You are on page 1of 1

IN VEDEREA REAVIZARII CERTIFICATULUI DE

MEMBRU, VA RUGAM SA PREZENTATI URMATOARELE DOCUMENTE:

1. 1.CERTIFICATUL DE MEMBRU IN ORIGINAL


2.

1. 2.COPIE DUPA CONTRACTUL DE MUNCA SI ACTELE ADITIONALE

1. 3.ADEVERINTA DE SALARIAT CARE SA CUPRINDA FUNCTIA DE INCADRARE SI


SALARIUL DE BAZA

1. 4.COPIE DUPA ASIGURAREA DE MALPRAXIS VALABILA PE ANUL RESPECTIV


2.

1. 5. CHITANTA DE PLATA A COTIZATIEI DE MEMBRU A O.A.M.G.M.A.M.R. IN


VALOARE DE 1% PE LUNA, 12% PE AN DIN SALARIUL DE BAZA IN UNUL DIN
CONTURILE:
2.

1. RO73BTRLRONCRT0212390901 - DESCHIS LA BANCA TRANSILVANIA


SUCURSALA PLOIESTI, COD FISCAL 16291968
2.
3. RO11BRMA0999100045634616 - DESCHIS LA BANCA ROMANEASCA SUCURSALA
PLOIESTI, COD FISCAL 16291968
4.
5. RO13CECEPH0137RON0231285 - DESCHIS LA CEC REPUBLICII PLOIESTI, COD
FISCAL 16291968