You are on page 1of 8

1

Evo dva primera toga kako radi moja teorija Konstantne sadašnjosti:

PRIMER 1:

GRAVITACIONA KONSTANTA

Iz Hipoteze Elementarne Mase ili Jedinične Mase sledi i Gravitaciona Konstanta.

1. Vreme je Nelokalna Tačka; fizički, Konstantna Sadašnjost koja je policentrična.

2. Radius (bilo koja distanca izmedju dva centra Konstantne Sadašnjosti) je temporalni
1 1
generator Prostora iz Vremena, radius = . Tj. temporalni diferencijal = .
2 2

3. Prostor je  Površina.  


4. Interno vreme  Površine (ili Prostora) je Diametar = 1.

 Internog Vremena (D =1) po Zlatnom preseku (  = 0.618029), dobija se


5. Podelom

1 =   2 za  = 0.618029 ( Interno Vreme Elementarne Mase ) i  2 (Interno vreme


“naboja”, tj. “elementarne energije”) 

 
6. Interno vreme Elementarne mase je  = 0.618029.

 Masa je proizvod njenog Internog Vremena  = 0.618029 i


7. Elementarna masa ili Jedinična
Prostora  = 3.14159, (  x  ) = 1,9415.


  
2

Za vrednosti

Prostor =  = 3.14159

Interno Vreme Prostora = Diametar  Površine = 1.



Elementarna Masa, M =     0.618029 3.14159  1.9415


sledi

Prostor
 GravitacionaKonstan taElementarneMase = Go
ElementarnaMasa InternoVremeProstora

 ili

 3.14159 3.14159
Go =    3.3364603
 1 0.618029 3.141591 0.9415937

 * kako se izvodi Elementarna maas:

2
1   (Prostor) - 2 
2
  (*) =  (1   2 ) =    (Elementarna Masa)
2

(*) – “loptasta munja”, zahteva malo duže objašnjenje

Definicija: Elementarna masa je proizvod prostora i vremena, Pi x Fi.

I za dve jednake Elementarne mase to će biti 2 x Go


3

3.3364603 2  6.6729206

što odgovara neznatno korigovanoj vrednosti Gravitacione konstante odredjene merenjima.



( moja geometrijska interpretacija Gravitacione kontante) Slika 1

Napomena: Gravitacija ima vremensku prirodu, ona nije Sila, nego Zakon, geometrijski poredak
sinhronih pozicija Prostora i Mase (Vreme je najopštiji zakon Fizike)
4

(Gravitaciona konstanta kako je izmerena u ne-vremenskoj Savremenoj fizici) Slika 2

sa relativnim standardnim odstupanjem 1.2×10−4,[4] or 1 part in 8300.

Zaključak:

6.673848 (dobijeno mnogobrojnim eksperimentima) – 6.6729206 (moje teorijsko predvidjanje)

= 0.0009274 razlika u korist merenja (verovatno spoljni uticaji pri merenjima)…uvek se izmeri
sa viškom

BEZDIMENZIONALNA GRAVITACIONA KONSTANTA SLEDI NEPOSREDNO IZ


NJUTNOVOG ZAKONA GRAVITACIJE:

Konstanti se pripisuju mere iz dimenzionih skala i tada ona ima veličinu. Elementarna
masa nije ograničena po veličini, može biti i veoma velika i veoma mala, (Razlika u
internim vremenima elementarne mase formira tzv. “paralelne svetove”).
5

m1  m2
Njutnov zakon Gravitacije: F 
r2


Zakon Gravitacione konstante za dve jedinične mase: G  2 ; za Ф=0.618033…
  1

1 m
To jest za m1  m2 i r  , G T  F 
2 r

 m m
I prema tome: za m1, 2  kada zamenimo u F  1 2 2 ,
  1 r

dobijamo , pojednostavljujem

  
 
F 
m2
  
m m   1  
2

2  3.14159

6.28318
 6.67...  G
  1 0.618033 3.14159 1 0.9415062
r2 r 1
 2 
2 
1

 
F G

Objašnjenje:

Prostor je površina π sfere; Diametar je Interno vreme π prostora, D=Tint.=1.

Prostor ima 3 dimenzije: sfernu površinu π i svojstveno vreme (Diametar).

Jedinična masa je deo prostora π podeljen internim vremenom po zlatnom preseku, Фπ.
6

PRIMER 2:

BOROV RADIUS

Teorijski:

Geometrijsko-fizički Model elektrona:


7

Moja formula za računanje N. Borovog radiusa ima samo dva elementa:

  0,618033...
r  0.5

  r 0.6180339887 0.5
   0.5590169941010 m
2 2 2



Eksperimentalno (merenjem):

Radius prve elektronske putanje (distanca izmedju protona i elektrona):


0.529 177 210 92 x 10-10 m

Formula školske fizike za izračunavanje N.Borovog radiusa u koju se unose merene vrednosti:

= 0.529 177 210 92 x 10-10 m

Evo šta se sve uzima u obzir prilikom računanja Borovog radiusa u školskoj fizici:

dielektrična konstanta

redukovana Plankova konstanta

masa mirovanja elektrona


8

elementarno naelektrisanje

brzina svetlosti u vakuumu


konstanta fine strukture

Razlika: (moja teorijska vrednost) 0.559016994 – (merena vrednost školske fizike)


0.52917721092 = 0.029839784 ≈ 0.03 x 10-10 m