You are on page 1of 2

Kesihatan Diri dan Kecergasan (GKK 1043)

Carta Organisasi Jawatankuasa Pengelola Ujian BLEEP TEST Unit S4

PENGERUSI: CHAN YIN YUAN

SETIAUSAHA: HOO XUE HUA

PENYEDIAAN MAKLUMAT: PENYEDIAAN BORANG: PENYEDIAAN MUZIK:


TANG SIEW HUI NG CHIAU CHUIN JESSICA LEE ZHUAN MUN

PENYEDIAAN ALATAN: REKOD HASIL:


CHONG LI SHI TAN ZI YING
Kesihatan Diri dan Kecergasan (GKK 1043)
Carta Organisasi Jawatankuasa Pengelola Ujian SEGAK Unit S4

PENGERUSI: WEE SEL LEE

SETIAUSAHA: PERALATAN: KEPUTUSAN:


TAN KAI XIN H’NG LEE HUANG LIM JIA YING

INDEKS JISIM TUBUH: NAIK TURUN BANGKU: TEKAN TUBI:

LEONG YONG QI CHEONG PEI JIE LUI YIN KHAI

TEO KAI XUAN CHEW YONG XIANG LIEW HAO EN

LIM PEI NEE CHAN YIN YUAN NG CHIAU CHUIN

RINGKUK TUBI SEPARA: JANGKAUAN MELUNJUR:

VIVIAN LOW KAH YEE TANG CHIN YEE

TAN ZI YING HOO XUE HUA

CHONG LI SHI JESSICA LEE ZHUAN MUN