You are on page 1of 1

FIŞĂ DE LUCRU -PREDICATIVA

1. Înlocuiţi punctele de suspensie cu propoziţii Cum e floarea de cireş era fata moşului.
predicative potrivite pentru fiecare regentă dată în Subiectul dezbaterii era care roman citit
stânga paginii: reflecta mai bine realitatea.
Fiecare dintre ei a ajuns ce 4. Realizaţi expansiunea numelor predicative
…………………………………………….. în propoziţii corespunzătoare:
Problema cea mai importantă era să A simţi nu înseamnă a lua în stăpânire lumea.
…………………………………… (Proverb)
Andrei a rămas cum ..........................................................................
…………………………………………………… El pare a înţelege exerciţiul.
2. Elaboraţi regente, astfel încât propoziţiile .........................................................................
subordonate să fie propoziţii predicative:
………………………………………… dacă vine Visul său era de a-şi regăsi prietenii pierduţi.
la noi. ...................................................................
………………………………………… să citim Proprietatea lui este mare.
mai mult. ……………………………………….......
………………………………………… cum l-am 4. Contrageţi subordonatele predicative:
ştiut întotdeauna. Otilia părea că ştie multe.
3. Precizaţi valoarea morfologică a (G. Călinescu)
elementelor de relaţie prin care sunt ……………………………………
introduse propoziţiile subordonate Ochii ei păreau că-ţi spun totul.
predicative: ( M. Sadoveanu)
Misiunea plăieşilor era ca atunci să ………………………………………
străjuiască cetatea. ( C. Negruzzi) Rostul omului este să aibă o familie.
Vântul părea că s-a potolit. (G. Călinescu)
El devine ceea ce vrea. ……………………………………………….
Întrebarea este când susţinem concursul. Slăbiciunea lui Isaia a fost să-şi cumpere şi el
Premiantul va fi oricine va munci. o blană. (I. Al. Brătescu-Voineşti)
Problema este ce curs vor lua evenimentele.
A munci neîncetat e ca şi cum ai uita de tine.

FIȘĂ DE LUCRU- PREDICATIVA


1. Înlocuiţi punctele de suspensie cu propoziţii A munci neîncetat e ca şi cum ai uita de tine.
predicative potrivite pentru fiecare regentă dată în Cum e floarea de cireş era fata moşului.
stânga paginii: Subiectul dezbaterii era care roman citit
Fiecare dintre ei a ajuns ce reflecta mai bine realitatea.
…………………………………………….. 4. Realizaţi expansiunea numelor predicative
Problema cea mai importantă era să în propoziţii corespunzătoare:
…………………………………… A simţi nu înseamnă a lua în stăpânire lumea.
Andrei a rămas cum (Proverb)
…………………………………………………… ..........................................................................
5. Elaboraţi regente, astfel încât propoziţiile El pare a înţelege exerciţiul.
subordonate să fie propoziţii predicative: .........................................................................
………………………………………… dacă vine
la noi. Visul său era de a-şi regăsi prietenii pierduţi.
………………………………………… să citim ...................................................................
mai mult. Proprietatea lui este mare.
………………………………………… cum l-am ……………………………………….......
ştiut întotdeauna. 7. Contrageţi subordonatele predicative:
6. Precizaţi valoarea morfologică a Otilia părea că ştie multe.
elementelor de relaţie prin care sunt (G. Călinescu)
introduse propoziţiile subordonate ……………………………………
predicative: Ochii ei păreau că-ţi spun totul.
Misiunea plăieşilor era ca atunci să ( M. Sadoveanu)
străjuiască cetatea. ( C. Negruzzi) ………………………………………
Vântul părea că s-a potolit. Rostul omului este să aibă o familie.
El devine ceea ce vrea. (G. Călinescu)
Întrebarea este când susţinem concursul. ……………………………………………….
Premiantul va fi oricine va munci. Slăbiciunea lui Isaia a fost să-şi cumpere şi el
Problema este ce curs vor lua evenimentele. o blană. (I. Al. Brătescu-Voineşti)