You are on page 1of 4

Lásd

Mikor
és hol
éltek a dinoszauruszok?
Mikor és hol?
1. oldal Mik
or él u s zo k ? d inoszauruszt
tek a dinoszaur ő ?
els
Hány

dezték fel az
dinó tudott repülni? Milyen
hangokat adtak ki?

Lásd

e
4–5.

or f
oldal

k
Mi
Lásd
2–3. oldal Én volta
m az!
Hova tűnt az összes
dinoszaurusz?
Igen
vagy nem?
Tartalom Melyik
dinó volt ébren éjjel,
melyiknek volt tolla,
melyik halászott…?
Lásd l
lda Lásd
6–7. o
8–9
Tudtak…? olda .
l
Volt nekik…?
k d inoszaurusz
ne c
Hol éltek a

son
dino

het
g
en mé sza

to
dőmb

Hol le
i k.
Az é n
érkép
e
ur

k?
Miért Ki nem v o l tak t
u
nyerné meg a versenyt,

szo
volt a dinoszauruszoknak
vagy maradna alul

k?
hosszú farkuk
és nyelvtörő nevük? Lásd a harcban?
12. olda
l
Lásd
10–11. A dinók ma fellelhető
oldal maradványait
fosszíliáknak hívják.

1
d i n o s za u r u s zo k f o g
Mi, milyen? Melyik a leghosszabb nevű dinoszaurusz?
lt
a a?

vo
Milyen
do cus
D iplo Dehogyis
!
Mi volt a valaha talált
legnagyobb
dinoszauruszcsont?

Mit csináltak
t a f öld b en? a dinoszauruszok
Milyen vol i d ejé Mi a különbség
egész nap?
r u s zo k
a d i n o s za u egy ragadozó és egy
Visszame
gyek növényevő között?
,
a múltba
tem!
és kiderí

t a d t a k k i a d i n o s za u r u s zo k ?
ha n g o ka
en
Mily ú ?
úú ú Mire vol
Múú Mak?
Mik a zúzókövek? ta k
jók
eze
Vaú? ka
lem
eze
Mi ez itt? k?
Én Stegosaurus
(Kőkemény, és már vagyok, és lenyeltem
Na? Mihez hasonlított
nincs szaga…) egy zúzókövet.
a kacsacsőrű dinó csőre?
4 5
urus zo k j ó s z ü l ő
Ad
in os za kv
olt
ak
Igen vagy nem?

?
Tudtak úszni
a dinók?

Össze tudod párosítani
a dinoszauruszokat
d i n o s za u r u s
és a lábnyomaikat?
l t a ka zo
k
v o
Ugyanannyi ragadozó s ek

?
d ö
dinoszaurusz élt, Bü
Pfuj, !
mint növényevő? büdi
m i s igaz!
Ne
Nekem töb
b
barátom v
an,
mint neked
!
A múze a z i a k?
u m ba g
E n l év ő c s o n t v á za k i
t t e k emb ert

zo k na k f ül e?
r us
au

ad
osz

inos
din

za u r u s zo k ? d inoszau
ta n e k
Vo l Találtak már meg

ru s
l
Ma is é

zok?
véletlenül dinoszauruszt?

Fosszíliák

7
n ó k ?
di
Milyen
g y o r s a k v o l ta k
a
Hány? ok ?

auruszok?
r u s z
Voltak növény-, s zau
hús- és mindenevő
d i no
dinoszauruszok.
k a
te
osz
Ho e t
gya
n j öt di n y it
t e k v i l á g ra a n n
Me

szok

Hán
A dinoszauru Mekkora volt i ?
lehettek aká
r kékek l n
din pü

y
is… Senki re
vagy pirosak
sem tudja biz
tosan. a legnagyobb o s za u
rusz tud o t t
dinoszaurusz?
Hogy les
zac
son
tbó
lf
oss
án zília

H
Mekkora volt a y d y cs ?

eg
legkisebb i n o o n t ja v o l t
dinoszaurusz? s za u
r u s zn a k ?

Honnan tudunk ennyi
lakú
mindent a dinoszauruszokról? nfélébb a
A legkülö uszok
és m é r e t ű d inoszaur Hány különböző dinoszaurusz létezett?
.
léteztek

2 3