You are on page 1of 6

Pkt.

I
2014 135 353,61 zł
2015 105 975,51 zł
2016 92 758,06 zł
2017 81 313,06 zł
2018 123 907,19 zł

Pkt. II
STANOWISKO KOMÓRKA NAGRODY PRZYZNANE W LATACH 2014-2018 /KWOTY BRUTTO/
ORGANIZACYJNA
Rudek Joanna Dyrektor - 1 etat Dyrektor 2017 - zaangażowanie w realizację dodatkowych zadań – 900,00
2018 - nagroda jubileuszowa 7.391,25;
nagroda z okazji dnia pracownika socjalnego - 3.500,00
Kozak Monika Z-ca dyrektora - 1 etat Z-ca dyrektora 2014 - nagroda świąteczna - 719,00;
zwiększenie obowiązków (zastępstwo) - 695,00;
nagroda z okazji dnia pracownika socjalnego - 1.500,00;
realizacja programu wspieranie aktywnych form pracy socjalnej
1145,00
2015 - nagroda świąteczna- 720,00;
nagroda z okazji dnia pracownika socjalnego - 2.000,00
2016 - całoroczne zaangażowanie w realizacje dodatkowych zadań –
1440,00
2017 - nagroda jubileuszowa - 5.814,06;
całoroczne zaangażowanie w realizację dodatkowych zadań –
1700,00
2018 - nagroda świąteczna- 600,00;
nagroda z okazji dnia pracownika socjalnego - 3.200,00
Pietraszek Piotr Kierownik sekcji Zespół ds. 2014 - nagroda świąteczna - 719,00;
świadczeń rodzinnych Świadczeń nagroda z okazji dnia pracownika socjalnego - 1.500,00;
- 1 etat rodzinnych i nagroda świąteczna - 500,00
wychowawczych 2015 - nagroda świąteczna - 720,00;
nagroda z okazji dnia pracownika socjalnego - 1.500,00
2016 - całoroczne zaangażowanie w realizację dodatkowych zadań –
2500,00
2017 - całoroczne zaangażowanie w realizacje dodatkowych zadań –
1600,00
2018 - nagroda jubileuszowa - 10.799,24;
nagroda świąteczna - 600,00;
nagroda z okazji dnia pracownika socjalnego - 2.600,00
Spyrka Małgorzata Starszy pracownik Zespół ds. 2014 – realizacja programu wspieranie aktywnych form pracy socjalnej
socjalny - 1 etat świadczeń z 1415,00
pomocy społecznej nagroda świąteczna - 719,00;
dodatkowe obowiązki (zastępstwo) - 200,00;
nagroda z okazji dnia pracownika socjalnego - 1.500,00;
nagroda świąteczna - 500,00
2015 - nagroda jubileuszowa - 11.306,41;
nagroda świąteczna - 720,00;
nagroda z okazji dnia pracownika socjalnego - 2.000,00
2016 - całoroczne zaangażowanie w realizację dodatkowych zadań –
2500,00
2017 - całoroczne zaangażowanie w realizację dodatkowych zadań –
1.700,00
2018 - nagroda świąteczna - 600,00;
nagroda z okazji dnia pracownika socjalnego - 2.600,00
Alechnowicz Maria Kierownik - 1 etat Kierownik 2014 - nagrody świąteczne - 1.219,00;
2015 - nagroda świąteczna - 720,00;
2016 - przygotowanie i realizacja programu 500+ - 3.000,00
2017 - nagroda jubileuszowa - 23.388,00
Pkt. III
STANOWISKO KOMÓRKA ORGANIZACYJNA WYNAGRODZENIE ZA 11/2018
/KWOTY BRUTTO/
Rudek Joanna Dyrektor - 1 etat Dyrektor 9534,89
płaca zasadnicza 3.900,00;
dodatek stażowy 855,00;
dodatek funkcyjny 1.300,00;
premia uznaniowa 1.213,33;
wynagrodzenie chorobowe 666,56
dodatek specjalny 1.600,00;
Kozak Monika Z-ca dyrektora - 1 etat Z-ca dyrektora 7480,00
płaca zasadnicza 3.900,00;
dodatek stażowy 780,00;
dodatek funkcyjny 1.000,00;
premia uznaniowa 800,00; 00
dodatek specjalny 1.000,00;
Pietraszek Piotr Kierownik sekcji świadczeń Zespół ds. Świadczeń rodzinnych i 6948,00
rodzinnych - 1 etat wychowawczych płaca zasadnicza 3.200,00;
dodatek stażowy 640,00;
dodatek funkcyjny 800,00;
premia uznaniowa 1.008,00;
godziny nadliczbowe 1.300,00
Spyrka Małgorzata Starszy pracownik socjalny - 1 etat Zespół ds. świadczeń z pomocy 4952,08
społecznej płaca zasadnicza 710,00;
dodatek stażowy 710,00;
dodatek funkcyjny 144,00;
premia uznaniowa 180,00;
wynagrodzenie chorobowe
1.871,38;
zasiłek chorobowy 1.336,70
Pkt. IV
Dyrektor Joanna Rudek Kierunek socjologia- Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego- licencjat- specjalność -
praca socjalna;
Kierunek socjologia-Uniwersytet Jagielloński -studia magisterskie-
specjalność - praca socjalna;
Krakowska Akademia im. A. Frycza - Modrzewskiego -studia podyplomowe
– specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

Z-ca dyrektora Monika Kozak Medyczne Studium Zawodowe w Krakowie Wydział Pracowników
Socjalnych – Specjalizacja - Praca Socjalna;
Kierunek - Nauki o rodzinie-Krakowska Akademia im. A. Frycza-
Modrzewskiego - Licencjat- Specjalizacja - Aktywizacja Społeczna I Praca
Socjalna;
Kierunek - Nauki o rodzinie-Krakowska Akademia im. A. Frycza-
Modrzewskiego Studia magisterskie – Specjalizacja - Terapia Zajęciowa
Instytucjonalna I Domowa

Zespół ds. Świadczeń rodzinnych i Piotr Pietraszek Kierunek - Technologia Ceramiczna - Akademia Górniczo-Hutnicza w
wychowawczych Krakowie- Inżynier-Specjalność - Ceramika

Zespół ds. świadczeń z pomocy Małgorzata Spyrka Medyczne Studium Zawodowe w Krakowie Wydział Pracowników
społecznej Socjalnych -Specjalność - Pracownik Socjalny;
Kierunek - Nauki o rodzinie - Krakowska Akademia im. A. Frycza-
Modrzewskiego - Licencjat-Specjalność - Aktywizacja Społeczna I Praca
Socjalna;
Kierunek - Nauki o rodzinie - Krakowska Akademia im. A. Frycza-
Modrzewskiego- Studia magisterskie Specjalność - Terapia Zajęciowa
Instytucjonalna I Domowa
Pkt. V i VI
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA STANOWISKO LICZBA OSÓB LICZBA ETATÓW

Zespół organizacyjno - Starszy inspektor 1 1
personalny Inspektor 1 1
Starszy pracownik socjalny 2 2
Sprzątaczki 2 1,125
Zespół finansowo-księgowy Referent 1 1
Pomoc administracyjna 1 1
Główny księgowy Główny księgowy 1 1

Zespół ds. Pracy socjalnej i Specjalista pracy socjalnej 2 2
asystentury rodziny Pracownik socjalny 2 2
Asystent rodziny 2 1,5
Młodszy asystent rodziny 2 2
Zespół ds. Świadczeń z Starszy pracownik socjalny 4 4
pomocy społecznej Starszy specjalista pracy 1 1
socjalnej
Pracownik socjalny 4 4
Starszy inspektor 1 1
Referent 1 0,875
Zespół ds. Usług Starszy specjalista pracy
socjalnej 1 1
Specjalista pracy socjalnej 2 2
Pracownik socjalny 1 1
Inspektor 1 1
Zespół ds. Świadczeń Starszy inspektor 1 1
rodzinnych i wychowawczych Inspektor 5 5
Referent 2 2
Pomoc administracyjna 5 5
Razem 46 44,5
Zestawienie osób niepełniących funkcji publicznych - osoby sprzątające (pkt. VI)

Komórka organizacyjna Stanowisko Liczba osób Liczba etatów Nagrody przyznane w latach 2014-2018 /kwoty brutto/
Zespół organizacyjno - Sprzątaczka 1 0,375 2014 - nagroda jubileuszowa - 1.505,25;
personalny nagrody świąteczne- 1.040,00;
nagroda z okazji dnia pracownika socjalnego- 1.000,00
2015 nagroda świąteczna- 720,00;
nagroda z okazji dnia pracownika socjalnego -750,00
2017 - całoroczne zaangażowanie w realizację dodatkowych
zadań – 400,00
2018 - nagroda z okazji dnia pracownika socjalnego- 500,00
Sprzątaczka 1 0,75 2018 - nagroda z okazji dnia pracownika socjalnego - 800,00
Razem 2 1,125

Pkt.VII

ŁĄCZNA LICZBA PRACOWNIKÓW MGOPS WG STANU NA 14/01/2019

LICZBA OSÓB 50 w tym pełniących funkcje publiczne 4 osoby

LICZBA ETATÓW 48,5 w tym pełniących funkcje publiczne 4 etaty