You are on page 1of 15

1.

0 Konsep Utiliti

1.1 Maksud dan Makna 'Utiliti'

Utiliti adalah merujuk dan membawa makna tentang kepuasan yang diterima daripada
penggunaan barang atau perkhidmatan.

Dalam dunia ekonomi, barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan didalam pasaran
tidak unik dan terdapat pelbagai penggantian barangan dan perkhidmatan, oleh itu
utiliti adalah perwakilan pilihan berbanding beberapa set barangan dan perkhidmatan
yang boleh dipilih oleh pengguna. Selagi ia transitif, lengkap dan berterusan,
perwakilan utiliti akan terus diberikan keutamaan.

Ahli ekonomi selalunya menggunakan utiliti untuk memplot lengkung citarasa,


dimana gabungan komoditi diantara individu dan masyarakat digunakan untuk melihat
tahap kepuasan penggunaan sesuatu barang atau perkhidmatan. Utiliti individu dan
utiliti sosial boleh ditafsirkan sebagai nilai fungsi utiliti dan fungsi kebajikan sosial.

1.2 Contoh konsep Utiliti Menggunakan Sushi

Utiliti adalah satu konsep yang abstrak dan suatu kuantiti konkrit kukuh. Unit-unit
yang diberikan merupakan suatu "jumlah" utiliti, yang hanya mewakili nilai relatif.
Jumlah utiliti adalah jumlah agregat kepuasan atau faedah oleh seorang individu dari
memakan atau mengguna sesuatu barang atau perkhidmatan dalam pasaran. Jumlah
utiliti seseorang sepadan dengan tahap penggunaan seseorang. Biasanya, lebih banyak
seseorang mengguna,maka, lebih besar jumlah utilitinya, atau lebih besar
kepuasannya. Utiliti marginal adalah kepuasan tambahan, atau jumlah utiliti, yang
diperoleh daripada setiap unit tambahan penggunaan.

Walaupun jumlah utiliti biasanya meningkat jika lebih banyak barangan itu
digunakan, utiliti marginal biasanya berkurangan dengan setiap peningkatan tambahan
dalam penggunaan barang. Penurunan ini menunjukkan konsep pengurangan utiliti
marginal. Oleh kerana kepuasan mempunyai had tertentu, pengguna tidak lagi akan
menerima keseronokan yang sama daripada penggunaan yang pertana. Dalam erti kata
lain, jumlah utiliti akan meningkat pada kadar yang lebih perlahan jika individu
meningkatkan kuantiti yang digunakan.

Sebagai contoh, sushi. Setiap kali kita menelan sekeping sushi yang lazat, setiap kali
reseptor lidah dan nafsu makan akan dipuaskan. Utiliti marginal kita (dan jumlah
utiliti) selepas makan satu keping sushi akan menjadi agak tinggi. Tetapi jika kita
makan kepingan sushi denganberlebihan, keseronokan yang dirasai pada setiap
kepingan sushi tambahan akan kurang daripada keseronokan yang kita rasai daripada
kepingan yang sebelum ini, ini mungkin kerana kita sudah mula berasa kenyang atau
kita sudah mempunyai terlalu banyak protein untuk satu hari.

set sushi yang dimakan Utiliti Marginal Sushi Jumlah utiliti sushi
0 0 0
1 70 70
2 10 80
3 5 85
4 3 88
Jadual A: Utiliti Sushi

Jadual ini menunjukkan bahawa jumlah utiliti akan meningkat pada kadar yang lebih
perlahan pada ketika utiliti marginal berkurangan untuk setiap set tambahan.
Perhatikan bagaimana set sushi yang pertama memberikan utiliti sebanyak 70 tetapi
pemakanan set sushi seterusnya meningkatkan jumlah utiliti dengan hanya 18 unit
tambahan sahaja.

Undang-undang kemerosotan utiliti marginal membantu ekonomi memahami undang-


undang permintaan dan lengkung permintaan bercerun negatif, ini akan dibincangkan
seterusnya. Makin kurang kita punyai sesuatu, lebih banyak kepuasan dan manfaat
daripada setiap unit tambahan yang kita makan; utiliti marginal untuk produk itu lebih
tinggi, oleh itu, kita memberi kesediaan yang lebih tinggi untuk membayar lebih untuk
barang itu. Harga lebih rendah pada kuantiti yang lebih tinggi kerana kepuasan
tambahan kita berkurangan dengan lebih banyak permintaan.
Dalam usaha untuk menentukan utiliti pengguna dan jumlah utiliti, ahli ekonomi
beralih kepada teori permintaan pengguna, yang mengkaji tingkah laku dan kepuasan
pengguna. Ekonomis menganggap pengguna adalah rasional dan dengan itu akan
memaksimumkan jumlah utilitinya dengan membeli gabungan produk yang berbeza
lebih daripada satu produk tertentu. Oleh itu, daripada menghabiskan semua wang
pada tiga set sushi, yang mempunyai utiliti sebanyak 85, kita perlu hanya membeli
satu set sushi, yang mempunyai utiliti 70, dan mungkin segelas susu, yang mempunyai
utiliti 50. Gabungan ini akan memberi anda jumlah utiliti maksimum 120 tetapi pada
kos yang sama seperti tiga set sushi.

2.0 Teori utiliti Kardinal dan teori utiliti ordinal.

Teori Utiliti Ordinal: Teori Utiliti Ordinal menyatakan bahawa utiliti sesuatu barang
atau perkhidmatan yang tertentu tidak boleh diukur dengan menggunakan skala
berangka yang mengandungi makna ekonomi dan makna barang atau perkhidmatan itu
sendiri, pasangan bundel barang-barang alternatif (gabungan) boleh disusun dengan
menganggap sesuatu benda adalah lebih buruk daripada, sama dengan, atau lebih baik
daripada yang lain. Ini berbeza dengan teori utiliti kardinal, yang secara amnya
melayan utiliti sebagai sesuatu yang boleh nilai dengan angka matematik yang ada
maksud sendiri. Konsep ini mula diperkenalkan oleh Pareto pada tahun 1906.

Teori utiliti ordinal atau analisis lengkungan citarasa adalah berdasarkan


kepada lima andaian utama:

(a) tingkah laku pengguna adalah rasional: adalah dianggap bahawa individu-individu
rasional dalam membuat keputusan dalam perbelanjaan mereka ke atas barangan
pengguna.

(b) Utiliti adalah ordinal : Utiliti tidak boleh diukur secara kardinal. Ia boleh,
bagaimanapun, menyatakan keordinalan . Dalam erti kata lain, pengguna boleh
memberi pangkat dalam bundel barangan mengikut kepuasan atau utiliti setiap bundel.
(c) Kadar marginal penggantian berkurangan: Dalam analisis lengkungan citarasa,
prinsip kadar marginal penggantian berkurangan diandaikan.

(d) Konsistensi dalam pilihan: Pengguna, diandaikan adalah konsisten dalam


kelakuannya dalam suatu tempoh masa. Contohnya, jika pengguna lebih suka
kombinasi A dengan kombinasi barang B, dia kemudiannya kekal konsisten dalam
membuat pilihan. Citarasanya, dalam suatu tempoh masa yang lain tidak berubah.
Secara simbolik, ia boleh dinyatakan sebagai:

Jika A > B , maka B> A

(d) Citarasa Pengguna tidak bercanggah: Ini bermakna bahawa jika kombinasi A
adalah pilihan lebih digemari berbanding kombinasi B lebih digemari berdanding
kombinasi C, maka kombinasi A adalah pilihan lebih dimahukan dari kombinasi C.
Simbolik ia boleh dinyatakan :

Jika A > B dan B > C , maka A> C, bukannya Jika A>B dan B>C, dan C>A.

(e ) Barangan digunakan boleh diganti : Utiliti dapat dikekalkan pada tahap yang sama
dengan mengguna lebih beberapa barangan dan mengguna kurang barang yang lain.
Terdapat banyak kombinasi dimana kedua-dua komoditi disukai sama oleh pengguna
dan citarasanya adalah seperti kedua-dua barang yang diterimanya .

Apabila sebilangan besar berkas barangan dibandingkan, keutamaan atau kemahuan


individu dapat dilihat. Maklumat ini biasanya diletakkan bersama-sama pada graf
yang dipanggil peta citarasa. Salah satunya adalah seperti berikut:
Rajah 1: Perbandingan Citarasa Barang Y dan Barang Z

Setiap lengkungan citarasa (I1, I2, I3) adalah satu set titik iaitu masing-masing
mewakili gabungan kuantiti dua barangan atau perkhidmatan, yang mana ia
merupakan kombinasi pengguna berpuas hati. Lebih jauh lengkungan dari titik asal,
lebih besar tahap utilitinya. Kecerunan lengkung (negatif pada kadar marginal
penggantian X untuk Y) pada mana-mana titik menunjukkan kadar kesanggupan
individu untuk sanggup X kepada Y sambil mengekalkan tahap utiliti yang sama.

Lengkung adalah cembung dari asal seperti yang ditunjukkan menunjukkan pengguna
mempunyai kadar marginal penggantian berkurangan. Ini menunjukkan bahawa
analisis pengguna dengan menggunakan lengkung citarasa (pendekatan ordinal)
memberikan hasil yang sama seperti teori utiliti kardinal - iaitu, pengguna akan
mengguna sehingga mana kadar marginal penggantian antara dua barangan adalah
sama dengan nisbah harga barang-barang (prinsip Equi-marginal).

Teori kehendak Terungkap menangani masalah bagaimana melihat hubungan


kehendak ordinal dalam dunia sebenar. Cabaran teori kehendak terungkap terletak di
bahagian menentukan apa barangan bundel yang telah diketepikan, sebab kurang
disukai, apabila individu memerhatikan dan memilih bundle barangan tertentu
(Botond & Matthew, 2007).

Utiliti kardinal: Idea utiliti Kardinal dianggap ketinggalan zaman kecuali pada
konteks tertentu seperti membuat keputusan dengan risiko, penilaian kebajikan
utilitarian, utiliti diskaun untuk penilaian tempoh sah. Dalam ekonomi, fungsi utiliti
kardinal atau skala adalah indeks utiliti yang mengekalkan susunan kehendak secara
unik sehingga kepada transformasi afin positif ,

Dua indeks utiliti adalah dikaitkan oleh transformasi afin jika untuk setiap nilai 𝑢(𝑥1 )
untuk satu indeks u, yang berlaku pada kuantiti 𝑥1 pada barang-barang yang dinilai,
nilai 𝑣(𝑥1 ) yang sama pada indeks v memenuhi hubungan dalam bentuk:

𝑣(𝑥1 ) = 𝑎𝑢(𝑥1 ) + 𝑏
bagi pemalar tetap a dan b. Oleh itu, fungsi utiliti berkaitan dengan

𝑣(𝑥) = 𝑎𝑢(𝑥) + 𝑏
Dua indeks hanya berbeza dari segi skala dan asalan (Ellsberg,1954).

Satu fungsi utiliti dianggap boleh diukur, jika kekuatan citarasa atau intensiti kesukaan
barang atau perkhidmatan ditentukan dengan tepat dengan menggunakan beberapa
kriteria yang objektif. Sebagai contoh, katakan bahawa memakan epal adalah separuh
keseronokan memakan oren. Ini akan menjadi satu utiliti boleh diukur jika dan hanya
jika ujian yang digunakan untuk mengukur secara langsung adalah berdasarkan
kriteria objektif yang boleh membenarkan mana-mana pemerhati luar mengulangi
keputusan itu dengan tepat. Salah satu cara hipotetik untuk mencapai matlamat ini
adalah dengan penggunaan anhedonometer, yang merupakan instrumen yang
dicadangkan oleh Edgeworth, dimana alat ini mampu merekodkan tahap keseronokan
yang dialami oleh seseorang, mencapah menurut prinsip kesilapan (Colander, 2007)

Sebelum tahun 1930-an, pengukuran fungsi utiliti telah disilap label sebagai
Kardinaliti oleh ahli ekonomi. Satu makna yang berbeza daripada Kardinaliti telah
digunakan oleh ahli ekonomi yang mengikuti formula Hicks-Allen. Dibawah
penggunaan ini, kekardinalan fungsi utiliti hanya keunikan ciri-ciri matematik
sehingga kepada transformasi linear.

Antara ahli ekonomi dalam sekolah kebajikan utilitaris menjadi cendurung untuk
mengambil kepuasan (dalam beberapa kes, keseronokan) sebagai unit kebajikan. Jika
fungsi ekonomi kebajikan adalah untuk menyumbang data yang akan digunakan oleh
ahli falsafah sosial atau negarawan dalam membuat pertimbangan kebajikan,
kecenderungan ini mungkin membawa kepada etika hedonistic(Viner, 1925).

Di bawah rangka kerja ini, tindakan (termasuk pengeluaran barangan dan


perkhidmatan) ini dinilai pada sumbangannya kepada kekayaan subjektif seseorang.
Dalam erti kata lain, ia menyediakan satu cara untuk menilai "barang terbaik untuk
orang ramai". Sesuatu tindakan yang mengurangkan utiliti seseorang dengan 75 utils
sementara meningkatkan dua yang lain sebanyak 50 utils masing-masing telah
meningkatkan utiliti keseluruhan sebanyak 25 utils dan merupakan sumbangan yang
positif; iaitu orang pertama kehilangan 125 utils sambil memberi 50 sama kepada
setiap dua orang lain mengakibatkan kerugian bersih sebanyak 25 utils. Utilitarians
berpendapat bahawa kekayaan sebenarnya boleh diagihkan kepada mereka yang
mempunyai tahap utiliti yang lebih rendah.

Andaian Pendekatan Utiliti Kardinal

Pendekatan Utiliti Cardinal adalah berdasarkan kepada andaian-andaian jelas berikut.

a. Rasionaliti: Pengguna adalah rasional dalam erti kata lain bahawa dia bermotif
untuk memaksimumkan utiliti yang tertakluk kepada kekangan pendapatan.

b. Utiliti Kardinal: Analisis utiliti marginal menganggap utiliti sebagai sebuah entiti
yang boleh diukur. Menurut Marshall, jumlah wang yang sanggup dibayar oleh
seseorang untuk sesuatu perkara, adalah ukuran wang untuk utiliti.

c. Utiliti Marginal Wang Adalah Malar: Disebabkan wang adalah rod pengukur
utiliti, utiliti marginal wang mesti kekal malar. Jika utiliti marginal wang berubah
dengan peningkatan pendapatan atau pengukur boleh bertindak seperti pembaris anjal.
Maka, ia tidak sesuai dijadikan pengukuran.

e. Utiliti adalah bebas: Pendekatan utiliti marginal menganggap bahawa kepuasan


yang diperoleh daripada penggunaan fungsi barang itu sahaja dan bukan yang lain.
Dalam erti kata lain, komoditi yang sepatutnya dalam bajet pengguna bukanlah
pengganti atau pelengkap.

e. utiliti marginal berkurangan: Utiliti marginal komoditi berkurangan jika


pengguna mempunyai kuantiti barang yang besar.

𝑀𝑢𝑥 = 𝑓(𝑄𝑥 )

Utiliti marginal sesuatu komoditi X adalah fungsi kuantiti X. Semakin besar kuantiti,
makin kurang utiliti barang itu. Terdapat dua pendekatan untuk menerangkan tingkah
laku pengguna dari segi utiliti kardinal:
(i) utiliti marginal berkurangan dan

(ii) utiliti Equi-marginal.

3.0 Perbezaan antara teori utiliti Kardinal dan ordinal.

Utiliti bermakna kepuasan yang berasal daripada penggunaan barang dan


perkhidmatan dengan membeli menggunakan unit wang yang berbeza. Jadual 1
menunjukkan perbezaan diantara utiliti kardinal dan utiliti ordinal

Utiliti Kardinal Utiliti Ordinal


kepuasan yang boleh diukur dalam merujuk kepada kepuasan tidak boleh
dengan nombor seperti 1,2, dan 3. diukur dengan nombor.
digunakan oleh Marshal untuk Kepuasan pengguna boleh diperoleh dari
menentukan Equlibrium Pengguna. penggunaan barang atau perkhidmatan
dengan wang atau unit utils.

Nombor yang diperolehi dari utiliti bermakna memberi pangkat kepada utiliti
cardinal adalah berdasarkan perasaan yang diperolehi dari penggunaan
pengguna semata-mata. barangan dan perkhidmatan. Konsep ini
telah diberikan oleh J.R. Hicks. Ini adalah
lebih realistik dan lebih baik daripada
utiliti kardinal.
menekankan kepada saiz perbezaan antara menekankan susunan/pangkat barangan.
dua bundel barang-barang.

Unit mitos kepuasan adalah alat pedagogi mudah yang akan membolehkan kita
mengukur mengenai pemikiran tingkah laku manusia. Marshall diandaikan bahawa
utiliti boleh diukur dalam unit kewangan. Harga wang, yang kita sanggup bayar untuk
satu unit komoditi tambahan merupakan hal yang sepatutnya diukur keutilitiannya.
Oleh itu, menurut konsep Utiliti Kardinal, utiliti boleh diukur dan dibandingkan dari
segi bilangan unit. Sebagai contoh, epal mempunyai 10 utils dan oren mempunyai 5
utils. Oleh itu, utiliti epal adalah dua kali ganda daripada utils oren.

Nombor ke-1, ke-2, ke-3 dan sebagainya adalah nombor ordinal. J.R. Hicks dan
R.G.D. Allen mengandaikan bahawa utiliti tidak boleh diukur tetapi hanya boleh
dipangkatkan. Utiliti dalam kes ini menandakan pangkat keutamaan susunan. Iaitu,
kita boleh mengatakan sama ada utiliti oren adalah kurang daripada, sama dengan atau
lebih besar daripada utiliti epal.

Disebabkan, teori utiliti ordinal memerlukan kurang andaian dan mempunyai kuasa
ramalan yang kuat seperti teori utiliti kardinal, ahli ekonomi lebih memilih utiliti
ordinal dalam mengikuti hukum parsimoni. Hukum parsimoni, yang sering dipanggil
Occam’s Razor menyatakan jika dua teori mempunyai kuasa ramalan yang sama maka
teori dengan kurang andaian perlu diutamakan.

4.0 Bagaimana equilibrium pengguna dapat dicapai (Sushi).

Dalam ekonomi, keseimbangan ekonomi adalah satu keadaan di mana kuasa-kuasa


ekonomi seperti bekalan dan permintaan adalah seimbang dan ketiadaan pengaruh luar
(equilibrium) nilai-nilai pembolehubah ekonomi tidak akan berubah. Sebagai contoh,
dalam model buku teks taraf persaingan sempurna, keseimbangan berlaku pada titik di
mana kuantiti yang diminta dan kuantiti yang dibekalkan adalah sama. Keseimbangan
pasaran dalam kes ini merujuk kepada keadaan di mana harga pasaran yang telah
ditentukan melalui persaingan sehingga membawa jumlah barangan atau
perkhidmatan yang diminta oleh pembeli adalah sama dengan jumlah barang-barang
atau perkhidmatan yang dikeluarkan oleh penjual. Harga ini selalunya dipanggil harga
yang kompetitif atau harga pasaran dan harag ini kekal kecuali permintaan atau
bekalan perubahan(Hal, 1992).

4.1 Asas Kepada Bekalan dan Permintaan

Dalam mikroekonomi, bekalan dan permintaan adalah satu model ekonomi penentuan
harga dalam pasaran. Ia menyimpulkan bahawa dalam pasaran yang kompetitif, harga
unit untuk barangan tertentu akan berbeza-beza sehingga ia tetap pada satu titik di
mana kuantiti yang diminta oleh pengguna (pada harga semasa) akan sama dengan
kuantiti yang dibekalkan oleh pengeluar (pada harga semasa), mengakibatkan
keseimbangan ekonomi bagi harga dan kuantiti.

Empat undang-undang asas penawaran/bekalan dan permintaan adalah (menggunakan


contoh epal)(Avi, 1983):

1. Jika terdapat peningkatan permintaan epal dan bekalan epal masih tidak berubah,
kekurangan bekalan epal berlaku, yang membawa kepada keseimbangan harga epal
yang lebih tinggi.

2. Jika permintaan epal berkurangan dan bekalan masih tidak berubah, lebihan epal
berlaku, yang membawa kepada keseimbangan harga epal yang lebih rendah.

3. Jika permintaan epal kekal tidak berubah dan terdapat peningkatan bekalan epal,
lebihan epal berlaku, yang membawa kepada keseimbangan harga epal yang lebih
rendah.

4. Jika permintaan epal kekal tidak berubah dan pengurangan bekalan epal berlaku,
kekurangan epal berlaku, yang membawa kepada keseimbangan harga epal yang lebih
tinggi.

Walaupun ia adalah perkara biasa untuk menganggap bahawa kuantiti yang diminta
dan kuantiti yang dibekalkan sebagai fungsi daripada harga barangan, perwakilan
grafik piawai, biasanya mempunyai harga pada paksi menegak dan kuantiti pada paksi
mendatar, bertentangan dengan perwakilan fungsi matematik piawai.

Disebabkan penentu permintaan dan bekalan selain daripada harga epal tidak jelas
diwakili dalam rajah bekalan-permintaan, perubahan dalam nilai-nilai pemboleh ubah
ini diwakili oleh bergerak bekalan dan lengkungan permintaan (sering digambarkan
sebagai "gerakan" dalam lengkungan). Sebaliknya, tindak balas kepada perubahan
pada harga epal digambarkan sebagai pergerakan pada bekalan tidak berubah dalam
lengkun bekalan dan permintaan.
Rajah 2: Lengkung Bekalan dan Permintaan Epal

Rajah 2 menunjukkan dua lengkung P1 dan P2 yang mewakili tahap keseimbangan


atau equilibrium harga yang dicapai pada titik persilangan diantara lengkung P1 dan
B, serta P2 dan B. Dapat juga diperhatikan pada kedua-dua P1 dan P2 menunjukkan
apabila kuantiti epal bertambah harga epal juga berkurang.

Pada titik persilangan P1 dan B, harga adalah pada kadar H1 manakala kuantiti adalah
K1. H1 dan K1 boleh ditentukan dengan tepat dengan menyelesaikan fungsi berikut:

𝑃1(ℎ, 𝑘) = 𝐵(ℎ, 𝑘)

Sama juga, harga dan equilibrium pada H2 dan K1 boleh ditentukan dengan
menyelesaikan fungsi berikut:

𝑃2(ℎ, 𝑘) = 𝐵(ℎ, 𝑘)

Harga epal H1 dan H2 ditentukan oleh keseimbangan antara pengeluaran di setiap


harga (bekalan B) dan keinginan mereka yang mempunyai kuasa beli pada setiap
harga (permintaan P1 dan P2). Rajah 2 menunjukkan perubahan positif dalam
permintaan daripada P1 untuk P2, menyebabkan peningkatan dalam harga (P) dan
kuantiti epal dijual (K1 dan K2).
Sushi
Sushi bars are springing up like Starbucks in American cities (well, maybe not that
fast!). Consumption of this raw-fish delicacy from Japan has soared in the United States
in recent years. Nevertheless, the price of sushi has remained relatively constant.
Supply and demand analysis helps explain this circumstance of increased quantity
and constant price. A change in tastes has increased the U.S. demand for sushi. Many
consumers of sushi find it highly tasty when they try it. And, as implied by the growing
number of sushi bars in the United States, the supply of sushi has also expanded.
We represent these supply and demand changes in Figure 5 as the rightward shift of the
demand curve from D1 to D2 and the rightward shift of the supply curve from S1 to S2.
Observe that the equilibrium quantity of sushi increases from Q1 to Q2 and equilibrium
price remains constant at P1. The increase in supply, which taken alone would reduce

FIGURE 5
The market for
sushi. Equal
increases in the
demand for sushi, as
from D1 to D2, and in
the supply of sushi,
as from S1 to S2,
expand the equilibrium
quantity of
sushi (here from Q1
to Q2) while leaving
the price of sushi
unchanged at P1.

price, has perfectly offset the-increase in demand, which taken alone would raise price.
The price of sushi does not change, but the equilibrium quantity greatly rises. That
happens because both the increase in demand and the increase in supply expand purchases
and sales.
Simultaneous increases in demand and supply can cause price to either rise, fall,
or remain constant, depend ing on the relative magnitudes of the supply and demand
increases. In this case, price remained constant.

http://highered.mcgraw-
hill.com/sites/dl/free/0073511315/628141/bru11315_ch03w_001009.pdf

5.0 Rumusan

Istilah ekonomi utiliti merujuk kepada kepuasan yang diterima daripada penggunaan
barang atau perkhidmatan. Utiliti biasanya digunakan oleh ahli ekonomi dalam
membina lengkungan citarasa, yang diplot menggunakan gabungan komoditi dimana
individu atau masyarakat akan mengekalkan tahap kepuasan tertentu kepuasan. Teori
Utiliti Ordinal menyatakan bahawa utiliti sesuatu barang atau perkhidmatan yang
tertentu tidak boleh diukur dengan menggunakan skala berangka yang mengandungi
makna ekonomi dan makna barang atau perkhidmatan itu sendiri, pasangan bundel
barang-barang alternatif (gabungan) boleh disusun dengan menganggap sesuatu benda
adalah lebih buruk daripada, sama dengan, atau lebih baik daripada yang lain.

Terdapat lima andaian utama pada lengkungan citarasa iaitu tingkah laku pengguna
adalah rasional, Utiliti adalah ordinal, Kadar marginal penggantian berkurangan,
konsistensi dalam pilihan: Pengguna, diandaikan adalah konsisten dalam kelakuannya
dalam suatu tempoh masa, citarasa Pengguna tidak bercanggah, barangan digunakan
boleh diganti. Maksud utiliti kardinal secara amnya melayan utiliti sebagai sesuatu
yang boleh nilai dengan angka matematik yang ada maksud sendiri. Satu fungsi utiliti
dianggap boleh diukur, jika kekuatan citarasa atau intensiti kesukaan barang atau
perkhidmatan ditentukan dengan tepat dengan menggunakan beberapa kriteria yang
objektif. Satu utiliti boleh diukur jika dan hanya jika ujian yang digunakan untuk
mengukur secara langsung adalah berdasarkan kriteria objektif yang boleh
membenarkan mana-mana pemerhati luar mengulangi keputusan itu dengan tepat.

Andaian pendekatan utiliti kardinal iailah rasionaliti, utiliti Kardinal, Utiliti


Marginal Wang Adalah Malar, Utiliti adalah bebas, utiliti marginal berkurangan

Perbezaan antara teori utiliti Kardinal dan ordinal.

Utiliti Kardinal Utiliti Ordinal

kepuasan yang boleh diukur dalam merujuk kepada kepuasan tidak boleh
dengan nombor seperti 1,2, dan 3. diukur dengan nombor.

digunakan untuk menentukan Equlibrium Kepuasan pengguna boleh diperoleh dari


Pengguna. penggunaan barang atau perkhidmatan
dengan wang atau unit utils.

Nombor yang diperolehi dari utiliti bermakna memberi pangkat kepada utiliti
cardinal adalah berdasarkan perasaan yang diperolehi dari penggunaan
pengguna semata-mata. barangan dan perkhidmatan.
menekankan kepada saiz perbezaan antara menekankan susunan/pangkat barangan.
dua bundel barang-barang.

Bagaimana equilibrium pengguna dapat dicapai (Epal). Dalam mikroekonomi, bekalan


dan permintaan adalah satu model ekonomi penentuan harga dalam pasaran. Empat
undang-undang asas penawaran/bekalan dan permintaan iaitu yng pertama jika
terdapat peningkatan permintaan epal dan bekalan epal masih tidak berubah,
kekurangan bekalan epal berlaku, yang membawa kepada keseimbangan harga epal
yang lebih tinggi. Kedua, jika permintaan epal berkurangan dan bekalan masih tidak
berubah, lebihan epal berlaku, yang membawa kepada keseimbangan harga epal yang
lebih rendah. Ketiga, jika permintaan epal kekal tidak berubah dan terdapat
peningkatan bekalan epal, lebihan epal berlaku, yang membawa kepada keseimbangan
harga epal yang lebih rendah. Keempat, jika permintaan epal kekal tidak berubah dan
pengurangan bekalan epal berlaku, kekurangan epal berlaku, yang membawa kepada
keseimbangan harga epal yang lebih tinggi. Harga epal H1 dan H2 ditentukan oleh
keseimbangan antara pengeluaran di setiap harga (bekalan B) dan keinginan mereka
yang mempunyai kuasa beli pada setiap harga (permintaan P1 dan P2). Rajah 2
menunjukkan perubahan positif dalam permintaan daripada P1 untuk P2,
menyebabkan peningkatan dalam harga (P) dan kuantiti epal dijual (K1 dan K2)
seperti yang ditunjukkanpada rajah2.

2689 perkataan

Rujukan:

Hal R. Varian, (1992), Microeconomic Analysis, Third edn. Norton, New York
Pareto, Vilfredo (1906). "Handbook of economics politics, with an introduction in
social science." Societa Editrice Libraria.

Botond Koszegi, Matthew Rabin (2007). "Mistakes in Choice-Based Welfare


Analysis". American Economic Review Papers and Proceedings 97 (2): 477–481.

Ellsberg, Daniel (1954). "Classic and current notions of 'Measurable


utility'". Economic Journal 64 (255): 528–556.

Colander David. (2007). "Retrospectives: Edgeworth's hedonimeter and the quest to


measure utility". Journal of economic perspectives, Vol. 21, No. 2, pp. 215-226.

Viner Jacob. (1925). "The utility concept in value theory and its critics. II. The utility
concept in welfare economics". Journal of political economy Vol. 33, No. 6, pp. 638-
659.

Avi J. Cohen. (1983), 'The Laws of Returns Under Competitive Conditions': Progress
in Microeconomics, Eastern Economic Journal, Vol. 9, No 3

http://sundaramponnusamy.hubpages.com/hub/Introduction-to-the-Cardinal-Utility-
Theory

http://www.economicsconcepts.com/theory_of_ordinal_utility.htm