You are on page 1of 70

DİLKO

YDS / YÖKDİL
VOCABULARY

Okan KARATAŞ
Nizamettin ER

www.dilkoyayincilik.com
Tüm hakkı saklıdır. 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Hükümleri gereğince yayıncının yazılı izni
olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı elektronik ortam dahil kopya edilemez, çoğaltılamaz.

ISBN: 978-605-2248-05-8

Baskı Yeri: Yazın Basın Yayın Matbaa Turizm Tic. Ltd. Şti. (Sertifika No: 12028)
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi B Blok No: 38-40-42-44
Başakşehir / İstanbul
Tel: (0212) 565 01 22

Yayımlayan: Moya Modern Yayınlar ve Eğt. Hiz. İnş. Tic. Ltd. Şti. (Sertifika No: 19955)
Aydınevler Mah. Preveze Sk. No: 15 Maltepe / İstanbul
Tel: (0216) 450 60 30

w w w. d i l k o y a y i n c i l i k . c o m

DİLKO markası, Dilko Eğitim ve Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.’nin tescilli markasıdır. Markanın, Türkiye’deki basılı ve
digital yayıncılıkta tek yetkili kullanıcısı, Moya Modern Yayınlar ve Eğitim Hizmetleri İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’dir.
OĞLUM ANIL’IN ANISINA

ÖN SÖZ

Yabancı dil öğretiminde kelime bilgisinin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Bu kitap
benzerlerinin aksine sözlük kullanımını neredeyse sıfıra indirerek kelime öğrenimini
zevkli hale getirecek şekilde tasarlanmıştır.
Kitabımızda kelimeler ilk olarak cümle içerisinde kullanılmış daha sonra alıştırmalarla
bu kelimeler pekiştirilerek akılda kalıcılığının kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Kitapta
neredeyse bütün kelimelerin eşanlamlıları bulunmaktadır.
Kitabımızı; YDS, ÖABT, YÖKDİL (Sosyal, Sağlık, Fen gibi bölümlere uygun
alıştırmalarla beraber), TUS ve üniversite sınavına İngilizce bölümünden hazırlanan
öğrencilerin yararlanacağı şekilde hazırladık. Cümlelerde kullanılan kelimeler sınavlar
için büyük önem arz etmektedir. Bu kelimelerin bilinmesi sadece sınavlar için değil
aynı zamanda akademik kariyer yapan birçok insana da yardımcı olacaktır.
Kitabımızın hazırlanması sürecince özellikle manevi desteğini esirgemeyen değerli
meslektaşlarıma, daima yanımda olduklarını bana her zaman hissettiren aileme,
gözlerindeki o mükemmel ışıkla beni hep daha iyisini yapmaya zorlayan sevgili
öğrencilerime ve yine kitabın hazırlanmasında emeği geçen meslektaşlarım ve
arkadaşlarım Ali DURAL ve Seda ALAGÖZ’e sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

OKAN KARATAŞ
CONTENTS

ACADEMIC ENGLISH VERBS


A. DICTIONARY & SYNONYMS ......................................................7
B. EXERCISES ................................................................................101

TERMINOLOGY STUDIES & SYNONYMS


A. ENVIRONMENT & SOCIAL SCIENCES
EXERCISES ................................................................................118
TEST 1 ........................................................................................131

B. MEDICINE & HEALTH


EXERCISES ................................................................................144
TEST 2 ........................................................................................152

C. SCIENCE
EXERCISES ................................................................................164
TEST 3 ........................................................................................169

D. WORLD & ANIMALS


EXERCISES ................................................................................174
TEST 4 ........................................................................................183

E. BUSINESS & ECONOMY


EXERCISES ................................................................................188
TEST 5 ........................................................................................192

ADVERBS
A. DICTIONARY ...............................................................................191
B. SYNONYMS ...............................................................................203

PHRASAL VERBS
A. DICTIONARY ...............................................................................211
B. EXERCISES ...............................................................................221
C. TESTS ........................................................................................231

PREPOSITION
A. PREPOSITION LIST ....................................................................241
B. EXERCISES ...............................................................................246
C. TESTS ........................................................................................257

VOCABULARY TESTS ...........................................................................267


ÇIKMIŞ SORULAR ..................................................................................277

ANSWER KEY .........................................................................................317


ACADEMIC
ENGLISH VERBS

DICTIONARY &
A SYNONYMS
DICTIONARY & SYNONYMS

A
abandon • They were forced to abandon their houses. bırakmak, terketmek
Exercise - 1

abate • The debate over this will not abate. yatışmak, dinmek
abbreviate • Please abbreviate the story. kısaltmak, özetlemek
abduct • The poor boy was abducted by a robber. kaçırmak
abhor • If you abhor raw fish, eat meat ball. nefret etmek, sevmemek

1. I’m one of those people who is always on time, and ________________ lateness.
2. Patients should be observed in a closed ward setting until signs and symptoms
________________.
3. Her natural mother had ________________ her at an early age.
4. I decided to ________________ my stay in Cambridge.
5. The millionaire who disappeared may have been ________________.

abide by • Abide by the rules, don't violate them. itaat etmek


ortadan kaldırmak, yok
abolish • The two countries abolished the treaty.
Exercise - 2

etmek
abridge • I will buy an abridged dictionary kısaltmak
• The government hasn't abrogated the legislation feshetmek, ortadan
abrogate
restricting human rights. kaldırmak
• It doesn't absolve you from responsibility in the
absolve muaf tutmak, hariç kılmak
accident.

1. We believe the board is to ________________ its responsibilities to its shareholders.


2. She asked the bishop to ________________ her sins so as to feel relieved.
3. Because some of these emails are so long I have ________________ several but provided a link
to the full email.
4. They proposed a referendum on ________________ the monarchy, and setting up a republic.
5. If a majority votes for the strike, they rightly expect the minority to ________________ the decision.

absorb • They were unable to absorb the information. emmek, içine çekmek
kaçınmak, sakınmak, uzak
abstain • You might try abstaining from coffee.
Exercise - 3

durmak
abuse kötüye kullanma, istismar
• Don't abuse your belongings.
(misuse) etmek
• If there is to be democracy in Indonesia, the army will
accede (to) kabul etmek, razı olmak
have to accede to it.
accelerate • Fibbing causes breathing to accelerate. hızlanmak, acele etmek

1. Once the countdown reached zero, the cart began to move, ________________ rather rapidly.
2. Riders who ________________ their horses should be prosecuted.
3. The authorities did not ________________ to the strikers’ demands.
4. One can overcome common allergies and other ailments by ________________ from
non-vegetarian food.
5. The refined medicines in the patch can be directly ________________ by the skin and enter the
body to control the pain.

YDS / YÖKDİL VOCABULARY 8 Dilko Yayınları


ACADEMIC ENGLISH VERBS DICTIONARY & SYNONYMS

wonder • I was just beginning to wonder where you were. merak etmek, şaşmak
Exercise - 188

wound • Losing the match wounded his pride. yaralamak, incitmek


• He spent the evening wrapping up the Christmas sarmalamak, sarmak,
wrap
presents. kaplamak
• Over the years, many ships have been wrecked in mahvetmek, rezil etmek,
wreck
that part of the sea. kaza yapmak

1. He was seriously ________________ twice and two of his horses were shot beneath him.
2. His ship is ________________ and the passengers were taken to the long-boat.
3. Furthermore, one might ________________ at the odd ratios of athletic facilities at our school.
4. Leonora ________________ herself in a large white bath towel.

Y
yawn • We couldn't help yawning during the speech. esnemek
• He yearns for adventure, wild lands, forests and
Exercise - 189

yearn özlem duymak, arzulamak


animals.
yell • She yelled at the child to get down from the wall. bağırmak, seslenmek
• The research has yielded useful information.
yield ürün vermek, sağlamak
• Higher-rate deposit accounts yield good returns.
• After a long siege, the town was forced to yield. karşı koyamamak, boyun
yield to
• He reluctantly yielded to their demands. eğmek

1. His grass farm began to ________________ a new product: profits.


2. Suddenly, he heard his friend ________________ and the team swerved left.
3. Finally, he partially ________________ their argument.
4. I opened my mouth to ________________, but before I knew it, I was throwing up on the floor.
5. When my sister was pregnant, all she did was to ________________ for chocolate ice cream and
French fries.

Z
• If you are cold, stop complaining and zip your coat
fermuarlamak, vızıldayarak
zip up.
geçmek
Exercise - 190

• Swallows zipped back and forth across the lake.


• Houston was the only town in the country that was
zone bölgelere ayırmak
zoned properly.
• Just as I got to the bottom of the stairs, the subway
zoomed out of the station. fırlamak, vınlamak,
zoom
• The camera zoomed in for a close-up of the actor’s yakınlaştırmak
face.

1. Police will need to monitor the fast-moving cars that ________________ along the busy streets.
2. His black jacket was ________________ up despite the heat of the night and his hands were in his
pockets.
3. The park has been ________________ into four distinct bioregions, each with its own ecological
identity

Dilko Yayınları 83 YDS / YÖKDİL VOCABULARY


ACADEMIC ENGLISH VERBS DICTIONARY & SYNONYMS

stimulate stipulate subside suffer subsidize

diminish
lessen agonize
rouse back
decrease ache
excite support
instruct dwindle hurt
inspire wane fund
order grieve
motivate recede pay for
require undergo
encourage abate sponsor
demand moderate experience
fire up promote
lay down settle down endure
accelerate endow
insist on collapse go through
quicken drop underwrite
live through
invigorate descend finance
put up with
fall down

split substitute supplant surpass undermine

leave
divide
replace weaken
rip displace exceed
exchange demoralize
tear replace beat
switch damage
crack
separate

undertake uphold urge utilize vanish

advise
press
start use
support beg disappear
commence apply
sustain plead be wiped out
accept exploit
maintain appeal become extinct
take on employ
defend ask die out
embark on operate
endorse drive evaporate
carry out consume
advocate push fade away
agree to make use of
encourage
force

vary verify wander yield zoom

produce
confirm bear race
differ
prove meander generate hurry
diverge
validate roam bring in speed
alter
substantiate walk resign dash
fluctuate
make sure relinquish dart
surrender

Dilko Yayınları 99 YDS / YÖKDİL VOCABULARY


ACADEMIC ENGLISH VERBS

B EXERCISES
ACADEMIC ENGLISH VERBS EXERCISES

Exercise 25

intervene abandoned nullify deprive identify dwell

endangering failed brew blend prevail

1. Every attempt to induce dad to lend us his car ___________________ because he feared that we
would drive drunk, ___________________ our lives.
2. Even with lots of material things, it was difficult for the homesick girl to ___________________ in a
place where she had no family.
3. Eyewitnesses were able to ___________________ the suspect by the unusual tattoo he had in the
middle of his forehead.
4. Ghost hunters speculated that no one seemed to occupy the ___________________ hospital since
the structure was in disarray and no remnants of human life were found.
5. Hopefully the coffee will ___________________ the drowsy effects of the medication and allow me
to stay awake.
6. I was able to ___________________ enough tea for everyone who would be visiting the Edwardian
Tea Festival.
7. I plan on breaking up with my girlfriend because our views on important issues do not
___________________ well together.
8. If logical minds do not ___________________, a major war will break out between the two largest
gangs in the city.
9. If implemented, the President’s crazy plan will ___________________ seniors of adequate
healthcare.
10. If the police do not ___________________, the fans of the winning team will deride the losing
players as they leave the arena.

Exercise 26

bear mown precipitate interpret indulge sprout enroll

revolves divorce commerce debase inquire book

1. Kim couldn’t ___________________ in the newest insurance plan because she hadn’t been at the
company long enough.
2. John and I always ___________________ in a luxury cruise after we receive our tax refunds.
3. Most of the ___________________ in the country ___________________ around the nation’s oil
exports.
4. Michelle couldn’t ___________________ to see her ex-husband with someone else, even years
after their ___________________.
5. The politician tried to ___________________ his rival’s good reputation by spreading false rumours
about him.
6. The police officer could not ___________________ the deaf woman’s gestures.
7. The police are going to ___________________ about your whereabouts on the night of the murder.
8. The manager tried to ___________________ a meeting room at the office building, but none were
empty.
9. The rising level of unemployment is going to ___________________ a huge crowd at the welfare
office.
10. The recently ___________________ yard seemed to ___________________ back up as soon as it
was cut.

YDS / YÖKDİL VOCABULARY 114 Dilko Yayınları


TERMINOLOGY STUDIES
&
SYNONYMS

A ENVIRONMENT & SOCIAL SCIENCES

B MEDICINE & HEALTH

C SCIENCE

D WORLD & ANIMALS

E BUSINESS & ECONOMY


TERMINOLOGY STUDIES & SYNONYMS

ENVIRONMENT &
A SOCIAL SCIENCES
TERMINOLOGY STUDIES & SYNONYMS ENVIRONMENT & SOCIAL SCIENCES

Exercise 13

extends stretching predominant circulation deserts distinctive

altitude perennial

1. Glaciers are the ___________________ ice sheets on the planet. They are huge masses of ice that
slowly move over the land surface, ___________________ in high mountains and the cold Polar
Regions.
2. Hills are raised areas on the surface of the earth with ___________________ summits, but are not
as high as mountains.
3. Plains are broad flat areas on the earth’s surface ___________________ over a wide area. Plains
are lower than the land in their surrounding and can be found both inland and along the coast.
4. ___________________ are the hot and dry areas of the world. They are the arid and semi-arid
lands with little or no vegetation.
5. The troposphere is the lowest layer of the atmosphere, nearest to the earth’s surface. It is where all
the aviation activities, weather, wind ___________________, and climate take place.
6. The mesosphere has an ___________________ as high as 80 kilometers above the earth’s surface
and it is above the startopause.
7. The thermosphere ___________________ from the mesopause (the thin separating layer between
the mesosphere and the thermosphere) to the thermopause (the highest point of the thermosphere).

extend stretch predominant distinctive altitude

spread enlarge main


prolong distinguishing
elongate major typical height
lengthen widen prime unique
extend principal elevation
postpone characteristic
stretch out broaden prevalent

perennial desert
recurrent
perpetual
constant wildernesses
persistent wastelands
lasting abandon
permanent leave
enduring

YDS / YÖKDİL VOCABULARY 130 Dilko Yayınları


TERMINOLOGY STUDIES & SYNONYMS / TEST - 1

TEST 1

Fiil in the blanks with the correct word.

coast abroad merchant voyage convince

journey persuade
shore wholesaler trip
overseas trader satisfy
seaside expedition
away dealer crossing assure
bank exporter
cruise encourage

volume infamous profound identify persistent


size
bulk
intense determined
capacity notorious classify
great obstinate
quantity ill-famed distinguish
sincere stubborn
degree dishonourable detect
deep insistent
amount
section

equity commitment vital stabilizing considerable

obligation fundamental steadying substantial


justice
duty critical soothing significant
fairness
responsibility crucial steadying large
impartiality necessary alleviating
assurance extensive

1. The luxury ---- RMS Titanic ---- in the early 2. ---- World War II, some 350, 000 women ----
hours of April 15, 1912, ---- the in the U.S. Armed Forces, both ---- home
---- of Newfoundland in the North Atlantic. and ----.

A) coast B) sank A) served B) during


C) steamship D) off C) abroad D) at

Dilko Yayınları 131 YDS / YÖKDİL VOCABULARY


TERMINOLOGY STUDIES & SYNONYMS

MEDICINE &
B HEALTH
TERMINOLOGY STUDIES & SYNONYMS MEDICINE & HEALTH

Exercise 1

prescription scratching reactions emergency infected consulted treatment

inhalation relieve immediate obtained underlying coughs ease

1. A sulfuric acid burn is a medical ___________________ and requires ___________________


treatment.
2. When working with acid, the workplace should be well ventilated to prevent ___________________
of fumes as an internal burn can occur if the fumes are inhaled.
3. Naproxen gel is generally ___________________ with a doctor’s ___________________, and is
often used for several days until pain decreases.
4. Most people don’t require significant ___________________ for bed bug bites, though occasionally
anti-itch creams are recommended or treatment might be necessary if bites are scratched and
become ___________________.
5. The most important thing to remember with bed bug bites is to avoid ___________________ them.
6. A few people have more significant ___________________ to bed bug bites and are thought to
have allergies to elements in the saliva of the bugs.
7. Several approaches can be used to ___________________ hand cramps, and to prevent or reduce
the occurrence of cramps in the hands.
8. If hand cramps become extremely frequent or severe, a doctor should be ___________________,
as the cramps may be a sign of an ___________________ problem which needs to be addressed.
9. Some people find that using a warm soak or a hot compress can ___________________ hand
cramps.
10. ___________________ have many different causes, such as allergies, smoking, illness, or dryness
in the environment and weather changes.

prescription scratch emergency relieve consult


ask
treatment itch crisis release call in
remedy scrape disaster ease refer to
recommendation cut difficulty mitigate have a talk
instruction bite tragedy lessen turn to
seek information

immediate underlying

instant core
direct inspiring
abrupt causing
urgent motivating

YDS / YÖKDİL VOCABULARY 144 Dilko Yayınları


TERMINOLOGY STUDIES & SYNONYMS / TEST - 2

TEST 2

Fiil in the blanks with the correct word.

experienced trained pose palpitation sweat

knowledgeable proficient perspiration


tremor
skilled accomplished present moisture
shudder
expert educated create fluid
shiver
qualified taught establish wetness
tremble
proficient coached dampness

certain describe

some depict
several illustrate
particular express
evident portray
reliable explain

1. The best pain ---- ultimately depends on the 3. Most birthmarks do not ---- significant
type of pain ----, as well as the ---- of the ----. health ---- and do not need to be ---- for
medical ----.
A) pain
B) relief A) removed
C) experienced B) reasons
D) cause C) problems
D) pose

2. Laser birthmark removal is a ---- procedure 4. Close ---- have been found between
that can be ---- by a dermatologist or a ---- levels and insulin levels. Increasing ----
---- cosmetic surgeon to improve the activity levels will naturally lead to better
---- of birthmarks nearly anywhere on the sleep ----.
body.
A) ties
A) performed B) exercise
B) appearance C) habits
C) clinical D) physical
D) trained

YDS / YÖKDİL VOCABULARY 152 Dilko Yayınları


TERMINOLOGY STUDIES & SYNONYMS

C SCIENCE
TERMINOLOGY STUDIES & SYNONYMS SCIENCE

Exercise 1

pursue consistent assumptions launched identify

tissue conservation associated dominance spanning

orbiting disintegrate constant interaction prone

1. Wildlife ecology is a field that studies animals, especially animal populations, and seeks to
___________________ ways in which those populations can be helped.
2. Those involved in a wildlife ecology career will often ___________________ disciplines in
education, research and ___________________.
3. Nuclear energy is simply a term describing any energy ___________________ with atomic
reactions. These can be created by people, but they also happen through natural processes.
4. __________ the planet at 20, 000 mph (32, 186.88 kph) while emitting a ___________________
radio signal, Sputnik was a red flag that told America not to take its technological
___________________ for granted.
5. As space technology matured, satellites were ___________________ for military and commercial
purposes.
6. A seismic zone is a region in which the rate of seismic activity remains fairly ___________________.
7. Most high-activity seismic zones are located along what are known as fault zones, regions of the
Earth’s crust which are ___________________ to seismic activity.
8. Social research examines a society’s attitudes, ___________________, beliefs, trends,
stratifications and rules. The scope of social research can be small or large, ranging from the self or
a single individual to ___________________ an entire race or country.
9. Oxidation is defined as the ___________________ between oxygen molecules and all the different
substances they may contact, from metal to living ___________________.
10. We often used the words oxidation and rust interchangeably, but not all materials which interact with
oxygen molecules actually ___________________ into rust.

pursue consistent assumption launch associate span


coherent
follow supposition introduction length
harmonious correlate
dog statement throw period
constant relate
shadow hypothesis presentation area
steady combine
chase notion toss time
reliable connect
track belief start width
stable unite
trail idea commence cover

prone disintegrate constant dominance interaction

authority
break endless governance contact
disposed to
fragment perpetual power collaboration
susceptible to
degenerate ceaseless control interface
likely to
split incessant supremacy communication

YDS / YÖKDİL VOCABULARY 164 Dilko Yayınları


TERMINOLOGY STUDIES & SYNONYMS / TEST - 3

TEST 3

Fiil in the blanks with the correct word.

complicated primarily simulation municipal remnant

confused largely
imitation urban trace
problematic mostly
replication public remains
difficult principally
model civic remainder
complex mainly
reproduction community leftover
confounded chiefly

progress roam

growth
meander
development
travel
evolution
wander
advance
ramble
proceed

1. ---- change over the ---- of ---- led some 3. Physics is concerned with how motion,
dinosaurs to ---- into modern birds. light, heat and force ---- with energy and
----, so a physics lab has a variety of
A) gradual instruments used to ---- these kinds of ----.
B) course
C) evolve A) experiments
D) evolution B) conduct
C) matter
D) interact

4. With the ---- of computers and highly


2. Wind turbines ---- wind to ----. They can be sophisticated computer ----, modern
less ---- when the wind is ----. physics labs allow scientists to run
---- computer ---- as part of laboratory
A) calm experiments.
B) efficient
C) convert A) complicated
D) electricity B) software
C) simulations
D) invention

Dilko Yayınları 169 YDS / YÖKDİL VOCABULARY


TERMINOLOGY STUDIES & SYNONYMS

WORLD &
D ANIMALS
TERMINOLOGY STUDIES & SYNONYMS WORLD & ANIMALS

Exercise 1

distributions accounts features pressure tradition whirlwind dense

destructive located measured peaks extends encompasses

1. %60 of the world’s coal is mined underground. Surface mining, however, ___________________ for
80 per cent of the production in Australia and 67 per cent of the US production.
2. The word tornado comes from Spanish language and means to twist or turn. A tornado
is a ___________________ produced by atmospheric conditions, mainly extremely low
___________________, during a severe thunderstorm.
3. The tornado is one of the most unpredictable and ___________________ forces of nature, often
destroying everything in its path.
4. Traditionally, the world’s tallest mountains were determined as ___________________ from sea
level. By this definition, there are about 450 mountain ___________________ over 7, 000 meters.
5. The Balkans region ___________________ over 270, 271.5 square miles (700, 000 square km)
across southeastern Europe.
6. Italy is a European country that ___________________ into the Mediterranean Sea. Italy has a 4,
722.4 mile (7, 600 km) coastline, but it is shares land border with a number of countries to its north,
Austria, France, Slovenia, and Switzerland.
7. The world’s largest rainforest, and also the most famous, is the Amazon Rainforest, mostly
___________________ within Brazil (60%) and Peru (13%) in South America.
8. Like other rainforests, the Amazon Rainforest is extremely ___________________, featuring over
90, 000 tonnes of living plants per square kilometre.
9. In countries such as India and Pakistan, where it is ___________________ that parents arrange
weddings, the average age at marriage is 17, with many brides getting married as soon as they turn
15.
10. Geography is an extremely broad discipline that seeks to map and describe both the physical
___________________ of the Earth, like mountains, and its human features, such as the borders of
countries or ___________________ of religions.

account for feature peak

constitute include summit


make up present point
form perform ultimate
explain appear uttermost
justify turn up crowning

YDS / YÖKDİL VOCABULARY 174 Dilko Yayınları


TERMINOLOGY STUDIES & SYNONYMS TEST - 4

17. In the rain forest, sun bears like to spend 22. While they can be ---- predators, piranhas
lots of time in the ----. They may be seen are ---- cautious and will usually only ----
either ---- for food or even resting in the larger animals if the ---- is obviously dead or
forest ---- on beds they create out of ---- and dying.
twigs.
A) relatively
A) foraging B) creature
B) treetops C) fearsome
C) canopy D) attack
D) leaves

18. When Russian blues have kittens, the ---- 23. Threats to ---- African gorillas generally ----
are typically on the small side. It is ---- for a human ---- on habitat, hunting, and ----.
mother Russian blue to ---- more than four
---- in a litter. A) encroachment
B) wild
A) litters C) disease
B) kittens D) include
C) rare
D) have

24. Insects are known for having diets that are


19. The Great Plains wolf is a ---- of gray wolf
---- in plant ---- such as flowers, ----, nectar
that was once ---- in parts of North America.
or leaves, but about one-third of all insect
These animals were often ---- as dangerous,
species are carnivorous, which means that
and they were nearly ----.
they eat animal ----.
A) abundant
A) matter
B) eradicated
B) flesh
C) subspecies
C) seeds
D) perceived
D) rich

20. There are more than 40 different species


of flying fish, and all have the ---- ability to 25. Some ---- fish are highly ---- and must be
not only break the ---- of the water but to ---- kept alone, or else they will attack their tank
above it, aided by wing-like ----. ---- until none are left ----.

A) unique A) aggressive
B) fins B) mates
C) surface C) alive
D) glide D) aquarium

21. Similar to most species of owl, the masked


owl is ---- in nature and is seldom ---- by
humans. They have a ---- diet consisting of
small mammals like rabbits and rodents,
birds, and ----.

A) observed
B) nocturnal
C) carnivorous
D) reptiles

Dilko Yayınları 185 YDS / YÖKDİL VOCABULARY


TERMINOLOGY STUDIES & SYNONYMS

BUSINESS &
E ECONOMY
TERMINOLOGY STUDIES & SYNONYMS BUSINESS & ECONOMY

Exercise 1

investor enterprise market purchase allocate labour regulate

goods competitive stand out consumers unemployment intervention concept

1. GDP and ___________________ rates are linked in the sense that both are macroeconomic factors
that are used to gauge the state of an economy.
2. The business world can be extremely ___________________. Companies typically want to have
something that makes them ___________________ from the crowd, something that makes them
more appealing and interesting to both members of the public and the media.
3. Public relations can give ___________________ and the media a better understanding of how a
company works.
4. A ___________________ order number is an alphanumeric code that is assigned to a particular
request to buy something.
5. Free trade is a system in which goods, capital, and ___________________ flow freely between
nations, without barriers which could hinder the trade process.
6. Economic theory is a broad ___________________ for the explanation and understanding of the
movement of ___________________ in a market.
7. Classical economic theory tends to favour a free ___________________ system. Under this theory,
little government ___________________ is necessary to help support a society.
8. Governments ___________________ resources, give jobs to certain classes or people, and
___________________ the economy through heavy taxation.
9. A business venture is a start-up ___________________ that is formed with the expectation and plan
that a financial gain will result.
10. A business venture will most likely be funded initially by an ___________________, which is often
the small business owner or the originator of the idea.

investor enterprise allocate purchase regulate


distribute
buy
willingness share
backer get adjust
creativity hand out
sponsor pay for legalize
initiative divide up
financier obtain control
business give out
patron acquire order
company allot
gain
assign

goods competitive stand out unemployment

belongings
obvious
properties ambitious
show up idleness
things combative
clear redundancy
possessions reasonable
notable joblessness
commodities driven
noticeable
merchandises

YDS / YÖKDİL VOCABULARY 188 Dilko Yayınları


TERMINOLOGY STUDIES & SYNONYMS TEST - 5

13. Job performance is the sum total of 17. In the business world, a formative evaluation
a worker’s ---- of ---- tasks. Grouping, is an ---- of a product that is ---- before the
assigning, analysing, and ---- a worker’s process of production is complete. This
job performance generally involve human allows the makers of the product to ----
resource ----. any flaws and decide whether the product
delivers what is expected before it can no
A) expertise longer be ----.
B) execution
C) assigned A) conducted
D) evaluating B) assessment
C) altered
D) look for

14. A(n) ---- of ---- or times of ---- may cause 18. Live ---- are events where an item is ---- to a
the business cycle to expand or contract, group of people and eventually sold to the
resulting in large ---- in employment levels. highest ----, who is the person ---- to pay the
most money for it.
A) scarcity
B) overabundance A) bidder
C) commodities B) willing
D) shifts C) presented
D) auctions

15. Employee ---- is similar to the ---- of hiring 19. ---- tax is a taxation plan that replaces the
---- workers, but the key difference is ----. ---- tax. Instead of applying a ---- based on
the income earned, tax is ---- based on the
A) process rate of spending.
B) temporary
C) leasing A) income
D) permanency B) expenditure
C) tax
D) allocated

16. For many employees, the ---- from their ---- 20. Before starting a ---- association, it is a
company to an employee leasing company good idea for those ---- to sit down and ---- a
is ---- a better ---- financially. written statement regarding their ---- for the
organization.
A) original
B) actually A) establish
C) switch B) non-profit
D) deal C) vision
D) involved

YDS / YÖKDİL VOCABULARY 194 Dilko Yayınları


ADVERBS

A DICTIONARY
ADVERBS DICTIONARY

steadily düzenli bir şekilde unusually nadiren


stupidly ahmakça urgently acilen
substantially önemli ölçüde utterly tamamen
successively arka arkaya, ardışık vaguely belirsizce
succinctly kısaca variably kararsız
sufficiently yeterli bir şekilde vehemently şiddetle
suitably uygun şekilde vigorously gayretli, yorucu bir şekilde
superficially yüzeysel olarak virtually neredeyse, hemen hemen
surely muhakkak vitally hayati olarak
voluntarily gönüllü bir şekilde
wastefully savurgan bir şekilde
widely yaygın olarak
T willingly isteyerek

nezaketten yoksun bir wisely akıllıca


tactlessly
şeklinde
tenderly şefkatle
terribly korkunç, müthiş bir şekilde
thoroughly tamamen
thoughtlessly düşüncesizce
tightly sıkıca
timidly ürkekçe
tolerantly toleranslı bir şekilde
tremendously aşırı bir şekilde
truly gerçekten

U-V-W
ultimately sonunda
unconsciously bilinçsizce
undeniably inkar edilmez bir şekilde
undoubtedly şüphesiz
ansızın, beklenmedik bir
unexpectedly
şekilde
unpleasantly nahoş bir şekilde

Dilko Yayınları 201 YDS / YÖKDİL VOCABULARY


ADVERBS

B SYNONYMS
ADVERBS SYNONYMS

offensively inevitably indifferently mainly meticulously

mostly
rudely
uncaringly largely
abusively unavoidably
uninterestedly chiefly punctiliously
impolitely inescapably
unresponsively primarily in detail
indecently certainly
unsympathetically principally exactly
unpleasantly predictably
unconcernedly generally accurately
vulgarly unsurprisingly
coldly essentially precisely
outrageously without doubt
coolly predominantly
disgracefully
above all

mutually vaguely firmly purely reluctantly

unclearly only
inflexibly unwillingly
equally imprecisely simply
confidently unenthusiastically
commonly indefinitely merely
determinedly half-heartedly
communally ambiguously solely
decisively hesitantly
indefinably just

firmly sensibly thoroughly sensitively sensibly

carefully sympathetically
inflexibly comprehensively delicately
reasonably wisely
confidently fully understandingly
wisely logically
determinedly in detail thoughtfully
prudently rationally
decisively completely considerately
logically
from top to bottom caringly

Dilko Yayınları 209 YDS / YÖKDİL VOCABULARY


PHRASAL VERBS

A DICTIONARY
PHRASAL VERBS DICTIONARY

try out put to test test etmek, denemek

turn back go back to previous state eski haline dönmek

turn down reject, refuse reddetmek

turn in surrender teslim olmak, boyun eğmek

turn into cause to chwange değiştirmek, dönüştürmek

turn off switch off kapatmak


beklenmedik şekilde sonuçlanmak, ortaya
turn out prove
çıkmak
turn over rotate çevirmek, dönmek, döndürmek

turn up arrive, show up çıka gelmek

vie for compete yarışmak


stay in one place and expect
wait for beklemek
something
wait on serve, assist hizmet etmek, yardım etmek
not to go to bed until someone comes
wait up for yatmayıp birisini beklemek
home
wake up stop sleeping uyanmak

walk away with win or achieve easily kolaylıkla kazanmak

watch out look out, be careful dikkat etmek, dikkatli olmak


consider advantages and
weigh up değerlendirmek, ölçüp biçmek
disadvantages
win over persuade, convince ikna etmek

wipe out eradicate kökünü kazımak, yok etmek

work at work on, exert effort çaba göstermek

work out come up with, calculate, understand plan vb. geliştirmek, hesaplamak, anlamak

work through go through, detaylı incelemek

wrap up fold as a cover, finish up paketlemek, sarmak, (toplantı vb.) bitirmek


değersiz veya önemsiz olduğunu kabul
write off accept the worthlessness
etmek
write out put into writing yazıya dökmek

yearn for long for özlemek, burnunda tütmek

YDS / YÖKDİL VOCABULARY 220 Dilko Yayınları


PHRASAL VERBS

B EXERCISES
PHRASAL VERBS EXERCISES

Exercise 17

turn into use up worn out work out yearn for

wipe out vied for turned down turned up watch out

1. The bank ___________________ Kenny’s application for a loan because he’d just lost his job.
2. Isn’t it incredible how tadpoles ___________________ frogs? Nature really is amazing!
3. Everyone was surprised when Harry’s ex-wife ___________________ at his wedding.
4. Do you think we’ll find a new way to power cars before we ___________________ all our oil
reserves?
5. Mandy and Lynne haven’t been friends ever since they ___________________ Jerome. They both
really liked him, and both wanted to be his girlfriend.
6. There are lots of thieves on these buses, so if you don’t ___________________ you’ll lose your
wallet.
7. It’s no wonder that you get ___________________. You’re raising three kids and you have a
full-time job.
8. Rising sea levels could ___________________ many low-lying coastal cities.
9. We have to ___________________ a way of promoting our products without spending too much
money.
10. Even though I left England a long time ago, I still ___________________ the beauty of the English
countryside.

YDS / YÖKDİL VOCABULARY 230 Dilko Yayınları


PHRASAL VERBS

C TESTS
PHRASAL VERBS TEST - 4

11. The geological history of the Grand 16. Following the bomb explosion in the
Canyon region ---- to be a lot more complex shopping centre, the police have been
than previously thought when scientists warning people to ---- any suspicious-
examined the area in more detail. looking parcel.

A) brought about B) turned out A) watch out for B) rely on


C) turned off D) looked out C) come across D) run out of
E) set out E) show off

12. Bill had never used a computer until he 17. The BBC reported that the Wimbledon
took this class, but he ---- very quickly and tennis tournament might be ---- due to the
is now one of the best students. an outbreak in London.

A) carried away B) caught on A) set out B) called off


C) got off D) let down C) dealt with D) carried on
E) made for E) worked out

13. The US Ministry of Health announced 18. Results that were published by a national
that deadly diseases, such as typhoid or institution on drug use say that illegal
cholera, were likely to ---- after the recent drug use among teenagers in Portugal has
hurricanes. actually -----.

A) call in B) fall out A) turned up B) pulled through


C) set up D) look in C) made over D) closed down
E) break out E) gone down

14. They tried to save their marriage by going 19. It took me a long time to translate his
to therapy but in the end they ---- anyway. business letter as I had to ---- so many
words in the dictionary.
A) brought out B) turned down
C) stood for D) kept out A) look up B) show up
E) fell apart C) run into D) turn over
E) hand out

15. It took firemen several days to ---- the fire 20. Often thought of as the smallest unit of
which started as a result of a carelessly living organisms, a cell is ---- of many even
discarded cigarette. smaller parts, each with its own function.

A) gave back B) abide by A) taken after B) given up


C) put out D) hold out C) made up D) carried out
E) back up E) let down

Dilko Yayınları 239 YDS / YÖKDİL VOCABULARY


PREPOSITIONS

A PREPOSITION LIST
PREPOSITIONS PREPOSITION LIST

IN ABOUT ON

• ability in • anxious about • ban on


• belief in • argument about • based on
• believe in • ask about • blame on
• arrive in / at • careful about • boycott on
• deficient in • concern about • burden on
• compete in • doubt about • assault on
• differ in / from • ideas about • agreement on
• decrease in • forget about • attack on
• confide in / to • information about • center on
• enroll in • question about • depend on
• enter into • talk about • dependent on
• divide into • worry about • comment on
• gain in • count on
• experience in • compliment on
• dress in • concentrate on
• drop in • decide on
• failure in • experiment on
• faith in • dwell on
• fall in • economize on
• efficient in • effect on
• fit in • elaborate on
• end in • embargo on
• increase in • embark on
• indulge in AT • emphasis on
• lacking in • feed on
• persist in • shout at • focus on
• pleasure in • smile at • impose on
• proficient in • aim at • influence on
• interest in • attempt at • insist on
• interfere in • estimate at • live on
• invest in • glance at • pride on
• involve in • point at / to • negotiation on
• participate in • look at • intrude on
• skill in • swear at • operate on
• specialize in • shoot at • keen on
• trust in • bad at • keep on
• result in • throw at • reliance on
• rich in • rely on
• rise in • spend on
• successful in • spy on
• satisfaction in • subsist on

YDS / YÖKDİL VOCABULARY 242 Dilko Yayınları


PREPOSITIONS

B EXERCISES
PREPOSITIONS EXERCISES

Exercise 1

on (x3) into from of (x3) for (x2) in (x2) with

1. If you have poor night vision, you may be deficient ___________________ vitamin A.
2. He was falsely accused ___________________ murder.
3. The book was originally written ___________________ German but has been translated
___________________ several languages.
4. She suffers ___________________ severe depression.
5. I’m extremely fond ___________________ her, but even so I’m afraid we can’t rely
___________________ her.
6. Anyone who’s familiar ___________________ his poetry will find the course easy.
7. New York is a city famous ___________________ its shopping and nightlife.
8. The surgeon who is going to operate ___________________ my grandfather is one of the best
ones.
9. One of the important effects ___________________ the traffic ___________________ the
environment is air pollution.
10. Is this film appropriate ___________________ young children?

Exercise 2

into from (x3) of with (x2) off by

to (x3) at between for on (x2) in (x2)

1. My daughter Cindy was absent ___________________ school ___________________ Monday and


Friday.
2. The genes we inherit ___________________ our parents happen purely ___________________
chance.
3. Congenital heart disease refers ___________________ a form of heart problem that starts before
birth.
4. Rand refrained ___________________ comment ___________________ the scandal involving his
opponent.
5. Plankton are classified ___________________ about five levels based ___________________ their
size.
6. Certain individuals are genetically susceptible ___________________ developing autoimmune
diseases, and this susceptibility is associated ___________________ multiple genes plus other risk
factors.
7. Vitamins are essential ___________________ the normal growth and development
___________________ a multicellular organism.
8. __________ the advent of the wide availability of electronic mail and access ___________________
the World Wide Web in the 1990s, the Internet has also become an important advertising venue.
9. Taiwan is situated ___________________ the South China Sea, about 100 miles
___________________ the southeast coast of mainland China.
10. The students sat ___________________ silence ___________________ their desks, waiting for the
headmaster to arrive.

Dilko Yayınları 247 YDS / YÖKDİL VOCABULARY


PREPOSITIONS

C TESTS
PREPOSITIONS / TEST - 4

1. The cotton gin, patented by Eli Whitney is 6. Located high ---- Earth’s obscuring
a machine that separates seeds, hulls and atmosphere, ---- an altitude of 580
other unwanted materials ---- cotton after it kilometres, the Hubble Space Telescope
has been picked. has provided the clearest views of the
A) from B) with universe yet obtained in optical astronomy.
C) into D) of A) below / on B) beneath / in
E) between C) under / up D) upward / below
E) above / at

2. In prolonged space flight, ---- the obvious


hazards of meteors, rocky debris, and
radiation, astronauts will have to deal 7. Hawking made fundamental contributions
---- muscle atrophy brought on by ---- the science of cosmology, the study
weightlessness. of the origins, structure, and space-time
A) with / to B) beyond / at relationships ---- the universe.
C) by / by D) besides / with A) for / between B) to / of
E) for / in C) over / among D) by / for
E) in / with

3. Everyone is sensitive ---- extreme


weather conditions; but with age, the
body may become less able to respond 8. Platelets are the tiny particles ---- the blood
---- long exposure to very hot or very cold released ---- the bone marrow that gather
temperatures. together and form a barrier to further
A) against / towards B) to / to bleeding.
C) for / to D) by / with A) into / in B) on / to
E) with / against C) in / into D) out of / from
E) from / out

4. Whether you can accomplish a specific goal


or meet a specific deadline depends first 9. EBV occurs in nearly all regions of the
---- how much time you need to get the job world, and is considered ---- the most
done. common infectious viruses known ----
A) in B) to humankind.
C) on D) for A) between / for B) among / to
E) at C) as / by D) with / for
E) by / with

5. Controlling navigation ---- the Black Sea


and the Mediterranean, the Dardanelles
and Bosporus straits have long been 10. Nearly 85% of people develop acne some
---- immense strategic and commercial time ---- the ages of 12 and 25 years old.
importance.
A) between B) among
A) between / of B) among / to C) from D) with
C) in / in D) towards / from E) under
E) to / with

YDS / YÖKDİL VOCABULARY 264 Dilko Yayınları


VOCABULARY
TESTS
VOCABULARY TEST - 1

1. A climate forcing, such as greenhouse gas 6. The villages in the south east of Turkey
increases, may ---- feedbacks like the loss now use ---- canals and drainage systems,
of sunlight-reflecting ice. making agriculture very efficient.
A) trigger B) grasp A) navigation B) irrigation
C) fortify D) rectify C) cohesion D) flow
E) improve E) sprout

2. As the surface temperature rises, the amount 7. Paper making was carried to the Middle
of heat the surface ---- will increase rapidly. East when a group of Chinese paper makers
were ---- in the 8th century.
A) conceals B) reviews
C) omits D) radiates A) captured B) emitted
E) responds C) promised D) related
E) applied

3. The Babylonians were meticulous 8. The steam engine which had existed since
astronomers, keeping a series of records the early 18th century, was ---- applied to
---- 800 years. both steamboat and railway transportation
during the 19th century.
A) exposing B) spanning
C) recovering D) improving A) intentionally B) recklessly
E) occurring C) obediently D) recurrently
E) practically

4. The peoples of Mesopotamia (Sumerians, 9. Mass production of sewing machines and


Assyrians, and Babylonians) have been ---- agricultural machinery such as reapers ----
with the invention of the wheel, but this is in the mid to late 19th century.
no longer certain.
A) resolved B) occurred
A) complied B) implemented C) adapted D) revealed
C) credited D) exposed E) simplified
E) revealed

10. During the 1930s the Japanese government


5. The Romans ---- an intensive and ---- an ultranationalist militancy with a view
sophisticated agriculture, expanded upon to greatly expand the Japanese Empire.
existing iron working technology.
A) adopted B) acclaimed
A) divided B) recalled C) conceived D) aggravated
C) implied D) declined E) surpassed
E) developed

YDS / YÖKDİL VOCABULARY 268 Dilko Yayınları


VOCABULARY
ÇIKMIŞ SORULAR
VOCABULARY ÇIKMIŞ SORULAR TEST - 1

19. The insurance company immediately sent a 21. The Chief of the Intelligence Service told me
team of specialists to ---- the damage ---- that there would soon be several
caused by the floods. important changes made in the organisation.

A) undermine B) assess A) crucially B) skillfully


C) undertake D) anticipate C) confidentially D) laterally
E) safeguard E) considerably

20. The surgeon was ---- embarrassed to learn 22. The special committee has been called to
that a piece of bandage had been left inside discuss in detail the ---- in higher
the abdomen. education.

A) outstandingly B) nervously A) retention B) references


C) sensitively D) loosely C) apologies D) reliance
E) extremely E) innovations

YDS / YÖKDİL VOCABULARY 280 Dilko Yayınları


VOCABULARY ÇIKMIŞ SORULAR / TEST - 13

1. Kosrae is the smallest of the four island 5. An Indian drug company has offered to
states that ---- the Federated States of supply an anti-AIDS drug ---- sufferers in
Micronesia (FSM), the largest and most developing countries ---- less than one
populous political entity that emerged after twentieth of the standard cost in the West.
World War II.
A) in / to B) at / over
A) keep away B) tie up with C) with / for D) to / at
C) make up D) set down E) on / with
E) take on

6. The main attention at the World Economic


2. People who travel ---- airlines all have
Forum, when it was not focused ---- China,
stories ---- how bad the experience is when
centred on Africa’s remarkable economic
things go wrong.
growth ---- the past couple of years.
A) with / for B) in / of
A) in / with B) on / over
C) on / about D) at / over
C) of / towards D) by / at
E) through / to
E) from / through

3. Scientists have studied the health status 7. Dublin is a fairly easy city to ---- because
of native people in the South Pacific ---- of its frequent and efficient bus and
decades, and have noted the explosion of underground services.
diet-related disease ---- the area.
A) get around B) make over
A) for / in B) by / off C) set up D) get on
C) throughout / about D) of / at E) go with
E) through / about

4. Cells convert energy from one form to 8. Despite the official ban ---- demonstrations,
another and use that energy to ---- various 2008 has seen Egyptians take to the streets
activities, ranging from mechanical work to ---- massive numbers on several occasions.
chemical synthesis.
A) about / by B) for / with
A) turn off B) use up C) over / at D) of / through
C) take in D) carry out E) on / in
E) pick up

YDS / YÖKDİL VOCABULARY 314 Dilko Yayınları


ANSWER KEY
ANSWER KEY

ACADEMIC ENGLISH VERBS

A. DICTIONARY & SYNONYMS


► Exercise 1 ► Exercise 9 ► Exercise 17 ► Exercise 25
1. abhors 1. aggravate 1. attached 1. bored
2. abate 2. aided 2. assume 2. blew
3. abandoned 3. aim 3. associatedw 3. blossoming
4. abbreviate 4. alleged 4. astonished 4. booked
5. abducted 5. alienated 5. assured 5. bother

► Exercise 2 ► Exercise 10 ► Exercise 18 ► Exercise 26


1. abrogate 1. alluring 1. attacked 1. breathe
2. absolve 2. altered 2. attained 2. broaden
3. abridged 3. alternate 3. attract 3. broadcast
4. abolishing 4. allude 4. attempted 4. breed
5. abide by 5. allocate 5. attend 5. brightened

► Exercise 3 ► Exercise 11 ► Exercise 19 ► Exercise 27


1. accelerating 1. amuses 1. authorized 1. burst
2. abuse 2. amended 2. attributes 2. burdened
3. accede 3. ambushed 3. augmented 3. bruise
4. abstaining 4. amazed 4. awarded 4. bumped into
5. absorbed 5. amassed 5. avoid 5. bury

► Exercise 4 ► Exercise 12 ► Exercise 20 ► Exercise 28


1. accumulate 1. analysed 1. baked 1. care
2. accused 2. anchored 2. bargained 2. cancel
3. access 3. annihilated 3. banned 3. carrying out
4. accompany 4. announced 4. balance 4. captured
5. accommodated 5. annulled 5. barring 5. calculate

► Exercise 5 ► Exercise 13 ► Exercise 21 ► Exercise 29


1. acquired 1. appraise 1. battered / beat 1. cast
2. acquainted with 2. anticipated 2. bear 2. cause
3. ache 3. applied 3. battered / beaten 3. celebrating
4. achieved 4. appreciate 4. battling 4. carved
5. activate 5. apologizes 5. barks 5. cease

► Exercise 6 ► Exercise 14 ► Exercise 22 ► Exercise 30


1. adjusted 1. approve 1. behave 1. charged
2. adjourned 2. argue 2. begged 2. censored
3. addicted 3. arrested 3. belittles 3. charmed
4. actuated 4. arranging 4. bend 4. cheated
5. adapt 5. aroused 5. belonging 5. challenged

► Exercise 7 ► Exercise 15 ► Exercise 23 ► Exercise 31


1. adopted 1. ascended 1. bewildered 1. check
2. admire 2. arrived 2. benefit 2. cherish
3. admonished 3. assassinated 3. blasted 3. chopped
4. administrating 4. assaulted 4. betray 4. cheered
5. adorns 5. aspire 5. bound 5. circulates

► Exercise 8 ► Exercise 16 ► Exercise 24 ► Exercise 32


1. affect 1. assessing 1. blooming 1. coerced
2. affixed 2. assist 2. blinked 2. cleanse
3. advanced 3. assigned 3. blended 3. claimed
4. advise 4. asserts 4. bleed 4. clarified
5. advocated 5. assembled 5. blessed 5. clapped

YDS / YÖKDİL VOCABULARY Dilko Yayınları


ANSWER KEY

► Exercise 33 ► Exercise 42 ► Exercise 51 ► Exercise 60


1. collaborated 1. construct 1. deferred 1. disembarking
2. collide 2. contact 2. defeated 2. discharged
3. collapse 3. consume 3. defend 3. disgusted
4. collected 4. constrained 4. defined 4. discriminate
5. coincide 5. consult 5. deformed 5. disheartened

► Exercise 34 ► Exercise 43 ► Exercise 52 ► Exercise 61


1. commemorate 1. contend 1. delay 1. dismissed
2. commenced 2. contemplating 2. demolished 2. dispel
3. commanded 3. contaminated 3. delivered 3. dispatched
4. combating 4. contracts 4. defy 4. dislocated
5. commended 5. contest 5. demanded 5. disillusion

► Exercise 35 ► Exercise 44 ► Exercise 53 ► Exercise 62


1. compelled 1. contributed 1. demonstrated 1. disputed
2. commented 2. converted 2. denounced 2. displayed
3. competing 3. conveyed 3. depart 3. disprove
4. committed 4. contrasted 4. depleted 4. dispersed
5. compensate 5. contradicted 5. depend 5. disregard

► Exercise 36 ► Exercise 45 ► Exercise 54 ► Exercise 63


1. compile 1. corrupted 1. derived 1. distilled
2. complicate 2. cope 2. descended 2. disrupt
3. compose 3. convicted 3. deplore 3. disrespected
4. complained 4. cooperate 4. depreciated 4. dissolves
5. comply 5. convinced 5. deprived 5. dissuade

► Exercise 37 ► Exercise 46 ► Exercise 55 ► Exercise 64


1. comprises 1. costs 1. described 1. distributed
2. conceal 2. creep 2. despises 2. distract
3. compromise 3. criticized 3. desired 3. diverged
4. comprehend 4. crumble 4. despaired 4. distorting
5. compounded 5. coughed 5. deserted 5. distinguishes

► Exercise 38 ► Exercise 47 ► Exercise 56 ► Exercise 65


1. concern 1. curtailed 1. deters 1. dominated
2. concluded 2. crush 2. detected 2. diverted
3. condemned 3. curb 3. detained 3. divided
4. conceded 4. cursed 4. destructing 4. domineering
5. concentrate 5. cultivated 5. deteriorated 5. donated

► Exercise 39 ► Exercise 48 ► Exercise 57 ► Exercise 66


1. confessed 1. deafened 1. deviate 1. drained
2. confided 2. dazzled 2. devastated 2. drift
3. confirms 3. dampen 3. devised 3. drill
4. confined 4. deal with 4. detour 4. drowned
5. condensed 5. debated 5. determines 5. dragged

► Exercise 40 ► Exercise 49 ► Exercise 58 ► Exercise 67


1. connected 1. decipher 1. devote 1. editing
2. conflict 2. decay 2. digging 2. ease
3. conform 3. declared 3. differentiate 3. earns
4. conquered 4. decoding 4. diffuse 4. elevated
5. confronted 5. decline 5. digest 5. elect

► Exercise 41 ► Exercise 50 ► Exercise 59 ► Exercise 68


1. console 1. deduced 1. diminish 1. embezzle
2. consolidate 2. deepen 2. disarmed 2. emerged
3. consisted 3. decomposed 3. disappointed 3. embracing
4. constitute 4. decreased 4. discern 4. embody
5. consented 5. dedicated 5. dilate 5. eliminated

Dilko Yayınları YDS / YÖKDİL VOCABULARY


ANSWER KEY

► Exercise 69 ► Exercise 78 ► Exercise 87 ► Exercise 96


1. employed 1. expired 1. glided 1. ignited
2. emit 2. expelled 2. generated 2. illustrate
3. enclosed 3. exploit 3. gaze 3. illuminated
4. emphasize 4. expending 4. gained 4. ignores
5. emigrating 5. exploded 5. gathered 5. identified

► Exercise 70 ► Exercise 79 ► Exercise 88 ► Exercise 97


1. encountered 1. exposed 1. graduated 1. implemented
2. encourage 2. extend 2. glorify 2. imitated
3. endeavouring 3. exterminate 3. governing 3. implicated
4. endorse 4. extinguish 4. gossiping 4. impairs
5. endanger 5. extracted 5. glittered 5. implied

► Exercise 71 ► Exercise 80 ► Exercise 89 ► Exercise 98


1. engage 1. falsified 1. greeted 1. impoverish
2. engraved 2. fabricating 2. ground 2. import
3. endows 3. fainted 3. granted 3. impressed
4. enforced 4. fascinated 4. gratified 4. improves
5. endure 5. fasted 5. grasped 5. imposed

► Exercise 72 ► Exercise 81 ► Exercise 90 ► Exercise 99


1. entails 1. fetched 1. grumbled 1. indicted
2. enslave 2. feature 2. guaranteed 2. indulges
3. entertain 3. fertilized 3. grounded 3. induce
4. enhance 4. finalize 4. indicated
5. enriched 5. financed ► Exercise 91 5. inclined
1. hampering
► Exercise 73 ► Exercise 82 2. halving ► Exercise 100
1. erecting 1. flattened 3. halt 1. infringe
2. entitled 2. fled 4. handle 2. influence
3. equipped 3. flatter 5. hang 3. infected
4. erupted 4. floating 4. infer
5. eradicates 5. fined ► Exercise 92 5. inflict
1. harassed
► Exercise 74 ► Exercise 83 2. harmonize ► Exercise 101
1. escape 1. fluctuated 3. hastened 1. inhabited
2. established 2. flow 4. haunted 2. initiated
3. evacuate 3. flushed 5. harvesting 3. inhibited
4. escalate 4. flourish 4. inherit
5. estimated 5. flooding ► Exercise 93 5. initialized
1. hesitated
► Exercise 75 ► Exercise 84 2. hiccups ► Exercise 102
1. evaporated 1. foster 3. hibernate 1. inquire
2. exasperates 2. focused 4. headed 2. inserted
3. excavated 3. forecast 5. heal 3. insisted
4. evoked 4. forbidden 4. innovate
5. exaggerating 5. folded ► Exercise 94 5. injected
1. honour
► Exercise 76 ► Exercise 85 2. hinted ► Exercise 103
1. excluded 1. foresee 3. hindered 1. inspired
2. excited 2. formulated 4. hid 2. instructed
3. executed 3. founded 5. hiking 3. instilling
4. exceeded 4. freshen 4. integrate
5. excuses 5. forged ► Exercise 95 5. insulting
► Exercise 77 1. house
1. exist ► Exercise 86 2. humiliated ► Exercise 104
2. expanded 1. fulfil 3. horrifies 1. interfere
3. exhausted 2. frustrated 4. host 2. interests
4. exercised 3. frightened 3. intends
5. exhibit 4. furnishing 4. interred
5. interact

YDS / YÖKDİL VOCABULARY Dilko Yayınları


ANSWER KEY

► Exercise 105 ► Exercise 115 ► Exercise 124 ► Exercise 133


1. interviewed 1. mended 1. overhear 1. prevent
2. interpret 2. miscalculated 2. overflowed 2. produced
3. introduced 3. melts 3. overlap 3. prevailing
4. interrogated 4. mention 4. overcharged 4. proceed
5. interrupted 5. menaced 5. overcome 5. proclaimed
► Exercise 106 ► Exercise 116 ► Exercise 125 ► Exercise 134
1. invalidate
1. misplaced 1. override 1. pronounced
2. invested
3. intrude 2. misrule 2. overloaded 2. progressed
4. invented 3. misspells 3. overlook 3. prohibits
5. invade 4. misjudged 4. overviews 4. promoted
5. misrepresented 5. prompted
► Exercise 107 ► Exercise 126
1. irritated ► Exercise 117 1. paddled ► Exercise 135
2. irrigate 1. misspent 2. patched 1. prospecting
3. involves 2. moderating 3. paraded 2. proven
4. investigate 3. mock 4. penetrate 3. proposes
5. isolated 4. moaned 5. paste 4. prosper
5. misuse 5. provided
► Exercise 108 ► Exercise 127
1. join ► Exercise 118 1. perished ► Exercise 136
2. jeopardize 1. multiply 2. persecuted 1. purified
3. justify
2. monitored 3. persevered 2. published
4. jailed
3. moistened 4. permitting 3. pursued
5. judged
4. mutates 5. perceive 4. punished
► Exercise 109 5. modify 5. pumped
1. labelled ► Exercise 128
2. lacks ► Exercise 119 1. persuaded ► Exercise 137
3. launched 1. negotiated 2. persisting 1. quietening
4. lasted 2. narrate 3. pervaded 2. qualified
5. landed 3. neglected 4. pertaining 3. radiates
4. nominated 5. perspire 4. race
► Exercise 110 5. navigate 5. quoted
1. leads ► Exercise 129
2. leaped ► Exercise 120 1. piling ► Exercise 138
3. laid 1. nourished 2. polluted 1. raised
4. leaned 2. notice 3. pleased 2. ranks
5. leaked 3. nullify 4. polished 3. ranges
4. notify 5. poisoning 4. reached
► Exercise 111 5. nurtured 5. rated
1. likens ► Exercise 130
2. lessens
► Exercise 121 1. pose ► Exercise 139
3. legislating
4. lit 1. obsessed 2. postponed 1. rebelled
5. leave 2. obeyed 3. portrayed 2. reassures
3. obliged 4. pouring 3. realize
► Exercise 112 4. observe 5. populated 4. has reared
1. loosen 5. objected 5. react
2. lured ► Exercise 131
3. locates ► Exercise 122 1. preach ► Exercise 140
1. occurs 2. pray 1. recalled
► Exercise 113 2. offended 3. practised 2. receive
1. marched 3. omitted 4. predict 3. recessed
2. magnified 4. occupied 5. predating 4. rebuked
3. manufactured 5. obstruct 5. reckoned
4. marveled ► Exercise 132
5. maintained ► Exercise 123 1. prescribe ► Exercise 141
1. operating 2. pretended 1. recovered
► Exercise 114 2. outweigh 3. pressurizing 2. recommend
1. matched 3. organize 4. prejudge 3. recruited
2. measured 4. oppressing 5. presumed 4. recognized
3. mastered
5. outnumbers 5. recreate
4. mediate
5. meant

Dilko Yayınları YDS / YÖKDİL VOCABULARY


ANSWER KEY

► Exercise 142 ► Exercise 151 ► Exercise 160 ► Exercise 169


1. refusing 1. retired 1. shocked 1. subsidized
2. reflects 2. retrieve 2. shrunk 2. subsides
3. referred 3. retaining 3. sheltered 3. subjected
4. refraining 4. retreat 4. shifted 4. submit
5. rectifying 5. retarding 5. shivered
► Exercise 170
► Exercise 143 ► Exercise 152 ► Exercise 161 1. suffer
1. regulate 1. revolted 1. slap 2. substitute
2. registered 2. reverse 2. skip 3. suffocated
3. rehoused 3. review 3. signified 4. succeeded
4. regard 4. reveal 4. sinking 5. subtract
5. rehearsed 5. revokes 5. situated
► Exercise 171
► Exercise 144 ► Exercise 153 ► Exercise 162 1. supplanted
1. reinforced 1. revolving 1. soak 2. supplied
2. reign 2. rewrote 2. soaring 3. surmounted
3. relieves 3. rinsing 3. slashed 4. suggested
4. reject 4. ripping 4. sliced 5. supported
5. released 5. rode 5. smuggling
► Exercise 172
► Exercise 145 ► Exercise 154 ► Exercise 163 1. sustain
1. remarks 1. ruled 1. soften 2. survived
2. relishes 2. rotates 2. sparked 3. surpass
3. relinquished 3. rush 3. sorting 4. surrendered
4. rely 4. ruined 4. soothed 5. suspended
5. removed 5. ripened 5. sound
6. rowed ► Exercise 173
► Exercise 146 ► Exercise 164 1. sweating
1. renovated ► Exercise 155 1. spin 2. swelling
2. renew 1. sailing 2. spoil 3. swallow
3. rendered 2. sacrificing 3. splitting 4. swerve
4. repealing 3. sacked 4. spilled 5. swept
5. repelling 4. satisfied 5. specify 6. swear
5. saluting
► Exercise 147 ► Exercise 165 ► Exercise 174
1. resembles ► Exercise 156 1. sprays 1. tempt
2. rescued 1. screen 2. squeezed 2. tame
3. reprimand 2. scraped 3. sprinkle 3. tend
4. requires 3. scattering 4. stabbing 4. tease
5. requested 4. scaring 5. spread 5. torn
5. scored
► Exercise 148 ► Exercise 166 ► Exercise 175
1. resides ► Exercise 157 1. starred 1. think
2. resigned 1. scrubbed 2. staring 2. terminated
3. resonated 2. scrutinizes 3. startled 3. threatened
4. resenting 3. searched 4. stem from 4. thrilled
5. resist 4. sculpting 5. stabilize 5. thicken
5. secured
► Exercise 149 ► Exercise 167 ► Exercise 176
1. resting ► Exercise 158 1. stick 1. threw
2. resort 1. seeking 2. stimulated 2. tire
3. respond 2. segregated 3. straining 3. thriving
4. restore 3. sense 4. sterilized 4. tolerated
5. respect 4. sentenced 5. stipulated 5. tied
5. seize
► Exercise 150 ► Exercise 168 ► Exercise 177
1. results ► Exercise 159 1. stretched 1. track
2. restrict 1. shaped 2. struck 2. tortured
3. restrains 2. sharpen 3. stunned 3. transmitted
4. resumed 3. severed 4. strengthen 4. transcribed
5. resulting 4. share 5. strive 5. tour
5. settle

YDS / YÖKDİL VOCABULARY Dilko Yayınları


ANSWER KEY

► Exercise 178 ► Exercise 181 ► Exercise 185 ► Exercise 189


1. treasures 1. untied 1. weaves 1. yield
2. twisted 2. upheld 2. wandered 2. yell
3. trapped 3. uproot 3. waste 3. yielded
4. typing 4. unwinding 4. weeded 4. yawn
5. treated 5. uplifted 5. weakening 5. yearn
6. triggered
► Exercise 182 ► Exercise 186 ► Exercise 190
► Exercise 179 1. utilize 1. willed 1. zoom
1. unbuckle 2. upstaged 2. winks 2. zipped
2. undermined 3. upset 3. weep 3. zoned
3. undertake 4. urged 4. winds
4. undergoes 5. widen
5. underline ► Exercise 183
1. verified ► Exercise 187
► Exercise 180 2. vanished 1. withdrew
1. united 3. vaccinated 2. withstands
2. unpack 4. varnish 3. witness
3. unveil 5. varies 4. wipes out
4. unifies 5. withhold
5. unearthed ► Exercise 184
1. violates ► Exercise 188
2. view 1. wounded
3. wage 2. wrecked
4. vibrate 3. wonder
5. volunteered 4. wrapped

B. EXERCISES

► Exercise 1 ► Exercise 3 ► Exercise 5 ► Exercise 7


1. crave 1. commence 1. emphasize 1. embark
2. bribe 2. treat / compete 2. delay 2. deceive
3. assume / exists 3. omit 3. divulge 3. buffer
4. attain 4. fancy 4. drift 4. fluctuate
5. attend 5. declare 5. probe 5. depict
6. immunize 6. endow / construct 6. corrupt / impaired 6. gaze
7. perish 7. hinder 7. curb 7. encircle
8. cure 8. disregard 8. propose 8. modulate
9. hearten 9. confide 9. overwhelm 9. questioned /
10. endorse 10. exploit 10. carry out defeat
10. distort
► Exercise 2 ► Exercise 4 ► Exercise 6
1. conform 1. emigrate 1. multiply / hiring ► Exercise 8
2. admit / ignore 2. compose 2. release / 1. defy
3. pose 3. misgovern humiliate 2. grant
4. compile 4. contend 3. ease 3. extinguish /
5. frustrate 5. grasp 4. diverge eliminate
6. inspire 6. descend 5. embarrass 4. consists
7. censor 7. paralyse 6. clog 5. cling
8. dilate 8. inflict 7. deform 6. precede
9. deplete 9. infringe 8. embody 7. oblige
10. conflict 10. cease 9. inhabit 8. integrate
10. interfere 9. impair
10. preside

Dilko Yayınları YDS / YÖKDİL VOCABULARY


ANSWER KEY

► Exercise 9 ► Exercise 14 ► Exercise 18 ► Exercise 23


1. launch 1. sprayed / abate 1. relocates / adapt 1. foresee
2. convert 2. abandon 2. absolve 2. concede
3. curve 3. initiated 3. abbreviate 3. revealing /
4. deserve / refuses 4. adorn 4. assail engender
5. groaning 5. advent 5. assess / acquired 4. clarify
6. condemn 6. allege 6. exchange 5. contribute
7. nurture / receive 7. amass 7. circulate 6. conclude
8. arrested / comply 8. aspire 8. collide 7. entail
9. enlighten 9. denigrate 9. generate 8. comprehend
10. incubate 10. merge 10. falsify 9. devise
10. commit
► Exercise 10 ► Exercise 15 ► Exercise 19
1. bargained 1. constitute 1. denounce ► Exercise 24
2. maintain 2. kneel 2. explore 1. display
3. boost 3. contemplate 3. insisted 2. participate / obey
4. confer 4. imperil / trapped 4. preserve 3. irrigate
5. launch 5. declined 5. gratify 4. exempt
6. decline 6. foster / pursue 6. deliver 5. coerce
7. fabricate 7. implicate 7. employ 6. harden
8. defraud 8. melt 8. emit 7. endure
9. claim 9. furnish 9. acknowledge 8. commit
10. punish 10. conceive 10. access 9. flee
10. disguise
► Exercise 11 ► Exercise 16 ► Exercise 20
1. deduce 1. emerge 1. achieve ► Exercise 25
2. dampen 2. pursue / capture 2. acclaim 1. failed /
3. ensure 3. abhor endangering
4. requires 3. implement 4. abridge 2. dwell
5. necessitate 4. nourish 5. comprise 3. identify
6. erupt 5. besiege 6. obligate 4. abandoned
7. perceive 6. alleviate 7. captivate 5. nullify
8. originate 7. allot 8. deter 6. brew
9. halt 8. allude 9. oppress 7. blend
10. observe 9. accompany 10. divert 8. prevail
10. absorb 9. deprive
► Exercise 12 ► Exercise 21 10. intervene
1. improve ► Exercise 17 1. amplify
2. distinguish 1. abstain 2. annihilate ► Exercise 26
3. cleanse 2. accede 3. baking 1. enroll
4. digest 3. accelerate 4. avoid 2. indulge
5. measure 4. abduct 5. console 3. commerce /
6. fertilize 5. abide 6. invade revolves
7. float 6. abolish 7. expend 4. bear / divorce
8. evacuate 7. affix 8. pierce 5. debase
9. manipulate 8. aggravate 9. penetrate 6. interpret
10. purify 9. hesitates / 10. negotiate 7. inquire
alienate 8. book
► Exercise 13 10. accuse ► Exercise 22 9. precipitate
1. convince 1. disrupt 10. mown / sprout
2. fuse 2. hesitate
3. obtain 3. approve / justify
4. innovate 4. commemorate
5. fulfil 5. destroy
6. evoke 6. flourish
7. despise / alter 7. cope
8. nurse 8. elevate
9. compel 9. compensate
10. negate 10. diffuse

YDS / YÖKDİL VOCABULARY Dilko Yayınları


ANSWER KEY

TERMINOLOGY STUDIES & SYNONYMS

A. ENVIRONMENT & SOCIAL SCIENCES


► Exercise 1 ► Exercise 5 ► Exercise 8 ► Exercise 12
1. endangered 1. domineering / 1. leakage 1. decomposition
2. frighten exploitation 2. leftovers / 2. minute
3. featuring 2. encompasses / disposable 3. maintain
4. consume destruction 3. contaminated 4. ascends
5. remove 3. extinction 4. depreciate 5. colliding with
6. strive / access 4. awareness 5. pollution 6. crust
7. yields 5. terrain 6. occupants 7. revolves
8. cultivated 6. ceased 7. chimneys / 8. layers
9. livestock 7. fragile ventilated 9. constitute
10. abandon / 8. labourers / influx 8. emit 10. surrounding /
evolution 9. deforestation 9. significantly steep
10. expanded 10. degradation /
► Exercise 2 sustainable ► Exercise 13
1. perceived ► Exercise 6 1. perennial /
2. achieving / 1. adverse ► Exercise 9 predominant
inheriting 2. released 1. endangered 2. distinctive
3. achievements 3. urbanization 2. converting 3. stretching
4. triggers / 4. initiative 3. run out of 4. Deserts
response 5. available 4. impacts 5. circulation
5. resided 6. decline / 5. habitat 6. altitude
6. malnourishment breakthroughs 6. protected / vital 7. extends
7. underwent 7. exhaustible / 7. reduction
8. brought about arable 8. compounds ► TEST -1
9. prohibit 8. accumulation 9. fragile
1. - steamship
10. downturn 9. profound / 10. phenomenon /
- sank
drought recovery
- off
► Exercise 3 10. vulnerability /
- coast
1. consensus accessible ► Exercise 10
2. widespread 1. reaction 2. - during
3. comprised / ► Exercise 7 2. consisting - served
grazing 1. extinction 3. process / - at
4. crops 2. inhabitants deforestation - abroad
5. Fertilizers 3. malnutrition / 4. collapse 3. - merchant
6. concrete vulnerable 5. deposits - voyages
7. utilization 4. contributes 6. arid - on
8. alteration / 5. elevated / 7. accelerating - around
predators exploited 8. vegetation
9. curb 6. implementable 9. sediments / 4. - fundamental
10. regulations / 7. destructive gravitational - in
disposal 8. disposed / 10. resistant - scholars
sewage - convinced
► Exercise 4 9. streams ► Exercise 11 5. - growing
1. moisture 10. substances 1. substantially - individuals
2. ever-changing 2. starvation - volumes
3. penetrating 3. cultivated - pollutants
4. diversity 4. clogging
5. absorb 5. infrastructural / 6. - highly
6. precipitation drainages - infamous
7. extinct 6. efficiency - lack
8. encouragement 7. desertification - identifying
9. herbivorous / 8. subsequent
carnivorous 9. nutrients
10. fundamental 10. flows

Dilko Yayınları YDS / YÖKDİL VOCABULARY


ANSWER KEY

7. - Lead 21. - highly 35. - Pesticides 49. - strides


- poison - infected substances - illuminate
- profound - contaminate - destroy - changing
- upon - causing - pests - devastating
8. - commitments 22. - chemicals 36. - planet 50. - kind
- equity - solvent - flourished - disrupt
- persistent - getting - bountiful - harmonies
- representation - from - vast - cycles
9. - livelihoods 23. - infectious 37. - derived 51. - attract
- stabilizing - liver - flora - repel
- providing - acquired - indigenous - nocturnal
- vital - ingestion - region - diurnal
10. - reduce 24. - population 38. - on 52. - recognizing
- prevalence - grow - distinguished - exposure
- comprises - garbage - divide - preventative
- considerable - produce - basis - the long run
11. - releases 25. - Commercial 39. - complex 53. - attributed
- of - necessity - systems - melting
- minimize - for - provide - glaciers
- in - survival - resources - to
12. - tune up 26. - solving 40. - generates 54. - Tracking
- consume - implementing - releases - temperatures
- fuel - range - needed - steady
- mileage - to - respiratory - period
13. - in 27. - obvious 41. - benefit 55. - rise
- vast - break down - in regards to - vehicles
- annually - leading - of - greenhouse
- exchange - issues - medicine - trapped
14. - by 28. - conservation 56. - glaciers
42. - settings
- evidence - concern - ranges
- forests
- evolved - ranging - decreasing
- spaces
- transmissible - leaking - reduction
- value
15. - efficient 29. - polluted 57. - increasing
43. - contribute
- sustainable - inhaled - emission
- regarding
- generating - affect - harmful
- of
- required - respiratory - absorbed
- attract
16. - at 30. - containers 58. - argue
- replaced 44. - native to
- exists - conditions - warming
- decay - reusable - significant
- cut down - humid
- materials - encourage - change
17. - energy 31. - companies
45. - Giant 59. - calculations
- extracted - come up with - predict
- low-cost - photosynthetic
- core - flawed
- utensils - manufacture
- available - meaningless
- rays
18. - tremendous 32. - globally
46. - huge 60. - inefficient
- utilize - mining
- plants - soil
- for - processing
- delicate - erosion
- purposes - various
- relatively - fertility
19. - necessity 33. - overlooked
- access - mercury 47. - basic
- of - threat - contains
- health - harvesting
- contamination
- process
20. - individual 34. - production
- by - retrieving 48. - terrestrial
- contaminated - releases - diverse
- irrigated - sector - difficult
- generalizations
YDS / YÖKDİL VOCABULARY Dilko Yayınları
ANSWER KEY

B. MEDICINE & HEALTH


► Exercise 1 ► Exercise 5 ► TEST - 2
1. emergency / immediate 1. liquid 1. - relief
2. inhalation 2. susceptible - experienced
3. obtained / 3. contamination - cause
prescription 4. procedure / - pain
4. treatment / infected inserting
2. - clinical
5. scratching 5. discomfort / sedation
- performed
6. reactions 6. regional
- trained
7. relieve 7. monitored
- appearance
8. consulted / 8. curb / painkiller
underlying 9. nutritious 3. - pose
9. ease 10. alleviate / - problems
10. Coughs congestion - removed
- reasons
► Exercise 2 ► Exercise 6 4. - ties
1. moist 1. Healing - exercise
2. bleeding / wound 2. deficiency / fragile - physical
3. rabies 3. augmentative - habits
4. tension 4. respond 5. - Blood
5. joints / enhance 5. stimulation / deliver / - fuel
6. promote / contract - nervous
inflammation 6. paralysis / injury - tissues
7. vaccine 7. needles
8. insurance 8. aid 6. - absorbed
9. faints 9. ailments - intestine
10. revive 10. herbalists - releases
- cells
► Exercise 3 ► Exercise 7 7. - occurs
1. consciousness 1. remedy - insulin
2. surgeries 2. essential / maintain - respond
3. undertaken 3. adequate / symptoms - produced
4. apply 4. defects 8. - maintain
5. spread 5. irritating - cutting down
6. abdomen 6. effectively - replacing
7. benign 7. consumption / dehydrated - whole wheat
8. extremely 8. intolerance
9. - symptoms
9. intensive / operation 9. Hereditary / disorders
- sweating
10. prevent 10. inherited
- hunger
- palpitations
► Exercise 4 ► Exercise 8
10. - describes
1. digestive 1. suitable
- ultraviolet
2. implanted 2. afflicted
- certain
3. donor / expectancy / 3. calming
- diseases
transplant 4. replacement /
4. defend reputable 11. - spinal cord
5. weakened 5. internal / lungs - essential
6. strains 6. stethoscopes - anatomy
7. immunity / infants 7. puncture - extends
8. artery 8. respiratory / fever
12. - Sensory
9. intake / suffering 9. immune
- vessels
10. swelling 10. cautious
- signals
- stimuli

Dilko Yayınları YDS / YÖKDİL VOCABULARY


ANSWER KEY

13. - transmit 26. - Individuals 39. - unnecessarily


- receptors - stimulants - lead to
- electrical - alertness - situation
- impulse - endurance - concerns
14. - Vertebrae 27. - absorption 40. - dentistry
- bones - nutrition - dental
- distinctive - aspect - disinfect
- feature - metabolic - germs
15. - improving 28. - lowering 41. - tools
- addressing - intake - disposable
- concentration - weight - placed
- issues - decrease - sterilization
16. - intestinal 29. - employs 42. - Acne
- inside - break down - characterized
- process - molecules - inflammation
- destructive - absorbed - erupting
17. - Infectious 30. - Swallowing 43. - mild
- invade - throat - severe
- conditions - subsequently - underlying
- medications - tract - specific
18. - twisted 31. - improves 44. - agents
- ankle - competency - consumption
- wrist - disability - result
- sprain - diagnosed - poisoning
19. - rehabilitation 32. - sedatives 45. - Sunscreen
- assist - remedies - applied
- significant - relaxation - exposed
- undergoing - supplements - prolonged
20. - Emergency 33. - Attention 46. - consolidation
- interventions - deficit - process
- restore - pessimistic - coding
- heart - depressed - retrieved
21. - assessing 34. - overcome 47. - benign
- determine - dependence - cells
- breathing - gradually - cancerous
- pulse - dose - spread
22. - drugs 35. - midwife 48. - malignant
- tranquility - health care - irregular
- treat - pregnant - surrounding
- insomnia - practitioner - appearance
23. - pain 36. - anti-depressants 49. - illness
- common - effective - subtypes
- trouble - combating - mutate
- asleep - disorders - strains
24. - Chemically 37. - quit 50. - non-invasive
- plant-based - per cent - examine
- stimulates - method - flow
- ingests - succeed - arteries
25. - addictive 38. - pneumonia
- builds up - viruses
- tolerance - factors
- function - cure

YDS / YÖKDİL VOCABULARY Dilko Yayınları


ANSWER KEY

C. SCIENCE
► Exercise 1 ► Exercise 4 6. - wastewater 19. - elasticity
1. identify 1. utilize - piping - size
2. pursue / 2. steam - releasing - solid
conservation 3. hazardous - environment - fluctuates
3. associated 4. modernizing 7. - enables 20. - materials
4. Orbiting / 5. composed / - emitted - expand
constant / matter - decomposition - contract
dominance 6. deterioration - converted - cooled
5. launched 7. breeding /
8. - reflections 21. - principles
6. consistent diversity
- direction - expansion
7. prone 8. altitudes
- strikes - increase
8. assumptions / 9. derived
- medium - object
spanning 10. harness /
9. interaction / positioned 9. - meteoroid 22. - impressive
tissue - generates - extraterrestrial
10. disintegrate - streak - surface
► Exercise 5 - vaporising - moon
1. condenses 10. - Researchers 23. - aside from
► Exercise 2 2. moisture / - marine - liquid
1. leftovers / origin particles - concentrate - beneath
2. tiny 3. reaction - adaptations - crust
3. impact 4. freezing 11. - specialize 24. - specialized
4. notably 5. distillation / - specific - designed
5. generate compounds - various - measuring
6. achieved decompose - components - gravitational
7. distribution 6. volume /
12. - commonly 25. - investigation
8. renewable / compressed
- equipment - need
indefinitely 7. current
- samples - alternative
9. refine 8. delicate / shifts
- matter - replace
10. detrimental 9. controversial
10. ancestry 13. - ecologists 26. - space
- nonprofit - pull
► Exercise 3 - organizations - comets
1. invertebrate ► TEST - 3 - conservation - solar
2. magnetic 1. - Gradual 14. - concerned 27. - relativity
3. raw - course - ensure - speed
4. available / - evolution - plants - experience
efficiently - evolve - thrive - stationary
5. output 2. - convert 15. - discharged 28. - individual’s
6. accuracy / - electricity - sewage - chromosomes
formation - efficient - remnants - reveal
7. obtained / - calm - items - information
frequencies /
3. - - interact 16. - energy 29. - extracted
obstacles
- matter - possesses - relatives
8. predicted / came
- conduct - motion - beasts
up with
- experiments - kinetic - roamed
9. release
10. delay / pressure 4. - invention 17. - worldwide 30. - disease
- software - robotics - disorder
- complicated - progressed - metabolism
- simulations - anticipated - fatal
5. - produced 18. - reaction
- processing - core
- manure - releasing
- municipal - heat

Dilko Yayınları YDS / YÖKDİL VOCABULARY


ANSWER KEY

D. WORLD & ANIMALS


► Exercise 1 5. dairy / breed 9. omnivore 13. legendary
1. accounts 6. cubs 10. prey / swallow monster
2. whirlwind / 7. pairs 11. dens inhabit
pressure 8. endurance / in
3. destructive construction
14. member
4. peaks / 9. appealing / smart ► TEST - 4
domesticated
encompasses 10. habitat / 1. species household
5. extends threatened venom majority
6. located intense
► Exercise 6 15. present
7. measured paralysis
8. dense 1. wandering surface
2. primates / 2. evolution diversity
9. tradition
evolutionary intelligence wetland
10. features /
3. husbandry apes
distributions 16. ranging
4. brought up relationship
organisms
► Exercise2 5. deposit 3. diversity herbivores
1. waterfalls 6. herbivores genetic chain
2. agreement 7. makes up / connection
venomous 17. treetops
3. dating limbs
8. suffocates foraging
4. surrounded 4. rodents
5. covering / 9. amphibian canopy
10. endangered elevation leaves
peninsulas
survive
6. cataclysms 18. kittens
► Exercise 7 dense
7. dam / reinforced rare
8. endemic 1. promote 5. close have
9. consistently / 2. harvesting hide litters
desert 3. sting / avoid / process
nesting 19. subspecies
10. passageway predators
4. gathering / abundant
6. including perceived
► Exercise 3 observed
5. massive tapped eradicated
1. ancestors threats
2. tribes 6. camouflage 20. unique
7. outrun competition
3. nomadic surface
4. detection 8. tissue 7. dwarf glide
5. garbage 9. superficially believed fins
6. off the coast 10. adapted reptile
21. nocturnal
7. genocide / described
► Exercise 8 observed
deliberate 8. adapt carnivorous
8. granted / vote 1. offspring
surroundings reptiles
9. residents / situated 2. mammal
evolutionary
10. made up of 3. ferocious / docile 22. fearsome
4. matriarchal predators
relatively
► Exercise 4 5. clusters 9. vary attack
1. settled / continent 6. bark bear creature
2. dying off 7. bite across
23. wild
3. structure 8. rodents / stable
include
4. reserve hibernating 10. subspecies
9. gender / encroachment
5. positioned / anatomical disease
destination permanently
hoofed
6. freezing / humidity 10. incapable 24. rich
insects
7. overthrow matter
► Exercise 9 11. reason seeds
8. comprises
1. reptiles conclusive flesh
9. arable / irrigation
10. urban 2. retreat observed
25. aquarium
3. adopting / confined excited
aggressive
► Exercise 5 4. distinguished 12. habitat mates
1. mutation 5. albatrosses roams alive
2. unique 6. indigenous woodlands
3. domesticated 7. predation game
4. cattle 8. carnivores

YDS / YÖKDİL VOCABULARY Dilko Yayınları


ANSWER KEY

E. BUSINESS & ECONOMY


► Exercise 1 ► TEST - 5 13. - execution
1. unemployment 1. - assets - assigned
2. competitive / stand out - property - evaluating
3. consumers - applicants - expertise
4. purchase - leasing 14. - overabundance
5. labour
2. - warranty - commodities
6. concept / goods
- replacement - scarcity
7. market / intervention
- repair - shifts
8. allocate / regulate
9. enterprise - malfunctioning 15. - leasing
10. investor 3. - revenue - process
- means - temporary
- provide - permanency
► Exercise 2 - profit 16. - switch
1. ventures / delivery
4. - turnover - original
2. administration
- measurement - actually
3. supervising / employee /
- gauge - deal
carry out
4. target - assets 17. - assessment
5. product 5. - workplace - conducted
6. commercial / fulfilling / - refers - look for
strive - protecting - altered
7. compensation - welfare 18. - auctions
8. employer
6. - accountants - presented
9. privileges
- abide by - bidder
10. eliminate
- standards - willing

► Exercise 3 - negligence 19. - expenditure


1. benefits 7. - tenant - income
2. mass / manufacturer - agreement - tax
3. supply / demand - tenancy - allocated
4. pursue / income - responsibilities 20. - non-profit
5. employs - involved
8. - analysis
6. globalization - establish
7. instantaneous - gathering
- intangible - vision
8. exchange
9. surplus - tangible
10. inflation 9. - midst
- factors
- emerging
► Exercise 4 - recession
1. drawbacks
10. - determine
2. application / unemployed
- subsidizing
3. requirement
- reduce
4. restricting
- shortages
5. engage
6. issues / accomplished 11. - draw up
7. evaluation - budget
8. productivity - recreation
9. depletion - saved
10. interest / loan
12. - measure
- attempts
- conditions
- measurable

Dilko Yayınları YDS / YÖKDİL VOCABULARY


ANSWER KEY

PHRASAL VERBS / EXERCISES


► Exercise 1 ► Exercise 5 ► Exercise 9 7. grow up
1. broke down 1. went through 1. blew up 8. handing down
2. break into 2. handed out 2. broke down 9. heads for
3. broke out 3. hold on 3. broke out 10. keep away
4. brought up 4. keep up with 4. carry out
5. called off 5. left out 5. cut down on ► Exercise 14
6. catch up with 6. let down 6. died down 1. mounting up
7. check in 7. looks down on 7. fell through 2. named after / for
8. check out 8. look for 8. get into 3. opted for
9. cheered up 9. make up 9. get rid of 4. pass on
10. clean up 10. passed away 10. give in 5. passed out
6. paid off
► Exercise 2 ► Exercise 6 ► Exercise 10 7. pick out
1. stick to 8. read out
1. came across 1. dropped out
2. switched on 9. ran away
2. come apart 2. ended up
3. think over 10. ran into
3. came down 3. fell apart
4. comes from 4. figure out 4. turned down
5. counting on 5. fill in 5. used up ► Exercise 15
6. cross out 6. find out 6. wore out 1. running through
7. cut back on 7. got along / on 7. Watch out 2. see off
8. cut off 8. get around 8. blew up 3. broke down
9. fell off 9. get away 9. brought about 4. settle down
10. drop in / by / over 10. gets away with 10. bringing out 5. sign in
6. speaking up
► Exercise 3 ► Exercise 7 ► Exercise 11 7. stands by
1. die out 8. stand for
1. passed out 1. turned down
2. pass by / drop in 9. stand out
2. put off 2. looked down on
3. pay off 10. stick to
3. put out 3. look into
4. play down
4. pointed out 4. made up
5. pulled down ► Exercise 16
5. run out of 5. pay for
6. pull out
6. set off 6. putting off 1. stirring up
7. put aside
7. show off 7. put up with 2. summed up
8. calling for
8. show up 8. ran into 3. takes after
9. comes across
9. takes after 9. ran over 4. took away
10. coming to
10. take off 10. ran out of 5. take in
6. take off
► Exercise 12 7. takes up
► Exercise 4 ► Exercise 8
1. cut down 8. tell apart
1. keep down 1. get on
2. die down 9. throw away
2. keep off 2. got over
3. died off 10. turn down
3. lay down 3. gave in
4. add up
4. leave out 4. grown out of
5. drops off ► Exercise 17
5. let down 5. hand in
6. faced with 1. turned down
6. looking into 6. hand out
7. fall behind 2. turn into
7. look up to 7. hang out
8. getting across 3. turned up
8. made off with 8. abide by
9. Getting around 4. use up
9. make out 9. account for
10. get by 5. vied for
10. make up for 10. backed down
6. watch out
► Exercise 13 7. worn out
1. getting into 8. wipe out
2. got off 9. work out
3. gives away 10. yearn for
4. go off
5. go over
6. go through

YDS / YÖKDİL VOCABULARY Dilko Yayınları


ANSWER KEY

PHRASAL VERBS / TESTS

► PHRASAL VERBS / TEST 1


1A 2C 3D 4B 5C 6A 7D 8C 9B 10D 11E 12A 13C 14A 15E 16D 17A 18B 19D 20D

► PHRASAL VERBS / TEST 2


1A 2E 3B 4C 5B 6E 7C 8D 9B 10C 11A 12E 13C 14A 15B 16C 17E 18A 19D 20E

► PHRASAL VERBS / TEST 3


1B 2C 3B 4E 5B 6D 7E 8D 9C 10A 11D 12A 13E 14B 15E 16D 17C 18D 19C 20A

► PHRASAL VERBS / TEST 4


1A 2B 3D 4D 5E 6C 7B 8C 9A 10C 11B 12B 13E 14E 15C 16A 17B 18E 19A 20C

Dilko Yayınları YDS / YÖKDİL VOCABULARY


ANSWER KEY

PREPOSITIONS / EXERCISES

► Exercise 1 ► Exercise 5 ► Exercise 9 ► Exercise 13


1. in 1. on / through 1. on / from 1. at length
2. of 2. to / against 2. behind / among 2. under the
3. in / into 3. of / to 3. for / of influence
4. from 4. behind / for 4. from / to 3. by chance
5. of / on 5. of / in 5. in 4. in captivity
6. with 6. from / for 6. in / for 5. on the whole
7. for 7. for / to 7. throughout / 6. from now on
8. on 8. to / in about 7. on the hour
9. of / on 9. to / for 8. on / from 8. in trouble
10. for 10. of / from 9. of 9. on the outskirts
10. to / with 10. on strike

► Exercise 2 ► Exercise 6
1. from / between 1. with ► Exercise 10 ► Exercise 14
2. from / by 2. with 1. to / over 1. at least
3. to 3. to / to 2. throughout / to 2. out of tune
4. from / on 4. in / between 3. from / by 3. on his own
5. into / on 5. at / into 4. on / over 4. by heart
6. to / with 6. from 5. to / to 5. in touch with
7. for / of 7. by 6. between / without 6. in vain
8. with / to 8. for / to 7. by / of 7. on occasions
9. in / off 9. by 8. on / with 8. out of place
10. in / at 10. with / of 9. of / of 9. in silence
10. against / of 10. on a diet

► Exercise 3 ► Exercise 7
1. of / in 1. with / to ► Exercise 11 ► Exercise 15
2. to / on 2. for 1. from / in 1. out of debt
3. of / without 3. of / in 2. to / for 2. on purpose
4. in / to 4. in / to 3. on / with 3. in common
5. of / of 5. across / towards 4. to / at 4. out of reach
6. by / to 6. by / in 5. in / with 5. at the most
7. off / to 7. up 6. around / at 6. at once
8. through / for 8. for / of 7. on / for 7. on sale
9. from / to 9. on / without 8. of / from 8. in charge of
10. about / of 10. on / to 9. at / on 9. on behalf of
10. on / from 10. in love with

► Exercise 4 ► Exercise 8
1. on / on 1. with ► Exercise 12
2. by / beneath 2. in / at 1. above / about
3. in / of 3. from / on 2. in / with
4. in / at 4. into / by 3. with / after
5. by / of 5. on 4. as / from
6. with / by 6. in / of 5. with / beneath
7. over / against 7. about / on 6. of / of
8. from / to 8. on / of 7. for / at
9. with / in 9. for / to 8. in / behind
10. on / into 10. for / in 9. in / for
10. into / on

YDS / YÖKDİL VOCABULARY Dilko Yayınları


ANSWER KEY

PREPOSITIONS / TESTS

► PREPOSITION TEST 1
1E 2A 3B 4C 5D 6A 7B 8E 9D 10A 11C 12A 13B 14C 15E 16D 17A 18B 19A 20E

► PREPOSITION TEST 2
1A 2D 3C 4A 5B 6C 7B 8C 9E 10B 11A 12C 13D 14B 15E 16D 17A 18B 19B 20E

► PREPOSITION TEST 3
1A 2B 3D 4C 5C 6D 7A 8B 9E 10A 11C 12B 13C 14A 15D 16B 17D 18D 19B 20D

► PREPOSITION TEST 4
1A 2D 3B 4C 5A 6E 7B 8C 9B 10A 11C 12A 13D 14B 15C 16D 17A 18C 19C 20A

VOCABULARY TESTS

► VOCABULARY TEST 1
1A 2D 3B 4C 5E 6B 7A 8E 9B 10A 11C 12D 13E 14C 15C 16A 17E 18B 19B 20A

► VOCABULARY TEST 2
1C 2B 3A 4E 5A 6C 7A 8B 9D 10E 11A 12E 13C 14D 15E 16B 17A 18B 19D 20A

► VOCABULARY TEST 3
1B 2C 3D 4A 5E 6C 7E 8A 9B 10E 11A 12B 13C 14D 15B 16C 17D 18C 19A 20E

► VOCABULARY TEST 4
1A 2B 3C 4C 5D 6C 7E 8A 9D 10B 11E 12D 13A 14B 15D 16D 17A 18B 19E 20A

Dilko Yayınları YDS / YÖKDİL VOCABULARY


ANSWER KEY

ÇIKMIŞ SORULAR

► TEST 1
1B 2C 3E 4A 5D 6C 7B 8C 9A 10E 11D 12A 13B 14E 15C 16D 17A 18A 19B 20E 21C 22E

► TEST 2
1D 2B 3A 4D 5E 6C 7D 8B 9D 10B 11C 12E 13C 14A 15B 16D 17B 18A 19B 20D 21E 22B

► TEST 3
1E 2C 3D 4E 5B 6C 7A 8C 9A 10E 11E 12E 13B 14A 15B 16C 17A 18C 19A 20B 21A 22D 23C 24E

► TEST 4
1C 2E 3D 4C 5B 6A 7B 8A 9D 10C 11A 12C 13A 14C 15D 16B 17B 18C 19E 20A 21E 22D 23A

► TEST 5
1C 2D 3A 4E 5D 6C 7B 8A 9D 10B 11C 12B 13E 14B 15A 16C 17D 18A 19B 20E 21B 22D 23C 24D

► TEST 6
1C 2D 3C 4B 5D 6A 7E 8B 9B 10C 11A 12C 13B 14E 15C 16D 17D 18C 19A 20E 21A 22E

► TEST 7
1E 2D 3E 4B 5E 6B 7D 8E 9B 10E 11C 12D 13C 14A 15B 16D 17E 18D 19A 20B 21C 22E

► TEST 8
1A 2D 3B 4C 5E 6B 7C 8D 9A 10E 11D 12C 13C 14B 15D 16A 17A 18D 19C 20E 21B 22D

► TEST 9
1C 2B 3E 4C 5C 6E 7D 8E 9E 10D 11A 12D 13A 14C 15D 16C 17D 18A 19B 20E 21E 22C

► TEST 10
1D 2A 3C 4B 5C 6A 7C 8E 9B 10D 11C 12A 13C 14B 15A 16B 17A 18E 19D 20E 21C 22E 23B

► TEST 11
1E 2C 3A 4B 5A 6A 7A 8C 9B 10A 11C 12D 13A 14B 15A 16B 17C 18A 19A 20C 21E 22D 23E

► TEST 12
1C 2A 3A 4E 5A 6B 7D 8B 9E 10B 11C 12A 13A 14E 15E 16E 17C 18D 19E 20B 21A 22A 23C

► TEST 13
1C 2C 3A 4D 5D 6B 7A 8E 9D 10A 11A 12B 13E 14C 15D 16D 17A 18A 19B 20E 21D 22E 23C

YDS / YÖKDİL VOCABULARY Dilko Yayınları