You are on page 1of 57

PR IV RED N O D R U Š TV O Z A P RO IZ V O D N J U I PO STA VLJ A N J E C EV I, P RO F ILA I O STA LIH PR O IZ V O D A O D P LA STIČ N IH M A SA

d.o.o
Radnicka bb 32240 LUČANI SRBIJA TR: 205-68352-90; MB: 17533606; PIB: 103195754; E-mail: mbminerva@eunet.yu

CENOVNIK –KATALOG
PROGRAMA

ULIČNA KANALIZACIJA
JULI 2009 GODINE

MAPIS Group

www.mbminerva .rs www.mapis.si www. minerva.si www.kovinoplsatika-piskar.si www.kemoplast.hr


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

MAPIKAN -polietilen korugovane

MAPIKAN SISTEM
Mapikan cev je dvoslojna cev, koja ima spoljašnju površinu talasastu i unutrašnju površinu glatku. Izrađen je iz
polietilena visoke gustine i zbog očitih tehničkih i ekomskih prednosti predstavlja budućnost na području
kanalizacijskih cevi. Već više godina upotrebljava se u zapadnim predelima Europe i Sjedinjenim Američkim
državama. U tim zemljama iskazala se kao cev sa odličnim tehničkim i funkcionalnim osobinama .

PREDNOSTI MAPIKANA

• MAPIKAN je u celosti izrađen iz polietilena visoke gustine PE80. Novi polimeri, koji se upotrebljavaju
u proizvodnji daju proizvodu visoku otpornost prema oštećenjima cevi i kod niskih temperatura. Ujedno
zadržavaju odličnu otpornost na hemijske spojeve i abraziju.
dugotrajnost - očekuje se da će životni vek biti preko 50 godina
• skladnost s EN normama - SRPS EN 13476
• jednostavno i sigurno rukovanje i ugradnja
• odlična hidraulična svojstva
• postojanost na inkrustracije
• hemijski i biološki inertne,
• odlična mehanička svojstva - vrlo dobra otpornost na mehaničke udarce kod niskih tempereatura i
odlična svojstva kod visokih temperatura
• visoka temperaturna postojabost - otporna na temperature od 40°C, kratkotrajno i do 60°C
• visoka otpornost na abrazju (habanje) - mala potrošnja kroz dugotrajnu upotrebu
• mala težina cevi - omogućuje ekonomično, jednostavno i sigurno rukovanje i ugradnju
• kompletan sastav za odvodjenje - svi elementi sistema (cevi, spojnice i šahte ) izrađeni su iz istoga
materijala
• fleksibilnost kod obrade i spajanja - upotrebljavaju se sve klasične metode spajanja i obrade
• niski troškovi celog sistema
• fleksibilnost cevnog sistema - stabilan protiv deformacije usled velikih prometnih opterećenja čak i sa
niskim pokrovom, može podnositi velike deformacije bez oštećenja u strukturi, tolerira pomicanje zemlje

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 2


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

MAPIKAN ima talasastu spoljnu površinu. Posebni geometrijski oblik rebara daje cevi visoku obodnu čvrstoću
i veliku otpornost na oštećenja. MAPIKAN se proizvodi u različitim obodnim čvrstoćama i zbog toga je
primeran za upotrebu u različitim situacijama, kao i kod polaganja u velikim dubinama. Standardno se izrađuje
razred 4kN/m2 i 8kN/m2. Na zahtev kupca rade se i 10kN/m2.
MAPIKAN cevi su crne boje, što omogućava visoku otpornost na UV svetlost. Cev se zbog toga može više
vremena skladištiti na otvorenom. Pri tome joj se fizičke i mahaničke osobine ne menjaju.
MAPIKAN se izrađuje u dužini od 6 m
MAPIKAN se spaja s dvostraničnim naglavkom i gumom. Mapikan cevi se mogu i zavariti. U primeru
čeonog zavarivanja cevovod odlično prenosi i kratkotrajne nadpritiske (npr. zbog hidrauličkog udara).

MAPIKAN cev ima gumu stavljenu između prva dva spoja. Takav položaj onemogućava pomicanje gume za
vreme montiranja spojke.

MAPIKAN-ova guma izrađena je s posebnim profilom, koja osim toga da sprečava isticanje tečnosti, sprečava
prodiranje podzemne vode u cev.
MAPIKAN je vrlo prilagodljiv sistem pa ga je moguće, radi tih karakteristika, spajati s ostalim već položenim
cevima. U tu svrhu proizvodimo velik broj različitih specijalnih elemenata.
MAPIKAN je najlakši kanalizacijski sistem. Niska težina omogućava vrlo laku manipulaciju sa cevima kod
skladištenja, transporta i kod ugradnje. Polaganje cevi na terenu vrlo lako izvedemo i bez teške građevinske
mehanizacije.
MAPIKAN cev je delimično fleksibilan proizvod, što omogućava da se kod ugradnje može prilagoditi
neperfektnostima u kanalima. Promena pravca kanala može se kod odgovarajućega radiusa vrlo lako izvesti sa
ukrivljavanjem cevi, bez dodatnih kolenskih elemenata.
MAPIKAN EasyPipe98 je kompjuterski program za statički proračun cevi koje su ukopane u zemlju. Izrađen
je na temelju primnjenih propisa ATV-A 127 nemačkog udruženja za kanalizaciju. Ti propisi primnjeni su i u
zemljama EU . Program koji predstavljamo, kao i tačan tehnički opis proizvoda, besplatan je za sve

projektante i zainteresovane kupce

PORNOST PROTIV ABRAZIJE

Abrazivni medij : silicijum prašina u vodi ( 15 :85 )–brzina 10 m/ s


Keramika čelik cement PVC PE 80

60 sati 34 sati 20 sati 50 sati 100 sati


Vreme potrebno za eliminaciju jednake količine materijala sa unutrašnje strane cevi

DIMENZIJE I TEHNOLOGIJA IZRADE


Tehnologija izrade MAPIKAN cevi razlikuje se od sličnih tehnologija u tome da se cev proizvodi s procesom
istovremenog koekstrudiranja spoljašnje i unutrašnje površine cevi. Talasasta spoljašnja i glatka unutrašnja
površina kod mehaničkog pritiska i visoke temperature se još više povezuje. Taj je način učinkovitiji nego
dodavanja dodatnih rebara profila na osnovnu naslagu, gdje je zbog hladnosti unutrašnje naslage potrebno
dodatno zagrevanje. Za razliku od već opisanih postupaka, kod proizvodnje mapikan -a ne dolazi do nastanka
unutrašnje napetosti zbog temperaturnih razlika. Takve napetosti mogu kratkovremeno ali i dugovremeno
prouzrokovati deformacije, ljuštenje i odvajanja rebara.

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 3


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

KONTROLA PROIZVODA

Elementi sistema MAPIKAN kontrolišu se u vlastitoj, moderno opremljenoj laboratoriji u skladu sa


standardom
SRPS EN 13476

Merenje obodne Merenje Merenje Test


krutosti micanja deformacija na gume
spoju kod spojke

MAPIKAN cevi su crne boje, što omogućava visoku otpornost na UV svetlost. Cev se zbog toga može više
vremena skladištiti na otvorenom . Pri tome joj se fizičke i mahaničke osobine ne menjaju.

OD 110 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000
ID mm 92.5 107 138 176 220 272 342 427 535 678 852
Težina (kg/m) 0.8 1.0 1.8 2.2 3.5 5.0 7.9 11.9 17.6 28.4 45.5
Pakirano na paleti 630 462 276 180 120 72 48 24 24 24 24

Spoj je testiran na unutrašnji i spoljašnji pritisak sa 0.005 MPa (0.5 bar) kod 20°C

UPUTSTVO ZA SPAJANJE CEVI SA SPOJKAMA I GUMOM


MAPIKAN cevi se spajaju – MAPIKAN spojkom i MAPIKAN gumom .Spojka može biti integrisana sa
cevi ili posebno izgrađena kao dvostruka spojka. U prvom prvom slučaju za spajanje upotrebljavamo jednu
a u drugom dve MAPIKAN gume.
Guma se montira između prva dva rebra cevi . Spojka i kraj cevi se obavezno očiste i namažu sa kalijumovim
sapunom ili nekim drugim odgovarajućim mazivom. Spojnica se preko gume pritisne konstantnom silom sve
dok unutrašnji graničnik spojnice ,, ne nasedne,, na karaj cevi .

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 4


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

FAZONSKI KOMADI

Pod oznakom MAPIKAN izrađujemo i različite fazonske komade i druge elemente. Možemo izraditi bezbroj
elemenata, kao:

• kolena,
• račve,
• revizijski komadi,
• poklopci,
• reducirni komadi,
• kao i elemente za neposredan priklop sekundarnih voda na kanalizacijske cijevi, itd.

U našoj radionici možemo izraditi i druge posebne elemente na zahtev kupca. Mapikan cevi možemo spojiti sa
drugim polietilenskim glatkim cevima, cevima od PVC, keramičkim i betonskim cevima pomoću odgovarajućeg
prelaznog komada.
Pomoću gumene manšete i prethodnog komada možemo dobiti jednostavan i brz priključak na kanalizacijsku cev.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Mapikan sistem cevi je sistem za odvod javnih i industrijskih otpadnih voda, koji je izrađen u skladu s
dokumentom SRPS EN 13476 (Partija TC 155)

Izrađen je iz polietilena visoke gustoće (PE 80), sa gustoćom > 930 kg/m3.

Dostava u dužini 6 m.

Mapikan cev je spolja rebrasta , a unutra glatka tip B po SRPS EN 13476 .Izrađene postupkom
koekstrudiranja.

Razred obodne krutosti SN >(4 -8) kN/m2, rađen na uzorcima proizvoda prema ISO EN 9969

Standardi propisi koji su uzeti u obzir:

• pr SRPS EN 13476
• SRPS EN ISO 9969
• propisi za testove, kao što je navedeno u citiranim normama

Oznaka prema standardu (navođenje propisa) (proizvođač ili znamka proizvoda) (nominalni
premijer) (material) (mjesec/godina proizvodnje) (broj kontrole) (razred krutosti ).

Cev je rezana između dva rebra pravougaono na osu cevi.

Spajanje sa spojkom i gumom ili sa čelnim varenjem.

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 5


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

NEPROPUSNOST SISTEMA

Upotreba MAPIKAN cevi s integralnim spojnim naglavcima, spojnicama i šahtama osigurava


nepropustnost kompletnog sistema. Svaki element sistema - šahte, slivnici i spojnice se obavezno ispituju,
tako da svaku isporuku prati izveštaj o ispitavanju. Veća dužina cevi, fleksibilnost cevi i upotreba integrisane
spojnice dodatno smanjuju verovatnost nastanka greške i osigurava nepropustnost sistema.

Fleksibilna cev se prilagođava neravninama terena ili pomacima tla. MAPIKAN cev ostaje neoštećena –
spoj ostaje nepropustan
Krute cevi kompenziraju neravnine terena ili pomicanje tla dilatacijama na spoju. Izostanak fleksibilnosti
zajedno sa relativno malim naglavcima može dovesti do propuštanja.

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 6


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

TERAKAN -polipropilen korugovane

TERAKAN sistem

CEVI NOVE GENERACIJE ZA ODVOD OTPADNIH I VODA KIŠNE KANALIZACIJE

TERAKAN cev spaja najnovija dostignuća u proizvodnji plastičnih masa i proverenu tehnologiju
proizvodnje. TERAKAN cev sastavljena je od dva sloja ,spoljnja površina je rebrasta a unutrašnja je glatka,
TERAKAN cev u celosti od PP-B (block co-polymer), koji je razvijen specijalno za izradu cevi za
odvodjenje otpadnih i voda Kišne kanalizacije s visokom modulom elastičnosti (Young) i krutosti prstena
(SN 8 i SN16) skladno - SRPS ISO 9969.

PREDNOSTI NOVOG TERAKAN SISTEMA

• dugotrajnost - očekuje se da će životni vek biti duži od 100 godina


• skladnost s EN normama - SRPS EN 13476
• jednostavno i sigurno rukovanje i ugradnja
• odlična hidraulična svojstva
• postojanost na inkrustracije
• hemijski i biološki inertne,
• odlična mehanička svojstva - vrlo dobra otpornost na mehaničke udarce kod niskih tempereatura i
odlična svojstva kod visokih temperatura
• visoka temperaturna postojabost - otporna na temperature od 60°C, kratkotrajno i do 90°C
• visoka otpornost na abrazju (habanje) - mala potrošnja kroz dugotrajnu upotrebu
• mala težina cevi - omogućuje ekonomično, jednostavno i sigurno rukovanje i ugradnju
• kompletan sastav za odvodjenje - svi elementi sistema (cevi, spojnice i šahte ) izrađeni su iz istoga
materijala
• fleksibilnost kod obrade i spajanja - upotrebljavaju se sve klasične metode spajanja i obrade
• niski troškovi celog sistema
• fleksibilnost cevnog sistema - stabilan protiv deformacije usled velikih prometnih opterećenja čak i sa
niskim pokrovom, može podnositi velike deformacije bez oštećenja u strukturi, toleriše pomicanje
zemlje

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 7


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

Laganije

Rebrasta struktura cevi i upotreba namenski proizvedenog osnovnog materijala dopuštaju da su TERAKAN
cevi lakše i imaju bolju krutost od drugih plastičnih cevi. Uslijed male težine, rukovanje i ugradnja
TERAKAN cevi je jednostavna, posebno na ograđenom gradilištu i u gradovima.

Čvršće

Zbog izvanredne fleksibilnosti i visoke obodne krutosti - SN 16kN/m2 TERAKAN cevi su odličan izbor za
upotrebu pri najzahtjevnijim opterećenjima i pogonskim uslovima.

Veće

TERAKAN cevi su proizvedene prema normi SRPS EN 13476-1 a razvrstavaju se prema unutrašnjem -
svjetlom promjeru DN/ID od 250 mm do 1000 mm.

TERAKAN - okolini prihvatljiva cev

Minimalna mogućnost za zagađenje okoline zbog:

• velike dužine cevi koje omogućuju manje spojeva i veću sigurnost,


• kvalitetnih spojeva koji osiguravaju potpunu vodonepropusnost cevovoda – bez istjecanja otpadnih
voda u okolinu.

Recikliranje materijala:

• PP cevi se, kao i ostale termoplastične cevi, mogu 100% reciklirati tokom proizvodnje i nakon
upotrebe i ponovo upotrebiti za proizvodnju novih proizvoda.

Recikliranje energije:

• alternativni način recikliranja materijala je dobivanje energije iz materijala (npr. spaljivanjem).

Bez teških metala:

• cevi ne sadrže teške metale i druge ekološki neprihvatljive dodatake.

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 8


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

DIMENZIJE ,SPAJANJE I TRANSPORT CEVI

DIMENZIJE CEVI
Nazivni prečnik DN 250 300 400 500 600 800 1000
Spoljni prečnik OD mm 292 345 461 580 695 928 1168
SN 8 ID mm 250 300 406 511 612 816 1026
m kg 2,5 4,3 7,9 2,8 17,5 31,1 46,8
SN 16 ID mm 250 296 394 495 592 790 992
m kg 3,7 6,4 9,5 14,6 20,2 35,8 54,9

SPAJANJE CEVI

TERAKAN cevi se spajaju integralnim spojnim naglavcima ili odvojeno izrađenim dvostrukim naglavcima i
gumama. U prvom slučaju za spoj potrebna je jedna a u drugom dve gume. Guma se stavlja između prva dva
rebra na cevi. Zajedno sa naglavkom najpre se očisti nečistoća i namaže s kalijevim sapunom (bezkiselinska
mast). Naglavak se preko gume potiskuje konstantnom silom, dok unutarnji graničnik ne nasedne na kraj
cevi. Pri spajanju cevi većih promjera koristi se raspoloživa mehanizacija, ali je pri tom potrebno paziti, da se
cev ne ošteti.

TRANSPORT CEVI

Nazivni prečnik Spoljni prečnik Cevi u paleti Cevi na vozilu


DN/ID OD kom m
250 292,33 16 768
300 345,00 8 384
400 461,50 5 240
500 580,20 - 192
600 695,30 - 120
800 928,20 - 60
1000 1168,70 - 48

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 9


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

OSOBINE TERAKAN SISTEMA

NOVI PP-B MATERIJAL ZA CEVI za odvod otpadnih voda i kišnu kanalizaciju

Upotreba PP materijala u javnim mrežama za odvodnju otpadnih i voda kišne kanalizacije počela se je u 90-
tih godina u severnoj Europi – naročito u Skandinaviji. U Švedskoj je od 1998. godine 25% svih novih mreža
su PP cevni sistemi za odvodjenje otpadnih i voda kišne kanalizacije .
PP cevni sistemi za odvodjenje otpadnih i voda kišne kanalizacije upotrebljavaju se preko 20 godina, a PP
cevni sistemi za odvodjenje unutar građevnih konstrukcija preko 25 godina.
Zahvaljujući upotrebi novih metoda inspekcija cevovoda (upotreba kamere) i prvih statistika o njihovim
oštećenjima došlo je do bolje kontrole kvaliteta sistema odvodjenja. Na osnovu toga 1998 godine proizvedeni
su prvi PP materijali za izradu cevi. Posebno ih karakteriše povećana čvrstoća i žilavost materijala.

Glavna svojstva namenski izrađenog materijala su:

• visoka čvrstoća
• visoka otpornost na udarce
• krojeni nukleanti za vrlo precizan izbor čvrstoće i žilavosti materijala

PE 80 Standardni PP-B Namjenski PP-B Standard


za cijevi
MFR2, 16 g/10min 0,3 0,3 ISO1133
– 230°C
Gustoća g/cm3 0,95 0,90 0,90 ISO1183
Modul elastičnosti MPa 850 1300 1700 ISO 527-2
Granica plastičnosti MPa 22 28 30 ISO 527-2
Žilavost kJ/m2 ISO 179/1eA
+23°C 24 50 70
–20°C 8 4 7

OBODNA KRUTOST

Obodna krutost TERAKAN cevi bitno premašuje krutosti sličnih cevi na tržištu. Standarno se proizvode u dva
razreda obodne krutosti SN 8kN/m2 16kN/m2. Mogućnost proizvodnje cevi s tako visokom obodnom krutosti
daje nam upotreba patentirane tehnologije, pri čemu za dostizanje odgovarajućeg razreda obodne krutosti se
mjenja visina profila cevi. Iz istog razloga TERAKAN cev bez teškoća ispunjava i druge, normom zahtevane
kriterijume, pre svega fleksibilnost prstena.

KADA TERAKAN SN 16 kN/m2

U gradskim sredinama:

• gdje su prisutna visoka prometna i druga opterećenja,


• gdje nude maksimalnu sigurnost projektantu, korisniku i investitoru,
• gdje je u mnoštvu ostalih istalacija vrlo teško osigurati optimalne uslove ugradnje,
• gdje troškovi mogućih kvarova višestruko nadmašuju vrednost nešto skuplje investicije.

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 10


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

Kod plitkih ukopa:

• pri malim visinama pokrova,


• kod poprečnih veza na autoputevima.

Kod dubokih ukopa :

• na deponijama, nasipima i branama gdje je pokrov veći i od 30 m,


• kod velikih visina pokrova u kombinaciji s vodom i prometnim opterećenjima.

Svuda gde to zahteva kombinacija opterećenja, vrste tla i uslovi ugradnje.

ABRAZIJA

TERAKAN cev se odlikuje visokom otpornošću


prema abraziji. Otpornost se meri metodom
˝Darmstadt˝ kod koje se prati stepen abrazije u
zavisnosti od broja ciklusa sa abrazivnim fluidom.
Najbolje rezultate - najnižu abraziju imaju
polipropilenske cevi, znači TERAKAN cevi.

PROTOČNOST CEVI
Upoređivanje protoka TERAKAN i PVC glatkih cevi je izvedeno po metodi Prandtl – Colebrook skladno
normi ATV – DVWK

• A 110 ˝Uputstvo za hidraulički proračun i uslove eksploatacije cevi za odvodnju”. Kod proračuna su
uzeti u obzir isti radni uslovi
• Kb = 0,25 mm. Razlika u rezultatu je posljedica većeg unutrašnjeg promjera TERAKAN cevi..

TERAKAN SN PVC SN Najveći protok (l/s) pri padu


8kN/m2 8kN/m2
DN/I ID DN/O ID 0,20% 0,50% 1% 5%
D D TER PVC TER PVC TER PVC TER PVC
250 249,9 250 235,4 33 29 53 47 76 67 171 152
300 300,1 315 296,6 54 53 86 84 122 119 277 152
400 406,4 400 376,6 119 102 191 164 272 234 614 527
500 511,2 500 470,8 218 185 349 296 496 421 1119 949
600 611,5 630 593,2 349 328 558 525 793 746 1787 1682
800 816,4 800 753,8 745 635 1189 1014 1689 1440 3802 3241
1000 1025,5 1000 941,8 1354 1142 2157 1819 3064 2584 6891 5812

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 11


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

NEPROPUSNOST SISTEMA

Upotreba TERAKAN cevi s integralnim spojnim naglavcima, spojnicama i šahtama osigurava nepropustnost
kompletnog sistema. Svaki element sistema - šahte, slivnici i spojnice se obavezno ispituju, tako da svaku
isporuku prati izveštaj o ispitavanju. Veća dužina cevi, fleksibilnost cevi i upotreba integrisane spojnice
dodatno smanjuju verovatnost nastanka greške i osigurava nepropustnost sistema.

Fleksibilna cev se prilagođava neravninama terena ili pomacima tla. TERAKAN cev ostaje neoštećena – spoj
ostaje nepropustan
Krute cevi kompenziraju neravnine terena ili pomicanje tla dilatacijama na spoju. Izostanak fleksibilnosti
zajedno sa relativno malim naglavcima može dovesti do propuštanja.

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 12


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

SPOJNI ELEMENTI

Sastavni deo cevnog sistema TERAKAN su razne spojnice i šahte. Svi elementi se izrađuju u vlastitoj montažnoj
radionici. Po potrebi izrađujemo i druge specijalne elemente prema dokumentaciji kupca.

koleno (30°) račva (90°) redukcija

koleno (45°) račva (45°) poklopac

koleno (60°) račva R (90°) dvostruki naglavak-spojnica

koleno (90°) račva (45°) slivnik s taložnikom

šahte s ekscentričnim konusom i rotooblikovanim dnom Prekidna šahta

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 13


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

PVC KANALIZACIJA

PVC CEVI ZA ULIČNU KANALIZACIJU

Materijal: Neomekšani polivinilhlori


Gustina 1,4 kg/dm3
Prekidna čvrstoća 50 - 60 MPa
Prekidno istezanje 10-40%
Modul elastičnosti 3000 MPa
Toplotna provodljivost 0,544 kJ/mh K
Koeficijent toplotnog izduženja 0,08 mm/m K
Dozvoljeno toplotno opterećenje +60°C

Kvalitet: SRPS EN 1401


Hemijska postojanost: SRPS G. S3. 506 i SRPS G. S3. 507
Boja: Crveno-braon RAL 8023
Trgovački naziv: UK-PVC cevi za uličnu kanalizaciju
Označavanje: PVC cevi za uličnu kanalizaciju nose sledeće oznake:
vrsta i tip materijala
spoljni prečnik x debljine zida
oznaka SRPS EN 1401
Oznaka SN
znak proizvođača
godina proizvodnje

Spoljni prečnici: 110, 125, 160, 200, 250 mm


Dužina izrade: 500,1000,2000, 3000, 4000, 5000, 6000 mm
Spajanje: Natični naglavak
Zaptivanje: Gumeni zaptivni prsten
Primena: Ulična kanalizacija

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 14


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

SPOJNI ELEMENTI

PVC lukovi sa natičnim naglavkom PVC kosa račva

PVC jahač račva na lepljenje 45 PVC revizija

NAPOMENA:
Spojne elemente za cevi prečnika 500 radimo po narudžbini.

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 15


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

PRIMENA I OSNOVNE KARAKTERISTIKE PVC CEVI

Primena:
Cevi za uličnu kanalizaciju sa odgovarajućim spojnim elementima namenjene su za odvod svih vrsta otpadnih
voda pri čemu gumenim prstenovima obezbeđuje potpuna zaptivnost spoja. Cevi su otporne na slanu vodu,
alkohol, kiseline, baze, sulfate, agresivan plin i na sva sredstva za pranje (prema SRPS G. S3. 506 i SRPS G.
S3. 507). Ne mogu se koristiti za odvod benzola, benzina i acetona.

Osnovne karakteristike:

• veoma lake za manipulaciju i ugradnju


• brza i jeftina ugradnja
• spojevi su nepropusni za vodu i druge fluide
• korozivno otporne
• dobre mehaničke osobine
• visoka hemijska otpornost

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 16


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2 CEVOVOD ZA PODZEMNO ODVOĐENJE I KANALIZACIJU (bez pritiska)

2.1. Cevovod sa višeslojnim zidom od PE "MAPIKAN" SRPS EN 13476 - 3

2.1.1. MAPIKAN cevi

2.1.1.1. MAPIKAN L
2.1.1.1.1. SN 2
2.1.1.1.2. SN 4
2.1.1.1.3. SN 8

2.1.1.2. MAPIKAN LS
2.1.1.2.1. SN 2
2.1.1.2.2. SN 4
2.1.1.2.3. SN 8

2.1.2 SPOJNI ELEMENTI

2.1.2.1 MAPIKAN spojka

2.1.2.2 MAPIKAN poluspojka

2.1.2.3 MAPIKAN luk

2.1.2.3.1 MAPIKAN luk SN4

2.1.2.3.1.1 MAPIKAN luk SN4 90º


2.1.2.3.1.2 MAPIKAN luk SN4 60º
2.1.2.3.1.3 MAPIKAN luk SN4 45º
2.1.2.3.1.4 MAPIKAN luk SN4 30º

2.1.2.3.2 MAPIKAN luk SN8

2.1.2.3.2.1 MAPIKAN luk SN8 90º


2.1.2.3.2.2 MAPIKAN luk SN8 60º
2.1.2.3.2.3 MAPIKAN luk SN8 45º
2.1.2.3.2.4 MAPIKAN luk SN8 30º

2.1.2.4 MAPIKAN T KOMAD

2.1.2.4.1 MAPIKAN T KOMAD SN4


2.1.2.4.2 MAPIKAN T KOMAD SN8

2.1.2.5 MAPIKAN KOSA RAČVA

2.1.2.5.1 MAPIKAN KOSA RAČVA SN4


2.1.2.5.2 MAPIKAN KOSA RAČVA SN8

2.1.2.6 MAPIKAN REDUKCIJA

2.1.2.6.1 MAPIKAN REDUKCIJA SN4


2.1.2.6.2 MAPIKAN REDUKCIJA SN8

2.1.3. MAPIKAN KOMPLET

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 17


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.2. Cevovod sa višeslojnim zidom od PP "TERAKAN" SRPS EN 13476 - 3


2.2.1. TERAKAN cevi
2.2.2. TERAKAN SPOJNI ELEMENTI
2.3. PVC cevovod za podzemno odv. i kanalizaciju SRPS EN 1401
2.3.1. UK PVC cevi
2.3.1.1. SN 2
2.3.1.2. SN 4
2.3.2. Spojni elementi za UK kanalizaciju
2.3.2.1. UK PVC Luk
2.3.2.1.1 UK PVC Luk SN2
2.3.2.1.1.1 UK PVC Luk SN2 90º
2.3.2.1.1.2 UK PVC Luk SN2 60º
2.3.2.1.1.3 UK PVC Luk SN2 45º
2.3.2.1.1.4 UK PVC Luk SN2 30º
2.3.2.1.1.5 UK PVC Luk SN2 15º
2.3.2.1.2 UK PVC Luk SN4
2.3.2.1.2.1 UK PVC Luk SN4 90º
2.3.2.1.2.2 UK PVC Luk SN4 60º
2.3.2.1.2.3 UK PVC Luk SN4 45º
2.3.2.1.2.4 UK PVC Luk SN4 30º
2.3.2.1.2.5 UK PVC Luk SN4 15º

2.3.2.2. UK PVC Kosa račva

2.3.2.2.1 UK PVC Kosa račva SN2


2.3.2.2.2 UK PVC Kosa račva SN4

2.3.2.3. UK PVC Kosa račva

2.3.2.3.1 UK PVC Prava račva SN2


2.3.2.3.2 UK PVC Prava račva SN4

2.3.2.4. UK PVC Račva na lepljenje - JAHAČ

2.3.2.5. UK PVC Revizija

2.3.2.6. UK PVC Ekscentrična redukcija

2.3.2.7. UK PVC Klizna spojka

2.3.2.7.1 UK PVC Klizna spojka SN2


2.3.2.7.2 UK PVC Klizna spojka SN4

2.3.2.8. UK PVC Dvostruki naglavak

2.3.2.8.1 UK PVC Dvostruki naglavak SN2


2.3.2.8.2 UK PVC Dvostruki naglavak SN4

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 18


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.1.1.1 MAPIKAN L

2.1.1.1.1. Cevi sa dvoslojnim zidom od PE 80, čvrstoća prstena 2 KN/m2 SN 2


Proizvode se u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN 13476-3

MAPIKAN SN 2 DN ( -)

MAPIKAN L SN 2

ŠIFRA DN - OD ID L Težina PAKOVANJE €/kom


(mm) (mm) (m) kg/m kg/kom jed.-kom oblik

246 200 176 6 1.82 10.92 30 ram 18.162


247 315 272 6 3.00 18.00 12 ram 29.934
248 400 340 6 4.70 28.20 8 ram 46.902

2.1.1.1 MAPIKAN L

2.1.1.1.2. Cevi sa dvoslojnim zidom od PE 80, čvrstoća prstena 4 KN/m2 SN 4


Proizvode se u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN 13476-3

MAPIKAN L SN 4 DN ( - )

ŠIFRA DN - OD ID L Težina PAKOVANJE €/kom


(mm) (mm) (m) kg/m kg/kom jed.-kom oblik

249 200 176 6 2.02 12.12 30 ram 20.16


250 250 220 6 2.92 17.52 20 ram 29.136
251 315 272 6 3.80 22.80 12 ram 37.92
252 400 340 6 6.00 36.00 8 ram 59.874

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 19


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.1.1.1 MAPIKAN L

2.1.1.1.3. Cevi sa dvoslojnim zidom od PE 80, čvrstoća prstena 8 KN/m2 SN 8


Proizvode se u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN 13476-3

MAPIKAN L SN 8 DN ( - )

ŠIFRA DN - OD ID L Težina PAKOVANJE €/kom


(mm) (mm) (m) kg/m kg/kom jed.-kom oblik

253 200 176 6 2.22 13.32 30 ram 22.151


254 250 220 6 3.35 20.10 20 ram 33.432
255 315 272 6 4.60 27.60 12 ram 45.906
256 400 340 6 7.55 45.30 8 ram 75.342

2.1.1.2 MAPIKAN LS

2.1.1.2.1. Cevi sa dvoslojnim zidom od PE 80, čvrstoća prstena 2 KN/m2 SN 2


Proizvode se u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN 13476-3

MAPIKAN LS SN 2 DN ( - )

ŠIFRA DN - OD ID L Težina PAKOVANJE €/kom


(mm) (mm) (m) kg/m kg/kom jed.-kom oblik

257 200 176 6 1.89 11.34 30 ram 16.858


258 315 272 6 3.235 19.41 12 ram 32.28

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 20


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.1.1.2 MAPIKAN LS

2.1.1.2.2. Cevi sa dvoslojnim zidom od PE 80, čvrstoća prstena 4 KN/m2 SN 4


Proizvode se u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN 13476-3

MAPIKAN LS SN 4 DN ( - )

ŠIFRA DN - OD ID L Težina PAKOVANJE €/kom


(mm) (mm) (m) kg/m kg/kom jed.-kom oblik

259 200 176 6 2.09 12.54 30 ram 20.856


260 250 220 6 3.06 18.36 20 ram 30.534
261 315 272 6 4.035 24.21 12 ram 40.266

2.1.1.2 MAPIKAN LS

2.1.1.2.3. Cevi sa dvoslojnim zidom od PE 80, čvrstoća prstena 8 KN/m2 SN 8


Proizvode se u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN 13476-3

MAPIKAN LS SN 8 DN ( - )

ŠIFRA DN - OD ID L Težina PAKOVANJE €/kom


(mm) (mm) (m) kg/m kg/kom jed.-kom oblik
262 200 176 6 2.29 13.74 30 ram 22.854
263 250 220 6 3.49 20.94 20 ram 34.824
264 315 272 6 4.835 29.01 12 ram 48.246

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 21


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.1.2.1. MAPIKAN spojka

MAPIKAN SPOJKA DN ( - )

ŠIFRA DN L Težina €/kom


(mm) (mm) (kg/kom)

265 200 240 0.8 2.211


266 250 280 1.4 3.684
267 315 330 2.4 6.105
400 16.168

2.1.2.2. MAPIKAN poluspojka

MAPIKAN POLUSPOJKA DN ( - )

ŠIFRA DN L Težina €/kom


(mm) (mm) (kg/kom)

268 200 120 0.4 0.947


269 250 140 0.7 1.579
270 315 165 1.2 2.737

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 22


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.1.2.3.1 MAPIKAN LUK SN 4

2.1.2.3.1.1 MAPIKAN Luk α = 90º SN 4

MAPIKAN LUK DN ( - ) / 90º SN 4

ŠIFRA DN-OD ID Z Težina €/kom


(mm) (mm) (mm) kg/kom
271 200 176 347 1.192 17.368
272 250 220 424 2.096 21.958
273 315 272 542 3.503 27.316
274 400 340 670 6.806 36.105

2.1.2.3.1 MAPIKAN LUK SN 4

2.1.2.3.1.2 MAPIKAN Luk α = 60º SN 4

MAPIKAN LUK DN ( - ) / 60º SN 4

ŠIFRA DN-OD ID Z Težina €/kom


(mm) (mm) kg/kom

275 200 176 290 1.103 16.947


276 250 220 353 1.939 21.432
277 315 272 450 3.223 26.737
278 400 340 553 6.24 35.579

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 23


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.1.2.3.1 MAPIKAN LUK SN 4

2.1.2.3.1.3 MAPIKAN Luk α = 45º SN 4

MAPIKAN LUK DN ( - ) / 45º SN 4

ŠIFRA DN-OD ID Z Težina €/kom


(mm) (mm) (mm) (kg/kom )
279 200 176 211 0.852 16.947
280 250 220 251 1.466 21.432
281 315 272 315 2.394 26.737
400 340 383 4.956 35.579

2.1.2.3.1 MAPIKAN LUK SN 4

2.1.2.3.1.4. MAPIKAN Luk α = 30º SN 4

MAPIKAN LUK DN ( - ) / 30º SN 4

ŠIFRA DN-OD ID Z Težina €/kom


(mm) (mm) (mm) (kg/kom)
283 200 176 196 0.792 16.947
284 250 220 233 1.361 21.432
285 315 272 292 2.219 26.737
286 400 340 353 4.236 35.579

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 24


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.1.2.3.2. MAPIKAN LUK SN 8

2.1.2.3.2.1. MAPIKAN Luk 90º SN 8

MAPIKAN LUK DN ( - ) / 90º SN 8

ŠIFRA DN-OD ID Z Težina €/kom


(mm) (mm) (mm) kg/kom
287 200 176 347 1.309 19.968
288 250 220 424 2.405 25.263
289 315 272 524 4.24 31.411
290 400 340 670 8.565 41.516

2.1.2.3.2. MAPIKAN LUK SN 8

2.1.2.3.2.2. MAPIKAN Luk 60º SN 8


MAPIKAN LUK DN ( - ) / 60º SN 8

ŠIFRA DN-OD ID Z Težina €/kom


(mm) (mm) (mm) kg/kom
291 200 176 290 1.212 19.474
292 250 220 353 2.224 24.674
293 315 272 450 3.9 30.737
294 400 340 553 7.852 40.916

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 25


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.1.2.3.2. MAPIKAN LUK SN 8

2.1.2.3.2.3. MAPIKAN Luk 45º SN 8

MAPIKAN LUK DN ( - ) / 45º SN 8

ŠIFRA DN-OD ID Z Težina €/kom


(mm) (mm) (mm) kg/kom

295 200 176 211 0.937 19.474


296 250 220 251 1.682 24.674
297 315 272 315 2.898 30.737
298 400 340 383 5.783 40.916

2.1.2.3.2. MAPIKAN LUK SN 8

2.1.2.3.2.4. MAPIKAN Luk 30º SN 8


MAPIKAN LUK DN ( - ) / 30º SN 8

ŠIFRA DN-OD ID Z Težina €/kom


(mm) (mm) (mm) kg/kom
299 200 176 196 0.87 19.474
300 250 220 233 1.561 24.674
301 315 272 292 2.686 30.737
302 400 340 353 5.33 40.916

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 26


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.1.2.4.1. MAPIKAN T KOMAD SN 4

2.1.2.4.1. MAPIKAN T KOMAD SN 4

MAPIKAN T KOMAD DN ( - ) SN 4

ŠIFRA DN-OD ID Z L Težina €/kom


(mm) (mm) kg/kom

303 200 176 24.105


304 250 220 375 750 2.92 30.421
305 315 272 400 800 3.8 38.053
306 400 340 450 900 6.6 50.105

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 27


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.1.2.4.2. MAPIKAN T KOMAD SN 8

2.1.2.4.2. MAPIKAN T KOMAD SN 8

MAPIKAN T KOMAD DN ( - ) SN 8

ŠIFRA DN/OD ID Z L Težina €/kom


(mm) (mm) kg/kom

307 200 176 27.737


308 250 220 375 750 3.35 35.000
309 315 272 400 800 4.6 43.789
310 400 340 450 900 8.305 57.632

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 28


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.1.2.5.1. MAPIKAN kosa račva SN 4

2.1.2.5.1. MAPIKAN kosa račva SN 4

MAPIKAN KOSA RAČVA DN ( - ) SN 4

ŠIFRA DN-OD ID Z1 Z2 L Težina €/kom


(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) kg/kom

311 200 176 24.105


312 250 220 540 330 870 3.696 30.421
313 315 272 600 350 950 5.198 38.053
314 400 340 650 350 1000 8.514 50.105

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 29


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.1.2.5.2 MAPIKAN kosa račva SN 8

2.1.2.5.2. MAPIKAN kosa račva SN 8

MAPIKAN KOSA RAČVA DN ( - ) SN 8

ŠIFRA DN-OD ID Z1 Z2 L Težina €/kom


(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) kg/kom

315 200 176 27.737


316 250 220 540 330 870 4.241 35.000
317 315 272 600 350 950 6.293 43.789
318 400 340 650 350 1000 10.713 57.632

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 30


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.1.2.6.1. MAPIKAN redukcija SN 4

2.1.2.6.1 MAPIKAN redukcija SN 4

MAPIKAN REDUKCIJA DN / DN1 ( - ) SN 4

ŠIFRA DN-OD DN1 Z1 Z2 L Težina €/kom


(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) kg/kom

319 250 200 150 140 310 13.947

320 315 200 170 140 330 21.158


321 315 250 170 150 340 24.158

322 400 200 200 140 360 31.526


323 400 250 200 150 370 32.947
324 400 315 200 170 390 34.526

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 31


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.1.2.6.2 MAPIKAN redukcija SN 8

2.1.2.6.2. MAPIKAN redukcija SN 8

MAPIKAN REDUKCIJA DN / DN1 ( - ) SN 8

ŠIFRA DN-OD DN1 Z1 Z2 L Težina €/kom


(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) kg/kom

325 250 200 150 140 310 16.053

326 315 200 170 140 330 24.316


327 315 250 170 150 340 27.789

328 400 200 200 140 360 36.253


329 400 250 200 150 370 37.895
330 400 315 200 170 390 39.737

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 32


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.3.1. UK PVC cevi

2.3.1.1. Cevi za podzemno odvođenje i kanalizaciju bez pritiska, čvrstoća prstena SN 2 KN/m2

UK PVC CEV SN 2 ( d / L )

Proizvode se u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN 1401


Obeležene su sledećom trajnom oznakon:
SRPS EN 1401 UD MB-MINERVA ( d x e ) PVC-U SN 2 ( god.)
Boja cevi je crveno-braon RAL 8023.
Spajanje cevi vrši se natičnim naglavcima
i gumenim zaptivnim prstenovima.

ŠIFRA DN / OD d e t L Težina PAKOVANJE €/kom


jed.-
(mm) (mm) (mm) (mm) (kg/kom) kom oblik

334 160 160 3.2 86 500 1.560 6 dinstancer 2.326


335 160 160 3.2 86 1000 2.896 42 ram 4.316
336 160 160 3.2 86 2000 5.562 42 ram 8.294
337 160 160 3.2 86 3000 8.228 42 ram 12.263
338 160 160 3.2 86 4000 10.894 42 ram 16.231
339 160 160 3.2 86 5000 13.560 42 ram 20.210
340 160 160 3.2 86 6000 16.226 42 ram 24.178

341 200 200 3.9 106 500 2.420 10 traka 3.610


342 200 200 3.9 106 1000 4.420 27 ram 6.589
343 200 200 3.9 106 2000 8.420 27 ram 12.547
344 200 200 3.9 106 3000 12.420 27 ram 18.516
345 200 200 3.9 106 4000 16.420 27 ram 24.473
346 200 200 3.9 106 5000 20.420 27 ram 30.947
347 200 200 3.9 106 6000 24.420 27 ram 37.137

348 250 250 4.9 128 500 3.920 10 traka 5.842


349 250 250 4.9 128 1000 7.054 18 ram 10.516
350 250 250 4.9 128 2000 13.308 18 ram 19.831
351 250 250 4.9 128 3000 19.562 18 ram 29.158
352 250 250 4.9 128 4000 25.816 18 ram 38.474
353 250 250 4.9 128 5000 32.070 18 ram 47.800
354 250 250 4.9 128 6000 38.324 18 ram 57.126

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 33


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.3.1. UK PVC cevi


2.3.1.2. Cevi za podzemno odvođenje i kanalizaciju bez pritiska, čvrstoća prstena SN 4 KN/m2
UK PVC CEV SN 4 ( d / L )
Proizvode se u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN 1401
Obeležene su sledećom trajnom oznakon:
SRPS EN 1401 UD MB-MINERVA ( d x e ) PVC-U SN 4 ( god.)
Boja cevi je crveno-braon RAL 8023.
Spajanje cevi vrši se natičnim naglavcima i gumenim zaptivnim prstenovima

ŠIFRA DN/OD d e t L Težina PAKOVANJE €/kom


(mm) (mm) (mm) (mm) (kg/kom) jed.-kom oblik
355 110 110 3.2 61 500 1.02 16 ili 20 dinstancer 1.516
356 110 110 3.2 61 1000 1.924 8 ili 10 dinstancer 2.863
357 110 110 3.2 61 2000 3.738 8 ili 10 dinstancer 5.568
358 110 110 3.2 61 3000 5.552 8 ili 10 dinstancer 8.273
359 110 110 3.2 61 4000 7.366 8 ili 10 dinstancer 10.979
360 110 110 3.2 61 5000 9.18 8 ili 10 dinstancer 13.684
361 110 110 3.2 61 6000 10.994 105 ram 16.389

362 125 125 3.2 72 500 1.18 16 ili 20 dinstancer 1.759


363 125 125 3.2 72 1000 2.22 8 ili 10 dinstancer 3.305
364 125 125 3.2 72 2000 4.29 8 ili 10 dinstancer 6..400
365 125 125 3.2 72 3000 6.36 8 ili 10 dinstancer 9.473
366 125 125 3.2 72 4000 8.43 8 ili 10 dinstancer 12.568
367 125 125 3.2 72 5000 10.5 8 ili 10 dinstancer 15.652
368 125 125 3.2 72 6000 12.57 105 ram 18.737

369 160 160 4.0 86 500 1.90 6 dinstancer 2.832


370 160 160 4.0 86 1000 3.54 42 ram 5.274
371 160 160 4.0 86 2000 6.80 42 ram 10.129
372 160 160 4.0 86 3000 10.05 42 ram 14.985
373 160 160 4.0 86 4000 13.31 42 ram 19.842
374 160 160 4.0 86 5000 16.57 42 ram 24.698
375 160 160 4.0 86 6000 19.83 42 ram 29.547

376 200 200 4.9 106 500 3.02 10 traka 4.505


377 200 200 4.9 106 1000 5.50 27 ram 8.189
378 200 200 4.9 106 2000 10.47 27 ram 15.610
379 200 200 4.9 106 3000 15.45 27 ram 23.021
380 200 200 4.9 106 4000 20.42 27 ram 30.568
381 200 200 4.9 106 5000 25.40 27 ram 38.210
382 200 200 4.9 106 6000 30.38 27 ram 45.853

383 250 250 6.2 128 500 4.94 10 traka 7.368


384 250 250 6.2 128 1000 8.88 18 ram 13.232
385 250 250 6.2 128 2000 16.75 18 ram 24.969
386 250 250 6.2 128 3000 24.63 18 ram 36.705
387 250 250 6.2 128 4000 32.50 18 ram 48.558
388 250 250 6.2 128 5000 40.38 18 ram 60.695
389 250 250 6.2 128 6000 48.26 18 ram 72.833
JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 34
MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.3.2.1.1 UK PVC Luk SN 2

2.3.2.1.1.1. PVC Luk za uličnu kanalizaciju, α = 90º, SN 2

UK PVC LUK ( d ) / 90º SN 2

ŠIFRA DN d Z1 Z2 e €/kom
(mm) (mm) (mm) (mm)

404 160 160 83 89 3.2 7.684


405 200 200 105 114 3.9 11.000
406 250 250 131 143 4.6 17.137

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 35


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.3.2.1.1 UK PVC Luk SN 2

2.3.2.1.1.2 PVC Luk za uličnu kanalizaciju, α = 60º, SN 2

UK PVC LUK ( d ) / 60º SN 2

ŠIFRA DN d Z1 Z2 e €/kom
(mm) (mm) (mm) (mm)

407 160 160 3.2 7.053


408 200 200 3.9 10.211
409 250 250 4.6 16.400

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 36


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.3.2.1.1 UK PVC Luk SN 2

2.3.2.1.1.3. PVC Luk za uličnu kanalizaciju, α = 45º, SN 2

UK PVC LUK ( d ) / 45º SN 2

ŠIFRA DN d Z1 Z2 e €/kom
(mm) (mm) (mm) (mm)

410 160 160 36 44 3.2 6.105


411 200 200 46 55 3.9 8.295
412 250 250 57 69 4.6 12.274

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 37


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.3.2.1.1 UK PVC Luk SN 2

2.3.2.1.1.4.. PVC Luk za uličnu kanalizaciju, α = 30º, SN 2

UK PVC LUK ( d ) / 30º SN 2

ŠIFRA DN d Z1 Z2 e €/kom
(mm) (mm) (mm) (mm)

413 160 160 24 30 3.2 5.789


414 200 200 30 39 3.9 7.789
415 250 250 37 49 4.6 11.526

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 38


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.3.2.1.1 UK PVC Luk SN 2

2.3.2.1.1.5. PVC Luk za uličnu kanalizaciju, α = 15º, SN 2

UK PVC LUK ( d ) / 15º SN 2

ŠIFRA DN d Z1 Z2 e €/kom
(mm) (mm) (mm) (mm)

416 160 160 3.2 3.789


417 200 200 3.9 5.474
418 250 250 18 30 4.6 8.526

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 39


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.3.2.1.2 UK PVC Luk SN 4

2.3.2.1.2.1. PVC Luk za uličnu kanalizaciju, α = 90º, SN 4

UK PVC LUK ( d ) / 90º SN 4

ŠIFRA DN d Z1 Z2 e €/kom
(mm) (mm) (mm) (mm)

419 110 110 72 61 3.2 5.516


420 125 125 65 70 3.2 6.526
421 160 160 83 89 3.9 9.221
422 200 200 105 114 4.9 13.200
423 250 250 131 143 6.2 20.568

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 40


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.3.2.1.2 UK PVC Luk SN 4

2.3.2.1.2.2. PVC Luk za uličnu kanalizaciju, α = 60º, SN 4

UK PVC LUK ( d ) / 60º SN 4

ŠIFRA DN d Z1 Z2 e €/kom
(mm) (mm) (mm) (mm)

424 110 110 3.2 4.789


425 125 125 3.2 5.789
426 160 160 3.9 8.484
427 200 200 4.9 12.463
428 250 250 6.2 19.832

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 41


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.3.2.1.2 UK PVC Luk SN 4

2.3.2.1.2.3. PVC Luk za uličnu kanalizaciju, α = 45º, SN 4

UK PVC LUK ( d ) / 45º SN 4

ŠIFRA DN d Z1 Z2 e €/kom
(mm) (mm) (mm) (mm)

429 110 110 72 61 3.2 4.684


430 125 125 65 70 3.2 5.789
431 160 160 36 44 3.9 7.326
432 200 200 46 55 4.9 9.958
433 250 250 57 69 6.2 14.737

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 42


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.3.2.1.2 UK PVC Luk SN 4

2.3.2.1.2.4. PVC Luk za uličnu kanalizaciju, α = 30º, SN 4

UK PVC LUK ( d ) / 30º SN 4

ŠIFRA DN d Z1 Z2 e €/kom
(mm) (mm) (mm) (mm)

434 110 110 3.2 4.211


435 125 125 3.2 5.158
436 160 160 24 30 3.9 6.947
437 200 200 30 39 4.9 13.842
438 250 250 37 49 6.2

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 43


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.3.2.1.2 UK PVC Luk SN 4

2.3.2.1.2.5. PVC Luk za uličnu kanalizaciju, α = 15º, SN 4

UK PVC LUK ( d ) / 15º SN 4

ŠIFRA DN d Z1 Z2 e €/kom
(mm) (mm) (mm) (mm)

439 110 110 3.2 2.842


440 125 125 3.2 3.368
441 160 160 3.9 4.737
442 200 200 4.9 6.842
443 250 250 18 30 6.2 10.316

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 44


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.3.2.2.1. UK PVC KOSA RAČVA SN 2

2.3.2.2.1. UK PVC Kosa račva α = 45º, SN 2

UK PVC KOSA RAČVA DN ( d / d1 ) SN 2

ŠIFRA DN Z1 Z2 Z3 l Težina €/kom


kg/kom

444 160/160 53 197 197 336 1.830 8.189

445 200/160 57 229 246 409 2.515 11.158


446 200/200 57 246 246 409 3.020 12.842

447 250/160 9 261 244 377 4.600 13.326


448 250/200 42 282 273 439 5.600 13.895
449 250/250 57 300 300 450 15.695

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 45


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.3.2.2.2. UK PVC KOSA RAČVA SN 4

2.3.2.2.2. UK PVC Kosa račva α = 45º, SN 4

UK PVC KOSA RAČVA DN ( d / d1 ) SN 4

ŠIFRA DN Z1 Z2 Z3 l Težina €/kom


kg/kom

450 110/110 25 137 137 238 4.505

451 125/110 26 148 141 239 4.821


452 125/125 39 152 152 263 5.137

453 160/110 13 182 168 267 7.453


454 160/125 24 177 172 282 8.147
455 160/160 53 197 197 336 9.832

456 200/110 57 204 246 409 10.947


457 200/125 57 211 246 409 11.684
458 200/160 57 229 246 409 13.389
459 200/200 57 246 246 409 15.411
460 250/110 -8 278 234 352 12.505
461 250/125 4 294 255 385 14.337
462 250/160 9 261 244 377 15.989
463 250/200 42 282 273 439 16.674
464 250/250 57 300 300 450 18.842

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 46


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.3.2.3.1. UK PVC PRAVA RAČVA SN 2

2.3.2.3.1. UK PVC Prava račva, SN 2

UK PVC PRAVA RAČVA DN ( d / d1 ) SN 2

ŠIFRA DN Z1 Z2 Z3 L Težina €/kom


kg/kom

465 160/160 83 89 89 8.189

466 200/160 86 108 90 11.158


467 200/200 106 111 111 12.842

468 250/160 89 132 91 13.326


469 250/200 108 134 111 13.895
470 250/250 131 138 138 15.695

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 47


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.3.2.3.2. UK PVC PRAVA RAČVA SN 4

2.3.2.3.2. UK PVC Prava račva, SN 4

UK PVC PRAVA RAČVA DN ( d / d1 ) SN 4

ŠIFRA DN Z1 Z2 Z3 L Težina €/kom


kg/kom

471 110/110 57 61 61 194 4.505

472 125/110 4.821


473 125/125 65 70 70 206 5.137

474 160/110 58 86 64 7.453


475 160/125 66 87 71 8.147
476 160/160 83 89 89 9.832

477 200/110 62 105 64 10.947


478 200/125 11.684
479 200/160 86 108 90 13.389
480 200/200 106 111 111 15.411
481 250/110 90 132 100 12.505
482 250/125 90 132 100 14.337
483 250/160 89 132 91 15.989
484 250/200 108 134 111 16.674
485 250/250 131 138 138 18.842

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 48


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.3.2.4. UK PVC JAHAČ

2.3.2.4. UK PVC Jahač α = 45º, SN 4 za cevi SN 2 i SN 4

UK PVC JAHAČ ( d / d1 )

ŠIFRA DN d1 Z2 h Težina €/kom


kg/kom

486 125/110 125 175 357 0.805 4.821

487 160/110 160 250 433 1.550 7.453


488 160/125 160 265 433 1.340 8.147

489 200/110 200 230 497 1.820 10.947


490 200/125 200 295 497 1.995 11.684
491 200/160 200 327 546 2.520 13.389

492 250/110 250 278 420 1.930 12.505


493 250/125 250 294 480 2.580 14.337
494 250/160 250 310 550 3.330 15.989
495 250/200 250 334 630 4.270 16.674

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 49


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.3.2.5. UK PVC REVIZIJA

2.3.2.5. UK PVC REVIZIJA, cev sa otvorom za čišćenje.

UK PVC REVIZIJA DN ( - )

ŠIFRA DN L Težina €/kom


kg/kom

580 110/110 348 1.47 5.158

2197 125/110 360 1.69 5.579


581 125/125 360 6.421

582 160/100 386 2.43 8.632


2198 160/125 386 9.158

583 200/110 487 3.93 13.926


584 200/125 487 16.032

2199 250/110 600 7.2 14.926


585 250/125 600 17.158

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 50


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.3.2.6 UK PVC EKSCENTRIČNA REDUKCIJA

2.3.2.6. UK PVC Ekscentri;na redukcija, SN 4 koristi se za cevi SN 2 i SN 4

UK PVC REDUKCIJA ( d / d1 )

ŠIFRA DN Z1 L Težina €/kom


kg/kom

586 125/110 25 97 0.265 3.263

687 160/110 54 140 0.460 3.579


588 160/125 38 124 0.465 3.989

589 200/110 5.316


590 200/125 5.632
591 200/160 13 119 0.900 6.737

592 250/110 10.000


593 250/125 11.789
594 250/160 13 125 1.870 13.053
595 250/200 18 130 1.830 17.137

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 51


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.3.2.7. UK PVC KLIZNA SPOJKA

2.3.2.7.1. UK PVC KLIZNA SPOJKA za cevi SN 2 (Pomični natični naglavak )

UK PVC KLIZNA SPOJKA DN ( - ) SN 2

ŠIFRA DN L e Težina €/kom


kg/kom

596 160 183 3.2 0.500 1.453


597 200 226 3.9 0.904 2.627
598 250 263 4.9 1.645 4.780

2.3.2.7. UK PVC KLIZNA SPOJKA

2.3.2.7.2. UK PVC KLIZNA SPOJKA za cevi SN 4

UK PVC KLIZNA SPOJKA DN ( - ) SN 4

ŠIFRA DN L e Težina €/kom


kg/kom

599 110 130 3.2 0.235 0.684


600 125 153 3.2 0.316 0.916
601 160 183 4.0 0.596 1.732
602 200 226 4.9 1.124 3.263
603 250 263 6.2 2.070 6.010

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 52


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

2.3.2.8. UK PVC DVOSTRUKI NAGLAVAK

2.3.2.8.1. UK PVC Dvostruki naglavak za cevi SN 2

UK PVC DVOSTRUKI NAGLAVAK DN ( - ) SN 2

ŠIFRA DN L e Težina €/kom


kg/kom

604 160 183 3.2 1.00 2.905


605 200 226 3.9 1.80 5.231
606 250 263 4.9 3.29 9.558

2.3.2.8. UK PVC DVOSTRUKI NAGLAVAK

2.3.2.8.2. UK PVC Dvostruki naglavak za cevi SN 4


UK PVC DVOSTRUKI NAGLAVAK DN ( - ) SN 4

ŠIFRA DN L e Težina €/kom


kg/kom
607 110 130 3.2 0.471 1.368
608 125 153 3.2 0.633 1.842
609 160 183 4.0 1.192 3.463
610 200 226 4.9 2.246 6.526
611 250 263 6.2 4.140 11.684

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 53


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 54


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 55


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 56


MB –MINERVA LUČANI Ulična kanalizacija cene informativno

JULI /2009 CENOVNIK –KATALOG PROIZVODA STRANA 57