You are on page 1of 2

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────┐

│Entitatea ......... │ APROBAT│ DATA │


│ ├────────┼──────┤
│ PROCES-VERBAL │ │ │
│ DE SCOATERE DIN FUNCTIUNE ├────────┼──────┤
│ A MIJLOACELOR FIXE/ │ │ │
│ DE DECLASARE A UNOR BUNURI ├────────┼──────┤
│ MATERIALE │ │ │
│ └────────┴──────┤
│ │
│ ┌────────┬────────────────────┬──────────┐ │
│ │ Numar │ Data │ │ │
│ │document├──────┬──────┬──────┤ Predator │ │
│ │ │ Ziua │ Luna │ Anul │ │ │
│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ └────────┴──────┴──────┴──────┴──────────┘ │
│ │
│ I. CONSTATARILE SI CONCLUZIILE COMISIEI .................................. │
│ .......................................................................... │
│ .......................................................................... │
│ .......................................................................... │
│ .......................................................................... │
│ .......................................................................... │
│ II. MIJLOACELE FIXE SCOASE DIN FUNCTIUNE SAU BUNURILE MATERIALE DECLASATE │
├────┬─────────────┬──────┬─────┬──────────┬────────┬────────┬────────────────┤
│Nr. │ Denumirea │ Cod │ U/M │Cantitatea│ Pret │Valoarea│ Amortizarea │
│crt.│ │ │ │ │ unitar │ │ pana la │
│ │ │ │ │ │ │ │ scoaterea din │
│ │ │ │ │ │ │ │ functiune │
├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴──────┴─────┴──────────┴────────┴────────┴────────────────┘

III. ANSAMBLE, SUBANSAMBLE, PIESE, COMPONENTE SI MATERIALE REZULTATE

┌────────┬────────────────────┬──────────┬─────────┐
│ Numar │ Data │ │ │
│document├──────┬──────┬──────┤ Predator │Primitor │
│ │ Ziua │ Luna │ Anul │ │ │
├────────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴──────────┴─────────┘

┌────┬─────────────┬──────┬─────┬──────────┬────────┬─────────────────────────┐
│ Nr.│ Denumirea │ Cod │ U/M │Cantitatea│ Pret │ │
│crt.│ │ │ │ │ unitar │ Valoarea │
├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────┴──────┴─────┴──────────┼────────┴───────┬─────────────────┤
│ │Delegati la │ Primit in │
│ COMISIA │dezmembrare sau │ gestiune │
│ │la declasare │ │
├───────┬─────────┬───────┬─────────┬──────┴┬─────────┬─────┴─┬─────────┬─────┤
│Nume si│Semnatura│Nume si│Semnatura│Nume si│Semnatura│Nume si│Semnatura│ │
│prenume│ │prenume│ │prenume│ │prenume│ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴─────┘
14-2-3/aA