
njegovim rođakom? Stvarnost je prodrla, hladeći užitak koji mu je još prolazio kroz
tijelo.
Što je to dovraga učinio? Gavin se trgnuo od teškog pitanja.
Unatoč tomu, htio je ostati u njoj, okružen njezinom toplinom i zapanjujućim
uspomenama na njihovo povezivanje, i razmisliti o odgovoru. Gavin je čeznuo
upravo to da uradi... sve dok nije čuo pucketanje peta u hodniku ispred ulaza u
knjižnicu.
Poglavlje 11
ribližavanje koraka učinilo je Gavina napetim. Kira je također čula buku, jer su
P oboje skočili. Još je gnječio dugmad na hlačama kad je podigao pogled na Kiru i
ugledao je ponovno odjevenu dok je uvijala kosu u običnu pletenicu. Osjetio je
čudno razočaranje. Iako je fizički bio zadovoljen prije koji trenutak, nekako se još
uvijek osjećao gladnim. I bolestan od pomisli da je pogriješio na strašan, strašan
način.
Prokletstvo, nije imao pojma što da radi. Kirina nevinost nije se mogla popraviti.
I James... Gavinov razlog da se večeras ovdje nađe vratio se natrag prema njemu.
James! Ponovno je pogledao Kiru, koja je i dalje izgledala pomalo raščupano.
Jamesova zaručnica - prije koji minut je bila djevica.
Dragi Bože, što je učinio? Pogledao je svoj džepni sat. Samo tri minute kasne.
Hvala Bogu da James nije došao na vrijeme. Njegov rođak, kojeg je volio kao brata,
nikada više neće s njim razgovarati. Dovraga, još uvijek možda neće ako ne pogodi
ono što se upravo dogodilo.
Gavin se srušio kad je pomislio koliko će James biti povrijeđen njegovim činom.
Kako je dopustio da se to dogodi? Zašto se nije zaustavio nakon poljupca ili dva,
kako je planirao?
Nekako, to nije bilo moguće. Je li zloglasna Daggettova krv poharala njegovu
glavu? Izgledalo je tako prokleto. A ako je način na koji se osjećao s Kirom bio bilo
kakav pokazatelj snage njegove poludjele krvi, onda nije ni čudo da je njegov otac
bio takav šokantan izopačenik.
Stope su se zaustavile pred vratima, a Gavin je požurio obući košulju,
nemilosrdno gurnuvši rep košulje u svoje hlače dok se čulo kucanje. Pored njega,
Kira je uzdahnula. Okrenuo se kako bi je uvjerio da niko neće primjetiti, ali su ga
njena natečena usta utišala. Grebanje njegovih brkova uz osjetljivu kožu njezina
vrata također je izgledalo vrlo vidljivo. Pokazao joj je na stolicu u kutu prostorije,
nagnutu u sjeni. S lošim osvjetljenjem mogla bi proći. Nadao se.
˝Uđi˝, konačno je rekao.
Vrata su se otvorila, a njegov je sobar zakoračio unutra. Ako je Hanson
primijetio nešto nepovoljno, njegov izraz nije odao ništa.
˝Vaša milosti, gospodine Howland nije kod kuće.˝
Gavin je otpustio neugodan dah. ˝Ne ovdje? Gdje? ˝
˝To sam Vam pokušala reći˝, rekla je Kira s druge strane sobe. Okrenuo je pogled
u njezinu smjeru kako bi je ugledao kako sjedi tiho u stolici, izgledajući izgužvano i
privlačno kao grijeh. Ne, sad nije mogao misliti o tome. Bolje da se usredotoči na
činjenicu da James nije bio ovdje tijekom ovog zavođenja. Ili bi možda trebao uzeti
u obzir da mu je Kira pokušavala reći nešto prije nego što je ušao u nju poput parnog
vlaka.
Gavin se namrštio i odsutno otpustio svog sobara. Hanson, prava duša
pravednosti, ostavio je otvorena vrata nakon što je izašao. Bila je to velika spoznaja
za Gavina da sazna da je večeras zamjesio ovu spletku ni za šta... dobro, osim
iznimnog, nevjerojatnog užitka kojeg mu je donijela Kira. Prokletstvo, trebao je
misliti glavom, a ne njegovom.
˝James je otišao juče nakon što smo saznali da je moj brat otišao tražiti
gospodina Vancea i osvetiti me˝, rekla je tiho.
Da, Lord Vance. Gavin je shvatio da je plemić sve lagao kada je prije nekoliko
tjedana opisao svoj randevu s Kirom. Zašto? Jedva da mu je bilo stalo sada. Ipak,
Vance je zaslužio da mu razbije facu zbog takvog ponašanja.
No, mučilo ga je pitanje: kako je Vance saznao za Kirin mladež?
˝Da li James namjerava zaustaviti tvog brata?˝ Upitao je.
˝Ako bude potrebno.˝ Što?˝ Gavin je protrljao svoje iznenadno bolno čelo.
˝James se ne može boriti. Znam reputaciju Lorda Vancea s pištoljem za dvoboj.
Ako moj bratić pokušava zaustaviti Vašeg brata i nađe se usred njihove borbe, bit će
u grobnici... ˝
˝Nadam se da do tog neće doći.˝ Kira je ustala i polako se približila. ˝James mora
najprije naći Dariusa. Imamo samo nejasnu ideju da bi se mogao kretati prema
Cornwallu na temelju pisma od nekoga ko se zove gospođa Linde. ˝
˝Vlasnica bordela?˝ ˝Znaš je?” Kira je podigla upitno obrvu.
Gavin je odbio izgledati ili se osjećati krivim za to što je proveo jednu večer ili
dvije u njezinoj ustanovi. ˝Znam za nju. Što drugo piše u pismu? ˝
Kira je slegnula ramenima. ˝Nemam pismo, ali nemoj se uzrujavati. James je
obećao da će svaki dan da pošalje po pismo kući. Jedno smo jutros primili, i
pokazuje kako je dobro i već je imao vijesti o mom bratu. Moguće je da su možda
već na putu kući. ˝
Gavin je primijetio da ugriza svoju usnicu. Kira to zapravo doista nije vjerovala,
ali je htjela.
Uzdahnuo je. ˝Ovo je prokleti nered.˝
˝Žao mi je.˝ Ona je položila na trenutak ruku na njegovo rame. ˝Doista sam
pokušala...˝
Na njezin dodir on je skočio. Tijelo mu je lepršalo uzbuđenjem; njegov se um
pobunio.
˝Znam.˝ Želim do Boga, da sam poslušao.
Kira je ponovno ugrizala usnicu. ˝Gavine, što ćemo reći Jamesu o... nama?˝
Reći Jamesu? Nezamislivo. Zašto bi ona pretpostavljala... jer je bila djevica, s
nevinim senzibilitetom. Je li mislila na brak? Nije mogao učiniti sve kako bi odvratio
svog rođaka od svadbe samo da bi na kraju on sam to učinio!
Ipak, bila je nevjenčana, i on ju je upropastio. Nije li joj dugovao?
˝Ja... ne...˝ Gavin nije imao pojma kako odgovoriti Kiri.
Kakav prokleti nered! Zašto nije vjerovao znakovima njezine naivnosti, umjesto
da je pretpostavljao da je igrala neku igru? Proveo je previše vremena među ženama
društvene elite, pretpostavljao je, ali takav izgovor ne bi spasio ovu situaciju.
Da je samo znao kako je Lord Vance vidio Kirin mladež... Možda je Vance
stvarno platio služavku da to sazna. Koji nered!
Samo vrijeme, trebalo mu je vrijeme nasamo, vrijeme za razmišljanje. To je ono
što mu je bilo potrebno.
˝Razgovarajmo o tome kasnije. Trebao bih sad otići. Ako nas itko drugi otkrije
ovako, jezici će ogovarati˝
S tim se okrenuo i skoro je potrčao u svoju sobu. Trebalo mu je da nađe mirno
mjesto bez prisustva Kire, njezinih zavodljivih očiju i njezinog mirisa vanilije koji ga
je tjerao da podivlja; Bilo gdje dalje od same prostorije u kojoj je upravo doživio
nevjerojatan užitak s njom. Možda bi tada mogao razmišljati o nečemu drugom, osim
o rođakovoj zaručnici i razmotriti postoji li izlaz iz ove katastrofe.

Gavin nije dolazio na doručak, tako da je Kira dva dana kasnije sjela sama na
ranojutarnji doručak uzdišući.
Bio je uznemiren; toliko je bilo očito. Shvatila je. Mora da je bio zabrinut za
slatkog, neumornog Jamesa, protiv čovjeka sa smrtonosnim sposobnostima, Lorda
Vancea. Gospod je znao da se brine za njega i Dariusa zbog istih razloga.
Nakon što je saznala pravi razlog Dariusovog odlaska, Kiri je trebalo skoro dva
dana da bi mogla mirno da uzdahne. Međutim, Jamesovo prvo pismo kući malo joj je
olakšalo. A dvije bilješke koje je kasnije poslao pokazale su da je sve dobro, barem
do sada. Odbijala je biti manje nego optimistična i ne vjerovati da će sve završiti
dobro.
Ipak, Kiri je nedostajao Gavin i nadala se da će se njegovo raspoloženje uskoro
promjeniti. Bio je na distanci nakon što ih je njegov sobar prekinuo one noći i od
tada ga nije vidjela. Biznis u vezi željeznice ga je okupirao, ako je mogla verovati
Hansonu. Kira je znala da je željeznička pruga u posljednje vrijeme naišla na
poteškoće i da je ulaganje te veličine zasigurno zahtijevalo njegovu pozornost, ali se
nadala da će bar danas vidjeti Gavina.
Morali su razgovarati o svojoj budućnosti, planirati svoje vjenčanje. U svjetlu
njezinih zaruka sa Jamesom, morat će se tiho vjenčati sa posebnom dozvolom, ali
nije je to brinulo. Vikala bi o svojoj ljubavi za njega kako bi cijeli svijet čuo.
U sumaglici sreće, Kira se nasmiješila. Prije nego što su vodili ljubav, nadala se
nekom znaku Gavinovih osjećaja, da, ali nikada nije očekivala ništa tako vatreno ili
suštinsko. Posve ju je posjedovao u potpunosti.
Nikada nisam bio sigurniji u svom životu, rekao joj je Gavin. Činjenica da se
tako snažno osjećao zbog nje, natjerala ju je da se nasmiješi.
Imali bi prekrasan život zajedno. Cijenila je sve o njemu. Imao je snažan um.
Dok je povremeno zadirkivao svoje voljene, bio je ljubazan. I prihvatio je njeno
porijeklo. Oh, i način na koji je vodio ljubav! Nikada nije zamišljala da bi njezin
bračni krevet bio tako strasan, tako bogat , pun zadovoljstva da je skoro vrisnula, ali
dok je Gavin imao svako pravo da bude uznemiren zbog Jamesove sudbine, Kira je
bila prisiljena priznati da je bila nestrpljiva da se zaruči s njim. Namrštila se. Morali
bi prvo vijest reći Jamesu. Nije vjerovala da će pretrpjeti bilo kakvu stvarnu bol, jer
nikada nije dao nikakve naznake da je njegov prijedlog bio pružen zbog bilo čega
drugog nego radi ljubaznosti i ljubavi. Gospođa Howland će podići veliku bunu, ali
možda i manje nego što bi podigla, da se Kira udala za njenog jedinog sina. Od te se
misli nasmješila. A što se tiče Lady Litchfield, nije mogla biti tako pristojna. Veoma
se nadala da će jadna mlada udovica da trune u svojoj ljubomori.
Kad se Gavin vrati u kuću, riješit će detalje njihovog braka. Kira je znala da je
bilo neprikladno dopustiti Gavinu da spava s njom. Zahvaljujući božanstvu, dobro je
znao da ona nije žena lakog morala kao što je nekad vjerovao. Ipak, užitak koji joj je
pružio potpuno ju je preplavio. Samo to i ljubav koju je osjećala za njega moglo bi
objasniti zašto je dopustila da se takva stvar dogodi. Nije to požalila. Gavin ju je
voljeo. Pa, nije baš tačno rekao te riječi, ali sigurno je njegovo vođenje ljubavi bilo
jasan pokazatelj njegovih osjećaja. Naravno, nije mogla dopustiti da ponovno
izražavaju svoje osjećaje na taj način sve dok se ne polože zavjeti - bez obzira koliko
je to željela.
Prošlo je pet jadnih dana otkako je Gavin napravio veliku, nepovratnu pogrešku
na podu knjižnice s Kirom Melbourne. Pet dugih dana otkako nije znao za trenutak
mira, nije spavao... niti je prestao razmišljati o ženi koju je uništio.
Petog dana za redom, Gavin je rano ujutro napustio gradsku kuću, očajnički se
boreći da odvuče svoju pažnju, da misli na išta drugo sem na Kiru. Zastao je kako bi
razmotrio da James nije poslao poruku kući već dva dana, a zatim je odbacio te
misli. Njegov rođak će biti - mora biti - siguran. Možda nije imao vremena pisati, ili
je pošta bila spora. Gavin je odbio razmotriti druge alternative. Što ga je ostavilo bez
ikakvog razmišljanja, o ičemu drugom, osim Kire i njegove teške pogreške.
Uzdišući, ušao je u Brockov ugledni ured u gradu, izravno preko puta Engleske
banke. Kimnuo je prijateljevom tajniku, okruženom planinom papira. Gavin je ušao
u Brockov osobni ured bez kucanja.
˝Znači, opet si se vratio. Kakvo iznenađenje. Brock se nasmiješio.
˝Odjebi.˝
Njegov željeznički partner se nasmijao. ˝I opet veseo kao jučer. Kakva poslastica.
˝ Gavin se namrgodio, svjestan da je bio sve sem prijateljski nastrojen i nije se
brinuo o prokletom ponašanju ni mrvicu.
˝Pričaj mi o željezničkoj pruzi˝, zahtijevao je.
Brockov se osmijeh proširio. ˝To će se dogoditi - konačno. Staza je popravljena
od nesreće. Lady Litchfield je pogledala nekoliko hotela i dala je odobrenje. Maddie
i ja smo pogledali ostatak i zadovoljni smo jer će zadovoljiti standarde društvene
elite. Trebali bismo otvoriti 7. juna. ˝
˝Izvrsno. Što mogu učiniti?˝
˝Ništa.˝ Brock se nasmiješio. ˝Osim što možeš pričekati da se okrene sav novac.
Znamo, zaradit ćemo bogatstvo.˝
˝Da.˝ Rekao je,a taj slog zvučao mu je bijedno.
˝Zvučiš izuzetno oduševljen prospektom.˝
Bio je, barem uglavnom, ali situacija sa Kirom nije ga puštala.
Brock je ustao i zaobišao kut svog stola kako bi sjeo na rubu u blizini njega.
˝Dolaziš ovdje svaki dan pet dana zaredom i još mi nisi rekao zašto. Budući da sam
nedavno pogledao tvoje investicije, znam da ne trebaš nove. Ponovno sam te uvjerio
da je željeznička pruga na rasporedu, na proračunu i spremna da nas obogati izvan
naših snova. Trebao bi znati iznad sumnje da se tvoja rođaka Maddie za to dobro
brine. ˝Da, znam˝. I znao je, ali nije imao načina da objasni prijatelju da je došao
ovamo pobjeći od Kire i odluke koju je znao da još mora donijeti o njoj.
˝Dobro. Postoji li neki drugi razlog zbog kojeg si svaki dan unazad, prekidao moj
posao tako često? ˝
Gavin je zastao. Nije znao što reći niti učiniti. ˝Trebam piće.˝
Brock je izvadio džepni sat. ˝U devet i dvadeset ujutro?˝
Slegnuvši ramenima, Gavin je ustao. ˝Vrijeme teško da išta znači.˝
Kad se okrenuo prema vratima, Brock je stao ispred njega. ˝U redu. Požurimo se
mojoj kući. Nasuću ti piće, a onda ćeš mi reći zašto me prekidaš u uredu ovih dana. ˝
Iako nije bio siguran da želi reći ikome o svojoj strašnoj pogrešci, nije mogao
ništa drugo nego slijediti Brocka. Možda bi mu piće pomoglo da razbistri svoje
misli, ili mu pomoglo da zaboravi na svoju glupu pogrešku. Nije ga bilo briga što će
u ovom trenutku. Podijelili su tihu vožnju do Brockove kuće na adresi St. James, a
zatim su zakoračili, predajući kapute, šešire i rukavice Brockovom batleru.
Gavin se okrenuo i slijedio Brocka u njegovu knjižnicu, ali ga je zaustavio zvuk
Maddinog glasa na vrhu stepenica. Ako je ne pozdravi, kasnije će ga samo grditi.
Osim toga, iskreno je volio tu bezobraznicu.
Krenula je niz stepenice. Maddie se nasmijala i okrenula se nekome iza nje.
Gavin se malo naslonio i pogledao oko svoje rođake. Samo da bi vidio Kiru
Melbourne, kako je silazila u gracioznom koraku. Njezina jednostavna siva haljina
odjevena preko njene vitke figure, trenutno ga je podsjetila kako je bilo držati je u
rukama, golu. I kao i obično u Kirinom prisustvu, osjetio je kako se učvršćuje.
Gavin je progutao, pokušavajući ovlažiti suha usta. Što bi, dovraga, trebao reći?
Nije ju vidio... od te noći.
U trenutku dok ga je Kira vidjela bilo je očigledno. U blizini dna stubišta, zastala
je, nasmješila mu se i požurila prema njemu u predvorju uređenom u tamnom drvu i
kristalu.
Željela je brak, očekivala ga je. Što da učini?
˝Gospođice Melbourne˝, pozdravio ju je formalnim naklonom. Trenutak
zbunjenosti preplavio je njezine egzotične crte, prije nego što se lagano naklonila.
˝Vaša milosti.˝
Dugo ga je gledala, očito želeći nešto više. I on nije mogao skinuti oči s nje.
Tijelo mu je reagiralo kao da je nikad nije dotaknuo, ponovno tražeći njezinu punu
predaju. Osjećao se okružen rijetkim mirisom vanilije koji će uvijek određivati Kiru
- egzotično, tajanstveno, neuhvatljivo. Požuda je mrmljala, vruća i gladna i gotovo
neodoljiva.
Gavin se prisilio da pogleda daleko u Maddie koja ga je promatrala sa
zanimanjem. ˝Pozdrav, rođako.˝
˝I tebi. Kako si?”
Ponovno je pogledao Kiru, rastrgnut između želje za njom i savjesti. Kako je on
mogao željeti Jamesovu zaručnicu s tako neumoljivom potrebom? Mora biti kriva
Daggettova požuda. Sad kad ga je uhvatila, hoće li se uskoro početi baviti svim
vrstama prezrenog ponašanja, kao što je njegov otac činio, kako bi je zadovoljio? Ne.
Odbio je postati rob nečemu tako perfidnom. Pogriješio je - veoma, da, ali odsad,
bez obzira na to koliko je htio Kiru, zadržaće svoju prokletu distancu, barem dok ne
odluči što će dovraga učiniti.
˝Gavine?˝ Upitala je Maddie.
˝Što je?˝ Okrenuo se natrag prema rođaki, nasmiješivši se. ˝Oh, bio sam jako
zauzet. A ti? ˝
˝Uvijek na prstima.˝
˝Ne uvijek˝, promrmljao je Brock u uho, gledajući joj na trbuh, jedva malo
zaobljen od dolazećeg dijeteta. Njegov prijatelj nije htio da iko čuje opasku ali je
Gavin isuviše blizu stajao da je ne bi čuo. I prestravila ga je. Protiv svoje volje
divljački je pogledao u Kiru.
Šta ako je začela dijete?
Brock je pozdravio Kiru, na svu sreću skrećući pogled njenih velikih očiju na
drugu stranu.
Zatvorio je oči pod valom užasne strepnje. Kako je mogao biti tako glup,
napraviti takvu nevjerojatnu pogrešku, zbog nasljedne požude ili ne? James će biti
povrijeđen, a tetka Carolina užasnuta, bijesna.
˝Brock, mislim da si mi ponudio piće˝, podsjetio ga je Gavin.
˝Doista.˝ Snažna vriska djece došla je škripom niz stepenice. Gavin je pogledao
kako bi ugledao Maddinu kćer, Aimee, i njezinu drugaricu Molly dok su se lovile.
Mollyini punački mali obrazi bili su rumeni od smijeha i zdravlja i bila je daleko od
uličnog derišta koje je Brock ˝zaposlio˝ da bude pratnja njegovoj kćeri prije dvije
godine. I Aimee je svakodnevno rasla, a njezine plave pletenice okretale su se oko
njezina struka dok je pokušavala izbjeći Molly hihoćući se.
Njihov sin Michael, još nije imao godinu i pol, strčao je niz stepenice, a njegova
bebasta tamna kosa gotovo se uspravila.
˝Ti si to˝, povikala je Molly.
Aimee se udaljila naprijed i udarila je djevojčicinu ruku svojim malim prstima.
˝Ti si to.˝
˝Dame, imamo društvo˝, rekla je Maddie hvatajući mališana i smještajući ga sebi
na kuk. Obje su djevojčice podigle pogled i njihova su se lica odmah skrušila.
˝Oprostite˝, mrmljale su jednodušno.
˝Mama,˝ dijete je zarežalo, a njegove su se oči usredotočile na Maddie.
˝Mama voli Michaela.˝ Poljubila mu je nos.
˝Ne biste li trebale biti u učionici?˝ Upitao je Brock djevojčice, strogim glasom.
˝Da˝, promrmljale su.
Maddie se pokušala ne nasmiješiti. ˝Onda idite.˝
Djevojke su se okrenule prema stepenicama i nakon dva koraka nastavile su igru.
˝Lijepe su djevojčice˝, rekla je Kira Maddie. ˝Zahvaljujem Vam što ste me ranije
upoznali s njima. Zapravo, zahvaljujem Vam na pozivu da Vas posjetim ovdje jutros.
˝
Maddie se nasmiješila i uzela je jednu od Kirinih ruku u rukavicama. ˝Bilo mi je
uživanje imati Vas ovdje. Samo se nadam da niste zamjerili što je rano jutro. Htjela
sam te ponovno vidjeti, a nisam imala vremena danas popodne. ˝
˝Nikako.˝
Dame su se spuštale prema vratima. Kira je zastala i pogledala Gavina. Njezine
su mu oči rekle da želi gestu, nešto da je učini sigurnom. On to jednostavno nije
mogao da joj pruži.
Gledao je na stranu.
˝Popijmo to piće˝, predložio je Brock.
˝Amen.˝
Jednom u knjižnici, Brock je zatvorio vrata i ulio svakom od njih po brandy.
Gavin ga je progutao u velikom gutljaju.
˝Koliko je lijepo od tebe što uživaš lagano u mom najboljem konjaku ˝, naglasio
je Brock.
Gavin je slegnuo ramenima i ispričao se i sjeo na veliku zelenu sofu koja je
dominirala sobom.
Brock je krenuo prema prozoru kroz koji je vidio vrt na ovaj sunčani proljetni
dan.
˝To je bila zanimljiva razmjena između tebe i gospođice Melbourne˝.
Gavin se napeo. Koliko je pogodio njegov prijatelj?
˝Reci mi da nisi legao sa njom.˝
Uzdahnuvši, Gavin se sjetio da njegov prijatelj nikad nije bio spor ili suptilan.
Prokletstvo, nije mogao lagati. Nije rekao ništa.
Brock se okrenuo prema njemu i uzdahnuo. ˝Gavine, Gavine. Što ćeš sada
uraditi?˝
˝Ja... ja... ne znam.˝
˝Oženiti je čini se očiglednim odgovorom.˝
˝Da.˝ Gavin proguta.
˝Ali, ne oduševljava te to što znaš, zar ne?˝ Previše nemiran da sjedne, Gavin se
podigao i počeo je koračati.
˝Kako mogu? James bi bio slomljen kada bi saznao za moje ponašanje. Mogu
samo zamisliti reakciju tetke Caroline. ˝Uzdahnuo je, trljajući napetost usred središta
u vratu. ˝S takvim skandalom koji joj visi nad glavom, Kira nije sposobna biti
sveštenikova supruga, ali vojvodina? Ja bih bio predmet ismijavanja. I to je prije
nego što počnu tračevi da sam oteo zaručnicu svome rođaku. ˝
˝Jezici bi tračali˝, priznao je Brock.
˝I... i ona je napola Perzijanka. Dok je ja ne krivim za to, ja... mogu pratiti moju
krvnu liniju skoro natrag do posljednjeg Saxonskog kralja. Mi smo od engleskog
soja skroz i potpuno. Što da radim s dijelom perzijskom djecom? Što ako budu bili
ismijavani čitav svoj život, baš kao i Kira?
Brock je sjedio na masivnom stolcu od mahagonija iza stola. ˝Postavljaš neka
teška pitanja, ali ako je oženiš možeš odmah okončati njezin skandal s Lordom
Vanceom i odmah ispraviti svoju pogrešku.
˝Skandal je sramotna laž˝, promrmljao je Gavin. Želio je dovraga da to nikada
nije povjerovao. Koliko bi bio jednostavniji život da je znao da je Kirina fasada
nevinosti bila istinita.
˝Nije pobjegla s Lordom Vanceom?˝ Upitao je Brock.
˝Ne, učinila je to, ali ostatak Vanceove bezočne priče je čista laž. ˝
˝Jesi li siguran?˝
Gavin je spustio glavu na ruke. ˝Bila je...˝
Nije se mogao prisiliti reći riječ, da ne bi rekao koliko je loše i pogrešno
procijenio.
Razumijevanje je upalilo Brockove oči. ˝Vidim. Pa, trebalo bi biti utjeha da ona
ipak nije laka žena. ˝
Gavin je progunđao. ˝Više je poput šoka.˝˝Hmmm. Zašto mislite da Vam je
gospođica Melbourne dopustila takvu intimnost? Lord Vance očito nije dobio istu
privilegiju, unatoč dva dana koja je proveo sam s njom. ˝
Dobro pitanje. ˝Ne znam. Pitao sam se to stotinu puta. ˝Zurio je u strop, želeći da
netko odozgo da odgovore. ˝Je li se nadala da ću je oženiti zbog krivnje? Je li se
nadala da ćemo biti uhvaćeni tako da bismo bili prisiljeni vjenčati se? Je li ona nije u
stanju kontrolirati svoju požudu? ˝Kao i ja, pomislio je s odvratnošću.˝
Je li moguće da ti je dopustila da je imaš jer te voli? To je obično motivacija
nevinih. ˝
Gavin podigne glavu i zagleda se u Brocka preko teškog, muškog područja. ˝Ako
se zaljubila u mene, to je privremeno, siguran sam.˝
Iznenađenje je prešlo preko Brockovog lica. ˝Zašto je to?˝ S neugodnošću
slegnuo je ramenima, i rekao je: ˝U nekom trenutku, Kira je zamislila dovoljno
ljubavi prema Lordu Vanceu da pobjegne s njim. Prošlo je tek više od dva mjeseca
da je to učinila. Dopustila je meni da... ˝I tako lako. ˝Pa, vjerojatno je promjenljiva
poput mačke. Nemam pojma hoće li se udati za mene, a onda me prevariti kad u sebi
otkrije ljubav prema nekom drugom. ˝
˝Lord Vance možda je pogriješio s njezine strane, ali ako ona nije spavala s njim,
možda je ranije shvatila da nije pravi tip. ˝
˝Vidio ju je golu˝, upadne Gavin, a onda uzdahne. ˝To znam barem. Imala je
mladež na kuku... i Vance je sve znao o tome. ˝
Brock nije ništa rekao ni za jednu minutu. Zrak u uredu bio je gust i gotovo
previše tih. Gavin se podigao i natočio još jedan brandy, premda mu je i prvi
neugodno pao na prazan trbuh.
˝Pa˝, konačno će Brock. ˝Vidim o čemu govoriš. Gospođica Melbourne bi mogla
zaista biti najgora vrsta žene, doista, ali jako sumnjam da je James očekivao čistu
mladenku. Uvijek bi mogao dopustiti da se tvoj rođak oženi s njom i da se nasele u
Tunbridge Wellsu. Nakon što budu imali dijete ili dvoje, nitko neće... ˝
˝Stani˝.
Mentalna slika koje su stvorile Brockove riječi je gotovo potaknula njegov
želudac na pobunu.
Kira i James vjenčani? Imaće djecu? I on će to morati gledati?
˝Tvoj jedini izbor je da se ti sam oženiš s njome.˝
Gavin je progutao. Brockove su riječi bile ružne, ali su bile istine. Uzdahnuo je,
nadajući se da će se izboriti s tim nekim raspoloženjem, nešto što je sumnjičavo već
djelovalo kao očaj.
˝Gavine, zašto si spavao s njom?˝
Odgovor na to pitanje bio je gotovo jednako složen kao i odluka koju treba
donijeti o tome što će sada učiniti. Znao je samo da je odgovor uključivao i
pokvareno Daggettovo nasljeđe požude - i on se plašio njega. Gavin je počeo
koračati uzduž prostorije s knjigama, ispunjene mirisom starog papira i vrućim
voskom koji je prožimao zrak.
˝Ne znam. Jednom kad sam je držao, jednostavno se nisam mogao natjerati da je
pustim. Strast u meni je urlala. Potopila je logiku, razum, razboritost. I bila je jaka.
Nikad nisam poznavao sličan osjećaj. Nasmijao se sebi. ˝Bože, zašto ti sve to
govorim?˝
˝Zato što si uznemiren. Osim toga, jednom si mi pomogao da prođem kroz nešto
slično. ˝
˝Vikao sam na tebe.˝
Brock je slegnuo ramenima. ˝Ponekad je to ista stvar, ali se toga sjećam.
˝Nasmijao se. ˝Rekao si mi da moćni ljudi trebaju imati samokontrolu. Osjećao sam
se kao da nikad nisi imao impulzivan trenutak u svom životu. ˝
˝Do te noći s Kirom, ne vjerujem da jesam.˝ Gavin se namrštio. ˝Zato ne
razumijem što se dogodilo. Dotaknuo sam je i... više od tada ne mogu razmišljati. ˝
˝Sjećaš li se da sam ti govorio da ljubav odvede čovjeka u nepromišljene
postupke, sve u ime osvajanja njegove dame?˝
Gavin je zurio očajnički gledajući na svog prijatelja. ˝Vjeruješ li da volim Kiru
Melbourne?˝
˝Jesi li ti siguran da je ne voliš?˝
Poglavlje 12
ri dana kasnije, Kira je prihvatila još jedan poziv u kuću Taylora od Lady
T Madeline. Otišla je više od pola u nadi da će opet susresti Gavina tamo, kao i
prije. Nije ga vidjela od zadnjeg slučajnog susreta u Taylorovom predvorju. Nisu
razgovarali o svom nadolazećem braku. Kira se počela brinuti. Iako je vjerovala da
je Gavin častan čovjek, željela je da se stvari s njim raščiste, ali ono što ju je najviše
zabrinjavalo jest činjenica da nisu primili nikakvu poštu od Jamesa u već skoro
sedmici dana. Kada je Kira došla u kuću u St. James Square, Lady Madeline ju je
graciozno primila, kao i obično. Bila je jedna od najljepših žena koje je Kira ikad
upoznala, a toplina njezinog osmijeha činila je da se soba od njega zagrije. Činilo se
da Lady Madeline uopće nije smetalo Kirino perzijsko porijeklo. Kira je poželjela da
više žena bude poput nje, da prihvataju ljude na temelju njihovih zasluga, a ne
njihove krvi. Lady Madeline bila je doista blagoslovljena. Ona i njezin suprug voljeli
su jedno drugo. Toliko je bilo očito. Kira je htjela isto za Gavina i sebe. Prokletstvo,
znala je da je on zauzet poslom sa željeznicom, ali uskoro bi morali razgovarati.
˝Molim Vas, sjednite˝, rekla joj je Maddie.˝Hvala Vam˝. Kira se uljudno
nasmiješila gledajući lijepu sobu. Dominirali su svijetli cvjetni uzorci na žutim
pozadinama s meko ružičastim i zelenim naglascima. To je očito bilo žensko
područje, jer je jako odražavalo ženstvenost, eleganciju i toplinu. Zapravo, soba je
bila vrlo slična domaćici.
˝Gdje su djeca danas?˝ Pitala je Kira uljudno.
˝Djevojke su vjerojatno u učionici, iako je pitanje koliko će ih četiri zida
zadržavati s vremenom ovako sunčanim kao što je, teško je nagađati. Aimee i Molly
imaju nove zmajeve.˝
Brzi povjetarac je podigao lišće stabala vidjelo se kroz prozor, a Kira je kimnula.
˝Danas bi bio savršen dan da ih pustimo.˝˝Zaista˝. Maddie se nasmješila. ˝Michael
spava, na svu sreću. Kada je budan, uživa u tome da se krije na neobičnim mjestima i
čeka koliko nam je potrebno da ga pronađemo˝.
Kira se nasmijala. To je ono što je htjela za samu sebe: muž pun ljubavi,
šarmantna djeca, prihvaćanje i sreća i sve što je život imao za ponuditi. Ako bi Gavin
odvojio nekoliko trenutaka za nju, mogli bi početi. A mada nije htjela zvučati
nestrpljivo, ali zašto joj nije mogao posvetiti malo vremena? Možda je bila
pretjerano sumnjičava, ali pitala se je li je izbjegavao.
˝Dakle, recite mi, kada se vi i gospodin Howland planirate vjenčati?˝ Napeto,
Kira je zastala, trepnula, i pitala se kako odgovoriti. Nije razmišljala što može da
kaže ljudima prije nego što se ona i Gavin budu mogli vjenčati. ˝Pa, gospodin
Howland je u ovom trenutku s mojim bratom.˝ Sakrila je činjenicu da su otišli za
Lordom Vanceom. ˝Kad se vrate, mislim da ćemo tada odlučiti.˝
˝Ali objave su već oglašene?˝
˝Doista, jesu. Nadam se da ćemo uskoro doći do nekog... dogovora. ˝
˝Naravno. Pa, želim vam sve najbolje. ˝
˝Hvala Vam.˝ Želeći promijeniti temu - Kira je jedva mogla reći Lady Madeline
da se sada nada da će se vjenčati s Gavinom - razmišljala je o načinima prebacivanja
razgovora.
Prije nego što je mogla, njezina domaćica se nasmiješila. ˝Vaš zaručnik je vrlo
sretan. Na zabavi gospođe Howland, primijetila sam da si stvarno najljepša žena u
sobi. Mora da se okreću sve glave za tobom gdje god da ideš. ˝Kompliment ju je
zatekao. ˝Oh, ne. Ti si izgledala divno.”
˝Ja?” Lady Madeline se nasmijala. ˝Ja sam sad stara udata žena, ali ti si sretnica.
Oduvijek sam htjela imati svilenu crnu kosu poput tvoje. I imaš savršenu kožu.
Nemaš nijednu boru. I nemaš moje pjege, sretnice˝.
Kira nikada nije mislila da joj je kosa ili koža osobito lijepa, samo drugačija.
Više obilježja koje su je označavale kao perzijanku. Ipak ih je Lady Madeline
voljela? Ta joj se misao smiješila. Nisu to bile neprivlačne osobine, pomislila je.
˝Vrlo ste ljubazni˝, promrmljala je.
˝Ne. Usudila bih se reći, Lady Litchfield, koja je već navikla biti najpoželjnija
žena u bilo kojoj prostoriji, primjetila je da te noći nije bila jedina žena koja privlači
pažnju˝.
˝Mislim da pogrešno shvaćate. Lady Litchfield me ne voli.
˝Naravno da je tako. Nijedna žena ne voli kad je zasjene.
Kira je željela vjerovati Lady Madeline, ako bi se moglo pripisati nečemu
drugomu, a ne samo preziru, snishodljivost koju joj je pokazala Lady Litchfield, ali
je li moguće? Kiri se svidjela ideja gospođine ljubomore daleko više od njezinih
predrasuda. Zapravo, jako joj se svidjela.
Uz novo samopouzdanje, Kira se raspitala o temi koja ju je držala udaljenom od
njene ljubavi.
˝Dakle, sumnjam da predstojeća željeznička pruga oduzima Vašem mužu mnogo
vremena˝.
˝Nekad, da, ali većina toga sada je iza njega. ˝
˝Oh? Je li netko drugi preuzeo te dužnosti? ˝Možda je zato tamo Gavin bio do
kasno. Maddie je odmahnula glavom.
˝Ne, sve je gotovo, zapravo. Testne su se probe dovršile s uspjehom. Hoteli su
spremni za otvaranje. Zaposleni su zaposleni. Vlakovi su na mjestu. Riječ je o
skorom otvaranju u narednih nekoliko tjedana. Sada jednostavno čekamo. ˝
Kira se namrštila. ˝Nitko ne treba ništa učiniti trenutno?˝
˝Ne.˝ Maddie se nasmiješila. ˝Moj je muž još jednom dokazao da je definitivno
dobro organiziran i sposoban se okružiti ljudima koji su brilijantni poput njega.˝
˝Što je s investitorima?˝ Kira je progutala, zbunjena. ˝Sigurno su zauzeti.˝
Njezina je domaćica odmahnula na to pitanje. ˝Čak i manje. Brock se ponosi
time što radi sve za svoje investitore, tako da se jednostavno moraju odmarati i samo
čekaju na dobit. ˝
Drugim riječima, Brock nije bio zauzet s željezničkom prugom. Činilo se da nije
Gavin.
U Kirinom se trbuhu nešto čvrsto stisnulo poput pesnice. Ako Gavin nije bio
zauzet sa željezničkom prugom, gdje je bio?
˝Jeste li danas vidjeli svog rođaka Cropthornea?˝ Upitala je ona, nadajući se da
joj glas nije zvučao slabo.˝ Ne danas, ali Gospode, zaklinjem se da se preselio u
Brockov ured ove sedmice. Nemam pojma zašto. Maddie je slegnula ramenima.
˝Brock je mrmljao da je Gavin jednostavno došao da mu prođe vrijeme.˝
Kira je zatvorila oči. Gavin nije otišao u ured gospodina Taylora kako bi potrošio
svoje vrijeme. Vjerojatno je to učinio da je izbjegne. Zašto? Šok i prigušenost su je
preplavili. Pokušala je blokirati bijedan osjećaj. Zašto bi je izbjegavao tako oprezno?
On je morao znati da želi razgovarati s njim o braku.
Osim ako je nije izbjegavao jer nije uopće imao namjeru da je vjenča. Oh, dragi
Bože!
Odjednom, Kira je osjetila drhtavicu. Val mučnine joj se trgnuo kroz trbuh, a i
vatrene suze su joj napunile oči. Kako je Gavin mogao tako strastveno voditi ljubav s
njom, reći joj da nikada nije bio sigurniji u bilo što u svom životu kao što je bio o
njoj, a onda je tako okrutno napustiti?
Činilo se da je upravo to učinio.
˝Njegova milost nije imala posla sa Vašim mužem?˝
˝Ništa, osim prijateljskog druženja, pretpostavljam.˝ Maddie se nagnula naprijed
i stavila je čašu na stranu. ˝Izgledaš umorno. Jesi li dobro?˝
Ne, i Kira se pitala da li će ikad više biti dobro.
˝Ne, bojim se da nisam. Možda bih trebala ići. ˝Kira je ustala na nestabilnim
nogama.
Maddie ju je slijedila. ˝Pozvat ću te za dan ili dva da se uvjerim da si dobro.˝ S
odsutnim klimanjem i dalekom zahvalnošću, Kira je otišla. Vozač joj je pomogao da
uđe u najamljenu kočiju. Srušila se na sjedalo kad su se vrata zatvorila iza nje.
Ustajali mirisi cigara i neopranih tijela napali su je, trgajući joj trbuh. No, njezin je
um jurcao poput odbjeglog pastuha.
Gavin trenutno nije imao posla s željezničkom prugom ili gospodinom Taylorom.
Bio je daleko gotovo dan i noć bez posebnog razloga. Kira je mogla zaključiti -
doista, bojala se - da je izbjegava da bi izbjegao temu braka. Bitanga je stvarno
mislila da može uzeti njenu djevojačku čast i da ne učini časnu stvar? Samo se
prezira vrijedni muškarci ponašaju toliko strašno... osim ako nisu bili muškarci na
položaju i našli ženu koja je ispod njih.
Kakva ružna, ružna istina.
Kira se borila sa suzama. Gavin je bio tako pažljiv, pun razumjevanja i brige
posljednjih nekoliko sedmica - za razliku od oholog vojvode s kojim se prvi put
susrela. U posljednje vrijeme, uopće se nije činio kao da čovjek koji bi uništio ženu i
ne bi brinuo za posljedice s kojima će se ona suočiti, ali i prije je pogriješila u vezi s
nekim čovjekom.
Je li pravi Gavin superiorna svinja? Možda ju je cijelo vrijeme smatrao ženom
lakog morala i jednostavno je želio da spava s njom, kao što joj je Darius
nagovijestio.
Ako je tako, uopće je nije znao ni razumio. I to bi učinilo sve u što je vjerovala -
i voljela kod Gavina lažnim.
Misao je pogodila Kiru kao udarac. Nepodnošljivi val osjećaja ju je napunio
bijedom i bijesom i s tisuću osjećaja između njih.
Viknula je vozaču da požuri, obećavši sebi da će što prije razgovarati s Gavinom.

Gavin se spotaknuo u svoju sobu u gotovo tri sata ujutro. Znao je da smrdi na
brandy, znao je. I bio je toliko umoran da mu je sposobnost igranja karata nestala još
prije nekoliko sati.
Opet, to mu nije ostavilo ništa više nego da razmišlja o Kiri. Iako je mrzio
premišljanje - bila mu je to toliko prazna okupacija - Gavin se jednostavno nije
mogao zaustaviti. Nije je mogao oženiti. Jednostavno nije mogao iz svih razloga koje
je naveo Brocku. Zašto je onda dio njega želio da može?
Uz uzdah, upalio je svjetiljku u svojoj sobi i pitao se što će dovraga učiniti. Nije
mogao izbjegavati Kiru zauvijek.
I bio je uznemiren kad je čuo od Gravesa da danas nisu primili nijednu riječ od
rođaka Jamesa. Prokletstvo, koje je počelo biti vrlo uznemirujuće.
˝Dobrodošao kući˝ – rekao mu je glatki ženski glas. Gavin se okrenuo. U stolici
ukrašenoj ružičastim ružama, u kutu, sjedila je Kira, potpuno odjevena i izraza lica
toliko jasnog, da ga nije mogao zamijeniti za bilo što drugo.
Čak i prigušeno, izgledala je tako senzualno elegantno, s njezinim kovrčama koje
su prekrivale ramena i punim crvenim ustima stvorenim za ljubljenje. Čak i njezina
teška smeđa haljina s dugmadima gotovo do vrata nije mogla prikriti obline koje je
dotaknuo i okusio.
Skoro da bi ubio da bi je opet okusio. Njegova je krv pulsirala gusta i vruća,
potičući ga da je poljubi tako ljutu sve dok ih oboje ne zaboli od potrebe. Želio ju je
poslije toga zadržati i natjerati da se nasmije. Potisnuo je svoje nagone.
˝Što radiš ovdje?˝ Upitao je umjesto toga. ˝Netko će te naći.˝
Tiho ga je pogledala. ˝To me najmanje zabrinjava u ovom trenutku. Mislim da mi
duguješ razgovor.˝
Napeo se. Evo je, njezin zahtjev. Gavin je uzdahnuo. Imala je svako pravo da to
učini. Jednostavno nije znao što da kaže.
˝Kira, ja... žao mi je.˝ Podigla je tamnu obrvu. ˝Što me izbjegavaš?˝
Oh, to je shvatila? Nije ni čudo što je bila bijesna. ˝Ne.˝ Ledeni izraz u njezinim
kristalno plavim očima rekao mu je da je to bio pogrešan odgovor. ˝Da, žao mi je ako
si se osjećala kao da te izbjegavam.˝
˝Izbjegavao si me˝, istaknula je.
Odbacio je tvrdnju. ˝Što si htjela razgovarati?˝
˝Znaš da moramo razgovarati o onome što se dogodilo u knjižnici.˝ Namrštio se.
˝Bilo je.˝
˝Pogreška˝, reče on. ˝Potpuno sam kriv. Dopustio sam sebi da pokleknem pred
tvojim... čarima. Bilo je neodgovorno s moje strane i žao mi je zbog onog što sam
uradio. ˝
Tako to je zvučalo dobro. Možda ako preuzme na sebe svu krivnju... Oh, okrutni
bijes koji je vidio u njenim velikim očima rekao mu je da njegova isprika nije
pomogla.
˝Ono što smo učinili bila je pogreška?˝ Izazivala je. ˝Pitala sam te jesi li siguran.
Rekao si da nikada nisi bio sigurniji u bilo što u svom životu. Nisi li to i mislio?
Uzdahnuo je. ˝Mislio sam to.˝ Nažalost. ˝Želio sam te.˝ I još je želio, tako
prokleto očajno da to nije imalo smisla.
˝Što se onda promijenilo? Odjednom izbjegavaš i sam pogled na mene? ˝
Gavin je vidio kako joj se suze bore sa srdžbom. Čvrsto je stisnula oči,
pokušavajući ih držati da ne poteknu. Njegov se stomak uvrtao. On je obično mogao
završiti vezu s više finesa od ovoga. K vragu, zašto nije mogao samo dati dar ili
nešto kako bi ublažio bol razdvajanja? To je obično djelovalo.
Ponovno, njegove partnerice nisu imale maštarije o braku.
I nisu bile djevice.
˝Kira, ženama vlada srce, dok muškarci... njima vlada požuda. Kad sam rekao da
te želim... ˝
˝Samo si me htio imati.˝ Stisnula je je zube. ˝Naravno. Koliko sam glupa.˝
˝Sada shvaćam da si ti mislila na brak˝, priznao je.
˝Doista. Da sam mislila drugačije, morala bih biti najveća... Uzdahnula je i
zagledala se u njega s očima koje su blještale plavim bijesom. ˝To je ono što ste
mislili o meni, da sam ja žena lakog morala.˝ Odmahnula je glavom. ˝Bože, mora da
misliš da sam ja i budala. Cijelo si mi se vrijeme kad si se smiješio, hvalio me,
posjećivao me, samo si me htio zavesti jer si vjerovao da sam pala žena. Moj je brat
bio u pravu.˝ Stisnula je šake. ˝U posljednjih nekoliko tjedana nisi naučio ništa o
meni. Niti ti je do toga stalo. ˝
Bol od njenog gnjeva produbila se i Gavina je povrijedilo da je vidi da se toliko
muči. Prešao je sobu i uzeo joj ramena u svoje ruke.
˝Naučio sam o tebi.˝ Nije joj mogao reći da je nije namjeravao zavesti. Nije je
mogao tako lagati. ˝Nisam te želio ozlijediti. Dovraga, nisam htio... da se to dogodi. ˝
˝Ali se nisi zaustavio kod zavođenja zaručnice svog rođaka, unatoč tome što se
nisi namjeravao oženiti mnome. Kakvim te to čovjekom čini? ˝
˝Prokletnikom, siguran sam.˝ Nekim baš poput mog oca. Odvratnost mu je klizila
kroz trbuh. ˝Ako ti je to utjeha, zaprepašten sam zbog vlastitog ponašanja.˝
˝Ali ne tako zaprepašten da namjeravaš učiniti pravu stvar?˝ Izazivala je. ˝Bilo ti
je puno lakše vjerovati da sam ja kurva, a time i poštena meta za tvoje zavođenje, ali
otkad sam ti dokazala da si pogriješio... ˝
˝Kako sam znao da si nevina?˝
˝Vjerovao si Lordu Vanceu?˝
˝Osobno sam razgovarao s njim prije nekoliko tjedana.˝ Kad je Kiri čeljust pala,
a ona se odmaknula od njega, Gavin je shvatio da je ponovno rekao pogrešnu stvar.
˝Zvučao je vrlo uvjerljivo˝, rekao je Gavin. ˝I znao je za tvoj mladež.˝
Kira je zastala i zagledala se u njega. ˝A kako si to već ti znao prije te noći u
knjižnici?˝
Bilo je nekih laži koje su morale ispričati, pomislio je Gavin. Ovo je bila jedna
od njih. Sigurno, ako bi rekao Kiri da je prije nekoliko tjedana promatrao svaku
oblinu i udubinu njezine čajne i kremaste kože, oh, bila bi bijesna - i to s pravom.
˝Sluga.˝
Srdžba joj se ponovo vratila na lice. ˝Dopusti mi da ti kažem o mojim odnosima s
odvratnim Lordom Vanceom. Znao je o mojem mladežu jer je, nakon što mi je
ponudio brak i obećao da će me odvesti u Gretnu, doveo me do Londona, zavezao
me za krevet i skinuo me golu.
˝Vikala sam i molila ga i prijetila bitangi. Smijao mi se. Bila je to samo sreća
koja mi je dopustila da se oslobodim mojih vezova i skočim s prozora prema dolje
do sjenke pune sijena kako bih mogla pobjeći. ˝Suze su joj ispunile oči u jasnim,
upornim kapljicama. ˝Prijetio mi je da će me ubiti ako kažem svima. Nije da bi me
itko htio slušati, jer su već svi mislili da sam bludnica. ˝
Gavin se osjećao kao da ga je netko udario u trbuh. Vance ju je vezao i skinuo
golu? Vidio je tu sliku i gotovo je mogao čuti njezinu molbu. Blokirao je ružnu sliku
u svojoj glavi.
Crveni bijes zauzeo je njeno mjesto.
Nije ni čudo što je Darius otišao za gadom. Gavin je u tom trenutku poželio da se
pridruži Kirinom bratu u lovu.
˝Je li Vance...˝
˝Dodirnuo me? Ne, ni sa bilo kojom namjerom. Barem me je toga poštedio.
Lord Vance nije izgledao kao čovjek s mnogo skrupula. Zašto ne bi iskoristio
Kirino zatočeništvo kad je imao priliku? Gavin je uvrtao svoj mozak sve dok se nije
sjetio Brockovih tvrdnji, da je bilo glasina o tome da je Vance bio sodomit.
Ako je to bio slučaj, zašto bi on isprosio Kiru? Gavin sada nije sumnjao da je to
učinio, ali za koju svrhu? Prije nego što je mogao nastaviti tu misao, Kira je
nastavila: ˝Tako sam naivna. Jednom sam vjerovala da me zgodan muškarac poželio
za svoju mladenku. Vjerovala sam da mu je stalo do mene. Vjerovala sam toliko jako
da sam pobjegla s njim. Prevario me. I bila sam dovoljno glupa da to ponovo
povjerujem s tobom, toliko da sam ti dopustila...˝
˝Kira, ne moraš sebe kriviti.˝
˝Da, jer sam povjerovala da si nešto drugo sem prestrašnog, oholog gada kojeg
sam prvi put upoznala.˝ Ona je krenula prema vratima i okrenula se, a ruke su joj
prešle preko prsnog koša. ˝Kad se James vrati, on i ja ćemo se tiho vjenčati i povući
u Tunbridge Wells. Zaboravit ću ovo i očekujem da budeš gospodin i učiniš isto. ˝
Gavin se trgnuo. Pomisao da se Kira i James vjenčaju - sve je to bilo pogrešno. Kira
je bila previše strastvena, posjedovala je previše mirne snage da bi volila ili
poštovala Jamesa. Trebao joj je netko s čvrstom rukom ko je znao kad će joj se
popustiti i kada će je izazvati. To je bila uloga koju je Gavin znao da je može
ispuniti.
˝Dogovorili smo se?˝ Upitala ga je ona.
Ludi, impulsivan prijedlog da se vjenča s njim lebdio mu je na vrhu jezika.
Mogao ju je izliječiti. Mogao je ispraviti pogreške koje je učinio, ali on bi uništio
sebe i svoju obitelj - a možda čak i nju - u tome.
Progutao je. Nevoljko je klimnuo glavom. Kira nije ništa rekla, ali ga je
pogledala sjajem koji ga je spustio sve do prstiju. Zatim se okrenula prema vratima i
posegnula za zasunom.
Odjednom Gavin nije htio da ode. Kad bude napustila sobu, bojao se da će
postati ništa više nego pristojni stranci. Što ako nikada više ne bude vidio to
egzotično, senzualno biće koje je volio? Ta mu pomisao nije dobro sjela. Ako je
pusti sada, stvari nikad više neće biti iste. Znao je to. Gavin ju je uhvatio za ruku i
okrenuo je prema sebi. Iznenađenje je otvorilo Kirina crvena usta, i proširilo joj
plave oči. Stisnuo je zube, mentalno proklinjući svoj bijedan nagon da je poljubi.
˝Što hoćeš?˝ Upitala je ona, nježno pogledavši ruku koju je stavio na nju.
Namrštio se. Htio je... toliko mnogo toga. ˝Želim da znaš da mi je jako žao. Ne
želim da se naljutiš ili da me mrziš. Ne želim da se kriviš ili požališ što se dogodilo. ˝
Kira je nježno izvukla ruku iz njegove ruke. ˝Želiš nemoguće.˝

Još četiri dana je prošlo u napetoj tišini i bez jedne note od Jamesa. Kira nije
razgovarala o tom pitanju s Gavinom - Njegovom milošću, ona se i mentalno
ispravljala - ali je pretpostavila da je, i ako je malo mislio o njoj, doista mnogo
brinuo za rođaka i stoga je bio zabrinut.
Posjet gospodina Burgessa nije ničim tome pomogao.
˝Dobro poslijepodne˝, pozdravila je Dariusova prijatelja,s tjeskobom u trbuhu.
˝Gospođice Melbourne.˝ Kimnuo je, sjedajući kad mu je pokazala da to učini.
˝Nadam se da je Vaša obitelj dobro i da ćete mi oprostiti jer ne...˝
˝Želiš vijesti o svom bratu.˝ U trenutku kad je kimnula, rekao je: ˝Shvaćam.˝
Uzdahnuo je, a njegovo stjenovito lice mučilo se. Zatim je povukao pismo s
prsluka.
Gospodin Burgess ga je proslijedio preko stola. Kira ga je otvorila drhtavom
rukom. Bilo je to pismo, koje je datirano ni prije tjedan dana.
Gospodine Burgess,
Stigao sam blizu grada Tavistocka i boravim u Tall Tree Innu. Ne znam koliko ću
biti ovdje. Molim te, nemojte reći ništa o mjestu gdje se nalazim mojoj sestri. Ako je
budete vidjeli, recite joj da sam u Yorkshireu, gdje se i Vi uskoro vraćate. Ne želim
da se brine za mene.
Kao što sam rekao prije odlaska iz Londona, vjerujem da ću biti u opasnosti.
Zapravo, ja sam i sada promatran, siguran sam. Ljudi koje tražim sudjelovali su u
opasnom poslu, ali sada se više ne usuđujem reći.
Pišem kako bih Vas podsjetio na obećanje koje ste mi milostivo dali na našem
posljednjem sastanku. Brinite se za moju sestru ako se ne vratim. Ona i gospodin
Howland trebaju se vjenčati do trenutka kada primite ovo pismo. Ako nisu vjenčani,
moram Vas zamoliti da se ponašate kako bih ja i ispravite situaciju. Oslanjam se na
Vaše prijateljstvo i cijenim Vaše djelovanje u ime moje sestre.
Vaš
Darius Melbourne
Zaprepaštena, Kira je ponovno pročitala. Darius je znao da je u opasnosti i da ga
prate? I u svemu tome on se brinuo zbog nje? Izdahnula je drhtavim dahom, želeći
ga zagrliti - tek nakon što ju je udarila besmislica. A gdje je bio James? Dariusovo
pismo trebalo je uključiti neku riječ od njega, ako su se već spojili.
˝Hvala Vam što ste mi to donijeli˝, rekla je konačno.
˝Vidio sam zabrinutost na Vašem licu kad sam zadnji put došao. Mislio sam da je
najbolje reći da sam imao vijesti o Vašem bratu. ˝
˝To je jako dobro od Vas. Vrlo, vrlo dobro. ˝Nastojala se nasmiješiti. U dubini,
Kira je znala da treba nešto učiniti. Darius je bio u opasnosti. Činilo se da je James
doista nestao.
A to je bila njezina krivnja. Ništa od toga se ne bi desilo da nije glupo pobjegla s
Lordom Vanceom.
˝Jeste li se vjenčali sa gospodinom Howlandom?˝ Upitao je gospodin Burgess.
˝Ne.˝ A Kira nije znala treba li se brinuti ili da joj bude lakše zbog te činjenice.
˝Otišao je u potragu za mojim bratom odmah nakon vašeg posljednjeg posjeta, prije
nego što smo se vjenčali.˝
˝Pomoći Dariusu?˝
˝Zaustaviti ga. Dariusova potraga za Lordom Vanceom je opasna i nepotrebna.
To neće učiniti ništa za popravak moga ugleda. ˝
Gospodin Burgess pogledao je u svojenoge. ˝To je dužnost brata da štiti čast
svoje sestre.˝
˝Možda˝, priznala je Kira. ˝Ali odgovornost je starije sestre da vodi brata.˝
Morat će ići za Dariusom i Jamesom. Otišli su joj pomoći. Neće imati mira dok
ne bude znala da su dobro i izvan opasnosti.
Kira se nasmiješila i ustala. Gospodin Burgess ju je slijedio.
˝Još jednom Vam hvala što ste došli.˝
Burgess slegne ramenima. ˝Nema na čemu. Ja ću Vam javiti ako primim bilo
kakve dodatne informacije. ˝
Iako je Kira uskoro planirala biti u Tavistocku, ipak mu je odgovorila. ˝Molim
Vas učinite tako.˝
Poglavlje 13
e večeri, Gavin je stigao kući na pola pijan i trijezan i primio uznemirujuće
T vijesti da je Kira primila muškog posjetitelja ranije toga dana, a uz to sluga mu
je rekao da je muški posjetitelj već jednom bio kad je Gavin bio odsutan i da se
trenutno Kira pakira za odlazak u nepoznatu destinaciju.
Njegov mozak natopljen alkoholom brzo je utonuo u ljutnju. Upravo mu je rekla
prije nekoliko dana da ide u pakao i već prima pozive druge gospode? U njegovoj
vlastitoj kući! A sada se pakirala. Da li je taj novi gad u Kirinom životu već
nagovorio da pobjegne s njim? Bože, neće koraknuti nogom ispred njegove kuće sve
dok je ne privede zdravom razumu.
Unatoč činjenici da mu je sve izgledalo kao da se ljulja, Gavin se uspravio na
stepenicama i upao u Kirinu sobu. Stajala je tamo, grizla je usnice, a njezina glatka
crna kosa je bila u skučenom zavoju na vrhu glave, dok su joj se sjajne kovrče
spuštale niz leđa. Njezina sluškinja, Kerry, Katie, ne, Kitty - stajala je pored nje,
skupljajući odjeću u mali kofer.
˝Gdje li misliš u ime Božje?˝ Kira se okrenula, iznenađeno ga pogledala. Kad ga
je ugledala, to iznenađenje postalo je bijes i više nego malo prezir. Izgledao je malo
neugodno. Pa što?
˝Idite van, ako Vam se ne sviđa.˝
Nije to bio odgovor kojemu se nadao. Pozdravi su strašno prošli. Nije mu bilo
najbolje, i nije se najljepše ponašao ali je prokleto želio odgovor.
˝Ne, neću izaći˝, promrmljao je. ˝Volio bih razgovarati s Vama.˝
˝A ja bih jako voljela da skočite s litice.˝Gavin je stisnuo zube. Iako se divio
duhu te žene, ovo je bilo više nego što je htio. Prokletstvo, glava ga je počela bolitii,
i morao je ponovno upotrijebiti ormar za vodu, ali ne dok ne bude razgovarao sa
Kirom.
˝Možeš ići˝, pogledao je njenu sluškinju.
Mlada plava sluškinja - je li odlučio da se zove Kitty? - pogledala je u smjeru
Kire. Kira je izgledala kao da ga je željela ubiti, ukoliko bi mu skupljena njezina
bujna crvena usta bila neki znak, ali zastala je.
˝Samo naprijed˝, promrmljala je. Pametna djevojka. Očigledno nije htjela da
njezina sluškinja sazna intimne detalje njihove... situacije više nego što je on to
učinio.
Kitty je prošetala pokraj njega, gledajući samo na tepih ispod nogu. Jednom kad
je otišla, Gavin je zatvorio vrata za sobom, gotovo se spotaknuvši na njih.
˝Želim otvoriti vrata˝, inzistirala je.
˝Šteta. Želim razgovarati o Vašem gospodinu koji je bio u posjetu˝.
Napravio je ogroman korak naprijed dok se nije našao dovoljno blizu Kire da
može da vidi pojedinačne šiljke njezinih trepavica. Ponekad bi mu se zamaglila, ali
ponovno se izbistrila kad je trepnuo. Nije se iznenadio kad je podigla bradu,
odbijajući odustati.
˝Jeste li me tako brzo zaboravili?˝ Promrmljao je.
Kira je progutala, oklijevajući. Na trenutak je izgledala mnogo manje ljutito i
ranjivo. Zatim ga je pogledala.
˝Ako me već dovoljno zamišljaš takvom kurvom da bih već otišla s drugim
muškarcem, zašto ti je onda uopšte i stalo?˝ Dobro pitanje. Gavin se nasmijao,
umoran do zadnje kosti. Lagani zupci njegova mozga okrenuli su se, pokušavajući
pronaći odgovor na pitanje, ali ne, nije mogao doći do prokletog razloga.
˝Ako dopuštate muškarcima da Vas posjećuju pod mojim krovom, pod krovom
koji Vaš zaručnik zauzima, to će stvoriti tračeve. Neću to dopustiti. ˝
Slegnula je ramenima i odmaknula se, a zatim je stavila nekoliko parova cipela u
svoju malu ružnu torbu. ˝Odlazim. Jedini trač koji bi moj odlazak trebao podići je da
je Vaša sreća da Vam je pobjegla tako nezgodna gošća.
Vjerojatno je Kira bila u pravu, ali Gavinu se to nije svidjelo.
˝Znači, jednostavno ćete ostaviti Jamesa, bez riječi? Bio je spreman oženiti se,
unatoč. ˝
˝Da, unatoč skandalu i mom polutanskom porijeklu. James je čovjek pun
razumjevanja kakvom bi se svaka žena htjela nadati. I nemam namjeru da ga
napustim. Pronaći ću ga˝.
˝ Uz pomoć Vašeg gospodina obožavatelja? Neće li to pokrenuti priče?”
S čarapama u ruci, Kira je zastala u svom pakiranju kako bi podigla jednu ruku
na kuk i zurila u njega kao da se izgubio.
˝Zašto muškarci inzistiraju na tome da ih žene uvijek trebaju kad su muškarci
očigledno sa nedostatkom mentalnih sposobnosti?˝ Naglo je uzdahnula.
Uputio joj je otvoren pogled. ˝Uvrijedila si me!˝
˝Da jesam. Idem sama, ti klaune. Razmisli o tome da ću, ako ponovno odem s
muškarcem koji nije moj muž, biti potpuno izvan svega. Suprotno Vašem pijanom
razmišljanju, to ne bih učinila sebi. ˝
˝Otići sama jednako je šokantno. Još gore, čak, jer znaš li kakvi su kradljivci i
huligani... ˝
˝Svugdje su opasni ljudi. Pogledaj se u zrcalu.
Jao! ˝Kira, budite razumni˝
˝Neću. Više ne mogu sjediti mirna i brinuti se za svog brata i zaručnika jer me
smatrate suviše bespomoćnom da išta učinim. ˝
Kira nikad nije bila bespomoćna. Nikad je nije gledao u tom svjetlu, ali ako je
netko napadne na tamnim cestama Engleske, nije se mogla braniti. A ako bi je
pronašao Lord Vance, Gavin je sumnjao da bi joj dopustio da ponovno lako
pobjegne.
˝Idem s Vama˝, izjavio je.
˝Ne, nećeš.˝ Gurnula je čarape u torbu, odbijajući ga pogledati.
Zgrabio ju je za ruku da je zaustavi. ˝Idem.˝ Dok ga je gledala vrelinom pakla,
došla mu je još jedna misao. ˝Kako ćete ih pronaći? Nemate pojma više nego ja gdje
su. ˝
˝Tu posve griješiš˝, odvratila je.
Te su mu vijesti očistile glavu. ˝Znaš nešto? I nisi mi rekla? ˝
Kira mu je poslala blesavo slatki osmijeh. Njegov je bijes poskočio.
˝Tetka Carolina provela je veći dio prošlog tjedna jecajući i kukajući na moje uho
jer joj je sin nestao. I ti mi nisi rekla baš ništa?
˝Ako se sjećate, većinu posljednja dva tjedna provodili ste izbjegavajući me.˝ Da,
prokletstvo, tako je. Odmahnuo je glavom. U svakom slučaju, njezino odbijanje bilo
je nevažno.
˝Što god. Inzistiram da idem s tobom. ˝
Zastala je. ˝Ali Vaša milosti, što će društvo misliti o Vama povezujući Vas sa
mnom? Mogli bi Vam povući svoje pozive. ˝Odglumljeni očaj promjenio joj je crte.
˝Tvoja tetka možda će morati provoditi večeri kod kuće ako budete viđeni sa mnom.
Bolje da ne riskirate njihove jezike. ˝ Njezino je lice postalo bijesno namršteno. U
grču, podigla je nekoliko parova rukavica i gurnula ih na čarape. Gavin nije bio ništa
sretniji.
Kira je imala pravo. Ljudi bi pričali da znaju da su on i Jamesova zaručnica
zajedno otputovali, ali osjećao je kako bi mogao izmisliti laž ili dve koji bi uklonili
sumnju. Da, mogao bi prenijeti priču da se Kira vraća u njezin dom u Suffolku i
Gavin će izmisliti putovanje u Birmingham kako bi provjerio kraj rada na
željezničkoj pruzi. To je zvučalo dobro, čak i pametno, usprkos boci brandyja koju je
ranije potrošio ˝Ti me ismijavaš˝, optužio ju je Gavin.
˝Razumijeli ste to sve sami? Možda ćete još što naučiti. ˝
˝Prokletstvo, imate neugodan temperament!˝
Njezin bijesan pogled ga je pogodio. ˝Tako odgovaram diktatorskim
neotesancima.˝
˝Ne zanima me. Ja idem s tobom. ˝
˝Darius je moj brat, moja obitelj!˝
˝James je moj rođak, moja odgovornost˝. Kira ga je pogledala u tvrdoglavoj
tišini, ali to nije mogla opovrgnuti.
Sa stisnutim zubima, promatrala ga je. ˝Odbijam putovati s Vama.˝
˝Kako želiš. Dok ne nađemo Dariusa i Jamesa, putovat ću za Vama. ˝Nasmiješio
se, to mu se već sviđalo. ˝Gdje god pođeš, prilično ću te slijediti. Zapravo, oko šest
inča od tvojih leđa... ˝
˝Ne biste se usudili.˝ Njezine sužene oči rekle su mu da se jako bojala da hoće.
Gavin joj je još jednom podario najsjajniji smiješak i otišao kako bi započeo
vlastito pakiranje.

˝Sjeti se, ti si moja rođaka˝, šapnuo je Gavin dok su ostavljali svoje konje
dječaku na skrb i krenuli prema Tall Tree Innu, smještenom u Cornishu.
Kira mu se željela suprotstaviti, ali je znala od prošlih nekoliko noći putovanja da
joj nijedan ugledni gostioničar ne bi iznajmio sobu da je putovala bez pratnje unatoč
tome što je imala novaca. Kao da joj to nije raspaljivalo narav na nove visine, uz
činjenicu da je Gavin iskoristio situaciju, ostajući neugodno blizu, što ju je još više
iritiralo.
˝Užasna misao˝, umjesto toga je promrmljala Kira. Gavin nije ništa rekao, ali
ruka kojom ju je stegnuo oko ruke rekla joj je da ju je čuo.
Dobro. Iskreno se nadala da je nešto što je rekla učinilo da se osjeća bar upola
tako jadno kao i što se ona osjećala. Osim činjenice da ju je bolio svaki mišić u tijelu
od sati provedenih u sedlu, morala se boriti sa strašno lijepim nitkovom koji joj je
slomio srce, koji je uvijek pokušavao razgovarati, ali nikada joj nije izgovorio ni
jednu riječ o braku. Očigledno je želio da bude sretna unatoč tome što ju je
upropastio i napustio. Kako je željela da pronađu Darijusa i Jamesa u idućih pet
minuta, ali to se vjerojatno neće dogoditi. Tijekom proteklih pet dana, ona i Gavin
pronašli su mnogo gostioničara koji su se sjetili bilo brata, rođaka ili obojice - ali
nitko nije imao nikakve druge pojedinosti o njima. U njezinim torbama skrivalo se
Dariusovo pismo gospodinu Burgessu i nije imala namjeru dijeliti ga s njezinim
previše privlačnim neprijateljem. Sada kad su stigli do Tavistocka, Kira se nadala da
će ostaviti Gavina i riješiti ovaj nered sama. Mogao bi krenuti gdje god je izabrao,
sve dok nije bio blizu nje. Kad joj se približavao, teško se borila da zadrži bol u srcu.
Kad su se u gostionici prijavili pod lažnim imenima, supruga gostioničara potrčala ih
je poslužiti u jedinom preostalom privatnom salonu s kukastim pastiesom i jakim,
vrućim čajem.
˝Ovo će nahraniti tvoje umorne kosti.˝ Kira je zurila u staru ženu, koja je bila
snažna i jedra, s sivom pletenicom čvrsto omotanom na stražnjoj strani glave.
Vlasnica gostionice izgledala je poput žene koja je stvorena za preživljavanje oštrih,
kamenih osobina ovog kraja.
Kad je žena završila postavljanjem posude pred njih, imala je smiješak na
usnama. Kira joj je željela postaviti pitanja o Dariusu i Jamesu, ali htjela je da to
učini nasamo sa ženom. Gavin je mogao sam pronaći svoje podatke.
˝Vratit ću se s vašim kolačićima i zgusnutim vrhnjem, draga.˝
Prije nego što su joj odgovorili, otišla je.
Gavin se okrenuo prema njoj,sa čašom čaja u ruci. Izgledao je spreman govoriti -
opet. Kira nije htjela čuti ništa što je želio reći.
˝Iz načina na koji ste inzistirali da dođemo ovdje, pretpostavljam da smo stigli do
našeg konačnog odredišta˝, zaključio je. ˝Inzistiram da mi kažete o informacijama
koje ste primili prije nego što smo otišli iz Londona.˝
Zapravo, već je to i prepoznao za sebe, ali Kira bi radije izrezala jezik nego mu
priznala. ˝Inzistiraj sve što ti se sviđa.˝ Uzimajući gutljaj čaja, Gavin se trgnuo i
spustio se na stranu. ˝Prokletstvo, kako ti mogu pomoći ako mi odbijaš bilo šta reći?˝
˝Nisam tražila tvoju pomoć.˝
˝Treba ti.˝
Koristio je oštre, duboke tonove glasa da bi je zastrašio, ali Kira je odbila podleći
tome.
Umjesto toga, pogledala ga je bez ljutnje. ˝Mogu li dobiti šećer?˝
Nestrpljivo joj je gurnuo zdjelu u ruku. ˝Brže ćemo ih pronaći ako mi kažete ono
što znate.˝ Nije se slagala, ali pokušala je zadržati reakciju da se ne vidi na njezinom
licu. Nakon stavljanja dvije žlice šećera u čaj, vratila mu je čvrstu zdjelicu bez
komentara.
˝Znate da sam u pravu˝, dodao je.
U tišini je gledala u čaj, puhala u šoljicu kako bi se ohladio, a potom uzela probni
gutljaj. Selo je ovdje lijepo procvjetalo u proljeće, pomislila je, gledajući kroz
prozor. Cornwall je održavao divlju ljepotu, kvalitetu ljepote koja se nije mogla
ukrotiti. Kako zanimljivo.
˝Ne možete odbiti razgovarati sa mnom kad god poželite.˝
Gavin je zvučao vrlo ljutito. Kira je zadržala zadovoljan osmijeh i ostala šutljiva.
˝Evo nas˝, rekla je gostioničarova supruga kad je ponovno ušla u sobu. ˝Svježi
kolači i zgusnuto vrhnje. Budite sigurni da ćete mi vikati ako vam bude što potrebno
više. Možda je čvrsta žena upamtila nešto o Dariusu ili Jamesu - ili obojici. Možda je
mogla čekati da se Gavin povuče za noć i pristupi ženi.
˝Gđo Kerr? ˝Gavin je pozvao ženu, pretvoren u šarm i osmijeh.
Bol je bušio Kirin stomak. Sjetila se kad joj se Gavin tako nasmiješio i vjerovala
je da je to značilo da mu je stalo. Sada je znala bolje.
˝Da, gospodine Reeves?˝ Gavin je odlučio koristiti prezime njegove domaćice, za
što mu je bila zahvalna. Barem je to mogla zapamtiti.
˝Pitao sam se možete li se sjetiti gospodina ili dvojice za koje vjerujem da su bili
ovdje?˝ Kira se okrenula prema njemu s odbljeskom. Gospode, željela mu je iščupati
jezik. Kao da je cijelo vrijeme znao njezin plan, okrenuo se prema njoj s vrhunskim
osmijehom.
˝Ne znam. Imamo mnogo gospode koja su prolazila ovuda.˝
˝Siguran sam da ove znate˝, uvjeravao ju je Gavin. ˝Slučajno se ne sjećate
čovjeka po imenu James Howland?˝
˝O da. Vrlo lijep svećenik. Bio je ovdje do prije tjedan dana. Rekao je da traži
brata svoje zaručnice. ˝
Kira je htjela odahnuti od olakšanja, ali nije mogla, sve dok nije znala što se
dogodilo s njim i Dariusom. ˝Doista, to je bio on. Je li gospodin Howland rekao gdje
planira putovati odavde?
Gospođa Kerr se namrštila, sive obrve gotovo su joj se spojile. ˝Ne. Zapravo,
ostavio je nekoliko stvari iza sebe i nikada se nije vratio po njih. Još ih imam. ˝
Gavin se okrenuo prema njoj uzrujanim pogledom. James je mogao biti mnogo
toga, ali nije bio zaboravan. Kira je čvrsto stisnula šake, pokušavajući zanemariti
trzaj alarma koji je zazvonio kroz nju.
˝Sjećate li se čovjeka kojeg je tražio g. Howland? Njegovo ime je bilo?”
˝Mr. Melbourne? Doista˝. Vlasnica gostionice se raznježila. ˝Nije to bio
muškarac kojeg žena lako zaboravlja, bez obzira na dob. Bio je visok i taman i
izgledao je poput stranca. ˝
Kiri je stomak zalepršao od sreće. Žena ga se sjeća!
˝Znate li kada je otišao ili kamo je otišao?˝ Upitao je Gavin.
Njegovo je pitanje odražavalo svu potrebu koju je i sama Kira osjećala. Čak i
bolje, Gavinovi duboki tonovi zvučali su više zapovijednički.
Gospođa Kerr odmahnula mu je glavom. ˝Postavio mi je gomilu pitanja o novom
plemiću u ovom području, ostao je dan ili dva, a onda je nestao. Ostavio je novac za
plaćanje računa, ali je otišao usred noći. ˝Slegnula je ramenima. ˝Mislila sam da je
morao otići svojoj sestri, iz načina kako je brižno govorio o njoj˝.
Kirino se srce nadulo od ljubavi i čežnje. Dragi Bože, neka Darius bude siguran.
Neka su on i James obojica sigurni. Zabrinutost joj je poplavila dušu sve dok nije
pomislila da bi mogla zaplakati tamo ispred Gavina i gostioničareve supruge.
˝Plemić˝, rekao je, ˝kako mu je ime?˝
˝To bi bio Lord Vance.˝ Podigla je ruke uz svoju široku, besprijekornu pregaču.
On je šarmantna sorta. Nedavno je iznajmio Fentlet Manor, nedaleko odavde. Bio je
napušten već gotovo deset godina, pa zamislite naše iznenađenje kada se londonski
gospodin pojavio i poželio da mu tu bude rezidencija pričajući kako traži mjesto za
odmak od gradske užurbanosti.
Kira se namrštila. Lord Vance je rekao potpuno istu stvar kad je prošle zime
iznajmio Benhollow Hall u Suffolku.
˝Je li Lord Vance još uvijek u rezidenciji?˝ Upitala je ženu.˝
Da, koliko ja znam, jer najstarija ćerka moje sestre radi za njega, kao sluškinja i
kaže da je čula od njegovog sobara kako uskoro planira još jedno putovanje u
London. Obiteljski posao. ˝ Široka žena kimne glavom, kao da to sve objašnjava.
˝Naravno˝, Gavin se lagano vratio. ˝Biste li nam rekli kako pronaći taj Fentlet
Manor?˝
˝Da. Čak ću Vam mister i nacrtati kartu. ˝

Sljedećeg jutra, Kira se probudila rano, barem sat vremena prije izlaska sunca, i
odjenula se u tamnu odjeću žureći. Gavin je možda zadržao kartu do Fentlet Manora
kod sebe, ali je ona imala dobru memoriju, koja joj je omogućavala da se sjeti svake
riječi prema uputama g. Kerr. Žena sama bi se lakše mogla orjentisati po terenu.
Možda bi se mogla moliti da je Lord Vance ne bi vidio i pretvarati se da se raspituje
za poštu u kući, vidjeti jesu li sluge znale za Dariusa. Vrijedilo je pokušati. Kira se
spustila niz hodnik i krenula je niz škripave stepenice, trzajući se svakom bukom
koju bi napravila. Ako ne bude oprezna, probudiće Gavina. Inzistirao bi na odlasku s
njom. Stvarno, njegova pomoć mogla joj je biti korisna i ona se osjećala sigurnijom
sa njim, ali jednostavno se nije htjela nositi s njim. Bila je odrasla, inteligentna žena.
Zašto ne bi mogla sama potražiti vlastitog brata i zaručnika? Nema razloga uopće.
Napokon, izgubili su se zbog nje.
Kako je željela da nikada nije upoznala Lorda Vancea - ili da nije povjerovala
nijednoj riječi koje joj je izgovorila ljigava zmija. Zajednička soba bila je hladna i
mirna dok je prolazila, iako je svjetlost iz susjedne sobe, vjerojatno kuhinje, govorila
o tome da je netko budan. Pažljivo trčeći ka vratima, Kira je jednom, dobro, možda
više nego jednom, pogledala preko ramena kako bi vidjela slijedi li je Gavin.
Ništa.
Osvijetljena samopouzdanjem, malo je brže odškrinula vrata, otvorila ih je samo
dovoljno da sklizne kroz njih, a zatim ih je zalupila za sobom. Jutarnja svježina je
bila vlažna i brutalna. Vjetar je ovdje prolazio kroz močvare bez posustajanja. Iako
je u Londonu bilo proljeće, a temperature su bile prilagođene tom godišnjem dobu, u
ovom mjestu daleko od civilizacije, nije bilo tako.
Umotavši se u svoj plašt, trčala je prema stajama, moleći se da ovo bude dan
kada će pronaći Darijusa i Jamesa, dan kad će ponovno moći disati, sigurna da
zlikovac koji je uništio njezino dobro ime nije i ubio njenog brata. Dan kad bi ona i
James mogli dogovoriti datum vjenčanja i kada bi mogla zaboraviti bitangu koja ju
je upropastila. Kira se jako trudila da potisne misli o Gavinu, ali kad je otvorila vrata
staje, on joj je učinio to nemogućim.
Gavin je stajao u staji, oslanjajući se na konja, sportski obučen, svježe očetkane
kose koja je svjetlucala na svjetlosti sijalice i širokog osmijeha. Izgledao je dobro
obučen i dobro odmoren, a ona mu je to zamjerila jer nije osjećala niti jednu od tih
stvari.
˝Očekivao sam te prije četvrt sata˝, odvratio je. ˝Prespavala si, zar ne?˝
Bez riječi, Kira je stala pred njega. Kad je htjela da prođe pored njega da bi došla
do svoje kobile, uhvatio ju je za ruku i povukao je sebi. Prsti su mu se oko nje
prostirali s toplinom i čeličnom snagom. Pogled joj je poletio do njegovog lica. Nije
se ljutio, ali bio je smrtonosno odlučan. A ugledala je i poznate crte lijepog lica koje
nije mogla zanemariti.
˝Shvatimo jedno drugo. James je dio moje obitelji, baš kao što je Darius dio
tvoje. Znaš nešto što ja ne znam. Stoga ću ti biti toliko blizu nalik tvojoj sjeni dok ne
ustanovimo što se dogodilo s njima. ˝ Odluka koju je izgovorio i koja je sijala iz
tamnih očiju rekla je Kiri da se nije šalio niti blefirao. Stvarno je želio ostati uz nju
sve dok se ovo iskušenje ne završi.
I to je bilo loše. Imajući ga toliko blizu samo ju je podsjećalo na vrijeme koje su
proveli zajedno. Kira je znala da mu se ne može vjerovati, ali nije mogla ni poricati
da joj je tijelo - i cijelo srce - žudilo za njim. U očima mu je takođe bilo nešto
opasno. Vrelina. Prepoznala je izraz. Gavin je izgledao ovako prije nego što ju je
poljubio prvi put. Bojala se da je previše dobro shvatila što mu se događa. Iste su
stvari prolazile i kroz njene misli.
To nije mogla dopustiti.
Kira je odmaknula ruku od njegove ruke. ˝Ako ti sad kažem istinu, hoćeš li otići?
˝ ˝Ne. Ovo je opasna potraga za podmuklim čovjekom. Trebaš zaštitu˝.
Iako se počela pitati nije li Gavin imao pravo, nije mu to imala namjeru priznati.
Umjesto toga, gurnula je nos u zrak i prošla pored tvrdoglavog čovjeka do štale u
kojoj je bio njen konj.
Stajao je i promatrao je kako je osedlala visoku zvijer, ne nudeći pomoć. Niti bi
ona prihvatila njegovu pomoć, tako da ionako nije bilo razlike.
Nakon jednog sata tihog putovanja, trbuh joj se počeo kotrljati. Kira se namrštila
u sebi. Zašto nije mislila o tome da ponese nešto sebi za doručak?
Njezin trbuh ponovno je prosvjedovao na svoje prazno stanje, ovaj put glasno.
Odlučila je to ignorirati.
Gavin se nasmijao. ˝Zaboravila si nešto?˝ Pucnula je kao da se upravo sjetila
važne činjenice. ˝Da, ona uputstva kako se stiže do pakla što sam ti ih htjela dati.˝
Njegov dug, tihi smijeh samo ju je više iritirao. No on se okrenuo i bacio joj dva
nebeska kolačića gospođe Kerr. Uhvatila ih je u zahvalnoj tišini, a potom zagrizla
jedan stenjući.
˝Nema na čemu˝, promrmljao je.
Kira ga je nakon toga ignorirala. Nije ga trebala da brine za nju. Da, bila je
gladna, ali nekako je mogla naći svoj vlastiti doručak. Nije se trebao ponašati kao da
je bespomoćna. Gledajući u njegova leđa prošao joj je još jedan sat. Konačno, se
vidio Fentlet Manor. Srećom, smješten je bio u širokoj dolini, mala uvala je
omeđivala kuću na zapadnom dijelu, koja se mogla preći šarmantnim klesarskim
mostom. Vrtovi su bili veliki i obrasli. Dok je sama kuća trebala malo obnove kako
bi se popravili oronuli stubovi i izmrvljeni malter, u svakom drugom pogledu bilo je
idilično. Vidjela je zašto bi čak i čovjek sumnjivog karaktera poput Lorda Vancea
mogao biti inspirisan da se naseli ovdje, ako je to zapravo bio njegov plan.
Gavin i Kira prišli su kući. Unutar stotinu metara od kuće, par snažnih muškaraca
na konjima izjahali su im u susret. Dok su se približavali, Kira je ispustila uzdah
olakšanja jer to nisu bile one iste pristalice koje je Vance zaposlio u Suffolku. ˝Ovo
je privatan posjed˝, rekao je jedan režećim glasom. Imao je ružan ožiljak koji se
protezao od donjeg dijela nosa sve do usnice. Bez obzira kakvu ozljedu je pretrpio
morala je biti bolna.
˝Ako nemate posla s grofom, otiđite˝, rekao je drugi.
Gavin je sjeo ravno i zauzeo svoje najplemenitije ponašanje. ˝Ja sam Vojvoda
Cropthorne. Upoznat sam s grofom i došao sam u posjet. ˝
Dvojica su razmijenili poglede.˝ ˝Gospodin vas nije spomenuo.˝
˝Prilično slučajno je da se ovdje nalazim.A kad sam čuo da je u
prebivalištu,pomislio sam... ˝
˝Dođi s nama˝, zarežao je Ožiljkasti, bacajući im sumnjičav pogled.
Učinili su što im je ponuđeno. Za nekoliko su se minuta Kira i Gavin našli u
kući, kroz predvorje, u salonu. Kad su se vrata zatvorila iza njih, Kira je proučavala
sobu u kojoj su se nalazili. Misleći kako je bila praznjikavo namještena, Kira je
prepoznala grimizni baršunasti kauč iz kuće koju je Vance koristio u Suffolku.
Uslijedila je tišina. To uopće nije bio njezin plan. Mislila je da će ući u kuću ili
možda podmititi njegove sluge da dobije informacije. Nikada nije zamišljala da bi
jednostavno zatražila prijem i prošla kroz vrata.
˝Zašto smo ovdje?˝ Šapnula je.
˝Tražili smo razgovarati s Lordom Vanceom.˝
Je li on bio glup? ˝Da, i kad me vidi, neće reći ništa o svojim aktivnostima, bez
obzira na to što jesu.˝
˝Neće nas vidjeti.˝
˝Zašto smo onda ovdje?˝ Namrštila se, zbunjena. Tiho se krećući prema vratima,
Gavin je otvorio i izvirio van. Sve što je vidio moralo ga je zadovoljiti, jer joj se
približio jednako tiho.
Kad je stigao do nje, toplina i muževan miris ispunili su njezina osjetila. Na
rukama su joj se uspravile dlačice. Kosa na stražnjem dijelu njezina vrata zapeckala
ju je od svjesnosti. Pogled koji joj je poslao rekao je Kiri da dobro zna kako se ona
osjećala.
Zašto je tako osjetljiva na njega? Vjerovao je da je ona bitanga najgore vrste i
uništio ju je. Čak i kad je imao dokaz o suprotnom, još uvijek je odbijao oženiti je.
Ne bi joj trebalo biti stalo do njega, ali, bilo je, i što je još gore, nije se mogla
zaustaviti. Taj njegov osmijeh koji joj je zaustavljao srce, povezan sa ljubaznim i
brižljivim riječima kad su je Lady Becker i Lady Westland uvrijedile i optužile, koje
su još uvijek odjekivale u njoj. Usprkos dokazima, jedva je mogla vjerovati da je sve
to bila laž.
˝Pretraži sobu˝, šapnuo joj je Gavin. ˝Dobro je pretraži, svaku knjigu, svaki stol,
svaki kutak tu ružnu sofu. I to brzo. Imamo samo nekoliko minuta. ˝
Kira je iznenada shvatila njegovu namjeru i kimnula je glavom. Nikada nije
radila ništa tajno. Što ako budu uhvaćeni?
˝Što da tražim?˝
˝Sve što može da inkriminira.˝
Gavin ju je promatrao kamenim očima. Njegov zahvat oko njezine ruke se
zategnuo. ˝Budi oprezna.˝
Kimnula je glavom.
Pustio ju je i otišao. Kira je pojurila za njim. ˝Gdje ideš?˝
˝Pronaći njegov studio. Vratit ću se.˝
˝Ali.˝
Mašući rukom, ušutkao ju je. Ponovno je krenuo prema vratima i otvorio ih je,
gledajući u hodnik. Trenutak kasnije, nestao je, zatvarajući vrata za sobom uz blago
šutljivi klik.
Kira je stajala i zurila u bijelu širinu vrata, a srce joj je lupalo. Lord Vance je bio
vrlo opasan tip. Što ako Gavin bude uhvaćen? Što ako Lord Vance uđe u salon?
Moraće se nositi s time. Zapravo nije imala izbora, ali Gospode, bila je uplašena.
Drhtavo izdišući, pretražila je sobu i počela je tražiti svuda gdje joj je Gavin
rekao i izvan toga. Nije pronašla ništa inkriminirajuće - ili bilo što drugo iza
nekoliko komadića otpadaka od prediva i farthinga.
Konačno, Gavin se vratio. Vjerojatno je otišao na manje od deset minuta, ali se
Kiri činilo da je satima zabrinuta za njega. Da, bila je bijesna na Gavina, ali nije
mogla poricati da se plašila da mu se nešto ne desi. Bez razmišljanja, odjurila je do
njega i uhvatila ga za ruku. Pogledao ju je, i njene ruke koje je omotala oko njegove
ruke. Bez oklijevanja ju je prebacio u svoj zagrljaj, tako da su im se dodirnuli
stomaci i razmjenili toplinu.. Kira nije razumjela zašto se osjećala tako povezanom
sa muškarcem koji je nije volio niti ju je poštivao dovoljno da joj ponudi čast braka.
Što nije u redu s njom?
˝Je li se nešto dogodilo?˝ Upitao ju je.
˝Ne. Jesi li pronašao nešto? ˝Bila je svjesna udaranja svog srca. Bilo je od
opasnosti ili od njegove blizine,ali nije htjela pogađati.
˝Pismo koje je počeo jučer, ali nije ga završio. Upućeno je gospođi Linde. ˝
˝Vlasnici bordela?˝ Upitala je, sjetivši se da je Gavin jednom postavio isto
pitanje.
Slegnuo je ramenima.
˝Što kaže?˝
˝Ne možemo dati sebi vremena da ga pročitamo ovdje. Idemo.˝ Klimajući,
slijedila ga je. Na prednjim vratima, u predvorju ih je susreo iznenađujuće mladi
batler, a njegove žive zelene oči nisu odavale ništa. ˝Lord Vance nije kod kuće, Vaša
milosti.˝
˝Ah. Jednako je dobro, jer sam se odjednom sjetio druge obaveze. Međutim,
boravim u Tall Tree Innu.
Ako mu gospodstvo bude imalo malo vremena, možda bi se mogao spustiti i
posjetiti nas. ˝
Zgodan muškarac naklonio je glavu, pokazujući gustu blistavu smeđu kosu.
Njegova puna usta nisu pokazivala osmijeh. ˝Reći ću mu, Vaša milosti.˝
S time su izašli iz dvorca i otišli.
Kira je pričekala dok se nisu udaljili do prvog uspona prije nego što je upitala:
˝Zašto si rekao Lordu Vanceu gdje će nas naći? Što ako pođe za nama? ˝ Gavin ju je
promatrao s proračunatim sjajem u očima. ˝Kladim se da će učiniti upravo to.
Sumnjam da će nas uskoro posjetiti, na neki moderan način. ˝
Namrštila se. ˝To - zvuči kao da očekujete opasnost.˝
Prije nego što joj je odgovorio, Gavin je izvukao pismo koje je uzeo iz ureda
Lorda Vancea. Brzo pregledavši nekoliko riječi na stranici, njegov se zadnji pogled
produbio.
˝Što piše?˝ Upitala je, nagnuvši se bliže da sama pročita. Na stranici se nalazilo
dragocjeno malo riječi, a ona nije bila dovoljno blizu da bi ih pročitala.
Gavin se namrštio. ˝Govori gospođi Linde da ima dvije robe koje traži, a ne onu
koju je zatražila.˝˝ Roba? To bi moglo značiti bilo što. ˝
˝Da, ali imam vrlo loš osjećaj u vezi ovoga. Vance se bavi nekom vrstom
ukradene robe. Gavin je opsovao. ˝I poželeće završiti ovo pismo uskoro, možda u
roku od nekoliko sati. Znači, očekujem li opasnost? Doista, očekujem.˝
Poglavlje 14
ao što je predvidio Gavin, nije dugo prošlo prije nego što je Lord Vance shvatio
K da mu nedostaje pismo i prije nego što je poslao nekoga.
Poslijepodne je očistilo nebo u sjajnoj azurnoj boji, duvao je lijeni povjetarac.
Otvorio je put čvrstoj plavo-crnoj noći ispunjenoj treptavim zvijezdama.
Kira se povukla u svoju malu sobu u Tall Tree Innu. Meki žuti zidovi i drveni
pod povezani sa razigranom vatrom zagrijali su večernje sjene.
Ponoć je došla i otišla. Kirin krevet je mirisao na mahovinu i bilo koje druge noći
lako bi spavala, blaženo. Večeras je željela da joj knjiga otjera odvratnu činjenicu da
je Gavin ležao samo nekoliko metara dalje, s druge strane njihovog malog,
zajedničkog salona, vjerujući u najgore o njoj, čak i dok je ona čeznula za njegovom
ljubavlju. Njegovo nisko mišljenje povrijedilo je Kiru, ali nije imala pojma kako to
promijeniti. Ogrebotina i tup udar izvana privukli su njezinu pozornost. Namrštila se.
Što bi to moglo biti? Grana stabla? Izgubljena mačka?
Onda je tiha psovka odjeknula u tihoj noći, a Kira je odjurila prema svom
prozoru. Pogledala je u noć obasjanu mjesečinom i ugledala je nogu koja lebdi izvan
Gavinova prozora. Ljestve ispod su bile nagnute prema njegovoj sobi. Dok joj je srce
počelo jurcati u uzbuni, noge su se uvukle i nestale u njegovoj sobi.
Noga nije bila Gavinova, osim ako nije iznenada razvio strast za penjanje kroz
prozore s vrlo prljavim čizmama.
Neko - možda neko zao - bio je u njegovoj sobi..
Morala mu je pomoći. Gavin možda spava, i stoga, bio je lak plijen za đavola
sada u ovoj iznajmljenoj sobi.
Njezin stomak se ispunio tjeskobom dok joj je krv urlala kroz sistem u divljoj
brzini. Okrenula se pronaći neko oružje. Njezin šal? Ne, trenutačno ga zasljepljujući
neće joj mnogo pomoći. Nož koji je došao ranije sa večerom je bio odnesen, odnijela
ga je gospođa Kerr s ostatkom poslužavnika. Razmišljati! Tada je ugledala žarač
pored kamina.
Uhvativši ga, ušuljala se u susjedni salon.
U njemu je čula tišinu. Onda je čula psovke, vikanje - Gavinovo?
Kira je željela upasti u sobu, iznenaditi zločinca i udariti ga preko glave dok ne
padne. I sve to je zvučalo dobro, osim što nikad nije nikoga udarila u svom životu.
Udišući duboko da se ohrabri, Kira se još više trznula u salonu, oklijevajući
pokraj sofe. Čula je gungulu u susjednoj sobi, onoj u kojoj je bio Gavinov krevet.
Očito se povukao da se odmori jer je soba bila tamnija od podzemne špilje. Kad su
joj se oči prilagodile nedostatku svjetlosti, čula je udaranje nogu, mrmljanje, zvuk
šake na tijelu, oštro zujanje oštrice.
Njezino srce se stislo u grlu, Kira je otrčala iza zida, podignula je žarač.
Brzo je shvatila da Gavin ima dva posjetitelja, a ne jednog.
Prvi je stao iza Gavina i držao mu laktove i povukao ih natrag, čvrsto mu
stisnuvši ruke da ga imobilizira. Drugi je držao blistavi srebrni nož u blizini
njegovog stomaka.
Ono što je vidjela užasnulo ju je. Kira je prestala razmišljati o bilo čemu
drugome osim kako bi spasila Gavina.
˝Pazi!˝ Povikao je čovjek koji je držao Gavina.
˝Što je?˝ Mrmljao je čovjek sa nožem.
˝Iz-iza ” Kira je žaračem po glavi udarila naoružanog razbojnika. Srušio se na
koljena, uzdišući i držeći svoju glavu. Nož je pao preko drvenog poda.
Pogled drugog muškarca prelazio je između njezina žarača i noža koji je blistao
na sjajnoj mjesečini. Držao je i dalje čvrsto Gavina, ali je nervozno pogledavao na
njega.
˝Spusti žarač˝, zahtijevao je.
˝Neću.˝
Nagnula se prema nožu, srebrnom simbolu zlobe, na pola puta između dva
uljeza. Gavin je odmahnuo glavom prema njoj u tihom upozorenju. Zanemarila ga je.
Kira je došla samo na nekoliko centimetara do pale oštrice kada je Gavinov
otmičar njega bacio na stranu i krenuo je na nju. Spustila se na pod da bi uzela nož, i
pokušavala se držati žarača. Tada je osjetila ruku na članku. Napasnik kojeg je
udarila oporavio se i zgrabio je. Ona je viknula.
No, s rukom je pronašla ručku noža i čvrsto ju je uhvatila.
Kao u daljini, čula je zvuk čvrstog udarca i grubu psovku. Stajala je, sa oštricom
u ruci, i shvatila da je Gavin udario svog napadača i zadržao ga da je ne dostigne.
Htjela mu se zahvaliti, ali njezin je neprijatelj polako ustao na noge.
Nije bio velik čovjek, ali prsti koji su joj držali nogu su joj rekli da je jak.
Oslobodio joj je nogu, ustao i napao je u jednom pokretu. U obrambenoj gesti, Kira
se okrenula leđima prema njemu, držeći nož i žarač na prsima kako bi ih zadržala što
dalje od njega što je mogla. Zgrabio ju je iza, prstima poput hladnog čelika oko
njezinih zglobova dok je pokušavao uzeti joj nož. Čvrsto je uhvatila držak, tako da
joj je drhtala cijela ruka. Pored nje, Gavin i njegov neprijatelj nastavili su svoju
borbu, ali nije vidjela tko je pobijeđivao. Molim Te, neka bude Gavin!
˝Daj mi nož.˝ Brutalan šapat ju je spalio od straha. ˝Ako to učinite, daću vam
bezbolnu smrt.˝
Smrt? Jesu li ovi mladići došli ovamo da ih ubiju?
Roktaj i još jedna psovka s druge strane prostorije isprekidale su zrak. Kirin je
um jurio, krv je divljala, divljala. Nisu mogli uspjeti. Darius ju je podučavao
mnogim stvarima nakon što se vratila iz debakla s Lordom Vanceom. Najbolje bi joj
bilo da ih sada iskoristi. Kira je pustila žarač pokraj svojih stopala, a onda je stala na
njega, spriječivši agresora da ga uzme za sebe. Hladni metal usjekao se u njena gola
stopala, ali ga je zaglavila u pukotinu između njezine noge i njenih prstiju i čvrsto ga
je stisnula.
Zatim je nabila lakat u stomak svog napadača.
Odmah ju je pustio i odmaknuo se, držeći svoj stomak. ˝Ti kučko!˝
Kira je otkrila da se i on njoj ne sviđa. Okrenula se oko sebe i udarila ga je u oči.
Njezin je protivnik zavijao od bola. Osjećajući se hrabrije, prišla je bliže,
namjeravajući udariti koljenom njegovo najosjetljivije područje, ali je pojurio na nju,
uzeo joj nož iz ruke i bacio je na zemlju.
˝Mršava i arogantna vojvodina kurvo ˝, rekao je zadihan. ˝Uživat ću u tome da te
ubijem.˝
Kira je vrisnula. Pogledom na desno utvrdila je da su se Gavin i njegov protivnik
još uvijek borili u svojoj bitci. Pesnice su letjele. Bili su izjednačeni u veličinama i
snagama. Kira je prepoznavala samo jednog čovjeka s druge strane duboko u sjeni,
jer Gavin nije nosio ništa više od gaćica.
˝Pogledaj me dok ti siječem grlo˝, zarežao je njezin protivnik.
Nije htjela umrijeti! Kira je stisnula oči i odbila đavolu ispuniti želju. Dok se
čvrsto namjestio iznad nje tako što je stajao na koljenima i stisnuo joj bokove, bilo
joj je drago što se nije žalila. Glasno groktanje po sobi povuklo je pogled njenog
uskogrudnog razbojnika prema Gavinu i njegovu protivniku. Dok je on bio odvučen
pažnjom, Kira je savila koljeno među njima i, koristeći svaku snagu, podigla je
kukove s hladnog drvenog poda. Koljeno mu je ispunilo skrotum u čvrstom udaru.
Vrisnuo je dugo, gotovo tiho i odmaknuo se od nje i pao na leđa, držeći svoje
genitalije. Kira nije gubila vrijeme pokušavajući izvući nož iz njegovih ruku. Daleko
je bio jači, a ona je bila svjesna da neće dva puta pasti na isti trik.
Umjesto toga, pala je na svoje ruke i koljena i kovitlala se u mraku kako bi
pronašla žarač. Konačno, našla je tanko oružje dok joj je neprijatelj opet stao na
noge. Brzo ga je pogodila, ovaj put u slijepoočnicu. Ponovno se srušio na tlo.
Oprezno, spustila se kraj njega, s oružjem u spremim za svaki slučaj. Pažljivo je
pogledala i shvatila da je jedva svjestan. Likovanje je prošlo kroz nju, ona je zgrabila
nož iz njegove ruke i prišla je Gavinu i njegovu neprijatelju. Sad su bili na podu,
okrećući se poput par borbenih mačaka. Gavin je izvukao nogu i spriječio drugog
čovjeka da ga okrene na leđa. Obgrlio je ruke oko vrata uljeza.
˝Evo!˝ Pružila mu je nož, prvo držak.
Pogled mu je pao na nju, a nakon časa iznenađenja, uzeo je nož i stavio ga do
napadačevog grla.
˝Tko te je dovraga poslao˝. Nećete me ubiti, vi ste plemići, slabići. Nitko od vas
nema to u sebi.˝, ismijavao ga je.
˝Oh, ti si posve u zabludi.˝ Gavinov glas bio je poput grmljavine, a Kira je znala
da to i misli. ˝Kada više ne bih želio nikakvih informacija, već bi ti ovo bio
posljednji dah.˝
˝Baljezgaš. Odjebi!˝
Gavin je pritisnuo nož bliže, sjekući rubom samo toliko da je potekla kap krvi.
Siledžijine oči su se raširile, a koža mu je postala voštana. Odjednom, njegov
suputnik je ustao i srušio se na vrh Gavina, odbacujući ga sa strane. Čitav, osim
ogrebotine u grlu, razbojnik kojeg je Gavin gotovo izbo potrčao je prema prozoru i
izašao van. Drugi uljez promatrao je odlazak partnera i brzo slijedio njegov primjer.
Gavin je pojurio prema prozoru, ali dvojac je srušio ljestve i izašao u noć prije
nego što ih je mogao progoniti.
˝Prokletstvo!˝ Proklinjao je, duboko izdahnuvši. Onda se okrenuo prema njoj.
˝Jesu li te povrijedili?˝
˝N-ne”, ali nekako jesu. Briga ju potopila, dovodeći je do ranjivosti. Jesu li i
Darius i James naišli na ove ljude? Jesu li živi? Strah od nepoznatog potresao je Kiru
još više. ˝Oni su... jednostavno su me uplašili˝, priznala je, iako nije bilo ničeg
jednostavnog u stisnutom udaru straha koji joj se skupio u trbuhu.
Bez ijedne riječi, prešao je sobu i obgrlio je oko rukama. ˝Znam.˝
Unatoč hladnoj noći, Gavinovo veliko tijelo natapalo se vrućinom koja je curila
kroz njezinu tanku spavaćicu. Priljubila se uz njega osjećajući se sigurnije u
njegovom zagrljaju, ali ipak se osjećala potreseno.
˝Jesu li... Misliš li da su oni bili Lord Vance...˝
˝Da˝, šapnuo je. ˝Svinja koja me je napala izgledala je vrlo slično stražaru s
ožiljkom na usnama u Fentlet Manoru.˝ Njegove su riječi učinile da joj se stomak
stisne od brige, ne samo za nju i Gavina, već i za njezinog zaručnika i njezinog brata.
Jesu li još živi? Ili su se upoznali s pogrešnim krajem noža?
˝Oh, moj... htjeli su nas ubiti.˝ Kira je čula vlastiti glas i nije ga mogla zaustaviti.
Gavin je kimnuo. Osjetila je njegovu bradu na obrazu, kako joj njegovi meki
brkovi klize po koži. Činilo se da ju je progutao dlanom koji joj je stavio preko leđa.
A zbog njegove blizine, osjećala se mnogo bolje. Ugnjezdila se bliže.
˝Znam˝, promrmljao je, a zatim poljubio njezine sljepoočnice. ˝Ali nisu. Kako si
uspjela pobjediti drugog siledžiju?˝ Slegnula je ramenima, trudeći se da djeluje
pribrano. Unutra u sebi, međutim, shvatila je koliko je strašno blizu došla do smrti i
počela se tresti. Emocije su se podizale dok joj gotovo nisu zatvorile grlo.
˝Darius me učio nekim...nekim…˝
Rasprsnula se u suze.
Gavin ju je čvrsto držao. ˝Ššš. Napravila si sjajan posao odbranivši se. Sada si
sigurna. ˝
˝Nisam˝, prosvjedovala je. ˝Nismo. Dariusa i Jamesa još uvijek nema, i - i sada
nas netko pokušava ubiti. ˝
˝Riješit ćemo to. Sve će biti u redu.˝ Poljubio joj je čeljust, obraz, tako nježno da
se rastopila. Kira se pritisnula uz njega, svjesna divljanja njenog srca, njezinih
drhtavih udova i čvora straha u trbuhu koji se činio neumoljivim dok je Gavin nije
dotaknuo. Ubjedio ju je da će sve završiti dobro, pa mu se približila.
Podigao joj je dlanove preko leđa, do vrata, masiranjem, smirujući je. Njegove su
usne pronašle njezin drugi obraz.
˝Nitko ti neće nauditi večeras.˝
˝Obećaješ li?˝
Čim je postavila to pitanje, shvatila je da je to iracionalno, ali meko osiguranje
koje je izgovorio učinilo je da se ipak bolje osjeća.
˝Obećajem.˝
Čvrsto se stisnula, ne čujući ništa više od njihovog disanja, udaranja njezina
vlastitog srca u ušima. Pomilovao joj je nježno rukom niz pletenicu, a usne mu su
nježno ljubile uz njezin vrat.
˝Obećavam˝, ponovio je.
I ona mu je povjerovala.
Kad je podigao glavu i ponovno pogledao prema njoj, Kira se osjećala
preplavljena sa previše osjećaja, straha, ljubavi i pregrštom drugih emocija koje nije
mogladefinirati, ali Gavin je bio čvrst i nesalomljiv, netko kome je mogla vjerovati u
opasnosti. Nježna briga u njegovu pogledu duboko je potonula u njeno srce. Bilo je
toliko oštro i iskreno, i znala je da mu je stalo. U njoj su se zaljuljali nada i
ushićenje. Prije nego što se mogla zaustaviti, zatvorila je posljednjih nekoliko
centimetara između njih i položila usta na njegova.
Dočekao ju je mekom četkom koja je izazvala njezina osjetila, slatko, dugotrajno
povezivanje njihovih usana. Zatim je u dugačkom trenutku jednostavno samo držao,
širokim dlanovima koji su joj gladili leđa, smirujući njezine neustrašive otkucaje srca
na nešto što je normalno.
˝Gavine˝, šapnula je, držeći ga čvrsto. Jedva da je završila šapat prije nego što je
spustio usne na njene poljupcem u kojem je odjednom osjetila ohrabrenje i potrebu.
Odgovorila je predajući se, tražeći njegovu sigurnost, njegov dodir. Uzeo joj je usta
dobro ih probajući dodirom koji je utrostručio njezin broj otkucaja srca. Zatim ju je
posjedovao, pozivajući se između njezinih usana i okusivši je svojim suptilnim
udarcem jezika dok se gotovo nije rastopila. Polagan zanos strasti dominirao je
poljupcem, kao da je našao rijetko zadovoljenje u uživanju.
Osjećala se sigurno, čak i zbrinuto i prepustila se svojoj udobnosti. Gavin joj je
zgrabio čeljust rukama kao da je nikada neće imati dovoljno. Kira se opet nagnula,
osjetivši kako se u njoj podigla slatka želja da se odmakne od svog straha. Podigla je
ruke s njegovih ramena, a zatim se prstima zapetljala u njegovoj svilenkastoj tamnoj
kosi na potiljku.
Poljubac se nastavio, beskonačan, savršen, bezvremenski kao svjedočanstvo
snage njihove veze. U svom srcu, spojili su se kako bi postali jedno tijelo. Osjećala
se kao da su oduvijek trebali biti takvi, on nježan zaštitnik, ali nježan, ona njemu
predana i dajuća.
Kad joj je Gavin prstima pomilovao obraz, postala je savitljiva u njegovim
rukama. Očajnički je htjela da ovaj osjećaj pripadnosti i sigurnosti traje zauvijek.
˝Dodirni me˝, šapnula je. Zastao je, susreo se s njenim pogledom. Mračnim
istraživanjem svoga pogleda on ju je pretražio, čitajući joj lice. Što god da je
pročitao, moralo ga je uvjeriti da misli svoje izgovorene meke riječi, jer je ponovno
uzeo njena usta tako tiho da je to bilo kao san. Milovao ju je od ramena do struka s
laganim dodirom.
Kira je reagirala mekano uzdišući, približavajući mu se. Sve o njemu osjećala je
tako dobrim, tako ispravnim, kao da joj je namijenjeno oduvijek da bude s njim.
Pomilovala je cijelu duljinu njegovih golih leđa, divila se svilenkastoj čeličnoj
koži koja se mreškala pod njenim rukama. Zauzvrat, grickao joj je usta i budeći je
svojim dodirom.
S toplim prstima skliznuo joj je spavaćicu s ramena, izlažući je noćnom zraku.
Poljubio je vreli put od njenih usta, do čeljusti, niz njezin vrat, sve dok nije došao do
osjetljive kože njezinih golih ramena. Njezino je disanje tada postalo teže, a ona se
povukla prema njemu, napadnuta željom da to može trajati vječno.
Zgrabio je dugmad koja su joj držala spavaćicu, otkopčavajući ih jedno za
drugim. Trenutak protesta filtrirao se kroz njezin um.
˝Ne mogu ti reći koliko sam te želio dotaknuti˝, promrmljao je. ˝Ili koliko sam
bio zabrinut kada te siledžija napao. Moje srce se gotovo zaustavilo kad sam shvatio
koliko te je mogao povrijediti. ˝ Prije nego što je mogla odgovoriti na njegovu
raskošnu ispovijed, ponovno je poljubio. Kira je osjetila strast u ovom poljupcu - i
nešto što nije razaznavala kad su vodili ljubav na podu knjižnice: čežnju. Činilo se
da ono što god da je želio proizilazi iz njegova srca.
Baš kao i njezina potreba za njim.
Kira se sva bacila u poljubac, usne su im plesale, jezici kovitlali, uzdisaji se
spajali.
Odjednom, njezina spavaćica skliznula joj je niz ruke, ogoljavajući joj grudi.
Gavin je rukom pokrivao napete vrhove, obujmljujući ih nježnim prstima. Od tog
dodira je cviljela, ali kad je povukao palac preko otvrdnutog vrha, osjećaj ju je
zaljuljao do prstiju. Njezina se želja nepokolebljivo podigla, i ona je zajecala.
Gavinu nije trebalo više ohrabrenja. Skinuo je ostatak njene odjeće dok nije pala oko
nje na podu. Onda ju je podigao u naručje i odnio je u svoj krevet. Stavio ju je na
madrac i legao je pored nje, tjelom je progutao njeno dok su im se udovi isprepleli.
Nijednom nije skrenuo pogled,a blijeda mjesečina pokazivala je krajnju nježnost u
njegovim očima. Kira je podigla ruke ka njemu. Pao je među njih, opijajući je
laganim, beskonačnim poljupcem dok je polako tonuo u njoj. Njene su se trepavice
zatvorile kao da je osjetila raj.
Ljubivši je niz vrat i niz njezinu ključnu kost, Kira je znala njegovo odredište, ali
se još uvijek osjećala zaprepaštena prvim dodirom njegovih vrelih usta na natečenom
vrhu svojih grudi. Uz lagano prigušeni dodir jezika, pratio je oblik, sisao joj vrh, a
zatim ga zaronio u vruću pećinu svojih usta.
Podigao ju je u naručje kao da je nikad nije želio pustiti. A to je i odgovaralo
Kiri, pogotovo kada je poljubio kožu ispod njezinih dojki, prešao je rukom preko
obline njezina kuka, prstima koji su se sklupčali oko njezine stražnje strane i spuštali
joj se preko bedra sve dok nije osjetila sporo razbuktavanje vatre. Mrmljajući nešto
nježno uz njenu kožu, skrenuo je pozornost na drugu dojku. Kira je zadrhtala od
vrtloga senzacija i čvrsto mu je stegnula glavu. Strelice užitka skočile su od
bradavica do trbuha i niže. Polako ju je proučavao, konzumirao je, kao da je uživao u
njezinoj nježnoj predaji, kao da je isuviše cijenio tanane osjećaje između njih, ali
htjela je i ona da osjeti njega. Postavljajući ruku između njih, pomilovala mu je tvrde
pločice na prsima, tvrdo prostranstvo trbuha i sklonila njegove gaćice kako bi
razotkrila nagnutu kosinu kuka.
Uzdahnuo je na njen dodir, nemirno se krećući iznad nje. Dala mu je svoj
odgovor milujući ga dlanom po čvrstoj polovini stražnjice.
˝Draga˝, mrmljao joj je na vratu. ˝Ovo kako se zbog tebe osjećam...˝
Njezino je srce skoro stalo pri ovom priznanju. ˝I ti mene činiš da se tako
osjećam.˝
Njegov uzdah nad njezinim obrazom zvučao je kao olakšanje dok joj je milovao
bedra, prstima ih potičući da se rašire. Jednostavno, Kira se prepustila, dio nje je
očajno trebao da ponovo osjeti Gavinovu čvrstu snagu u njoj. Željela je biti s njim,
pripadati mu, znati da je barem u ovom trenutku on bio samo njen.
Njegovo je tijelo bilo toplo i vlažno, pritisnuo ju je od grudi do kukova. Zatim je,
bez žurbe, jednim prodorom Gavin pronašao svoj put kući. Kira se osjetila
ispunjenom, rastegnutom, ali još više osjetila je Gavina, ritam njegovog srca uz
njeno, njegovo mrmljanje i uzdahe ohrabrenja, trag njegovog nježnog dodira tamo
gdje ga je izgleda najviše i trebala.
Pažljivo, on se povukao, skoro izlazeći iz nje prije nego što je ušao u još jednom
dugačkom laganom susretu. Kira se izvila prema njemu, pitajući se da li je ikad
upoznala vezu tako snažnu i tako savršen trenutak.
U Londonu je možda bila dovoljno ljuta da ga je mogla zadaviti, ali Kira nije
mogla poricati da ga je još uvijek voljela.
Tada su racionalne misli pobjegle kad je Gavin zaustavio palac preko osjetljivog
vrha između njezinih bedara, svilenkasto ga milujući dok je još jednom prodro
unutra. Žudnja se zavrtjela s vrtoglavom brzinom. Ponavljao je taj proces sve dok se
nije osjećala pijanom. Stisnula se, duboko zadovoljstvo koje je rezoniralo unutar nje,
širilo se poput mjehurića sa svakim udarcem njegovog tijela u njeno. Vrhunac strasti
plesao je izvan njezina dosega. Osjećaji su blistali u njoj, nedostižni poput leptira, ali
su se penjali, gradili, sve dok je noge nisu peckale, stomak joj se stisnuo, a disanje
postalo nepravilno i teško.
Sa svakim prodorom u njoj, mrmljao joj je u uho: ˝Kira, Kira, Kira...˝
Osjećala je da gori i iznutra i izvana. Užitak je prijetio da će je cijelu progutati.
Borila se za sljedeći dah. A onda je ju je ponio trenutak. Vidjela je zvijezde, sjajne i
svijetle. Iridescentno zadovoljstvo grmjelo je kroz njezinu krv, tečno i talasasto.
Svakim pulsom užitka, stiskala je Gavinovu krutu duljinu u sebi, zagrlivši ga svojim
tijelom.
Iznad nje, on joj je zaplijenio usne u poljupcu kojim ju je pustošio, dok su mu se
prsti očajnički zapetljali u njenoj kosi. Ukočio se i stenjao joj je u usta u beskraju
trenutka.
Konačno, usporio je, a onda se zaustavio. Njegov poljubac pretvorio se u slatko
udvaranje usana prije nego što je podignuo glavu i uzdahnuo.
˝Kira˝, promrmljao je i zakopao lice u krilu njenog vrata. ˝Savršena…˝. Nekoliko
trenutaka kasnije, čula je njegovo duboko, čak ritmično disanje. Drijemao je trenutak
ili možda pola sata. Kira zapravo nije znala, jer je tako bila izgubljena u svojim
mislima.
Ona i Gavin su bili tako prirodni zajedno, tako neizbježni. Je li on osjećao isto?
Ili je samo osjetio i iskoristio njezinu ranjivost samo da bi je opet imao u krevetu? I
zašto mu je dopustila da ponovno vodi ljubav s njom prije no što je znala odgovor?
Jer nije mislila pitati. Previše se plašila njegova odgovora. A zbog svoje
stidljivosti, stekla je novi strah na svojoj listi briga. Nakon duge tišine, Kira se
morala pomjeriti. Desna noga joj je je utrnula. Gavin je bio previše težak da bi
zauvijek ostao na njoj, čak i ako ga nije htjela odatle pomjeriti.
Kad se odmaknula ispod njega, omotao joj je ruku oko struka, a dlan čvrsto
stavio da se odmara na njoj. Njegov tamni pogled ju je potražio, nečitljivog izraza.
˝Jesam li te ozlijedio?˝ Upitao je.
Ne još, ali hoćeš li? ˝Ne.˝
Gavin ju je pustio. Noćni zrak ju je ohladio za nekoliko sekundi.
˝Dobro. To je dobro. Zvučao je nesigurno, čak i malo čudno. Kira je zatvorila
oči.
Nije spominjao ni ljubav ni brak, unatoč njihovom neprikladnom, strastvenom
druženju. Bojala se da se ništa između njih nije promijenilo. Uostalom, to što je ona
osjećala vezu ne znači da je osjećao nešto slično. Samo to što ga je ona voljela, nije
značilo da je on morao imati ikakvog interesa da je vjenča.
Što je on osjećao? Kira se nije mogla oduprijeti da ne gleda u njegovo jako,
uglasto lice i da ne pokušava pogoditi ono što je u njegovom srcu, ali ni tama niti
njegov stoički izraz nisu joj pružili nade.
Trebala je vremena da nasamu razmisli, da odluči kako da popravi štetu nanesenu
njezinoj budućnosti nakon što je Gavinu dopustila da je po drugi put odvede u
krevet, pogotovo kad joj nije predložio brak nakon prvog puta.
˝Mislim da ću otići u svoju sobu.˝ Krenula je da napusti krevet.
Gavinova ruka ponovno ju je okrznula. ˝Ostani.˝ Srce joj je stalo u prsima. Je li
predložio da provede cijelu noć u njegovoj sobi kako bi je mogao držati u zagrljaju i
razgovarati s njom o zajedničkoj budućnosti? Ili, jer se nadao da će je opet
iskoristiti?
Gospode, jednostavno nije znala, ali njezina žudnja za njim, za njegovim
prihvaćanjem, bila je toliko velika, da se bojala da ako ostane sklupčana u njegovoj
toplini, slušajući udare njegovog srca, dopustit će čežnji da utopi zdrav razum i
pristaće mu dati bilo šta i sve što on bude htio. Možda to ne bi bilo sve loše. Gavinu
mora biti stalo do nje, ako je želio da ostane. A sada kad je znao njene osjećaje u vezi
s brakom, zasigurno nije mogao biti toliko bezdušan da bi je opet odveo u svoj
krevet kad nije imao nikakvu namjeru da je oženi.
Ili je mogao?
˝Nisam sigurna da je to mudro˝, rekla je konačno.
˝Što ako se naši ' prijatelji ' vrate?˝. Usprotivio se, podižući se na lakat i pogledao
je prema njoj. Plavo-sive sjene spustile su mu se na muževne kutove lica. ˝Ne bih
mogao podnijeti ako bi ti se nešto dogodilo.˝ Njezino se srce ponovo zateturalo,
omekšano njegovim zahtjevom da ostane. Gavin je bio u pravu. Ljudi Lorda Vancea,
ako se vrate, bilo je vjerovatno da će ih biti više i bili su riješeni da ih ubiju. Ipak, još
se nisu vratili. A ako ostane i još jednom mu se preda, ona će mu time također
predati ostatak svoga dostojanstva.
˝Ja... ja... Bilo bi... nepristojno.˝
Kao da već prije nisu prešli tu liniju.
Kako je mogla biti toliko bezbrižna, tako glupa? Uzdahnula je. Napad se dogodio
tako brzo. Njezin strah poslije toga ju je progutao. Ono što je započelo kao puko
tješenje postalo je složeno, eksplozivno i nezaustavljivo.
Pitanje je bilo, što sada raditi? Međutim, kad joj je sa lica sklonio nekoliko
zalutalih vitica kose, nije bila sigurna da li bi mu se ponovno bacila u naručje ili bi
odjurila iz svratišta.
˝Moram otići.˝ Stisnula je plahte iznad golih grudi. ˝Htjela bih biti sama.˝
˝Ostat ću na drugoj strani kreveta.˝ Njegov je glas imao molitveni ton koji ju je
iznenadio.
Čak i ako bi ostao na suprotnoj strani kreveta, to ne bi promjenilo njezinu
potrebu da razmišlja u miru, daleko od ometanja koje je on neizbježno predstavljao.
˝Idem u svoju sobu˝, rekla je odmahnuvši glavom. ˝Osim ako nešto ne želiš o
nečemu drugome razgovarati.˝˝Ne˝. S teškim uzdahom, Gavin ju je pustio.
Boreći se u valu utučenosti, Kira je stala u sjenu, pokušavajući naći spavaćicu.
Brzo je shvatila da je odjeća bila na podu na drugoj strani sobe. Nije je mogla
dohvatiti gola. Vidjet će je.
˝Treba mi moja spavaćica˝, rekla mu je, ne usuđujući se pogledati ga. ˝Hm,
vjerujem da je na podu, vrlo blizu tebe.˝
˝U redu.˝ Gavin se otkotrljao iz kreveta, i bez puno stida, hodao je po sobi u
potrazi za spavaćicom. Mjesec nije dobro osvjetljavao prostoriju, ali Kira je zurila u
njegovu stražnjicu i duge, vitke noge. Bio je divan ljubavnik i vrlo nježan čovjek kad
je to htio. Kira je osjećala sa sigurnošću da bi nekoj ženi on bio izvrstan muž.
Je li imala šansu da ona postane ta žena? Ne znati to bilo je cijepanje njene
smirenosti, bol za njezino srce. Konačno, pronašao je odjeću i pružio joj je bez riječi.
Promatrao ju je mračnim, uznemirujućim pogledom dok ju je oblačila i dok je
prelazila sobu okupanu mjesečinom.
˝Ostani˝, ponovno je rekao. ˝Molim te.˝
Njegov je zahtjev bio tako, tako primaman... Na kraju, razum je pobjedio.
Odmahnula je glavom i posegnula za vratima. ˝Ako mi nemaš što za reći, onda nema
razloga.˝
Rezigniran, Gavin je uzdahnuo. ˝Ako čuješ ili vidiš bilo što sumnjivo, viči mi.
Ako me budeš trebala, doći ću. ˝
Kira je kimnula, ne vjerujući dovoljno sebi da bi progovorila. Kako je mogla
govoriti, kada je jedino što bi mu mogla reći bilo da sve što joj je potrebno je ljubav
koju on možda i ne osjeća prema njoj.

Sljedećeg jutra, Kira je ušla u slabo namješten salon kako bi pronašla Gavina
tamo već odjevena i da je očekuje. Podigao je pogled na njezin ulazak, a njegove
tamne oči su se prikovale za nju. Odjednom, sve čega se sjećala bili su trenuci u
njegovim rukama, užitak koji je dao, molbu za nju da ostane.
Boja joj se vratila u obraze, čak joj je i srce živčano zaplesalo. Što bi on rekao
jutros?
Pola noći pokušavala je prepoznati njegove osjećaje, ali se bojala najgoreg.
Željela je da ima hrabrosti jednostavno pitati ga je li imao ikakve osjećaje ka njoj. U
konačnici, previše se plašila njegovog odgovora.
Zato je Kira čekala da on počne da govori. Gledao ju je kako je krenula prema
stolcu kraj njega i počela sebi sipati čaj. Tišina je udarala u njezinu smirenost dok se
nije osjetila prisiljenom da progovori.
˝Jesi li dobro spavao?˝
Slegnuo je ramenima. ˝Nije bilo užasno. Ti?˝
˝Ne.˝ Mršteći se, nagnuo se bliže. ˝Lopovi, sinoć, nisu te povrijedili, zar ne?˝
Ponovno je rekla: ˝Ne˝.
˝Dobro.˝ Kimnuo je, naslonivši se natrag u stolicu. ˝To je dobro.˝
Progutala je. Ipak, zurio je kao da želi reći nešto vrlo loše, ali, oštra tišina,
natjerala ju je da napuni.
˝Šećer? Mlijeko? ˝ Kira je pokazala na čaj.
Gavin je odmahnuo glavom i ona mu je pružila šalicu.
Prihvatio ju je bez riječi, a zatim počeo pijuckati i mješati. Učinila je isto, ali
unatoč dvije žlice šećera, nije joj imalo nikakvog okusa.
Nakon samo dva ili više gutljaja, Gavin je stavio svoju šalicu u tanjur i uzeo joj
šalicu iz ruke, stavivši je također na stranu. Zatim je uzeo njenu ruku u rukavici,
milujući je palcem preko dlana. Njegove baršunasto tamne oči ostale su na njoj,
prenoseći toplinu i tjeskobu.
˝Kira, mislim da bismo trebali pričati o onome što se sinoć dogodilo.˝ Njezino
srce iskočilo je gotovo iz prsa. U njezinim je ušima zagrmio njegov zvuk. Je li ga
sinoć pogrešno procjenila? Briga u njegovim očima zapanjila ju je. Može li je
stvarno zaprositi? Kira je zadržala dah, nadajući se...
Gavin je nastavio: ˝Nešto bih ti zaista želio reći...˝
Uporno udaranje na vratima prekinulo je Gavinove riječi.
˝Dovraga˝, promrmljao je i ustao. Frustrirana, ona je promatrala kako je uzeo
njezin žarač za kamin i oprezno krenuo prema vratima. Prokletstvo, ko bi došao u
njihovu sobu ovako rano i na ovako nepristojan način? Zašto je netko morao
prekinuti sad kad je Gavin objavljivao svoje namjere?
Ona je zagrizla usnicu, promatrajući kako je Gavin otvarao vrata, spreman za
udarac s žaračem, ako bude potrebno.
Na njeno iznenađenje, Darius je stajao na pragu, izgledajući više nego ljutito. Ne
vjerujući svojim očima, odmaknula se od sofe, presretna što ga vidi. ˝Darius!”
Ignorisao ju je dok je Gavina promatrao ledenim pogledom. ˝Što dovraga radite
ovdje s mojom sestrom?˝ Kad Gavin nije odgovorio, Darius se okrenuo prema njoj.
˝Osim ako te on nije oženio otkad sam otputovao, Njegova bi se milost trebala
podsjetiti na pravilno ponašanje˝.
Kira je stajala ukopana na mjestu i zagledala se u svog brata. Nije ga mogla
uvjeravati da se nije desilo ono čega se on plašio da se desilo. Nije mu mogla lagati.
Spuštajući žarač na pod, Gavin je odmjerio Dariusa. ˝Ako pitate zašto sam je
doveo u Cornwall, odgovor je, nisam. Putovala je ovdje. Pratio sam je.˝
˝Slijedili ste je da biste mogli dijeliti istu sobu?˝
˝Imamo samo zajednički salon, Darius˝, prekinula ga je Kira. U nadi da će time
promijeniti temu, bacila se u ruke svog brata. Bio je to dobar osjećaj, kao da je kod
kuće.
˝Siguran si! Hvala Bogu, Lord Vance te nije ubio. ˝
˝Nisam mu dopustio da mi se toliko približi.˝ Odmaknuo se od nje, još uvijek
namršten. ˝Kako si me našla?˝
Kira nije željela umješati gospodina Burgessa. Darius bi mu kasnije zamjerio.
˝Vrlo sam pametna.˝
˝Da, i vrlo drska. Nećeš mi reći, zar ne?
Odmahnula je glavom.
Gavin se približio paru. ˝Moj rođak napustio je London da te potraži prije
nekoliko tjedana. Jesi li ga vidio?˝ Zadržavajući dah, Kira je promatrala svog brata
dok je češao čelo i promatrao blještavi drveni pod. ˝On... je sa mnom. Uskoro ću vas
odvesti k njemu. ˝
Vidljivo olakšanje umekšalo je Gavinove crte. ˝Je li dobro?˝
˝Doista jeste, samo malo... vezano.˝
Kira nije razumjela, ali se nasmiješila. James je također bio siguran. To joj je
pružilo toliko olakšanja! ˝Kako ste nas ovdje našli??”
˝Nadgledao sam Lorda Vancea i našao sam kontakt u njegovu kućanstvu. Rano
ujutro, moj izvor mi je rekao da su vojvoda Cropthorne i ljepotica stranog porijekla
juče navratili. Znao sam da to ne može biti niko drugi. ˝
˝Utvrdili smo da se Lord Vance mora baviti nekom vrstom ukradene robe˝, rekao
je Gavin. ˝Je li Vaš izvor mogao reći o čemu je riječ?˝
Dariusov izraz je postao smrtno ozbiljan. ˝Da, i vrlo vrlo je ružno.˝ Okrenuo se
prema Kiri, a lice mu je bilo neprijatno obojeno valom straha i ljutnje. ˝On snabdjeva
bordele Londona s djevicama.˝
Šok je napao Kiru. ˝On... on je tražio od mene da pobjegnem sa njim da bi
mogao...˝
˝Prodati te? Bojim se da je tako.˝
˝Oh, dragi Bože!˝ Gavin je izgovorio, tačno ono što je Kira osjećala.
Pogledao ju je i Kirin se pogled susreo s njegovim. Izgledao je i užasnut i
zabrinut za nju. Stisnuo je šake sa strana. Je li možda, mario barem malo?
˝Uzeo sam pismo koje je jučer pisao gospođi Linde˝, čula je Kira kako Gavin
govori. ˝Iz njega sumnjam da je Vance našao još dvije žrtve.˝
Darius je kimnuo. ˝Znam i ko su one. Mislim da je Vance planirao djelovati
večeras. Zato je vaš posjet bio u lošem trenutku. Morate se udaljiti inače će mu biti
sumnjivo. ˝
˝Nisam znao. Oprosti mi. ˝ Riječi su bile ukočene, kao da se Gavin nije često
ispričavao.
Darius mu je grubo klimnuo glavom i pogledao ga. ˝Vance uvijek ima jednog
lopova ili dva sa sobom, pa, iako mi je to teško za tražiti, ipak mislim da će mi
trebati Vaša pomoć da ga uhvatim.˝
˝Rado ću Vam pomoći˝, rekao je Gavin. ˝Vance mora biti zaustavljen. Već je
povrijedio nevine. ˝
˝Doista˝, odgovorio je Darius, pogledavši Kiru. Tada mu se glas spustio na nivo
šapata namijenjenog samo Gavinu.
˝A ako otkrijem da si dotaknuo moju sestru, učinit ću da Vam bude jako, jako
žao.˝
Poglavlje 15
ad je Darius rekao da je James bio vezan, mislio je to doslovno.
K Neposredno nakon pakiranja njihovih stvari, Kira je krenula s Gavinom,
prateći Dariusa na napetom putu kroz seoski kraj. Jedino o čemu su razgovarali je
bilo o sinoćnjem napadu Vanceovih ljudi i plana za koji su vjerovali da je đavo
namijenio izvesti te večeri. Niko nije rekao ni riječi o onome što se nije dogodilo - ili
jeste - između Gavina i Kire prije no što je Darius stigao. Kira je vjerovala da će, ako
njezin brat dozna da se dvaput dala Gavinu bez da ju je on isprosio prije toga, učiniti
sve da ubije Gavina - bilo prije ili poslije što je iskritikuje zbog neprimjerenog
ponašanja. U roku od sat vremena stigli su do napuštene brvnare kod Fentlet
Manora, koju je Darius koristio otkako je napustio Tall Tree Inn. Kira - i iz svega
očitog Gavin - zaprepastili su se Jamesovim izgledom, neuglednim i neobrijanim,
opuštenim u trošnoj stolici,s jednim zglobom koji je bio vezan za osovinu sa strane.
˝O čemu se radi za Božje ime?˝ Uzviknuo je Gavin.
Kira je krenula prema Jamesu kako bi ga oslobodila. Darius joj je zgrabio zglob i
zaustavio ju je.
˝Gospodin Howland pati od iluzije da će, ako obrazujemo Lorda Vancea o zlu
njegovih djela, on zaustaviti trgovinu kojom se bavi. ˝
˝Hoće!˝, Inzistirao je James. ˝Ljudi žele činiti pravu stvar kada im se ukaže na
pogreške.˝ ˝To je ludo˝, rekla je Kira prije nego što se mogla zaustaviti.
Pogled koji joj je James dobacio mogao se nazvati samo povrijeđenim.
Gavin je zurio u Dariusa. - Sigurno ste mogli razgovarati sa Jamesom, a ne vezati
ga.
˝Nadziranje Vancea mi je uzelo znatnu količinu vremena. Morao sam birati
između ubjeđivanja Vašeg rođaka ili zaustavljanja okrutnog lopova. Ne sumnjam da
razumijete moj izbor. ˝
˝Ipak, ovo je barbarski!˝ Gavin je pokazao na Jamesove veze. ˝Odvežite ga.˝
Darius se nije pomaknuo. ˝Tko će ga čuvati dok Vi i ja lovimo Lorda Vancea
večeras? Mislite li da ako bi Vaš rođak zaista poželio da ga puste propovijedati Božju
riječ o napuštanju grijeha Lordu Vanceu, da bi ga Kira mogla zaustaviti?
Gavin je opsovao, a potom je krenuo prema Jamesu. ˝Razgovarat ću s njim, ali
neće ostati svezan. ˝
˝Počnite govoriti. G. Howland ne može imati priliku suočiti se s našim plijenom
prije nego što to mi učinimo. ˝
Klimajući glavom, Gavin je otpustio užad oko Jamesovih zglobova. Kad je
svećenik ustao, trljajući svoje bolno meso, Dariusa je uplašio njegov bijes.
˝Nisi gospodin kakav sam vjerovao da si.˝
Činilo se da Jamesova uvreda uopće ne smeta Dariusu. ˝I tebi nedostaje
razumijevanje svijeta koji je opasan.˝
Gavin se osjećao čudno veselim zbog njihovog prepucavanja. Ako Darius ne
odobri Jamesa kao Kirinog muža, možda čak i ne bude vjenčanja. Tetka Carolina bi
bila sretna, skandal bi se izbjegao, a Kira i James bi bili spašeni od najveće pogreške
u životu. Osim toga, pomisao da Kira i njegov rođak budu u braku uistinu ga je činila
bolesnim. Osjećaj je bio nepravedan, bio je svjestan toga Gavin. Nije želio da Kira
provede svoj život kao usidjelica ovisna o dobroj volji svoga brata. Želio joj je svu
sreću, ali je također duboko u sebi znao da joj James ne može pružiti radost. Odreći
se nje, dok obeshrabruje nesretnu vezu s Jamesom - to su bile prave stvari, s obzirom
na okolnosti.
Zašto se onda nije dobro osjećao zbog njih? Istinu govoreći, osjećao se kao
prokleti nesretni gad.
Darius se obratio Gavinu, prekinuvši njegova sanjarenja. ˝Dođi sa mnom. Morat
ćemo napraviti strategiju za večeras. ˝Gavin je oklijevao. ˝Želite li ostaviti mog
rođaka i svoju sestru same, bez pratitelja?˝
Znao je da je smiješan. Ako je za nekoga bilo nevjerojatno da bi neprimjereno
dodirnuo Kiru prije vjenčanja, bio je to James. Ipak, pomisao da je ostavlja samu sa
zaručnikom... Jednostavno mu se to nije svidjelo. Njegova je reakcija bila luda, znao
je. Ne razmišljajući navikao se gledati na Kiru kao svoju - i morat će se zaustaviti.
Darius ga je namršteno pogledao, a očima boje lijeske malo je šta moglo
promaknuti. ˝Sada ćemo riješiti ovo.˝ Okrenuo se svojoj sestri. ˝Vas dvoje ostanite
ovdje.˝
Darius je izašao iz kolibe. Nevoljko, Gavin ga je slijedio, pogledavši Kiru preko
ramena. Nešto u njegovim prsima se okrenulo kada mu je poslala drhtav osmijeh.
Iako nije trebao, nije mogao odoljeti da se ne nasmiješi i on njoj.
Napolju je Gavin bio gotovo zaslijepljen proljetnom sunčevom svjetlošću dok je
slijedio Dariusa, koji je činilo se namjerio ka dalekoj sjeni stabla. Dan je bio previše
lijep za takav nemir. Usprkos ljepotama ptičijeg pjevanja i polja s žutim cvijećem,
znao je da taj sukob ne može izbjeći.
˝Zvučiš kao da si ljubomoran na svog rođaka. Kao da ste zabrinuti, da će on
bespravno loviti na Vašem teritoriju.˝ Gavin je želio reći Dariusu da je bio smiješan,
ali čovjek je bio u pravu. Nije htio da netko dotakne Kiru, unatoč činjenici da nije
imao pravo ništa zahtjevati za samoga sebe. Osjećaj je bio kontradiktoran i
iracionalan, znao je, ali bilo je tako.
Nije ništa rekao.
Sa namrštenim očima Darius mu se približio. ˝To je najčudnije, u svjetlu
činjenice da ste Vi već počinili krivolov. Nije li tako?
Oklijevao je, iznenada vrlo zahvalan što je Darius dobro odabrao mjesto daleko
izvan dohvata ušiju iz kolibe. James nije morao čuti ovaj razgovor.
Prije nego što ih je odbacio, nekoliko je odgovora palo Gavinu na pamet. Bez
obzira na zlakoja su se nakupila u njemu, zavodeći Kiru, nije na njih želio dodati
laganje njenom bratu.
˝Ovo je između Vaše sestre i mene.˝ Gavin se nadao, više nego vjerovao, da će
taj njegov odgovor ublažiti Dariusa.
˝Imate sreću, Vaša milosti, da nemam pištolj sa sobom.˝
Doista, osjetio se sretnim kad je Darius opsovao, nešto nisko i prijeteće.
Naravno, zaslužio je to i više od toga, jer je upropastio Kiru, jer nije mogao
kontrolirati svoju potrebu za njom.
˝Odajete svaki dojam da ste ispravan i častan čovjek, čak i moralno superioran.
Očigledno, to je cjelovita laž, jer sam gotovo siguran da si legao s mojom sestrom.
Kirin brat je čekao da potvrdi ili porekne njegove sumnje. Ipak Gavin nije ništa
rekao. Bio je gotovo jednako ljut na sebe kao što je i Darius bio jer ju je tako tretirao.
Bilo mu je stalo do nje - jeste. No Gavin je znao da je ne može oženiti, ne ne
podvrgavajući sebe i svoju obitelj najpodlijim tračevima, ne bez cijepanja svoje
obitelji. No, najgore od svega bio je njegov gubitak kontrole kad god bi mu se ona
približila. Nije bio divlji čovjek, ali učinila ga je takvim, vrućim i lascivnim - pravim
sladostrasnikom, baš poput njegovog oca. Ako bi je oženio, nikad više ne bi ni za
trenutak osjetio razum. Ni ona vjerojatno.
Naposljetku bi mogao skroz postati poput svoga oca, voljan učiniti bilo što da bi
ublažio požudu, bez obzira koliko je to skandalozno. I Gavin to nije mogao podnijeti,
niti bi bilo ispravno prisiliti Kiru da to podnosi.
Oh, ne bi se to dogodilo u prvih deset minuta, možda ni u prvoj godini. Cijelo je
desetljeće trebalo da njegov otac padne u duboko ludilo, ali jednom kad je pao, bio je
izgubljen zauvijek.
Gavin se drhteći sjetio divljih očiju svog oca, košulja koje su mu mirisale kao da
ih je prao u brandyju, opisa njegovih konačnih grijehova objavljenih u dnevnim
novinama, gnušanja na majčinom licu prije nego što je umrla...
Bog neka mu pomogne. Gavin nije želio takvu sudbinu. Bez obrane protiv
Dariusovih optužbi, ostao je nijem, usmjeravajući pogled preko muškarčevih
ramena.
˝Ti pompozni, pohotni bludniče...˝
Sramota je zategla svaki kut Dariusovog lica. Gavin je vidio kako ga muškarac
optužuje i nije učinio ništa. Bez obzira kakvu kaznu Darius da učini, Gavin je znao
da ju je i zaslužio.
Prvi udarac dobio je preko čeljusti, trzajući glavom na stranu. Gavin je protrljao
bez žalbe. Drugi udarac je dobio kroz svoju sredinu. Bolilo je kao pakao, i Gavin se
borio za svoj sljedeći dah. Nakon što je zajecao i nekoliko trenutaka proveo u
bolovima, uspravio se i ponovno promatrao Dariusa u tišini. ˝Kako si to mogao?˝
Darius je dahtao, poludjeo, čvrsto stisnutim šakama. ˝Kako ste mogli zavesti
zaručnicu svog rođaka? Kako ste mogli iskoristiti za zabavu, nevinu djevojku koja je
prošla kroz takve opasnosti i zlobne tračeve ovih posljednjih mjeseci? ˝
Nije namjeravao uništiti Kiru. Nije ju htio povrijediti ni sada nije htio - ili ikad.
Ipak, Gavin mu nije prenio te osjećaje niti bilo koje druge, znajući da sve što bi
rekao bilo bi pogrešno.
˝K vragu, kako?˝, Upitao je Darius. Nažalost, sve je bilo veoma lako. Jednom
kad ju je držao, jednostavno se nije mogao zaustaviti. Čak i prošle noći, kada je
izgovorila tako tiho da je dotakne, s takvim iskrenim plavim očima, bio je
nesposoban pustiti je. Niti je mogao poreći da mu je dodirnuti je bio afrodizijak i još
mnogo toga. Nešto u njoj je otišlo ravno u njega i uništilo pamet i razum. Nešto ga je
tjeralo da je posjeduje u svakoj prilici, nešto što je nadišlo dobar razum, unatoč
činjenici da nikada prije ništa nije tako moglo da mu oduzme njegov zdrav razum.
Gavin se jako bojao da je to ˝nešto˝ loša krv Daggetta. Otac je opisao isti fenomen.
Usprkos činjenici da je vođenje ljubavi sa Kirom osjećao kao nešto nevjerojatno
ispravno, napalo ga je iskreno kajanje zbog onog pogrešnog što joj je učinio.
˝Ti si prokleti zavodnik˝, režao je Darius između stisnutih zuba. ˝Kada Lord
Vance bude osramoćen i moja sestra sigurna od njegove vrste, ja ću doći za Vama.˝
Bijes u Dariusovu tamnom licu rekao je Gavinu da je vrlo ozbiljan. I premda je
znao da ništa, što bi rekao nije moglo vratiti Kirinu nevinost - čak i ako bi je želio
vratiti - Gavin se osjećao prisiljen nešto reći kako bi olakšao situaciju između njih.
˝Silno se divim tvojoj sestri.˝
Gnjev na Dariusovu licu se izoštrio. ˝Ali ne dovoljno da bi je oženio.˝
˝Ne mogu.˝
˝To je prokleta glupost!˝ Darius se nagnuo, stišćući šake od ljutnje. ˝Vi ste
odlučili ne oženiti se njome.˝
Darius nikada nije mogao shvatiti skandal u prošlosti njegove obitelji ili
razumjeti sve što Gavin mora proživjeti. Niti je mogao ni razumjeti osjećaj dužnosti
koju je posjedovao prema tetki Carolini. I odgovornost njegovog imena i posjeda...
Bilo tko iz plemstva shvatio bi da perzijska vojvotkinja, čak i ako je to samo
polovicom, u najboljem slučaju bi mogla izazvati samo podizanje obrva. U najgorem
slučaju, učiniće mu da izgleda kao najneodgovornija vrsta budale. Štoviše, Darius
nikad ne bi razumio njegovu unutarnju borbu protiv samog sebe i naslijeđa zaražene
krvi ili propasti do koje bi ih mogla dovesti.
Opet, Darius se odmaknuo, spuštajući šake. ˝Želim Vaše obećanje. Želim Vaš
zavjet da kad napustimo Cornwall, da nećete pokušati spriječiti rođaka da se oženi s
mojom sestrom.
Darius je tražio nemoguće.
˝Oni će učiniti jedno drugo jadnim. Kira treba... ˝
˝Nemojte se usuđivati da mi kažete što moja sestra treba. Trenutno traži muža
dobre reputacije i ništa više. Mislite li joj i to oduzeti?
Gavin je oklijevao. ˝Ona nije za svešteničku suprugu˝.
˝Znam to, ali izazvali ste problem. Što ako Kira zatrudni? Što onda, Gospodine
Visoko-Moćni? Da, šta?˝ Ispravio je svoj kaput, zategnuo svoju kravatu. Gospode,
tako bih volio vidjeti svoje i Kirino dijete, ali to bi uništilo njezin život. ˝Ja nisam
vrsta čovjeka koji bi napustio svoje dijete ili njegovu majku, ali nemojmo učiniti njih
oboje i nju i Jamesa nesretnima za cijeli život.˝
Darius ga je promatrao neprijateljskim pogledom. Muškarci su odmjeravali jedan
drugog u trenutku nestabilne tišine.
Konačno, Gavin je uzdahnuo. ˝Večeras se usredotočimo na Lorda Vancea. Ne
možemo više odgađati ovo pitanje. Ja sam toliko željan da vidim da je kažnjen za
ono što je planirao učiniti Kiri.
˝Stisnutih zuba, Darius je oklijevao, zureći u njega. Prošli su dugi trenuci, a
Gavin se pokušao ne meškoljiti pred njegovim žestokim bijesom.
˝Onda ćemo ga uhvatiti, ali nemojte misliti da ste čuli zadnje moje na ovu temu. ˝
Gavin nije imao sumnje vjerovati da je Darius mislio svaku riječ koju je rekao.

Noć je dolazila uz maglu i slabe oblake. Nebo bez mjesečine visjelo je tamno i
tajanstveno. Darius i Gavin krenuli su prema Fentlet Manoru, razmjenjujući vrlo
malo riječi.
˝Prema mojim izvorima u Vanceovom kućanstvu, gospodstvo se udvaralo jednoj
lokalnoj djevojci, kćeri umirovljenog pukovnika˝, počeo je Darius. ˝ Večeras je
isplanirao njihov bijeg. Druga djevojka je poljoprivrednikova kći koja želi uzbuđenje
Londona. Ona je ljepotica s velikim plavim očima i krunom guste crvene kose.
Očigledno joj je Vance obećao da će je povesti u London kad bude sljedeći put tamo
putovao, što joj je rekao da će biti večeras. Darius je uradio dobar posao infiltrirajući
se u domaćinstvu vikonta i razlučujući njegov plan. Gavin je bio impresioniran
Kirinim bratom. Bio je pametan, snalažljiv i odlučan provesti pravdu.
˝Gdje idemo sad?˝
˝Tu je napuštena crkva u susjedstvu Vanceovog imanja. Rekao je objema
djevojkama da se sastanu tamo, umjesto da riskira da dođu u njegovu kuću gdje bi
previše slugu moglo biti svjedocima svega što planira.
Gavin je kimnuo. Opet, Dariusovi zaključci bili su savršeni. Muškarac je jedva
prešao dvadesetu, ali imao je i više nego mnogo mudrosti. Na pola milje od
napuštene crkve, sišli su s konja i osigurali životinje kraj drveća. Dok se lišće
kovitlalo na toplom vjetru, krenuli su pješke u mraku, sa svakim korakom kroz
mirisnu proljetnu travu približavajući se svome plijenu.
Konačno, su stigli do ruševina. Darius je povukao pištolj dok su se približavali
pocrnjelom trupu spaljene kapelice. Gavin je također uhvatio pištolj.
Kad su krenuli prema zgradi, pronašli su nekoliko stražara u tamnoj odjeći. Kako
bi izbjegli otkrivanje, Gavin i Darius čučnuli su iza zgodnog grma i proučavali su
stražare. Prvi je izgledao nepoznato, no nosio je smeđi šešir koji mu je skrivao lice u
sjeni. Budući da je bio vrlo blizu drugog, Gavin je odmah prepoznao da je on čovjek
s grotesknim ožiljcima usana.
Dvojica razbojnika klimnuli su glavom dok su prolazili jedan pored drugog, a
potom su krenuli, namjeravajući ponovno kružiti oko zgrade.
Gavin je pogledao Dariusa koji je kimnuo. Čekali su u vlažnoj proljetnoj noći da
stražari okrenu leđa. Konačno, su nestali oko suprotnih uglova građevine.
On i Darius su ustali na akciju. Zujanje cvrčaka prekrilo je zvuk njihovih stopa. ˝
Otići ću naprijed, riješiti se straže i pronaći put ˝, prošaptao je Darius. ˝Kreni s druge
strane i uzmi drugog stražara. Kada dam signal, uhvatićemo u zamku Lorda Vancea.
˝
Gavin je kimnuo.
˝Želim da tu svinju zarobim živu, ako je moguće.˝ Darius je čvrsto uhvatio
oružje. ˝Želim da može da doživi poniženje i osporavanja koja je priredio mojoj
sestri.˝
Nije se mogao suprotstaviti želji mlađeg muškarca, i Gavin je ponovno kimnuo.
Darius se okrenuo. Napetost je visjela u zraku dok se Gavin šunjao oko jedne strane
crnih, izgorjelih zidova i Darius oko druge. Gavinovi su se dlanovi pretvorili u vlagu
dok je uhvatio oružje. Srce mu je udaralo. Hoće li uhvatiti prokletog prostaka koji je
pokušao prodati Kiru u lanac prostitucije ? Gavin se nadao, ali do sada se Vance
pokazao skliskim poput zmije.
Iako se Gavin nije mogao oženiti Kirom, mogao bi okončati ovu noćnu moru za
nju. A možda kada se Vanceova shema otkrije svijetu bi se mogla barem malo
popraviti i njena reputacija.
Uskoro, Gavin se privukao iza lopova sa smeđim šeširom. Kad se približio
širokom čovjeku, podigao je svoj Blanch pištolj s četiri cijevi. Brzo je Gavin jednom
rukom srušio šešir s glave lopova, a kad se čovjek okrenuo prema njemu, lupio ga je
teškim pištoljem po čelu. Odmah, snažni čovjek je pao na zemlju.
Odjednom, čuo se snažan krik. Darius? Napetost u Gavinovom stomaku se
zategnula u bolni ugriz dok se okretao. Slijedio je još jedan krik, koji je bio viši.
Gavin je shvatio da su vrisci izrazito ženski.
Vance je imao unutra svoje ženske žrtve. Gavinovo je srce poletilo poput
nemirnog konja, galopirajući dok mu nije zazvonilo u ušima.
Ušao je u napuštenu zgradu kroz ruševan luk koji je nekoć držao vrata na
stražnjem dijelu crkve i slijepio se uz sjene na polustojećim zidovima. Kameni
panjevi bili su u redovima na kojima su se nekad na njih postavljale drvene klupe.
Šareno staklo ležalo je u sjenci na podu na krajnjem uglu zgrade, reflektujući ono
malo svjetlosti koju je Mjesec puštao kroz guste oblake. Tada je Lord Vance postavio
svjetiljku između dve figure koje su ležale na oltaru meškoljeći se.
Sakrivajući se iza prvog kamena na kome su nekad bile crkvene klupe, Gavin je
krenuo prema drugom na rukama i koljenima. Još skriven u sjeni, prilazio je sve
bliže i bliže dok nije počeo razaznavati gole noge djevojaka i listove koji su visjeli
preko ploča na kojima su ležale.
Lord Vance promatrao je jednu požutjelim pogledom. Gavin se podigao na
koljena kako bi mogao osmotriti stanje djevojaka. Bio je šokiran što su obje bile
potpuno gole, sa rukama i nogama vezanim lancima na veliku kamenu ploču.
Kroz Gavina je prošao užas. Prokletstvo, kakva je životinja bio Vance? Zatim su
se Kirine riječi vratile i počele proganjati Gavina. Znao je samo o mojem mladežu
jer je, nakon što mi je ponudio brak i obećao da će me odvesti u Gretnu, doveo me
do Londona, zavezao me za krevet i skinuo me potpuno golu.
Lord Vance je bez strasti pregledavao grudi crvenokose djevojke. ˝Sram te bilo,
Charlotte. Tvoja haljina me je uvjeravala da si mnogo jedrija. Jesi li je dopunjavala
nečim?
Charlottin prigušeni vrisak otkrio je Gavinu da su joj usta zapušena.
˝Pretpostavljam da nema veze. Neki muškarci cijene žene s malim grudima˝,
promrmljao je. ˝Iako mi je razlog zašto bi muškarci cijenili velike grudi, potpuno
nejasan. One su poput golemih kravljih vimena. ˝ On je slegnuo ramenima. Zatim joj
je spustio ruku između nogu.
Charlotte je viknula, a tijelo joj se izvijalo. Lord Vance samo ju je držao mirnom
rukom na bokovima.
Sjene su spriječile da Gavin vidi sve, ali znao je što je Vance radio. Pomisao mu
se zgadila. Onda se sjetio Kire. Prošla je kroz ovo? Vance ju je dotaknuo na taj
način? Bila bi prokleto uplašena i užasnuta degradacijom koju ju je natjerao da
proživi.
Gavinova se ljutnja podigla dok nije počeo vidjeti sve crveno pred sobom.
Pogledao je na drugi kraj oltara, ali je otkrio da je prazan. Prokletstvo, gdje je bio
Darius? Gavin je bio spreman za borbu. Vance je konačno povukao svoje ruke od
crvenokose sa osmijehom, i potom ju je potapšao po obrazu. ˝Bila si dobra djevojka,
Charlotte. Nevinost ti je zadovoljavajuća. ˝
Charlottin tjelesni jezik govorio je Gavinu da je djevojka dovoljno bijesna da ga
ubije.
Gavin je osjetio kako mu se trbuh okreće. Kako je Vance bio tako uvrnut, tako
hladan? Kako je mogao živjeti sa sobom, ostvarujući svoju sreću u mučenju i
viktimizaciji nevinih djevojaka?
Vance je zatim posvetio svoju pozornost drugoj djevojci.
˝Beatrice, je li Vaš himen još uvijek netaknut ili ste bili nestašni?˝ Djevojka je
mahala glavom s jedne na drugu stranu, vrištala kroz krpu na ustima. Bila je spremna
za borbu kao i Charlotte, ali jednako je bila vezana lancima.
Gavin se trznuo kad je vidio kako Vanceova ruka nestaje između Beatricinih
bedara. Iako se djevojka trzala i branila, zli vikont je završio ispit s lakoćom.
Morao je zaustaviti ovo, pomislio je Gavin. Sada. Skenirajući prozore iza oltara,
otkrio je da je i dalje prazan. Gdje je Darius bio dovraga?
˝Izvrsno˝, proderao se Vance. ˝Kako mi je drago da ste obje tako čiste.˝ Vance je
prelazio bezosjećajnom rukom preko Beatricinih grudi. ˝I bit ćeš osobito popularna
kod gospode, jer imaš dojke za kojima većina muškaraca slini.˝ Protrljao je ruke. ˝Bit
ću bogat.˝
Obje djevojke su vikale, Charlotte se bijesno izvijala.
Vance ih je ignorirao. ˝Ne tako bogat, kao što bih bio, da sam uspio sa
gospođicom Melbourne.˝ Nadurio se na trenutak. ˝Ali vas dvije ćete proći. A možda i
ona još nije izgubljena za mene. ˝
Uvrnuta bitanga je još imala planove u vezi Kire? Ne. Oh, ne. Vance je više
nikada neće dodirnuti.
Do vraga s čekanjem!
S urlikom, Gavin je ustao i potrčao na oltar, sa pištoljem u ruci. Lord Vance zurio
je u zrak, izvlačeći nož iz omotača pričvršćenog na bedru. Dok se Gavin približavao,
vikont ga je bacio na njega. Gavin je podigao svoj pištolj, dršćući od potrebe da
zapuca. Gospod je znao koliko je to želio učiniti, ali Darius je želio da Vance doživi
istu vrstu poniženja koju je i Kira doživjela, a i Gavin je počeo vjerovati da je smrt
previše lak izlaz za ovakvog zlikovca.
Zakoračio je korak unatrag i iskazao je vikontu svu mržnju koja mu je bila na
srcu.
˝Vaša milosti, koliko je čudno vidjeti Vas ovdje.˝ Vance je izgledao napeto i
spremno za skok.
˝Pusti ih˝, zapovjedio mu je Gavin, kimajući prema djevojkama.
˝Mislim da neću.˝
Vikont je govorio ležerno kao što je razgovarao o vremenu, i Gavin je stisnuo
zube.
˝To su mlade djevojke, a Vaši će im planovi uništiti živote.˝
˝One su nevažne djevojčure. Nikome neće nedostajati. ˝
Mučnina mu se skupila u stomaku. ˝Hoće njihovim porodicama! Kako možete
iskorištavati njihovu nevinost da napunite svoje džepove? To je strašno i...”
˝Oh, kakva melodrama. Uvijek si se ponosio svojim ponašanjem. Sveti
Cropthorne. ˝Vance je prevrnuo očima. ˝Ali ja ću se kladiti da čak i Vi imate
skrivenu tajnu ili dvije.˝
O, da. Imao je Kiru, zaručnicu svog rođaka - ženu s kojom je legao dva puta i
bojao se da se ponovno neće moći oduprijeti ako mu bude dala i najmanji poticaj. Ta
mu je žena bila u krvi. Natjerala ga je da razmišlja o uvrnutim stvarima, da ignorira
svoj vlastiti zdrav razum.
Krv Daggetta se uvijek pokaže, volio je njegov otac govoriti. Gavin je odbijao
vjerovati da postoji, sve dok njegova želja za Kirom nije dokazala ne samo da je to
bila istina, već i da je bila prokleto neizbježna.˝ Što god da sam učinio, nije
uključivao ilegalnu trgovinu ili okrutno oduzimanje nevinosti jedne djevojke ˝,
odgovorio je Gavin.
Vikont je sklonio s lica pramen blijede kose, izgledajući više zabavljen nego
zabrinut Gavinovim prekidom. ˝Čini mi se da si sve shvatio. Osjećao sam se kao da
me netko promatra posljednjih nekoliko dana, ali nikada nisam shvatio zašto.
Pretpostavljam da si to bio ti? ˝
˝Ne, to sam bio ja.˝
I Gavin i Vance skrenuli su pozornost na drugu stranu oltara. Darius je stajao
ispred praznog prozorskog luka, krv mu je tekla po usnama, u rukama je držao
Wilkinsonov pištolj.
Vance je izgledao iznervirano. ˝Ti si…?˝
˝Darius Melbournea, Kirin brat, i čovjek koji se nada da će Vas vidjeti obješenog
i poniženog.˝
˝Moj, o moj, nismo li ambiciozni? Bojim se da ću morati odbiti Vaš milostivi
poziv. Barnes! Rafferty!”
˝Ako tražite dva razbojnika koja su Vas trebala čuvati˝, rekao je Darius, brišući
krv iz kuta usta, ˝već smo se zabavili s njima. Sada smo samo tu, ti i dvojica ljudi
koji žele vidjeti da plaćaš ono što si učinio Kiri. ˝
Konačno, Vance je počeo izgledati nervozno. Liznuo je po usnama, pogledao u
Dariusa preko desnog ramena i Gavina na njegovoj lijevoj strani.
˝Da, zarobljeni ste.˝ Gavin se nasmiješio. I prije nego što je Gavin mogao
trepnuti, Vance je pojurio preko sobe i bacajući se na njega, sa nožem visoko u
zraku. Gavin je podigao pištolj u obranu i skočio je natrag, pokušavajući naći mirnu
poziciju da puca, ali ga je zasjekla oštrica vikonta i otvorila mu ranu. Gavin je osjetio
ogrebotinu ikako ga rana peče. Krv je počela teći u toplim kapljicama po koži, brzo
bojeći pod u crveno. Opsovao je i povukao ruku.
˝Cropthorne, maknite se s puta, kako bih mogao ubiti kopile!˝ Povikao je Darius.
Tada je Vance ponovno podigao zlu oštricu. Gavin se izmakao natrag, izbjegavajući
najgore udarce, ali je Vance ipak uspjeo ubosti još jedan rez u Gavinovo bedro.
Borio se da ostane na nogama, odbijajući odustati. Onda je Vance pokušao proći
kraj njega. Gavin je sa zdravom rukom povukao svinju za kaput i povukao ga
unatrag. Vikont se okrenuo režeći svojim bijelim licem i podigao je nož visoko iznad
Gavinove prsne kosti.
Gavin se izmaknuo od sječiva, koje je Vance spustio. U posljednjoj sekundi,
Gavin je odgurnuo zlikovca i ispalio iz pištolja. Snaga udarca ga je gotovo odbacila.
Onda je Gavin čuo odjek, još jednu eksploziju. Osjećao se miris baruta, čuo je
Vancea kako jauče. Prostak se zateturao unatrag, držeći se za trbuh. Crvene krvave
kapi su se prolijevale u svakom smjeru iz rana i bojale njegovu bijelu košulju.
Također je imao još jednu ranu od pucnja duboko u ramenu.
Očigledno su on i Darius odabrali isti put djelovanja, samo je jedan imao bolji
cilj od drugog. Jedva da mu je bilo stalo do toga koji je pogodio, samo je bilo važno
da Vance nije uspio pobjeći.
Vikont je pogledao Dariusa, a zatim u Gavina, a njegove plave oči su se zatvorile
od mješavine bijesa i boli.
˝Gadovi!˝
˝Ne.˝ Darius se primaknuo vikontu, a zubi su mu se stisnuli. - Ta je čast tvoja.
Opsovao je. ˝Želim te vidjeti da patiš prije nego što umreš.˝
˝Vi ste obojica glupi divljaci˝,psovao je. ˝To su samo žene!˝
˝A ti si samo zločinac˝, rekao je Gavin. Darius je dohvatio vikonta za revere.
˝Zašto si oteo moju sestru?˝
˝Idi u pakao˝, promrmljao je, sa grimasom.
˝Zašto?˝, Upitao je on.
Ipak, Vance je odbio odgovoriti.
˝Zato što je lijepa i senzualna, inteligentna i egzotična. Muškarci bi plaćali
bogatstvo da je dobiju, ˝Gavin je napokon shvatio.
Darius ga je pogledao, a zatim se vratio svojoj žrtvi. ˝Zašto ste je zlostavljali u
društvu? Zašto si je uništio s lažima? ˝ Vance nije odgovorio. Umjesto toga, postao je
još bjelji. Napravio je čudan zvuk. Podigavši ruke od trbuha, Vance je pogledao dolje
kako bi ih ugledao obojane crvenom bojom. Oči su mu se proširile, a onda se
zatvorile i pale mu zajedno sa glavom.
Spustio se na zemlju, mrtav.
Uz bijesnu psovku, Darius je šutnuo Vancea u rebra. ˝Zašto, prokletniče?˝
˝Jer ju je mogao diskreditirati s lažima˝, ponudio je Gavin. ˝Ako je elita pomislila
da je ona kurva, nitko joj ne bi vjerovao ako bi se odlučila obavijestiti nekoga o
njegovom beskrupuloznom ponašanju.˝
Darius se okrenuo prema njemu i progutao. ˝Kira nije zaslužila pakao koji joj je
priredio.˝
˝Ne, nije.˝ Šake stisnute na Dariusovoj strani rekle su Gavinu da je mladić bio
pun bijesa zbog nepravde protekle iz Vanceovih postupaka. I sam Gavin osjećao je
ogorčenje prema planu zlog vikonta, koji je Kiri nanio takvu bol, ali čovjek je sada
bio mrtav. Nije više mogao zaprijetiti nekoj drugoj ženi.
Vrištanje na krajnjem dijelu oltara vratilo je Gavinov pogled natrag. Darius ga je
slijedio. Charlotte i Beatrice! Gavin je potrčao do ploča na kojima su bile zavezane
lancima, a Darius mu je bio za petama. Za nekoliko sekundi oslobodili su djevojke.
Charlottine blijede oči bile su divlje od bijesa, a njezina blijeda koža bila je
pomodrila dok Darius nije skinuo dugi kaput i stavio joj je oko ramena. Gavin je isto
uradio za Beatrice, koja mu je pala u naručje i plakala.
Gavin se zahvalio Bogu što su bile sigurne. Još više, zahvalio je Bogu što je Kira
na sigurnom. Sada kad je i sam vidio ono što je podnijela, previše je dobro shvatio
što je moglo postati njezina sudbina. I nakon što ju je držao u naručju, poljubio je i
pomilovao, smijao se, pjevao i milovao s njom, pomisao da je izgubio Kiru rascjepila
mu je stomak divovskom, bolnom rupom.
Poglavlje 16
ljedećeg dana, Darius je otišao kod lokalnog policajca da odgovori na pitanja o
S smrti Lorda Vancea i spašavanju mladih djevojaka. Kira je otišla u London s
Jamesom i Gavinom.
Padala je kiša. Kira se mogla zakleti da je rominjanje kapljica na krovu bio jedini
zvuk u sumornom vozilu miljama. Gavin, nakon što je dobio par šavova na zglobu, a
pet na bedru, gdje ga je gospodin Vanceranio ubodom noža, spavao je veći dio prvog
dana putovanja. James je bio neobično tih.
Čak je i Kira imala malo šta za reći. Ipak, nije mogla vjerovati obimu Vanceovih
zlih planova. Olakšanje nije bilo jedina njena reakcija, kada je znala da više neće
prijetiti ni njoj ni bilo kome drugom. No više od Vancea zaokupljalo je njezin um.
Od napuštanja Cornwalla, jedva je imala trenutak nasamo s Gavinom. Ipak, nije
imala pojma što joj je namjeravao reći - ili je pitati prije Dariusova prekida u Tall
Tree Innu. Bila je sigurna da zna odgovor. Osjećala se ludo, ali Kira se nije mogla
prestati nadati da će je isprositi. Možda je željela mjesec, ali Gavinovo ponašanje
nakon njihovog vođenja ljubavi bilo je drugačije nego prije. Nakon noći u knjižnici,
pobjegao je iz sobe i učinio sve da je izbjegne gotovo tjedan dana. Ovoga puta,
molio ju je da ostane kraj njega. Držao joj je i ruku sljedećeg jutra. Čak i sada, njezin
dlan ju je peckao tamo gdje ga je masirao svojim palcem. Veoma uvjerljivo, riskirao
je svoj život kako bi ubio Vancea i popravio njen ugled. Što bi čovjek radio toliko da
je ne voli? Kira je uzdahnula. Što je vidjela u Lordu Vanceu?Ime, pretpostavljala je.
Nikada prije nije poznavala nikoga saprirodom podlog varalice, vjerovala je u
njegovo laskanje i lažni šarm. Činilo se da mu se sviđa, bez obzira na njeno perzijsko
porijeklo.
Kada je pobjegla s Lordom Vanceom, također je zamislila kako bi bila manji
teret svom bratu, pa bi on mogao biti slobodan živjeti svoj život, a ne bdjeti nad
njenim. Umjesto toga, Darius je napustio svoje ciljeve da bi je osvetio. Bio je
najbolji brat ikad i Kira se pitala što bi učinila bez njega. Također se pitala što će
sada uraditi sa svojim životom.
Bacala je sa strane pogled na zaručnika, i Kira je počela proučavati Jamesa.
Njegova plava kosa bljesnula je kad bi povremeno zraka sunca prodrla kroz guste
oblake. Pospanost mu je omekšala lice. Zurio je kroz prozor i promatrao krajolik.
Sklopio je svoje glatke ruke i odmarao ih na vrhu Biblije koju je držao u krilu. Pored
njega, Gavin je spavao, naslonivši svoje veliko tijelo na ram vozila. Spavanje je malo
omekšalo tvrde uglove njegovog lica. Izgubio je krvi, rekao je hirurg prije no što ga
je ušio. Kira se nije sjećala da je ikada tako bila zabrinuta zbog ozljede, ili da je bila
toliko zapanjena što je toliko toga učinio da joj pomogne da se riješi prijetnje i laži
Lorda Vancea.
Nadala se da je to učinio kako bi očistio put za njihovu budućnost. T&S
željeznica mogla je čak i danas početi sa radom, a on je propustio svečanost kako bi
joj pomogao i kako bi je zaštitio. Kira nije mogla ni zamisliti nijedan drugi razlog,
zbog kojeg bi toliko riskirao, osim zbog ljubavi. A otkako su vodili ljubav u
gostionici, Gavinov pogled stalno je bio topao, premda i malo zabrinut. Možda je
ideja o predlaganju braka potresala njegovu smirenost. Kira se nasmiješila toj misli.
Iako nije bila posve sigurna kad je Gavin promijenio mišljenje u vezi s pitanjem
braka, činilo se po njegovim djelima da je tako. Uzdahnula je frustrirano. Ako bi
samo mogli provesti nekoliko minuta nasamo onda bi mogla zasigurno saznati!
Nije bilo kao da bi mogao provaliti takvo pitanje pred Jamesom. I možda je
Gavin odgađao da je pita zbog poštovanja prema rođaku. Bilo je to posve moguće -
vjerojatno čak i baš tako - da Gavin nije želio ništa da joj predloži sve dok ne bude
siguran da James neće biti povrijeđen. Da, to je imalo smisla.
A što se tiče same Kire… Pa, nikad nije voljela nijednog muškarca onako kako je
voljela Gavina i bila je oduševljena što bi je on želio učiniti ženom.
Kad su stigli u London, Kira je znala što mora učiniti s svojom budućnošću. I
prvo što je trebala da uradi je da razgovara sa Jamesom.
˝Gospodine Howland ˝, rekla mu je u vrtu pokrivenom oblacima u sivom jutru,
nakon njihovog dolaska u London.
Povjetarac je zamrsio njegovu svijetlu kosu kad je podigao glavu s cvjetova koje
je odabrao. Kira se bojala da su za nju, a ona nije znala što da mu kaže. Romantične
geste sa njegove strane samo bi učinile ovaj sastanak čudnijim.
˝Pozdrav.˝ Nasmiješio joj se. ˝Kako te je lijepo vidjeti. Jesi li konačno dobro
spavala? ˝
˝Ne, bojim se.˝ Zabrinutost mu je zasjenila plave oči dok se suočavao s njom.
˝Morate ostaviti prošlost iza sebe. Lord Vance je mrtav, a Gavin je poslao riječ prije
samo nekoliko sati da su spasili devet djevojaka iz bordela gospođe Linde. Sve se
djevojke uskoro trebaju vratiti u svoje obitelji. ˝
Kirino je srce zadrhtalo za svako od tih siromašnih stvorenja. Jedva je mogla
zamisliti kakav pakao su pretrpjele. ˝Doista mi je drago i veliko mi je olakšanje što
su slobodne. Molite Boga da nekako nađu sreću. Nadam se da će gospođa Linde
vidjeti unutrašnjost zatvora.
˝To je gotovo sigurno.˝
˝To je vrlo dobra vijest. Hvala ti.˝
James kimne glavom. ˝Hoćemo li prošetati?˝
Kira se nasmiješila i stavila ruku u rukavici na njegovu ruku, nesigurna kako
nastaviti. ˝Mogu li razgovarati s Vama o... nama?˝ James ju je pogledao zbunjeno
dok izraz razumjevanja nije iskrsnuo na njegovom licu. ˝Ah, želite razgovarati o
našem vjenčanju. Prirodno je da želite razgovarati o svojoj budućnosti. ˝
Kira je progutala. Bio je tako drag i neiskvaren, ali bio je dječak. Mnogo mu je
dugovala. A zbog njega - i zbog vlastite sreće – morala je ovo učiniti.
˝Želim stvarno isplanirati svoju budućnost.˝ Uzela je ruku u rukavici iz njegove
ruke i sklopila ih ispred sebe. ˝Moram to učiniti tako što ću odbiti Vaš prijedlog za
brak.˝
Šok je promijenio Jamesovo lice. Usta su mu se otvorila, namrštio se. Cvjetovi su
mu iz ruku skliznuli na crvene cigle ispred njega.
˝Z-zašto?”
˝Ne volimo se.˝ ˝Ljubav nije neophodna za brak.˝ Njegovo namršteno lice bilo je
zbunjeno. ˝Zahtijeva samo partnerstvo i... i poštovanje, predanost jedno drugome i
Bogu˝.
˝Brak zahtijeva sve što kažete˝, složila se. ˝Ali kako bi me učinio cjelovitom,
mora sadržavati i ljubav. Trebam je. Jednog dana, možda ćeš se osjećati isto, i ako bi
me oženio sa osjećajem dužnosti ili sažaljenjem, ne bi bio slobodan slijediti svoje
srce. Odbijam Vam stajati na putu kad upoznate jednog dana nekog ko zavrijeđuje
Vašu ljubav. ˝
˝Zbilja mi se sviđate˝, prigovorio joj je.
Nasmiješila se. ˝Kao što se i Vi meni sviđate, ali to nije isto kao i ljubav.˝
Uzdahnuo je, gledajući u svoje noge. ˝Volite li nekoga drugoga?˝
Kira je htjela izbjeći istinu, ali James je bio previše drag čovjek da bi mu lagala.
˝Da.˝
James je apsorbirao vijest polaganim klimanjem. Okrenuo se kako bi dohvatio
cvjetove, jedan po jedan nježni, šareni pupoljak, čime je jasno pokušao zaustaviti
vrijeme.
˝Hoćete li se udati za njega?˝ Konačno ju je pitao.
Željela je to svim srcem. ˝Vjerujem da hoću.˝ ˝Sigurni ste da to želite učiniti? Što
je s Vašom reputacijom?
˝Sigurna sam.˝ Zatim se naslonila i poljubila ga u obraz. ˝Sada kada su djela
Lorda Vancea izložena javno, možda će me elita vidjeti više kao žrtvu nego kao
krivca.˝
˝To bi bilo pošteno. ˝ - Kimnuo je glavom.
Optimističan, kao i obično. Kira je oduvijek volila to na Jamesu. Nasmiješila se,a
istinska naklonost prema njemu u njoj je nabubrila. Nadala se da će ga uskoro moći
zvati rođakom, ali uvijek će ga moći zvati prijateljem.
Pretpostavljam da ćeš otići. Izgledao je nezadovoljan time. Kira se nadala da će
on jednom shvatiti da je učinila pravu stvar.˝Moram, mada moram moliti da mi
omogućite da uživam u Vašem gostoprimstvu dok mi se brat ne vrati iz Cornwalla˝.
A ona i Gavin će, ako bude sreće, dogovoriti se oko detalja zajedničkog života.
˝Naravno. Ne bi trebala sama putovati˝.
˝Hvala ti. Jako cijenim sve što si uradio za mene, sve što si bio voljan učiniti da
spasiš moj ugled. Zaslužuješ sve najbolje u životu˝.
Pružio joj je cvijeće s nježnim osmjehom. ˝I ti takođe˝.

Neraspoložena, Kira je te večeri šetala duž galerije, čekajući Gavinov povratak.


Proučavala je zid pun njegovih predaka. Obiteljska sličnost od oca do sina bila je
jaka, odstupajući samo kod boje očiju ili oblika brade u svakih nekoliko generacija.
Doista, Gavin je izgledao mnogo poput svog oca, ali bez tog nekog đavolskog stava
koji je bio očigledan u smiješku prethodnoga vojvode.
˝To je bio moj brat, Richard.˝
Kira se okrenula prema glasu gospođe Howland i ugledala je malu ženu koja je
stajala blizu nje, debelih, zrnastih prstenova koji su joj uokvirivali okruglo lice.
Izgledala je zabrinuto, a Kira se pitala što želi.
˝Pretpostavila sam,˝ odgovorila je ona.
˝Kao što možete vidjeti, zadržavamo ovdje obiteljske portrete. To je Gavinova
majka, Jane. Gospođa Howland pokazala je na sliku krhkog smeđkastog stvorenja sa
velikim zelenim očima.
Zraka odgovornosti, ozbiljna napetost njezinog izraza - Kira je vidjela da ih je
Gavin naslijedio, kao i plitku rupicu u bradi.
˝Bila je divna˝, rekla je Kira.
Gospođa Howland kimne glavom. ˝Umrla je vrlo mlada.˝
˝Žao mi je.˝ Kira se pitala što li žena želi. Što je dulje stajala ovdje i vodila
neobavezan razgovor, to je više znala da nešto nije u redu.
˝James mi je rekao da ste prekinuli vaše zaruke.˝
Znači već je rekao majci. Bilo je to najbolje, Kira je bila u to sigurna. Sada sve
što je ostalo bilo je da i Kira to kaže Gavinu kako bi mogli nastaviti sa svojim
životima.
˝Doista. Shvatila sam da si nismo odgovarali. ˝Gospođa Howland je apsorbirala
pobjedu iskrivljenim osmijehom.˝Nisam bila jako ljubazna prema tebi i vidim da ti
dugujem ispriku. ˝
˝Ispriku?”
˝Doista. Riskirala si da bi pomogla da se James vrati kući, a i nisi ostavila Gavina
da sam spasi svojega rođaka. I James mi je ispričao o strašnim djelima Lorda
Vancea. Nisam imala pojma... ˝
Kira je spasila stariju ženu od njezine nelagode. ˝Oh, nitko nije znao, čak ni ja,
sve dok nije bilo gotovo kasno.˝
˝Ipak, pogrešno sam te procijenila. Niste učestvovali u zavođenju Lorda Vancea,
već ste bili žrtva toga. Sada vidim zašto je udaja za moga sina djelovala kao savršeno
rješenje za Vašu dilemu. A ipak ste odabrali težak put hrabrosti da bi ga oslobodili. ˝
Kira je htjela i samu sebe osloboditi u nadi da će se vjenčati sa Gavinom. Čak i
da nije imala takvu nadu, osjećala se sigurnom ,da nikada ne bi mogla proživjeti brak
s Jamesom.
˝Doista mi je žao˝, promrmljala je gospođa Howland.
Kira je progutala. Gospođa Howland joj se možda nikako ne sviđa, ali više joj
nije neprijatelj. ˝Hvala. To mi mnogo znači. ˝

Te noći Kira je čekala u Gavinovoj sobi njegov dolazak. Sad bi konačno mogli
imati samo svoj trenutak da se dogovore i riješe svoju budućnost.
Satima je tražila Gavina nakon što je okončala svoje zaruke s Jamesom kako bi
ga mogla obavijestiti da prepreke njihovoj zajednici - njezine zaruke - više nisu
postojale. Sad kad je Lord Vance bio izložen kao lažljivac, sigurno će skandal
utihnuti. A ako je Gavin znao da ga voli i da James neće biti povrijeđen njihovim
brakom, Kira se molila da je zaprosi. Njegova spremnost da riskira svoj život kako bi
zaštitio njezinu sigurnost i popravio njezinu reputaciju pokazala joj je da mu je jako
stalo.
Ležala je gola u Gavinovom krevetu, nedostajao joj je, bila je nestrpljiva da se
ponovno poveže sa njim. Žudila je da doživi čaroliju koju su njih dvoje stvarali, da
mu pokaže nježnu ljubav koju je osjećala za njega. Molila se da i on pogleda u svoje
srce i da prati njegov poziv, jer je znala da bude li tako učinio, uvijek će biti zajedno.
U pola dva ujutro, Gavin je ušao. Kao što se nadala, nije poveo svog sobara sa
sobom. Bili su sami. U sjeni, Kira je ležala iza fine zavjese oko njegovog masivnog
kreveta i promatrala kako je skliznuo iz tamnog plavog kaputa i tamnih hlača. Bio je
pedantan i uredno ih je položio preko stražnjeg dijela zelene stolice iz doba Louisa
XV. Njezin bi ih brat jednostavno ostavio u hrpi na podu, ali to je bio Gavin -
poseban u malim navikama.
S elegantnim prstima skinuo je uvijenu kravatu, otkopčao je svoju vrlo bijelu
košulju i povukao je preko glave, otkrivajući napetost kože, prsa i stomaka. Kira ga
je gutala pogledom, a zatim je pogledala do duljine listova vidljivih ispod njegovih
zavjesa.
Zatim, naposljetku, i oni su se razgolitili. Gol i gotovo savršen, Gavin je stajao,
sa širokim ramenima i vitkim torzom, poduprijetim dugim, snažnim nogama. On ju
je držao. Kira se sjećala užitka kojeg je našla u njegovom zagrljaju, a srce joj se
proširilo od radosti od načina kako ju je posjedovao kao da je nikad nije htio pustiti.
Zapravo, nije mogla zaboraviti nijedan trenutak svog vremena provedenog s tim
čovjekom.
Nadala se da će podsjetnik na to kako jedno drugom savršeno odgovaraju kao
ljubavnici biti sretan način za započinjanje njihovog novog zajedničkog života.
Nakon što je skinuo košulju preko naslonjača, Gavin je posegnuo u svoju garderobu
i izvadio je noćnu košulju. Zatim je stao bosim stopalima pored kreveta. Iako nije
mogla razlučiti njegov tačan izraz u mraku, Kira je mislila da je izgledao
uznemireno. Pa, dužnost dobre supruge bila je olakšati um mužu, a ona je znala
savršen način za to.
Gavin se približio krevetu i podigao je noćnu košulju iznad glave, kao da je
namjeravao obući.
˝Mislim da ti to neće trebati večeras˝, promrmljala je.
S trzajem, Gavin je sklonio zastor. Pogled mu je odmah pao na nju. Bila je
prekrivena. Iako je željela da se može usuditi i izložiti pred njega potpuno naga, ipak
je bila čudno povučena. Iako mu je ušla u krevet, jednostavno nije bila hrabra.
˝Kira, što radiš ovdje?˝ Podigla se na lakat, dopuštajući joj da joj nevezana kosa
padne preko golih ramena i polu-prekrivenih dojki, dok mu je izvlačila odjeću iz
prstiju. Gavinov pogled promatrao je njezin pokret. Odmah su mu se ramena napela.
˝Nismo imali trenutka od Cornwalla da razgovaramo. Nedostajali ste mi ˝,
promrmljala je.
Duboko je udahnuo i pogledao u strop, kao da traži božansko vođstvo.
Zbunjena, Kira je sjela i uzela Gavinovu ruku u svoju. Zubi su mu se stisnuli,
ponovno ju je pogledao, pogledao je njihove spojene ruke, a zatim na tvrde vrhove
njezinih bradavica koje su izvirivale između živahnih kovrča njezine crne kose.
Njegova je palica otekla pred njezinim očima.
˝Moramo razgovarati˝, rekao je. Gledala je fascinirano. ˝Slažem se. Što biste
željeli reći? ˝
Ponovno je posegnuo za svojom noćnom košuljom, ali ju je zadržala izvan
dohvata. ˝Kira, ja… Ne. Mora biti sad.˝
Zastao joj je dah. Je li je želio nagraditi, da čeka do braka prije nego što ponovno
upozna radosti zajedništva spajanja sa njim? Pojam je bio sladak, ali nepotreban.
Dok ga je njezin pogled dodirivao, Gavin je postao duži, tvrđi, sve dok mu se
muškost nije uspravila na trbuhu, gotovo do pupka. Stenjao je.
˝Želiš me.˝
Slegnuvši, pogledao je prema sebi.
˝Očito, ali... ˝
˝Nema ali. Večeras se radi o razmatranju svih razloga i načina na koje bismo
trebali biti zajedno. Da bi smo to učinili, prvo ti moram reći da nisam više zaručena
sa tvojim rođakom.˝
Gavin ju je pogledao namršten, očito se trudio razmišljati usred uzbuđenja. ˝Što?
˝
˝Oslobodila sam Jamesa njegove obaveze. On i ja nismo odgovarali jedno
drugome. Ipak, osjećam se drugačije u vezi s tobom i sa mnom. ˝Pogledala ga je sa
svom ljubavlju koju je osjećala u srcu. ˝Nikad nisam osjećala za nekoga ono što
osjećam prema tebi˝, šapnula je. ˝Jesi li se ti ikada osjećao ovako sa nekom drugom?
˝
Oklijevao je, teškog pogleda dok joj je proučavao lice.
˝Jesi li?˝, Potaknula ga je, stisnuvši mu ruku.˝Ne˝. Snažan slog zvučao je kao da
ga je iščupao iz prsa. ˝To i jeste problem.˝
Kira se namrštila. ˝Problem? Zašto? To je predivno! Ne mogu zamisliti ništa
bolje od načina kako se osjećam svaki put kada sam s tobom. Čvrst si i štitiš me, ali
možeš i tako istinski da me razumiješ... Osjećam se kao da gotovo mogu letjeti kad
sam sa tobom. ˝
˝Predstavljaš me daleko previše dobrim i plemenitim.˝
˝Znam da imaš nedostatke. Tvoj temperament, je jedan. Ponekad, tvoja
autokratska priroda. I tvoja sklonost da misliš samo glavom. ˝
˝Kira.”
˝Razmisli svojim srcem, Gavine. Što ono želi? ˝
Zurio je u nju, šaka stisnutih sa njegove strane. Njegov zamišljen izraz uskoro je
postao bolno namršten. Progutao je, gledajući je kao da se htio oduprijeti njezinim
riječima. I odbila ga je pustiti. Gavinu je bilo stalo do nje. Vjerovala je u to svim
svojim srcem, baš kao što je vjerovala da ih je sudbina odredila jedno drugome.
Njegova je borba omekšala njeno srce. Trebao ju je. Kira je prinijela njegov dlan
na svoja usta i poljubila ga, a zubima mu okrznula prste.
Tijelo mu se trznulo na taj kontakt. Njegov je dio opet otekao. ˝Stani.˝
˝Ne dok ne poslušaš svoje srce.˝
˝Ja ga nemam.˝
Na to se Kirino srce zateturalo. Sigurno to nije mislio. ˝Naravno da imaš, i ja
znam da je to vrlo brižno.˝ Izvukla se ispod pokrivača, stala je na koljena i privukla
se preko madraca bliže njemu. Gavin je zatvorio oči ali se nije odmaknuo kada je
naslonila svoje cijelo golo tijelo na njega i poljubila ga u usta.
Prislonila je usta na njegova dodirujući ga, probajući. Mirisao je na drvo i mošus
- i na Gavina. Srce joj se raširilo dok ga je osjetila tako blizu, potpuno njenog.
Nježno mu je dodirnula vrat, prelazeći rukom do njegove gole kičme.
˝Kira, to… Ti?”
˝Šuti. Tvoje srce, ne tvoja glava. Što ti kaže?” Poljubila je vreli trag niz njegov
čvrsti.
Gavin nije mogao kontrolisati svoje srce niti je trebao pokušavati. Naučiće ga tu
lekciju.
Za početak, pritisnula je usne na njegove polako isprobavajući, istražujući
teksturu njihovog poljupca. Dok mu je milovala donju usnu vrhom jezika, stenjala je.
Odjednom je skupio svoje grube ruke oko njenih prsa, nagnuo je usta nad njom, i
počeo je pustošiti poljupcem čija je žestina ostavila bez daha i potresla je. Zgrabio
joj je lice rukama, privlačeći je dublje i dublje u zagrljaj. U njezinim su se venama
probudile strasti dok je volio svaki centimetar njezinih usta.
To je njegovo srce, pomislila je uz uzdah.
˝Što mi to radiš?˝ Procjedio je pitanje dok se borio za zrak.
˝Pokazujem ti kako treba uvijek biti između nas. Sada trebaš prestati pričati. ˝
Gavin je izgledao kao da ponovno želi govoriti, a Kira se usprotivila. Imat će
dosta vremena za razgovor - zapravo, cijeli život. Razgovor nije stajao visoko na
njenom trenutnom rasporedu, ne kad je osjetila nježno milovanje njegovih ruku.
Skliznula je prstima niz njegove čvrste grudi, ravni stomak, a onda se spustila niže.
Njihove prve zajedničke noći u knjižnici, milovao ju je i donio joj nevjerojatan
užitak. Sigurno je bio sada njen red da mu uzvrati uslugu.
Kad je posegnula za njim, Gavin joj je zgrabio zglob u čvrstom stisku. ˝Kira. ”
˝Želim te dotaknuti.˝ Ona je zavrtila rukom dok je nije pustio. ˝Želim ti dati sve
zadovoljstvo koje si i ti meni dao.˝
Gavinov dah je postao zviždanje kada je Kira omotala ruku oko njegove palice.
Bio je poput čelika obloženog baršunom. Kako zanimljivo. A kad ga je milovala
odozdo na gore, Gavin se podigao do vrhova prstiju i počeo je stenjati. Okrugli vrh
je postao plav. Ponovila je postupak dok mu je lijeno ljubila lice i vrat.
˝Dragi Bože˝. Stenjanje mu je skliznulo iz usta dok je zahvatio jedan od
pokrivača kao za podršku.
Ponovno je pomjerala nježnu ruku, dole, a potom gore, prstima istražujući njegov
glatki, vlažan vrh.
˝Je li to dobro?˝ Šapnula mu je u uho.
Tresao se. ˝Predobro. Kira.”
˝Ššššš˝, tiho je inzistirala. ˝Želim to učiniti za tebe.˝
I ona je to činila, iznova i iznova, promatrajući raspon Gavinovih izraza. U tom
trenutku bio je ranjiv prema njoj na način na koji nije bio kad su prethodno vodili
ljubav. Užitak i potreba dominirali su nad svim izrazima njegovog lica, raspršeni
nečim nemarnim. Glava mu se nagnula unazad, teško je disao. Kira je znala da ima
moć u ruci. Čak i više, osjetila je da on nije često predavao tu moć.
˝Ne više˝, zarežio je, zgrabivši joj zapešća prekidajući njeno milovanje.
Njegovo teško disanje otkrivalo joj je koliko je njegovo uzbuđenje, i Kira se
nasmiješila unatoč vlastitom uzbuđenju. Zadovoljavanje njega nije je samo osnažilo,
već ju je i potaknulo. Vrhovi njezinih grudi osjećali su se teškima i bili su osjetljivi,
iako Gavin nije učinio ništa više nego što ju je pogledao. Iskrice su klizile u slabim
krugovima nisko u njenom stomaku. Već je osjećala bol potrebe u praznini koju će
Gavin uskoro ispuniti.
Nije joj dao vremena da uživa u njezinoj pobjedi ili da se opusti u svom buđenju.
Umjesto toga, maknuo joj je ruku s njega, popeo se na krevet i spustio ju je na leđa.
U sljedećem je trenutku potpuno pokrio svojim ogromnim tijelom. Dodirom kože
do kože, Kira je reagovala jer je posvuda bila osjetljiva - njezine grudi, ravan
stomak, sakrivena koža unutar bedara. Izvila se prema njemu i on joj je stavio široki
dlan ispod leđa, držeći je nemilosrdno pritisnutu pod sobom.
Drugom rukom, Gavin je uhvatio njezin zatiljak i gledao ju je plamenim
pogledom.
˝Tvoj je red.˝ Te su riječi bile obećanje od koga je Kira počela da drhti.
Zatim joj je uzeo usta gladnim poljupcem, žestok u svojoj sposobnosti da izludi
njena osjetila i probudi ih na svoj dodir. Usne su mu bile zahtjevne, tražeće.
Proždirao ju je kao čovjek koji godinama nije bio zadovoljen, a ne danima. Kira se
nije mogla oduprijeti stenjanju od zadovoljstva. Osjećala se željeno - i posjedovano.
Dok su mu se usta spajala s njezinima u beskrajnom pridruživanjem, krv joj je
divljala kroz tijelo. Njezina je koža oživjela kada je prebacio ruku ispod nje i stavio
joj je na stražnjicu. Povukao je drugu ruku preko njenog ramena. Prsti su mu se još
više spuštali sve dok nisu počeli da kruže oko zategnutih vrhova bradavica. Probudio
je novu vatru u njoj, onu koja je usisala cijelo njezino tijelo.
Ponovno se izvila ka njemu. Ovaj put Gavin je bio spreman. Pričvrstio je usta
nad natečenom dojkom i pohlepno ju je sisao, a zubi su mu strugali osjetljive vrhove.
Kira je stisnula ramena, bedra su joj se raširila u otvorenom pozivu.
˝Gavine...˝, neprimjetno je šaptala, želeći ga osjetiti duboko u njoj.
˝Još ne˝, rekao joj je između plitkih udisaja. Zatim je skliznuo dolje niz njeno
tijelo sve dok mu usta nisu bila u ravnini s njezinim grudima. Čvrsto ju je zagrlio,
ostavivši ruke slobodnima da njima istražuje glatko tkivo njezine vulve i otkrije sve
što se tamo skriva.
Dvostruko mučenje ju je potaknulo da zajeca za svega nekoliko sekundi. Svaki
put kad je ustima sisao iz njenih grudi, prsti su mu prešli preko osjetljivog vrha
između njenih nogu. Bilo je to i nebo i pakao, ovo ju je provlačilo kroz
najraznoraznije senzacije, da je izgubila pojam i za vrijeme i za težinu. Znala je samo
za Gavina - njegov divni miris, njegovu tvrdoću uz nju, za slavu što se nalazila u
njegovim rukama i u njegovom krevetu. Njezino srce nabreklo je jednako brzo kao i
ostatak njenog tijela sve dok je svaki njezin dio bolio od potrebe da bude u
Gavinovom posjedu. Kruženja njegovog jezika na njenim uvučenim bradavicama
bila su oštra, donosila su užitak, pa se prosvjedovala uz krik kad je ostavio njene
grudi i sišao još dalje. Iskupio se zato milujući je intimno, čarobnim trenjem prstiju
na njezinu sakrivenom dugmiću, od čega su joj se misli potpuno pomamile.
Eksplozija koje se sjećala i koju je željela privukla joj se sve bliže.
S odlučnim usnama, Gavin joj je istraživao glatku kožu stomaka. Kružio joj je
oko pupka, šaljući novi val senzacije dole na južnu stranu kako bi se pridružio
provokaciji njegovih prstiju koji su je i dalje milovali.
Kira se osjećala napeto i ječala je s potrebom. Zavukla je prste u njegovu
neuobičajeno dugu kosu i pokušavala mu je vratiti usta na bolne bradavice, koje su
izgledale kao da su pulsirale u ritmu s mahnitim udarcima njezina srca. Umjesto
toga, nastavio je dole, niže, spuštajući se prema rubu kreveta i zgrabio ju je za
bokove. Usta su mu bila, na nekoliko centimetara od njene .
˝Gavine?”
Samo joj je poslao blistav smiješak.
Zatim je pognuo glavu prema njoj. Prvi dodir njegovog jezika zaprepastio ju je
neumoljivim osjećajem koji joj je preletio kroz stomak, niz noge, eksplodirajući joj u
glavi. Bio je to tako intiman poljubac, a činjenica što joj ga je dao, bila je kao da želi
voljeti svaki njezin dio, i raširio joj je srce. ˝Gavine…”
Umirio ju je rukom na njenom kuku, dok ju je ponovno počeo lizati, polako ju
probajući. Cvileći Kira se opet izvila. Nastavio ju je proždirati u ritmičkim
krugovima, a puls joj se ubrzao. Kira nije vidjela kraj bolne potrebe na vidiku.
Osjećaji su se izdizali i umnožavali tako brzo, da jedva da je mogla da uzme dah.
Osjećala se opijenom od želje koja je pulsirala duboko u njoj, vrteći je sve bliže rubu
zadovoljstva. Njezina želja i ljubav prema ovom ponosnom, tvrdoglavom čovjeku
učinila je još zadivljujućom potrebu koja se probijala kroz nju.
Gavin je gurnuo par svojih debelih prstiju u nju i izazivao je njene unutarnje
zidove. Povikala je nošena novim osjećajem. Zatim je sve izmješao uzimajući tvrdi
mali vrh u svoja usta.
Kira je osjetila kako se baca preko ruba u svijetli, poput duge čisti, ponor užitka.
Vrhunac je otrgao od kontrole, uzeo joj razum. Pustila je grleni krik kada je drugi val
zadovoljstva pogodio samo trenutak nakon prvog, ovaj još duži, jači, još razorniji.
Zgrabila je Gavina za kosu dok ju je osjećaj za osjećajem udarao poput čekića.
Osjećala se uzbuđena snagom svoje strasti.
A kad joj je blaženost bljesnula na slatkom licu, Gavin se vratio natrag prema
njezinom tijelu, usput ostavljajući trag svojih poljubaca.
˝Gavine˝, promrmljala je. ˝Oh moj. Ne mogu disati... ˝
˝Ni ne trebaš.˝
Stavio je poljubac na vrat, jedan onakav od koga je zadrhtala. Zatim je ušao u
nju. Kira je uzdahnula pod trenjem njegove tvrde dimenzije koja je skliznula u njeno
probuđeno, natečeno meso. Smjestio se dublje u njoj, puneći je potpuno. Ona je
uzdahnula.
Onda, ukopan u nju do balčaka, on je zadrhtao. ˝Zašto ti ne mogu odoljeti?˝
Njegov se promukli šapat prevrnuo kroz nju. Kira je čula bujicu potrebe,
eksplozivnu želju u njegovim riječima. Muškarac poput Gavina nije se lako odricao
svoje samokontrole, a činjenica da je to učinio s njom svaki put kad su se dotaknuli
rekla joj je o dubini njegovih osjećaja. Svakim dodirom osjećala je ljubav u
njegovom srcu.
˝Ni ne trebaš ˝, šapnula je.
Zatim se zaljuljala pod njim u pozivu. Ne izjavljujući ništa više nego stenjući,
prihvatio je.
Polagano je prodro u nju, prvim, laganim teškim prodorima koji su potaknuli
vatru njenog uzbuđenja za koju je mislila da je već bila zadovoljena, ali ne, vratila se
i podigla kad je ponovno ušao u nju, posjedujući je još jednom. Kira je skliznula
dlanovima niz nježnu duljinu njegovih leđa i pritisnula mu poljubac na široka usta.
Podigao joj je snažan poljubac na usne, a zatim je zakopao glavu u kut njezina vrata.
Zubima je zagrizla njegovouho. ˝Volim osjećaj tebe u sebi, Gavine.˝
Činilo se da su njezine riječi skršile njegovu kontrolu. Odjednom, njegovi potezi
postali su divlji, gotovo očajni. Prodirao je u nju, jedan jaki potisak za drugim
zamahnuo ju je u vjetar potreba još jednom.
˝Ja…volim…biti…u…tebi˝, stenjao je riječ po riječ između svakog prodora.
Oraspoložila se i porasla joj je glad. Slušao je sebe, svoje srce. Njegova glava
nikada ne bi dopustila samokontroliranom Gavinu da prizna takvu stvar, ali čovjek
izgubljen u ljubavi i strasti... Rekao bi sve što je osjećao.
Gavin joj je stavio ruke ispod stražnjice i podigao je k sebi. Položaj mu je
omogućio da dođe do tkiva unutar nje kao što nije nikada prije. Uskoro se Kira
zatekla kako se trudila disati, jer je užitak postao hitan, oštar i potreban. Napela se i
natekla. Izvila je leđa, trebajući oslobođenje.
˝Svrši sa mnom˝, rekao joj je.
Ponovno je i ponovo nemilosrdno prodirao u nju. Kira nije mogla zaustaviti
vrhunac koji se probudio u njoj čak i da je pokušala. Pulsirala je oko njega, uvlačeći
njegovu duljinu dublje u sebe. Gavin je stisnuo zube, povikao je, a onda se predao u
dugom drhtaju bespomoćne želje. Ležali su isprepleteni, a tišinu je razbijala samo
njihovo prigušeno disanje. Svjetlost ispunjenja proletjela je kroz nju, zlatna,
savršena. Gotovo se osjećala kao da pluta, bez težine, bez sebe. Ostala je samo
ljubav za Gavina.
Poglavlje 17
ekoliko minuta kasnije, Kira je ležala ispod njega i podigla je gracioznu ruku,
N sklonivši mu pramen tamne kose s čela. Gavin je podigao pogled i sreo njen.
Pokušao je da se trzne.
Govorila mu je o slušanju njegova srca, ali nije znao što je bilo u njemu. Emocije
su ga obuzimale iz svakog smjera, gotovo zaglušujuće. Nikada nije bio toliko
zbunjen. Jesu li mu se u očima pojavile iskrice njegovih misli?
Mjesečina se prolivala kroz prozor, osvjetljavajući Kirino lice s mekanim
srebrnim sjajem. Što je osjećao za nju? Hm. Stalo mu je do nje, zasigurno. Prečesto
je mislio na nju, što nije bilo dobro za njegov zdrav razum.
Ono što je sada osjećao je nadilazilo puko zadovoljstvo. Samo to ne bi tražilo da
ostane u njoj koliko god može. Samo ga to ne bi činilo da je nerado otpušta.
Gavin je osjećao više od samo želje za njom. Znao je to, ali se isto zato i bojao i
razloga zašto joj se nije mogao oduprijeti.
Njegova prokleta Daggettova krv. Jednom kad ju je vidio golu u krevetu, to
nasljeđe, ta požuda koja je jurila kroz njegove žile teško ga je zajahala, zahtijevajući
da je uzme, da je posjeduje, da iscjedi iz nje svaku uncu užitka prije nego što
pronađe svoj.
Ispod njega, zvjezdane plave Kirine oči sjajile su se s ljubavlju i nadom, prokleto
blizu da su ga zaslijepljivale. A njegove nepromišljene potrebe su ga potaknule da joj
daju sve što želi, kako bi je mogao imati u bilo kojem trenutku, bilo gdje, kako bi
mogao primiti sve od njenog prvog pospanog osmijeha ujutro i do njezinog
posljednjeg uzdaha zadovoljstva noću.
A Gavin je znao da se te mučne slike nikada ne bi trebale dogoditi, ne onoliko
dugo koliko je i on bio proklet poput svoga oca.
Uplašen, nesiguran, otkotrljao se od nje i legao na leđima. Sa mrštenjem je
zatvorio oči. Krvavog pakla, kako je dopustio da se to ponovi? Svaki put kad bi mu
se približila, sumaglica bi se spustila nad njegovim razumom. Nije imao obranu od
svoje želje Preuzela bi svaku racionalnu misao. Kako je mogao biti toliko slab?
Nešto u vezi s Kirom poticalo je Daggettovo prokletstvo, činilo mu da izgubi
kontrolu nad savješću, nasvojim strastima. Ta ga je kakvoća neumoljivo privlačila
njoj i učinila ga da je radostan čak i od njezinog osmijeha.
Kako je bilo strašno da je ta vrla kvaliteta koja ju je činila neodoljivom činila
jedan od razloga zbog kojih je nije mogao vjenčati - iako nije jedini, naravno.
Stisnula ga je vlaga noći, zagušujući svaki njegov udah. Kako je mogao živjeti,
znajući da je nikad ne bi trebao - ili ne bi mogao ponovno dotaknuti? Nije imao
odgovora. Ipak, kako je mogao iznevjeriti svoju obitelj i svoju čast i riskirati ponovo
izazivati svoju požudnu prirodu? Niti je želio povrijediti Kiru stavljajući je u sredinu
nereda koji je postao njegov život. ˝Gavine?˝ Namrštila se, a lice joj je bilo
zabrinuto. ˝Ako si zabrinut da si me povrijedio, uvjeravam te da ništa ne može biti
dalje od istine˝.
Ne, to ga uopće nije bilo briga. Ono što su učinili zajedno bilo je isuviše dobro da
bi uključivalo bol; samo žaljenje.
˝Sjećaš li se da sam ti rekla da više nisam zaručena sa tvojim rođakom?˝ Upitala
je ona.
Oh, sjetio se. Vijesti su ga zapanjile. I prokletstvo, i to ga je ushićivalo. Napokon,
Kira je bila slobodna biti njegova, iako je nije mogao imati ni na koji način drugačije
nego što je to bilo večeras.
Uzdahnuo je. ˝Sjećam se, da, ali. ˝
˝Znam da niste htjeli povrijediti Jamesa, i obećavam ti, nije. Rekla sam mu da su
mi moji osjećaji diktirali da se udam za drugoga, a on nije učinio ništa, nego mi je
poželio sve najbolje. ˝
Udati? Jedan pogled na njezino sjajno lice rekao mu je da ona još želi brak. I
imala je sve razloge da ga očekuje. Tri puta ju je odveo u svoj krevet bez pogodnosti
braka. Utvrdio je njenu nevinost. Sve u njemu kao gospodinu vrisnulo je da bi joj
trebao ponuditi. Nešto u njemu - požuda vjerojatno - složila se, ali čak i da James
nije bio ozlijeđen njezinim odbijanjem, bilo je mnogo drugih prepreka. Na primjer,
skandal. Iako će zlo o Lordu Vanceu biti poznato društvu u roku od nekoliko dana,
nije imao nikakvog uvjerenja da će istina oprati njezino dobro ime. Takav skandal
pratio je ženu posvuda. I Kirino je perzijsko porijeklo nevolja koju podnosi cijeli
život, bila je i zapreka bilo kakvom braku koju bi mogli učiniti. Sumnjao je da bi ona
bila prihvaćena od strane društva, zabrinut da će uvijek biti podvrgnuta samo
šapatima i tračevima koji su joj do sada ranjavali meko srce. Uz njega bi živjela tako
dan za danom, iz godine u godinu... Na kraju bi ga mrzila, kao i njihov zajednički
život.
Onda je tu bio i njegov najveći strah: potpuni gubitak samokontrole. Večeras je
pokušao odbiti Kiru. Bog zna da je htio. Jednostavno je jednom i uspio izgovoriti
riječ. No njezina ga je blizina nadvladala, nadvladala je njegova osjetila, njegov um,
njegovu suzdržanost. Opila ga je poput afrodizijaka sve dok nije znao ništa osim
potrebe da je okusi, da je posjeduje.
Njegova nesposobnost da zauzda svoje najniže potrebe s Kirom učinila je
mogućnost da se samodisciplina u budućnosti učini nemogućom. Kira je već bila
dovoljno skandalozna, ali što će se dogoditi ako - ne, nego, kad - kad ta požuda
uzrokuje da se fiksira na još neodgovarajući subjekat jednoga dana? Ko je znao
koliko skliska padina mu treba da postane sladostrasnik prvoga reda? S obzirom na
to, bilo je nepošteno da ostane u blizini Kire, jer je isuviše bio u iskušenju da bi joj se
odupreo kad mu se približi, a nije ju htio vjenčati, unatoč njihovoj intimi. Darius je
bio u pravu u toj ocjeni.
A Gavin se nije htio izložiti eventualnom Kirinom očaju i mržnji više nego što je
već to uradio. Okrenula se prema njemu i stavila mu je nježan poljubac na usta,
prekidajući previranja njegovih misli. Izgledala je zbunjeno i uplašeno. Skrenuo je
pogled, osjećajući se kao najniža vrsta lopova.
˝Ti... namjeravaš me oženiti, zar ne?˝ Upitala ga je ona. Svaka nota njezina glas
je odražavala njezin strah i njezinu žudnju da bude s njim. Stisnulo ga je nešto u
prsima. Radije bi htio da ga netko išiba nego da sluša taj glas. Odavao je činjenicu da
ju je povrijedio. I još gore, on će to učiniti opet prije no što prođe noć.
Gavin je protrljao rukom preko umornog lica i zagledao se u ravni bijeli strop.
Ovo je prokleti nered. Sjetićeš se da sam ti rekao, da će ljubav odvesti čovjeka na
nepromišljena djela u ime osvajanja svoje dame? Gavin se prisjetio Brockovih riječi.
Kako je očajnički želio vjerovati da je ljubav, a ne nasljeđe pohote, potaknulo
njegove potrebe da uzme Kiru, ali njegov ga je otac bolje naučio. Uskoro, bi ga
druga žena mogla natjerati da isključi razum i pristojnost. Onda još. Naposljetku,
ukupno bi ih bilo u desetcima ili stotinama, a njegovo ime - i obitelj bi bili uništeni -
a društvo bi ogovaralo da je on bio sin svoga oca u svemu. I Bože, što ako jednog
dana, želja više ne bi bila ograničena na ono što većina ljudi smatra prihvatljivim.
Spavati sa ženama, čak i lakim ženama, bila je jedna stvar.
Ne. Ne bi htio ići tim putem. Ključ za izbjegavanje tog putovanja bio je izbjeći
prvi korak na tom putu.
Kiru.
Kako bi to mogao učiniti kad ju je želio sa svakim dahom, toliko je čeznuo da
bude s njom da ga je to podijelilo na dva dijela?
On mora - nekako.
˝Ja-ja...˝ Gospode, je li mogao bar izgovoriti riječi? Uzdahnuo je, pogledao je u
oči, sa frustracijom i bolom kojega nije mogao zanijekati. ˝Ne mogu se oženiti
tobom.˝
Otvorenih usta, Kira je sjela i stisnula plahtu na grudi. ˝Ali - ali James i ja više
nismo... Moje zaruke su završene, i - i pomislila sam da si nakon tvog sukoba s
Lordom Vanceom namjeravao očistiti moje ime kako bismo mogli...˝
˝Ne˝, prisilio se reći. ˝Htio sam da ga kaznim za ono što ti je učinio.˝
Odmaknula se od njega, a izdaja je iskrivila njezine crte. ˝Onda... nikad se niste
namjeravali oženiti sa mnom?˝ Gavin je natjerao sam sebe da bude iskren, mada bi
bio dao sve da je može poštedjeti boli. ˝Ne˝.
˝Ali... ali rekli ste u Cornwallu da ste imali nešto posebno o čemu ste htjeli
pričati... te noći. Mislila sam... ˝
˝Htjeo sam se ispričati i objasniti da ne mogu -˝ Gospode, on to nije ni htio reći.
˝Da te ne mogu oženiti.˝
Bol na njezinu licu prošao mu je ravno kroz srce. Okrenula se kako se požurila sa
kreveta, ali joj je uhvatio ruku.
Zastala je, očiju punih tjeskobe. Gospode, što bi joj mogao reći da razumije, da
joj ublaži bol? Da joj prizna svoj nedostatak kontrole po pitanju nje, bilo bi i
priznanje njegove najveće slabosti. To ga je plašilo, sramio se toga. Izražavanje toga
samo bi ga učinilo stvarnim.
˝Je li to zbog skandala?˝ Prošaptala je, povlačeći ruku. Primijetio je tada da su joj
suze svjetlucale u očima. ˝Sad kada su užasna djela Lorda Vancea izložena, mislila
sam...˝
Želeći da istina ne prouzroči njezinu bol, šapnu joj je: ˝Možda će imati više
suosjećanja prema tebi, ali uništeno je uništeno, Kira. Mislim da to ništa više ne
može popraviti.
Kira je privukla koljena do prsa. ˝Brak bi zaklonio skandal.˝
˝Na kraju bi, ali moja obitelj je podnijela svoj dio toga. Ne mogu im sa čistom
savjesti donijeti više na prag i pustiti ih da prođu kroz poteškoće kako bih ja mogao
biti sretan. ˝
Iako je to bilo istina, jedva da je bila čitava istina, ali to nije mogao podijeliti s
njom - niti sa ikim drugim.
˝ Pretpostavljam da te i moja majka spriječava da me oženiš.˝ Gavinu se nije
svidjela neugodna nota u toj izjavi, ni tihe suze koje su joj treperile u trepavicama.
On joj je milovao ramena. Namrštila se, nagnula, odbijajući ga. Iako je mislio da
to i zaslužuje, nije mu se svidjelo. Bez daljnjeg komentara, spustio je ruku na bok.
˝Ne mogu zanijekati da bi takvo porijeklo natjeralo bilo kog muškarca da dva
puta razmisli o posljedicama.˝ Iako se on osobno brinuo mnogo manje nego što je
nekoć. Njezini egzotični, ćudljivi maniri, bili su dio njezina šarma - i njegovog pada.
˝Naravno.˝ Kimnula je glavom. Suze su joj počele padati.
˝Kira, brak sa mnom bi te samo učinio nesretnom. Kao puka gospođica, često si
predmetom neugodnih tračeva zbog svoje perzijske majke. Kao vojvotkinja, češće bi
te ogovarali, vjerojatno na način koji bi te samo još više povrijedio.˝ Kira je izgledala
zaprepašteno njegovim riječima. ˝S tobom na mojoj strani mogla bih izdržati...˝
˝Sada to kažeš, ali što bi se dogodilo kada bi neko poput Lady Westland ili gđe
Baycliffe opanjkavao tebe ili tvoju majku ili obje? Ne možeš se suprotstaviti svima u
društvu niti napustiti svaki društveni skup u suzama. ˝
˝Ti si nepošten!˝
˝U pravu sam.˝
Brišući vlažne oči rukom, Kira je izbjegavala njegov pogled. Izgledala je kruto i
krhko... i pobijeđeno. U tom je trenutku Gavin zamrzio svoga oca i sve njegove
pohotne predake. Da nije bilo tog nasljeđa požude, on bi mogao riskirati odbacivanje
svih konvencija i oženiti se Kirom. Htio je tako toliko jako. Čak bi bio spreman
nadvladati društvene zmajeve Londona ako bi mislio da bi oni mogli biti istinski
sretni, ali ako bi je vjenčao, a njegova nevolja narasla u strašnu zvijer, samo bi je
ozlijedio i ponizio, kao što je njegov otac uništio njegovu majku.
Zato je sada morao odbiti. Njegovo jedino zadovoljstvo bilo je saznanje da je
Kira, ispod njezinog mekog vanjskog izgleda, bila jaka žena. Otići ćei stvoriti novi
život bez njega.
˝Jasno, nikada ti nije bilo stalo do mene.˝ Gavin je sjeo pokraj nje i pogledao je u
nju goreći kroz nju svojim pogledom. ˝To nije istina. Osjećam više za tebe nego za
bilo koga drugoga ˝, priznao je, promuklog glasa. ˝Brinem za tebe. Želim...˝ Ne, nije
joj mogao reći svoje želje. Nikada to neće doći.
Odmahnuo je glavom. ˝Stalo mi je do tebe, ali to jednostavno nije dovoljno.˝
Zbunjenost i razočaranje oblikovale su njezine crte dok su joj suze ležale u tihim
srebrnim stazama niz lice. ˝Što je važnije od ljubavi?˝
Objašnjenje njegovih razloga bilo bi nemoguće, jer nikad ga neće razumjeti, čak i
da se nije sramio reći joj.
Uzdahnuo je. ˝U ovom slučaju, gotovo sve.˝ Kira se uzdigla i tako se ustala da je
Gavin mislio da bi joj se mogla probiti kralježnica. ˝Pa, to sažima sve,
pretpostavljam.˝
Izvukla je pokrivač iz kreveta i dohvatila je svoju spavaćicu, okrećući se da je
donese. Gavin je vidio samo gladak dio njezine gole, zlatne kože leđa i nagovještaj
njezine stražnjice. Ipak, nije morao više vidjeti da bi je opet poželio. Prokletstvo!
˝Otići ću čim se moj brat vrati.˝
Nevoljko je klimnuo glavom. ˝Nadam se da ti olakšava da znaš da želim da stvari
mogu biti drugačije.˝
U tišini je skupila kosu na glavi u čvor. ˝To mi govori da nisi onaj muškarac za
koga sam mislila da jesi, ako ne možeš paziti na svoje srce, a meni je onda bolje bez
tebe.˝
Prije nego što je mogao prosvjedovati - iako se pitao kako se mogao obraniti,
Gavin nije znao - Kira je bacila deku natrag u krevet i izašla je iz sobe.
Želio ju je vratiti, htjeo joj je obećati bilo šta da ostane.
Sve osim braka.
Kira je otišla, a meki klizač zasuna objavio je to u svojoj konačnosti.
Bilo je gotovo, i bilo je tako najbolje. Gavin se pitao zašto se onda dovraga nije
tako i osjećao.
Jednako mu je bilo uznemirujuće da će Kira ostati pod njegovim krovom, kao
stalno iskušenje, sve dok se Darius ne vrati iz Cornwalla. Kako će, dovraga, uspjeti
ostati daleko od nje?
Gavin je ustao. Krenuo je do prozora i otvorio ga, sretan zbog svježeg zraka koji
je prolazio kroz njega i očistio mu glavu. Ubrzo ideja mu je zamahnula kroz glavu.
Možda neće morati odoljeti Kiri. Možda bi se mogao odvratiti. Da. Gotovo je
sigurno da će pojam koji mu se oblikovao u glavi osigurati da ona ne želi ništa više
imati s njim.
I treba samo postaviti jedno jednostavno pitanje...

Gavin se osjećao poput pakla kad je sljedećeg popodneva pozvao Cordeliju. Da


je sinoć imao više od deset minuta spavanja, osjećao bi se bar odmorniji danas.
Ipak, znao je što mora učiniti.
˝Vratio si se iz Birminghama?˝ Upitala je ona pozdravljajući se dok je sjedala na
mali plavi divan u njezinom salonu. Sjedio je u blijedoj žutoj i bijeloj, prugastoj
stolici nasuprot Cordeliji. Zlatni luk njezinih obrva nad blistavim azurnim očima
ispričao mu je kako ne vjeruje ni u jednu riječ priče koju je ispričao prije odlaska u
Cornwall sa Kirom.
Prokletstvo, nije si mogao priuštiti da se Cordelia ljuti na njega - ne danas.
Previše je toga bilo u pitanju.
˝Nisam išao u Birmingham, kao što dobro znate. James je radio nešto kako bi
pomogao nekoj nevoljnoj duši i izgubio se. Tetka Carolina me je poslala da ga
pronađem. Jednostavno to nisam rekao zato što ga nisam želio posramiti. ˝ Bila je to
laž, a Gavin je to osjetio sve do prstiju, ali se zakleo sebi da će ovo biti posljednja laž
koju je ikad rekao Cordeliji.
˝Vidim. Koliko je čudno da je gospođica Melbourne odlučila u isto vrijeme otići.
Vratila se kući, zar ne?
Divno. Što sad? Ako bi joj rekao istinu, ko zna kako bi ovaj sastanak završio.
˝Gospođica Melbourne se neće vjenčati sa mojim rođakom, i stoga više nije briga
moje obitelji.˝
To joj je privuklo pažnju. ˝Stvarno?˝
˝Doista. Izrazila je to jučer - ili, prije, sinoć u krevetu - da ima namjeru vratiti se
kući.
˝Je li ti je rođak napokon prepoznao kao prostu bludnicu kakva i jeste? ˝ Gavin je
stisnuo zube. ˝ Kira Melbourne je nježna, dobra osoba, nevina nije kriva zbog
Vanceovih laži. ˝
Cordelia se nagnula bliže i namrštila se. ˝A kako ti to znaš...˝
˝Želiš li razgovarati o bivšoj zaručnici mog bratića ili čuti što sam došao za reći?˝
Pauziranjem, Cordelia je jasno razmišljala o situaciji. Zatim je kimnula. ˝Ja ću
slušati.˝
˝Hvala ti.˝
Uz uzdah, Gavin je zurio u Cordeliju. Znao je da treba kleknuti, ali se nije mogao
natjerati da to učini. Sjedio je i promatrao je s izravnim pogledom.
˝Već nekoliko godina smo prijatelji.˝
˝Doista˝ - odvratila je.
˝Puno te poštuju. Ti si žena društveno graciozna, dobrog porijekla i vrhunskog
prosuđivanja. Mi se krećemo u istim krugovima, čak dijelimo zajedničku investiciju
na T&S željeznici. Osjećam se ugodno u tvom društvu. ˝
˝Vidim.˝
Izgledala je sasvim zbunjeno, čak i da joj je malo dosadno. No Gavin je vidio
kako su joj usta pokazivala osmijeh.
˝Shvaćam da redovito dobivate ponude za brak.˝
˝Dobijam.˝
Gavin je kimnuo, izdahnuo, a zatim pritisnuo. ˝Jeste li možda voljni razmotriti
ideju o - braku između nas?˝ Osmijeh koji je osjetio ranije pojavio se, osvjetljavajući
njezino blijedo lice. Sunce se naginjalo kroz prozore, a uz njezin osmijeh primijetio
je i mrlju blijedih pjega preko nosa. Nisu mu se sviđale pjege. Kira nije imala
nijednu.
Prokletstvo, morao je prestati razmišljati o njoj.
˝Ja sam ne samo voljna razmisliti˝, rekla je Cordelia. ˝Spremna sam i prihvatiti.
Vi predstavljate sve što želim kod muža, sada kad sam u mogućnosti da sama
izaberem.˝To je bilo brzo. Zapravo, brže nego što je Gavin očekivao. I nije je morao
pitati, doista. Ili kleknuti. Ili glumiti ljubav bez ljubavi. Kira bi htjela sve troje.
Doista, bilo mu je bolje ovdje. I ubrzo, kakva god ga je zadesila melanholija, nestat
će, kako bi se mogao radovati zbog svoje dobre sreće.
˝Divno. Hoćemo li započeti našu... zajednicu četrnaestoga lipnja, sljedećeg
utorka? Hoće li vam ovo dati dovoljno vremena za pripremu? ˝
˝Doista. Nadam se da ću biti najdraža vojvotkinja Cropthornea ikada. ˝
Gavin se prisilio da se nasmiješi. Brak sa Cordelijom neće biti tako strašan.
Uživao je u njezinom društvu, njezinoj pameti. A ona bi, doista, postala najdraža
vojvotkinja. Ona bi donijela mnogo poštovanja njegovoj obitelji dok bi mu pomagala
da potisne svoju nerazumnu požudu, čime bi se izbjegavao skandal.
˝Vjerujem da hoćeš.˝ Kimnuo je glavom, želeći biti još oduševljeniji. ˝Budući da
nisam imao vremena razgovarati o mojim namjerama s obitelji, zamolio bih vas da
pričekate nekoliko dana prije nego što razgovarate s nekim oko naših zaruka. Htio
bih da čuju vijesti od mene, a ne u tračevima na zabavama. ˝
Njezina su se usta trenutačno stisnula. ˝Kako želiš.˝
˝Hvala ti.˝
Sada kada je njegova budućnost sređena, ustao je da ode, svjestan činjenice da su
mu se dlanovi znojili. Zašto se osjećao kao da je upravo napravio potez koji će
požaliti?
˝Već odlaziš?˝ Upitala ga je ona.
Kimnuo je glavom. ˝Moram obaviti neki posao, a onda bih volio pronaći svoju
obitelj i obavijestiti ih...˝ i Kiru ˝o našim nadolazećim zarukama˝.
˝Velika stvar.˝ Kimnula je, blijede kovrče su joj poskakivale oko slijepoočnica.
˝Ali, mogu li te nagovoriti da sjedneš pored mene na kratko?˝
Što je htjela? Gavin se napeo. ˝Naravno.˝
Polako je krenuo do nje. Čvrsto se spustio pored nje, promatrajući je s pitanjem u
pogledu.
Je li mogao biti oženjen s Cordelijom tokom ostatka svog života? Može li on
začeti djecu sa njom? Gospode, nikad je nije poljubio, nikada nije ni poželio.
Kira je odmah izazvala njegovo zanimanje.
Prokletstvo, morao je prestati razmišljati o njoj.
Cordelia se nasmijala. ˝Ne moraš biti sada nervozan. Prihvatila sam.˝
Gavin se natjerao na osmijeh. ˝Da, jesi.˝
A što bi postalo od njih? Gurnuo je to pitanje u stranu. On će je vjenčati. Zajedno
će biti vrh društva u Londonu. Kira će se vratiti u Suffolk?
Gospode, opet je bila ona. Zašto je nije mogao izbaciti iz glave?
˝Planiraš li otići, a da me ne poljubiš?˝
Pitanje nije moglo više zaprepastiti Gavina kao da ga je udarila između očiju
svojom lepezom. Pogledao joj je usta. Bila su ružičasta i debela. Moglo bi ih se
smatrati ugodnim. Svakako Cordeliji nije nedostajalo ljepote. Zatvori oči i poljubi je,
rekao je sam sebi. Koliko teško to može biti?
˝Nisam siguran da je to ispravno˝, rekao je umjesto toga.
Njezin meki, curakavi smijeh ispunio je sobu sve do stropova. ˝Gavine, stvarno.
Mi smo zaručeni. Ja sam udovica, žena sa nekim... iskustvima. Iako se nikad nisi
odlučio vezati u prošlosti, jako sumnjam da si nevin. ˝
U najmanju ruku. ˝Ti - ti imaš pravo.˝
Zapravo, mogao ju je položiti na sofu i poljubiti je bez besmislenog dizanja
obrva u ovom trenutku, ali ideja mu je izgledala čudno uznemirujuće.
Opet ju je pogledao. Bila je doista lijepa i mirna, sabrana, kraljevska - sve čemu
se trebalo diviti na ženi. Nikada ga ne bi pitala gdje mu je srce.
Osim toga, kako bi mogao znati želi li je poljubiti prije nego što je i pokušao?
Duboko udahnuvši, Gavin se nagnuo prema njoj i stavio joj je ruku na rame, više da
sebe umiri nego zbog nje. Gledao ju je dok je zatvorila oči i nagnula se prema njemu.
Neposredno prije nego što su im se usnice susrele, vidio je trag plavih vena ispod
lijevog kapka. Otresao se tog promatranja dok su se počeli ljubiti.
Prvi dodir njezinih usta donio je... ništa. Osjećala se blago na zubni prah i ljetne
povjetarce i maline. Nije otkrio nikakav ukus fine vanilije.
Prestani! Zapovjedio je sebi Gavin.
Ponovno se posvetio nastojanju da ljubi Cordeliju. Ovoga puta, zatvarajući oči.
Ah, to je bilo bolje. Nije bilo plave kose da bi ga odmaknula od slike bujnih kovrča
koje su se zavijale oko njegovih ruku.
Ne, ovo je Cordelia. Nitko drugi.
Usnice su joj bile čvrste, malo vlažne i razdijeljene. Onda je uzdahnula i
okrznula ga svojim ustima. Bila je bez sumnje loša u ljubljenju, ali Gavin nije mogao
zanijekati da je on želio biti negdje drugdje. I žarko je to poželio. Možda bi se trebao
sjetiti Norfielda ili utrka u Ascotu. Da, to bi mu dobro smirilo krv, ali bio je svjestan
činjenice da je Cordelia podijelila usne ispod njegovih, pozivajući ga unutra.
Posljednje mjesto na kojem je želio biti.
Onda mu je položila ruku na bedro.
Gavin je skoro skočio sa sofe. Sigurno da negdje mora otići.
˝Vrijeme je za odlazak. Obiteljske obveze i ostalo. Razgovarat ćemo o
ujedinjavanju i novcu još jednom. ˝
˝Ali.˝
˝Dobro je bilo vidjeti te˝, rekao je.
Zatim je stavio lijep poljubac na njen obraz i skoro izjurio kroz vrata.
Vani je Gavin duboko udahnuo i polako se spustio na konja. Znojio se usprkos
nježnom povjetarcu u lipnju. Pa, to je bilo plitko. Uzdahnuo je dok je odjahao.
Cordelia je bila savršeno lijepa, privlačna žena. Zašto nije mogao uživati u njezinom
poljupcu?
Pa, prije nije razmišljao o Cordeliji i seksu. Njegovo poštovanje prema njoj bilo
je toliko veliko da je zamišljanje nje kao ljubavnice bilo šok. A ispravna žena poput
nje nije pokazivala neopisive strasti.
Gavin je odbacio svaki izgovor kao slab. Činjenica je, Cordelia ga nije privukla
na taj način. Sigurno se nije morao brinut zbog toga da bi Cordelia upalila prokletu
Daggettovu krv koja je prolazila kroz njegove vene, jer ga nije zapalila na takav
način. I možda je to bilo dobro. Nitko ne bi trebao previše željeti svoju ženu.
Uostalom, brak je bio posao. Ipak, slike Kire dominirale su njegovim mislima – od
prvog dana kad ju je upoznao dok je stajala u prašnjavoj traci na ulazu Norfielda, pa
ponovno na zabavi Lady Westland, gdje je jecala kao da joj se srce cijepa, a sinoć u
njegovom krevetu, kad je stenjala i zakopala mu nokte u ramena, dok je lebdjela na
rubu vrhunca.
Jednostavno nije mogao izvući tu ženu iz glave, nije mogao zamijeniti njezinu
sliku s Cordelijinom. Pitao se hoće li to moći ikada.
Nije važno. Oženiti se dobro, oženiti se sa Cordelijom - bila je njegova dužnost.
Dugovao je svojoj obitelji vojvotkinju bez skandala, bez mješovite krvi, bez
sposobnosti da ga odvede izvan razuma. Cordelia je odgovarala tom opisu.
Vjenčanjem bi ispunio svoju obvezu. A dužnost, po definiciji, nije bila nužno nešto u
čemu se nalazilo zadovoljstvo; To je bilo nešto što činimo jer moramo.
Gavin je uvijek obavljao svoju dužnost.
Usprkos toj činjenici, njegova je budućnost zijevala pred njim poput turobne,
beskrajne praznine. Život bez Kire biće života bez smijeha ili bez sunčeve svjetlosti
ili boja. Bez daha.
Ipak, nekako, on će morati moći biti bez toga.
Poglavlje 18
ira je izbjegavala knjižnicu. Podsjećala ju je samo na noć kad je shvatila da voli
K Gavina i kada mu je dala i srce i tijelo. Izbjegavala je blagovaonicu, jer će
vjerojatno Gavin uskoro doći na večeru. Nažalost, morala je izbjegavati i vrt jer je
kiša i sumrak je počeo padati prije nekoliko trenutaka. A nije se htjela vratiti u svoju
spavaću sobu, gdje je većinu dana provela bezumno plačući zbog čovjeka koji je nije
volio.
Darius se tog jutra vratio iz Cornwalla. Razgovarala je s njim dovoljno dugo da
ga obavijesti da više nije zaručena sa Jamesom. Kad je tražio da zna zašto, izmislila
je glavobolju i sklonila se u svoju sobu.
Sada više nije mogla podnijeti pritvor, iako nije imala kamo otići, da bi našla mir.
Nakon nekoliko minuta lutanja, izabrala je službenu salu i ušla unutra. Gospođa
Howland nije imala planove za primanje uzvišenih gostiju za koje je Kira znala.
Ovdje bi mogla biti barem sama.
Ipak, jednom kad se našla unutra, Kira nije bila sigurna da želi biti u ovoj sobi.
Crveni zidovi strijemili su visokim stropovima, čineći je da se osjeća malenom i
beznačajnom. Gipsarije i letvice su bile u grčkoj temi povezane nizom urni i bršljana
s lukovima koji su visjeli točno ispod stropa. Čak je i dimnjak bio uklesan na sličan
način tako da je ograđena dama na svakoj strani kamina držala pladnjeve egzotične
hrane i činilo se da nose plašteve na glavi. Takva ekstravagancija poslužila je samo
da je podsjeti na razlike između nje i Gavina. Naravno, Kira i Darius živjeli su
udobno, ali ni jedno od njih ne bi potrošilo novac kućanstva za prikazivanje takve
umjetnosti. Gavin vjerojatno nije ni mislio o tome.
Što bi ionako učinila kao vojvotkinja? Kira je progutala svježe suze. Nije htjela
biti vojvotkinja, dovraga sve. Jednostavno je željela biti Gavinova žena. Nikad se
nije osjećala tako cjelovita, tako sigurna da negdje pripada, kao što se osjećala s
njim. Željela je imati njegovo srce. Sad nije imala ni njega niti Jamesa, niti bilo
kakve izvjesne budućnosti na horizontu.
Odlučujući klik od koraka u dvorani upozorio ju je na činjenicu da će uskoro
imati društvo. Prije nego što je uspjela pobjeći, Kira se okrenula i promatrala je
debela bijela vrata. Još je promatrala, raširenih očiju, kad je Gavin ušao unutra,
vlažan kao da je bio na kiši.
Dugačkim je prstima gurnuo kosu. Ponovno ju je odrezao. Bila je prekratka za
kutove lica, i to ga je učinilo oštrim i opasnim, a nikako strastvenim i toplim
muškarcem kakvim je znala da može biti, kad bi izabrao. No, šišanje joj nije bilo
važno. Bio je to sinoć potpuno jasan.
Povukla se. ˝Trebate li ovu sobu, Vaša milosti? Ja ću biti sretna da od... ˝
˝Kira, molim te. Ne moraš me zvati nikako drugačije osim Gavin. Došao sam
razgovarati s tobom, pa te molim da ostaneš. ˝
Moli? To je bilo nešto novo za njega. Sigurno joj neće reći nešto značajno.
Uzdišući, ona je kimnula glavom, trudeći se da izgleda nezainteresirano. Ne bi
mu za ništa na svijetu pokazala kako ju je ubijalo to što je njihovu ljubav odbacio
zbog svog dobrog imena.
˝O čemu želiš razgovarati sa mnom?˝ Naposljetku je upitala. Krenuo je prema
njoj, a vlažne čizme su pljuckale. Svakim korakom ostavljao je stazu na
svjetlucavom podu. Nije to ni primijetio. Je li to bilo ljudski? Ili vojvodski?
Gavin se zaustavio pred njom - previše blizu, po njezinoj procjeni. Ako je nije
namjeravao vjenčati, zasigurno nije morao stajati toliko blizu da bi je mogao
poljubiti samo tako kada bi se naslonio. Kad se pokušala odmaknuti za korak,
zgrabio joj je zapešće.
˝Imam vijesti.˝ Zatvorio je svoje tamne oči na trenutak i uzdahnuo, napeta lica.
Kira je već mogla vidjeti da njegove vijesti nisu dobre. Odjednom ga nije htjela
čuti. Zapravo, imala je osjećaj da će mrziti sve što joj je želio reći.
˝Ništa što kažete ne može me zanimati.˝
Samo ju je stiskao. ˝Htio sam najprije reći tebi, prije nego što to čuješ od nekog
drugog.˝
˝Možda si postao gluh? Nisam zainteresirana.˝˝Prokletstvo, pokušavam ti ovo
pažljivo saopštiti˝.
˝Nemoj ni govoriti. To će ti uštedjeti nevolju. ˝
Gavin je uzdahnuo, zvukom punim ogorčenja. ˝U utorak idem, oženiti Lady
Litchfield.˝
˝Što?˝ Od svega što je zamišljala, ovo je Kiru najviše iznenadilo. Nevjerica je
proletjela kroz nju poput koplja, bodući je kroz srce.
˝Da, ovdje. Posebnom dozvolom. Osjećam da sam ti dugovao ljubaznost...˝
˝Ljubaznost?˝ Zajedljivo mu se nasmijala. ˝Tako je pristojno uništiti život jedne
žene i učiniti je nepoželjnom za drugoga, a zatim se popeti s njenog kreveta da
predložiš brak nekoj drugoj. Čak nisi ni čekao cijeli dan prije nego što si je pitao, zar
ne?
˝Kira, planirao sam je vjenčati godinama. Sada se činilo pravo vrijeme. ˝
˝Znači, možete izbjeći ženidbu sa mnom?˝ Izvila je crnu obrvu.
Gavin je opsovao u odgovor. ˝Ovo je moja obiteljska obaveza i moram je
održati.˝
˝Tko brine ako pri tom izdajete svoje srce ili razbijate moje. Naći ćete utjehu u
dužnosti i to vam se mora nekako isplatiti. ˝
˝Moraš li biti sarkastična?˝ ˝Jesi li očekivao da te potapšem po leđima i da ti
poželim sve dobro?˝ Ona mu se nasmijala, zapanjeno.
˝Ne. Samo sam se nadao da ćeš razumjeti. ˝
Zvučao je umorno i izgledao je potišteno. Kira je pokušavala obuzdati svoje srce
protiv lude potrebe da ga uhvati u naručju i utješi ga. Ne ne ne! Koristio bi svoju
slabost da bi je ponovno iskoristio.
˝Ne znam! Ne razumijem kako bi se navodno ispravan čovjek mogao nastaviti
ponašati prema meni kao da nemam nikakvih osjećaja i časti. Dala sam ti sve što
mogu ponuditi. A ti nisi učinio ništa osim što si me zgazio. ˝
Na Kirin užas, osjetila je kako se suze počinju ponovno skupljati, vruće i
zapljusnule su je iz natečenih očiju. Vjerojatno je izgledala strašno, s crvenim očima
i natečenim, ružičastim nosem, ali nije se brinula.
˝Shvaćam to. Nikad nisam mislio... ˝ ˝Nisi razmišljao o mojim osjećajima ni o
srcu, već si me odveo u svoj krevet i dopustio mi da se nadam i povrijedio si me.
Jednostavno si to učinio. I neću više ostati. Budući da je moj brat sada stigao iz
Cornwalla, odlazimo danas poslijepodne u našu vlastitu kuću. ˝
˝Nemoj pobjeći. Tvoj je brat rekao Jamesu da namjerava premjestiti tvoje stvari
u vaš dom sutra. ˝
Slegnula je ramenima. ˝On može čekati, ako želi. Neću. Ja ću ići sama. ˝
Prije nego što se mogao zaustaviti, Gavin se uhvatio zbog razloga da je zadrži
ovdje. ˝I ostati tamo sama preko noći? Možda nije sigurno. I - i što će ljudi misliti?
˝Budući da se moj ugled ne popravlja po tvojoj procjeni, jedva da mi je uopšte
stalo.˝
S tim se okrenula i odšetala.

Gavin je promatrao Kirino povlačenje, njezini koraci su bili gotovo tihi na


tepihu, uska ramena izgledala su napeto u plavoj haljini od muslina. Mislila je da
odjednom ode? Sada? Trebao ju je pustiti. On bi to trebao. Gospod je znao da joj
duguje mir, ali nije mogao podnijeti misao o njezinu odlasku dok ga je mrzila.
I kad ode, neće imati razloga da je vidi. Nisu se kretali u istim krugovima. Možda
će se čak i vratiti u Suffolk, mjesto na koje nije imao izgovora da putuje. Mogla bi se
jednog dana udati za nekoga. Vjerojatno i hoće, zapravo. A budući da je nije mogao
on oženiti, trebao bi se nadati da će pronaći drugog s kojim bi mogla biti zadovoljna,
ali se uopće nije nadao tome. Bio je bijedan i sebičan, ali iznenada nije mogao
zaustaviti osjećaj koji se u njemu počeo kotrljati.
Njezin je korak došao do ruba tepiha srebrnog sjaja, a ona je zakoračila na
pločicu, a cipele su joj napravile osjetljiv klik sa svakim korakom. Zatim je podigla
ruku prema zasunu na vratima. Bol ga je stisnula u prsima. Gavin se trudio udahnuti
smirujući dah, ali prokleto, nije mogao biti smiren zbog mogućnosti da nikada više
ne vidi Kiru.
Otvorila je vrata.
Mogao bi mrziti način na koji je proizvela požudu koju je jedva mogao
kontrolirati, ali sat vremena s njom nalikovao je satu ispunjenom bojama i
zvijezdama. Sve oko nje bilo je življe, oštrije, slađe. Osjećao je nešto osim dužnosti i
obiteljske lojalnosti. S Kirom je osjetio tisuću stvari.
Kad bude otišla, sve će to nestati.
Kao i prijetnja koju je predstavljala njegovu zdravom razumu. Kad Kira bude
otišla, možda bi se prokletstvo Daggettove krvi moglo povući da bi mogao imati onaj
mir kakav je imao prije nego što se srušila u njegov život. Ako bude otišla,
vjerojatno se nikad neće vratiti.
Hoće li se pohotnik u njemu razigrati. Ipak, nije mogao zamisliti život bez nje.
U pola tuceta koraka, prešao je sobu. Posegnuo je iznad Kirine glave, uzeo čvrsta
vrata u ruku i gurnuo ih i zatvorio ih prije nego što je izašla.
Ukočila se i podigla bradu, ali se nije okrenula prema njemu.
˝Kira, nemoj ići.˝ Glas mu je bio promukao, gotovo neprepoznatljiv. Nije mu bilo
stalo.
˝Zašto bih ostala kad mi ništa ne možeš ponuditi?˝
Namrštio se, misli su mu jurcale. Mogao joj je ponuditi nešto osim vjenčanja. Na
taj način, mogao je doživjeti radost da je drži, a ograničio bi svoju izloženost prema
njoj. Da. Možda bi to spriječilo njegovu lošu krv da ga pretvori u bezumnu zvjer
spremnu za preuzimanje kontrole nad njim. ˝Mogu ti ponuditi nešto.˝ Uzeo joj je
ramena u ruke i okrenuo je.
Plakala je; On je to sada vidio. Njegovo se srce zateturalo. Mogao bi brinuti za
nju. Mogao bi ispuniti njen život brižljivo.
˝Ostani sa mnom. Mogu se oženiti sa Cordelijom zbog dužnosti, ali ti si ono što
želim. Dat ću ti novac i kuće. Ja ću te obasuti nakitom. Možda ćemo jednoga dana
imati djecu... ˝
˝Tražiš od mene da budem tvoja ljubavnica?˝ Gnjev na Kirinu licu rekao mu je
da nije zadovoljna njegovom ponudom. ˝Nemoj reći ne. Bit će u tom mnogo
prednosti... Ja - mogu te zaštititi i brinuti za tebe, dati ti sve što želiš.˝
˝Gade!” Kira ga je ošamarila čvrsto preko lica. ˝Ne misliš ni na šta nego me
tretiraš kao kurvu. Ako misliš da ću to dopustiti za ostatak svog života, pogrešio si. ˝
Odjednom ju je gnjev prošao i ona jecala. Gavinovo se srce stislo od bola u
njezinim plavim, plavim očima.˝Kira.” Posegnuo je za njom.
Odmaknula se. ˝Kako si mogao? Tvoj prijedlog obeščašćuje ne samo mene nego
i osjećaje za koje sam mislila da smo ih podijelili. ˝Ona je zagrizla svoju usnicu i
trudila se ispraviti svoj izraz. ˝Očigledno, bila sam u krivu.˝
Ne, nije bila, ali njegova briga nije ništa promijenila.
Otići će; Gavin je to znao. Dao joj je najbolju ponudu koju je mogao. Zašto nije
mogla ostati?
Njegove su misli divljale. Alternative su letjele, jedna drugoj u žurbi dok se nije
uhvatio na jednu: istina. Možda bi joj rekao istinu - sve to - ona bi mogla razumjeti i
ostati.
˝Prokletstvo, Kira. Ne mogu se oženiti tobom jer ja - ˝Istina je bila teža za reći
nego što je zamišljao, to je bila slabost koju je jedva mogao prihvatiti, a moć njene
privlačnosti bila je uznemirujuća: muškarac njegove dobi, položaja i moralnog
karaktera ne bi smio posjedovati takav nedostatak, ali svaki put kada se Gavin
približio Kiri, samo je znao da je želi, čak i više nego prije. Njezin osmijeh, njezin
dodir, nježnost, strast.
˝Da, jer ja sam polurasna kurva. Znam.˝
˝Ne! Ja sam kriv. ˝Pljusnuo je dlanom svoja prsa. ˝Ne mogu - dolaziti u sobu i
ja... gorim.˝ Progutao je, očajnički pokušavajući čitati njezino lice. ˝Kad smo
razdvojeni, žudim za vama, Kira. Kad sam s tobom, ne želim ništa više nego da te
dodirnem, budem blizu tebe. Ja sam fasciniran tobom izvan svake uobičajene
pristojnosti. Shvaćaš li što ti govorim?
Odmahnula je glavom, ali mu je olakšalo srce da ta zbrka je sada raspršila ljutnju
koja joj je stisnula lice˝. Ja sam čovjek koji se ponosi kontrolom, ali s tobom, čini mi
se da je nemam. I to me čini... ˝Zastao je, proklet bio, a onda se prisilio ponovno je
pogledati u oči. ˝To me čini daleko više poput mog oca nego što sam ikad zamišljao
da ću biti.˝
˝Tvoj otac?˝
Gavin je kimnuo. ˝Bludnik najgore vrste. Nije imao nikakvog morala, nikakve
pristojnosti. Uvijek mi je govorio da kad bi ga požuda obuzela, bez obzira na
vrijeme, mjesto ili partnera, bio je prisiljen podleći joj. Osjećam se tako kad sam s
tobom - svaki put. Kao da moram piti svaki tvoj centimetar, svaku šansu koju mogu
dobiti. ˝
Kira se namrštila, dok su joj obrazi porumenjeli, a Gavin je želio prokleto da zna
što misli.
˝Ako sevjenčamo, naše sjedinjenje ne bi bilo neprimjereno.˝
Uzdahnuo je. Ovo je bio dio o kojem se najviše bojao govoriti. ˝Ako bi moja
želja ostala ograničena samo na tebe, da, ali bojim se da si ti samo početak problema.
Na kraju ću slijediti tragove mog oca i... potražiti druge, neprimjerenije ljubavnice. I
ne mogu si priuštiti takav skandal... ˝
˝Neprimjerenije ljubavnice?˝ Gavin je duboko udahnuo. Jasno je da nije čula
najgore od očeva skandala. Bio je siguran da su svi već to znali. No, naravno, jedva
se rodila kad je njegov otac posramio ime Daggetta.
˝Nedugo nakon mog desetog rođendana, jedna osoba u Donjem domu i ugledni
evangelizator jedne večeri prošetali su iz parlamenta ka obližnjem St. James Parku.
Ondje su otkrili mog oca s dvije prostitutke. ˝
Zastala je. ˝Bili su... javno?˝
Podigao je pogled prema stropu, a sram ga je pojeo dok se borio da objasni. ˝Da.
A jedan od prostitutki bio je... nije žena.
Kira je uzdahnula. ˝Želite reći...˝
˝Sve troje su bili... blisko povezani.˝ Nema potrebe reći joj da mu je otac molio
prostitutke da ga bičuju. Ne treba spomenuti da je njegov otac milovao jednog
muškarca dok je žena uzela njegovog oca u usta. Opisi - stvari koje je čuo, stvari
koje mu je otac rekao poslije - spalili su se u mozgu zauvijek. Nikada nije želio
takvu aktivnost, nikad je nije našao uzbudljivom, ali se bojao da ne može računati za
budućnost.
˝I misliš da si poput njega?˝
˝Prvi put kad sam vas dotaknuo, nisam se mogao zaustaviti. Nikada nisam
smatrao da bih trebao. Ne dok nije bilo prekasno. Drugi put, znao sam da te ne bih
trebao uzeti, ali jesam. Htio sam te tako jako. Jednostavno sam zanemarivao sve što
sam znao da je dobro i moralno. I posljednji put... ˝
˝Pokušao si mi reći ne˝, istaknula je. Odmahnuo je glavom. Nije li ona sad
vidjela? ˝Bilo je to jedva više od protestnog znaka. To je ono što želim, duboko,
ludilo - za sada, ali ako sam istinski poput mog oca, nastavit ću. Ja ću stvoriti
skandal, vukući tetku Caroline, Jamesa, moje sestre, i vas kroz cijeli nered. ˝
Uzdahnuo je, želeći da ga ona razumije. ˝Kad nisam s tobom, nagon me ne...
muči.˝
U njezinim je očima zasijalo. ˝Čak i danas, sad, hoćeš...˝
˝O da. Nemaš pojma koliko je loše. ˝
˝Ali se suzdržavaš˝, istaknula je.
˝Jedva, i samo podsjećajući se kako jako nisam želio biti poput mog oca˝.
˝Zašto pretpostavljaš da je to požuda, a ne ljubav? Može biti. ˝
˝Ne mogu si priuštiti da budem naivan. Niti možeš ti. ˝
Kira se namrštila i prekrižila je ruke nad prsima. ˝Jesi li još iskusio ovo... potrebu
s nekim drugim?˝
˝Ne˝, priznao je. ˝Ali način na koji je to moj otac opisao, to je kao bolest. To će
napredovati u nešto strašno.˝ Zastala je, njezin kontemplativni izraz govorio mu je da
je barem razmišljala o njegovim riječima. Konačno, udarila je stopalom i zagledala
se u njega. ˝To je smiješno! Poznajem te. Nikad se ne bi spustio na tu vrstu
ponašanja kako je učinio tvoj otac, koji se družio sa lutalicama u parku i... ˝
˝ Nikada nisam ni pomislio da ću leći u krevet sa zaručnicom mog rođaka.
˝Uzdahnuo je. ˝Brak jednostavno ne bi uspio. Naposljetku bi me mrzila, i vjerojatno
samo pola koliko bih mrzio samoga sebe. Ne mogu te uvući u tu bol.˝
˝A Lady Litchfield ne nadahnjuje ništa od ovih opasnih poticaja?˝
˝Niko.˝
˝Ah, tako da je sigurna za vjenčanje.˝
˝Točno.˝
˝Zato što nije pola perzijka.˝
˝Ne, jer ona nije ti.˝
Kira je oklijevala, a njezin pogled bio je povezan s njegovim. ˝Ovo je ludost. Ne
bojiš se ti požude – bojiš se ljubavi. I neću ostati ako me ne možeš voljeti. Nadam se
da ćete ti i udovica imati lijep, dosadan život zajedno. ˝
Opet, Kira se okrenula i posegnula za vratima. Otići će, i nikada se neće vratiti.
A ipak je nije mogao pustiti.
Prije nego što je otvorila vrata, Gavin je uhvatio njezinu ruku i okrenuo je prema
njemu. Izgledala je bijesno i povrijeđeno, i htio je sve to skloniti od nje. Odlazak je
neće; Morala je to znati. I da joj je stalo do njega kako je tvrdila, kako bi ga
jednostavno mogla ostaviti zauvijek?
Potaknut nemirom koji nije mogao ni nadzirati niti razumjeti, Gavin se predao
spirali želje koja se kotrljala u njemu i savio se prema Kiri, zahtjevajući njene usne u
žestokom, posesivnom poljupcu. Temeljito ju je poljubio u poljupcu koji je blago
svoja usta stopio s njenim s nevjerojatnom požudom. Premda je mirno i drsko
stajala, ona je bila tako slatkog, tako nedostajuće poznatog okusa. Ovdje je pripadao
- neki dio njega osjećao se sigurnim u to. Krv je potrčala kroz svaki dio njegovog
tijela, noseći plimu žudnje sa sobom. Nije čak ni želio razmišljati o tome kako je
brzo postao tvrd. Nije to bilo postignuće s kojim se ponosio, ali Kira ga je učinila da
osjeća mnogo više od toga. Njezin osmijeh ga je privukao. Njezina inteligencijaga je
privlačila. Nije imala oštre rubove kao što ih je imala Cordelia. Nije bila rezervisana.
Kira je bila sva strast, sva vatra. Živjela je u svom srcu. I poželio je da podijeli njenu
hrabrost da bi mogao učiniti isto, ali nije mogao.
Gavin je tražio snagu da se povuče, da se sjetio da je on zaručen i da će se
vjenčati sa drugom. Njegova je snaga zastrašujuće odsutna. Gladna, nezasitna,
potreba u njemu borila se za nadmoć.
I dok je ponovno postavio svoje usne na njezine, žetva savršenstva njezina
poljubca, potreba je pobijedila.
Želeći da mu ona voljno odgovori, raznježio je poljubac, ohrabrio je da mu
odgovori. Okrznuo je njezine usne, toplo je kliznuo jezikom, mekano stenjao,
milovao njezina ramena i ona se počela rastapati.
Puls mu je preskočio, produbio je poljubac i ponovo je potonuo u nju. Ovaj put je
okusio, prepuštajući joj se, ruke su joj milovale leđa, svilenkaste crne kovrče. Gavin
je učinio sve što je mogao da je uhvati, da zapamti svaki njezin dio. Njegov um
postao je spor. Tijelo mu je preuzelo vlast. Kako se stisnula prema njemu, rukama na
njegovom vratu, vatra u njemu postala je lagani pakao. Nije imao pojma kako bi - ili
bi - mogao to ikad prekinuti i iznenada nije više uopšte ni brinuo za to.
Gavin je kroz urlikanje svoga srca čuo zvuk škljocanja kao iz daljine. Odjednom
Kirini dlanovi na grudima su ga počeli odgurivati. Udvostručio je snagu svog
poljupca. Čuo se uzdah, ali on se nije mogao odvojiti od bujne topline Kirinih usana
kako bi istražio šta se dešava.
Onda mu je neko grubo zgrabio kaput i gurnuo ga na zid.
Dezorijentiran, Gavin se zagledao u bijesne oči Dariusa Melbournea.
˝Ti si prokleti pohotnik! Upozorio sam Vas da ostavite moju sestru na miru.˝
Gavin je otvorio usta da odgovori, da se ispriča – da kaže nešto - kad je vidio kako
James stoji iza Dariusa. Potpuni šok transformirao je crte lica njegovog rođaka.
Tetka Carolina stajala je pravo iza Jamesa, a njezino je lice bilo zrcalna slika lica
njezina sina.
˝Gavine!˝ Viknula je tetka Carolina.
Zatim je ugledao Kiru, usnica crvenih i natečenih. Boja joj se podigla u
obrazima. Drhtala je. Čak i da nisu vidjeli poljubac, nitko nije mogao imati sumnje o
čemu se tu radi.
Prokletstvo! Svi bi bili ljuti. Kira je bila ponižena.
Darius je zgrabio Gavina za kravatu i još ga je jednom bacio o zid. Glava mu je
bolno udarila. Bol je isplivao iz stražnjeg dijela glave sve dok nije zahvatio cijeli
skalp.
˝Nije Vam bilo dovoljno da žudite za mojom sestrom˝, vikao je Darius. ˝Morao si
je uništiti, leći sa njom. I još je i dalje jurite. Čak i nakon što sam Vas upozorio da se
držite dalje od Kire, niste to učinili. Jeste li Vas tako vodi Vaša požuda... ˝
˝Da˝, rekao je Gavin da prekine Dariusa. ˝Svaki Daggett je gad skroz naskroz.
Žao mi je.˝ Tetka Carolina je uzdahnula.
Jamesovo mrštenje otkrilo je da se još uvijek trudio razumjeti. ˝Jesi li uništio
gospođicu Melbourne? Odveo si je u svoj krevet i... ˝
Užas i izdaja na Jamesovu licu rekli su Gavinu da je shvatio, vjerovao je u istinu
i mrzio ga je zbog toga.
Darius je ponovno gurnuo Gavina na zid. ˝Odgovorite mu!˝
Uzdahnuo je, znajući da je dugovao rođaku odgovor. ˝Da, James. Učinio sam to.˝
Šok, razočaranje i bol izobličili su Jamesovo nježno, mlado lice.
Zatvorivši oči, Gavin je dopustio da žaljenje i užas skliznu kroz njega. Bez
sumnje je bio nitkov prvog reda. No, to je znao već neko vrijeme.
˝Ti, ti si je uništio i nisi je namjeravao oženiti?˝ James se trudio da shvati
koncept. ˝On me je obavijestio da se planira vjenčati s Lady Litchfield˝, rekla je
Kira. ˝Ona, očito, je prihvatljiva.˝
Gavin je promatrao suze kako dršću u kutovima njezinih beskrajnih plavih očiju i
on je bio povrijeđen. Kvragu, koliko mu je bilo teško. Nikada nije želio vidjeti
njezinu bol. Nikada, ali on joj je objasnio da ju je pokušao spasiti od njega i krajnje
pokvarenosti kakav bi njegov život mogao postati, a ona mu je odbijala vjerovati.
Kako ju je mogao uvjeriti da ćemu jednoga dana biti zahvalna?
˝Ne možeš!˝, Prosvjedovao je James.
˝Slažem se˝, rekla mu je tetka.
Kao da nikad nisu razgovarali, Kira je zurila u njega i podigla je bradu. Zatim je
promatrala Jamesa i Caroline. ˝Danas ju je pitao, i ona je prihvatila.˝
˝Što?˝ Darius je zahtjevao šišteći dok je udisao, gurnuvši podlakticu u Gavinovo
grlo.
˝Oh, moja riječ.˝ Tetka Caroline se počela hladiti lepezom. Darius je izgledao
kao da je spreman ubiti. ˝Znao sam da ću morati srediti ovaj prokleti nered.
Pronađite pištolj i nazovite sekundanta. Želim Vas vidjeti u zoru. ˝
Tetka Caroline uzdahnula je zajedno sa Kirom.
James je povukao Dariusov rukav. ˝Nasilje neće riješiti ništa.˝
˝Ne, ali ubijanje tvog rođaka sigurno će mi poboljšati raspoloženje.˝
˝Oh, moj Bože.˝ Njegova se tetka sve brže hladila. ˝Oh, Gavine. Netko. Ovo je
jednostavno strašno. Bojim se da ću trebati mirisne soli! ˝
Nitko je nije promatrao. Gavin je posmatrao Kirinog brata s najmirnijim
pogledom koji mu je mogaouputiti. ˝Dvoboj će samo potaknuti više tračeva, a ja
neću da se ime moje obitelji povlači po društvu.˝
˝Trebali ste na to misliti prije nego što ste zaveli moju sestru.˝ Progutao je. ˝Ako
odbiješ dvoboj, očekujem da učiniš pravu stvar, ti pohotljivče. Oženi je.˝
Gospode, htio je to. Ideja o tome da je Kira njegova na sve moguće načine, do
kraja njegovog života, bila je tako primamljiva. Osim jednog problema... ˝Ja ću je
samo učiniti bijednom.˝
Dariusove su se usne iskrivile u nešto ružno. ˝Možda, ali nećete je učiniti
kurvom.˝
˝Darius!˝ Plakala je Kira. Gavin je znao da se mogao boriti protiv Dariusa. Bio je
jedan centimetar ili dva viši i nadmašio je mlađeg muškarca za dvadeset funti težine.
Bavio se boksom cijelog života, ali koja je bila svrha borbe? Darius je bio odlučan da
ih vidi vjenčane, bez obzira na sve. Tetka Carolina izgledala je razočarano i James se
razočarao u njega. Kira ga je mrzila, i dobro... mrzio je i sam sebe.
Vjenčanje sa Kirom ne bi promijenilo ništa od toga, ali Kira bi bila njegova, u
dobru i u zlu. Njezini osmjesi, njezine strasti, njezine radosti i žalosti sve njegovo za
uzimanje. Samo se nadao kako joj pakao neće zgusnuti srce kada pokvarena krv
Daggetta konačno prevlada u njemu.
Ili joj je možda jednostavno mogao dati zaštitu svoga imena i povući se u selo,
staviti između njih stotine milja tako da više ne bi bio u iskušenju. Da, to bi moglo
ohladiti njegovu goruću potrebu da bude s Kirom. Osim što je znao da će mu grozno
nedostajati.
No, kao i uvijek, Gavin će obaviti svoju dužnost.
˝Pusti me˝, zahtijevao je od Dariusa. Tamni muškarac je oklijevao, a oči su mu se
suzile, procjenjujući.
˝Ako želiš da postavim tvojoj sestri jedno posebno pitanje, moraš me pustiti.˝
Darius je oklijevao, a zatim je, nakon malog udarca u zid, pustio Gavina.
Pametan potez, što se ticalo Gavina. Svrbilo ga je kako bi se borio. Darius se previše
umješao u situaciju koju nije mogao razumjeti.
Nakon što je popravio kaput, prišao je Kiri. James i tetka Caroline skočili su
unatrag, promatrajući sa živim zanimanjem.
Kira je zurila opreznim plavim očima. Odjednom je izgledala egzotično i
eterično, nekako krhko, ali znao je da kad je bila prisiljena, da može biti vrlo jaka. I
zbog toga je bio sretan. Nije imao sumnje da će joj trebati sva snaga koju je imala da
bi preživjela život kao vojvotkinja Cropthornea.
Svi su zurili u njega, a Gavin je osjetio da ga njihovi pogledi muče iz svakog
smjera. Taj je prokleti nered bio privatan. Nije li se on mogao pokušati iskupiti na
sličan način?
˝Želim samo trenutak s njom.˝
˝Ne˝, odmah se pobunio Darius. ˝Namjeravam stajati ovdje i uvjeriti se da ćeš to
ispravno da uradiš.˝ ˝Mislim da je u pravu˝, potvrdila je tetka Carolina. ˝Bilo bi
neprikladno ostaviti vas na samo i ne trebamo više toga. Upitaj je sada.
Gavin je opsovao. Prošnja je bila privatna stvar. Nije mu trebala šutljiva publika
da ga gleda, ali nisu mu ostavili izbora, dovraga. Jesu li mislili da je imao tako malo
časti da će odbiti to učiniti nakon što je rekao da hoće? Misao ga je razjarila. Bio je
čovjek od riječi.
Ne, sad je bio samo oduzimač nevinosti u njihovim očima.
Uspravno se približio Kiri. Bijesan na njenog brata, na situaciju, ispunila mu je
glas. ˝Gospođice Melbourne, bi ste li mi učinili čast i udali se za mene?˝
Zvučao je kruto, ali za to nije bilo pomoći. Dugo nije rekla ništa. Umjesto toga,
pretražila je njegovo lice s okruglim i otečenim rubovima svojih očiju, sa
zbunjenošću utisnutom na svome lijepom licu.
˝Zašto?˝ ˝Sigurno možete vidjeti da je to ono što svi očekuju. Ova obitelj ne treba
takav trač koji će se pojaviti ako se Vaš brat i ja pobijemo u dvoboju. Svatko će
uvidjeti što se dogodilo i nitko neće prestati pričati o tome. Brak je jedino sredstvo
koje može ispraviti ovu pogrešku.˝
Kira je zurila u njega. ˝Nemate što drugo reći? Nema drugog razloga? ˝
Željela je da objavi vječnu odanost. Stisnuo je zube,a u njemu se rodio gnjev.
Slušanje njegovih želja, a ne njegove savjesti, dovelo ga je u takav položaj. Žudnju
je lako mogao priznati, čak i sklonost i određenu količinu ljubavi, ali ljubav? Zavjet
da će biti samo s njom zauvijek? Krv Daggetta jednostavno mu nije to omogućavala,
a on je odbio dati obećanje koje nije mogao održati. Odmahnuo je glavom. ˝Malo je
toga za reći. Brak je jedini način za izbjegavanje strašnog skandala. Možemo širiti
priču da je riječ o impulzivnoj ljubavnoj podudarnosti i činiti sve da djelujemo kao
da je tako. Ljudi će i dalje pričati, no ponekad se nesmotreni brakovi dešavaju u ime
ljubavi. Jednostavno možemo tvrditi da slijedimo tu priliku. ˝ Kira je uzdahnula,
zapanjena. ˝U-uvrijedili ste me na svaki mogući način!˝
˝Ispričavam se˝, rekao je, ne znajući kako bi drugačije odgovorio.
˝Ti bjedniče!˝ Ona mu se nasmijala, a bijes jo je preplavio lice. ˝Neću se udati za
tebe.˝
˝Hoćeš!˝, Ustrajao je Darius.
˝Mislim da moraš, draga˝, rekla je tetka Carolina.
Odmahnula je glavom. ˝Zapravo, ne bih htjela Njegovu milost čak kada bi bio
posljednji čovjek na zemlji. Želim biti nečija nevjesta, a ne nečiji teret. ˝
˝Moraš biti razumna, Kira˝, rekao je Darius.
˝Doista˝ - rekao je James. ˝Ako ste dopustili Gavinu da vas upozna u biblijskom
smislu, onda ga morate prihvatiti kao muža.˝
Činilo se da ih ne čuje. Umjesto toga, okrenula se prema Gavinu.
˝Voljela sam te!˝ Izbacila je riječi poput optužbe. ˝Nakon svega što si učinio,
svega što smo podijelili...˝ Odmahnula je glavom, povrijeđena sa bijesom koji je
dominirao njenim bujnim licem. ˝Pretpostavljam da si doista bezdušan gad.˝

Kira je izjurila iz sobe, zapanjena, potpuno lišena radosti i nade za budućnost.


S druge strane zida, čula je glas svoga brata podignutog u bijesu. Potrčala je
stubama, osjećajući se lakše kad su glasovi izblijedjeli.
Kad je čula još jedan niz koraka, Kira je shvatila da je netko slijedi. Okrenula se
kako bi vidjela gospođu Howland kako joj se približava, a suknje je držala podignute
na svojim gležnjevima.
˝Gospođice Melbourne˝, progutala je, zadihana.
Kira se osjećala spremnom za vrištanje. Je li ta žena mogla vidjeti koliko je
željela biti sama? Nije se htjela zaustaviti niti razgovarati. Samo je htjela napuniti
torbu i otići, ostaviti cijeli nered za sobom, ali nije mogla biti nepristojna. ˝Da,
gospođo Howland?˝
˝Ja – ja nemam...˝ Ona je stavila drhtavu ruku na prsa i stenjala je. ˝Oh, ja moram
se ispričati.˝
˝Ispričati se?˝ Šmrcnula je. ˝Već ste to učinili.˝ ˝Ne, za nešto drugo. Osjećam se
strašno, čak i gore nego prije, kada znam što sam učinila i kako je to dovelo do
Vašeg upropaštavanja. ˝
Starija je žena brbljala i ništa nije imalo smisla. ˝Gđo Howland, uvjeravam Vas
da je bila moja krivnja to što sam upropaštena. ˝
˝Oh, ne, moja djevojko. Molila sam Gavina da pronađe način da vas eliminira iz
Jamesova života, jer sam znala da mu niste odgovarali. Kao što se sjećam, Gavin je
učinio sve da Vas posrami i plati Vam da odete. A onda, oh - ˝Ona je jauknula,
podigavši čipkani rupčić na usnama zgrčenim u nevolji. Starija je žena bila tako
zbunjena da se Kira sažalila na nju. ˝Neću zanijekati da me takve taktike nisu
naljutile, ali nisu uspjele. Sve drugo što se dogodilo između Gavina i mene ... ˝
˝Bilo je, barem djelomično, moja greška. Kad se niste dali motivirati ni novcem
ni posramljivanjem, Gavin je bio odlučan da me smiri, pa je osmislio shemu koja bi
Vas kompromitirala. I vidim da je to sve previše dobro prošlo...˝
˝Koliko da me kompromitira?˝ Kira je osjetila kako joj je želudac pao na pete u
naletu mučnine. ˝On je planirao - da me uništi?˝
˝Namjeravao je mojem Jamesu organizirati, da vas nađe u nekom lošem položaju
i prisiliti Vas tako na okončanje Vaših zaruka. U to sam vrijeme to smatrala sjajnom
idejom, ali sada se osjećam tako bijedno. Nisi voljela mog sina na način kako mu
želim da bude voljen. Niti sam želila vidjeti njegovu novu karijeru da bude uništena i
prije nego što je započela, ali ti voliš Gavina, a moj nećak ti je slomio srce, kako
vidim. Nikad nisam zamišljala - žao mi je..˝ Šok je izraz koji bi jedva opisao kakvu
nevjericu i kako se strašno Kira osjećala. Njezin stomak se zgrčio, grlo joj se
stisnulo. Sve što je mislila o Gavinu, bljeskovi nježnosti i brige, njegovo
oduševljenje njome kao ženom od talenta i intelekta ... Ništa od toga nije bilo
istinito. U to vrijeme se pitala o neobičnoj promjeni u njegovom ponašanju. Kira je
htjela do Boga, da nije pretpostavila da je zakopao šešir u ime obiteljskog sklada. Da
je ostala sumnjičava i marljiva, ništa se od ovoga ne bi dogodilo. Oduvijek je željela
vjerovati u najbolje o ljudima. Očigledno je da će bolje biti da vjeruje u najgore.
˝Razumijem˝, promrmljala je, iako nije. Gavinu nije bilo stalo nikada, uopće.
Njegovi prijateljski razgovori preko stola za doručak, pohvale njezine glazbe,
njegove utjehe kad je bila potpuno slomljena kod Lady Westland - sve to je bila laž.
Kako li joj se morao smijati, koliko se lako složila da mu ugrije krevet opet i opet
i opet. Nije ni čudo što se nikada nije želio oženiti sa njom. Zamišljao je da je drolja
od trenutka kada su se upoznali. Kako joj se morao smijati svaki put kad bi mu dala
svoje tijelo i srce ...
Sramota svoga ponašanja, svoje naivnosti, zapljusnula ju je.
Gospođa Howland stavila joj je nježnu ruku na ramena. ˝Da sam znala da će
moje mahinacije slomiti srca, nikad se ne bih miješala.˝
Iako se Kira iznenadila zbog ljubaznosti starije žene, nije je mogla odbiti. Na
samo jedan trenutak - trebala joj je utjeha majčinske figure. Gospod je znao da je u
prošlosti imala malo toga od svoje majke.
˝Jamesovo srce nije slomljeno˝, uvjerila je ženu.˝Znam, ali ti ... Oh, siroto
stvorenje. I Gavin. I on je povrijeđen. ˝
Kira je sumnjala da je to istina, ali nije se htjela svađati sa starijom ženom.
˝Mislim da bi bilo najbolje za sve ako bi smo brat i ja otišli večeras.˝
˝Shvaćam.˝ Gospođa Howland kimne, a onda je oklijevala. ˝Ako Vam to može
pružiti olakšanje, vjerujem da je Gavinu stalo do Vas. Možda je predložio brak Lady
Litchfield, ali on je ne voli. Ona je dobra društveno i financijski, ali to je sve. ˝
Kira je znala da joj žena pokušava pomoći. Također je sumnjala da je gđa
Howland bila u pravu, ali to nije bilo važno. Gavin nije naučio staviti svoje srce
iznad društvenih očekivanja, obiteljskih obveza i predrasuda. I bilo je malo
vjerojatno da ćeto ikada uraditi, s obzirom na činjenicu da ju je samo zavodio da je
razdvoji od svog rođaka.
Dio nje je još jednom htio sjuriti niz stepenice, baciti se na vrata salona i suočiti
se s nitkovom zbog onoga što joj je učinio, ali zašto? Čak i ako bi se ispričao, što bi
se promijenilo? Gavin je i dalje mislio da je ona ispod njega. Bila je budala što se
nadala da će jedan vojvoda oženiti grofovsku nećakinju, još manje onu sa perzijskim
porijeklom, kad je mogao imati groficu koja je simbolizirala svu ljepotu Engleske.
Kira je znala da niti ona niti Gavin ne mogu promijeniti to ko su. Došlo je
vrijeme da prihvati da ju je srce odvelo u propast i da se vrati kući.
I nije imala iluzije. Jednom kad večeras bude otišla, Kira je znala da više neće
vidjeti Gavina.
Poglavlje 19
va dana kasnije, Gavin, njegova tetka i njegov rođak okupili su se na Euston
D stanici u Londonu, tog vedrog utorka kako bi promatrali, kako T & S željeznica
lansira svoj prvi putnički vlak u Birmingham. Crni stog na prednjem dijelu vlaka
ispustio je mlaz sive pare iz dimnjaka u toplo plavo nebo. Uzbuđenje je ispunilo zrak
dok je vlak čekao da se putnici ukrcaju.
Deset sati se činilo sramotno rano ujutro, s obzirom na činjenicu da je Gavin
ostao cijelu noć budan hodajući po kući praznoj bez Kire, sa bocom u ruci. Danas ga
je glava podsjećala na to zašto nikada nije pio.
Samo ga je Kira mogla dovesti do ekstrema ...
˝Jesi li ikada pomislio da će ovaj dan doći?˝, Rekao je Brock uz njega s uzdahom
ponosa.
Želeći da mu je obruč šešir veći da mu više sakrije oči od zasljepljujućeg sunca,
Gavin je pogledao svog prijatelja. ˝Znao sam da ćeš to učiniti. Zato sam s tobom
puno uložio. ˝
Brock se nasmiješio. ˝Pa, s birokracijama, poljoprivrednicima u Northamptonu
koji su nam se suprotstavili, i mojim vlastitim malim barikadama u Warwickshiru ...˝
Stisnuo je ruku svoje žene. ˝Čula sam to.˝ Upozorio ga je njen glas, ali se s
ljubavlju nasmiješila Brocku, rukom koja je zaštitnički počivala na njenom neznatno
zaobljenom stomaku.
Gavin je skrenuo pogled. Dijelili su nešto doista posebno. To je bila ljubav. Čak i
kad su prije nekoliko godina raspravljali o Brockovoj akviziciji zemlje u
Warwickshireu, Gavin je vidio da je njihova veza čak i tada bila kao da su jedno
srce.
Desetak metara ispred njega, Cordelia je stajala u razgovoru s inženjerom
Robertom Stephensonom, a elegantni plavi šešir joj je štitio njezino lijepo lice.
Unatoč činjenici da će biti njegova žena za tjedan, nikada neće imati ništa više od
prijateljstva s Cordelijom. A Kira - Sad nije bila važna. Bila je dobro i istinski je
nestala.
Odgurnuo je ubod boli, progutao je i prisilio se obratiti pozornost na elegantan
novi vlak koji će umnožiti njegovo bogatstvo. Brock je pregledao publiku i uočio je
Gavinovu obitelj. Tetka Carolina je mahnula. Brock je mahnuo zauzvrat, kao i
Maddie.
Zatim se okrenula prema Gavinu. ˝Što se dogodilo s gospođicom Melbourne i
njezinim bratom? Mislila sam da će James dovesti zaručnicu.
˝Gospođica Melbourne je okončala svoje zaruke prije nekoliko dana, i oni su
otišli.˝
Kako je vlak zazviždao zviždaljkom i počeo okretati kotače, Gavin je bio
pošteđen Maddiene sljedeće riječi, bez obzira kakve su bile, kao i spekulacije na
Brockovom licu.
K vragu, Gavin nije znao što da osjeća. Sada kad je Kira otišla, nije bilo ničega
osim beskrajnog praznog bola.
Dok je vlak povećavao brzinu, gledatelji su gledali s platforme, uzvikivali kako
se udaljivao od postaje. Zalupio je, kotači su se okrenuli, dim je sunuo dok je ugljen
gorio. Vlak je ubrzao i uskoro se odmaknuo od očiju, da bi se na kraju zaustavio na
stanici u ulici Curzon u Birminghamu. Orkestar je zasvirao uzbuđujuću melodiju na
suprotnoj strani platforme. Okolo su se ljudi smiješili. Gavin se osjećao bijednim.
Uspio je pobjeći Kiri Melbourne - po cijenu svoje duše.
˝Maddie, ljubavi, mi smo uspjeli!˝ Brock je rekao svojoj supruzi.
Gavinova crvenokosa rodica bacila je ruke oko svog muža i čvrsto ga je držala.
˝Nikad nisam sumnjala u to.˝
Brock joj je milovao obraz u rukama i zagledao se u nju s izrazom potpune
odanosti. Nasmiješila mu se. ˝Volim te.˝
S promuklom psovkom Gavin se okrenuo. Trenutak kasnije, Brock mu je zgrabio
ruku, a onda se okrenuo prema svojoj supruzi. ˝Hoćeš li me ispričati, ljubavi?˝
Maddie je kimnula glavom. ˝Idem razgovarati s gospođom Howland.˝
˝Divno.˝ Brock se okrenuo prema Gavinu, a pitanja u njegovoj glavi plesala su u
njegovu izrazu. ˝Idemo, zar ne?˝
˝Ne.˝ Brock je slegnuo. ˝Kako želiš. Onda ćemo stajati ovdje u gomili i ja ću te
upitati zašto izgledaš tako natmureno˝.
˝Patim od posljedica sinoćne večeri˝.
˝Da li?
Brock je sumnjičavo zurio u njega. Gavin mu nije ništa rekao.
˝Čujem kako se gospodin Darius Melbourne smatra svim što je herojsko, nakon
što je spasio djevojke iz kandži zla Lorda Vancea. Čini se da je cijeli grad zuji o
ilegalnim aktivnostima nitkova. ˝
Gavin je to vidio u novinama. Naravno, spomenuto je i njegovo ime, ali Darius je
lovio Lorda Vancea, organizovao svoju operaciju i potrudio se da ga dovede pred lice
pravde.
˝Pretpostavljam da si također i ti junak.˝
Pokušao se ne smijati. ˝Ne nisam.˝ Brock je pogledao iza ramena na platformu
iza sebe. ˝O, pogledaj, eno je gospođica Melbourne.˝
Umirućiod želje da je bar pogleda, Gavin se okrenuo i skenirao uzbuđenu
gomilu, sada okupljenu da pogleda najnovije u željezničkim čudesima. Primijetio je
Cordeliju kako je podignula bradu u odbijanju da se nasmije Lordu Darehurstu, ali
nije vidio nikakve znakove Kirinog gracioznog oblika ili nejasnih kovrča koje su
izvirivale ispod njezinog šešira. Nije joj bilo nikakvog traga.
˝Možda sam pogriješio˝, odvratio je Brock, ali imao je sveznajući osmijeh.
Gavin je opsovao.
˝Mislim da je netko savladan.˝
˝Nisam˝, prosvjedovao je Gavin.
˝Odbijanje je čest simptom ljubavi.˝
˝Ne volim je.˝ Stisnuo je zube, želeći da Brock prekine govoriti. ˝Ja jednostavno
... ne mogu držati ruke dalje od nje. Ona je poput groznice koju ne mogu kontrolirati.
˝
Brock se nasmijao. ˝Zašto pretpostavljaš da to nije ljubav?˝ Mršteći se, Gavin je
pogledao svog prijatelja. Kakvo je to pitanje?
˝Voliš li razgovarati sa mnom?˝ Upitao ga je Brock.
Gavin je kimnuo. Nevoljko mu se podigao kut usana. ˝S Kirom, rijetko morate
pogoditi što ona osjeća. Ona je ... strasna u svemu. Mislim da nikad nisam poznavao
nikoga poput nje. ˝
Smiješeći se, Brock je nastavio. ˝Nedostaje ti. Iskreno, ta ti je činjenica na
cijelom licu. ˝
Stvarno mu je nedostajala - strašno. Svaka je minuta zijevala poput godine.
Čudna je melankolija isisala energiju iz njega i sposobnost da spava.
˝Stvarno mi nedostaje.˝
˝Da li ona čini da se osjećaš kao što te niko nije takvim prije činio?˝ Upitao ga je
Brock.
˝Da, to je najčudnija stvar. Kad je blizu, to je kao da je sunce svjetlije. Osjećam
ono što nikad nisam zamišljao, stvari izvan ljutnje, obiteljske ljubavi i prijateljstva.
˝Uzdahnuo je. ˝To je prokleta zamka.˝
˝Vidim.˝ Brock kimne. ˝Želiš li njezinu sreću, čak i ako to znači da nastavi život
bez tebe?˝ Gavin se namrštio, okrećući Brockove riječi u glavi. ˝Ne želim da bude
nesretna.˝
To je bio jedini razlog zbog kojeg ju je pustio da ode nakon što je odbila njegov
prijedlog. Nije sumnjao da bi prezirala život kao njegova vojvotkinja, kako zbog
načina na koji bi se razgovaralo o njoj, tako i zbog lascivnih puteva kojima će ga
njegova požuda odvesti.
˝Ali ti želiš da bude sa tobom?˝
Gavin je uzdahnuo, priznao: ˝Ne razumijem to, ali da. Voljeo bih da je sada
ovdje. Pokušao sam je zadržati. Ponudio sam joj da mi bude ljubavnica. ˝
Brock se nasmiješio. ˝Ponuda koju je prepoznala kao ne baš laskavu, nema
sumnje.˝
˝Zapravo me je ošamarila.˝
Brock je zagrmio smijehom, a duboki zvukovi miješali su se sa živahnom
glazbom. Sve to se Gavinu učinilo nepristojnim.
˝Ne vidim zašto to smatraš smiješnim? ˝˝ Nemaš pojma, prijatelju. ˝
Gavin se namrštio. ˝Kako to misliš?˝
˝Imaš sve simptome ljubavi.˝
˝Je li? ˝Ali to ne objašnjava zašto, svaki put kada sam joj blizu, čini mi se da
izgubim zdrav razum, i moj osjećaj za pravo i krivo.˝
˝To savršeno objašnjava. Ljubav nije briga ako se objekt vaše ljubavi smatra
uzvišenim tlom ili ne. Vaša glava se brine. ˝Slegnuo je ramenima. ˝To je dvoje u
sukobu.˝
Gavin se nasmiješio. Je li to bilo tako jednostavno? Je li ljubav objašnjavala sve?
˝Ali način na koji je uvijek želim˝, šapnuo je. ˝Tome ne postoji ništa slično. To je
ludost prvog reda. ˝
˝Čovjek u ljubavi učinit će gotovo sve da položi pravo na svoju damu. To sam ti
rekao. ˝
Da, Brock je to rekao više puta. Pitanje je, je li to bilo i u ovoj situaciji
primjenjivo?
Gavinova svaka misao bila je zamka, beznadna krivina žudnji i strahova koji su
svi zajedno povezani. Bi li se usudio vjerovati?
˝Tu ste!˝ Cordelia ih je pozvala sa nekoliko metara udaljenosti. Izgledala je vrlo
udobno smještena ispod ruku mladog gospodina Stephensona, s inženjerevim ocem
koji je stajao u blizini, zračeći od ponosa. Mlađi muškarac pogledao je Cordeliju sa
strahopoštovanjem. A ona, koja se tako navikla na uzvišenost, smjelo se nasmiješila
inženjeru.
Taj ga je pogled iznenadio. Cordelia ga nikad na takav način nikada nije gledala.
Nije ni mislio da je sposobna tako koketno se ponašati.
Smijeh iza njih je usmjerio Gavinov pogled prema Darehurstu, koji je promatrao
Cordeliju širokim, podrugljivim osmijehom. Pogledala ga je oštro preko ramena.
Čovjek je već neko vrijeme slijedio Cordeliju, a Gavin nije imao pojma zašto.
Slegnuvši ramenima, okrenuo se prema njoj. ˝Moja damo.˝
˝Nije li to veličanstveno?˝ Upitala je ona. ˝Koliko se brzo kretao vlak? Koliko je
to graciozno! Vaš motor je čudo, gospodine Stephenson.
Robert se s ponosom nasmiješio. Cordelia se susrela s njegovim pogledom prije
nego što je pogledala u Darehursta. U njezinim obrazima pojavile su se ruže. Sjaj i
crvenjenje? Bez presedana! Tko je nadahnuo sve ovo, Stephenson ili Lord
Darehurst? I da li ga je bilo briga?
Umjesto ljubomore, Gavin je bio oduševljen. Čak u ekstazi. Možda ipak ne bi
trebao izbjegavati Cordelijino društvo. Možda neće imati sretnu budućnost pred
sobom, ali mogao je osigurati da Cordelia ima priliku u jednom.
˝Jeste li spremni otići?˝ Pitao ju je.
˝Već?˝ Nasmiješila se svome suputniku, ali je ponovno pogledala Darehursta i
dalje gledavši ga preko ramena.
Nasmiješio se. ˝Vi i ja imamo mnogo toga za raspravu, mislim.˝
Svjetlost joj je nestala iz očiju. ˝U pravu si. Oprostite, gospodine Stephenson.
Maknula je ruku iz njegove ruke. Mladi inženjer poljubio joj je ruku u rukavici s
cvjetićima. ˝Dok se ponovno ne sretnemo.˝
˝Da, do tada.˝ Iz kuta očiju, uputila je Darehurstu ljutit pogled, a potom se
okrenula prema njemu.
Slegnuvši ramenima, Gavin je spustio Cordelijinu ruku na lakat i otišao od
postaje. Glazba je izblijedila kad su se popeli u njegovu gradsku kočiju, promatrajući
kako su, u blizini, tetka Carolina i James krenuli prema vlastitom vozilu.
Njegova tetka mahnula im je. Kao što je bilo od Kirinog odlaska, James je
ignorisao Gavinovu nazočnost.
˝Molim te reci mi, zašto je gospodin Howland mrzovoljan? Još uvijek žali za
svojom bivšom zaručnicom?
˝Ne.˝ Duboko je udahnuo i pokrenuo vozilo niz prašnjavu ulicu. Sada bi bilo
dobro da joj kaže istinu. ˝Ja sam.˝ Cordelia je zurila u njega, zapanjeno. Zapanjeno
nije bila previše snažna riječ. ˝Ja... ti čezneš za gospođicom Melbourne? Sumnjala
sam da ti je postavila zamku, ali... ˝
˝Ne baš tako.˝ Pročistio je grlo, zahvalan što se promet odvajao prema naprijed.
˝Osjećam da bih trebao da ti iznesem niz okolnosti kako biste bolje razmotrili
budućnost.˝
˝Što to govoriš? To - da se ne želiš oženiti. ˝
˝Samo želim da slušate.˝
Polagano je kimnula, još uvijek zbunjeno mršteći se.
˝Gospođica Melbourne i ja bili smo baš odbačeni zajedno tijekom posljednjih
nekoliko tjedana. Počeo sam je jako poštovati ipočeo sam se vezivati za nju. ˝
˝Vidim.˝ Ona proguta slinu. ˝Voliš li ju?˝ Opet ta riječ. Svi su shvatali koncept
bolje nego on. Gavin je uzdahnuo, ali iskreno je odgovorio kad je krenuo prema
Cordelijinoj gradskoj kući.
˝Ne znam. Samo znam da osjećam... privrženost za nju koju nikada nisam
doživio. I vjerujem da bi bilo nepošteno da vas oženim bez da to postavim savršeno
jasno. ˝
Zapravo se nije želio oženiti Cordelijom, ali on je ponudio – na neki način - i ona
je prihvatila. To mora ispoštovati, osim ako ona drugačije ne kaže.
Cordelia se naslonila na sjedalo, zapanjena. Brzo je trepnula nekoliko puta, kao
da pokušava procesuirati informacije koje joj je dao.
˝Je li otišla iz tvoje kuće?˝
˝Da.˝ Gradska kuća nikada neće biti ista bez nje.
˝A ta činjenica čini Vas nesretnijim, vidim.˝ Cordelia je zbunjeno zurila u njega.
˝Mislim da je voliš.˝Gavin je slegnuo. Možda i jeste. Nikad se nije zaljubio, nije
mogao reći, ali ta ideja je učinila da se počeo osjećati čudno, čudesno moguće.
˝Nisam mislila da si sposoban voljeti ikoga. Želiš se oženiti njome? Zato si došao
k meni? ˝
Izdahnuo je, nije siguran što da kaže. ˝Mislim da to nije vjerojatno.˝
Cordelia se namrštila, zbunjena. ˝Zbog skandala?˝
˝Sada kada je Lord Vance bio dokazan zlikovac, smatrate li da je moguće da bi
glasine o Kiri na kraju mogle utihnuti?˝ Zastala je razmišljajući. ˝Nakon što su čuli
strašne priče o žrtvama gospodina Vancea, vjerujem da može naći naklonost u
brojnim krugovima.˝
Njezin odgovor zvučao je obećavajuće. Gavin je polako kimnuo. ˝S obzirom na
to, mogla bih razmotriti nadglasavanje jezika, ako je to jedina prepreka.˝
˝Oduprijevaš li se braku zato što je perzijka?˝
˝Pola perzijka˝, ispravio je.
˝Da, ali još uvijek perzijka do određenog stupnja. Zato niste razmatrali brak? ˝
Na to pitanje je bilo teže odgovoriti, ali se suprotstavio ideji da će ga predrasude
spriječiti da slijedi svoje srce, ako ju je zapravo volio. ˝Kad sam s njom, zaboravljam
njezino porijeklo. Jednostavno ona je meni Kira. ˝
Cordelia je podigla zlatno čelo. ˝Društvu će perzijska vojvotkinja biti čudna.˝
˝Možda, ali pitam se, ako je i oni upoznaju, bi li je ikada jednostavno prosudili
prema njezinim kvalitetama kao ženu? Ako bi dokazala da je dobrog srca, zašto bi
njezino porijeklo bilo važno? Ne znam. Nisam baš siguran da mi je to više važno. ˝
Cordelia je oklijevala. ˝Ako je sve to istina, zašto se onda jednostavno ne oženiš?
Je li tvoja obitelj protiv? ˝
Nasmiješio sekutom usana. ˝Sigurno mogu reći da jako žele da oženim Kiru.˝
Njegova zaručnica je oklijevala. ˝Mogu se sjetiti samo jednog razloga zbog kojeg
bi inzistirali na tome da se oženiš ...˝
Gavin je gledao prema prometu naprijed, ali osjetio je da mu neugodan plamen
hvata lice.
˝Oh. Dobro…˝
A kad je Gavin riskirao da pogleda u Cordeliu, bilo mu je jasno da je doista
razumjela. Shvaćanje je izoštrilo njene plave oči. ˝Molim te nemoj reći ništa.
Pogreška je bila posve moja. Bila je nevina u svakom smislu te riječi. ˝
Trenutak iznenađenja proletio je Cordelijinim licem, a zatim ... ništa. Kao i
uvijek, bila je hladna i rezervirana. Gavin nije znao je li ljutita ili samo znatiželjna.
˝Morate se oženiti njome˝, rekla je Cordelia.
˝Ja ... vjerujem da će me odbiti.˝ Opet.
˝Nakon što ste je oskrnavili? Na kojim osnovama? Vaša je pozicija u svakom
pogledu superiornija. Ti si mlad čovjek bogat i dobrog porijekla. Nipošto niste loši
za pogledati i nemate temperament ogra. ˝
Gavin je na trenutak skrenuo pogled s prometa kako bi je promatrao. ˝To su
razlozi zbog kojih si se složila da se udaš za mene?˝
˝Doista. To i naše prijateljstvo. ˝
˝Zar ne bi poželjela više od braka ako bi to mogla naći?˝
˝Misliš na ljubav?˝ Slegnula je ramenima. ˝Ništa nisam našla s Lordom
Litchfieldom. Bio je pet godina stariji od mog oca i mnogo je više volio društvo
svojih smrdljivih lovačkih pasa, ali bilo nam je ugodno i koje nevjeste traže više?
Nemojte to uzeti kao uvredu, ali razmišljala sam da bi brak s tobom bio nešto slično,
bez pasa, naravno. ˝
˝Ne voliš me?˝ Zadržao je dah. Ona je ugrizla usnicu. Nikad nije vidio da
Cordelia izgleda neizvjesno na trenutak. Onda opet, nikada nisu rekli tako iskreno.
˝Ti si drag, drag prijatelj, ali ... Ne.˝
Gavin se prvi put nasmiješio u danima. ˝Htjela si biti vojvotkinja.˝
Imala je dobru gracioznost da je znala da izgleda skrušeno. ˝Koncept je bio
privlačan.˝
˝Je li?”
˝Ti i ja ne odgovaramo, Gavine. Taj grozan poljubac nakon našeg razgovora onaj
dan to je pokazao, ne misliš li? ˝
˝Bio sam toliko loš?˝ ˝Kako bih trebala znati? Nisi sudjelovao. Bilo je to poput
ljubljenja zida. ˝
Nasmiješio se i protrljao bradu. Da, vjerojatno je bilo poput ljubljenja zida, sve
zato što je mislio samo na Kiru. Možda je bio zaljubljen ...
Gavin je zaustavio vozilo pred njezinom gradskom kućom. Kočijaš je požurio
pomoći joj da siđe dolje, ali prije nego što se spustila, ona se s osmijehom okrenula
prema njemu. ˝Možda možeš uvjeriti gospođicu Melbourne da je voliš.˝
Da, ali da li bi trebao pokušati? Gavin je slegnuo ramenima.
˝Naravno, to je tvoj izbor, ali neću vas držati na svojoj strani kad biste mogli naći
radost, a ne samo zadovoljstvo.˝
S tim se Cordelia okrenula i izašla je iz vozila.
˝Čekaj!˝
Pogledala je preko ramena, a Gavin je uzeo njenu ruku u svilenoj rukavici i
poljubio je. ˝Cijenim Vaše prijateljstvo.˝
˝Uvijek ćete to imati˝, zavjetovala se, a onda je otišla.
Poglavlje 20
ira je provela sljedeća četiri turobna dana u kući njezina oca. Mrzila je London,
K ali loše vrijeme spriječavalo je udobno putovanje. Svaki put kad je zatražila
odlazak, Darius je istaknuo da će, nakon toliko kiše, ceste biti blatnjavi nered.
Osim toga, kamo će ići? Svatko u Suffolku je mislio da je kurva. Ako bi se ona
vratila nevjenčana, samo bi je više ogovarali. Bila je već umorna od uvreda.
Prokleto sve! Što bi sad trebala učiniti? Voleći Gavina izgubila je srce zbog
krivog čovjeka, ali nije žalila što je odustala od Jamesa. Ne bi bili sretni. Ipak, žalila
je što joj je njeno nerazumno srce uništilo njene nade za ono što je najviše htjela od
kad je bila djevojčica - mjesto gdje će da pripada, okruženje u kome bi ljudi
zaboravili da je drugačija i jednostavno je prihvatili. Sad nije imala kamo otići.
Uzdišući, Kira je stajala na prozoru, gledajući kako bujne kišne kapljice padaju u
žedni vrt ispod prozora u dnevnoj sobi. Hoće li ikad biti sretna? Hoće li pronaći
ljubav s čovjekom koji bi je mogao voljeti zauzvrat. Da li će ikad pronaći negdje
mjesto gdje bi mogla biti prihvaćena, sa perzijskom majkom i svim ostalim? Čak i da
to bude, Kira je sumnjala da će ikada ponovno dati srce nekome na način na koji ga
je dala Gavinu. Također se bojala da u Engleskoj nigdje nije mogla putovati bez da
joj njezina reputacija tu nije prethodila.
Divno, bila je predodređena da bude usidjelica slomljenog srca, prokleta kao laka
žena i nevjernica, za ostatak svojih dana. Zašto ljudi ne mogu vidjeti ljude iza laži
Lorda Vancea i okolnosti njezina rođenja kojeg ona ne može promijeniti? Zašto oni
jednostavno ne bi upoznali samu nju? Nije bila drugačija. Odmahnula je glavom
kako bi se oslobodila takve nemoćne frustracije.
Jučer su ona i Darius primili pismo da će njihov otac uskoro biti doma. Kira se
pitala što će mu reći ako mu Darius ispriča o njezinoj nezakonitoj ljubavi s Gavinom.
Sigurno će biti razočaran, ali to je bilo ništa u usporedbi s boli njezina slomljenog
srca i njenom uništenom budućnošću. Dolazak njezine mjesečnice trebao joj je
predstavljti olakšanje. I bilo je ... pomalo, ali to je također predstavljalo smrt
posljednje moguće njene veze s Gavinom.
Njihova veza, kako god bila kratka, završila je. Ipak znala je da će je to obilježiti
zauvijek.
Nekoliko trenutaka kasnije, Darius je ušao, noseći hrpu karata i poštu. Pogledao
joj je na lice, stavio ih na stolić knjižnice pokraj vrata i požurio do nje.
˝Kira, nemoj biti tužna. Ne možeš nastaviti s tom sumornošću. Znam da te je
povrijedio... ˝
Nije se morala pitati tko je taj on. ˝Bio sam naivan. Pustio sam ga.
Brat joj se namrštio, očito je nije razumio. ˝Htjela sam tako jako vjerovati u
njegovu dobrotu i njegovu brigu. Odbacila sam oprez. Zaista, nemam nikoga kriviti,
nego sebe osobno. ˝
˝Ne!˝ Darius ju je povukao za ramena. ˝Cropthorne je kriv! Nije bio nevin i
trebao je znati da će flertovanje s tobom uključiti i tvoje srce. ˝
Kira nije rekla svom bratu da je Gavin htio da je zavede, ne brinući je li to
uključivalo njezino srce - ili ga je uništavalo. To bi saznanje samo potaknulo gnjev
njezina brata.
Kad nije odgovorila, podigao mu se glas. ˝Prokletstvo, Kira! Znam da se brineš
za pohotnika, ali nemojte ga braniti... ˝
Podigla je ruke da zaustavi ostatak njegove tirade. ˝Ne više. Znam što smo i
Gavin i ja skrivili i morat ću živjeti s mojim dijelom do kraja života. ˝ I sa njegovom
izdajom.
Darius je opsovao kratkim, ružnim riječima. ˝Molim te, dopusti mi da ga
izazovem. Pištolji u zoru će izliječiti njegov korumpirani moral. ˝ ˝Vjerojatno će ga
ubiti˝, tvrdila je ona.
˝Zašto bi to bio problem?˝
˝Ili će ubiti tebe.˝ Kira je odmahnula glavom. ˝Pusti to.˝
˝Ali.˝
˝Molim…˝
Nevoljko je uzdahnuo. ˝Ne znam da mogu. Lawrey je rekao da je nitkov danas
došao vidjeti te dok sam bio vani. Što je htio?
Kira je slegnula ramenima. Bila je umorna. Gospode, nije se sjećala vremena
kada je tako teška iscrpljenost bila u njoj. I tuga, bol i žaljenje... I dalje, voljela je
Gavina. Protrljala je bolne oči. ˝Nemam pojma što je htio. Kao što si ga jučer odbio,
danas sam ga ja odbila.
˝Jesi li mu rekla da se ne vrati?˝
˝Darius, molim te. Uskoro će se umoriti od odbijanja i prestaće dolaziti.
Uostalom, nije kao da me voli. ˝
Kiraje usmjerila svoje srce – srce - protiv te istine.
Njezin brat se namrštio i stavio je ruke oko nje, približavajući joj se. Darius je
bio toliko ugodan, tako utješan, da se Kira rastopila oko njega i borila se sa svježim
valom suza.
˝Osim što je pohotnik, on je i idiot.˝
Kira se nasmijala kroz svoju tugu. ˝Što znaš o poslovima srca? Nikad se nisi s
tim nosio. ˝
˝Moli se Bogu da nikada to ni ne učinim˝.
Poljubila mu je obraz. ˝Hoćeš. Jednog dana, vrlo slatka djevojka će te uhvatiti i
odvesti te od mene. ˝
˝Slatka?˝ Mrmljao je. ˝Govorimo o ženi, a ne tijestu.˝
Kira nije mogla obuzdati svoj smijeh. ˝Evo ga osmijeh˝, promatrao je Darius dok
ju je puštao da dohvati poštu sa stola knjižnice. ˝Jesi li ih pogledala otkad smo stigli?
˝
Poletjela je pogledom. ˝Nisam zamišljala da bih imala bilo kakve hitne pozive.˝
˝A zašto onda ima toliko?˝ Probilo se kroz hrpu omotnica. Kad se zaustavio na
jednoj, namrštio se. ˝Poznaješ li vojvodu i vojvotkinju Ludlow?˝
˝Ne. A ti? ˝
˝Nikad ih nisam upoznao˝, promrmljao je kad je otvorio omotnicu i pročitao.
˝Što kažu?˝
Nevjerica je promijenila lice njezina brata kad ju je pogledao. ˝Pozvani smo na
godišnji bal.˝
Kako čudno. ˝Ta pozivnica je najželjenija. Jesi li siguran da nema neke
pogreške?
Opet je proučavao omotnicu. ˝Doista. Zapravo, ˝rekao je, gledajući više u
gomilu,˝ svi izgledaju kao pozivnice nekakve ili druge. ˝Iznenada je zastao. ˝Ah,
ovdje je nešto od našeg strica.˝ Uz pomiješane osjećaje, Kira je promatrala Dariusa
kako otvara pismo i čita. Nije bila sigurna što može očekivati, ali ništa nije rekao
sem psovki koje je u nizu pustio.
˝Što je to?˝ Odjurila je do njegove strane i pogledala mu preko ramena u pismo.
˝Je li to nešto strašno?˝
Darius je ponovno gurnuo pismo i uzdahnuo. Kad je sklonio grimasu i protrljao
vrat, Kira je prepoznala da njezin brat nije bio bijesan, već da mu je bilo neugodno.
˝Naš stric misli da sam prokleti junak i želi organizirati prokletu zabavu u moju
čast.˝
Usprkos Dariusovoj smetenosti, Kira se nasmiješila. Učinio je nešto tako hrabro i
nesebično za nju. Drago joj je da vidi i da ga i drugi ljudi zbog toga cijene. ˝Kako je
to divno!˝
Njegov joj je užasnut pogled rekao kako se nije s tim složio. ˝Tražio sam Lorda
Vancea da dokažem tvoju nevinost,a ne da budem junak.˝
˝To je herojsko samo po sebi. Zašto ne dopustiš društvu da te pozdrave?
Darius se namrštio, a njegov izraz joj je rekao kako mu je doista gnusna ta ideja.
˝Zašto ih slušati, njihovu hvalu i maloumnost?˝ Odmahnuo je glavom. ˝Ne idemo.˝
˝Mislim da moramo. Ako je zabava u tvoju čast, kako ih možeš odbiti? ˝ Darijev
je odgovor bio više roktanje nego bilo što drugo. A Kira je znala da, iako mu se nije
svidjela ideja, on će prisustvovati. Kako bi izbjegao odgovor, počeo je ponovno
razvrstavati poštu.
Izvadio je debelo, dobro upakirano pismo s hrpe. Skenirao je prednji dio, duboko
udahnuo, a onda joj je podigao sumorni pogled.
˝To je iz Perzije, za tebe.˝ Dao joj je.
Njezino srce preskočilo je ritam. ˝Od mame?˝
Slegnuvši se, ponovno joj je ponudio pismo. Ovaj put ga je uzela drhtavim
rukama i otvorila je. Mama ih nije kontaktirala godinama. Kira je pretpostavljala da
ona i Darius više jednostavno nisu dio njezina života. Možda je bila u krivu. Njezin
stomak se zgrčio kad joj je pogled dotaknuo pismo.
Bilo je debelo poput mesa, sa više od deset stranica. Kao što je Kira pročitala,
njezina je majka ispričala detalje o svom životu i tražila je takveo životima svoje
djece. Kad je podigla glavu, suze su joj se raspršile na bijeloj stranici, razvodnjevši
crnu tintu.
˝Tko ga je poslao? Što to kaže? ˝Upitao je Darius.˝ To je od mame. Kaže da joj
nedostajemo. ˝Kira je šmrcnula, pokušavajući ne dopustiti da joj se glas prekine. No,
poslije svega s Gavinom i Jamesom i Lordom Vanceom, sve emocije koje su
prolazile kroz nju bile su joj odjednom previše. U gotovo pet godina nije čula ništa
od majke, ali njezina je poruka bila vrlo dobrodošla.
Darius je izgledao nepomično. Jedva je imao sedam godina kad ih je njihov otac
vratio u Englesku iz Perzije. Njezin se brat vjerojatno nije ni sjećao svoje majke.
Kira međutim, jeste.
˝Kaže da joj je najveća pogreška u njenom životu bila napustiti nas.˝
˝Sada kad smo odrasli i više nam nije potrebna, siguran sam da je to lako reći.˝
Budući da je bilo trenutaka kada je i Kira htjela biti tako puna gorčine, shvatila je
Dariusovu frustraciju. No, pisane riječi njezine majke bile su takav melem - i toliko
su joj bile potrebne - danas.
Kira je dotaknula ruku svoga brata. ˝Kaže da žali što nije ostala u Engleskoj i
borila se za prihvaćanje, što se nije manje brinula o tome što su ljudi mislili o njoj. A
ona bi željela da nas je vidjela kako rastemo. ˝
˝Stara žena koja nešto žali nije ništa novo.˝ Njegova usnica se podigla sa
prezirom.
Oprezno mu je uzvratila. ˝Ženi koja žali i koja može priznati svoju pogrešku,
treba oprostiti.˝
Darius je izgledao neuvjeren. ˝Njezino pismo kaže da je bila umorna od borbe
protiv prljanja njenog porijekla dok je živjela ovdje. Umorila se od šaputanja i
uvreda, gnjavaže o domovini i roditeljima. Samo je htjela biti prihvaćena, ali se
bojala da nikada neće. ˝To je bio osjećaj koji je Kira lako prepoznala. ˝Zašto se ti nisi
nikada osjećao na takav način?˝
˝Nikada neću biti pravi engleski mužjak. Nije bitno ako i jesam. Kira, što nije u
redu s različitostima? Ne dopusti da ti itko kaže gdje ti je mjesto. Odbijam se
uvrijediti da sam dijelom perzijanac bez borbe. Ako nekom treba da ga lupim u lice,
sretno mu bilo. ˝
Kira je prevrnula očima. ˝Borba nije uvijek rješenje.˝ ˝A što to nije uspjela riješiti
do sada? Da si mi dopustila, mogao sam te izliječiti od te piskavice Cropthornea do
sada... ˝
˝Dovoljno! Povućiću se u svoju sobu da odrijemam. Molite se da kiša stane prije
večere. Bolesna sam od toga. ˝
Kimnuo je, a Kira je primijetila da je, kad je izišla iz sobe s pismom njihove
majke u rukama, pogledao na njega sa radoznalošću. Morat će mu dopustiti da ga
kasnije pogleda, ali za sada je htjela ponovno pročitati odlomak koji ju je najviše
pogodio:
Rekla sam ti prije mnogo godina, draga kćeri, da je miješanje kultura nemoguće.
Vrijeme i mudrost učinili su da posumnjam u svoje plahe riječi. Miješanje kultura
može učiniti i nešto čudesno. Ti i Darius to dokazujete. Jedino žalim što sam
napustila Englesku prije nego što sam shvatila da ključ za prihvaćanje započinje
unutar same sebe.
Kira je stisnula stranicu i ponovo pregledala taj pasus. Što je mislila reći time da
ključ za prihvaćanje počinje samim sobom? Iz sveg je srca poželjela da je njezina
majka ovdje da bi joj mogla postavljati pitanja. Budući da je to bilo nemoguće,
ostavljena je da sama razmisli o tim riječima.
U svojoj spavaćoj sobi, Kira je izvukla draperije da ne vidi kišu i ležala na svom
krevetu, a debeli bijeli pokrivač je bio udoban ispod nje. Miris vlažne zemlje i
vlažnog zraka izgledao je uvučen posvuda. Zatvorila je oči.
Dugim trenucima nije ništa učinila, nego je samo slušala sebe kako diše. Obično
je to bilo dovoljno da opušteno spava, ali misli su danas bile u neredu.
Nikada neću biti pravi engleski mladić. Nije mi ni bitno ako jesam. Što nije u
redu s različitostima? Ne dopusti da ti iko kaže gdje ti je mjesto. Riječi njenog brata
vratile su se k njoj. Koliko je imao sreće da ga njegovo porijeklo nije mučilo.
Zapravo, ljudi su ga rijetko uznemiravali zbog toga, dok su nju neprestano.
Namrštila se. Zašto je to bilo tako? Zato što je bio muškarac? Ili jer je on prihvatio
ono što nije mogao promjeniti?
Ključ prihvaćanja započinje unutar sebe. Majčine su riječi ponovno prolazile
kroz njezin um. Možda su ljudi zlostavljali Dariusa zbog njegove perzijske krvi, ali
on nikad nije dopustio da ga to muči. Je li već naučio pouku za koju su njihovoj
majci trebale godine? Pouka koju je Kira upravo sada shvatila?
Sjećala se s malo ljubavi svoga vremena u Perziji. Često su spavali u šatorima, a
bogat muzikalan glas njezine majke bi je uspavljivao. Svake večeri, ona i Darius bi
potrčali van kako bi promatrali širom otvoreno nebo i sjajne zvijezde iznad. Ujutro bi
putovali negdje na novo mjesto, počinjali bi iznova živjeti, sigurni jer je zvuk
majčinskog glasa i njenog učenja glazbe bio konstanta. Kira je znala da je vidjela
stvari i upoznala ljude koje najčešće obične engleske žene nikada ne bi ni vidjele ni
upoznale. Zašto bi se toga trebala stidjeti? Zašto bi ona bila inferiornija jer je odrasla
razumijevajući Istok i Zapad i prihvaćajući ono što je dobro u oboje? Zašto bi itko
mislio da je u krivu? Kira se namrštila. Zašto doista? A ako ona sebe prihvati, svoje
razlike, zašto bi joj njihova mišljenja bila važna? Znala je ko je ona. Poznavala je
svoje nedostatke, imovinu, i imala je oboje, kao i svi drugi. Njezina je majka bila iz
druge zemlje, a ne sa drugog planeta. Čak i da joj je mama bila s mjeseca, Kira to
nije mogla promijeniti.
Odlučila se, ustala i dojurila ka malom stolu u svojoj sobi kako bi napisala dug i
zahvalan odgovor majci.
Ključ prihvaćanja započinjao je u sebi. A sada je to shvatila. Odbila je dopustiti
da gđa Baycliffe ili Lady Westlands ili sve Litchfieldsice ovog svijeta uznemiravaju
njezin mir. Bila je napola perzijanka. I što je s tim?

Volio je Kiru, Bog mu pomogao. Gavin nije mogao doći do drugog zaključka.
Pomislio je na nju barem deset puta u minuti, nedostajala mu je i kao da je izgubio
misli bez nje - pronašao je sebe spremnog prkositi društvu i svemu što je ikad imao,
spreman na sve samo da je nazove svojom.
I ona nije s njim razgovarala.
Gavin je hodao po duljini svoje radne sobe i zaustavljao se kako bi dohvatio
gutljaj brandyja. Kome je bilo stalo do toga da je bilo tek dva popodne? Osjećao se
kao u pola pakla.
Više nije mogao izbjegavati istinu. Bio je tvrdoglav i razmatrao je sve negativne
posljedice vjenčanja sa Kirom prije nego što je razmotrio bilo kakve dobre. I da, bio
je previše ponosan, kad je pretpostavio da poluperzijska gospođica nije trebala imati
posla s vojvodom čiste engleske krvi. Kako je to glupo sada zvučalo. Kira je još
uvijek bila i pola engleskinja. Zašto to nije uvidio prije? Bila bi izvrsna vojvotkinja –
što je sigurno bilo najzanimljivije. Dovraga, mogla bi biti i pola Zulu i ne bi ga bilo
briga. Bila je Kira. Volio ju je. I zašto je ikada zamišljao da bi mogao zavesti sirenu
blagim duhom čarolije i ne biti uhvaćen u vlastitu mrežu? Neznanje i arogancija,
naravno.zbog te dve osobine će platiti srcem. K vragu, trebao joj se ispričati odavno,
odmah nakon što se udario zbog svoje gluposti.
Dakle, njezino odbijanje da ga vidi uzbuđivalo ga je u svakom pogledu.
Nije da je očekivao da će je vratiti. Zašto bi ga htjela kad se dokazao kao da je
samo prestrašena sirovina?
Iako ju je volio i prihvatio je kao divnu, egzotičnu ženu sjajnih nazora, Gavin je i
dalje znao da se ne može vjenčati s njom. Prokleta Daggettova kletva i dalje je
stajala točno na svom mjestu. Prihvatio je gubitak kontrole koji je osjećao u njenoj
blizini. Možda je nešto od toga bila ljubav. Htio je tako vjerovati, ali bez dokaza, on
je odbio povesti Kiru niz stazu propasti s njim. Činilo se da su mu sve šanse za sreću
iskliznule. Proklet bio.
Naposljetku, bio bi prisiljen uzeti nevjestu. Kao vojvoda bila mu je to obiteljska
dužnost. Već je dopustio da mu se Cordelia izvuče iz ruku, znajući da bi bilo
nepošteno vjenčati se s njom danas kad je volio drugu. Činilo se previše nadati da će
se ponovno zaljubiti. Nije mogao zamisliti kako voli drugu ženu onako kako je volio
Kiru.
Ponovno prelazeći sobu, uzdahnuo je kad je stigao do masivnog kamenog
kamina. Njegova je glava bila zamršena, a srce u prokletom neredu. Nemoćan bijes
podigao se u njemu, izluđujući ga. Opet je opsovao. Zatim je učinio nešto neobično
nepraktično: bacio je kristalnu čašu u vatru. Zvuk razbijanja zadovoljio je neki dio
njega i bio je ponosan kad nije ni stao da razmotri troškove svoje katarze.
Bar nije dok mu koraci u papučama u dvorani nisu zaokupili pažnju. Okrenuo se
da vidi kako je tetka Carolina otvorila vrata.
˝Bože, Gavine! Jesi li dobro? Povrijeđen? ˝Njezine plave oči gledale su ga sa
brigom.
˝Ne. Ja sam u dobrom zdravlju. ˝Ako nije i bio u dobrom raspoloženju.
Njegova tetka je oklijevala, a onda je polako, tiho zatvorila vrata. Prišla mu je.
˝Već nekoliko dana si snužden.˝
Izbjegao je pogled. ˝Iscrpljenost, vjerojatno. Ja ću se oporaviti. ˝
˝Učila sam te bolje nego da me lažeš.˝ Carolina se namrštila s neodobravanjem.
˝Nismo pričali od dana kada je gospođica Melbourne otišla.˝
˝Sada ne moramo govoriti o njoj. Poznajem šta osjećaš po tom pitanju. ˝
˝Mislim da ne znaš ništa o mom mišljenju.˝ Njegova tetka neće otići sve dok ne
bude rekla; Gavin je brzo shvatio. Budući da Kira nikad neće biti njegova žena,
mogao bi stajati, slušati, kimati i tugovati poslije zbog gubitka sam u privatnosti, ali
sada je osjetio potrebu za još jednim pićem ...
Prešavši plišani tepih sa zelenim tonovima do malog ormara, izvadio je još jednu
čašu, ulio još jedan prst i okrenuo se prema Carolini.
˝Utvrđivanje?˝ Glas joj nije bio ništa manje oštar od njezina izraza lica.
˝Spreman sam čuti vaše mišljenje.˝
˝S tekućom hrabrošću, vidim. Vrlo dobro. Kad je James doveo gospođicu
Melbourne u Norfield, mislim da se svi slažemo da sam bila zapanjena. Nisam
odobravala njezin skandalozni ugled. Nije voljela mog sina, niti je on nju volio. ˝
˝To je istina.˝ Hvala Bogu.
˝James je sretniji kada ugađa drugima, prepuštajući se cilju koji smatra
dostojnim. Kao svećenik, njegov ugled, i svaka žena koju ima, moraju biti
besprijekorni. ˝
˝Dogovoreno.˝ Što je htjela s time? Već je znao sve što je rekla. ˝Izgledaš
zbunjeno. James nema tvoju jaku prirodu, nego je prilično nježnog srca. Da je oženio
gospođicu Melbourne, uskoro bi s lakoćom naučio kako javnost nije imala ni
razumijevanja ni oprosta. Kad bi ga počeli izbjegavati i kada bi njegove propovijedi
izbjegavali, vaš rođak bi bio devastiran.
˝Vjerojatno, da.˝ Je li imalo smisla? Nevidjevši ga na vidiku, Gavin je dugo
gutao brandy i ponovno je promatrao neustrašivim pogledom.
˝S druge strane,˝ nastavila je tetka, ˝ti bi mogao podnijeti ispitivanja i zezanje
koje bi ti donio brak sa takvom ženom.˝
Samo zato što ju je volio. Da nije bilo proklete Daggettove kletve koja bi im
donijela sram i bijedu, odmah bi je zamolio da se danas uda za njega, ali još je uvijek
imao svoju obitelj da se o njoj stara. ˝Tetka Caroline, cijenim vaše mišljenje, ali bilo
bi nepošteno prisiliti da podnesete skandal.˝
˝Gluposti! Možda mi se ne sviđa takva situacija, ali da bih te vidjela sretna,
učinila bih to stotinu puta. ˝
˝Doista?˝ Nasmiješio se, ugodno iznenađen. Možda se njegova tetka više nije
skrivala zbog strašnih postupaka njegova oca. ˝To je jako dobro, ali neće biti
vjenčanja sa gospođicom Melbourne. ˝
˝Zašto ne? Ona te voli.˝
Zvučala je kao da ... Ne, nije bilo moguće. Sigurno. ˝Želiš da je oženim zbog tog
razloga? Ne zato što sam je upropastio? ˝
Njegova se tetka nasmiješila. ˝Vidjela sam te kako si je poljubio. Nije bilo
zabune u načinu na koji si je gledao kad je izašla iz salona tog poslijepodneva.
Mislim da je voliš. Ako sam u pravu, naravno da želim da se oženiš sa njom. ˝
Gavin je vjerovao da će doista biti sretan s Kirom, ako bi Daggettovo prokletstvo
učinilo takve stvari mogućim, ali...
˝Pa, da li?˝ Upitala je ona.
Namrštio se, temeljito zbunjen. ˝Što ja?˝
˝Voliš li je?˝
Uzdahnuo je. Zašto se boriti protiv istine ili čuvati tajne više? ˝Da.˝
Tetka Carolina je zračila. ˝Jesi li joj rekao?˝
˝Ne. Bio sam kod nje da je vidim nekoliko puta.˝ Skoro svaki dan prošlog tjedna.
˝Ali me ne želi vidjeti.˝ S malim, bijelim zubima, njegova tetka zagrizla je svoju
donju usnicu. - Pretpostavljam da nisam trebala spomenuti da si je planirao
kompromitovati, tako da bi bila prisiljena okončati svoje zaruke s Jamesom.
˝Što?˝
Njegovo je srce potonulo do peta. Nije ni čudo što je Kira odbila svaku od
njegovih posjeta. Priznanje tetke Caroline stavilo je posljednji čavao u njegov lijes,
kao da već nije bio pravi nitkov. Sada nema sumnje. Gavin je uzdahnuo, pokrivajući
umorne oči palcem i kažiprstom.
˝Zašto si joj rekla?˝ Upitao je on.
˝Dugovala sam joj ispriku. Pomogla je vratiti Jamesa kući. I rekao mi je da je
gospođica Melbourne prekinula zaruke s njim jer ga nije voljela. Mnoge žene, ja bih
se usudila reći, ne bi imale hrabrosti žrtvovati svoju utjehu ili ugled u ime ljubavi. ˝
Carolina je bila u pravu. I Gavin se osjećao još strašnije pred tom istinom. Što je
on žrtvovao zbog ljubavi?
Ništa.
Nije ni čudo što ga je Kira pitala gdje mu je srce. Znala je da ga on ne pazi.
˝I od dana kada ste joj dali taj podatak, Kira je odbila razgovarati sa mnom˝,
istaknuo je. Namrštila se. ˝Nastavi pokušavati. Desiće se, ali to može zahtijevati više
od čokolade i isprike sa tvoje strane. ˝
˝Bog zna da joj dugujem mnogo više˝, rekao je. ˝Doista, ali ti si pametan čovjek.
Naći ćeš načina. ˝
Gavin je odsutno pogledao prema bijelom stropu. Uopće se nije osjećao
pametnim, ali Kira ... Kako je netko sedam godina mlađi od njega i bez širokog
životnog iskustva shvatio nešto komplicirano kao ljubav između njih kad on to nije
mogao?
Zato što je Kira bila posebna - samo još jedan razlog zbog kojeg ju je volio.
Još jedan razlog zbog kojeg nije želio vidjeti njezinu bol.
˝Oženiti Kiru nije tako jednostavno kao i sve˝, priznao je konačno. ˝Ovdje jeu
pitanju... moj otac.˝
Tetka Carolina se namrštila. ˝Tvoj otac. Njegovo ponašanje, misliš?
˝Znam.˝ Gavin je progutao. ˝On... nije se mogao kontrolirati u vezi osnovnih
užitaka˝.
Promatrala ga je suženim očima, očito joj se vrtjelo svašta po glavi. ˝A ti... što?
Misliš da si poput njega? ˝ Ne vjerujući sebi dovoljno da govori, kimnuo je. Bilo mu
je neugodno priznati ženi koja mu je bila gotovo majka da je Kira potaknula želju
koja je bila toliko snažna da nije mogao biti ravnodušan niti misliti kad bi mu se
približila.
Caroline se nasmijala. ˝Oh, Gavine. Nisi ti kao tvoj otac. ˝
Možda ga nije razumjela. ˝Bojim se da si u krivu. Temeljito sam kompromitirao
gospođicu Melbourne, unatoč njezinim zarukama sa Jamesom. ˝
˝Znam.˝
˝Usprkos mojem zdravom razumu i boljoj prosudbi.˝
Kimnula je glavom.
˝Ja sam je kompromitovao više nego jednom, iako ona nije bila moja.˝
Njegova tetka je izblijedjela usta sklupčala u mačjem osmijehu. ˝Onda je najbolje
da je odvedeš na oltar što prije.˝ Žena očito nije razumjela. ˝Zar ne misliš da to
govori o strašnom nedostatku samokontrole? Otac mi je govorio detaljno o svojim
pijanim orgijama. Rekao bi mi koliko mu je potrebno zadovoljstvo koje je dobijao od
njih. Tijekom tih...epizoda, on bi zaboravio sve - vrijeme, mjesto, moral, dobar
osjećaj. Nikada nisam razumjeo ...sve do Kire.˝
Njegova tetka je prekrižila ruke na prsima. ˝Moje odbijanje da razgovaramo o
skandalima tvog oca dovele su te do nekih strašnih zaključaka, bojim se. Napunio ti
je glavu glupostima.
Gavinovo srce se ubrzalo. ˝Kako to misliš?˝
˝Richard je bio moj brat, i voljela sam ga samo zbog toga, ali nikada nije imao
nikakav moral ili dobar osjećaj. Možda si bio premlad da to shvatiš. ˝Uzdahnula je.
˝Sa petnaest, izbacili su ga s Etona zbog varanja i pijanstva.˝˝Stvarno?” Njegov otac
je tako rano pokazao znakove rasipanja?
˝Da. Gospodin Heath, tadašnji ravnatelj, rekao je da je Richard bio jedan od
najbezobzirnijih studenata koji su ikad razočarali školu. A to je bio samo jedan od
mnogih skandala ˝, pružila je Gavinu ruke. ˝Mislim da je tvoj otac uživao u njima,
iskreno. Barem dok ga nisu društveno sahranili. S druge strane, ti nisi nikada
pokazivao nikakvu želju za zlom. Čak sam se bojala da ćeš proći kroz život posve i
previše strog.
˝Ali... ali tata je uvijek rekao da je perverzija u našoj krvi i da će je krv odati.
Znam da nije bio jedini predak ... ˝
˝Bilo ih je nekoliko, priznajem.˝ Tetka Carolina ga je zgrabila za ramena. ˝Gavin,
pitam te, koja druga dobra engleska obitelj s poviješću poput naše nije imala izroda
ili dva u svojoj galeriji? Ako je uvažavanje bilo neophodno za odgovornost, nikad
nismo trebali imati Georgea Četvrtog kao monarha ni na pet minuta. ˝
Gavin se namrštio, pokušavajući shvatiti svoju tetku. ˝Onda - onda ne misliš da
imam loše krvi ili su mi bili prokleti...˝ Carolina se je osmjehnula iza male, meke
ruke. ˝Ma, ne. Tvoj otac je htio vjerovati u takve stvari, jer je to bio prikladan
izgovor za njegovo ponašanje. Kad je već bio proklet, zašto bi se mučio? ˝Podigla je
ruku preko ramena. ˝Istina je da je volio tvoju majku, a ona se udala za njega jer je
njena obitelj tako naredila. Međutim, govorilo se da je voljela ljubaznog vojnog
oficira i da njezin otac, vrlo prikladan grof, nije pronašao da je čovjek dovoljno
pametan za njegovu kćer. Umro je u ratu protiv Napoleona. Tvoja je majka bila
slomljenog srca, ali se udala za tvog oca. Kad je Richard nije mogao natjerati da ga
zavoli, činilo se da je poludio. I njegovo je ponašanje izgledalo van kontrole. U
prošlosti je bio samo neugodan. Uskoro je postaoskandalozan. ˝ ˝ Zašto? Ne
razumijem. Nasrnuo je na reputaciju naše obitelji, na naše ime. ˝
˝Doista, ali mislim da je doista želio da tvoja majka bude povrijeđena na način na
koji je to bio i on. Znaš li kakvo je rezervirano stvorenje ona bila. Jesi li mislio da je
slučajnost da je umrla samo nekoliko tjedana poslije skandala? ˝
Istina, Gavin nikada nije smatrala da je vrijeme podudarno, samo nesretno.
˝Kažete da si je uzela život?˝
˝Ne. Nebesa. Ona bi otišla u pakao zbog toga, znate. Mislim da je htjela umrijeti.
U zimskim mjesecima obavljala je dodatni humanitarni rad, provodeći mnogo
vremena u bolnicama. Nije trebalo puno vremena prije nego što je dobila plućnu
groznicu. Mislim da je to tako htjela. ˝
Gavin je zastao, zapanjen. Je li njegov otac bio natjeran na razvrat zbog bola, a
ne zbog ludila? Je li mu nezadovoljena ljubav nametnula da povrijedi sebe i sve oko
sebe? Sada kad ga je Kira upoznalasa pravom ljubavlju, Gavin je počeo shvaćati
koliko je to bio moćan motiv.
˝Dakle, ne vjeruješ da postoji Daggettovo prokletstvo?˝ ˝U maniru govora.
Daggettovi su ljudi prokleti inteligencijom, toplinom i šarmom. Tvoj otac je
upotrijebljavao svoje neumorno, baš kao i Lord Vance. Ono što radite sa svojim
'prokletstvom' je na vama, ali imam velike nade za tebe. Bio si drugačiji od susreta s
gospođicom Melbourne. Ponekad ste se borili, ali mislim da si bolji čovjek od kad si
je zavoljeo. ˝
˝Mislim da mi je pokazala da ipak imam srca˝, priznao je.
˝Mislim da imaš pravo.˝ Nasmiješila se.
Gavin je spustio poljubac na svijetlu jabuku njezina obraza. ˝Hvala ti.˝
˝Nema na čemu, dragi moj dečko.˝ Zagrlila ga je. Gavin je zastao, držeći
jedinstvenu ženu koja je imala sve, ali ga je podigla u nadanju.
˝Usput, iako gospođica Melbourne nije bila kod kuće kad ste je kasno pozvali,
primila sam pozivnicu za petak da prisustvujem zabavi kod Lorda i Lady Westland, u
čast hrabrosti gospodina Dariusa Melbournea. Ne bih mogla zamisliti da bi
gospođica Kira mogla ne vidjeti kako se njezin brat slavi kao junak, zar ne? ˝
S tim mu je tetka Caroline namignula i napustila sobu.
Vjerojatno je imala pravo. Odbijajući gubiti još ijednu minutu, Gavin je počeo
planirati.
Poglavlje 21
etak je došao, a time i Westlandova zabava u čast Dariusovog junaštva. Dok je
P Kira silazila iz kočije uz pomoć svog brata, podigla je pogled prema gradskoj
zgradi od blijedog kamena koja se podigla prema mliječnom nebu. Muškarci i žene
odjeveni u njihovu najbolju odjeću, krenuli su prema gradskoj kući Lorda i Lady
Westland, koračajući pažljivo kako bi izbjegli blato i izlučevine konja.
˝Jesi li sigurna da moramo biti ovdje?˝ Upitao je Darius.
˝Da.˝
Opsovao je ispod daha. ˝Ovo je smiješno. Ja nisam junak. ˝
Kira se nasmiješila svome bratu, koji je izgledao vrlo čupavo - pa čak i pomalo
misteriozno - s njegovim savršenim crnim kaputom koji je bio u kontrastu s očima
boje lješnjaka. Kada je odrastao činilo se kao da mu je još jučer liječila rane na
koljenima iz brojnih padova sa stabala, a sada je potpuno odrastao i bio je čovjek,
dobar čovjek.
˝Ne slažem se˝, rekla je Kira. ˝Mislim da si pravi junak.˝
Darius je progunđao. ˝Mogao bih se složiti s tim da si dopustila da ubijem
Cropthornea.˝ Kira je uzdahnula. ˝Prošli smo ovo. Sve dok ostavimo Gavina na miru,
neće ni on nas morati ponovno ometati. ˝
Doista, činilo joj se da je Gavin već odustao. Nije se pojavio tri dana. Ne da bi ga
primila, ali još uvijek... Što god da su ona i Gavin podijelili, bilo je dobro i istinski
gotovo, osim u njenom srcu.
Da li će ga ikad prestati voljeti toliko da boli? Hoće li ikada shvatiti da nije
proklet i priznati da je i on volio nju? Sjećajući se nevolje na Gavinovom licu dok je
priznavao svoju˝slabost˝, Kira je sumnjala u to. Doista je vjerovao da je proklet.
Sumnjala je da bi mogla uvjeriti tvrdoglavog čovjeka da prepozna vezu koju su
dijelili, niti bi se mogla udati za muškarca koji je nije potpuno prihvatio. Jednom
kada su bili u predvorju Lorda i Lady Westland, Kira je vidjela more ljudi koji su se
kretali stubama, mnogih koje nije znala. Kad su stigli do vrha, njihov stric i njegova
supruga bili su tamo kako bi ih pozdravili. Izgledao je jako dobro u večernjem
odijelu. Njegova kosa boje soli i bibera pojačala je plavu boju njegovih očiju. Čak je
bio i nasmiješen. Lady Westland je izgledala lijepo u dubokoj žutoj haljini, njezina
crveno-smeđa kosa skliznula joj je s lica u zamršenim zavojima kovrča.
˝Tu si!˝ Stric je izgledao stvarno ponosno. ˝Kako je dobro vidjeti vas oboje˝,
pozdravila je Lady Westland širokim smrznutim osmijehom.
Kira je pogledala Dariusa. Izgled koji je on imao bio je jednako zbunjen. Lady
Westland ih zapravo pozdravlja? Iznenađujuće.
˝Dođi, dođi!˝ Ona je pružila ruku Dariusu. ˝Nije uobičajeno biti domaćica
junaka. Svi umiru od želje da vas upoznaju. ˝ Lady Westland posegnula je za
Dariusovom rukom. Nije imao puno izbora nego joj je dati. I nije se previše radovao
kada je čuo da ga je mnoštvo čekalo.
Na Kirinoj strani stric joj je ponudio ruku. Išli su u korak iza Lady Westland i
Dariusa dok su prilazili stepeništu i silazili u sjajnu plesnu dvoranu.
˝Kako si?˝ Pitao ju je. Njegov je pogled bio zabrinut.
To je bilo pitanje na koje je teško bilo pošteno odgovoriti, tako da je Kira lagala.
˝Pa hvala ti dobro. A Vi? ˝
Slegnuo je ramenima. ˝Dovoljno dobro. Čujem da nećeš biti nevjesta gospodina
Howlanda.˝
˝Nismo jedno drugom odgovarali moj Lorde, kao supruga i suprug. Mislim da je
bolje da budemo prijatelji. ”
˝Shvatam˝. Namrštio se. ˝Što ćeš sada raditi?”
Slegnula je. ˝Brinuti se za Dariusa dok ne pronađe sebi suprugu, pretpostavljam˝.
I pokušati nekako zaboraviti Gavina.
˝Nakon svih komplimenata u dnevnim listovima ovdje će biti nekih voljnih
majki, tako da na taj dan nećemo možda dugo morati čekati˝.
Riječi njezinog strica pokazale su joj sliku brbljivica koje okružuju njezinog
rezerviranog brata, a sve se natječu oko njegove pozornosti. Misao ju je nasmijala po
prvi put u nekoliko dana.
˝Sigurna sam da će Darius biti oduševljen.˝
˝Doista, trebao bi. Trebat će mu žena. Nemam djece, tako da jednom kad tvoj
otac i ja nestanemo, on će biti sljedeći Grof Westland. ˝ Darius će se razboljeti od te
činjenice.
Njezin brat nikad nije htio biti članom plemstva, a Kira je odlučila da ga sada
neće podsjećati na tu mogućnost. Neka mu neko vrijeme da da uživa u mamama i
njihovim šemama.
˝Bit će na tvom bratu da nastavi ime˝, istaknuo je njezin stric. ˝I začuo sam šapat
ili dva da će možda čak i dobiti titulu viteza zbog svoje hrabrosti.˝
Vitez? Ne bi li to bacilo njenog brata u sam vrh? Kira nije imala srca reći svom
stricu da Darius nije volio pozornost.
˝Doista.˝
Potisnula je osmijeh. Gledanje njezinog brata kako se brani od silne ženske
pažnje večeras, biće ogromna distrakcija. Mogla bi s njim razgovarati o titulama i
počastima nakon svega. Tada bi već mogao biti u strašnom raspoloženju.
˝Jeste li u zadnje vrijeme dobili koju riječ od tvog oca?˝
Kira je pogledala u lice svog strica. Prihvatio je njezin miran pogled, a vlastiti je
zadržao neku mjeru kajanja. ˝Zapravo, da. Trebao bi ovih dana doći kući.˝ ˝Mislim
da je proteklo mnogo vremena otkad smo razgovarali˝, priznao je, gledajući niz stube
dolje na zabavu. ˝Moramo popraviti situaciju. Nitko od nas ne postaje mlađi. ˝
Nasmiješio se,a Kira je pogledala svog strica. ˝Iskreno se nadam da hoćete. Uz
sve njegovo hvalisanje tokom ovih godina, vjerujem da vas tata puno voli, moj
gospodaru. ˝
Potapšao joj je ruku očinskom gestom. ˝Mi smo obitelj, draga moja. Zovi me
stric George. ˝
Uz mali naklon glave, zahvalila mu se. Kad su stigli do ulaza u plesnu dvoranu,
prostor su prekrivale raskošno odjevene žene i žustri muškarci. Plinske svjetiljke
sijale su na svjetlu pozornice. Prozor je bio otvoren za ulazak svježeg lipanjskog
zraka. Plesovi su se formirali i tračevi su se odvijali iza zavjesa koje su vijorile.
A kad je mnoštvo ugledalo Dariusa na vrhu stubišta, počeli su se razveseljavati.
Ispred Kire, stajao je ukopan cijelih tridesetak sekundi. Onda ju je pogledao
preko ramena, širokim i nervoznim očima.
˝Sutra se selim u drugu zemlju˝, promrmljao je. Prigušivala je smijeh kad su se
počeli spuštati u sobu. ˝Nećeš to učiniti.˝
Darius je samo podigao obrve u izazovu.
˝Izgleda kao da mu je neugodno.˝ Njezin stric se zabrinuto namrštio.
˝Nenaviknut je na puno pozornosti. Bit će dobro - uvjeravala je strica Georga. I
znala je da će Darius biti dobro... na kraju. ˝Pozornost će mu prijati.˝
˝Rasturiće˝, rekao je njezin stric, iako nije izgledao sasvim uvjereno. ˝Trebao bih
ti reći da smo pozvali tvog bivšeg zaručnika prije nego što smo znali da se više ne
želite vjenčati.˝
Sad je Kira zastala, začuđena. Svakako joj je dobrodošla prilika da razgovara s
Jamesom, ali ako je on pozvan, vjerojatno je i njegova cijela obitelj pozvana. Ako je
to bio slučaj, onda... Oh, ne. Kira je duboko udahnula. Večeras nije bila spremna
suočiti se s Gavinom. Ni u sljedećem mjesecu. Čak je i sljedeće tisućljeće bilo
upitno.
Ako ga ugleda, znajući da je nije volio dovoljno da prepozna svoje osjećaje, to bi
je previše povrijedilo. Moliće se Bogu da je nikad ne pronađe u ovome metežu.
Stigli su do podijuma baš kad su se parovi postrojili za novi set. Kira je pretražila
mnoštvo za Gavinovom tamnom glavom kako bi mogla znati u kojem se kutu
najsigurnije sakriti. Nagnula se naprijed kako bi upozorila Dariusa, ali ga je brzo
progutao krug žena, i mladih i starih, procijenivši ga - i odlučivši da im se sviđa ono
što su vidjeli, činilo se.
Kira je ostala sama.
˝Uznemirio sam te˝, rekao je njezin stric dok je spretno rukovodio prema rubu
sobe. ˝Nadao sam se tome da ste ti i gospodin Howland još uvijek u prijateljskom
odnosu...˝
Nije učinio ništa loše, a ona ga nije htjela još više mučiti. ˝Sigurna sam da će biti
sasvim u redu.˝
˝Neće biti u redu˝, rekla je Lady Westland dok se približavala, a sve je
izgovoreno s osmijehom. ˝Svi u sobi pričaju o vama.˝
Kira je pogledala svoju malu domaćicu. Gospođa Westland je stisnutih usta
pokazivala nezadovoljstvo. Očigledno, njezina se naklonost proširila samo na junaka
večeri. Kira se nije iznenadila. Brzi pogled na prepunu sobu pokazao je da je
nekolicina na nju gledala s prezirom. Poznati val ljutnje, frustracije i nesigurnosti
prešao je kroz Kiru.
Koristeći moć svoje volje, otjerala je sramotu. Dovraga sve, zašto bi ona
dopustila malim ljudima da je uznemiravaju? Nije se mogla osjećati inferiornom,
osim ako im to nije dopustila. A ona je odbila to učiniti.
˝Pusti ih da razgovaraju. Čula sam svaku moguću laž koju su ikad rekli o meni. A
i o mom bratu. Doista, neke od najsmrtonosnijih izmišljotina dolaze iz vrlo bliskih
krugova. ˝
Kira je prostrijelila ženu. Lady Westland imala je za dobru milost morala
pogledati na stranu.
˝Znači njihova mišljenja zapravo nisu važna˝ - završila je Kira. ˝Onda ću te
ostaviti˝, rekla je mala žena. ˝Samo sam Vas željela upozoriti da tračevi kažu da si se
samo složila da se udaš za gospodina Howlanda jer si bacila oko na vojvodu
Cropthornea. Šapću da nitko ne očekuje bolje od vašeg porijekla i pristojnosti. ˝
Frustracija je prodrla u Kiru. ˝To je smiješno! Složila sam se udati za gospodina
Howlanda jer mi je ponudio brak i cijenila sam ga mnogo. On mi je jako dobar
prijatelj. A to što imam majku perzijku, baš me ne čini podobnom da se udam za
vojvode od bilo koje druge djevojke. Ne slažete li se?
Pod težinom Kirinog oštrog pogleda koji je ličio na pogled njezinog supruga,
Lady Westland se raspala. ˝Naravno.˝ Skupljajući paru, nastavila je Kira. ˝Biti
Perzijanac teško da me razlikuje uopće. Još sam žena s osjećajima, nadama i
snovima. Bolesna sam od mogućnosti da me strana majka čini drugačijom. ˝Gurnula
je ruke na bokove i pogodila ženu izazovnim pogledom. ˝Ja živim kao i svi drugi što
rade. Moja koža može biti drugačija, ali kada je to ikada utjecalo na sposobnost
nekoga da donese odluku? ˝
˝Nikada, barem u mojoj glavi.˝ Njezin je stric trljao kvadratnu bradu, bradu
sličnu Dariusovoj i ismijavao duboku misao. - Što je s tobom, Clara?
Lady Westland je spustila pogled prema dolje. ˝Sigurna sam da imaš pravo.
Oprosti mi.˝
Kira nije bila sigurna da li je žena bila iskrena u pokajanju, ali nije bilo važno.
Uopće nije brinula što je mislila lady Westland.
˝Naravno˝ - rekla je smiješeći se. Mala žena ju je promatrala upozoravajućim
pogledom. ˝Usput, Njegova milost nije sretna. Glasine također ukazuju na to da ste
ga zaveli da se upetlja u ćup svoga rođaka, kao da ste se nadali da ćete ga privući na
oltar.
Kira je uzdahnula zbog te laži. Čitava soba je ponovno mislila na kurvu. I ovoga
puta, povukli su Gavinovo ime u blato s njezinim. Znajući kako mrzi skandal, Kira
nije imala poteškoća vjerovati da će doista biti bijesan.
A to će mu dati još jedan razlog da izbjegne osjećaje između njih.
˝Zapravo, vjerujem da je Njegova milost i sada u potrazi za tobom˝, rekla je lady
Westland prije no što se okrenula i nestala u gomili.
Gavin me traži? Kira je osjetila iznenadni grč u stomaku. Suočavanje s njim bilo
je posljednje što je htjela. Izdržavanje njegovog gnjeva i krivnje bilo bi joj teško, ali
da bude blizu njega i da zna kako nije dijelio ljubav koju je tako duboko zadržala u
svom srcu... Užasan bol joj je potresao srce. Zatvorila je oči.
˝Gospođice Melbourne˝, rekao je dobar, poznati glas.
Podigla je pogled i pronašla Jamesa kako stoji ispred nje. S osmijehom, naklonio
se i uzeo je za ruku.
Sa opreznim pogledom, Kira je zurila preko ramena, istovremeno joj je laknulo i
bila je razočarana što vidi da Gavin nije slijedio svog bratića.
˝Pozdrav, gospodine Howland˝, pozdravila ga je.
˝Dobro je vidjeti te.˝ Kira je odmah vidjela da je James mislio na to. Ona se
naklonila njemu. ˝Dobro je vidjeti te. Bojim se da bih, međutim, trebala otići. Lady
Westland mi govori da sam potaknula srdžbu Vašeg bratića, a ja ne želim... ˝
˝Krivo ste razumijeli. Ja sam uzrokovao njegovo trenutno raspoloženje. ˝
˝Ti?˝ Kira je zbunjeno pogledala bivšeg zaručnika.
˝Doista. Kad se Lady Litchfield raspitivala o okončanju naših nedavnih zaruka,
bojim se da sam rekao nekoliko stvari koje je pogrešno shvatila.
Progutala je. James, iako sladak, često je bio previše naivan u vezi toga kako će
društvo interpretirati takve riječi, a osobito Gavinova zaručnica. Sigurno je jako
nesretna.
˝Je li tako?˝ James kimne glavom, meko lice izgleda i frustrirano i zbunjeno.
˝Samo sam nagovijestio da znam da je tvoja ljubav pripadala mojem rođaku i da si
se, barem jednom, nadala da ćeš se udati za njega.˝
A, naravno, Lady Litchfield i ostatak društva vjerovali su najgore sa njom u vezi
i pretpostavljali da je Gavina nemilosrdno proganjala, poput kurve koja još lovi
bogatstvo. Nije bila laskava, niti točna slika.
˝Ponizno se ispričavam˝, rekao je u svojoj tišini. ˝Došao sam moliti za oprost.˝
˝Gospodine Howland, nisi mogao znati da će svi izvrnuti tvoje riječi. Ne postoji
ništa što bih ti trebala oprostiti. ˝
˝Pa, možda nisam trebao spomenuti da sam vas otkrio da se ljubite.˝ On se
namrštio. Ova cijela večer jednostavno se pogoršavala. Kira je uzdahnula. Što se još
može dogoditi?
˝Bila je to jednostavno pogreška˝, rekao je James.
Siroti dječak. Zapravo nije imao pojma kako su ljudi mogli biti okrutni. Iskreno
je odgovorio na pitanje gospođe, bez ideje da će njegove riječi biti zlonamjerno
izvrnute. I vjerojatno namjerno. Jedva da je krivila Jamesa. Osim toga, mišljenje
društva o njoj nikad i nije bilo sjajno. Što je bilo važno ako misle da je kurva? U
tome nije bilo ništa novo.
˝Sigurna sam da ću preživjeti˝, uvjeravala ga je. ˝Dajte da govorimo o nečemu
ugodnijem. Recite mi sad o svojim planovima. ˝
Poslao joj je zahvalni osmijeh. ˝Idem u Tunbridge Wells za dva dana kako bih
započeo raditi u svojoj novoj župi. Vrlo sam uzbuđen, jer sam nedavno primio pismo
nekoliko članova zajednice koji mi izražavaju svoju radost povodom mog dolaska.
Mislim da ću doista biti potreban tamo. ˝
˝Sigurna sam da hoćeš.˝ ˝Što ćeš sadati ?˝ Upitao je on.
˝Dobro.˝
˝Nemoj reći ništa gospođice Melbourne, dok ti i ja ne porazgovaramo˝,
prošaptala je žena u njezino uho.
Kira se okrenula kako bi pronašla Lady Litchfield kako lebdi iza nje, izgledajući
i kraljevski i dostojanstveno - čak i pomalo oholo. Kira se suočila s onom ženom
koja je večeras širila laži o njoj, ali je otkrila da jedva da može pogledati Gavinovu
mladenku, bez da joj se srce ne stisne u boli. Dok Kira više nije željela postati
savršena engleska ruža, Cordelia Darrow je imala sve ostalo što je htjela, i jedino što
je željela - Gavina.
˝Sumnjam da si imamo što reći, draga moja.˝ Hladna plavuša se nasmiješila. ˝Pa,
baš kao što mogu pokrenuti malo tračeva da potaknu neodlučne suputnike, također
nešto mogu promijeniti ili zaustaviti za dobrobit njihovih nevjesta s jednom
izgovorenom riječi.˝
Mršteći se, Kira je zurila u svoju suparnicu. Što je mislila ta žena? ˝Vrlo je divno
što biste htjeli zaustaviti takve tračeve za svog˝, progutala je, prisiljavajući se da
kaže riječ - ˝zbog Vašeg zaručnika, a sumnjam da bi me bilo što posebno
zabrinjavalo...˝
˝Tu si u pravu. Nadam se da ću promijeniti trač u Gavinovu korist i prisiliti ga da
djeluje. ˝Zatim je šapnula:˝ Ali on više nije moj zaručnik ˝.
Više... Šok je probio Kiru. Riječi Lady Litchfield ponovo i ponovo su prolazile
kroz nju dok se nije upitala je li ih uopće ispravno čula. Još jedan pogled na
veličanstvenu plavušu Kiri ništa nije rekao. Žensko lice prenijelo je samo zabavu.
Ipak, Kira je osjećala da nije dobro čula Lady Litchfield. Gavin je prema svom
vlastitom priznanju planirao oženiti za nekoliko dana.
˝Ali... Rekao je...˝
˝Sve što je rekao bilo je ludo. Gavin mi je došao prije tjedan dana i, zajedničkim
dogovorom, okončali smo naš angažman. ˝ Još uvijek zapanjena, Kira nije mogla
ništa učiniti, nego zuriti i treptati. Misli su se brkale u njenoj glavi brže od ciklona.
Gavin više nije bio zaručen? Zašto nije bio s Lady Litchfield? A ako više nije čašću
vezan za tu ženu, zašto nije došao k njoj?
Bio je. Više od jednom, zapravo. Kira ga je svaki put otjerala.
Uzbuđenje i nada zapljusnuli su je u stomaku. Je li moguće? Možda, ali nije
znala činjenice. Ipak, nadaju je preplavila, iznenada ju je bilo nemoguće potisnuti. Je
li se Gavin samo dolazio ispričavati ili razgovarati o vremenu ili ... nešto više? Tko
je znao? Kira je pretpostavljala da ako Gavin više nije planirao oženiti Lady
Litchfield da je namjeravao uzeti nju za svoju mladenku. Ne smije pretpostavljati da
je on voli. - Zapravo - odvratila je Lady Litchfield. ˝Odlučila sam da se ne želim
udati za muškarca čija ljubav pripada drugoj.˝
Na ženine riječi, Kiri kao da je srce došlo do grla. Gavin je osjetio privrženost
njoj; Kira je bila gotovo sigurna u to, ali ne bi dopustio sebi da je vjenča, ne dok je
vjerovao u Daggettovo prokletstvo. ˝Mislim da me pogrešno shvaćate.˝ Slegnula je.
˝Sumnjam. Gavin me gleda kao na prijatelja, a ne sa romantičnim interesom.
Zapravo, nije se ni mogao dovesti do toga da me poljubi. Ja se usuđujem reći, da isto
ne vrijedi za tebe. Zapravo, ˝ nasmiješila se ˝, način na koji te gleda, čak sada govori
da je vrlo usmjeren na tebe. ˝Gledajući je sada?˝ Kira je pogledom preko ramena
slijedila pogled Lady Litchfield duž prostorije.
Gavin nije stajao ni deset metara dalje, a njegove tamne oči bile su intenzivno
usmjerene na nju. Isijavao je toplinu i svrhu. Nije mogla odgonetnuti uzrok njegovog
izraza. Bijes? Želja? Kirino srce udaralo je divljački.
Počeo je hodati prema njoj usporenim, odmjerenim koracima. Kao da je bio
Mojsije, gomila se odvojila ispred njega poput Crvenog mora. Oko njih, zabava je
postala neizmjerno tiha. Svi su se zaustavili gledati spektakl koji se odvijao, a Kira je
udahnula drhtavi uzdah. Hoće li ga Gavin ignorisati u javnosti, ne daj mu Bože? Ili
će samo zastati da je pozdravi? Koja je to svrha bila očita na njegovu licu?
Kira je osjetila slabost. Više se nije brinula za mišljenje svih ostalih ljudi, ali
Gavin... Koliko god to glupo bilo, ona je i dalje htjela njegovo dobro mišljenje - i
njegovu ljubav - više nego bilo što drugo na svijetu.
I u ovom trenutku, imala je malo nade da će je ikada stvarno imati.

Gavin je krenuo prema Kiri. Prisilio se da to učini polako, unatoč činjenici da je


htio jurnuti na nju poput bika, ali njezin je izraz bio kao onaj u ćudljivog konja
spremnog za vezanje.
Jedna noga ispred druge, rekao je sam sebi. Uspori. Budi oprezan. Stajala je
mirno i promatrala njegov pristup širokim plavim očima, sa rukama u rukavicama
čvrsto, čvrsto stisnutima ispred nje.
Iza Kire, Cordelia je stajala nasmiješena, kao da ima neku tajnu. Kasnije - mnogo
kasnije - moraće otkriti što bi to moglo biti.
U trenutku je lebdio između bijesa i iščekivanja. Došao je na zabavu, uznemiren
kao pakao u potrazi za Kirom, da bi se ispričao, da bi razgovarao s njom. Nekoliko
minuta prije Kirinog dolaska, Brock i Maddie su mu ispričali sve o ružnim tračevima
koji su se vrtjeli kroz sobu. Svatko je pretpostavljao da je upotrijebila Jamesa kako bi
se uvukla u život vojvode, da ga je saletala ženstvenim zamkama kako bi postala
sljedeća vojvotkinja. Nisu joj odali nikakvu čast zbog njenog dobrog srca, zbog
posjedovanja časti ili lojalnosti, niti su imali razumijevanje za bogatstvo ljubavi
između njih.
Doista, društvoje pretpostavljalo je da je ona ambiciozna kurva gladna novca – i
uz to još strankinja. Gavin je dobro znao da je Kira slušala ova nipodaštavanja u
nekom obliku ili nekoj modi tokom cijelog svog života.
Večeras će to prestati. Nije više dovraga ni mario koliko je jako morao uvući u
skandal svoje ime da bi to učinio.
Konačno, Gavin je dosegnuo Kiru i zaustavio se na samo stopu od nje. Vidio joj
je puls u grlu. Sljedeći dah koji je uvukao u svoja pluća bio je iznijansiran mirisom
mjesečine i vanilije. Prokletstvo, tako brzo je imao potrebu da je ponovno drži u
svojim rukama.
˝Gospođice Melbourne˝, pozdravio je, posežući za njom.
Kira je pružila ruku u rukavici. Uočio je tada da se stresla.˝Vaša milosti˝.
Naklonila mu se.
Izveo je sličnu gestu. Kad je pokušala izvaditi svoju ruku iz njegove, čvrsto ju je
držao i privukao ju je bliže. Svi ljudi oko njega, počeli su mrmljati.
˝Došao sam se ispričati˝, rekao je glasno.
Gavin je htio da čitava prostorija čuje ovo - svaku do posljednje riječi.
Kira je bijesno porumenjela. ˝T-To nije nužno.˝
˝Oh, ne slažem se.˝ Nasmiješio se. ˝Večeras sam čuo neki broj nepoželjnih
glasina o Vama, i osjećam da je moja dužnost da Vam se ispričam i da ih ispravim.˝
Bijesno je pogledala publiku. ˝Ali ... ali ja ...˝
˝Suprotno popularnom mišljenju, kad smo se prvi put susreli, najviše ste željeli
vjenčati se sa mojim rođakom. Zapravo, ubrzo nakon što nas je James upoznao,
učinili ste sve što je bilo u Vašoj mogućnosti kako bi me izbjegavali. Nije li tako
bilo?
Kira je gledala u sobu, a njezin zabrinuti pogled je putovao od šaputanja matrona
do znatiželjnih mladića. ˝Nisam Vam se svidjela.˝
˝To je mjesto gdje ste u krivu.˝
Gavin joj je stisnuo ruku, a potom je otpustio. Došao je bliže i kružio je iza nje.
Osupnula ga je pogledom preko ramena. Kad su se njihovi pogledi susreli, Kira je
brzo skrenula svoj pogled, ali znao je da je privukao njezinu pozornost. ˝Nije tačno
da mi se niste svidjeli˝, ispravio ju je. ˝Poželio sam te.˝
Oko njih su se žene uzbudile. Ventilatori su zujali brže. Ljudi su zurili u živu
sliku. Gavin je nastavio, stajući ispred nje još jednom.
˝Zapravo, nisam Vas samo želio; Želio sam Vas u cijelosti samo za sebe. ˝
Lom s lijeva odvukao je Gavinov pogled sa Kire. Darius je trenutak kasnije
puhao kroz mnoštvo, režeći.
˝Upozorio sam Vas da ostavite moju sestru na miru. Proklet bio! Sumnjam da
uopće imate neku čast, ali ako je imate, slijedite me vani pa Vas opet mogu
pobijediti. ˝
Još jedan hor glasova odjeknuo je kroz sobu. Gavin je potisnuo osmijeh.
˝Već neko vrijeme jurim Vašu sestru.˝
Darius se naslonio agresivno, stisnuvši šake. ˝I upotrijebili ste svaku nepoštenu
metodu koju ste mogli. Nećete povlačiti njezino ime ... ˝
˝Ušuti samo na deset minuta. Onda ću Vas sretno poslušati, ako budete željeli. I
ovoga puta ću se boriti. Njegove riječi su izazvale još šaputanja. Mnoštvo se
približavalo, kolektivno zadržavajući dah dok su čekali Dariusov odgovor.
Na njihov šok, junak večeri odmaknuo se oprezno kimajući.
˝Što se događa?˝ Upitala je Kira, gledajući naprijed-natrag između dvojice
muškaraca, a lice joj je bilo kao zbunjena maska.
Darius se nije okrenuo ka sestri. Umjesto toga, promrmljao je: ˝Nastavi˝.
Gavin mu se naklonio klimanjem glave.
Ponovno je zurio u Kiru, koja je postala tako blijeda da se skoro pretvorila u
duha. ˝Ja sam te progonio, gospođice Melbourne, s namjerom da te odvojim od mog
rođaka.˝
Gledala je oko sebe u gomilu, a njene indigo obojene oči su očajavale, očito se
pitajući zašto je nastojao reći svima o njihovom odnosu. Uskoro, nadao se da će
njegova namjera biti jasna.
˝Znam˝, šapnula je.
Nasmiješio se. ˝I tvrdoglavo sam te tjerao dok te nisam odvojio od svog rođaka,
zar ne?˝
Na to se podiglo više uzdaha, nakon čega je uslijedila mala šutnja.
Klimajući glavom, Kira ga je zbunjeno promatrala. Zar djevojka ne može da
pogodi o čemu se radi? Ili, je nakon svega kroz što ju je, dovraga, natjerao da prođe,
jednostavno previše strah da bi se nadala?
Pomisao je ponizila Gavina, ispunila ga je sramom. ˝Ja sam te progonio sve dok
te nisam stigao. Upotrijebio sam svaki đavolski trik da bih te pobijedio. Imao sam
glupu pretpostavku da će žena perzijskog podrijetla biti laka za uobičajeno
zavođenje. ˝
Kira je pljesnula rukom nad svojim drhtavim ustima. Bila je blizu suza. ˝Ti si
gad!˝
˝Jesam˝, složio se. ˝Dugo vremena nisam znao da li je to bila Vaša engleska krv,
koja me je pametno razotkrila kao vuka u ovčijem odijelu ili Vaša perzijska priroda
koja Vam je dopustila da mi u potpunosti predate svoje srce. Pitao sam se je li,
možda, bilo suprotno. ˝
˝Kakve to ima veze? U prošlosti ti si jasno objavio svoj prezir. ˝
Sa svojim nerazgovjetnim riječima, Kira se okrenula i podigla prema gomili.
Gavin je prišao naprijed i uzeo je za ruku. Privukao ju je bliže, oduševljen njezinim
mirisom, njezinom blizinom.
˝Ne slažem se, jer sam nedavno otkrio da sam pogriješio. Nije vaša engleska
strana bila pametna ili vaša perzijska strana ona koja je bila strasna. Jednostavno ste
to Vi. ˝˝Oh, Gavine…” Ona je ugrizla usnicu, nesigurno se konačno promeškoljila u
nadu. ˝Mislite li ...?˝
Samo se nasmiješio. Ljubav; Vidio ju je u njenim blistavim očima. I to mu je
dalo hrabrost da nastavi, čak i kad je znao da ima svako pravo da ga odbije.
˝Onoga dana kad smo se upoznali, James je rekao da se jako nadao da ću te
voljeti. I ja, Kira Melbourne, kunem ti se. Svakim pojedinim otkucajem mog srca. ˝
Udahnula je zajedno s gomilom. Šok joj je prekrio lice. Trepnula je jednom,
dvaput. Zatim su joj se oči ispunile suzama.
˝Ali, ali ti ...˝ progutala je. ˝Rekao si.˝
Stavio joj je prst preko usana, bolno želeći umjesto toga da stavi svoja usta.
˝Imam nešto posebno posebno da te pitam sada.˝
Gavin nije mislio da je to moguće, ali su joj se oči još više raširile. Zatim je
kleknuo pred njenim nogama, sa njenim bratom, njegovom obitelji, a i ostatkom
društva iza sebe kao svjedocima.
Želio je Kiru zauvijek. Proklete posljedice. On bi ih oboje mogao odvesti u
skandal, a njihova obitelj bi ih mogla prezreti, a društvo bi ih moglo izbjegavati. Dok
god ga ne bude mučio ovaj ponor u grudima koji je zajapio otvoren i prazan na
pomisao da bi Kira mogla otići zauvijek, on će riskirati.
Plašljiv osmijeh osvijetlio joj je lice dok je jedna srebrnasta suza potekla niz
obraz, a potom druga. Gospode, ona je bila najljepša žena, i iznutra i izvana, koju je
ikada znao. Zapanjila ga je svojom ljubavlju, svojom prirodom, svojom prividnom
krhkošću i nevjerojatnom snagom. Kira je bila kao ni jedna druga žena.
˝Biste li mi učinili veliku čast, gospođice Melbourne, da postanete moja supruga?
˝
Toliko je tiho stajala da se Gavin počeo brinuti. Sa svojim srcem u očima, buljila
je u njega, a suze su joj jedna za drugom tekle niz lice. Bojao se da joj je previše bilo
svega, i bio je zabrinut da će ga odbiti. I vjerojatno je to i zaslužio.
Oko njega, gomila je bila prigušena, čekala, čekala ... Gavin je čuo kako mu srce
lupa u prsima. Zrake znoja izbile su mu preko leđa.
Molim te Bože, daj da me prihvati.
˝Kira?˝ Tiho je prošaptao.
Jednim jecajem bacila se prema njemu. Gavin je jedva ustao na vrijeme kako bi
je zagrlio. Držao ju je uz sebe, uživajući u njezinoj blizini, znajući da je sa jednom
njenom riječju to mogao činiti svaki dan, cijelog svog života.
Gospode, neka kaže tu jednu riječ.
˝Da li to znači da?˝ Upitao je on.
Opet je jecala, ali ovaj put je također kimnula.
˝Da.˝ Zagrlio ju je čvrsto. ˝Da!˝
Netko je pljesnuo. Gavin je podigao pogled i pronašao Brocka Taylora kako
polako spaja ruke. Bacio je pogled s ljubavlju na njegovu ženu, koja je uskoro
slijedila njegov primjer. U blizini su se pridružili James, tetka Caroline, Darius, pa
čak i Cordelia. Za nekoliko trenutaka cijela je soba pljeskala, a srčani zvuk mu je
progutao strahove zbog njihove budućnosti.
˝Oni svi to odobravaju˝, šapnuo joj je. ˝Čak i da nisu, ne bi me bilo briga. Volim
te. Toliko sam ti toga priuštio prije nego što sam to shvatio, i jako mi je žao. Molim
te oprosti mi.˝
˝A što je s Daggettovim prokletstvom?˝
Odmahnuo je glavom. ˝Ne postoji takva stvar. Sad to vidim. Način na koji te
želim motiviran je samo ljubavlju. Dakle, ako kažeš da i ti mene voliš, možemo sutra
biti u braku, pa ću ti ponovo dokazati koliko. ˝
˝Gavine!˝ Ona je pocrvenila.
Lice mu je postalo ozbiljno. ˝Da li? Voliš me, mislim? ˝
Kimnula je glavom. ˝S mojom perzijskom polovicom, mojom engleskom
polovicom... Svaki dio mene pripada tebi.˝
˝Ne mogu se sjetiti ničega što bi me učinilo sretnijim˝, promrmljao je.
Zatim je zapečatio njezina usta poljupcem zrelim od obećanja budućnosti,
isprepletenog sa vječnom ljubavlju njegovog srca. A ona mu se predala, s jednakom
mjerom, jednaka njemu – žena njegovih snova.

Prevod: Ashhh
Lektorisanje: divlja princeza
Obrada: Dolly
Epub: macanderson
Za BalkanDownload preradio: Vuk