You are on page 1of 3

ANALISIS EES PENGAJIAN MALAYSIA KV KUDAT SEM2

ANALISIS COURSE ENTRANCE SURVEY : DVM 1 MPP


CLO NO ITEM 1 2 3 4 5 MOD
1 Menyenaraikan peruntukan-peruntukan utama 15 9 2
yang terdapat dalam perlembagaan
1 2 Menjelaskan prinsip-prinsip Rukun Negara 3 21 4

3 Menjelaskan secara ringkas amalan agama 12 12 3


Islam, Hindu dan Buddha
1 Memahami kepentingan sistem Demokrasi 8 16 3
Berparlimen
2 2 Menyatakan proses Pilihanraya di negara kita 8 16 3

3 Memahami fungsi badan-badan pemerintahan 16 8 2


negara
1 Memahami konsep kerjasama dalam 1 23 4
kumpulan
3 2 Melaksanakan projek dengan penuh komitmen 3 21 3
3 Melaksanakan projek dengan semangat 7 16 1 3
patriotik

PURATA MOD 3

ANALISIS COURSE EXIT SURVEY : DVM 1 MPP


CLO NO ITEM 1 2 3 4 5 MOD
1 Menyenaraikan peruntukan-peruntukan utama 9 15 5
yang terdapat dalam perlembagaan
1 2 Menjelaskan prinsip-prinsip Rukun Negara 13 11 4

3 Menjelaskan secara ringkas amalan agama 12 12 5


Islam, Hindu dan Buddha
1 Memahami kepentingan sistem Demokrasi 9 15 5
Berparlimen
2 2 Menyatakan proses Pilihanraya di negara kita 11 12 5

3 Memahami fungsi badan-badan pemerintahan 15 8 4


negara
1 Memahami konsep kerjasama dalam 3 21 5
kumpulan
3 2 Melaksanakan projek dengan penuh komitmen 3 21 5
3 Melaksanakan projek dengan semangat 4 20 5
patriotik

PURATA MOD 4.78

ANALISIS COURSE ENTRANCE SURVEY : DVM 1 BPP


ANALISIS EES PENGAJIAN MALAYSIA KV KUDAT SEM2

CLO NO ITEM 1 2 3 4 5 MOD


1 Menyenaraikan peruntukan-peruntukan utama 13 14 1 3
1 yang terdapat dalam perlembagaan
2 Menjelaskan prinsip-prinsip Rukun Negara 3 25 4

3 Menjelaskan secara ringkas amalan agama 10 18 3


Islam, Hindu dan Buddha
1 Memahami kepentingan sistem Demokrasi 15 13 2
2 Berparlimen
2 Menyatakan proses Pilihanraya di negara kita 15 13 2

3 Memahami fungsi badan-badan pemerintahan 1 14 13 2


negara
1 Memahami konsep kerjasama dalam kumpulan 28 4
3
2 Melaksanakan projek dengan penuh komitmen 1 27 3

3 Melaksanakan projek dengan semangat 10 17 1 3


patriotik

PURATA MOD 2.89

ANALISIS COURSE EXIT SURVEY : DVM 1 BPP


CLO NO ITEM 1 2 3 4 5 MOD
1 Menyenaraikan peruntukan-peruntukan utama 23 4 3
1 yang terdapat dalam perlembagaan
2 Menjelaskan prinsip-prinsip Rukun Negara 13 15 4

3 Menjelaskan secara ringkas amalan agama 11 17 4


Islam, Hindu dan Buddha
1 Memahami kepentingan sistem Demokrasi 12 16 4
2 Berparlimen
2 Menyatakan proses Pilihanraya di negara kita 13 15 4

3 Memahami fungsi badan-badan pemerintahan 19 9 3


negara
1 Memahami konsep kerjasama dalam kumpulan 12 16 4
3
2 Melaksanakan projek dengan penuh komitmen 13 15 4

3 Melaksanakan projek dengan semangat 17 11 3


patriotik

PURATA MOD 3.67


ANALISIS EES PENGAJIAN MALAYSIA KV KUDAT SEM2

ANALISIS COURSE ENTRANCE SURVEY : DVM 1 MTA


CLO NO ITEM 1 2 3 4 5 MOD
1 Menyenaraikan peruntukan-peruntukan utama 27 1 2
yang terdapat dalam perlembagaan
1 2 Menjelaskan prinsip-prinsip Rukun Negara 4 11 13 4

3 Menjelaskan secara ringkas amalan agama 9 19 3


Islam, Hindu dan Buddha
1 Memahami kepentingan sistem Demokrasi 20 8 2
Berparlimen
2 2 Menyatakan proses Pilihanraya di negara kita 25 3 2

3 Memahami fungsi badan-badan pemerintahan 28 3


negara
1 Memahami konsep kerjasama dalam 9 19 4
kumpulan
3 2 Melaksanakan projek dengan penuh komitmen 28 3
3 Melaksanakan projek dengan semangat 2 26 4
patriotik

PURATA MOD 3

ANALISIS COURSE ENTRANCE SURVEY : DVM 1 MTA


CLO NO ITEM 1 2 3 4 5 MOD
1 Menyenaraikan peruntukan-peruntukan utama 24 4 3
yang terdapat dalam perlembagaan
1 2 Menjelaskan prinsip-prinsip Rukun Negara 23 5 3

3 Menjelaskan secara ringkas amalan agama 19 9 3


Islam, Hindu dan Buddha
1 Memahami kepentingan sistem Demokrasi 17 11 3
Berparlimen
2 2 Menyatakan proses Pilihanraya di negara kita 14 4 3

3 Memahami fungsi badan-badan pemerintahan 16 12 3


negara
1 Memahami konsep kerjasama dalam kumpulan 20 8 3
2 Melaksanakan projek dengan penuh komitmen 21 7 3
3 3 Melaksanakan projek dengan semangat 11 17 4
patriotik

PURATA MOD 3.11