You are on page 1of 1

ANESTEZIOLOGIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ

Lista persoanelor care trebuie să se prezinte urgent pentru a ridica contractul de muncă

Medici-rezidenți
1. Rîșneac Evelina
2. Tofan Nicolae
3. Voleac Ina
4. Mahu Cristina
5. Popili Mihail
6. Fortuna Natalia
7. Șvabu Elena
8. Lesnic Gabriela
9. Russu Galina

ALȚII
1. Radu Nicoleta
2. Cazacu Cristina
3. Burlacu Cătălina
4. Ursachi Anastasia
5. Marian Andriana
6. Rabii Dumitru
7. Cristian Silvia