SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Koleksi Contoh Karangan

Buku ini mengadungi 80 halaman bercetak

BUKU 6 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

C:\Users\Kevin Loo\Desktop\education\books\books_4\book_cover_belongs_to.png .

Jikalau warisan acara merejam lembing dan wushu dapat diketengahkan ke arena sukan dunia. ¡°tak kenal maka tak cinta¡±. Selain itu. T epuk dada. terutamanya golongan muda-mudi. pemudi tiang negara. Yang berlaku sekarang. Budaya ¡°punk¡± dan ¡°gortik¡± umpamanya menerapkan unsur bawa tanah. saya akan mengaktifkan diri dalam persatuan atau kelab permainan tradisional. tak lekang dek pan as¡±. Kita harus mengha rgai warisan rakyat Malaysia sebelum warisan ini diapresiasi oleh orang asing. remaja seperti saya memainkan peranan penting untuk mengembalikan zama n kegemilangan untuk warisan rakyat Malaysia supaya tinggalan nenek moyang kita se ntiasa subur dalam sanubari kita. di situ ada jalannya.Arus globalisasi telah menyebabkan pelbagai budaya warisan rakyat Malaysia semak in terhakis. sarankan sumbangan anda untuk mengek alkan budaya warisan rakyat Malaysia. Sebagai remaja. Bak kata pe ribahasa. Peribahasa ini menunjukkan warisan budaya bangsa perlu dipertahankan agar sentia sa releven dan diingati oleh masyarakat Malaysia. [ 100 markah ] Peribahasa Melayu jelas menyatakan bahawa ¡°tak basah dek hujan. darah kita mengalir deras warisan darip ada nenek moyang kita. berapa ramaikah yang mengenali dan menghargai pakaian tradisional? Golongan yang muda masih bermain permainan tradisional mahupun suka akan makanan tradisional? Oleh hal yang demikian. yakni alam kematian dan keseronokan yang bertunjangkan keghairahan melalu i penggunaan pil khayal dan dadah. anak remaja seperti saya yang umur baru setahun jagung. bagaimanakah pula dengan wau dan gasing? Saya berpendapat bahawa di mana ada kemahuan. Sebagai rakyat yang berjiwa patriotisme. Anda sebagai rakyat yang cinta akan negara. Hal ini dikatakan demikian kerana manusia tidak mungkin melupakan a sal usulnya kecuali berpegang pada sikap kacang lupakan kulitnya. darah baru s etampuk pinang perlulah mengingati warisan nenek moyang seperti pantang larang sekali gu s mempraktikkannya. Hal ini dikatakan demikian kerana kita akan memperoleh banyak pengetahuan . Fenomena ini melunturkan semangat menghargai warisan bangsa. kemasukan budaya asing sudah mula menjajahi minda warisan yang dianggap pemuda h arapan bangsa. tanya selera. Oleh hal yang demikian. kita dapat mengetahui betapa halusnya dan tingginya tahap pe mikiran nenek moyang kita yang mewariskan permainan ini kepada kita. saya dapat memahami permainan tradisional yang terdapat di Malaysia. w arisan bangsa ini dapat diturunkan dari satu generasi kepada satu generasi. Dengan menghadiri perjumpaan dan belajar bermain permainan s eperti congkak dan gasing. Dengan menyertai aktiviti dala m kelab tersebut.

Selain itu. Antara warisan yang perlu dipertahankan ial ah busana. Remaja se perti saya wajarlah memakai pakaian tradisional untuk menghadiri majlis rasmi atau majlis t idak rasmi seperti jamuan. Kit a harus mengorak langkah untuk merealisasikannya kerana genggam bara api. Jika dilih at dari sudut lain. . janganlah kita menconteng arang di muka ibu bapa kita. Di samping itu. biar sampai jadi arang. Warisan rakyat Malaysia memang luas. Pakaian tradisional kita melambangkan ketinggian nilai hidup serta kehal usan hasil tangan masyarakat dahulu kala. Pakaian tradisional seperti baju kurung dan baju kebaya bukan sahaja men ampilkan kecantikan diri seseorang gadis malah kemanisan gadis yang memelihara adab pemak aian dan adab berjalan apabila berpakaian tradisional. kita diajar tidak memakai kasut di dalam rumah dan bercakap sewaktu menikmati hidangan. kita dapat mengetahui k ebaikan yang diperoleh daripada amalan pantang larang tersebut. Mahukah kita melihat dengan bangganya b usana tradisional kita dipakai oleh model terkenal dunia lalu berjalan di pentas fesyen dunia. malah dapat menonjolkan keistimewaan Malaysia kepada jagatraya. warisan rakyat Malay sia yang juga amalan nenek moyang harus dijadikan tunjang kehidupan agar kita berjati diri teg uh untuk menangkis segala godaan anasir yang jahat yang mampu menggadaikan maruah diri dan keluarga . Pemakaian busana klasik ini bukan sah aja menutup aurat. Oleh sebab itu. Oleh itu.dan pengalaman daripada amalan tersebut. Antara pantang larang yang pe nting ialah anak gadis tidak digalakkan duduk di anjung rumah dan bernyanyi di dapur. Golongan pelajar seperti saya sewajarkan memainkan peran an yang penting dengan mengetengahkan pakaian tradisional. pantang larang ini sebenarnya mendisiplinkan diri kita selain dapat mengla kkan anak gadis daripada terjerumus dalam kebejatan sosial.

congkak. arus globalisasi yang mengalir deras dalam kehidupan kita tid ak wajar menghakiskan jati diri kita yang sebenar. ke mana akan kita gapai kehidupan sebenar? Apakah erti sebenar kehidupan ini jika kita hanya mampu merosakkan yang baik dan membinasakan yang murni? Ayuh rakyatku. Peribahasa ¡°Bagaimana acuan. Dengan kata lain. Oleh hal yang demikian. Hakisan warisan rakyat Malaysia yang s emakin serius haruslah diselamatkan daripada terus melunturkan sinar dan kekilatan warisan kit a. kita bolehlah membawa adi k kita bermain wau. Jika kita hanya berpeluk tubuh dan menunggu warisan ini tenggelam dalam arus perdana ini. Oleh hal yang demikian. tiada masalah yang tidak boleh diselesa ikan. kuih-muih dan sebagainya. Oleh hal yang demikian. Aktiviti seperti ini m ampu mencambahkan minat anak-anak muda untuk terus berkecimpung dalam bidang tugas ya ng diperturunkan oleh nenek moyang kita. Jika kita membuat anjakan paradigma ini. Makanan tradis ional yang bebas daripada bahan kimia bukan sahaja lebih sihat. Walaupun pemikiran orang terdahulu sanggup memper tahankan prinsip biar mati anak. Golongan yang lebih banyak makan ga ram ini telah mencipta makanan tradisisional yang berwarna warni untuk terus dapat dinikmati o leh muda-mudi zaman globalisasi ini. Makanan merupakan keperluan hidu p manusia yang terpenting selain tempat tinggal. nenek atau datuk kita pasti sejuk hati melihat kejayaan kita meny ediakan makanan kegemaran mereka seperti petai. golongan zaman ini boleh memperbaik ke adaan dengan menghargai dan menjadikannya sebagai kayu pengukur tahap pemerimaan kita terhada p nenek moyang kita dan betapa kita menghormati dan menyanjungi mereka. malah dapat memperkukuh silaturah im dan ukhuwah antara golongan tua dengan yang muda. Pada masa lapang. Nenek moyang kita yang menciptanya. kita yang harus mengekal kannya. jangan mati adat. jering. kita sepatutnya menunjukkan pengh argaan kepada golongan tua dengan mempelajari cara penyediaann makanan tradisional. masyarakat yang t erdahulu banyak membuat kajian dan analisis tentang makanan. Janganlah kita berasa malu untuk menerima warisan yang sebenarnya milik kita bersama. Warisan kita tanggungjawab kita. nescaya makanan yang disediakan ol eh ibu bapa kita adalah untuk melangsungkan kehidupan. golongan muda seperti saya sepatutnya memberikan teladan kepada adik-adik kita supaya men genali dan mengamalkan warisan rakyat Malaysia. Tiada kusut yang tidak boleh dileraikan. marilah kita sama-sama men ggembleng tenaga demi memastikan warisan kita terus berdiri teguh di belakang kita sebagai warisan yang tidak . mahupun menyertai pertandingan membuat wau. begitulah kuihnya¡± juga jelas menunjukkan kebijaksaan golongan veteran menyamakan sikap ibu bapa kepada anak-anak mereka.Apabila kita melangkah masuk ke dapur rumah.

Bersatu kita teguh. bercerai kita roboh! . Slogan Satu Malaysia harus dijadikan peganga n demi kehidupan yang lebih bersatu dan padu.boleh dijual beli oleh bangsa lain.

¡°pencemaran sungai¡± dapat didefinisikan sebagai perbuatan y ang mengotorkan sungai yang jernih sehingga keruh dengan pelbagai bentuk cara. Berita dan paparan media umpama ini bukan sahaja menghiasi dan menguas ai dada akhbarakhbar tempatan. [ 100 markah ] ¡°Beribu-ribu ekor ikan terapung-apung di permukaan sungai¡± ¡° ¡°sungai di Pahang telah teruk dicemar¡±. Mereka malas untuk membuang sampah s arap tersebut ke dalam tong sampah yang sedia ada kerana perlu memakan masa yang banyak dan melet ihkan mereka. Kerajaan pernah mengadakan kempen-kempen seperti ¡°Cintailah Sungai Kita¡± tetapi mendap at sambutan yang dingin daripada segenap lapisan masyarakat. Oleh sebab itu.Sungai merupakan anugerah Tuhan yang amat bernilai dan perlu dijaga dengan baik oleh manusia.Merujuk kepada laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Sungai Malaysia pada tahun 2007. isu ini juga sering menjadi liputan media massa antarabangsa da n persidangan utama dunia. Fenomena ini boleh dikatakan telah menjadi satu lumrah dalam kehidupan masyaraka t. Mereka membuang apa-apa sahaja sampah sarap yang mereka ada ke dalam sun gai. isu pancemaran sungai sudah me njadi berita basi. ma sakan pokok bergoyong? Tahukah anda faktor-faktor yang menyumbang kepada pencemaran sungai? Segalanya bakal terhurai tirai bicara dibuka. Faktor perdana yang menyumbang kepada pencemaran sungai ialah pembuangan sampah sarap oleh masyarakat. al asan yang diberikan oleh masyarakat yang membuang sampah ke dalam sungai ialah tong sampah yang sedia ada berada jauh dari tempat tinggal mereka. Pencemaran yang berlaku sepanjang dasawarsa ini sering meniti dari bibir ke bibi r umat manusia di segenap empat pelosok dunia. masyarakat telah menganggap sungai sebagai sebuah tong sampah y ang besar. pernahkah terlintas d alam benak anda apakah yang dimaksudkan dengan ¡°pencemaran sungai¡±? Mengikut penjelasan yang terdapat dalam Kamus Dewan Edisi keempat. Pada zaman globalisasi ini. Walaupun isu ini hanga t diperkatakan dan meningkatnya kes ibarat cendawan tumbuh selepas hujan. Fenom ena yang terjadi ini pasti ada sebab-sebab yang munasabahnya kerana kalau angin tidak bertiup. Begitulah tajuk-tajuk berita yang acap kali menghiasi dan menguasai dada akhbarakhbar tempatan. mereka mengambil jalan mudah dengan membuangkan sampah sarap ter . Jelaskan pendapat anda tentang sebab-sebab sungai tercemar dan kepentingan sunga i dalam kehidupan. Oleh itu. Hal ini ghalibnya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal berhampiran dengan sungai.

Selain itu. kesihatan seseorang itu mungkin terjejas dan yang memburukkan keadaan lagi ialah mendatangkan kematian yang tidak diingini sama sekali. . Keti ka ditanya tentang sebab mereka mengalirkan sisa toksik tersebut ke dalam sungai. alasan yang diber i ialah mereka tidak ada pilihan lain selain mengairkan sisa toksik tersebut ke dalam sungai tanpa me mikirkan impaknya. mele paskan pucuk masing-masing perlu dikikis demi kepentingan bersama. Kualiti kehidupan akuatik seperti ikan akan menurun kerana keadaan sungai yang tercemar tidaklah sesuai untuk ikan-ikan tersebut. Sikap sebegini yang mementingkan diri sendiri ibagai enau di dalam belukar.sebut ke dalam sungai yang jernih itu dan mengakibatkan sungai itu menjadi keruh. Sisa toksik dari kilang-kilang tersebut akan mencemarkan sungai de ngan menurunkan pH air sungai tersebut. pH air sungai yang rendah amat berbahaya kepada manusia dan kehidupan akuatik. Sampah sarap yang terapung-apung di permukaan sungai itu mempunyai bahan kimia yang akan menyumban g kepada pencemaran sungai. Statistik yang sahih lagi tepat yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Air Malaysia pada tahun 2008 jelas menunjukk an kebanyakan kilang yang membuang sisa toksik ke dalam sungai ialah kilang-kilang besar. Hal ini dikatakan demikian kerana jikalau seseorang meminum air sungai yang pH rendah. punca yang seterusnya ialah pembuangan sisa toksik daripada kilang-k ilang ke dalam sungai.

Hal ini secara lan gsungnya akan menjejaskan proses tumbesaran tumbuhan tersebut kerana tumbuhan itu tidak dapat menjalankan proses pemhasilan makanan. sesal kemudian tiada gunanya¡±. Berbalik kepada sejarah dahulu. Masalah ini akan menjejaskan tumbesaran bagi tum buh-tumbuhan yang hidup di dalam sungai. Minyak yang jisimnya kuran g daripada air akan terapung di permukaan air. Jikalau air sungai telah tercemar. Hal sebegini tel ah lama berlaku di dalam negara kita. Mengapakah hal ini akan berlaku? Sebabnya ialah to ng yang mengisi minyak bagi kapal tersebut telah bocor ataupun pecah. Sungai amatlah penting sebaga i habitat hidupan akuatik seperti ikan. sum ber protein yang terdapat dalam ikan. Peribahasa ini mengingatkan manusia supa . Apakah kepentingan sungai dalam kehidupan seharian kita? Tidak dapat dinafikan b ahawa sungai memang mempunyai kepentingan tertentu dalam kehidupan seharian kita. Kepe ntingan utamanya ialah sungai memainkan peranannya sebagai medium pengangkutan dan pengh ubungan. manalah datangnya ikan . Hal ini dikatakan demikian kerana minyak tersebut ak an menghalang sinaran matahari daripada sampai ke tumbuh-tumbuhan tersebut. ketam dan udang adalah amat tinggi. Seterusnya. masalah tumpahan minyak ini tidak pernah berlaku dalam negara tersebut kerana mereka mempunyai kapal yan g serba canggih dan tong minyak yang baik sekali. air sungai tersebut perlu dibersihkan melalui proses yang merumitkan dan memakan kos seperti yang berlaku di negara Jerman. pengangkutan udara dan juga pengangkutan air. Keadaan ini akan memajukan sistem pengangkutan di negara kita dengan mempunyai p engangkutan darat. Tanpa air sungai. Hal ini akan menjimatkan masa dan memudahkan perhubungan. sungai amat penting kerana membekalkan sumber air dan protein kepada manusia. ketam. Di negara lain seperti Jerman dan Australia. Air yang diminum oleh penduduk bumi kebanyakannya datang dari air sunga i.Faktor yang seterusnya ialah tumpahan minyak oleh kapal-kapal. ketam dan udang yang kita makan pada hari ini? Ikan. dan udang. pembukaan Terusan Suez telah memendekkan jarak p erjalanan antara Timur dan Barat. Kawas an yang tidak dapat dihubungkan dengan jalan raya dapat dihubungkan dengan menggunakan j alan air. Persis kata jauhar i ¡°sesal dahulu pendapatan. ketam dan udang membekalkan sumber protein yang mencukupi kepada manusia. Hal ini dapat meyakinkan ra kyat negara kita agar visi kudsi Wawasan 2020 dapat direalisasikan dan menjadi bumi Malaysia dudu k sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara gergasi yang lain di persada dunia. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan.

Janganlah kita membiarkan masalah ini terus bernanah di dalam negara kita. Secara kesimpulannya. Sebagai khalifah Allah yang dikurniakan akal fikiran dan b ergelar insan kamil. ke lurah sama dituruni¡± untuk mengatasi kemelut pencemaran air yang dapat diibaratkan seperti duri dalam daging kepada masyarakat dan negara.Cintailah Sungai Kita. Marilah kita bersama-sama merealisasikan hasrat dan visi kudsi wawasan 2020. . kita bertanggungjawab untuk menjaga sungai yang merupakan anugerah Tuhan yang am at bernilai ini.ya tidak mencemarkan air sungai yang merupakan habitat hidupan akuatik dan merupakan anug erah istimewa daripada Tuhan yang akan membahagiakan kita pada hari esok agar kita tidak menye sal pada hari kemudiannya. Kita haruslah menjauhkan diri daripada perbuatan mencemarkan sungai agar tidak t erjadi fenomena ¡°sudah terhantuk baru terngadah¡±.. semua pihak harus berganding bahu ibarat ¡°ke bukit sama didak i. .

Saman mesti sentiasa dikeluarkan untuk memberi amaran kepada si pelanggar peraturan jalan raya. Peratus kes kemalangan ini terus meningkat dari setahun ke setahun. "setinggi-ti nggi terbangnya bangau. Kerajaan mesti menguatkuasakan undang-undang. Selain itu. Tulis satu karangan tentang usaha-usaha yang perlu diambil untuk menangani masalah ini. Senario yang menggemparkan ini tidak boleh dibiar berterusan dan mesti ditangani dengan secepat mungkin. kerajaan mesti sentiasa membiayai ongkos untuk mengadakan pelbagai kempen kesedaran. Bak kata peribahasa. Tamsilnya. kerajaan memainkan peranan penting dalam usaha penyelesaian ini.¡± ¡°Pembonceng motosikal meninggal dunia akibat kecuaian penunggang. Seterusnya. Kudrat semua pihak mesti digembleng. Inisiatif ini mampu memb antu meminimumkan kemalangan di jalan raya yang terus berlaku. Fenomena ini kian kritikal dan mengg usarkan fikiran masyarakat. saya mencadangkan agar pesala h laku trafik haruslah didenda sekurang-kurangnya RM500 atau dipenjarakan selama enam bulan. Lesen-lesen tidak harus diberikan kepada para peman du dengan mudah. terutamanya pada musim perayaan. ¡°Pemandu tertidur mengakibatkan lorinya melanggar sebuah kereta. Apakah usaha-usaha yang patut diimplementasikan bagi men yelesaikan masalah yang merunsingkan dan mengacau-bilaukan minda masyarakat ini? Kemalangan jalan raya tidak harus dipandang enteng.Kemalangan di jalan raya menyebabkan ahli keluarga kehilangan anggota yang tersa yang. di situ ada jalan. Di samping itu. polis trafik y ang amanah amat diperlukan. usaha kerajaan mestilah berlandaskan peribaha sa di mana ada kemahuan. Mereka tidak harus menerima rasuah sebaliknya mesti bersikap adil da n saksama. Hukuman berat mesti dikenakan terh adap sesiapa yang berani melanggar peraturan di jalan raya. Implikasi . Sikap berdiri di atas pagar mestilah dipraktikkan oleh anggota polis trafik. D engan ini. pengguna jalan raya tidak akan berani memperlekeh amaran kerajaan lagi. Mereka mesti menjalankan tugas masing-masing dan memberkas golongan yang melanggar undang-und ang di jalan raya. kerajaan mesti memperketat tahap kelulusan ujian yang dijalankan unt uk menguji pemandu kenderaan. Kelengkapan polis trafik mestilah sempurna. Mesti dibanteras ke akar umbi. Rentetan itu. Oleh sebab itu. Kempen-kempen ini haruslah diadakan dengan objektif menyedarkan para pengguna jalan raya tentang kepentingan mematuhi peraturan jalan raya.¡± ¡°Pelanggar peraturan jalan raya mesti dikenakan hukuman yang lebih berat. tajuk-tajuk berita seperti di atas sering dipaparkan dala m media massa sama ada media cetak atau media elektronik.¡± Sejak akhir-akhir ini. Azam janganlah berbelah bagi. polis trafik mestlah menjalankan tugas dengan dedikasi. Pada pendapat saya. akhirnya pasti jatuh ke tanah".

nya, polis-polis trafik juga turut memainkan peranan yang agak penting. Lain daripada itu, segenap lapisan masyarakat mesti melaksanakan tanggungjawab m asingmasing. Jika didapati ada pengguna jalan raya telah melanggar undang-undang sepe rti mengadakan perlumbaan haram dan sebagainya, kita mesti segera membuat laporan kepada pihak berkuasa. Dengan bekerjasama bagai aur dengan tebing antara polis dan masyarakat, kemalang an dapat dikurangkan. Kata orang tua-tua, ¡°malang tidak berbau¡±. Pengguna jalan raya sendiri mesti memahami maksud bidalan ini. Pengguna jalan raya mesti sentiasa memerhatikan papan-papan tanda di tepi jalan. Papan tanda yang disediakan oleh kerajaan bertujuan memastikan keselamatan para pengguna di jalan raya. Keselamatan para pengguna jalan raya pasti dapat dijamin jika arahan telah dipatuhi. Akhir sekali, pemandu kenderaan mesti sentiasa memusatkan perhatian semasa memandu. Me reka tidak harus memandu sambil membuat perkara lain seperti menggunakan telefon, bergosip dengan orang lain dan sebagainya.

Kesimpulannya, kemalangan yang di jalan raya berlaku tidak diimpikan oleh setia p orang. Bak kata pepatah, ¡°pandu cermat jiwa selamat¡±. Pengguna-pengguna jalan raya mestilah mengimplementasikan kewajipan masing-masing. Dengan ini, barulah keselamatan set iap pengguna dapat dijamin. Usaha-usaha kolektif yang telah saya cadangkan mestilah dilaksana kan dengan segera. Ingat, ¡°hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih!¡±

****

CARA-CARA MENGGALAKKAN PELAJAR MENYERTAI KEGIATAN KOKURIKULUM

Isu tentang penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum yang semakin kurang memberangsangkan menjadi buah mulut banyak pihak. Mengapakah masalah sebegini bo leh berlaku ? Jikalau tiada angin masakan pokok bergoyang. Lazimnya, semua pihak sedar bahaw a masalah ini jika dibiarkan berterusan sememangnya akan menjadi sesuatu perkara serius yang m elibatkan masa depan negara. Sebenarnya, terdapat beberapa langkah yang proaktif, iaitu cegah s ebelum parah perlu diambil untuk menggalakkan para pelajar menyertai kegiatan kokurikulum kerana se tiap penyakit pasti ada ubatnya. Satu daripada tindakan yang perlu dilaksanakan ialah pihak sekolah perlulah menj alankan pemantauan terhadap aktiviti kokurikulum dari masa ke masa. Tindakan ini perlu d ilakukan kerana banyak aktiviti kokurikulum di sekolah dijalankan bagai melepaskan batuk di tang ga sahaja. Pelajar berasa kecewa kerana kegiatan yang dijalankan tidak menarik minat mereka. Kegiat an yang dijalankan hanya untuk memenuhi jadual. Sebagai contohnya, pelajar datang ke sek olah hanya bermain bola sepak tanpa bimbingan secara sistematik. Mereka berpendapat bahawa mereka tidak perlu datang untuk bermain bola sepak, sebaliknya mereka boleh bermain di kawasa n taman tempat tinggal mereka. Oleh itu, pihak sekolah mestilah memastikan bahawa aktiviti yang dijalankan mestilah benar ¨C benar mendatangkan manfaat kepada mereka. Di samping itu, pihak kerajaan haruslah menekankan kepentingan penyertaan kegiat an kokurikulum dalam kalangan pelajar melalui pengenalan sistem pendidikan baharu. Dalam hal ini, sistem pendidikan yang tidak hanya mementingkan akademik perlulah diperkenalkan supaya semua murid ada hati untuk menyertainya. Melalui cara ini, mereka akan memberikan tump uan yang seimbang dalam aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Sebagai contohnya, penglibata

n seseorang pelajar dalam bidang kokurikulum perlulah diambil kira semasa seseorang iu memoh on untuk kemasukan ke universiti. Tindakan ini secara langsung akan menyebabkan para pela jar menitikberatkan kegiatan kokurikulum. Selain itu, pihak sekolah seharusnya menubuhkan lebih banyak persatuan dan kelab yang baharu yang sesuai dengan minat dan kemahiran para pelajar. Sejajar dengan perka ra ini, pihak sekolah sepatutnya menjalankan kajian tentang minat pelajar dalam jenis aktiviti kokurikulum yang ingin diceburi dan seterusnya berusaha untuk membentuk kelab atau persatuan demi kebajikan pelajar. Dengan itu, para pelajar akan mempunyai lebih banyak pilihan untuk meny ertai aktiviti kokurikulum yang diminati. Sebagai contohnya, pihak sekolah hendaklah menubuhkan kelab komputer untuk pelajar yang meminati bidang teknologi maklumat. Hal ini sememang nya akan dapat menarik minat para pelajar untuk bergiat cergas dalam kegiatan kokurikulum terse but kerana tak kenal maka tak cinta. Tanggungjawab menggalakkan pelajar menyertai kegiatan kokurikulum bukanlah hanya terletak pada bahu pihak kerajaan serta sekolah sahaja. Pihak swasta, turut bole h meringankan beban pihak kerajaan dengan memberikan sumbangan untuk membaiki dan menaik taraf kemud ahan yang diperlukan oleh kelab dan persatuan di sekolah kerana ada padi semua jadi ada be ras semua kerja deras. Hal ini bertujuan untuk menyediakan lebih banyak kemudahan untuk dinikmat i oleh para pelajar yang menyertai kegiatan kokurikulum. Sebagai contohnya, pihak sekolah bo lehlah membina

Tahniah saya ucapkan. Dengan itu. Semua pihak mestilah bekerjasama bagai aur dengan tebing dalam usaha untuk menggalakkan peny ertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum. frasa dan ungkapan yang menarik.gelanggang tenis yang baru untuk ahli kelab tenis yang semakin bertambah dengan menyumbangkan derma. Komen: Karangan yang anda tulis sangat bagus. Kesimpulannya. impian untuk melahir kan modal insan yang mampu menerajui pucuk pimpinan negara dengan berkesan dapat direalisasikan. sudah terang lagikan bersuluh bahawa semua pihak memainkan perana n yang penting untuk mengatasi masalah penyertaan pelajar dalam kegiatan kokurikum . Sokongan padu daripada pihak swasta ini sememangnya akan menarik minat pa ra pelajar untuk menyertai kegiatan kokurikulum . Dengan kerjasama yang terjalin. Kelemahan anda ialah anda kurang memasukkan unsur keindahan bahasa seperti kata. barulah hala tuju dan masa depan negara kita akan menjadi lebih terjamin. Pastikan setiap perenggan sekurang-kurangnya satu peribahasa dimasukkan. .

.

Oleh itu. kita berharap agar semangat patriotik dalam kalangan ma syarakat dapat ditingkatkan. Perkara ini membolehkan semangat patriotik sebati dalam diri pelajar seperti kata peribahasa Melayu. contoh nya anggota masyarakat kita tidak mengibarkan bendera Malaysia ketika sambutan ulang tahun k emerdekaan negara dijalankan. murid-murid akan memahami dan menghayat i semangat patriotik kerana aspek tersebut dipelajari dalam mata pelajaran tertentu. Kempen-kempen yang berkaitan dengan semangat patriotik ini akan mem berikan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan semangat patriotik dalam kalanga n masyarakat di negara kita Oleh itu. Sekiranya semangat patriotik dapat dipupuk sejak kecil. Oleh hal yang demikian. Pada pen dapat mereka. Cara lain yang boleh dijalankan adalah dengan membuat pengubahsuaian dan memberi kan penekanan tentang aspek semangat patriotik ini dalam kurikulum di sekolah dan di institusi pengajian tinggi.Ada pendapat yang mengatakan bahawa semangat patriotik semakin luntur dalam kala ngan rakyat negara ini. Huraikan usaha-usaha untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kal angan masyarakat di negara kita. Pihak yang bertanggungjawab hendaklah menjalankan kempen secara besar-besaran me lalui media massa. biarlah dari rebungnya¡±. Hal ini demikian kerana. Sekiranya perkara ini dilakukan. Dengan perkataan lain. di samping media elektron . ¡°Kalau hendak melentur buluh. sudah tentulah semangat patriotik akan terus diamalkan dan dikekalkan hin gga dewasa. perkara itu akan dipelajari secara formal di dalam kelas. diuji dalam peperiksaa n dan seterusnya diamalkan dalam kehidupan seharian. Jadi. amalan ini penting kerana kita dapat melahirkan masyarakat yang s entiasa cinta akan negara dan tidak melakukan perkara-perkara yang akan memburukkan nama negara. Sebenarnya terdapat banyak cara yang boleh dijalankan untuk meningkatkan semanga t patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita. Tambahan pula. masing-masing s ibuk dengan urusan sendiri yang menyebabkan mereka tidak menghiraukan perkara lain. Semangat patriotik semakin luntur dalam kalangan masyarakat di negara kita pada masa ini seperti yang didakwa oleh banyak pihak. Kementerian Penerangan Malaysia. semangat patriotik i tu akan terus subur dalam sanubari murid-murid hinggalah selepas mereka menamatkan persekolahan atau pendidikan mereka di institusi pengajian tinggi. mereka tidak me nitikberatkan semangat patriotik dan tidak tidak mempedulikan sambutan hari kebangsaan. perkara yang penting dalam hidup ialah mereka perlu berusaha untuk mencari kekay aan dan hendak mencari wang untuk menambahkan pendapatan semata-mata. Satu daripada caranya adalah dengan memberikan penekanan tentang proses pemupukan semangat patriotik dari bangku sekolah lagi.

televisyen dan radio hendaklah menyiarkan rancangan atau program yang dapat meningkatkan semangat patriotik seperti menyia rkan rencana tentang pejuang-pejuang kemerdekaan negara. Oleh itu. Aktiviti tersebut boleh dijalankan di kampung-kampun g dan juga di kawasan perumahan. Jabatan Penyiaran ata u stesen televisyen juga perlu mengadakan forum tentang semangat patriotik dengan menjemp ut tokoh-tokoh akademik daripada pelbagai bangsa dan juga tokoh masyarakat yang memperjuangkan semangat kebangsaan suatu masa dahulu. Agensi-agensi kerajaan yang bertanggungjawab pula perlulah menjalankan aktiviti yang bersesuaian dengan usaha untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan ma syarakat agar dapat memupuk semangat ini. Aktiviti tersebut bukan sahaja dapat memupuk seman gat patriotik malahan dapat mengeratkan perpaduan antara kaum di negara kita. dan drama-drama yang berkaitan denga semangat cinta akan negara. ¡°Paloh¡±. Selain itu media elektronik itu juga hendaklah menayangkan filem seperti ¡°Bukit Kepong¡±. Di samping itu.ik seperti televisyen dan radio memang berkesan untuk menyuburkan dan meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. aktiviti seperti sambutan hari kemerdekaan pada per ingkat taman perumahan dan kampung perlulah digalakkan. . Dengan perkataan lain.

semangat patriotik ini pent ing untuk melahirkan warganegara yang cinta akan negaranya dan pasti akan menjadi individu yang bergu na kepada bangsa. Hal in i penting kerana.Semangat patriotik juga dapat dipupuk melalui contoh dan teladan daripada pemim pinpemimpin negara dan pemimpin masyarakat tanpa mengira bangsa. Pernahkah terlintas dalam benak kita tentang maksud frasa . Oleh hal yang demikian.perpaduan rakyat. `perpaduan rakyat. pastilah mereka tidak ada p erasaan cinta akan negara dan menyebabkan mereka hilang jati diri. Persoala nnya ialah apakah langkah-langkah yang perlu dilaksanakan bagi memastikan perpaduan rakyat dapat . **** Perpaduan Rakyat Oleh : Vincent Kok Chin Keong Perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum perlu dipupuk dari semasa ke semasa. Oleh itu. Para pemimpin perlulah selalu mengingatkan dan me nekankan kepentingan menghargai kemerdekaan yang telah dicapai hasil perjuangan dan titik peluh pejuangpejuang kemerdekaan yang terdahulu dan menghayatinya dengan sepenuh hati. setanding dengan negara-negara maju yang lain. dapat diertikan sebagai rakyat bergandin g bahu untuk melakukan sesuatu dan sentiasa menyelesaikan masalah secara musyawarah. Skirany a semangat patriotik tidak dapat dipupuk dalam kalangan remaja. Usaha ini perlu dilakukan untuk memastikan keamanan negara sentiasa terp elihara. kemerdekaan yang dinikmati ini hendaklah dihayati. Dengan cara itu. agama dan negaranya sendiri. dijaga dan dikekalkan sampai bila-bila.? Me ngikut Kamus Dewan Edisi Keempat. Sekiranya perkara ini tidak dititikberatkan oleh semua orang sudah pasti kemerde kaan yang dinikmati sukar untuk dipertahankan dan tidak tidak akan memberi makna lagi kepada generas i yang akan datang. semua pihak perlulah b erganding bahu dan memainkan peranan masing-masing agar semangat patriotik dapat dipupuk dan disubu rkan dalam kalangan masyarakat. Individu yang memiliki semangat patriotik y ang tinggi juga akan sentiasa berusaha untuk memajukan diri dan negaranya agar mencapai kemajuan dan pembangunan dengan cepat. anggota masyarakat akan mencontohi pemimpin-pemimpin mereka yan g memiliki semangat patiotik yang tinggi. usaha-usaha untuk memupuk semangat patriotik perlulah di jalankan sepanjang masa tanpa henti. agama dan fahaman politik. Hal ini demikian kerana.

Melalui aktiviti tersebut. saling memba ntu dan bekerjasama ibarat berat sama dipikul ringan sama dijinjing serta mengikis sikap . Hal ini amat penting untuk mengelakkan berlakunya sebarang pertelingkahan atau perse lisihan faham yang mampu memecahbelahkan rakyat Malaysia. untuk memastikan perpaduan rakyat berke kalan.bagai enau dalam belukar. Mohathir Mohama d. melepaskan pucuk masing-masing. kita haruslah mengetepikan emosi yang boleh menyebabka n perpecahan. mantan perdana Menteri Malaysia. rakyat Malaysia akan terd edah dengan kepentingan perpaduan. Sebagai contohnya.dikekalkan? Langkah yang paling afdal ialah rakyat Malaysia haruslah mempunyai sikap toleran si dalam diri. Menurut kata Tun Dr. aktiviti hari keluarga dalam kalangan pendudu k yang pelbagai . Hal ini amat penting kerana melalui aktiviti tersebut. Aktiviti sebegini haruslah diadakan secara berterusan dan bukannya setakat hangat-hangat tahi ayam sahaja. badan bukan kerajaan (NGO) juga memainkan peranan yang penting denga n mengadakan pelbagai kempen dan ceramah yang berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan perpa duan. Selain itu. Pertubuhan seperti Rukun Tetangga pula perlulah kerap mengadakan aktiviti-aktivi ti yang melibatkan pelbagai kaum. rakyat pelbagai kaum akan dapat saling memahami budaya kaum yang lain. Rakyat Malaysia haruslah mempunyai nilai hidup bersama secara aman. mereka akan berusaha untuk memupuk semangat perpaduan bagi melahirkan masyarakat yang aman dan harmoni selaras dengan nilai hidup bersama secara aman. Melalui aktiviti seperti ini.

semua pihak haruslah berganding bahu ibarat bukit sama dida ki ke lurah samasama dituruni untuk memastikan perpaduan rakyat dapat dikekalkan. Tanpa perpaduan. sudah menjadi tanggungjawab ibu bapa mendidik anak-anak mereka dengan nilai -nilai yang murni seperti kerjasama dan saling membantu. iaitu mereka ju ga perlu bergaul dengan kawan-kawan daripada pelbagai kaum supaya tidak dianggap bagai ketam meny uruh anaknya berjalan dengan betul. mutu karangan ini boleh ditingkatkan lagi dari aspek huraian dan penggunaan bahasa. anak-anak akan mengikut jejak langkah i bu bapanya untuk menjalinkan persahabatan dengan kaum lain kerana bagaimana acuan begitulah kuihn ya. Lama-kelamaan bibit-bibit perp aduan akan mula tersemai dan terpahat dalam sanubari. bersatu teguh bercerai roboh. Bersama-samalah kita memanifestasikan iltizam Malaysia untuk menjadi Negara yang berjaya di persada antarabangsa. Tun Dr. Ibu bapa hendaklah menggalakk an anak-anak supaya berkawan dengan anak-anak daripada kaum yang lain. Namun demikian. Oleh itu.kaum hendaklah diadakan di kawasan tempat tinggal sekurang-kurangnya tiga bulan sekali. Usaha ini perlu dilakukan sejak ana k-anak berusia muda kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Negara kita tidak akan maju atau Berjaya untuk berdiri sama tinggi du duk sama rendah dengan Negara yang telah maju. Oleh sebab itu. Pernahkah terlintas dalam fikiran kita bahawa ibu bapa juga memainkan peranan ya ng penting bagi memastikan perpaduan terus subur? Ibu bapa merupakan orang yang terdekat dengan anak-anak. mereka akan dapat berinteraksi dan berkenal mesra antara satu sama lain kerana tak kenal tak cinta.. Kesannya ialah mereka akan menjalinkan usa ha untuk bersatu padu kerana mereka sedar bahawa . Melalui cara ini. Mahathir Mohamad. Apabila mereka sering bersama dalam sesuatu aktiviti. ibu ba pa mestilah menjadi suri teladan kepada anak-anak dengan menunjukkan contoh. . biar pepohon terus menghijau dan biarlah Malaysia terus gemilang melalui perpaduan yang kita bina. Komen: Karangan ini telah mencapai tahap A. Biar matahari terus bersina r. Sebagai konklusinya. Janganlah mera napkan impian Malaysia untuk mencapai wawasan 2020 yang sering diuar-uarkan oleh mantan Perdan a Menteri kita.

.

T. Wong Xin Yi tentang persoala n ini. sesuatu yang pada asalnya bersih dan dapat digunakan dengan baik dan selamat tel ah menjadi kotor dan mendatangkan mudarat apabila digunakan. Wong Xin Yi. arus modenisasi menderaskan lagi pembangunan negara. terbahagi k epada dua jenis iaitu . begitu juga dengan isu ini.MELESTARI ALAM SEKITAR Mutakhir ini. kita dengar pendapat Dr. Datuk Aisyamariam Ulza . Terlalu banyak pendapat yang diberi tentan g pencemaran air. Sebelum saya bincangkan tentang p unca-puncanya. aktivis pencinta alam yang sangat aktif di peringkat anta rabangsa. udara dan bunyi. Sempena kempen ¡°Sayangi Bumi Kita¡± yang sedang berlangsung di seluruh negara. saya rasa lebih baik diterangklan terlebih dahulu maksud pencemaran.Pencemaran yang diseb . Maka.diluah mati bapa¡±. Selamat datang semuanya ke majlis ini. Oleh itu. Visual yang ditayangkan kepada kita sebentar tadi menunjuk kan betapa hebatnya serangan pencemaran di seluruh dunia. Di hujung sana pula. Di s ebelah kiri pula ialah Dr. bak kata peribahasa ¡°ditelan mati mak. Persatuan Pencinta Alam Sekitar Johor Bahru menga mbil kesempatan untuk bersama-sama membantu kerajaan memberi kesedaran kepada orang ramai tentan g kepentingan alam ini kepada kita. Pelbagai proj ek sosioekonomi dijalankan dengan begitu rancak namun secara tidak sedar alam sekitar sudah terj ejas. Satu kemelut yang terpaksa dihadapi oleh negara kita. U niversiti Sains Malaysia. bagi membincangkan fenomena ini dengan lebih spesifik dan bermaklumat. Pengarah Jabatan Metreolagi Malaysia. Semuga kedatangan Tuan-tuan dan pu an-puan dalam majlis ilmu ini diberkati Allah S. Wong Xin Yi: Terima kasih Profesor Nasir . Antara punca-punca yang diwartakan oleh sebagai penyebab pencemaran. Beliau bertugas sebagai sebagai pensyarah kanan di Jabatan Pembangunan Alam Sekitar . Dr. Untuk melihat isu ini dengan lebih jelas. satu perbincangan ilmiah tela h dianjurkan oleh Persatuan Pencinta Alam Sekitar Daerah Johor Bahru sempena kempen ¡°Sayangi Bumi Kit a¡± Pengerusi: Assalamualaikum kepada hadirin sekalian. Baiklah.W. Putrajaya. semua yang berlaku mesti ada pun ca atau puncapuncanya. Saya Profesor Nasir Ibrahim mengucapkan selamat dating kepada semua yang ada di sini.:Pencemaran yang disebabkan oleh faktor semulajadi . Kita sebenarnya tersepit antara keingin an menjadi sebuah negara maju dengan alam sekitar yang perlu dipelihara. Pencemaran alam sekitar membawa maksud perbuatan mencemarkan alam sekitar dengan unsur-unsur yang kotor. Setiausaha Kerja bagi Ke menterian Sains dan Alam Sekitar. Hal ini amat mengerikan kerana se lama ini kita semua hidup dalam sebiji ¡°belon¡± yang terlalu kotor. penganjur telah menjemput tiga orang tokoh yang terlibat secara langsung dengan alam sekitar iai tu di sebelah kanan saya ialah Datuk Muhammad Hafiz Ali . Oleh itu. Silakan Doktor.

haba.contohnya. Saya rujuk pencemaran akibat aktiviti manusia sebagai perbincangan. Contohnya. Rujukan saya seterusnya ial ah pencemaran laut. pemusnahan hutan akibat pembalakan. Di Malaysia. pembuangan air kumbahan. gempa bumi dan sebagainya Pencemaran yang disebabkan oleh faktor manusia . sisa-sisa kimia. zarah-zarah yang terperangkap hasi l dari asap kenderaan. dilanda ribut taufan. pembuangan sampah dan sebagainya Pencemaran tanah.contohnya. Antaranya ialah pencemaran udara. gas-gas beracun.bermakna jumlah kenderaan b ermotor di negara kita telah meningkat secara keseluruhannya. hampir 90%-95% kawasan pedalaman telah mempunyai sistem jalan raya . dapatan ini berdasarkan kajian Pers atuan Pencinta . kenderaan bermo tor merupakan penyumbang terbesar pencemaran udara di negara kita. jerebu dari kesan pembakaran secara terbuka dan sebagainya. Pencemaran yang disebabkan oleh faktor manusia ialah pencemaran yang dilakukan oleh manusia sama ada sengaja atau tidak sengaja . Namun begitu. pembuangan sisa-sisa kimia dan sisa-sisa pepejal . lebih 90% daripada punca pencemaran laut adalah disebabkan oleh aktiviti m anusia dan baki 10% adalah berpunca dari sektor perkapalan . Pencemara n air.abkan oleh faktor semulajadi ialah pencemaran yang berlaku dengan sendirinya setelah berlakunya be ncana alam seperti letusan gunung berapi.

Di kawasan tropi ka. memang benar pencemaran banyak dicetuskan oleh manusia sendiri. DBP. saya berpendapat semua rakyat Malaysia telah mengetahui dan menontonnya di televisyen atau internet. Wong Xin Yi kerana memberi pandangan yang bernas.Ribut taufan misalnya berlaku dengan amat kerap. Akan tetapi eksploitasi hutan yang melampau untuk tujuan pembalakan.:53-55) Bagi pencemaran tanah pula. Sementara itu. yang menyedihkan semua penduduk dunia merasai kesan negatifnya sedangkan yang melakukan kerosakan hanya lah segelintir manusia. Hutan didapati membekalkan kayu balak dan kertas yang merupakan satu sumber penting bagi pendapatan mata wang asing .s. Silakan Datuk. . Hafiz Ali: Terima kasih saudara Nasir. permusnahan ozon dan hujan asid . Setakat ini sahaja pendapat saya tentang punca-punca pencemaran.Alam. saudara pengerusi. Pengerusi: Terima kasih Dr. jelaslah pencemaran alam sekitar banyak dilakukan oleh tangan-tangan m anusia berbanding kejadian pencemaran semula jadi seperti gempa bumi. Pemanasan global telah mengubah cuaca dan sistem ik lim dunia. m. Hutan memang mempu nyai nilai komersial dalam ekonomi negara. Oleh itu. 1995. rotan dianggarkan menyumbangkan nilai tahunan sebanyak RM 1200 juta setahun dalam perd agangan dunia. peng eluaran gas monoksida iaitu sejenis gas beracun yang boleh membunuh sekiranya terkumpul dala m kawasan yang tertutup . nilai-nilai murni tidak lagi menjadi pegangan . Kuala Lumpur. ternakan dan sebagainya telah mengakibatkan pencemaran alam yang sangat dahsyat . yang disiarkan d alam majalah Dewan Kosmik (Mac). Tentang kesan buruk pencemaran i ni . Selain itu. Ji ka teliti. pert anian. saya rujuk pada penerokaan hutan. Sejenis lagi unsur yang boleh terhasil melalui penggunaan kenderaan b ermotor ialah plumbum iaitu sejenis bahan kimia yang sangat beracun dan boleh menyebabkan kero sakan otak terutamanya dalam kalangan kanak-kanak . letusan gunung berapi dan ri but taufan. berlakunya pencemaran ser ius secara global seperti kesan rumah hijau. Apabila keuntung an yang tergambar di hadapan mata. kita tujukan pe rmasalahan ini kepada datuk Muhammad Hafiz Ali. Bagi melihat sejauh mana fenomena buruk pencemaran ini. Datuk M. bertajuk Tumpahan Minyak Yang Meracuni Perairan Malaysia. Kesan yang amat dirasai sekarang akibat pencemaran udara ialah pemanasan global yang semakin meningkat dari hari ke hari.

penyalit ini seyerusnya dikenali se bagai penyakit Minamata . Apabila tu mpahan minyak berlaku dengan banyak berhampiran persisiran pantai ia membentuk lapisan minyak yang mengancam kehidupan laut serta burung . Pencemaran toksik terdapat dalam air menyebabkan simptom kebaskebas. Pengerusi: Terima kasih Datuk. Nampaknya . serta kurang daya ketahanan badan kesan penggunaan sumber air yang tersebut . yang tidak diselia rapi . sakit kepala. kabur penglihatan dan penuturan yang tidak betul .beberapa langkah perlu dikenal p asti untuk mengatasi isu yang serius ini.Seterusnya kita lihat pula kesan pencemaran air. Itu sahaja pendapat saya saudara pengerusi. Sesetengahnya berakhi r dengan kelumpuhan dan ada yang menemui maut . Antara kesan pencemaran yang banyak membunuh organisma laut di perairan cetek ialah kesan daripada tumpahan minyak ke laut . Saya menjemput Datuk Aisyamariam Ulza memperkatakan langkah-lan gkah yang telah . . Tumpuhan tersebut juga turut menjejaskan tumbesara n dan kesuburan plankton yang boleh mengurang pembiakan makanan laut . sedang dan akan diambil oleh kementeriaannya. Kesan daripada pencemaran yang berlaku bukan sahaja dialami oleh manusia bahkan turut memberi kesan kepada kehidupan yang lain . Jepun. Saya ambil bukti yang berlaku d i Jepun iaitu Teluk Minamata. Simptom yang disebabkan oleh keracunan ra ksa ini telah membabitkan beratus-ratus keluarga nelayan . Antara kesan yang dianggap kronik ialah anomalia. dalam jangka panjang akan menjejaskan sumber pendapatan nelayan. Oleh itu. kesan pencemaran ini bukanlah sekadar berlaku di negara kita. iaitu pembesaran tubuh dan tin gkah laku yang tidak normal.

segala maklumat yang diperoleh dalam malis ilmu ini memberi banyak kesedaran kep ada kita. Malaysia dan Indonesia melalui ASE AN telah menyalurkan pandangan mereka mengenai isu-isu Selat Melaka . Pengerusi: Demikianlah pandangan-pandangan daripada panel jemputan kita pada kal i ini. Oleh it u sama-sama kita jaga dan pulih semula keindahan alam sekitar kita. kajian bagi menghasilkan minyak enjin biomassa daripada tumbuh-tumbu han sedang giat dijalankan. Yang dapat disimpul ialah.Datuk Aisyamariam: Terima kasih dan assalamualikum semua. Objektif kerjasama serantau ini ialah bagi merealisasikan kerjasa ma serantau untuk membolehkan satu tindakan serta-merta dijalankan bagi mengawal tumpahan minyak y ang tertumpah di perairan Malaysia . pencemaran sebenarnya hasil kerja tangan-tangan rakus seba hagian daripada kita. Dua bahan alternatif yan g dicadangkan ialah gas asli (natural gas) dan Propana. Antara langkah yang telah dilaksanakan ialah menggalakkan orang ramai menggunaka n petrol tanpa plumbum bagi kenderaan bermotor. Sewajarnya kita sedar akan bumi ini sahajalah tempat tinggal kita. Mencari alternatif selain daripada minyak juga adalah penting bagi tujuan mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar. ahli sains telahpun menemui sejenis minyak daripada kelapa sawit yang boleh mengurangkan pencemaran udara tanpa menjejaskan kecekapan enjin . Semuga . Apabila disebut Kemen terian Sains & Alam Sekitar ini. . Satu rancangan yang dikenali sebagai Rancangan Kontigensi Kebangsaan Mengawal Tumpahan Minyak telah diadakan di Jabatan Alam Sekitar . Contohnya di negara kita. Sungguhpun penemuan ini masih terlalu baru untuk dipastikan sama ada ia praktikal atau pun tidak.buat masa ini pula. Assalamualaikum. Dewasa ini. Di peringkat antarabangsa. yang tergambar ialah tindakan-tindakan yang pihak kementerian lakukan. antara langkah yang telah dilaksanakan oleh kerajaan kita b agi menangani isu ini. Demikianlah sahaja . ia patut dijadikan satu titik permulaan bagi meningkatkan usaha kita ke arah mencapai kon sep pembangunan berterusan yang perihatin terhadap persekitaran.

.

N amun begitu.dilihat anak-anak muda memakai kain sarung batik kecuali di negeri Kelantan dan Terengga nu. di sebelah kanan saya ialah Pengarah Arkib Negara iaitu Datuk Seri Atiq Azman. merupakan sebuah bangunan binaan Ing geris yang . Bagi mendapatkan takrifan yang tepat tentang warisan bangsa. ada makanan ala-Hainan yang mempunyai sedikit kelainan. Cina dan India. dalam masyarakat Melayu. masyarakat kurang mengharga i nilai estetika yang ada dalam masyarakat. terdapat pelbagai cara berpakaian iaitu dalam kalangan Melayu Jawa. sedikit-sedikit amalan dan cara hidup yang menjadi pegangan hidup . benarkah arus pemodenan yang dikatakan sebaga i punca hilangnya penghargaan generasi sekarang terhadap warisan bangsa ini ? Bagi membincangkan persoalan-persoalan yang dikemukakan . kita rujuk makanan yang dimakan oleh kaum Cina . kita dapati mereka memakai songkok bercorak batik tetapi di negeri Kelanta n golongan lelakinya lebih gemar memakai . Begitu juga di negara kita yang terdiri dari lima budaya besar iaitu Melayu. apa-apa amalan dan cara hidup yang diamalkan oleh segolongan mas yarakat. amat sesuai sekali jika Datuk Radin Syamel memulakan bicara kita pada pagi ini. Datuk Radin Syamel. Kadazan dan Iban. Tajuk isu pada pagi ini ialah ¡±WARISAN BANGSA¡±. Amat kur ang sekali . apakah definisi yang paling sesuai untuk tajuk kita pada hari ini? Datuk Radin Syamel: Terima kasih saudara pengerusi. warisan bangsa pula menjurus pada peninggalan -peninggalan berbentuk bangunan sama ada bangunan-bangunan yang dibina oleh penjajah ataupun bangunanbangunan nenek moyang kita yang terdahulu. terhakis. Misalnya.. sebagai contoh. Jika dilihat dari sudut buda ya. Afiq Agos dan di hujung sana ialah. Sehubungan itu. Baiklah Datuk. pemakaian kain batik sarung. Dalam budaya Cina pula. Apakah sebenarnya warisan bangsa yang tergambar dalam kotak fikiran kita? Apa pula kepentingannya sehingga kita perlu mempertahankan warisan bangsa ini? Akhir sekali . warisan bangsa membawa maksud. Sebagai contoh.WARISAN BANGSA Setiap negara. Budayaw an Negara. Dato. tiga orang tokoh telah dijemput. Pengerusi: Selamat sejahtera saya ucapkan kepada para penonton yang setia berada di hadapan TV . pasti mempunyai nilai dan budaya yang tersendiri. Presiden Yayasan Belia Negara. bangunan Muzium Abu B akar Johor dan bangunan Sultan Ibrahim di Johor Bahru. ada makanan Cina ala-Hokkien. Dalam kalangan kaum Hindu sendiri terdapat pelbagai jenis kain sari yang mewakili pelbagai etnik dalam kaum India seperti yang dipap arkan di skrin LCD sekarang. akibat arus modenisasi yang semakin hebat pada era ini. Sementara itu. SEMBANG PAGI pada pagi ingin membicarakan isu ini secara lebih ilmiah. Di s ebelah kiri saya. dari sudut sejarah. Kita lihat di mana-mana .kain semutar.

Pengerusi: Terima kasih Datuk Radin Syamel. sal ah satunya ialah penggunaan bahasa kebangsaan dan ibunda dalam masyarakat.dibina semasa pentadbiran British di Tanah Melayu. Jika dihalusi. dalam jiwa gener asi muda sekarang. amat berlainan dengan seni bina Melayu pada masa itu. Selain menjadi bukti dalam sejarah Malaysia bahawa kita pernah dijajah oleh suatu kuasa asing. kita lihat kepentingannya dari aspek pembentukan jati diri terlebih dahulu. Itu sahaja pandangan saya tentang maksud warisan bangsa. begitulah takrifan ringkas tentang warisan bangsa. warisan budaya bermaksud seluruh cara hidup masyarakat. Jadi. warisan bangsa merupakan elemen penting untuk mem bina jati diri dan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Silakan Datuk Seri. Lebih-lebih lagi. Datuk Seri Atiq Azman: Terima kasih saudara pengerusi. Untuk membentuk jati d iri yang tebal . Beginilah saudara pengeru si dan penonton. Saya fokuskan pada penggunaan bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda. Baiklah penonton. Kewujudan bangunan ini amat b esar ertinya kerana dari aspek seni binanya. kita dengar pandangan Datuk Seri Atiq Azman tentang kepentingan-kepentinga n mengekalkan warisan bangsa kita. Seperti yang dikatakan oleh Datu k Radin Syamel sebentar tadi. Maka.

Yang dapat dirumuskan berdasarkan pendapat saya sebentar tadi ialah. kebuayaan dan sebagainya) disebarkan atau diperluas ke peringkat antarabangsa atau ke selu ruh dunia. beliau mahu Ma laysia muncul sebagai negara maju beracuan sendiri. rakyat di negaranegara tersebut amat bangga akan bahasa ibunda dan kebangsaan mereka. kita rujuk Kamus Dewan Bah asa Edisi Keempat . negara-negara maju. Lihat sahaja . y ang kita semua lihat sekarang. ekonomi. bangga dan memartabatkan bahasa ibunda dan kebangsaan masing-masing. Pengerusi: Terima kasih Datuk.dan tulen. d . Bagi saya. Perancis. Jadi. Korea. kita tidak lari dari mengaitkannya dengan isu globalisasi. kita tidak dapat lari dari menghargai dan meletakkan bahasa kita di t empat paling atas. Namun begitu. pa da masa yang sama mereka merupakan gergasi ekonomi dunia misalnya. bangsa berjaya ialah bangsa yang berjaya menjadi ikon dunia tetapi masih mengekalkan cara hidup nenek moyang yang positif. bangsa yang tidak menghargai keunikan bahasa ibunda dan kebangsaan se ndiri.Wawasan 2020 yang d iilhamkan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia. proses yang membolehkan sesuatu aktiviti ( sosial. Itulah sahaja pandangan saya saudara pengerusi. Bagi saya. Jika. maka warisan bangsa seperti adat resam . warisan bangsa ini seolah-olah ditelan oleh arus pemodenan yang amat laju pergerakannya. Jepun merupakan negara ind ustri robotik paling canggih di dunia. Namun . Yang pal ing menarik ialah isu tentang kepentingan warisan bangsa ini kepada golongan muda. terutamanya dengan adanya kemudahan sistem komunikasi dan dasar terbuka. Perlu diingatkan juga jika kita bercita-cita menjadi negara maju dalam acuan dan budaya kita sendiri. globalisasi membawa takrif . baik Jepun.Afiq Agos : Terima kasih saudara pengerusi. saya melihat kepentingan menghargai dan mengekalkan warisan bangsa i alah kesannya kepada anak-anak kecil dan remaja yang masih muda. Mahathir Mohammed iaitu. Dato. Saya rujuk. saya jemput Dato. Untuk melihat fenomena ini dengan lebih jelas. Jika kita mahu generasi muda kekal dalam budaya hidup nenek moyang yang penuh dengan nilai-nilai ketimuran. Maka. Cina dan Jerman. Berbicara tentang arus pemodena n ini. Tun Dr. Tidak meniru mana-mana budaya negara lain. sebenarnya amat longgar jati diri dan semangat patriotiknya. makanan dan cara bermasyarakat per lu berterusan menjadi amalan. menarik sekali penjelasan sebentar tadi. semua negar a maju amat menghargai. untuk merealisasikan impian ini. bahasa kebangsaan dan ibunda perlu dimartabatkan dengan ber sungguh-sungguh. kita perlu pastikan warisan bangsa kita kekal menjadi ikon dalam diri setiap anak muda. Seterusnya. yang merangkumi cara berpakaian. Afiq Agos untuk memberi pandangan beliau tentang gejala serius ini. Mereka mempelajari bahasa asing semata-mata untuk mendapatkan ilmu dan dibawa balik ke negara mereka untuk dimanfaatkan.

Cina dan India. Di tama n ini. kita dap ati anak-anak mudanya jarang-jarang memakai pakaian Cheong Sam sebagai pakaian harian. Jarang-jarang kita lihat masyarakat membina bangunan yang dihiasi ukiran budaya Melayu. Saya ambil contoh. dari bidang sosial hinggalah ketenteraan. Ma syarakat dunia cenderung melihat negara ini sebagai negara yang ideal untuk diikuti. Sehinggakan pelbagai langkah diambil untuk mengekalkan pengetahuan ini da lam minda masyarakat seperti mewujudkan Taman Mini Malaysia di Air Keroh . malah t idak juga menjadi pilihan semasa Tahun Baru Cina. Kita dapa ti kerakusan membina bangunan berciri moden telah hampir membenam keindahan seni bangunan tra disional. Bagi saya itu satu kerugian kerana pakai an merupakan salah satu identiti bangsa Cina selain bahasa ibunda. agar samasama dapat bergelar masyarakat moden.apat disimpulkan pengglobalisasian memang berupaya menghakis nilai-nilai hidup dalam masyarakat. siapa-siapa yang kuat memang berupaya meng ubah rupa bentuk masyarakat dunia. barulah . Pengaruh modenisasi yang kedua terhadap warisan bangsa ialah kurangnya pengharga an terhadap nilai-nilai estetika sejarah negara dan seni pertukangan nenek moyang. Malah. dalam masyarakat Cina. Dalam dunia yang tiada lagi sempadan. Melaka. Situasi ini banyak menempiasi generasi muda sehingga kita liha t pengagungan terhadap pakaian dari Barat amat dominan. negara maju iaitu Amerika Syarikat y ang dikatakan gergasi dalam semua aktiviti dunia.

Hal ini kerana. yang berusaha gigih agar batik dan songket kembali segar dalam masyarakat. Bagaimanakah lagi caranya untuk memperkaya ilmu pengetahuan? T entulah melalui jambatan ilmu iaitu membaca. ikan la mpan. Di bawah pengawasan Kementerian Pertanian pada ketika i tu. Se mangat cinta akan negara sewajarnya berkobar-kobar dalam jiwa setiap generasi apabila melihat kesa n-kesan peninggalan penjajah.kekuatan. Sehing ga jumpa lagi. Marcapada ini. pelbagai promosi dilakukan di hotel-hotel. Melaka amat disyukuri. di pasar-pasar tani dan pasar-pasar malam. Ada juga yang beranggapan bahawa kejayaan seseora ng diukur berdasarkan kekuatannya tetapi sebenarnya . Oleh itu. ***** ( KARANGAN BAHAGIAN A. Saudara pengerusi.Sela in itu. mulai hari ini. namun keberkesanan kempen masih tidak menyelur uh kerana tidak mendapat sambutan masyarakat.kita dapat mengenali rupa bentuk rumah-rumah tradisional rakyat Malaysia yang te rdiri daripada pelbagai kaum dan etnik. Oleh itu. Begitulah pandangan-pandangan tajam daripada ahli -ahli panel kita . itu merujuk kepada kekuatan dan kekayaan ilmu pengetahuan. memang tidak dapat dinafikan bahawa. Pengerusi: Terima kasih Dato. Minat membaca dalam setiap ihsan seharusnya dipupuk sejak kecil lagi. pelbagai kempen galakan memb aca sedang dan telah dilaksanakan di negara ini. Banda Hilir ialah mercu tanda sejarah negara kita. itulah pendapat saya tentang perkara ini. Saya sudahi dengan assalamualai. sama-samalah kita menghargai war isan bangsa kita. warisan bangsa amat perlu untuk dipelihara. Masa inilah saatnya untuk tenaga semua pihak yang bersepadu digemblengkan bagi membentuk masyarakat yang gemar membaca. pelbagai usaha dilaksanakan bagi memastikan warisan budaya kita terus mendominasi kehidupan masyarakat. Sekian saja. Datu k Seri Sanusi Joned yang bekerja keras mempopularkan makanan kampung iaitu ikan patin. Saya amat tertarik dan kagum akan usaha Allahy arhamah Datin Seri Endon Mahmood.. Saudara penonton. Begitu juga usaha mantan Menteri Pertanian. Para ibu b . Hanya bangsa yang kenal jati diri ialah bangsa yang dihormati. isteri Perdana Menteri kita.BERPANDU GRAFIK ) KEMPEN GALAKAN MEMBACA DALAM KALANGAN RAKYAT MALAYSIA Para ahli bijak pandai ada menyatakan bahawa orang yang mendapat kebahagiaan hid up ialah orang yang menimba ilmu pengetahuan. rancangan SEMBANG PAGI. usaha gigih kerajaan Melaka mengekalkan bangunan-bangunan bersejarah di Banda Hilir . ikan talapia dan ulam-ulaman.kum.

Sehingga kini. Selain itu. ibu bapalah yang mencorak dan mewarnai kehidupannya. Kementerian Pendidikan dan Pelajaran Malaysia telah melancarkan Program NILAM di setiap sekolah. Kempen ini bertujuan untuk mengisi masa lapang para pelajar dan mengelakkan mereka terjebak dalam gejala negatif. Didiklah anak-anak supaya menjadi ihsan yang cemerlang ker ana anak-anak semasa kecil mudah diajar dan dibentuk. d i samping menambahkan lagi ilmu pengetahuan murid-murid. Pada tahun 2002. bak kata peribahasa. pihak sekolah juga sedikit sebanyak memainkan peranan penting dalam mendidik ihsan kelas pertama supaya gemar membaca. pihak sekolah masi h menjalankan . melentur buluh biar lah dari rebungnya. ibu bapa hendaklah me wujudkan suasana membaca di rumah dan menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak deng an amalan membaca . bukan sahaja sekadar hobi tetapi untuk mencari maklumat tentang sebara ng perkara yang tidak diketahui juga. Oleh itu.apa memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak kerana kanak-kanak seperti sehelai kain putih.

tentulah masyarakat negara ini akan menuruti tuntutannya. Apabila memasuki alam pekerjaan. Sebaliknya. Intihanya. kesibukan tugas dan kesunt ukan masa menjadi hambatan utama seseorang itu kurang berminat untuk membaca. Hal ini telah dibuktikan melalui penye baran ilmu melalui surat khabar. Bahan bacaan yang dipilih pula hanya bahan-bahan ringan dan bahan hiburan. Dalam kalangan dewasa dan kanak-kanak. Kesedaran terhadap minat membaca terbukti menurun dengan begitu ketara sekali da lam kalangan dewasa khusunya mereka yang tidak terlibat dengan bidang pendidikan. Oleh yang demikian.sesi pembacaan iaitu akitiviti NILAM di sekolah dan menjadikan pusat sumber seko lah sebagai satu tempat rujukan maklumat serta dimuatkan dalam jadual kelas untuk pergi ke perpus takaan sekalisekala. semua pihak yang bertanggungjawab dan berautoriti perlulah segera bek erjasama sepetri aur dengan tebing untuk memastikan minat membaca dalam sanubari setiap insan tid .. Hal ini dap at dibuktikan dengan keberkesanan kempen yang masih tidak menyeluruh kerana tidak mendapat sam butan daripada masyarakat. Usaha yang mulia ini perlu ditingkatkan lagi dengan berlipat ganda keran a murid-murid masih sukar dan tidak gemar melakukan aktiviti membaca. Peranan m ereka dalam menjayakan kempen galakan membaca amat besar kerana media massa dan elektronik b erperanan sebagai . majalah. tayangan televisyen. masyarakat menggunakan bahan-bahan elektronik sekurangkurangnya enam jam sehari dan mereka lebih menumpukan perhatian pada berita-beri ta hangat dan cerita-cerita sensasi yang dipaparkan oleh media massa terutamanya surat khabar. siaran radio dan juga ruangan siber di Internet. Tidak lupa juga kepada pihak media massa dan elektronik pada masa ini. pembacaan mereka sekadar mengisi ruang kosong dalam masa senggang saha ja. Begitulah be sarnya pengaruh media massa dan elektronik dalam kehidupan masyarakat. Sindrom ini sebenarnya menjurus ke arah pembentukan bangsa yang lemah. minat membaca ternyata menurun dengan dra stik. pihak media massa dan elektronik perlu menyeru dan menggesa masyarakat supaya membaca dan menyatakan sekali kebaikan-kebaikan membaca.Penyebar maklumat untuk negara. Pada zaman teknologi dan maklumat ini. langkah yang proaktif dan kondusif perlu diambil untuk meningkatkan keberkesanan kempen dan s ecara tidak langsung menyedarkan masyarakat Negara kini tentang kepentingan dan faedah memba ca. Oleh yang demikian. mereka lebih suka menggunakan ICT untuk menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi. Jika pihak media massa berbuat demikian. Kej umudan dalam berfikir yang dipengaruhi sikap tidak gemar membaca dapat menjejaskan kemajuan n egara dalam arus globalisasi yang mementingkan pemerolehan maklumat terkini. Sekiranya ad a yang berminat. jumud dan tidak bermaklumat.

Setiap insan juga perlu berusaha sendiri untuk menggiatkan lagi aktiviti membaca dalam proses melahirkan dan membentuk pelapis generasi akan datang dan j uga pemimpin berwibawa yang berkaliber dan berwawasan tinggi serta mempunyai ilmu pengetahuan yang dalam dan tiada tandingannya kecuali dengan Tuhan. Menurut Saidina Ali bin Abi Talib. manakala harta pula akan berkurangan jika diperdagangkan. berdagang dengan ilmu lebih baik daripada berdagang dengan harta. marilah kita sama-sama menyambut kempen galakan membaca yang dilaksanakan oleh kerajaan dengan hati yan g terbuka dan muka yang manis. .ak lupus dek teknologi moden yang sedang berkembang dengan deras dan maju seiring dengan pemb angunan dan perkembangan negara. Oleh itu. ilmu akan bertambah jika diperd agangkan.

Situasi ini juga berlaku kerana anak-anak dapat membezaka n perlakuan yang murni dengan yang tidak bermoral. sudah pastilah mereka dapat mengawal diri daripada perkara neg atif iaitui penagihan dadah. Per bezaan layanan akan mewujudkan tekanan perasaan. Hal ini amat serius dan me merlukan pengawasan yang rapi oleh semua golongan masyarakat terutamanya ibu bapa.pemantauan yang serius oleh ibu bapa terhadap pengamalan ugama anak-anak akan membentuk suatu benteng yang kukuh bagi menepis pengaruh penagihan dadah kepada anak-anak.Hal ini kerana. peranan ibu bapa bermula sejak anak-anak masih di peringkat kanak-k anak lagi. sikap pilih kasih antara anak-anak per lu dihindari. Oleh itu. seramai 1207 orang menagih dadah setiap bulan . Dengan kata lain. Berdasarkan maklumat daripada laman web Buletin Agensi Anti Dad ah Kebangsaan 2007. Malah. benci dan cemburu sesama anak-ana k. Dalam memberi perhatian kepada anak-anak. maka tugas membimbing dan mendidik serta menyerapkan nilai-nilai murni merupakan tugasan besar ibu bapa malah tidak boleh dipikul oleh orang lain hatta oleh saudara mara di sekeliling. Yang tersirat di sebalik pandangan ini ialah tanggungjawab untuk memantau anak-anak amat besar dalam menangani isu penagihan dadah ini berbanding golongan masyarakat yan g lain. Ibu bapa sering dipersalahkan apabila isu ini menimpa anak-anak mereka. proses pemantauan dan pendidikan sebenarnya bermula dari rumah. Menurut Dr Haji Zahazan Mohamed seorang pensyarah di Universiti Islam Antarabang sa Malaysia dalam bukunya ¡°Anakku Hebat Anakku Soleh¡±. Perilaku ini mampu melahirkan rasa tidak puas hati dalam kalangan anak-anak. Segala kehendak baik oleh ugama seperti bercakap benar perlu diamalkan dalam kalangan ahli keluarga. Apabila anak-anak telah dapat menerima ajaran agama dengan baik dan mengalikasin ya dalam setiap aktiviti harian . perasaan sangat takut akan tuhan akan mencegah naluri anak -anak daripada mendekati najis dadah. ibu bapalah yang sering diletakkan beban kesalahan apabila anak-anak terjerumus ke dalam gau ng jijik penagihan dadah. anak-anak yang berasa tidak mendapat layanan istimewa akan bertindak melakukan a .Kes penagihan dadah merupakan antara isu hangat diperkatakan sejak kebelakangan ini. Bincangkan pernyataan di atas dengan menghuraikan peranan ibu bapa bagi memantau anak-anak mereka daripada terlibat dalam gejala penagihan dadah Saban hari cuping telinga kita dihidangkan oleh media massa tentang penagihan da dah dalam kalangan remaja. Proses pentarbiahan tentang perkara-perkara positif terutama nya nilai-nilai agama perlu dimulakan di dalam rumah. sakit hati . ¡° Zaman kanak-kanak ialah suatu zaman kanak-kanak itu mendapat pendidikan di rumah daripada ibu bapanya ¡" Berdasarkan pandangan ini . Implikasinya . Sebenarnya .

ibu saudara. Hal ini dapat membantu ibu bapa meman tau fiil anak-anak lalu menghalang anak-anak daripada terjerumus ke dalam kancah dadah yang kotor i tu. Intihanya. ibu bapa mesti menguatkan ikatan ukhwah dengan saudara-mara yang lain supaya mereka boleh menjadi mata-mata yang bersedia memerhati tindak. perhatian yang sama rata dan adil perlu menjadi keutamaan untuk menghindari peng aruh buruk dadah. Oleh itu . nenek. Hubungan erat dengan keluarga kembangan seperti datuk. hubungan kekeluargaan yang erat juga mampu membendung serangan penag ihan dadah dari menerobos masuk ke dalam keluarga. Selain itu. Intihanya. Akibatnya. dalam usaha mengawal perilaku anak-anak dari terjebak dengan penagihan dadah.tanduk anak-anak seterusnya dapat meng awal anak-anak . bapa saudara dan sepupu-sepupu akan melahirkan ikatan yang i ntim.pa-apa sahaja untuk menarik perhatian ibu bapa seperti melibatkan diri dalam dunia penagihan d adah. Keadaan ini dapat membantu ibu bapa memantau kelakuan anak-anak kerana kebiasaannya anak-ana k akan lebih mudah meluahkan isi hati kepada orang lain berbanding ibu bapa sendiri. ibu bapa perlu sentiasa berhubung dan menziarahi kaum keluarga kembangan agar anak-anak berasa diri mere ka sentiasa disayangi diberi perhatian oleh semua kaum keluarga. anak-anak akan b erhati-hati dalam setiap tindak tanduk yang ingin dilakukan.

Keprihatinan ibu bapa tentang hal ehwal disiplin dan pencapaian akademik anak-anak di sekolah dapat menyekat anak-anak d ari terus leka dan tidak menumpukan perhatian pada pelajaran. Dr. Akan tetapi. Hal ini kerana. O leh hal yang demikian. ibu bapa perlu memberi perhatian terhadap rakan-rakan yang menjadi sah abat anak-anak. Apatah lagi. kepada anakanak. Dalam erti kata lain ibu bapa perlu memahami naluri anak-anak tentang kegemaran dan kecenderungan mer eka dalam sesuatu bidang. Natijahnya . dapat meye lamatkan anakanak daripada fenomena negatif ini menular dalam kehidupan keluarga. pakar motivasi terkenal. Fadzilah Kamsah . Oleh itu. sebahagian besar waktu siang ana k-anak dihabiskan di kawasan sekolah . agar anak -anak tidak berasa terpinggir dan menghabiskan masa bersama-sama rakan sebaya yang boleh menarik me reka ke lembah penagihan dadah. Seterusnya. a nak-anak akan berasa dihargai dan disayangi seterusnya berasa yakin dan selamat jika bersama-s ama keluarga . Dengan cara ini. Adalah sangat baik jika ibu bapa menjalinkan hubungan persahabatan dengan ibu ba pa kepada rakanrakan anak-anak.bertukar. Selain menjalinkan ikatan persahabatan antara ibu bapa. jika anak-anak sudah mula menapak kaki ke dalam alam persekolahan. Dalam mendidik anak-anak pada awal zaman remaja. Maklumat tentang anak-anak daripada p ihak sekolah perlu diberi perhatian positif.kebanyakan penagih mendakwa mereka menjadi penagih kerana terpen garuh dengan ajakan rakan-rakan.Bagi Dr.iaitu lebih kurang lima jam sehari. Jalinan hubungan yang baik ini akan melahirkan rasa tanggungjaw ab yang ikhlas untuk saling memantau gerak-geri anak-anak masing-masing.ibu bapa boleh melibatkan diri bersama -sama dalam aktiviti yang digemari oleh anak-anak seperti mendaki gunung. ibu bapa perlu menjadi . Malah. . anak-anak akan lebih gemar bersama-sama keluarga berbanding rakan-r akan di luar rumah. Sehubungan dengan itu. di peringkat remaja.rakan.dari terlibat dengan najis dadah. ibu bapa tidak boleh menyekat sepenuhnya pergaulan anak-anak di lua r rumah. perlakuan ini amat penting bagi perkembangan men tal dan emosi anak-anak kerana dapat mewujudkan hubungan yang erat dalam keluarga. kerjasama yang erat juga amat penting dijalinkan dengan pihak sekolah tempat anak-anak belajar. jika anak-anak tinggal di asrama . me njadi kanakkanak lelaki untuk memainkan watak raksasa melawan anak lelakinya yang menjadi w atak ¡°ultraman¡±. Sebagai contoh. Lebihlebih lagi. pengaruh rakan sebaya lebih besa r berbanding ibu bapa. Fadzilah Kamsah dalam sebuah rancangan motivasi stesen televesen TV3 pernah menyarankan agar seorang bapa . Hal ini kerana . latar belakang rakan-rakan anak-anak perlu diselidi k dengan teliti. Jika ada anak-anak remaja. kesefahaman antara ibu bapa dan anak-anak amat perlu.

Masyarakat tidak boleh bersikap seperti enau dal am belukar melepaskan pucuk masing-masing dan hanya menuding jari kepada ibu bapa yang terb abit. anak-anak akan berasa sentiasa diawasi dan ti ada peluang untuk melakukan hal-hal yang kurang baik seperti merokok di kawasan sekolah. Disediakan oleh Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ismail Johor Bahru 11 Julai 2008 . wabak dan najis dadah boleh menyusup masuk ke dalam setiap keluarga jika tidak diawasi bersama-sama.perandakan kebahagian keluarga. punca awal penagihan dadah datangnya daripada kegemaran merokok. jalinan ker jasama antara ibu bapa dan sekolah juga mampu mengelak unsur buruk ini menyusup masuk ke dalam kehidupan anak-anak dan memporak. Oleh itu. Kesimpulannya. ibu bapa perlu memberi kepercayaan kepada pihak sekolah untuk bersama-sama mengawal disiplin dan tingka h laku anakanak mereka. Hal ini k erana. cubit paha kan an. Melalui tindakan ini. umpama peribahasa Melayu. ibu bapa tidak dapat bergerak sendirian bagi menanganinya . paha kiri terasa. pencegahan penagihan dadah dalam kalangan anak-anak memang ter letak di bahu ibu bapa Namun begitu. semua ibu bapa yang merupakan salah satu entiti dalam masyarak at perlu saling membahu untuk membanteras isu negatif ini daripada terus memburu anak-anak merek a lalu membarah dalam komuniti. Hal ini kerana. Maka . Secara tuntasnya. Permuafakatan dengan masyarakat amat penting. Sikap prihatin perlu ada.mereka hanya bertemu keluarga pada setiap hujung minggu sahaja.

generasi berwawasan merupakan generasi pelapis pemimpin masa hadapan . Antaranya. isu generasi berwawa san telah mencetuskan polemik dalam kalangan masyarakat kita saban hari pantas meniti dari bibir ke bibir. Apakah maksud di sebalik frasa generas i berwawasan itu? Generasi bermaksud pewaris masyarakat yang bakal memimpin negara untuk menstabil kan politik. Dewasa ini. Isu generasi berwawasan menjadi amat penting untuk diberi perhatian dan tumpuan yang sewajarnya. Negara juga dapat berkembang maju dan nama neg ara juga dapat diperkenalkan di persada dunia. memantapkan ekonomi dan mencapai kejayaan sosial. Generasi berwawasan ini dapat menjamin masa depan negara ya ng baik dan meningkatkan lagi ekonomi negara. pembangunan nega ra juga akan menjadi lebih pesat. semua pihak perlu melangkah sederap untuk me mbina satu kelompok generasi muda yang berkualiti demi merelisasikan misi nasional negara i aitu menjadi negara maju menjelang tahun 2020. generasi berwawasan dapat kita definisikan sebagai golongan muda masa kini yang akan menerajui negara pada masa akan datang dengan ciri-ciri kepi mpinan dan kewibawaan yang lengkap serta mantap demi mencapai misi dan visi Negara untuk me njadi Negara maju selaras dengan sasaran dalam Wawasan 2020. jika kita menyoroti isuisu semasa. ramai ibu bapa yang terlalu sibuk mengejar kemewahan sehingga sanggup me ngabaikan anak sendiri. Generasi ini akan dapat mengatasi segala masalah negara dengan lebih bijak. Oleh yang demikian.dewasa ini. Wawasan pula dapat kita takrif kan sebagai suatu matlamat untuk mencapai cita-cita ngara pada tahun 2020. Oleh sebab hasrat murni kerajaan perlu dicapai sebaik sahaja kaki melangkah ke t . negara tidak akan mundur dengan adanya generasi yang b erwawasan. antaranya generasi kini kurang kawalan dan limpahan kasih sayang daripad a ibu bapa.CIRI-CIRI GENERASI BERWAWASAN Pujangga pernah mengatakan ¡°generasi berwawasan pemangkin pembangunan negara¡± sememang nya kata-kata ini tidak dapat disangkal lagi. Hal ini berlaku disebabk an beberapa faktor. Hal ini kerana. Di samping itu. terdapat pelbagai halangan untuk melahirkan generasi berwawasan. Selain itu. mereka akan dapat memimpin negara dengan lebih kreatif dan optimis. Hal ini kerana. Akan tetapi. Manakala jika kit a gabungkan kedua-dua perkataan tersebut. pemikiran generasi kini masih belum matang dan mereka s entiasa mahu melakukan sesuatu tindakan secara terburu-buru sehingga sanggup menjebakkan diri dalam kancah masalah sosial. Sebenarnya kelompok generasi berwawasan ini mempunyai banyak kepentingannya dala m kehidupan seharian kita.

. Sebagai contoh. Ilmu yang diperoleh hendaklah dipraktikkan supaya tidak menjadi sia-sia sahaja. tidak hendak ser ibu dalih. generasi muda juga hendaklah berusaha bersungguh-sungguh supaya dapat bersaing secara sih at antara satu sama lain. Golongan ini juga perlulah menanamkan sifat t idak jemu dalam menimba ilmu pengetahuan . bagi merealisasikan impian negara.generasi kita perlulah berpengetahuan luas dan mempunyai kemahiran yang tinggi dalam pelb agai bidang.ahun 2020. Selain itu. . Hal ini merupakan satu amalan yang baik kerana selain dapat meningkat kan mutu prestasi kerja individu.amalan ini juga dapat mengeratkan silaturahim sesama manusia wala upun berlainan kaum. mereka akan dapat membuat penilaia n dan keputusan yang bijak dan rasional. seperti ekonomi. Hal ini penting kerana apabila seseor ang itu mempunyai ilmu pengetahuan yang mencakupi semua bidang. Rente tan itu.bak kata pepatah . generasi muda sekarang perl ulah mempunyai sifat keterbukaan. maka remaja sendiri perlu mempersiapkan diri dengan pelbagai ciri dan sifat mahmudah untuk mencapai misi negara itu seiring dengan panduan dan tunjuk ajar daripada golongan dewasa.hendak seribu daya. Untuk itu. Hal ini kerana apabila golongan ini mempunyai sifat sedemikia n. mereka perlu melengkapkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan da ri pelbagai aspek.politik dan sosial. mereka lazimnya dapat menerima teguran dan pandangan orang lain.

Mereka juga memikul tanggungjawab dan mempunyai matl amat untuk membangunkan ekonomi negara supaya Malaysia dapat duduk sama rendah. jika kita tidak mempunyai generasi yang berwawasan. maka kita semua per lulah berusaha untuk menjadi generasi yang berwawasan demi menyerbakkan keharuman nama negara kita di persada antarabangsa. Pelbagai masalah akan timbul dan masyarakat juga akan berpecah belah. Kita boleh menjadi generasi berwawasan jika kita sentiasa berfikiran kehadapan.Dalam nada yang serupa. Jika kita menyingkap dari aspek ekonomi pula. Kita perlu mengetahui. Mereka merupakan tonggak negara yang bakal menerajui pucuk pimpinan negara pada masa hadapan. Gener asi muda terutamanya golongan remaja perlulah sentiasa bermuhasabah dan membaiki kelemaha n diri . (802 patah perkataan) . generasi yang berwawasan dapat memantapkan ekonomi negara. Direnun g dari aspek yang lain. kita semua perlulah bersatu hati demi mewujudkan generasi yang memp unyai wawasan untuk dijadikan pedoman hidup. Akhirul kalam. satu bahasa d an satu negara. generasi berwawasan akan menerajui tampuk kepimpinan negara untuk mencapai mercu kejayaan. generasi berwawasan sememangnya memberikan pelbagai maslahat kepa da kita. Mer eka sentiasa mengamalkan sikap bertoleransi dan bertolak ansur demi mencapai misi dan visi ne gara iaitu semua rakyat perlu bersatu padu di bawah satu bumbung yakni satu bangsa. Generasi berwawasan akan menjadi pen dukung untuk mencapai perpaduan negara atau dengan kata lain mencapai integrasi nasional. generasi yang berwawasan turut memberi kesan kepada nega ra kita. sudah pasti negara kita akan mundur dan porak peranda. Mereka merupakan pendukung sistem demokrasi berpelembagaan di Malaysia dan bertanggungjawab untuk mencapai kestabilan politik melalui pilihan raya. Kesan yang menjadi pokok kepada persoalan di sini ialah generasi berwawasan dapat menj amin kestabilan politik.bak kata pepatah sesal dahulu pendapatan. Seterusnya. generasi berwawasan juga dapat mencapai kejayaan sosial iaitu kesejahteraan sosial. sesal kemudian tidak berguna. Maka adalah menjad i suatu kewajipan bagi generasi muda untuk menyiapkan diri dengan kemahiran dan skil-ski l yang kontemporari agar Malaysia dapat terus bersaing dengan yang lain. generasi berwawasan sememangnya merupakan tonggak pembangunan negara. berdi ri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Kesimpulannya. Maka.

.

bukan sahaja sekadar hobi tetapi untuk mencari maklumat tentang sebara ng perkara yang tidak diketahui juga. Bagaimanakah lagi caranya untuk memperkaya ilmu pengetahuan? T entulah melalui jambatan ilmu iaitu membaca. Oleh itu. Pada . Hal ini telah dibuktikan melalui penye baran ilmu melalui surat khabar. Didiklah anak-anak supaya menjadi ihsan yang cemerlang ker ana anak-anak semasa kecil mudah diajar dan dibentuk. itu merujuk kepada kekuatan dan kekayaan ilmu pengetahuan. Para ibu b apa memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak kerana kanak-kanak seperti sehelai kain putih. Kempen ini bertujuan untuk mengisi masa lapang para pelajar dan mengelakkan mereka terjebak dalam gejala negatif. Usaha yang mulia ini perlu ditingkatkan lagi dengan berlipat ganda keran a murid-murid masih sukar dan tidak gemar melakukan aktiviti membaca. Tidak lupa juga kepada pihak media massa dan elektronik pada masa ini. namun keberkesanan kempen masih tidak menyelur uh kerana tidak mendapat sambutan masyarakat. melentur buluh biarlah dari rebungnya. Pada tahun 2002. bak kata pepatah. majalah. Minat membaca dalam setiap ihsan seharusnya dipupuk sejak kecil lagi. mereka lebih suka menggunakan ICT untuk menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi. d i samping menambahkan lagi ilmu pengetahuan murid-murid.USAHA-USAHA MENGGALAKKAN RAKYAT MEMBACA KEMPEN GALAKAN MEMBACA DALAM KALANGAN RAKYAT MALAYSIA. pelbagai kempen galakan memb aca sedang dan telah dilaksanakan di negara ini.kekuatan. Kementerian Pendidikan dan Pelajaran Malaysia telah melancarkan Kempen Nilam di setiap sekolah. Selain itu. pihak sekolah masi h menjalankan sesi pembacaan iaitu akitiviti nilam di sekolah dan menjadikan pusat sumber seko lah sebagai satu tempat rujukan maklumat serta dimuatkan dalam jadual kelas untuk pergi ke perpus takaan sekalisekala.. Marcapada ini. ibu bapa hendaklah me wujudkan suasana membaca di rumah dan menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak deng an amalan membaca . ibu bapalah yang mencorak dan mewarnai kehidupannya. pihak sekolah juga sedikit sebanyak memainkan peranan penting dalam mendidik ihsan kelas pertama supaya gemar membaca. Sebaliknya. Peranan m ereka dalam menjayakan kempen galakan membaca amat besar kerana media massa dan elektronik b erperanan sebagai . Para ahli bijak pandai ada menyatakan bahawa orang yang mendapat kebahagiaan hid up ialah orang yang menimba ilmu pengetahuan. siaran radio dan juga ruangan siber di Internet. Sehingga kini. Ada juga yang beranggapan bahawa kejayaan seseora ng diukur berdasarkan kekuatannya tetapi sebenarnya . tayangan televisyen.Penyebar maklumat untuk negara. Masa inilah saatnya untuk tenaga semua pihak yang bersepadu digemblengkan bagi membentuk masyarakat yang gemar membaca.

masyarakat menggunakan bahan-bahan elektronik sekurangkurangnya enam jam sehari dan mereka lebih menumpukan perhatian pada berita-beri ta hangat dan cerita-cerita sensasi yang dipaparkan oleh media massa terutamanya surat khabar. Jika pihak media massa berbuat demikian. Begitulah be sarnya pengaruh media massa dan elektronik dalam kehidupan masyarakat. minat membaca ternyata menurun dengan dra stik. Oleh yang demikian.zaman teknologi dan maklumat ini. Hal ini dap at dibuktikan dengan keberkesanan kempen yang masih tidak menyeluruh kerana tidak mendapat sam butan . Kesedaran terhadap minat membaca terbukti menurun dengan begitu ketara sekali da lam kalangan dewasa khusunya mereka yang tidak terlibat dengan bidang pendidikan. Dalam kalangan dewasa dan kanak-kanak. pihak media massa dan elektronik perlu menyeru dan menggesa masyarakat supaya membaca dan menyatakan sekali kebaikan-kebaikan membaca. tentulah masyarakat negara ini akan menuruti tuntutannya.

Sindrom ini sebenarnya menjurus ke arah pembentukan bangsa yang lemah. kesibukan tugas dan kesunt ukan masa menjadi hambatan utama seseorang itu kurang berminat untuk membaca. semua pihak yang bertanggungjawab dan berautoriti perlulah segera bek erjasama sepetri aur dengan tebing untuk memastikan minat membaca dalam sanubari setiap insan tid ak lupus dek teknologi moden yang sedang berkembang dengan deras dan maju seiring dengan pemb angunan dan perkembangan negara. Setiap insan juga perlu berusaha sendiri untuk menggiatkan lagi aktiviti membaca dalam proses melahirkan dan membentuk pelapis generasi akan datang dan j uga pemimpin berwibawa yang berkaliber dan berwawasan tinggi serta mempunyai ilmu pengetahuan yang dalam dan tiada tandingannya kecuali dengan Tuhan. Oleh itu. marilah kita sama-sama menyambut kempen galakan membaca yang dilaksanakan oleh kerajaan dengan hati yan g terbuka dan muka yang manis. berdagang dengan ilmu lebih baik daripada berdagang dengan harta. Intihanya. pembacaan mereka sekadar mengisi ruang kosong dalam masa senggang saha ja.daripada masyarakat. ilmu akan bertambah jika diperd agangkan. Sekiranya ad a yang berminat. jumud dan tidak bermaklumat. Apabila memasuki alam pekerjaan. . langkah yang proaktif dan kondusif perlu diambil untuk meningkatkan keberkesanan kempen dan s ecara tidak langsung menyedarkan masyarakat Negara kini tentang kepentingan dan faedah memba ca. Bahan bacaan yang dipilih pula hanya bahan-bahan ringan dan bahan hiburan. Kej umudan dalam berfikir yang dipengaruhi sikap tidak gemar membaca dapat menjejaskan kemajuan n egara dalam arus globalisasi yang mementingkan pemerolehan maklumat terkini. manakala harta pula akan berkurangan jika diperdagangkan. Oleh yang demikian. Menurut Saidina Ali bin Abi Talib.

.

memburu atau membunuh hidupan liar sama ada flora atau fauna. Jelaslah . Berdasarkan kajian yang dibuat. Peribahasa ¡°seperti enau dalam belukar. peribahasa ini merujuk p ada masyarakat yang tidak semuafakat dalam perbincangan dan hanya berpegang pada pen dapat masingmasing sahaja. terutamanya k etika berkomunikasi. bermesyuarat atau mengadakan perbincangan. tetapi untuk kebaikan rakyat negara juga. Pada zaman globalisasi ini.SEPERTI ENAU DALAM BELUKAR MELEPASKAN PUCUK MASINGMASING. Menurut kajian yang dilakukan oleh Professor Charles E. DALAM KONTEKS MASYARAKAT PADA HARI INI. Jabatan Perhutan an dan Jabatan Alam Sekitar telah jelas menyatakan dan memberi amaran kepada sesiapa yang menga mbil. jumlah keluarga bahagia di negara ini kian merosot. melepaskan pucuk masing-masing¡± jelas terpapar dalam sikap ahli keluarga masyarakat zaman ini.Comb dari Universiti Nottingham d i England. Selain itu. Peribahasa ini jelas menunjukkan keadaan dan masalah yang dihadapi oleh pelbagai pihak. masalah-masalah keluarga ini kebanyakannya berpunca daripada tingkah laku dan si kap ahli keluarga yang tidak memainkan peranan masing-masing. Sebagai contoh. Se sungguhnya. masih berlaku perburuan dan pembunuhan hidupan liar yang boleh menjejaskan keseimbangan ekosistem pada masa ini. Kedegi lan dan ketidakperikemanusiaan rakyat inilah yang akan membinasakan kehidupan mereka sen diri. peribahasa ini juga boleh dibuktikan dengan peranan rakyat dalam men gendalikan keputusan atau memilih kerajaan mereka sendiri.PERIBAHASA . Sikap keji yang hanya mementingkan diri sendiri ini seharusnya dielakkan dan dibuang daripada diri setiap insan. Mereka tidak saling menghormati dan menyayangi antara satu sama lain dan mempunyai pendapat yang berbeza tentang kehidupan yang diingini dan tidak boleh bertolak ansur untuk mencapai matlamat mereka. ¡°Seperti enau dalam belukar. Mereka beranggapan bahawa hasil tangkapan hidupan liar dapat memberikan keuntungan yang lumayan tetapi mereka tidak berpandangan jauh dan tidak berfikir tentang kesan-kesan tindakan m ereka itu. Gejala ini merupakan masalah yang semakin kronik dan perlu diambil tindakan yang sewajarnya . Amaran yang d iberi bagai mencurah air ke daun keladi sahaja kerana sehingga kini. sikap ini bukannya membawa faedah tetapi membawa padah. Begitulah sikap masyarakat yang ada di negara ini pada masa ini. Pemeliha raan dan pemuliharaan biodiversiti hidupan liar di Malaysia dapat menjamin keseimbangan e kosistem dan keindahan paranoma alam semula jadinya untuk generasi akan datnag. statistik kes penceraian di Malaysia sudah mencecah 3000 kes setahu n. Tindakan ini bukan sahaja untuk manfaat hidupan liar yang kian pupus. melepaskan pucuk masing-masing¡±.

Tingkah laku ini boleh membawa kepada pergaduhan atau pergolakan rakyat dan secara tidak langsung. Sistem demokrasi ini amat berguna dalam membentuk p erpaduan rakyat dan menjamin keamanan negara. ¡°membina reputasi y ang baik mengambil masa 10 tahun tetapi untuk mencemarkannya mengambil masa lima minit sa haja¡±. Sistem pemerintahan dan pentadbiran di Malysia berasaskan demokrasi iaitu pemili han wakil oleh rakyat melalui pilihan raya. perpaduan rakyat negara ini merupakan has il dari penyatuan dan kesefahaman rakyat yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat majmuk seperti Melayu. . Kita bicara pula dari sudut perpaduan. Namun begitu. Peribahasa ini menunjukkan usaha-usaha pihak kerajaan selama ini seperti mengira bulu di badan kambing biri-biri sahaja kerana semuanya sia-sia belaka akibat masyarakat yang t idak semuafakat. keam anan dan perpaduan negara terjejas.betapa bezanya pendapat pihak kerajaan yang mementingkan kesejahteraan rakyat de ngan pendapat rakyat yang hanya memikirkan kebahagiaan diri sendiri. sesetengah masyarakat tidak boleh me nerima pemimpin yang bukan dipilih oleh mereka. Kebanyakannya bertindak mengikut perasa an dan emosi untuk meluahkan perasaan dan ketidakpuasan mereka kepada pihak kerajaan. bak kata peribahasa Albert Einstine.

Menyedari kepentingan menghormati adat resam dan budaya setiap kaum . Hal ini jelas menunjukkan tindakan kerajaan yang berpendapat bahawa permuafakatan dan pe rpaduan rakyat menjadi tunggak utama dalam kemajuan Negara dari segi ekonomi. Oleh hal yang demikian. Setiap insan juga perlu mengambil inisiatif sendiri untuk memastikan pertelingkahan dan perga duhan tidak berlaku sesama sendiri seperti yang berlaku pada tahun 1996 kerana masyarakat pada masa . Kita hidup dalam sebuah masyarakat . demi keamanan dan kesejahteraan rakyat sejagat.ibarat aur dengan tebing. p ersaudaraan erat yang utuh ini diancam pada tahun 2008. seharusnya dielakkan dan dijauhi oleh setiap lapisan masyarakat. peribahasa . peribahasa . maka barulah wujudnya hubungan toleran si dan saling menghormati. ajaran dan moral. agama dan adat resam merek a.sedikit tanda ada.Cina dan India. kita perlulah mengambil masalah perpecahan rakyat dengan s erius dan tidak sambil lewa kerana mungkin kelak kita juga akan rugi akibat perspektif buruk mas yarakat di negara Malaysia yang hanya mementingkan diri sendiri dan enggan menerima pertolongan at au bantuan orang lain. Oleh itu. politik dan socia l. Sikap masyarakat yang ditunjukkan terb ukti membawa bahaya dan padah kepada masyarakat itu sendiri.seperti en au dalam belukar. banyak tanda ingat. melepaskan pucuk masing-masing. Budaya dan adat resam merupakan teras penglahira n yang membentuk identiti sesebuah masyarakat. Mujurlah pihak polis dapat menyelesaikan masal ah yang dihadapi oleh mereka dengan tenang dan diplomatik. setiap kaum hendaklah mema hami selok-belok kehidupan kaum lain terutama dalam pengamalan budaya. Hidup yang sering membantu . budaya dan agama. Demi mencapai matlamat negara. kerajaan telah melancarkan sambutan rumah terbuka dan menggalakkan budaya kunjung-mengunj ung. pihak berkuasa dan be rwajib perlu mengambil tindakan-tindakan yang konkrit untuk menyediakan payung sebelum hujan. Sikap seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing masih terdapat d alam diri segelintir masyarakat tetapi mereka dapat menyelesaikannya melalui perbincangan untuk menjaga kesejahteraan rakyat yang berlainan bangsa. Intihanya. Sebagai sebuah Negara bermasyarakat majmuk...seperti enaudalam belukar melepaskan pucuk masing-m asing. Pergaduhan besar telah berlaku di kawasan pedalaman Pahang antara orang Melayu dan orang India kerana perbezaan pendapat. sebaik-baiknya diluputkan daripada kamus hidup d iri masingmasing. Masyarakat yang menetap di sekitar kawasan itu berasa bimbang dan gelisah serta takut untuk keluar rumah akibat pergaduhan tersebut. Rakyat negara ini hidup bersatu-padu dan saling berkompromi anta ra satu sama lain. Walaupun begitu. Dengan memahami selok-belok kehidupan kaum lain.

( 900 patah kata ) .w.a. Menurut Nabi Muhammad s. ¡°Kejayaan berdakwah berpandukan perbincanga n yang baik¡±. setiap orang perlu memainka n peranan masingmasing untuk membolehkan negara duduk sama rendah. Hadis ini membuktikan bahawa sebarang masalah yang dihadapi tentu boleh dise lesaikan jika kedua-dua pihak duduk berbincang dan bertukar pendapat dengan fikiran yang terbu ka dan rasional. Masyara kat yang sejahtera dan kondusif merupakan masyarakat yang bersatu padu. saling menghormati dan mema hami serta berfikiran positif dan bersangka baik antara satu sama lain. berdiri sama tinggi dengan ne gara-negara yang lain. Oleh itu. Sudah banyak kali d iperdengarkan.itu mempunyai perbezaan pendapat yang tidak boleh diselesaikan secara aman dan tenang. rakyat merupakan tulang belakang dan akar negara.

Persaingan yang sihat dapat melahir kan individu yang mempunyai iltizam yang tinggi. Justeru. Dalam mengejar kejaya an. dalam dunia ini bukan se nang untuk menjadi senang dan bukan susah untuk mendapat kesusahan. Dalam meniti era globalisasi ini. Inovat if membawa maksud mencipta sesuatu yang baik untuk kepentingan diri dan masyarakat. . negara kita akan mundur dan tidak ada peluang untuk bersaing deng an negara lain. individu yang berwawasan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh su paya dapat bersaing secara sihat antara satu sama lain. jika generasi muda di Malaysia mempunyai rasa cinta akan negara yang mendalam atau da lam erti kata lain semangat patriotik yang tinggi. kita pe rlulah melengkapkan diri dengan beberapa ciri untuk menjadi generasi yang berwawasan. generasi yang berwawasan merupakan pelapis dan peneraju kepada kemajuan dan pembangunan negara. individu yang berwawasan seharusnya sanggup menghadapi cabaran tanpa berputus asa kerana tidak ada kejayaan yang datang bergolek. jika ada sasaran yang positif dalam hidup. Individu yang berwawasan j uga sentiasa berfikiran terbuka. Seperti kata peribahasa Jepun. Panjang huraian mestilah antara 200-250 patah perkataan. Selain itu. Di samping itu. Sememangnya. Individu yang dinamik tidak boleh memiliki ciri-ciri negatif seperti mudah berputus asa s ebaliknya perlu ada semangat tidak jemu untuk menimba ilmu yang begitu meluas. Jika generasi kita tidak memiliki ciri-ciri ini. Individu yang berwawasan akan sanggup mencari pengalaman baru untuk berada pada tahap yang tinggi. Hal ini demikian kerana. Dalam hal ini. Ciri-ciri seterusnya ialah berkemahiran tinggi dan memiliki semangat patriotik y ang menebal dalam diri.pengalaman ialah ibu segala kejayaa n. secara tidak langsung perkara ini dapat mem berikan suntikan semangat supaya menjadi lebih cekap dan dinamik untuk bersaing diperingkat globa . Generasi berwawasan dapat ditafsirkan sebagai g olongan muda yang mempunyai cita-cita..Huraikan pendapat anda tentang ciri-ciri generasi berwawasan demi kejayaan negar a kita. Negara yang pesat membangun sep erti Malaysia memerlukan generasi yang memiliki ciri-ciri ini untuk mencapai kemajuan dalam se tiap aspek. setiap individu perlulah berani me lakukan perubahan sikap dan minda agar lebih terbuka dan berdaya saing. Seseorang individu yang berwawasan sentiasa dinamik dan progresif dalam menjalan kan sesuatu tugas. generasi seperti ini dapat menjadi pengge rak kepada wawasan negara kita. kreatif dan inovatif dalam melakukan sesuatu perkara. Dinamik dapat diertikan sebagai perubahan yang lebih baik daripada sebelu mnya.

generasi muda pel apis dan peneraju wawasan. dan negara seterusnya dapat mencapai hasrat negara kita iaitu . Oleh itu. generasi yang berwawasan juga menjadi akar pada pertumbuhan dan pembangunan modal insan yang menjadi agenda utama negara ki ta.agama. generasi kini perlulah melakukan anjakan paradigma supaya dapat memajukan diri.l bagi memastikan negara kita berupaya serta berdaya saing dalam era ekonomi dunia yang semakin mencabar. Sebenarnya. Konklusinya. untuk menjadi generasi yang berwawasan kita seharusnya memiliki cir i-ciri yang tertentu bagi merealisasikan matlamat kita. bangsa. ..

Justeru. negara Malaysia kini sedang pesat memb angun dari sehari ke sehari. Jika sumbang gerak tari ibu bap anya maka sumbanglah juga gerak tari mereka. merupakan pe ribahasa yang relevan dengan isu ini. Hal ini demikian k erana keluarga merupakan pihak yang paling dekat dengan anak-anak. apakah faktor yang mendorong pembangunan ini? Sebenarnya.Di mana tumpahnya kuah kalau bukan ke nasi. Ibu bapa seharusnya menunjuk kan teladan yang baik terhadap anak-anak kerana segala perbuatan dan tingkah laku ibu bapa p asti akan diikut oleh anak-anak mereka. beriltizam dan berdaya saing. Tetapi apakah pula rahsia pembentukan generasi berwawasan yang me ndukung pembangunan modal insan di negara ini? Dalam hal ini. Dalam era globalisasi tanpa limitasi ini.Peranan keluarga dalam pembangunan modal insan. anak-anak sememangny a akan akan memperhatikan dan meniru gerak tari ibu bapanya. Hal ini demikian kerana suasana yang harmoni dapat mengelakkan anak-an ak daripada terlibat dengan gejala negatif. Mereka mesti m enyediakan diri dengan ciri-ciri kepimpinan dan memantapkan ilmu serta kemahiran. proaktif. ibu bapa turut memainkan peranan untuk mewujudkan suasana ya ng harmoni dalam keluarga. Modal insan ini lahir daripada generasi muda kita yang berw awasan tinggi.Selain itu. . keluarga memainkan peranan dan tanggungjawab yang sangat penting untuk dipikul demi merealisasikan hasrat negara untuk melahirkan lebih ramai modal insan yang cemerlang dalam pelbagai aspek. Sudah menjadi lumrah hidup manusia. ibu bapa perlu bersikap optimistik tidak kira dalam apa-apa keadaan dem i memastikan anakanak sentiasa berada di landasan yang betul dan seterusnya melahirkan anak yang sentiasa bersikap positif. Apabila suasana ini dapat diwujudkan ikatan sila turahim antara keluarga akan lebih utuh. Generasi yang berwawasan memiliki sikap-sikap positif seperti dinamik. pembangunan negara adalah sejajar dengan pembangunan modal insan kelas pertama yang berilmu pengetahuan dan berkemahiran tinggi. Hal ini seterusnya dapat mengelakkan gangguan emosi da lam kalangan anak-anak dan seterusnya membendung anak-anak daripada tergelincir dari landasan yang benar. Setiap hari di dada akhbar kita dapat melihat bahawasanya remaja kini kebanyakan nya terlibat dengan . Di sini jugala h keluarga khususnya ibu bapa memainkan peranan untuk memimpin tangan dan membantu anak mer eka dalam mengharungi kehidupan dengan cara yang paling efektif sekali.Generasi hari ini merupakan pemimpin masa hadapan. Persoalannya.

m erupakan peribahasa Jepun yang sangat sesuai dengan isu ini. Jelaslah di sini bahawa. Dalam hidup ini. Sebaik-baiknya kegagalan yan g pernah dihadapi itu dijadikan pengalaman dan sejarah yang tidak boleh diulang kembali. Di samping itu. Sememangnya. didikan agama merupakan aspek yang paling penting bagi membentuk generasi yang bersih dari seg i rohani dan jasmani. . ibu bapa tidak seharusnya menghukum mereka sebaliknya memberi dorongan dan menasihati mereka.Pengalaman ialah ibu segala kejayaan. setiap manusia yang memperoleh kejayaan pasti pernah menemui kegagalan pada suatu ketika dahulu.Seterusnya. Peribahasa ini memberi maksud yang sangat jelas bahawa ibu bapa tidak harus meli mpahkan kemewahan terhadap anak-anak kerana kemewahan dan kekayaan akan menyebabkan anak -anak lalai dalam menjalani kehidupan. ibu bap a harus bijak menguruskan kewangan anak-anak mereka dan mendidik mereka bagi mengelakkan merek a tergolong dalam golongan yang lalai dan rugi. Dalam hal ini juga ibu bapa ialah pihak yang bertanggungjawab untuk men erapkan nilai-nilai agama dalam diri anak-anak mereka..Peribah asa Melayu ada mengatakan. ibu bapa dan keluarga harus membimbing dan memantau anak-anak supaya ti dak terjebak ke dalam sesawang negatif dan menghancurkan usaha untuk membina modal insan. ibu bapa harus mengikuti perkembangan pembelajaran anak-anak dan sentiasa memberi sokongan kepada mereka. Hal ini demikian kerana dengan pengetahuan ag ama yang . Dalam hal ini.masalah sosial yang menjadi-jadi bagai cendawan tumbuh selepas hujan.kepapaan menajamkan akal manusia. . dorongan dan sokongan ibu bapa dapat mendidik anak-anak untuk mengawal emosi mer eka dan seterusnya membentuk modal insan yang cemerlang dari aspek emosinya. Sebaliknya anak-anak lebih suka berfoya-foya dan meng abaikan tanggungjawab utama mereka iaitu menuntut dan menimba ilmu. Justeru. kekayaan menumpulkan akal man usia. jika anak-anak gagal dalam sesuatu perkara misalnya peperiksaan.

tik. yang bermaksud menitik atau menulis titik-titik. Bahawasanya. ruyung perlulah dipecahkan untuk menik mati sagunya. gabungan nilai-nilai m urni. (740 patah kata) ****** Batik Malaysia masih kurang mendapat tempat dan sambutan dalam kalangan masyarak at Malaysia dan antarabangsa. mewarna atau menitik. ibu bapa tidak boleh berputus asa berusaha untuk mendidik anak-anak me njadi insan yang berguna dalam masyarakat.Natijahnya. menulis. Dalam hal ini. anak-anak dapat membezakan perkara yang benar dan batil. ilmu pengetahuan dan kemahiran serta disiplin diri yang tinggi boleh melahirkan gener asi berwawasan yang menjadi akar kepada pembangunan modal insan kelas pertama yang cemerlang da ri aspek fizikal. masyarakat Melayu menggunakan ubi kentang sebagai alat pengecap tetapi kini kain batik telah diusahakan dengan menggunakan alat-alat moden. Ana k-anak juga lebih terdorong untuk melakukan kebaikan dan secara tidak langsung dapat menyuntik sem angat mereka untuk berusaha dengan gigih demi mencapai matlamat.menebal dalam diri. Bincangkan usaha-usaha yang dapat diambil untuk memartabatkan batik Malaysia. Di Malaysia kebanyakan kilang perusahaan batik banyak terdapat di Kelantan dan Terengganu. Industri batik di Malaysia dirintis oleh Su Ishak di Kelantan pada tahun 1911. Oleh itu. Pad a masa dahulu. Batik merupakan satu kraf tangan yang unggul di Malaysia. Selain itu . Sejarah mengatakan sej ak abad ke 15 Masihi lagi manusia telah menemui kaedah pembuatan batik secara tradisional. batik juga dikenali sebagai ambatik yang bermaksud melukis. sejenis batik yang dipanggil Batik Pelangi telah diperkenal sejak tahun 1770-an lagi. Batik berasal dari Indonesia dan terbit dari perkataan Jawa . Perusahaan batik telah mula di ne gara kita khususnya di negeri Kelantan sejak tahun 1910 lagi. ibu bapa dan keluarga memainkan peranan yang begitu penting dal am pembentukan modal insan dalam kalangan anak-anak mereka. Di alam Melayu pula. mental dan emosi. bangsa dan agama serta membatu merealisasikan satu age nda penting negara iaitu melahirkan generasi berwawasan yang menjadi penggerak kemajuan nega ra. Perkara ini juga dapat membi na disiplin diri anak-anak dan melicinkan usaha untuk menambah bilangan modal insan dalam negara kita. Seni batik merupakan satu daripada akar budaya yang menjadi identiti bangsa Mala .

pihak kerajaan telah membelanjakan berjuta-juta ringgit untuk mempromosikan industri ini. Dalam usaha memartabatkan industri seni batik di Malaysia. penyelidikan . Hal ini demikian kerana masyarakat di negara kita kurang didedahkan dengan amalan tradis i mahupun kraf tangan yang menjadi warisan nenek moyang kita terdahulu. industri batik ini mula merudum tetapi dimartabatkan semula p ada tahun 2003 atas usaha Datin Seri Endon Mahmood. bukan mudah untuk membina iden titi bangsa dan mendaulatkan maruah bangsa. Ungkapan peribahasa . menggambarkan betapa pentingnya aktiviti promosi yang agresif untuk mempe rkenalkan seni batik kepada masyarakat di Malaysia yang semakin meminggirkan tradisi dan budaya . usahawan kraf dan menjadi pusat ru jukan. Sememangnya.tak kenal maka tak cinta. Institut Kraf Negara(IKN) merupakan salah sa tu agensi bagi membantu mencapai matlamat ini. masyarakat kita akan m embuka mata dan memikirkan signifikannya pewajiban pemakaian batik dalam kalangan penjawat awam dan motif sebenar kerajaan menguatkuasakan peraturan ini. Usaha kerajaan ini juga mendapat sambutan dan sokongan daripada Perbadanan Kemaj uan Kraftangan dan Perbadanan Kemajuan Luar Malaysia demi merealisasikan hasrat yang sama iaitu mengembalikan keagungan seni batik.ysia. IKN merupakan pusat kecemerlangan pendidikan kra f yang dapat melahirkan tenaga mahir berteknologi terkini. Kerajaan telah menguatk uasakan agenda baru dalam kalangan penjawat awam iaitu mereka diwajibkan memakai pakaian batik pada setiap hari Khamis dan di majlis-majlis rasmi. Justeru. Walaubagaimanapun. Secara tidak langsung. langkah proaktif dan berterusan perlu d iambil demi memartabatkannya kembali.

serta pemuliharaan warisan negara. Peribahasa Melayu ada menyebut. Seni batik mula menapak di pasaran antarabangsa apabila bati k menerjah ke seantero dunia apabila kerajaan berjaya mendapatkan tempat pameran baru yang san gat berpengaruh dan popular iaitu di Harrods. Dal am erti kata lain. Misalnya. tak hendak ser ibu dalih. Agen si-agensi kerajaan seperti institut pengajian tinggi awam(IPTA) dan institut pengajian tin ggi swasta(IPTS) mestilah bijak mengambil langkah yang progresif demi membantu menaiktarafkan bat ik Malaysia. Universiti Teknologi Ma ra(UiTM) merupakan contoh universiti yang mempunyai fakulti seni tekstil . Pepatah . menggambarkan betapa keras usaha kerajaan dalam memurnikan usaha memartabatkan s eni batik yang sangat bernilai ini. yang membawa maksud. Dalam hal ini. tanpa usaha kita tidak akan dapat hasilnya. kerajaan juga telah memperkenalkan Skim Intensif Galakan Dagangan yang bertujuan untuk membantu usah awan kraf menerokai pasaran baru di Timur Tengah seperti di United Arab Emirates(UAE). IKN dapat membantu melatih pen gusaha batik yang baru dan ingin menambah ilmu dalam industri ini. di sini pelajar dilatih untuk menghasilkan batik. misi memartabatkan seni b atik ini pasti dapat dicapai. IPTA dan IPTS boleh memperkenalkan atau menawarkan matapelajaran seni kebudayaan batik kepada para pelajar di institut-institut tersebut. dimanakan dapat sagunya. Jelaslah di sini bahawa usaha yang mapan dan agresif banyak membantu usaha memartabatkan dan mengglobalkan seni batik. Kebudayaan. Di samping itu. IPTA dan IPTS juga boleh menganjurkan forum ceramah apres iasi batik dan pameran batik bertujuan untuk melahirkan pengusaha batik yang berkualiti dan men cambahkan kreativiti mereka dalam menghasilkan batik. Perbadanan Kraf Tangan Malaysia telah mengambil langkah yang responsif dan drastik dengan mengadakan promosi yang bert erusan di dalam dan di luar negara. Selain itu. dengan adanya agenda kerja yang tersusun dan sempurna. Sekali lagi Institut Kraf Negara(IKN ) memainkan peranan yang penting dalam melatih tenaga mahir dalam industri pembuatan batik d an mengenal pasti corak batik terkini yang menembusi pasaran baharu. hote . program promosi dan pemasaran yang agresif juga boleh melicinkan lag i usaha kerajaan dalam mengembalikan kegemilangan seni batik di Malaysia. Dalam memartabatkan industri seni batik. Kesenian dan Warisan Negara turut memainkan peranan dengan mengadakan promosi dan jualan di pusat beli-belah.Kementerian Perpaduan. usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D) haruslah giat dilaksanakan.hendak seribu daya.kalau tidak dipecahkan ruyung.London. . Selain itu.

usaha yang padu daripada pelbagai pihak dapat meme ndekkan masa untuk mencapai misi memartabatkan industri batik negara kita. hasil jualan batik ialah RM33 juta dan meningkat kepa da RM39. usaha Datin Seri Endon Mahmood ju ga mendapat sokongan daripada pihak kerajaan demi memurnikan hasrat melonjakkan industri bat ik di negara kita. Kesimpulannya. mutiara berharga seperti seni batik yang menjadi identiti bangsa dan warisan tradisi ini wajar dipertimbangkan supaya tak lekang dek panas. Pada masa hadapan. Sememangnya. lapangan terbang. generasi muda akan datang menghayati dan berbangga akan budaya tempatan yang dik ekalkan untuk sekian lamanya.l. Pengusaha perlulah berani menanam modal demi menjalankan perniag aan mereka dan rajin menimba ilmu baharu seperti kata pepatah Melayu. Hasilnya. Di samping usaha-usaha yang giat dilaksanakan. pada tahun 2003. Selain itu. ( 920 patah kata ) . dan lain-lain tempat. . tak lapuk dek hujan. Semoga warisan tradisi khazanah bangsa terpelihara agar keindahan yang terpancar melalu inya tidak terus dilupakan oleh generasi yang akan datang dan dihormati di peringkat antarabangsa . Usaha ini sememangnya dapat memenuhi dasar kerajaan dan aspirasi rakyat apabila terhasilnya batik yang berkualiti den gan wujudnya kerjasama yang dijalinkan. pengusaha juga boleh mengadakan kesepakatan dan kerjasama dalam kalangan pengusa ha batik dan agensi kerajaan dengan mewujudkan institusi latihan batik.berkayuh sambil bertimba. Sudah sampai masanya industri batik tempatan yang diusahakan sec ara turun temurun ini beralih kepada industri berdaya saing dan menampilkan kewibawaan ban gsa.7 juta pada tahun 2004. Di samping itu. pengusaha batik turut memainkan p eranan yang sangat penting..

Jika kita menyingkap sejarah se ni batik. dan juga mewarna. Hal ini secara tidak langsung dapat melonjakkan lag i industri batik di negara kita. Industri batik di Malaysia dirintis pada tet api dibangunkan semula selepas tahun 2003 atas usaha Datin Seri Endon Mahmood . Kaedah pembuatan batik secara tradisional ditemui sejak abad ke 15. kerajaan telah memainkan peranan yang cukup penting untuk memartabatkan batik di negara kita dan juga di seluruh dunia. Pelbagai langkah proakatif perlulah diambil demi memastikan seni batik di negara dapat dimartabatkan dan me ncapai zaman kegemilangannya kembali. Perbadanan kemajua n Kraf Tangan telah berfungsi untuk membangun dan mempromosikan pengusaha dan industri kraf ne gara seperti industri batik. Pada tahun 2003 kerajaan telah membelanjakan berjuta-juta ringgit untuk mempromosikan industri ini.Tik. Sememangnya kerajaan telah melakukan pelbagai strategi dan .Batik Malaysia masih kurang mendapat tempat dan sambutan dalam kalangan masyarak at Malaysia dan antarabangsa. Namun atas dorongan dan pelbagai s trategi. Kraftangan Malaysia juga telah mengambil beberapa pen dekatan dengan menyertai pameran perdagangan utama di beberapa negara seperti di United Kingdom . Sebenarnya dalam menyingkap usaha yang dapat diambil untuk mengembalikan keagung an batik. Nilai estetika yang terdapat pada batik sering kali di pandang sepi oleh segelintir masyarakat kita. Kerajaan juga telah menguatkuasakan peraturan baru d alam kalangan penjawat awam iaitu mereka diwajibkan untuk memakai pakaian batik pada setiap ha ri Khamis dan juga di majlis-majlis rasmi.. Di samping itu. Kerajaan juga telah memperkenalkan Skim Intensif Galakan Dagangan yang bertujuan untuk membantu usahawan kraf menerokai pasaran baru di Timur Tengah se perti di United Arab Emirates (UAE).tak kenal maka tak cinta. menulis. Hong Kong dan juga di Singapura. Pada masa dahulu. kini batik mampu menandingi jenama terkenal di Negara kita. Pelbagai agenda dan program yang tersusun dan sempurna telah dia dakan oleh perbadanan-perbadanan ini. Bincangkan usaha-usaha yang dapat diambil untuk memartabatkan batik Malaysia. kita dapat mengetahui batik merupakan satu daripada akar budaya yang menjadi identiti bangsa Malaysia sejak berkurun lamanya. Di samping itu batik juga memba wa maksud melukis. masyarakat Melayu menggunakan alat pengecop tetapi kini kain batik telah diusahakan dengan menggunakan alat-alat moden.Batik sebenarnya berasal daripada perkataan J awa iaitu . yang bermaksud menitik atau menulis titik-titik. Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan dan Perbadanan Pemb angunan Luar Malaysia turut membantu untuk merealisasikan hasrat kerajaan. sifat ini ialah tabii manu sia yang sememangnya tidak boleh disangkal lagi. Peribahasa ada mengatakan .

Universiti Teknologi Mara(UiTM) merupakan salah sebuah universiti yang menawarka n jurusan ini. Sebagai contoh. kalau tak dipecahk an ruyung. Seterusnya. IPTA dan juga IPTS perlulah menawarkan atau membuka jurusan kesenian batik dan warisan kebudayaan sebagai salah satu subjek yang boleh diamb il oleh para pencinta seni warisan demi menaiktarafkan lagi industri batik dan kraf tangan di Negara kita. . kita juga perlu menggiatkan usaha penyeli dikan dan pembangunan (R&D) secara agresif. Hal ini secara tidak langsung menjadikan Institut Kraf Negara sebagai pusat kecemerlangan pendidikan kraf yang dapat melahirkan tenaga mahir yang berteknologi tinggi. Pepatah ada mengatakan .usaha untuk memartabatkan kembali industri batik bukan sahaja di negara kita bahkan di persa da dunia. untuk memartabatkan batik. kewujudan Institut Kraf Negara telah dapat melatih pengusaha-pen gusaha batik yang baru dan juga yang ingin menambah ilmu. Maka benarlah bahawa melalui peningkatan usaha penyelidikan dan pembangunan kita dapat memartabatkan lagi batik Malaysia. di manakan dapat sagunya¡± membenarkan lagi bahawa institut-institut pengajian tinggi p erlulah berusaha melatih tenaga mahir dalam industri pembuatan batik agar kita dapat men ghasilkan pelbagai corak batik yang terkini di samping mendapatkan pasaran yang luas melalui tenaga yang mahir. Agensi-agensi kerajaan seperti institut pengaj ian tinggi awam (IPTA) dan juga institut pengajian tinggi swasta (IPTS) perlulah bijak dalam mem ainkan peranan untuk menaiktarafkan batik Malaysia. Di samping itu.

Perbadanan Kraf Tangan Malaysia telah mengadakan promosi secara b erterusan di dalam dan di luar Negara. Promosi dan jualan turut diadakan di pusat beli. hasil jualan batik ialah RM33 juta dan jumlah itu meningkat kepada RM39. Selain itu. Kerajaan turut mengambil langkah responsif dan drastik dalam mempromosikan batik ke seantero dunia. batik Malaysia mula menerjah ke seanter o dunia apabila kerajaan berjaya mendapatkan tempat untuk membuat pameran di pusat membeli. program promosi dan pemasaran batik secara agresif dapat memban tu menaiktarafkan batik kita secara meluas. Mereka perlulah berani melaburkan duit untuk dijadikan modal bagi perniagaan mereka. Kesimpulannya. dan tempattempat lain.7 juta pada tahun 2004 berkat usaha dan dorongan Allahyarham Datin Seri End on Mahmood. bercerai kita roboh. hendak seribu da ya. Baru-baru ini. Kesepakatan d an kerjasama yang baik dapat menghasilkan idea dan produk yang berkualiti dan bervariasi yang dapa t memenuhi dasar kerajaan dan aspirasi rakyat. Hari Kraf Kebangsaa n 2009 dan lain-lain. tak lapuk dek hujan.. Di samping giat menjalankan perniagaan. hotel. Selain usaha-usaha di atas. setiap usaha yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh pasti membu ahkan hasil yang cukup lumayan. pengusaha batik perlulah memainkan peranan yang pent ing. Kini pelbagai jurusan dan kursus telah d itawarkan oleh pihak tertentu dan para pengusaha batik perlulah memanfaatkan peluang keemasan i ni dengan sebaik yang mungkin. Kesenian dan Warisan Negara.belah.Di samping itu. Pepatah ada mengatakan . Misalnya. Pengusaha batik juga perlulah mewujudkan kesepakatan dan kerjasama dengan agensi kerajaan bak kata pepatah bersatu kita teguh. Kebudayaan. banyak aktiviti promosi telah diaturkan seperti Program Promosi Antarabangsa bersama Kraftangan Malaysia Tahun 2009. tak hendak seribu dalih. Ha l ini secara tidak langsung dapat memartabatkan lagi batik kita melalui persaingan yang sihat antar a pengusahapengusaha batik di negara kita. Mutiara berharga ini perlulah ki . Promosi kraf Malaysia di Harrods telah membuka ma ta banyak pihak bahawa batik Malaysia sememangnya mempunyai nilai estetika yang cukup tinggi dan juga kelihatan mewah apabila digayakan di pentas peragaan. pengusaha-pengusaha batik boleh mewujudk an institut latihan batik dan juga syarikat pemasaran bersepadu bagi melatih tenaga-tenaga mahir. Pada tahun 2003. lapang an terbang. Promosi dan pemasaran yang agresif sememangnya dapat menaiktarafkan batik Malays ia di seantero dunia. para pengusaha batik perlulah rajin dalam menimba ilmu p engetahuan bak kata pujangga berkayuh sambil bertimba. seni batik yang menjadi identiti bangsa dan warisan tradisi perlu lah dipertimbangkan agar tak lekang dek panas. di bawah usaha Kementeri an Perpaduan.London.bela h terkemuka dunia iaitu di Harrods.

Hal ini kerana.ta jaga agar kesenian dan keindahannya berkekalan hingga ke generasi seterusnya. semua pihak semestinya perlu bergabung tenaga dala m memartabatkan batik Malaysia ke seluruh pelosok dunia. Sudah sampai masanya industri batik tempatan yang diusahakan secara turun-temurun diberi nafas baru menjadi industri berdaya saing. Jadi.generasi muda akan datang dapat menghayati dan berbangga akan budaya tempatan yang dapat menampilkan kebudayaan bangsa. Semoga warisan khazanah bangsa terpelihara agar keindahan yang terpancar melaluinya tidak terus dilupakan oleh generasi yang akan datang d an disegani di peringkat antarabangsa. .

Penggunaan buku elektronik ini dijangka dapat mengurangkan kos bagi Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) di sekolah dalam jangka masa yang panjang. Pendidikan maya meru pakan satu bentuk pendidikan masa depan yang akan memaksimumkan penggunaan Teknologi dan Maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan e-buku itu. Hasilnya. Sistem pendidikan maya telah diperkenalkan di negara kita atas usaha kerajaan untuk memartabatkan lagi sistem pendidikan kita agar bertaraf dunia. para pelajar dapat meng gunakan E-buku yang boleh dimuat turun secara langsung dari alam maya. Jika kita menerobosi secara terperinci tentang sisitem pendidikan maya ini. para pelajar dapat men ghadiri mana-mana sidang dimana-mana sahaja tanpa mengira waktu. sistem pengajaran dan pembelajaran secara maya telah diperkenalkan di sekolah dan institusi pengajian tinggi. Hal ini kerana. sitem ini turut membuka peluang untuk para pelajar b erinteraksi menggunakan internet dan juga e-mel. senarai kandungan.. pendidikan maya membolehkan para pelajar mengikuti tutorial tanpa perlu terikat dengan waktu pembelajaran di dalam kelas. Sistem ini bertujuan untuk melonjakkan taraf pendidikan rakyat Malaysia agar set anding dengan sistem pendidikan di negara-negara maju dan juga untuk meningkatkan sistem penga jaran dan pembelajaran agar boleh diaplikasikasikan di seluruh dunia. para pelajar tidak perlu membawa buku yang banyak .Dalam usaha kerajaan memartabatkan sistem pendidikan agar bertaraf dunia. musim bertukar. Bincangkan kelebihan-kelebihan pendidikan maya dan usaha-usaha untuk menggalakkan penggunaa n pendidikan maya. lebih banyak informasi dapat digali dan p elbagai idea baru dapat ditunasi. Penggunaan e-buku mampu menangani kepelb agaian masalah pelajar dalam bidang akademik di dalam sesebuah kelas. Selain itu. Pendidikan maya dapat ditakrifkan sebagai si stem pengajaran dan pembelajaran yang melepasi sempadan bilik kuliah atau kelas di sekolah. menerusi sistem pendidikan maya. Pembelajaran secara asinkronis in i memudahkan lagi para pelajar untuk melakukan perbincangan pada bila-bila masa. E-Buku mempunyai pelbaga i aplikasi. Dalam hal ini. Hal ini secara tidak langsung dapat menjima tkan lagi masa para pelajar. di mana-mana sahaja tanpa perlu duduk setempat bersama-sama.sememangnya tidak dapat d inafikan lagi pendidikan konvensional kini telah bertukar wajah. Antaranya termasuklah pemprosesan kata. banyak kelebihan yang bak al kita dapati. Pepatah ada mengatakan . hamparan data.zaman beralih. Dalam nada yang serupa. kalend ar dan sebagainya. E-buku menjadi su .

Sebagai seorang pela jar. Hal ini secara tidak langsung telah menjimatkan kos perbelanjaan dan p enginapan para pelajar. Sebagai contoh Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) membolehkan para pensyarah mengendalikan telesidang yang menggabungkan audio. Hal ini kerana pendidikan may a boleh dilakukan di rumah.atu wahana dengan pendekatan interpersonal antara guru dengan pelajar. pelbagai usaha telah dil akukan untuk menggalakkan pendidikan maya dalam kalangan masyarakat. Antara usaha yang telah di lakukan ialah menaik taraf sekolah dan institut pengajian tinggi. Seterusnya. Malahan. para pelajar terutama di peringkat pengajian tinggi tidak perlu lagi bersemuka dengan pensyarah. Demi melonjakkan lagi sistem pendidikan di negara kita. Hal ini secara tidak langsung dapat memanifestasikan slogan pendidik an sepanjang hayat yang digalakkan oleh kerajaan. Kementerian Pelajaran berhasrat untuk melonjakkan ke cemerlangan . video dan grafik dapat dilakukan di lokasi yang berbeza dengan peralatan canggih dan didengari ramai tanpa melibatkan kos yang tinggi. Dalam hal ini. Di samping itu. internet juga boleh dijadikan sebagai medium rujukan. pendidikan secara maya juga dapat men jimatkan pelbagai kos kehidupan seperti penginapan dan pembelanjaan. golo ngan seperti suri rumah dan pesara dapat terus melanjutkan pelajaran tanpa perlu menghadirkan diri di institusi pendidikan. M alahan. m udah dan dapat menjimatkan masa. internet juga dianggap sebagai perpustakaan maya yang menyimpan khazanah ilmu pengetahuan.Menerusi teras yang keenam Pelan Induk Pembangunan dan Pendidikan. konsep universiti terbuka seperti Universiti Tun Abdul Razak dapat dirancakkan lagi kew ujudannya tanpa pelajar perlu bersua muka dengan pensyarah seperti masa ini. Kementerian Pelajaran telah melaksanakan Pelan Induk Pembangunan dan Pendidikan (PIPP) yang bertujuan untuk menghasilkan pendidikan yang berkualiti untuk semua lapisan masyarakat. Maklumat yang diperoleh lebih cepat.

institusi pendidikan tidak kira sama ada sekolah mahupun institusi pengajian tin ggi. Sebagai contoh, menerusi PIPP, sebanyak 60 buah sekolah telah dinaik taraf sebagai sekolah klust er.Skolah Kluster dapat disignifikasikan sebagai satu jenama yang diberi kepada sekolah yang diken al pasti kecemerlangannya dalam klusternya daripada aspek pengurusan sekolah dan kemenjad ian murid. Penggunaan kemudahan teknologi maklumat yang disediakan perlu diikuti oleh semua pelajar sekolah kluster. Misalnya, beberapa sekolah kluster telah mengambil beberapa langkah unt uk mempraktikkan pendidikan maya dalam proses pembelajaran dan pengajaran di sekolah seperti meng hantar tugasan melalui e-mel dan juga melakukan pembentangan melalui pengunaan komputer. Para p elajar juga digalakkan untuk menguasai perisian komputer seperti Microsoft Words, Microsoft Power Point dan sebagainya. Di samping itu, banyak universiti telah diiktiraf sebagai Universiti penyelidikan seperti Universiti Malaya dan juga Unversiti Sains Malaysia untuk melonjakkan lagi siste m pendidikan di negara kita. Kesimpulannya, sememangnya pendidikan maya memberikan pelbagai kelebihan kepada seluruh lapisan masyarakat. Umum mengetahui bahawa bentuk pengaajaran dan pembelajaran y ang baharu membolehkan rakyat meningkatkan kemahiran dan kelayakan akademik. Pelaksanaan si stem pendidikan maya di negara kita dapat meluaskan lagi horizon minda para pelajar. Para pelajar akan lebih terdedah dengan dunia globalisasi sekiranya pendidikan maya dilaksnakan se cara menyeluruh. Walaupun usia telah meningkat ilmu pengetahuan tetap dapat dikuasai. Konsep pemb elajaran sepanjang hayat menerusi pendidikan sedemikian patut dimanfaatkan oleh semua ber tunjangkan pepatah . sebab mutiara sebiji, lautan dalam diselami orang.. Selain itu pelbaga i pihak tidak kira pihak swasta mahupun badan bukan kerajaaan (NGO) perlulah berganding bahu bersama kera jaan untuk membangunkan lagi sistem pendidikan di negara kita agar .duduk sama rendah, berd iri sama tinggi. dengan negara-negara maju yang lain.

(810 patah perkataan)

CETAK ROMPAK Oleh AZIZUL RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN Penulis, Guru Cemerlang Gred Khas C dan kini mengajar di SMK Dato` Sulaiman, Par it Sulong, Batu Pahat, Johor.

SOALAN Kementerian Perdagangan dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menganjurkan pertandingan menulis rencana untuk pelajar sekolah menengah. Tajuk yang ditetapkan ialah ¡°Cetak Rompak: Sebab, Kesan dan Cara Mengatasinya¡±. Anda berminat menyertainya. Tulis rencana anda selengkapnya.

LANGKAH 1 Menganalisis Soalan

FORMAT Perbahasan KATA KUNCI 1. Kementerian Perdagangan dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna telah menganjurkan pertandingan menulis rencana untuk pelajar sekolah menengah. 2. Tajuk yang ditetapkan ialah ¡°Cetak Rompak: Sebab, Kesan dan Cara Mengatasinya¡±.

LANGKAH 2 Merangka Karangan

Pendahuluan Jenis Definisi Cetak rompak merupakan suatu bentuk jenayah mengaut keuntungan dengan memanipulasikan hasil kerja orang lain terutamanya dalam bidang penyiaran. Pihak penerbit pula mengalami kerugian kerana terpaksa mengeluarkan belanja yang besar tetapi mendapat pulangan yang kecil.

karya cetak rompak boleh diperoleh dengan lebih mudah. pemantauan yang berkala dan di tempat yang sama memudahkan pihak syarikat cetak rompak membaca pergerakan pihak berkuasa dan seterusnya menyusun strategi untuk mengaut pemantauan menjelang musim-musim perayaan. VCD lagu-lagu tempatan.VCD filem tempatan atau cakera padat lagu-lagu tempatan dijual dengan RM5.mengagihkan agen untuk berniaga secara kecil-kecilan di kaki lima dan apabila diserbu mereka tidak mengalami kerugian yang banyak .00 ¨C RM20. filem-filem tempatan yang masih di peringkat pratonton di pawagampawagam.00 sekeping berbanding dengan harga asli yang berharga sekitar RM19. . cepat dan murah berbanding dengan karya yang asli . sikap atau mentaliti masyarakat kita yang suka akan barangan murah menyebabkan cetak rompak berkembang luas bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan penjualan CD.ISI HURAIAN CONTOH Sebab: Jenayah cetak rompak telah menjadi barah dalam industri seni negara.00 sekeping Kurangnya pemantauan pihak berkuasa . penjualan hasil karya cetak rompak berleluasa di pasar malam atau pusat membeli-belah secara terang-terangan .

.

daya usaha dan wang ringgit. Penerbitan sesuatu filem atau lagu menelan belanja puluhan ribu ringgit. hak cipta adalah sesuatu yang peribadi tetapi dengan adanya cetak rompak hak penulis telah dinafikan atau tidak dihargai dengan tanpa izin menyalin dan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan atas angin tanpa mengeluarkan modal yang besar.keuntungan . mereka juga mempunyai sistem rangkaian maklumat yang lengkap dan dapat melarikan diri dengan cepat apabila berlaku serbuan Kesan: Pelanggaran Hak Cipta . penerbit lebih suka menerbitkan album komplikasi untuk menjimatkan kos dan mengurangkan margin kerugian. pencipta atau artis hilang minat untuk berkarya kerana mereka takut mengalami kerugian . malah ada yang mencecah jutaan ringgit. Karyawan mengalami kerugian . seleksi lagu-lagu Rock sepanjang zaman. pihak penulis. Penerbit terpaksa membuat pinjaman bank . kerugian daripada segi masa. Membentuk perkembangan seni tanah air . menerbitkan seleksi lagu-lagu terbaik Syarifah Aini atau Siti Nurhaliza.

perbincangan oleh pihak berkuasa. Langkah :Mengkaji semula harga cakera padat dan VCD . sajak.Filem Puteri Gunung Ledang RM20 juta. wakil penjual. persatuan pengguna menganjurkan pertandingan esei. penerbit. mengadakan kempen yang berterusan untuk menyedarkan masyarakat bahawa cetak rompak adalah satu kesalahan dan perlu dibanteras . penulis. pidato yang berkaitan dengan masalah cetak rompak . wakil pengguna atau wakil PAPITA sendiri Anjakan paradigma masyarakat . artis. kajian yang mendalam tentang harga minimum CD atau VCD perlu dilakukan oleh pelbagai pihak agar semua pihak mendapat kesan positifnya. bahas. di peringkat sekolah persatuan pengguna boleh melalui media massa.

Busut juga yang ditumbuhi anai-anai (orang yang sememangnya kaya akan bertambah kaya) .memainkan peranan untuk membentuk minda generasi muda tentang isu ini Penutup : PENANDA WACANA PENYATAAN SEBAB HARAPAN Kesimpulannya Semua pihak perlu terlibat sama dalam mengawal jenayah cetak rompak jika tidak dikawal perkembangan seni tanah air akan menjadi malap mereka yang terlibat dengan jenayah cetak rompak segera insaf dan memikirkan tentang hak dan perasaan orang seni yang berjiwa sensitif Peribahasa . Titik peluh (penat lelah) . Menangguk di air keruh (mencari keuntungan atas penat lelah orang lain) .

.

ISI HURAIAN CONTOH 1.Tahun ini.000. LANGKAH 1 Menganalisis soalan FORMAT Laporan KATA KUNCI 1. dirasmikan oleh Pegawai . keuntungan mencecah RM 70.000.HARI KANTIN Oleh AZIZUL RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN SOALAN Anda telah dilantik sebagai setiausaha Hari Kantin yang telah diadakan barubaru ini. Sediakan laporan lengkap tentang Hari kantin LANGKAH 2 Merangka karangan Pendahuluan Jenis Perangkaan Keuntungan yang diperoleh pada tahun 2007 ialah RM25. Tulis laporan lengkap tentang Hari Kantin itu untuk dibentangkan dalam mesyuarat yang akan diadakan.Sebab: banyak aktiviti menarik yang dianjurkan dan juga sumbangan ibu bapa dan tajaan daripada beberapa buah syarikat ternama di sekitar sekolah.00. Hari Kantin tersebut telah berjalan dengan lancar dan meraih keuntungan yang besar. Program berjalan dengan lancarnya 3. Saya sebagai Setiausaha Hari Kantin 2.00 sahaja. Majlis Perasmian Hari Kantin .

2 Jualan Kupon Jamuan Perdana . Bhd . Ever Strong . Mereka akan mengutip derma dalam kalangan ahli keluarga.. Telok Sengat. Tarikh dan Tempat 27 Februari 2007 Dewan sekolah 3. Nirmala dan lagu zapin. saudara-mara dan jiran tetangga mereka sahaja. persembahan oleh kumpulan zapin dan pancaragam . pengetua dan guru besar sekitar dan wakil-wakil syarikat penaja . Aktiviti Hari Kantin 3.Pancaragam membuat persembahan formasi dengan rangkaian lagu sekolah. dibuka kepada guru-guru sekolah dalam daerah . . tiga malam dan widuri. Maslina Enterprise .1 Kutipan Derma .Daerah dan dihadiri oleh pegawai-pegawai pelajaran.Lagu Ya Salam. 2. Bumi Restu . . tunggu sekejap. Para pelajar diberikan kad kutipan derma semasa musim cuti sekolah. . Para guru pula ditugaskan untuk memohon derma daripada badan-badan korporat. Comtech Sdn. Syarikat Indera Hardware 3.

. diadakan pada malam kemuncak iaitu pada malam Jamuan Perdana .. 1. 500 keping tiket habis dijual. pengunjung bertuah . RM50. 3.3 Cabutan Bertuah . pemungut derma terbanyak kategori pelajar .00 seorang.

peserta paling bergaya 3. memaparkan pakaian beragam kaum dan suku kaum di Malaysia .4Pertandingan memasak Terbuka . kategori lelaki 3. Setiap peserta dikenakan bayaran RM10.000. kategori wanita .6 Pakaian Beragam . kategori lelaki . . pemungut derma terbanyak kategori guru dan staf sokongan 3. pakaian paling anggun .00 . berpasangan 3. Peserta dikehendaki menyiapkan sampel jahitan yang disediakan.di Dewan Sekolah .7 Karaoke Amal .00. . Bahan-bahan mentah disediakan oleh pihak penganjur. Dua buah lagu telah dibeli oleh YDP PIBG sekolah dengan harga RM2. kraf tangan dan anyaman ketupat. kategori wanita .5 Tangan Emas . Dua orang mantan pengetua sekolah telah menyumbang dua buah lagu setiap seorang.

Bumi Restu: RM1..000. Ramai juga ibu bapa dan pengunjung yang datang. Bhd.00 5.000. wang ringgit . RM 1.000. Semua aktiviti yang dijalankan pada hari kantin mendapat sambutan yang menggalakkan..00 .Seiring dan Sejalan serta sebuah lagu dari kumpulan DIIoyd. Ever Strong: RM 1.Lagu Widuri dan Angin Malam yang dipopularkan oleh Mendiang Broery Marantika. Bentuk Tajaan . . Syarikat Indera Hardware: RM2. daripada syarikat yang berurusan dengan pihak sekolah .000. hamper .00 .Sambutan Pengunjung . Hidang Enterprise: sebanyak 30 buah hamper .00 . Comtech Sdn. 4. pengusaha dewan makan dan kantin sekolah. Sambutan pengunjung di luar jangkaan.: 10 barangan elektrik untuk cabutan bertuah . kontraktor-kontraktor sekitar sekolah . Penaja dan Bentuk Tajaan . Maslina Enterprise.

Langkah kanan (bernasib baik) . bapa. Tulis ceramah anda selengkapnya. guru dan sekolah. Semoga kerjasama erat antara ibu. Bukan sahaja dapat keuntungan yang boleh digunakan oleh pihak sekolah untuk pembangunan prasarana sekolah. Peribahasa .Penutup : PENANDA WACANA PENYATAAN SEBAB HARAPAN Sesungguhnya Aktiviti ini seharusnya dijadikan aktiviti tahunan. malah turut merapatkan lagi hubungan ibu bapa. anda telah diundang untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk ¡°Punca Pencemaran Bahasa dan Cara-cara Mengatasinya¡± kepada setiausahasetiausaha syarikat pengiklanan. . guru dan sekolah akan terus terjalin demi kebaikan masa depan anak-anak mereka. Murah hati (tidak kedekut) . Halwa telinga (nyanyian untuk hiburan) **** PENCEMARAN BAHASA Oleh AZIZUL RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN SOALAN Selaku pegawai bahasa yang bertugas di Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bahasa penting bagi menggambarkan identiti sesebuah negara. gemar menggunakan bahasa pasar dalam penulisan atau pengiklanan . 2. Pada masa kini. juruhebah radio . semakin banyak pencemaran bahasa berlaku dan mencemarkan identiti negara serta dipandang serong oleh negara lain. Menyampaikan ceramah kepada setiausaha syarikat pengiklanan. LANGKAH 2 Merangka Karangan Pendahuluan Jenis Fakta . . dialog-dialog dalam drama televisyen atau filem . mencampuradukkan . suka menggunakan bahasa singkatan . Tentang: punca-punca pencemaran bahasa dan cara-cara mengatasinya.LANGKAH 1 Menganalisis Soalan FORMAT Ceramah KATA KUNCI 1. Saya sebagai pegawai bahasa 1. ISI HURAIAN CONTOH Masalah sikap .

. bahasa slanga yang . papan iklan . bahasa Internet .

kejohanan sukan peringkat sekolah. tiada tindakan yang sewajarnya dikenakan kepada syarikat perniagaan atau pengiklanan yang melakukan pencemaran bahasa dalam papan iklan mereka . negeri dan kebangsaan Tiada kesedaran untuk memelihara keindahan bahasa ibunda . mengena pasti bakat muda yang boleh diketengahkan supaya dapat ditingkatkan bakatnya menjadi seorang ahli sukan yang berjaya . ada majalah yang mengkhusus dalam memberi tunjuk ajar dan teguran tetapi tidak mendapat sambutan dalam kalangan masyarakat atau badanbadan korporat.bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam suatu ayat (bahasa rojak) digunakan oleh remaja Pembangunan sukan di peringkat teras . media elektronik. itu pun untuk tujuan peperiksaan sahaja . tidak ada pihak atau badan khas yang bertanggungjawab menjaga dan menegur kesalahan bahasa khasnya dalam media massa. jika ada pun hanya teguran dalam bentuk rencana tetapi tiada tindakan susulan . daerah. Hanya segelintir pelajar yang menggunakannya.

phenomenon ¨C fenomena . Pelita Bahasa .. situation ¨C situasi . impact ¨C impak . Tatabahasa Dewan Terlalu banyak bahasa asing yang diserapkan ke dalam perbendaharaan kata bahasa Melayu . akibatnya terdapat golongan yang mengambil mudah dengan mencampuradukkan perkataan Melayu dan Inggeris dalam ayat . resolution ¨C resolusi . kita banyak mengubahsuaikan perkataan asing dan diguna pakai dalam perbendaharaan bahasa Melayu kita. majalah Dewan Siswa. budget ¨C bajet (dulunya belanjawan) . implication ¨C Implikasi .

semua pihak perlu terlibat dalam kempen cintai bahasa kita. sektor-sektor swasta hendaklah mengurangkan penggunaan bahasa Inggeris Persepakatan cendekiawan bahasa Melayu . Sesetengah pihak beranggapan keadaan itu perlu kerana bahasa itu bersifat dinamik. di peringkat jabatan atau badan korporat : kempen bertutur bahasa Melayu yang betul . di peringkat sekolah : adakan minggu bahasa . memastikan dan memantapkan sistem ejaan dalam bahasa Melayu supaya tidak mengelirukan penggunapengguna bahasa Melayu.. . mewujudkan kerjasama untuk mencipta perkataan baru bagi menggantikan perkataan bahasa Inggeris yang sekian lama digunakan . syarikat swasta/ kerajaan dan juga badan-badan korporat . diadakan di peringkat sekolah. Road Show tukar kepada Jerayawara . keadaan ini menyebabkan hilangnya keaslian bahasa Melayu. atau kempen menggunakan bahasa Melayu dengan betul . jabatan. ¡°Tepuk dada tanya selera¡± Kempen mengamalkan bahasa Melayu .

bahasa jiwa bangsabahasa melambangkan bangsa. Peribahasa .rosak bahasa rosaklah identiti negara Semua pihak perlu peka dan melaksanakan tanggungjawab mereka demi memastikan maruah bahasa kita tidak tercemar atau semakin hilang identitinya. Bahasa menunjukkan bangsa ..Penutup : PENANDA WACANA PENYATAAN SEBAB HARAPAN Kesimpulannya Penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam komunikasi seharian perlu diberi perhatian serius oleh semua rakyat Malaysia . Tepuk dada tanya selera .

LANGKAH 1 Menganalisis Soalan FORMAT Esei KATA KUNCI 1. Tajuk yang ditetapkan ialah ¡°Ke Arah Melahirkan Ahli Sukan yang Berwibawa¡±. Sejarah sukan Olimpik Athen 1896 adalah asas kepada perkembangan sukan negara.AHLI SUKAN BERWIBAWA Oleh AZIZUL RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN SOALAN Sebuah syarikat pembuatan barangan sukan telah menganjurkan pertandingan menulis esei sempena Sambutan Minggu Sukan Negara. .Anda berminat untuk menyertai pertandingan tersebut. Kejohanan sukan yang diadakan telah dapat melahirkan ramai ahli sukan yang dapat mengharumkan nama negara di mata dunia. Tajuk ¡°Ke Arah Melahirkan Ahli Sukan Yang Berwibawa¡± LANGKAH 2 Merangka Karangan Pendahuluan Jenis: Sejarah . Badan sihat. dan 6 di seluruh negara. ISI HURAIAN CONTOH Pendidikan Sains Sukan . Sambutan Minggu Sukan Negara 1.5. Pertandingan ini terbuka kepada semua pelajar tingkatan 4. otak cergas adalah slogan yang dapat membangkitkan semangat kesukanan. .

Sekolah Sukan Bandar Penawar dan Bukit Jalil mengadakan program sekolah angkat supaya mereka dapat mengembangkan ilmu mereka ke sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. . penambahbaikan terhadap kemudahan dan latihan yang diterima oleh atlit yang bersekolah di sekolah sukan di Malaysia (Sekolah Sukan Bukit Jalil dan Sekolah Sukan Bandar Penawar) . menerapkan teknik dan strategi permainan sesuatu jenis sukan dalam Pendidikan Jasmani supaya pelajar mahir dari segi teori dan praktikalnya.perlu diperluaskan pembelajarannya di sekolah bagi mencungkil bakat muda . mengenal pasti bakat muda yang boleh diketengahkan supaya dapat ditingkatkan bakatnya menjadi seorang ahli sukan yang berjaya . kejohanan sukan peringkat sekolah. melalui subjek ini pelajar juga akan diberi maklumat tentang diet dan latihan yang diperlukan untuk menjadi seorang atlit yang berjaya . Pembangunan sukan di peringkat teras . daerah. negeri dan kebangsaan . memperkenalkan program ¡°Satu Sekolah Satu Juara¡± .

menaik taraf kemudahan sukan di stadium-stadium yang ada supaya setaraf dengan keperluan semasa . atlit yang berwibawa seharusnya mempunyai ketahanan mental yang tinggi. sejarah sukan telah .Kemudahan infrastruktur yang lengkap . Nicol Ann David yang telah diberi pelbagai ganjaran oleh pihak kerajaan kerana kejayaannya menjadi pemain Skuasy Nombor 1 dunia. dapat menaikkan semangat atlit yang cemerlang dan mengekalkan kecemerlangan tersebut . memiliki disiplin diri yang tinggi dan konsisten . . Mereka seharusnya dapat menyesuaikan diri dengan budaya dan persekitaran yang berbeza-beza terutamanya ketika menyertai kejohanan di luar negara . bermutu dan diselenggarakan dengan baik Ganjaran kepada atlit yang mengharumkan nama negara. setiap negeri di Malaysia mestilah mempunyai kemudahan stadium sukan yang lengkap. Beliau juga merupakan wanita Asia pertama yang berjaya menyandang gelaran tersebut Ketahanan Mental .

(badminton. diberikan motivasi tentang matlamat mereka terlibat dengan sesuatu kejohanan . balapan) Semangat patriotisme . tugas utama ialah menjaga nama baik negara . meletakkan kepentingan negara sebagai keutamaan .membuktikan ramai atlit Malaysia mampu mencipta kejutan tetapi gagal mengekalkan kecemerlangan mereka kerana leka dan khayal dengan ganjaran yang mereka terima semasa mencipta kegemilangan. dengan semangat patriotisme mereka akan berusaha bersungguhsungguh .

Penutup: PENANDA WACANA PENYATAAN SEBAB HARAPAN Sesungguhnya untuk melahirkan ahli sukan yang berwibawa dan cemerlang perlulah bermula di peringkat sekolah rendah lagi supaya dapat melahirkan atlit yang dapat mengharumkan nama negara Atlit perlulah berusaha bersungguh-sungguh untuk mengharumkan nama negara dengan mengekalkan kecemerlangan dalam sukan yang mereka ceburi Peribahasa . Biar putih tulang jangan putih mata (sanggup mati daripada menyerah kalah) . Buat duit (berikhtiar untuk mendapatkan keuntungan/ duit) . Ayam tambatan (orang yang menjadi harapan dalam sesuatu pasukan) .

.

Saya sebagai seorang wartawan. Memperkenalkan diri dan tujuan temu ramah. . . Tentang: latar belakang kejayaan. Terdapat lebih 800 orang penyair di Malaysia pada tahun 2006. LANGKAH 1 Menganalisis soalan FORMAT Wawancara KATA KUNCI . Tulis wawancara itu selengkapnya. . Tokohnya: A. pandangan masa depan penyair tersebut. ISI HURAIAN CONTOH Pendidikan awal dan pendidikan tertinggi . . kerjaya. LANGKAH 2 Merangka karangan Pendahuluan Jenis Sejarah . Wawancara dengan seorang penyair tanah air yang terkenal.PENYAIR TERSOHOR Oleh AZIZUL RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN SOALAN Sebagai wartawan sebuah akhbar terkemuka. Samad . anda telah ditugaskan untuk mewawancara seorang penyair tanah air yang terkenal tentang masa depan penyair di negara ini. Dijangka meningkat kepada 1000 orang pada tahun 2009.

Hari Ini Hari Gembira .Said atau Abdul Samad Bin Muhamed Said. Digambarkan dalam novel Di Hadapan Pulau Karya-karya yang dihasilkan Genre: Novel . Sejarah penglibatan dalam dunia sastera . Berminat membaca buku dan novel karya Enid Blyton sejak di bangku sekolah . Antologi Sajak . Dilahirkan pada 9 April. Melaka. 1935 di Kampung Belimbing Dalam. 1956. dan Lantai T. antologi Puisi Al-Amin (1999) . Lahir dalam zaman perang dan karyanya juga banyak berkisar pada kesan peperangan . Mengalir Lesu. . Pinkie . Cerpen pertama yang tersiar di akhbar . beliau lulus Senior Cambridge dari Victoria Institution. Salina. . Pendidikan awal di Singapura. Mula bekerja sebagai wartawan akhbar .

Semoga karya sastera mendapat tempat sewajarnya di hati rakyat Malaysia . Karyawan mendapat peruntukkan untuk menerbitkan karya . Kerajaan memasukkan peruntukkan dalam belanjawan negara .Anugerah diterima sepanjang penglibatan Pejuang sastera 1976. Kelas teknik penulisan cerpen. Untuk generasi muda . novel atau sajak . Penerima SEA Write Award (1979). Keistimewaan dan kemudahan seperti yang dinikmati oleh golongan artis . Kemudahan membuat jerayawara Penutup: PENANDA WACANA PENYATAAN SEBAB HARAPAN Sesungguhnya Karya sastera kaya dengan nilai-nilai murni yang mampu membentuk . Membuka kelas asas penulisan kepada generasi muda yang berminat . Anugerah Sastera Negara (1989) dan Anugerah ASEAN (1989) Harapan dan masa depan penyair di Malaysia . Pasaran yang lebih luas .

. begitulah tarinya. agama.Langkah kerajaan memasukkan karya sastera dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu adalah satu langkah yang tepat dan wajar diteruskan supaya martabat sastera dan sasterawan terus dijulang. Mata pena lebih tajam daripada mata pedang. . Bagaimana gendang. pegangan hidup yang boleh dicontohi atau dijadikan teladan. adat.generasi muda yang bakal menjadi pemimpin pada masa hadapan. Setiap karya mengandungi nilai budaya. . Peribahasa .

jiwa dan cara hidup dalam kalangan remaja. 3. jiwa dan cara hidup dalam kalangan remaja. Perbincangan LANGKAH 2 Merangka karangan Pendahuluan Jenis: Pendapat Umum . . Para pendukung muzik tanah air 2. Kebanyakan ulama menetapkan secara umum bahawa muzik dan nyanyian diharuskan dengan dua syarat iaitu tidak melalaikan dan menyesatkan. LANGKAH 1 Menganalisis soalan FORMAT Perbincangan KATA KUNCI 1. Para pendukung muzik tanah air perlu bijak memilih muzik yang sesuai untuk membangunkan minda. Bincangkan. ISI HURAIAN CONTOH . jiwa dan cara hidup dalam kalangan remaja. Tanggungjawab untuk membangunkan minda.PENDUKUNG MUZIK TANAH AIR Oleh AZIZUL RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN SOALAN Para pendukung muzik tanah air perlu melaksanakan tanggungjawab sosial untuk membangunkan minda.

solekan. . muzik aliran Heavy Metal. muzik yang berunsur nasihat dan pengajaran boleh menyedarkan remaja tentang kebaikan atau keburukan sesuatu perkara . penampilan artis mestilah berteraskan agama Islam dan budaya masyarakat Timur . . bentuk persembahan dan lirik lagu Genre muzik yang sesuai dengan jiwa dan budaya Malaysia .Karyawan muzik hendaklah menghasilkan karya yang berunsur nasihat dan dapat membina keperibadian yang baik dalam kalangan remaja. lagu-lagu nasyid yang mengandungi unsur-unsur dakwah yang boleh mengingatkan manusia tentang tanggungjawabnya di muka bumi ini Penggiat muzik perlu menampilkan imej yang baik yang boleh dicontohi oleh golongan remaja . cara pergaulan dan cara percakapan. muzik yang berunsur negatif dan ganas haruslah disingkirkan dan muzik berunsur positif diserapkan di dalam jiwa remaja . para remaja suka meniru gaya artis tertentu yang menjadi pujaan mereka . remaja juga dapat memupuk peribadi yang baik melalui lagu yang didengarnya . dari segi pakaian.

Trash hendaklah diharamkan kerana boleh merosakkan akidah dan akhlak remaja . Hip-hop.Rap.

Menetapkan satu garis panduan sebagai ukuran piawaian jenis atau genre muzik yang boleh disiarkan di televisyen atau diperdengarkan di radio. pasaran yang lebih luas . kemudahan membuat jerayawara . . memuka kelas asa penulisan kepada generasi muda yang berminat . minda dan akhlak remaja sahaja yang dibenarkan . lagu asli yang kaya dengan unsur-unsur seninya Harapan dan masa depan penyair di Malaysia . penulis dan pencipta lagu juga seharusnya memainkan peranan ke arah pembentukan peribadi dan sahsiah remaja . kelas teknik penulisan cerpen. keistemewaan dan kemudahan seperti yang dinikmati oleh golongan artis . memastikan hanya muzik yang dapat membina jiwa. lagu-lagu berirama Malaysia. novel atau sajak . kerajaan memasukkan peruntukkan dalam belanjawan negara . karyawan mendapat peruntukkan untuk menerbitkan karya . semoga karya sastera mendapat tempat sewajarnya di hati rakyat Malaysia . untuk generasi muda .

Oleh itu. adalah penting remaja dihidangkan dengan unsur-unsur yang positif. Semua pihak diharap dapat berganding bahu dalam membangunkan minda. carilah puncanya) . Remaja mudah terpengaruh dengan sesuatu perkara. penggiat seni dan artis perlu memastikan karya mereka dapat membangunkan minda.Penutup: PENANDA WACANA PENYATAAN SEBAB HARAPAN Oleh itu Pendukung industri muzik tanah air seperti karyawan. jiwa dan cara hidup remaja. jiwa dan cara hidup remaja kepada yang lebih positif melalui muzik. Kusut di hujung balik ke pangkal (apabila berdepan dengan masalah. Yang baik dipakai. . Peribahasa . yang buruk dibuang (memilih kesesuaian sesuatu perkara itu hendaklah dengan bijaksana.

ISI HURAIAN CONTOH Tujuan program . . Saya ingin menghebahkan kejayaan tersebut. LANGKAH 2 Merangka karangan PENDAHULUAN Jenis: Peribahasa . .Tulis berita tersebut selengkapnya. 3. LANGKAH 1 Menganalisis soalan FORMAT Berita KATA KUNCI 1. Anda ingin menghebahkan kejayaan tersebut di dalam akhbar tempatan. Sekolah yang menerbitkan sebuah antologi cerpen hasil karya pelajar. 2. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Mencungkil kreativiti . Dalam akhbar harian.PENERBITAN ANTOLOGI CERPEN oleh AZIZUL RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN SOALAN Sekolah anda telah menerbitkan sebuah antologi cerpen hasil karya pelajar. Berjaya menerbitkan sebuah antologi yang menjadi kebanggaan warga sekolah. Gambaran jelas menunjukkan pelajar sekolah saya bersungguhsungguh menghasilkan cerpen.

Melahirkan pelajar yang boleh menyampaikan mesej atau amanat dalam bentuk cerita. Kesan teknologi sains. Teknologi angkasa lepas. Jenis cerpen yang dihasilkan . Perkembangan terkini teknologi sains. . yang berkisar tentang kemajuan sains teknologi. Daripada jumlah tersebut hanya 18 buah cerpen yang terpilih dan akan diedit oleh panel yang dilantik sebelum dijadikan antologi. . . Mereka telah diberikan kursus asas penulisan cerpen oleh Pensyarah Jabatan Media. . . Pelajar tingkatan lima seramai 132 orang. Hanya 18 cerpen terbaik sahaja yang akan dipilih dan dibukukan di bawah jadual ¡°BIQUEST LEGASI¡±. . . 65 pelajar lelaki dan 67 orang pelajar perempuan. . . Angkasa lepas. Sasaran .pelajar dalam bentuk penulisan kreatif. Teknologi nano. . Universiti Malaya. Cerpen fiksyen sains. Baik buruknya teknologi sains. . . . Teori-teori fizik. Mengasah bakat terpendam. .

Turut hadir: . Semoga aktiviti seperti ini akan dapat meniup semangat pelajar lain untuk turut mencuba bakat mereka dalam bidang penulisan. Pegawai Pelajaran Daerah . lagu asli yang kaya dengan unsur-unsur seninya Harapan . para penulis akan diberikan sijil penghargaan dan hadiah iringan dalam majlis tersebut. dirasmikan oleh YAB Menteri Besar Johor. . . Pegawai Jabatan Pelajaran Johor . Pihak sekolah juga bercadang untuk menerbitkan novel hasil tulisan pelajar pada tahun-tahun akan datang. Lagu-lagu berirama Malaysia. Wakil Akhbar Berita Harian dan News Straits Times . . Wakil TV 3 .Perasmian Dibuat secara besar-besaran di dewan sekolah saya: . pihak sekolah di bawah Ketua Bidang Bahasa dapat menggalakkan . Tarian zapin sekolah: Johan Negeri . Pengetua juga berharap. Pengetua dan Guru Besar daerah Persembahan: . Pengurus Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) .

pelajar supaya menghasilkan antologi sajak pula. . . Semoga aktiviti ini dapat dijadikan aktiviti tahunan sekolah.

Di mana ada kemahuan. . program sebegini menjadi satu program yang wajib disertai oleh semua pelajar untuk melahirkan lebih ramai lagi bakat baharu yang dapat menjadi kebanggaan sekolah dan seterusnya dapat memartabatkan sastera negara. Jika tidak dipecahkan ruyung. Sedikit-sedikit. manakan dapat sagunya.¨C Kemahiran pelajar juga akan meningkat kerana dapat menerokai perkataan baharu serta teknik-teknik menghasilkan cerpen fiksyen sains yang boleh dibanggakan. . kemahiran pelajar dalam menulis cerpen akan dapat ditingkatkan. Berjagung-jagung dahulu sementara menantikan padi masak. . Pelajar dapat mengoptimumkan penggunaan masa senggang mereka dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. lama-lama menjadi bukit. . di samping dapat mengisi masa lapang pelajar.PENUTUP: PENANDA WACANA PENYATAAN SEBAB HARAPAN Oleh itu Menerusi program ini. Pada masa hadapan. Peribahasa . di situ ada jalan.

.

PENGANJURAN SUKAN ANTARABANGSA Oleh AZIZUL RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN SOALAN Penganjuran sukan di peringkat antarabangsa di negara kita banyak membawa keuntungan dari aspek ekonomi negara. Penganjuran sukan di peringkat antarabangsa di negara kita. Banyak pengeluar atau peniaga kecil-kecilan . Bahaskan tajuk ini. 2. Penganjuran sukan peringkat antarabangsa banyak membawa keuntungan dari aspek ekonomi dan sosial kepada negara. Negara kita telah banyak menganjurkan sukan di peringkat antarabangsa. . Sukan Komanwel pada tahun 1998 dan perlumbaan Formula 1 di Litar Sepang setiap tahun. Banyak membawa keuntungan dari aspek ekonomi negara. LANGKAH 2 Merangka Karangan Pendahuluan Jenis: Sejarah . ISI HURAIAN CONTOH Sektor Pengeluaran . . LANGKAH 1 Menganalisis Soalan FORMAT Perbincangan/Bahaskan KATA KUNCI 1.

Perniagaan makanan. Industri batik. Hotel-hotel kecil dan sederhana di kawasan berhampiran dengan penganjuran sukan akan dapat banyak manfaat. Pegawai sukan. . baju. anak patung. Aliran Masuk Wang Asing . Mewujudkan pelbagai jenis pekerjaan atau perniagaan walaupun bersifat berkala. Industri desa dan kraf tangan dapat berkembang dan dijual kepada pelancong asing atau para atlet yang terlibat dengan sukan tersebut. pengangkutan awam seperti teksi dan bas. payung. pelancong atau peminat sukan dari luar negara akan menginap di hotelhotel yang berhampiran dan seterusnya memperluaskan pasaran hotel tersebut ke peringkat antarabangsa. .akan terlibat dengan pengeluaran barangan eksklusif yang bertemakan sesuatu acara sukan. minuman. gelas dan bermacam-macam cenderamata yang berkaitan dengan sukan. . Perkembangan Sektor Perhotelan . pemandu pelancong. Peluang Pekerjaan Perniagaan . rantai kunci. Topi. makanan ringan berdasarkan bahan tempatan seperti kerepek. . .

. . Urusan penginapan. Para atlet dan pelancong asing yang datang . makanan dan minuman.

keperluan aksesori. hiburan. . .menyaksikan kejohanan tersebut. Mengiklankan Malaysia kepada Negara Luar . mereka akan mempromosikan Malaysia dalam kalangan keluarga dan sahabat handai mereka. pengangkutan awam dan berbagai-bagai urusan. Rangkaian sistem jalan raya. Pusat pelancongan yang menarik . . Penutup: PENANDA WACANA PENYATAAN SEBAB HARAPAN Sesungguhnya Penganjuran sukan di peringkat antarabangsa membawa banyak keuntungan kepada ekonomi negara kita. Budaya Malaysia yang unik: pelbagai kaum hidup bersatu padu. Pelancong dan para atlet dari luar negara merupakan duta kecil kepada negara mereka. . Pembangunan pesat di Malaysia. . urusan tersebut sudah tentunya akan melibatkan penggunaan wang asing. Tentang keindahan Malaysia.

Banyak peluang keemasan yang terbuka untuk meningkatkan ekonomi negara. Kecil tapak tangan nyiru ditadahkan (menyatakan rasa terima kasih dan berbesar hari kerana nasihat atau pertolongan orang lain). . . Langkah kanan (bernasib baik). Lebih banyak sukan di peringkat antarabangsa di negara kita dan rakyat seharusnya menggunakan peluang tersebut secara maksimum. Peribahasa . Sambil menyelam minum air (membuat dua pekerjaan dalam satu masa). .

LANGKAH 1 Menganalisis Soalan FORMAT Surat Tidak Rasmi KATA KUNCI 1.KEISTIMEWAAN KOMSAS Oleh AZIZUL RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN SOALAN Sahabat pena anda di luar negara begitu berminat dengan langkah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) menerapkan Komponen Sastera dalam Bahasa Melayu (KOMSAS) dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia (BM). 1. 2. . . Dia berminat dengan KPM menerapkan KOMSAS dalam BM. LANGKAH 2 Merangka Karangan Pendahuluan Jenis: Surat Tidak Rasmi . 1. Jawab surat rakan anda itu selengkapnya. Kepada sahabat pena di luar negara. sahabat pena anda ingin mengetahui dengan lebih lanjut keistimewaan salah sebuah novel yang anda baca itu. Terima kasih kepada rakan kerana sudi mengutus surat yang lalu. Balas surat rakan saya selengkapnya. Keistimewaan salah satu novel yang saya kaji. Bertanya khabar. Alamat pengirim. Sehubungan dengan itu. Kata alu-aluan. Tarikh surat ditulis. . . .

Samad Said. . . menghayati seterusnya memelihara hasil sastera sama ada sastera moden atau tradisional. Keistimewaan 1:Berlatar zaman peperangan . Puisi Moden: Sajak. Peringkat SPM. watak utama yang yatim piatu . KOMSAS menjadi usaha untuk menyemai minat pelajar mengenali. .ISI HURAIAN CONTOH Tujuan KOMSAS dan pengenalan novel yang dikaji. Kekejaman tentera Jepun: buruh paksa dan pelacuran. . ada dua novel yang dikaji untuk setiap zon. Keistimewaan 2:Menyemai Semangat patriotisme . Cerpen: 12 cerpen. Selami penderitaan sebenar mangsa peperangan yang dizalimi oleh pihak penjajah. . Masalah kurang makanan. gejala sosial. . Aziz. penyakit. Puisi Tradisional: Pantun/Gurindam/Syair/ Seloka. . Novel: ¡°Di hadapan Pulau¡± Karya A. . Pembaca sedar kepentingan .

mempertahankan tanah air daripada cengkaman penjajah. . . Penjajah hanya mementingkan diri dan menimbulkan pelbagai kesengsaraan.

Keistimewaan 5:Persoalan kemanusiaan dan kekeluargaan . Masalah pencabulan hak wanita oleh askar-askar Jepun. . Pembaca akan sedar bahawa penjajahan hanya akan mengundang pelbagai masalah dan tidak mendatangkan apa-apa keuntungan. Wujud konsep . buruh paksa dan hamba seks. . Keistimewaan 4:Memupuk nilai murni di hati pembaca . Buruh paksa.neokolonialisme. Masalah pengangguran. masalah pelacuran. .sungguh walaupun dipenuhi dengan pelbagai rintangan.Keistimewaan 3: Menghargai erti kemerdekaan . . . Masalah sosial.. Pendidikan anak-anak yang terabai. Aziz yang berusia 12 tahun (yatim piatu) begitu cekal dan berusaha bersungguhsungguh dengan melakukan pelbagai pekerjaan hanya semata-mata untuk meneruskan hidup. Rosiah dan Taksiah yang pernah ditawan tentera Jepun . . . . Hidup perlu diteruskan dengan berusaha bersungguh. Rumah tangga yang porakperanda. . Menyedari bahawa nikmat kemerdekaan itu tiada tolok bandingnya dan perlu dipertahankan.

.dijadikan alat pemuas nafsu. Aziz dan Afidah yang sepatutnya berada di bangku sekolah kini hidup merempat. Masalah Budin yang kaki botol dan judi mengabaikan rumah tangga. . isterinya Joyah. Penyakit kian merebak kerana kekurangan makanan dan zat. Kaum lelaki ditangkap dan dipaksa bekerja untuk pihak Jepun. Mereka dibunuh jika ingkar. . . .

Penutup: PENANDA WACANA PENYATAAN SEBAB HARAPAN Sesungguhnya Penerapan KOMSAS dalam pengajaran BM amat bermanfaat terutamanya kepada generasi muda yang bakal menjadi pemimpin pada masa hadapan. Sarat dengan maklumat sejarah yang amat berguna untuk tatapan generasi muda.Banyak pengajaran yang boleh dipelajari agar kita tidak melakukan kesilapan yang sama untuk kali kedua.Menanamkan semangat cinta akan tanah air dan menghargai erti kemerdekaan Seterusnya berusaha mengekalkan kemerdekaan tersebut. Semoga kita benarbenar mengambil iktibar peristiwa yang telah menjadi sejarah.Sesungguhnya kita pernah dijajah lebih empat kurun oleh penjajahMenghargai kebebasan adalah amat penting. Peribahasa . Takkan pisang berbuah dua kali. . Sudah terhantuk baru tengadah. . Membujur lalu melintang patah.

********* MELENTUR BULUH Oleh AZIZUL RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN SOALAN Sejauh manakah peribahasa ¡°Melentur Buluh Biarlah dari Rebungnya¡± dapat dipraktikkan dalam usaha membendung masalah sosial dalam kalangan remaja masa kini. Tulis rencana anda selengkapnya untuk disiarkan dalam akhbar terkemuka.

LANGKAH 1 Menganalisis soalan

FORMAT Rencana KATA KUNCI 1. Tulis rencana 2. Berdasarkan peribahasa ¡°Melentur Buluh Biarlah dari Rebungnya¡±. 3. Membendung masalah sosial dalam kalangan remaja masa kini.

LANGKAH 2 Merangka karangan

Pendahuluan Jenis: Definisi . Maksud peribahasa: Jika ingin mengubah sesuatu, hendaklah dari peringkat awal lagi; peringkat yang mudah dibentuk. . Perlu mula diusahakan sejak mereka masih kanak-kanak lagi, agar menjadi remaja yang bermoral.

ISI HURAIAN CONTOH Pendidikan anak bermula semasa dalam kandungan lagi . Sejak mula melangkah ke alam perkahwinan ibu bapa seharusnya berdoa kepada Allah agar dikurniakan zuriat yang baik, anak yang soleh dan solehah. . Apabila mengandung: ibu bapa seharusnya banyak membaca al-Quran untuk santapan anak yang berada di alam rahim. . Mengamalkan doa-doa yang menjadi sunnah nabi. . Baca surah Yunus untuk mendapatkan anak yang cantik atau tidak cacat, surah Luqman untuk mendapatkan anak yang bijak atau baik budi pekerti. Ibu bapa kunci utama pembentukan akhlak anakanak. . Kali pertama anak melihat dunia disunatkan azan di telinga kananya dan diiqamatkan di telinga kirinya, tujuannya supaya anak-anak mendengar kalimah Allah terlebih dahulu sebelum mendengar kalimatkalimah kebesaran dunia. . Pada peringkat kanakkanak, mereka harus didedahkan dengan nilainilai kesopanan secara berperingkat-peringkat. . Ibu bapa harus meluangkan masa untuk mendidik anak-anak mereka, jangan biarkan anak membesar di bawah

Pendidikan Sivik dan Kenegaraan di sekolah .pengawasan pengasuh seratus peratus. Memberikan penghargaan kepada kelas yang dapat menjaga dengan baik kemudahan dalam kelas yang disediakan oleh pihak kerajaan Perhatian yang lebih daripada ibu bapa terutama pada peringkat remaja . . Di peringkat remaja pula. . Wujud konsep . .neokolonialisme. mereka dalam usaha membina identiti dan mencari rakan untuk . Menganjurkan aktiviti minggu kesedaran sivik atau menjaga harta sekolah . . masalah pelacuran. pada masa ini. dan warden bertanggungjawab untuk membentuk murid-murid supaya menghargai harta awam atau hak orang lain. . ibu bapa haruslah menjadi kawan kepada anak-anak mereka. jangan bercakap menggunakan bahasa yang kasar. buruh paksa dan hamba seks. Ibu bapa sendiri seharusnya menunjukkan contoh yang baik. Masalah pengangguran. . Didedahkan dengan perkara yang baik. Diajar menghormati orang yang lebih tua. Peringkat ini pihak sekolah termasuk guru..

.

seterusnya beri cadangan untuk mengatasi masalah mereka. ibu bapalah yang menjadikan mereka Yahudi atau Nasrani. Ibu bapa yang mencorakkan anak-anak mereka kerana anak adalah ibarat kain putih yang bersih. Kanak-kanak merupakan golongan yang mudah dibentuk dan mudah dipengaruhi oleh orang yang rapat dengan mereka. kekerasan hanya akan menjadikan mereka semakin liar dan renggang dengan ibu bapa. Penutup: PENANDA WACANA PENYATAAN SEBAB HARAPAN Jelaslah Pembentukan sahsiah remaja bermula dari kecil dan ibu bapalah yang memainkan peranan penting dalam hal ini. Bagaimana acuan begitulah kuihnya.dijadikan idola. Masalah sosial dapat dikurangkan dengan adanya kerjasama erat ibu bapa yang mendidik dan membimbing mereka sejak kecil lagi. . Peribahasa . Berbual dan cuba memahami masalah mereka. .

. Ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Menatang minyak yang penuh. . .

merotan dan mencucuh badan dengan puntung rokok yang menyebabkan kecederaan fizikal. LANGKAH 1 Menganalisis soalan FORMAT Pendapat KATA KUNCI 1. menyakitkan hati atau perbuatan yang dapat mendatangkan kecederaan fizikal. rogol. . LANGKAH 2 Merangka Karangan Pendahuluan Jenis: Definisi . Penderaan seksual seperti. 2. ISI HURAIAN CONTOH Kurang kesedaran dalam kalangan masyarakat. Tulis ulasan anda selengkapnya. liwat dan mencabul kehormatan. . Tulis ulasan: Masyarakat lebih mementingkan diri sendiri. Jenis penderaan: memukul. Masyarakat atau jiran .PENDERAAN KANAK-KANAK oleh AZIZUL RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN SOALAN Penderaan kanak-kanak terus berlaku di negara ini kerana sifat masyarakat yang lebih mementingkan diri sendiri. menghukum. Penderaan kanak-kanak terus berlaku di Malaysia. Penderaan kanak-kanak ialah perbuatan memukul. .

dirotan jika menimbulkan karenah. Ibu bapa yang bekerja tidak mengambi berat tentang kebajikan anak dan soal penjagaan diserahkan sepenuhnya kepada pengasuh. Ibu bapa terlalu mengejar kemewahan atau bersikap materialistik. Anak dipukul. . Ibu bapa menganggap anak sebagai satu bebanan. . . Tidak melaporkan kepada pihak berwajib jika berlaku penderaan di kawasan kediaman mereka. . . Kos hidup yang kian meningkat menyebabkan perbelanjaan terhadap keperluan anak meningkat.tidak mengambil berat jika berlaku penderaan di kawasan sekitar mereka kerana tidak mahu ¡°menjaga tepi kain orang¡±. mereka menganggap anak sebagai satu bebanan. Ibu bapa menganggap .

. ¡öIbu bapa yang pernah didera semasa kecilnya mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk mendera anak mereka. Apabila anak memerlukan perhatian atau kasih sayang. Ibu bapa yang bermasalah dari segi mental. Anak dipukul dan didera. Ibu pernah dirogol semasa kecil oleh bapa atau saudara yang terdekat. Emosi ibu bapa yang tidak stabil. mereka menjadi sasaran melepaskan geram oleh ibu bapa mereka. . Ibu bapa yang terlalu sibuk dengan kerja atau tekanan kerja yang melampau akan mudah hilang kawalan apabila berhadapan dengan karenah anak. Penutup: PENANDA WACANA PENYATAAN SEBAB HARAPAN Kesimpulannya Kejadian penderaan . .bahawa dengan memberikan kesenangan dalam bentuk kebendaan sudah mencukupi. . . Penderaan yang dilakukan oleh pihak pengasuh terhadap kanakkanak.

. namun terdapat juga kes yang berlaku kerana si pendera itu sendiri pernah didera dan mengalami trauma yang teruk. . Mereka terlalu mementingkan diri dan kerjaya. Kesedaran masyarakat atau jiran juga perlu ditingkatkan supaya mereka dapat melaporkan kejadian penderaan sebelum menjadi lebih serius. Menjaga tepi kain orang Isi perut Bagai dihiris dengan sembilu Jangan dibiarkan sampai naik ke mata . . Kempen yang berterusan amatlah perlu untuk menyedarkan ibu bapa tentang tanggungjawab terhadap anak mereka. Peribahasa .dalam kalangan kanakkanak kini semakin serius dan melibatkan ibu bapa sendiri atau saudara terdekat.

kemudahan berkomunikasi dan dijadikan alat pembantu peribadi digital (PDA). Panjang k arangan hendaklah tidak kurang daripada 350 patah perkataan.Tulis sebuah rencana te ntang kebaikan penggunaan telefon bimbit dalam kalangan masyarakat Malaysia. ISI HURAIAN CONTOH Telefon bimbit sudah menjadi barang keperluan yang mampu dimiliki oleh kebanyakan rakyat Malaysia. menghantar dan menerima e-mel. SOALAN:Telefon bimbit menjadi keperluan kepada manusia untuk berkomunikasi denga n orang lain tanpa mengambil kira faktor pemisah ruang dan waktu. LANGKAH 1: Menganalisis Soalan FORMAT Rencana. Kebaikan penggunaan telefon bimbit. Harganya murah dan . Telefon bimbit menyediakan kemudahan seperti menyimpan maklumat komunikasi. Menggunakan teknologi yang canggih. menghantar SMS dan MMS. mendapatkan maklumat dari Internet. . Rangka Karangan: PENDAHULUAN Jenis : Definisi . KATA KUNCI . membuat senarai tugas. . . menyemak temu janji. . membuat kira-mengira.TELEFON BIMBIT oleh AZIZUL RAHMAN ABDUL RAHMAN Tulis sebuah karangan berdasarkan rangka karangan lengkap yang diberi. Tulis rencana. Kepada masyarakat Malaysia.

. mudah digunakan. Peribahasa:Alah membeli menang memakai. menghantar dan menerima SMS dan MMS. tenaga dan wang. Menjimatkan masa. . . Bermanfaat. Menghiburkan. . Tidak terlalu membebankan. . . Pihak pengendali ringkasan kerap Simpulan bahasa:Masa itu emas. .kosnya munasabah. . Tidak perlu berbaris panjang di pondok telefon awam. . Memudahkan aktiviti harian seperti temu janji. Dapat berjimat dengan menggunakan SMS dan MMS. . Dapat berhubung pada bila-bila masa dan di mana-mana.

Mudah untuk mendapatkan sesuatu maklumat baharu. Memastikan keselamatan anak-anak. . PENUTUP Penanda Wacana Pernyataan Sebab Harapan Sesungguhnya Penggunaan telefon bimbit banyak memberikan manfaat kepada pengguna jika digunakan secara . pensyarah. . . Di Singapura. Merujuk kepada rakan sekuliah. di padang dan sebagainya.membuat tawaran panggilan yang menjimatkan. Mengesahkan sesuatu maklumat. Peribahasa:Sudah terang lagi bersuluh Memudahkan ibu bapa memantau pergerakan anak. . keluarga dan sebagainya. Memantau pergerakan anak sama ada ketika di pusat tuisyen. . . golongan ibu bapa membelikan telefon bimbit untuk anak mereka di sekolah menengah bagi tujuan keselamatan. Mudah mendapatkan maklumat.

berhemat. Penggunaan telefon bimbit kian menjadi keperluan dalam kehidupan seharian kerana kepelbagaian fungsinya. Diharap penggunaan telefon bimbit diperluas lagi fungsinya dan masyarakat tidak menyalahgunakannya.

Kebaikan bergotong-royong

Dalam meniti kehidupan yang bertunjangkan nawaitu materialistik dan individuali stik marcapada ini, kita seyogianya memahami maksud amalan bergotong royong. Amalan i ni merupakan budaya yang dipraktikkan sejak generasi dulu dan amalan ini dianggap tak basah d ek hujan, tak lekang dek panas. Peribahasa ini menunjukkan warisan budaya atau amalan bangsa a gar sentiasa releven dan diingati oleh masyarakat Malaysia, terutamanya generasi alaf baharu ini. Yang berlaku sekarang, budaya yang diingini hanyalah keseronokan dan keselesaan yang tidak ma hu dipertanggungjawabkan. Fenomena ini melunturkan semangat memupuk amalan bergoton g-royong. Tepuk dada, tanya selera; berapa ramaikah yang tidak mengenali maksud gotong-roy ong dan melaksanakannya? Berapakah peratus daripada golongan muda generasi kini yang tel ah bergotongroyong untuk membersihkan sesuatu tempat? Oleh hal yang demikian,kita mestilah m engenali faedah bergotong-royong dan menjalankan kegiatan bergotong-royong ini. Amalan bergotong-royong dapat memperindah tempat tinggal. Kebersihan tempat ting gal merupakan keperluan asas untuk hidup dengan selesa. Dengan amalan kemasyarakatan ini, tempat tinggal kita tidak akan menjadi sekadar indah khabar daripada rupa. Sebagai insa n biasa, kita tentu mahu akan kecantikan tempat tinggal kita dipuji oleh orang lain. Dengan menjalan kan amalan bergotong¨Croyong kita dapat memperindah sendiri kawasan tempat tinggal dan memaha mi jiran dengan lebih mendalam. Fenomena ini persis peribahasa tak kenal maka tak cinta. Apabila kawasan tempat tinggal kita sentiasa bersih dan indah, rakan-rakan sendiri akan menyukai kawasan tempat tinggal kita secara langsung dan akan sentiasa menziarahi kita. Sebagai seorang penghuni bumi, kita boleh mengaktifkan diri dalam amalan bergotong-royong dapat menghijaukan bumi. B ak kata peribahasa, sambil menyelam minum air. Dengan mengaktifkan diri dalam amalan ber gotong¨Croyong, kita dapat lebih memahami kepentingan kegiatan bergotong-royong dan akan mewujud kan masyarakat yang bekerjasama. Benarlah kata peribahasa, bersatu kita teguh bercer ai kita roboh . Kita harus mengapresiasi amalan ini sebelum kewujudannya tidak diketahui lagi. J anganlah kita lupa bahawa di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya. Selain itu, amalan bergotong-royong seyogianya menjadi satu daripada aktiviti ke hidupan yang penting sebagai langkah membersihkan tempat tinggal daripada menjadi vektor

penyakit. Dengan berbuat begitu, kita dapat mencegah dan menjauhi penyakit. Kata Tun Dr. M ahathir, ¡°mencegah lebih baik daripada mengubati¡±. Secara peribadi, saya berpendapat bahawa keg iatan ini amat berfaedah dan mesti diamalkan sejak kecil kerana meluntur buluh biarlah dar i rebungnya. Dengan menjadikan amalan ini sebagai aktiviti penting dalam kehidupan, kita dapa t banyak memperoleh pengalaman dan pengetahuan daripada amalan tersebut. Kita juga dapat mengetahui betapa senangnya untuk menyelesaikan sesuatu kerja dengan tenaga kerja yang rama i jikalai kita mengaktifkan diri dalam kegiatan bergotong-royong. Oleh hal yang demikian, amala n ini harus diingati dari satu generasi kepada satu generasi. Amalan ini juga boleh diprakti kkan untuk mengekalkan kesihatan dan keadaan yang selesa di kawasan tempat tinggal . Tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata! Kegiatan bergotong-royong memainkan peranan yang amat penting sebagai agen perpaduan . Hal ini dikatakan d emikian kerana kajian yang dijalankan oleh Jabatan Perpaduan Negara yang mendapati jurang pemis ah antara kaum semakin lebar dari setahun ke setahun kerana rambut sama hitam, hati lain-lain. Dengan menjalankan kegiatan bergotong-royong kita dapat menghapuskan sikap masyarakat y ang seperti enau di dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Apabila seseorang yang be rlainan kaum berinteraksi dengan seseorang yang berlainan kaum, kita dapat mengenali keb udayaan kaumkaum masing- masing kerana masuk ke kandang kambing mengembek, masuk ke kandang kerbau menguak. Melaui kegiatan bergotong-royong, kita akan lebih dapat memperca yai masyarakat sekeliling dan menghormati sesama diri. Dengan ini, kita akan hidup saling memba ntu bagai aur dengan tebing .

kita dapat mengenali jiran secara mendalam. Bak kata pepatah. Je las beliau semasa merasmikan kempen bergotong-royong pada peringkat nasional. Fenomena ini sama seperti sambil menyelam . ke bukit sama didaki. awal tahun 2003. bulat manusia kerana muafakat. dan juga di belakang rumah kita. Sebagai contoh.Melalui kegiatan yang afdal ini . kita berupaya men erap pelbagai nilai murni dalam diri. aktiviti yang boleh diadakan secara bergotong-roy ong ialah membersihkan kawasan taman. Hal ini dikatakan demikian kerana Tun Dr. ke lurah sama dituruni. iaitu di sebelah. kita dapat memupuk nilai murni dalam sanubari kita. Bak kata pepatah. Aktiviti bergotong-royong sememangnya dapat menghidupkan semangat kejiranan. Marilah kita belajar amalan yan g baik dan amalkannya dalam kehidupan harian. yang baik dijadikan teladan . di hadapan. Intihanya . amalan gotong-royong merupakan tanggungjawab yang penting bagi s etiap orang untuk mewujudkan kualiti kehidupan yang optimum. Amalan ini tidak aka n dilupai. Sebagai penutup wacana. Tak percaya? Janganlah lupa bahawa pepatah Melayu ada mengataka n bahawa "Jiran sepakat membawa berkat". Jiran ialah orang yang tinggal di sek itar rumah kita. amalan bergotong-royong membawa faedah yang banyak . kita akan terpanggil untuk membuka hati kita lalu menegur jiran kita. yang buruk dijadikan sempadan. Den gan berbuat demikian. . bumi akan menjadi sebuah tempat yang lebih indah dengan secara tid ak langsung. Nil ai murni yang diterapkan akan mentransformasikan kita sebagai orang yang lebih disukai dan dit erima oleh masyarakat.minum air. menyediakan hidangan untuk kenduri-kendara. berat sama dipikul. ringan sama dijinjing. mantan Perdana Menteri ke-4 pernah me negaskan bahawa dengan melibatkan diri dalam kegiatan bergotong-royong. Amalan ini juga mampu memasyarakatkan rakyat Malaysia oleh sebab bul at air kerana pembetung. Jiran sangat penting ke rana merekalah yang akan menjadi sahabat kita dan orang yang pertama akan membantu apabila kita meng hadapi kesusahan nanti.Mahathir. Ba k kata pepatah. Melalui cara ini. kita dapat menjalin dan meningkatkan hubungan sesama jiran. dan seba gainya. Selepas terlaksana nya aktiviti ini . Pembahagian tug as akan dapat dijalankan semasa aktiviti bergotong-royong dijalankan dan semua orang akan mera sai semangat bersatu padu . Dengan mengamal kan semangat ini.

.

Tulis pandangan anda selengkapnya. Ke rajaan telah mengambil inisiatif untuk mewujudkan sekolah-sekolah bestari yang menjadik an teknologi maklumat sebagai teras pendidikan. Teknologi maklumat merupakan agenda baharu yang begitu diberikan oleh negara kit a. Sejumlah peruntukan yang besar telah dilaburkan untuk tujuan itu. mutu pend . Pelajar perlu memiliki kemahi ran untuk mengendalikan komputer dan mereka sendiri yang akan meneroka segenap bidang ilmu yang dipelajari oleh mereka. masyarakat boleh mendapatkan maklumat dari seluruh dunia. Sumbe r rujukan pula adalah dari sumber-sumber multimedia. Malah seseorang pelajar boleh melanjutkan pelajaran sehi ngga ke peringkat tertinggi menggunakan media komputer. Contohnya masyarakat Malaysia boleh mengikuti pergolakan politik di Timur Tengah melalui skrin komputer mereka. Apabila terlaksana kelak. sumber ru jukan yang utama bagi pelajar bukan lagi guru mereka. Mereka hanya perlu menggerakkan tetikus untuk mendapatkan maklumat terkini dalam sesuatu bidang. Kerajaan telah mengambil langkah yang serius untuk menerapkan budaya teknologi maklumat kepada masyarakat. Maklumat yang disalurkan amat pantas. Berbagai-bagai kempen dijalankan untuk menjelaskan k epada masyarakat tentang pentingnya teknologi maklumat. Segala proses pembelajaran dan pengajaran akan dikendalikan oleh komputer. Teknologi maklumat mampu menjadikan masyarakat negara ini sebagai sebuah masyara kat yang sentiasa peka dengan perkembangan dan pergolakan dunia. nyatalah bahawa bidang teknologi maklumat mempunyai manfaat yang sangat besar kepada masyarakat dan negara ini. Melalui kemajuan da lam bidang penyebaran maklumat.Teknologi maklumat mendatangkan banyak kebaikan kepada masyarakat dan negara. Contohnya penubuhan Universiti T un Abdul Razak merupakan satu langkah ke arah penerokaan ilmu di ruang siber tanpa menghadiri kuliah secara lumrah. Dengan penubuhan universiti maya ini. masyarakat negara ini tidak ketinggalan untuk mengik uti perkembangan. Berdasarkan usaha dan iltizam kerajaan yang tinggi itu. Guru akan dianggap sebagai pemudah ca ra. An da ingin menyuarakan pandangan tentang kebaikan teknologi maklumat untuk dimuatkan dalam majalah sekolah anda. Hanya dengan memiliki sebuah komputer peribadi yang disambung dengan perkhidmatan internet. Oleh itu penguasaan teknologi maklumat mampu menjadi masyarakat Malaysia sebagai masyarak at berinformasi. Selain itu teknologi maklumat dapat meningkatkan mutu pendidikan negara kita.

Dalam zaman ini kemajuan sesebuah negara diukur dengan pencapaian dalam bi dang teknologi. Teknologi maklumat juga mampu meletakkan negara kita setanding dengan negara-neg ara maju.idikan negara meningkat setahap lagi ke arah kemajuan. Oleh yang demikian sebagai sebuah negara yang ingin mencapai status n egara maju. kita mampu menempatkan diri setanding dengan negara-negara maju dalam bidang telekomunikasi. Dengan pel ancaran satelit-satelit ini. Oleh sebab itulah negara kita menge luarkan belanja yang banyak untuk meningkatkan segenap aspek yang berkaitan dengan tekno logiu maklumat. Jadi. Contohnya negara kita telah melancarkan satelit telekomunikasi kita se ndiri yang dikenali dengan nama MEASAT 1 dan MEASAT 11. jelaslah teknologi maklumat menjadikan negara kita setanding dengan negara maju. . Baru-baru ini pula saintis Malaysia berjaya menghasilkan satelit ringan yang dikenali sebagai Tiongsat-1. Malaysia mestilah menitikberatkan bidang ini dan menjadikan kita berdiri s ama tinggi duduk sama rendah dengan negara-negara maju.

Pembinaan Koridor Raya Multimedia telah memb uka peluang pelaburan kepada syarikat-syarikat antarabangsa untuk beroperasi di sini . (703 perkataan) . Oleh itu. Perniagaan hari ini dijalankan melalui kaedah e-dagang atau perdagangan elektronik. Hal ini kerana pasaran dapat diperluas melalui internet. Dengan ini mereka akan memindahkan teknologi canggih ini untuk dipelajari oleh rakyat negar a kita. Selain itu dengan pemindahan teknologi ke negara kita lebih banyak pihak yang mendapat manfaat. Sistem h idup manusia masa depan akan lebih bergantung kepada kemajuan dalam bidang ini. Natijahnya. Contohnya Amazon. Kerajaan tidak perlu membelanjakan wang yang banyak untuk menghantar pegawai unt uk berkursus di luar negara. Pen iaga pula hanya perlu meneliti skrin komputer untuk menjual barangan mereka. Melalui kaedah i ni peniaga tidak lagi perlu menyediakan ruang niaga yang besar dan memerlukan kos yang ting gi. Perdaga ngan cara ini ternyata lebih berkesan kerana menjimatkan masa dan tenaga pembeli. Pembeli dari dalam dan luar negara dapat melihat produk dengan hanya menekan tetikus. teknologi maklumat da pat meningkatkan ekonomi negara. Oleh yang demikian. kita tidak harus ketinggalan untuk menguasai kemahiran teknologi maklumat kerana bidang ini akan terus berkembang dari semasa ke semasa. kemaju an teknologi dapat menggalakkan pemindahan teknologi ke negara kita. peluang peker jaan telah disediakan untuk dimanfaatkan oleh penduduk tempatan.Penekanan dalam kemajuan teknologi maklumat akan menggalakkan pemindahan teknolo gi secara langsung dan tidak langsung. pergantungan manusia terhadap teknologi maklumat sememangnya tida k dapat dinafikan. Malah pada masa kini pun. Kesimpulannya. untuk memastikan wawasan negara untuk menjadi sebuah negara maju boleh direalisasikan dengan penguasaan dalam bidang teknologi maklumat. kita perlu menyokong usaha ini di samping menyediakan diri untu k mempelajari pengetahuan baru berkaitan teknologi maklumat agar kita tidak diangg ap seperti katak di bawah tempurung. Selain kerajaan mendapat hasil cukai.com merupakan sebuah syarikat penjualan bahan bacaan yang sangat terkenal dan telah membuktikan kejayaan dalam e-dagang ini. Seb agai rakyat Malaysia. di samping membuat pesanan. Teknologi maklumat juga dapat meningkatkan ekonomi negara.

.

Sampah sarap dan sisa buangan domestik yang dibuang ke dalam sungai memberikan k esan yang buruk kepada sungai. Antara yan g teruk terjejas akibat perbuatan manusia ini adalah sungai. Kesannya. di negara kita sendiri. . pembuangan sampah ke dalam sungai boleh menyumbangkan kepada pencemaran sungai. sudah terhantuk baru terngadah? Antara punca pencemaran sungai ialah pembuangan sampah sarap ke dalam sungai. Sebagai contoh. Sabah SPM 2008 ¨C KARANGAN A Huraikan pendapat anda tentang punca-punca pencemaran sungai. hidup an akuatik akan musnah dan sumber air manusia akan tercemar serta menyebabkan bau yang kura ng menyenangkan. Alam sekitar merupakan kurniaan Tuhan yang diamanahkan kepada kita untuk menjaganya kerana kita akan mewariskannya kepada generasi akan datang. keadaan sungai adalah keruh dan sisa-sisa sampah boleh dilihat terampai di permukaan sungai. keadaan sekarang memperlihatkan bahawa manusia alpa dengan tanggungjawab mereka untuk menjaga alam sekitar kerana terlalu sibuk mengejar kemewahan dunia. Seharusny a. Jesteru. dijaga dengan teliti dan dilindung i daripada pencemaran. Pn Lai Ket Ching Guru Cemerlang Bahasa Melayu SMK Kunak. pembuangan sampah sarap ke dalam sunga i akan menyebabkan sungai dipenuhi plastik-plastik sampah dan bahan-bahan terbuang yang terapung pada permukaan air. punca-punca yang m enyebabkan pencemaran perlulah dikenal pasti dengan segera kerana adakah kita mahu menunggu sehingga sungai di negara sudah teruk tercemar barulah kita hendak mengambil tin dakan. Namun. seperti kata pepatah. Hal ini kerana.Oleh. Oleh itu. warna sungai akan bertukar daripada jer nih kepada kehitam-hitaman atau kehijau-hijauan. Manusia lebih sibuk mengeksploitasi alam sekitar untuk kepentin gan diri sendiri tanpa memikirkan tentang kesan akibatnya kepada alam sekitar. ji ka kita lihat sungai-sungai di kawasan bandar mahupun di kawsan kampung. alam ini perlulah digunakan dengan sebaik-baiknya. Selain itu.

sungai akan dicemari den gan sisasisa toksik dan bahan-bahan kimia yang merendahkan kualiti air dan sungai menjad i tidak sesuai untuk didiami hidupan-hidupan akuatik. Tanah yang terhakis akan mengalir ke sungai dan sungai menjadi lebih cete k kesan mendapan tanah tersebut. ranting-ranting pokok dan kayu-kayu yang di buang ke dalam sungai juga akan menyebabkan sungai-sungai tersekat. tanah akan terdedah kepada hakisan dar ipada air hujan kerana pokok-pokok tidak lagi menaungi tanah daripada hakisan terus da ripada air hujan. Selain itu. Apabila pokok-pokok ditebang. pengaliran sisa dari kila ng memberikan kesan buruk kepada sungai. Kesannya. Apabila sisa ini dialirkan ke sungai. pengusaha kilang dapat menjimatkan kos bagi pelupusan sisa tersebut. Jesteru. pembuangan sisa dari kilang-kilang juga menyebabkan berlakunya pencemaran sungai. Kilang-kilang yang dibina di tepi sungai pada kebiasaannya ak an mengalirkan sisa-sisa daripada kilang mereka ke dalam sungai sebagai cara mudah untuk melupuskan sisa tersebut. Kesannya. fenomena se perti banjir kilat boleh berlaku dan kualiti air untuk tujuan domestik akan menurun be rikutan . Punca lain yang menyebabkan berlakunya pencemaran sungai ialah kegiatan pembalakan.Selain itu.

. Nota: Kekuatan contoh karangan ini : . punca-punca yang menyebabkan pencemaran sungai ini perlulah diteliti dengan lebih mendalam supaya usaha-usaha menangani masalah pencemaran i ni dapat dijalankan dengan lebih berkesan.adanya mendapan yang banyak di dalam air sungai. kawasan sekitar Lembah Kelang terutamanya yang mencatatkan kadar kematian yang paling tinggi dan membimbangkan. . masala h tersebut boleh dikurangkan dengan professional. . Oleh itu. rasional dan signifikan sekirany . mengenakan denda yang lebih tinggi kepada pihak-pihak yang melak ukan pencemaran sungai serta mengadakan pemantauan yang lebih kerap terhadap tahap ku aliti air sungai di negara kita. Diharapkan. . . Hal ini ternyata mengancam ketenteraman masyarakat sejagat kerana masalah nyamuk aedes umpama barah yang tiada penawarnya. Kesimpulannya. pencemaran sungai dapat diatasi dengan segera agar generasi akan datang dapat menikmati alam sekitar yang kita wariskan kepada mere ka tanpa sebarang masalah. Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan merebaknya penyakit ini dan langkah-langkah bagi menanganinya. kegiatan pembalakan d apat memberikan kesan buruk kepada sungai. Walaupun begitu. Berdasarkan statistik. Mutakhir ini negara tidak putus-putus dicelikkan dengan berita-berita kematian yang membabitkan penyakit demam denggi. Pihak kerajaan seharusnya menjalankan langkah yang lebih proaktif dengan mengadakan lebih banyak kempen kesedaran tentang pentingny a menjaga sungai. susunan isi yang mantap penggunaan kosa kata ungkapan menarik Kelemahan : penanda wacana (jesteru) kata pemeri (adalah) SPM 2008 ¨C KARANGAN B Soalan 3 ¨C Penyakit demam denggi yang berpunca daripada nyamuk aedes merupakan ancaman yang membimbangkan negara.

. Oleh itu.a setiap lapisan masyarakat berusaha mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan merebaknya p enyakit yang membawa maut ini seraya mengaplikasi langkah-langkah yang boleh dilaksanaka n bagi menanganinya demi kemaslahatan bersama. Nyamuk aedes terutamanya amat menggemari kawasan yang bersemak-samun dan sering berlegar-legar di sekitar kawasan semak atau padang rumput antara waktu petang h ingga senja. tidak hairanlah kebanyakan mangsa terd iri daripada golongan remaja. tidak menjadi masalah bagi pembun uh bersaiz kecil untuk mendapatkan mangsa. Antara faktor yang utama ialah pengabaian terhadap kebersihan dan displin diri. Sememangnya. Jadi. waktu-waktu begini yang sering digunakan oleh komuniti remaj a untuk melakukan aktiviti riadah di luar rumah.

aktiviti gotong-royong di kawasan perumahan juga merupakan salah sa tu inisiatif terbaik dan profesional. Seterusnya. Sebagaimana yang telah kita sedia maklum. longkanglongkang yang tersumbat. Prakarsa seterusnya ialah pihak-pihak berwajib yang diamanahkan oleh Dewn Bandaraya di setiap negeri tidak ketinggalan boleh menyumbang jasa dengan melaku kan aktiviti-aktiviti penyemburan secara percuma pada setiap akhir bulan lebih-lebih lagi sekitar kawasan perumahan yang didiami komuniti masyarakat yang banyak. Salah satu prakarsa yang boleh dijayakan ialah aktiviti pembersihan sekitar kawasan rumah oleh setiap ahli keluarga. Semasa bergotong-royong. terbukti dengan jelas bahawa rata-rata penduduk di Malaysia menternak nyamuk aedes tanpa disedari oleh mereka. bangsa dan keturunan kerana masing -masing bersikap optimis dan ringan tangan antara satu sama lain. telur-telur nyamuk aedes sama ada yang masih baru atau hampir menjadi seekor anak nyamuk dap apt dihapuskan dan meyelamatkan nyawa penduduk setempat sebelum dijangkiti penyakit yang merbahaya ini. selain kehad iran air yang bertakung. Seperkara lagi. Antara tempat-tempat pembiakan serangga pembunuh ini ialah di dalam pasu-pasu terbiar.Faktor kedua ialah pengabaian terhadap kebersihan kawasan persekitaran. pengagihan serbuk-serbuk yang mampu memperlahan atau menghapuskan telur-telur di . Bak kata pepatah. Dalam masa yang sama. celahan tayar. Oleh itu anak-anak akan lebih prihatin terhadap kawasan s ekeliling dan tidak mustahil anak-anak kita pula yang akan menegur kita apabila ternampak takungan air di tempat-tempat tersembunyi suatu hari kelak. nyamuk aedes memerlukan kawasan yang mempunyai air yang tidak mengalir untuk membiakkan telur-telurnya. tangki air dan sebagainya. Pendedahan awal kepada anak-anak tentan g kebersihan kawasan rumah merupakan langkah menangani pembiakan nyamuk aedes dan penyakit demam denggi. Oleh hal yang demikian. mencegah lebih baik daripada mengubati. Berdasarkan pemerhatian dan kajian yang telah dibuat. Di samping itu. tiba di pe rut dikempiskan. selain dapat members ihkan kawasan yang bersemak-samun dan terbiar secara tidak langsung perpaduan antara j iran tetangga dapat dieratkan tanpa mengira agama. proses pembiakan nyamuk aedes juga tidak terencat di tempat-tempat te duh yang terhalang daripada sinaran matahari. setiap pihak seharusnya merancang strategi dan menitikberatkan mekanisma yang ampuh dalam usaha menangani masalah yang semakin menular di Malaysia ini seperti kata pepatah tiba di mata dipejamkan.

pihak-pihak berkenaan tidak sepatutnya memandang enteng terhadap permasalahan penyakit tersebut justeru menyedari risik o yang bakal dihadapi sekiranya mereka tidak memainkan peranan yang sewajarnya. Sekiranya anak-anak inigin melak ukan aktiviti riadah di luar pada sebelah petang. Dalam hal ini. seperti munt ahmuntah dan cirit-birit. ibu bapa ju ga perlu meningkatkan tahap profesionalisme mereka dengan bertindak segera sekiranya anak -anak didapati mempunyai simptom-simptom yang melibatkan penyakit serius.dalam air juga antara langkah yang membantu menangani merebaknya penyakit demam denggi yang dimaksudkan. Tambaha n pula. anak-anak juga perlu dinasihatkan agar membersih dan mengurus diri dengan baik s elepas terdedah dengan kuman-kuman ketika bermain di luar. mereka seharusnya diingatkan agar berpakaian lengkap dan melindungi kulit serta menasihati agar pulang pada masa yang sesuai. Sehubungan dengan itu. pemantauan oleh ibu bapa terhadap anak-anak juga antara inisiatif yang mapan dan wajar dititikberatkan. . Semetelahan itu.

.kriteria untuk memper oleh peringkat cemerlang. Malaysia akan menjadi lebih harmoni dengan masyarakat yang sejahtera jasmani. walau serapuh mana rohani dan walau sekacau mana emosi seseornag individu itu. rohani dan emosi tanpa kehadiran nyamuk aedes. Tamsilnya. Komen: Sebuah karangan yang berkualiti ¨C memenuhi kriteria.Setiap lapisan masyarakat sayugia bersepadu dan bersifat rasional terhadap kebersihan agar pembiakan nyamuk aedes dan penularan penyakit demam denggi akan terencat. Walau selemah mana jasma ni. i ndivudu yang bebas daripada penyakit seperti demam denggi merupakan suatu elemen penting yang harus diperjuangkan.

.

melepaskan pucuk masing-m asing kerana sibuk mengejar kebendaan dan kedudukan dalam masyarakat. Sejak kecil. Malangnya. anak-anak bagaikan kain putih yang suci lagi kudu s yang perlu diwarnakan oleh ibu bapa yang membesarkannya. nescaya anak-anak tidak akan mempunyai masa yan g terluang untuk melakukan perkara yang membelakangkan undang-undang. Sebagaimana kita sedia maklum. yakni mendidik anak-anak dengan ajaran agam a dan moral. kita harus sedar bahawa segala perbuatan positif dan negatif a kan mencerminkan imej keluarga. setiap sebatan dan hukuman yang diterima dapat memberi tamparan insaf k epada diri anak-anak yang melakukan kesalahan. Ajaran agama dan moral merupakan elemen yang maslahat dalam memperkukuh keimanan diri anak-anak demi mengekang hati dan perasaan yang ingin melanggar ta tasusila. Daripada perspekti f orang tua-tua. Dengan pendisiplinan yang kukuh dan ketegasan yang bertempat. masalah sosial dan kadar jenayah bagai bis ul menjadi nanah dalam masyarakat pada zaman yang penuh dengan cabaran. Sebagai anak yang menja di harapan ibu bapa. Bincangkan. Sejak kempen antider a diperluas. Jika dibandingkan antara ibu bapa dahulukala dengan ibu bapa zaman globalisasi i ni. kita dapat mengetahui bahawa anak-anak dulu lebih kerap dipukul. anak-anak akan berfikir d ua kali sebelum melakukan kesalahan. Saya berpen dapat bahawa ibu bapa memainkan peranan penting dalam pembentukan disiplin anak-anak. gemilang dan terbilang. Mereka alpa deng an tanggungjawab keibubapaan yang asas. ibu bapa mula menjauhkan diri mereka dengan rotan. kita dibesarkan bagai menatang minyak y ang penuh oleh orang tua kita. ibu bapa bagai enau di dalam belukar. Sebagai contoh. Hal ini dikatakan demikian kerana anak-anak dikawal ketat dari segi peraturan sekolah. Pendidikan f ormal yang efektif dapat menjadi tulang belakang pendirian teguh anak-anak dalam mendi siplinkan diri agar tidak melakukan perbuatan yang menconteng arang di muka ibu bapa. Namun. Selain ketegasan dan pendisiplinan. Setiap belaian kasih dan sayang yang diberikan kepada kita penuh dengan harapan masa depan. Masalahnya kini. Dengan pendidikan yang diterima. pendidikan formal perlu disalurkan oleh ibu bapa demi mematangkan fikiran anak-anak. akal dan pe rasaan ingin memberontak dalam kalangan anak dapat diatasi. Dengan peraturan sekolah ya ng efektif dan jadual pelajaran yang ketat. ibu bapa haruslah menerangkan kepentingan menjaga moral d .Peranan ibu bapa dalam pembentukan disiplin anak-anak amat penting dalam membent uk masyarakat yang cemerlang. saya percaya bahawa ibu bapa perlu te gas dan mendisiplinkan anak-anak sejak kecil kerana melentur buluh biarlah dari rebungny a.

an tingkah laku yang murni demi mengukuhkan sahsiah diri. Di samping itu. Tamsilannya. Anak-anak perlu diterangkan kesanny a jika mereka merokok atau akibat daripada perbuatan ketidakjujuran mereka. anak-anak akan menjadi berdisiplin jika kita menerangkan sebab dan akibatnya jika dia membuat k esalahan. ibu bapa berperanan penti ng mempamerkan disiplin yang tinggi di depan anak-anak. Dengan saluran yang betul dan tepat. anak-anak dapat didisiplinkan dan dibentuk menjadi modal insan yang berke terampilan dan berkewibawaan. pakar motivasi yang terbilang. Langkah ini penting agar akal anak-anak yang waras dapat dibentuk untuk membuat keputusan yang baik supaya tidak menyesal atas perbuatan diri kerana sesal dahulu pendapatan. Oleh sebab bagaimana acuan. ibu bapa harus lah membuang sampah di tong sampah dan menjaga kelakuan diri di khalayak ramai agar . ibu bapa mestilah menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak mereka. Mengikut Doktor Fazilah Kamsar. Langkah ini amat penting agar anak-anak dapat dimatangkan dari segi psi kologi sekali gus pencorakan disiplin diri mereka terbentuk secara semula jadi. sesal kemudia n tidak berguna. Hal ini demikian kerana nasihat yang bernas daripada ibu bapa lebih berkesan dar ipada jeritan marah yang membuang masa dan tenaga. begitulah kuihnya.

Kebobrokan sikap anak-anak mestilah dikekang daripada menjadi duri dalam daging masyarakat kerana nusa tercinta ini memerlukan tenaga mereka untuk menggapai imp ian Wawasan 2020. Pada alaf baharu ini. dan terbilang. yakni daripada komitmen ibu bapa amat berkesan. Oleh hal yang demikia n. Industri desa merupakan wadah bagi menghasilkan kerja tangan yan g dibuat oleh penduduk desa yang masih menggunakan teknik tradisional yang diwarisi sejak zaman nenek moyang mereka. ibu bapa mestilah menjauhi sikap ketam yang mengajar anaknya berjalan betul tetapi diri s endiri berjalan senget. Oleh hal yang demikian.dicontohi oleh anak-anak mereka. industr i ini berpotensi tinggi untuk dimajukan dan dijangka akan memberi banyak sumbangan dal am ekonomi negara. gemilang. pencorakan disiplin anak-anak dari rumah. ********** Industri desa sememangnya tidak boleh dipinggirkan kerana mempunyai potensi yang begitu besar dan penghasilannya juga dapat membantu dalam meningkatkan ekonomi penduduk dan negara ini. Namun. Sebenarnya. Memang tidak dapat disangkal bahawa industri desa merupakan salah satu industri yang berperanan penting di Malaysia. Ibu bapa harus menyedari hakikat bahawa masa depan anakanak juga ditentukan oleh ajaran dan teguran membina daripada mereka. Anak-anak yang berdisiplin dapat meyakinkan ibu bapa dengan kejayaan akademik dan kokurikulum s ekali gus menjadi warga yang cemerlang. Kebanyakan penduduk di luar bandar tidak me mpunyai pekerjaan yang tetap dan ada dalam kalangan mereka terpaksa bekerja dari siang m alam semata-mata untuk menyara keluarga mereka. Ulaskan pernyataan tersebut dan jelaskan cara-cara memajukan industri desa. Kesimpulannya. Mereka hidup dalam keadaan yang serba . sektor perindustrian diberikan tumpuan yang sepenuhmya unt uk menjana ekonomi negara. saya berharap ibu bapa menginsafi tanggungjawab mereka dalam pembentukan disiplin ana k-anak agar tidak menyesal selepas anak-anak terjerumus dalam kancah kebejatan sosial. Anak-anak yang mencontohi sikap positif ibu bap a pasti tidak akan membuat perkara yang menyalahi peraturan. kebanyakan pihak tidak sedar bahawa industri desa yang juga mampu meningkatkan ekonomi negara semakin dipinggirkan.

Industri ini dijangka akan . indusri desa yang kaya dengan budaya Malaysia yang ¡°tak lekang dek panas. Selain itu. Jika industri desa ini dimajukan. kais petang makan petang¡±. Peribahasa Melayu ada mengatakan bahawa di mana ada kemahuan. tak lapuk dek hujan¡± juga dapa t membantu dalam usaha menarik pelancong asing berkunjung ke negara kita. di situ ada jalannya. maka peluang pekerjaan akan bertambah da n seterusnya taraf kehidupan penduduk desa dapat ditingkatkan. Industri ini harus diberikan nafas baharu melalui suntikan teknologi moden untuk meningkatkan produ ktiviti supaya industri ini mampu menembusi pasaran dunia sekali gus meningkatkan pendap atan negara kita. Masyarakat kita juga harus mengiktiraf industri desa sebagai satu i ndustri yang mampu memberi sumbangan dalam pembangunan negara. Industri desa di negara kita sememangnya dapat dimajukan jika pihak ke rajaan dan pihak yang terlibat mengambil inisiatif untuk mengusahakannya.kekurangan dan ada kalanya mereka hanya mengisi perut dengan ubi kayu. Kehidupan mereka di kawasan pedalaman diibaratkan ¡°kais pagi makan pagi. Pihak kerajaan ha rus sentiasa memberi sokongan dan bantuan kewangan bagi merealisasikan industri desa sebagai penggerak perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang mantap.

Kita tidak boleh bergantung sepen uhnya pada pihak kerajaan untuk menghidupkan industri desa kerana tepuk sebelah tangan . Selain itu. maka suatu hari nanti industri desa akan mend ahului segala industri yang bertaraf antarabangsa.mendatangkan pulangan yang lumayan dalam masa lima tahun jika kerajaan sanggup peruntukan yang lebih besar kepada industri ini. Bukan itu sahaja. ind ustri ini harus diuruskan oleh anak-anak kampung yang berpendidikan supaya mereka berpelua ng berbakti kepada tempat kelahiran mereka tanpa perlunya berpindah ke bandar untuk mencari nafkah hidup. Sebaik-baiknya. pihak kerajaan haruslah bekerjasama dengan sektor swasta untu k memaksimumkan hasil pengeluaran industri desa. seperti Indonesia dan Thai land yang banyak menghasilkan produk tempatan yang berkualiti. Industri desa hend aklah ditransformasi kepada pelbagai perusahaan daripada berbentuk tradisional kepada jenis penghasilan produk yang lebih kreatif dan inovatif untuk menarik hati dan mengag umkan para pembeli. para pengusaha perlulah menimba ilmu pengetahuan serta kemahiran dari negara-negara jiran. konsep jualan hasil industri desa melalui orang tengah harus digantikan dengan konsep jualan langsung kerana kebanyakan sikap orang tengah di ibaratkan enau dalam belukar melapaskan pucuk masing-masing. Dalam usaha memajukan industri desa. Oleh hal yang demikian. berdir i sama tinggi dengan negara-negara lain. industri desa haruslah bekerjasama dengan badan k erajaan bagai aur dengan tebing bagi menghidupkan industri desa ini. JIka usaha memajukan industri desa dilakukan secara sistematik men gikuti prosedur-prosedur yang disediakan. Oleh itu. Mereka mengaut keuntungan yan g banyak dengan menjual hasil industri desa dengan harga yang tinggi kepada pengus ahapengusaha di bandar. pihak kerajaan berperanan penting dalam us aha menggalakan generasi muda masa ini untuk menceburi industri desa supaya industri ini dapat berkembang ke seluruh pelosok dunia dan Malaysia mampu duduk sama rendah.kita harus pandai mengambil yang jernih d an buang yang keruh dengan menjadikan kejayaan negara-negara lain dalam industri desa seb agai rujukan untuk menjayakan industri ini di negara kita sendiri. Negara kita haruslah bertuk ar-tukar pendapat dengan negara yang maju dalam industri desa dan mendapat khidmat nasiha t daripada golongan profesional dalam bidang ini untuk meningkatkan produktiviti i ndustri luar bandar di negara kita. Di samping itu.

Bekalan produk yang bermutu tinggi sememangnya akan mendapat sambutan yang baik daripada para pembeli di negara kita mahupun pembeli dari negara asing. industri desa sememangnya dapat memberi nafas baru kepada masyaraka t luar bandar dan seterusnya meningkatkan pendapatan per kapita negara. Kedua-dua pihak ini haruslah berganding bahu untuk memperkenalkan prod uk tradisional secara komersial kepada dunia luar. Mesin yang lebih canggih harus d ibekalkan kepada pengusaha industri desa supaya produk industri desa seperti kraf tangan y ang dihasilkan lebih berkualiti. Dengan ini. Penggunaan mesin juga dapat mempercepat proses pengeluaran produk dan meningkatkan kuantiti barangan industri desa yang dihasilkan. Pa ra pengusaha industri ini juga harus melakukan anjakan paradigma selaras dengan kea daan semasa supaya industri desa di negara kita dapat dimajukan ke tahap yang maksimu m dan mampu mengharumkan nama Malaysia di arena antarabangsa. Konklusinya. Oleh itu. Malaysia Boleh! .tidak berbunyi. pihak yang terbabit harus sentiasa memastikan bahawa penduduk di kawasan luar bandar diberi kan bantuan dan kemudahan yang secukupnya untuk meningkatkan hasil industri desa. hasilhasil industri desa dapat dibekalkan kepada pembeli ataupun para pengusaha secara berterusan.

aku b enarbenar merasai perubahan kedua-dua ibu bapaku.satunya insan d . biarlah dari r ebungnya. Guru kelas saya. Kendatip un begitu. ibu bapaku dina ikkan pangkat dan mereka menjadi sibuk dengan kerjaya masing-masing sehingga tiada mas a untuk meluangkan sesaat pun denganku. malah merosot. melentur buluh. d alam kata lain. diam-diam besi berkarat¡±. saya diasuh seperti menatang minyak yang penuh. Oleh sebab keluargaku mempunyai kedudukan dan nama. Maruah Tergadai Walaupun cuma bisikan. mereka masih mencurahkan kasih sayang yang melimpah ruah ke atas saya. isu disiplin ini sangat dititikberatkan. Pernah sekali aku cuba meluahkan perasaan ini kepada ibu bapaku.¡±diam-diam ubi berisi. Abe t cikgu yang mulia ini menyentuh hati saya kerana beliau merupakan satu. Segala dalam kehidupa nku boleh dikatakan berjalan dengan lancar dan kami sekeluarga juga hidup dengan bahagia. tetapi bisikan antara saudara maraku seolah-olah memecah gegendang telingaku. Persolan-persoalan ini asyik bermain di fi kiranku. kebahagian ini tidak berkekalan dan aku menjadi akar umbi keluarga ku mendapat aib dan menjadi porak peranda. aku menghadapi tekanan yang tinggi membara kerana persaingan yang heba t antara rakan seperjuanganku yang umpama cendekiawan. Stres yang saya telan seola h-olah menusuk hatiku seribu kali.¡± Pada saat ini.a ku dijaga di bawah pengawasan yang ketat kerana mengikut bapa. memang aku mrnjadi seorang yang pendiam tetepi keputusan saya bukan sahaja tidak meningkat. ¡°Kami sibuk. Perkara ini berlaku kira-kira 2 tahun yang lalu ketika aku masih di zaman persekolahan yang penuh dengan memori indah. Sejak hari itu. tetapi jawapan mereka pendek sahaja. Sejak kecil lagi . Malang tidak berbau. Kekesalanku ini sudah tiada maknanya kerana nasi sudah menj adi bubur. yakni. Ada peribahasa yang berbunyi. Zakiah pernah mempamerkan keprihatinannya terhadapku dengan bertanya tentang masalah yang saya hadapi. sebaliknya menjadi se orang yang pendiam dan mengasingkan diri daripada masyarakat sehingga guru dan pelajar di s ekolah memapar seribu tanda tanya tentang perubahanku yang drastik. tetapi dalam situasiku lain pula. Dalam mata mereka cuma ada duitke? Tidakkah aku penting bagi mereka? Segalah perintah mereka telah saya turuti sela ma ini. Adakah saya cuma boneka hidup mereka. Kebetulan pula pada ketika aku aku menuntut di s ekolah menengah. Pn. aku bukan lagi Henry yang ceria dan aktif. Kedua-dua ibu bapa aku mencorakkan kehidupanku dengan penuh tatasusila.Atas limpah rahmat Tuhan.MENULIS CERPEN BERTEMA KEINSAFAN Kerana Tersilap Langkah.

Walaupun hatik u tahu benar guru kaunseling tidak dapat menyelamatkan aku daripada neraka ini. Rentetan senario . Walakin begitu.i alma mater ini yang masih sanggup mengambil berat dan mendekati saya setelah keputusa n akademik saya jatuh secara mendadak. Pada peringkat awal. aku bersama ahli geng aku . Seolah-olah ada aura negatif yang menghumban aku ke dalam lauta n dosa dan aku seperti tidak berdaya melawan aura tersebut. bak kata mutiara. aku pun mengikut jejak langkah mereka. ¡±bagaimana acuan. Lama-kelamaan. Aku telah menubuhkan geng s endiri dan walaupun aku bukan seorang yang lemah lembut tidak pernah sekaliku membayang kan diriku sendiri menjadi ketua kongsi gelap. Penyakit ini semakin menjadi-jadi sehing ga aku sanggup menjebakkan diriku ini ke dalam lembah hina walaupun sedar impak negatif yang bakal menimpaku. Aku ingin sekali meluahkan segala perasaank u kepada beliau tetapi entah mengapa bibirku seolah-olah dipaku bersama. melang gar peraturan sekolah sudah menjadi tabiat. setelah suatu jangka masa yang sederhana panjang. Pn Zakiah pun mencadangkan saya berjumpa dengan guru kaunseling di sekolah. begitulah kuihnya¡±. Penalti tetap diberi tetapi tidak dal am kuantiti yang banyak. tidak pinkan rambut dan lew at ke sekolah dan itu pun jarang-jarang berlaku. tetapi aku masi mampu mengukir senyuman di mukaku. Semenjak itu. aku cuma terlibat dalam kesalahan yang kecil seperti menyimpan kuku panjang. Pada awalannya. entah bila aku mula menyertai p elajar yang bermasalah disiplin.

Tanpa berfikir panjang. aku pun berhenti ketawa dan menatap wajah cikgu yang serius. lalu ketawa terbahak-bahak. masa seolah-olah ber henti dan keadaan menjadi senyap. bali k ke hujung jalan¡± tetapi seperti ada aura negatif yang menarikku kembali ke alam syaita n. seperti biasa aku akan bertemu dengan geng-geng aku. aku pun bersetuju dengan cadang annya. yakni ¡°ya¡±. Air mukanya yang lembut tiba-tiba berubah menjadi bengis dan dahsy at. Segalanya seperti berhenti pada saat itu. engkau! Berani melawan cikgu macam tu. ¡°Hebatlah. ¡° Kamu jangan kurang ajar.¡±sesal di pangkal jalan.¡±Haiz. kami akan lepak di kompleks beli belah atau mengunjungi sibe r kafe. Aku hanya tersenyum . Selepas waktu persekolahan. Beliau perlahan-lahan mengalihkan pandangannya daripada aku tetapi m elihat ekspresi mukanya yang benar-benar kecewa terhadapku dan perasaan itu seolah-olah menusuk ke jiwaku kerana dia merupakan salah seorang guru kesayanganku tetapi ak u seperti tidak dapat mengawal mindaku dan seperti mulutku mempunyai minda sendiri. Jawapan aku pendek sahaja. baru terng adah. Tidak lama kemudian. Entah mengapa aku berasa air mukanya lucu. dan menyur uh aku supaya berhenti tetapi ini membuatku ketawa lebih kuat. maklumlah. kita akan kelihatan cool tatkala merokok. Tiba-tiba. Untuk lima minit tersebut. Cikgu Upik hanya merenun g ke dalam mataku tanpa berkata apa-apa. sud ah terlanjur kata. ¡°Henry! Ini sudah kali ke-24 kamu tidur semasa waktu saya. salah seorang rakan saya mencadangkan kami membuat sesuatu yang seronok seperti merokok. Pada kebiasaaannya. Adakah ajaran saya membosankan kamu?¡± tanya Cikgu Upik Asma. Di manakah belas kasihan saya pada ketika i tu? Adakah hati perut saya sudah dimakan anjing kerana dalam mata saya hanya dapat m elihat kebencian.hanya memeras ugut pelajar yang lemah tetapi api keberanian saya semakin membara sehinggaku tegah membelasah pelajar. ¡°Ok kelas. Kelopak mataku membuka perlahan-lahan. pada petang itu. sesal juga tiada gunanya. Henry! Henry! Seolah-olah ada suara yang memanggilku dan suara tersebut bertambah kuat. Kri ng! Kring! Bunyi loceng memecahkan kesunyian di dalam kelas.. sudah terhantuk. Tidak kusangka bahawa aku keruntuhan nilai moral sehingga menjadi seb uah raksasa yang tiada berperikemanusiaan. tetapi hari tersebut. Rakan-rakan kaget melihat reaksiku. guru moralku. kami pun .¡± uj ar Cikgu Upik.. Walaupun ada niat untuk insaf dan melakuk an anjakan paradigma kerana ada peribahasa yang berbunyi. semua boleh bersurai. Nescaya.ya!¡± marah Cikgu Upik.¡±ujar seorang rakan aku ketika aku bertembung dengannya semasa sesi rehat.keluh hatiku yang kecil ini. Rupa-rupanya aku tertidur di dalam kelas lagi. Menurutnya.

pergi membeli sekotak rokok berjenama Salem. di mana abah nak letakkan mukanya. dia orang punya pasal. bro! Bestkan merokok! Nampak cool lagi!¡± ujar seorang rakanku memecahkan kesunyian. abah harus sudah masak dengan perangai burukku dan ini bukan kali pertamaku terbabit dalam perkara negatif. Aku bingka s bangun . Namun begitu. Pada hari keesokkannya. Lantaklah. terp aksalahku mendengar leterannya lagi! Rakan-rakan aku yang lain juga kelihatan terlantar be rdekatan dengan saya. tidak timbul sedik it pun rasa bersalah. kami macam ada min um arak juga tetapi apa yang pasti ialah aku terlantar di pondok yang kami selalu b erjumpa pada keesokkan hari. maknanya aku tidak balik semalaman. bunyi ayam berkok kok membangunkan saya. ¡°Betulkan cak ap gua. jenama ini ada kelas. Apa yang masih se gar dalam ingatanku ialah kami berborak dengan gembira dan oh ya. Aku mengangguk dalam kesetujuan. mereka juga tidak pulang ke rumah semalaman. tauke tersebut tidak sedar bahawa kami di ba wah umur. ab ah ini egoistic. hai. sampai sekarang. Nampaknya. Pada saat itu. Ruparupanya sudah siang Aku kurang ingat apa yang berlaku semalam. Kata tauke. ¡°Tidakkah ibu bapa mereka risau?¡±bisik hati kecilku. M ungkin kerana penampilan kami yang matang. Persoalan-persoalan yang timbul tidakku peduli lagi. maklumlah. Lagipun. hatiku berbicara jika abet saya yang negatif ini tersebar. Kami kemudian berkumpul semula di tempat yang biasa kami lepak. yang penting kita enjoy. Ibu pasti kuathir.

tetapi naluri memberitahuku perjumpaan kali i ni sangat serius. aku dan geng-geng aku sudah bersedia . Mereka saling me nunding jari disebabkan oleh afal aku. keluh pengawas yang bertugas.bisik hati kecilku. Rasanya dia bercakap tentang aku. Mata kami bertemu. Tanpa mempedulikan rakan-rakanku. Selepas sesi persekolahan. Kira-kira lima belas minit kemudian.menjem put. Hari yang sama juga aku bertembung dengan lawan yang hebat. Ibu bapaku be rtengkar untuk kali pertama dan pertengkaran terjadi di pejabat sekolah. Aku iba rat malumalu kucing kerana walaupun prestasi disiplinku teruk sehingga tidak boleh disel amatkan lagi dan mencemar nama baik keluargaku. tetapi aku masih tidak berubah. datang lewat lagi.. Aku berjalan dengan segak ke arah lawanku . aku masih tetap melakukannya. ¡°Haiz. ibu bapa aku dipanggil untuk berjumpa dengan guru besar. . Aku menjeling ke arah dia dan menggenggam buku limaku dengan kuat. keadaan menjadi sangat tegang. Pe luh mulai membasahi pipiku bukan keranaku gentar tetapi kerana cahaya matahari yang terik memancar tepat ke arahku.permainan. Aku terus berlari ke arahnya dahulu sebelum rakan-rakanku yan g lain mula beraksi lalu memukulnya dengan kayu tersebut. aku ingin cuba sesuatu yang lebih agresif demi memua skan nafsu saya.Ini peluang emasku!. Maruah a ku seolah-olah pergi jauh meninggalkanku kerana walaupun tindakan negatifku sering menjadi buah mulut ramai. aku ter us berangkat ke sekolah. Guru-guru segera datang untuk mengawal keadaan. rakan-rakanku tergamam meliha t aksi aku.kela s. Sepert biasa. si bedebah itu muncul seorang diri. ini baru bermula. Aku sudah bersiap sedia d engan sebatang kayu aku.daripada lantai yang sejuk umpama ais. aku akan meraya-rayau di perkarangan sekolah dan menga cau pelajar-pelajar yang lemah. Ibu bapaku juga sering dipanggil untuk berjumpa dengan pengetua. Orang terbabit merupakan pelajar sekolahku yang lebih tua daripadaku setahun. Maruah dan reputasi sekolah dan ibu bapaku serta marua h diriku . Kend atipun begitu. Tiba-tiba dia bahunya melanggarku. Semasa perjumpaan tersebut. Kemudian. aku pun balik ke . Walaupun berjumpa denga n pengetua sudah menjadi satu norma. Aku ditahan setibanya di sekolah. Jelingan aku seperti memberitahu dia supaya awas kerana . perkara ini sudah tidak asing lagi kerana satu sekolah sudah mengetahui perangai liarku. Jika aku yang dulu pasti balik ke kelas seperti budak yang baik tetapi aku sedar menj adi orang yang holistik memang bosan. kedatangan musuh saya. Setelah keadaan sudah diler aikan. Kononnya aku lewat ke sekolah. Ekspresi muka kami memaparkan kemarahan kami dan budak si al itu akan kami ajar teruk-teruk.

aku digelar syaitan.sendiri dihancur dalam tanganku sendiri. berita yang buruk cepat ter sebar tetapi perkara perkara baik lambat tersebar. bukan kawan semasa duka. Aku cuma berdaya membiarkan a rus negatif menghanyutkan diriku. Golongan i ni terdiri daripada mereka yang berumur sekitar dua puluhan sehingga tiga puluhan. Nasib memihakku kerana kecederaan pelajar tersebut cumalah cedera ringan. Ramai yang telah memula ukanku kerana gentar sekiranya mereka akan menjadi mangsa seterusnya. tetapi tidak sangka mereka cuma kawan semasa suka. Aku ingat aku mas ih memiliki kawan-kawan gengku. Mereka sangk a aku cuma nakal dan ingin bermain-main tetapi bukanlah seperti sampai sanggup mem ukul orang kerana tindakan ini tidak ada bezanya dengan ahli kongsi gelap di luar. orang ramai mengubah tanggapan mereka terhadap aku. nescaya. aku tersilap pilih kawan. Kini. aku tidak did akwa. aku semakin gagal mengawal emosiku sehingga mencetuskan kemelut ini. Kata-kata tersebut memang tepat sekali ker ana tidak sampai sehari pun. peker jaan . Mereka melakukan kegiatan haram demi mencari rezeki kerana mengikut hemat mereka. Kemurungan ini mendorong aku bercampur dengan kumpulan yang lebih ganas. Sejak hari itu. Ternyata. tamsilannya ahli kongsi gelap yang s ebenar dan bukan yang sahaja setakat bermain-main seperti yang di sekolahku. Orang kata. berita ini tersebar luas di persekitaran kawasan saya. Ak u sendiri juga terkejut yang aku berani sehingga tergamak memukul orang.

sesal kemudian tidak berguna. baru dapat pencapaian pada hari ini. . Tibatiba. sudah tidak boleh berpatah balik lagi kerana tidak mungkin ahli kongsi gelap itu akan melepaskanku. Nampaknya. Rupa-rupanya orang yang menepuk bahuku ialah seorang anak buahku yang agak taat kepadaku. Perasaanku bercampur baur. ¡°Bang. ya kni menhantar . aku terus mememerhati sekelilingku untuk mencari orang ya ng patut aku temui. Sekarang baruku sedar. B os aku juga sangat berpuas hati dengan prestasiku. aku rasa ada yang menepuk bahuku. ada peraan takut. Sudah setengah jam aku menunggu tetapi orang tersebut tidak muncul-mu ncul lagi. Walaupun aku dapat mengaut keuntungan yang banyak. Sebaik sahaja aku sampai di lokasi tersebu t. Kini. Mungkin kerana aku yang terlalu sensitif sahaja.halal tidak menguntungkan. Sesungguhnya sepandai-pandai tupai mel ompat . Tiba-tiba. gentar. bos suruh angkat stok ke jeti!¡± pinta s alah seorang anak buahku mengejutku daripada lamunan. akhirnya jatuh ke tanah juga. Kemudian. Aku terus berangkat daripada te mpat dudukku lalu bergegas ke destinasiku. cemas tetapi dalam ha tiku yang kecil ini juga terselit perasaaan teruja kerana ini merupakan misi pertamaku. ke jeti dan aku diberitahu supaya segera beredar sejurus sahaja menerima wang. kerana aku masih belum ditangkap. Aku sepatutnya gembira tetapi entah menga pa aku tidak sedikit pun gembira. naluri memberitahuku bahawa keadaan seperti ada yang tidak kena dan seperti ada yang se dang memerhati setiap pergerakanku. Angin yang lembut memberus pipik u. Perasaan gelisah semakin menguasaiku. aku diberi tugasan pertama. aku termenung sambil mengimbas kembali saat riang bersama keluargaku tetapi kini hanyalah tinggal memori. Betul juga kata mereka. kegiatan tersebut menjadi kegiatan seharianku.stok. kegiatan haram tidak perlu prestasi akademik yang baik mahupun usaha yang gigih untuk mengaut keuntungan yang banyak dan hanya mengambil masa yang singkat untuk menja di kaya seperti skim cepat kaya. ibu bapaku bersusah payah dan mengambil jangka masa yang panjang. Aku tersentak lalu menoleh ke belakang. Cepat kabur dari sini!. Ini sudah menjadi takdirku kerana menyelingeh nasih at orang yang lebih makan garam. Aku kini terpaksa menjalani kehidupan yang tidak halal tetapi nas ib menyebelahiku. sesal dahulu berpendapatan. gesanya. Bertapa naifnya fikiranku ini k erana peribahasa melayu tidak pernah berbohong. Ironiny a. aku tidak dapat melihat sinaran cahay a matahari lagi. . Ak u lakukan seperti yang disuruh. Tanpa menhirau perasaan ini. ada yang menepuk bahuku. te api aku terpaksa hidup dalam kegelapan. Pada suatu petang. Pada dua belas Jun.

Tidak lama kemudian.tidak lama kemudian. Namun begitu. Sepanjang aku berada di penjara. anggota polis berjaya menangkap korporat-korporat yang lain. Nampaknya. Aku tidak sangka orang yang aku anggap seperti ahli keluargaku sendiri t ergamak mengkhianatiku. mereka semua sudah lenyap daripada kawasan tersebut. Dalam beberapa saat ini. aku tidak faham maksudnya tetapi lama-kelamaan apabila aku melihat bebe rapa orang polis sedang menuju ke arahku. perancangan mere ka memang teliti dan mereka memang berniat untuk menganiayaiku.Pada mulanya. Pihak polis sudah mensyaki kegiatan kami dan mereka sedang menyiasat kami. Dengan imformasi lain yang kami dedahkan. hukuman kami diring ankan. keadi lan dan kebenaran tetap wujud. tetapi malang tidak berbau. Oleh sebab usia kami yang masih muda dan kesanggupan kami u ntuk bekerjasama dengan polis bagi membanteras operasi haram ini. Aku dan anak buahku dipenjara selama satu tahun setengah. Kami berdua telah ditahan. aku sedar bahawa hanya ahli keluarga se ndiri akan memberi layanan yang paling ikhlas dan tulus. Kami pun mendedahkan sarang persemembunyian mereka. Barulah aku sedar bahawa aku dijadikan kambing korban agar pihak polis menyangka aku merupakan dalang. barulah aku sedar bahawa semua ini adalah s ebuah perangkap. . aku telah banyak berfikir dan aku bernekad untuk mengubah men talitiku. beberapa angg ota polis datang mengepong kami. Aku hanya mampu tercegat di situ dan nenahan sebak da lam dadaku. Rupa-rupanya mereka sudah merancang awal-awal lagi dan tugasan ini ada udang di sebalik batu.

Walaupun begitu. Namun begitu aku tidak akan berputus asa sebalikny a berusaha meyakinkan orang lain bahawa aku benar-benar sudah berubah dan cuba men gubah tangapan mereka terhadap aku kerana aku sudah bertaubat. aku tetap dipandang hina da n dianggap sebagai sampah masyarakat kerana membawa rekod buruk sebagai bekas banduan tetap i ini semua sudah dalam jangkaanku. selepas aku bebas daripada penjara. ********** .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful